Kpi

215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi

  1. 1. Tereza Žáková, UČO 415279ArgumentaceTéma krizové intervence jsem si vybrala proto, že jsem se o ní učila letos v Sociální práci, aletaké proto, že jsem o této intervenci psala svoji seminární práci. Název mého závěrečnéhoúkolu je zároveň i názvem postupu, o kterém se v textu píše a který se využívá při pomocilidem, kteří mají nějaký druh krize.Klíčová slovaKrize, intervence, rakovinaAnotaceV tomto textu je popsán stručně případ člověka v krizi, kterou způsobila vážná neléčitelnánemoc. Hlavní částí práce je popis vhodného přístupu, kterým by měl sociální pracovníktento případ řešit a dále návrh postupu řešení, kde je vypsáno jakým způsobem postupovatna sezeních v průběhu krizové intervence. Text byl napsán studentkou prvního ročníkuSociální pedagogiky a poradenství na Filozofické fakultě MU.Krizová intervenceCo je to krize?Krize bývá velice častým důvodem návštěvy psychiatra. Je to zlom v normálním průběhuživota jedince. Bývá popisována jako emoční rozrušení, které bývá doprovázeno řadoupocitů, jako je hněv, strach, úzkost nebo deprese.Může vzniknout pokud jedinci něco bránídosáhnout svých cílů. Člověk postižený krizí obvykle není schopen svůj stav řešit obvyklýmizpůsoby řešení problémů. Krizi je nutno brát i jako šanci na posun dál.Cíl krizové intervence
  2. 2. Aktuální cíl spočívá ve stabilizaci klienta a ve snížení nebezpečí, že se bude krizový stav dáleprohlubovat. Minimálním krokem je zajistit klientovi fungování alespoň na úroveňpřed započetím krize. Perspektivním cílem je propracovat s klientem blízkou budoucnosta je-li to vhodné, nasměrovat ho na další možnosti řešení.11.Popis případuJako případ vhodný pro krizovou intervenci jsem zvolila pana Pavla Halamu, který senedávno dozvěděl, že má rakovinu tlustého střeva. Pan Pavel má ženu Martinu a maléhosyna. Celá jeho rodina se díky této nelehké situaci ocitla v krizi, ale nejvíce je pochopitelnězasažen pan Pavel.2. Volba přístupuZvolila jsem krizovou intervenci, protože u člověka se smrtelnou chorobou nemůžemezměnit jeho tělesný stav tak, aby byl zdravý, ale můžeme mu pomoci překonat šok i strachz nemoci. A s přispěním rodiny klient může dosáhnout stavu, kdy se s chorobou i možnousmrtí smíří. U krizové intervence je nutno se držet jistých pravidel:- provést ji rychle- pokrýt celé biopsychosociální pole (pomoc potřebuje i partner)- pracovat týmově, kombinovanými metodami (psychoterapie, farmakoterapie…)-chovat se stabilně i přes agresivní projevy klienta- empaticky reflektovat, vyjadřovat porozumění, důvěřovat, akceptovat- selekce cílů a problémů 2Při zjištění, že jsme ohroženi smrtelnou chorobou nastávají 4 fáze truchlení, kterými by sipacient měl projít. První je fáze popření, kdy si říkáme, že to nemůže být pravda. ,,Je třeba sezabývat hněvem,který nemoc vyvolává, a také úzkostí, která ji provází, současně je všaknutno poukázat na existenciální pocit viny a na jeho pozitivní funkci.“ (Kastova, 2000, str.
  3. 3. 99)V druhé fázi propukají chaotické emoce jako zlost, beznaděj, strach a otázky typu: Pročprávě já? Pokud člověk může tuto fázi prožít dostatečně emocionálně a nejsou na nějkladeny požadavky na rozum nebo statečnost, lze dosáhnout dalších fází jako je truchlení,hledání, nalézání a odpoutání.Následuje třetí fáze hledání a odpoutání. Tato fáze je velicedůležitá dochází zde k rekapitulaci toho co bylo a následuje smíření se ztrátou. ,,Co bylodosud, dostává vzhledem k možnosti blízké smrti nový význam. Právě pocit, že významnébylo také to, co již proběhlo, umožnuje nemocnému otevřít se budoucnosti: smrti neboživotu. To je pak v podstatě charakteristickým rysem poslední fáze, kterou podobně jakov procesu truchlení nazývám ,,fází nového vztahu k sobě a ke světu“. Lidé se učí, co znamená,,žít s vědomím, že každý den může být ten poslední“, totiž stále mít na paměti, že člověk semusí s tímto životem také rozloučit. Vzhledem k této skutečnosti by měl žít tak intenzivně,jak je to jen možné.“ (Kastova, 2000, str. 101) Projít těmito fázemi je jistě těžké, ale je tonejlepší cesta, jak se smířit s daným stavem.3. Návrh postup řešení případuJako první by měl pomoci panu Pavlovi jeho onkolog, který by měl objasnit vše, co se nemocitýká: popsat jak průběh, tak možné komplikace této choroby, aby rodina věděla, co ji můžepotkat, ale také to, čeho se bát nemusí. Samozřejmě, že onkolog bude Pavlovi nápomocenpo celou dobu trvání nemoci. Současně se na řadu dostává krizová intervence, která má zaúkol pomoci rodině po psychické stránce.Vzhledem k tomu, že klient má smrtelné onemocnění, tak bych předem nestanovovala početsezení, ale vyčkala bych, jak se bude Pavlův stav vyvíjet. Do sezení krizové intervence by bylodobré zapojit i Pavlovu ženu Martinu, ale až po několika samostatných sezeních jen s Pavlem.Několik prvních hodin necháme pana Pavla mluvit o svých pocitech, necháváme emocímvolný průběh, zároveň utužujeme vztah mezi klientem a terapeutem. Dále rozebíráme vztahpana Pavla k jeho ženě a synovi. Co se od nemoci změnilo a co pan Pavel nyní očekává. Jakchápe svoji rodinu a z čeho má největší strach. Až by se Pavel dostal přes první a druhou fázi truchlení, mohly bychom na sezení přivést ipaní Martinu. Nyní je důležité, aby terapeut pomohl manželům ke vzájemné komunikaci a
  4. 4. sdílení pocitů. Aby si ujasnili, co se změnilo, co od sebe nyní očekávají a co zůstalo stejné.Necháme také paní Martinu, aby dala průchod emocím a pocitům a měla možnost říctmanželovi, jak se cítí. Jedno sezení by se určitě mělo zaměřit na téma jejich syna. Měly by senajít odpovědi na otázky jako: Jak říct synovi, že otec je smrtelně nemocný?, Jak mu vysvětlit,co je jako rodinu čeká?, Jak ho na to připravit? Pokud by byly tyto otázky vyřešeny, mohlo byse pokračovat dál. Ve chvíli kdy by mezi paní Martinou a panem Pavlem začalo docházet kezměnám k lepšímu (nehádali by se, více by komunikovali, plnili očekávání druhého) nemuselaby paní Martina terapeuta s manželem už navštěvovat. V dalších sezeních bych se zaměřila na Pavlovu práci a jeho sny. Práce totiž byla v jehoživotě důležitá nejen proto, aby mohl zajistit svou rodinu. Můžeme hledat kompromisy apřimět pana Pavla ke kreativnímu myšlení. A nalézt řešení, aby Pavel mohl dělat i dál to, coho baví. Řešila by se též otázky zabezpečení rodiny a možná řešení. Dále bychom přešli nasny. Rozebíráme sny, které je reálné si splnit a které by si Pavel ještě splnit mohl. Současněby i se ženou navštívili onkologa, aby je informoval o průběhu nemoci a sdělil jim, co je čeká,ale i co je může čekat v případě komplikací. Za předpokladu, že by pan Pavel zvládl projít procesem truchlení více méně až do konceintervenci bych zvolnila. Postupem času bych intervaly mezi jednotlivými sezenímiprodlužovala, ale samozřejmě s ohledem na požadavky pana Pavla. Pokud by si Pavel prošelvšemi fázemi truchlení a byl schopný normálně žít, domluvila bych schůzky s terapeutemtřeba po půl roce, pokud by si Pavel nepřál docházet častěji. Také bych mu doporučilanavštěvovat nějakou skupinu nebo organizaci lidí, kteří trpí stejnou nemocí jako on sám.Mohli by sdílet svoje pocity a dojmy, ale hlavně si navzájem pomáhat. Paní Martina, by setaké měla určitě stýkat s rodinami nemocných, jistě by jí to pomohlo v mnoha ohledech.Vyrovnání s těžkou situací je vždy lehčí, pokud člověk ví, že není jediný, komu se něcopodobného stalo.
  5. 5. Graf vývoje počtu kontaktů na Anonymní lince pomoci v krizi. Kontakty rok 2007-2012 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012Použitá literaturaKAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizovéintervence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál), 11. ISBN 9788073678005. - Tuto knihu jsem si zvolila, protože mi ji doporučil vyučující Sociální práce - Kniha není příliš dlouhá ani složitě napsaná což je velká výhoda - V knize jsou dobře popsány fáze krize i její průběh - V textu je hodně kazuistik, které jsou výborné pro přiblížení problematiky - Rady z knihy se dají využívat poměrně dobře v praxi 1 Český svaz žen Orlová- Krizová intervence Adresa: http://www.zeny.tym.cz/litera-krizova-intervence.html - Srozumitelně vysvětlená problematika krize - Stručná a přehledná stránka - Obsahuje ty nejdůležitější informace - Uvedeno hodně kvalitních zdrojů - Žádnou jinou podobnou stránku jsem nenašla2 ŠVARC, J. Principy krizové intervence. Psychiatrie pro praxi.2003. – odborný článekAdresa: http://www.upzj.cervenykriz.eu/wp-content/uploads/Principy-Krizov%C3%A9-intervence.pdf - Velice přehledný a stručný článek
  6. 6. - Psáno specialistou v oboru- Využití více zdrojů ve článku- Tabulky usnadňují přehled- Použití žluté barvy mi pomáhalo udržet lépe pozornost na čtení

×