Abaka 18 03-2013

917 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
255
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 18 03-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Wardan S;drak;anin m;[adranq a®a=adroua‘ h Paror Farik;ani spanoujiune patouir;lou famar Ha3asdani Naqacahagan undrov;ivn6 nyrov ;ygna/ov Wartan Sytragyan bidi my.atrovi Baro3r Ha3rigyani tem maha6 ’or2 badovirylov 3anxankow1 A3s masin 3a3dna/ e 8Armen’res9u n,ylow5 or Syt6 ragyani tem nyrga3is yrgov amsovan ga6 lanki dag mnalov wji- hrabaragova/ e1 N,ynk5 or Sytragyani cor/u gu knne az6 LX& TARI JIU 1878 :RKOU<ABJI% 18 MART 2013 ca3in anwdancov;yan /a-a3ov;ivnu1 • VOL. XXXVI, NO 1878 • LUNDI, 18 MARS 2013 • MONDAY, MARCH 18, 2013 Oc ;us h atni g;[ankaric Watikani mh= Faastani |akob |akob;ane d;spanoujiun piti bazoui HH Ga-awarov;ivnu havanov;ivn dova/ e HH naqacah Syr= Sar6 cusyani hramanacrin S7 A;o-en nyrs HH tysbanov;ivn panalov masin1 In[bes 3a3dna/ e HH AC ‘oqnaqa6 rar <avar, Ko[aryan5 tysbanov;yan paxovmu oragabes nor magartagi bidi par2raxne yrgov bydov;ivnnyrov 3arapyrov;ivnnyru1 Ha3asdani yv Sovrp A;o-i mi]yv tivanacidagan 3arapyrov;ivnnyru hasdadova/ yn 1992-i Ma3is 23-in1 1988-i avyri[ yrgra,ar=en ydk Sovrp A;o-u Ha3asdanin xovxapyra/ e jan[xa/ e Ha3ox Xy.asbanov;ivnu` martasiragan 0cnov;ivn` novirapyry6 Wadigani me] H-omi Bab #ow6 low Ha3asdani A,oxki ,r]ani me] hannes6B0.os P76i yv Carycin P7 ga-ovxova/ 8dirama3r Narygi9 hi6 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosi mi]yv vantanoxu1 sdoracrova/ hamady. 3a3dararov6 Sovrp A;o-u 2000-i No3ympyr 9-in ;yamp56 3i,yxovxa/ e <7 Ko[aryan1 Mard (6in5 mahaxa/ e HH =o.owrtagan cy.angari[5 bydagan mrxanagi ta’nygir #agop #agopyanu1 Wirafa;re Wrastani ka®awarouj;an Cy.angari[u /na/ e 19236in` Ycibdos1 n;rkaazouzicn;roun f;t qnnarka‘ ;n Faoz Naqnagan gr;ov;ivnu sdaxa/ e A.yksantrio3 me]5 aba Gibrosi Mylconyan war=aran1 Z;[aspanouj;an yanacman fnarauoroujiune Masnacidagan gr;ov;ivnu sdaxa/ e Cahirei cy.arovysdi (1944-1948) yv “arizi Cran <omie 8Wrasdani ha3 hama3nk9 hasaragagan gazmagyr6 agatymianyren (1952-1954)1 19626in undanikow bov;yan war[ov;yan nyrga3axovxi[nyru hantiba/ yn dy.a’oqova/ e Ha3asdan ov abra/ e min[yv Wrasdani me] i,qo. 8Wraxagan yrazanktymog6 mah1 radagan Wrasdan9 miaqa-n ga-awarov;yan ka6 #agopyan ir sdy./acor/agan a-a]in ,r]a6 .akagan kardov.ar Sozar Sovbarii hyd1 A3s ma6 nin sdy./a/ e pnabadgyrnyr5 ovr ,y,dova/ yn sin gu ha.ortyn 8Wrasdani ha3 hama3nk96i ma6 dqrov;yan ov a-an2nov;yan zcaxmovnknyru1 movli /a-a3ov;ynen1 )darov;yan me] abrylov darinyrovn #agopyan Mard 4-in ga3axa/ hantibovmu nbadag ovnyxa/ e clqavorapar ngara/ e ;yma;ik ngarnyr5 ovr nor ga-awarov;yan nyrga3axovxi[nyrovn nyrga3ax6 ivra3adovg ov=ow ov nrpov;yamp unthanraxovxa/ nylov wiraha3ov;yan qntirnyrovn masin wraxagan ha3 e Ha3ryniken hy-ov abro. ir hydy.y-nyan hama3nki ovnyxa/ dysagedu5 a-a]argylov a-ga3 syrntagixnyrovn hocywijagu1 qntirnyrov lov/man ov.inyru5 y.anagnyru1 #agop #agopyani a,qadanknyru nyrga3axova/ Hantibman un;axkin knnargova/ yn yrgri ga-awarman cor/un;axin me] yn a,qarhi darpyr yrgirnyrov me]1 A3s 0ryrovn azca3in ‘okramasnov;ivnnyrov masnagxov;yan ;yman5 mi]nagarc yv par26 anor 8janabarhi wyr]u9 gdavu nyrga3axova/ raco3n gr;agan hamagarcin me] a-ga3 qntirnyru5 in[bes nayv Wrasdani e Sotheby’s ajovrta3in dan xovxahantes6 ma3raka.akin me] Ha3ox My/ Y.y-ni zohyrov 3i,adagin novirova/ qa[kari waja-kin1 dy.atrman yv Ha3ox Xy.asbanov;yan ba,d0nabes jana[man hnaravo6 rov;yan wyrapyrovo. Harxyr1Morninksjar k*esh ªKar;uore oc Polso Mouja`;an Patriarqi wiyake au;li kaoun hjh banakzoujiunn;rou ];uacan h% :OVRKIA 6 Bolso3 Badriark Mysrob P7 Mov6al^ qa[aqakan kamqeº ;afyan5 or a-o.]ov;yan 3angar/agi wad;arax6 man badja-ow movdk cor/a/ er Bolso3 S7 “rgi[ Ipryv YAHG Minski qmpagi hamanaqacaho. hivantanoxi wyragyntanaxman pa=anmovnk5 dy6Yrgir` Miaxyal Nahancnyru badrasd e ,arov6 .a’oqova/ e synyag1 A3s masin gu 3a3dne Bolso3nagylov ir ]ankyru Ly-na3in >arapa.i hagamar6 ha3ox badriarkarani ga3ke]u1 Bolso3 Ha3oxdov;yan qa.a. garcavorman nbadagow7 Hinc6 badriarku naqort ,apa; ]yrmov;yan par2raxman,ap;i5 Mard 7-in a3s masin 3a3dna/ e Adrbe36 yv aryan jn,man 3angar/agi angovmi badja-owjani m0d Miaxyal Nahancnyrov tysban _i[urt dy.a’oqova/ er S7 “rgi[ hivantanoxi wyragyn6Mornings;ar5 8Amyriga3i @a3n9 2a3nas’iv-i tanaxman pa=anmovnk1 8<ap;ovan un;axkinga3anin hyd gadarova/ harxazro3xi mu un;axkin1 pov=ovmu ovnyxav ir tragan artivnku yv norin amy6Antrata-nalow 20 darinyre i wyr YAHG6i Minski nabadovov;yan m0d n,marova/ qancarovmnyruqmpagi cor/ovneov;yan` tysbanu n,a/ e5 or wj-o6 novazyxan1 5 Mardin srpazanu ‘oqatrovyxav hi6ro,u o[ ;e panagxov;ivnnyrov 2yva[a’n e5 a3l` vantanoxin me] cdnova/ ir synyagu95 n,ova/ eka.akagan gamku1 3a3dararov;yan me]1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 18 MARS 2013 - MONDAY MARCH 18, 2013Badasqanadovov;ivn amen panix a-a] Cyrmanio3 tysbanadovnu der nra arda3a3dov;ivnnyru5 Usd yryvo3;in5 _affi #ow6 20 hazar yovr0 gu|AKOB AU:TIQ:AN oronk =qdovmn yn wyr]in 25 hannisyanu [i cidagxovm a3s 3adgaxne sovriaha3 darinyri myr garyvor nova6 polori wdancavorov;yan as6 {ym ovzovm antrata-nal jovmnyrix megi nyrazca3in me6 dijanu1 Nra ov.y.ovm ty-yvs ca.;agannyrovnAzadov;yan hrabaragovm gov;yan ov miov;yan1 m,ov, e ov mlar1 A3labes ir_affi #owhannisyani hanra6 Iravovnk [eink ovnyna3 wyr6 darpyr ylo3;nyrovm myr yrgri YRYVAN 6 Sovrio3 me] dy.ihavakin myr da.antavor yr6 ]in a3s ,y,datrovmu yvs any6 a-a]in ardcor/naqararu ovnyxo. badyrazmagan gaxov6cahan6yrci[ _ovpen Haqwyrt6 lov5 y;e 8=a-ancov;yan9 .y6 hantes [er ca3 3aqov-n5 o[ ;yan badja-ow my/ ;ivowyani ardasana/ dqmar mdky6 gawaru wyro3i,yal yv mivs ha6 bydagan martov sba-nalik6 sovriaxinyr =amanagavorabesrin1 Soxialagan xanxyrow ;e vaknyrovm ambion ov par26 nyrow ov 3oqordanknyrow5 han6 hy-axan Sovria3en1 Anonxmea3labes naqort ci,yrovanix i raq0s [dramatrer nayv oro, tes [er ca3 undrov;ivnnyrovm kani mu hazar ca.;agan has6wyr nra abazca3in za-an6 a3l martganx5 owkyr5 my.m 30covd iryn [a,qada/ polor dadovyxav Ha3asdan1xanknyru knnargvovm6knnatad6 asa/5 3ajaq yn ‘asdyl irynx marzbydnyrin5 ka.akabyd6 Bydov;yan go.me i cor/vovm yn pazmago.mani0ren5 hy6 anbadasqanadov linylu1 nyrin ov civ.abydnyrin bad6 trovo. 0=antagov;yan naqa6dyvapar avylaxnylov ki[ pan e A-a]in hyr;in ngadi ovnym =ylov sba-nalikow5 gamowin 2y-nov;ivnnyrovn zovcahy-5mnovm in21 Pa3x5 gar/ovm ym5 8Paryvi9 ,ar=man wa.orta3nin hra=aragan dalov bahan]ow1 sovriaxinyrovn 0cnov;yan 2y-kanhra=y,d e antrata-nal 3angar/ 8tar2i yga/9 hin6nor A3labes na ha;a;a3 [er da3 g4yrgare nayv 8A-akylov;ivnhanrahavaki hravira/nyri yv 3y.a’oqagan Nigol “a,inya6 0dar yrgrnyri bydyrin ov Ha3asdan9 hasaragagan gaz6a-a]in hyr;in _affi #ow6 nin5 oru 5 dari a-a]5 henx mi]azca3in gazmagyrbov;ivn6 magyrbov;ivnu5 or gu cor/agxihannisyani warmovnkin1 a3s 0ryrin5 Miasnigyani ar6 nyri .ygawarnyrin yv i ;ivs MAGi Ca.;agannyrov har6 Ka.akagan yv o[ mia3n ka6 2ani m0d havakova/ ].acrci- tranx “ov;inin5 )landin5 xow cyraco3n 3an2nagadarin.akagan bragdiga3ovm un6 mi;ingavornyrin hrahrovm er` Jon Kyriin5 “arozovin5 qra6 (UNHCR) hyd1 Paxi adge5tovnova/ anqaqdyli ganon e` henx nman a-i;i sbaso. os6 dylow nranx5 nayv myr zo3c 8A-akylov;ivn Ha3asdan9iko gazmagyrba/ havaknyrovm diganov;yan hyd paqovmnyri1 ga;o.igosnyrin5 inknapaxarg a,qadagixnyru tivrov;ivn govambionn ov par2raq0su [i ga6 Dysnys o4r ba,d0novm e iryn dalov a3labes` inku a3lyvs [i dan sovriaxi ca.;agannyrovn`ryli zi]yl oyve megin5 ori dysnovm Nigolu 3i,yal Hinc6 hantovr=ylov777 0cdovylov a-o.]abahagan /a6asylikin ov anylikin wsdaha/ ,ap;i 0rova3 hanrahavakovm Usd yryvo3;in5 hr2icnyri yv -a3ov;ivnnyren yv anonx anhu6[ys 100 dogosow1 ir isg a-a]arga/ yv _affov satri[nyri ungyragxov;ivnu ra=y,d qorhrtadovov;ivn g4a6 Manavant pazmahazaranox go.mix 2y-ax 8hanrakovei9 waragi[ e1 Pa3x nayv` ,a4d bahowyn1havaknyrovm anbadasqanadov trova/ 8abaca3 ga-awarov6 wdancavor1 <ar7 e] !$gyxova/kn ov trsyvorovmnyru ;yan9 gazmovm1 Yryvi clqavor Brn7 _affi #owhannisyanuan;o3ladryli yn ov wdanca6 tadaqazi1 Ba,d0n` ori cor6 bedk [e mo-ana35 or myr =o6vor5 an,ov,d5 y;e gazmagyr6 /a-o3;nyru na ir wra3 wyrxryl .owovrtu5 ;e4 ir yv ;e4 Syr=bi[nyri nbadagn el henx m;no6 er ty-yvs 2008;7 #ovnovar6“y6 Sarcsyani 0cdin polor 2a3nlordi abaga3ovnaxovmu [e777 durovar amisnyrin5 yrp ir dovo.nyru5 cry;e a-anx pa6 <abajaj;rj Oryve himk [ga3 _affi #ow6 qmpacra/ ;yr;i a-a]in e]ovm xa-ov;yan5 y4v i,qanov;ivn6 ABAKAhannisyanin tidavoryal an6 paxyl er amen0rya3 3adovg an6 nyrix yv unttimov;ivnix ba6badasqanadovov;yan me] my6 givn` 8”ydrovar 19-in nsdylov han]ovm yn isgagan5 qorka3in.atrylov5 manavant or na han6 yn9 wyrnacrow1 Nra nyrga3ov6 pary’oqovmnyr1rahavakin 8asovlisovm9 iryn ;ivnu hanrahavaka3in ‘odiv6 Bedk [e msqyl5 bedk [e Hebdomadaire Arméniendaran]adyx Haqwyrtyani mi wra3` wdancavor e usd wdancyl a3s bahu1 Armenian Weekly ISSN 0382-9251dqmarov;ivnnyrix5 ;eyv anga6 amyna3ni5 3.i Lin[i tadas6 Publié par /Published byryli er5 or na tadabar6 dani hy-angarow1 Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5:ovrkia ka3lyrov gu naqa2y-ne Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 E-Mail: abaka@bellnet.caXy.asbanov;yan masin filmin tem www.tekeyanmontreal.org/modules/news Patas.anatou .mbagir^ YRYVAN 6 :ovrkio3 me] ar6 un;axkin usa/ e pymatri[u1 AU:TIS PAGGAL:ANten isg ka3lyrov gu 2y-nargovin :eyv hy.inagnyru ,ad man6 ’anouzoumn;rou%Ha3ox Xy.asabanov;yan novir6 ramasnov;ivnnyr a-a3=m [yn nouiratououjiunn;rou ;uva/ 8Jynyks9 filmin tem5 orovn paxa3a3da/5 a3tovamyna3niv5 gras;n;aki patas.anatou^me] havanapar tyryr bi6 filmi ba,d0nagan ga3kin wra3 SALBI MARKOS:ANdi sdan2nyn ,ark mu hanra6 dy.atrova/ niv;yrovn hama63a3d tyrasannyr5 in[bes` Ny6 2a3n` aniga badmov;ivn mun e Joronjoi patas.anatou^;uli “or;mun ov Armand Asan6 yra=,daced Salii masin5 or MATAJ MAMOUR:AN;i1 yrgaradyv ba3kare ov t=ovar Canada :rkagan 8Zaman9 ;yr;in qo[untodnyr 3a.;aharyle ydk 2nd Class $80 (QC & ON)hama2a3n` 8Xy.asbanov;yan mia3n gu paxa3a3de ha3gagan 1ère classe/first class $90anhimn my.atranknyrovn tem qazyrov panalin` mia=amanag U.S.A. 1st class (US)$90ba3kari himnatramu9 sgsa/ e namagnyr sgsylow tarov amynamy/ tadin5 Ha3ox Xy.as6 Autres pays/Other countries:ov.argylov holiwovdyan asd.yrovn` go[ unylow banov;yan jana[man hamar1 1st class (US)$120anonx hra=arylov filmin me] tyr sdan2nylov Filmi hy.inagnyru gu hasdadyn5 or irynk Per issue $1.75ca.a’aren1 8Mynk nayv holiwovd .rga/ ynk yvs sgsa/ yn namagnyr sdanalov ;rkagan Dépôt légal: Bibliothèque du Québecgadarova/in wyrapyryal ;rkagan go.mi dy6 go.men5 saga3n gu bntyn5 ;e badrasd yn ti6s a g e d u n y r g a 3 a x n o . DVD-n y r o v ‘ a s d y r 9 5 maga3ylov polor t=ovarov;ivnnyrovn1 PM40015549R10945usa/ e ;rkagan gazmagyrbov;yan naqacah #i,yxnynk5 ;e Xy.asbanov;yan jana[man TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699Sava, E.ilmyz1 tem ba3karo. ;rkagan himnatramu naqabes Ha3azci pymatri[ Ardag6Syvada Cricor6 ar,av dara/ er nayv a,qarhah-[ag Mylyan gu naqadyse a3s darovan No3ympyrin Gibsuni tem5 yrp dy.ygov;ivnnyr dara/ova/ “We acknowledge the financialsgsil 8Jynyks9i ngarahanovmnyru` 3ovsalow za3n ein5 ;e an yvs gu /racre film mu badrasdyl support of the Government ofavardyl 2014-in5 orbeszi anor hama,qarha3in Xy.asbanov;yan masin1 Canada through the Canadaa-a]in xovxatrov;ivnu gadarovi 2015-i Abril 8Mynk a3=m gancna/ ynk :ovrkio3 tem Periodical Fund (CPF) for our24-in1 zrbardi[ nor ar,avi mu a-]yv5 or ir magarta6 publishing activities.” 8Filmu himnova/ e mia3n badmagan ‘asdy6 gow nman e 8Midna3; Eks’res9in7 mynk bedk erov wra395 Ha3asdani hanra3in hy-ovsdady6 ,ad ov,atir ullank a3s harxin me]95 avylisov;yan hyd gadarova/ harxazro3xi mu ganovq 8Zaman9in usa/ er E.ilmyzu1
 3. 3. LUNDI 18 MARS 2013 - MONDAY MARCH 18, 2013 • ABAKA • 3Naqarar Mirzo3yan` Sdy’anagyrdi0taga3anu hasdad bidi cor/e L>H AC Naqarar Garen dioga3ani y;yrow1Mirzo3yan ,y,dylow usa/ e7 8Mnaxa/ amen in[5 nyra-68Sdy’anagyrdi 0taga3anu yal nayv san2azyr/ karozar6bidi cor/e1 Aniga bidi ,avu5 a3n ov..agi fan;as;igiraganaxne ov.yvora’oqat6 mda3nov;ivnnyru5 oronk gu da6rovmnyr5 adow isg abahowylow ra/e adrbe3janagan go.mu5L> =o.owovrti5 anor pnag6 a3t amenu garyli e pnov;acryl[ov;yan yv martov himnarar meg pa-ow` sovd1 {ovyr;yroviravovnknyren megu` dy.a,ar6 sgsman 3sdag amsa;iv ys [ym=ylov azadov;yan iravovnku1 n,yr1 A-a]in hyr;in5 dari6A3t ka3lu5 L> ga-awarov;yan nyrow [e5 or paxovmu gu dy6a3t oro,ovmu paxa-abes mar6 .a’oqovi1tasiragan e yv nbadag ovni Sdy’anagyrdi 0taga3aniabahowylov sy’agan =o.owovr6 wyrapaxman harxu5 wyrapax6ti pnaganon gynsacor/ovneov6 man5 o[ ;e paxman5 yzra6;ivnn ov iravovnknyru1 A3t ma6 ’agi[ ‘ovl mdav anxyal dar6sin ys a-i; ovnyxa/ ym usylov van “ydrovarin1 Myr nba6nayv MAG6i me] dara/ova/ dagn e hasnil5 orkan hna6namagow5 ovr manramasn ,a6 ravor e5 or polor dysagiratrova/ e5 ;e in[ yn 0ta6 wdancnyru paxa-ovin1 Myrga3ani paxman badja-nyrn ov 0taga3anu bedk e a-avyla6 wijagu5 or ovnink 0taga3ani cor/ovneov;ivnu bidi wyra6nbadagnyru91 co3n anwdancov;ivn abahowe me]1 Anmi]abes or polor ba36 gancnovi956 usa/ e Garen A3s masin5 usa/ e L> AC ov.yvornyrov hamar5 ha,ovi mannyru abahowovin5 pnaga6 Mirzo3yan1naqararu` 8Eq0 Mosgovi9 -a6 a-ne a3n part ly-na3in ira6 napar5 0taga3ani pnaganonEtovart Nalbandyan Minski Qovmpi Bolsaha3 hama3nku 0cnov;ivnhamanaqacahnyrovn dy.ygaxovxa/ gu dramatre sovriaha3ov;yane5 or Adrbe3janu qaqda/ e :ovrkio3 ha3gagan hama3nki go.me havakova/ 0cnov;ivnu 3a6 -a]iga3 0ryrovn` ;rkagan Garmir mahigi gazmagyrbov;yanwyr]in ancam 2y-k pyrova/ mi]oxow` bidi dy.a’oqovi Siria1 A3s masin gu 3a3dne ;rka6hama2a3nov;ivnnyru gan Anadolu cor/agalov;ivnu1 Bolsaha3 hama3nkin go.me havakova/ 0cnov;ivnu gu nyra-e y4v HH ardakin cor/ox na6 snntam;yrk5 y4v hacovylik1 :rkagan Garmir mahigi gazmagyr6qarar Etovart Nalbandyan bov;yan naqacah Liv;ovi Akaru 3a3dna/ e5 or hantiba/ eMard 3-in “arizi me] han6 Bolso3 Ha3ox badriarki ‘oqanort Aram A;e,yani hyd5 ortiba/ e YAHG Minski qovm6 untc/a/ e5 ;e :ovrkio3 me] pnago. sovriaxinyru yvs 0cnov;yanpi hamanaqacahnyr Igor garik ovnin1“o’owi5 +ak Fori5 Yan6 8Mynk ovnink liaz0rov;ivnnyr sahman yr;alov yv a3t yrgricylii5 in[bes nayv YAHG ka.akaxinyrovn 0cnylov1 Bydagan ba,d0nyannyrn ov hasara6cor/o. naqacahi an2nagan gagan gazmagyrbov;ivnnyru nman ard0nov;ivnnyr [ovnin1 Mynknyrga3axovxi[ Anje3 Cas6 grnank 0cnov;ivnu dramatryl sahmanin 8Garmir qa[96i yv’ur[igi hyd1 A3s masin gu 8Garmir mahig96i gazmagyrbov;ivnnyrov tidortnyrovn nyrga3ov63a3dnyn HH ACN mamovli /a6 ;yamp1 Ys usi5 or ovraq bidi ullam a3t 0cnov;ivnu dramatry6-a3ov;ynen1 Knnargova/ yn lov nayv sovriaha3yrov qovmpin956 usa/ e Liv;ovi Akar1 Anarxaqyan himnaqntri gar6 n,a/ e5 or 0cnov;ivnu bidi dramatrovi ha3a,ad ka.aknyrov`cavorman cor/un;axin a-un6 Halebi yv Tamasgosi ha3gagan hama3nknyrov nyrga3axov6[ovo. harxyr1 Antratar2 xi[nyrovn` masnavorabes dy.i ha3gagan ygy.yxiin1y.a/ e wsdahov;yan amra6buntman ov..ova/ mi]oxny6 Wrasdani naqarar7 8Anuntovnyli erovn wyrapyryal5 y-anaqacahnyrov go.me5 naqort hantibmanun;axkin y.a/ a-a]argin1 ka.akaxiagan 0tanavyru gor/anylov @y-k pyrova/ e hama2a3nov;ivn hamanaqacahnyrov` 3a6 sba-naliknyru9-a]iga3in dara/a,r]an gadarylik a3xin ,ovr]1 Etovart Nal6bandyan hamanaqacahnyrov ov,atrov;ivnu hravira/ e a3n 8ARMEN”RES976 Wrasdani yv untc/ova/ e5 or polor ha6‘asdin5 or “arizi me] ga3axa/ Ha3asdani yv Adrbe3jani ba,dbanov;yan naqarar gamardov;ivnnyru bedk e lov/6AC naqararnyrov` hamanaqacahnyrov hyd naqort yrgov han6 Irakli Alasanian anuntovnyli vin paxa-abes qa.a. mi]o6tibovmnyrovn =amanag hama2a3nyxova/ hamady. mamovli ha6 gu ngade ka.akaxiagan 0ta6 xow5 orovn hamar anhra=y,d e.ortacrov;ivnnyru adrbe3janagan go.mu o[ mia3n [e hrabara6 navyru gor/anylov wyrapyro. hamady. ]ankyr cor/atryl1ga/5 a3lyv5 arten pnoro, tar2a/ ojow5 nyrga3axovxa/ e kun6 sba-naliknyru1 7 Mardin Ha6 Ba,d0nagan a3xylov;yampnargova/ harxyrov hyd a-n[ov;ivn [ovnyxo. ha.ortacrov;ivn6 3asdani ba,dbanov;yan na6 Ha3asdan a3xyla/ Wrasdaninyr1 qarar Se3ran )hanyani hyd ba,dbanov;yan naqarar Arten avanto3; tar2a/ e5 yrp adrbe3janagan go.mu dova/ mamlo3 asovlisin un;ax6 Irakli Alasaniani untovny6gu myr=e y-anaqacahnyrovn go.me nyrga3axova/ a-a]argnyru kin a3s masin 3a3dna/ e na6 lov;yan hantisavor araro.ov6yv mdahocov;ivn gu 3a3dne panagxa3in cor/un;axin wyrapyr6 qarar Irakli Alasanian1 ;ivnu dy.i ovnyxa/ e 7 Mar6yal1 8Oyve panagan martov ha6 din Ha3asdani Hanraby6 Naqarar Nalbandyan wyrsdin ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e mar nman ca.a’ar anuntov6 dov;yan ba,dbanov;yan na6hamanaqacahnyrovn` garyvor yv hydyvo.agan mi]nortagan nyli e yv gab [ovni5 ;e adiga qararov;yan gytronady.iina-akylov;yan hamar5 orovn wga3ov;ivnn yn nayv y-anaqa6 g4use soworagan mart mu gam me]1cah yrgirnyrov .ygawarnyrovn go.me L4akovila3i5 Movskoka3i5 naqararu95 3a3dna/ e Ala6 Se3ran )hanyani yv Wras6Dowili yv Los6Cabosi me] y.a/ hamady. 3a3dararov;ivnny6 sanian1 Naqararu nayv n,a/ dani ba,dbanov;yan naqa6ru1 e5 or ha3gagan go.min hyd rarin mi]yv ga3axa/ a-an26 Naqararu wyrahasdada/ e5 or Ha3asdanu bidi ,arovnage panagxov;ivnnyrovn un;axkin nazro3xin 3a]orta/ e bad6]ankyru` ov..ova/ Ly-na3in >arapa.i himnaqntri paxa-abes knnargova/ yn dara/a,r]a6 viragov;ivnnyrov untar2agqa.a. garcavorman1 na3in anwdancov;yan harxyr nisd1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 18 MARS 2013 - MONDAY MARCH 18, 2013 garc ;yrminnyrow crovm5 knnargovm eMardyan Mdorovmnyr 2008-i m a r d y a n i r a w i j a g n o v ‘ o r 2 o v m hasganal amynaclqavoru` in[ov y.av5 ow6 kyr aryxin5 yv paxa3a3dyl my.avornyrin1 taryri un;axkovm pazma;iv ov pazma6 Pa3x` anartivnk1 Cone tasyr ka.ynk5SOVREN :7 SARCSYAN5 dysag wa3ryni ov gisawa3ryni xy.yri cone garo.anank zohyri 3i,adagu 3ar6_AG adynatbir jn,ovmnyri hydyvankow ortycryxink 0dar cynk5 nranx harazadnyri ov qy.6 a’yri ngadmamp ga3ovn ;ovlov;ivn5 isg tuva/nyri xavu hasganank5 orbeszi5 Darinyr ,arovnag Mard amisn ungal6 wyr]in yrgov6yryk dasnamyagnyrin5 Asdova/ mi arasxe5 no3n sqalu [grgnynk1vovm er orbes carnan5 gyanki sgizp5 3adgabes` amyrigasirov;ivn1 Pa3x ari ov Pa3x ari ov dys5 or [n[in paxa-ov;yampsbasovmnyri anpaxadryli naqa,ym1 dys5 or myzanovm a3s0r gan martig5 ow6 a3s0r mdavoraganov;ivnu gam grgin pari6Mardi calsdyanu zovcun;ax hocis mi kyr ‘oqarinovm yn irynx ha,ovin Amy6 gadavorovyl e5 gam5 or avyli pnoro, edysag /a-s er linovm5 lxvovm qanta.a6 riga3ovm linylov hnaravorov;ivnn Azadov6 nra my/amasnov;yanu5 andarpyr5 amovldankow5 angasyli ,ad sirylov5 sirova/ ;ivn hrabaragi har;agovm linylov hyd1 I bahova/kow sbasovm e1 In[i|1linylov xangov;ivnn er barovrovm5 ame6 teb5 har;agu5 in[bes lavaco3ns n,ovyl e +amanagu [e|5 baronnyr1 El i|n[ enovryk co3nyru ba3/a-anovm ein5 avyli 8Azc9 ;yr;ovm wyr]yrs5 [bedk e ta-na3 bedk5 or miagamovynk5 hasganank irar5cy.yxig ov wa-w-ovn ta-novm1 Saga3n5 anganqadysilnyri zrovxawa3r1 Ga;ilnyrn or 3angar/ grgin o.pyrcov;ivn [ovnynank1xav0k5 2008-ix a3t zcaxovmnyrn a.jad6 yn miaqa-novylow hy.y. ta-novm5 harga6 Mi|;e barz [e5 or mynk a3tbisi ,-a36vyxin5 dqovr 3i,o.ov;ivnnyru ygan ov vor e zco3, linyl1 Hargavor e nayv yrpyk lov;ivn myz ;o3l dal [ynk garo.1 Art5dirapar miaqa-novyxin5 b.doryxin5 [mo-anal5 or y;e oyve arovysdacedi odki ylek5 par2raxrek @yr 2a3nu5 30covdmcaco3n tar2rin carovnn ov mardyan =o.owovrtu sirovm e5 untovnovm5 my/arovm5 hasaragov;yan qa.a.ov;yan5 myr gyan6hra,acy. ungalovmnyru1 nra t=ovar bahin go.kin gancnovm5 wi6 ki antorri1 Amen ancam5 arten 2008-ix 3ydo35 mi rahadov;yan hamar wyr]in lovman zo6 Ys Marsix [ym ygyl5 odkyrs el amboddysag anpaxadryli waqow ei anxnovm hapyrovm5 ta ty-yvs iravovnk [i dalis [yn5 ov lav cidym myr iraganov;ivnu1 O[mardyan ‘or2a,ymu5 azad ,ovn[ ka,ovm asylov panyr5 oronk wa3yl [yn iryn5 a-a6 megi hamar ca.dnik [e5 or myzanovmqa.a. ov angorovsd anxovmow5 havadax6 vyl5 yvs5 =o.owovrtn el ar=ani [e tran1 a3s0r soxialagan5 iravagan ov zanazannovm in25 or dy.i ovnyxa/u ;ivrimaxov6 I|n[ anynk1 Myz` ha3yris taryri un6 a3l pno3;i yv5 amynagaryvoru5 hocypana6;ivn er5 bahi aztyxov;yan nyrko3 oro, ;axkovm a3nkan yn droryl5 a3nkan yn gan lovr] t=ovarov;ivnnyr gan5 oronkdakclovqnyri anha,ovyngad ka3lyri myzanix qlyl5 grjadyl myr 3ynagedu yrg6 hnaravor gu lini 3a.;aharyl mimia3n 6dqovr hydyvank1 Isg amen ancam mardi6 racnti wra35 or a3lyvs dalov5 gorxnylov miavorovylov5 p-ovnxkovylov tebkovm1 Ovrymnmegyan zohyri gam dov=a/nyri masin hnaravorov;ivn [ovnynk1 Barzabes a,6 miagam linynk5 isg i,qanov;ivnnyrn elq0sylis ‘or2ovm ei in2 nyr,n[yl5 or ta qarhi hz0rnyru orkan el ,o3yn myr clovq6 irynx hyr;in bardavor yn nbasdyly.yl e ,ad darinyr a-a]5 y0;u sari nyru5 ‘a.ak,yn5 sira,ahyn5 orkan el tran1 Wyr]in darinyri amynaazcawnashydyvovm yv myr iraganov;yanu oryve halovynk 0dar qorhrtarannyrovm ov cor6 yryvo3;n ardaca.;n e5 ori masin ,ad ea.yrs ancam [ovni1 Hasganovm ym5 martu /i[nyri pyrannyrow ardapyrova/ 8ha3a6 q0svovm5 saga3n usd eov;yan armadaganyrpymn abrovm e ovri,i gam inknasdy./ nubasd q0skyrix95 mynk a3lyvs dalov pan cry;e o[in[ [i arvovm wyraxnylov hamar1hykia;nyrow777 [ovnynk1 Avyli ji,t7 dalov hnaravorov;ivn Wsdah ym5 ha3 martu yrpyk orgramol [i Isg a3s0|r5 2013-i Mardin i|n[ y.av5 a3lyvs [ga31 Unthaga-agu5 a3s0r myz y.yl yv ‘ori hamar [i cnovm yrgrix ovi|n[ ynk ovzovm irarix1 Ys hasganovm ym5 3a.;anagnyr yn bedk5 orbeszi calik 0dar yrgrovm yrrort garci ‘aqsdagan3amyna3n tebs lav jana[ylow im wasda6 syrovntnyrin o[ mia3n pan ovnynank ;o.6 ta-novm1 Himnaganovm cnovm yn anar6ga,ad cor/ungyr _i[art #owhannis6 nylov5 a3lyv ygy.yxinyri ov qa[karyri ka6 tarov;ivnnyri badja-ow ha3rynikovm 3o3suyanin5 wsdah ym5 or nra orti _affin ragov- hykia;ix paxi =amanagagix gorxra/nyru1 Henx a3sdy. e5 or myr i,6/a3ra3y. ka3lyri untovnag [e1 Cidym5 or dyskow pyrtyri ov amroxnyri5 in[ov [e5 qanov;ivnnyru [bidi pavararovyn arova/na ha3rynaser e a3nkan5 or myr carovnn nayv arka3agan baladnyri wga3ov;ivnny6 ka3lyrow5 pazma;iv nor a,qadady.yrov mardu norix [i a.ava.ovi1 Saga3n row syrovntnyr tasdiaragylov hnaravo6 bedk e sdy./yn5 anartarov;ivnnyrinzarcaxovmnyrin hydyvo. ivrakan[ivr ha3 rov;ivn ovnynank1 bedk e wyr] dan5 orbeszi meguntmi,ddysnovm e5 or nra go.kin 3a3dnvovm yn Mi pan el1 Arten kani dari myr mda6 a3t aqdn armadaqil arovi myzanovm yvmartig5 oronx warkac/yrn a3nkan el voraganov;ivnn amynaxavod ov amynama6 [,ahargovi yrpyk1ganqadysyli [yn1 Ca.dnik [e5 or mynk kovr ha3yrenow5 masnacidagan par2ra6 8Azc98Ha3abahbanov;yan cor/in me] n,anagali avanti hamar9121 s’iv-kaha3 yv S’iv-ki gazmagyrbov;ivn5 barcyvadrova/ yn HH s’iv-ki naqararov;yan5 Hama,qarha3in ha3gagan kong6resi yv _ovsasdani ha3yrov miov;yan go.me hamady. iraga6naxovo. 8Ha3abahbanov;yan cor/in me] n,anagali avanti ha6mar9 amynamya3 mrxanagapa,qov;yan 2012-i artivnknyrovn am6’o’ovmu ga3axa/ e 5 Mard 2013-in1 A3s masin gu ha.orteS’iv-ki naqararov;yan hasaraga3nov;yan hyd gabyrov yvlradovov;yan pa=inu1 Mrxanagapa,qov;ivnu g4iraganaxovi 2010-en i wyr1 8Ha63abahbanov;yan cor/in me] n,anagali avanti hamar9 mrxa6nagapa,qov;yan /iren nyrs 2012-in iraganaxa/ e 8Ha3gagangr;0jaq95 8Ma3rynii ba,dban95 8Ha3gagan lradovami]ox9anovanagarcyrow5 in[bes nayv 8Xy.asbanov;yan 100-amya3darylixu9 ,aratrov;ivnnyrov5 ovsano.agan hydaz0dov;ivnnyrovmrxo3;nyru1 Mrxo3;in masnagxa/ e 144 s’iv-kaha3 yv S’iv-ki ha3gagangazmagyrbov;ivn5 oronx 121-u ar=anaxa/ e mrxanagi1 Mrxanagagirnyrovn 3an2nova/ yn a-a]in5 yrgrort5 yv yrrortgarci wga3agannyr5 tramagan yv qraqovsagan barcyvnyr1Mrxo3;en sdaxa/ tramagan barcyvu Holanda3i Sovrp Cricor irynx cor/ovneov;ivnu par2r cnahadylov hamar1Lovsavori[ Ha3 A-akylagan ygy.yxvo3 tbroxu dramatra/ e sov6 N,ova/ e nayv5 or 2013-i 8Ha3abahbanov;yan cor/in me]riaha3 ovsano. Wanes A.jo3i ovsman war2awjari ‘oqhadovx6 n,anagali avanti hamar9 mrxanagapa,qov;yan /iren nyrsman5 isg 8Doni Naqi]yvan9 ;yr;i qmpacrov;ivnu` covmaru bidi iraganaxovin 8Ha3rynik kyz a3sbisin gu dysnym9 manga6‘oqanxa/ e Araca/odni marzi Araca/ civ.i tbroxin1 gan sdy./acor/ov;ivnnyrov5 8Ma3r im anov, ov ancin9 ,arat6 @y-nargin nyrga3 y.a/ e avyli kan 40 s’iv-kaha3 mrxana6 rov;ivnnyrov5 in[bes nayv 8Yridasartagan/ovsano.agan gaz6gagir yv anonx nyrga3axovxi[nyru5 oronk irynx yraqdacidov6 magyrbov;ivn95 8Ma3rynii ba,dban95 8Hama3nka3in ga-o3x9;ivnu 3a3dna/ yn mrxanagapa,qov;yan gazmagyrbi[nyrovn` anovanagarcyrov me] mrxo3;nyr1
 5. 5. LUNDI 18 MARS 2013 - MONDAY MARCH 18, 2013 • ABAKA • 5 pym par2raxav yv ir panas6 va/5 kani ty- Adrbe3jann LOUR:R NIU :ORQHN dy./ov;ivnnyru ardasanyx iryn iravovnk e wyrabahovm ,norhali cracidovhi H-i’sime q0sylov nor a,qarhacrov;yan25-Amyagi n,ovm #arov;ivnyan1 8Tov harx ys dalis95 8Nrank ygyl yn tadt wj-ylov95 8Armynosid9 yv 8Ju,6 masin` ivrowi badgyraxnylow myr dara/a,r]ani yrgrnyri badmov;yan un;axku yv ivrowi mardov;ivn91 Panasdy./ovhin mygnapanylow a3tdy. pnagovo.Sovmga3i;i yv Bakovi hradaraga/ ir nor cirken` =o.owovrtnyrov himnarar aza6 8Asd.a3in gamovr]nyr9 0ri6 dov;ivnnyrn ov a-hasarag}artyrov novirova/ nagnyr 3an2nyx nyrganyren omanx1 mi]azca3in iravovnki sgzpovnk6 nyrn91 #a3dacrin me] pa=in wyr6 8Havanapar ngadyl ek5 gam -o3xnyren nyrs1 xovxin badani da.antavor lsyl ek5 or Niv Yorki ov Ova6|AKOB WARDIWAÂ:AN “ydrovar 22, 2013, Giragi yrc[ovhinyr` Jynni Saryan ,ing;uni ‘o.oxnyrovm adrbe36 a-av0dyan5 my/ ;ivow naqgin (Giligia)5 Marcrid :erzyan janxinyru milionavor dolar6 My/ ;iv mu gu gazmyn Bak6 azyriaha3yrov5 Niv Yorki (G-ovng)5 ta,nagow` Diana nyri ar=o.ov;yamp karoz[a6ven5Sovmga3i;en yv Adrbe3jani a-a]nortanisd S7 Wartan Wasilyan (?irani /a-)5 yv gan basda-nyr yn ‘agxnovm5zanazan a3l ha3a,ad ka.ak6 Ma3r dajari Adrbe3jani badani 8 ]ov;agaharnyr (Ho3 ‘or2ylow nav;adolarnyrownyren Niv York ov Brovklin sbanti 3ov,ar2anin a-]yv dy6 N a z a n )5 p o l o r n a l t a , n a g i cnyl amyrigyan hasaragaganhasdadova/ naqgin azyria6 .i ovnyxav masnavor hocyhan6 ungyragxov;yamp` Wa.ar,ag gar/iku a3sbes go[ova/ 8Qo6ha3 myr ha3rynagixnyru1 <nor6 cusdyan araro.ov;ivn Sovm6 )hanyani1 ]alovi tebkyri9 a-n[ov;yamp1hiv a’ mu niv yorkaha3 az6 ga3i;i nahadagnyrov 3i,ada6 Xovxatrovyxav wavyracra6 Adrbe3jani a3s 0rinag ka6ca3innyrov yv Amyriga3i Ha3ox gin5 naqacahov;yamp a-a]6 gan =abaven mu Sovmga3i;i yv roz[ov;yanu Ha3asdanu m,da6a-a]nortarani anmi]agan nort Qa=ag ark7 Barsam6 Bakovi ha3gagan ]artyren bes hagaztylov e o[ mia3ncovrcovrankin5 ca.;agan ha6 yani5 masnagxov;yamp MAGi a-nova/5 badrasdov;yamp` MAG6ovm5 a3l a,qarhi oryve3yrov y.a/ 0cnov;yan yv ma4na6 m0d HH havadarmadar brn7 Ara Manovgyani1 Isg Jov6 angivnovm` gazmagyrbova/ 2y6vant anonx nor syrovnti ha3a6 Garen Nazaryani yv =o.o6 liy;;a Cricoryan badmyx vow1 A3s baraca3ovm5 mynkbahbanman hamar ;a’ova/ wovrtin1 aganadysi ir wga3ov;ivnnyru bardavor ynk nayv hydyvo6jicu my/abes cnahadovyxav1 #i,adagovyxan anovnnyru wyro3i,yal ]artyren1 .agan linyl myr nor 0ru gyr6Min[yv a3s0r al5 a-a]nor6 nahadag ha3rynagixnyrovn1 Hravirovyxav5 q0sylov 0rova3 dylov a-ovmow1 Wsdahynk myrtarani go.me himnova/ masna6 Ygy.yxagan araro.ov;ivn6 a-i;i masin MAGi m0d HH ov=yrin5 hamacor/agxynk mim6vor hama3nka3in ga-o3xin5 or nyren anmi]abes ydk5 sca6 tysban Garen Nazaryan5 or yanx hyd5 hamaqmpovynk myrgu cor/e Brovklini me] ov gu girnyru havakovyxan Ma3r Da6 n,yx7 8Anhra=y,d e ar;ovn ygy.yxov5 hama3nka3in ga6bahe S7 Cricor Lovsavori[ jari 8Cawovkjyan9 hantisa6 gyxova/k ortycryl Adrbe3jani -o3xnyri5 myr bydaganov;yanmi0rya3 war=aranu1 srahu5 ovr ja,i sy.annyrov go.mix nor ;a’ow iraganax6 ,ovr]5 orbeszi tivrin lini Ksanamyag mu a-a]5 My6 ,ovr]5 ba,d0nabes n,ovyxav vo. nync ov wdancavor karoz6 san2azyr/yl myr havadki5/aco3n Niv Yorki _AG ga-o3xu 25-amyagu ]artyrovn1 [ov;yan tem5 oronk a,qarhi badmov;yan5 m,agov;a3in ar6hy-adysov;ivnu ovnyxav hon Cor/atrovyxav masnavor 3a36 darpyr yrgrnyrovm5 nyra-yal =eknyri ov Arxaqi ha3ov;yanhimnylov a-an2in govsagxagan dacir mu1 AMN6ovm5 ‘or2ovm yn ‘oqyl inknoro,man iravovnki ngad6agovmp` masnavorapar -ovsa6 Paxman q0skn ov hantisa6 badmov;ivnu5 hantes calow mamp Adrbe3jani gam oryveq0s syrovntin azca3in ka.a6 warov;ivnu gadaryx Brovklini zohi tyrovm5 a.ava.ylow ov megi odn2cov;ivnnyru9 n,a/ ekagan tasdiaragov;ivn ]am6 hama3nki adynabydovhi Dok;7 /a/gylow ir xy.asban yv /a6 baron Garen Nazaryanu1pylov midovmow1 A3t agovmpu Swytlana Amirqanyan1 Usynk valaba,dagan ka.akaganov6 #a3dacri avardin gu hra6yvs y.av 0cdagar ha3ryniken5 or a3t hama3nki ampo.]agan ;ivnu1 A3s0rova3 adrbe3jana6 virovi a-a]nort Qa=ag ark7naqgin Qorhrta3in Miov;yan badasqanadovov;ivnu ink ir gan i,qanov;ivnnyrn irynx Barsamyan ‘agman q0skow ovyrgirnyren yv 3adgabes Ba6 ovsyrovn wra3 sdan2na/ e ir naqacahi clqavorov;yamp go6 a.0;kow wyr] dalov sca6koven ca.;a/ ha3yrovn hamar5 ,ovr] polorylow azcanover kani [yr ov 3a3dararov;ivnnyr yn hantesin1 An go[ g4une [mo-nalm0dyxnylow zanonk yv hama6 mu ha3ovhinyr1 Yrgov dasnam6 anovm ov hrahrovm nor agrysia Sovmga3i;u5 or ,arovnagov;ivnngrylov` amyrigaha3 azca3in yagnyre i wyr an gu dani ha3 =o.owovrti ngadmamp5 ha6 e My/ Y.y-nin5 Xy.asba6gyanken nyrs1 Anonxme omank5 ,norhali a,qadank1 Digin 3ov;yann anovanovm Adrbe36 nov;yan1 Ha3rynikow ov Arxa6arten irynx ampo.]agan mas6 Amirqanyan ha3yren yv -ovsy6 jani hamar meg ;,nami91 qow hbardanalov ame4n a-i;nagxov;ivnu gu pyryn niv yor6 ren lyzovnyrow nyrga3axovx Tysbanu avylxovx usylow or7 myz gu z0raxne hocyvin1kaha3 gyanki zanazan ma6 0rovan havakin qorhovrtu1 8A3sbisi 3a3dararov;ivnnyringartagnyrov wra3 azca3in ga6 Cy.arovysdagan 3a3dacirow bedk e dal ar=ani hagahar68S’iv-ki @a3n9 hy-ovsda/racri darytar2i n,ovm yvmy/arank yryk /an0; azca3in m,agnyrov|AKOB WARDIWAÂ:AN My/aco3n Niv Yorki ba3mannyrov dag5 cidynk or tivrin a,6qadank mu [e hy-ovsda/racri mu naqa2y-nov;yan l/ovil ov ,a6rovnagyl a3t` annahan] havadkow1 Dndysagan nyrga3 anaba6how ba3mannyrov dag yv nivyorkyan dara/a3in a3s osdanit=ovarov;ivnnyru ngadi ovnynalow5 cor/in ngadmamp amovr ha6vadk yv cyrmartga3in jic g4yn;atrovi ovnynal1 Dn0renovhiin` Garine Ko[aryani m0d ksanamya3 pnagov;ivnumyr ka.akin me] dovav iryn la3n ‘or2a-ov;ivn jan[nalov ha6ma3nku ir polor qavyrow ov yrysnyrow5 wyr]abes jan[nalov myrhasdadov;ivnnyru yv azca3innyru1 Tivrin [e yrpyk hamacor6/agxov;ivn mu abahowyl ga-o3xnyrov mi]yv yv ,a.gabyl zanonkmeg basda-i me]1 Garinei ha.ortagan ngaraciru5 in[besnayv arovysdnyrov ngadmamp ovnyxa/ la3n hydakrkrov;ivnn ov ovnyna3 yv a3s yrgov darinyru pazmabadgovin` irynx hyd pyry6hamag seru tar2an a-avylov;ivn hy-ovsda/racri oragavor ov low hy-ar2agman untla3novm yv pazovm hy-ovsdatido.nyr91pari yr;in1 )rhnov;yan yv o.]o3ni ciryr yga/ ov cy.yxig 3a3daci crko36 O.]o3ni ir ciru .rga/ er HH S’iv-ki naqararu` Digin Hra6 gin me] dy.atrova/ ein Qa=ag Ark7 Barsamyane5 ),agannov, #agopyan5 or i mi]i a3lox gu ,norhavorer crylow7 8:o. Ark7 {0lo3yane5 HH MAGi m0d havadarmadar Garen Nazar6@yr yv @yr cor/ungyri arcasavor cor/ovneov;ivnu mia3n 3a]o6 yane5 H#T yv _AG govsagxov;ivnnyren5 Hamazca3in yv :ekeyan.ov;ivnnyrow bsagovi5 ;o. /raciru m,dabes anqa’an un;axk <ar7 e] ^
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 18 MARS 2013 - MONDAY MARCH 18, 2013Marse3li me] gu n,ovi Ha3ox “ov;in barcyvadra/ eXy.asbanov;yan 3ov,ar2ani A7 Isahagyann ov #7 :okmajyanudy.atrman 40-amyagu _ovsasdani Ta,nov;yan naqacah Wladimir “ov;inu ha36 -ovsagan gabyrov amrabntman cor/in me] ovnyxa/ n,anagali A3s 0ryrovn Marse3li ha36 avantin hamar barcyvadra/ e ha3 yv -ovs mdavoragannyr1gagan hama3nku gu n,e 1915-i _ovsasdani hyd parygamov;yan hasdadman yv hamacor/ag6Ha3ox Xy.asbanov;yan zohyrov xov;yan cor/in me] ovnyxa/ avanti5 in[bes nayv m,agov;a3in yv3i,adagin novirova/ 3ov,ar6 cidagan gabyrov amrabntman hamar HH cidov;ivnnyrov az62ani dy.atrman 40-amyagu1 ca3in agatymia3i Manovg Apy.yani anovan craganov;yanA3s masin gu ha.ortyn HH ovsovmnarani dn0ren Avydik Isahagyanu barcyvadrova/ es’iv-ki naqararov;yan Yv6 “ov,cini mydalow1roba3i ha3 hama3nknyrov war6 _T naqacahi go.me -ovs6ha3gagan m,agov;a3in yv cidagan[ov;ynen1 gabyrov yv Ha3asdani me] -ovsyren lyzovi bahbanman yv da6 #ov,ar2anu dy.atrova/ e ra/man hamar ,norhagalacir sdaxa/ yn Yryvani jardaraby6Sovrp :arcman[ax dajari dov;yan yv ,inararov;yan bydagan hamalsarani dn0ren` #ow6dara/kin1 Anor hantisavor hannes :okmajyanu5 8Ha3asdani me] pnago. -ovsyrov a]ag6p a x o v m u d y . i o v n y x a / e 11 marmnagr;ov;yan naqarari xov;yan yv hamacor/agxov;yan himnatram9 hasaragagan gaz6“ydrovar 1973-in` +ozyf Co6 ba,d0nu5 yv Marse3li ka.a6 magyrbov;yan antam Sovydlana Gavri,u yv Mqi;ar C0,i an6mitii 0r0k5 or a3t =amanag kabyd5 Gaston Dyfuri nyr6 van ha36-ovsagan mi]azca3in hamalsarani dn0reni 0cnagangu warer Yridasartov;yan yv ga3ov;yamp1 Jovliy;a Covzinan1 dylow no3n magartagi wra3 e1A,qarhi amynen harovsd ha3u A3l aganavor ha3 milia-a6 dernyrov ,arkin me] yn _ov6 Yryvan5 8Niovz976 _ovsia6 ;ivnu 2012-in hyd pa.tadylow sio3 ha3 cor/arar Tanil Qa6pnag ha3 milia-ader Samovel aja/ e 22 milia-ow1 [adovrowu5 or -ovsagan aba6Garabydyanu 8Forbz9i mi6 Amsaciru Garabydyanu gu howacragan hsganyrovn megovn`lia-aderyrov xangin me] ,r]an6 nyrga3axne orbes cor/arar 8_oscossdraq9i himnaganxa/ e yrgar darinyre i wyr mu5 or my/ cor/a-nov;ivnnyr pa=nydern e5 yv Syrce3 ov Ni6ir anwijyli dy.u cravo. yv gadara/ e jcna=ami dariny6 gola Sargisow y.pa3rnyru5mrxagix [ovnyxo. amyrigaha3 rovn yv a3=m ovni 7 a-yvdragan oronk 8_ys0 Carandia9 aba6Kurk Kurkoryanu` ta-nalow gytron yv 7 bantog1 8Forbz9u howacragan ungyrov;yan pa=6a,qarhi amynen harovsd ha3u1 n,a/ e nayv5 or anor a-yv6 nyderyrn yn1 Anonx niv;agan 8Forbz9 amsaciru Gara6 dovru dara/ova/ e _ovsio3 25 garo.ov;ivnu cnahadova/ ebydyani garo.ov;ivnu cnaha6 ,r]annyrov me]5 saga3n wyr6 1.35-agan milia- dolarow1da/ e 3.8 milia- dolarow1 ]yrs nayv nor /racirnyr g4i6 Myksikaxi milia-ader Kar6Amsacirin hama2a3n7 8Da,ir raganaxne Mosgova3i me]1 los Slimu gu clqavore a3s dar6crovb9i 47-amya3 sy’agana6 8Forbz9i hama2a3n5 95-am6 ;ivnu 3.3 milia- dolar e5 or van milia-aderyrov xovxagu`diro] tramagan cor/ovneov6 ya3 Kurk Kurkoryani garo.ov6 naqort darovan hyd pa.ta6 73 milia- dolarow18S’iv-ki @a3n9 hy-ovsda/racir777<ar7 e] %6en M,agov;a3in Miov;ivnnyren1 Mard 2, <apa; yrygo3yan5 Niv Jurzii 8”alisydiovm9 srahulyxovxyr ein m0d 250 nyrganyr1 Srahu d0nagan 0rovan mu yry6vo3;u sdaxa/ er7 amen ,r]anage5 tavananke5 go.me yv ca.a6’aragan tbroxe ha3ortinyrov hamar a-i; mu sdy./ovyxavullalov miasin yv o.]ovnylov zirar1 :eyv yrygon novirova/ er hy-ovsda/racri yrgrort dary6tar2in5 saga3n5 ovner nayv hajyli bardaganov;ivn mu my/a6rylov yryk azca3in m,agnyr` gr;agan m,ag Zarmine B0.osyanu5;adyracir ov pymatri[ Togd7 Hrant Marcaryanu yv hraba6ragacir ov qmpacir #arov; Sasovnyanu1 )rovan hantisawarn er pymatri[ yv lovsangari[ Ha3g Ko6[aryan1 Paxman q0skow hantes ygav 8S’iv-ki @a3n9 3an2naqovmpiadynabyd Dok;7 Aram Cazazyan5 or ir cor/ungyrnyrovn hydmiasin amen ]ank ;a’a/ er a3s 2y-nargu tar2nylov oragavor5in[bes nayv` niv;abes ,ahov;apyr1 Los Anjylusen 8Arminia La3f9 ,apa;a;yr;i qmpacir Ap0 qovmpin anovnow1{a’aryan nyrga3axovx ir wa.ymi parygamin` #arov; Sa6 Ka.akis arovysdapannyren Digin <o.ag #owhannesyan yvssovnyani Gadara/ qmpacragan ov lracragan cor/u1 8Ar6 arda3a3dovyxav 8S’iv-ki @a3n9i Gadara/ nyrtrovmin masin1miniun Covrier9 ;yr;i qmpaciru a3novhydyv 3a3dnyx ir ,norha6 Hovsg q0sk a-av dn0renovhin Digin Garine Ko[aryan5 or py6galov;ivnu1 magan ir la3n war=ov;yamp a-inknyx nyrganyru ir srdi q0s6 HPUMi Gr;agan Mi]oxa-ovmnyrov dn0renovhin Na;ali Cap6 kow1rielyan nyrga3axovx yrpymni ir ovsovx[ovhin` Niv Yorki Srpox Canada3en Eli Berberyan yv novacaqovmpu5 ba,d0naganNahadagax Amen0rya3 War=arani dn0renovhin` Digin Zarmine 3a3daciren ydk5 hraviryxin nyrganyru ha3gagan avantaganB0.osyanu5 or ir garcin nayv 3a3dnyx ,norhagalov;ivn iryn bari1hamar y.a/ my/arankin hamar1 A-an2nabes5 g4ar=e ,norhavoryl5 masnavorapar5 powanta6 Isg yrrortu` hama3nkis /an0; azca3innyren jardaraced ov galix 3a3daciru gazmo. Alyks Sarafyanu5 8an2a3n ajovrt9umangawar= #arov;ivn Musrlyan nyrga3axovx ;adyracir5 py6 gazmagyrbo. Lovsin Jrjryanu5 ja,gyro3;u ir par2raco3n qnam6matri[ ov hasaragagan cor/i[ Togd7 Hrant Marcaryanu1 kin pyro. Garine Aprahamyanu5 Magi Ha==aru5 Me3rilindaAnonx /an0;ov;ivnu gov ca3 ty- /nntawa3r Iraken1 Ha3 Pymi B0zyann ov Marcrid Da.avaryan6>azaryanu13arcyli warbydu yvs dovav ir srdi q0sku1 Wyr]abes5 garyvor nyrtrovm mu gu ngadynk nayv a3s hy-ar6 G4ar=e5 an,ov,d5 yrgar arda3a3dovil ivrakan[ivrin masin5 2agovmu5 orow ha3ryni m,agov;a3in gyanki zanazan yrysnyru guoronk dasnamyagnyrov wra3 yrgaro. wasdag mu ovnin ha3 gyan6 hramxovin ivrakan[ivr 3a3dacri avardin5 hantisanalow osgiken nyrs1 Ivrakan[ivru anonxme sdaxav 3ov,anover mu 3an2na6 gamovr] mu S’iv-ki yv Ha3ryniki mi]yv1
 7. 7. LUNDI 18 MARS 2013 / MONDAY MARCH 18, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Développements LUNDI 18 MARS 2013 post-électorauxLe Secrétaire général de en Arméniel’OTAN félicite Serge Sargissian Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et Gagik Zaroukian, 40% du HAK de Ter-Petrosian, 38% de la FRA, 29% publié dans The Armenian du Parti Terre des lois et 77% du Mirror-Spectator en date Parti Héritage. du 28 février 2013 Raffi Hovannisian projette une image très positive. Il est charisma- L’élection présidentielle du 18 tique, honnête et fiable. Il peut avoir février dernier a façonné un paysage l’air imposant et autoritaire, mais il politique nouveau et inattendu en est affable et respectueux. Arménie. Basé sur les élections lég- Raffi Hovannisian et Vartan islatives de mai dernier, la plupart Oskanian (à travers sa Fondation des sondages prévoyaient une élec- Civilitas) ont beaucoup en commun, tion présidentielle sans incident, y compris le fait qu’ils ont tous deux classant le président sortant Serge été ministres des Affaires étrangères Sargissian, avant-coureur incon- et sont nés hors de l’Arménie. Leur testé. similitude la plus remarquable est En tout, sept candidats étaient en qu’ils ont introduit une culture poli- lice, mais les sondages avaient tique étrangère à un pays récem- prédit qu’un chiffre de pourcentage ment affranchi d’un régime autori- Le Secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a félicité le pour chaque candidat, y compris taire soviétique. La plupart des votesPrésident nouvellement élu de la République d’Arménie Serge Sargissian et pour Raffi Hovannisian, fondateur exprimés en faveur de Hovannisianle peuple arménien pour les progrès en conformité avec les normes interna- du Parti Héritage, qui avait à peine indiquent que cette culture politiquetionales, au cours de la tenue des récentes élections présidentielles. Le obtenu les 5% exigibles lors des a fait des progrès dans la pensée deporte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, a déclaré à Bruxelles : « Nous élections législatives de mai dernier. l’électorat arménien. En outre, ilavons pris note des conclusions préliminaires de la mission d’observation, Ils ont en réalité obtenu 6% des semble que le parti pris envers lesqui a déclaré que l’élection a été bien gérée et s’est caractérisée par le votes. représentants de la diasporarespect des libertés fondamentales. Nous saluons les progrès réalisés par Mais à l’issue de l’élection prési- s’érode. Peut-être que dans l’espritl’Arménie depuis les dernières élections et sommes confiants que d’autres dentielle, à la surprise générale, R. de ce dernier, Hovannisian tentemesures seront prises pour combler les lacunes restantes. » Hovannisian avait, en fait, recueilli d’imiter le président géorgien Le porte-parole de l’OTAN a déclaré que le Secrétaire général se réjouis- 37% des voix. Peut-être que ce résul- Mikhaïl Saakachvili, un avocatsait de reconduire son travail avec le président Sargissian afin de poursuivre tat a surpris le candidat lui-même. éduqué aux Etats-Unis et soutenule développement du partenariat entre l’OTAN et l’Arménie. Ce résultat imprévu aura un par les Etats-Unis et l’Occident. Bien impact considérable sur les que Saakachvili ait réussi à endiguerDes relations entre l’Arménie, développements politiques de l’Arménie pendant longtemps. En la corruption et développé l’économie à un rythme rapide, sala Lettonie et l’Estonie premier lieu, le fort résultat de Raffi Hovannisian supplante la coalition situation actuelle n’est pas si envi- able, et espérons que la similitude HAK (Congrès National Arménien) des deux hommes d’Etat n’ira pas de Levon Ter-Petrosian comme prin- plus loin. cipale force d’opposition. La coali- Hovannisian a parcouru un long tion, ces derniers temps, s’efforçait chemin depuis le jour où il a fait une de se reformer en tant que parti poli- revendication légitime au mauvais tique à part entière, après de nom- endroit et au mauvais moment, ce breuses défections. Un changement qui lui a coûté son poste de premier tectonique a donc eu lieu dans ministre des Affaires étrangères l’opposition. d’Arménie. En effet, lors d’une visite Il est encore trop tôt pour R. en Turquie, il a soulevé la question Hovannisian pour être grisé par les du génocide arménien, sans coordi- résultats de l’élection, parce que la nation avec le président, qui était en plupart des suffrages exprimés en sa train de négocier un accord sur le faveur sont en fait des voix contre grain avec Ankara afin de prévenir l’administration actuelle. Les le spectre de la famine en Arménie. Edouard Sharmazanov, vice-prési- proche avenir. électeurs, désespérés, ne prévoient Les résultats du vote ont étédent de l’Assemblée nationale et P. Turk a noté que lors des réu- aucune amélioration de leur sort. classés comme les meilleurs enchef du groupe parlementaire d’ami- nions avec le président d’Arménie et Les riches deviennent plus riches et Arménie depuis son indépendance,tié Arménie-Estonie, a rencontré le le ministre des Affaires étrangères, font montre de leur niveau d’opu- il y a 21 ans. Kathryn Ashton de15 février dernier, Priit Turk, ambas- le développement de la coopération lence obscène d’une façon arro- l’Union européenne (UE) a donnésadeur d’Estonie en Arménie. dans différents domaines, en partic- gante, tandis que la majorité se crédit aux autorités en Arménie Félicitant l’ambassadeur, ulier, les relations interparlemen- maintient à un niveau de vie au- pour leurs efforts afin d’élever leSharmazanov a noté avec satisfac- taires des deux pays ont été mises dessous du seuil de pauvreté, ou niveau du processus électoral verstion que les relations entre les deux en évidence. Il a salué les efforts de abandonne la patrie en s’éloignant les normes européennes. Le porte-pays sont positives. Il a également l’Arménie vers l’intégration à l’Union vers un avenir incertain. parole du département d’Etat améri-indiqué la formation à l’Assemblée européenne (UE). Au cours de la Selon la compilation d’un institut cain, Victoria Nuland, a approuvénationale d’un groupe d’amitié réunion les questions concernant les de sondage indépendant, Aharon l’évaluation des moniteurs dearméno-estonienne. Il a, de plus, relations arméno-turques et le règle- Adibekian, le Parti Héritage, qui, en l’Organisation pour la sécurité et lainvité ses collègues estoniens à se ment pacifique du problème du coopération avec les Démocrates coopération en Europe (OSCE),rendre en visite en Arménie et à dis- Haut-Karabagh ont également été libres, avait recueilli 5% des votes en malgré quelques zones d’ombres quicuter ensemble de perspectives de soulevés. E. Sharmazanov a salué la mai dernier, a obtenu cette fois-ci doivent être prises en compte. Lacoopération entre les deux par- position des autorités estoniennes des votes de tous les partis, y com- FRA et les représentants de la HAK,lements. Par ailleurs, le président de sur la question du Karabagh et son pris du Parti républicain. Ainsi, 6% ont cependant qualifié les électionsl’Assemblée nationale, Hovik soutien à des négociations paci- des Républicains ont voté pour lui, de « frauduleuses » à travers desAbrahamian, devrait se rendre en fiques dans le cadre du Groupe de 36% du Parti Arménie prospère de Suite à ;a page 8Lettonie et en Estonie dans un Minsk.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 18 MARS 2013 / MONDAY MARCH 18, 2013Kristina Ayanian couronnée « L’Arménien » deMiss adolescente exceptionnelle Clotilde Heller Der Ghougassiandu Massachusetts Hrant, cousin de la mère de Clotilde Kristina Ayanian a été couronné le 17 février Heller Der Ghougassian, a décidé, à 90 ansdernier, Miss adolescente exceptionnelle du de raconter son périple.Massachusetts 2013. Elle représentera l’état du Hrant a à peine 4 ans lorsque les TurcsMassachusetts au concours Miss adolescente décident de décimer tous les Arméniens. Ilexceptionnelle des Etats-Unis. sera l’un des rares rescapés de ce mon- Ce concours s’adresse aux jeunes filles âgées strueux génocide. L’exode le conduira dude 13 à 17 ans. K. Ayanian, âgée de 15 ans, est Plateau Anatolien à Nice (France), après deinscrite à l’école secondaire Burlington. Elle joue multiples étapes. Malgré l’indicible souf-du piano et au cours du concours a plaidé « l’ali- france, cet homme a choisi de nous contermentation n’est pas un privilège mais un droit : sa vie sans larmoiements inutiles.Lutter contre la faim aujourd’hui. » L’optimisme et la joie de vivre étant pour Elle a déjà était la gagnante 2007 et 2008 de la lui des garants de la survie de son peuple.catégorie Miss pré-adolescente exceptionnelle du Ce récit est aussi celui d’une intégrationMassachusetts. admirable. Le concours national est prévu du 9 au 18 août prochain à Orlando, en A lire en français « L’Arménien » ou enFloride. anglais «Hrant, An Armenian’s odyssey » Cette compétition a été mise sur pied en 2005 avec pour objectif l’octroi aux Presses du Midi.de bourses offertes aux participants. 23 millions $ d’aide à l’Arménie en 2012Le dollar manifeste une stabilité Le Fonds uni arménien (FUA) a accordé un montant total de 23 millionsinhabituelle en Arménie de dollars d’aide à l’Arménie au cours de l’année 2012, dont 22 millions de dollars pour des médicaments et des fournitures médicales, et 1 million deLe taux de change moyen du dollar américain contre le dram arménien dollars pour rénover six écoles dans la zone sismique.(AMD), soit AMD 407/1 $ au NASDAQ OMX de la bourse en Arménie Le FUA a consacré moins de 2% de ses revenus totaux à des chargesdemeure inchangé depuis la session du 15 février dernier, une stabilité éton- administratives, les 98% restants à aider le peuple de l’Arménie et denamment de longue durée sur le marché financier du pays. Les ventes ont l’Artzagh.totalisé 1,7 millions de dollars à la bourse. Au cours de ses 23 années d’existence, le FUA a remis à l’Arménie unSur le marché de la trésorerie en devises étrangères, le dollar américain se grand total de 654 millions de dollars de matériel de secours à bord des 158maintient à l’achat et à la vente au taux de change de AMD 406-408/1 $. ponts aériens et 2029 conteneurs maritimes.Dévelopemets... sociétés et non pas formés localement. mentionne même pas Raffi torale, il y a une profusion de conseils Il ne fait aucun doute dans l’esprit Hovannisian. Elle déclare plutôt que le donnés à Raffi Hovannisian. Une cer-Suite de la page 7 de quiconque en Arménie que le Parti parti soutient la « volonté du peuple », taine opposition aimerait voir la lutte Héritage est soutenu par l’Occident et un peu comme suggérer vouloir aimer menée jusqu’au bout. D’autres le con-pots de vin, des irrégularités, du bour- en particulier par les Etats-Unis et il maman et la tarte aux pommes. Mais seille de capitaliser sur son succès etrage des urnes et ainsi de suite. n’y a aucun scrupule à cette percep- avec le succès de R. Hovannisian vient de négocier une position de pouvoir Bien que le Président Sargissian ait tion. Dans sa plate-forme originale le revers de la médaille : Armen dans le but d’apporter des change-remporté la victoire avec 58% des voix, Hovannisian a mis en doute l’existence Rustamian, un leader de la FRA, a ments et des réformes. Deux anciensRaffi Hovannisian prétend être le vrai de la base militaire russe en Arménie parlé lors d’un rassemblement du Parti premiers ministres et candidats à laprésident élu avec 80% des voix, sans et a demandé la révision du traité. Héritage et a débuté son discours en présidence, Vazken Manoukian etindiquer comment il arrive à ce chiffre. Cette déclaration indique clairement disant : « La Place de la Liberté Hrant Bagratian, ont avancé l’idée d’unSa première réaction a été plutôt d’où il provient. Au cours de ses dis- attendait la FRA et nous voilà. » gouvernement de coalition avec lechimérique alors que sur la Place de la cours, il a également exposé sa poli- Pensant avoir un pari sûr, ils ont jeté parti au pouvoir. Certaines personnesLiberté, il a donné l’ultimatum au tique étrangère : la question des proto- tout leur poids derrière les insurgés. pensent même que R. Hovannisian estprésident Sargissian de se présenter à coles est périmée. Soit l’Arménie Ils ont laissé Raffi sortir les marrons manipulé et soutenu par des forcesla manifestation du lendemain à 17 rétablit des relations diplomatiques du feu et sont prêts maintenant à extérieures et que, par conséquent, ilheures et de s’en remettre à « la volon- avec la Turquie, en 2015, sans condi- partager la victoire. doit tenir compte de leur ordre du jourté du peuple. » Comme de bien enten- tions préalables, soit Erévan présente Nikol Pashinian participait égale- politique.du, personne ne s’est présenté à ses demandes à la Turquie. Il a égale- ment à la manifestation, toujours L’Arménie a besoin de stabilité. Lesl’heure dite, et il s’est lui-même dirigé ment dit qu’il ne faut pas douter de la présent lorsque des discours incendi- médias turcs ont déjà anticipé unevers le palais présidentiel pour une reconnaissance du Haut-Karabagh, aires sont nécessaires et des insultes crise en Arménie et l’Azerbaïdjanréunion d’une heure et demie avec puisque le Kosovo et le Timor oriental sont lancés au président et à l’adminis- intensifie les accrochages à la fron-Sargissian, à qui il a fait trois deman- ont été reconnus. Ceci, bien sûr, étant tration actuelle. tière, en particulier dans la région dedes : 1. Reconnaître la « victoire du plus facile à dire qu’à faire. Les élections n’ont pas été totale- Tavoush.peuple » (c’est-à-dire la victoire de Il donne l’impression que ses objec- ment honnêtes. Les améliorations sont Des changements sont fondamen-Raffi Hovannisian) ; 2. Tenir des élec- tifs politiques sont facilement réalis- lentes à venir, mais sont déjà percepti- taux, des réformes sont nécessaires ettions législatives anticipées ; et 3. ables et que c’est cette administration bles. les habitants sont désespérés. Mais lesPunir les responsables de ces élections particulière qui n’est pas disposée ou L’émergence de R. Hovannisian réformes ne peuvent être obtenuesfrauduleuses. Aucune de ces deman- incapable de les atteindre. comme chef de l’opposition crédible sans plans concrets. Une grande partiedes n’ont été satisfaites, même si la Tout d’abord l’Arménie peut deman- va certainement accélérer le proces- des changements dépend aussi de fac-conversation a été courtoise. Les gens der à rétablir les relations diploma- sus. Sa présence et les manifestations teurs extérieurs. Peu importe quiapprécient vraiment l’attitude civile de tiques avec la Turquie sans conditions quotidiennes témoignent également du dirige le gouvernement, l’Arménie neHovannisian. préalables, mais qu’en est-il de l’autre fait que l’opposition peut exister en peut lever le blocus et ne peut Il est retourné à la manifestation partie, Ankara? N’a-t-elle pas ses pro- Arménie. résoudre le conflit du Karabagh d’unplace de la Liberté et a juré de contin- pres conditions? Cependant, ceux qui ont voté pour coup de baguette magique. Ce que l’onuer la lutte par des moyens constitu- Deuxièmement, la reconnaissance Sargissian avaient la stabilité de peut changé, ce sont les seuls facteurstionnels, jusqu’à ce qu’il réalise la vic- du Karabagh par le gouvernement l’Arménie à l’esprit. Il n’est pas un internes : la fin de la corruption,toire. Son slogan est « hommage à arménien est l’équivalent d’une décla- dirigeant qui va jeter l’Arménie dans l’intensification de la reprisel’Arménie » et beaucoup ont déjà com- ration de guerre. La justice est du côté une course aventureuse. Il est un économique et un gouvernement demencé à caractériser son mouvement arménien, mais la puissance politique homme de paix et sa réélection dénote droit.comme la « Révolution du Salut. » mondiale est de l’autre côté. une certaine assurance que la guerre En ce moment, beaucoup reposeCeci, bien sûr, n’est pas sans rappeler Tout au long de la campagne élec- n’est pas encore une option. sur les actions de Raffi Hovannisian. Illa « révolution des roses » en Géorgie torale la FRA était dans l’attente. Elle Certains experts ont même de peut se révéler être un profiteur ou unet la « révolution orange » en Ukraine. n’a pas présenté son propre candidat grands espoirs et croient que M. réel réformateur. S’il choisit judi-Ces deux mouvements réunissaient présidentiel et n’a pas non plus offert Sargissian est la personne capable de cieusement, il fera partie de l’histoiredes jeunes formés par la Fondation son soutien à un autre candidat en freiner l’appétit des oligarques. arménienne.Soros, des implants étrangers dans ces lice. Sa déclaration post-électorale ne Au cours de cette crise post-élec- Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 18 MARS 2013 / MONDAY MARCH 18, 2013 • ABAKA • 9 FORMER AGBU CHAIRMAN, VIKEN L. ATTARIAN ABAKA E N G L I S H S E C T I O N DECORATED BY THE QUEEN ELIZABETH II DIAMOND JUBILEE MEDAL Montreal, 22 February, 2013 – AGBU Montreal is proud to announce MONDAY MARCH 18, 2013 that Viken L. Attarian, former chairman of our chapter, was decorated on February 19th with Her Majesty QueenArmenians from Syria Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, for his relentless work in the advance- ment of his community, his provinceenroll in Beirut and Canada. “I am grateful to my country for this esteemed recognition”, said Viken, “but Below is the full text of a story that in Aleppo. Like other Christian com- mostly, I am thankful to those whowas printed in the February 15, munities, they are worried that the have worked with me throughout the2013, issue of The Daily Star ongoing war will permanently displace years and who have ultimately made(Lebanon). For a more complete them. me who I am”.coverage vist: At three of AGBU’s schools in the “Viken’s recognition is a source of www.dailystar.com.lb/News/Local- Metn towns of Sin al-Fil and Dbayyeh, pride”, said Aram Yacoubian, chairmanNews/2013/Feb-15/206540-armenians there are at least 100 Syrian Armenian of AGBU Montreal. “And this of course-from-syria-enroll-in-beirut. students who have escaped the vio- is not a unique occurrence”, he added, lence along with their families. More Vicken Attarian and Stephane Dion “Our research has revealed that, over SIN AL-FIL, Lebanon: Classes at arrive each week while only a few the past few years, several MontrealLazar Najarian-Calouste Gulbenkian trickle back, due to the expensive liv- area Armenians have achieved high level recognition from provincial and nation-School in Aleppo are still being held ing conditions in Lebanon. al official government bodies. Many of these recognitions have gone unnoticed,despite being frequently suspended Although hundreds of Syrian and many of them are members and supporters of our chapter. We have there-due to the violence in Syria. Armenians have fled the unrest and fore decided to recognize the achievement of all these Armenians in a special The school, which has graduated sought refuge in Armenia, many fami- celebratory event on the 24th of March”.thousands of students since 1954, lies have preferred to move to During the official ceremony and in his introductory speech, Stephane Dion,might see many of its students gradu- Lebanon and other countries with Member of Parliament and member of Her Majesty’s Privy Council, specificallyate from Lebanese schools instead as vibrant expat communities due to the mentioned Viken’s contributions to the Canadian telecommunications industry,battles engulf the city. wide availability of schools with a as well as his community dedication and his wide-ranging intellectual and politi- The institution’s high school, built Western Armenian curriculum and the cal activism as a multifaceted contribution to Canada.in the city’s Azizieh neighborhood in similarity of the education system tohonor of Armenian businessman and that in Syria.philanthropist Calouste Gulbenkian,has many students fleeing to Armenian Unlike Eastern Armenian, the offi- cial language of Armenia, the Syrian Over 200 guests attend critically acclaimedcommunities around the world as the community speaks Western Armenian Armenian American artist Seeroon Yeretzianviolence in Syria rages. and Arabic, as in Lebanon - but here, The school in Aleppo was among many students say they have found it solo exhibit in California hosted by AGBUmany that were built to accommodate difficult to study most of their courses Los Angeles Chapterthe academic needs of a growing popu- in English. “At my school in Syria,lation of ethnic Armenians, whose most of the classes were in Arabic,ancestors had survived the Armenian here they are in English,” said 16-year-Genocide less than half a century ear- old Arina.lier. Arina, who studied at the Looys As the schools face an uncertain (Light) School in Damascus, said thatfuture in war-torn Syria, hundreds of even though she faced difficulty in theArmenian students are enrolling in beginning of the year, she has beenArmenian schools in Lebanon while gradually improving.maintaining hope that they will attend While Lebanon’s educational systemcollege back home despite the continu- offers science courses in eithering violence. English or French, most of the courses “Returning to Syria is on the mind in Syria are taught in Arabic, leavingof most of our students from Syria,” English as a third language.said Ara Vassilian, the general director AGBU schools have been holding Maral Voskian lauded Seeron Yeretsian’s artof schools affiliated with the Armenian intensive English language classes onGeneral Benevolent Union. Saturdays since the beginning of the Haunting figures, ancient scriptures the same studio with Yeretzian for Education costs for students com- academic year to help Syrian students and vibrant animals are just some of years, shared similar sentiments,ing from Syria to AGBU schools are catch up. the images that fill the canvases of relaying personal anecdotes thatcovered in large part by the non-profit The schools have also dedicated renowned Armenian American artist underscore the great impact of herorganization, which relies heavily on weekly classes to discussions about Seeroon Yeretzian’s paintings, which work. Yeretzian’s pieces have drawndonations made by philanthropists and major issues facing students in their delighted audiences during her solo critical acclaim, Mesrobian described,the Armenian Diaspora. day-to-day lives. two-day exhibition last month at the from public figures and the public at Based in New York, AGBU has The constant thought of return to AGBU-AYA Nazarian Center in Canoga large alike.donated $1.7 million in relief aid since Syria might distract Syrian students in Park, California, Organized by the Following Mesrobian, Seeroon’sthe conflict began in order to help their studies this year, but the majority AGBU Los Angeles Chapter. son Arno Yeretzian spoke on herSyrian Armenian families exposed to remain optimistic and focused on their On opening night, the crowd lis- behalf, thanking the event organizersthe civil war. plans to return to attend college. tened to words of praise from as she looked on from the audience. An estimated 120,000 Armenians “I want to be a lawyer when I grow Yeretzian’s friends, colleagues and He then opened the floor, allowing thelive in Syria with the majority centered up,” Ania said. family, beginning with the exhibit guests to take in the entire collection, curator and the head of the AGBU Los which was filled with themes Angeles Chapter Committee’s cultural Yeretzian has dedicated her career toDollar manifests unusual stability in Armenia programs Maral Voskian, who deliv- exploring - of history, injustice and ered the welcoming remarks. Mrs. nature - and marked by a style that is The American national currency’s average exchange rate, against the Voskian described the love for all her own.Armenian dram (AMD), comprised AMD 407/$1 at NASDAQ OMX Armenia Armenian art that both Seeroon and Many guests were able to enjoystock exchange on Thursday; this is no change since the trading session on her late husband Harout, who was a Yeretzian’s work following the exhibi-February 15, and also an unusually long-lasting stability at the financial market member of the AGBU Ardavazt tion: on sale throughout the eventof the country. Theater Committee, shared, and laud- were two books, a compilation of her Thursday’s sales totaled $1.7 million at the stock exchange. ed her for being as modest as she is visual art and a collection of her At the cash foreign currency market of Armenia, the US dollar’s buying and talented. poems.selling exchange rates are still at the AMD 406-408/$1 range respectively. Harry Mesrobian, who worked in
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 18 MARS 2013 / MONDAY MARCH 18, 2013Azerbaijan, Hungary sued over Aznavour congratulatesSafarov’s release Serge Sarkissian French-Armenian singer Charles Aznavour sent the following con- gratulatory letter, dated February 28, 2013, to President Serge Sarkissian on the occasion of his re-election: “Esteemed Mr. President, I congratulate you on your re-election as president of the Republic of Armenia. Your wisdom, unyielding will, and selfless dedication to the Fatherland and the Armenian people are invaluable for our country that faces serious challenges and threats. I would like to wish you good health, strength, and energy in your dif- ficult daily task of advancing the welfare of Armenia and the entire Armenian nation, so that you achieve more and more successes. With deep respect, Charles Aznavour” YEREVAN (RFE/RL) — The family of an Armenian army officer who washacked to death in Budapest nine years ago has sued Hungary and Azerbaijan inconnection with the recent release of his convicted Azerbaijani murderer, it wasannounced on Friday. Armenia’s Justice Ministry said the relatives of the late Gurgen Markarian, as Nurhan Arman to conduct in Romewell as another Armenian officer who also took part in a NATO training coursein the Hungarian capital in 2004 have filed a joint lawsuit to the European Courtof Human Rights.Top ministry officials said they want the Strasbourg court to rule that theHungarian government’s decision last August to extradite the convict, RamilSafarov, to Azerbaijan and his ensuing release and glorification by Baku rancounter to the European Convention on Human Rights. The plaintiffs specifical-ly cited two provisions of the convention that uphold a person’s right to life andforbid any ethnic or religious discrimination. Deputy Justice Minister Ruben Melikian said the Armenian government couldget involved in judicial proceedings in Strasbourg at a later stage if the EuropeanCourt agrees to rule on the lawsuit. “We have the right to get involved in the pro-ceedings as a third party,” he told a news conference. “The European Court of Human Rights has never dealt with such a disgrace-ful breach of international law before,” added Melikian. “It is simply unprece-dented.”Schiff congratulates Karabakh Sinfonia Toronto’s Music Director Nurhan Arman will be on the podium ofon 25th anniversary the Orchestra Sinfonica di Roma , on February 17 and 18, leading two concerts in one of Rome’s major venues, the Auditorium Conciliazione. The program for WASHINGTON — Rep. Adam both concerts includes Chopin’s Piano Concerto in E Minor and Haydn’sSchiff on Monday sent a letter to the Symphony No. 100. The soloist in the Chopin concerto will be Korean pianistPresident of the Nagorno Karabakh Andrew Pae.Republic Bako Sahakian congratula- The Orchestra Sinfonica di Roma has been recognized by international criticsting the people of Artsakh on the 25th as one of the finest orchestras in Italy. It has toured extensively in Europe,anniversary of the National-Liberation South America, China and the USA, and records regularly for the NaxosMovement. In the letter, Rep. Schiff label.praises the Karabakh people’s courageas they pursue freedom and self-deter-mination in the face of unremitting Krekor Karaguezianthreats by Azerbaijan. Rep.Schiff says in his letter, in part, new chair of AGBU Western US“Artsakh’s path forward has not been Karabakh’s choice to survive and pre-easy and it is a tribute to you and your serve its identity by establishing a sov- District Committeepeople that the trials of the past did ereign democracy. I join you today innot break your will and determination. looking forward to the day when NEW YORK — The ArmenianThe tragedy of Sumgait and other Artsakh will achieve the recognition it General Benevolent Union (AGBU)Azerbaijani cities 25 years ago, proved deserves among the community of Central Office announced recently thatthe righteousness of Nagorno nations”. Krekor Karaguezian has been appoint- ed chair of the US Western District region for a term of two years, begin-Artsakh leader meets AGBU Yerevan Office director ning on January 1. Karaguezian is a lifelong member of On 21 February Artsakh Republic AGBU who has demonstrated leader-President Bako Sahakyan met Arpi ship in the global Armenian communi-Vartanian, director of the Armenian ty. He was active in the AGBU-AYAGeneral Benevolent Union (AGBU) scouting movement in Beirut, andYerevan Office. Issues related to programs played an instrumental role in organiz-implemented by the union in Artsakh were ing the first scouting movement indiscussed during the meeting. President California prior to taking on the posi-Sahakyan rated high the role of the tion of the AGBU Asbeds vice chair-Armenian General Benevolent Union in the man.homeland’s development and prosperity, The following individuals have been appointed to serve under his leadership:expansion of ties with the Diaspora as well as in the objective presentation of Tom Alexanian, vice chair; Avedis Markarian, treasurer; Aline Yeterian, secre-the key pan-Armenian issues in various countries of the world, Central tary; and Julia Aghishian, Aram Aginian, Harry Balian, Benjamin Charchian,Information Department at Artsakh President’s Office reported. Silva Nazaretian and Krikor Simonian, members.

×