รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#17

345 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 17 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#17

  1. 1. วาระการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง สมัย ที่ 19 ครั้ง ที่ 17/(7/2555) วัน พฤหัส บดีท ี่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30 น. ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางรับประทานอาหาร 18.30 น.เปิดประชุมเวลา 19.30 น. จะทำาการเปิดประชุมตรงเวลาที่กำาหนดระเบียบวาระที่ 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มณฑลทหารบกที่ 32 1.2 แจ้งการเสียชีวิตของ น.ส.พรรัตน์ จิวะสันติการ ศิษย์เก่า อัสสัมชัญลำาปางระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 16/(6/2555)ระเบียบวาระที่ 3 เหรัญญิก แจ้งสถานะการเงินของสมาคมฯระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 4.1 การจัดงานวันอัสสัมชัญ Blue & White Home coming day 4.2 การแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1 ขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการแสวงบุญ/บำารุงขวัญ ศิษย์ ACLระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่นๆ

×