ใบงาน4

54 views
30 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
54
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน4

  1. 1. ใบงาน 4 เรือง โครงงานประเภท “การพัฒนาสือเพือการศึกษา” ่ ่ ่ ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสือเพือการศึกษา โดย ่ ่ ่การสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียนซึงอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ ่เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึงอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผูเ้ รียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพือใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ น ่หัวข้อในการพัฒนาสือเพือการศึกษาตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลือนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุรยจักรวาล ตัว ่ ่ ่ ิแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิงกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น ่ ่ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพือใช้ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอืน ๆ ฯลฯ โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นกเรียนทัวไปที่ ่ ั ่ทาความเข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน ตัวอย่าง เช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุรยะจักรวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ ิ ผูเ้ รียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ ่เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึงอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผูเ้ รียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพือใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ น ่หัวข้อในการพัฒนาสือเพือการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลือนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุรยจักรวาล ตัว ่ ่ ่ ิแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิงกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น ่ที่มา : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html

×