Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
334
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LÕIMINGUD LÄBI PROJEKTIDE Terje Mägi Vastseliina Gümnaasium klassiõpetaja
 • 2.
  • Lõimingu mõiste on riiklikus õppekavas esmakordselt, kuid selle sünonüüm integratsioon on märksõnana kasutusel olnud juba pikemat aega.
  • Uues RÕK-s on lõimingule varasemast enam tähelepanu pööratud. Kõige enam läbi töötatud on valdkonnasisesed seosed, aga on antud soovitusi ka lõiminguks teiste ainevaldkondadega ning aineüleste õppekava osadega (pädevused, läbivad teemad).
  • Kuidas seostada õpitud teadmisi ja oskusi nii ühes õppeaines, ainevaldkondades kui ka erinevate õppeainete ja ainevaldkondade vahel?
  • Üheks heaks võimaluseks on PROJEKTID
 • 3. MINU PROJEKTID
  • Rahvusvahelised koostööprojektid programmi sõpruskoolid Euroopas eTwinningu kaudu www.etwinning.net
  • Heategevusprojektid
  • Õppeaine sisesed projektid
  • Loodusalased projektid
 • 4. ,,MY NATIVE CORNER”- MINU KODUKOHT
  • Koostööprojekt Leedu ja Poola kooliõpilastega.
  • Eesmärk tutvustada oma kodukohta ja kooli erinevatel aastaaegadel, leida sarnasusi ja erinevusi, tutvustada vaba aja võimalusi oma kodukohas, tutvustada jõulude ja munapühadega seotud traditsioone.
  • Projekti tegevuse kajastamiseks tegin eraldi veebipäeviku ehk blogi, kust on hea ülevaade kogu projekti tegevustest.
  • http://www.mynativecorner.blogspot.com/
 • 5. Tegevused jagatud terve õppeaasta peale. Lõimingud erinevate õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, arvutiõpetus.
 • 6.
  • Valmistasime jõulukaardid ja saatsime postiga partnerkoolide õpilastele;
  • Saime postiga jõulukaardid Leedust ja Poolast
  • Toimus videokonverents Skype kaudu, kus tutvustasime Eestimaad, oma kooli ja klassi; esinesime inglise keelse lauluga; õpetasime Irish foldingu tehnikas kaarti tegema;
  • Kuulasime partnerkoolide tutvustusi; õppisime tegema liivapilti
 • 7.  
 • 8. ÕPPISIME:
  • Kultuuridevahelisi erinevusi ja sarnasusi;
  • Tutvustama oma kooli, klassi ja ennast inglise keeles;
  • Valmistama erinevates tehnikatse pilte, kaarte (ka arvutikaarte);
  • Kasutama Skype võimalusi;
  • Tundma leedu ja poola õpilasi, nende kodukohta, igapäevategemisi;
  • Eesti rahvakalendri tähtpäevade tutvustamist inglise keeles (jõulud, munapühad)
  • Koostama PowerPoint esitlust
  • .....
 • 9. ADVENTURE THE TOYS- NUKUDE SEIKLUSED
  • Koostööprojekt Türgi ja Belgia kooliõpilastega
  • Eesmärk tutvustada läbi mänguasja oma igapäeva tegemisi, kooli ja kultuuri
 • 10.
  • Projekti tegevuse kajastamiseks tegin blogi
  • http://adventurethetoys.blogspot.com/
  • Tegevused põhiliselt I poolaastal
  • Lõimuvad õppeained: käsitöö, inglise keel, arvutiõpetus
 • 11.  
 • 12. TÜRGI NUKUD
 • 13. BELGIA NUKUD
 • 14. ÕPPISIME:
  • Õmblema nukku ja nukule riideid;
  • Heegaldama salli;
  • Tutvustama ennast ja oma nukku inglise keeles;
  • Valmistama kaarte ja vormistama ümbriku;
  • Saime jõulukaardis Belgiast ja uusaastakaardid Türgist;
  • Kultuuridevahelisi erinevusi ja sarnasusi.
  • Projekt sai riiklikul eTwinningu kvaliteedimärgi tunnustuseks tehtud töö eest
 • 15.  
 • 16. ,,INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH FAIRY TALES, DRAMA AND ART”- MITMEKULTUURNE DIALOOG LÄBI MUINASJUTU, DRAMATISEERINGU JA KUNSTI
 • 17.
  • Osales 35 kooli 33 Euroopa riigist
  • Projekti käigus tutvustasime oma kodukohta, kooli, klassi ja tutvusime teiste osalejatega
  • Kõik projekti käigus valminud materjalid on nähtavad wikispaces loodud kodulehel ja TwinSpaces
  • http://onceuponatimeineurope.wikispaces.com /
 • 18.
  • Kõik osalejad otsisid oma riigi muinasjutu, tõlkisid inglise keelde ja illustreerisid selle
  • Valisime Lõuna-Eesti muinasjutu ,,Naine konnanahas” (,, The woman in Frog Skin ”).
 • 19.
  • Kõik muinasjutud loositi osalejate vahel ja see tuli dramatiseerida.
  • Saime türgi muinasjutu ,,The Bold boy and Empere” (,,Vaene poiss ja valitseja”).
  • Maikuu lõpuks valmis näidend, millega esinesime ka 2., 3. ja 5. klassi õpilastele.
  • Filmisin etenduse. Lisasin selle YouTube keskkonda ja projekti kodulehele, kus on võimalik vaadata teiste osalejate poolt valminud näidendeid.
  • Lõimuvad õppeained eesti keel, inglise keel, kunstiõpetus, arvutiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus.
 • 20. ÕPPISIME:
  • Inglise keelt- nii suulist kui kirjalikku;
  • Türgi muinasjutu põhjal näidendi ja dramatiseerisime selle;
  • Oma filmitud tööd üles laadima YouTube;
  • Illustreerima muinasjuttu;
  • Kultuuridevahelisi erinevusi ja sarnasusi;
 • 21. TUNNUSTUS
  • Riiklik eTwinningu kvaliteedi märk
  • Euroopa eTwinningu kvaliteedi märk
 • 22. RAAMAT ,,ONCE UPON A TIME IN EUROPE”
 • 23. PROJEKTID ERINEVATES ÕPPEAINETES JA ÕPPEAINETE VAHEL
  • Eelmise aasta eTwinningu Look Around projektiauhind õpilastele oli tasuta Nukufilmi multifilmi töötuba
  • Osalesime KIK-i poolt tasuta loodusmatkal Meinikunno rabas, millest valmis õppematerjal rabataimedest
  • Septembris projekti ,,Reipalt koolipinki!” raames oli koos 3. klassi ja abiturientidega fotojaht looduses, millest tegin e-raamatu
  • Sel õppeaastal sama projekti raames fotojaht koos loovkirjutamisega, millest õpilastel valmisid PowerPoint esitlused
  • Oktoobris projekti ,,Tagasi kooli!” raames kutsusime kooli oma klassi lapsevanemaid, kes rääkisid oma huvitavast tööst ning viisid läbi praktilised tunnid
 • 24.
  • Joosepi ema on filmidekoraator- kunstnik
  • Timo ema on kunstnik Timo keraamikas
 • 25.
  • Marianne ema on arvutiõpetaja
  • Tutvusime arvuti sisemise iluga!
 • 26.
  • Novembris kuulutasime välja heategevusprojekti ,,Väike heategu!”.
  • Osalesid 4., 5., 6., ja 9. klassi tüdrukud, mõned emad, vilistlane Katre ning õp Merike!
  • Valmisid käsitöö tunnis papud vastsündinutele, toimetasime ise kingitused ka Võrumaa haigla sünnitusosakonda! Rõõm oli mitmepoolne!
 • 27.  
 • 28.
  • Lugemishuvi ergutav projekt ,,Öölugemine” on meil toimunud koostöös 5. klassiga juba kolm aastat.
  • Selle raames toimuvad ettelugemised, oma raamatu tutvustused, huvitavamate ettelugejate väljaselgitamine.
  • Lisaks ühised esinemised, viktoriinid, mängud vanematega
  • Ülevaade öölugemisest
 • 29.
  • Vastseliina Gümnaasiumi algklassidel on juba IV aastat oma MINIKONVERENTS. Ettevalmistused selleks hakkavad varakult.
  • Omavahel on lõimitud eesti keel, inimeseõpetus, arvutiõpetus, ajalugu, muusika
  • Eelnevalt toimub meil klassis oma tööde esitamine, mille hulgast õpilased valivad välja huvitavamad tööd konverentsil esinemiseks.
 • 30.
  • Alates 1. klassist on klassisl olemas oma ajaveeb (juba 5. aastat)
  • Eelmisest õppeaastast ka õpilased kirjastajad
  • Meie klassi blogi
  • Võrumaa klassiõpetajate ajaveeb
  • Hea ülevaade ka kollegide tegemistest, toimuvatest kursustest, üritustest
 • 31. PROJEKTITÖÖ EESMÄRGID
  • Õppeainete integreerimine ja sidumine õppekavaga
  • Muuta õppimise teoreetiline pool praktiliseks
  • Inglise keele (nii kirjaliku kui suulise) oskuse arendamine, parandamine, täiendamine
  • Õpilaste infotehnoloogiaalaste pädevuste täiendamine ja arendamine
  • Olla kursis infotehnoloogiliste uuenduste, võimalustega
  • Kultuurivaheliste kompetentside mõistmine, erinevuste ja sarnasuste leidmine ja võrdlemine
  • Muuta igapäevane koolitöö põnevamaks
  • .....
 • 32. TOREDAID MÕTTEID JA VAHVAID TEGEMISI UUEKS 2012. AASTAKS!