öğRenci özellikleri

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öğRenci özellikleri

 1. 1. ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ2012-2013 Eğitim-Öğretim YılıBahar DönemiÖzel Öğretim Yöntemler– IIÖğr. Gör.: Tijen AKADAHAZIRLAYANLAREbru SEYHAN 2009215024Musa ÇİMEK 2009215035Ozan PARILTI 2010215031Uğurcan AVCI 20092150011
 2. 2. HEDEF VE KAZANIMLAR(1/2)1. Bilişsel gelişim kuramını kavrayacak2. Piaget bilişsel gelişim evrelerini anlatabilecek3. Düşünme stillerini anlatabilecek4. Sağ ve sol beyin özelliklerini sayabilecek5. Öğrenci özelliklerini bilmenin önemini kavrayabilecek6. Başarılı öğrenci özelliklerinin sıralayabilecek2
 3. 3. HEDEF VE KAZANIMLAR(2/2)7. Myers- Brigss öğrenme stilini kavrayabilecek8. Öğrenen tiplerini anlatabilecek9. Öğrenci-öğretmen etkileşiminin önemini kavrayabilecek10. Öğrenci-öğrenci etkileşiminin önemini kavrayabilecek11. Yeni nesil öğrencilerin bilişim teknolojilerine karşıtutumunu söyleyebilecek3
 4. 4. ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ4
 5. 5. BİLİŞSEL GELİŞİMBiliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir.Bilişsel sözcüğü, akıl ve bilgi, bellek, akıl yürütme, anımsama,unutma, sorun çözme, kavramlar arası ilişkileri kurma ve düşüncegibi zihinsel işlevleri tanımlar.Bilişsel Gelişim, yaşla birlikte bu süreçlerde olan değişimlerdir.5
 6. 6. BİLİŞSEL GELİŞİM Bireyin çevresindeki dünyayıanlamasını ve öğrenmesinisağlayan, aktif zihinselfaaliyetlerdeki gelişimdir. Bebeklikten yetişkinliğekadar, bireyin çevreyianlama yollarının dahakompleks ve etkili halegelmesi sürecidir. Bireydeki akıl yürütme,düşünme, bellek, ve dildekideğişmeleri kapsar.6
 7. 7. Piaget’nin Bilişsel Gelişim KuramıJEAN PİAGET(1896-1980)7
 8. 8. Piaget’nin Bilişsel Gelişim KuramıPiaget, bilişsel gelişim kuramını ortaya koymadan öncezihin ve zekâ kavramlarının anlaşılmasını sağlamayıamaçlamıştır. Zekâyı, çevreye uyum yapabilme yetene­ği olaraktanımlarken; zihnin ise, bireyin yeni uyarıcılar karşında tekrardenge sağlama işlevini gördüğünü be­lirtmiştir.Kuramını klinik verilere, bilim­sel araştırmalara ve günlükyaşamdan topladığı bilgilere dayandıran Piaget, özellikle yaptığıgözlemler sonucunda çocukların dünyasının yetişkinlerinkindençok farklı oldu­ğunu öne sürmüştür.8
 9. 9. Bilişsel Gelişimle İlgili Kavramlar1. Şemalar2. Uyum(adaptasyon)3. Özümleme (Asimilasyon)4. Uyumsama (Akomodasyon)5. Dengeleme6. Örgütleme9
 10. 10. 1. ŞEMALAR (1/2) Şema en temel zihinsel yapıdır. Çocuğun çevresi ile etkileştikçe geliştirdiği davranış ve düşüncekalıplarına karşılık gelir. Çocuklar yetişkinlerden daha az şemaya sahiptir. Olgunlaşma süreci içinde yeni yeni şemalar geliştirilir. Şemalar, problemi anlama, çözme, dünya ile baş etme yollarıolarak da düşünülür. Şemaları sayesinde birey çevreyi organize eder ve uyum sağlar. Şemalar sadece bilişsel değil, psikomotor ve duyuşsal da olabilir.10
 11. 11. 1. ŞEMALAR (2/2)İki aylık bebeğe çıngırak verdiğinizdeonu yakalayıp ağzına götürecek veemecektir. Çünkü bu uyarıcıyla ilgilenmesiiçin uygun şema; yakala ve emmeşemasıdır.11
 12. 12. 2. UYUM (ADAPTASYON)• Bireyin çevresiyle etkileşerek karşılaştığı , değişikliklere uymagayretinde olduğu bu sürece Uyum(adaptasyon) denir.• Bilişsel gelişim bir denge kurma sürecidir. Bu dengeleme sürecininkesintisiz ilerleyebilmesi için karşılaşılan yeni durum, olay, nesneve varlıklara uyum sağlamak gerekir.12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. UYUMÖZÜMLEME DÜZENLEMEİnsanlarda var olan uyum yeteneği, bir birinin tamamlayıcısı olan ikisüreci içermektedir.16
 17. 17. ÖZÜMLEME• Bireyin yeni karşılaştığı durum, nesne, olay ya da bilgiyi,kendisinde önceden var olan şemalarla açıklamasıdır.DÜZENLEME• Bireyin yeni karşılaştığı durum, olay, nesne ya da bilgiyi,kendisinde önceden var olan şemalarla açıklayamadığında, yenibir şema oluşturması ya da var olan şemanın içeriğini değiştirmesigerekir. Bu sürece düzenleme (akomodasyon,uyumsama) adıverilmektedir.17
 18. 18. DENGELEME• Karşılaşılan yeni durum, var olan şemalarla açıklanamadığındabu, bireyi rahatsız eder. Denge bozulur. Oysa organizma süreklidengede kalmak ister.• Özümseme ya da uyumsama süreci sonucunda denge kurulur.• Öğrenme büyük ölçüde dengenin bozulmasına ve yenidendengelenmesine bağlıdır.Yeni durum Denge bozulur Öğrenme Dengeleme18
 19. 19. Piaget’nin Bilişsel Gelişim KuramıPiaget evrensel (her toplum ve kesimde aynı şekilde)olarak insanların dört dönemden geçerek refleksif motortepkilerle başlayan ve soyut düşünmeye dek devam eden birsüreç arz ettiğini savunur (Woolfolk, 2004).19
 20. 20. Bilişsel Gelişim Kuramı Temel İlkeleri (1/2)• Dönemlerin birbiri ardına gelişleri, hep sürekliliklegerçekleşmektedir.• Gelişimin bir düzeyi, bir önceki aşamada izlerini bul­makta vebir sonraki dönemde devam etmektedir.20
 21. 21. Bilişsel Gelişim Kuramı Temel İlkeleri (2/2)• Her dönem, belirli bir ayrımla, bir önceki dönemin özelliklerinikendinde taşırken, son dönem önceki dö­nemin özelliklerinibelirli bir zaman için koruyabilir.• Bireyler, kendi gelişim özelliklerine uygun olarak geli­şimdüzeyleri kazanırlar. Her birey, kendine özgü kalıtımsalözellikleriyle çevresel özelliklerinin ürünüdür. Her çocuk, birdönemden diğerine değişik zaman di­limlerinde geçebilir.21
 22. 22. Bilişsel Gelişim Dönemleri1. Duyusal motor dönem (0 - 2 yaş)2. İşlem öncesi dönem (2 - 7 yaş)3. Somut işlemler dönemi (7 - 11 yaş)4. Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üzeri)22
 23. 23. Duyusal Motor Dönem (0- 2 yaş) Başlangıçta dış dünyayı duyuları vemotor becerileri ile anlama Kendisini dış dünyadan ayırt etme Refleksif davranıştan amaçlı davranışageçme Nesnenin devamlılığını kazanma Deneme yanılma ile öğrenme Döngüsel tepkiler ortaya koyma Taklit ve oyunlar yapma23
 24. 24. NESNE DEVAMLILIĞI24
 25. 25. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(1/7)Sembolleri kullanma Dili kullanmaya başlar: Konuşur. Resim yaparak kendini ifade eder.25
 26. 26. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(2/7)Tek yönlü sınıflama Nesneleri tek bir özelliğine bakarak sınıflayabilirler. Ancakbirden fazla özelliği değerlendirerek sınıflama yapamazlar. Diyelim ki elimizde üçgen, kare ve yuvarlak cisimler var. Bunlaryeşil, mavi ve kırmızı renkteler. Çocuk ya şekline göre, ya darengine göre nesneleri sınıflar. Hem şekline hem rengine göresınıflama yapamaz.26
 27. 27. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(3/7)Benmerkezci düşünme Çocuklar bu dönemde kendi görüşlerinin mümkün olan tekgörüş olduğunu düşünürler. Kendi bildiklerini başkalarının da bildiğini varsayarlar. Dünyanın merkezinin kendileri olduğunu varsayarlar.Örnek: Güneş neden var? diye sorduğunuzda;Beni (ya da bizi) ısıtmak için, diye cevaplarlar.27
 28. 28. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2- 7 YAŞ)(4/7)Animizm (Canlandırmacılık)Çocukların canlı ile cansız varlıkları birbirine karıştırmalarıdır.Örnek: Ayın, oyuncak bebeğin, masanın vb. canlı olduğunudüşünürler. Televizyonda çizgi filmde izledikleri kahramanlarınyaşadığını düşünürler.28
 29. 29. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(5/7)YapaycılıkHer şeyin insan eliyle yapıldığını düşünmektir.Örnek:Şimşek çaktığında birisi fotoğraf çekiyor diye düşünürler.Yağmurun nasıl yağdığını sorduğunuzda, yukarıda borularvar, oradan geliyor, diyebilirler.29
 30. 30. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM(2 - 7 YAŞ) (6/7)Sembolik oyunObjeleri amacı dışında kullanarak oyun oynarlar.Sandalye ArabaSüpürge AtKaşık Mikrofon30
 31. 31. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM(2 - 7 YAŞ) (7/7)Nesnenin korunumu31
 32. 32. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (1/5)Nesnenin Korunumu Somut işlemler dönemine geldiğinde, çocuk “nesneninkorunumu”nu kazanmıştır. Sayıları aynı olan nesnelerin daha fazla yer kaplıyormuş gibigörünmeleri artık onu şaşırtmaz.32
 33. 33. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (2/5)Tersine Çevirebilme Somut işlemler döneminde çocuklar işlemleri tersineçevirebilirler. 5 + 2 = 7 ise 7 – 2 = 5 olduğunu bulabilirler.33
 34. 34. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (3/5)Odaktan uzaklaşabilme Somut işlemler döneminde çocuk, bir olayın ya danesnenin tek bir özelliğine takılıp kalmaz. Diğer özellikleride göz önünde tutmaya başlar. Dolayısıyla ardı ardına sıralanan birkaç işi unutmadanyerine getirebilir.34
 35. 35. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (4/5)Sınıflandırma Somut işlemler dönemine gelen bir çocuk, nesnelerisınıflarken birkaç özelliğe göre sınıflama yapabilir. Aşağıdaki nesneleri, hem şekillerine hem de renklerinegöre sınıflayabilir.35
 36. 36. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (5/5)Sıralama Somut işlemler dönemindeki çocuklar, büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe gibi sıralamalar yapabilirler. Örneğin; aşağıdaki çubukları sıralayabilir.36
 37. 37. SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ(11 Yaş ve Üzeri) (1/2) Soyut problemleri mantıksal yollarla çözebilir. İzafi/göreli vekarşılaştırmalı düşünür. Bu yaş bireyler ideolojik sorunlarla ilgilenir ve kendi ahlakianlayışlarını geliştirme uğraşı içine girerler. Bilimsel yöntem problem çözme aşamalarında olduğu gibisistematik düşünebilir. Toplumsal olaylara ilgisi artar, kim olduğunu sorgular.37
 38. 38. SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (11 YAŞ VEÜZERİ)(2/2) Düşüncede tümdengelim kullanabilir ve mantıksal ayırımlaryapabilir.Örneğin; Soyut düşünme döneminde olan bir çocuk, genel birdoğrudan yola çıkarak özel sonuçlara varabilir. Örneğin,“Hız = yol x zaman” yasasını bilen bir çocuk, arabayla giderken,varacakları yere ne kadar zaman kaldığını hıza ve kilometretabelalarına bakarak hesaplayabilir.38
 39. 39. 4. Ön Bilgi• Öğrenciler arasındaki ön bilgi düzeyi farklılıklarını aşmak için,laboratuvarlarda öğrencilerin birlikte çalışmalarına izin vermekfaydalı olabilir.• Bu akran işbirliği ve akrandan öğrenmeyi geliştirirken,öğrenme kaygısını düşürür. Öğrencilerin derse olan ilgisiniyükseltir.• Ön bilgi seviyeleri yüksek olan öğrencilere sınıfta öğretmeneyardımcı olma sorumluluğu yüklenebilir.39
 40. 40. 5. Düşünme Stilleri• Bireylerin nasıl düşündüklerini, bilgiyi nasıl kavradıklarını vebilgiyi nasıl hatırladıklarını anlatmak için kullanılan birterimdir.• Tek boyutlu ve çok boyutlu düşünme stilleri vardır.• Tek boyutlu olanlar; görsel-işitsel düşünme, alan bağımlılık,alan bağımsızlık, sağ ve sol beyindir.40
 41. 41. 5.1. Görsel-İşitsel Düşünme Stili• Bireylerin öğrendikleri bilgileri uzun süreli hafızalarında nasılsakladıklarına ilişkin tercihleri belirtir. Görsel bireylerin,bilgileri hafızalarında görseller ve kavram haritaları halindesakladıkları; işitsel bireylerin ise bilgileri metinsel öğeler veilişkiler şeklinde sakladıkları ifade edilir.41
 42. 42. 5.2. Alan bağımlılık ve alan bağımsızlık• Bireylerin, nesneleri içerisinde bulunduğu ortamdan ayırtetme davranışına göre belirlenmiştir. Alan bağımlı bireyler,nesneleri algılarken ortam ile birlikte algılama eğiliminde, alanbağımsız bireyler ise ortamdan bağımsız algılamaeğilimindedirler.42
 43. 43. 5.2. Alan bağımlılık ve alan bağımsızlık• Bu yüzden bilginin edinilmesi sürecinde, alan bağımlıöğrenciler öğretim ortamını ve değerlerini daha iyialgılayabildikleri için daha aktif rol alabilmekte, alan bağımsızbireyler ise daha pasif kalmakta ve alan bağımlı bireyler gibietkin öğrenme gerçekleştirememektedirler.43
 44. 44. 5.2. Alan bağımlılık ve alan bağımsızlık• Alan bağımlı olmak yada alan bağımsız olmak akademikbaşarıda belirgin bir etki sağlamaz.44
 45. 45. 5.3. Sağ ve Sol beyin• Öğrenme süreci ya ağırlıklı olarak sağ yarım kürenin ya daağırlıklı olarak sol yarım kürenin etkisindedir.• Beynin sağ tarafı, bütüncül ve görsel ağırlıklı aktivitelerikontrol ederken, sol taraf ise mantıksal ve analitik işlemlerikontrol etmektedir.45
 46. 46. 5.3. Sağ ve Sol BeyinSOL BEYİN:– Matematik– Mantık– Dil– FenSAĞ BEYİN:– Sanat– Müzik– İlham– Performans– Bütünsel Düşünce46
 47. 47. Öğrenci Özelliklerini Bilmenin ÖnemiÖğrenme hedeflerine ulaşmadaöğrenciler arasında farklılıklar olduğubilinmektedir. Hedeflenen öğrenme çıktıları vebu çıktılara ulaşmak için tasarlanan öğretimhizmeti, öğrenci özelliklerine uygun düştüğündeöğrenme daha etkili gerçekleşmektedir.47
 48. 48. BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (1/9)1) Başarılı öğrencinin bir ideali ve bir hedefi vardır.48
 49. 49. BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (2/9)2) Kendine olan güveni ve inancı yüksektir. Başarılı olacağına dairinanç vardır. Yapamam, edemem gibi sözcükler kullanmaz. Çünküçevresinde başarılı olanların kendisinden pek farklı özellikteolmadığının farkındadır.49
 50. 50. BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (3/9)3) Israrcıdır. Hayatta başarılı olanlar hep ısrarcı olanlardır.Edison’un ampulü buluncaya kadar 1000’e yakın deney yaptırangüç, bu özelliğidir. Başarılı öğrencilerde anlamadığı ve çözemediğikonularda hemen pes etmez.50
 51. 51. 4) Sürekli ve düzenli olarak çalışır. Zamanını planlamayan vesürekli çalışma alışkanlığı oluşmayan bir kişinin başarısıbeklenemez.BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (4/9)51
 52. 52. 5) Düzenli bir kitap okuma alışkanlığı vardır. Başarının önünüaçan ve başarıyı sürekli kılan en önemli alışkanlık kitap okumadır.Kitap okuma, hem kişinin kültür seviyesini yükseltir, hem deöğrenme isteğini arttırır.BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (5/9)52
 53. 53. 6) Arkadaş seçimine özen göstermektedir. Başarının en önemlikuralı, birlikte olduğu arkadaşını itinayla seçmektir. Bilinmelidirki, iyi seçilmemiş arkadaş grubu, kaybedilmiş bir başarı demektir.BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (6/9)53
 54. 54. 7) Öğretmenleriyle iyi bir diyalog kurmadan, onların önerilerinidikkate almadan ve öğretmenlerin emeklerine saygıyla karşılıkvermeden bir başarı beklenebilir mi? Öğretmene gösterilensaygı, kişinin kendisine gösterdiği saygı ve değerdir.BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (7/9)54
 55. 55. 8) Çevresiyle iyi bir iletişim içindedir. Çevresindeki insanları iyitanıma, onlarla örnek bir diyalog kurma, onların güzelyönlerinden yararlanma ve deneyimlerinden istifade etme, iyi biriletişim yoludur. Özellikle de başarısıyla kendisini ispatlamışinsanlarla beraber olunmalıdır. Bunu yapan öğrenciler iyi birkazanım elde ederler.BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (8/9)55
 56. 56. 9) Ailesine bağlıdır. Her başarı, aileyle başlar ve aileyle devameder. Ailenin maddi ve manevi desteğini alamamış bir öğrenciasla başarıya ulaşamaz.BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (9/9)56
 57. 57. MYERS & BRIGGS KİMDİR? (1/2)Isabel Briggs Myers ve KatherineCook Briggs öğrenme stillerimodelini oluştururken Jung’un«Psikolojik Tipler» kuramındanesinlenmişlerdir.57
 58. 58. MYERS & BRIGGS KİMDİR? (2/2)Katherine Cook BRIGGSDışa dönük, içe dönük,duyumsayan, sezgisel, düşünen,hisseden, muhakeme eden vealgısal olan stillerden yola çıkarak16 adet stil tanımlamasıyapmışlardır.58
 59. 59. TİP BELİRLEYİCİLERİ (1/3)• Dışa Dönük: Denemeler yaparlar, kendi dışındakilerleilgilenirler.• İçe Dönük: Kendi duygu ve fikirlerine odaklanırlar.Sessiz ve yaratıcıdırlar, iç uyum peşindelerdir.• Duyumsayanlar: Pratiktirler, ayrıntıya önem verirlerve gerçekleri tercih ederler.59
 60. 60. TİP BELİRLEYİCİLERİ (2/3)• Sezenler: Sezgilerine güvenirler. Olasılıklar veanlamlar üzerine yoğunlaşırlar ve yaratıcılardır.• Düşünenler: Şüphecidirler, kurallara ve gerçeklerebağlıdırlar. Açık ve kesin amaçları severler.• Algısal olanlar: Uyum sağlayıcıdırlar, hep dahafazlasına ulaşmak isterler.60
 61. 61. TİP BELİRLEYİCİLERİ (3/3)• Hissedenler: İnsani ilişkileri göz önüne alırlar. Uyumsağlayıcıdırlar, küçük guruplarla çalışırlar ve iknakabiliyetleri diğer guruplara oranla güçlüdür.• Muhakeme edenler: Planlı, zamanlı çalışırlar. Aşamaaşama ilerlerler, ayrıntıya ve konuya odaklanırlar.61
 62. 62. MYERS & BRIGGS’IN ARAŞTIRMALARI(1/2)Myers ve Briggs’in tip belirleyicileri kullanarak, 1986yılında 1,5 milyon kişi üzerinde yaptıkları araştırmasonucunda katılımcıların;• %70’i dışa dönük, %30’u içe dönük,• %70’i duyumsayan, %30’u sezgisel öğrenen gurubunagirmiştir.62
 63. 63. MYERS & BRIGGS’IN ARAŞTIRMALARI(2/2)Ayrıca bu araştırma sonucundaortaya çıkan bir diğeristatistikse;• Kadınların %70’i hissedenler,erkeklerin %70’i isedüşünenler gurubunda yeralmıştır. (Tekez, 2000)63
 64. 64. MYERS-BRIGGS Kişilik Tipleri• Kişilik tipleri ve düşünme stillerini belirlemek için 4farklı ölçüt kullandılar. Bunlar;KİŞİLİK TİPLERİDIŞA DÖNÜK&İÇE DÖNÜKDUYUMSALSEZGİSELHİS ODAKLI&DÜŞÜNCEODAKLIALGISALCI&YARGISALCI64
 65. 65. Dışa Dönük - İçe Dönük (1/2)• Enerji ifadesinin kaynağını ve yönünü temsil eder.• Dışa dönük kişi; enerjiyi dış dünyada bulur ve busebeple insanlara ve maddelere yoğunlaşır. Dışadönük bireyler aktiftir. Sosyaldirler, iletişim becerilerigelişmiştir. Düşünceden önce eyleme geçenkişiliklerdir.65
 66. 66. Dışa Dönük - İçe Dönük (2/2)• İçe dönük kişi; enerjiyi içkavram ve fikirlerdünyasında bulur. Sessizve sakindirler. Hareketegeçmeden önce düşünmeihtiyacı duyarlar. Duygu vedüşünceler üzerindenkendi iç dünyalarınaodaklanırlar.66
 67. 67. Duyumsal - Sezgisel (1/2)• Kişinin bilgiyi algılama yöntemini tanımlar.• Duyumsama özelliği ağır basan kişiler 5 duyu organınıdaha fazla kullanırlar. Gerçekçi olma ve var olanbilgileri kullanma eğilimindedirler. Anı yaşamaeğilimindedirler.67
 68. 68. Duyumsal - Sezgisel (2/2)• İç güdüsel yönü ağır basan kimselerin ise 6. hisdediğimiz bilinçdışından gelen duyuları algılamayeteneği gelişmiştir. Duyumsalcılara oranla oldukçayenilikçidirler. Gelecek zaman, şimdiki zamandandaha önemlidir. Değişimi severler, idealisttirler.68
 69. 69. His Odaklı - Düşünce Odaklı (1/2)• Kişinin bilgiye ulaşma şeklini gösterir.• Düşünme kategorisine giren insanlar için mantık öncegelir ve daha objektiflerdir. Düşünce odaklı eylemlerüretmeye çalışırlar. Gözlem yapmaya, kanıt bulmaya,mantıklı eleştiriler getirmeye ve geleceğe dairöngörülerde bulunmaya çalışırlar.69
 70. 70. His Odaklı - Düşünce Odaklı (2/2)• His odaklı kişilersekararlarını hislerinedayanarak öznel olarakalırlar. Kişisel değerleri gözönünde bulundururlar.Kendi hislerine güvenirlerve hareketlerinin kaynağıhisleridir. Şimdiki zamanaodaklanırlar.70
 71. 71. Algısalcı - Yargısalcı (1/2)• Kişinin aldığı bilgiyi nasıl zenginleştirdiğini gösterir.• Yargısalcı insanlar planlama ve organize etmekonusunda yeteneklidirler. Planlı kararlar alıp, açıkçabelli hedeflere yönelirler. Katı, değişmez bir yapılarıvardır ve kontrolcü olma eğilimi gösterirler.71
 72. 72. Algısalcı - Yargısalcı (2/2)• Algılama eğilimi olan insanlarsa doğaçlama yapmayıve alternatif yollar bulmayı severler. Zaman içerisindehayatı keşfetmeye, keşifler yapmaya, anlam arayışıiçinde olmaya ve kendilerini hayatın akışına bırakmaeğilimindedirler.72
 73. 73. ÖĞRENEN TİPLERİ (1/6)• Myers ve Briggs’in tanımladığı her bir öğrenme tipi,öğrenme-öğretme sürecinde farklı eğilimlere sahiptir.• Dışa dönük bireyler: Konuyu kendilerine veyabaşkalarına açıklamadan öğrenip-öğrenmediklerinianlayamazlar. Gurup çalışmalarını severler, bu yüzdenproje ödevleri onlar için çok uygundur.73
 74. 74. ÖĞRENEN TİPLERİ (2/6)• İçe dönük öğrenciler: Konuyubağlayan ve birleştiren çatılarkurmak isterler. Bağlantısızparçalar onlar için bilgi değildir.Bilgi resmin bütününü görmektir.74
 75. 75. ÖĞRENEN TİPLERİ (3/6)• Duyumsal öğrenciler düzenli, sıralı sunumlarla dahaiyi öğrenirler. Öğretmen ders anlatımı için detaylıplanlama yapmalıdır.• Sezgisel öğrencilerse tıpkı içe dönük öğrenciler gibianlamlı bütünlerden hoşlanırlar. Doğru kavramharitaları ve karşılaştırma tabloları üretebilirler.75
 76. 76. ÖĞRENEN TİPLERİ (4/6)• Düşünen öğrenciler için hedeflerin ve konuanlatımının oldukça açık olması gerekir. Özelliklehedefleri belirten kelimelerin kesinlik taşımasıönemlidir.• Hisseden öğrencilerse gurup içinde, özellikle ahenkliguruplarda çalışmayı seven kişilerdir.76
 77. 77. ÖĞRENEN TİPLERİ (5/6)• Yargılayan öğrencilerin derste not tutmalarıöğrenmelerine büyük katkı sağlar.77
 78. 78. ÖĞRENEN TİPLERİ (6/6)• Algılayan öğrenciler genellikleverilen ödevleri son ana kadarertelerler. Tembel değillerdir. Sonana kadar araştırma yapmayadevam ettikleri için böyle birdurum ortaya çıkar. Proje teslimtarihinin belirlenmesi yararlıdır.78
 79. 79. ÖĞRENME TİPLERİ• I: İçe dönük• S: Duygusal• T: Düşünen• F: Hisseden• J: Yargılayan• N: Sezgisel• E: Dışa Dönük• P: Algılayan16 Öğrenme Tipi79
 80. 80. INFP• İçe Dönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan öğrenenlerdir.• Enerjilerini iç dünyalarına, duygu ve düşüncelerineyöneltirler. Değer verdikleri fikirlerin bir parçasıolmak isterler.• Güçlü inançları vardır.• İnsan arası ilişkilere önem verirler.• Eylemlerini bir amaca hizmet etmesi yani anlamlıolmasına özen gösterirler.80
 81. 81. UYGUN MESLEKLER81
 82. 82. BİLİŞSEL STİL ANALİZİ• Riding ve Cheema mevcut düşünme stilleriningenellikle iki boyut üzerinde yer aldığını iddia etmişve bunları iki düzlem üzerine yerleştirmeyeçalışmışlardır. Bu boyutlar;1. Bütüncül-Analitik2. Görsel-Sözel82
 83. 83. BÜTÜNCÜL-ANALİTİK• Bireyin bilgiyi nasıl organize ettiği veoluşturduğu ile ilgilidir.• Analitik stile sahip bireyler bilgiyi küçükanlamlı parçalara bölme eğilimindedir. Alanbağımsızdırlar.• Bütüncül bireyler bilgiyi bütün olarak elealırlar. Genellikle alan bağımlıdırlar.83
 84. 84. GÖRSEL-SÖZEL• Görsel bireyler bilgilerigörsellerle veharitalarla temsiletmektedir.• Sözel bireyler ise metintabanlı olarakdüşünmektedir.84
 85. 85. Düşünme Stillerinin Sınıf Ortamına Etkileri• Düşünme stilleri sınıf ortamına 3 önemlinoktada etki eder. Bunlar;1. Öğrenci-Öğretmen etkileşiminde2. Öğrenci-Öğrenci etkileşiminde3. Öğrenci-Materyal etkileşiminde85
 86. 86. Öğrenci-Öğretmen Etkileşiminde• Öğrencinin düşünme stili ve öğretmenindüşünme stili uyum içinde ise öğrenciöğrenim sürecini daha çok benimsemektedir.• Yani uyum varsa öğrenci daha kolay öğrenir,okulu (veya öğrenme ortamını) daha çoksever.86
 87. 87. Öğrenci-Öğrenci Etkileşiminde(1/2)Öğrencilerin küçük guruplarda çalışmalarıdurumunda benzer düşünme stilleri,öğrencilerinin öğrenmelerine olumlu etki eder.87
 88. 88. Öğrenci-Öğrenci Etkileşiminde(2/2)• Fakat gurup başarıdüzeyleri için aynı şeyisöylemem mümkündeğildir.• Gurupların heterojenbir yapıya sahipolmasıönerilmektedir.88
 89. 89. Öğrenci-Materyal Etkileşiminde (1/2)• Özellikle bazıgurupöğrenciler içinkullanılacakmateryallerhayati önemtaşımaktadır.89
 90. 90. Öğrenci-Materyal Etkileşiminde (2/2)• Örneğin alan bağımlı öğrenciler içinmateryaller çok önemlidir. Bu tür öğrencilerdıştan gelen etkilere açık olduklarındandolayı, iyi yapılandırılmamış bir dersmateryali öğrenmeyi zorlaştırabilir.90
 91. 91. Düşünme Stilleri ve Sınıf (1/2)• Öğretmenler, öğrencilerin düşünme stillerinive buna bağlı olarak ihtiyaçlarını göz önünealmalıdırlar.• Ders materyalleri ve ders içi aktiviteleri tümdüşünme stillerinin ihtiyaçlarına yönelikhazırlanmalıdır.91
 92. 92. Düşünme Stilleri ve Sınıf (2/2)• Öğretim sırasında çocukları gerçek hayatahazırlamak için çok yönlü gelişimhedeflenmelidir.• Bu nedenle öğrencinin sadece güçlü olduğudüşünme becerileri değil zayıf olduğudüşünme becerilerinin de geliştirilmesiyönünde öğretim verilmelidir.92
 93. 93. İLGİ İSTEK VE TUTUMBilişim teknolojileri öğretmenleriderslerde not vermediği için öğrencilerinderse karşı ilgisinin, isteğinin azaldığını,sınıf içi disiplin problemleri ortayaçıktığının ve öğrenciler tarafındanönemsenmediğini düşünmektedirler.93
 94. 94. İnsanların özellikle de çocuklarınyeniliklere karşı doğal bir ilgisiolduğu bilinmektedir. Bu ilgi bilişimteknolojileri dersinde bir avantajolarak kullanılabilir.İlgi ve İstek94
 95. 95. Her bölgedeki çocuklarda yenilik etkisi aynı değildir.Kentsel alanlarda yaşayan çocukların %50’den dahafazlasının evinde bilgisayar bulunurken, kırsal alanlardayaşayan öğrencilerin evlerinde bu oran %20’lere kadardüşmektedir. Bu nedenle kırsal bölgelerdekiöğrencilerin daha ilgili ve istekli olduğu görülebilir.İlgi ve İstek95
 96. 96. İlgi ve İstekİstatistiklere göre 2015 yılınagelindiğinde ilköğretimebaşlayan her iki öğrencidenbirisi evinde bilgisayarıgörerek gelecek yani yenilikfaktöründen etkilenmeyecekşekilde sınıf ortamlarınageleceği söylenebilir. Yenilikfaktöründen etkilenmeyeceğiiçin derse olan ilgi ve istekdüşebilir.96
 97. 97. • Sınıfın bilgisayar seviyesini bilmek ve o seviyeden dersebaşlayınız.• Bilgisayar laboratuvarında yapılan uygulamalarda, öğrencileresıkı sık geri bildirim veriniz.• Geri bildirimlerde açık ve net bir dil kullanınız..• Öğrenciyi başka öğrenciyle değil, önceki performansıylakarşılaştırınız.Öğrencilerin İlgi ve İsteklerini Yükseltmekİçin Yapılması Gerekenler (1/2)97
 98. 98. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için diğer bir nokta ise,ARCS motivasyon modelinde belirtilmiştir.Öğrenciler öğrendikleri konuları niye öğrendiklerini ve hayatta neişe yarayacağını bilir ve gerçek hayatla bağlantı kurarsa dersekarşı motivasyonu artar.Öğrencilerin İlgi ve İsteklerini Yükseltmekİçin Yapılması Gerekenler (2/2)98
 99. 99. Seçmeli Statüsünün BT DersininPedagojik Değerine Yansıması99
 100. 100. TutumÖğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri dersine karşıtutumlarını etkileyen değişik faktörler vardır. Bunlardanbazıları;• Cinsiyet,• Bilgisyara sahibi olmak,• İnternet bağlantısı sahibi olmak.100
 101. 101. Erkeklerin bayanlara oranla bilişimteknolojilerine karşı daha az kaygıtaşıdığı ve bayanlara oranla öz-yeterliliklerinin daha fazla olduğudüşüncesi hâkimdi. Bu farkınoluşmasında erkek öğrencilerinokul dışında daha çok bilgisayarkullanmasının rolü büyüktür.Cinsiyete Göre Tutum (1/2)101
 102. 102. Son zamanlarda bilişimteknolojileriningelişmesinin veyaygınlaşmasınınsonucu olarak bufarkın zamanlabiteceği düşünülüyor.Cinsiyete Göre Tutum (2/2)102
 103. 103. Öğrencilerin evlerinde kişiselbilgisayara sahip olmalarıbilgisayarlarla etkileşimlerinindaha fazla olmasınısağlamaktadır. Bu sayedeöğrencilerin bilgisayarkullanmaya karşı kaygı vekorkularının azaldığıkendilerine güvenlerininartmasıyla BT derslerine vebilgisayara karşı tutumlarıevinde bilgisayar olmayanlaragöre daha olumludur.Bilgisayar Sahipliğine Göre Tutum103
 104. 104. Evde internet bağlantısıolan öğrencilerin,sadece okulda interneterişimine sahip olanöğrencilere görebilgisayar ve BT dersineyönelik tutumlarınındaha olumlu olduğugözlenmiştir.İnternet Bağlantısı Sahipliğine Göre Tutum104
 105. 105. Yeni Nesil ÖğrencilerBilişim teknolojileri sadeceyazılım ve donanım yönündengelişme kaydetmekle kalmadıinsanın yaşam alanınıgenişleterek her alanınamüdahil oldu. Okullar maddiimkanlarının elverdiği kadargelişen teknolojileri sınıflaragetirerek öğrencilerletanıştırdılar.105
 106. 106. Yeni Nesil ÖğrencilerPew araştırmamerkezlerine göre, yeninesil kendisini diğernesle göre dahateknolojiye yatkın veeğlenceli görüyor.106
 107. 107. Yeni Nesil ÖğrencilerSınıf içi öğrenme ve öğretme için davranışçı,bilişsel ve oluşturmacı kuramlara göre hazırlıkyapılır. Bu yaklaşımlar geleneksel eğitimdeolduğu gibi elektronik ortamlarda dauygulanmaktadır. Bu yüzden analog kıvamdaişlenen dersler ilgilerini çekmiyor. Bu onlarındoğuştan sayısal nesil olduğunugöstermektedir.107
 108. 108. Yenİ Nesil ÖğrencİlerEğitimde değişim çok yavaş olduğu içindeğişim ve yenilik hareketleri pek etkiliolmamaktadır. Öyle ki 1909 yılımezunları 2009 yılı sınıfında rahatçaders anlatabilirler (Elliott, 2009). Okuliçerisinde yapılan ufak değişiklikleröğrencileri pek memnun etmiyor. Budurumu biraz olsun bertaraf etmek içinbireysel öğretmen yeteneklerine ihtiyaçvardır.108
 109. 109. Yeni Nesil Kimdir?İnsan ömrü için her 20 yıl aralığıçocuk, genç, orta yaş ve yaşlınesil olarak kullanılmaktadır.Şimdiki nesil Y nesli olarakolarak adlandırılıyor. Y nesli ilkbaşlarda “kişisel bilgisayar”kullanımında etkilenmesi ve ağteknolojilerinin ilerlemesi ile de“internetten”ten etkilenerekdeğişik şekillerde deadlandırılmıştır( Ağ nesli,milenyum nesli).109
 110. 110. Bilişim Öğretmenleri hangisosyoekonomik yapıda görevalacaklarsa ona göre stratejibelirlemelidir. Böylelikleöğrencilerin okul dışıfaaliyetlerinin gözlemini dahasağlıklı yapabilir.Yeni Nesil ve Bilişim TeknolojileriÖğretimi (1/2)110
 111. 111. Öğrenciler sadece okuliçinde değil okul dışındainternete maruzkalıyorlar. İnternetinolumsuz etkilerdenbilişim öğretmenleri ileailenin iş birliği ileöğrenci kurtulabilir.Yeni Nesil ve Bilişim TeknolojileriÖğretimi (2/2)111
 112. 112. • Bizim onların yaşında olduğumuzdan daha sersemler.• Saldırgandırlar.• Kolaylıkla çalarlar(.mp3 müzik dosyaları vb.).• Bencil kuşaktır.• Arkadaşlarını çevrimiçi ortamlarda kabadayılık veküçük düşürmeyi severler.Eski Kuşakların Yeni Nesil HakkındaOlumsuz Düşünceleri112
 113. 113. • Adaletsizliklere ve problemlere daha duyarlıdırlar.• Hızlıdırlar.• İlk küresel kuşaktır.• Daha akıllıdırlar.Eski Kuşakların Yeni NesilHakkında Olumlu Düşünceleri113
 114. 114. 114Yeni Kuşaklar: Yerliler ve Göçmenler• Farklı niteliklere sahip bu ikigrup dijital yerliler ve dijitalgöçmenler şeklindeadlandırılmaktadır.– Teknoloji ile doğar doğmaztanışanlar dijital yerlileri,– Bu gelişime sonradankendilerini uyarlamayaçalışanlar dijital göçmenlerioluşturmaktadır.
 115. 115. 115Dijital Yerliler (1/3)• Günümüz teknolojileriile hayata başlayan• Hayatlarınınmerkezinde çevrim-içiortamlar ve yeniteknolojiler yer alan• Tüm günlük işleriniteknoloji ile yürüten
 116. 116. 116Dijital Yerliler (2/3)• Bilgisayarların,Internet’in ve videooyunlarının dijitaldilini ana dil olarakkonuşan,• 21. yüzyılçocuklarından vegençlerindenoluşurlar.
 117. 117. 117Dijital Yerliler (3/3)• Çevrim-içi ortamlar,• Internet,• Anlık mesajlaşma ortamları,• Cep telefonları,• Tartışma forumları,• Bilgisayar oyunları,• Sosyal ağlar gibi birçok gelişenteknoloji hayatlarının merkezinioluşturuyor.• (Prensky, 2004)
 118. 118. 118Dijital Göçmenler• Teknolojilerin kullanıldığı ortamlara uyumsağlamaya çalışırlar.• Kendilerini teknolojinin gelişimi ile yeni bir süreçiçerisinde bulan bir kuşaktan oluşmaktadır.
 119. 119. 119Dijital Yerliler & Göçmenler (1/2)• Dijital yerlilerin çevrim-içi etkinlikleri her günartan bir şekilde günlükhayatlarının bir parçasıhaline gelmektedir.• İki kuşak arasında tercihve beklenti farklılıklarınen büyük etkisi de eğitimüzerinde görülmektedir.
 120. 120. 120Dijital Yerliler & Göçmenler (2/2)• Gelişen yeni teknolojiler eğitim-öğretim ortamıylabütünleştirilirken bu teknolojilerikullanacak olanların dijitalyerlilerin değişen öğrenmeözellikleri de unutulmamalıdır.• Sınıf içi, sınıf dışı veya çevrim-içiortamlar tasarlanırken dijitalyerlilerin çeşitli özelliklerinin gözönünde bulundurulmasınıngerektiği dikkate alınmalıdır.
 121. 121. 121Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (1/4)Dijital YerliÖğrenenlerinBeklentileriKeşfedereköğrenmekBilgiye hızlıerişmekMetin yerinegrafikDoğrusal değilrastgele okumakOyunlarlaöğrenmekAynı andabirden çok işyapmak
 122. 122. 122Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (2/4)• Dijital yerliler teknolojiyi beş farklı bağlamdakullanırlar;Kişisel ilgiveya eğlenceSosyal iletişimGünlükKullanımÜniversite/ders çalışmaProfesyonelçalışmalar
 123. 123. 123Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (3/4)• Sahip oldukları özellikleriyle ilişkiolarak dijital yerlilerden oluşanyeni kuşak öğrencilerin çevrim-içi ortamlarda öğrenmeye dahayatkın oldukları ileri sürülebilir.
 124. 124. 124Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (4/4)• Dijital yerli olarakadlandırılan bu kuşakçevrim-içi ortamlarda,Bilgiyi kendi kendilerinearaştırıp bulmaya,Hiç tanımadıkları insanlarlabu bilgiyi paylaşmaya,Eski kuşaklarlakıyaslanmayacak kadar yatkınolan özellik ve yeterlikleresahiptirler.Hadi bir müzikal hikaye yapalım vebunu Internet’te herkesin duymasıiçin paylaşalım
 125. 125. 125Dijital Yerli Öğrenenlerin ÖzelliklerininFarkındalığının Önemi• Etkili bir öğrenme ortamı için teknolojinin,öğrencilerin ve öğretmenlerin günlükhayatlarındaki rolünün bilinmesi önemlidir.• Öğrenci ve öğretmenlerin teknolojiye bakışlarınıniyi anlaşılmış olması eğitim teknolojilerininokullarda kullanımı konusunda daha doğrukararlar alınmasını ve uygulamaların daha etkilibir şekilde yapılabilmesini sağlar.
 126. 126. KAYNAKÇA (1/2)• Celal AKDENİZ-Öğrenme Stili Modeli• Erden, M. ve Akman, Y. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.• Kaya, A. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pagem Akademi.• KPSS Gelişim Psikolojisi. (2009). (Edt. Hasan Bacanlı). Ankara: YediiklimYayınevi.• Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: GaziKitabevi.• Yıldırım, İ. (2010). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.• http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userAnnouncementsFiles/dosyab6b0482868ab2edc90f2394f4480ef51.pdf126
 127. 127. http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userAnnouncementsFiles/dosyab6b0482868ab2edc90f2394f4480ef51.pdfhttp://e-psikoloji.com/forum/showthread.php?4883-Piaget-nin-Bili%FEsel-Geli%FEim-Kuram%FDhttp://www.ingilizceogretim.com/piagete-gore-bilissel-gelisim-donemlerihttp://cakdeniz.home.anadolu.edu.tr/%D6%D0RENME%20ST%DDLLER%DD%20RAPORU%20MART%202007.pdfhttp://kariyerizi.blogspot.com/2012/02/myers-briggs-kisilik-tipleri-siz-hangi.htmlhttp://e-psikoloji.com/forum/archive/index.php/t-1322.htmlhttp://www.psikolojik-hizmetler.com/mbti.phpKAYNAKÇA (2/2)127

×