Your SlideShare is downloading. ×
0
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
A kommunikációs technológiák történetéhez
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

A kommunikációs technológiák történetéhez

78

Published on

Diasor a kommunikációs technológiák történetéhez (Ong, Innis, Donald)

Diasor a kommunikációs technológiák történetéhez (Ong, Innis, Donald)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
78
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. A KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK TÖRTÉNETÉHEZ Ong, Innis, Donald
 • 2. Harold Innis és a Torontói Iskola
 • 3.       Innis szerint az emberi társadalom szerveződésében bekövetkező átalakulások, változások fő kiváltója a technika, ezen belül is a kommunikációs technológia területén bekövetkező innováció. Ko m m uniká c ió s e lfo g ults á g o k címen 1951-ben megjelent művében a következő fontosabb médiakorszakokat különböztette meg: A szóbeliség kora Az agyag, az íróvessző és az ékírás kora A papirusz, az ecset és a képírás kora A nádtoll és az ábécé kora A toll és a papír kora
 • 4.     A kézműves módszerekre épülő nyomtatott sajtó kora A géppel gyártott papír és a sajtó hatalmi célokra való felhasználásának kora A celluloid elterjedése és a mozi kora A rádió diffúziójának korszaka
 • 5. Ong hármas felosztása   1982-ben megjelent Walter Ong Í s be lis é g é s rá s z ó be lis é g című műve. A mű az ún. Torontói Iskola kommunikációelméleti eredményeit összegzi és építi tovább.
 • 6. Ong: Szóbeliség és írásbeliség
 • 7.  1. 2. 3. Ong három korszakot különít el: az elsődleges szóbeliség (primary orality) az írásbeliség (literacy) a másodlagos szóbeliség (secondary orality) korszakát
 • 8. Az elsődleges szóbeliség  Az írásbeliség által nem érintett kultúrát és gondolkodást Ong elsődlegesen szóbelinek nevezi.
 • 9. Az írásbeliség  Az írásbeliségen azokat az évezredeket (hangsúlyosabban a könyvnyomtatás megjelenésétől a 20. század derekáig tartó évszázadokat) érti Ong, amikor az írásbeliség a „minőségi” kommunikáció szinte kizárólagos technológiája volt.
 • 10. A másodlagos szóbeliség    Ong a másodlagos szóbeliségen a hangrögzítés és -átvitel lehetővé válása révén újra szerephez jutó szóbeliséget érti. Azonban hozzá kell tennünk, hogy Ong szerint a  könyvnyomtatás kultúráját nem felváltja, hanem kiegészíti, teljesebbé teszi a másodlagos szóbeliség kultúrája. Így ír erről Ong: „Az új szóbeliség feltűnő hasonlóságokat mutat a régivel: részvételi misztikájában, a közösségi érzés fokozásában, a jelen pillanatra történő összpontosításában, még az állandó fordulatok használatában is [...] de lényegét tekintve ez akartabb és tudatosabb szóbeliség, mely állandó jelleggel az írás és nyomtatás használatára alapozódik.”
 • 11. Merlin Donald három evolúciós fázisa
 • 12.  Az első evolúciós átmenetet, az emberszabású majmok epizodikus gondolkodásától a ho m o e re c tus  összefüggőbb gondolkodásáig, „az emberi reprezentáció legalapvetőbb szintjének, az események mímelésére vagy újra-megjelenítésére való képességnek kialakulása”, egyfajta m im e tikus kultúra  jellemzi.
 • 13. Antropogenezis Epizodikus kultúra Elme Külvilág dinamikus prediktív A tanulás egyéni útja szimulatív reprezentációk, modellek Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás.
 • 14. A mimetikus kultúra Külvilág Szociális szemantika Szociális szemantika Szemiotikus készség ! A személy B személy Közös tudás, megosztott tapasztalatok A saját testtel való reprezentáció Természetes pedagógia referenciális, vizuális, motoros A belső reprezentációkban tárolt információk válnak a legfontosabb kognitív erőforrássá és a további változások legfontosabb forrásává
 • 15.  A második átmenet, a ho m o e re c tus tól a ho m o s a p ie ns ig, lezárta a modern ember biológiai evolúcióját. Ezen átmenet kulcsmozzanata az emberi beszédképesség megjelenése volt.
 • 16.  A harmadik evolúciós átmenet „közelmúltbeli és nagyrészt nem biológiai, de tisztán kognitív szempontból mégis az evolúció új szakaszához vezetett, melyet a kognitív architektúra fő tényezőiként a vizuális szimbolika és a külső memória kialakulása jellemzett”, tudniillik a rajzolt-festett képek, a képírás és végül a betűírás megjelenése.
 • 17. Főemlősök A mitikus kultúra Epizodikus Korai emberfélék Homo erectus Mimetikus Homo sapiens Mitikus intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel
 • 18. Merlin Donald 1991 Információs forradalmak Főemlősök Epizodikus 6 millió év Korai emberfélék kulturális átadás Mimetikus Mitikus Homo erectus 2 millió év Homo sapiens 100 ezer év 2 ezer év intencionalitás elmeteória mentális autonómia szociális szemantika pedagógia szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel külső memória eszközök Teoretikus 500 év Gutenberg 50 év Antropogenezis Hálózati hálózati tudásreprezentáció A kulturális evolúció szakaszai
 • 19. Felhasznált irodalom       Benczik Vilmos: Ko rs z a ko k a ko m m uniká c ió s te c hno ló g iá k tö rté ne té be n.  http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kmkt/Benczik_book/1_2.htm Czeizer Zoltán: http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/archiv/czeizer.htm Forgó Sándor: M d ium is m e re t I, In: é . http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_26_mediumismer http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/informaciotortenelem/29_12/ http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/informaciotortenelem/29_04/ http://wap.phil-inst.hu/nyiri/donald/firstquotes.htm
 • 20.        Nyíry Kristóf: Am ultim e d ia litá s is m e re tfilo z ó fiá ja http://www.fil.hu/uniworld/kkk/mm/mm.htm Nyíry Kristóf: A LÉKO K ASZÓ BELI DA SÉG -Í SBELI RÁ SÉG PA DI M RA G A TÖ RTÉN ETÉHEZ http://nyitottegyetem.philinst.hu/filtort/ktar/szny/nyiri_bev.htm Nyíry Kristóf: Ha g y o m á ny é s ké p i g o nd o lko d á s , 2002. február http://mek.oszk.hu/09900/09953/09953.htm Nyíry Kristóf: Ha g y o m á ny é s tá rs a d a lm i ko m m uniká c ió , http://www.philinst.hu/uniworld/Kurzusok/oktatas/page_1/HTML/Nyiri.htm Nyíry Kristóf: Ha jna l I tvá n id ős z e rűs é g e , Világosság, 1992. s http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/hajn_id.htm Svennik Hoyer: Am é d ia a ha rm a d ik é ve z re d küs z ö bé n, In: M d ia kuta tó é 2001 tél http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/02_media_a_harmadik_evezre d_kuszoben/#02 Walter J. Ong: Sz ó be lis é g é s írá s be lis é g ,  Gondolat Kiadó, 2010. , 136. o. 
 • 21.   Készítette: Török Éva Magyartanár–Mozgóképkultúramédiaismeret-tanár MA I. évfolyam és

×