Abaka 2012-04-23

702 views
599 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 2012-04-23

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ A{:TI GØTII W:RAKAÂOUZOUME Ha3asdani a.edi c0dii ga-awara6 gan 2008-2012 bydagan /racri iracor6 /ovmi masin antratar2av War[abyd Dicran Sarcsyan yv 3a3dnyx ;e a3t /racri iracor/man hamar _ovsio3 go.me dramatrova/ 250 milion dolari wargu xart iracor/a/ e 4,617 pnagarani ga6 -ovxovm5 m0d 200 milion dolar ar=o.ov6 ;yamp1 A3s darovan avardin dagavin gu mna3 1008 undaniknyrov pnagarani ba6 LX& TARI JIU 1833 :RKOU<ABJI% 23 APRIL 2012 han]u1 • VOL. XXXVI, NO 1833 • LUNDI, 23 AVRIL 2012 • MONDAY, APRIL 23, 2012 |ARGANQ FA|OZ >o,or zoz Paqoui mh= Z:{ASPANOUJ:AN ke pafan=h Alihwi fravarakane 1&5 MILION ANM:{ OU AN<IRIM NAFATAKN:ROUN O*C MHK ENKRKOUM% O*C MHK WARANOUM% A|L^ ANNKOUN |AÂA+AZOUM MINC:U ARDAROUJ:AN |A{JANAK (n;rdir h= 7-10)Âousakan ®atare AtrphyanhnFaastan piti t;[ao.oui# Avyli kan 10,000 xov6 ]a/ e oro, himnagan lan qa.a. mi]oxny6 xararnyr Bakovi me] azadov;ivnnyr yrgrin row5 a-anx arivnahy6 Ha3asdani war[abyd Dicran Sarcsyan -ov6 Abril 8-in bahan]yxin me] yv n,a/ e` 8Ilham .ov;yan7 8pa3x y;e y.y6sagan 8Kommersan;9 ;yr;in drova/ harxazro3xi parygarcovmnyr5 das6 Aliewi ga-awarov;ivnu lov;ivnnyru a3l un;axkmu me] hasdada/ e ;e Ha3asdan badrasd e nuyag mu ka.akagan gu 2cdi kantyl untti6 sdanan5 badasqana6knnargylov Ha3asdani dara/kin wra3 -adari pandargyalnyrov azad mov;ivnu5 l-yxnyl anga6 dovn bidi ulla3 Aliewiga3ani mu ga-ovxman harxu5 or ‘oqarine Adur6 ar2agovmu yv naqacah qov;yan 2a3nu5 arcylk ga-awarov;ivnu9 usa/ ebe3jani Gabala3i -ovsagan ga3anu1 Xart5 Adur6 Ilham Aliewi hra=a6 hantisanalow xo3xyrov an1be3jan darygan 7 milion dolarow war2ov dova/ er raganu1 M0d dari mu wyr]in 7 darinyrovn un6 Osdiganov;ivnu por6a3t ho.a,yrdu _ovsia3i1 A3s dari Adrbe3jan a-a]5 nman xo3xyr wa36 ;axkin91Ovri, .ygawar 2a/ e ‘agyl gytrona6war2ki cinu par2raxovxa/ e 300 milion dolari1 rac0ren zsbova/ ein mu ir q0skyrovn me] ,y,6 gan jampanyru yv ,ovr]Usd Isra3elyan a.pivrnyrov5 Ha3asdan arten isg Bakovi yv a3l ,r]annyrov da/ e ;e in[bes ara6 10 xovxararnyr qo,6hama2a3na/ e -ovsagan -adari ga3ani ga-ovxman me]1 pagan yrgirnyrov me] danka/ e pa3x [e ga6masin yrp yrgov ,apa; a-a] _ovsio3 ardakin Xovxararnyrov .yga6 badahyxav anxyal dar6 ro.axa/ xrovyl xovxa6 <ar7 e] !% warnyren min ir ja-a6 ovan un;axkin5 ‘o’o6 rarnyru1 q0sov;yan me] bahan6 qov;ivnnyru bedk e ul6Rakep Xaraqoloun axat orovn hamar tadaqa6 Zarak0lov azad gar6ar]akou;zau :ovrkio3 mamovlu gu tadawarov;ivnu1 Ga6 zov;ivnu bahan]a/ er 8-10 darova3 pandar6 gov;ivn1 2agover min[yv ir tada6 warov;yan 0ru1 Iravaba,dban gaz6 ABAKA HEBDOMADAIRE3a3darare ;e Abril lanki dag gu mnan da6 Ragub anxyalin paz6 magyrbov;ivnnyr mi6106in Is;anbovli 156rt gavin 14 hoci1 Zara6 mixs pandargov;yan ta6 ]azca3in 0renkow un6 CANADIENtadaranu :ovrk mda6 k0lovn pandargova/ er dabardova/ er clqa6 tovnova/ a3s iro.ov;yan ARMENIENvoragan yv hradara6 anxyal Hogdympyrin5 vorapar ha3gagan ira6 wra3 garo.axan Zara6 PM40015549R10945gi[ Ragub Zarakolov yv krdagan ahapyg[agan vaba,dbanov;yan i k0lovi azad ar2agovmu ISSN 0382-925115 a3l pandargyalnyr cor/ovneov;ivnu ka]aly6 nbasd ir hradaragov6 abahowyl1 $1.75azad ar2agyx min[yv ra/ ullalov 3an2ankow5 ;ivnnyrovn hamar1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012 :ovrkio3 me] 1909-enM;‘ :[;®nin 97-rde sgsyal 112 sbannova/ lracro.nyren 336u 3ox xy.asbanov;yan =qdovmu Nikola Sarkozi yv Fransova ha3yr yn ARSHN NOUPAR kreagan 3anxank ngado. ov Holand My/ Y.y-ni tada6 MAMOUR:AN za3n badi=i yn;argo. 0ri6 bardovmu irynx ba3kari bo-o6 :rkagan lracro.agan gaz6 nac/in untovnman ba3karu1 daq0sov;ivnnyrovn me] nyra6 magyrbov;ivn mu hradaraga/ :yr;is 23 #ovnovar ;ovagir Fransa3i naqacah Nikola -a/ yn` ,arovnagovo. qapeov6 e 19096en min[yv a3s0r sbannu6hamari a3s sivnagnyren yryv6 Sarkozi /an0; e ir ana3la3l ;yan nor clovq mu panalow5 va/ 112 lracro.nyrov xangu1xa/ wyrlov/ovmu gu grer 8Is6 unttimov;yamp :ovrkio3 Yvro6 barzabes ha3 ka.akaxinyrov Anonx me] my/ e ;ivu ha3 yvra3eli go.me My/ Y.y-ni ja6 miov;ivn movdkin ov Ha3ox xy6 kovenyru abahowylov hamar1 kivrd lracro.nyrov1 8Sbannu6na[ovmu garyli| e9 qoraciru1 .asbanov;yan ovraxovmi krea6 Meg ,apa;en Abril 24 e yal lracro.nyrov 3i,adagiMin[ a3t5 jana[ovmi harxu gu ganaxman i nbasd pazmixs tar2yal ov a3s ancam gu 0r9u` Abril 66u gu hantisana3knnargover Isra3eli qorhrta6 ov=y. ylo3;nyr ovnyxa/ e7 asi6 sbasynk AMN6i naqacahi a3t xangin a-a]in zohi` lrac6ranin me] yrp a3t wyrlov/ovmu ga a-i; dova/ e Erdo.ani` 8ov.yr29in5 ovr wsdahapar ro. Hasan Fyhmii sbanov6cri ga-nover5 ov crov;ivnu Fransa3i naqacahin hasxein soworaganin nman i 3a3d bidi ;yan 0ru1gyzra’agover hydyvyal wyr]in pov-n knnatadov;ivnnyr yv ti6 ca3 powantagov;yan gy./ov6 Sbannov;ivnnyrov my/amas6do.ow7 8Arty0k 3ovsaqapov6 vanacidagan gynxa.awarov6 ;ivnu i 3a3d pyro. jamarda6 nov;ivnu dy.i ovnyxa/ e 1970-;ivn mu y|vs bidi timacravynk ;ynen ,ad war mnaxo. 3ar6 gov;ivnu1 Arty0k pa-aranen 1990 darinyrovn1 Isg ha3 cro.6m0d abaca3in91 2agovmnyr gadarylov1 Anx6 wyrxova/ nor pa- mu bidi 0c6 nyrov yv lracro.nyrov my/amas6 Marcare ullalov hargu [ga3 yal darovan wyr]avorov;yan dacor/ovi| a3s ancam pno6 n o v ; i v n u s b a n n o v a / e 1915-iyryvaga3ylov hamar5 or haga6 Fransa3i Azca3in +o.owu ro,ylov My/ Ojiru` tar2yal Y.y-ni darinyrovn5 miag pa6-ag My/ Y.y-ni jana[man i wavyraxovxa/ er 0rinaci/u5 qovsa’ylow xy.asbanov;ivn xa-ov;yamp Hrant Dinki ornbasd myr an3o.to.t yv a,6 myr=ylow ‘r06;ovrk yrys’o6 sahmanovmen1 _anuld _ygun y.av 336rt sbannova/ ha3qov=axo. ba3karin5 masamp qannyrov anor me] ‘o’oqov6 miagn er or 22 Abril 19816i lracro.u1 24 Abril 1915-inmyr mi]oxnyrov anpavararov6 ;ivnnyr mdxnylov a-a]argu ir ov.yr2in me] 19156i zancu6 Is;anbovli me] 2yrpagalova/;yan pa3x himnagan0ren nyr6 or gu mider 0rinac/in nyr6 va/a3in ]artyru 8xy.asba6 yv aksorova/ 220 mdavoragan6ga3i ka.akagan myzi annu6 cor/ov;ivnu [ezokaxnyl` za3n nov;ivn9 oragyx1 Irme wyr] nyrovn me] ga3in 32 lracro.nyrbasd ba3mannyrovn badja6 garyvor [a’ow imasdazrgy6 ygo.nyru` Jorj Bov, yrex5 Bil yv cro.nyr5 oronk polorn al-ow5 3ovsaqapov;yan yn;ar6 low1 #ovnovar 236in ?yrago3du Klin;un5 Jorj Bov, grdsyr5 sbannovyxan aksori un;ax6guvylov havanaganov;ivnu my/ ir garcin gu wavyraxner 0ri6 isg a3=m Barak )bama na6 kin5 gu n,e dy.ygaciru1er haga-ag pazma;iv go.myre naci/u za3n ‘oqanxylow Sar6 qacahagan irynx undraba36hn[a/ ha3anbasd arda3a36 kozii` naqacahagan sdo6 karnyrov un;axkin kovenyrdov;ivnnyrov7 nayv5 haga-ag racrov;yamp 0renki wyra/6 abahowylov nbadagow ha3a6a3n iro.ov;yan or :ovrkio3 vylov hamar1 T=paqdapar nubasd 3a3dararov;ivnnyrhyd Isra3eli 3arapyrov;ivnnyru Sarkozi gov,axner ir sdo6 gadaryle yv qosdovmnyr dalemy/ [a’ow wad;araxa/ ein racrov;ivnu tnylov 0rinac/in ydk5 3yd undrov;yan amen <abajaj;rj:ovrkio3 war[abyd Erdo.ani dag5 min[yv or 0rinac/in unt6 dysag mi]oxa-ovmnyrov timyxinwiravoragan 3a3dararov;ivn6nyrow Isra3eli i,qanov;ivnny6 timaxo. qorhrtaranagannyr5 Azca3in +o.owen yv ?yrago36 wi=yxnylov hamar xy.asba6 nov;yan pana2yvi nyra-ovmu ABAKArovn tem1 A3tbes al y.av5 yrp den5 yrgov an]ad go[yrow gu Congresi 0ragarcin me]1 Bil Hebdomadaire Arménienpavagan ka,k,ovknyre yv py6 timein Sahmanatragan ta6 Klin;uni war[ov;yan 0ryrovn Armenian Weekly ISSN 0382-9251matrova/ ;yr ov tem ylo3;nyrov daran sdovcylov hamar 0ri6 yrp 3sdag gu ta-nar ;e pa6avardin5 Isra3eli ardakin nac/in sahmanatraganov6 vagana[a’ kovenyr ga3in pa6 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyancor/ox naqarar` Avigdor ;ivnu1 )rinaci/u a3sbisow na2yvu 0ragarc mdxnylov5 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,Libyrman timagu war a-nylow iravagan co3ov;yne gu zrgover wyr]in bahovn an hrahancyx Québec H4N 1Z53a3dararyx5 ;e Isra3el tem e yv gu wyra/over my-yal da-i1 Nyrga3axovxi[nyrov Dan q0s6holokos; 6 a3sinkn xy.as6 A3s cor/un;axi 3a]ortagan nag Dynis Has;yr;i5 or 2a6 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162banov;ivn 6 yzri cor/a/ov6 hancrovannyrov zarcaxovmen yv qo.yxne pana2yvin untcrgovmu E-Mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.org/modules/news;yan oryve a3l a.edi hamar5 anor 2aqo.ov;ynen ka.ovylik 0ragarcin me]1 Gaxov;ivnuorowhydyv hrya3 =o.owovrtin miag hydyvov;ivnu a3n e5 ;e no3nn e a3s0r yrp naqacaho.pyrcov;ivnu pa.tadyli [e in[bes Isra3eli baraca3in` Barak )bama yv ir ardakin >mbagroujiun^ovri, o.pyrcov;ivnnyrov hyd hos yvs Ha3ox xy.asbanov;yan cor/yrov naqararu` Hiluri >MBAGRAKAN KAXMzors holokos; ngadylu anun6 harxu ,ahacor/ova/ er Fran6 Klin;un a[k /ago. a,qov=ov6 AUAG A<>ATAKIZN:R^tovnyli e1 Usyl govzovi ;e Ha6 sa3i go.me garci pyrylov :ovr6 ;yamp :ovrkio3 =qdo.agan :rouand Axat;an3ox xy.asbanov;yan jana[ovmu kian or tatryxne ir ba3ka6 ka.akaganov;yan a-a]adar Noupar Phrphr;anbidi nsymaxne holokos;i o.6 ru5 a3labes 3arapyrov;ivnny6 tr0,agirnyru gu hantisanan1 Ar,auir Khøny;anpyrcov;yan pno3;u1 Ka.aka6 rov aracawaz wad;araxovmu 8Xy.asbanov;ivn9 pa-en qov6 |aroujiun Arxouman;an Wardoufi Pal;anganov;yan 3adovg a3s nyncov6 grna3 a-a]nortyl Ha3ox xy6 sa’ylov hamar5 )bama anx6 |akob Wardiwa®;an;ivnu5 t=paqdapar a3n al .asbanov;yan =qdovmi krea6 yal dari gar/yx my/ hnara6 Niqøl Babax;an-F;rnanthxxy.asbanov;yan yn;argova/ ganaxman1 A3s polor iratar6 mudov;ivn mu cor/a/ ullal ir Qristin Trdat;an Gououmy;anazci mu bydov;yan go.me5 a3s 2ov;ivnnyren ydk xy.asba6 ov.yr2in my] 8My/ Y.y-n9 yzrusivnagnyren Mard 56i ;ivow nov;yan harxu dagavin g0c6 cor/a/ylow5 havadalow or po6 Canada 2nd Class $80 (QC & ON)wyrlov/ovmi yn;argovyxav 8Xy6 dacor/ovi my/a,-int 3a3da6 lor go.myrn al cohaxovxa/ bi6 1ère classe/first class $90.asbanov;ivnu hreagan my6 rarov;ivnnyrow5 hima or na6 di ulla3 a3t 2yvow1 U.S.A. 1st class (US)$90na,norh [e9 wyrnacrow1 qacahagan undraba3kar gun6 Qapeagan ka.akaganov6 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Nman0rinag gy./iki mu wy6 ;ana3 Fransa3i my]1 Naqa6 ;yan badja-a/ 3ovsaqapov6 Dépôt légal:ra/ovyxav Fransa3i me] Ha6 cahagan yrgov ;ygna/ovnyru` ;ivnnyrov ,arku gyrgari1 Bibliothèque du Québec TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699Gibragan sba-naliknyru aztyxinAdrbe3jani wra3 “We acknowledge the financial support of the Government of Usd ;rkagan mamovlin5 Gibrosi 3ovnagan Tar2yal usd ;rkagan mamovlin5 Adrbe3janga-awarov;ivnu5 Adrbe3jani ga-awarov;yan ]n]a/ e tebi hivsisa3in Gibros ;-i[knyru5 Canada through the Canadasba-naxa/ er` y;e adrbe3janagan ;-i[knyru oronk darygan 18 hazar zp0sa,r]ignyr gu Periodical Fund (CPF) for our,arovnagovin tebi ;rkagan pa=anyal Gibros5 ‘oqatrein1 publishing activities.”gibragan 0tanavyrn al ;-i[knyr bidi gada6 Hivsisa3in Gibros gu naqadyser or a3sryn tebi Ly-na3in .arapa.i ma3raka.ak dari adrbe3janxi zp0sa,r]ignyrov ;ivu bidiSdy’anagyrdi noraga-o3x 0taga3anu1 grgnabadgover1
 3. 3. LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012 • ABAKA • 3Mah` Mytro’olitun 0’yra3i MONJRHALwasdaga,ad yrc[ovhi Amyriga3i yv Canada3i Ha3Lili {ovcaszyani Ga;o.ige Ygy.yxvo3 A-a]nort Cyr7 Mika3el Ybisgobos mdavoragan cor/i[ yv qmpacir Hn[agyan Govsagxov;yan 8Yri6 Movradyan a3xlyx :MM Gytron dasart Ha3asdan9 lracrin1 Lilin sgsa/ e yrcyl tbroxa6 gan darinyrovn1 19556in <i6 kago3i simfonik novacaqovmpin hyd Mahleri 26rt simfonia3in ir masnagxov;ivnu zink ha6 ma,qarha3in ov,atrov;yan ar=anaxovx1 606agan ;ova6 gannyrovn sgsav Yvroba3i yv Miaxyal Nahancnyrov a3l ka6 .aknyrov me] ovnynal avyli kan 30 tyryr hanra/an0; 0’yra6 nyrov me]1 A,qada/ e n,ana6 vor novacaqovmpi .ygawarnyrov hyd5 in[bes` Leonard Byrn,6 ;a3n5 Zovbin Myhta5 Hyrburt Won Cara3yan yv ovri,nyr1 Pazma;iv ancamnyr clqavor Abril 96in <ikago3i me] 91 tyryr sdan2na/ e By;owenidaryganin mahaxav amyriga6 96rt simfoniin me] yv Wyrdiiha3 n,anavor yrc[ovhi Lili 8Rekoviem9in me]1 19676in a36{ovcaszyan1 M0d 20 dari xyla/ e Ha3asdan5 ovr Al7 }a.hn^ Toqj& |aroujiun Arxouman;an% dokt& Ar,auir Khøny;an%(1962-86) an yrca/ e a,qarhi Sbyntiaryani 0’yra3in me] A®a=nord G;r& Miqahl :ps& Mourat;an ;u F& Ghorg Wrd& Xapar;anamyna3a3dni` Mytro’olitun yrca/ e Wyrdii 8A3da9 yv0’yra3in me] orbes a,qarhi Dicran {ovqajyani 8Ar,ag <apa;5 7 Abril6in hajo3ku ovnyxank myr 3argin dag un6lavaco3n con;ral;onyren min1 P9 0’yranyrov clqavor tyry6 tovnylov a3xylov;ivnu Ha3 Ga;o.ige Ygy.yxvo3 Miaxyal Na6A,qada/ e nayv Niv York ru1 Ir masin film mu bad6 hancnyrov yv Canada3i A-a]nort` Cyr7 Mika3el YbisgobosSi;ii 0’yra3in me] yv 3a]o6 rasdova/ e Ha3asdani me]1 Movradyan ungyragxov;yamp Mon;reali Dirama3r Naryg.ov;ivnnyr ar2anacra/ e a,6 Pymagan gyanki avardin an Ygy.yxvo3 hocyvor howiv` H7 Ceorc Wrt7 Zabaryani1 Srpazanqarhi pazma;iv pymyrov wra31 yrgar darinyr tasavanta/ e H0r ,kaqovmpin miaxan nayv hama3nka3in hocyvoragan yv ?na/ e 19216in <ikago3i Ye3l hamalsarani yra=,dagan a,qarhagan nyrga3axovxi[nyr1 Hivryru untovnyxin _AG6i5me]1 ?no.ku badmagan Ha6 kolejin me]1 :MM6i yv 8Abaca39 ,apa;a;yr;i .ygawarnyr yv war[agan63asdanen M7N7 ca.;a/ yn Lili {ovcaszyan n,anagalix nyr119096in1 Ha3ru` Wahan {ov6 avant pyra/ e hama,qarha3in Ir antranig a3s a3xylov;yan gabagxov;yamp Srpazan Ha3rucaszyan y.a/ e azca3in6 yra=,dagan m,ago3;in1 cohovnagov;ivn 3a3dnyx /an0;axman hamar yv dy.ygov;ivnnyr dovav ;ymi ga-o3xin5 ygy.yxinyrov yv hama3nknyrov dy.apa,6 qovmi masin ov 3a3dnyx ;e m0d adynen Niv York cdovo. A-a]6HPUM 8Garbis “a’azyan nortov;yan nsdawa3ru bidi dy.a’oqovi Los Anjylusi ,r]a6 nu5 ovr ha3ov;ivnu avyli hamaqmpova/ e1Mrxanag9i dov[ov;ivn Sofia3i me] Cyr7 Mika3el Ybisgobos /na/ e Zahle5 Lipanan5 19616in5 yv ir hocyvor badrasdov;ivnu sdaxa/ e Lipanani Zmma-ov wankin me]5 Asdova/apanov;yan par2raco3n gr;ov;ivnu` H-omi Lyvonyan hamalsaranin ov Lioni (Fransa) Institue Catholique6i me]1 Kahana3agan 2y-natrov;ivnu sdaxa/ e 19876in “arizi me]1 Naq kan Amyriga3i A-a]nortov;yan undrov;ivnu an inu darova3 ,r]anow mu wara/ e Ha3asdani ha3 ga;o.ige ygy.yx6 vo3 a-a]nortov;ivnu yv aba zanazan badasqanadovov;ivnnyr sdan2na/ e Zmma-i wankin yv H-omi me]1 Srpazanu Mon;real =amana/ e naqacahylov S7 Zadgovan ygy.yxagan d0nagadarov;ivnnyru yv /an0;analov ir h0din1 Hantibman avardin A-a]nort Srpazanu ,r]yxav Gytroni zanazan pa=innyru5 hamynalow qmpacradans pa=nin yv myr crataranin me]1 ar=anaxav 8Garbis “a’az6 badmov;ivnu5 m,ago3;u5 tiv6 yan9 mrxanagin1 A3s darygan xaznyrcov;ivnnyru yv a-asbyl6 mrxanagu gu 3adgaxovi o[6ha3 nyru1Hantisov;yan badvo3 hivryru yv bovlgaraha3 nyrga3axovxi[nyr agatymagani mu5 or ir hra6 Yra=,dagan hamyrcin mas6 daragov;ivnnyrow garyvor nyr6 nagxa/ yn ]ov;agahar` Kali6 Mard 116in Bovlgaria3i ma36 masnajiv.i adynabydovhi` turovm pyra/ e ha3 m,ago3;i5 na Hris;owa yv ta,nagahar`raka.ak Sofia3i me] gadar6 Sonia Avacyan6Bydrosyan5 badmov;yan yv ka.akagan Ha3g Arsenyan1vyxav HPUM6yan 8Garbis “a6 8Garbis “a’azyan Mrxa6 nbadagnyrov i nbasd1 Anx6 #a3dacri un;axkin digin’azyan9 mrxanagi dov[ov;ivnu nag9i war[ov;yan badasqa6 yalin a3s mrxanagin ar=ana6 Avacyan6Bydrosyan gartaxdy.vo3n HPUM6Sofia3i Syny6 nadov` _azmig :ahmazyan5 xa/ yn Carola3n Coks (Anc6 HPUM6i naqacah` Byrj Syt6ga3in Novacaqovmpi 66rt y.a6 Bovlgario3 :ymi Dy.abah` lia), Iw :yrnon (Fransa)5 ragyani ,norhavoragan q0s6nagi a-a]in hamyrcin un;ax6 Hoc,7 D7 Apcar wrt7 #owa6 Togd7 Mohammed Rifaat el ku5 ovr an cnahadank gukin1 Badga-yli hraviryalny6 gimyan yv a3l hama3nka3in Imam (Ycibdos)5 Togd7 Wovlf6 3a3dne yridasart cida,qa6rovn mas gu gazmein _ovsio3 sdovar nyrga3axovxi[nyr1 gang Govst (Cyrmania) yv do.in 3a3dnapyra/ ha3gagantysban` Yovri Isakow5 Ha3as6 )rovan my/aryaln er So6 ovri,nyr1 366amya3 mrxanaga6 yv bovlgaragan folklorin nbas6dani tysban` Arsen Sqo3yan5 fia3i hamalsarani Ha3aci6 gir Togd7 Goli3ski ir ovsovm6 du hama,qarha3in ka.aka6Ha3asdani hivbados` Anna dagan pa=ni wari[5 lyzova6 nasirov;ivnnyrow yv hradara6 gur;ov;yan1Sahagyan5 HPUM Sofia3i pan Togd7 “i;ar Goli3ski5 or gov;ivnnyrow dara/a/ e Ha3ox
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012HH S’iv-ki naqarar Hranov, #agopyania3xu Cyrmania yv Anclia Abril amsova3 a-a]in ge6 na/ hama3nka3in cor/i[nyrovsin5 S’iv-ki naqarar Hra6 hyd1 <tovtgarti me] yvs Na6nov, #agopyan a3xylyx Cyr6 qarar #agopyan hama3nkimania5 ovr Byrlini me] mas6 nyrga3axovxi[nyrovn hyd ovny6nagxyxav ngari[ Ar[i Galynxi xav cor/nagan hantibovmnyr1xovxahantesin5 or gazmagyr6 Polor hantibovmnyrovn5 naqa6ba/ er Cyrmanio3 martov rarin gungyranar HH tysbaniravovnknyrov marminu5 yv han6 Armen Mardirosyan1 Polortibovm ovnyxav ha3 hama3nki wa3ryrov me] Naqararu ga6nyrga3axovxi[nyrov hyd1 Na6 daryx ,kan,annyrov yv cna6qararu zro3xnyr ovnyxav ha36 hadacryrov 3an2novmnyr novir6gagan -adio3i yv hy-adisili yal /a-a3o.nyrov13a3dacirnyre1 Po;sdami me] Anxnylow My/n Pridania5Naqarar #agopyan a3xylyx a-a]in 0ru Naqarar #agop6aryvylaced #owhannes Ly’6 yan a3xylyx Ha3ox ;ymi a-a]6siovsi dovn6;ancaranu5 isg nort` Wahan ybs7 #owhan6Halle ka.aki Mar;in6Lovdyr nesyani yv aba` Calovsd Givl6hamalsaranin me] hantibovm bengyan Himnargi Ha3gaganovnyxav 8Mysrob9 ha3acida6 Pa=ni dn0ren Mardin Ysa36gan ambioni dn0ren togd7 yani5 oronx hyd qorhrtagxy6Armynovhi Apcaryani hyd1 xav iraganaxovylik /racirny6 Anxnylow Ke0ln5 an nyrga3 rov masin1 #yd mi]0rein5 naqararov;yan y-amya3 cor6 hyd yv knnargyx ha3 tbroxi5cdnovyxav S7 Sahag S7 Mys6 Naqararu hantibyxav Hara6 /ovneov;ivnu ngaracro. Film Xy.asbanov;yan 1006amyagirob ygy.yxvo3 ?a.gazarti va3in Ovelsi hama3nka3in .yga6 mu5 yv Naqararu badas6 naqabadrasdagan a,qa6badaracin5 orovn 3a]ortyx warnyrov hyd yv untar2ag qanyx nyrganyrov harxovmny6 danknyrov yv hama3nka3ina-a]nortarani srahin me] ylo3;nyrow nyrga3axovx Ha6 rovn1 harxyru1 #yd mi]0rein Naqa6ga3axa/ hamyrc mu1 #agopyan 3asdani ka.akaganov;ivnu #a]ort 0ru Naqararu a3xy6 raru hantibyxav HH naqginhantibovm ovnyxav a-a]nort` S’iv-k6 Ha3asdan cor/agxov6 lyx S7 Y.i,e yv Sarcis ha36 war[abyd` Armen SarcsyaniCarycin ark7 Bekjyani yv ;yan masin1 Wyr]avorov;yan gagan ygy.yxinyru5 hanti6 hyd yv dy.ygaxav 8Yryvan5 im;ymagan ov a3l wa3ryre =ama6 nyrganyru tidyxin S’iv-ki byxav hama3nki .ygawarnyrovn ser9 /racrin masin1Ha3asdani a3r martox ;ivi Mah pazmawasdag yra=i,dgesen avylin /qo.nyr yn Alyksandr #arov;ivnyani Usd Ha3asdani A-o.]abahagan naqararov;yan5 /qylovhydyvankow 3a-a]axa/ hivantov;ivnnyru5 clqavorapar ;okyrov Yryvani me] ir mahga6ka.xgy.u yv srdan0;a3in qxovmnyru5 gu 3a3dnovin /qyl sgsyle naxovn gnkyx ha3 tasagan10-15 dari ydk1 Ha3asdani me] a3t badja-av gu mahanan yra=,dov;yan my/yren5darygan 3-4 hazar mart1 n,anavor 30rino.` Alyk6 A3r martganx /qo.nyrov ;ivu 52-55% e7 dasu dari a-a] a3t sandr #arov;ivnyan5 92;ivu 60% er1 daryganin1 Isg Yryvani ginyrov baraca3in5 /qo.nyrov hamymadov;ivnu 6- #arov;ivnyan 1954-en7% e1 1990 y.a/ er Ha3filhar6 Ha3asdan ovni haga/qaqoda3in 0renknyr5 saga3n anonx monia3i mna3ovn cy.arovys6girargovmu mia3n masnagi0ren artivnaved e1 #adgabes gary6 dagan .ygawaru1 1962-envor gu ngadovi hanra3in wa3ryrov me] /qylov 0renknyrov girar6 sgsyal tasavanta/ ergovmu5 orowhydyv [/qo.nyru yvs5 3adgabes yraqanyru5 yn;aga3 Yryvani Bydagan yra=u,6yn no3n a-o.]agan wdancnyrovn1 danoxin me]1 Ir sdy./a6 cor/ov;ivnnyren lavaco3n6 nyru ngadova/ yn 8D0na6Bovlgaria3i gan naqyrcank9 kon[yr6 ;on5 8Ha3gagan rapsodi9nA-a]nortagan (hamahy.inagov;yamp A-n0 Baba]anyani)5 8Ask ha3Dy.abah =o.owovrti masin9 simfo6 nik hamyrcu5 8Sa3a; No6H7 Apcar Wrt7 wa9 knaragan 0’yran50rhnyx ha3 Sbidagi yrgra,ar=in novirova/ 8Ha3asdan6889 ]ov;agi kon[yr;on1 “o.a3in novacarannyrov hamar ir 30rina/,aqmadisdnyru cor/yru mda/ yn hamaqarha3in hampav 2y-k pyra/ gada6 ro.nyrov novacaxangin me]1 A3s 0ryrovn Bovlgariai Plow6 Alyksandr #arov;ivnyani sdy./acor/ov;ivnnyru ha3 yra6div ka.aku =amanyxin 36 yr6 =u,dagan m,ago3;i badmov;yan anpa=anyli harsdov;ivnngirnyre 350 ,aqmadisdnyr e1 Ir cor/yru hn[a/ yn mi]azca3in pymyrov wra3` Cyr6(jadragi warbydnyr) mas6 mania3i5 Lyhasdani5 Idalia3i5 Fransa3i5 AMN6ov5 Anc6nagxylov hamar Yvroba3i ,aq6 lia3i novacaqovmpyrov go.me1 An ar=anaxa/ e zanazanmadi d.amartganx mrxa,ar6 go[ovmnyrov yv mrxanagnyrov1kin1 Ha3asdanu gu masnagxi11 warbydnyrow1 Bovlgaria3i Ha3ox :ymi nonk5 ma.;ylow anonx 3a]o6 ragxov;yan naqacah` Silwi0a-a]nortagan Dy.abah D7 .ov;ivnnyr yv 3a.;anagnyr Tanailowi go.me5 or qanta6Apcar Wrt7 #owagimyan Plow6 mrxa,arki un;axkin1 wa-ov;yamp badmyx ir Ha3as6divi me] hantibyxav ha3 ,aq6 Ha3r Sovrpu hivrungalovyxav dan gadara/ a3xylov;ynenmadisdnyrovn yv 0rhnyx za6 nayv Yvroba3i ,aqmadi ungy6 ]yrm 3i,adagnyr1
 5. 5. LUNDI 23 AVRIL 2012 / MONDAY APRIL 23, 2012 • ABAKA • 5 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LE CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DU GENOCIDE ARMENIEN LUNDI 23 AVRIL 2012 Une réponse à un article signé tune au profit de la défense des par Yervant Azadian dans le Droits de l’Homme et de la dignitéUne conférence sur le génocide journal AZG du 04/04/2012 humaine ? sous le titre « UN NOUVEAU Depuis des décennies, la Causeassyrien en avril à Erévan MENSONGE QUI NOUS ATTEND ?» Arménienne est restée invalide. Ne faut-il pas rechercher les moyens pour en activer le processus ? Ne Dans son article, Yervant Azadian faut-il pas abattre les obstacles qui étudie de façon détaillée les déclara- se sont dressés sur notre chemin ? Il tions des divers chefs d’Etat du y a un siècle, le drame survenu à la Monde concernant la reconnaissan- nation arménienne ne doit pas être ce du génocide des Arméniens. Il est utilisé comme une toge pour faire bien évident qu’à la veille du 24 valoir la Cause Arménienne. Les Avril, les responsables des diffé- Arméniens doivent se débarrasser rents pays évitent d’utiliser le mot de leurs coutumes ancestrales qui se génocide afin de ne pas affliger le sont développées sous formes pouvoir turc malgré les promesses d’épines et d’ivraies mettant en péril données alors qu’ils étaient en cam- l’existence même du peuple armé- pagne électorale. nien. Dans les pays dits démocratiques, L’Arménien de la Diaspora doit les hommes d’affaires se préoccu- déchirer la couverture du chauvi- pent d’avantage de leur business nisme dans laquelle il s’est envelop- que des Droits de l’Homme qui res- pé et sortir la tête au-dehors pour tent ainsi engloutis dans les voir la réalité du Monde du 21ème ténèbres du monde civilisé. Une ins- siècle. titution digne de foi comme l’Eglise Depuis des décennies, l’Arménien chrétienne qui a prêché depuis des a gardé son identité dans la millénaires la croyance, l’amour des Diaspora et il est devenu un citoyen La communauté des expatriés génocide à Erévan serait érigé en avril. autres et le bonheur de l’humanité intègre du pays où il vit. Dans lesassyriens en Europe s’est lancée dans Le Centre de recherche sur le géno- n’a-t-elle pas subi les pressions et pays où il n’y a pas de discrimina-l’action pour sensibiliser le public au cide assyrien conduit un travail com- l’influence de ces businessmen ? tion entre les citoyens, lesgénocide des assyriens en 1915 avec mun avec le Musée-Institut du Pendant la Seconde Guerre Arméniens peuvent et doiventdes plans pour ériger un mémorial Génocide à Erévan a-t-il dit. « Le 100e Mondiale quand les hordes hitlé- s’impliquer dans les tissus socio-consacré au génocide dans la capitale anniversaire du génocide de 1915 riennes exterminaient des Juifs, des économiques, politiques et culturelsarménienne Erévan en avril. s’approche. Nous avons déjà com- Tziganes, des « asociaux » et des nationaux. « Nous avons envoyé une lettre por- mencé nos préparatifs ». opposants politiques, le Vatican Une communauté arméniennetant les signatures de 36 établisse- Une conférence aura lieu à Erévan s’est tu face à l’horreur. diasporique alors puissante partici-ments et 22 chercheurs spécialistes les 23 et 24 avril pour marquer le Dans chaque pays civilisé, pera au développement de ces paysdes génocides à tous les représentants début des génocides des Arméniens, l’Intérêt est une des causes princi- et simultanément stimulera les rap-des partis et principalement au des Assyriens et des Grecs perpétrés pales de l’abandon dans les ténèbres ports dans de nombreux domainesPrésident arménien Serge Sargissian, par l’Empire ottoman durant la des valeurs morales de l’humanité. A avec l’Arménie.pour que l’Arménie reconnaisse offi- Première Guerre mondiale. l’époque actuelle, quel individu, Nersès Durman-Arabyanciellement le génocide » a déclaré La conférence, intitulée « Génocide quelle formation ou quel Etat est Paris Avril 2012Sabri Atman, le fondateur du Centre assyrien (1914-1923) et ses con- disposé à renoncer à sa propre for- www.armen-progres.comde recherches sur le génocide assyrien séquences dans le monde moderne »,basé en Allemagne cité par le journal est organisée par la Déclaration uni-Hurriyet. verselle de recherches scientifiques, le L’Arménie a laissé un vide ouvert enignorant « Seyfo » (en syriaque géno- Centre culturel assyrien, la Fédération Révolutionnaire Arménienne et le Ragip Zarakolu libérécide) jusqu’à ce jour a dit Atmanajoutant que le mémorial consacré au Parti démocratique de l’Arménie. de prison l’Éditeur des éditions Belge, RagipLe brandy Ararat bientôt au Royaume-Uni Zarakolu, a été libéré de prison aujourd’hui en attendant son procès Célébré par Staline et Winston avec 14 autres suspects. Il avait étéChurchill avant de péricliter dans les mis en garde à vue le 28 octobreannées 1990, le brandy d’Arménie a 2011, au cours d’un vaste ratissage deretrouvé de sa superbe sous l’impul- police à Istanbul visant des kurdes etsion de maitres du cognac français. Le militants des droits de l’homme.cognac était aussi un favori d’Agatha Le défenseur de la cause armé-Christie et Frank Sinatra. nienne, accusé d’aide à un groupe La production de cet alcool ambré, terroriste, risque jusqu’à 15 ans dedistillé dans des alambics en cuivre prison.puis vieilli en fûts de chêne du Zarakolu qui dirige la maisonCaucase, parfois jusqu’à 50 ans pour d’édition Belge, a publié de nom-les plus luxueux, est passée de 1,7 mil- breux livres sur l’oppression deslion de litres en 1998 à 9 millions de minorités nationales en Turquie etlitres en 2006 et devrait connaître une sur le génocide arménien. La policenouvelle augmentation en 2007. lui avait confisqué seulement quelques livres comme “preuves du crime“ , Si la Russie reste de loin le premier marché, suivi par d’autres pays issus de lors de son arrestation, mais rien n’a été trouvé au sujet de soi-disant rela-l’ex-Union soviétique comme l’Ukraine ou le Bélarus, la Yerevan Brandy tions avec des organisations “terroristes“.Company (YBC, premier producteur arménien, contrôlé par le géant français Les livres confisqués sont les suivants : Vol. 2 de Vatansiz Gazetecides spiritueux Pernod Ricard) ou son concurrent Noy (Yerevan Ararat brandy (Journaliste Stateless) par Dogan Özgüden, rédacteur en chef d’Info-Turk ;wine factory) exportent aussi vers la France et les Etats-Unis. Habiba par Ondes Ender ; Processus de paix par Yuksel Genc et les manus- Il y a à peine dix ans, cet alcool réputé semblait pourtant voué au déclin. crits de trois livres sur le génocide arménien et d’histoire arménienne.Maintenant, Vinorium d’Europe de l’Est distributeur de boissons a exporté 10 mardi 10 avril 2012,000 bouteilles à Londres, pour y être vendues au prix de 29 £ environ (46 $). Jean Eckian ©armenews.com
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 23 AVRIL 2012 / MONDAY APRIL 23, 2012L’Arménie participera au festival Amélioration des relationsShakespeare 2012 de Londres Turquie-Suisse L’Arménie participera au FestivalMondial de Shakespeare en avril et Une mission économique suisse couronnée de succès en Turquie. Unemai 2012 qui se tiendra dans le cadre délégation économique de haut rang a accompagné le conseiller fédéraldes Olympiades culturelles de Johann N. Schneider-Ammann pendant sa mission officielle en Turquie.Londres. Dans dix ans, la Turquie, puissance économique montante pourrait figurer Le Théâtre Académique d’État parmi les dix premières puissances économiques mondiales. Aux yeux desSundukyan d’Erévan représentera entreprises suisses, il est d’autant plus important d’intensifier les relationsl’Arménie avec « Vie et mort du roi économiques avec ce pays.Jean » avec d’autres groupes de L’objectif du voyage à Ankara et à Istanbul était de renforcer les relationsthéâtre en provenance de 37 états. économiques bilatérales, de discuter des obstacles au commerce et des L’Azerbaïdjan ne participera pas à investissements et de rencontrer des représentants de l’économie turque.la fête, tandis que la Turquie sera Des entretiens officiels ont eu lieu avec le vice-premier ministre ainsi quereprésentée par un acteur Gevorg les ministres de l’Économie, des Sciences, de l’Industrie et de laMalikian, qui est d’origine arménienne. Technologie ainsi que celui en charge de l’Agriculture. Les représentants du gouvernement suisse et la délégation économique, qui comptait une quin- zaine de personnes, ont en outre rencontré les représentants de plusieursDes achats militaires pour l’Arménie entreprises et organisations turques. Actuellement 17e économie mondiale, la Turquie a l’ambition de figurer L’Arménie a augmenté de façon significative ses acquisitions d’armes nou- dans les dix premiers d’ici au 100e anniversaire de la République en 2023.velles et sophistiquées en réponse à une accumulation massive militaire en En 2010 et 2011, elle a enregistré des taux de croissance élevés, respective-Azerbaïdjan, selon le Premier ministre Tigran Sargissian. ment de 9 % et près de 7 %. La moitié de ses 73 millions d’habitants ont « Nous sommes obligés de garantir la sécurité de nos citoyens et la seule moins de 30 ans, de sorte que les jeunes y sont plus nombreux que dans lesfaçon de le faire est d’avoir une armée prête au combat, » a déclaré Sargissian autres États membres de l’Union européenne.lors d’une visite à Gumri, la deuxième plus grande ville d’Arménie. « Nous avons acheté de nouvelles armes et des munitions essentielles pour laRépublique d’Arménie, fournissant à nos forces des armes modernes et, ainsipouvoir imposé la paix à notre ennemi », a déclaré le premier ministre. Il n’adonné aucun détail sur ces livraisons d’armes. 24 avril 2012 : Arméniens et Juifs ensemblesUn rapport américain épingle Ce 24 avril 2012, jour de la 97e commémoration dula Turquie pour sa discrimination génocide des arméniens per- pétré sur ordre du gouverne-envers les minorités religieuses ment ottoman Jeunes turcs en 1915, sera commémoré lenon-musulmanes 22 avril à New York. Des milliers d’Arméniens et de Juifs sont attendus à Time Square pour rendre hommage aux deux millions d’arméniens massacrés sous l’autorité du Comité Union et Progrès et aux six millions de juifs exterminés par le régime nazi. Le 25 mars dernier, en prévision de ce 97e anniversaire, les quatre dernières survivantes du génocide des arméniens, plus anciennes résidentes de la Maison arménienne de New York, âgées de 100 à 103 ans, ont raconté, avec émotion, le calvaire vécu par leurs familles, les menant inéluctablement à la mort. « Cela a été quelque chose de terrible, j’espère que vous ne verrez jamais ça ! », dira Charlotte Kechetzhian, 100 ans, tandis qu’Azniv Kirakossian, 102 ans, déplore que « les années passent, mais rien ne s’améliore. Il n’y a pas de jus- tice », dira-t-elle dans un souffle. Rencontre à Istanbul entre des cinéastes turcs et arméniens Selon le service de presse du « Tulipe d’Or », la compétition L’United States Commission on nalistes, des scientifiques ou simples Festival International du Film Abricot nationale, et la compétition des DroitsInternational Religious Freedom citoyens se sont également déroulées. d’Or, le prochain atelier entre Humains dans le Cinéma, avec le(USCIRF) la commission américaine Au terme de ces rencontres, un rap- l’Arménie-Turquie se tiendra du 11 au prix « Film Award of the Council ofchargée de surveiller la liberté port de 380 pages a été publié qui 14 avril à l’occasion du Festival Europe », ou FACE.religieuse à travers le monde a publié dénonce les pressions exercées en International du Film d’Istanbul. Les films gagnants reçoivent cha-son rapport 2011 dans lequel la Turquie contre les minorités non- Le festival comporte trois compéti- cun un prix de 10 000 $ chacun, offertsTurquie est parmi les pays qui musè- musulmanes. « Le gouvernement turc tions : la compétition internationale, par la Fondation Eurasia Partnership.lent la liberté religieuse des minorités. a recours à une approche limitant laLes représentants de l’USCIRF ont liberté religieuse et la croyance et lesenquêté en Turquie du 21 au 26 février2011. Ils y ont rencontré Ergmen minorités religieuses continuent d’être menacées en Turquie » écrit le rap- 3 Arméniens d’Iran morts dans un accidentBaghis le vice-ministre turc chargé du port. Il ajoute « l’an dernier l’opinion d’autocar reliant l’Iran à l’Arméniedossier de l’entrée dans l’Union publique turque et les médias onteuropéenne, Mehmet Kyormez le mi- accentué l’expression d’un anti- L’accident d’un autobus de la compagnie iranienne « Didar seyré city » reliantnistre turc chargé des questions sémitisme ». Bien évidemment Ankara l’Iran à l’Arménie qui s’est produit près de la ville de Marant (Nord de l’Iran) areligieuses ainsi que les représentants rejette ces accusations. A Washington, fait 3 morts et 10 blessés. Le ministère arménien des Affaires étrangères indiquedes églises grecque, arménienne, Namek Tan, l’Ambassadeur de Turquie qu’une dizaine d’Arméniens se trouvaient dans l’autocar au moment de l’acci-assyrienne, et des représentants a jugé « infondé » le rapport de dent et que les trois voyageurs tués sont des Arméniens d’Iran. La cause dereligieux alévis, mormons et témoins l’USCIRF. Une attitude de rejet dont la l’accident serait l’éclatement d’une roue.de Jéhovah. Des rencontres avec des Turquie est coutumière. Des milliers d’Iraniens viennent en Arménie chaque année au cours de Norouz,membres du gouvernement, des jour- le Nouvel An perse célébré autour de l’équinoxe de printemps.
 7. 7. LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012 • ABAKA • 7 FA|KAKAN Z:{ASPANOUJ:AN 97-RD TAR:DARZIN NOUIROUA’ N:RDIRNorwygiagan Wga3ov;ivn 6 Fridyof Nansen:rcm7 Hra[ Ka]arynxHA#ASDAN YV MYR@AVOR ARYVYLKXARFOURANQE yva3ln1 19156i #ovnisin sgsav zar6hovranku5 orovn nmanu [e ar6 G:RMANAZI2anacrova/ badmov;yan me]1 FIUPATOSN:ROUGiligio35 Anadolio35 Mi]a6 WKA|OUJIUNN:REcydki polor ka.aknyren yv Movsovli cyrmanaxi hivba6civ.yren dy.ahan y.an ha3y6 dosu 19156i #ovnis 106in hy6ru1 Mahapyr /raciru sgsav -acryx` ;e 614 ha3yr 6 /yryr5cor/atrovil my;odavor gyr6 ginyr yv d.anyr 6 Diarbekiribow1 :ovrkyru oro,a/ ein me] lasdyrov wra3 q-novyxan0cdovil a-i;en pna]n]ylov yv qy.tamah y.an5 lasdyruhamar5 miancamuntmi,d5 amen Movsovl hasan tadarg1 Cyduin[ or ha3 er1 A3ryrovn my/ martga3in marminnyrn unglov6masu z0rago[i yn;argova/ zyx1 Nman ovri, lasdyr bad6ullalow5 /yryr5 ginyr yv ma6 r a s d o v y x a n 1 # o v n i s i 186 i n 5novgnyr5 hivantnyr5 ha,man6 Erzrovmi cyrmanaxi hivbado6tamnyr gaksorovein1 <adyr su dy.ygacryx` ;e Yrznga3ia3s t=paqdnyren` mygnyle kani m0d ]artyr dy.i ovnyxan1mu =am a-a] mia3n imaxan ;e Hy/ylaz0rax 866rt covntu5dy.ahan gulla3in1 Sdibovy6 irynx sbanyrovn hramannyrowxan ;o.lkyl irynx polor in[6 Gl.atoua‘ fa xof;r yv a]agxov;yamp kivrdyrov5kyru5 dovnyru5 ho.yru5 gyn6 avyli kan ksan hazar ginyr yvtaninyru5 hovn2ku5 garasiny6 Calow d.anyrovn` gu drovein sovn hoci mia3n hasan Haleb1 d.anyr godoryxin Kamaqiru yva3ln5 oronk p-naparovy6 cry;e 2ri1 {e;enyru gam Kivr6 Dasnuinn hazar ha3yr dy.a6 girjyrovn me]1 Bi;lisi me]`xan ;ovrk i,qanov;yanx go.me1 dyru 3ajaq 3ar2agovm gu cor6 hanovyxan Erzrovmenº1 ha3yrov my/ masu sbannovyxav5 /ein halovma, y.a/ garavan6 inu harivr ginyr ov d.anyrDHPI ARABIO| nyrovn wran5 gu p-naparein DOKTOR L:"SIOUSI Dicrisi ]ovryrovn me] nydovy6TA"ASTANN:RE ginyru5 gu go.obdein5 gu WKA|OUJIUNN:RE xan1 Anwaqjan ,arkn e a3s` Martga3in a3s t=paqd eag6 sbannein1 Usd wga3ov;yan tr7 Ly’6 anarc5 zazryli anc;ov;yanx1nyru dy.ahan y.an5 k,ovyxan` siovsi5 aksoragannyrovn yrgov Ha3yren omank o.]6o.] hrgi6my/ qovmpyrow5 hala/ovyxan5 AU:LI WATJAR QAN yrrortu ingav5 ,n[asba-5 ja6 zovyxan irynx dovnyrovn me]1ly-nyrovn me]en` tebi Arapio3 SPANOUJIUNE nabarhi un;axkin5 mivsnyru5 A3n ha3 zinovornyru` oronk /a6da’asdannyru1 Zanonk snov6 Aganadys 0dar mu guse5 gisamyrg gmaqaxa/ ovrova6 -a3a/ ein ;rkagan panaginxanylov gam badsbarylov ha6 8Dy.ahanov;ivnu homani, er gannyr5 hasan Sovria yv Mi6 ka]apar yv havadarmapar5 yvmar` o[in[ naqadysova/ er1 sbanov;yan91 Iraganov;yan ]acydk5 m.ovylov hamar tebi oronk ar=anaxa/ ein EnwyrJampovn wran` odki mnalov me] anhovn0ren avyli wad;ar anabadu yv hon mahanalov` ‘a,a3i isg my/arankin` irynxhamar anhra=y,d snovntu grxo6 er` kan sbanov;ivnu1 “oqa6 anlovr [ar[aranknyrov me]1 a3t ka]ov;yan yv havadar6.u gu cdner777tramow1 nag pird mahovan5 zohyru ta6 Tadabardova/nyrov ,arkyru mov;yan hamar5 3ydaca3in zi6 Anonk` or bidi [sbannovein dabardova/ ein amynen an6 gu kalein amisnyr ,arovnag5 na;a’ y.an5 l/ovyxan da6sovrow gam bidi [i3na3in 3oc6 martga3in dan]anknyrovn5 yv yv yrp hasnein janabarhin =anagir a,qadanki5 panaginnasba-5 bidi my-nein sowa6 artaraxnylov hamar anar6 /a3ru5 ganc [ein a-ner5 gu ydyv5 aba hraxanazarg y.anhar1 Ojracor/nyrovn /racrin taranali5 parparos yv sdo6 kalein ,ovr]anagi1 Gytrona6 irynx yrpymni zinagixnyrovnme] er a3s ba3manu1 rin ararknyru` ;ovrk i,qanov6 wa3ryru gu tadargovein ov gu isg go.me5 hramanow irynx ;ivnu anbadga-0ren zanonk lyxovein anunthad1 sbanyrovn1KOTORA’% KOTORA’% gorager 8zinovoragan anhra6 Ganqamda/ova/ov;yamp5 3o6KOTORA’&&& =y,d mi]oxa-ovmnyr91 #ovnisen -i tidavorov;yamp gu ;o.luk6 JAL:AJI <NAKAN Martga3in t=paqd eagnyre )cosdos5 amynadak y.ana6 vein t=paqdnyru orbeszi my-6 |A|TARAROUJIUNEpa.gaxa/ garavanu jampa3 gin5polor wila3e;nyren yv ka6 nein ansova. ov n0;i7 y;e Cyrmanaxi hivbadosnyrovgyller5 qovzargov a[kyre hy6 .aknyren tebi harav5 tebi [my-nein` gu my-xnein zanonk1 dy.ygacrov;yanx i lovr5 yv-ov5 ama3i wa3ryrov me]7 os6 anabad ,ar=yxav mahovan :ifivsu5 zarhovryli a3s hi6 dy.ahanov;yanx povn imasdindigannyrov andarpyrov;ivnu ;a’0ru1 G7Bolso35 Zmiv-nio3 vantov;ivnu5 ta,nagixn er qylamovd5 Cyrmanio3 tysbanugu ‘oqagyrbover anoragyli yv Halebi ha3yru 3arapyrapar sovrin1 Tiagnyru gu tizovein po.okacryr 3.yx P7 Tran7 ip-nov;yan1 Polor a3ryru yv zyr/ mnaxin dy.ahanov;ynen5 janabarhi yrga3nkin5 gaba6 zo~vr1 :ovrkyru naq govra6badaninyru gu mygdy.ovein yv [ar[aranknyren yv godora/en5 ganein 0tu1 na3in iro.ov;ivnu5 aba guano.ok0ren gu godorovein1 Gi6 orowhydyv a3s ka.aknyrovn me] 3a3dararein` ;e bedk [ovneinnyru5 /yryru yv d.anyru 3a-a] pazma;iv yvrobaxinyr ga3in5 KOTORA’ martasiragan tasyr a-nylovgu m.ovein` da-abalix yv aganadysnyr grna3in ullal ’NNDAWA|R:ROU MH+ irynx ta,nagixen1 :alya;ahavor wijagi mu me]5 gu my-6 t=oqa3in y.ylov;yanx1 Zmiv-6 Pazma;iv wa3ryrov me]5 be3 ,nagan0ren 3a3dararyxnein an0;ov;yne yv /arave1 nio3 me]5 artaryv5 cyrmanaxi saga3n5 walinyrn ov ;ovrk i,6 My;yrniqi` ;e CyrmanaxinyruAnonk` oronk [ein grnar kalyl sbanyru mi]amdyxin` arcylk qanov;ivnnyru avylort hama6 no3n baracanyrovn me]5 dar6a3lyvs5 gu mdragovein5 min[yv hantisanalov hamar ojra6 ryxan dy.ahanov;ivnu gam pyr gyrbow bidi [cor/ein1or cydin i3na3in5 a3novhydyv cor/ov;yanx1 aksoru1 I~n[ harg gar timylovgu sbannovein1 Garavanu hy6 a3t badrovagnyrovn1 OYIRE :U OURAZOUMEduzhyde gu n0sranar5 an06 G:RMANAZI AKANAT:SI ME Godoryxin ha3yru` irynx P7 Tov-u5 a3sinkn I;;iha6;ov;ivnu5 /aravu5 3ocnov;ivnu WKA|OUJIUNE /nntawa3ryrovn me]1 M/pin` dagan ;ovrkyru5 [ein ovzyr oryv sbanov;ivnnyru avyr gu Xo3x dalov hamar ta=anov6 #ovlisi 16in5 Bi;lis` #ovlisi cyrmanaxik mi]amovq ulla3incor/ein1 Ga-yvancovein gi6 ;ivnu a3s bardatrova/5 hy6 16in5 Mov,` #ovlisi 106in5 irynx nyrkin cor/yrovn1 Cyr6nyrn ov a.]ignyru5 gu waja-6 diodn cnaxkin5 3i,ynk wga3ov6 Mala;ia` #ovlisi 156in5 Ovr6 managan ga-awarov;yan ]an6vein islamagan ,ovganyrov me]7 ;ivnu cyrmanaxi aganadysi fa` )cosdos 196in yv Hogdym6 kyru` wyr] dalov hamar wa36ksan tahygan gar=er go3s mu7 ªQarpyrten yv Sypasdia6 pyr 166in5 Jezire` Sybdympyr racov;yanx5 abartivn mna6a.]ig mu5 hinc tahygan` yri6 3en dy.ahanova/ dasnov; ha6 26in5 a3sbes5 usd garci5 xin1dasart gin mu gam a3ri mu1 zar ha3yren yrykharivr 3i6 Diarbekir5 Mida;5 yva3ln5 <ar& h= 10
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012Amyrigyan wga3ov;ivnnyr 6 HYNRI MORGUN:HAOV:rcm7 6 Ynowk ArmenAZCI MU SBANNOVMU 1915-in5 Ha3 xy.in manova/ dy.u hasnil5 ty- 3i,yl ovri, ,ad mu trovacnyr5 ji,tpna]n]ovmu g4untcrger anonk ,ad 3ajaq gu no3n[a’ zarhovryli5 or[a’ wyryv 3i,ova/u1garc mu t=ovarov;ivn6 ]artovein1 Garc mu ba6 Powantag ;ivrk ga3srov;yan me] ganona6nyr5 oronk arcila/ [ein racanyrov me]5 ha3 zin6 vor ]ank mu cor/ovyxav sbannylov o[ mia3n;ovrkyrov cor/o.ov;ivn6 vornyru 3ajaq gu sban6 polor arovnyru` oronk ha3yrov nor syrovntnyru5 1895-i yv ovri, nuvein avyli gdrovg gyr6 mu grna3in arcasavoryl5 a3l nayv =o.o6darinyrov ]artyrovn bow mu5 orowhydyv cry6 wovrtin dgaraco3n tasagarcu tivrin orsme]1 A3t naqgin ,r]an6 ;e unthanovr soworov6 mu tar2nylov nbadagow1 Or[a’ al aha6nyrovn5 Ha3yru timat6 ;ivn mu tar2a/ er za6 vor ulla3in anzen zinovornyrov a3s ]ar6rov;yan dgar ov=i gam nonk ba.arivnow sban6 tyru5 anonk inknin c;ov;ivn yv artarov6mi]oxnyrov der ein1 A3t nylu1 Cry;e amen ba6 ;ivn ein5 pa.tadovylow a3n warmovnkinadyn ha3yrovn ard0na/ racanyrov me]5 my;odu hyd5 or zenk bahylov gasga/in yn;argu6[ein zinovoragan mar6 no3nn er1 Asge ange 50 va/ ha3yrov clqovn ba3;yxav1 Pnagana6zank dysnyl5 ;rkagan gam 100 hocinox qovmpyr par5 krisdonyanyru wrtowyxan5 yrp civ6panagin me] /a-a3yl5 gu =o.wein5 [orsagan .yrov yv ka.aknyrov me] aztyr ‘agxovy6gam zenk gryl1 In[bes tasagnyrow irarov gu xan5 oronk gu hrama3ein zenkyru danilarten usi5 a3t qdra6 gabovein5 gu darovein zinovoragan ga3anu1 Orowhydyv a3s hra6ganov;ivnnyru wyrxova/ civ.en ki[ hy-ov ama3i manu mia3n krisdonyanyrovn 3adovg er5ein5 yrp 3y.a’oqagan6 F;nri Morkenjaou dy. mu1 #angar/ hra6 hydyvapar5 ha3yru lav ump-nyxin ;e` in[nyru cyraco3n i,qa6 xannyrov ba3;ivnnyrov bidi ullar artivnku5 yrp irynk anzennov;yan diraxa/ ein 1908-in1 O[ mia3n 2a3nu gu lyxner 0tu5 yv ;ovrk zinovorny6 mna3in5 min[ty- irynx islam traxinyrukrisdonyanyru ard0nova/ ein zenk ru` oronk ipr hydyvort /a-a3a/ ein5 ard0nova/ ein bahyl irynx zenkyru1grylov5 a3l ga-awaragan i,qanov;ivn6 dqratem irynx ga3ku gu ta-na3in1 Anonk Saga3n hnazantyxan hramanin7 adornyru5 azadov;yan yv havasarov;yan or tiagnyru ;a.ylov gu .rgovein5 zanonk wra35 ;ivrk ba,d0nadarnyru cry;eqanti irynx gadaryal p-ngovmin me]5 gu cry;e mi,d polorowin myrg gu cdnein5 xn/aqint gyrbow cravyxin hraxannyru`ka]alyrein zanonk zenk a-nylov1 Hydy6 orowhydyv5 soworov;yan hama2a3n5 ;ivr6 ipr n,an ;e 83y.a’oqov;ivn9 mu gu /rac6vapar5 1915-i sgizpu5 ;rkagan ivrakan6 kyru co.xa/ g4ulla3in anonx polor zcysd6 rover yv irynx zohyru tavatrov;yan am6[ivr ka.aki me] ga3in hazaravor ha3yr5 nyru1 A3n tebkyrovn me]5 oronx /an06 pasdanov;ivnow pand nydyxin1 Hazara6oronk ipr zinovor marzova/ ein yv oronk ;axa35 sbanni[nyru irynx zohyrovn da6zinova/ ein hraxannyrow5 adrjanagny6 -abankin wra3 nrparovysd mu avylxovxa/row yv ovri, mardagan zenkyrow1 Wari ein5 p-natadylow zanonk5 cntagaharcor/o.ov;ivnnyru ancam mun al yryvan unyle a-a]5 irynx cyryzmannyru ‘orylov1pyrin or` a3t martigu grna3in irynx Badmy4m miag trovac mu5 or gu cdnovizenkyru artivnavorabes cor/a/yl1 Ag6 myr hivbadosnyrovn dy.ygacirnyrennyryv er or` a3s ancam ha3gagan ]art mu megovn me] yv or hima mas gu gazme amy6unthanovr gyrbow avyli badyrazmi mu rigyan ardakin cor/yrov naqararov6pno3;u bidi a-ner5 kan hancamanku an6 ;yan tivanacrov;ivnnyrovn1 #ovlisi sgiz6ba,dban a3ryrov yv ginyrov a3n miahan6 pu5 2000 ha3 8amele9nyr 6 a4s e ;ivrkyrenco3n sbantacor/ov;ivnnyrovn5 zors ;ovr6 anovnu a3n zinovornyrovn oronk cor/avorikyru mi,d irynx hociin hajo3 cda/ ein1 ‘oqagyrbova/ yn 6 Qarpyrten hanova/Xy. mu pna]n]ylov a3s /raciru 3a]o.xnylov ein` jampa3 ,inylov hamar1 A3t ka.akinhamar5 yrgov naqaka3lyr bedk ein a-nu6 ha3yru hasgxan ;e` in[ gu n,anagevil7 anhra=y,d er polor ha3 zinovornyru adiga5 yv govsagalin timyxin or qna3eanz0r tar2nyl yv polor ka.aknyrov ha6 anonx1 Pa3x a3t ba,d0nadaru havasdi6 vornyr zenk [3an2nyxin5 barzabes anor3yrovn 2y-ken zenkyru a-nyl1 Ha3asdanu axovx5 ;e` a3t martox wnas bidi [has6 hamar or 3an2nylik zenk [ovnein5 min[ty-qy.tamah unyle a-a]5 Ha3asdanu bedk xuver yv no3nisg qntryx cyrman misionar pavagan my/ ;ivow an2yr 3ama-0ren myr6er anba,dban tar2nyl1 1915-i sgizpu5 Ehmanen5 or qovjabu hantardyxne5 a3t =yxin 3an2nyl5 o4[ ;e orowhydyv abus6ha3 zinovornyru ;rkagan panagin me] baronin badivi q0sk dalow ;e` naqgin dampov;ivn mu gu sarkein5 a3l orowhydyvyn;argovyxan nor 0renki mu1 Min[yv a3t zinovornyru bidi ba,dbanovein1 Brn7 g4ovzein ba,dbanyl irynx gyanku yv irynxadyn5 anonxme ,adyru badyrazmig y.a/ Ehman havadax govsagalin q0skin yv ginyrovn badivu5 a3n harsdaharov;ivn6ein5 pa3x hima anonx polorin al zenkyru hantardyxovx =o.owovrtin ahovto.u1 nyrovn tem5 oronx gazmagyrbovylovn ci6a-novyxan yv anonk cor/avor y.an1 Pa3x cor/naganin me]5 a3t 2000 an2yren dagn er1“oqanag irynx yrgirin ipr nyda2ic yv amenkn al godorovyxan5 yv irynx marmin6 A3n badi=u` orovn yn;argovyxan a3shy/ylaz0rk /a-a3ylov5 dysan or jampa3 nyru nydovyxan ngov.i mu me]1 Kani mu ansasdo.nyru5 gu gazme =amanagagix,ino. cor/avor yv py-i gyntaninyr y.a/ hocinyr mia3n ‘aqan yv anonx mi]oxow e badmov;yan amynen ahavor clovqnyrenein1 Irynx g-nagu gu py-xovein amen or` ]artin lovru dara/ovyxav amen go.m1 megu1 {ym gar/yr or amynen qavar ta6garci ba,arnyr5 yv gkylow py-in dag ov Kani mu 0r ydk5 ovri, 2000 zinovornyr ryru ancam yrpyk nyrga3axovxa/ ullank,ovylow ;ovrkyrov qarazannyren yv sovin6 .rgovyxan Diarbykir1 A3t martigu ama3i avyli zarhovryli dysarannyr5 kan anonk`nyren5 gu p-natadovein yv irynx 3ocna/ wa3ryr .rgylov miag nbadagn er ;o.ovl oronk nyrga3is dy.i ovnyxan powantagmarminnyru gu ka,g-dein Gowgasi ly-ny6 or anonk godorovein1 Orbeszi anonk :ivrkia3i me]1 :ovrk osdigan6zinovor6rovn me]1 Yrpymn5 a3t gyrbow py-na6 timatrylov gam ‘aqovsdow azadovylov nyru o4[ meg noviraganov;ivn gu jan[6vorova/5 gu bardavorovein irynx jampan ov= [ovnynan5 a3t t=paqd arara/nyru na3in1 Bahova/ zenkyr ‘nd-ylov badur6panal5 cry;e min[yv ges me]kyrnin 2ivnin ganonavor gyrbow an0;i gu bahovein1 vagin dag` anonk go.obdyxin ygy.yxi6me] mqrjova/1 Cry;e irynx ampo.] =a6 Ga-awaragan cor/agalnyr5 jampan nyru1managu pax 0tin me] g4anxunein5 kna6 anonxme a-a] anxnylow5 kivrdyrovn lovr Gu canago/ein kahananyru` zca3azovrgnalow [or cydinin wra35 yrp saga3n irynx gov da3in or` garavanu gu m0dynar yv gu unylov asdijan5 a3n badrovagow ;e`cor/abydnyrovn antovl q;anovmu tib6 badovirein anonx` gadaryl irynx srda6 anonk q-owov;yan 0jaqn ein1 Yrp ygy6va/agan a-i; mu un/a3er knanalov1 hajo3 bardaganov;ivnu1 O4[ mia3n kivrd .yxinyrov me] zenk [cdnein5 adyn6adynSnovnt ullalow` anonx [n[in pan mu mia3n xy.i a3ryru ly-nyren war gu qov=ein a3s hraxannyrow5 adrjanagnyrow yv sovryrowgu drover7 y;e hivantana3in5 gu ;o.ovein sowallovg yv ov=asba- qovmpin wra35 a3l gu zinein ybisgobosnyru yv kahananyru5hon` ovr inga/ ein yv irynx ;ovrk harus6 nayv kivrd ginyru gov ca3in msacor/i zanonk gu ka,ein badyrazmagan ad6dahari[nyru pavagan adyn kowyrnin gu tanagnyrow5 orbeszi Allahi a[kin` yannyrov a-]yv` ipr 0renki haga-ag zenkmna3in5 go.obdylov hamar anonx polor ,ahin a3n ar=aniku` or krisdonya3 mu gro.nyr5 yv zinova/ 2yvow ‘o.oxnyrovn me]ovnyxa/u5 no3nisg anonx zcysdnyru1 Y;e sbannylen a-a] gov ca31 A3s ]artyru gu bdudxnein5 ampoqin moly-ant za36gyanki hamar ocoro.nyr 3a]o.ein sah6 masnagi badaharnyr [ein1 Ys grna3i ro3;u crc-ylov hamar barzabes1
 9. 9. LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012 • ABAKA • 9_OVSAGAN WGA#OV:IVN 6 ANDRE MANDYL<:AM:OVRKIO# HA#OX }ARTU Yridasart6;ovrkyrov ga-awarov;ivnu5 hama,qarha3in ba6 Sdibo.apar gu qntre or ir pazovgu [p-nynk1dyrazmen 0cdovylow5 i cor/ trav meg milion ha3yrov sbanov6 8:rkagan a3s mi]oxa-ovmnyru5 andarago3s5 myr ;,naminyrovn;ivnu ]artow5 an0;ov;yamp5 /aravow yv qo,dancovmnyrow1 m0d my/ crc-ov;ivn bidi 3a-a]axnyn yv pnaganapar bidi 0c6 1915-i carnan yv amran5 Yridasart6;ovrkyrov ga-awa6 dacor/ovin myzi tem1 Wsdah0ren a3s qsdov;ivnnyren my/abesrov;yan hrahancow5 :ovrkio3 aryvylyan nahancnyrovn me] pna6 bidi dov=e ha3 azcapnag[ov;ivnu1 A3sovhantyr25 ys gu qorhimgo. ha3yrovn meg masu dy.vo3n wra3 ]artovyxav5 isg ovir,nyr ;e mynk [ynk grnar a3s mi]oxa-ovmnyru arcilyl sgzpovnkow5 pa3xk,ovyxan tebi harav ov mahaxan daracrov;yan jampanyrovn grnank my.maxnyl1 Ha3ox qa’anararagan a,qadanku5wra31 :rkagan i,qanov;ivnnyru o[ mia3n mdahocova/ [ein _ovsio3 go.me gazmagyrbova/ ov ka]alyrova/5 sdaxa/ e a3nkandaracirnyrov gyanki abahowov;yamp yv abrovsdow5 a3l untha6 my/ hamymadov;ivnnyr5 or gu sba-na3 :ovrkio3 co3ov;yan1ga-agu5 anonk gu ka]alyrein yv no3nisg 3ajaq gu gazmagyr6 8Gu qntrym or ha.ortek dok;7 Ly’siovsin yv cyrmanaganbein ;ovrk yv kivrd civ.axinyrn ov hrosag6 ha3anbasd gazmagyrbov;ivnnyrovn5 ;enyru5 oronk gu go.obdein ov gu sbannein :ovrkio3 zinovoragan yv ka.akagan nyrga3daracirnyru1 iratrov;yan me]5 wyro3i,yal mi]oxa-ovmnyru :rkagan i,qanov;ivnnyrovn hrahancow anqovsa’yli yn t=paqdapar1 Ys qorhrta6zinovornyru gu ]artein irynx ba,dbanov6 bahagan gyrbow ha.orta/ ym a3s poloru;yan 3an2nova/ anmy. ha3yru1 Hazaravor Erzrovmi5 Adana3i5 Halebi5 Movsovli yvdaracirnyr sowamah gulla3in /araven ov Ba.dadi hivbadosarannyrovn1 6 Wangyn63ocnov;ynen sba-a/1 Yrpymn tahijnyru qy.6 ha3m91tamah gunein irynx zohyru5 ga3rein o.]6o.] Cyrmania hamagar/ik cdnovyxav ir tys6gam pra/y/ gunein zanonk ta=an [ar[a6 banin yv [p-nyx Enweri 8pazovg9u ov [arci6ranknyrow1 #ajaq ty-adi ginyrn ov manovg6 lyx ha3yrovn 8dy.ahanov;ivn9u1nyru ga-yvancein ov gu waja-ein1 Ovri, Y;e meg go.me cyrmanagan tivanacidov6daracirnyr gu mahana3in ansova.ov;yne gam ;ivnu my.abard ;y;yvamdov;yamp mu ard06hivantov;ivnnyre Mi]acydki yv arapagan nyx 8gasga/yli9 ha3yrovn dy.ahanov;ivnu5anabadi wada-o.] arcylaga3annyrovn me]7 mivs go.me cyrmanagan hivbadosarannyrovyrpymn arcylaga3an go[ova/ wa3ryrovn me] gu dy.ygacirnyru lovsapanyxin 8dy.ahanov6]artein barzabes5 in[bes y.av baracan ;yan9 iragan hancamanku1 No3n baron_as ivl A3ni me] havakova/ 14000 dara6 Wangynha3mu yv iryn 3a]orto. mivs polor tys6cirnyrovn1 bannyru qisd po.oknyr nyrga3axovxin ;rka6 Ha3yrovn dy.ahanov;ivnu 0dar aganadys gan i,qanov;yanx1 :ovrkyru ;yryvs [einwga3i mu hama2a3n5 ]arti ka.akawar gyrb havadar cyrmanagan wrtowovmin angy./ov6mun e1 Wa3racov;ivnnyru5 zors mynk a3sdy. ;yan5 tas dalov [a’ bargy,d [ein ngadyrgu 3i,adagynk5 anhyrkyli ‘asdyrow aba6 zanonk7 pa3x manavant anonk cidein ;exovxova/ yn hama,qarha3in badyrazmi cyrmanaxinyru 2yvaganov;ivnnyre antin bi6un;axkin isg1 Anclyren Gabo3d Cirk mu yv di [anxnein yrpyk1Zovixyriagan Gomidein meg hradaragov6 Cyrman hivbadosagan yv tivanacida6;ivnu5 8Ha3yrov )cnov;yan @y-narg95 gu gan polor dy.ygacirnyru mia2a3nov;yamp gumegdy.yn sdovara;iv ‘asda;ov.;yr5 my/a6 hasdadyn5 ;e ]artyru cor/atrova/ ynmasnov;yamp ha3;a3;ova/ aganadys [ezok ;rkagan ga-awarov;yan hrahancow5 orbeswganyrov go.me (amyrigaxinyr5 zovixyriaxinyr5 danimarka6 hydabntovm ha3 =o.owovrti ampo.]agan pna]n]ovmi /racrin1xinyr)1 A3s wga3ov;ivnnyren omank gu wyrapyrin no3nisg cyr6 Ahavasig a3t dy.ygacirnyren kani mu hadova/nyr7manaxinyrov1 Badyrazmen ydk5 cyrmanagan ga-awarov;ivnu 8Harxu gu wyrapyri ampo.] =o.owovrti mu pna]n]ovmin gamdok;7 Yohannes Ly’siovsin ard0nyx hradaragyl ardakin p-ni islamaxovmin91(dy.ygacir Samosi hivbados Kivkhofi5 4cor/ox naqararov;yan wyrapyryal namagnyr5 oronk ampo.]owin #ovlis 1915 )gu myrgaxnyn Cyrmanio3 ta,nagix :ovrkio3 go.me i cor/ trova/ 8Ys gyn;atrym ;e im naqort dy.ygacirnyrs gabaxovxanyn5parparosov;ivnnyru1 A3s hradaragov;ivnu ard0nova/ e5 wsda6 or ;rkagan ga-awarov;ivnu [a’u anxovxa/ e ,adonx yv anhapar Cyrmanio3 wra3 /anraxo. gasga/u xrovylov nbadagow1 cidagx0ren gu hydabnte ha3 =o.owovrti pna]n]ovmi /raciru Hama,qarha3in badyrazmi un;axkin5 cyrman ga3syragan naqnataren ‘oq a-nova/ mi]oxnyrow5 oronk [yn wa3ylyr Cyr6ga-awarov;ivnu 3ajaq ampasdanova/ e ha3gagan ]artyrovn manio3 ta,nagixu ullal ‘a’ako. ga-awarov;yan mu91gabagxov;yamp :ovrkio3 ngadmamp ir go.me xo3x drova/ pa6 (Dy.ygacir Halebi hivbados _e0sleri5 21 #ovlis 1915)7 8:ovr6ryaxagam [ezokov;yan 3anxankow5 orowhydyv ink mia3n i wija6 kio3 ka.akagan wyr]in ov..ov;yan go.mnagixnyru guntovnin ;egi er a-a]ku a-nylov ]artyrovn5 ,norhiv ir ;ovrk ta,nagixin ha3yrovn tem irynx 2y-narga/ cor/o.ov;yan wyr]nagan nba6wra3 ovnyxa/ aztyxov;yan1 Cyrmanio3 war[abydin yv tysban6 dagn e :ovrkio3 ha3ox ampo.]agan pna]n]ovmu1 Badyrazmennyrovn 3a3drararov;ivnnyru5 oronk myr; gu hyrkein5 myr; gar6 ydk5 :ovrkio3 me] al ha3 bidi [ovnynank5 pa-axi0ren 3a3da6taraxnein ]artyru5 a3sbes go[ova/ ha3yrovn 8tavajanov;yan rara/ e iravasov an2navorov;ivn mu91 (Dy.ygacir Halebi hiv6badja-ow95 gu /a-a3ein mia3n z0raxnylov gasga/nyru bados _e0sleri5 3 #ovnovar 1916)7 8Yridasart;ovrkyrov go6Cyrmanio3 masin7 artaryv5 Cyrmanio3 hamar ,ad al anhajo3 midein my/amasnov;ivnu hamozova/ e or ;rkagan ga3srov;ivnu[er pna]n]ovmu darri mu5 or unthanrabes tem er :ovrkia3en bedk e himnovi zovd islamagan yv ‘an6;rkagan qarisqinnyrs cyrmanagan ;a’anxovmin1 wra31 Bydov;yan pnag[ov;yan o[ islam yv o[ ;ovrk darryru Cyrmanio3 nor ga-awarov;ivnu yryvov;abes [ovzyx or dyve a3s bedk e islamanan yv ;rkanan p-ni ov=ow7 hon ovr garyliyrgtimov;ivnu1 An ard0nyx hradaragovmu =o.owa/ovi mu5 or gu [ulla35 bedk e pna]n]ovin1 A3s /racri iracor/ovmin hamar;ovi hasdadyl cyrmanagan tivanacidov;yan iragan tyru7 nyrga3 =amanagu ,ad nbadaga3armar gu ;ovi a3s baronny6tyr mu5 or ki[ nbasdavor e Wilhylm P7i ga-awarov;yan1 A3s rovn1 Irynx /racrin a-a]in gedu gu wyrapyri ha3yrov ha,6=o.owa/ovn gu hasdade ;e ha3yrovn dy.ahanov;ivnu ar=ana6 vy3artarin91 (Dy.ygacir hivbados <e0bner6_iq;eri5 Mivniq5xa/ e ga3syragan Cyrmanio3 havanov;yan5 or saga3n pazma;iv 4 Tygdympyr 1916)1po.oknyr nyrga3axovxa/ e :ovrkio3 ( ;eyv a3t po.oknyru novaza6 Cyrmanaxi hivbadosnyrov dysageden darpyr [e nayv tys6co3n aztyxov;ivn isg [ovnyxan) yrp 8dy.ahanov;yan9 iragan bannyrovn dysagedu1nbadagu 3a3dni y.av1 Tysban baron Wangynha3m5 or 19156i Ma3is 316in cyrma6 Tysban baron Wangynha3mi go.me Cyrmanio3 ardakin cor/ox naxi war[abydin a-]yv ba,dbana/ e ha3yrov dy.ahanov6naqararov;yan 3.ova/ 31 Ma3is 1915 ;ovagir hydyvyal hy-a6 ;yan mi]oxa-ovmu5 no3n darovan #ovnis 176in gu cre7 8Paxa6ciru gu lovsapane ha3yrov dy.ahanov;yan me] Cyrmanio3 3a3d e or ha3yrov dy.ahanov;yan trtabadja-u mia3n zinovor6ovnyxa/ tyru78arcilylov hamar ha3yrovn lrdysagan ararknyru agan ngada-ovmnyru [yn1 Nyrkin cor/ox naqarar :alya; be3yv zancova/a3in absdampov;ivnu7 Enwer ‘a,a nbadagatra/ wyr]yrs myr tysbanadan ba,d0nadarnyren dok;7 Mordmanie5 badyrazmagan wijagen 0cdovylow5 ‘agyl ha3gagan tbrox- hyd ovnyxa/ q0sagxov;yan un;axkin 3a3darara/ e5 ;e govzynnyrovn my/amasnov;ivnu5 arcilyl ha3yrovn ;.;adaragan nama6 0cdovil hama,qarha3in badyrazmi a-i;en5 wyr]naganabesgacrov;ivnu5 ‘agyl ha3 mamovlu yv Mi]acydk dy.a’oqyl ha3y6 2yrpazadovylov hamar irynx nyrkin ;,naminyren5 a-anx an6rov absdampagan gytronnyrovn polor gasga/yli undaniknyru1 hancisd ullalov 0dar tivanacidov;yan mi]amdov;ivnnyren91
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 23 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 23, 2012Ancliagan Wga3ov;ivn 6 LORD BRA#STHE TREATMENT OF ARMENIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE(Laid before the houses of parliament as an Official Paper, London, 1916) 777Myr a-a]in ka3lu bedk e ulla3 daracrov;ivn yrpyk dy.i [ovnyxav5 a3ldaracrov;yan =amanag 0smanyan sah6 mia3n ]art1 Ovri,nyrov me]5 in[besmannyrovn me] abro. ha3yrovn ;ivu j,tyl1 Erzrovm5 Drabizon yv Ancara5 darac61912-in5 Ha3ox badriarkin go.me ga6 rov;ivnn ov ]artu no3n panu gu n,ana6darova/ martahamari mu hama2a3n5 gein5 kani or5 aksoryalnyrov garavan6ha3ox ;ivu gu hasni 2,100,000-i1 )sman6 nyru sis;yma;ik gyrbow gu pna]n]oveinyan ga-awarov;ivnu ir wyr]in ba,d06 ty- nor jampa3 yla/1 Giligio3 baraca6nagan dy.ygacirnyrovn me] ha3ox ;ivu gu 3in5 garavannyru 3ocnov;yan ov hivan6ha,ove o[ avyli kan 1,100,000: Yrgov go.6 tov;yan badja-ow gu grjadovein yv y;emyrn al ka.akagan havasar ,ahyr grnan no3nisg my/akanag ]art [gazmagyrbovy6ovnynal [a’azanxylov irynx ;ivyru5 pa3x xav5 garavannyru5 asdijanapar guhavanagan e or ha3yru avyli my/ 3arcank pna]n]ovein1ovnyxa/ ullan j,crdov;yan hanteb1 Amen baraca3i5 wsdahapar garyli eAmenen 8[ezok9 m0dyxovmu bidi ulla3 usyl ;e ]artyrov yv daracrov;yan ta6gisyl a3s darpyrov;ivnu yv ha3ox ;ivu dabardova/nyrovn a-novazn gesu pna]un6ngadi ovnynal orbes 1,600,000, untovnylow ]uva/ e1 Amyrigyan )cnov;yan Gomidei 5or j,marid ;ivu gu cdnovi asor yv 2 mi6 Abril 1915 ;ovagir dy.ygacrin hama6lioni mi]yv ,ad havanapar` 2 milioni 2a3n5 Der Z0ri5 Tamasgosi yv Halebim0d1 ,r]anin me] daracryalnyrovn ;ivu 500,000 Yrgrort ka3ln e sdovcyl daracrov;ynen gu cnahadovi1 A3s ;ivu havanapar [a6azadovo.nyrovn ;ivu1 Usd manramasnyal ’azanxov;ivn e5 saga3n [i hagasyr myryv wsdahyli dy.ygacirnyrov sahmanu a3n yzragaxov;yan5 ;e a-novazn meganxnylow -ovsagan Gowgas abasda6 milion daracryalnyrovn ce; gesu pna6no.nyrovn ;ivn e 182,000, isg Ycibdos ] u n ] o v a / e 1 Y n ; a t r y a l a 3 s 500,000-i n‘aq[o.nyrov ;ivu` 4200: Gan nayv ha36 wra3 bedk e avylxnyl nayv anonk5 orgagan garyvor havakaganov;ivnnyr 6 Movsovl mnaxin yv anonk5 or aksori jam6Izmir yv Bolis 6 oronx cry;e ampo.]ov6 )cnov;yan Gomiden5 wyr]yrs5 dy.vo3n povn wra3 war trova/ yn7 a3sbesow ;ivu;ivnu zyr/ gu mna3 ampo.]agan ]ar6 wra3 cdnovo. ir ba,d0nadarnyren dy.y6 gu par2rana3 1,200,000-i5 in[ or avylityre5 paxi .ygawarnyren1 gov;ivn sdaxa/ e5 ;e a3t ,r]anin me] m0d e iraganov;yan5 kan myr untovna/ Gosdantnovbolso3 me] ty- 150 hazar wyrabro.nyrov ;ivu 12,000 e1 meg milionu1ha3yr mnaxa/ bedk e ullan1 #ydo35 gan Y;e Izmiri5 Gosdantnovbolso3 yv mivs A3s wijagacragan brbdovmnyru grnank8ga;olig yv po.okagan mille;9nyru5 oronk ca.;agannyrovn ;ivu 350,000 untovnink yv am’o’yl yv usyl ;e5 orkan or myr ;yrianovanagan gyrbow zyr/ mnaxin darac6 amynala3n sahmannyrov me] ka-ort milion dy.ygov;ivnnyru ;o3l gov dan5 1915-i da6rov;yne5 yv nayv islamov;yan tar2a/ny6 al dank ga;olig5 po.okagan5 islamaxa/ racrov;ynen havasar ;ivow ha3yr ‘a6ru1 A3s tasagarcyrovn ;ivu cnahadylu yv a3l wyrabro.nyrovn5 :ovrkio3 me] qa/5 ]artova/ yv wyrabra/ yn1 Yv mynkangaryli e5 kani or anonx hanteb daracrov;ynen azada/ ha3yrov ;ivu 600 sqala/ bidi [ullank y;e ivrakan[ivri,qanov;ivnnyrovn wyrapyrovmu anga3ovn yv hazaru [anxnir1 tasagarci ;ivu 600,000 untovnink1‘o’oqagan er1 Orowhydyv5 oro, dy. mu A3s ha,ovow5 dy.ahanov;yan ov ]arti Da-abanki yv sbanov;yan a3s ahavoranonk ka]alyrovyxan5 ovri, dy.yr ka]a6 zoh caxa/nyrov ;ivu g4ulla35 a-novazn5 badovhasu gr0nagan ny.mdov;yan (fa6lyrov;ivn [cdan yv anonxme ,adyrovn hyd meg milion yv havanapar` 1,200,000 gam na;izm) cor/u [er1 Gr0nagan ny.mdov6;rkagan i,qanov;ivnnyru lovsavor[agan6 avyli1 ;ivnu5 a3s baraca3in5 avyli my/ tyr munyrovn bes warovyxan1 Unthanovr a-mamp5 J,tovmi gar0d yrrort harxn e cidnal [gadaryx kan Gali’olovi yv Kov;i g-iv6Yridasart6;ovrkyru irynx /racrin cor6 ;e` a3s meg milionin orka|nu pna]n]ovyxav nyrovn un;axkin1 )rinagi hamar5 gr06/atrov;yan me] ‘rovsiagan p/aquntrov6 yv orka|nu wyrabryxav1 Hos yvs myr nagan ny.mdov;yamp garyli [e paxadryl;ivn trin yv paxa-ov;ivnnyrov ov 8ancor/6 niv;yru sahmana’ag yn yv unthanraxovm6 un;axku kivrdyrov yv [e;enyrov5 oronknaganov;yan9 pa=inu ,ad ny. y.av1 nyru` anabahow5 drova/ ullalow or i,6 sarsa’aztov ararknyrov me] cdnovyxan Usd badriarkarani ;ivyrovn5 Erzrov6 qanov;ivnnyrov un;axku5 a3s baraca3in yv oronx hamar badasqanadov garyli [emi5 Bi;lisi yv Wani wila3e;nyrovn me] al5 ‘o’oqagan y.av1 Garc mu wila3e;6 ngadyl zirynk1580,000 ha3yr ga3in 1912-in1 Amyrigyan nyrov me]5 in[bes nayv Wan yv Bi;lis5 (:arcm7 H7N7)Faastan ;u&&& Wangynha3m5 cryx Byrlin5 ha3gagan harxu5 ha3 xy.in nyrovn5 d.anyrovn yv hivantny6 #ovnisi 106in5 19156in5 ;e ]n]ovmow7 aha tiva3in /ra6 rovn1<ar& h= 7-hn 8:alya; imaxovx ;e P7 Tov-u ciru5 zor govze iracor/yl Sdoracrova/` govze 0cdovil badyrazmen5 ir ;ovrk ga-awarov;ivnu1 Nyrkin Cor/yrov Naqarar Pa3x Cyrmanaxi aganadys6 nyrkin ;,naminyren 2yrpazad6 :alya;9nyrov dy.ygacrov;ivnnyru ano6 vylov hamar5 anarcyl5 a-anx GA{TNAGIR NAMAKE.ok ‘asdargov;ivnnyrn yn 0dar tivanacidagan mi]a6 A3s masin oryve darago3s [i A3s ca.dnacir namaginta,nagix ;ovrkyrov cor/a/ mudov;yanx91 #ovlis 76in an ;o.ovr hydyvyal ca.dnacir lovsangaru hradaragova/ eojirnyrovn1 A3t dy.ygacrov6 tar2yal cryx Byrlin5 8Dy.a6 namagu5 or Sybdympyr 156in Aa e M7 Pynytigdosi crkin;ivnnyru xo3x govdan o[ mia3n hanov;ivnnyru gu gadarovin ov..ova/ er Halebi osdigana6 me]5 8Ha3yru95 e] 259 Copyn6dmartov;ivnu tahijnyrovn5 a3nbisi nahancnyrov me]5 gan bivro3in7 hag5 19251a3lyv anhyrkyli0ren ga.a6 oronk badyrazmagan sba-6 8Ga-awarov;ivnu oro,a/ e.agyn` ;e amen in[ gadar6 naliki dag [yn7 a3nbisi 2yvow pna]in] unyl :ovrkia pnago. ªFA|KAKAN FARZEvyxav +e0n6:ivrkyrov yv irynx mu5 or gasga/ [i ;o.ovr` ;e polor ha3yru1 Amen anonk5 GO|OUJIUNgomidein go.me manramasn0ren ;ovrk ga-awarov;ivnu gu hy6 oronk gunttimanan a3s hra6 )cosdos 316in5 19156in5badrasdova/ /racri mu ha6 damdi ha3 xy.in ]n]man )s6 manin5 parygamnyr bidi [ha6 :alya; be3 3a3dararyx cyr6ma2a3n1 #ydaca3in +e0n6 manyan ga3srov;yan me]91 #ov6 marovin ga-awarov;yan1 Or6 manaxi tivanacednyrovn5 ;e:ivrkyru wad0ren ovraxan ;e lisi 10-in5 19166in5 Goms My6 kan al xavali ;ovin 2y-k 8ha3gagan harxu co3ov;ivnojiru yv ;e anor ganqamu6 ;yrniq gu hy-acre By;man a-nova/ mi]oxnyru5 a-a]a6 [ovner a3lyvs97 ji,t gu q0ser5da/ova/ badrasdov;ivnu1 Holwegi` ;e ;ovrk ga-awarov6 turyal nbadagin hasnylov kani or5 a3t bahovn5 wyr]A3t ovraxovmu [‘rgyx zirynk ;ivnu ir hydamdov;ynen ma6 hamar` bedk e qy.tyl q.jmu6 cda/ ein polor dy.ahanov6paro3agan qaranovme1 za[a’ [i ,y.ir5 i hyjovgs M7 danki 2a3nu yv sy’agan mar6 ;ivnnyru1 Sagava;iv wyrab6 Nahancnyrov tysbanin azta6 tasiragan zcaxovmnyru yv ro.nyr ga3in mia3n7 zanonkDIURA|IN ’RAGIRE rarov;yan5 i hyjovgs Srpazan wyr] dal a3s =o.owovrtin ]n]ylu t=ovar [er1 Cyrman tysbanu5 Baron Babin mi]amdov;yan1 Lov/yl co3ov;yan5 a-anx qna3ylov gi6

×