TFP opgave beskrivelse

729
-1

Published on

Sluk lyset Danmark

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
729
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TFP opgave beskrivelse

 1. 1. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING sluk lyset danmark 1 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 2. 2. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING SLUK LYSET DANMARK Hvad har København, Chicago, Brisbane, Ålborg, Sydney, Århus, Tel Aviv, Toronto, Suva, Odense, Manila, og Melbourne til fælles? På tværs af kloden har alle byerne valgt at støtte op om WWF’s klima-event og slukke lyset for klimaet en time den 29. marts 2008. WWF Verdensnaturfonden opfordrer danskerne til at slukke lyset den 29. marts 2008 kl. 20 - 21. Virksomheder, institutioner og den danske be- folkning har nu mulighed for at vise deres engagement i klimasagen ved at slukke lyset i en time. Det er hver gruppes opgave at udarbejde et subsite til hjemmesiden www.wwf.dk, samt producere et færdigt layout til en potentiel tryksag. Begge skal informere om kampagnen, og samtidigt opfordre den danske befolkning til slukke lyset den. 29 marts. I subsitet skal der inkorporeres videoelementer, enten i form af QuickTi- me eller Flash film/animationer. Selve løsningen skal være dokumenteret i en rapport. KRAV TIL LØSNINGEN : • Gruppen skal tage udgangspunkt i vedlagte målgruppebeskrivelse (De Nye Aktivister). • Løsningen skal motivere folk til at deltage i ”slukke lyset” kampagnen, samt nedsætte deres CO2 forbrug. • Gruppen bestemmer selv hvilken synsvinkel det endelige produkt skal have. Dette kunne eksempelvis være et humoristisk, et skræmmende eller en helt tredje synsvinkel. • Den grafiske identitet skal gå igen på subsitet, tryksagen og i video- elementet. • Subsitet skal være brugervenligt i forhold til målgruppen. • Gruppen skal evaluere proces forløbet, og dette må max fylde 1 side. 2 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 3. 3. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING KRAV TIL MPL : • Der skal udarbejdes en projektplan for projektugen, som skal indgå i rapporten. • Et realistisk budget skal udarbejdes. Samlede pris for subsite, tryksag og arbejdskraft. Yderligere omkostninger såsom driftsomkostninger, eksterne udgifter skal indgå i det samlet budget. • En markedsføringsplan skal udføres og tilføjes i det endelige budget. Hvilke mediekanaler vil man bruge og i hvor lang tid. Hvad er kostprisen på dette? Tag forbehold for medietilgængeligheden i evt. udkastområ- der. KRAV TIL TVM : • Der skal udarbejdes en film (kompatibelt til WWF kampagnen – spørg Eskil), som skal inkorporeres i sitet. • Filmen skal være i WWF’s ”klima ånd” og gerne have et viralt potentiale. • Filmen skal virke som en grafisk naturlig del af sitet. • Der bliver lagt vægt på originalitet og kreativitet – både i de tekniske og kreative koncept aspekter. KRAV TIL GK (GK 06, ID, GD, KK) : • Der skal udarbejdes en idé og et koncept for den grafiske profil, og dette skal beskrives i en light designmanual (visuel identitet herunder font, farve, etc.) • Det færdige subsite, video og tryksag, skal have samme identitet. Sitet skal fungere optimalt. Med dette menes, at man som bruger ikke skal opleve eventuelle fejl og navigationsproblemer. • Filmen som TVM producere skal inkorporeres og indgå som en naturlig del af sitet. • Det er valgfrit om gruppen ønsker at lave et slogan/pay off. 3 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 4. 4. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING SPECIFIKATION TIL RAPPORT, SUBSITE, FILM OG TRYKSAG Generelt for opgaven, er det vigtigt at der er sammenhæng i den endelige løsning. RAPPORT : Rapporten skal fylde 15 til 25 sider, ekskl. illustrationer, tabeller m.m. Designmanualen skal indgå i rapporten. Der skal redegøres for designprocessen – dvs. idé, koncept og forløb. En skriftlig begrundelse i forhold til valg af format og programmerings- sprog til subsites skal dokumenteres. Evalueringen af procesforløbet skal indgå i rapporten. Budgettet til den samlede løsning skal indgå i rapporten. SUBSITE : Gruppen vælger selv hvilket format og programmeringssprog subsitet skal udvikles i. FILM : Filmen skal være imellem 15 og 45 sekunders varighed. Der skal minimum laves en film – men det er tilladt at lave flere film. TRYKSAG : Det er et krav at der indgår en plakat i afleveringen. Plakaten afleveres i A3 og i CMYK farver. Det er frivilligt at supplere sin kampagne med yderligere tryksager. Be- grundelsen for dette skal uddybes og budgetteres i rapporten. AFLEVERING : Afleverings frist for opgaven er fredag den 8. februar kl. 11:30 Opgaven afleveres i følgende mappe //DGH3/Tværfaglige Opgave/Grup- pe XX/ Mappen skal indeholde følgende filer: PDF fil indeholdende rapporten HTML/asp/php – Index fil med tilhørende undermappe PDF fil indeholdende tryksager Færdigt redigerede video/flash elementer Præsentation af løsningen (Powerpoint eller lignende) Grupperne skal aflevere en fysisk præsentation af hele kampagnen i A1 format. 4 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 5. 5. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING PROJEKTLEDER & AD´ER : Hver gruppe er tildelt en projektleder og en AD’er. Disse er hovedansvar- lige for at løsningen fuldføres, og er begge anden års studerende. Projektlederen har til rolle at koordinere, delegere og godkende færdige resultater. Projektlederen har fået udleveret en oversigt over praktiske detaljer og opgaver, som skal løses af gruppen før og under projektet. AD’eren har ansvaret for den endelige kreative udformning. Denne udvikles i samråd med de øvrige gruppemedlemmer – hovedsagligt fra kreative linjer. ROLLER : Som udgangspunkt er det selvfølgelig naturligt, at det er de studerende, som besidder de pågældende kompetencer, der orienterer og vejleder resten af gruppen indenfor de valgte områder. X’erne er vejledende og tænkt som gruppemedlemmernes primære ansvarsområder. Alle må selvfølgelig have en mening om alles arbejde. Det er vigtigt at alle har sat sig ind i alles arbejdsområder, og kan stå indenfor indholdet af den samlede løsning. GK MPL TVM OMRÅDE Projektledelse x Koncept & Ide x x Planlægning x Videored. x Grafisk design x Visuelt udtryk x x Budget x Målgruppevalg x x x 5 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 6. 6. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING PRÆSENTATION AF LØSNINGEN : Præsentation af gruppernes løsning finder sted fredag den 8. februar kl. 12:00 (tidsplan følger). DEN MUNDTLIGE PRÆSENTATION AF PROJEKTET INDEBÆRER : Præsentation af subsite Præsentation af visuelidentitet Præsentation af videoelementet Der er samlet afsat 15 minutter til fremlæggelse af præsentationen, og efterfølgende 5 minutter til votering fra juryen. Med venlig hilsen, TFP udvalget (TværFagligt Projekt) 6 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 7. 7. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING SLUK LYSET DANMARK WWF Verdensnaturfonden opfordrer danskerne til at slukke lyset den 29. marts 2008 kl. 20 - 21. Virksomheder, institutioner og den danske befolk- ning har nu mulighed for at vise deres engagement i klimasagen ved at slukke lyset i en time. Et stærkt signal til politikerne Formålet med ’Sluk lyset Danmark’ er at råbe politikerne op forud for klimatopmødet i 2009, hvor København er værtsby. Sammen kan vi vise politikerne, at verden kræver beslutninger, der bremser klimaforandrin- gerne. Vis dit engagement i klimasagen Ved at deltage i Sluk lyset Danmark kan du vise dit engagement i klima- sagen. Du kan være med ved at slukke for unødvendigt lys og i stedet tænde et stearinlys, eller gå ud og opleve den særlige stemning, når byen kører på lavenergi. Restauranter og caféer kan støtte klimasagen ved at slukke for unødven- digt lys og strøm i Sluk Lyset - timen, og i stedet anvende levende lys og akustisk musik. Kontorer og institutioner kan handle aktivt, ved at sørge for at lys og så mange elektriske installationer som muligt er slukkede efter lukketid. Over hele verden Når danskerne slukker lyset den 29. marts 2008, vil tusindvis af menne- sker og virksomheder i flere af verdens storbyer gøre det samme. Lyset slukkes i byer som Chicago, N.Y., Sydney, Melbourne og flere endnu. Det er WWF’s internationale netværk, der står bag denne globale begi- venhed, kaldet Earth Hour, der første gang foregik i Sydney i foråret 2007. Her deltog hele 57 procent af byens indbyggere, og det betød, at energi- forbruget faldt med 10 procent. WWF Verdensnaturfondens klimakampagne ’Sluk lyset Danmark’ er en del af WWF Verdensnaturfondens klimakam- pagne, der løber frem mod 2009, hvor Danmark er vært for FN’s store og afgørende klimatopmøde. Topmødet i København giver danskernes engagement i klimasagen en særlig stor vægt. Viser vi vores klare standpunkt, vil ikke bare de danske politikere lytte, men også hele verdens beslutningstagere. Dette er en særlig chance, vi skal gribe. Samarbejdspartnere ’Sluk lyset Danmark’ er en del af WWF Verdensnaturfondens klimakam- pagne, der skydes i gang den 29. marts 2008. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Trygfonden. 7 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 8. 8. SLUK LYSET DANMARK • WWF • OPGAVEFORMULERING Overborgmester Ritt Bjerregaard (S) er som den første borgmester i Dan- mark gået med på ideen. Lyset på Københavns Rådhus vil blive slukket i en time, og Københavns Kommune vil arbejde for, at så mange lyspærer og andre strømforbrugende apparater i kommunale kontorer og institu- tioner slukkes i Sluk lyset-timen. Derefter har Århus, Odense og Aalborg også besluttet sig for at markere deres engagementet i klima-sagen ved at slukke lyset. WWF Verdensna- turfonden arbejder på at få flere byer i Danmark med i ’Sluk lyset Dan- mark’, så alle i Danmark kan vise deres støtte til klimaet. Korte fakta om Sluk Lyset kampagnen Klimatopmøde i 2009 er endestationen for kampagnen Sluk Lyset Dagen er den 28 marts 2008 ”Sluk Lyset timen” gentages i 2009 Målet er at 500.000 danskere skal slukke lyset den 28 marts Sluk Lyset timen er et delelement i den endelige kampagne – men et meget centralt emne WWF bruger i deres kampagne bl.a. tryksager, events, viral markedsfø- ring og interaktivt indhold på nettet. Pressekontakt og pressemeddelel- ser er desugen et HELT centralt emne Aktiviteter er ofte en nødvendighed for at få pressens opmærksomhed Klimaspørgsmål og ”den grønne bølge” er lige nu buzzword nummer 1 inden for en CSR tankegang (Corporate Social Responsibility) WWF bruger Sluk Lyset kampagnen til at positionere sig i forhold til kli- makampen Stammer fra ”Earth Hour” som startede i Sydney, Australien. Sluk Lyset timen vil den 28. marts bl.a. være i Australien, USA, Canada, Danmark osv. Forskudt af tidslinjen vil alverdens byer slukke lyset kl. 20 lokal tid. I Danmark deltager byer som København, Århus, Odense og Ålborg. Yder- ligere deltager også Esbjerg, Sønderborg og Slagelse - med flere på vej. Sidste år fandt folkene bag”1 ton mindre” kampagnen ud af, at ”De nye aktivister” - som er svarende til 35% af befolkningen – er interesserede i klimasagen. I dag er det tal måske steget til 50 %. Gruppen er meget bred med en lille overvægt af kvinder. Målgruppen er typisk ”Politiken læsere”, de er ”flok individualister”, de bor i byen og er hvad Anders Fogh kalder ”socialistiske ballademagere”. Gruppen er meget flyvsk og dynamisk. Sluk Lyset kampagnen er nem at engagere sig i (man skal jo bare slukke lyset) – så de nye aktivister vil være ”nemme” at få til at deltage. Den brede målgruppe bruger gerne kampagnen til at identificerer sig selv med. 8 TVÆRFAGLIGT PROJEKT • DGH • UGE 6 2008 • PROJEKTLEDERMANUAL
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×