Digital forteljing og deling

757 views

Published on

Foredrag på Vea 2. juni 2010

Published in: Education, Art & Photos, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital forteljing og deling

 1. 1. Digital forteljing og deling<br />Om bruk av digitale medier i læring<br />Terje Mølster<br />
 2. 2. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Min plan<br />Introduksjon<br />Pedagogisk fundament – produksjonsperspektivet<br />Digital historieforteljing som læringsmetode<br />Wiki som samskrivings og delingsverktøy<br />Blogging som refleksjonsverktøy<br />Oppsummering og spørsmål<br />
 3. 3. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Mitt løfte<br />Eg skal vise indikasjonar på at bruk av digitale verktøy kan påverke læring positivt<br />De skal kunne bruke litt av det eg viser<br />
 4. 4. Bakgrunn<br />Praksis som lærar i pedagogisk bruk av IKT i lærarutdanninga<br />Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent <br />3-årig aksjonsforskingsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd gjennom forskingsprogrammet Praksis-FoU (2007-2010)<br />Lærende Nettverk Hedmark (2006-2009)<br />Eit av 23 nettverk finansiert gjennom Program for digital kompetanse<br />Eit virkemiddel for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling som skal stimulere skole og lærarutdanning til å drive IKT-basert utviklingsarbeid<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 5. 5. Eg trur at<br />Elevanelærer meirnår dei får bruke digitale verktøy i ei rolle som kunnskapsprodusentar<br />elevaneutviklarmeir digital kompetanse ved å veraprodusentar enn konsumentar av digitalt innhald<br />elevane blir meir motiverte når fritidskompetansen kjem til nytte i skulearbeidet<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 6. 6. Kva meiner vi med å vera kunnskapsprodusent?<br />Å konstruerer sin eigen kunnskap i samhandling med kvarandre - og læraren<br />Å bruke digitale verktøy til å uttrykke og dele kunnskap<br />Stikkord: <br /> produksjon, samarbeid og deling<br />Denne tilnærminga til læring har vi kalla<br />Kunnskapsproduksjonsperspektivet<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 7. 7. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Eksempel på forteljing og deling<br />Studentane på IKT og læring 2009:<br />https://fronter.com/hihm/main.phtml<br />Lærarane som deltok i Lærende Nettverk Hedmark:<br />http://lnhedmark.wikispaces.com/<br />
 8. 8. Kva er digital historieforteljing?<br />Digital Storytelling utvikla rundt 1990 av Dana Achley og Joe Lambert i California<br />Byggjer på muntlegforteljartradisjon med den personlege stemmen i sentrum<br />Er ein kort film på 1-3 minutter <br />Kan innehaldebilete, tekst, musikk, små videosnuttar (samansett tekst)<br />Følgjer ”dei 7 elementene”<br />Innhaldet skal verapersonleg: ei oppleving, ei hending, noko du brenn for, noko som har betydd mykje for deg eller liknande<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 9. 9. Dei 7 elementene<br />Forteljingaskal ha eittpoeng<br />Bruke dramaturgi (dramatisk spørsmål, noko som skapar interesse osv)<br />Prega av kjensler<br />Må bruke eiga stemme<br />Kan forsterkast med musikk<br />Økonomisk bruk av bilete, lyd etc<br />Tempo, finne den rette rytmen i forteljinga<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 10. 10. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Manus<br />Arbeidet med manus legg grunnlaget for ei god forteljing:<br />Ideen: finn di eiga forteljing<br />Responsgruppe 1: Legg fram ideen din i ei responsgruppe (storycircle)<br />dette skal vera hjelp til å ”spisse” forteljinga<br />Skriv første utkast til manus: 100-300 ord<br />Responsgruppe 2: ny runde med respons på manuset. Typiske spørsmål: <br />Kva er poenget? Kva er det som er kjernen i forteljinga? Kva kan skjerast bort?<br />Skriv ferdig manuset<br />
 11. 11. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Innlesing<br />Når du er fornøyd med manuset skal det lesast inn. Det er vikitig få til ei god lesing med naturleg rytme og god lydkvalitet<br />Du kan lese direkte inn i eit videoredigeringsprogram (t.d. MovieMaker eller Photostory). Du kan også bruke eit reint lydprogram (for eksempel Audacity), i så fall må du importere lydfila til videoredigeringsprogrammmet etterpå. <br />Finn ein plass for deg sjølv der du kan lese i fred og ro. Les gjerne fleire gonger til du synest det høyrest bra ut<br />
 12. 12. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Bilder<br />Når du arbeider med ideen og manuset bør du også tenke på kva for bilder du vil bruke. Viss du ikkje har passande bilderdigitalt kan du kanskje ta bilde av ting eller situasjonar, kanskje skanne inn gamle bilder osv.<br />Tenk på kva du kan fortelje med eit bilde som du kanskje ikkje treng å sei med ord (multimodalitet)<br />Samle bildene i ei mappe slik at du har dei tilgjengeleg når du startar med produksjonen<br />
 13. 13. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Andre effektar (semiotiske ressursar)<br />I tillegg til bilete kan du bruke lydeffektar eller musikk<br />Korte videosnuttar kan også vera aktuelle dersom dei passar inn<br />MEN: ikkje overdriv, det er din stemme som er det viktigaste<br />
 14. 14. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Bildemanus<br />Det er lurt å legge ein plan for når dei ulike bildene og andre effektar skal brukast i forteljinga<br />Lag derfor eit enkelt bildemanus eller dreiebok<br />Det du skal lese Det du skal vise, lyd etc<br />
 15. 15. Ei leseoppleving (Marianne, lærarstudent)<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 16. 16. Erik sin sopptur<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 17. 17. Formidling av forskingsresultat<br />Del av artikkel på <br />http://seminar.net/<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 18. 18. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Formidling gjennom digital forteljing<br />Den korte formen tvingarforteljaren til å reindyrke poenget<br />+ får forteljaren til å reflektere<br />+ får fram personlegeefaringar på einannan måte<br />+ fangartilhøyraren si interesse, får lyst til å vite meir osv. <br />- Kan bli overflatisk<br /><ul><li>Den multimodale formen gir nye muligheiter</li></ul>+ Kan bruke meir enn verbaltekst<br /> bilde, lyd, bevegelse, …<br />+ Formidling gjennom fleiresansar og intelligensar<br />- Formen kan overskygge innhaldet<br /><ul><li>Lett å dele gjennom digitale medier</li></li></ul><li>Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />MS Photostory – eit enkelt verktøy for bildeforteljing<br />Kan lastast ned gratis dersom du har windows<br />Ein liten introduksjon til MS Photostory<br />
 19. 19. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Create – share - listen<br />Heiter den neste internasjonale Digital Storytelling konferansen<br />5.-7. februar 2011 her på dette hotellet!<br />Sjå wiki for planleggingsarbeidet:<br />http://lillehammer2011.wikispaces.com/<br />
 20. 20. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Nettadresser<br />Center for Digital Storytelling: http://www.storycenter.org/<br />Joe Lambert sin kokebok : http://www.storycenter.org/cookbook.pdf<br />Nettressurs for forskingsformidling (laga av studentar): http://www.jbi.hio.no/FoU/FoF/index.html<br />ABM-utvikling sitt prosjekt: http://www.digitaltfortalt.no/<br />Svenske forteljingar: http://ur.se/rfb/index.php?t=0<br />Capture Wales (BBC): http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/<br />Prosjektet ”Ung i sentrum” (Birte Hatlehol): http://ungisentrum.net/<br />
 21. 21. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Internett som samarbeids- og læringsarena<br />Web 2.0 er eit samlenavn på det nye nettet som gjer oss til prosumentar (produsentar og konsumentar):<br />Frå informasjonskilde til arena for samarbeid og kommunikasjon<br />Brukaranelagarinnhaldet<br />Verktøy og data ligg på Internett<br />
 22. 22. Web 2.0 verktøy for skaping og deling<br /><ul><li>Blogging (blogger, typepad, wordpressetc)
 23. 23. Logg eller ”dagbok” på nett, lett å kommentere,
 24. 24. Wiki (wikispaces, Wetpaint, PBwiki)
 25. 25. Samarbeid og deling</li></ul>Sosiale nettverk (Facebook, Myspace, Ning)<br /><ul><li>Samskriving
 26. 26. Google (googlepagesog googledocs) nettsider og office-pakke for samskriving
 27. 27. Zohooffice-pakke for samskriving
 28. 28. YouTube/TeacherTube
 29. 29. deling av video
 30. 30. Flickr
 31. 31. deling av bilder, tagging
 32. 32. Del.icio.us
 33. 33. deling av nettadresser
 34. 34. Slideshare
 35. 35. deling av presentasjoner
 36. 36. Podcast/clickcaster
 37. 37. publisering av lydfiler</li></ul>RSS for å halde seg oppdatert<br /><ul><li>Netvibes</li></ul>Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 38. 38. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Kva er wiki?<br />Verktøy for ”skriving” på Internett<br />Lett å legge ut samansettetekstar<br />”Alle” kan skrive på samme dokument<br />”Alle” kan redigere det andre har skrive<br />Lett å dele og skape sammen med andre<br />Wikipedia er eit godt eksempel på ein slik wiki<br />Kort video om wiki: http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english<br />Lærende nettverk Hedmark<br />eit eksempel på dokumentasjon og publisering av prosjektresultat<br />Lær å bruke Wikispaces:<br />http://delogbruk.wikispaces.com/<br />http://web20kurs.wikispaces.com/<br />
 39. 39. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Utdanningsrelaterte wiki-eksempler<br />http://nordodalungdomsskole.wikispaces.com/<br />http://kirkenesskolemellomtrinnet.wikispaces.com/<br />http://wiki.fetskolene.no/index.php/Hovedside<br />Norsk 1 på lærarutdanninga<br />Pedagogisk bruk av wiki (IKT i utdanning)<br />Andre eksempel:<br />http://wiki.utechtips.com/?t=anon<br />http://educationalwikis.wikispaces.com/<br />
 40. 40. Blogging som refleksjonsverktøy<br />Blogging er einpersonleg sjanger der einskriv for ”verden” og reflektere over det meste<br />Kan fungere bra som ”dagbok” i eitutviklingsarbeid<br />Eksempel frå OPIM-studiet<br />Vi har brukt det i Lærende nettverk<br />Her er ein blogg eg laga til i dag: http://terjeshjorne.blogspot.com/<br />Bruksanvisning på <br />http://larnoto.typepad.com/<br />Sjå under arkiv<br />Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />
 41. 41. Vea 2. juni 2010 Digital forteljing og deling<br />Oppsummering<br />Digitale forteljingar kan stimulere refleksjon og gjeeit interesse vekkande innblikk i eit prosjekt<br />Wiki er eit godt verktøy for samarbeid i prosessen, deling med andre og publisering av resultater<br />Blogg er eitpersonleg refleksjonsverktøy som kan fungere som dagbok og samtidig bidra til innsyn i prosessen og kontakt mellom deltakarane<br />

×