Your SlideShare is downloading. ×
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Tek Galvaniz Product Catalogue
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tek Galvaniz Product Catalogue

4,743

Published on

www.tek-galvaniz.com.tr

www.tek-galvaniz.com.tr

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,743
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ürün Katalo¤u Ürün Katalo¤u / Product Catalogue Product Catalogue www.tek -ga l va ni z .com .tr TEK-GALVAN‹Z VE BOYA SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹ Atatürk Cad. No: 158 Yaz›bafl› - Torbal› / ‹ZM‹R Tel: +90 232 853 8400 (3 hat) • +90 232 853 8300 (3 hat) Fax: +90 232 853 8642 • +90 232 853 8402 e-mail: tekgalvaniz@teknik-el.com
 • 2. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Product Catalogue
 • 3. ‹çindekiler / Contents S›cak Dald›rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing 01 22-57 ‹malat Production 02 60-65 Poligonal Ayd›nlatma Direkleri Polygonal Lighting Poles 03 68-85 Yuvarlak Konik Direkler Round Conical Lighting Poles 04 88-91 Dekoratif Direkler Decorative Lighting Poles 05 94-97 Projektör Direkleri Foodlight Poles 06 100-113 Spor Tesisi Ayd›nlatma Direkleri High Mast Lighting Poles 07 116-127 Bayrak Direkleri Flag Poles 08 130-137 Montaj Installment 09 140-147 Özel Amaçl› Direkler Special poles 10 150-161 Örme Direkler Lattice Towers Lighting Poles 11 164-175 Di¤er üretimlerimiz Other Production 12 177-181
 • 4. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Galvanizin yükselen y›ld›z›; Tek-Galvaniz R i s i n g s t a r o f g a l v a n i z a t i o n : Te k - G a l v a n i z Teknik-El ailesi ad›na flunu gururla söyleyebilirim ki; I can proudly say this in the name of Teknik-El family; Değerli Dostlarım, Teknik-El faaliyet gösterdi¤i sektörde Türkiye’nin en Teknik-El is continuing its way to become the biggest büyük entegre tesisi durumuna ad›m ad›m geliyor. integrated facility of Turkey in its sector. Tek Galvaniz’in kuruluşundan 10 yıl sonra Teknik-El, kuruldu¤u günlerden beri, müflterilerinden Since from the day it was founded, Teknik-El was katalogumuzla sunduğumuz; ürünlerinin galvaniz kaplanması yönünde talep getting demands from its customers to galvanize its • Ürün-hizmet çeşitliliğimiz, alıyordu. Ege Bölgesi’nde bu ihtiyacı karflılayacak bir products. There weren't any facilities to meet this • Yüksek ürün kalitemiz, tesis yoktu. Bu gerçekleri göz önüne alıp 1998 yılında need in Aegean Region. By considering these facts, Teknik-El fiirketler Grubu olarak önemli bir karar we have made an important decision as Teknik-El • Gittikçe artan üretim kapasitemizle alarak Tek Galvaniz’i kurduk. Group, and founded Tek Galvaniz. vardığımız bu noktadan dolayı kendimizle Tek-Galvaniz, otoyol korkulukları, inflaat iskeleleri ve Tek-Galvaniz had started producing highway barriers, gurur duyuyoruz. yurt dıflı özel imal yapı elemanları konusunda, 4,5 m scaffolds and special building components for boyundaki çinko havuzu ile üretimine baflladı. export in a 4.5 m length zinc pool. Rapidly growing Dear Friends, Sektöründe büyük bir bofllu¤u doldurarak hızlı bir by filling an important gap in the sector, Tek-Galvaniz We feel proud of ourselves as to the point we have ivmeyle yoluna koyulan Tek Galvaniz, 4,5 metre had increased its capacity by 6.5 m, 9.5 m, and 12.5 boyundaki havuzuyla baflladı¤ı üretiminde, sürekli m zinc pools respectively. reached as Tek-Galvaniz with; yatırımlarda bulunup, kendini gelifltirerek önce 6,5, These investments were started to be used not only • a variety of products and services, sonra 9,5 ve sonunda 12,5 metrelik havuzlarıyla in contract, manufacturing galvanization, but also in • high quality products, kapasitesini sürekli arttırdı. TEDAS standard galvanized lighting poles, galvanized • increasing manufacturing capacity we Bu yatırımlar sadece fason galvanizlemede de¤il, steel constructions, and galvanized construction günlük hayat›mızda gördü¤ümüz ve kendi imalatımız works. have presented in our catalogue after 10 years olan TEDAfi standardı galvanizli aydınlatma Tek-Galvaniz, not restricting its development only to of our foundation. direklerinde, galvanizli çelik yapılarda ve galvanizli lighting, increases its contribution to our country by konstrüksiyon ifllerinde de kullanılmaya baflladı. manufacturing Energy Transfer Poles, Base Station Geliflimini aydınlatma ile sınırlı tutmayan Tek-Galvaniz Poles, High Mast Lighting Poles and Wind Power Teknik-El, 1985 y›l›nda, yap› sektörüne iflgücü ve ahflap Teknik-El was founded in 1985 to contribute to building sürdürdü¤ü yatırımlarıyla, Enerji Nakil Direkleri, Baz Platforms. I can proudly say that; malzemeden tasarruf etme avantaj› sunan çelik yap› sector by presenting the advantage of conservation istasyon Direkleri, Stadyum Direkleri ve Rüzgar Tek-Galvaniz, contributing to the country's economy elemanlar› üretimiyle katk›da bulunmak amac›yla from labor force and wood, materials with the Enerjisi platformları üreterek ülkemize sundu¤u by exporting 40% of its production and determining kuruldu. production of steel building components. katkılarını arttırıyor. the quality standard in galvanize coating sector,will Uzun ömürlü ve fonksiyonel malzemeler üretmenin Besides producing long lasting and functional Gururla söyleyebilirim ki; üretiminin %40’ını ihraç continue to grow each day with the help of its friends yan› s›ra, müflterilerimizle bütünleflerek, “Eksiksiz materials, our approach to our customers with the ederek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sa¤layan, and customers, who enable us to grow by their hizmet verme”ilkesiyle çal›flmalar›m›za sevgi ve principal of "Presenting perfect service" and our galvaniz kaplama sektöründeki kalite standardını demands. sayg›yla yaklaflmam›z, bizi bu günlere tafl›yan en loving and respectful integration with them has belirleyen Tek Galvaniz, talepleriyle geliflmesini büyük itici güç oldu. enabled us to reach these days. sa¤layan, her geçen gün daha büyük ve güzel Ethem Oruç H›z kazanan ve orta vadede at›l›m›n› sürdürecek olan With the rapidly increasing demands of the projelerde birlikte çalıfltı¤ı siz dost ve müflterilerimizin Tek-Grup Yönetim Kurulu Baflkan› / Kurucusu inflaat sektörünün talepleriyle ifl potansiyelimiz sürekli construction sector, which will continue in the middle varlı¤ıyla geliflimini sürdürecek. Tek-Group CEO / Founder art›yor. Teknik-El olarak bu talebi karfl›layabilmek için term, our business potential is increasing continuously. kendimizi yeniliyor, kapasitemizi sürekli artt›r›yoruz. We, as Teknik-El, continuosly renew ourselves and increase our capacity to meet this demand. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 4 5
 • 5. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Fa b r i k a m › z O u r Fa c t o r y Çelik kaplama sektörüne yön veren kapasitesi, An integrated production base with its capacity üretim teknolojisiyle, entegre bir üretim üssü; and production technology directing steel coating sector; Tek-Galvaniz Fabrikası Tek-Galvaniz Factory • 110.000 m2 aç›k, 42.000 m2 kapalı alan • 48,000 tones/year Steel processing capacity • 48.000 ton/yıl Çelik iflleme kapasitesi • Up to 15 m CNC controlled plasma cutting, bending • 15 m’e kadar CNC Kontrol plazma kesim, k›vr›m (circular or polygonal) (dairesel ya da poligonal) • Submerged arc and gas metal arc automatic welding • Tozlatı ve gazaltı otomatik kaynak makinalar› machines • 12,5x1.5x2.1m ölçülerinde s›cak dald›rma galvaniz • Hot dip galvanization facility with dimensions tesisi 12.5x1.5x2.1 m. • CNC kontrollü tam otomatik örme direk hatt› • CNC controlled fully automatic lattice pole machinary Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 6 7
 • 6. Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Bugün yapt›klar›m›z gelece¤i flekillendiriyor Proje AR-GE & Sat›fl pazarlama What we do today is shaping the future Industrial design R&D - Sales/Marketing Değerli Dostlarım, Tek-Galvaniz olarak faaliyete geçmemizin üzerinden 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen büyük bir atılım gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan beri sergilediğimiz performansın arkasında, kurucumuz Sayın Ethem Oruç’un belirlediği bizlerin de devam ettirdiği şu temel ilke yatıyor:“3 sene yatırım yapmayan bir firma 4. sene ayakta durmakta zorlanır.” Dear Friends, Although it has only been 10 short years since we have started as Tek-Galvaniz, we have made a big leap. This basic principle, stated by our founder Dear Mr. Ethem Oruc, lies behind the performance we have shown since our foundation: "A company that doesn't make an investment for 3 years will have a hard time to exist in the 4th year". Kuruluflumuzdan beri sergiledi¤imiz performansın The principle of development by continuous Tek Galvaniz olarak, her projenin kendine özgü co¤rafi, As Tek Galvaniz, we know that every Project has arkasında, sürekli yat›r›mlarla kendimizi gelifltirme investments lies behind the performance we have iklim ve nem koflullarında gerçekleflti¤i, dolayısıyla its own geographical, climate and humidity conditions, ilkemiz yat›yor. Bu ilkeye dayanan yatırım politikasıyla shown since the day we have started. With the baflka bir projeye benzemedi¤i bilinciyle hareket thus unlike each other. In order to present the perfect Tek Galvaniz kendisini gelifltirme çalıflmaları açısından investment policy based on this principle, ediyoruz. Müflterimizi kendisine özel koflullarında talep service required by our customers in special geldi¤i noktayı asla yeterli göremez. Tek Galvaniz never sees the point it has reached etti¤i hizmeti eksiksiz sunabilmek için; conditions, we; Tek-Galvaniz olarak, süren yatırımlarımız; aylık üretim enough in terms of development and improvement. • Act as solution partner and continue to • Müflterilerimizin projelerinde çözüm orta¤ı olup, kapasitesi 4000 direk olan yarı otomatik tesisimizi, As Tek-Galvaniz, our investments continue. We are tasarımdan, projeye özel imalata kadar, sürekli communicate from the design phase to the aylık 7500 direklik bir kapasiteye ulafltıracak projemiz now working on our semi-automatic facility to bilgi alıfl veriflinde olarak üretim yapmak, manufacturing phase, devam ediyor. increase its capacity from 4000 poles per month to • Act customer oriented and manufacture to meet 7500 poles per month. Our another investment is • Müflteri odaklı hareket edip, talep ve beklentilerinizi Bir baflka yatırımımız, mevcut 9,5 m olan sıcak karflılayacak üretimi gerçeklefltirmek, yourdemands and needs, galvaniz havuzunu, 12,5 m havuz ile daha da büyütme to increase the capacity of our hot galvanization pool from 9.5 m to 12.5 m. • Sektörümüzde yaflanan küresel geliflme ve • Follow the global developments and renovations çalıflmaları. Bu yatırımla birlikte enerji hatlarında ve in our sector and adopt them at once, anten, baz istasyonu olarak kullanılabilen, tam With this investment, we plan to improve the yenilikleri takip edip, hemen bünyemize uygulamak, otomatik galvanizli köflebent örme direklerin üretim production line of full-automatic galvanized • Siz müflterilerimize verdi¤imiz hizmet kalitesini • Continuously improve our service quality. hattını daha da gelifltirmeyi planlıyoruz. lattice tower poles that can be used in power lines, sürekli arttırmak. As Tek Galvaniz, our goal is to found solution Teknik-El tarafından kurulan, tam otomatik toz veya antennas, andin base stations. Full-automatic powder Tek Galvaniz olarak hedefimiz, faaliyet gösterdi¤imiz partnerships with the local companies in our activity boya tesisi de devam eden yatırımlarımızdan biri. or paint facility is also one of our continuing bölgelerde, yerel firmalarla çözüm ortaklıkları kurmak regions, and strengthen our sales&marketing Sektöründe Ege Bölgesi’nin en büyük tesisi olacak investments. With this investment, which will be the ve satıfl-pazarlama faaliyetlerimizi bölgesel activities with the synergy we have formed with our yatırımımızla ülkemizin istihdamına katkıda bulunmak biggest facility in the Aegean Region, we will be ortaklarımızla oluflturdu¤umuz sinerjiyle daha da regional partners. da bizler açısından çok önemli. proud to contribute to our country's employment. güçlendirmektir. We present the professional and delicate approach 40 Ülkeye, üretiminin %40’ını ihraç eden, ülkemizin As Tek Galvaniz, we have been exporting 40% of we have shown during the project and production our products, serving and presenting economical Proje ve üretim aflamasında gösterdi¤imiz profesyonel yollarında, flehirlerinde, denizlerinde ürünleriyle ve titiz yaklaflımı, müflterilerimize ulaflan phase also in our Sales and Marketing departments hizmet veren, ekonomik ve uzun ömürlü çözümler and long-term solutions in our country's highways, cities, and seas. Once more, I want to state that we departmanımız Satıfl ve Pazarlama da da gösteriyoruz. which make contact with the customers. sunan Tek Galvaniz olarak, siz müflterilerimizin her geçen gün artan beklentilerini karflılamak üzere, will continue to improve ourselves in order to meet Teklif dosyaları içeri¤inden, projenin sa¤lıklı bir flekilde The Sales and Marketing department of Tek Galvaniz kendimizi gelifltirmeyi sürdürece¤imizi tekrar your increasing demands. üretimi için gereken iletiflim a¤ının kurulup, üretimin formsthe necessary communication network for the vurgulamak isterim. montaj aflamasına kadar planlanmasını Tek Galvaniz project and planthe production until the assembling Ahmet Oruç Satıfl ve Planlama Departmanı tarafından phase. Tek-Galvaniz ‹flletme Müdürü / Operations Manager gerçeklefltirilir. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 8 9
 • 7. Te k-Galvaniz Kurumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Üretim imkanlar›m›z Production possibilities Tek Galvaniz, Teknik-El Şirketler Grubu bünyesinde, entegre alanda faaliyette bulunduğu için çok geniş bir makine parkuru 40.000m2 toplam üretim alanı ve 10.000 m2’lik, büyük stok sahasıda forklift ve vinçle hızlı yükleme gibi pek çok avantaja sahiptir. Sürekli yatırımlarla en son teknolojik yenilikleri bünyesine hızla adapte eden Tek Galvaniz, ürün yelpazesini ve kalite standardını geliştiriyor. Being under Teknik-El Group of Companies in an integrated area, Tek Galvaniz has a very extensive machine track, a total production area of 40,000m2 and big inventory area of 10,000m2. It has many advantages like quick loading by forklifts and cranes. Rapidly adapting latest technological advancements by continuous investments, Tek Galvaniz is improving its product range and quality standards. 12mm Rulo Açma ve Dilme Makinesi 12 mm Roll Opening and Rail Machine 6 metre CNC Giyotin Kesim Makinesi 6 meters CNC Guillotine Cutting Machine Ham olarak gelen rulolar imalatlar›n ölçülerine göre Raw rolls are produced according to manufacturing 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral›¤›ndaki In this CNC guillotine cutting machine with 400 tones istenilen boyda ende üretilebilmektedir. dimensions. direklerin kesiminde kullan›lan CNC giyotin kesim capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be makinesinde ayr›ca fason esim ifllemleri cut. Also custom made cutting processes can be gerçeklefltiriliyor. realized with this machine. 18 metre CNC Plazma ve Oksijen Kafal› Sac 18 meters CNC Plasma and Oxygen Head Kesim Makinesi Metal Sheet Cutting Machine Metal sheets with the 18 Metre uzunluk ve 4 metre ene, 50 mm kal›nl›k dimensions 18 meters of length, 4 meters of width, Tam otomatik, 15 metre Yekpare CNC Akbant Full-Automatic, 15 Meters Long, One-Piece CNC boyutlar›ndaki sac malzemenin kesin ifllemleri yap›l›r. and 50 mm thickness can be cut with this machine. K›v›rma Makinesi Bending Machine L=15 metre uzunluk ve 1.500 ton kapasiteli, bilgisayar With this 15 meters long, 1500 tones, computer kontrollü CNC abkant k›v›rma makinesi ile yekpare, controlled CNC bending machine one-piece, circular dairesel veya poligonal konik direkler üretilir. Ayr›ca or polygonal conical poles are produced. Also it can fason k›v›rma ifllemlerini de gerçeklefltirir. be used in custom made bending processes. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 10 11
 • 8. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate 4 adet Yar› Otomatik Gazalt› ve Tozalt› Kaynak 4 units of Semi-Automatic Submerged Arc and 6,5 metre CNC Abkant K›vr›m Makinesi 6.5 meters CNC Bending Machine Makinesi Gas Metal Arc Machines 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral›¤›ndaki In this CNC bending machine with 400 tones Kendi tasar›m›m›z olan ve üretim ihtiyaçlar›m›z With our semi-automatic submerged arc and gas direklerin k›vr›m›nda kullan›lan CNC abkant k›vr›m capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be do¤rultusunda gelifltirdi¤imiz yar› otomatik gazalt› metal arcmachines, designed by us according to our makinesinde ayr›ca fason k›v›rma ifllemleri bended. Also custom made bending processes can ve tozalt› kaynak makinesi ile direklerin boy own production requirements. gerçeklefltiriliyor. be realized with this machine. kaynaklar›, çapaks›z bir flekilde yap›l›r. Tam Otomatik Gazalt› ve Tozalt› Kaynak Makinesi Full-Automatic Submerged Arc and Gas Metal Arc CNC Kontrollü S›cak Hadde Kesim, Delme, CNC Controlled Hot Roll Cutting, Drilling, Marking Sekizgen ve yuvarlak konik direkleri; direk uzunlu¤una Machine Markalama, Profil Tezgah› Profile Machine ba¤l› olmadan tam otomatik olarak %100 Fully-automatically welds and manufacture soctagonal Örme direklerin yap›m›nda kullan›lan, hadde Delicately performs the cutting, drilling, and marking penetrasyonla çapaks›z bir flekilde kaynak yapar ve and round conical poles with 100% penetration and profillerinin, kesim, delme, markalama ifllemleri processes of rolling profiles used in the production üretir. without any burrs regardless of the pole length. bilgisayar kontrolünde, hassas ifllemlerle yap›l›r. of lattice towers under computer control. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 12 13
 • 9. Te k- Galvaniz Kurumsal / Tek-G alvan iz Co r p o rate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate 6.000 m2 Kapal›, 4.000 m2 Aç›k, Toplam 10.000 A Total of 10,000 m2 Inventory Area; 6,000 m2 Forklift ve Vinçle H›zl› Yükleme ‹mkan› Quick Loading By Forklifts and Cranes m2 Stok Sahas› closed and 4,000 m2 open Tek-Galvaniz, müflteri taleplerini h›zla karfl›lamak için Tek-Galvaniz has made investments to accelerate Genifl bir stok sahas› Tek-Galvaniz’e gerek fason A vast inventory area enables Tek-Galvaniz to serve üretim ve sevkiyat›n› h›zland›racak at›l›mlar› the production and transfer of products in order kaplamada gerekse direk imalat›nda müflterilerine its customers quickly and perfectly both in custom gerçeklefltirmifltir. to meet the demands of its customers quickly. h›zl› ve sorunsuz hizmet vermesine olanak sa¤lar. made coating and direct manufacturing. In order to Gelen ve galvaniz kaplan›p gönderilmeyi bekleyen protect the material that is being stocked from the malzemenin çevre koflullar›ndan etkilenmemesi, environment conditions, thus meeting customer dolay›s›yla müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas› için satisfaction, Tek-Galvaniz has taken all the necessary Tek-Galvaniz her türlü tedbiri alm›flt›r. precautions. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 14 15
 • 10. Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-G alvan iz Co r p o rate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Kalite yönetimi Sizlerle birlikte Quality management Together with you Metal’in ömrünü artt›rma yöntemlerinden en Quality is very important in galvanization, which baflar›l›s› olan galvaniz kaplamada kalite çok is the most successful method of improving the önemlidir. Bunun bilincinde olan Tek-Galvaniz life of metals. Knowing this, Tek-Galvaniz sektörünün gerekti¤i standartlarda üretimi manufactures high quality products as the gerçeklefltirir. sector necessitates. Kaliteye büyük önem veren Tek-Galvaniz’in sahip Here are the certificates of Tek-Galvaniz, which oldu¤u sertifikalar: gives much importance to quality: • ISO 14001: 2004 • ISO 14001: 2004 • ISO 9001: 2000 • ISO 9001: 2000 • OHSAS 18001: 1999 • OHSAS 18001: 1999 • TSE ‹malat Yeterlilik Sertifikas› • TSE Manufacturing Efficiency Certificate • TSE EN 40 • TSE N 40 • TS 914 EN ISO 146 • TS 914 EN ISO 146 • DIN EN 18800 Kaynak Sertifikas› • DIN EN 18800 Welding Certificate • • Üretiminin %40’ını ihraç eden bir firma olarak As a company exporting 40% of its production, Tek Galvaniz için sektör fuarları, ürünlerini tanıtmak, fairs in the sector presents some advantages to yeni ifl ba¤lantıları kurmak, bayi ve müflterileriyle bir Tek Galvaniz like introducing the products, making araya gelmek gibi avantajlar sunuyor. new business connections, getting together with Gerek yurt içinde, gerek yurt dıflında, Tek Galvaniz’in vendors and customers. izledi¤i öncelikli pazarlama stratejisi; Bölgesel çözüm Both in the domestic and foreign markets, primary ortakları bulup, onlarla uzun süreli iflbirli¤i marketing strategy of Tek Galvaniz is; to find regional çerçevesinde hizmet üretmektir. solution partners and serve with them in a long term cooperation. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 16 17
 • 11. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Dünyay› ayd›nlatmak için çal›fl›yoruz We work to lighten the world Tek-Galvaniz üretimdeki titizli¤i ile ön plana ç›kan, ürünlerinin kalitesi ve profesyonel çözümleri ile global galvaniz ve aydınlatma sektörü taraf›ndan benimsenmifl ve malzemelerini ihraç etti¤i ülkelerle Russia ticari iliflkilerini gelifltirmeyi baflarm›flt›r. Üretimimizin %40’›n› ihraç etti¤imiz ülkeleri yanda ‹reland Netherland görebilirsiniz. Germany Czech Ukraine Kazakhstan France Rep With its high quality products and professional Romania Italy Albania Bulgaria Azerbaijan solutions, Tek-Galvaniz has been embraced by global United States Turkmenia galvanization and lighting sector. The company has Spain Greece succeeded in improving its trade relations in the Lebanon Cyprus countries it has exported its products. You can see Jordan Iraq Israel the countries where we are exporting 40% of our Kuveyt Libya Suudi QatarUnited Arab products in the right. Arabia Emirates Oman Ghana Ethiopia Nigeria Kenya Burundi Tanzania Cape Town UAE Azerbaijan Spain France Iraq Kazakhstan Greece Germany Suudi Arabia Russia Ukraina Netherland Israel Kenya Moldova Czech Republic Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Italia Oman Libya Albania Nigeria Qatar Ghana Bulgaria Ethiopia Kuveyt Romania ‹reland Burundi Jordan South Africa Turkmenia 18 19 Tanzania Cyprus USA Lebanon
 • 12. s›cak dal 01 i z galvan 01 S›cak Dald›rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür: Galvaniz / Long life in metal: Galvanize Galvanizleme yöntemleri / Galvanization methods Galvanizin kullan›m alanlar› / Areas of use in galvanization ‹malat tasar›m› / Industrial design Galvanizleme prosesi / Galvanization process S›cak dald›rma galvaniz için / 10 Good reasons for 10 iyi neden hot dip galvanization Galvanizleme problemleri / Galvanizleme problemleri Zarar gören galvaniz / Repair of damaged kaplama onar›m› galvanized coating ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 13. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S› cak D a l d › rm a G al va n i z / Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür : Galvaniz Long life in metal : Galvanize 01 Metal malzemeler, zaman ve ortamın etkisiyle korozyona uğrar, aşınır. İş görmez hale gelir. Metal malzemeleri koruma amacıyla geliştirilen en başarılı ve ekonomik yöntem, 150 yıldır kullanılan Sıcak Daldırma yöntemiyle Galvanizlemedir. Materials made of metal are worn out by corrosion with the effect of time and environment. Soon the materials become useless. The most successful and economical method to protect metal materials is galvanization by Hot Dip method, practiced for Çinko Kaplama Kal›nl›¤› (Mikron) Zinc Coating Thickness (Micron) 150 years. S›cak Dald›rma Galvaniz (SDG) tasar›m ve kimyasal Hot Dip Galvanization (HDG) is formed by the diffusion özellikleri galvanizlemeye elveriflli demir ve çelik of iron and steel products suitable for galvanization, 21 32 43 54 65 75 86 97 108 118 130 ürünlerinin ergimifl çinko banyosunda difüzyon sonucu in terms of design and chemical properties, in molten 80 metalik tepkimeye girerek çinkoyla kaplanmas› ile zinc pool and becoming coated by zinc as a result of oluflur. metallic reaction. 70 K›rsal bölge 150 y›ll›k geçmifli olan bu yöntem, demir ve çeli¤in This method, with 150 years of history, is the most Coating Resistance Period (Year) 60 Dry conditions korozyona karfl› korunmas›nda en güvenilir, trusted, most resistant and economical method in Kaplama Dayan›m Süresi (Y›l) S›cak deniz kenar› ayr›flmaya en dirençli ve ekonomik yöntemdir. the protection of iron and steel against corrosion. 50 Hot seaside Il›man deniz kenar› 2.2 m Çelik yap›s› gere¤i oksijene yönelimi dolay›s›yla Because of its nature, steel tends to become oxidized, Warm seaside korozyon ortaya ç›kar. Ve zamanla çeli¤in kimyasal and as a result corrosion occurs. In time, the chemical 40 fiehird›fl› yerleflim bölgesi kompozisyonu bozulur. Fiziksel yap›s› zay›flar. composition of the steel is ruined. Its physical Suburb 12.5 m structure weakens. Because of decomposition, it 30 Oto sanayi bölgesi Ayr›flma sonucu gittikçe yokolur. Çeli¤in bu 1.5 m starts to perish. He most accurate and dramatic Automotive industry region zaafiyetine en yak›n ve etkileyici örnek depremlerde 20 example of this weakness in steel is the weakening A¤›r sanayi bölgesi y›k›lan binalarda kullan›lan inflaat demirinin beton Heavy industry region içerisinde kalmas›na ra¤men korozyona u¤ramas› of iron bars used in construction sector. Although 10 Galvaniz oca¤› ölçülerimiz sebebiyle % 50 lere varan incelmesi,  zay›flamas›d›r. they are inside the concrete, they become up to Our galvanize furnace dimensions 50% thinner as a result of corrosion. The best way 0 to prevent this weakness is to apply metallic coating. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 22 23
 • 14. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme yöntemleri Galvanization methods 01 Bu zaafiyetin giderilmesinin en etkili yolu metalik Biological and chemical coatings offer a time-bound Çinko, kaplama sektöründe korozyona karfl› Zinc is the first choice in coating sector because of kaplama uygulamalar›d›r. Biyolojik ve kimyasal esasl› and ineffective coating. HDG is a metallic based mükemmel dayan›m sa¤lamas› nedeniyle ilk tercihtir. its excellent resistance to corrosion. Besides being kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama sa¤lar. SDG coating and it forms a conditional alloy between the Çinko çeflitli galvanizleme yöntemlerinin ana the primary material in various galvanization metalik esasl› bir kaplama olup proses sonunda demir iron and zinc at the end of the process. maddesini oluflturdu¤u gibi, mineral olarak, alafl›m methods, zinc is also used in many sectors as a ile çinko aras›nda ba¤›l bir alafl›m oluflturur. In short, HDG is a coating method formed by the ve çinko üretimi sonras› ortaya ç›kan yan ürünler mineral, alloy and a by-product of zinc production SDG basit anlamda tasar›m› ve kimyasal metallic reaction caused as a result of diffusion made olarak da gündelik yaflam› kolaylaflt›rmak amac›yla to make life easier. kompozisyonu galvanizlemeye uygun (bknz Galvanize by dipping iron and steel products suitable in terms pek çok sektörde kullan›l›r. uygun tasar›m) demir ve çelik ürünlerinin ergimifl of design and chemical composition (see suitable çinko banyosuna dald›r›lmas›yla oluflan difüzyon design for galvanization) to a molten zinc pool. Hot Çinko kaplamalar› dört flekilde yap›lmaktad›r: Zin coating is made in four different ways: sonucu meydana gelen metalik tepkimeyle oluflan • S›cak Dald›rma Yöntemiyle Galvanizleme • Hot Dip Galvanization Method Dip Galvanization is a coating method, which is being kaplama yöntemidir. • Elektroliz ile kaplama, • Electrolysis coating used in the world for almost 150 years in the • Sherardising ile kaplama, • Shearardising coating SDG, dünyada yaklafl›k 150 y›ld›r demir ve çeli¤in protection of iron and steel against corrosion. Most • Mekanik kaplama, • Mechanical coating korozyona karfl› korunmas› için kullan›lan bir kaplama of the zinc produced in the world is consumed in this • Püskürtme veya boyama ile kaplama. • Coating by spraying or painting yöntemidir. Dünyada üretilen çinkonun büyük bir process. The most important reason for this is the bölümü bu flekilde tüketilmektedir. Bunun en önemli resistant and economical nature of the zinc in nedenleri çinkonun normal ayr›flma olaylar›na karfl› protecting iron and steel. dirençli , demiri koruma özelli¤i ve ekonomik olufludur. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 24 25
 • 15. S›ca k D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizin kullan›m alanlar› Areas of use in galvanization 01 Galvaniz kaplı ürünler inşaat, enerji, ulaşım ... vb. bir çok sektöre katkıda bulunarak hayatımızı kolaylaştırırlar. Galvanize coated products make our lives easier by contributing to many sectors like construction, energy, transportation... etc. ‹nflaat Sektörü Construction Sector S›cak Dald›rma Galvanizleme(SDG) basit anlamda HDG is simply realized by dipping iron and steel kompozisyonu ve tasar›m› uygun çelik malzemelerin products suitable in terms of design and chemical • Endüstriyel tesis çelik konstrüksiyonlar› • Steel constructions in industrial facilities (Steel uygun temizleme aflamas›ndan geçirildikten sonra composition into a molten zinc pool after suitable (Çelik aksamlar, makina park›, konveyörler) components, engine parks, conveyors) eriyik çinko kazan›na dald›r›lmas›yla gerçekleflir. cleaning processes. HDG, presenting economical • Çelik Bina Kolon Kiriflleri • Steel colon beams Metallerin uzun süre dayanmas›n›n önemli oldu¤u solutions in sectors where the long term resistance • Ba¤lant› Elemanlar›, Civata, Somun vs. • Connection parts (Nuts & Bolts, etc.) sektörlere ekonomik çözümler sunan SDG, özellikle of metals is important, is being used in many sectors • Çat› Kaplama Elemanlar› • Roof tile components enerji sektörü olmak üzere, inflaat, tar›m, gibi pek especially like energy, construction, and • Ya¤mur oluklar› • Rain channels çok sektörlerde kullan›l›r. agriculture. • Endüstriyel Izgaralar (gratings) • Gratings Bunun yan›nda özellikle enerji sektörü olmak üzere, • Çit, çevre koruma elemanlar› • Fences and other protection elements Here are the main areas of use: • Otoyol korkuluklar› • Highway barriers inflaat, tar›m, gibi pekçok sektörde SDG kullan›lmakta d›r. • Tesis teknoloji yenileme • Renovation of facility technology • Yang›n Merdivenleri • Fire escapes Bafll›ca kullan›m alanlar› flöyledir; • Su tesisat malzemeleri • Water installation materials Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 26 27
 • 16. S›cak D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galva nizing S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Enerji Sektörü Energy Sector Tar›m Sektörü Agriculture Sector • Enerji nakil hatlar› • Energy transfer lines • Sulama aparatlar› (Boru vs) • Irrigation equipments (pipe, etc.) • Ayd›nlatma direkleri • Lighting poles • Sera konstrüksiyonlar› • Greenhouse constructions • Travers, potans, flaseler • Travers • Tar›m aletleri • Agriculture tools • ‹zolatör demirleri • Insulation irons • Tar›m makinalar› • Agriculture machinery • Topraklama elemanlar› • Grounding elements • Ba¤-çit direkleri • Vineyard-fence poles • Paratoner • Lighting rod • Enerji santralleri (Do¤algaz, Rüzgar. vs) çelik • Steel components of power stations elemanlar› (Natural Gas, Wind, etc.) Denizcilik Sektörü Maritime Sector • Trafo binalar› • Transformer buildings • Çeli¤in yo¤un korozyona ma¤ruz kald›¤› • Maritime components where the steel is under denizcilik ekipmanlar› (Çapa, zincir .... vb) intense corrosion (anchor, chain, etc.) Ulafl›m Sektörü Communication Sector • Havuz ekipmanlar› • Pool components • Otomobil aksamlar›, flase, benzin borusu, • Automobile parts, fuel pipe • Stepne, basamak, zincir, takoz, • Spare tire, step, chain, batten • T›r flaseleri, kasalar, branda elemanlar›, • Truck, cash boxes, hammock parts • Demiryollar› iletim hatlar›, • Railway communication lines • Vagon sanayi • Wagon industry Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 28 29
 • 17. S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Di¤er kullan›m alanlar› Other area of use Galvanize demir ve çelik ürünlerinin özel olarak Galvanized iron and steel products have an extensive • Karayollar› iflaret levhalar›, • Traffic signs kullan›ld›¤› çok genifl uygulama alan› bulunmaktad›r. area of special use. Some are; • Yönlendirme tabelalar›, • Direction signboards Bunlar aras›nda • ceiling and wallboards, • tavan ve duvar kaplamalar›, • wire and wire products, • fiehir mobilyalar› (Park bahçe konstrüksiyonlar›, • City furniture (park and garden constructions, • tel ve tel ürünleri, • water tanks, duraklar, reklam ilan tabelalar›), bus stations, advertisement boards) • pipes, buckets, tins, nails, nuts, bolts, and hinges • su tanklar›, • Evsel inflaat elemanlar› (Balkon korkulu¤u, • Direction Domestic construction materials (balcony • boru, kova ve tenekeler, çivi, vida sürgü, mentefle In protecting structures under the sea or inside merdiven, çit... vb) railings, stairs, fences, etc.) say›labilir. solutions rich of chlorides, zinc coatings are used. • Boyler, kazan, tank, termosifon kazanlar› • Boilers, tanks, water heater boilers Deniz alt›ndaki veya di¤er klorit açısından zengin • pipelines, • Çöp konteynerleri • Waste containers eriyikler içindeki yap›lar›n korozyondan korunmas›nda • water tanks, • Havaalan›, liman iflletmeleri, iskele yap›lar› • Airports, sea ports, wharfs da çinko kaplamalar kullan›lmaktad›r. • steel jetties, • K›y› otelleri çelik yap›lar› • Steel buildings in coastal hotels • boru hatlar›, • bridges, • Su sporlar›, da¤c›l›k malzemeleri • Water sports and hiking materials • depo tanklar›, • wharfs • çelik dalgak›ranlar, are among these structures Bütün bunlardan ayr›ca gündelik yaflamda kullan›lan Besides all these, any other steel products used • köprüler, ve tasar›m› S›cak Dald›rma Galvanize uygun her türlü in daily life with suitable design for Hot Dip • iskeleler çelik malzeme galvanizlenebilir. Bafll›ca tabaka, flerit Galvanization can be galvanized. Primary products bu çeflit yap›lard›r boru, tüp, tel, tel halat, yap›sal flekiller ve çok say›da are flerit pipes, tubes, wires, ropes, building flekils madeni eflyalard›r. and many metallic goods. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 30 31
 • 18. S›ca k D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing ‹malat tasar›m› Kaynakl› boru imalatlar Welded pipe production Kapal› hacimler oluflturulmamal›d›r. Kaynakl› birleflim There musn't be any closed volumes. In welded Industrial design yerlerinde A fleklinde görüldü¤ü gibi ek yeri kesilerek connection places, junction must be cut out as seen boflalt›lmal› veya B fleklindeki gibi kaynak yap›lacak in A flex or holes must be opened on the pipe to be 01 boruya kaynak öncesi delikler delinmelidir. Di¤er bir welded before the welding process as seen in B flex. Galvanizli yeni bir ürün tasarlarken galvanizi yapacak When designing a new galvanized product, contacting seçenek olarak, C fleklindeki gibi delikler d›flar›dan Another option is to drill holes that can be seenon firma ile tasar›m›n bafl›nda iletiflime geçmek zaman the company who will make the galvanization will görülebilecek flekilde ek yap›lan boruya delinebilir. the joint pipe as seen in C flex. The last method is ve maliyetten kazanç sa¤layacakt›r. save time and money. Son yöntem, galvanizleme öncesinde gözlede kontrol preffered by galvanization practicer because it gives Çelik ürünün galvaniz operasyonu s›ras›nda o It is important to remember that theosteel product edilebildi¤i ve unutulan delik olup olmad›¤› opportunity to check by naked eye to see if there 450 C’daki ergimifl çinko banyosuna tamamen must be completely dipped to the 450 C molten zinc denetlenebildi¤i için galvaniz uygulay›c›s› taraf›ndan are any holes forgotten before the galvanization dald›r›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. Ergimifl pool during the galvanization process. A design that en tercih edilen yöntemdir. Boru uçlar› aç›k olmal› process. Pipe tips must be open or removable çinkonun, ürünün iç ve d›fl tüm yüzeyleri ile temas will allow molten zinc to contact all the inner and veya sökülebilen tapalar kullan›lmal›d›r. stoppers must be used. edip kolayca süzülmesini sa¤layacak bir tasar›m, outer surfaces of the steel will increase coating kaplama kalitesini artt›raca¤› gibi maliyetide quality and decrease the cost. B. Delikler 20 mm veya düflürecektir. daha büyük. As an option, a V-shaped notch can be made in. Holes are 20mm or Farkl› amaçlar için ürün üzerine aç›lm›fl olan delikler the connection part before the welding. Bir seçenek olarak kaynak öncesinde birleflme bigger. ergimifl çinkonun kolayca süzülmesini ve kapal› Holes opened on the product for different purposes yerlerine V fleklinde çentik hacimler içeren ürünlerde, s›k›flm›fl havan›n ak›fl›n› can enable the draining of the molten zinc and flow aç›lmas› düflünülebilir. sa¤layabilirler. Bu delikler galvaniz operasyonunun of the trapped air in the products that have closed As an option, a V shaped gereklerine cevap vermiyor ise, yeni delikler space If these holes cannot meet the demands of notch can be made in. The eklenmesi gerekir. galvanization process, then new holes have to be connection part before the welding. opened. Ürünün galvanize uygun olmas›n› sa¤layacak baz› genel kurallar: Here are some general rules that will make the 1- Ürünün içinde s›k›flan hava ç›k›fl›n› ve çinkonun product suitable for galvan,zation: girifl-ç›k›flını sa¤layacak delikler, mümkün oldu¤unca 1- The holes that will enable the trapped air to flow büyük olmal›d›r. Afla¤›daki tablo aç›lmas› gereken out and molten zinc to go in and out have to be as minimum delik çaplar›n› göstermektedir. big as possible. The table below shows the minimum hole diameters Minimum hole diameter (mm) Width or diameter of Mininmum delik çap›(mm) Kapal› hacmin eni the closed volume (mm) veya çap›(mm) 10 <25 10 <25 12 >25-50 12 >25-50 16 <50-100 16 <50-100 20 >100 20 >100 C. Delikler 10 mm veya daha büyük. Holes are 10mm or bigger. Productions made by box profiles and empty cross Kutu profil ve içi bofl kesitlerle yap›lan imalatlar sections must not form closed volumes. They must Kapal› hacimler oluflturulmamal›d›r. ‹ç çap veya have ventilation holes not smaller than 25% of the Küçük boru imalatlar Small pipe production köflegen boyunun %25’inden ufak olmayacak flekilde inner diameter or diagonal lenght. 1- 6 mm’den küçük olmayan delikler ile havaland›rma 1- For holes not smaller than 6 mm, ventilation must havaland›rma delikleri olmal›d›r. Delik yerleri için TEK-GALVANIZ must be contacted for hole positions. sa¤lanmal›d›r. be made. Undesired ventilation holes can be closed TEK-GALVAN‹Z’e dan›fl›lmal›d›r. 100X100 mm. Kare For a 100x100mm square profile, a 36mm hole must ‹stenmeyen havaland›rma delikleri galvanizleme by epoxy filler after the Galvanization process. kesitli bir profil için 36 mm çap›nda delik aç›lmal›d›r. be opened. sonras› epoksi filler kullanarak kapat›labilir. 2- Ürün galvaniz için ask›ya al›nd›¤›nda hava ç›k›fl›n› 2- When the product is hanged for galvanization, the Daha küçük delik aç›lmak isteniyor ise delik say›s› If a smaller hole is desired, then the number of holes uygun miktarlarda artt›r›lmal›d›r. sa¤layacak delik (en üst noktada) ile ergimifl çinkonun hole for ventilation (on the top) and the hole for must beincreased accordingly. süzülmesini sa¤layacak delik (en alt noktada) birbirine draining molten zinc(on the bottom) must be drilled Delik yerleri için TEK-GALVAN‹Z’e dan›fl›lmal›d›r. diogonalde z›t flekilde aç›lmal›d›r. diagonally opposite to each other. ‹deal olan› konstrüksiyon elemanlar›n›n her iki 3- ‹çi bofl yap›lar (boru, kutu, profil vs) kapal› hacimler 3- When the empty components (like pipes, boxes, taraf›nda veya iki uçta birbirine çapraz konumda oluflturacak flekilde birbirine birlefltirildi¤inde profile, etc.) are connected to form closed volumes delik olmas›d›r. (korkuluk, merdiven, platform vs. imalatlar›ndaki (like in railing, stairs or platform manufacturing); gibi); tüm kapal› hacimlerin içine ergimifl çinkonun diagonally opposite holes are needed on top and girmesini ve içerideki havan›n ç›k›fl›n› sa¤layacak; bottom to let molten zinc pour into all the closed dioganalde z›t flekilde en üst ve en altta delikler volumes and let the air out. gereklidir. 4- Ürün üzerinde ergimifl çinkonun ak›fl›n› 4- On all supporting, diaphram, connection parts of Delik yerleri için TEK-GALVAN‹Z’e dan›fl›lmal›d›r. ‹deal olan› konstrüksiyon elemanlar›n›n her iki taraf›nda veya engelleyecek tüm destek, diyafram, ba¤lant› the product, holes are needed in corners to let the iki uçta birbirine çapraz konumda delik olmas›d›r parçalar›n›n köflelerinde delik bulunmal›d›r. molten zinc in. TEK-GALVANIZ must be contacted for hole positions. 5- Civatal› ba¤lant›lar›nn galvaniz ifllemi 5- Bolts must be connected after the galvanization Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Ideally,there must be holes in both sides of the construction tamamland›ktan sonra yap›lmas› gerekir. process. elements oron both tips diagonal to each other. If the products with closed volume are dipped in Kapal› hacimler bulunduran ürünler, hava ç›k›fl›n› zincpool without drilling ventilation holes, the sa¤layacak delikler aç›lmadan çinko banyosunao dald›r›ld›¤›nda, kapal› bölgede kalan nem 450 C’da moisture in the closed volume will cause yaklafl›k 200 bar bas›nca neden olacak ve bu ürünün approximately 200 bar pressure under 450 oC and patlayarak parçalanmas›yla sonuçlanacakt›r. Bu this will result in the explosion of the product. Also, durum ayn› zamanda galvaniz atölyesinde çal›flan this situation is extremely dangerous for the operatörler için de son derece tehlikelidir. operators working in the galvanization facility. 32 33
 • 19. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Birbiri üzerine binen (yap›fl›k) yüzeyler Surfaces that come on top of each other (bonded) Tank içinde perde, bölme sac› gibi parçalar var ise If there are parts like shields, separation sheets in Saclar aras›nda dar aral›klar, yap›flan yüzeyler, Narrow spaces, bonded surfaces, cornerpieces and bu parçalarda da cepler oluflmas›n› önleyecek flekilde the tank, then these parts have to be drilled to prevent yüzeyleri birbirine yap›fl›k köflebent ve profiller profiles with surfaces that come on top of each other delikler ve boflluklar oluflturulmal›d›r. Deliklerin boru forming of pockets. When making connecting the 01 kullan›lmamal›d›r.Üst üste bindirme kaç›n›lmaz ise must not be used. If this situation cannot be avoided, ba¤lant›lar› yap›l›rken tanka kaynaklanan elemanlar›n pipes to the holes, the elements which will be welded birleflen k›sm›n kenarlar› çepeçevre kaynak ile then the sides of the bonded part must be welded to tank d›fl yüzeyi ile temas ederek tank›n içine to the tank have to contact with the outer surface of s›zd›rmaz hale getirilmelidir. E¤er bu ifllem yap›lmaz prevent any leakage. If this process is not done, then girmeyecek flekilde al›flt›r›larak birlefltirilmesi the tank, but not go inside the tank. This way, zinc ise yap›flan yüzeyler aras›nda kalan asit daha sonra the acid left between thebonded surfaces may leak sa¤lanmal›d›r. Bu flekilde çinkonun boflalt›lmas›n› d›flar› süzülerek renk de¤iflikli¤ine veya galvaniz and cause a color change ora degeneration on the veya hava ç›k›fl›n› önleyecek cepler oluflmas›n› can be flowed out and not form pockets that will tabakas›n›n bozulmas›na neden olabilir. galvanized layer later. engellenebilir. prevent the airflow. Her 0.5 mm2 için 50 mm çap›nda delik 50mm diameter hole for every 0.5mm2 A. Uygun / Suitable B. Uygun / Suitable C. Uygun de¤il / Non Suitable Her 0.5 mm2 için 50 mm çap›nda bir doldurma deli¤i Delikler köflelere Birbirine yap›fl›k genifl yüzeyler 50mm diameter Holes on the corners E¤er yap›fl›k yüzeyler önlenemiyor ise, temas eden Large, bonded surfaces filling for every 0.5mm2 yüzeyin çevresi çepeçevre sürekli kaynak yap›lmal›d›r. If it is not possible to avoid bonded surfaces, Ayr›ca elemanlardan birisine her 100 cm2 yap›fl›k then the perimeter of the contacting surface yüzey için bir tane 6 mm çap›nda delik delinmelidir. Destek saclar› kaynaklar Supporting sheet weldings must be welded throughoutly. Also, for every Bu havaland›rma deli¤i galvanizleme çal›flanlar›n›n 100cm2 surface, one of the components must be Çeflitli “U” ve “I” profilleri, kolon ve kirifllere Corners of the supporting elements welded to various emniyetini sa¤layacak, delinen cismin zarar görmesini drilled to make a 6mm diameter hole. This ventilation kaynaklanan destek elemanlar›n›n köfleleri boflalt›lmal› “U” and “I” profiles, colons and beams must be engelleyecektir. will ensure the safety of galvanization workers and veya delik delinmelidir. emptied or drilled. prevent the damage on the drilled object. Boflalt›lm›fl yak›n delinmelidir köfleler must be drilled close-by Emptied Boflalt›lm›fl corners köfleler Üst üste binen her 100cm2 alan için 6 mm çap›nda Emptied bir tane havaland›rma deli¤i corners For every 100cm2 bonded area, a 6mm diameter Ventilation hole Mümkün oldu¤unca Tank ve kaplar delikler köflelere ‹ç ve d›fl yüzeylerin galvanizlenmesi yap›lacak ise en Tank and containers yak›n delinmelidir. az bir doldurma boflaltma deli¤i ile çapraz konumda If the inner and outer surfaces will be galvanized, must be drilled di¤er uca aç›lm›fl ve dald›rma s›ras›nda havan›n ç›k›fl then at least there must be a filling-drainage hole close-by yapaca¤› delik bulunmal›d›r. and a ventilation hole drilled diagonally on the other Mümkün oldu¤unca Her 0.5 cm3 hacim en az 50 mm çap›nda delik tip. For every 0.5cm3 volume, there must be at least delikler köflelere öngörülmelidir. 50mm diameter hole. yak›n delinmelidir. must be drilled close-by ‹ç bölme perde saclar› kesilmelidir. Ventilation hole on the opposite side of the ventilation hole. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Kesik köfle Cut corner ‹ç bölme perde saclar› kesilmelidir. Mümkün oldu¤unca Shield sheets of the inner chamber must be cut. delik köflelere 34 Dald›rma deli¤i havaland›rma deli¤inin karfl› çapraz taraf›ndan. yak›n delinmelidir. 35 Dipping hole on opposite diagonal side of the ventilation hole. must be drilled close-by
 • 20. S›cak D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Al›n saclar›, taban plakalar› Forehead sheets, base plates 4. Dengeli ve uygun kaynak yöntemleri kullanarak 4. Use stable and suitable welding methods to Al›n saclar› ve taban plakalar› malzemenin galvaniz A minimum 12mm diameter holes must be drilled gerilim birikmesini önleyin. prevent tension. banyosundan ç›k›fl› s›ras›nda çinko ak›fl›n› sa¤lamak on forehead sheets and base plates to enable flow 5- Genifl aç›k imalatlar ve tanklar geçici çapraz destek 5. Broad and open productions and tanks may 01 için minimum 12 mm çap›nda delikler delinmelidir. of zinc when the material comes out of galvanize elemanlar›n›n kullan›m›n› gerektirebilir. neccesate the use of temporary diagonal supporting pool. elements. A¤›r profil Heavy profile Mümkün oldu¤unca delik köflelere Simetrik kesitlerin ‹nce sac yak›n delinmelidir. kullan›m› Thin sheet must be drilled galvanizleme close-by s›ras›ndaki çarp›lmay› azalt›r. Use of symmetric Hareket eden parçalar için boflluklar Empty spaces for moving parts cross-section reduces Mentefleler, mil ve yataklar gibi birbirine geçen In locking parts like hinges, spindles and bearings collisionduring some spaces must be left in the manufacturing galvanization process parçalarda galvaniz kaplama kal›nl›¤› düflünülerek Kal›n ve ince malzemeyi gereken imalat boflluklar› öngörülmektedir. considering the galvanize coating thickness. birlikte kullanmay›n. Do not use thin and Mil çap› En az boflluk Spindle diameter Minimum space thick material together. 10 mm’ye kadar 1 mm Upto 10mm 1mm 10-30mm aras› 2 mm 10-30mm 2mm Galvanizlemeye uygun malzemeler Materials suitable for galvanization 30mm üzeri 2-2.5 mm Over 30mm 2-2.5mm Paslanmaz çelik ve gerilimsiz döküm cinsler dahil All kinds of iron and steel products, including bütün demir çelik ürünleri galvanizlemeye uygundur. stainless steel and casting without tension, are Anma Çap› Boflluk (mm) Drill Diameter Space (mm) Sert lehim kayna¤› yöntemiyle birlefltirilmifl suitable for galvanization. Also, materials attached <M22 0.40 mm <M22 0.40 mm malzemelerde galvanizlenebilir. Fakat önceden by hard solder welding method can be galvanized. M24 0.45 mm M24 0.45 mm TEK-GALVAN‹Z’e dan›fl›lmal›d›r. Yumuflak lehimlenmifl However, TEK-GALVANIZ must be consulted before. M27 0.50 mm M27 0.50 mm parça birleflimleri galvanizlenemez. Soft soldered connections cannot be galvanized. M30 0.55 mm M30 0.55 mm M36 0.60 mm M36 0.60 mm Kaynak curuflar› Welding cinders M36-48 0.80 mm M36-48 0.80 mm M48-64 1.00 mm M48-64 1.00 mm Kaynak curuflar› çekiçlenerek, tafllanarak, kumlanarak Welding cinders have to cleaned out by hammering, ve alevle temizlenmelidir. stoning, sandblasting or by flames. Boflluk Space Tolerans› artt›r Increase the tolerance Döküm ve di¤er demir çelik cinslerinden oluflan pasl› veya tufal kapl› Parça etiketleri Part labels ürünler galvanizleme öncesi kumlanmal›d›r. Sürekli tan›mlama için malzeme üzerine oyulmufl, For continous identification, use a labeling Rusty or tufa coated cast iron or other delinmifl veya kaynaklanm›fl numaralama system that is either engraved, drilled or welded iron and steel products have to be sand blasted before galvanization. sistemlerinden birini kullan›n. Geçici tan›mlama için on each material. For temporary identification, de malzemeye tel ile ba¤lanm›fl metal etiket kullan›n. use metal labels attached to the materials with wires. Asla boya kullanmay›n Never use paint. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Çarp›lmay› önleme Preventing collision Çarp›lma flu flekilde en aza indirilebilir. Collision can be minimized like this: 1. Simetrik tasar›m kullan›n 1. Use symmetric designs 2. Olabildi¤ince homojen kesitler kullan›n 2. Use homogenous cross sections as much as Ask›lama Hanging method 3. Birlefltirme elemanlar birleflterilmeden önce possible Zincir, kanca veya baflka bir aparat ile dald›r›lmaya In parts that are not suitable to dipping by hanging gereken flekle tam getirilerek birlefltirme s›ras›nda 3. By giving accurate shapes to the components that uygun olmayan parçalarda oldukça büyük ask› to a chain, hook or any other apparatus, there must gerilim y›¤›lmas› engellenebilir. (Kaynakl› birlefltirme will be connected and preventing tension during the delikleri veya parçalar› bulunmal›d›r. Gerekti¤inde be very big hanger holes or parts. Consult Tek-Galvaniz öncesinde, malzemelerin birbirine çektirilmeden e¤ilip connection process (Before the connection process Tek-Galvaniz’e dan›fl›n›z. if needed. bükülüp zorlanmadan kaynaklanabilecek flekilde with welding, materials must be prepared to avoid 36 önceden haz›rlanmas› sa¤lanmal›d›r.) 37 rubbing, pulling, and pushing)
 • 21. S›ca k D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme prosesi Galvanization process 01 Oldukça ekonomik ve hızlı uygulanabilen bir metal koruma yöntemi olan galvanizleme ifllemi gerçeklefltirilirken, birkaç noktaya dikkat ederek, kaplama kalitesini arttırmak mümkündür. During the galvanization process, a very economical and quick to apply metal protection method, it is possible to increase coating quality by paying attention to certain points. Malzeme kabulu Accepttance of the product Galvanizlenmek üzere firmam›za gelen ürünler The products that come to our factory for Asitte yüzey temizleme Surfacing cleaning in acid galvaniz operasyonlar›na uygunlu¤u kontrol edilir galvanization are checked for conformity to Ürünler %18’lik konsantrasyona sahip hidroklorik asit The products are dipped into 18% hydrochloric acid (ürün ebad›, boya, kaynak art›klar› vb). galvanization process (product Dimensions, paint, banyolar›na dald›r›larak malzeme üzerindeki pas pools and left to cleaning until all the rust is cleared. weld wastes, etc.) temizleninceye kadar bekletilir. Bu ifllem ürün This process makes the product surface active for yüzeyinin galvaniz için aktifleflmesini sa¤lad›¤› için galvanization,so it is done even if the surface is not Malzeme ask›lanmas› Hanging of the material ürün yüzeyi pasl› olmasa dahi gerçeklefltirilmektedir. rusty. Galvanizleme iflleminin en baflar›l› biçimde Suitable hanging method is determined to ensure gerçekleflmesi için uygun ask›lama flekli belirlenir. m o s t s u c c e s s f u l g a l va n i z a t i o n p ro c e s s . Durulama Rinsing Ya¤ alma Grease removal Asit banyosundan ç›kan ürünler su banyosuna The products taken out from the acid pool are rinsed Ürünler alkali banyoya dald›r›larak malzeme üzerinde The products are dipped into alkali pool to clean all dald›r›larak durulan›r. by dipping into water pool. olabilecek ya¤ veya kimyasal art›klar temizlenir. the grease or chemical wastes on them. The time Banyoda tutma süresi malzeme yüzeyinin temizli¤ine spent in the pool varies according to the cleanness ba¤l› olarak de¤iflir. of the material surface. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 38 Ya¤ temizleme Asitle yüzey temizleme Durulama Durulama Çinko banyosu 39 Flakslama So¤uma ve kontrol Caustic cleaning Pickling Rinsing Rinsing Flux Solution Zinc Bath Cooling & Inspection
 • 22. S›ca k D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Flaks kaplama Flax coating Bak›m ve kontrol Maintanence and inspection Durulanan ürünler ergimifl çinkonun ürün yüzeyine Rinsed products are dipped into 30% concentration Galvaniz kaplanan ürünlerin kaplama kal›nl›klar› The galvanized products’ coating thicknesses are yap›flmas› için 50-70oC s›cakl›kta %30 konsantrasyon flax pool in 50-70°'a1C temperature for molten zinc ölçülür. Kaplama hatalar› olan ürünler tamir edilir measured. The products with coating defections are flaks banyosuna dald›r›l›r. to stick on the product surface. veya yeniden kaplan›r. Pürüzler ve çapaklar e¤e, vb. repaired or re-coated. Rubs and crusts are cleaned ile temizlenir. by files, etc. Galvanizleme Galvanization Paketleme ve sevkiyat Packaging and shipment Yüzeyi temizlenmifl ve flaks kaplanm›fl ürünler 445- The products that are cleaned and flax coated are Yüzeyi temizlenmifl ve flaks kaplanm›fl ürünler 445- The products that are cleaned and flax coated are 465 oC s›cakl›kta ergimifl çinko banyosuna dald›r›larak then dipped into molten zinc pool in 445-465°'a1 and 465 oC s›cakl›kta ergimifl çinko banyosuna dald›r›larak then dipped into molten zinc pool in 445-465°'a1 and kaplan›r. galvanized. kaplan›r. galvanized. Galvaniz oca¤›ndan ç›kar›lan deforme olabilecek The products that can be deformed are cooled on Galvaniz oca¤›ndan ç›kar›lan deforme olabilecek The products that can be deformed are cooled on ürünler havada so¤utulur di¤er ürünler su air, and the other products are cooled in water pools. ürünler havada so¤utulur di¤er ürünler su air, and the other products are cooled in water pools. banyosunda so¤utulur. banyosunda so¤utulur. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 40 41
 • 23. S›ca k D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galva nizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S›cak dald›rma galvaniz için 10 iyi neden 10 Good reasons for hot dip galvanization 01 Maliyeti azalt›r Reduces cost Servis maliyetini azalt›r Reduces the service cost SGD’nin birçok kaplama yöntemine göre maliyeti HDG’s cost is lower than many coating methods Üretim maliyetinden tasarrufun yan› s›ra galvanizleme Besides reducing the production costs, galvanized daha düflüktür. (fiekil 1) (figure 1). yöntemiyle kaplanan malzemeler, bulunduklar› products can be used at least for 20 years without Boya ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, koruma süresinin When compared with painting, the saving caused by ortama koflullar›na ba¤l› olarak en az 20 y›l hiçbir any maintanence depending on the environment. galvanizleme yöntemine sa¤lad›¤› tasarruf dikkat theincrease in protection time is interesting bak›m-onar›m gerektirmeden kullan›l›rlar. Di¤er Other coating methods need re-application çekicidir. (fiekil 2) (figure 2). kaplama yöntemleri bu süre zarf›nda defalarca many times during this period. Galvanizin di¤er bütün yöntemlerden daha tasarruflu The reasons that cause galvanization to be a low yenilenmek zorundad›r. olmas›n› sa¤layan özellikleri, büyük partiler halinde, costmethod are mass application possibilities, low birçok parçaya üstelik daha az iflgücü ile labor needs,and factory process uygulanabilmesi ve maliyeti daha da düflüren fabrika prosesidir. Koruma maliyeti grafi¤i Koruma maliyeti grafi¤i Protection cost graphic Protection cost graphic 150 Paint cost compared to galvanization 14 8 Kumlama+3 Kat Boya Galvanize göre boya maliyeti 10 100 7 Sandblasting+3 layer paint Kumlama+5 Kat Boya Sandblasting+5 layer paint 6 6 Astar Boya 50 Undercoat Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 5 S›cak Dald›rma Galvaniz Hot Dip Galvanization 0 0 4 5 10 25 Çelik et kal›nl›¤› 1960 1965 1970 1975 1980 Wall thickness of steel Kumlama+5 Kat Boya Sandblasting+5 layer paint Astar Boya Undercoat 3 Boya S›cak Dald›rma Galvaniz Paint Hot Dip Galvanization Kumlama+3 Kat Boya S›cak Dald›rma Galvaniz Sandblasting+3 layer paint Hot Dip Galvanization 2 42 5 10 25 43 (fiekil 1) - (Figure 1) (fiekil 2) - (Figure 2)
 • 24. S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galva nizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Uzun ömürlüdür It is durable Güvenlidir It is safe Galvaniz kaplaman›n her türlü ortamdaki ömür süresi Galvanize coating’s life in all kinds of environment Basit ve etkili bir galvanizleme yöntemi olan SDG ile HDG, a simple and effective galvanization method, hesaplanm›flt›r. En a¤›r atmosferik koflullarda bile is calculated. The superiority of HDG coated products gerçeklefltirilen galvanizleme iflleminde, kaplama coating thickness can be measured exactly. This uzun ömürlü performans gösteren SGD kaplanm›fl which show durable performance even in the most kal›nl›¤› (a¤›rl›¤›) tam olarak ölçülebilir. Bu ölçümleme, allows us to know the endurance time of the coating. ürünlerin üstünlü¤ü yap›lan araflt›rmalarda aç›kça difficult atmospheric conditions,are clearly seen in kaplaman›n dayan›m süresini önceden bilmemizi Galvanization is one of the few coating methods with ortaya ç›km›flt›r. the researches. sa¤lar. Galvanizleme, standartlar› tam olarak stated standards. Galvaniz kaplanm›fl ürünler, en a¤›r endüstriyel Galvanize coated products can endure 10-20 years aç›klanabilmifl az say›daki kaplama yönteminden platform ve deniz gibi h›zl› metal afl›nmas› oluflturan in environments with high metal corrosion like biridir. ortamlarda en az 10-20 y›l, daha korunakl› ortamlarda industrial platforms and sea, and more than 25 years ise 25 y›ldan uzun süre bak›m-onar›m gerektirmeden in more protected environments without any dayan›r. maintanence. Bak›m yap›lmas› gereken durumlarda ise, di¤er In certain situations when maintainence is needed, koruma ifllemlerine oranla çok daha kolay bak›m the maintanence uygulan›r. is easier to make compared to other protection methods. Koruma maliyeti grafi¤i Protection cost graphic Kaplama a¤›rl›k tablosu / Coating weight table 50 100 150 200 g/m2 (Um) a b 5 mm ve üzeri 5mm and over 610 85 a- Karada, normal atmosfer koflullarında Santrifüj Olmayan 40 c On land, under normal athmospheric conditions Çelik parçalar 2 mm.den kal›n Thicker than 2mm 460 65 d Steel parts without b- Denizde, normal hava koflullarında centrifuge 5 mm.den ince 30 On sea, under normal athmospheric conditions Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Thinner than 5mm 335 47 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u c- Karada, kirli hava koflulunda Döküm parçalar 1 mm.den kal›n 20 On land, under polluted air conditions Thicker than 1 mm 610 85 Cast parts d- Denizde, kirli hava koflulunda Diflli ve di¤er On sea, under polluted air conditions 10 santrifüj yap›lm›fl malzeler 2 mm.den ince 305 43 Thinner than 2mm 5 Gear and other centrifuged materials 44 305 610 1000 1500 45
 • 25. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing M a l ze m e h a s a ra u ¤ raya b i l i r, a m a s› ca k galvanizlemenin sa¤lad›¤› koruma zarar görmez. 01 Metalujik ba¤ kuran tek kaplama prosesi olan galvaniz yap›s›nda, saf çinko tabakas› darbelere karfl› tampon görevi görürken, çelikten daha sert olan alafl›m Saf Çinko/Pure zinc tabakalar› kaplaman›n toklu¤unu sa¤lar. The material can be damaged, but the coating %5 Demir/Iron applied with hot dip galvanization cannot be damaged. %10 Demir/Iron The structure of galvanize, the only coating process that has metalugic binding, acts as a buffer against impacts. Alloy layers that are harder than steel gives Kaplanan malzeme/Coated material strngth to the coating. H›zl› uygulan›r Quick to apply SGD ile galvanizleme yöntemi birkaç dakikada HDG method can be applied in a few minutes.While Kaplama toklu¤uyla afl›nmaya karfl› dirençlidir The coating is resistant against corrosion uygulan›r. Galvanizle tam korumaya ulaflmak bu kadar it is easy to achieve total protection with galvanization, SDG ile gerçeklefltirilen galvanizleme, çelikle by its fullness kolayken 4 kat boyama yöntemi 1 haftal›k zaman al›r. 4-layer painting method takes 1 week. The galvanization made by HDG method is the only metalürjik ba¤ kuran tek kaplama prosesidir. Bu özelli¤iyle galvanizle kaplanm›fl çelik, tafl›ma, coating process that binds metalorogically with steel. Bütünsel kaplama sa¤lar Enable complete coating depolama, sevkiyat ve montaj aflamalar›nda With these properties, galvanized steel shows Ergimifl çeli¤in çinkoya dald›r›lmas›yla gerçeklefltirilen In HDG method, applied by dipping the steel into oluflabilecek mekanik hasarlara karfl› maksimum maximum resistance against mechanical damages SDG galvanizleme ifllemiyle malzemenin iç ve d›fl molten zinc, the surfaces that are impossible to direnci gösterir. Böylece galvanizli çeli¤i deniz afl›r› during the stoning, warehousing, transportation and yüzeyleri, köfleler, delik ve boflluklar› gibi korozyona protect against corrosion (inner and outer surfaces ülkeler dahil tüm dünyaya güvenle sevk edebilmenizi installment stages. Thus, galvanized steel enables karfl› di¤er yöntemlerle korunmas› mümkün olmayan of the material, corners, holes and empty spaces) sa¤lar. Galvanizlenmifl çeli¤in toklu¤u ise afl›nma you to transport it to all countries,even oversea yüzeyleri de etkin bir flekilde korunur. with other methods are also protectd effectively. In oluflabilecek durumlarda dahi çeli¤i kullan›labilir bir countries, with confidence. The fullness of the F›rça, sprey ve di¤er dald›rma yöntemleriyle yap›lan coatings made by brush, sprey, and other dipping galvanized steel makes the steel an applieable malzeme k›lar. kaplamalarda köfle ve kenarlar yeterince kaplanmaz. methods, corners and sides are not coated well material even under high corrosion conditions. Galvanizleme de ise gerekli kaplama kal›nl›¤›na ulafl›l›r. enough. However, in galvanization, necessary coating thickness is achieved Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 46 47
 • 26. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S› cak D al d› rm a G al vani z / Hot Dip Galvanizing Anodik Magnezyum Çinko Çinko çeli¤i 01 Alüminyum korur Kadminyum Çelik Kurflun Kalay Nikel Pirinç Kotadik Bak›r Üç yönlü koruma sa¤lar Presents three-way protection Kalite kontrolde kolayl›k sa¤lar Convenient in making quality control Galvaniz çeli¤i 3 yönden korur: Galvanize protects the steel in 3 ways: S›cak Dald›rma yönteminde kaplama kontrolü, The coating quality control in Hot Dip Galvanization • Afl›nman›n önceden tahmin edilmesi, galvaniz • Estimating the wearing before, presents a long kaplaman›n standartlara (ASM A123, BS729, DIN checks whether the coating is in conformity with the kaplanan malzemeye uzun ve tahmin edilebilen and known protection to the galvanized material. 100976, TSE 914) uygun kal›nl›kta yap›l›p yap›lmad›¤›n› standards (ASM A123, BS729, DIN 100976, TSE bir koruma ömrü sunar. • If the galvanized material is drilled, cut or damaged inceler. Testler mikrometre ile veya tahribats›z 914).The tets can be easily made by micrometer or • Galvanizlenecek malzeme üzerinde önceden bir before the process, it is coated with zinc and protectd muayene ölçüm aletleriyle kolayca yap›l›r ve undamaged inspection tools and compared to the delik aç›lmas›, kesme ifllemi yap›lmas› veya hasara after the galvanization process. standartlarla karfl›laflt›r›l›r. standards. u¤ramas› durumunda galvanizleme esnas›nda çinko • If the damaged surface of the material is big before taraf›ndan kapat›l›r ve koruma alt›nda al›n›r. the galvanization process, zinc will be corrosioned, • Galvaniz öncesi ifllemlerde malzemenin hasar gören because of its chemical properties, but the steel will Montajda kolayl›k sa¤lar Convenient in installing yüzeyi büyükse galvaniz ifllemi sonras›nda çinko be protectd. Galvanizlenmifl çelik kullan›ma haz›rd›r. Yüzey Galvanized steel is ready for use. It can be easily kimyasal özeli¤inden dolay› kendisi korozyona temizleme, boyama ve muayene gerek olmadan installed without any surface cleaning, painting, and u¤rar ama çeli¤in korozyonla deforme olmas›n› kolayl›kla monte edilebilir. inspection. engeller. Çinko/Zinc Çelik/Steel Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Çinko/Zinc Çelik/Steel 48 Çeli¤in korozyon ürünleri boyan›n bozulmas›n› h›zland›r›r. 49 Corrosion in the steel accelaerates the degredation in paint.
 • 27. S› ca k D a l d› rm a Ga l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme problemleri Standar t tabaka Stardar t coat Problems of galvanization 01 Çinko Zinc Çinko demir alafl›m Zinc-iron alloys Çelik Steel Boyal› çelik: Aç›k alan bir ay sonra çürüyor Painted steel: The expose area is rusting after 1 months. “Galvanizleme koruyucu maddeyle çelik kaplamanın ‘Galvanizing is the biggest and fastest growing en büyük ve en hızlı geliflen yöntemidir.” method of coating steel with a protective metal’. Bu durum, giderek artan bakım ve tamirat This results from stealdily rising maintenance costs masraflarından kaynaklanmaktadır ve bundan dolayı and therefore ever increasing benefits are gained galvanizlemenin sürekli artan yararları uzun vadede from long term maintenancefree coatings. The facts Kullanıcıya olan maliyet düflünülürken, parçanın It is not a realistic approach to consider maintenance bakım gerektirmeyen kaplamalardan elde are these: beklenen ömrü üzerinde bakım maliyetini dikkate cost of the part depending on expected life-span when edilmektedir. Bu durumla ilgili gerçekler flunlardır: Steel generally corrodes at between 0.05 mm and almak gerçekçi bir yaklaflım de¤ildir ama fabrikanın decreasing the costs to the user. However considering Çelik serbest bir flekilde havaya maruz kaldı¤ında, 0.125 mm per year when freely exposed to air. kapatılmasıyla do¤abilecek ekstra maliyet ya da bazı extra costs and excessive power entry in some cases genellikle her yıl 0.05 mm ile 0.125 mm arasında bir However, in heavily poluted regions this rate can durumlarda aflırı derecede güç girifl sorunlarından when the factory is forced to be closed, when making çürüme/paslanma görür. Bununla birlikte, yo¤un increase considerably. In many situations the natural dolayı oluflabilecek maliyet hesabı daha gerçekçidir. cost analysis is very realistic. Because of the continually bir flekilde kirli bölgelerde bu oran dikkate corrosion rate would be acceptable purely from a Sürekli olarak artan iflçi maliyeti nedeniyle genel rising labor costs, the main trend is to choose parts de¤er bir flekilde artar. Birçok durumda, do¤al safety point of wiew, but the appearance of flaky e¤ilim bakım maliyeti en düflük olanı seçmekten with minimum maintenance costs. çürüme/paslanma oranı sadece güvenlik açısından rust on steel is generally unacceptable. The protection yanadır. If silicon amount surpasses 0.20% or 2 times the kabul edilebilir bir durumdur ama çelik üzerindeki therefore is more often than not to preserve the E¤er silisyum miktar› %0.20'yi ya da fosfor miktar› phosphorous amount plus silicon amount surpasses ince bir tabaka halindeki pas genellikle kabul general appearance rather than the structural x2 ile silisyum miktar›n›n toplam› %0.25'› aflarsa, gri 0.25%, the possibility of formation of gray coating edilmeyen bir durumdur. Koruma, bu yüzden, strength of the material. kaplaman›n oluflma ihtimali artar. increases. maddenin yapısal gücünden daha çok genel The economic decision whether to use a low cost görünüflünü muhafaza etmemekten çok daha sık olan finish needing correspondingly expensive bir durumdur. maintenance or a slightly more expensive finish with Aynı flekilde pahalı bakım isteyen, düflük maliyetli cheap maintenancecan be assisted by simple cila ile ya da bakımı ucuz, ama biraz daha pahalı cila formulae. kullanıp kullanmama ekonomik kararı basit bir formülle açıklanabilir. Kal›n tabakan›n h›zla püskürterek yüzey temizlenme ifli çelikle galvanizlemeden önce elde edilmifltir. Thic coat obtained by grit blasting steel before galvanizing Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Çinko demir alafl›m Zinc-iron alloys. Boyal› galvanizli çelik: Aç›k alan korunmufltur. 50 51 Painted galvanized steel: The exposed area is protected. Çelik Steel.
 • 28. S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S › ca k D al d › rm a G a lvan i z / Hot Dip Galvanizing Kal›n tabaka silikon içeren çelik kullan›m›yla elde edilmifltir. Thic coat obtained by use of silicon containing steel 01 Çinko demir alafl›m Zinc-iron alloys Donuk gri kaplama Dull grey coating Bu görüntü, tabaka yüzeyinde çinko-demir alaflım This appearance is caused by diffusion of iron to Çelik evresini oluflturmak için demirin difüzyonu (yayınımı) form the zinc-iron alloy phase at the surface of the Steel nedeniyle oluflur. Bu görüntü, bafllangıçta, baflka bir coating. It first develops as a localized dull patch or normal yüzeyde lokal bir donuk alan ya da dantel lace-work pattern on an otherwise normal surface tarzı desen olarak kendini gösterir fakat tüm yüzeye but may extend over the entire surface. It occurs on yayılabilir. Bu, özellikle erimifl çinkoya reaksiyon steels (such as those with relatively high silicon or Çelik, erimifl çinko ile temasta iken gerçek silisyum When steel is in contact with melted zinc, real silicon gösteren çelik (nispeten yüksek silikon ya da fosfor phosphorous contents) which are particularly reactive miktar›, de¤iflken gri kaplama etkinli¤ine sahiptir. amount has the effectiveness of variable gray coating. içerenlerle birlikte) üzerinde meydana gelir. Bu to molten zinc. Since these coatings are often thicker Örne¤in, silisyum miktar› %0.03'ten düflükse etkisi For example, if silicon amount is lower than 0.03%, its katmanlar sıklıkla normal parlak katmanlardan daha than the normal bright coatings, they will give a minimumdur. %0.03'ten itibaren reaksiyon kademeli effect is minimum. Starting from 0.03%, the reaction kalın oldu¤u için, uzun süre dayanırlar. Çeli¤in longer life. It is rarely possible for the galvanizer to olarak artar, %0.08 civar›nda zirveye ulafl›r, sonra increases proportionally, and reaches top near 0.08%, yapısından kaynaklanan bu etkiyi en aza indirmek minimize this effect which is due to the composition then falls again. galvanizi yapan için neredeyse imkânsızdır. of the steel. da düfler. Ürünlerde de¤iflim Va r i a t i o n s i n f i n i s h ‹fl bu tablo görünüm ve uzun süre elverifllik aras›ndaki iliflkiyle ilgilidir. This table deals with the relationship between appearance and long term serviceability. Görünüm Koruma uygunlu¤u. (Görünüm ile ilgili gerekli de¤il) Appearance Acceptability of protection. (Not necessarily of appearance) Donuk gri astar (serbest olmayan çinko) Uygun. (Not A) Dull grey coating (all aloy, no free zinc) Acceptable. (Note A) Pasl› leke Genel uygunluk. (Not B) Rust stains Generally acceptable. (Note B) Genel pürüzlülük Aksi türlü karar yoksa, uygun. (Not C) General roughness Acceptable unless otherwise agreed. (Note C) Pas/Çürüme lekeleri Rust Stains Topakl›k ve ak›fl (prüzlü drenaj) Aksi türlü karar yoksa, uygun (Not C) Kaplama üzerindeki pas lekelerinin en yaygın nedeni The most common cause of rust stains on the coating Lumpines and runs (uneven drainage) Acceptable unless otherwise agreed (Note D) paslı çelik yüzeylerle temas ya da paslı çelik is contact with or drainage from rusty steel surfaces. yüzeylerden yapılan akmadır. Leke altındaki The galvanized coating remains intact under the Kabarc›k Döküntü kirlenmesi fazla ise uygun. (Not E) galvanizlenmifl katman, lekeyle temas etmeden stain and will fully protect the basis steel. Rust Pimples Acceptable unless dross contamination is heavy .(Note E) öylece durur ve taban metali tamamıyla korur. Pas staining can alsobe caused by the weeping of pickling ya da leke ba¤lantı yerlerindeki dekape asit artık acid residues from seams and pin holes in welds; this fiiflkfln beyaz tortu (›slak depolama lekesi) Genel uygunluk. (Not F) sızıntısı ve kaynak yerlerindeki pim deliklerinden will not cause significant damage to the coating. ‘Beyaz Pas’ dolayı da olabilir. Bu, tabakaya çok büyük bir zarar Early staining can also sometimes occur if the coating Bulky white deposit (wet storage stain- Generally acceptable. (Note F) vermez. Erken paslanıp lekelenme bazen e¤er tabaka consists entirely of zinc-iron alloy (see note A) and ‘white rust’ bütünüyle çinko-demir alaflımdan oluflmufl ise (A’daki arises from the iron in the coating itself. It should açıklamaya bakın) ortaya çıkabilir ve tabaka içindeki not be confused with rusting of the coating since Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Ak›nt› lekesi Baz› durumlarda uygun, baflkalar›nda de¤il (Not G) Flux staining Acceptable in some cases, not in others (Note G) demirin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. exposure trials have shown that the corrsion Aç›k leke Aç›k leke küçük ise ve yama için uygun ise uygunsuzdur (Not H) Bu paslanma, taban çelik paslanmasıyla resistance of the alloy layers is similar to that of zinc Bare sports Not acceptable unless the bare sports are small and suitable for patching (Note H) karıfltırılmamalıdır ve çürümeye karflı yapılan itself. Rust stains can be removed using a scouring dayanıklılık testleri, alaflım tabakalarının çürüme powder called ‘Oakite Highlite’ available from Oakite Kabarc›k Genel uygunluk (Not I) direnç ve dayanıklıl›¤ı çinkonun kendi çürüme Ltd, West Carr Road Industrial Estate, Retford, Notts. Bilisters Generally acceptable (Note I) dayanıklılı¤ına benzer oldu¤unu gösterdi¤i için kaplamanın/tabakanın çürüme direnci için herhangi bir zarar oluflturmaz. Pas lekeleri ovalayıp temizleme tozu kullanarak çıkarılabilir. 52 53
 • 29. S ›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S › ca k D al d › r ma Ga l va ni z / Hot Dip Galvanizing 01 Mimari uygulamalar için galvanizi yapan kifli normal ticari kaplama iflleminden daha düz cila elde edebilir. E¤er bu gerekli bir unsur ise, ekstra masraf ve galvanizleme banyosunda gereken daha fazla zaman ve çalıflmadan dolayı, bu durum siparifl sırasında açıkça belirtilmelidir. For architectural applications the galvanizer can often achieve a smootherfinish than the normal commercial coating.If this isrequired it must be made clear atthe time of placing the order and may involve extra cost bacause of the greater time and manipulation required at the galvanizing bath. Kabarc›klar Pimples Kabarcıklar kaplamaya cürufların girmesiyle meydana Pimples are caused by inclusions of dross in the gelir. Bu kabarcıklar, tabaka yüzeyinden kaçamayan, coating. These may arise from iron salts carried over dekape tanktan elde edilen galvanizlenen nesnenin on the work from the pickling tank which are unable Genel bozulma General roughness to escape from the surface of the coating . üzerine taflınan demir tuzlarından kaynaklanıyor Pürüzlü tabaka genellikle, çeli¤in yapısından ya da Arough coating is usually due to excessive or uneven olabilir. Bulaflma/kirlilik banyo dibindeki cüruf Contamination may also arise from agitation of the yüzey durumundan kaynaklanan alaflım katmanlarının growth of the alloy layers arising from the tabakanın çalkalanmasından kaynaklanıyor da olabilir. dross layer at the bottom of the bath. Dross has a aflırı ve düz olmayan büyümeleri nedeniyledir. Bu composition or surface condition of the steel, which Cürufun çinkonunkine benzer bir çürüme oranı vardır smillar corrosion rate to that of zinc and its presence faktörler galvaniz kaplayan›n kontrolü dıflında olan are factors outside the control of the gavanizer. ve onun ince yayılmıfl kabarcıklar olarak varlı¤ı ço¤u as finely dispersed pimples is often not olaylardır. Aflırı dekape etme, banyoda çok uzun Features of the galvanizing process which can also zaman kabul edilemez de¤ildir. Bununla birlikte, daha objectionable.However, major dross inclusions are süreli daldırma ya da aflırı banyo ısısı genel pürüzlü give rise to general roughness are over-pickling, too büyük cüruflar tabakayı kırılgan hale getirdi¤i için normally grounds for rejection as they tend to yapıyı oluflturabilecek nedenler arasındadır. Pürüzlü long immersion in the bath or excessive bath kabul edilmeme nedeni olabilir. embrittle the coating. kaplama klasik kaplamadan daha kalındır ve bu temperature. A rough coating is often thicker than nedenle daha uzun bir dayanıklılı¤ı vardır. Pürüzlü a conventional coating and therefore hasa longer cilanın estetik olarak kabul edilmedi¤i ve ürünün life.In applications where the rough finish is F. Yafl Depolama Lekesi (Beyaz Pas) planlanan kullanımıyla ba¤daflmadı¤› durumlarda, aesthetically unacceptable or would interface with galvaniz yapan kiflinin ifl lem sürecine etkisi yoktur the intended use of the product, it is rarely possible Wet Storage Stain(White Rust) ve çeli¤in yapısıyla yüzeyin durumu iyice for the galvanizer to effect any improvement and belirlenmelidir. steel composition and surface condition should be moreclosely specified. Yafl depolama lekesini önlemenin en iyi yolu galvanizlenen ürünlerin kuru ve iyi havalandırma koflullarında taflınıp depolanmasıdır. Kromat tepkimenin uygulanması yafl depolama lekesini önler ya da geciktirir. The best means of preventing wet storage staining is to ensure that galvanized products are well ventilated conditions.The application of a chromate passivation treatment prevents or delays wet storage stain. Yafl depolama lekesi (beyaz pas) Wet storage stain(white rust) Yafl depolama lekesi, bir birine yakın bir flekilde istif Pimples are caused by inclusions of dross (a zinc- edilmifl henüz yeni galvanizlenen ve depolama ve iron alloy - see Appendix 1) in the coating. These may sevkıyat süresince yetersiz havalandırma koflulları arise from iron salts carried over on the work from altında nemlenen maddelerin iri beyaz ya da gri the pickling tank which are unable to escape from tortularına verilen isimdir. Bazı ola¤anüstü the surface of the coating . Contamination may also Yumrulu/Topakl› olma durumu ve ak›nt›lar Lumpiness and runs durumlarda kaplamanın koruyucu de¤eri ciddi bir arise from agitation of the dross layer at the bottom ‹ngiliz Standardı 759:1971 galvanizlenen tabakanın British Standart 729 : 1971 demands that a galvanized flekilde bozulup zayıflayabilir ama darbe ço¤ u zaman of the bath. Dross has a smillar corrosion rate to düz/pürüzsüz olmasını ister ve düzlü¤ün coating shall be ‘smooth’ but points out that görünüflüne ra¤men hafiftir. Gözenekli tortu koruyucu that of zinc and its presence as finely dispersed /pürüzsüzlü¤ün göreceli bir kavram oldu¤unu ve smoothness is a relative term and that coatings on de¤ildir ve darbe yüzeysel olsa bile, sıkıca yapıflmıfl pimples is often not objectionable.However, major Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u fabrikasyon maddeleri üzerindeki kaplama, fabricated articles should not be judged by the same çürüme maddelerinin temel koruyucu katmanı bu dross inclusions are normally grounds for rejection galvanizlenmifl saç tüp ve tel/kablo gibi mekanik standards as are applied to mechanically wiped bölgelerde oluflmayaca¤ı için, bu tortu alınıp as they tend to embrittle the coating. olarak silinmifl ürünlere uygulandı¤ı gibi, aynı products such as galvanized sheet tube and wire. çıkarılmalıdır. Hafif tortular sert kıllı bir standartlarla de¤erlendirilemeyece¤ini belirtir. Düz Lumps and runs caused by uneven drainage are not fırçayla/süpürgeyle süpürülerek çıkarılabilir. Daha olmayan drenajın neden oldu¤u akıntı ve yumruların harmful to the life of the coating. Fabrications with a¤ır tortular, yo¤unlafltırılmıfl sülfürik asit hacimli kaplamanın dayanıklılı¤ına herhangi bir zararı yoktur. drainage spikes of such a size that they can be % 0,5 ilaveyle, %5lik potasyum dikromatın sodyum Kolaylıkla üretilebilecek büyüklü¤ü olan drenaj sivri knocked off, exposing bare steel, require remedial çözünürlü¤ üyle ortadan kaldırılabilir. Bu ifllem fırça uçlu fabrikasyonlar, çıplak çeli¤e maruz kalarak, repair of the coating. ya da püskürtme yöntemiyle uygulanır ve durulama kaplamanın düzeltici tamir ve onarımını gerektirir. ve kurulamadan önce yaklaflık yarım dakikalı¤ına kendi haline bırakılır. Daha a¤ır tortuların kaldırılmasından sonra tabaka kalınlı¤ı üzerinde bir 54 kontrol yapılmalıdır. 55
 • 30. S ›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S › ca k D al d › r ma Ga l va ni z / Hot Dip Galvanizing Kabarc›klar Blisters Galvanizlenmifl tabakalardaki kabarcıklar, dekape Blisters in a galvanized coating are caused by acid 01 (Akımla birlikte kül, daldırma süresince yüzeyde edilme süresince galvanizleme banyosunda atılan ve entrapped in surface flaws during pickling being yakılabilir ya da banyonun tepesinden çekme boyunca yüzey kusurlarda sıkıflan asit nedeniyle oluflur. Bu expelled in the galvanizing bath. They arise from alınabilir. Birinci tip olarak giren nesneler tabakanın kabarcıklar, galvaniz edenin kontrolü dıflında olarak, surface defects in the steel which are outside the oluflumunu engeller ve bu da kabul etmeme sebebidir. çelikteki yüzey kusur ve hatalarından kaynaklanır. control of the galvanizer. Since they represent minor disturbance of coating uniformity, they do not As with flux, ash may be burnt on to the surface significantly affect corrosion resistance during dipping or picked up from the top of the bath during withdrawal.Inclusions of the first type interfere with the formation of the coating and are a cause for rejection. Zarar gören galvaniz kaplamalar›n onar›m› Repair of damaged galvanized coating Manyetik ak›m lekesi Flux staining Daldırma ifllemi süresince akım uygulaması yapıldı¤ı Where flux is used during the dipping proces, stale zaman, bayat akım suya daldırma süresince flux may adhere to the surface of the work during galvanizlenen nesnenin yüzeyine yapıflabilir ve immersion and appearasa black inclusion in the kaplamada siyah bir nesne olarak gözükür. Bu tür coating. Such inclusions tend to pick up moisture, nesneler asit solüsyonu oluflturarak, sıvı toplama forming an acid solution, and coatings containing e¤iliminde olurlar ve bunları bünyesinde toplayan them should be rejected.Black deposits of flux picked kaplamalar kabul edilmeyebilir. Nesne banyodan up on the surface as the object is withdrawn from çekilirken yüzeyde toplanan akım, siyah tortular, the bath do not warrant rejection provided that when tortu/çökelti kaldırılırken, temel tabakanın sa¤lam the deposit is removed the underlying coating is seen ve güvenilir olması flartıyla kabul etmemeyi to be sound. Smuts or dirt may be picked up on the gerektirmez. Kurum ya da kir, dükkânlara yakın yerler, surface of the coating from the floors of shops or kamyonlar ya da di¤er maddelerle temas nedeniyle trucks or from contact with other articles. These kaplamanın yüzeyinde toplanabilir. Bu kurumlar alttaki smuts are readily washed off to reveal a sound sa¤lam tabakayı açı¤a çıkarmak için kolaylıkla coating underneath and are not therefore harmful. temizlenir ve bu nedenle zararlı de¤ildir. Galvaniz kaplanm›fl ürünler nakliye ve montaj Galvanize coated products may be damaged during esnas›nda zarar görebilir. Bu gibi durumlarda transportation and assembly. In these cases, the standartlara uygun, çinko ile zenginlefltirilmifl coating may be repaired by zinc enriched paints boyalarla kaplama onar›labilir. Bu ifllem için minimum consistent with the standards. For this process, paints Galvanizleme sonrasında kaplamanın bazı ufak %98 oran›nda çinko içeren boyalar kullan›lmal›d›r. with min. 98% zinc content must be used. You can bölümleri kesme veya kaynaklama gibi ifllemler sonucunda zarar görebilir. Her ne kadar galvaniz Kullan›lacak malzeme hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi get detailed information about the material to be kaplama darbelere karfl› dayanıkl› olsa da, tafl›ma ve firmam›zdan alabilirsiniz. used from our company. kald›rrma sırasında bazı ufak bölümlerde hasarlar oluflabilir. Small areas of coating may be damaged by operations such as cutting or welding after galvanizing. Although a galvnized coating has excellent resistance to rough treatment, smal areas of damage may occur in transport and erection. Benekler Bare sporzs Çinkonun zamanla özelli¤ini kaybeden durumundan Because of the sacrificial action of zinc, small localized dolayı, küçük lokal kusurlar, maksimum 6 mm çapraz, flaws, 6 mm max. across, are usually self-healing and genellikle kendi kendini tamir edicidir ve kaplamanın have little effect on the life of the coating. Gross dayanıklılı¤ı üzerinde bir etkisi yoktur. Büyük katman uncoated areas are generally due to faulty processing oluflmamıfl alanlar genellikle hatalı ifllem nedeniyledir and such coatings should be rejected unhesitatingly. ve bu tür kaplamalar tereddütsüz reddedilir. Galvaniz Causes for which the galvanizer should be help eden kiflnin sorumlu tutulaca¤ı nedenler çeli¤in responsible include under preparation of the steel, Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u yetersiz bir flekilde hazırlanması, galvanizlemeden over-drying before galvanizing, excess aluminium in önce aflırı kurutma, galvanizleme banyosundaki aflırı the galvanizing bath and articles in contact with one alüminyum ve daldırma süresince bir birine temas another during dipping. Bare spots can also be caused eden maddelerle ilgilidir. Çıplak noktalar/benekler by rolling defects in the steel (such as laps and folds, çelik üzerinde sarmalanan kusurlardan da laminations and non - metallic impurities rolled into kaynaklanabilir.(yüzeye sarmalanan tabakalar ve the surface); the gavanizer should not be responsible metalik olmayan yabancı madde ve kirler, çıkıntı ve for defects arising from these causes. kıvrımlar gibi).Bu tür nedenlerden dolayı galvanizi yapan kifli sorumlu tutulamaz. 56 57
 • 31. imalat 02 02 ‹malat Manufacturing ‹malat aflamalar›m›z / Stages for manufacturing • Kesim / Cutting • K›v›rma / Bending • Kaynak / Welding • Galvanizleme / Galvanization • Kalite kontrol ve sevkiyat / Quality control and delivery ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 32. ‹malat / Manufacturing ‹malat / Manufacturing imalat aflamalar›m›z Stages for manufacturing 02 Kesim Cutting K›v›rma Bending Tek-Galvaniz istenilen kalitedeki malzemeyi rulo Tek-Galvaniz gets the required quality material in Tek-Galvaniz, Türkiye’deki en büyük kapasiteli direk Tek-Galvaniz uses the biggest pole bending machine, olarak al›r, istenilen direk boylar›nda açar ve kesimini rolls, opens it in required pole lenghts and then cuts k›v›rma makinelerinden 15 metrelik CNC kontrollü 15 meters CNC controlled bending machine, to gerçeklefltirir. them. abkant k›v›rma makinesiyle 12 mm kadar kal›nl›ktaki produce flawless, one-piece poles made from upto Tüm direk aksesuarlar›n›n da CNC tezgahlar›nda Tek Galvaniz, cutting all pole accessories in its own malzemeyi, hatas›z bir flekilde yekpare direk k›v›rma 12 mm thickness kesimini kendi bünyesinde gerçeklefltiren Tek- facilities, serves its customers with latest technology ifllemeyle üretir. Galvaniz, hammadde temininden itibaren and in the most economical way from obtaining the müflterilerine en son teknolojiyle, en ekonomik materials to the delivery. yöntemle hizmet üretir. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 60 61
 • 33. ‹malat / Manufacturing ‹malat / Manufacturing 02 CNC kontrollü abkant k›v›rma makinesiyle Tek- With CNC controlled bending machine, Tek-Galvaniz. Kaynak Welding Galvaniz müflterilerinin talep etti¤i çapta yuvarlak bends circular or octagonal poles in desired Tek-Galvaniz, boy kayna¤› makinesiyle, %100 Tek-Galvaniz, realizes welding processes of poles ya da sekizgen direklerin k›v›rma ifllemlerini diameters. penetrasyon sa¤layarak, her boydaki dire¤in kaynak from every.size without any flaw and crust gerçeklefltirmektedir. Tek-Galvaniz forms pole moulds with different ifllemini, çapaks›z bir flekilde hataya yer vermeksizin by making 100% penetration with its welding machine Tek-Galvaniz müflteri talepleri do¤rultusunda farkl› features and quickly produces them according to gerçeklefltirir. özelliklerdeki direklerin kal›plar›n› oluflturup, h›zla customer demands. üretimini yapar. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 62 63
 • 34. ‹malat / Manufacturing ‹malat / Manufacturing 02 Galvanizleme Galvanization Kalite kontrol ve sevkiyat Quality control and delivery Kaynak ifllemleri tamamlan›p, galvanizlemeye haz›r The materials that are welded and ready for Üretimi gerçeklefltirilen malzemeler, son teknoloji The produced materials are then tested by state of hale gelen malzemeler Tek-Galvaniz’in 12,5 metrelik galvanization are coated with care in Tek-Galvaniz’s ürünü aletlerle test edilir. Tek-Galvaniz, 36 metreye the arttools. Tek-Galvaniz, has a test area that can galvanizleme havuzunda kalite standartlar›na uyarak 12.5 meter galvanization pool in accordance with the kadar direkleri test edebilecek kapasitede test test poles up to 36 meters. The products that pass özenle kaplan›r. quality standards sahas›na sahiptir. the test successfully are taken to stock area and Test aflamas›n› baflar›yla geçen ürünler stok sahas›na packed for delivery. al›n›r, paketlenirve sevkiyat› gerçeklefltirilir. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 64 65
 • 35. poligonal ay 03r i direkle 03 Poligonal Ayd›nlatma Direkleri Polygonal Lighting Poles Tek konsollu direkler / With single bracket Çift konsollu direkler / With double bracket Üç-dört konsollu direkler / With three-four bracket fiafl›rtma konsollu direkler / With asymmetrical Katlanabilir(mafsall›) direkler / Hinged poles Kendinden bükmeli direkler / Self-bending lighting poles Konsolsuz direkler / Lighting poles without bracket ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 36. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Ayd › n l a t m a d i re k l e r i Lighting poles Atmosfer ve di¤er çevresel koflullara bafll› olarak demir ve çelik malzemeler zaman›n etkisiyle korozyona u¤rar ve fiziksel, kimyasal, elektriksel gibi özelliklerinde de¤iflim yaflarlar. Metal 03 Paslanmas› olarak adland›rd›¤›m›z bu durum sadece görüntü bozuklu¤u de¤ildir. Paslanmayla metal kimyasal reaksiyona u¤rar ve afl›n›r. Iron and steel materials undergo corrosion depending on atmosphere and other environmental conditions. Thus, their physical, chemical, and electrical properties change. This case, as we call it metal rusting, is not just a problem of appeareance. With rusting,the metal undergoes chemical reaction and wear off. Güvenlidir Safe Araç çarpmalarında beton direklerin yol açt›¤› Loss of life and property caused by traffic Sistemin özellikleri can, mal kaybı ve çevreye verdi¤i zarar çelik poligon accidents are out of question in polygon poles Fe a t u r e s o f t h e s y s t e m direklerde söz konusu de¤ildir. Hafif olmalar› nedeniyle nakliyede kolayl›k Easy transpor tation because of light weght Poligon direkler hafif ve dayanıklı olmaları nedeniyle Polygon poles, light and durable, are easy to load, Estetik görünüm Aesthetic view hem yükleme, boflaltma ve nakliyede kolaylık sa¤lar, unload, and transport.Also they are not effected as Galvanizli poligon direkler parlak ve narin Galvanized polygon poles are sighty with bright and hem de bu operasyonlar sırasında oluflabilecek much as concrete poles during the problems occur görünüflleriyle göze de hitap etmekte ve bulundukları delicate views and give a modern look to their uygunsuzluklarda, beton direkler kadar olumsuz in these stages. çevreye modern bir görünüm kazandırmaktadır. environments etkilenmezler. Uzun ömürlüdür Durable Montaj ve demontaj kolayl›¤› Easy to install and dismantle Nemli ortamlarda betonun yapıs› kolayca bozulur In humid conditions the structure of concrete Poligon direkler önceden hazırlanm›fl temel üzerine Polygon poles can be easily mounted on prepared ve ufalanır. Çelik poligon direklerde kullanılan is easily deformed and crumbled. The life span ankraj civataları ile kolayca monte edilebilmektedir. foundations easily by anchorage bolts. With the help galvanizin Ömrü minimum 25-40 y›ld›r. of the galvanize used in steel polygon poles Ankraj civataları sayesinde dire¤in gönyesine of these bolts, it is very easy to set the pole to its is minimum 25-40 years. getirilmesi çok basittir. Montaj insan gücüyle rahatça gonio. yapılabilmektedir. Installment can be easily made by manpower.Since Hurda de¤eri Has scrap value Temel de¤iflmedi¤i için dire¤in yenilenme ve the foundation remains unchanged, it is very easy Poligon direkler herhangi bir nedenle kullanım d›fl› Polygon poles add an economic value as a scrap, de¤ifltirilmesi çok basittir. to renew or replace the pole. kaldıklar›nda bile hurda olarak ekonomik de¤er even if they are out of service for any reason. sa¤lamaktad›rlar. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 68 69
 • 37. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Tek konsollu ayd›nlatma direkleri Lighting poles with single bracket Konsol Boyu Bracket length fiehir içinde, genifl olmayan caddelerde yolun tek Üst Çap taraf›ndan tüm caddeyi ayd›nlat›r. Ortada refüj Top diameter o 15 bulunmayan genifl caddelerde her iki tarafa yerlefltirilerek maksimum ayd›nlatmay› sa¤lar. 03 Ayd›nlatma mesafesine göre konsol boylar› 50 - 250 cm aras›nda üretilir. Poligonal ayd›nlatma direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. In the narrow streets of cities, they lighten the whole street from one side of the road. In broad streets without any refuge, they are placed on both sides to ensure maximum lighting. Console leghts Sac kal›nl›¤› are produced between 50 to 250 cm according to Thickness lighting distance. You can find the specifications about polygonal lighting poles in our website. Ayd›nlatma yüksekli¤i Tek köfle boy kayna¤› Lamp Height One side welding Taban geniflli¤i Delik mesafesi Base of plate Hole diameter Sac kal›nl›¤› Thickness Ça p Alt m tto ter Bo iame d Taban plakas› Base plate Difl çap› Bolt diameter Etiket Brand label Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 4XMXL Alt çap Bottom diameter Sigorta kapa¤› Fuse box Ankraj detay› Sigorta kapa¤› Anchor detail 70 Fuse box Temel geniflli¤i Temel derinli¤i Base of Foundation Foundation height
 • 38. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Tek konsollu ayd›nlatma direkleri Lighting poles with single bracket 03 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 72 73
 • 39. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Çift konsollu ayd›nlatma direkleri Lighting poles with double bracket Konsol Boyu Konsol Boyu Bracket length Bracket length o 15 Üst Çap 03 Top diameter Tek-Galvaniz çift konsollu ayd›nlatma direkleri, otoban, otoyol, çevreyolu gibi ortadan refüjlü yollarda, yolun her iki taraf›n› da ayd›nlat›r. Konsol uzunluklar› 50-300 cm aras›nda de¤iflir. Poligonal ayd›nlatma direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz double console lighting poles, lights both sides of the road in refuged roads like highways, express highways, and freeways. Console Sac kal›nl›¤› lenghts vary between 50 to 300 cm. You can find Thickness the specification about polygonal lighting poles in our website. Ayd›nlatma yüksekli¤i Tek köfle boy kayna¤› Taban geniflli¤i One side welding Delik mesafesi Base of plate Lamp Height Hole diameter Sac kal›nl›¤› Thickness p Ça Alt m tto ter Bo iame d Taban plakas› Base plate Difl çap› Bolt diameter Alt çap 4XMXL Bottom diameter Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Sigorta kapa¤› Fuse box Ankraj detay› Sigorta kapa¤› Anchor detail Fuse box Temel geniflli¤i 74 Base of Foundation Temel derinli¤i Foundation height
 • 40. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Çift konsollu ayd›nlatma direkleri Lighting poles with double bracket 03 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 76 77
 • 41. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Üç-dört konsollu ayd›nlatma direkleri Lighting poles with three bracket Tek-Galvaniz üç ve dört konsollu ayd›nlatma direkleri Konsol Boyu Bracket length döner kavflak, meydan gibi genifl alanlarda kusursuz ayd›nlatma sa¤lar. o 15 Konsol uzunluklar› ayd›nlatma ihtiyac›na ba¤l› olarak 03 50-300 cm aras›nda de¤iflir. Poligonal ayd›nlatma direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde Üst Çap bulabilirsiniz. Top diameter Tek-Galvaniz's lighting poles with three and four cosoles gives perfect lighting in areas like crossroads, junctions, and public squares. Console lenghts vary between 50 to 300 cm Sac kal›nl›¤› Thickness depending on lighting needs. You can find the specifications about polygonal lighting poles in our website. Tek köfle boy kayna¤› Ayd›nlatma yüksekli¤i One side welding Lamp Height Taban geniflli¤i Delik mesafesi Base of plate Hole diameter Sac kal›nl›¤› Thickness p Ça Alt m tto ter Bo iame d Taban plakas› Base plate Difl çap› Bolt diameter 4XMXL Alt çap Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Bottom diameter Sigorta kapa¤› Fuse box Ankraj detay› Sigorta kapa¤› Anchor detail Fuse box Temel geniflli¤i 78 Base of Foundation Temel derinli¤i Foundation height
 • 42. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles fiafl›rtma konsollu ayd›nlatma direkleri Katlanabilir (mafsall›) direkler Lighting poles with asymmetrical Hinged poles Konsol Boyu Bracket length 15 o Yürüyüfl yollar› ile trafi¤in akt›¤› yollar›n yan yana Orta refüjlerde otobanlarda refüje do¤ru bükülerek oldu¤u durumlarda ve refüjün kot fark› tafl›d›¤› trafik aksakl›¤›na sebep olmadan bak›ma imkan tan›r. 03 yollarda Tek--Galvaniz flafl›rtma konsollu ayd›nlatma In middle refuges of highways, they are bent towards direkleri üstün bir ayd›nlatma sa¤lar. the refuge to enable maintanece without interrupting the traffic Konsol uzunlu¤u ayd›nlatma ihtiyac›na göre 50-200 cm aras›nda de¤iflir. Poligonal ayd›nlatma direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. When the walking ways and roads are side by side, o and refuges have elevation difference, Tek-Galvaniz 15 lighting poles with asymmetrical give superior lighting. Console lenghts vary between 50 to 200 cm. Sac kal›nl›¤› Thickness You can find the specification about polygonal Üst Çap Top diameter lightingpoles in our website. Ayd›nlatma yüksekli¤i Lamp Height H Tek köfle boy kayna¤› One side welding Mafsal ................... Difl çap› Bolt diameter Alt çap Taban geniflli¤i Bottom diameter Delik mesafesi Base of plate Hole diameter Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Sigorta kapa¤› Sac kal›nl›¤› 4XMXL Fuse box Thickness ap Ç Alt m tto ter Bo iame d Temel geniflli¤i Taban plakas› Base of Foundation Base plate Ankraj detay› 80 Temel derinli¤i Anchor detail Kald›rma indirme ç›kr›¤› 81 Foundation height .............................
 • 43. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Kendinden bükmeli ayd›nlatma direkleri Self-bending lighting poles Konsol Boyu Bracket length Tek-Galvaniz kendinden bükmeli ayd›nlatma o direkleri, yekpare yap›s›yla, konsol kullanmadan 15 flehir içi ayd›nlatma ihtiyac›n› karfl›lar. Poligonal ayd›nlatma direkleriyle ilgili flartnameleri internet 03 sitemizde bulabilirsiniz. Üst Çap Top diameter Tek-Galvaniz self-bending lighting poles meet the demand of city lighting without using a console thanks to its single-piece structure. You can find the specification about polygonal lighting poles in our website Sac kal›nl›¤› Thickness Tek köfle boy kayna¤› One side welding Ayd›nlatma yüksekli¤i Lamp Height Taban geniflli¤i Delik mesafesi Base of plate Hole diameter Sac kal›nl›¤› Thickness p Ça Alt m tto ter Bo iame d Taban plakas› Base plate Difl çap› Bolt diameter Sigorta kapa¤› Fuse box Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Alt çap 4XMXL Bottom diameter Ankraj detay› Sigorta kapa¤› Anchor detail 82 Fuse box Temel derinli¤i Foundation height Temel geniflli¤i w Base of Foundation
 • 44. Poligonal Ayd›nlatma Direkleri / Polygonal Lighting Poles Konsolsuz ayd›nlatma direkleri Lighting poles without bracket Üst Çap Top diameter Yürüyüfl yollar› gibi k›sa mesafe ayd›nlatma gerektiren yerlerde, armatür gerektirmeyen yap›s›yla Tek-Galvaniz ayd›nlatma direkleri mükemmel bir ayd›nlatma sa¤lar. Poligonal ayd›nlatma direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. In places where short distance lighting is needed like walk ways, Tek-Galvaniz lighting poles give perfect lighting with their unique structure that Sac kal›nl›¤› Thickness doesn't need armatures You can find the specifications about polygonal lighting poles in our website. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek köfle boy kayna¤› One side welding 03 Ayd›nlatma yüksekli¤i Taban geniflli¤i 85 Delik mesafesi Lamp Height Base of plate Hole diameter Sac kal›nl›¤› p Thickness Ça Alt m tto ter Bo ame di Taban plakas› Base plate Difl çap› Bolt diameter Alt çap Bottom diameter Sigorta kapa¤› Fuse box Etiket 4XMXL Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Brand label Sigorta kapa¤› Fuse box Sigorta kapa¤› Ankraj detay› Fuse box Anchor detail 84 Temel geniflli¤i Temel derinli¤i Base of Foundation Foundation height
 • 45. yuvarlak kon 04a ayd›nlatm 04 Yuvarlak Konik Ayd›nlatma Direkleri Round Conical Poles ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 46. Yuvarlak Konik Ayd›nlatma Direkleri / Round Conical Poles Yuvarlak Konik Ayd›nlatma Direkleri / Round Conical Poles Konik ayd›nlatma direkleri Konik ayd›nlatma direkleri aksesuarlar› Conical lighting poles Conical lighting poles accessories Üst Çap Top diameter Tek-Galvaniz yuvarlak konik ayd›nlatma direkleri Direklere uygun aksesuarlar, döküm ve kompozit temel ayd›nlatma ifllevlerinin yan›s›ra estetik olarak fabrikam›zdan temin edilebilir. görünüflleri ve galvaniz üzerine boyanmaya elveren Suitable accessories of the poles may be supplied from yap›lar›yla flehirlere görsel zenginlik katar. our factory as cast and composite 04 Besides their basic lighting functions, Tek-Galvaniz round conical lighting poles contribute to the cities’ beauties by their aesthetical views and paintable galvanized structures. t Tek köfle boy kayna¤› One side welding Tepe konsolu Top console Delik mesafesi Taban geniflli¤i Hole diameter Base of plate Sac kal›nl›¤› p Ça Thickness Alt m tto ter Bo iame d Orta konsol Middle console Taban plakas› Base plate M Alt çap Bottom diameter 4XMXL Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Ankraj detay› Anchor detail Taban kaidesi Sigorta kapa¤› Base plate Fuse box 88 89
 • 47. Yuvarlak Konik Ayd›nlatma Direkleri / Round Conical Poles Yuvarlak Konik ayd›nlatma direkleri Round C o n i c a l l i g h t i n g p o l e s 04 Tek-Galvaniz yuvarlak konik ayd›nlatma direkleri Tek-Galvaniz round conical lighting poles reveal görünüm aç›s›ndan flehrin bütünlü¤ünü ve the city’s integrity and orderliness in terms of düzenlili¤ini ortaya ç›karmaktad›r. landscape Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 90
 • 48. d e k o r a t i f ayd direkleri 05 05 Dekoratif Direkler Decorative Lighting Poles ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 49. Dekoratif Direkler / Decorative Lighting Poles Dekoratif ayd›nlatma direklerimiz Decorative lighting poles 05 Tek-Galvaniz flehir içi peyzaj düzenleme alanlar›nda Tek-Galvaniz produces decorative lighting poles istedi¤iniz tasar›mda dekoratif ayd›nlatma direkleri of any design to use in city landscape works. üretimini gerçeklefltirir. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 94
 • 50. Dekoratif Direkler / Decorative Lighting Poles De k or at i f D i re k l e r / D e co r a t i ve Li g ht i n g P o l e s Dekoratif ayd›nlatma direklerimiz Decorative lighting poles 05 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 96 97
 • 51. p r o j e k t ö r ayd direkleri 06 06 Projektör Direkleri Floodlight Poles T›rmanma basamakl› T konsollu / With climbing steps and T console T›rmanma basamakl› sepetli / With climbing ladder and basket Koruma merdivenli sepetli / With protective ladder and basket Asansor mekanizmal› / With elevator mechanism ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 52. Projektör Direkleri / Floodlight Poles T›rmanma basamakl› T konsollu projektör dire¤i With climbing steps and T bracket Tek-Galvaniz t›rmanma basamakl› t konsollu Üst Çap Top diameter projektör direkleri tenis kortu, basketbol sahas› gibi aç›k spor alanlar›n›n ihtiyaç duydu¤u tek yönden ayd›nlatmay› baflar› ile gerçeklefltirir. Basamaklar› portatiftir, bu özelli¤i ile ekstra güvenlik sa¤lar. Projektör direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz floodlight poles with climbing steps and T console successfully lights open sports areas like tennis courts, basketball fields from a single way. Their steps are portable, and this gives them extra safety. You can find about floodlight poles in our website. 06 Portatif merdiven Portable ladder Sac kal›nl›¤› Thickness Ayd›nlatma yüksekli¤i T Konsol T bracket Lamp Height Tek köfle boy kayna¤› One side welding Difl çap› Bolt diameter Taban geniflli¤i Delik mesafesi Base of plate Hole diameter 4XMXL Sac kal›nl›¤› Thickness Çap Alt m tto ter Bo iame d Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Taban plakas› Sigorta kapa¤› Base plate Ankraj detay› Fuse box Anchor detail Alt çap Bottom diameter 100
 • 53. Projektör Direkleri / Floodlight Poles Projektör Direkleri / Floodlight Poles T›rmanma basamakl› T konsollu projektör dire¤i With climbing steps and T bracket 06 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 102 103
 • 54. Projekt ör D irekleri / F lo o d lig h t Po les T›rmanma basamakl› platformlu projektör dire¤i Floodlight poles with climbing ladder and platform Üst Çap Top diameter Genifl mekanlar›n çevre ayd›nlatmas›nda kullan›l›r. Projektör say›s› 3-8 aras› olabilir. Projektör bak›m çal›flmalar›n› sepetli vinç ile yapan kurumlar için idealdir. 14 metreye kadar direkler için tercih sebebi olan bir sistemdir. Basamaklar› portatiftir, bu özelli¤i ile ekstra güvenlik sa¤lar. Projektör direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. These are used in lighting of large areas. the number of floodlights can be between 3 to 8. They are ideal for institutes that make maintanence of floodlights by cranes with basket. This system is preferred for poles up to 14 meters. Their steps are portable, and 06 this gives them extra safety. You can find the specifications about floodlight poles in our website. Portatif merdiven Portable ladder Ayd›nlatma yüksekli¤i Sac kal›nl›¤› Thickness Lamp Height Platform Platform Çokgen kesit Polygonal cross-section Difl çap› Bolt diameter Taban geniflli¤i Base of plate fesi 4XMXL mesa r Delik diamete Hole Sac kal›nl›¤› Thickness p Ça Alt m tto ter Bo iame Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u d Sigorta kapa¤› Fuse box Ankraj detay› Taban plakas› Anchor detail Base plate Alt çap Bottom diameter 104
 • 55. Projekt ör D irekleri / F lo o d lig h t Po les T›rmanma basamakl› sepetli projektör dire¤i Floodlight poles with climbing ladder and basket Tek -Galvaniz t›rmanma basamakl› sepetli projektör Üst Çap direkleri park gibi çok genifl alanlar› ayd›nlatmada Top diameter üstün performans gösterir. 20 metreye kadar yükseklikler için ideal bir sistemdir. Koruma platformu güvenli bak›m yapmaya imkan tan›r. Ayr›ca basamaklar› portatiftir, bu özelli¤i ile ekstra güvenlik sa¤lar. Projektör direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek -Galvaniz floodlight poles with climbing ladder and basket shows superior performance in very wide areas like parks. The system is ideal for heights up to 20 meters. 06 Protective platform enables safe maintanence. Also the steps are portable, and this gives them extra safety. You can find the specifications about floodlight Portatif merdiven poles in our website Portable ladder Ayd›nlatma yüksekli¤i Sac kal›nl›¤› Thickness Lamp Height Çokgen kesit Polygonal cross-section Platform Platform Difl çap› Bolt diameter Taban geniflli¤i Base of plate fesi mesa Delik diameter 4XMXL Hole Sac kal›nl›¤› Thickness Ça p Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Alt m tto ter Bo iame d Sigorta kapa¤› Fuse box Alt çap Taban plakas› Ankraj detay› Base plate Anchor detail Bottom diameter 106
 • 56. Projekt ör D irekleri / F lo o d lig h t Po les Koruma merdivenli sepetli projektör dire¤i Floodlight poles with protective ladder and basket Tek-Galvaniz koruma merdivenli sepetli projektör Üst Çap direkleri genifl alanlar› ayd›nlatmada üstün Top diameter performans gösterir. 25 metre ve üstü yükseklikteki direklerde güvenlik sebebi ile tercih edilir.Merdiven güvenlik sebebiyle 3 metreden bafllar. Projektör direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz floodlight poles with protective ladder and basket shows superior performance in wide areas. They are preferred in poles over 25 meters high for Sac kal›nl›¤› Thickness safety reasons. The ladder starts from 3 meters because of safety. ou can find the specifications about 06 floodlight poles in our website. Çokgen kesit Polygonal cross-section Ayd›nlatma yüksekli¤i Lamp Height Platform Platform Difl çap› Bolt diameter Taban geniflli¤i Base of plate Korumal› merdiven fesi Portect ladder mesa r 4XMXL Delik diamete Hole Sac kal›nl›¤› Thickness Ça p Alt m tto ter Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Bo iame d Taban plakas› Ankraj detay› Base plate Anchor detail Sigorta kapa¤› Alt çap Fuse box Bottom diameter 108
 • 57. Projekt ör D irekleri / F lo o d lig h t Po les Projektör Direkleri / Floodlight Poles Asansörlü mekanizmal› projektör dire¤i Asansör mekanizmal› projektör dire¤i mekanizmas› Floodlight poles with elevator mechanism Floodlight poles mechanism Üst Çap Tek-Galvaniz asansör mekan›zmal› projektör dire¤i Top diameter en güvenli projektör direk sistemidir. Projektörler Paratoner Asansör mekanizmas› Koruyucu flapka Lightning rod Portable ladder asansör vas›tas›yla yere indirilir ve bak›m çal›flmas› Protective hat yap›l›r. Tam otomatik kilitleme sistemiyle üst düzey Uçak ikaz lambas› Warning lamp for planes güvenlik sa¤layan asansör mekanizmal› projektör dire¤imiz patentlidir. Projektör direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz floodlight poles with elevator mechanism is the most safe floodlight pole system. Floodlights are taken down with the elevator and maintanece works are completed on the ground. Our floodlight poles, most safe by full automatic lock mechanism, 06 are patented. You can find the specifications about Denge tekerlekleri floodlight poles in our website. Kilit mekanizmas› Balance wheels Lock mechanism Enerji kablosu Armatür çemberi Energy cable Armature circle Sac kal›nl›¤› Thickness Halatlar Ropes Denge makaras› Balance reel Limitleyici Sigorta kapa¤› Limiter Fuse cover Çokgen kesit Polygonal cross-section Switch Switch Halat klavuz sistemi Rope guidance system Elektrik panosu Electric panel Halat tamburu Difl çap› Bolt diameter Rope brake drum Redüktör Taban geniflli¤i Base of plate Redactor i V kay›fl kasna¤› afes r mes V belt pulley D elik diamete 4XMXL Hole Motor Sac kal›nl›¤› Thickness p Motor Ça Alt m tto ter Bo iame d Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Taban plakas› Ankraj detay› Base plate Anchor detail Sigorta kapa¤› Fuse box Alt çap Bottom diameter 110 111
 • 58. Projekt ör D irekleri / F lo o d lig h t Po les Asansör mekanizmal› projektör direkleri Floodlight poles with elevator mechanism 06 Tek-Galvaniz asansör mekanizmal› projektör direkleri Tek-Galvaniz floodlight poles with elevator sade bir görünüm sunar. 20-50 metre yükseklikler mechanism present a plain view. They are ideal for için ideal bir sistemdir. Havaalan› gibi bölgelerde tek 20 to 50 meters height. They are used in places like yönlü, flehir meydanlar›, al›flverifl merkezleri, liman airports with single way and they are used with gibi alanlarda ise dairesel projektör yerleflimiyle circular floodlights in areas like city squares, shopping kullan›l›rlar. Tek-Galvaniz asansör mekanizmal› malls, and ports. Tek-Galvaniz floodlight poles with projektör direklerinin montaj ve bak›m çal›flmalar› elevator mechanism are maintained and repaired by Tek-galvaniz taraf›ndan yap›l›r. Direkle beraber Tek-Galvaniz. Directions for use are delivered to the kullan›m talimatlar› Tek-Galvaniz taraf›ndan müflteriye customer along with the pole. You can find the iletilir. Projektör direkleriyle ilgili flartnameleri internet specifications about floodlight poles in our website sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 112
 • 59. spor tes 07 e r i direkl Spor Tesisi Ayd›nlatma Direkleri 07 High Mast Lighting Poles Platformlu koruma merdivenli / With platform and protective ladder Asansor mekanizmal› / With elevator mechanism ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 60. S p or Tes is i Ayd ›n la t m a D ir ek ler i / H ig h Mas t Lig h tin g Po les Platformlu koruma merdivenli stadyum dire¤i With platform and protective ladder o 15 Uçak ikaz ›fl›¤› Obstruction light Bak›m merdiveni Ladder for maintanence Projektöler Foodlights Tek-Galvaniz platformlu, koruma merdivenli stadyum dire¤i spor gibi yüksek ayd›nlatma Bak›m platformu gerektiren projelerde ça¤dafl ve ergonomik Maintanence platform tasar›m›yla üstün performans sa¤lar. Birden çok parçadan oluflan, çokgen kesimli imal edilen platformlu, koruma merdivenli stadyum direklerinin projektör say›s›, projektörlerin ebat› ve dizilimine göre statik hesaplar› yap›l›r. Bak›m çal›flmalar›nda koruma merdivenleri, emniyet halat›, ara dinlenme platformu ekstra güvenlik sa¤lar. ‹stendi¤i taktirde Tek-Galvaniz taraf›ndan monte edilebilir. Koruma merdiveni 07 Protect ladder Tek-Galvaniz high mast lighting poles with platform and protective ladder shows superior performance with its modern and ergonomic design in projects like sports events where high lighting is needed. The number of floodlights, their sizes and places are calculated to ensure best performance. Protective Dinlenme platformu ladder, safety rope, and resting platform gives Resting platform extra safety during the maintenance period. They H can be mounted by Tek-Galvaniz if desired. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Sigorta kapa¤› Fuse opening MQxL 116
 • 61. Spor Tesisi Ayd›nlatma Direkleri / H i g h M a s t L i g h t i n g P o l e s S p o r Tes i s i Ayd › n l a t m a D i re k l e r i / High Mast Lighting Poles Spor tesisleri ayd›nlatma direkleri High mast lighting poles 07 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 118 119
 • 62. ‹zmir - Alsancak Stad› Ayd›nlatma Projesi Lighting project of Alsancak Stadium, ‹zmir 07
 • 63. ‹zmir - fi iriny er H i podr omu A y d › nl atm a Pr oj e s i Lighting project of Sirinyer Hypodrome, ‹zmir 07
 • 64. ‹zmi r - fii r i ny er H i pod r om u Ay d › nl atm a Pr oj e s i Lighting project of Sirinyer Hypodrome, ‹zmir 07
 • 65. S p or Tes is i Ayd ›n la t m a D ir ek ler i / H ig h Mas t Lig h tin g Po les Asansörlü mekanizmal› stadyum dire¤i High mast lighting poles with elevator mechanism o Uçak ikaz ›fl›¤› 15 Obstruction light Bak›m merdiveni Ladder for maintanence Projektörler Foodlights Tek-Galvaniz asansör mekanizmal› stadyum dire¤i spor gibi yüksek ayd›nlatma gerektiren projelerde ça¤dafl ve ergonomik tasar›m›yla üstün performans Bak›m platformu Maintanence sa¤lar. Birden çok parçadan oluflan, çokgen kesimli platform imal edilen asansör mekanizmal› stadyum direklerinin projektör say›s›, projektörlerin ebat› ve dizilimine göre statik hesaplar› yap›l›r. Projektör bak›m› için asansörle yukar›ya ç›k›lmas› ekstra güvenlik sa¤lar. Bu sistem Tek-Galvaniz taraf›ndan gelifltirilmifltir. Ayr›nt›l› bilgi için Tek- Galvaniz’e dan›fl›n. 07 Tek-Galvaniz high mast lighting poles with elevator mechanism shows superior performance with its modern and ergonomic design in projects like sports events where high lighting is needed. The number of floodlights, their sizes and places are calculated to ensure best performance. Using the elevator for maintenance gives extra safety H This system is developed by Tek-Galvaniz. Please contact Tek-Galvaniz for detailed information. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Sigorta kapa¤› Fuse opening Bak›m asansörü Electrical maintanence cage MQxL 126
 • 66. bayrak 08e r i direkl Bayrak Direkleri Flag Poles 08 Standart bayrak direkleri / Standart flag poles ‹çten ipli bayrak direkleri / Flag poles with inner rope Asansör mekanizmal› / Flag poles with elevator bayrak direkleri ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 67. Ba y ra k D irek leri / F la g Po les Standart bayrak direkleri Standart flag poles Üst Çap Top diameter Montaj kolaylı¤ı ve flık görünüflüyle en çok tercih edilen modellerimizden olan Tek-Galvaniz standart tip bayrak direkleri stadyum, fuar, fabrika giriflleri, festival alanlarında flık ve fonksiyonel bir çözüm sunar. Bayrak direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz’s one of the most preferred flag poles with easy installment and elegant look, the standard flag poles offer an elegant and functionel solution for stadiums, fairs, factory enterances, and festival areas. You can find the specifications about flag Sac kal›nl›¤› Thickness poles in our website. Tek köfle boy kayna¤› 08 One side welding Taban geniflli¤i Delik mesafesi Base of plate Hole diameter Sac kal›nl›¤› p Thickness Ça Alt m tto ter Bo ame di Taban plakas› Base plate Difl çap› Bolt diameter ‹p sarg› yeri Rope coil spot 4XMXL Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Alt çap Bottom diameter Ankraj detay› Anchor detail 130
 • 68. Ba y ra k D irek leri / F la g Po les ‹çten ipli bayrak direkleri Flag poles with inner rope Üst Çap Top diameter Tek-Galvaniz içten ipli bayrak direkleri, içten ipli bir mekanizmayla bayraklar› tafl›rlar. 360 derece dönebilen gönder ipi sayesinde bayraklar dire¤e dolanmadan dalgalan›r. Sade yap›lar› sayesinde daha flık bir görüntü oluflturur. Ayrıntılı bilgi için Tek-Galvaniz’i arayın. Bayrak direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz’s flag poles with inner rope carry the flags with a rope mechanism inside the pole. With its 360 degrees rotating rope, the flags flaunt without curling the pole. With their simple structure they present a more elegant view. Please call Tek-Galvaniz for detailed information. You can find the specifications about flag poles in our website. t 08 Tek köfle boy kayna¤› One side welding Delik mesafesi Taban geniflli¤i Hole diameter Base of plate Sac kal›nl›¤› p Ça Thickness Alt m tto ter Bo iame d Taban plakas› Base plate M 4XMXL Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Alt çap Ankraj detay› Bottom diameter Anchor detail 132
 • 69. Ba y ra k D irek leri / F la g Po les Bayrak Direkleri / Flag Poles Asansörlü bayrak direkleri Asansörlü bayrak direkleri mekanizmas› Flag poles with elevator Flag poles with elevator mechanism Üst Çap Top diameter Bayrakların ihtiflamını ortaya çıkararak görsel bir flölen oluflturan Tek-Galvaniz Asansörlü Bayrak Direkleri, 20 metreden bafllayarak istenilen Koruyucu flapka Paratoner Protecting hat Lightning rod yüksekliklerde üretiliyor. Asansör mekanizmasıyla bayra¤ın göndere Uçak ikaz lambas› taflınmasında pratik bir yöntem sunan Asansörlü Warning lamp for planes Bayrak Direkleri kilit mekanizmas›yla patentli bir sistemdir. 360 derece dönen iç bayrak ipiyle bayra¤›n dolaflmas›na izin vermeyen bu sistem, dire¤in boyuna, bayrak ebat›na göre statik hesaplar› yap›l›r ve montaj› gerçeklefltirilir. Bayrak direkleriyle ilgili flartnameleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Tek-Galvaniz’s flag poles with elevator, presenting Dönerli sistem the glory of the flags to create a wonderful view, Rotating system are produced in every height starting from 20 meters. Flag poles with elevator, a patented system, provides Kilit mekanizmas› a practical way to hoist the flag. This system, never Lock mechanism allowing the flag to curl with its 360 degrees rotating 08 inner flag rope, is calculated according to the height and dimensions of the flag by static calculations, and t installed afterwards. You can find the specifications Bayrak tafl›y›c› Flag carrier about flag poles in our website. Tek köfle boy kayna¤› Taban geniflli¤i Halatlar One side welding Base of plate Ropes i afes Limitleyici mes er Sigorta kapa¤› elik diamet D e Limiter Hol Fuse cover Sac kal›nl›¤› Switch Thickness p Ça Switch Alt m tto ter Bo iame d Halat klavuz sistemi Rope guidance system Elektrik panosu Electric panel Taban plakas› Base plate Halat tamburu Rope brake drum Redüktör Difl çap› Redactor Bolt diameter Motor Motor Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 4XMXL Sigorta kapa¤› Alt çap Fuse box Bottom diameter Ankraj detay› 134 Anchor detail 135
 • 70. 08
 • 71. m o09 a nt Montaj Installment Temel betonu aflamas› / Surpassing foundation concrete Direk birlefltirme detay› / Pole assembly detail 09 Aksesuarlar›n montaj› / Accessories of installment Direk dikimi / Pole erection ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 72. Montaj / Installment Montaj / Installment Direklerin montaj aflamalar› Installment stages of the poles Ankraj Anchor Temel betonu aflamas› Surpassing foundation concrete fiablon Template Direk montaj›na geçilmeden önce zemin etüdü Beton döküm ifllemlerinde; yap›lmas› çok önemlidir. Zeminin yap›sal • Ankraj ayar somunlar›n›n pasoya sonuna dek Direklerin yerlerine monte edilebilmesi için Tek- Belirtilen ölçülerde toprak kaz›s› yap›lan bölgeye, özelliklerinin analizine ba¤l› olarak, dire¤i tak›l›yken betona temas etmemesi, Galvaniz taraf›ndan hesaplanan ve müflteriye Tek-Galvaniz taraf›ndan gönderilen flablon ve tafl›yacak beton temelin çap› ve derinli¤i • Beton donduktan sonra da ankraj›n özenle iletilen ölçülerde toprak kaz›s› aç›lmal›d›r. ankraj yerlefltirildikten sonra beton dökülür. hesaplan›r. Temel kaz›s› bu ölçülere göre yap›l›r. korunmas›, Beton, ankrajda bulunan pasoya sonuna kadar • Somunlar›n dengesinin flarkulle kontrol To install the poles, holes are needed in the Conducting ground survey before pole installment s›k›larak tak›lm›fl olan somuna temas edilmesi direk montaj› için çok önemlidir. ground. These holes are calculated by is very important. Depending on structural property etmemelidir. Beton kuruduktan sonra da ankraj Alt somunlar›n, dire¤in dengesi için çok Tek-Galvaniz and declared to the customer. analysis of the ground, diameter and depth of the ve flablon yerinde durmal›d›r. önemlidir oldu¤u unutulmamal›d›r. foundation that will carry the pole are calculated. After digging the soil in the defined dimensions, Foundation is dug according to these dimensions. In concrete pouring processes, the following are face mould and anchorage sent by Tek-Galvaniz very important for pole installment: are placed, and concrete is poured to the area. • Anchorage setting nuts should not contact Concrete should not contact to the nut placed on concrete when they are fastened completely to the to the pass by squeezing till the end. Also it pass. shouldn’t contact the bottom nut. Even after the • Protecting the anchorage even after concrete is 09 concrete is dried, face mould and anchorage should dried. be still in place. • Checking the balance of nuts with a perpendicular. One must remeber that bottom nuts are very important for the balance of the pole. A B Beton donup, yerine yerlefltikten sonra flablon yerinden ç›kar›l›r. Beton dökülürken, ankraj Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u pasosu ve civatalar›na beton temas etmiflse bu betonlar temizlenir. Ankraj civatalar›, üzerine Bu aflamalardan sonra dire¤in montaj›na geçilir. bulaflmas› muhtemel beton parçalar›ndan A ve B simgeleriyle gösterilen alt ve üst somun temizlenir. arac›l›¤›yla dire¤in ince ayar dengesi oluflturulur. After concrete dries and placed to its place, face After these stages assembly of pole is started. mould is removed. After the pouring of concrete, Calibration balance is made by bottom and top if there is concrete on anchorage pass and nuts, nuts, shown as A and B. then these are cleaned off. Anchorage nuts are cleaned from possible concrete particles smeared 140 on them. 141
 • 73. Montaj / Installment Montaj / Installment Direk birlefltirme detay› Uzunluk geçme Pole assembly detail çap›n›n min. 1.5 kat›d›r Length is at least 1.5 times of Üst parça the joint diameter Upper part 3 Alt parça Lower part 2 Geçme çap› Joint diameter 1 Birbirine s›k› geçme yöntemiyle monte edilen S›k› geçme yöntemiyle monte edilen parçalar›n parçalar›n iç içe geçen k›sm›n›n uzunlu¤u, flantiye imkanlar›na göre hidrolik ünitelere, geniflli¤inin 1.5 kat› olmal›d›r. Parçan›n birbirine triforla, e¤er yoksa kepçelerle ve takoz geçme boyunun alt ve üst limiti Tek-Galvaniz kullan›larak monte edilmeleri gerekir. taraf›ndan iletilir. From the two parts assembled by tight fitting The parts assembled by tight fitting method are method, the length of the sections of the parts assembled on hydraulic units by trifor or by shovels fitted together must be 1.5 times their width. Max. using wedges. and min. limits of the lengths of the parts are given Direklerin imalat› ve nakliyesini en ekonomik S›k› geçme yönteminde üst parçan›n çap› alt by Tek-Galvaniz. yöntemle gerçeklefltirmenin yolu parçal› parçadan büyüktür. Üst parça, alt parçay› s›k›ca imalatt›r. Parçal› olarak montaj bölgesine gelen içine alacak flekilde monte edilir. Bu montaj 09 direk köfleli ve konik oldu¤u için “s›k› geçme” yap›l›rken iki parçan›n boy kaynaklar›n›n ayn› yöntemiyle monte edilir. hizaya getirilmesine dikkat edilir. The most economical way of manufacturing and In tight fitting method the diameters of top parts transporting the poles is manufacturing with parts. are greater than the diameters of bottom parts. The pole, coming to installment area in parts is In the assembly, bottom part is tightly placed in conical and has corners. So it can be assembled the top part. During this assembly, length weldings by “tight fitting” method. of the two parts must be in the same line. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 142 143
 • 74. Montaj / Installment Montaj / Installment Aksesuarlar Accessories Platform Platform Koruma çemberli Tekli konsol T konsol H konsol platform Double bracket T console H console Platform with circle of protection Çiftli konsol Single bracket Koruma çemberli merdiven Portatif merdiven Üçlü konsol Ladder with circle of protection Portable ladder Tribble bracket 09 Wotomat sigorta ray› Wotomate fuse rail Topraklama lamas› Grounding plate Kapak stoperi Cover stopper Etiket, kodlama Brand label, production code Sigorta kapa¤› Fuse box Direklerin ayd›nlatma gereksinimini karfl›layacak Tek-Galvaniz ayd›nlatma direklerine monte Tek-Galvaniz ayd›nlatma direklerinden sigorta Direkte kullan›lacak tüm aksesuarlar direkle çeflitli tipte ve e¤imde konsol vard›r. Ayd›nlatma edilen konsollar geçmelidir. Ayr›ca iki civata ile Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u kapaklar›, çal›nma veya herhangi bir güvenlik sipar›fl edilmelidir. Sonradan yap›lacak aksesuar e¤imi genellikle 15°’dir. Fakat konsollar 0°, 5°, sabitlenir ve ek güvenlik sa¤lar tehdidini önlemek üzere dire¤e geçirilmifl bir de¤iflikli¤i dire¤in statik hesaplar›yla uyumlu 10° e¤imle ya da müflterinin talep etti¤i e¤imde bilezik gibi görev yaparak ekstra güvenlik sa¤lar. olmayacakt›r. üretilebilir. Tüm aksesuar montajlar›, direk yerine dikilmeden The consoles mounted on Tek-Galvaniz lighting Fuse covers of Tek-Galvaniz ensure extra The consoles mounted on Tek-Galvaniz lighting yap›l›r. poles are removable. They are fixed by two bolts safety by their unique structure against poles are removable. They are fixed by two bolts Fuse covers of Tek-Galvaniz ensure extra to ensure extra safety. thievery. The covers act as a ring put on to ensure extra safety. safety by their unique structure against the resistor. thievery. The covers act as a ring put on 144 the resistor. 145
 • 75. Montaj / Installment Direk dikimi Pole erection Birbirlerinin içine geçmifl parçalar›n montaj To prevent fitted parts from sliding during the esnas›nda kaymamas› için dire¤e, kald›rma installment, they are tied from erection point to noktas›ndan dikim yerine dek gergi at›l›r. installment point. The crane to be used in the Dire¤in montaj›n› gerçeklefltirecek vinç; dire¤in installment of the pole should be selected according boyu, a¤›rl›¤› ve aksesuarlar› ile arazi koflullar›na to pole length, weight, accessories, and land göre seçilmelidir. Vinç dire¤in yerdeki konumu conditions. Crane must be positioned according dikkate alarak ve gerekebilecek manevralar› to the position of the pole and maneuvers required. yapacak flekilde konumlanmal›d›r. Vincin Erection point of the crane must be higher than kald›rma noktas›, dire¤in tamam›n›n a¤›rl›k strong point of the pole. After the pole is erected, merkezinden yukar›da olmal›d›r. nuts are fastened right after the balance and static Direk dikildikten sonra denge ve statik kontrolleri checks. 09 yap›larak civatalar› s›k›l›r. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 146
 • 76. özel am 10l e r direk Özel Amaçl› Direkler Special Lighting Poles Topraklama sistemleri ve / Grounding systems and lighting paratoner dire¤i rod poles Kamera direkleri / Camera poles Totem direkleri / Totem poles 11-33 Kv Enerji tipi nakil hatt› / Pipe type poles with 11-33 Kv boru tipi direkleri energy transmission line Teleferik direkleri / Cable railway poles 10 ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 77. Öz el A m a ç l› D irekler / S p ec ial Lig h tin g Po les To p r a k l a m a s i s t e m l e r i v e p a r a t o n e r d i r e ¤ i Grounding systems and lightining rod poles Paratonerlerin bina üstüne yerlefltirilmesinin tehlikeli In environments like transformer stations, LPG tanks, oldu¤u trafo, LPG depolar›, anten ve telekomünikasyon antennas, and telecommunication centrals, where santralleri gibi ortamlarda paratoner direkleri placing lightning rods on the building is dangerous, kullan›lmas› gereklidir. Tek-Galvaniz paratoner direkleri lightning rod poles must be used. Tek-Galvaniz tesis güvenli¤ine katk›da bulunur. lightning rod poles contribute to facility’s safety. Fabrika ve sanayi tesislerinin inflaat›na bafllanmadan Before starting the construction of factory and önce tesis sahas›n›n zemini, Tek-Galvaniz topraklama industrial facilities, the ground of the facility area is fleridi ve klemenslerle örülerek topraklama altyap›s› laid by Tek Galvaniz grounding strip and connectors oluflturulur. Sanayi tesisi faaliyete geçtikten sonra to form grounding infrastructure. The grounding kullanaca¤› elektrik enerjisinin topraklama sistemi system of the electric energy that will be used after fabrikan›n altyap›s›nda önemli bir yer tutar. the operation of the industrial facility has an important place in the infrastructure of the factory. 10 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 150
 • 78. Öz el A m a ç l› D irek ler / S p ec ial Lig h tin g Po les Kamera direkleri Camera poles Günümüzde yayg›n olarak kullan›lmaya bafllayan izleme Tek-Galvaniz camera poles, developed for widely used sistemleri için gelifltirilen Tek-Galvaniz kamera direkleri monitoring systems, can be produced in desired çekim için istenilen ölçülerde üretilir. dimensions for filming from different angles. Görüntünün kayb›n› engellemek üzere kameran›n To prevent visual loss, pole diameters are produced vibrasyonunu önleyecek direk sal›n›m›n› hesaplay›p calculating pole oscillation against vibration. gerekli ölçüdeki direkk çap›n› üretir. 10 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 152
 • 79. Öz el A m a ç l› D irekler / S p ec ial Lig h tin g Po les To t e m d i r e k l e r i To t e m p o l e s Tek-Galvaniz totem direklerinin tafl›yaca¤› tabelan›n Totem poles, produced with accurate length, diameter, boyutlar›na ba¤l› olarak uzunlu¤u, çap› ve statik and static calculations made by Tek-Galvaniz hesaplar› Tek-Galvaniz taraf›ndan yap›lan direkler according to dimensions of the signboard it will carry, firmalar›n prestijine katk›da bulunur. contribute to the prestige of companies. 10 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 154
 • 80. Öz el A m a ç l› D irek ler / S p ec ial Lig h tin g Po les Tr a f i k i fl a r e t l e v h a v e d i r e k l e r i Tek-Galvaniz omega tipi trafik direkleri sinyalizasyonda Tr a f f i c s i g n b o a r d s a n d p o l e s üstün performans gösterir. Tek-Galvaniz omega type traffic poles show superior performance in signalization. Tek-Galvaniz trafik iflaret levha ve direkleri ça¤dafl Tek-Galvaniz traffic signboards and poles are modern bir yönlendirme sistemidir. Yal›n görünümüyle seyir guidance systems. With their plain view, they allow halindeki araç sürücülerinin tabelay› kolay drivers to perceive the signs easily. alg›lamalar›n› sa¤lar. Tek-Galvaniz traffic signboards and poles, adding an ‹nce ve zarif yap›s›yla yollara estetik bir de¤er katan esthetical value to roads with their delicate and Tek-Galvaniz trafik iflaret levha ve direkleri, galvaniz elegant structure, are not affected by rust for 20 kapland›klar›ndan dolay› paslanmadan yirmi y›l years thanks to their galvanize coating , and do not süresince etkilenmezler ve bak›ma gereksinim require maintenance. duymazlar. 10 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 156
 • 81. Öz el A m a ç l› D irek ler / S p ec ial Lig h tin g Po les Ö z e l A m a çl › D i re k l e r / S p e c i a l Li g h t i n g P o l e s 11-33 kV Enerji nakil hatt› boru direkleri Aksesuarlar Pipe type poles with 11-33 kV energy transmision line Accessories 900 900 5 No ø 17.5 5 No ø 17.5 4X300 4X300 2500 3100 Direk kelepçesi Pole camp ø 219x3.5 Boru ø 114.3x3.2 Boru 4X300 4X300 ø 219x3.5 Pipe ø 114.3x3.2 Pipe “A” Tipi kelepçe 2000 2000 A Clamp 650 345 5 No ø 17.5 5 No ø 17.5 ø 168x3.5 Boru ø 89.1x2 Boru ø 168x3.5 Pipe ø 89.1x2 Pipe ø 273x4.5 Boru ø 139.7x3.6 Boru 270 500 ø 273x4.5 Pipe ø 139.7x3.6 Pipe 4200 Tepe kapa¤› Konsol Pole cap Cross arm ø 219x4.5 Boru ø 114.3x2.9 Boru 2900 2300 ø 219x4.5 Pipe ø 114.3x2.9 Pipe Irak ve Ortado¤u’da kullanılan Tek-Galvaniz 11-33kV Tek-Galvaniz pipe type poles with 11-33 kV energy Enerji nakil hattı boru tipi direkleri çok parçalı yapının transmission line, used in Iraq and the Middle East, kaynaklanması sonucu üretilir. Tek-Galvaniz bu üretimi are produced by welding multi-part structures. 11 m 11 m 420 tam otomasyonla gerçeklefltirir. Tek-Galvaniz makes this production by full- 805 420 automation. 650 9m 9m 10 ø 273x5 Boru ø 168,3x3.6 Boru ø 139.7x3.6 Boru ø 323x5 Boru ø 273x5 Pipe ø 168.3x3.6 Pipe ø 139.7x3.6 Pipe ø 323x5 Pipe 4300 4850 4100 4700 Topraklama deli¤i Topraklama deli¤i Topraklama deli¤i Topraklama deli¤i ø 20 For earthing ø 20 For earthing ø 20 For earthing ø 20 For earthing Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 1500 1500 1800 1800 1400 1400 1700 1700 158 Tip 1 (11m) Tip 2 (9m) Tip 3 (11 m) Tip 4 (9m) 159 Type 1 (11m Type 2 (9m Type 3 (11m Tubular Type 2 (9mTubular Tubular strain pole) Tubular strain pole) intermenate pole) intermenate pole)
 • 82. Öz el A m a ç l› D irekler / S p ec ial Lig h tin g Po les Özel Amaçl› Direkler / Special Lighting Poles Te l e f e r i k d i r e k l e r i Cable railway poles Zor iklim ve co¤rafya koflullarında hayati görevler Tek-Galvaniz cable railway poles, undertaking vital Çaplar› çok genifl olan teleferik direklerini dald›rma It is impossible to coat teleferic poles, having very üstlenen Tek-Galvaniz teleferik direkleri çokgen ya roles in harsh climate and geographical conditions, yöntemiyle kaplamak havuz boyutlar› itibariyle mümkün big diameters, by dipping method because of the da yuvarlak gövdeli üretilir. Kaynak kalitesinin ön are produced with polygonal or circular shaped de¤ildi. Bu tip kaplamalarda, dünyaca kabul dimensions of pools. In these types of coatings, plana çıktı¤ı bu direk tipinde Tek-Galvaniz üstün bodies. In this pole type, where the quality of welding edilen”Metalising” yöntemini Tek-Galvaniz de “Metalising” method, accepted all over the world, is teknolojisiyle üretim yapıyor. is very important, Tek-Galvaniz has been producing uygulamaktad›r. used by Tek-Galvaniz. with its superior technology. Tek-Galvaniz projelendirmeden montaja teleferik Tek-Galvaniz serves successfully in all the stages of direklerinin her aflamas›nda baflar›yla hizmet verir. teleferic poles from projecting to the installment. 10 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 160 161
 • 83. örme 1k l e r dire 1 Örme Direkler Lattice Towers Poles Örme direk imalat / Manufacturing of lattice poles Örme enerji iletim direkleri / Lattice tower energy transmission 154 Kw ve 134 Kw) poles (154Kw and 134Kw) Trafo direkleri ve / Transformer poles and trafo merkezi istasyonu transformer station Anten ve baz istasyonu direkleri / Antenna and base station poles 11 ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 84. Örm e D irek ler / L a t t ic e T o w er s Po les Ö r me D i r e k l e r / La t ti c e T o w e r s P o l e s Te k - G a l v a n i z ö r m e d i r e k l e r i Te k - G a l v a n i z l a t t i c e p o l e s Modern yaflamın her alanında kullanılan elektrik enerjisinin flehirlere ulafltırılmasında baflrol oynayan Tek-Galvaniz örme direkleri hayatlarımıza büyük katkıda bulunur. Tek Galvaniz lattice towers, having a major role in carrying the electricity used in every aspect of modern life to cities, contribute to our lives greatly. Projelendirilmeyle üretim süreci bafllayan Tek-Galvaniz The production of Tek Galvaniz lattice towers start örme direkleri co¤rafi koflullar da göz önünde with project stage. Taking the geographical conditions bulundurularak tasarım sürecine bafllanır, yapı into consideration, design phase and works on Üretilen köflebentler bir prototip oluflturacak flekilde Produced corner-pieces are brought together to form geometrisi üzerinde çalıflmalara bafllanır. structure geometry are started. Corner-pieces that bir araya getirilerek proje bu aflamada test edilir. a prototype, and the project is tested at this stage. Örme dire¤ini oluflturan köflebentler birbirinden constitute lattice towers are different from each farklıdır. Tasarım sürecinde kodlandırılarak belirlenen other. Corner-pieces, coded during the design process, köflebentler, tasarımın içerdi¤i ince hesaplara ba¤lı are carefully produced along with their holes needed kalınarak, montajı için gerek duyulan delikleriyle in molding stage. üretilir. 11 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 164 165
 • 85. Örm e D irekler / L a t t ic e T o w er s Po les Ör me Di re kl e r / L a tt i c e T o w e r s P o l e s Prototipin testi baflarıyla tamamlandıktan sonra After the test of the prototype is successfully Galvanizle kaplanan köflebentler kalite kontrolün Galvanized corner-pieces are checked by quality köflebentler galvanizle kaplanır. Tek-Galvaniz söz completed, corner-pieces are galvanized. Tek Galvaniz denetiminden geçer ve paketlemeye gönderilir. control department and sent to packaging. konusu köflebentleri galvaniz kaplamaya uygun bir produces the corner-pieces suitable for galvanization. flekilde üretir. 11 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 166 167
 • 86. Örm e D irek ler / L a t t ic e T o w er s Po les Örme enerji iletim direkleri(154KV ve 134KV) Lattice tower energy transmission poles ( 1 5 4 Kw a n d 1 3 4 Kw) Müflteri ya da Tek-Galvaniz tarafından projesi Lattice tower energy transmission poles, its project, hazırlanan, statik hesapları yapılan, tasarımı static calculations, and design made by the customer gerçeklefltirilen Tek-galvaniz örme enerji iletim or Tek-Galvaniz are produced by considering the direkleri co¤rafi koflullar göz önünde tutularak üretilir. geographical conditions. 11 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 168
 • 87. Örm e D irek ler / L a t t ic e T o w er s Po les Tr a f o d i r e k l e r i v e t r a f o m e r k e z i i s t a s y o n u Tr a n s f o r m e r p o l e s a n d t r a n s f o r m e r s t a t i o n TEDAfi standartlarında ya da müflterinin istekleri Tek-Galvaniz transformer poles, projected specially do¤rultusunda özel olarak projelendirilebilen under in TEDAS standards or according to customers’ Tek-Galvaniz trafo direkleri üstün performans gösterir. demands, show superior performance. 11 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 170
 • 88. Örm e D irek ler / L a t t ic e T o w er s Po les Anten ve baz istasyonu direkleri Antenna and base station poles Radyo-televiyon-GSM hizmetlerinin alıcı ve verici Tek-Galvaniz antenna and base station poles meeting ihtiyaçlarını karflılayan Tek-Galvaniz anten ve baz the demands of radio-television-GSM services’ istasyonu direkleri örme tip ya da poligonal olarak receiver and transmitter needs, can be produced as üretilebilir. lattice type or polygonal type. 11 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 172
 • 89. Tek-Galvaniz zengin makine park› ve uzman personeliyle her tipte al›c›-verici istasyonunun projelendirmesini de bünyesinde gerçeklefltiriyor. With its extensive machine park and specialist personnel, Tek-Galvaniz is also able to make projects of all types of receiver-transmitter stations. 11
 • 90. di¤er 12mi ürünleri Di¤er Ürünlerimiz Other Productions Rüzgar enerji direkleri / Wind power poles Civatal› çelik konstrüksiyon / Bolted steel construction imalat› manufacturing Galvanizli çöp konteynerleri / Galvanized waste containers 12 ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 • 91. D i ¤ e r Ü r ü n l e r i m i z / O t h e r P ro d u c t i o n s Rüzgar enerji direkleri Wind power poles Temiz ve çevreye saygılı bir enerji üretim yöntemi Tek-Galvaniz, producing galvanize coated polygonal olan ve giderek daha yaygın olarak kullanılan poles needed by wind energy sector with its high rüzgar enerjisi teknolijisinin ihtiyaç duydu¤u galvaniz technology production, has increased its capacity kaplamalı poligonal direk üretiminde üstün with the prevision of growth in the sector, which has been growing as a widely used, clean and teknolojisiyle faaliyet gösteren Tek-Galvaniz, environmental friendly energy source in the recent sektörün geliflece¤i öngörüsüyle bu alandaki üretim years. kapasitesini arttırdı. 12 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 178
 • 92. D i¤ er Ü rü n lerim iz / Oth er Pro d u c tio n s D i ¤ e r Ü rü nl e ri m i z / O t h e r P ro d u c t i o n s Civatal› çelik konstrüksiyon imalat Bolted steel construction manufacturing Betondan daha dayanıklı bir yapı malzemesi olan çelik Improves the life-time of steel buildings, and is a binaların ömrünü uzatır. Çelik konstrüksiyon yapıların taflıyıcı kiriflini oluflturan lama kiriflini bir metre stronger building material than concrete. Tek-Galvaniz, able to produce one meter wide blade beam, bearing Galvanizli çöp konteynerleri geniflli¤inde üretebilen Tek-Galvaniz endüstriyel beam of steel constructions, presents much more strong and economic solutions in construction of Galvanized waste containers tesislerin ihtiyaç duydu¤u genifl alanların inflaasında wide areas compared to prefabricated method. prefabrik yöntemden çok daha sa¤lam ve ekonomik çözümler sunar. Tek-Galvaniz produces ready-to-use blade beams, Tek-Galvaniz, belediyelerin çöp toplama araçlarıyla Tek Galvaniz produces galvanized waste containers prepared in CNC automatic welding machines, with uyumlu tasarıma göre de¤iflik boy ve ebatlarda çöp fitting with the design of municipalities’ waste Tek-Galvaniz CNC otomatik kaynak tezgahlarında holes in desired dimensions. konteynerleri ihtiyacını karflılayan çözümleri üretir. collecting vehicles in various dimensions. hazırlanan lama kiriflini, istenilen ebatlarda deliklerle kullanıma hazır olarak üretir. 12 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 180 181
 • 93. ‹fl ‹skelesi Sistemleri / Scaffolding Systems Kardefl kurulufllar›m›z Our sister companies Tek-Galvaniz gibi, Teknik-El flirketler grubu bünyesinde Our sister companies like Tek-Galvaniz, under Teknik- yer alan kardefl kurulufllar›m›z. El group of companies. 01 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 110 183
 • 94. A¤›r Tip Modüler Panel Sistemler / Heavy Duty Type Modular Formwork Systems T›rman›r Kal›p Sistemleri / Climbing Formwork Systems 01 Hafif Tip Modüler Panel Sistemler / Light Type Modular Formwork Systems Tunel Kal›p Sistemleri / Tunnel Formwork Systems Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 184 185
 • 95. Çelik Kap› Kasalar› / Steel Door Frames Boru ve Profil Üretim / Steel Tube And Profile Production 01 Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 186 187
 • 96. Buraday›z We are here Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 188 ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr

×