Abaka 24 02-2014

865 views
697 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 24 02-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ YH|MS OUORLIQI ZANKOUJIUNE LX& TARI JIU 1925 :RKOU<ABJI% 24 ":TROUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1925 • LUNDI, 24 FEVRIER 2014 • MONDAY, FEBRUARY 24, 2014 Ank;la M;rg;l Jourqio Faastani f;t safmane banalou koc erau Cyrmanio3 war[abyd Angyla Myrcylu g,dampa/ e :ovrkio3 war[abyd _yjy’ :a3i’ Erdo.anu` Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdo.agan ka.akaga6 nov;ivnu ,arovnagylov hamar5 yv go[ ov..a/ 8a-y6 rysovylov sy’agan badmov;yan hyd91 A3s masin gu ha.orte Armenpress.am-u` wga3ago[ylow Hurriyet ;yr;i ;rkyren darpyragu1 Ba,d0nagan a3xow Cyrmania a3xyla/ :ovrkio3 war[abydu zcov,axov6 xa/ e war[abydin yv anor .ygawara/ Krisdon6 ya6tymogradagan miov;ivn govsagxov;yan` avyli zco3, ullalov Ha3ox Xy.asbanov;yan harivramya3 darylixin harxow1 8Mynk dy.yag ynk5 or ygo. Dari bivdjeda3i 3adgaxovmnyr bidi ullan 2yr yrgrin me] 1915 ;ovagani iratar2ov;ivnnyrov 100-am6 ya3 darylixin hamar1 Ys qorhovrt gov dam avyli ov,atir ullalov a3s qntirin ,ovr] yv zcov,axnylov 2yr govsagxov;yan ivrakan[ivr 3adgaxman ma6 sin956 usa/ e Erdo.anu1 I badasqan` Myrcylu barpyrapar usa/ e Er6 do.anin5 or Cyrmanian =o.owrtawaragan yrgir e5 yv ir ga-awarov;ivnu [i grnar mi]amdyl oro6 ,ovmnyrov ga3axman1 8:ovrkian bedk e ha,dovi sy’agan badmov;yan hyd1 Mynk [ynk grnar Ha6 3asdani me] abro. Ha3yru hamymadyl ha3yrov hyd5 oronk p-ni s’-ova/ ein a,qarhi dara/6 kin956 usa/ e Myrcylu` avylxnylow5 or Ha3as6 dani ha3yru g4abrin t=ovar ba3mannyrov me] yv 3ortora/ e Erdo.anu panalov sahmanu1 Wyr]yrs5 YAHG Minsgi qmpagi amyri6 gaxi hamanaqacah Je3ms Ovorlik go[ ura/ e wyragancnylov Ly-na3in >ara6 pa.i dacnabin ,ovr] la3na/aval panag6 xov;ivnnyru1 8#o3n yv ;ovrk gibraxinyru 3a3dara6 ra/ yn5 or anxa/ yn himnaqntiri yr6 gara=amged lov/man panagxov;ivnnyrov1 Isg in[o|v no3nu [i grnar ullal Ly-na3in >arapa.i baraca3in195 cra/ e Ovorlik ir 8:ovi;ur96i e]in wra31 |owik Abrafam;an^ ªPiti pa,tpan;nq m;r far;niqe% m;r fo[e% m;r =our;reº 8Adrbe3jani i,qa6 nov;ivnnyru dagavin o.]mid ka.akaganov6 ;ivn [yn trsyvoryr1 An6 ,ov,d mynk gu xangank qa.a.ov;ivn5 pa3x y;e myzi badyrazm bar6 datryn5 mynk ar=ani hagaharova/ bidi dank yv bidi ba,dbanynk myr ha3ryniku5 myr ho6 .u5 myr ]ovru95 13 “y6 durovarin 3a3dararyx Ha3asdani Hanraby6 dov;yan Azca3in =o6 .owi naqacah` #owig Aprahamyan Davov,i marzin me] dy.aga3ova/ z0ramasyren megovn me] ovnyxa/ ylo3;in un;ax6 kin1 Aprahamyan untc/yx5 or Ha3asdani i,qanov6 ;ivnnyru` naqacahin clqavorov;yamp5 panagi go.kin gancna/ yn1 Aprahamyan nayv par2raxav sahmanabah tirkyr yv ;e3i sy.anin ,ovr] zrovxyx sba3agan an2nagazmin yv zin6 vornyrovn hyd1 Davov,i marzin dur6 va/ a,qadanka3in a36 xylov;yan /irin me] an a3xylyx Pyrkapyr5 Wa6 za,en5 Azadamovd ha6 ma3nknyru1 Am’o’ylow a3xylov;yan artivnknyru` Aprahamyan garyvor ngadyx sahmanamyr2 pnagawa3ryrov tyru yv n,yx5 or ga-awarov6 ;yan hyd gu 2y-nargyn ka3lyr` 0renstr0ren am6 racrylov sahmanabah civ.yrov qntirnyru5 da6 ran]adylov sahmana6 myr2 civ.yrov qntirnyru mivs hama3nknyrov qntir6 nyren1 Jourqio mh= bo[oqi zoz;re ke ,arounakouin Laurow ªVen;u 2-e tapal;lou 'or];r ke katarouinº _ovsio3 ardakin cor/ox naqarar` Syrge3 Lavrow Cyrmanio3 ardakin cor/ox naqarar Frank <;a3nma3uri hyd drova/ mamlo3 asovlisi mu un;ax6 kin usa/ e5 or co3ov;ivn ovnin omank5 oronk gu ‘or2yn +unyvi ha.ortacrov;ivnu sovriagan war6 [agarcu dabalylov ipryv naqapan 0cdacor/yl` n,ylow5 or sovriagan ga-awaragan badoviragov6 ;ivnu +unyven hy-anal sdibylov ha,ivnyr grnan ullal1 _ovsagan tivanacidov;yan bydu usa/ e5 or Sovrio3 harxow MAG6i yv Arapagan liga3i 3adovg badovirag Laqdar Ibrahimi yv unttimatir Az6 ca3in hama2a3nagan marmni naqacah Ahmyd +arba myzi qosdaxa/ yn +unyvi me] unttimov6 ;yan badoviragov;ivnu untla3nyl1 <ar7 e] 4 :ovrkio3 yridasartagan gazma6 gyrbov;ivnnyru 13 “ydrovarin5 An6 cara3i me] po.oki xo3x gadara/ yn1 Xo3xin masnagixnyru gu po.okyn 3y.a,r]ovmi ‘or2yrov cor/yrow zin6 voragannyru arcyla’agova/ bahylov tem1 Xo3xin masnagixnyru havakova/ yn qorhrtarani ,enkin m0d yv ba6 han]a/ azad ar2agyl arcyla’ag6 va/ zinovoragannyru1 Osdiganov;ivnu arcylk hantisaxa/ e5 or xovxararnyru m0dynan qor6 hurtarani ,enkin5 yv anonx tem ar6 xovnkapyr gaz 0cdacor/a/1 #i,ynk5 or 9 “ydrovarin5 ;rkagan Bolso3 ka.aki ‘o.oxnyru lyxovn y.a/ yn hazaravor xovxararnyrow5 oronk po.oka/ yn hamaxanxi wyrahsgo.ov6 ;ivnu avyli qsdaxno. nor 0renki untovnman tem1 Osdigannyru xovxararnyru timavo6 ra/ yn ]rxan mykynanyrow5 orovn i badasqan anonx ov..ov;yamp karyr nyda/ yn1 Usd ;ovrk ‘or2acednyrov5 :ovr6 kio3 me] Erdo.ani ga-awarov;yan tem po.oki xo3xyru nor ;a’ bidi sdanan5 yv irawijagu bidi srovi 3adgabes Mardin naqadysova/ dy6 .agan inknaga-awarman marminnyrov undrov;yanx un;axkin1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24 Kyrola3n K0ks Adrbe3janin -azmadyn[ sba-naliknyru tatryxnylov go[ ura/ e Miaxyal :acavorov;yan Lordyrov baladi antam Baronovhi Kyrola3n K0ks Adrbe3janin go[ ura/ e 3anovn qa.a.ov;yan tatryxnylov 3ar2agovmnyru yv -azmadyn[ sba-naliknyru Ly-na3in >arapa.i tem1 Usd a.pivrin` Ba6 ronovhiin za3raxovxa/ er Arxaq a3xyla/ lov6 sangari[6lracro. Anasdasia :e3lur6Lindin ov..ova/ Adrbe3jani tysban Faqraddin Kovr6 banowi badasqanu5 orow tysbanu lracro.in a-a]arga/ e untla3nyl ir mdahorizonu` q06 sylow nayv dy.ahanova/ adrbe3janxinyrovn masin1 8In/i qorabes mdahoca/ e Miaxyal :acavorov;yan me] Adrbe3jani tysban Faq6 raddin Kovrbanowi badasqanu lovsangari[ Anasdasia :e3lur6Lindin5 or 30tova/ yv lov6 sangar hrabaraga/ e Ha3asdani badmagan dara/k Ly-na3in >arapa.i me] ga3axa/ harsaniki mu masin1 Ly-na3in >arapa. ys a3xyla/ ym 80 ancam5 oronx my/ masu` 19911994 ;ovagannyrov ta=an badyrazmi un;ax6 kin5 yv aganadys y.a/ ym ha3yrov e;nig zdovmnyrov adrbe3janagan ‘or2yrovn5 ;e in[6 bes Adrbe3janu 0ragan 400 8Grad9 hr;i-nyr gu grager ma3raka.ak Sdy’anagyrdi ka.a6 kaxinyrovn wra35 in[bes nayv dysa/ Mara.a3 civ.i pnagi[nyrovn 1992 ;ovagani sbantu1 Ys dysa/ ym /qaxo. dovnyr5 martox a.ava.ova/ tiagnyr5 a3rova/ ajivnnyrov mnaxortnyr yv ,oki me] 3a3dnova/ ‘rgova/nyr1 M0daga3 hivan6 tanoxin me] /an0;axa/ ym clqavor pov=kro] hyd5 or gorsnxovxa/ er undanikin 14 antam6 nyru5 oronx ,arkin` ir ortin5 orovn clovqu s.oxa/ ein1 In[bes baron Kovrbanowu digin :e3lur Lindin a-a]arga/ e untla3nyl ir mda6 horizonu` q0sylow nayv dy.ahanova/ adrbe36 janxinyrovn masin5 a3nbes al ys anor g4a-a6 ]argym zrovxyl Mara.a3i ‘rgova/nyrovn hyd1 8Ly-na3in >arapa.i tem ov..ova/ adur6 be3janagan 3ar2agovmu wyra/ova/ e barpyra6 gan dndysagan yv -azmadyn[ sba-naliknyrov mi]oxow haga-agortin dgaraxnylov ka.aka6 ganov;yan` -azmagan cor/o.ov;ivnnyrow sba-6 naxo. ;,namagan karoz[ov;yamp1 Adiga g4yr6 gara2ce hagamardov;yan artivnkow dy.ahan6 va/ ha3 yv adrbe3janxi martox da-abank6 nyru5 oronxme ,adyru gu cdnovin pandyrovn gam a.kadov;yan me]1 8Y;e Adrbe3jani ga-awarov;ivnu tatryxne nor -azmagan cor/o.ov;ivnnyrov sba-nalik6 nyru5 sadare hratatari qarqovl -y=imu yv wsdahov;yan ga-ovxman mi]oxnyr 2y-narge5 a3t baraca3in mia3n qa.a.ov;yan hasdad6 man hnaravorov;ivnnyr gu sdy./ovin5 nyra-yal` dy.ahanova/ martox wyratar2in hamar qntir5 orovn tysbanu a3tkan ov=cn0ren gu 3a6 vagni956 n,a/ e baronovhi K0ks1 The Guardian-u 0ryrs hrabaraga/ er pri6 danaxi lovsangari[6lracro. Anasdasia :e36 lur6Lindi harxazro3xu5 ovr wyr]ins badma/ er Arxaqi me] ha3gagan harsaniki mu mas6 nagxylovn masin1 Adge ydk Adrbe3jani tys6 banu 3a3darara/ er5 ;e :e3lur6Lindu bedk e a3xyle Adrbe3jan` dysnylov dy.ahanova/ mar6 tox wijagu` mia=amanag sba-nalow5 or y;e lracro.u 8Ly-na3in >arapa.i wiza ovni ir an2acrin me]5 anor g4arcilyn a3xylyl Adur6 be3jan91 Ha3asdanxinyru a3lyvs undany0k gu ca.;yn Ha3asdanxinyr gu ,arov6 nagyn lkyl irynx Ha3ryniku ov gyanki avyli hnaravor ba36 mannyr ‘nd-yl 0dar a’yrov wra31 Asiga o4[ mia3n Ha6 3asdani nyrkin ka.akaga6 nov;yan5 a3l ampo.] Ha3 =o6 .owovrti jagadacrin ;iv meg harxu grna3 ngadovil1 I~n[ my.k or a3s ardahosku hy6 duzhyde avyli la3n daro6 .ov;ivn gu sdana31 Naqabes undanikin meg antamu gu ca.;er5 tovrsu g4a,qader ov oro, =amanag mu wyr] gu wyrata-nar gam [er wyrata-6 nar1 Isg wyr]in darinyrov un;axkin Ha3asdanxinyr sgu6 san ampo.] undanikow ca.6 ;yl1 Ca.;o.nyrovn my/ masu gu naqundre yr;al ov a,6 qadil _ovsasdani me]1 Ha3asdani Ca.;i ?a-a6 3ov;yan .ygawar Cacig Ycan6 yan yvs hasdadyx a3s dqovr iraganov;ivnu5 avyliow` an usav or undany0k ca.;o.ny6 rovn hamymadov;ivnu mi,d avy6 li gu par2rana31 8)rinax Yrgir9 govsagxov;yan crasyn6 yagin me] ga3axa/ qorhur6 tagxagan hantibman mu un6 ;axkin Cacig Ycanyan usav hydyvyalu1 8Y;e kani mu dari a-a] ardaca.;o.nyrov 40 dogosu undaniknyrov hyd miasin ein5 hima a3t hamymadov;ivnu par26 raxa/ e min[yv 60 dogos1 Asonk undany0k gu ca.;yn5 gam megu gu ca.;e 3ydaca3in ampo.] undanikn al gan[ylov mdatrov;yamp1 Ycanyan badasqanyx a3t govsagxov;yan yrys’oqannyren #owhannes Marcaryani har6 xovmnyrovn yv usav or Ha3as6 dan grna3 ;yryvs a,qadank danil orbeszi hama2a3nov;ivn mu gnkovi Ha3asdani ov _ov6 sasdani mi]yv Ha3 ca.;agan6 nyru zyr/ gaxovxanylov hamar ca.;agannyrov hamar cor6 /atrova/ kani mu qisd ga6 nonnyre1 Yrys’oqan Marcar6 yan ir waranovmnyru 3a3dna/ er sabes7 8Yn;atrynk or Ha3asdanxi ka.akaxii mu tem ardaksovmi oro,ovm untovnovyxav a,qadanki ard0nov;ivn [ovnynalov hydy6 vankow1 Pa3x y;e anor za6 <armazanow gu badasqane Givlin 8Anxyali gnj-od qntirnyru o[ ;e mo-axov;yan bedk e madnyl5 a3l lov/yl956 ,y,da/ e Ha3asdani Azca3in +o.owi ‘oq6naqacah5 Hanrabyda6 gan govsagxov;yan kardov.ar Etovart <armazanow` antra6 ta-nalow #ovnovar 27-in :ovr6 kio3 naqacah A7 Givli gada6 ra/ 3a3dararov;yan1 Ha3asdani qorhrtarani ‘oq6naqacahu lradov mi]ox6 nyrovn usa/ e5 or megovges mil6 lion Ha3yrov xy.asbanov;ivnu irynx pn0rranin me] ovri, pan [e5 kan martgov;yan ngad6 mamp ojiri wa- trsyvorovm1 Usd anor` hanrov;yan tem cor/atrova/ ojirnyrov mo-a6 xovmu /novnt gov da3 nor ojir6 nyrov5 0rinag Hryanyrov O.]a6 gizovmu Hama,qarha3in P7 badyrazmi un;axkin1 An n,a/ e5 or 8;rkagan i,qanov6 ;ivnnyru bedk e ka3lyrov 2y-6 nargyn` ha,dovylov sy’agan badmov;yan hyd yv /anr py-u abaca3 syrovntnyrov [2cylov hamar bedk e jan[nan Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 vagnyru 0rinavor gyrbow tub6 rox g4yr;a3in5 i|n[ bidi ul6 la31 Anonk iravovnk bidi [ov6 nyna|n irynx gr;ov;ivnu ,arov6 nagylov1 Gam i|n[ bidi ba6 dahi y;e a3t an2in undani6 ken megu hivant e ov tarmanovm gu dysne1 Tarmanovmu bidi [,arovnagovi| ardaksman hy6 dyvankow1 Gu gar/ym or Ha6 3asdani ka.akaxinyru grnan zyr/ gaxovxovil 0renknyrov garc mu hadova/nyrov azty6 xov;ynen95 usav Marcaryan1 (Marmara) Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 3 AMYRIGA#I ARYVYLYAN :YMEN NYRS Hocylo3s D7 :orcom Badriark Manovgyani #i,adagu Wa3yl <ovkow Ocygo[ovyxav Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Hivsisa3in Amyriga3i Aryvmud6 yan :ymi ([ors dari) yv Ary6 vylyan :ymi (24 dari) A-a]6 nort yv Yrovsa.emi A-akyla6 g a n A ; o - i 96-r t B a d r i a r k (23 dari) Amyn7 D7 :orcom Ark7 Manovgyani 3i,adagi ocygo[man novirova/ hanti6 sov;ivnu dy.i ovnyxav Giragi5 “ydrovar 9, 2014, S7 Wartan Ma3r Dajarin yv A-a]norta6 rani Ha3g yv Alis Cawovkjyan hantisasrahin me]1 A-av0dyan =amu 10:30-in hantisavor S7 Badarac ma6 dovxovyxav S7 Wartan Ma3r Dajarin me] A-a]nort` Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyani go.me5 A-un;yraga3ov;yamp Ma3r Dajari lovsararabyd Hoc,7D7 Mamigon Wrt7 Kilej6 yani yv Cricor yv Clara Zoh6 rab Dy.ygadovov;yan Gytroni wari[ Hoc,7 D7 Taniel Wrt7 Fundukyani1 Ygy.yxagan ara6 ro.ov;yanx gu hantisabyder Yrovsa.emi A-akylagan A;o6 -i Badriark Amyn7 D7 Novr6 han Ark7 Manovgyan1 Nyrga3 ein Cyr,7 D7 Y.i,e Ark7 Giziryan5 :ymagan Bad6 virag yv Mi]6Ygy.yxagan #a6 rapyrov;yanx Wari[ Cyr,7 D7 Wahan Ybs7 #owhannesyan5 ,r]ani hocyvor howivnyr5 MAG6i m0d Ha3asdani Hanrabydov6 ;yan mna3ovn yv liaz0r Tys6 ban Diar Garen Nazaryan yv ir azniv Diginu5 :ymagan Qorhovrti antamnyr5 azca3in paryrarnyr5 miov;yanx nyr6 ga3axovxi[nyr yv avyli kan 400 havadaxyalnyr1 Ma3r Dajarin me] gu direr qorhrtavor yv 3ovzovmnaqa-n paxa-ig m;nolord mu1 <ady6 rov hamar5 oronk jan[xa/ gam cor/agxa/ ein :orcom Srpa6 zan H0r hyd a3n zcaxovmu ovnyxan or Srpazan H0r hocin nyrga3 er yv gu sava-ner ir isg ba,d0nawarov;yan ,r]a6 nin ga-ovxova/ a3s cy.agyrd Dajarin me]1 A3t zcaxovmu avyli qoraxav yrp tbrax tasi antamnyrn ov mynaga6 darnyru5 .ygawarov;yamp qmpawar Qoren Me3qanejya6 ni5 cyrazanxyxin irynk zi6 rynk yv nyrganyrovn hocinyru wyraxovxin paxa-ig yv azty6 xig yrcyxo.ov;yamp1 No3nbisi aztyxov;ivn cor6 /yxin nayv S7 Qoranin /a-a6 3o. sargavacnyru1 No3n zcaxovmow docorova/ badaraci[ A-a]nort Srpa6 zan Ha3ru ir karozu sgsav hydyvyal q0skyrow7 8A3s0r 3i6 ,adagov;yan 0rn e Ha3 hocy6 voragani mu5 hocylo3s D7 :or6 com Badriark Manovgyani5 or ir ampo.] gyanku noviryx a3n garyvor srpazan cor/in5 orovn ,norhiv Krisdosi a-akylov6 ;ivnu5 Ha3 Ygy.yxvo3 avan6 tov;yanx janabarhow5 ,arov6 nagyx yv gu ,arovnage nyr6 cor/yl Ha3 =o.owovrti gyanken nyrs5 masnavorapar Amyriga3i myr :ymen nyrs91 Ksanyrort tarov yrgrort gesi Ha3 Ygy6 .yxvo3 par2rasdijan hocyvo6 ragannyrov ,arki amynen gar6 ga-ovn yv lovsavor temkyren megn er :orcom Srpazanu usav karozi[ Srpazanu1 Aba5 A-a]nort Srpazan Ha3ru han6 caman0ren ;ovyx hocylo3s :or6 com Badriarki artivna,ad /a-a3ov;ivnnyru i nbasd Amy6 riga3i :ymin5 Ha3asdanin yv Yrovsa.emi Ha3ox Badriar6 Gytronu` A-a]nort Srpazan Ha3ru5 a] go.mu` Hoc,7 D7 Mamigon Wrt7 Kilejyan5 2aq go.mu` Hoc,7 D7 Taniel Wrt7 Fundukyan karanin5 ov nyrga3axovx ;e an 8in[ or ovner9 ampo.]ov6 ;yamp noviryx ir ygy.yxiin yv azcin1 #avard S7 Badaraci Ho6 cylo3s :orcom Badriark Ma6 novgyani hocii qa.a.ov;yan hamar masnavor Hocyhan6 cusdyan Ba,d0n gadarovyxav hantisabydov;yamp Amyn7 D7 Novrhan Ark7 Manovgyani1 Araro.ov;ivnnyrov avardin5 Hocylo3s D7 :orcom Badriark Manovgyani 3i,adagu 3arco. m0d 300 an2yr nyrga3 cdnu6 vyxan A-a]nortarani Ha3g yv Alis Cawovkjyan hantisa6 srahin me] gazmagyrbova/ ge6 s0rovan ocygo[man hantisov6 ;yan1 Cyr,7 D7 Wicen Ark7 A36 cazyani go.me sy.ani 0rhnov6 ;ynen ydk 0rovan hantisawar Togd7 Tavi; Najaryan ga6 daryx paxman ir yraqdaced q0sku yv hraviryx yrgov /an0; arovysdacednyr Solanj Mur6 d i n y a n (s 0 ’ r a n 0 ) y v S o f i a Mylikyan (Ta,namovr) oronk my/ 3a]o.ov;yamp nyrga3axov6 xin Gomidas Wartabydi yv Berberyani sdy./acor/ov6 ;ivnnyru` ar=ananalow ]yrm /a’aharov;yanx1 Aba5 A-a]nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan ir srdi q0skyrovn me] ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx Ma3r Daja6 ri Lovsararabyd Hoc,7 D7 Mamigon Wrt7 Kilejyanin5 0rovan garcatir 3an2naqovmpi adynabyd Togd7 Tavi; Na6 jaryanin yv polor antamnyrovn5 <ar7 e] !$ Naqarar #agopyan` 3ortoryx sovriaha3 da.antavor yridasartnyru cdnyl yv 0=antagyl “ydrovar 12-in Ha3asdani Hanrabydov;yan s’iv-ki na6 qararov;yan me] dy.i ovnyxav sovriaha3 himnaqntirnyru ha6 magarco. mi]cyradys[agan 3an2naqovmpi hyr;agan nisdu1 8Sovriaha3ov;yan m0d Ha3asdani Hanrabydov;yan m,ago3;i naqararov;yan gadara/ a,qadanknyrovn masin9 zygovxovmow hantes ygav m,ago3;i naqarari dy.agal Ar;ovr B0.osyan1 Ha3asdani Hanrabydov;yan s’iv-ki naqarar Hranov, #a6 gopyan antrata-nalow sovriaha3yrov m,agov;a3in hamargovmi harxyrovn` garyvor ngadyx masnacidagan 0cnov;ivnu noras6 dy./ 8G-ovng95 8<a-avi.9 yv 8Gar0d9 yrc[aqovmpyrovn5 kani or anonx ,ovr] gu hamaqmpovi sovriaha3ov;ivnu1 Naqararu untc/yx nayv da.antavor yridasartnyru cdnylov yv anonx 0=antagylov anhra=y,dov;ivnu1 8<ad garyvor e a,qadanku yridasartov;yan ,r]aci/in me]1 <norhali5 da.antavor yri6 dasartnyrovn bedk e 0cnyl5 inknatrsyvorman garyliov;ivn un2y-yl95 usav naqarar #agopyan1 8Sovrio3 me] diro. irawijagin yv ha3 hama3nki qntirnyrovn masin9 zygovxyx ardakin cor/ox naqarari dy.agal Syrge3 Manasaryan1 A3novhydyv nyrga3axovyxan 8Sovriaha3yrovn m0d parycor6 /agan ga-o3xnyrovn go.me iraganaxova/ /racirnyru91 Zygov6 xovmnyrow hantes ygan 8Sovriaha3yrov himnaqntirnyru hama6 garco. gytron9 hasaragagan gazmagyrbov;yan naqacah Lyna Halajyan5 Ha3gagan Garmir qa[i nyrga3axovxi[ Anna Y.ia6 zaryan yv 8Arminiun La3;haovs9 parycor/agan himnatrami an6 tam Na3ira Movradyan1 Yzra’agylow nisdu` naqarar Hranov, #agopyan ,norhaga6 lov;ivn 3a3dnyx zygovxo.nyrovn yv naqararov;ivnnyrov nyrga6 3axovxi[nyrovn` gadarova/ a,qadankin hamar yv naqan,yx hy6 daca3 unyliknyrn ov /racirnyru1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 L>H Naqacah` 8Sdy’anagyrdi zarcaxovmu a-an2na3adovg garyvor e myr yrgri hamar9 Arxaqi Hanrabydov;yan naqacah Pag0 Sahagyan5 7 “ydrovarin5 masnagxa/ e Sdy6 ’anagyrdi ka.akabydarani 2013-i a,qadanknyrov am’o’6 man novirova/ nisdin1 A3s ma6 sin gu 3a3dnyn Arxaqi Han6 rabydov;yan naqacahi a,6 qadagazmi dy.ygadovov;yan clqavor war[ov;ynen1 Gadarova/ a,qadanknyrov masin zygo3xow hantes yga/ yn ka.akabyd Sovren Cricor6 yanu yv ka.akabydarani sdo6 rapa=anovmnyrov .ygawarnyru1 Ir q0skin me] naqacah Sahagyan untc/a/ e5 or ma36 raka.ak Sdy’anagyrdi zar6 caxovmu5 anor hyd gabova/ qntirnyrov lov/ovmu 3adovg garyvorov;ivn gu nyrga3axnyn myr yrgri hamar5 kani or a3s6 dy. a-ga3 qntirnyru g4aztyn o[ mia3n povn ka.aki5 a3lyv o.] hanrabydov;yan hasara6 gagan6dndysagan zarcaxman wra31 @y-kpyrovmnyrov hyd megdy. Naqacahu madnan,a/ e uny6 liknyru` 3sdag 3an2narara6 gannyr dalow qntirnyrov bad6 ,aj lov/man ov..ov;yamp1 Hantibman nyrga3 y.a/ yn ‘oqwar[abyd Ar;ovr A.a6 pygyanu yv ba,d0nadar a3l an2ink1 :ovrk wyrlov/apanu gu knnatade Ha3ox Xy.asbanov;yan ovraxman ka.akaganov;ivnu :ovrk ka.akagan wyr6 lov/apan Ovfovk Ovras5 or :ovrkio3 qorhrtarani naq6 gin yrys’oqannyren megn e5 knnatada/ e Ha3ox Xy.as6 banov;yan harxow Anca6 ra3i i,qanov;yanx ortyc6 ra/ ovraxman ka.akaganov6 ;ivnu1 :rkagan 8acikgazete.com9 lradovagan ga3kin wra3 hrabaraga/ 819159 qora6 cirow 30tova/in me]5 ant6 rata-nalow Xy.asbanov6 ;yan niv;in yv :ovrkio3 ba,d0nagan ,r]anagnyrovn go.me xovxapyrovo. =qdo6 .aganov;yan` Ovras harx dova/ e7 8I|n[ y.av Dyvrigi a3t darinyrovn pnag[ov;yan meg yrrortu gazmo. ha3y6 rovn1 Anonk5 oronk gu bntyn5 ;e a3t martox o[n[axovmu 8ga36 syraba,dagan sovd9 e5 in[o|v [yn usyr j,mardov;ivnu1 Anonk in[o|v lov- gu mnan91 :ovrk wyrlov/apanu avylxovxa/ e5 ;e ba,d0nagan ,r]anag6 nyru bedk e a-yrysovin anxyal tarasgizpin 8I;;ihad we :yrakki9 govsagxov;yan go.me ha3 pnag[ov;yan hasxova/ xavy6 rovn hyd5 in[ or grna3 aracaxnyl a3t iratar2ov;ivnnyrovn ji,t ungalovmu ;ovrk hasaragov;yan go.me1 Ovras Ha3ox Xy.asbanov;yan harxow a3lundranka3in ka.akaganov;ivn warylov anhra=y,dov;ivn gu dysne yv gu ,y,6 de5 ;e amen dari Abril 24in gazmagyrbovo. 8Nyro.ov;ivn gu qntrynk9 gam 8A3t wi,du polorins e9 w,dagxov;yan mi]oxa6 -ovmnyru bedk e pazmaxnyl1 8Bedk e panal Ha3asdani hyd sahmanu5 zarcaxnyl ‘o6 qatar2 dndysagan 3arapyrov;ivnnyru yv m,agov;a3in gabyru5 ka.akaxiov;ivn sdanalov iravovnk dal 1915-i zohyrov =a-anc6 nyrovn95 n,a/ e an` bntylow5 ;e nman ka3lyr 3o3= garyvor bidi ullan :ovrkio3 hamar1 Wyrlov/apanu nayv gu knnatade a3n iro.ov;ivnu5 or :ovrkio3 qorhrtaranin me] o[ meg ha3azci badcamavor ga35 yv 3o3s gu 3a3dne5 or a3t sqalu 3a-a]iga3 undrov;ivnnyrovn un;axkin gu srpacrovi1 Canadaxi badcamavorin go[u Adrbe3janin Canadagan :oron;0 ka.aki badcamavornyren megu` Jim Kari6 jiannisu Adrbe3janin go[ ov..a/ e bahbanyl hratataru Ha3asdani ov Arxaqi hyd sahmanin1 8Ys mdkyrow ov a.0;knyrow zoh6 va/ grdsyr syr=and Armen #owhan6 nisyani undaniki antamnyrov yv ungyrnyrov hyd ym1 Ys g4a.0;ym5 or6 beszi qa.a. panagxov;ivnnyru wyr] tnyn gorovsdnyrovn956 3a3darara/ e an1 Mivs badcamavornyrovn timylow` an untc/a/ e5 or hratatari nman qaqdovmnyru gu t=ovaraxnyn YAHG MQ hamanaqacahnyrov a,qadanku1 8Canadan mi,d al go.m y.a/ e ov hima al go.m e hagamardo. go.myrov mi]yv qa.a. panagxov;ivnnyrovn1 YAHG MQ bedk e miasnagan 2yva[a’ ulla3` lov/ylov haga6 mardov;ivnu956 3a3darara/ e an1 Badcamavoru go[ ov..a/ e a,qadylov ;o3l [dal 3ar2a6 go.agan cor/o.ov;ivnnyr5 oronx wyr]yrs ‘or2a/ er timyl Adur6 be3janu5 orbeszi qa.a. panagxov;ivnnyru ,arovnagovin un;a6 nal ga-ovxo.agan hovnow1 8:ovrkia a-anx Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[nalov [i grnar antamagxil Yvromiov;yan9 “arizi ka.akabydi ;yg6 na/ov5 i,qo. Ungyrwaragan govsagxov;yan antam Ann Hi6 dalg0 3a3dararyx or :ovrkio3 Yvromiov;yan grna3 antamag6 xil mia3n a3n adyn5 yrp ba,6 d0nabes jan[na3 Ha3ox Xy6 .asbanov;ivnu1 Hidalgo3i q0skyrow :ovrkia Yvromiov;ivn movdku grna3 ira6 gananal5 y;e a3t yrgri me] martga3in iravovnknyrov har6 xin me] 3a-a]un;ax ar2ana6 crovi yv i harge y;e :ovrkia jan[na3 1915-i tebkyru1 A3l gyrb [i grnar ullal5 usav Hi6 dalg01 An 3i,yxovx Naqacah Holandi hasdadagamov;ivnu xy.asbanov;yan ovraxovmu bad=o. 0renku untovnylov har6 xin masin ov tidyl dovav or 1915-i tebkyrov ovraxovmu5 8drama;ik ov o.pyrcagan badmov;yan9 =qdovmu anga6 ryli gu tar2ne nor badmov;ivn mu ga-ovxanylov garyliov;ivnu1 Hidalg0 n,yx or undrovylov baraca3in 24 Abrilin bidi ,arovnage amynamya3 3i,adagi mi]oxa-ovmnyrov iraganaxovmu ma3raka.aki me]1 Paxi ad6 ge5 2015in5 xy.asbanov;yan harivramyagi darylixi a-;iv ka.akabydaranu niv;agan a]agxov;ivn xo3x bidi da3 3adovg mi]oxa-ovmnyr gaz6 magyrbylov nbadagow1 (Marmara) Lavrow` 8+unyv 2-u dabalylov777 <ar7 e] !6en Lavrow 3a3dnyx5 or =unyvyan panagxov;ivnnyru dabalylov ‘or2yr gu gadarovin1 8Adiga zis ,ad ganhancsdaxne` naq yv a-a] a3n badja-ow5 or mynk gu dysnynk ka.akagan lov/ov6 mu dabalylov ov..ova/ badja-apanov;yan /racravoryal ‘ndu-6 dovk1 Yv5 i harge5 yrp Miaxyal Nahancnyrov yv Fransa3i na6 qacahnyru mamlo3 asovlisnyrov =amanag gu ,y,dyn5 or havana6 gan e5 or qntiru mia3n panagxov;ivnnyrow [avardi5 adiga myr m0d anhancsdov;ivn gu 3a-a]axne95 6 usa/ e Lavrow1 Mivs go.me` -ovsio3 ardakin cor/ox ‘oqnaqarar Gynadi Ga;ilow 14 “ydrovarin wsdahyxovx5 or sovriagan ga-awa6 rov;ivnu 8+unyv6296i panagxov;ivnnyren hy-analov /racirnyr [ovni` ,y,dylow5 or =unyvyan panagxov;ivnnyru dagavin anyl gaxov;yan [yn madnova/1 No3n 0ru5 sovriagan unttimatir Azca3in hama2a3nagan marminu 3a3dnyx5 or Ibrahimi +unyvi me] panagxov;yanx 36rt ‘ovl mu gu /racre5 saga3n ador ;ovaganu dagavin [e j,tu6 va/1
 5. 5. LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 5 AZAD PYM Osda3n +amanagnyru ‘oqovyxan5 Mynk al ‘oqovyxa|nk My/ y.av cohovnagov;ivns yrp or 8Ha6 mazca3in9u5 8:ekeyan9u5 8Parycor/a6 gan9n ov Bolsaha3 miov;ivnu unta-a]yxin qntrankis miasnapar gazmagyrbylov hamar 8Im ov.ybadovmu9 crkis ,norhan6 tesu Mon;reali me]1 No3nu y.av bara6 can Fryzno3i5 ovr 8Hamazca3in9n ov 8:ekeyan9u5 mianalow dy.vo3n Ha3gagan ;ancaranin5 iraganaxovxin no3n nba6 dagin novirova/ 2y-narg mu1 6 Dysa35 or cirkt bidi nyrga3axovi56 =bidow tidyl dovav parygam mu5 or 8haga-agort9 go.men er5 ov darinyrov wasdag ovner ipr govsagxagan cor/i[1 An,ov,d g4agnarger 2y-nargin miasnapar ullalovn1 6 A3o56 usi no3nbes angy./ =bidow56 =amanagnyru ‘oqovyxan1 6 +amanagnyru ‘oqovyxan5 my4nk al ‘oqovyxank56 3aryx an1 Xangov;ivns5 or ,norhantesu hamaca6 .ov;a3in pno3; grer5 oro, [a’ow5 pa3x mia3n oro, [a’ow gabova/ er a3t ‘o6 ’oqov;yan hyd5 a3n [a’ow5 or ca.a6 ’aru untovnyli gu ngadover a3lyvs1 Darpyr harx5 or 8Hamazca3in9en zad polor a3t gazmagyrbov;ivnnyrovn me] yvs ovnei pazma;iv ungyrnyr5 parygamnyr5 cor/agixnyr al5 oronx hyd ovri, a-i;6 nyrow no3nbes a,qadyr ei miasnagan pno3;i 2y-nargnyrov hamar5 no3nisg 8=a6 managnyru ‘oqovylen9 a-a]777 6 +amanagnyru ‘oqovyxan5 mynk al ‘oqovyxank777 Ys a3t ‘o’oqov;yan sbaso.n ym y.a/ aha arten ,ovr] ges tare i wyr5 avyli ji,t` My/ y.y-ni 50-amyagen i wyr5 yrp5 ce; im 3i,o.ov;yan me] a-a]in ancam` go.k go.ki kalyxin ta,nagxaganu5 -am6 gawarn ov hn[agyanu5 ov ocygo[man anmo6 -anali hantisov;yan al no3n pymen irynx q0sku nyrga3 hasaragov;yan ov..yxin anonx nyrga3axovxi[nyru1 Cahirei a3t 0ryru 3i,ova/ yn 8Im ov.ybadovmu96in me]1 6 +amanagnyru ‘oqovyxan5 mynk al ‘oqovyxa|nk777 O4[ =amanagnyru5 o4[ al mynk anonx hyd` a3tkan arac ‘oqovyxank saga3n1 <ad b.dor ]ovryr yrgar adyn ,arov6 nagyxin hosil gamovr]in dagen1 A-i; [bagsyxav5 or a3s harxin ant6 rata-nam5 a-anx 3ovsahadylov crym ov crym manavant my4r ca.ov;in me] ‘o’o6 qov;yan i qntir5 mi,d o.]ovnylow a3t ‘o’oqov;yan novazaco3n n,o3lu1 Crkis ,norhantesu a-i; mu grnar un6 /a3yl myzi` a3t ‘o’oqov;ivnu aracax6 nylov hamar1 Barzabes a-i; mu yvs1 6 +amanagnyru ‘oqovyxan5 my4nk al ‘oqovyxank777 Pa3x i~n[ t=ovar y.av a3t ‘o’oqov6 ;ivnu1 I~n[ zovr =amagorovsdnyr ovny6 xank` ba3karylow irarov tem yrgrorta6 gan5 yrrortagan harxyrov ,ovr]` ,ovn[5 krdink sba-ylow5 min[ miasin ;,namii4n tem ov..ova/ bidi ulla3in myr jicyru1 Covxe =amanagnyru a3tbe4s gu ;ylat6 rein5 pa3x grna3ink [yn;argovil a3t 8=a6 managnyr9ovn1 Covxe grna3ink cidagxil5 or myz ira6 rov tem larylow5 ;,namin gu 3a]o.er myr ov,atrov;ivnu ir wra3en ,y.yl5 myr ov=yru a3labes sba-yl1 A3s usylow [ym ovzyr nsymaxnyl irar knnatadylov5 irar 3ar6 cylow irarov ;yrinyru madnan,ylov myr iravovnku5 myr bardaganov;ivnu1 Yreg5 in[bes yv a3s0r1 HH Ga-awarov;yan oro,ovmu Sovriaha3yru an2nacra3in dovrken azadylov HH ga-awarov;ivnu 13 “ydrovarin5 ir hyr;agan nisdin oro,ovm untovna/ e 2014 ;ovagani a-a]in y-amsyagin Ardakin cor/ox naqararov;yan 3adgaxnyl 16 milion 705 hazar tram1 Covmaru bidi dramatrovi sovriaha3yru 0daryrgrya3 bydov;ivnnyrov me] HH ka.akaxii an2nacir dalov gam za3n ‘oqanagylov hamar bydagan dovrki wjarovmen azadylov ipryv artivnk [can2ova/ covmarnyrovn ‘oqaren1 6 +amanagnyru ‘oqovyxan5 my4nk al ‘oqovyxank777 Mdkis me] gu 3amyna3 a3s q0sku5 ov gu ,arovnagym harx dal5 or irabe|s ‘oq6 vyxank5 yv bedk y.a/in [a’ ‘oqovy6 xa|nk1 Arty0|k polors al anqdir5 a-anx ca.a’aragan5 tavanagan5 ;ymagan gam oryve a3l irav gam yryvaga3a/in qdrov;yan5 gu zca|nk mynk myz orbes no3n hama3nkin antamnyru5 no3n azcin masnignyru1 Havasar iravovnknyrow5 havasar bardavorov;ivnnyrow1 Arty0k polorowin 2yrpazadova|/ ynk irarov hanteb myr ovnyxa/ yrpymni wy6 rabah5 [usylov hamar =qdagan wyrapyr6 movnken` clqavorapar orbes hydyvank myr yrgri wra3 ov a3t jampow al myr hama3n =o.owovrtin wra3 70 dari p-naxa/ di6 ragalov;yan5 yv a3s0r al zy|r/ ynk mi;e myr wyrangaqaxa/ yrgri nyrga3 gam calik i,qanov;ivnnyrovn aztyxov;yan yn;argovylov ov usd a43nm irarov hanteb myr gyxova/knyru ortycrylov wdancen1 6 +amanagnyru ‘oqovyxan5 my4nk al ‘oqovyxank777 “oqovyxa|nk a3nkan5 or ce; a3sdy.5 myr ca.ov;in me]5 mynk myz anor am6 po.]ov;ya4n deru zcank5 mdahocovink myr o[ ;e meg go.mi a3l polor tbroxnyrov wijagow5 my4ru ngadynk polo4r ygy.yxi6 nyru5 polor agovmpnyru5 zanonk hava6 sarabes 0cdacor/ynk orbes harazad 3ajaqawa3ryr5 ov myr naqasirov;ivnnyru himnova/ ullan powantagov;yan5 oragi5 a-avylov;ivnnyrov5 3armarov;ivnnyrov ov madovxova/ sbasargov;ivnnyrov wra35 ‘oqanag a3s gam a3n badganylov;yan1 Poloru myr harsdov;ivnu ngadynk5 polorin par0rov;ivnu myr mdasyvy-ovmu ulla35 polorin pariknyru wa3ylynk havasara6 bes1 <norhagalov;ivn polor anonx5 or crkis ,norhantesin a-;iv nbasdyxin gam a3labes bidi nbasdyn5 or a3s ‘o’o6 qov;ivnu amrabntovi5 ta-na3 dyvagan5 an,r]yli1 WRHV ARMHN FIFA6n nor wargani,a3in a.ivsag bidi hrabarage Ha3asdani Fov;boli azca6 3in havakaganu FIFA6i war6 gani,a3in nor a.ivsagin wra3 3a3dnova/ e 30-rt horizona6 ganin` 771 miavorow1 A3s masin gu ha.orte Armenpress.am-u1 Naqort amis myr havaka6 gani miavornyru untamenu 716-ein yv qovmpu gu cdnover 38-rt dy.u1 Wargani,a3in nor a.ivsagin 3a-a]adarn e Sba6 nio3 havakaganu1 #a]ort ho6 rizonagannyrovn 3a3dnova/ yn5 hamabadasqanapar5 Cyrma6 nian5 Ar=an;inu5 “or;ov6 galu5 Kolombian5 Zovixyrian5 Ovrovgove3u5 Idalian5 Brazilu yv Holandan1 FIFA6n nor wargani,a3in a.ivsagu bidi hrabarage Mard 13-in1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 Sovrio3 krisdonya3 hocyvor a-a]nortnyrov badoviragov;ivn mu Ova,ing;un g4a3xyle 8:a3m9 gu dy.ygaxne ;e Sovrio3 krisdonya3 hocyvor nyrga6 3axovxi[nyrov badoviragov;ivn mu Ova,ing;un a3xyla/ e5 AMN6ovn go[ unylov hamar5 or [0=antage Asadi unttimatir ov=yrovn1 #0tova/in sgizpu g4usovi5 ;e a3t hocyvoragannyrovn badma/nyru a3n arhavirkin masin yn5 orovn anonxme ivra6 kan[ivrin ygy.yxin yn;argova/ e /a3ra3y.agannyrov go.me1 Hocyvoragannyrov ,arkin er Tamasgosi Ha3ox ;ymi a-a]nort` Arma, Ark7 Nalbandyan5 or badma/ e5 ;e Halebi ir hocyvor y.pa3rnyren megen namag mu sdaxa/ e 8Timacirk9i mi]oxow5 ovr an gu badmer5 ;e absdamp zinyalnyru5 an2na;ov.;yrov sdovcovme ydk5 hanraga-ke mu war i]yxovxa/ ov dara/ yn jamport ha3 yrgov miapannyr1 Kani mu =am ydk zinyalnyru wy6 ratar2a/ yn ov mnaxyal jamportnyrovn 3an2na/ yrgov dov’yr5 usylow ;e anonx me] pli;nyr (cakes) gan5 saga3n yrp zanonk paxa/ yn5 dysa/ yn5 ;e ha3 yrgov miapannyrovn clovqnyrn yn1 Arma, Ark7 usa/ e5 8AMN6u bedk e wyradysov;yan yn;arge ir ka.akaganov;ivnu yv naqundre tivanacidagan yv yrgq06 sov;yan jampan5 yv o[ ;e 0=antage absdampnyrovn yv zanonk go[e azadamardignyr91 #0tova/aciru nayv tidyl gov da35 ;e cry;e y-amya3 ka.a6 kaxiagan badyrazmin sgizpen i wyr a-a]in ancam e or Sovrio3 hinc darpyr ygy.yxinyrov nyrga3axovxi[nyru hamaqmpo. Nman badoviragov;ivn Ova,ing;un g4a3xyle1 Srpatasman 3an2naqovmpi hantibovmu An;iliasi me] #ovnovar 27en 29 An;iliasi Ma3rawankin me] Carycin P7 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosin yv My/i Dann Giligio3 Aram A7 Ga;o.igosin 0rhnov;yamp dy.i ovnyxa/ e Ha3asdanya3x A-a6 kylagan Ygy.yxvo3 Srpatas6 man 3an2naqovmpi hantibovmu1 Hantibman un;axkin knnar6 guva/ yn yv oro,ovmnyr ga3ax6 va/` srpatasman ba3mannyrov5 garci5 Xy.asbanov;yan na6 hadagnyrovn novirova/ ,ara6 gani ganoni5 /isagan 3i,a6 dagov;yan garci yv ;ova6 gani5 anonx masovnknyrovn yv srpabadgyrin badrasdov6 ;yan wyrapyryal1 +o.owu j,ta/ e nayv a,6 qadanknyrov gadarman =a6 managaxo3xu` 2015-in srpa6 tasman ampo.] cor/un;axu avardin hasxnylov hamar1 A3s ov..ov;yamp drova/ yn ha6 mabadasqan 3an2narara6 gannyr1 Srpatasman 3an2naqovmpin 3a]ort hantibovmu dy.i g4ov6 nyna3 Ma3is 25en 30, Ma3r A;o- Sovrp E]mia/ni me]1 Tysban Der6Sdy’anyan undrova/ e Fransaq0s tysbannyrov norasdy./ qovmpi naqacah Ha3asdani Ardakin cor/ox naqararov;yan mamlo3 cra6 synyagen gu dy.ygaxnyn5 ;e “ydrovar 4-in “arizi me] dy6 .i ovnyxa/ e fransaq0s yr6 girnyrov` Fransa3i me] ba,6 d0nawaro. Tysbannyrov yv fransaq0sov;yan mi]azca3in gazmagyrbov;yan antam ov ted yrgirnyrov nyrga3axov6 xi[nyrov hantibovmu1 Masnag6 xa/ yn nayv Fransa3i me] Ha6 3asdani tysban Wicen {idy[6 yan yv fransaq0sov;yan mna6 3ovn qorhovrtin me] Ha3asdani nyrga3axovxi[5 tysban Kris6 dian Der6Sdy’anyan5 or mia6 2a3nov;yamp5 norasdy./ qovm6 pi .ygawar undrova/ e1 Qovmpin a-akylov;ivnu bidi ulla3 fransaq0sov;yan ar=ek6 nyrov yv sgzpovnknyrov dara6 /ovmu5 fransaq0sov;yan paz6 mazanov;yan nyrga3axovmu5 in[bes nayv =o.owovrtnyrov mi6 ]yv ‘oqatar2 ump-novmi m;no6 lordi amrabntovmu1 Ha3asdan badrasd e qa.a.abahnyr .rgylov Lipanan Yryvan badrasd e Lipanan .rgylov ha3gagan panaga3in6 nyr` harava3in Lipanani me] hasdadova/ FINIVL6i qa6 .a.abah ov=yrovn yv idala6 gan z0raqovmpi gazmyrovn mianalov hamar1 A3s a-n[ov6 ;yamp Ha3sdan MAG6in dova/ e ir hama2a3nov;ivnu7 isg idalagan go.min hyd a-a6 kylov;yan manramasnov;ivnnyru gu j,tovin hama2a3nov;yan wyr]nagan hancrovanin1 A3t masin 3a3dna/ e Ha3asdani Ba,dbanov;yan naqarar Se36 ran )hanyan` untovnylow Ha6 3asdani me] Idalio3 nor n,a6 nagova/ tysban Jowanii _i6 [ovlin1 Naqararu 3o3s 3a3dna/ e5 or ha36idalagan zinovoragan cor/agxov;ivnu gu ,arovnage m0d abaca3in nor novajovmnyr ar2anacryl1 Mamovli azadov;yan dysangivnen Ha3asdanu a-a]adarn e Gowgasi me] 8Lracro.nyr a-anx sahmannyrov (Reporters Without Borders) mi]azca3in iravaba,dban gazmagyrbov;ivnu hrabaraga/ e a , q a r h o v m m a m o v l i a z a d o v ; y a n x o v x i [ i w y r a p y r y a l 2014-i zygo3xu1 A3s masin gu ha.orte panorama.am-u1 Mi]azca3in iravaba,dban gazmagyrbov;ivnu ovsovmnasira/ e a,qarhi 180 yrgrnyr yv n,a/ e5 or a,qarhi darpyr angivn6 nyrov me] /avalo. hagamardov;ivnnyru paxasagan aztyxov;ivn ovnyxa/ yn lradovov;yan yv lracro.nyrov azadov;yan wra35 0ri6 nag Sovrian a3t dysangivne gu zpa.yxne 177-rt horizonaganu1 Zygo3xin lavaco3n dasnyagin me] dy. cda/ yn hydyvyal yrgirnyru` Finlandia5 Holanda5 Norwygia5 Livksymbovrg5 An6 dora5 Liqdyn,den5 Tania5 Islandia5 Nor Zylanda5 <oved1 <ar7 e] 14
 7. 7. LUNDI 24 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 24 FEVRIER 2014 Rencontre entre le ministre de la Défense de l’Arménie et le secrétaire général de l’OTSC Le 4 février dernier, le ministère de la Défense d’Arménie a tenu une réunion entre le ministre Seyran Ohanian et le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) Nikolay Bordyuzha ainsi que le chef d’étatmajor de l’OTSC, le lieutenant général Alexander Studenikin. Le Département des médias et des relations publiques du ministère de la Défense de la République d’Arménie a indiqué que le chef de l’état-major général des Forces armées d’Arménie, le général Yuri Khatchaturov et le premier adjoint du ministre de la Défense David Tonoyan assistaient à la réunion. Au cours des négociations, les interlocuteurs ont discuté des questions actuelles et futures liées au développement de la composante militaire de l’OTSC. Des entreprises arméniennes à l’Exposition Photonics West 2014 Des sociétés arméniennes participeront à l’Exposition Photonics West 2014 qui se tiendra à San Francisco, en Californie. Parmi les sociétés arméniennes participant à l’évènement il y aura LT-Prikal, Spectraluys et Astra Cristaux. L’Agence de développement arménienne a indiqué qu’avec plus de 1 250 entreprises, cette exposition continue d’être l’évènement phare sur les derniers produits, les outils et les applications pour les besoins de recherche ou d’affaires. Photonics West 2014 est l’évènement le plus important et le plus influent de la communauté sur le laser et la photonique en Amérique du Nord : 20 000 participants, deux expositions, 1 250 sociétés exposantes, une large gamme de papiers sur l’optique biomédicale, la biophotonique, la recherche translationnelle, des lasers industriels, de l’optoélectronique, la microfabrication, et plus encore. Héros ou vilains ? Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 13 février 2014 Lorsque Oussama Ben Laden a lancé des avions de combat Mig soviétique au dessus de l’Afghanistan, utilisant des roquettes à tête chercheuse fournies par les États-Unis, il a été salué comme un héros, un combattant de la liberté qui luttait pour vaincre une puissance athée occupant la terre musulmane d’Afghanistan. Et quand l’armée de Brejnev a quitté l’Afghanistan, la queue entre les jambes, Ben Laden a tourné le canon de son arme vers ses alliés américains, exhibant sa violence sur les côtes américaines et détruisant le World Trade Center, les mêmes voix qui l’avaient qualifié de héros l’ont étiqueté de terroriste. Il existe un dicton arménien qui dit que le feu brûle là où il tombe. En effet, plus de 3 000 familles ont été brûlées et elles ne pardonneront jamais ni n’oublieront ces actes qui ont coûté la vie à leurs proches. Mais, en plus de la douleur des victimes et des survivants, l’histoire a une morale. La morale de cette histoire est que la définition d’un héros ou d’un terroriste dépend surtout du point de vue de la personne définissant l’acte de violence. Si l’acte de terrorisme est conforme à l’intérêt des partis, alors l’agresseur est un héros. Réciproquement, si la violence est contre l’intérêt des partis, l’auteur devient un terroriste odieux. L’acquisition et l’utilisation du pouvoir ne peuvent jamais être vus comme neutre depuis le 16e siècle, alors que Niccolo Machiavel publiait son livre phare sur la philosophie politique, « Le Prince ». Depuis, le mot « machiavélique » est devenu synonyme de tromperie, despotisme et manipulation politique, bien que l’auteur – tant poète que dramaturge – a décrit objectivement le pouvoir des gouvernants et l’exercice de gouverner. Les Arméniens se sont trouvés, tout au long de leur histoire, à l’extrémité de ce pouvoir et peuvent mieux comprendre ce qu’est être le rival en vertu d’une règle hostile. Les Arméniens, à leur tour, ont parfois eu recours à la violence pour se défendre. Cette année marque le 41e anniversaire du début de cette violence qui a secoué le puissant État de Turquie et de nouveau promu la question oubliée du génocide sur l’agenda politique mondial après avoir été apparemment oublié dans les déchets de l’histoire. Cela a commencé le 27 janvier 1973, lorsque Gourgen Yanikian a assassiné deux agents consulaires turcs, Mehmet Baydar et Baladir Demir, dans une chambre d’hôtel de Santa Barbara en Californie. A l’occasion de cet anniversaire, l’Assemblée des Associations Turques Américaines (ATAA), qui semble être le bras de la propagande du gouvernement turc, a publié une déclaration rappelant à la population arménienne les « mauvaises actions de la marxiste Armée secrète pour la libération de l’Arménie (ASALA) et des néo-fascistes Commandos pour la justice du génocide arménien (JCAG). Selon le communiqué, ces groupes, qui ont repris les actions de Yanikian dans les années suivantes, ont mené 300 attaques tuant 77 diplomates et civils et blessant plus de 700 personnes, y compris des non-Turcs. L’ATAA a également publié 48 photos de victimes, principalement des diplomates turcs. En regardant ces photos, un tiers pourrait sincèrement sympathiser avec les victimes et leurs familles, aucun n’avait une action directe sur le génocide arménien. Mais les auteurs de ces actes de violence ont été motivés et propulsés par une blessure profonde et un sentiment inépuisable de colère. Yanikian luimême a, tout au long de sa vie, été troublé par l’assassinat des membres de sa famille et l’assassinat de toute une nation. En outre, les jeunes qui l’ont suivi avaient un dévouement à une cause qu’ils jugeaient justifiée jusqu’à mettre leur propre vie en danger pour effectuer leur mission. Les victimes de la violence politique avaient leurs propres rêves, des rêves pour leurs familles et pour leur nation. C’est un des pans de l’équation. De l’autre côté de l’équation, un million et demi d’Arméniens avaient leurs rêves, ils méritaient de vivre et de profiter d’une patrie souveraine, libre et indépendante. Depuis que les Turcs ont réduit toutes ces vies perdues à un seul débat sur des statistiques, nous devons renoncer à l’aspect humain et conclure que la douleur et la perte des Arméniens l’emportent sur les pertes turques. Sans oublier qu’en plus de la perte de vies humaines, Les Arméniens ont perdu leur patrie vieille de 3 000 ans. L’on peut être pour ou contre la violence politique, mais la vérité est que le système politique de la Turquie – a supposé que le génocide ait été oublié – n’a pas réagi à ces actes par l’entremise du ministre des Affaires étrangères de la Turquie à l’époque, Ihsan Sabri Caglayangil, et a invité les dirigeants des trois partis politiques à Genève, en Suisse - FRA, Hunchak et ADL - à explorer les moyens d’arrêter les actes de terreur. Les négociations qui ont débuté à Genève devaient se poursuivre à New York, alors que le ministre des Affaires étrangères devait assister à une session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Mais le gouvernement turc avait entretemps fait ses devoirs et découvert que les partis politiques arméniens ne jouissaient plus de leur discipline organisationnelle d’autrefois qui avait permis de juger les auteurs du génocide au début du siècle. Le mouvement avait lâché les partis politiques arméniens et la jeune génération s’était jointe au mouvement d’action politique dans le monde entier. Par conséquent, le ministère turc des Affaires étrangères n’a même pas pris la peine d’annuler les invitations des chefs de parti. Au lieu de cela, il a choisi une voie plus sérieuse, il a contacté les Israéliens et fait cause commune avec Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 24, 2014 RÉFLEXIONS Retour au bercail Cet évènement s’est déroulé un mardi matin au centre Tékéyan. Plusieurs dizaines de femmes bénévoles, la joie au cœur, offraient leurs talents culinaires ainsi que leur temps à la préparation de délices qui allaient décorer nos comptoirs de pâtisserie du bazar annuel. Un jeune homme dans la trentaine, l’air perdu et au comportement hésitant s’est approché des bénévoles et s’est adressé à eux dans la langue de Molière. « Suis-je dans un centre culturel arménien? » Et la réponse à cette jeune personne inconnue - « Oui monsieur, que pouvons-nous faire pour vous? » Ce jeune homme, nommons-le Henri pour les fins de cet article, un Arménien de Montréal, porteur d’un nom de famille qui termine par le fameux « ian » et francophone, nous a trouvé grâce à Google. Les mots clefs Culture, Arménien et Centre sur le clavier et voilà, le tour est joué et il se retrouve au centre Tékéyan. Un jeune arménien, débordant de talents artistiques cherchait ses racines. C’est vraiment très rare qu’une telle personne, élevé loin de sa culture familiale, sorte de sa routine et fasse un ultime effort pour un tel retour. Ce pas audacieux était très risqué, car il aurait pu l’entrainer vers des situations risquées ou même un possible rejet. Quelques mois se sont déjà écoulés depuis sa première visite au centre Tékéyan. Nous sommes ravis et heureux d’indiquer que l’effort d’Henri pour un retour au bercail, a trouvé un sol fertile. Henri a été chaleureusement accueilli, il s’est déjà intégré à l’entourage et il a mis ses talents artistiques au service de nos activités. Il a même commencé à apprendre la langue de Mesrob Mashdots. Tékéyan ainsi que nos autres organismes devraient agir comme un aimant pour attirer les personnes de souche arménienne qui gravitent autour d’eux. Mais hélas! l’histoire d’Henri est exceptionnelle, car nombreuses sont les personnes, souvent des arménophones, qui sont passifs et s’éloignent de la communauté. Ça nous prend beaucoup de « Henri » pour sauvegarder notre identité et contrer les effets néfastes de l’assimilation. Il doit servir de modèle pour ceux de notre communauté qui ne soutiennent ni nos centres ni nos activités. Bienvenu Henri… Arto Manoukian L’Artzakh à la Coupe du monde de football Le Haut-Karabagh sera parmi les douze équipes participant à la première Coupe du Monde du tournoi destiné aux équipes appelées «off-FIFA» et qui est organisé par la Confédération des associations indépendantes de football (ConIFA). Le tournoi se tiendra à Ostersund, en Laponie suèdoise, en juin prochain, sous l’égide de la ConIFA. Il y a plus de 5 500 groupes ethniques à travers le monde et des centaines de régions isolées qui ne disposent pas d’une scène internationale pour jouer au football international. Selon le site officiel de l’organisation, les 12 équipes seront l’Abkhazie, le Suryoye, le Kurdistan, l’Eelam tamoul, le Zanzibar, le Darfour Uni, l’Ellan Vannin, le Québec, le Haut-Karabagh, la Padanie, le Sapmi et l’Occitanie. Le tournoi aura lieu du 1er au 8 juin. L’Association des fédérations de football d’Azerbaïdjan (AFFA) a protesté auprès de la CONIFA, de la Fédération suédoise de football, et de la FIFA concernant la participation de l’Artzakh. Nouvel ambassadeur d’Italie en Arménie Le Premier ministre Dikran Sargissian a reçu le nouvel ambassadeur d’Italie en Arménie Giovanni Ricciulli le 30 janvier dernier. M. Sargissian a félicité l’ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité un travail efficace. En outre, le Premier ministre a souligné que les relations amicales arméno-italiennes à long terme sont basées sur les riches liens historiques et culturels. Dikran Sarkissian a déclaré qu’il espérait que les activités de l’ambassadeur donneront un nouvel élan à ces relations. À son tour, Ricciulli a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre pour l’accueil chaleureux, assurant que durant son mandat, il ne ménagera aucun effort pour renforcer et élargir la coopération dans divers domaines. Les interlocuteurs ont, entre autres, abordé les perspectives de coopération bilatérales et dans le cadre de l’Union Européenne. Le chef du gouvernement a salué l’assistance technique et financière de l’UE pour la réalisation de réformes dans le pays. Sargissian a souligné que l’Arménie était intéressé par le développement des relations avec l’UE et prévoyait une aide active de l’Italie sur cette question. Héros ou... Suite de la page 7 eux comme des groupes arméniens qui ont fait alliance avec les Palestiniens avec lesquels ils se sont entrainés dans la vallée de la Bekaa au Liban. Quand Ariel Sharon a envahi le Liban en 1982, sa mission était de détruire la structure du pouvoir des Palestiniens. Cette mission avait également pour but de retrouver la jeunesse arménienne dans les camps et tous documents relatifs remis ensuite à Ankara, de sorte que « l’Etat profond » turc pouvait faire son travail et mettre un terme à la violence politique. L’ADL, une organisation conservatrice, n’a pas épousé la violence politique hors de l’Arménie historique. Mais il semble que les faits défient parfois les idéologies. Les années 1970 et 1980 ont offert la question du génocide arménien au monde politique, que ce soit positif ou négatif - c’est un fait indéniable. Quatre décennies plus tard, avec le recul, certaines personnes peuvent applaudir les œuvres de la jeunesse arménienne, d’autres peuvent les blâmer et dire qu’ils ont terni notre réputation. Pour évaluer objectivement ces évènements, il faut dépasser les paramètres de la pensée arménienne et connaître l’impact de ces moments sur les non-Arméniens. Un exemple en est l’éminente écrivaine turc Elif Shafak, auteur et chroniqueur turque établie et franche. L’encyclopédie libre l’a qualifiée de « meilleure écrivaine turque. Elif Shafak est une championne du cosmopolitisme, une féministe sophistiquée et une romancière ambitieuse qui insuffle sa fiction magique et réaliste avec de grandes idées, importantes… Les critiques l’ont nommé l’une des voix déterminante de la littérature turque contemporaine. » Elle est née en 1971, alors que la violence politique arménienne débutait. Fille d’un diplomate turc, tout au long de ses années de formation, le mot « Arméniens » donnait, à elle et sa famille, des frissons dans le dos. En grandissant, elle était curieuse de découvrir la source de la colère des Arméniens. Et lorsqu’elle a lu l’histoire - la vraie et non pas celle enseignée dans son pays natal - elle est devenue l’une des plus ardentes sympathisantes des victimes du génocide et dans l’un de ses romans, « Le Bâtard d’Istanbul », en abordant la question du génocide, elle s’est retrouvée devant un tribunal turc, accusée d’avoir « insulté l’identité turque. » Un autre argument convaincant est l’histoire d’un journaliste espagnol, Jose Antonio Gurriaran. Le 30 décembre 1980, il a quitté l’édifice du journal Pueblo à Madrid et est entré dans une cabine téléphonique pour appeler sa femme. En posant le récepteur, deux bombes ont explosé dans le quartier près de Swissair et TWA. Personne n’est mort, mais parmi les neuf blessés il y avait Jose Antonio. Alors qu’il était encore à l’hôpital, où il luttait pour ses deux jambes, il a commencé à lire des livres et des documents sur l’affaire et l’histoire des Arméniens. Il a également interviewé des membres de l’ASALA. Peu de temps après l’incident, son livre, intitulé « La Bomba », a paru, faisant le compte rendu de première main d’un journaliste espagnol et l’histoire tragique de la survie de toute une nation. A la question de savoir si tant de sacrifices et de sang versé valaient la peine d’être héros ou terroristes, les Arméniens ne peuvent avoir de réponse objective. C’est un sujet brûlant et nous aurons toujours une réponse subjective. Par conséquent, la meilleure façon est de laisser la réponse à un écrivain turc de premier plan et à un journaliste espagnol. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 24 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY FEBRUARY 24, 2014 Shinzo Abe is not alone BY EDMOND Y. AZADIAN Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who was elected last year with a strong mandate, has assumed the responsibility of reforming his country’s sagging economy and in the process he has determined to harken back to its imperialist history much to the chagrin of Japan’s World War II victims, namely China and Korea. This aggressive posture, with its militaristic overtones, worries Washington’s policy planners, eager to maintain stability in the region and to contain North Korea’s unpredictable behavior. Abe’s revisionist policy has relevance and also a bearing on other historic relations, especially GermanJewish and Turkish-Armenian relations. Should the world remain silent, other revisionist politicians may emulate Abe by victimizing once more history’s victims. President Eisenhower, before leaving office, had warned the US public against the domination of the militaryindustrial complex. It is well known that military buildup is a lucrative business that generates wealth for a certain segment of society. Therefore, the Japanese prime minister is taking up the recovery of his country’s economy where Eisenhower had left off. In order to achieve this goal, he has to create the right atmosphere and excuses to embark upon his militaristic path. Tensions are already flaring between Tokyo and Beijing over some islands in the East China Sea, claimed by both parties. To exacerbate the situation, Mr. Abe has taken some calculated and provocative steps. First, he has plans to revise Japan’s constitution drafted under US occupation after Japan’s unconditional surrender at the end of World War II. General McArthur saw to it that Japan can never rearm itself to wage a war of aggression. That is why Article 9 of its constitution renounces warfare and the threat or use of force and that unlike other countries, it has a pacifist aim written into the constitution. The prime minister is planning to “reinterpret” that article to pave the way for Japan’s militarization, although the US has 16 military bases in that country and has extended its nuclear umbrella over it. Since militarization needs an excuse, Abe has undertaken the most audacious initiative to provoke China and South Korea, by visiting the Yasukuni Shrine, adjacent to the revisionist war museum. Japan’s barbaric actions during WWII in China and Korea are well documented, especially its enslavement of Korean women as “comfort women” in its military brothels and brutal assaults in China, the most famous case known as the Rape of Nanking, where systematic rape and murder was the order of the day in that Chinese city by the Japanese Imperial Army. Abe’s predecessors have made halfhearted apologies for these crimes, which have satisfied neither China nor South Korea. After the war, the Tokyo Tribunal, similar to the Nuremberg Trials, took place between May 1946 and November 1948 and condemned 28 political and military leaders as Class A war criminals. Of those, 14 were executed and buried at Yasukuni Shrine, where Mr. Abe visited to honor them. He defiantly justified his actions, maintaining that “the 14 Class A war criminals honored at Yasukuni Shrine are not war criminals under Japanese law, but the country had to accept the outcome of the Tokyo Tribunal to become an independent nation.” The Chinese and South Korean governments are outraged and they have expressed their indignation in no uncertain terms. The US government has been trying to warn Mr. Abe against a repeat performance. Western media also pointed to it as a selfinflicted act as the Economist of London wrote, “Morally, it is as if Angela Merkel were to pay her respects at a monument that, among other things, honors the Third Reich. Politically, it is self-defeating….China and South Korea, that suffered under Japanese imperialism, are understandably horrified. Step-by-step, they fear, Japan is shedding the restraints that bound it after the war without having ever faced up to its crimes.” Mr. Abe can defy his country’s old victims and challenge world public opinion safely sheltered under the umbrella of the world’s most powerful nation: the US. Another nation — under the farcical title of trusted ally — is Turkey, which continues its denialist policy, unrepentant. Talaat Pasha, the Grand Vizier of the Ottoman Empire and the architect of the Armenian Genocide, confided to the Turkish feminist Halide Edip: “I have the conviction that as long as a nation does its best for its own interests, and succeeds, the world admires it and thinks it moral. I am ready to die for what I have done and I know I shall die for it.” What he had done was boastfully described in Ambassador Morgenthau’s Story. Talaat is quoted as saying, “I have done more toward solving the Armenian problem in three months than Abdul Hamid II accomplished in 30 years.” Cont’d on page 10 Merkel Scolds Erdogan over Genocide Denial BERLIN — German Chancellor Angela Merkel scolded Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan over Turkey’s continued denial of the Armenian Genocide and urged the Turkish leader to “face its history,” reported the Turkish-language version of Hurriyet. Erdogan, who was on an official visit to Germany, warned Merkel and her ruling Christian Democratic Union party to be more cautious in addressing the Turkish Prime Minister Erdogan with German Chancellor Merkel in Berlin upcoming centennial of the last week Armenian Genocide. In response, Merkel reportedly told the Turkish leader that Germany is a democratic country and that her government cannot intervene in decisions. “Turkey must come to terms with its history. We cannot compare the Armenians living in Armenia with the Armenians who were forcibly dispersed around the world,” said Merkel adding that those in Armenia are living under difficult circumstances and urged Erdogan to open the border. “You are forcing us to accept something we have not done,” said Erdogan, denying the Armenian Genocide again. Prior to his visit to Germany, Erika Stenbach, a member of the German parliament and a member of Merkel’s party, said: “I urge Turkish Prime Minister Erdogan to stop denying the genocide of Armenians and Assyrians by the Young Turk government of the Ottoman Empire 99 years ago,” and added, “It is Erdogan’s duty to face the truth nearly 100 years after that terrible crime and ensure that the Turkish textbooks do not distort this part of Turkish history,” said Steinbach. AGBU brings together leading community diasporans in London AGBU Central Board members Yervant Zorian (far right) and Vasken Yacoubian (second from right) discuss the organization’s work with guests Yervand and Hrachuhi Sarkisyan Leading professional Armenians from the UK gathered in London at the invitation of the AGBU Central Board to connect community key business leaders with promising young talent from across generations. The event was held on February 01, 2014, in London’s historic Royal Automobile Club, one of the city’s oldest private members’ clubs. More than 150 guests were in attendance, including His Holiness Catholicos Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians; Arayik Harutyunyan, Prime Minister of the Nagorno-Karabakh Republic; Bishop Vahan Hovhanessian, Primate of the Armenian Diocese of the United Kingdom; His Excellency Armen Sarkissian, Armenian Ambassador to the UK; and members of the AGBU Central Board, among many others. Master of ceremonies Camilio Azzouz-Kiwanian welcomed guests, gave a short introduction of the various AGBU programs available to the young generation and delivered a testimony of the impact such programs have had in his personal and professional life. London based AGBU Central Board Member Joseph Oughourlian welcomed guests and spoke of the tremendous influence AGBU has played in his engagement in Armenian issues and the various projects he Cont’d on page 10
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 24, 2014 Russian military presence in Armenia attributed to Turkish threat’ Presidents Serzh Sarkisian of Armenia and Vladimir Putin of Russia inspect a Russian military base in Gyumri, Armenia, on 2 December 2013 Armenia hosts Russian troops on its territory primarily because of a perceived security threat from Turkey, rather than Azerbaijan, Defense Minister Seyran Ohanian insisted on Wednesday. “We have no problem from the Azerbaijani direction,” he said. “With the existing forces at our disposal, we not only can defend ourselves against Azerbaijan but also take, if need be, preemptive, counteroffensive or other measures.” Speaking at a meeting with members of a pro-government youth organization, Ohanian stressed in that context the importance of a 2010 agreement that extended Russian military presence in Armenia until 2044. The agreement also upgraded the security mission of the Russian military base headquartered in Gyumri, an Armenian city close to the Turkish border. Moscow has since beefed up the base numbering between 4,000 and 5,000 soldiers with heavy weaponry. It is due to deploy about two dozen combat helicopters in Armenia this year. Azerbaijan’s military ties with Turkey also appear to have deepened in the last few years. Ankara is thought to have provided Baku with weapons and technical assistance since the late 1990s. Ohanian suggested that the Turkish military would at least “indirectly” intervene in case of a renewed Armenian-Azerbaijani war for Nagorno-Karabakh. But he expressed confidence that the Russian-Armenian military alliance would neutralize such intervention. “The presence of the Russian base as well as acquisition of modern weaponry, notably long-range precision-guided systems, allows us to put in place a mechanism of strategic deterrence and impose peace on the enemy,” said the minister. The 2010 treaty commits Russia to supplying such weapons to Armenia. Ohanian hinted late last month that the Armenian army will obtain soon Russian Iskander missiles capable of striking targets more than 400 kilometers away. AGBU brings together... Cont’d from page 9 and his fellow board members have led around the world as part of the organization’s mission. In his heartfelt address, AGBU president Berge Setrakian discussed the important role the local community plays within the Armenian diaspora worldwide, as well as the rich history of the Armenians in London. Setrakian stated the importance of developing relationships across generations and connecting entrepreneurs and key business leaders. Mr. Setrakian pointed to notable diasporan philanthropists attending the event who are making a difference in the social and economic development of Armenia, such as the forthcoming Dilijan International School of Armenia, a state-of-the-art coeducational boarding institution that is set to open its doors in September 2014. Mr. Setrakian then introduced Vatche Manoukian, the evening’s honored guest, for his philanthropy and model humanitarian work. The Ambassador of Armenia to the United Kingdom, Armen Sarkissian, addressed the guests and echoed the words of Mr. Setrakian, speaking fondly of Vatche and Tamar Manoukian. Mr. Manoukian thanked the audience and AGBU for the special honor and tribute, and spoke of the integral role philanthropic giving has played in his life. His Holiness Catholicos Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, closed the evening by thanking the Manoukians for their invaluable work and contributions. Throughout the event, leaders and young professionals from across various industries – architecture, finance, international affairs, law and journalism – had the opportunity to meet and forge new relationships. Canadian Lawmaker calls on Azerbaijan to respect ceasefire Member of Parliament for Canada’s Scarborough-Agincourt Jim Karygiannis called on the government of Azerbaijan to ensure that the ceasefire agreement along the Artsakh and Azerbaijan border is respected. “My thoughts and prayers are with the family and friends of Junior Sergeant Armen L. Hovhannisyan, who was killed in a border skirmish on January 19, 2014.” said Mr. Karygiannis. “I pray that the peace talks will put an end to loss of life.” Mr. Karygiannis made a Member’s Statement in the House of Commons, which read, in part: “The envoys of the Minsk Group of countries are, at present, visiting the region and these violations serve only to complicate their work. … Canada has always been, and will continue to be, a supporter of peace talks between the parties. The OSCE Minsk Group should be the only venue for the resolution of this conflict. I am asking that we work to ensure that no future aggressive actions, such as the recent one by the Azeri military along the border, take place so that negotiations toward peace can continue constructively.” Shinzo Abe... Cont’d from page 9 The precursor of Nuremberg Trials, the Istanbul Trials of 1919, under Ottoman Sultan Mahmoud VI, accused 130 suspects of committing war crimes and the “massacre and destruction of Armenians.” On July 5, 1919, the court released its verdict: Talaat, Enver, Jemal and Dr. Nazim were condemned to death in abstentia. The criminals had fled the country and the administration of justice was left to a group of young avengers. Talaat had found refuge in Germany and he was planning to return to Ankara, where, according to his confession to a British intelligence officer, Aubrey Herbert, “the Turkish national movement was forming.” The reference is to Mustafa Kemal’s Milli movement, which eventually built the present-day Turkish Republic out of the ruins of the Ottoman Empire. Talaat’s life was cut short when he was assassinated by Soghomon Tehlirian in Berlin in 1921. He had pinned his hopes on Kemal’s nationalist movement, which turned out to be the extension of the criminal Ittihadist policy. Many rank-and-file members of that government who had Armenian blood on their hands joined the Kemalist government, as it has been fully documented by Turkish historian Taner Akçam. The Republic of Turkey was cooperating with Hitler during World War II by providing raw materials to the German war machine. That is how it was able to repatriate Talaat’s remains from Berlin to Istanbul in 1943. The remains were reburied in the Sisli district of Istanbul. A monument was also erected in his memory on Hurriet Tepe (Freedom Hill) for the Turkish people to honor that war criminal. It is believed that as of 2012, Mehmet Talaat Pasha has had many prominent streets named after him in the modern state of Turkey. Far from apologizing for the crime of genocide, Turkish leaders have continued to threaten Armenia and the Armenians. Still fresh in our memories is the threat by then Turkish President Turgut Ozal, at the outset of Armenia’s independence, who asked rhetorically whether 1915 had not taught a lesson to Armenians and if they are itching for Turkey to drop a few bombs over Yerevan. As we can see, Shinzo Abe is not alone. He has also cohorts in Turkey. Yet many politicians play politics with our own Genocide monument and the measure of their friendship with Armenia is revealed by their treatment of Tsitsernakabert in Yerevan. Pope John Paul II politicized his trip to Armenia by avoiding the use of the “g” word. Hillary Clinton made a mockery of her official trip to Armenia, when she announced that her visit to the Genocide museum was a private one and that she had left her political mantle of secretary of state at the US embassy, where she was staying. In her calculation, she signaled to Turkey that the US government’s representative was not honoring the Armenian martyrs. On the other hand, Armenians felt honored that she was at the monument, whether in a private or official capacity. Even the heads of our friendly countries, fearful of antagonizing Turkey, have shunned the monument. Iran’s President Ahmadinejad cut short his visit to Armenia to skip his planned visit to the monument, under the pretext of tending to an urgent matter in his country. President Bashar Al-Assad, with the same precautions, did not include a visit to the monument when he came to Armenia. The majority of the Armenians in the Middle East sympathize with the Palestinian cause and they are thrilled when the head of the Palestinian Authority Mahmoud Abbas visits the manger in Bethlehem on Armenian Christmas. But when he visited Baku the last time, he shamelessly announced that as Palestinians, whose land is occupied, “we understand Azerbaijan’s predicament” as some of its territory “remains under occupation.” Major and minor powers play politics with symbols. If we expect support from the world to expose our case and to oblige them to respect our martyrs, we need to deplore the abominable sacrilege of politicians like Shinzo Abe who want to rewrite history and to absolve the sins of history’s murderers.
 11. 11. LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 11 Bolso3 “aros ;yr;en ka.ova/ 8Anonk or hydk 2ca/ yn9 sdoracrova/ <ahan Ar/rovni Yra=i,d Sinanyan cyrtasdani asd.u` #arov;ivn Sinanyan Ov;sovnagan ;ovagannyrovn wyr]avorov;yan5 yrp Manha6 ;ani Yra=,danoxi ovsovx[a6 bydnyren +or= Sinanyani 2y-6 ku gu ;0;ovei5 g4ancidana3i or an h-[agavor yra=i,d #a6 rov;ivn Sinanyani y.p0r ortin e1 G4ovsovmnasirei A-akyl :a;6 yani darinyr a-a] 2a3nacru6 va/ ]ov;agi con[yr;on ovr +or= mynagadarn er1 1921in 15 darygan +or=u (1906-1993) Bolso3 me] Nor6 wygiaxi Sindingi yrgov ]ov;a6 gow Syrynadu novacyx ir h06 ry.p0r #arov;ivn Sinanyani hyd(1872-1938): #arov;ivnin ha3ru5 Cricor Sinanyan (1836-1914) bada6 nygan ,r]anu anxa/ sorwyxav ]ov;ag5 meg pamp ]ov;ag5 meg srinc5 yryk ;rombon yv meg avacasrinc (clarine;) cor6 /iknyrow1 Cricor Sinanyan ovnyxav hinc zavagnyr7 polorn al 3a]o.ag yra=i,dnyr ein oronx6 me saga3n #arov;ivnu5 in[bes usink5 asd. mu tar2av1 H0ru nman an al Bolis /na/ er1 Ganovqen zanazan cor/iknyr sorwyxav5 .ygawaryx5 sdy.6 /acor/yx5 ovsovxanyx5 yv ha6 ma3nka3in hantesnyrov /a-a6 3yx1 12 daryganen sgsyal ipr ]ov;agahar #arov;ivn Sinan6 yan ,r]yxav Anclia5 Zovi6 xyria5 Avsdria5 Wrasdan yv Ycibdos1 In[bes wyru 3i,y6 xink an ir y.p0r d.ovn +or6 =in hyd5 {ilingiryanin a-a6 ]in badaracin masnagxyxav5 yrc[aqovmpin ungyranalow yr6 cyhonin wra35 14 “ydrovar 1906-in1 #arov;ivn ir h0ru sgsa/ nova6 caqovmpu untar2agyx min[yv 40 yra=i,d ov ylo3;nyr ovnyxav o[ mia3n ha3gagan5 in[bes ir yv {ovqajyani5 a3l nayv Moxart5 Be;howen5 _ossini5 Wyrdi ov Wagnyryan gdornyrow1 #arov6 ;ivnin ovsovxi[u y.av ir ha3ry6 nagixu` Dicran {ovqajyan1 :yryvs anor nman paxa-ig da.ant [ovnyxav5 saga3n ovni 50-i [a’ gdornyr 6 mandolin5 novacaqovmpow ]ov;ag5 nayv yr6 cyr` Ma3r Araksi5 ?i/y-nag5 O~h in[ anov,5 A- Ha3asdan1 1913-in #arov;ivn Sinanyan hradaragyx 8Azca3in Yr6 cyr9ov /a.gaka.u yv 8Mys6 robyan Ka3lyrcu9 ciryrov civ6 din 1500 amyagin a-;iv1 A3t a-;iv gazmagyrbyx ,apa; mu dyvo. ‘a-ad0n mu orovn un6 ;axkin irynx masnagxov;ivnu pyrin anovani ;enor Armynag <ahmovradyan yv :orcom Be6 zazyan1 A3t ,r]anin Sinan6 yan /an0;axav Gomidasin novirylow ir nor hradara6 ga/u1 Gomidas ‘a;;ovyxav Sinanyanin yv usav 6 8Mysrob6 yan Ka3lyrc96t gyntani aba6 xo3x mun e or garo.axav kyzi avyli ha3 bahyl7 gu dysnym or ]yrmy-ant ga;olig mu [ys1 1917-in ;rkagan ga-awa6 rov;ivnu zinku garcyx :rka6 gan Nava3in Agatymia3i yra6 =u,dov;yan ovsovxi[1 Hon Si6 nanyan tasavantyx ta,nag5 ]ov;ag5 srinc5 clarine;5 gaz6 myx ov .ygawaryx tbroxin ‘o.a3in novacaqovmpu1 Polor ;yr;yru cowasankow q0syxan ir masin5 orowhydyv ;rkagan yrcyr ta,nagow wyram,agyx1 Pa3x [mo-xav ir warbyd ovsov6 xi[ {ovqajyani LEBLEBIJI6in pymatrov;yan 0cnov;ivnu Bak6 vi me]7 no3nisg 1907-in Zmiv-6 nio3 me] ir wjarovmow ganc6 nyxovx warbydin ,irmakaru1 {ovqajyani Ar,ag P7 0’y6 ra3i ir ta,nagi paxovmen ha6 vakova/ covmarn er or Sinan6 yan dramatryx ,irmakarin1 1911-in Cahirei me] himnova/ HPUMi 5rt darytar2in a-;iv Sinanyan ka3lyrc mu hnaryx1 A3s wyr]inu 3an2nova/ er Go6 midasi5 pa3x Gomidas [gur6 xav =amanagin hasxnyl1 Si6 nanyan Bolso3 ha3gagan ha6 ma3nkin me] arovysdi cydni wra3 my/ tyr ovnyxav7 him6 natirnyren er Ha3gagan Ar6 ovysdi Gytron6in or gu mia6 dy.er ha3 arovysdacednyru 30covd ha3 m,ago3;in1 Nyxovg y.av )smanyan Drama;ik :ad6 ronin orovn himnatiru yv wa6 ri[n er Mardiros Mnagyan5 :adron mu or my/ untovnylov6 ;ivn cdav =o.owovrtin go.me1 Sinanyan i 3arcans himnat6 rin ta,nagi gdor mu cra/ e 8Ka3lyrc Mnag9 anovnow1 Ipr ovsovxi[ Sinanyan oro, hamozovmnyr ovner7 ivrakan[ivr ovsano.i harxu garyvor gu hamarer1 Ir my/abes jan[xu6 va/ a,agyrdnyren 3i,ynk Wah6 ram Mivhendisyan5 Nahabyd Alalymjyan yv y.p0r ortin +or=u1 Ir yryk zavagnyru` Andon5 #arov;ivn yv #owse’ a-a]in lara3in yrryagu gaz6 myxin Bolso3 me]1 #arov;ivn Sinanyan bidi 3i,ovi ipr anxavor temk mu5 ir yra=,dagan hocyvor warbyd` Dicran {ovqajyani ,ovkin dag1 Anclyrene ;arcmanov;ivn yv am’o’ovm` Q& Trdat;an Gououmy;an A-n0 Papa]anyani yra=,dov;ivnu a,qarhin gu nyrga3axovi mi]azca3in 3a3dni NAXOS ungyrov;yan go.me A,qarhi me] tasagan yra=,dov;yan 2a3nacrovmow 3a3dni NAXOS yra=,dagan ungyrov;ivnu a-a]in ancam ;o.arga/ e A-n0 Papa6 ]anyani ta,namovra3in my6 nanovac sdy./acor/ov;ivn6 nyrov 2a3nasgava-agu1 My6 nagadaru HH wasdagavor yra=i,d Ha3g Mylikyann e1 Papa]anyani yra=,dov6 ;ivnu a3s ungyrov;yan ,nor6 hiv a-a]in ancam gu nyr6 ga3axovi mi]azca3in ovn6 guntirin a3s daro.ov;yamp yv ir badovavor dy.u gu zpa.yxne a,qarhi amyna6 jana[ova/ yra=,dagan yv ylygdrona3in qanov;6srah6 nyrov me]1 Usd 8Armen6 ’res96i` ta,nagaharin ba6 dasqanadov dn0ren Alyk6 santr #agopyanu 3a3dna/ e5 or poloris hamar n,a6 nagalix yv badovapyr ira6 tar2ov;ivn e5 or a3nbisi hy.inagavor yra=,dagan ungyrov;ivn mu5 in[bisin NAXOS-n e5 2014-i sgizpu wyr]abes ;o.argyx A-n0 Papa]anyani ta,namovra6 3in sdy./acor/ov;ivnnyru` Grand Piano ,arkow1 8Ha3g Mylikyani papa6 ]anyanagan gadarovmnyru polorin ein 3a3dni1 Na ir cry;e polor hamyrca3in nova6 caxangyrovm untcrgovm er Papa]anyani sdy./acor6 /ov;ivnnyrix5 yv a3s han6 camanku NAXOS-in trtyx antrata-nalov henx Ha3g Mylikyani gadarmanu956 n,a/ e #agopyanu1 An ,y,da/ e5 or a,qar6 hin nyrga3analov yv ha3 tasagan m,ago3;u nyrga6 3axnylov dysangivnen asiga garyvoraco3n 2y-kpyrovm e5 orovn hamar inku gu ,nor6 havore polorin1 :o.argova/ e Sibili nor 2a3nasgava-agu Bolsaha3 3a3dni yrc[ovhi Sibil “yk6 ;oros0.lovi nor 8Ser9 anovnu gro. albomu “ydrovar 11-en hanova/ e waja-ki1 Sibili nor 8Ser9 albomu g4untcrge 12 gadarovm5 oronxme 11-u ha3yrenow yv me6 gu` arameyrenow1 Albomi hyd gabova/ ha3 yrc[ovhin n,a/ er5 ;e albomi anovnu 8Ser9 ovza/ e tnyl5 kani or a,qarhi amynaov=y. zcaxovmu sern e1 8Ovnim nor yrcyr yv my/ anagun6 galnyr5 oronk ,ad my/ sirow yv ,ad my/ 3ovzovmow gadara/ ym1 Mi,d lav yv sirow li mnaxek5 im sirylinyr1 Srdanx ham6 po3rnyr polorin956 albomi hyd gabova/ ir q0skin me] n,a/ e Sibilu1 N,ynk5 or Sibil miag ha3 yrc[ovhin e5 orovn gadarovmnyrn ov dysaholowagnyru xovxatrova/ yn ;rkagan a-a]adar hy6 -ovsdaungyrov;ivnnyrov y;yrow1 Mon;realaha3ov;ivnu hajo3ku ovnyxav wa3ylylov Sibili ‘a-avor hamyrcu 8Aba6 ca39i 386rt darytar2in a-;iv5 19 Hog6 dympyr 20126in5 Salle Claude Champagne srahin me]1 Myr ]yrm ,norhavorov;ivnnyrovn gu miax6 nynk ,arovnagagan 3a]o.ov;yan srdacin ma.;anknyr siryli Sibilin yv yra=i,d Ma=ag :0,igyanin1
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 Myr Avantov;ivnnyru Siryli manovgnyr yv badaninyr5 “ydrovar amisu ha3 =o.owovrtin hamar d0nyrov amis mun e1 A3s amsova3 un;axkin gu d0nynk ha3 a-akylagan ygy.yxvo3 zana6 zan d0nyru yv anonx hyd a-n[ova/ =o.owrtagan avan6 tov;ivnnyru yv soworov;ivnnyru1 A3s avantov;ivnnyru govcan ,ad hin =amanagnyren` ha3 =o.owovrti hy;anosagan ,r]anen5 yv xo3x govdan =o.owovrti havadku5 [arin 3a.;o.` pariin5 qavarin i,qo.` lo3sin5 xa/ov;ivnu goqg-do.` wsymin hanteb1 “ydrovar amsovn d0naxo3xin me] gu ;yr;ynk nayv ha3ox badmov;yan hyrosagan e]yren5 Avara3ri jagadamardi d0nu1 Wartananx ka]yrov ociow e or gu tasdiaragovin myr syrovntnyru taryre i wyr5 anonk myr co3adyvovmi aztagnyren garyvor megu y.a/ yn1 DYA_NUNTA_A} Ha3 ygy.yxvo3 d0nyren megn e Dya-nunta-a]u5 or mi,d gu gadarovi Sovrp ?novnten 40 0r ydk5 “ydrovari 146in1 A3n adyn5 soworov;ivn er nor /na/ manovgnyru irynx /novnten 40 0r ydk dajar danil5 0rhnovylov hamar1 A3t darinyrovn Yrovsa.emi me] /yrovg mu gabrer5 or /an0; er gr0nagan ,r]anagnyrov me] Simeon anovnow5 or ,ad pari yv artar /yrovni mun er1 An ir a.0;kny6 rovn me] mi,d qntra/ er or Asdova/ ir gyanku yrgare5 min[yv or ir a[kyru dysnyn a,qarhi yv martgov;yan “RGI{u1 Asdova/ untovna/ er pari /yrovniin pa.2anku1 Yrp Mariam yv #owse’5 usd soworov;yan #isovs Manovgu dajar darin5 Simeon /yrovnin al dajar yga/ er yv yrp anonx unta-a] ygav 3angar/ zcax Asdov/o3 nyrga3ov;ivnu yv 2y-kyru yrgink par2raxnylow par2ra2a3n usav7 8Ow Der5 kov q0skit hama2a3n5 hima grnam qa.a.ov;yamp hy-anal gyanken5 wasnzi dysa3 ’rgi[u or 3a3dnov;yan lo3su bidi ulla3 polor hy;anosnyrovn91 A3s d0nu ygy.yxagan ullale angaq y.a/ e =o.owrta6 gan d0n mu5 yvs jan[xova/ Deruntez anovnow1 Azca3in avantov;ivn er “ydrovari 136i yrygo3yan ygy.yxvo3 pagin me] ‘a3dyrow qaro3g wa-yl5 ygy.yxien pyrova/ momyrow1 Norabsagnyr yv yridasartnyr my/ qantawa-ov;yamp yv srdapovq hov-anyrow yv ka]alyranknyrow gu ‘or2ein gragin wra3en xadgyl1 +o.owrtagan hamozovm mun er or gragi z0rov;yampu yv jn,ovmow bedk e sa-n ov 2ivnu halein yv yrgri ]yrmov;ivnu avylnar1 Amen havadaxyalnyru a3t 0ru ygy.yxien gam qaro3gen mom mu gam labdyr mu wa-ylow gu danein irynx dovnyru orbeszi Lo3su yv Imasdov;ivnu diryn a3t dan me] ov mdki yv hocii qavaru hy-ana31 >yvontyank >yvontyanku d0nn e polor kahananyrovn5 or ha3 a-a6 kylagan ygy.yxin gu d0ne Wartananx d0ni naqorto. Yryk,ap;i 0ru1 A3s d0nu gu 3i,adage polor ha3re6 naser yv azadadyn[ hocyvoragannyrovn 3i,adagu5 oronk Wartananx badyrazmen ydk5 barsignyrov #azgyrd P7 ;acavorin go.me 2yrpagalovyxan yv aba ta=an0ren sbannovyxan1 Wartanank Ga|3 arty0k ha3 manovg mu gam badani mu or [i cidyr Wartan Mamigonyani yv ir ungyrnyrovn masin5 gam [e sorwa/ Avara3ri jagadamardi badmov;ivnu1 A3s dari ha3 =o.owovrtu gu d0ne Wartananx ka]yrov 3i,adagu “ydrovar 27-in1 <ar7 e] 13
 13. 13. LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 13 Wartanank777 Amyriga3i Pnig +o.owovrtnyru <ar7 e] 126en 8Inovi;9 451;ovaganin5 ha3 =o.owovrtin a-]yv ovri, undrov;ivn [gar y;e o[5 badyrazmil barsignyrov ha3adyax #azgyrd P7 ;acavorin tem1 Yrp Sbarabyd Wartan Mamigonyan 8Wasn ha3rynyax wasn #isovsi9 co[ylow gu nydover ;,nami panagin wra35 arhamarhylow mahu5 myzi` nor syrovnt6 nyrovn qorhovrt mu gu ‘oqanxer5 ;e ha3ryniku wyr e amen pane5 ;e amen cnow bedk e ba,dbanyl za3n5 no3nisg my-nylov cnow1 Yv a3tbes er or g-ovyxan Ka]n Wartann ov ir ungyrnyru5 cidnalow or anhavasar g-iv gu m.yn1 Saga3n anonk naqundryxin my-nil kan ovranal irynx havadku` krisdoneov;ivnu yv azcov;ivnu1 8Mah o[ imaxyal mah e5 mah imaxyal anmahov;ivn e91 Ha3asdanyax a-akylagan ygy.yxin sovrpyrov ,arkin tasa/ e Wartan Mamigonyanu yv ir ungyrnyru5 isg myr sirdyrovn me] anonk gu mnan azca3in hyrosnyr1 O|wkyr yn Inovi;nyru7 Inovi;nyru yrgracovndi hivsisu abro. =o.owovrtnyrn yn oronk gu dara/ovin Canada3i5 Alaska3i5 Sibyrio3 (_ovsia) yv Grinlendi me]1 Anonk gabrin ,ad ba. glima3i me]1 Inovi;nyru 2mran y.anagin5 irynx dovnyru ,inylov hamar [yn grnar 0cdacor/yl ‘a3d gam xyq5 hydyvapar anonk irynx hamar dakovg dovnyr gu ,inyn sa-o3xi yv 2ivni gdornyrow1 isg amran anonk g0cdacor/yn gyn6 taninyrov mor;i5 ka,ova/ ‘a3de gam osgore ,inova/ ,r]anagnyrov wra31 Inovi;nyrov lyzovow dovn gu n,anage 8iglov9 igloo1 S7 Sarcisi d0nu Ha3 =o.owovrtin hamar garyvor d0n e S7 Sarcisi d0nu5 or a3s dari gu hamungni “ydrovar 14-in1 Sarcis ka] z0rawar mun er1 pavagan adyn Ha3asdan abryle ydk Barsgasdan cnax yv tar2av Barsgagan panagi sbarabyd1 An ,ad 3a3dni er ir ka]ov;yamp yv ir Krisdoneagan z0rawor havadkow1 An grxav my/ ;ivow barsgagan panagi zinovornyr tar2i pyryl yv krisdonya3 tar2nyl5 oru ,ar=yx Barsig arka3in pargov;ivnu yv sdibyx or Sarcis hy;anos ta-na31 An myr=yx gr0na’oq ullal yv yrgar dan]anknyre ydk nahadagovyxav5 ir hyd nahadagovyxan ir ortin Mardiros yv krisdoneov;ivnu untovna/ !$ barsig zinovornyr 1 +o.owrtagan Avantov;ivnu S7 Sarcis =o.owrtagan sovrp mu y.a/ e ha3 =o.owovrtin hamar1 Gusovi ;e Sarcis z0rawar ir sira/ yridasartovhin ‘aqxovxa/ e5 yv hydyvapar yri6 dasartnyr my/ havadkow gu m0dynan iryn5 havadalow or an bidi 0cne irynx gyanki seru cdnylov gam ;akovn bahova/ seru iraganaxnylov hamar1 Yridasart a.]ignyr yv d.anyr S7 Sarcisi d0nin naqorto. ,ap;ovan un;axkin5 yryk 0r /om gu bahein yv wyr]in ci,yru irynx daniknyrovn wra3 amanow alivr gu tnein havadalow or S7 Sarcisu 2iow bidi anxner yv 2iovn smpagin hydku bidi mnar alivri amanin me]1 #a]ort a-dov undaniknyr a3t alivrow hax gu ,inein yv yridasartnyrovn gu gyrxnein5 orbeszi iragananar a3t an2in srdi ‘a’aku1 Nyrga3is Ha3asdani me] wyranorocova/ yn a3s soworov;ivnnyru yv S7 Sarcisi d0nu tar2a/ e yridasartnyrov yv siro.nyrov d0n1 Isg Amyna3n Ha3ox Carycin P7 ha3rabydi hramanow S7 Sarcis z0rawari d0nu go[ova/ e 8Yridasartnyrov )rhnov;yan )r91 Inovi;nyru gu hacnin ,ad dakovg hacovsdnyr1 Anonk irynx polor hacovyliknyru gu badrasdyn y.]yrovnyrov yv ‘ogyrov mor;iow isg amynen wra3en anonk gu hacnin qo,or wyrargovnyr oronx me]u badova/ gulla3 hasd mov,dagow1 A3s wyrargovnyru gu go[ovin 8anorak9 anoraks1 Inovk,ovk Inovi;nyru gabrin ,ad qisd glima3agan ba3man6 nyrov me] yv hydyvapar angaro. yn irynx ovdyliku m,agyl acaragnyrov me]1 Anonk mia3n dysagavor ‘ogyrov yv ged 2ovgi orsortov;yamp grnan abahowyl irynx snovntu1 A3n misu or govdyn my/ masamp jarba36 in e oru anonx marmnin dakov;ivn yv ]yrmov= gabahowe ,ad xovrd y.anagi un;axkin1 Hydakrkragan cidyliknyr Inovi;nyrov masin7 6Inovi; =o.owovrti amen meg antamu gu go[ovi 8Inovk9 Inuk. 6Anonx dakovg yv ‘a’ovg mo3gyru gu go[ovin 8movklovk9 gam 8kamik9 mukluk, kamik. 6Irynx cdnova/ dy.u tivrav cdnylov yv [gorsovylov hamar irynx anxa/ jampanyru gu n,yn karago3dyrow oru gu go[ovi 8Inovk,ovk9 Inuksuk. 6Inovi;nyru gyntaninyr orsale ydk5 yrcyrow yv pa6 xagan[ov;ivnnyrow5 3adovg araro.ov;ivn mu gunyn badovylov a3t gyntaniin hocin1 ª"oun=ºe ke patrasth^ Søsi Iskhn;an-~arra
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 A3,e Givna3sovn` 8Lsyxek5 ;e ho.i dag bahova/ martga3in osgornyru in[ g4usyn myzi9 :ovrk mdavoragan5 martov iravovnkny6 rov harxyrow zpa.o. A3,e Givna3sovn5 or 3a3dni e :ovrkio3 me] Ha3ox Xy.as6 banov;yan =qdman tem ba3karow5 :ovr6 kio3 me] ha3yrov yv kivrdyrov godora/nyrov masin ir hrabaraga/ 30tova/in me]7 n,a/ e7 8 No3n ho.i dag knaxa/ yn ha6 3yrn ov kivrdyru1 Iraganov;yan me] ha6 3yrov go.kin bedk e n,ynk nayv 3o3nyru5 asorinyru5 yzidnyru5 “okr Asio3` islam [y.a/ polor azcyru1 Saga3n a3s 0ryrovn5 0ragarci wra3 yn ha36krdagan 3arapy6 rov;ivnnyru1 Xy.asbanov;ivn5 jana[ovm5 =qdovm5 mo-axovm5 wyr3i,ovm7 ha3yrov yv kivrdyrov mi]yv meg go.m ajo. ,’ovmu5 mivs go.me ajo. larova/ov;ivnu garyvor dy. gu cra6 vyn a3s0r1 Qntiru barz e777 :yr;yrov me] gartaxi` Diarbykir6 Mardin janabarhin h-omeagan =ama6 nagnyre mnaxa/ pyrti avyragnyrovn dag can2 orono.nyru cda/ yn my/a;iv mart6 ga3in osgornyr1 :yr;yren mia3n Taraf-i me] antratar2 ga3 a3n masin5 or a3t osgornyru grnan ha3yrovn badgana/ ullal1 8Taraf-i hyd zro3xi mu un;axkin` {unar civ.i civ.abyd Bydirhan Bal;an usav5 or a3t osgornyru grnan ha3yrovn bad6 gana/ ullal91 8Im gar/ikow` ha3yrov osgornyr yn1 Myr babyru mi,d gu badmein5 or ha6 3yru gu pa=nein 20-30 hoci gazmo. qovmpyrov yv gu sbannein1 Ha3ox Xy.as6 banov;yan ,r]anen mnaxa/ osgornyr grnan ullal956 usav civ.abydu91 Civ.abydu baben lsa/ e a3s poloru1 Anonk ,adyru lsa/ yn a3t dara/knyrovn me]5 saga3n ki[yru gu q0sin civ.abydi nman1 Saga3n myzi5 [ys cidyr in[ov5 mi,d g4usyn` 8=o.owovrtu [i cidyr5 [e lsa/5 anonx [e badmova/91 Asiga gu nmani qjjova/ hanylovgi1 <adyru gu ‘or2yn xo3x dal5 or [yn ci6 dyr5 gam al cidyn in[ or 2y-ndov e irynx5 [yn cidyr` in[u o[1 <adyru no3nisg gu ‘or2yn mo-nal irynx imaxa/u yv 8an6 dy.yag9 2yvanal1 Kani or =qdovmu ,ad qjjova/ mykynaganov;ivn e` ba,dbana6 Hocylo3s D7 :orcom777 <ar7 e] 36en oronx anqon] ]ankyrovn ,norhiv garyli y.av a3s6 bisi badovapyr ocygo[man hantisov;ivn mu gazmagyr6 byl1 Srpazan Ha3ru tar26 yal antratar2av ir myn6 ;oru hantisaxo. Hocylo3s :orcom Badriarki hocy6 vor yv azca3in artivnavor cor/ovneov;yanx masin ir q0sku hamymylow Badriark Srpazan H0r hyd ovnyxa/ zovarjali tebkyrow1 #a3dni tyrasanovhi No6 ra Armani ha.ortagan ojow gartax <en Mahi (:orcom Ark7 Manovgyan) panasdy./ov;ivnnyren had6 va/nyr Ha3yren yv Anclyren gan mykynaganov;ivn1 Bydagan magar6 tagow =qdman ka.akaganov;ivnn ov an2nagan =qdovmu gu qa-novin irarov5 gu snovxanyn yv gu z0raxnyn zirar1 Martu my.ki zcaxovmen5 gorovsdi xnxovmen5 xaven5 anhancsdov;ynen ba,d6 banovylov hamar ir wyrabra/u gam ga6 dara/u grna3 =qdyl` no3nisg inkn ir ha6 mar1 Saga3n yrp q0sku xy.asbanov;yan masin e5 qntir gu ta-na3 o[ mia3n my.ki zcaxovmu5 q.ji qa3;u5 a3lyv ovnyxova/ku5 gana3k5 a.]ignyru1 Bydagan =qdman ka.akaganov;yan me] al no3n ba,dbanagan mykynaganov6 ;ivnn e1 In[bes an2nagan =qdman ba6 raca3in` a3s baraca3in yvs niv;agan gan badja-nyr1 Bydov;ivnu gu hyrke` hanrov;ivnu mias6 nagan baho. 8azca3in cidagxov;ivnu9 ba,dbanylov5 martox irar m0dyxnylov hamar1 Saga3n harxi nayv ovnyxova/ki har6 ;ov;ivnu ga31 A3sinkn` bydov;ivnu gorovsd6 nyru ‘oqhadovxovyle qovsa’ylov hamar gu =qde1 Wyrata-nank sgizp1 Myr abra/ ha36 rynikin me] osgornyr gu 3ortin1 Martig clovq clqi dalow gu hydakrkrovin` arty0k osgornyru ha3yro|vn5 ;e| kivrdy6 rovn gu badganin1 Isg anor n,ana6 gov;ivnu myr me]` amynaqorku5 grna|nk zcal1 8Islam y.pa3rov;yan9 tr0,i dag “okr Asio3 krisdonya3 =o.owovrtnyru sban6 nuvyxan5 anonx ovnyxova/ku pa=novyxav5 ;alanovyxav1 Krisdonya3 =o.owovrti o[n[axovmen ydk a3lyvs ;akxnylov garik [gar5 or iraganov;yan me] anonx 8dar6 du9 o[ ;e islamnyrov y.pa3rov;ivnn er5 a3l ;rkaxovmu1 A3s ancam sbannovyxan kivrdyru1 A3=m anonk no3n ho.yrov dag ;a.ova/ yn1 8Zovlovmn9 a3=m al o[ meg pan [y.a/i nman krisdonyanyrov tem ;,namaxnylow` Islami tr0,i dag islam6 nyru havakylov ]ankyr gu ;a’e` i,qa6 nov;ivnu bahylov yv hyrkovmu ,arovnagylov hamar1 L-e4k5 lse4k5 osgornyru gu ,,n]yn5 2a3nyru irarov gu qa-novin` krdyrenow yv ha3yrenow 8o[~95 8o[~9 g4usyn77791 Unttimatir islamisdnyrov go.me ba3;yxova/ e Halebi artaratadov;yan baladu Halebi me] “ydrovar 9-in ,ark mu zinyal qmpavorovmnyr` 8Islamagan jagad9 qovmpin .ygawarov;yamp5 ba3;yxovxa/ yn Artaratadov;yan baladu1 A3s masin gu ha.orte Civilnet.am-u1 Hamaxanxi me] 3a3dnova/ dysa6 niv;yren gu barzovi5 or ba3;ovmin hydyvankow o[n[axova/ e badmagan ,enkin my/ masu1 Zinyalnyrov dara/a/ 3a3dara6 rov;yan me] n,ova/ e5 or ,enku irynk ba3;yxovxa/ yn5 kani or a3ndy. abasdana/ yn ga-awaragan z0r6 kyru1 Artaratadov;yan baladu gu cdnovi Halebi badmagan pyrti movdken 200 m7 hy-avorov;yan wra35 in[bes nayv dy.aga3ova/ e UNESCO-i hama,qarha3in badmagan =a-an6 cov;yan mas gazmo. hin ka.aki gytronagan masin1 <r]anin me] di6 ro. paqovmnyrovn badja-ow` polor tadagan cor/yrn ov arqivnyru a3n6 dy.en dy.a’oqova/ ein hamymada6 par abahow wa3ryr yv ,ovr] meg dari e` ,enkin me] tadagan cor/un;axnyr [yn un;anar1 <ar7 e] !% Mamovli azadov;yan777 <ar7 e] ^6en ;arcmanov;yamp1 Hantisawaru hraviryx Amyn7 D7 Novrhan Ark7 Manovgyanu orbeszi ir badcamu da31 Badriark Ha3ru antratar2av hocy6 lo3s :orcom Ark7 Manovg6 yani gadara/ naqa2y-6 nov;ivnnyrovn yv mi]6ygy.y6 xagan 3arapyrov;yanx ma6 sin` i nbasd Yrovsa.emi Ha3ox Badriarkaranin ov q0syxav Yrovsa.emi Ha3ox Badriarkarani a3s0rovan gaxov;yan in[bes nayv timacravylik mardahra6 vernyrovn masin1 Polor nyrganyrovn a;o-6 nyrovn wra3 trova/ ein Yrovsa.emi Ha3ox Bad6 riarkarani 8Sion9 amsa6 ciri covnavor yv cy.adib paxa-ig ;ivu` ampo.]ov6 ;yamp novirova/ hocylo3s D7 :orcom Badriark Ma6 novgyanin1 Xovxatrovyxav nayv 2a36 na=abaven mu novirova/ :orcom Badriarki gyan6 kin5 mygnapanov;yamp ov paxadrov;ivnnyrow A-a]6 nortarani #arapyrov6 ;yanx Pa=anmovnki hama6 garco. Kris Zakyani yv 0=antagov;yamp Ar;ur Byd6 rosyani yv Garine Abal6 yani1 Polor nyrganyrovn go.me yrcova/ Derovnagan A.0;6 ku a-a]nortyx Cyr,7 D7 Y.i,e Ark7 Giziryan yv ardasanyx ar2agman ma.6 ;anku1 TIVAN A_A}NORTARANI Wargani,a3in a.ivsagu g4yzra’agyn :ovrkmenisdanu` 176-rt horizonagan5 Hivsisa3in Korean` 1795 Eridrian` 180: _ovsian gu zpa.yxne 148-rt horizona6 ganu5 Ovkranian` 1275 Adrbe3janu` 1605 :ovrkian` 1545 Iranu` 173-rt1 Ha3asdanu wargani,a3in a.ivsagin me] gu zpa.yxne 78-rt horizonaganu5 isg Wrasdanu` 84-rtu1
 15. 15. LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014 • ABAKA • 15 :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivn CRAGAN YRYGO# Novirova/` Mov,y. I,qani ?nntyan 100-amyagin Panaq0s` Manovel {ar,afyan M,agov;a3in #a3dacir Mov,y. I,qani cor/yrovn Giragi 2 Mard 2014 Yrygo3yan =amu 7.00-in :7M7M6yan #7 yv S7 Arzovmanyan srah Siralir hraver myr craser hanrov;yan <norhagalik A3sov govcank myr qorin ,norhagalov;ivnnyru 3a3dnyl Canadaha3ox :ymi A-a]nort Dy.abah` Cyr7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyani5 Amyriga3i Aryvmdyan :ymi a-a]6 nort` Cyr7 D7 #ownan Ark7 Derderyani5 S7 Cricor Lov6 savori[ a-a]7 ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Wazcen khn37 Bo6 3ajyani5 S7 Qa[ ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Gomidas khn37 Mirzaqanyani5 S7 Ceorc ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Hra3r A7 khn37 Nigolyanin5 :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Zaryh A7 khn37 Zarcaryani5 S7 Cricor a-a]7 ygy.yxvo3 ?qagan Qorhovrtin5 Sargavacnyrovn yv Tbrax Tasin5 8Abaca39 ,apa;a;yr;in5 :ekeyan M,a6 gov;a3in Miov;yan yv _7A7Govsagxov;yan war[ov;ivnnyrovn5 Alyk Manovgyan War=arani dn0renov;yan` in[bes nayv polor azcagannyrovn5 parygamnyrovn yv /an0;nyrovn5 oronk an2amp nyrga3 cdnovylow5 noviradovov;ivnnyrow5 /a.6 gybsagnyrow5 paxignyrow yv hy-a2a3now w,dagix y.an myzi myr siryli pary,norh sargavac #A#DARAROV:IVN :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan Ha3ga,en Ovzovnyan 37-rt cragan mrxanag-2014 :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivnu a3sov gov ca3 3a3dararyl yrgov darin ancam mu gadarovo. Ha3ga,en Ovzovnyan cra6 gan mrxanag-2014-i ba3mannyru1 Garyli e 37-rt mrxankin nyrga3axnyl5 1. Cragan cy.arovysdagan sdy./acor/ov;ivnnyr1 2. Ha3acidagan yv badmacidagan a,qadov;ivnnyr1 Mrxanagi ar=anaxo. Hy.inagnyru gu sdanan hamaba6 dasqan wga3acir yv tramagan nover1 a7 Garyli e mrxo3;in nyrga3axnyl 2012-2014 ;ovagannyrovn ha3yren lyzovow naqabes hradaragova/ cirkyr1 @y-acir gam a3l 2yvow nyrga3axovo. cor/yr ngadi bidi [a-novin1 p7 Mrxo3;in grnan cor/yr nyrga3axnyl Ha3asdanen yv S’iv-ki darpyr ca.ov;nyren anhad cro.nyr (ar2agacir5 panasdy./5 ;adyracir)5 ovsovmnasiro.nyr5 badmapannyr gam panasernyr1 c7 Mrxanagi Tadagan Gazmi antamnyru yv anonx ha6 razadnyru [yn grnar masnagxil mrxo3;in1 t7 Nyrga3axovo. cor/yren yrykagan 0rinag .rgyl hy6 dyvyal hasxenyren megovn7 Taline Avakian-Ouzounian 19 Route de la Capite, 1223 Cologny, Switzerland Gam5 TCA Haigashen Ouzounian Literary Award 50 Khanjian Erevan-Republic of Armenia Cor/yru nyrga3axnylov =amgedn e 2014 #ovnis 19: Artivnknyru bidi 3a3dararovin 2014-i Hogdympyrin1 :MM HA#GA<EN OVZOVNYAN CRAGAN MRXANAGI #AN@NA=O>OW Hampar2ovm A.azaryan6i mahovan dqovr a-i;ow1 A>AZARYAN UNDANIK Ka-asovnki ba,d0nu dy.i bidi ovnyna3 Giragi 2 Mard 2014, S7 Cricor Lovsavori[ ygy.yxvo3 me]1 Unttimatir777 <ar7 e] !$6en :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca Ba3;ovmin ov=u zcaxova/ e ampo.] ka.akin me]5 wnasova/ yn nayv 3aragix ,enkyru1 My/ wnasnyr gra/ e nayv Artaratadov;yan baladin gix nahancabydarani bad6 magan 8Sara3a9 ,enku5 orovn jardarabydu ha3 Ceorc Ba6 bo3yann e1 An badmagan ,enku ga-ov6 xa/ e 1930-1935-in1 Ha3 jardarabydu /na/ e A3n;ab 1895-in5 aba Ha3ox Xy.asbanov;yan hydyvankow abasdana/ Halebi me]1 An avarda/ e Londoni ha6 malsaranu 1928-in yv Halebi me] ovnyxa/ e ka.aka,inov6 ;yan olordi ,ark mu bydagan ba,d0nnyr1 Jardarabyd Babo3yan ma6 haxa/ e 1949-in Be3rov;1 Noviradovov;ivnnyr 8Abaca39 <apa;a;yr;in Irynx ,ad siryli h0rakro] o.paxyal _0z Cazazyan6 Nazirganyani mahovan a-;iv gu noviryn` d7 yv d7 #owig yv A3da Albaryan yv zavagu Mon;e 100 dolar5 d7 yv d7 Ara yv S0nia Cazazyan yv tovsdryru Na3iri yv Alin (:oron;0), d7 yv d7 Warov= yv Ani >azaryan 50-agan dolar1 Irynx ,ad siryli _0z Cazazyan6Nazirganyani mahovan ka-asovnkin a-;iv yv anor ka.xr 3i,adagin5 gu novryn d7 yv d7 _ovpen yv Mar0 N,anyan 50 dolar1 Visit ABAKA online, in color, current and past issues www.tekeyanmontreal.ca
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 24 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 24, 2014

×