Kuiz & ujian

1,347 views
1,152 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuiz & ujian

  1. 1. POLITEKNIK KOTA BHARU C 1403 – KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KUIZ 2SoalanPERKESO merupakan pertubuhan yang mentadbir skim keselamatan sosial yangmemberi perlindungan kepada para pekerja terhadap beberapa kejadian luar jangkaseperti bencana pekerjaan termasuk kemalangan semasa perjalanan, keilatan dankematian. Nyatakan peranan dan tugas-tugas yang dimainkan oleh pihak PERKESO. (10 Markah) POLITEKNIK KOTA BHARU C 1403 – KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SKEMA KUIZ 1 1) Nyatakan tujuan Akta KKP 1994 (Akta 514) diwartakan. - untuk menyatukan dan menseragamkan pengurusan KKP di Malaysia - untuk memupuk atau menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. ( pilih salah satu) 2) Kemalangan di tempat kerja berpunca daripada kelemahan sifat-sifat manusia. Terangkan sifat- sifat berikut. Fokus yang salah - siapa buat silap ( 1 ½ m) - tak mencari sebab untuk mencegah (1 ½ m) Orang ramai mengatasi individu - bertindak bila berlaku ke atas orang ramai (1 ½ m) - terlewat .........sukar dikawal (1 ½ m) Salah dan Betul - siapa buat silap patut terima akibat (1 ½ m) - jika kemalangan berlaku pada dirinya memang wajar (1 ½ m)
  2. 2. POLITEKNIK KOTA BHARU C 1403 – KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SKEMA KUIZ 2PERKESO merupakan pertubuhan yang mentadbir skim keselamatan sosial yang memberi perlindungankepada para pekerja terhadap beberapa kejadian luar jangka seperti bencana pekerjaan termasukkemalangan semasa perjalanan, keilatan dan kematian. Nyatakan peranan dan tugas-tugas yang dimainkanoleh pihak PERKESO.Peranan dan tugas PERKESO ialah :  Prinsip Insuran Keselamatan Sosial (1 ½ m)  Menyediakan perkhidmatan yang cepat, berkualiti serta cekap dan pada kos yang paling ekonomik dengan menggunakan teknologi canggih serta pembangunan sumber manusia (2 ½ m)  Mengkaji struktur faedah yang disediakan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada kemampuan kewangan dan cara serta sistem pemberian faedah. (2 ½ m)  Seboleh-bolehnya tanpa memerlukan kadar caruman dinaikkan tetapi sebaliknya usaha-usaha diambil untuk memelihara serta meneguhkan lagi kumpulan wang PERKESO melalui pengurusan kewangan dan pelaburan yang baik.(2 ½ m) POLITEKNIK KOTA BHARU C 1403 – KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UJIAN 1ARAHAN : Jawab semua soalan1) Nyatakan 3 prinsip utama yang diambil sebagai asas di dalam menggubal Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. (7 Markah)2) Apakah yang dimaksudkan dengan loji mengikut Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (2 Markah)3) Berikan tiga tanggungjawab pekerja. (9 Markah)4) Terdapat empat agensi yang terlibat dalam perlaksanaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia. Senaraikan keempat-empat agensi tersebut.
  3. 3. (2 Markah) POLITEKNIK KOTA BHARU C 1403 – KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SKEMA UJIAN 11) Nyatakan 3 prinsip utama yang diambil sebagai asas di dalam menggubal Akta Keselamatan danKesihatan Pekerjaan.PertamaSelf regulation atau pengaturan kendiri yang bertujuan menangani perkara-perkara berkaitan dengankeselamatan dan kesihatan pekerjaan, pihak majikan perlu membangunkan satu sistem pengurusan yangbaik dan kemas bermula dengan mengadakan satu polisi keselmatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya. Pihak majikan mengadakan satu perkiraan yang baik untuk dilaksanakan. (3 markah)KeduaPerundingan iaitu pihak majikan, pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu danmasalah-masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat-tempat kerja. (2 markah)Ketiga
  4. 4. Kerjasama iaitu pihak majikan dan pihak pekerja perlu bekerjasama untuk menjaga, memelihara danmeningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. (2 markah)2) Apakah yang dimaksudkan dengan loji mengikut Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994Apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat atau peralatan, apa-apa komponennya dan apa-apa jua yangdipasangkan, disambungkan atau diperlengkapkan kepadanya. (2 markah)3) Berikan tiga tanggungjawab perkerja dan majikanTanggungjawab Pekerja1) Untuk memberi perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yangmungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja (3m)2) Untuk bekerjasama dengan majikannya atau mana-mana orang lain dalam menunaikan apa-apakewajipan atau kehendak yang dikenakan ke atas majikan atau orang lain itu melalui Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. (3m)3) Untuk memakai atau menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelengkakpan atau pakaianperlindungan yang diadakan oleh majikan bagi maksud mencegah apa-apa risiko kepada keselamatan dankesihatan. (3m)4) Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yangdiperkenalkan oleh majikannya atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. (3m) (pilih 3 sahaja)4) Terdapat empat agensi yang terlibat dalam perlaksanaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diMalaysia. Senaraikan keempat-empat agensi tersebut. i) Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (1/2m) ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) (1/2m) iii) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) (1/2m) iv) Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) (1/2m)
  5. 5. KUIZ1. Nyatakan objektif bagi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (6m)2. Nyatakan objektif bagi perkeso (4m)3. Penuhkan perkataan ini :- a) CIDB b) PERKESO (2m) SKEMA KUIZ1. Nyatakan objektif bagi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (6m) i) untuk menggubal & mengkaji dari masa ke semasa melalui proses tripatisme dasar, undang2, tata amalan dan garis panduan berkaitan dengan keselaamtan, kesihatan dan kebajikan sebagai asas dalam meamstikan k&k semasa bekerja. ii) Utk memastikan melalui kegiatan penguatkuasaan dan galakan bhw majikan, org bekerja sendiri, perekabentuk, pembekal, pengimport dan pekerja sentiasa mengamalkan budaya kerja selamat dan sihat dan sentiasa mematuhi kehendak2 undang2, tata amalan dan garis panduan yang s/ada iii) utk membantu dan memberi khidmat kepakaran dlm kegiatan galakan, latihan, persatuan2 majikan, pekerja dan profesional dalam usaha untuk meningkatkan lagi taraf keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjaan.2. Nyatakan objektif bagi perkeso (4m)  untuk menjamin pembayaran faedah kepada pekerja dan tanggunannya apabila berlaku kejadian luar jangka kepada pekerja – kembali bertugas secepat mungkin - rawatan perubatan - pemulihan jasmani - vokasional3. Penuhkan perkataan ini :- a) CIDB (1m) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) b) PERKESO (1m) Pertubuhan Keselamatan Sosial
  6. 6. KUIZ1) Berikan 2 kewajipan majikan (2m)2) Siapakah yang dimaksudkan dengan sub kontraktor (2m)3) Apakah denda yang akan dikenakan jika sub kontraktor tidak menjalankan kewajipannya (2m)4) Berikan satu tugas yang perlu dilaksanakan oleh JKK (2m)SKEMA KUIZ1) Berikan 2 kewajipan majikan (2m) a) pengadaan & penyelenggaraan loji dan sistem kerja yang, setakat praktik, selamat dan tanparisiko kepada kesihatan2) Siapakah yang dimaksudkan dengan sub kontraktor (2m)3) Apakah denda yang akan dikenakan jika sub kontraktor tidak menjalankan kewajipannya (2m)4) Berikan satu tugas yang perlu dilaksanakan oleh JKK (2m)

×