ใบงาน 14

 • 29 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
29
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ใบงานที่ 14 เรือง การศึกษาข้อมูลโครงงาน ่ -------------------------------------------------------- จาก หัวข้อโครงงานทัง 10 โครงงาน (ใบงานที่ 13) ให้นกเรียนเลือกโครงงานที่สนใจมา 3 โครงงาน ( ให้ ้ ันักเรียนเลือกโครงงานทีบูรณการกับกลุ่มสาระอื่น โดยทีตองนาภูมิปัญญาชาวบ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ่ ่ ้วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือกด้วย ) แล้วบอกวิธีการศึกษาข้อมูลโครงงานนันว่า นักเรียนจะหาข้อมูลในการทาโครงงานได้จากแหล่งใดบ้าง อย่าง ้น้อยโครงงานละ 2 แหล่ง รวมทังกาหนดเวลาในการศึกษาแต่ละแหล่งว่าใช้เวลาเมื่อใด ประมาณเท่าใด ? บันทึกลง ้กระดาษ A4โครงงานที่น่าสนใจจัดทาเพือนาเสนอ ่ ชื่อโครงงาน ่ แหล่งทีใช้ศึกษาข้อมูล ระยะเวลาใน การศึกษา 1. อินเตอร์เน็ต โครงงานที่ 1. กระเป๋ าแสนสะดวก 2. สอบถามจากผูรู ้ ้ 1 อาทิตย์ 3. หนังสือ โครงงานที่ 2. สบู่สมุนไพร 1. อินเตอร์เน็ต 2 อาทิตย์ 2. สอบถามจากผูรู ้ ้ โครงงานที่ 3. หนูสานฝัน 1. อินเตอร์เน็ต 1 อาทิตย์ 2. สอบถามจากผูรู ้ ้