2010215012EMRAH BAYRAM1
Bu sunumun sonunda;1.Carroll‟un okulda öğrenme modeli hakkındabilgi sahibi olacak,2.Carroll‟un okulda öğrenme modelininöge...
4.Okulda öğrenmeyi etkileyen faktörlerisayabilecek,5.Modelin olumlu yanlarını sayabilecek,6.Modelin olumsuz yanlarını saya...
Chicago Üniversitesi profesörü, Benjamin Bloom ünlü“Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi“ çalışmasını 1956 yılındaaçıklamıştır.B...
5DeğerlendirmeSentezAnalizUygulamaKavramaBilgi
 Bilgi biliĢsel alandaki en düĢük öğrenmedüzeyidir. Elde edilen bilginin niçin ve nasılolduğu önemli değildir. Kısaca öğr...
 Bu aĢamada öğrencinin bilgi sahibi olduğukonuları kendi cümleleriyle ifade edebilir,örnekleyebilir, açıklar veya sınıfla...
 Bu aĢamada öğrenci bilgilerin kavranmasısonucunda yöntemleri, ilkeleri, teorileri vekanunları kullanarak yeni ve somut b...
 Bu aĢamada öğrenci bilgilerin kavranmasısonucunda uygulama ile elde ettiği bilimselbilgileri öğelere ayırır, öğeleri tan...
 Bu aĢamada öğrenci öğeleri belirli iliĢki vekurallara göre birleĢtirip yeni bir bütünoluĢturma yeteneğidir. Yani öğrenci...
 Değerlendirme biliĢsel alanın en üstbasamağıdır. Öğrencilerin öğrendikleribilgileri baĢka ortamlara taĢıyabilmesi ve yen...
 Carroll, 1963 yılında eğitim psikolojisialanında çok etkili olan bir makaleyayımlamıĢtır. “Okulda öğrenme modeli” adıver...
 Eğer bir okul öğrencilere başarılı ve doyurucu bireğitim vermek istiyorsa, öğrenim stratejileri vedeğerlendirme kurallar...
14
15
 Sınıfta öğretmenin öğrenme için harcadığısüre önemlidir. Eğer öğrencinin öğrenmesiiçin gerekli olan süre harcanan sürede...
 Carroll‟a göre öğrenme için gerekli olan süreöğrencinin zeka ve yeteneğine, öğretimianlama derecesine ve öğretimin nitel...
 Carroll‟un okulda öğrenme modelinin beĢöğesi bulunmaktadır. Bunlar;18
 Fiziksel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin sözkonusu konuyu kavramak ,kendinibu konuda geliĢtirmek ve ifade etmek içinuyg...
 Öğretimin niteliği, yeteneğe bağlı olansürenin dıĢında ek zaman gerektirmeyeceköğretme hizmetini betimlemektedir. Öğren...
 Öğretimden yararlanma yeteneği, öğrencininbelli bir öğrenme birimini öğrenebilmesi içinhazır oluĢudur.21
 Carrol kararlılığı öğrencinin istekli olaraköğrenmeye harcadığı zaman olaraktanımlamaktadır. Kararlılık büyük ölçüde öğ...
 Okullarda sabit olarak ayrılan süreler yerineher öğrencinin kendi öğrenme zamanınıayarlamasını içermektedir.23
I. Öğretme-öğrenme Süreciyle DoğrudanGeliĢtirilemeyecek Faktörler Öğrencinin olgunlaĢma düzeyi, Genel yeteneği, Öğretme...
II. Okullardaki öğretme-öğrenme süreciyoluyla değiĢtirilebilir Faktörler Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; Ġlgi...
 Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesineimkan tanır. Öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman verir. Öğrenme ürünleri sü...
 Süreç öğrencilerin düzeyine göreayarlanabilir. Öğrencilerin baĢarı düzeylerinde olumlu etkiyapar. AĢamalı öğrenmede so...
 Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. Yeniden öğretim yapıldığında çok çeĢitliöğretim araçları gerekir. Her bir ünite...
BENĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM29
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Carroll’un okulda ögrenme modeli

319 views
157 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Carroll’un okulda ögrenme modeli

 1. 1. 2010215012EMRAH BAYRAM1
 2. 2. Bu sunumun sonunda;1.Carroll‟un okulda öğrenme modeli hakkındabilgi sahibi olacak,2.Carroll‟un okulda öğrenme modelininögelerini sayabilecek,3.Carroll‟un okulda öğrenme modelininögelerinden olan yetenek, öğretimin kalitesi,öğretimden yararlanma yeteneği, fırsat vekararlılık hakkında bilgi sahibi olacak,2
 3. 3. 4.Okulda öğrenmeyi etkileyen faktörlerisayabilecek,5.Modelin olumlu yanlarını sayabilecek,6.Modelin olumsuz yanlarını sayabileceksiniz.3
 4. 4. Chicago Üniversitesi profesörü, Benjamin Bloom ünlü“Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi“ çalışmasını 1956 yılındaaçıklamıştır.Bloom’un saptadığı bilişsel alanın 6 aşaması geçtiğimiz kırkyıl boyunca öğretimde öğrencilerin üst düzey düşünmebecerilerini geliştirmek ve teşvik etmek içinkullanılmaktadır.4
 5. 5. 5DeğerlendirmeSentezAnalizUygulamaKavramaBilgi
 6. 6.  Bilgi biliĢsel alandaki en düĢük öğrenmedüzeyidir. Elde edilen bilginin niçin ve nasılolduğu önemli değildir. Kısaca öğrencilerindaha önce öğrendikleri bilgileri hatırlaması vetanıması ile ilgili bir süreçtir6
 7. 7.  Bu aĢamada öğrencinin bilgi sahibi olduğukonuları kendi cümleleriyle ifade edebilir,örnekleyebilir, açıklar veya sınıflandırabilir.7
 8. 8.  Bu aĢamada öğrenci bilgilerin kavranmasısonucunda yöntemleri, ilkeleri, teorileri vekanunları kullanarak yeni ve somut birdurum için kullanma yeteneğidir.8
 9. 9.  Bu aĢamada öğrenci bilgilerin kavranmasısonucunda uygulama ile elde ettiği bilimselbilgileri öğelere ayırır, öğeleri tanımlar,öğeler arasındaki iliĢkiyi ve öğelerin bütünleiliĢkisini kurar.9
 10. 10.  Bu aĢamada öğrenci öğeleri belirli iliĢki vekurallara göre birleĢtirip yeni bir bütünoluĢturma yeteneğidir. Yani öğrenci, bütünüaçık olarak görebilir, karĢıt önerilerdebulunabilir, kritik yapabilir, yenidendüzenleme yapabilir.10
 11. 11.  Değerlendirme biliĢsel alanın en üstbasamağıdır. Öğrencilerin öğrendikleribilgileri baĢka ortamlara taĢıyabilmesi ve yenivarsayımlarda bulunabilmesidir.11
 12. 12.  Carroll, 1963 yılında eğitim psikolojisialanında çok etkili olan bir makaleyayımlamıĢtır. “Okulda öğrenme modeli” adıverilen bu makalede her öğrenciye, ihtiyaçduyduğu zaman ve ek öğrenme olanaklarıverildiği takdirde belirlenen öğrenmedüzeyine ulaĢacakları savunulmaktadır. Bu modelin temelini „hızlı öğrenen ve yavaĢöğrenen öğrenciler vardır‟ görüĢüoluĢturmaktadır12
 13. 13.  Eğer bir okul öğrencilere başarılı ve doyurucu bireğitim vermek istiyorsa, öğrenim stratejileri vedeğerlendirme kurallarında olduğu kadar öğrencilerintutumlarında, öğretmende ve yöneticilerde önemlideğişiklikler mutlaka yapılmalıdır.13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16.  Sınıfta öğretmenin öğrenme için harcadığısüre önemlidir. Eğer öğrencinin öğrenmesiiçin gerekli olan süre harcanan süreden fazlaise tam öğrenme gerçekleĢmez.16
 17. 17.  Carroll‟a göre öğrenme için gerekli olan süreöğrencinin zeka ve yeteneğine, öğretimianlama derecesine ve öğretimin niteliğinebağlıdır.17
 18. 18.  Carroll‟un okulda öğrenme modelinin beĢöğesi bulunmaktadır. Bunlar;18
 19. 19.  Fiziksel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin sözkonusu konuyu kavramak ,kendinibu konuda geliĢtirmek ve ifade etmek içinuygun olması.19Öğrenme için harcanan süreÖğrenme derecesi = _________________________Öğrenme için gerekli süre
 20. 20.  Öğretimin niteliği, yeteneğe bağlı olansürenin dıĢında ek zaman gerektirmeyeceköğretme hizmetini betimlemektedir. Öğrenme birimlerinin her öğrenciye en uygungelecek Ģekilde seçilmesi, düzenlenmesi veaçıklanması olarak da tanımlanmaktadır.20
 21. 21.  Öğretimden yararlanma yeteneği, öğrencininbelli bir öğrenme birimini öğrenebilmesi içinhazır oluĢudur.21
 22. 22.  Carrol kararlılığı öğrencinin istekli olaraköğrenmeye harcadığı zaman olaraktanımlamaktadır. Kararlılık büyük ölçüde öğrenciningüdülenmesinin bir ürünüdür.22
 23. 23.  Okullarda sabit olarak ayrılan süreler yerineher öğrencinin kendi öğrenme zamanınıayarlamasını içermektedir.23
 24. 24. I. Öğretme-öğrenme Süreciyle DoğrudanGeliĢtirilemeyecek Faktörler Öğrencinin olgunlaĢma düzeyi, Genel yeteneği, Öğretmenin kiĢilik özellikleri, Ailenin sosyo-ekonomik statüsü24
 25. 25. II. Okullardaki öğretme-öğrenme süreciyoluyla değiĢtirilebilir Faktörler Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; Ġlgisi, Tutumu, BaĢarılı olabileceğine olan inancı, Öğretim hizmetinin niteliği25
 26. 26.  Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesineimkan tanır. Öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman verir. Öğrenme ürünleri sürekli olarakdeğerlendirilir.26
 27. 27.  Süreç öğrencilerin düzeyine göreayarlanabilir. Öğrencilerin baĢarı düzeylerinde olumlu etkiyapar. AĢamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerdesüre kısalır. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır. Öğretmenin öğretim için daha iyihazırlanmasını sağlar27
 28. 28.  Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. Yeniden öğretim yapıldığında çok çeĢitliöğretim araçları gerekir. Her bir ünite için farklı testler-sınamalargereklidir.28
 29. 29. BENĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM29

×