Abaka 16 09-2013

527 views
436 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 16 09-2013

 1. 1. SRTAGIN KOC M:R ENJ:RZO{N:ROUN Siryli 8Abaca39i un;yrxo.5 A3s 0ryrovn gu ;yvagoqynk Canada3i a-a6 ]in ha3gagan ,apa;a;yr;in` 8Abaca396i 386rt darytar2u yv /racra/ ynk za3n d06 naqmpyl ja,6hamyrcow mu5 or dy.i bidi ovny6 na3 <apa;5 19 Hogdympyr, 20136in5 yrygo3yan =amu 7:306en sgsyal, 8:ekeyan Gytron9i han6 tisasrahin me]1 Hamyrcu gu nyrga3axne Mon;reali Quatuor Rhapsodie lara3in ka-yagu5 or hinc darie i wyr my/ hampavi diraxa/ e ir ta,navora/ ha3gagan yv mi]azca3in tasagan yv gisata6 sagan ov =o.owrtagan yra=,dov;yan ‘rofe6 sional madovxovmow1 Ka-yagin sivnu gu han6 tisana3 da.antavor ]ov;agahar yv yra=i,d` Na3iri “ilo3yan5 orovn gungyragxin yryk a3l5 no3nkan gadarylacor/ova/ yridasart yra6 =u,dovhinyr1 Wsdah ynk5 or hamy. hamatamnyrow un;rike mu ydk paxa-ig wa3ylk mu bidi ulla3 yrgov pa=innyrow nyrga3axova/ a3s inknadib hamyr6 cu1 Movdki cinu5 ja,ow miasin5 40 dolar e5 saga3n5 in[bes naqort darinyrovn5 ha3 ;yr;u ka]alyro. myr azca3innyrovn5 250 dolari noviradovov;yan mu a- i yraqdacidov;ivn5 gu dramatrynk yrgov hraver yv dovrki ygamovde novazyli ba,d0nagan sdaxacir1 Isg 500 gam avyli noviro.nyrov5 3avylyal gu dramatrynk nayv meg darova3 8Abaca39i badvo3 pa=anor6 tacrov;ivn1 Wsdah ynk5 ;e a3s dari yvs 2yr nyrga3ov6 ;yamp bidi badovek 8Abaca39i darytar2i hantisov;ivnu yv 2yr noviradovov;yamp bidi sadarek ha3 mamovli co3adyvovmin ov anor azcanover a-akylov;yan1 Gu qntrynk 2yr ‘oqciru cryl Abaka Weekly anovan1 Srdacin ,norhagalov;yamp yv lavaco3n ma.6 ;anknyrow` 8ABACA#9I WAR{OV:IVN Sybdympyr 2-i yrygo3yan Yryvani me] ir mahganaxovn gnkyx Ha3asdani cro.nyrov miov;yan naqacah Lyvon Ananyan1 Usd dy.ygov;ivnnyrovn` mahovan badja-u ka.xgy.n e1 #a3d6 ni hrabaragaq0s yv 8Carovn9 am6 sacri yrgar darinyrov qmpacir Ly6 von Ananyan /na/ e 1946-i Hogdympyr 13-in Davov,i marzi Go.p civ.u1 1964-in avarda/ e Go.pi mi]nagarc tbroxu5 1968-in avarda/ e Yryvani bydagan hamalsarani panasiragan pa=anmovnku1 1990-in undrova/ e 8Ca6 rovn9 amsacri clqavor qmpacir1 2001-in undrova/ e Ha3asdani cro.nyrov miov;yan naqacah yv gu ba,d0nawarer min[ 0rs1 Lyvon Anan6 yan cra/5 gazma/ yv qmpacra/ e pazma;iv cirkyr5 harivravor hra6 baragaq0sagan 30tova/nyr5 3a-a6 ]apannyr1 2008-i Ma3is 26-in anor ,norhova/ e Ha3asdani Hanrabydov6 ;yan m,ago3;i wasdagavor cor/i[ badovavor go[ovmu1 Sybdympyr 36in HH naqacah Syr= Sarcus6 yani Mosgova3i me] Na6 qacah "ov;ini hyd han6 tibovmen ydk gadar6 va/ miaxyal 3a3dara6 rov;ivnu gu 3a3dne Ha6 3asdani oro,ovmu` mia6 nalov Yvrasiagan Mak6 sa3in Miov;yan5 orovn xart gantamagxin _ov6 sasdanu5 Byla-ovsian yv >azaqsdanu1 A3s miov;ivnu gu nbada6 gatre naqgin Qorhrta6 3in Miov;yan hanraby6 dov;ivnnyrov mi]yv has6 dadyl a-yvdragan yv dndysagan hasaragax trov;ivn mu5 meg trama6 ni,ow1 Naqacah Sarcsyan 3a3dna/ e5 ;e garyliov6 ;ivnu ga3 Yvromiov;yan Aryvylyan Ungyragxov6 ;yan hyd ,arovnagyl cor/agxov;ivnu` Ha3as6 dani me] =o.owrtawa6 ragan parygarcovmnyrov /racirnyrov /iren nyrs1 YM6yan Aryvylyan Un6 gyragxov;yan /raciru 2009-en i wyr gu midi Aryvylyan Yvroba3i yv Gowgasi wyx yrgirnyrov hyd gazmyl dndysagan yv jamportagan cor6 /agxov;yan hamagarc mu YM6yan hyd1 YM6yan .ygawarnyr xav 3a3dna/ yn ;e da6 rinyrov panagxov;ivn6 nyre ydk yrp yrgov ami6 sen naqnagan hama2a36 nov;ivnu bidi sdorac6 ruver5 3angar/ Ha3as6 dan 180 asdijanow gu ‘oqe ir tirkoro,ovmu1 Anonk a3s tirkavorovmu gu wyracryn _ovsio3 go.6 me Ha3asdani wra3 gi6 rargova/ z0ravor jn,ov6 mi5 or a-n[ova/ e >a6 rapa.i harxin yv Ha6 3asdani anwdancov6 ;yan1 YM6yan .yga6 warnyru guntovnin ;e harg y.a/ [a’ow [yn 0cna/ >arapa.i harxi lov/man i nbasd yv ;e anhra=y,d gu ngadyn ,ovdow my/ jicyr cor6 /atryl orbeszi lov/ovi a3t harxu yv wyrana3 Ha3asdani wra3 trova/ jn,ovmu1 Anonk nayv gu bntyn ;e garyli [e or no3n yrgiru antamagxi ;e YM6yan yv ;e Mak6 sa3in Miov;yan1 8Mynk ty- q0sylov ynk Ha6 3asdani hyd9 usa/ e YM6yan ardakin 3ara6 pyrov;ivnnyrov badas6 qanadov mu yv 3i,yxov6 xa/ e ;e Yryvan daga6 vin min[yv No3ympyr =a6 manag ovni ir tirku 3sdagaxnylov1 Yryvani me] Sybdym6 pyr 4-in m0d 150 xovxa6 rarnyr Naqacahi ba6 ladin a-]yv po.oki xo3x gadara/ yn 8[ynk ovzyr tar2yal -ovsahbadag linyl9 n,anapannyrow1 Xo3xi un;axkin paqovm6 nyr dy.i ovnyxa/ yn osdiganov;yan hyd yv 2yrpagalov;ivnnyr ga6 darova/ yn1 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 0 2 : R K O U < A B J I % 1 6 S : P T : M B : R 2 0 1 3 • V O L . X X X V I , N O 1 9 0 2 • L U N D I , 1 6 S E P T E M B R E 2 0 1 3 • M O N D A Y , S E P T E M B E R 1 6 , 2 0 1 3 Mafaza‘ h Faastani gro[n;rou miouj;an na.agaf L;uon Anan;ane Faastan anaknkal k;rpow ,r=adar] katar;z :uromiouj;nhn dhpi :urasiakan Maqsain miouj;an ARZA>I MH+ A<>ATAWAR}:ROU BAR:LAUOUM Arxaqi me] a,qada6 war2yru mi]in ha,ovow 20 dogos bidi par2ranan1 A3s masin 3a3darara/ e Arxaqi Hanrabydov;yan war[abyd Ara #arov6 ;ivnyan` antrata-nalow 3a]ort darovan dndysa6 gan clqavor ‘asda;ov.;i` bydagan bivdjei pa.atri[nyrovn1 Sourio mh= Islamistn;re ar]aka‘ ;n fnagon qristonhakan Maaloula giu[in wra Sovriaxi absdampnyru 8Al Novsra3i Jagad9 islamisdagan /a3ra3y.agan qmpavorovmen sgsa/ yn hnaco3n krisdoneagan Maalovla3 civ.i crohu5 or gu cdnovi Tamasgosen tebi hivsis6aryvylk1 A-a]in 3ar2agovmin sbannova/ yn ga-awaragan panagi 8zinovornyr5 oronk gu hyr;abahein hsgi[ anxagedi movdkin1 Aba an2nasbanu ba3;ovm mu iraganaxovxa/ e 3ynagedi me]1 Islamisdnyru qos6 daxa/ yn ,ovdow cravyl nayv Maalovla3i mivs masu1 Maalovlan gu hamarovi Sovrio3 krisdonyanyrov nyrga3ov;yan qorhrtani,u yv a-a]in ancamn e5 or 3ar2agman g4yn;argovi1
 2. 2. Ha3asdani naqacah Syr= Sarcus6 yan5 Sybdympyr 5-in5 hraviryx Azca3in Anwdancov;yan Qorhovrtu 3adovg nisdi mu1 Nisdin un;axkin knnargovyxan Ha6 3asdani ov=aniv;i anwdancov;yan abahowman azca3in -azmawarov;yan naqaci/yru5 zors qorhovrti antamny6 rovn nyrga3axovxin Ha3asdani ov=aniv;i yv pnagan ba,arnyrov naqarar Armen Mowsisyan yv Ha3asdani ‘oqatra6 mi]oxnyrov yv gabi naqarar Cacig Pyclaryan1 Syr= Sarcsyan Ha3asdani Azca3in Anwdancov;yan Qorhovrti antamnyrovn nyrga3axovx nayv 3 Sybdympyrin _ovsia nisdin gadara/ ir a,qadanka3in a3xylov;yan manramasnov;ivnnyru1 <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Brok` 8Ha3asdanu ,an;a=i yn;argyxin9 Yvrobagan qorhrtarani antam5 ardakin cor/ox qor6 hurtaranagan 3an2naqovmpi naqacah Elmar Brok 3a36 dararyx5 or _ovsia ,an;a=i yn;arga/ e Ha3asdanu` sdi6 bylow za3n antamacrovil Mak6 sa3in miov;yan1 8Ha3asdan [i grnar anta6 magxil Maksa3in Miov;yan yv mia=amanag sdoracryl Yvro6 bagan Miov;yan hyd Ungy6 ragxov;yan hama2a3naciru1 Ys ,ad gu xavim anor hamar1 Adiga knnarga/ ym nayv Ha6 3asdani naqacahin hyd1 Mynk cidynk5 or Ha3asdanu gu cdnovi _ovsio3 go.me any6 ryvaga3yli jn,man dag5 yv badja-u Adrbe3jani hyd part irawijagn e ov >ara6 pa.i dacnabu9 usav Brok1 An avylxovx5 or abaca3in Yvrobagan Miov;yan 3arapy6 rov;ivnnyru Ha3asdani hyd bidi ullan 8in[bes oryve yrgri hyd5 saga3n anonk bidi [ul6 lan yvrobagan hy-angari 3a6 rapyrov;ivnnyr91 Sybdympyr 5-in5 S7 “y;yrsbovrgi me] sgsav 8Ksannyrov qmpag9i cyra=o.owu5 orovn un6 ;axkin Miaxyal Nahancnyrov naqacah Ba6 rak )bama ‘or2yx hamozyl Sovrio3 tem zin6 voragan cor/o.ov;yan mu timylov undrankin hydyvylov garyvorov;ivnu5 saga3n usd naqna6 gan dovyalnyrovn` an [e 3a]o.a/ 3adgan,agan ‘o’oqov;ivn mu avylxnyl a3t undrankin untti6 maxo.nyrov gyxova/kin me]1 A3s masin gu 3a3dne 8_o3;urz96u1 No3n 0ru5 Fransis Babu namagow mu timyx cyrasdijanin masnagix .ygawarnyrovn5 or hy6 -ov mnan Sovrio3 harxow zinovoragan undranku ortycrylov gyxova/ken` za3n 8an0covd9 oragy6 low1 _ovsia gu ,arovnage unttimanal zinovora6 gan undrankin5 isg {inasdan aztararyx5 ;e Sovrio3 tem oryve -azmagan arark mi]azca3in dndysov;yan wra3 paxasagan aztyxov;ivn bi6 di ovnyna31 Nayv5 Irani cyraco3n gr0nabyd A3a;olla Ali Qamynei 3a3dararyx5 ;e kimiagan zenky6 rov masin dara2a3nov;ivnnyru` 8Sovrio3 wra3 3ar2agylov badrovagnyr yn91 Mivs go.me5 8Niv York :a3mz9 ha.ortyx5 or Aryvylyan >ov;a3i me] kimiagan zenki gi6 rargman ,ovr] aryvmdyan darpyr ca.dni sbasargov;yanx zygovxovmnyrovn mi]yv hagasov6 ;ivnnyr co3ov;ivn ovnin1 Min[ MAGi unthanovr kardov.ar Ban Ki Movn 3a3dararyx5 or Sovrio3 ,ovr] 8+unyv 29 mi]azca3in qorhrta=o.owu grna3 Hogdympyrin dy.i ovnynal5 MAG6i m0d Sovrio3 mna3ovn nyrga3axovxi[ Ba,,ar Jaafari hyrkyx kimia6 gan zenki 0cdacor/man harxow Tamasgosi ov..ova/ ampasdanov;ivnnyru` n,ylow5 or 8polo6 ru cidyn5 ;e Halebi Qan Asal ,r]anin me] naqgin 3ar2agovmi mu un;axkin o4w 0cdacor6 /yx kimiagan zenku91 An 8Si7En7En9i hyd harxazro3xi mu un;axkin5 Sovrio3 ov..ova/ ampasdanov;ivnnyru 8sqal9 oragyx` avylx6 nylow5 or amyrigyan war[agazmu naqabes Wiy;nami5 Kovba3i yv Iraki me] ir cor/a/ no3n sqalnyru gu grgne1 #a3dnynk5 ;e {oryk,ap;i 4 Sybdympyri yrygo3yan5 Miaxyal Nahancnyrov ?yrago3di Mi]azca3in 3arapyrov;yanx 3an2naqovmpu 7-i tem 10 koveow wavyraxovx Sovrian harova/ylov )bama3i bahan]in wyrapyro. pana2yv mu5 or 60 0rovan ba3mana=am mu gu j,te nman cor6 /o.ov;yan mu hamar5 zor garyli e 30 0row yrgara2cyl5 y;e Kongresu anor [unttimana31 Pana2yvu ard0nov;ivn [i dar xamaka3in cor6 /o.ov;ivnnyrov me] amyrigyan ov=yrov 0cda6 cor/man5 in[bes nayv g4untc/e5 ;e Sovrio3 me] mi]amdov;ivnu sahmana’ag bedk e ulla31 Pa6 na2yvu knnargovmi yv koveargov;yan bidi yn6 ;argovi ?yrago3di` Yrgov,ap;i5 Sybdympyr 9-in naqadysova/ liacovmar nisdin un;axkin1 Hagatar2ylow a3s oro,ovmin` _ovsio3 naqa6 cah Wladimir “ov;in 3a3dararyx5 ;e oryve yrgiri qorhrtaran [i grnar a3sbisi harxyr liaz0ryl5 orowhydyv 8aniga p-nararki hava6 nov;ivn dal gu n,anage5 orowhydyv amen in[5 or MAG6i Abahowov;yan qorhovrti /iren tovrs g4ulla35 p-narark gu ngadovi5 paxi` inkna6 ba,dbanov;ynen91 An avylxovx5 or Sovria Miaxyal Nahancnyrovn wra3 [i 3ar2agir5 ovsdi` 8garyli [e inknaba,dbanov;yan masin q0sil91 #i,yxnynk5 ;e Lavrow Sovrio3 harxow MAG6i yv Arapagan liga3i 3adovg badovirag Laqdar Ibrahimii hyd hy-a2a3na3in ha.ortagxov;yan mu un;axkin n,yx5 or a-anx Abahowov;yan qorhovrti havanov;yan` Sovrio3 tem p-ni ov=i girargovmu 8anuntovnyli yv mi]azca3in 0renki gobid qaqdovm mun e91 Wyr]avorov;yan 3a3dnynk5 or Sybdympyr 6- in5 S7 “y;yrsbovrgi me] dy.i ovnyxa/ 8Ksan6 nyrov Qmpag9i wyha=o.owi ‘agman nisdu 3adgan,ovyxav Sovrio3 dacnabin masin Miax6 yal Nahancnyrov yv _ovsio3 Naqacahnyrovn ardasana/ hagatir 3a3dararov;ivnnyrow1 Artaryv5 naqacah Barak )bama naq gurg6 nyx5 ;e 8kimiagan zenki 0cdacor/man ha6 gatar2ov;ivnu =amanagi yv daro.ov;yan a-ov6 mow sahmana’ag bidi ulla39` bntylow5 ;e Sovrio3 war[agazmin go.me 8kimiagan zenk 0cdacor/ovmu ampo.] mi]azca3in abahowov6 ;ivnu gu wdance5 a3l o[ mia3n Sovrio391 Ir garcin5 Wladimir “ov;in 3a3dararyx5 or y;e Sovria 3ar2agovmi yn;argovi5 aba 8bidi 0cnynk Sovrio35 in[bes hima g0cnynk` dramat6 rylow -azmagan5 martasiragan yv dndysagan 0=antagov;ivnnyr91 An ,arovnagylow ir q0sku usav5 or )bama3i hyd hantibovmin un;axkin5 8ivrakan[ivrs Sovrio3 wyrapyryal ir gyxova/kin ga-[a/ mnax91 Gimanank nayv5 or 6 Sybdympyrin Yryvani me] havakova/ yn Ha3asdani Sovrio3 tysba6 nadan a-]yv` a]agxov;ivn 3a3dnylov Sovrio3 =o.owovrtin yv sovriaha3yrovn1 Pax0;ya3 asovlisin un;axkin 8Naqaqor6 hurtaran9i antamnyr Dicran Qzmalyanu yv Carycin {ovcaszyanu gartaxa/ yn naqa2y-6 nov;yan 3a3dararov;ivnu5 orovn me] Ha3asda6 ni i,qanov;ivnnyren bahan]a/ yn abahowyl sovriaha3yrov anwdanc darhanovmn ov dy.a6 ’oqovmu Ha3asdan1 Sovrio3 dacnabin hyd gabova/ iratar2ov;ivnnyr Syr= Sarcsyan Azca3in Anwdancov;yan Qorhovrti nisdin nyrga3axovx _ovsasdan gadara/ ir a3xylov;yan manramasnov;ivnnyru
 3. 3. LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 3 Cyra,norh D7 Na;an Ark7 #owhannisyani antranig a3xylov;yamp` Alyk Manovgyan War=aran6i 2013-2014 ovsovmnagan dary,r]anu ba,d0nabes paxova/ hamarovyxav H7P7U7Mi Alyk Manovgyan war=aranu ir t-nyru la3n pa6 xa/5 ba,d0nabes d0nyx nor darymovd mu yvs1 Tbroxin me] darpyr y-ovzy- mu gar a3t 0r1 Tbroxi ‘oq dn0ren Brn7 <ahe :ana,yan marzasrah a-a]nortyx 0rovan hivryru5 clqavorov;yamp ;ymis a-a]6 nortagan ‘oqanort cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyani5 orov a-a]in a3xylov;ivnn er myr tbroxin1 Ar=7 D7 Wazcen kahana3 Bo3ajyan5 tbroxis himnatir togd7 Ar,avir Ge0nj6 yan5 tbroxi hocapar2ov;yan naqacah Brn7 Armen B[akj6 yan5 H7P7U7 Miov;yan Mon;6 reali Masnajiv.i adynabyd` Brn7 Aram Yacovbyan yv ho6 capar2ov;yan antamnyr gu hydyvein Srpazan h0r1 A,a6 gyrdnyru /a’o.]o3nnyrow un6 tovnyxin hivryru1 Brn7 <ahen pari calovsdi q0skyren ydk ,norhavoryx a,agyrdnyru tbroxagan nor dari mu sgsylov yv Arxaqi angaqov;yan d0nin gabag6 xov;yamp1 Brn7 Armen ir q0skin me] ,y,dyx ;e gyanki me] amy6 naqylaxin5 amynen cyrazanxu gam amynen jarbigu [yn or gu 3a]o.in5 a3l anonk or 3ama6 -0ren ga,qadin a-anx 3ovsa6 hadylov5 anonk or grgin yv grgin gu ‘or2yn hasnylov ha6 mar gadaryalin yv5 bzdig badmov;yamp mu imasdavoryx ir 0rova3 badcamu7 8Hz0r z0rawaru badyrazmi naq0r6 yagin mdahoc nsda/ =a3-i mu wra3 gu qogar5 3ocna/ er an yv waqi zcaxovmu bada/ er zink5 arty0k bidi 3a.;e|r1 A3s mda/movnknyrovn me] cyd6 nin wra3 ngadyx mr]ivn mu or irme mi kani ancam my/ ha6 xahadig mu gu ‘or2er ‘oqat6 ryl mr]nox1 Pazovm ancamnyr <ar7 e] !! Novbar Kiv’elyan wyragyntanaxovx Ycibdaha3 Novbaryan war=arani 3ov,yr Tbroxagan 3ov,yr ov hantibovmnyr5 cinii nman avyli ganov,nan kani hinnan1 A3tbes garyli e paxadryl Sybdympyr 26in :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan srahin me] diro. ovraq yv yr]anig m;nolordu5 yrp avyli kan 50 naqgin Novbaryanxinyr sira3ort o.]acovrovmny6 row go.]ovnein irynx naqgin ovsovxi[u` Niv Yorken =amana/ brn7 Novbar Kiv6 ’elyanu1 Yrygon gazmagyrba/ er Mon;reali :MM6i war[agan5 0rovan hivrin y.pa3ru` Byrj Kiv’elyan1 Novbarin yv ,norhali digno]` Anahidin gungyrana3in5 no3nbes Niv Yorken5 Der yv Digin Hilda yv Nyrses Symyrjyannyr1 Hildan Anahidin kro] yv o.paxyal cy.angari[ Simon Sam6 sonyani tovsdrn e1 :y;yv ovdysdy.enny6 rov5 cinii yv sovrji bivfeen ydk hivryrovn paricalsdyan q0skyr gadaryx :MM6yan adynabyd Ar;0 Manovgyan yv ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx or irynx nyrga3ov;yamp Niv Yorken =amana/ hivryru yv naqgin Novbaryanxinyru gu badovyn :MM6u1 Q0sk a-av Novbar Kiv’elyan5 orov temken arten gu ja-aca3;er yr]angov6 ;ivnu i dys avyli kan ges tar a-a]ovan ir siryli a,agyrdnyrn ov a,agyrdov6 hinyru1 An qantawa-ov;yamp badmyx hajyli trovacnyr yv 3ov,yr5 wyragynta6 naxnylow hin 0ryrov tbroxagan gyanku5 yrp ink dagavin ,ad yridasart5 An6 ;iliasi tbrywanken nor ,r]anavard5 gu novirover ovsovx[agan asbarezin1 An nayv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx a3s havaku gazmagyrbo.nyrovn yv ir naqgin a,a6 gyrdnyrovn` anonx xovxapyra/ badivin hamar1 Ir q0skyrov avardin5 Novbar Kiv6 ’elyan antratar2av m0d dari mu a-a] ir digno] hyd gadara/ 8Abaca39i qmpacrov;yan a3xylov;yan yv hivryrov untovnman synyagin me] xovxatrova/ ha3 ngari[nyrov dbavori[ havaka/o3in5 ov 3a3dnyx ;e a3t 0r oro,a/ ein noviryl cy.angari[ Simon Samsonyani basda-6 nyren min5 or ir ar=ani dy.u cdner a3t havaka/o3in me]1 Aha a3s0r giragana6 nar a3t ‘a’aku1 Ovsdi an hraviryx Samsonyani tovdru yv amovsinu` Hilda yv Nyrses Symyrjyannyru5 or 3an2nyn ham6 pavavor ngari[in sdy./acor/ov;ivnnyren min5 in[bes nayv Simon Samsonyani novirova/ cy.yxig albomu5 orovn nyra/a6 ganu cra/ e Novbar Kiv’elyanu1 No3n6 bes5 orbes hamahy.inagu wyr]yrs hra6 daragova/ ha3gagan badga-yli pa-a6 rani mu5 anor yrgov hadornyrov arac wijagahanov;yamp mu Novbar Kiv’elyan noviryx zanonk yrgov ,aho.nyrov1 Min[yv ci,yrova3 3a-a]axa/ =amyru nyrganyru gu 3amyna3in irynx gar0du 3acyxnylov hin 0ryrov 3i,adagnyrow1 Nyrga3 mu
 4. 4. Wraxagan 8A’sni9 ga3ke]u gu ha.orte5 or Wrasdani war[abyd Bi/ina Iwani,wili ardyrgri me] havadarmacur6 va/ wraxi tivanacednyrov hyd hantibovmi un;axkin usa/ e5 or Wrasdan bedk e ir tra6 xinyrovn hamar ‘oq,ahaved ka.akagan yv dndysagan 3a6 rapyrov;ivnnyrov iraganaxman dara/ki wyra/ovi1 8In[ gu wyrapyri ,r]anin me] Wrasdani 3arapyrov;ivn6 nyrovn5 aba gu gar/ym5 or anhra=y,d e qoraxnyl hyda6 ca3 yrggo.mani ka.akagan yv dndysagan hamacor/agxov6 ;ivnu ,r]ani yrgirnyrovn5 mas6 navorapar Adrbe3jani5 :ovr6 kio3 yv Ha3asdani hyd1 Ys im a-a]in ba,d0nagan a3xylov6 ;ivnnyrs gadara/ ym a3t yr6 girnyru yv parygamagan gabyr hasdada/ anonx ka.akagan .ygawarnyrovn hyd5 in[ or zis ,ad g4ovraqaxne95 usa/ e an1 Iwani,wili Adrbe3jani5 :ovrkio3 yv Ha3asdani me] ha6 vadarmacrova/ tysbannyrovn go[ ov..a/ e qoraxnylov yv zarcaxnylov a3t pari traxia6 gan 3arapyrov;vnnyru1 Arxaqi Hanrabydov;yan Naqacahi nsdawa3ren nyrs Syb6 dympyri 1-in dy.i ovnyxav L>H h-[agman 22-rt darytar2i a-i6 ;ow barcyvadrman hantisavor araro.ov;ivn1 A3s masin gu 3a3dne L>H naqacahi ba,d0nagan ga3ku1 A3t un;axkin Naqacah Pag0 Sahagyan ir q0ski me] Ar6 xaqi angaq bydaganov;yan h-[agovmu tasyx yrgri ,arkin garyvoraco3n d0nyrovn5 or gu hantisana3 myr noraco3n bad6 mov;yan amynawa- e]yren megu1 Naqacahu ,norhavoryx polor barcyvadrovo.nyru yv wsdahov6 ;ivn 3a3dnyx5 or miasnagan ]ankyrow5 Ha3asdan6Arxaq6S’iv-k gov- y-amiasnov;yan ,norhiv mynk gu hasnink hamazca3in nba6 dagnyrov iraganaxman1 Hantisavor araro.ov;yan nyrga3 ein Ha3 A-akylagan Ygy6 .yxvo3 Arxaqi ;ymi a-a]nort Barcyv ark7 Mardirosyanu5 L>H A+ q0snag A,od >ovlyanu yv ba,d0nadar a3l an2ink1 4 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 Naqacah Syr= Sarcsyani ,norhavoragan ov.yr2u L>H angaqov;yan d0nin a-i;ow HH Naqacah Syr= Sar6 cusyan ,norhavoragan ov.yr2 3.a/ e Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;yan angaqov;yan d0nin a-i;ow7 a3s masin gu dy.ygaxne naqacahi cra6 synyagi mamovli /a-a3ov;ivnu1 HH Naqacahu masnavora6 bes usa/ e7 8Siryli` ha3rynagixnyr5 8<norhavorovm ym 2yz Ly-na6 3in >arapa.i Hanrabydov6 ;yan angaqov;yan d0ni ga6 bagxov;yamp1 8Arxaqi pnig =o.owrti bad6 magan undrov;ivnu gadarova/ e1 A3t undrov;yan iravovnku srpazan e5 yv inknoro,man ‘asdu` anpyganyli1 Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan =o.owovrtn ir aza6 dov;ivnu ba,dbanyl yv ‘rgacu6 nyl e ta=anaco3n badyraz6 movm /anraco3n gorovsdnyri cnow1 #anovn ir angaqov;yan arxaqxin koveargyl e o[ mia3n hama=o.owrtagan hanraku6 veow5 a3lyv hama=o.owrtagan inknaba,dbanov;yamp1 Ar6 xaqxin 8a3o e asyl aza6 dov;yann ov angaqov;yanu5 yv 8o[ e` p-nov;yann ov godo6 ra/in1 8Siryli4 arxaqxinyr5 8A3s0r` a3s my/ d0ni 0ru5 a,qarhi o.] ha3ov;ivnu 2yz hyd miasin grgnovm e 8a3o e491 8A3o495 =o.owrtawarov;yanu yv hamamartga3in ar=eknyrin5 8o[9` hagaha3 fa,izmin yv p-nabydnyri kmahajo3knyrin1 8A3s0r` a3s my/ d0ni 0ru5 mynk ‘asdovm ynk5 or Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;ivnu5 orbes ga3axa/ bydaganov6 ;ivn5 ,arovnagovm e ir hama6 go.mani zarcaxovmu1 >ara6 pa.i =o.owrti qa.a. a,qa6 dankn ov ararovmn arten ar6 madabes yv tragan0ren ‘o6 qyl yn nra timaci/u1 A,qar6 hi yrysin a3s0r gan o[ ki[ yrgrnyr5 oronk ba,d0nabes jana[ova/ yn mi]azca3in han6 rov;yan go.mix5 pa3x g4yra6 zein ovnynal L>H6i nyrkin gazmagyrbova/ov;ivnn ov ga6 3ovnov;ivnu5 =o.owrtawarov6 ;yan yv ka.akagan azadov6 ;ivnnyri asdijanu1 Yv sa a3n tebkovm5 yrp arxaqxin sdib6 va/ e mi 2y-kow m,dabes zenk p-nyl yv a,qadyl mia3n meg 2y-kow1 8Siryli4 arxaqxinyr5 8I harge5 ty- ,ad pan ovnynk anylov5 ty- lovr] qntir6 nyr ovnynk lov/ylov` sgsa/ gyn6 xa.ix5 wyr]axra/ -azmaka6 .akagan harxyrow5 pa3x mi pan 3sdag e poloris hamar` wyratar2 tebi mi]nataryan qanov;yan pandaqovx a3lyvs [i linylov1 8Gyxxe4 azad Arxaqu` ha6 3ov;yan badovarn ov artarov6 ;yan 3a.;anagi qorhrta6 ni,u91 Arxaqi me] barcyvadrman hantisavor araro.ov;ivn L>H h-[agman 22-rt darytar2i a-i;ow Wrasdani war[abydu q0sa/ e Ha3asdani hyd hamacor/agxov;yan zarcaxman garyvorov;yan masin 8Mynk li ynk wj-aganov;yamp ov hasdadagamov;yamp miasnapar lov/ylov polor qntirnyru9 Pag0 Sahagyan 8Siryli ha3rynagixnyr5 i,qanov;ivnnyri yv an2amp im anovnix i srde ,norhavorovm ym 2yz Arxaqi Hanrabydov;yan 0rova3 a-;iv1 8Sa a3n garyvoraco3n bydagan d0nn e5 oru mynk avantapar n,ovm ynk qorin hbardov;yan ov badasqanadovov;yan zcaxov6 mow hamagova/1 Hbardov;ivn` ir azadov;ivnn ov angaqov;ivnu ka] zavagnyri aryamp novaja/ yv a3=m el abacan sy’agan 2y-kyrow gyrdo. myr hyrosagan =o.owrti hamar1 Badasqa6 nadovov;ivn` my/aco3n zoho.ov;ivnnyri cnow 2y-k pyra/ byda6 ganov;ivnn 0r 0ri amrabntylov5 ha3ryni ho.u ,enaxnylov5 sy6 rovntnyrin ov=y. ov zarcaxa/ ha3rynik ;o.nylov hamar1 8Mynk li ynk wj-aganov;yamp ov hasdadagamov;yamp` 3a]o.ov;yamp ov miasnapar lov/ylov a3s polor qntirnyru5 lov/ylov amen0rya3 ha6 mady. ov krdna]an a,qadanki mi]oxow5 Ha3asdani yv S’iv-6 ki myr ko3ryri ov y.pa3rnyri cor/ovn a]agxov;yamp91 8A3s d0nagan 0ru meg ancam yvs ,norhavorovm ym myr o.] =o.owrtin yv ma.;ovm qa.a.ov;ivn5 ka]a-o.]ov;ivn ov amyna3n parik5 z0raxovm ov parcavajovm` Arxaqi Hanrabydov;yanu91
 5. 5. #i,adagyli o.]ovnahantes mu gazmagyrbova/ er :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan Los An6 jylusi cor/ovnya3 masnajiv.in go.me5 Ovrpa; 2 )cosdosi yrygo3yan` Glynde3li hanra3in gytronagan cratarani han6 tisasrahen nyrs5 craser ho/ hasaragov;yan mu nyrga3ov6 ;yan1 @y-nargu gu zovcati6 ber +ac S7 #agopyani /nunt6 yan 96-rt darytar2in5 yv a3s ovraq a-i;ow panasdy./in wyr]in hradaragova/ hadoru` 8#avyr=0ren Ko3t7779 cor/u bidi nyrga3axover hasaragov6 ;yan1 Ha3yren lyzovi yv craganov6 ;yan ovsovxi[ Hra[ Sy’y;j6 yani paxman q0skow un;axk a-av 2y-nargin 3a3daciru1 A-a]in hyr;in hantisawaru un;yrxovmu gadaryx lipana6 naha3 cro. Aram Sy’y;jyani 3.a/ o.]o3ni cirin5 masnavo6 rapar ov..ova/ +ac S7 #a6 gopyanin anor /nntyan hrada6 ragov;yan zo3c a-i;nyrow1 #avdgan,agan ein hanti6 sawarin gadara/ un;yrxovm6 nyru` my/aryalin ov..ova/ cnahadagan ciryrovn5 1938-en min[yv 2008 darinyren` Wahan :ekeyanen5 Nigol A.palya6 nen5 Covrcen Mqi;aryanen5 Minas :e0lylyanen yv Sarcis Wahacnen1 Cnahadagannyru ar2anacrova/ yn Be3rov; lo3s dysa/ 8#avyr=0ren Ko3t7779 hadorin tar2a,abigin1 #a3dacrin a-a]in q0sk a-no.u y.av /an0; hrabara- gacir5 ‘rof7 ),in Ke,i,yan5 or nyrga3axovx panasdy./in anxno. 75 darinyrov hocyvor5 cragan ov sdy./acor/agan wasdagu5 or yd g4yrgari min6 [yv 1938 ;ovaganu5 yrp lo3s gu dysner #agopyani a-a]in kyr;o.acirku` 8Ca.dni Jam6 pa391 An antratar2av #a6 gopyani ka-asovne avyli cor6 /yrov himnagan qmpavorovmny6 rovn5 ,y,du mi,d tnylow pa6 nasdy./agan pa-agyrdovmi ,norhali 3adgani,in yv cor6 /yrovn knaraganov;yan wra31 #agopyan kyr;ova/nyrov hsga3 ;ivow ir hadornyrovn go.kin ovni [ors ar2ag cor/yr yv meg ;adyragan yrg1 Ke,i,yan ,y,dyx garyvorov;ivnu` #agop6 yani a,qadagxov;yan s’iv-6 kaha3 cragan ;yr;yrovn1 <ar7 e] 12 Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Hivsisa3in Amyriga3i Aryvylyan :ymi A-a]nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan ka6 hana3 2y-natryx Dalas :eksasi S7 Sar6 cis Ygy.yxvo3 hocyvor madagarar` pr,7 Avydis (Jas;un) sargavac Ajamyanu1 @y-natrov;yan araro.ov;ivnu5 ho/ ;i6 vow havadaxyalnyrov masnagxov;yamp5 dy.i ovnyxav S7 Sarcis Ygy.yxvo3 me]1 <apa;5 )cosdos 24, yrygo3yan dy.i ovny6 xav Go[man araro.ov;ivnu1 Isg Giragi )cosdos 25, Ybisgobosagan S7 Ba6 daraci un;axkin gadarovyxav 2y-nat6 rov;yan yv 0/man araro.ov;ivnu1 @y-nat6 rov;yan qardavilagn er A-a]nortarani Cricor yv Clara Zohrab Dy.ygadovov6 ;yan Gytroni dn0ren Hoc,7 D7 Taniel wrt7 Fundukyan1 Nyrga3 ein nayv A-a]6 norti “oqanort Hoc,7 D7 Simeon ap.7 )daba,yan5 Ar=7 D7 Nyrses a7 khn37 Jebejyan5 Ar=7 D7 Mardiros a7 khn37 {yvyan yv Ar=7 d7 Mika3el khn37 De6 wejyan1 Gnkaha3ryrn ein Wartan yv Ara Ajamyannyr1 Yrcyxo.ov;ivnu gadaryx ygy.yxvo3 tbrax tasu` .ygawarov;yamp S7 Wartan Ma3r Dajari tbrax tasi qmpawar Qo6 ren Me3qanjyani1 :ymagal A-a]nort Srpazan Ha3ru no6 run/a3 kahana3in jagadn ov 2y-kyru S7 Miv-onow 0/ylov bahovn za3n wyranovanyx Der >yvont Kahana31 A-a]nort Srpazan Ha3ru i me] a3lox usav7 8Oryve 2y-natrov;yan un;axkin5 in[bes a3s0r5 nyrganyru aganadys g4ul6 lan my/ hra,k6qorhovrti gadarman7 2y-6 natrovo. an2u darpyr an2 mu gu ta-na31 A3s ‘o’oqov;ivnu dysanyli [e myr a[ky6 rovn1 A3s0r` badasqanadovov;yan /anr py- mu gu trovi nora0/ Der >yvonti ovsy6 rovn1 #avard S7 Badaraci` nyrga3 ha6 vadaxyalnyru ygy.yxvo3 tasin me] ,nor6 havoryxin nora0/ D7 >yvont khn37 Ajam6 yanu yv hampovryxin S7 Miv-onow 0/ova/ anor 2y-ku1 Der >yvont kahanan ir ka-asovnki ,r]anu bidi anxune S7 Nyrses Un/a3a6 ranin me]1 Kahana3agan 2y-natrov;ynen ydk` ygy.yxvo3 /qagan qorhovrtu untovnylov;ivn mu sarka/ er Hilton Dallas Lincoln Cen- ter-i me]1 Hantisov;yan paxman a.0;ku gadaryx A-a]nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan5 or usav7 8Ys gu 3i,ym a3n 0ryru5 im wartabydov;yan ,r]anin5 yrp g4a3xylei sagava;iv antamnyr ovnyxo. a3s nor gazmagyrbovo. /ovqu yv S7 Ba6 darac gu madovxanei hamysd srahi mu me]1 Anxno. avyli kan 20 darinyrov un6 ;axkin /ovqu pazmaxav yv noviryal pa6 ryrarnyrov ov .ygawarnyrov ]ankyrow wy6 ra/ovyxav gazmagyrbova/ /ovqi mu5 ovny6 xav ir a.0;ady.in yv Ke[ejyan srahu1 Hantisawarn er Diar B0.os Kiraz6 yan1 Q0sk a-in yv gynax a-a]argyxin gnkaha3ryr Diark Wartan yv Ara Ajam6 yannyr5 oronk 2y-ax qa[ mu noviryxin norun/a3 kahana3in1 Irynx srdi q0sku usin 2y-natrov;yan qardavilag Hoc,7 D7 Taniel Wrt7 Fundukyan yv S7 Sarcis Ygy.yxvo3 ?qagan Qorhovrti adynabyd Dok;7 Wahe Da3yan1 >ygawar Sivzanna Swantek6Ke6 [ovmnyani a-a]nortov;yamp qmpa3in yrcy6 row yv mynyrcow hantes ygan _i;a Ka;anjyan5 _ovzanna #arov;ivnyan5 Bydig Bozikyan yv N=tyh Kele,yan1 Nora0/ D7 >yvont khn37 Ajamyan ,nor6 hagalov;ivn 3a3dnyx A-a]nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyani5 2y-natrov6 ;yan qardavilagin5 nyrga3 ygy.yxagan6 nyrovn5 S7 Sarcis Ygy.yxvo3 ?qagan Qorhovrtin5 havadaxyalnyrovn yv hivry6 rovn5 in[bes nayv gnkaha3ryrovn yv un6 danygan baracanyrovn5 oronk hy-avor wa3ryren yga/ ein1 A-a]nort Srpazan H0r ‘agman q0s6 kow yv 0rhnov;yamp wyr] cdav S7 Sarcis Ygy.yxvo3 hamar a3s badmagan hanti6 sov;ivnu1 >yvont khn37 Ajamyan /na/ e 1984 ;ovagani “ydrovar 28-in` Akrun )ha3o3i me]1 Anor undaniku 1985 ;ovaganin ‘o6 qatrova/ e Mahova Niv Jurzi yv ‘okr dariken sgsa/ e 3ajaqyl Ferlon Niv Jurzii Srpox >yvontyanx Ygy.yxin1 S7 Nyrses Un/a3arani ama-na3in tasun6 ;axknyrovn hydyvyle ydk` sgsa/ e gano6 navor gyrbow masnagxil Srpox >yvont6 yanx Ygy.yxii ba,damovnknyrovn1 2002-in gisasargavac 2y-natrova/ e1 2005-in` meg gisamyag hydyva/ e Yryvani Bydagan Hamalsarani Ha3ox Badmov;yan yv Cra6 pari tasun;axknyrovn5 yv no3n adyn /a6 -a3a/ e Yryvani S7 Yrrortov;ivn Ygy.yx6 vo3 me]1 2006-in5 badmov;yan 8Bsagavor Arovysdi9 go[ovmow hamalsaranu avardy6 le ydk5 a,agyrda/ e 8S7 Nyrses9 yv 8S7 Wladimir Ov..a’a-9 Un/a3arannyrovn1 2007 ;ovaganin ir ovsovmu ,arovnaga/ e S7 E]mia/ni me] hydyvylow /esyrov5 ,a6 ragannyrov yv lyzovi tasun;axknyrov1 S7 Nyrses Un/a3aranu avardyle ydk` 2010 ;ovaganin an sargavac 2y-natrova/ e1 No3n darin n,anagova/ e Boka _a;on Florida3i S7 Tavi; Ha3x7 Ygy.yxvo3 ho6 cyvor howivi 0cnagan` ‘or2a-ov;ivn 2y-k pyrylov hamar /isagan5 howovagan yv war[agan marzyrovn me]1 2011-in wyx amisow Yrovsa.em mygna/ e yv hydyva/ ygy.yxagan yra=,dov;yan5 asdova/a6 panov;yan5 Ha3yren lyzovi yv craganov6 ;yan tasun;axknyrovn1 Wyratar2in` n,anagova/ e hocyvor madagarar Dal6 lasi S7 Sarcis Ha3x7 Ygy.yxvo31 Wyr6 ]yrs5 yrgov amisow5 tar2yal mygna/ e Yrovsa.em qoranalov hamar Ha3yren lyzovi5 craganov;yan5 badmov;yan yv /isacidov;yan jiv.yrovn me]1 D7 >yvont Khn37 Ajamyanu amovsnaxa/ e #asmig Cricoryani hyd yv paqdavor6 va/ a.]ig zavagow` Noel Srpovhi1 Tivan A-a]nortarani LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 5 Cyra,norh D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan kahana3 2y-natryx pr,7 Avydis (Jas;un) sargavac Ajamyanu O.]ovnahantes +ac S7 #agopyani 8#avyr=0ren Ko3t7779 Hadorin
 6. 6. Nyrga3 :ovrkio3 dara/ki me] cdnovo. Diarbykiri me]5 anxyal dari wyrapaxova/ Sovrp Giragos ygy.yxvo3 ;ancarani me] gu xovxa6 turovi ygy.yxvo3 wyranorocman ha6 mar yrgar darinyr ba3kara/ 3a3dni cro. Mgrdi[ Margosyani novirapyra/` 17-rt tarovn dbac6 rova/ Asdova/a,ovn[u1 A3s masin gu 3a3dne Bolso3 8Ag0s96u1 Mgrdi[ Margosyan Asdova/a6 ,ovn[u 12 dari a-a] cda/ e anov6 ,atrov;yan madnova/ Sovrp Gi6 ragos ygy.yxvo3 ;a’ova/ ;ov.;yrov go3din me]1 Asdova/a,ovn[u dbacrova/ e 1690-in` Wynydigi Sovrp >azar wankin me]1 8Ys za3n baha/ ym a[kis lo3si bes1 Yv a3=m5 yrp imaxa35 or Sovrp Giragos ygy6 .yxvo3 me] ha3yrovn wyrapyro. ;ancaran gu sdy./ovi5 oro,yxi za3n noviryl ;ancaranin1 Garyvoru a3n e5 or Asdova/a,ovn[u ‘rgova/ e yv gu wyrata-na3 dovn956 usa/ e ha3 cro.u1 6 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-amyagin novirova/ 2y-nargnyrov 3an2naqovmpi =o.ow S7 E]mia/ini me] Ma3r A;o- Sovrp E]mia/ni me] )cosdos 29-in dy.i ovny6 xa/ e Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-amyagin novirova/` Ma3r A;o-i 2y-nargnyru naqa6 badrasdo. 3an2naqovmpi =o6 .ow5 3an2naqovmpi adynabyd5 Miaxyal Nahancnyrov Ha3ox Aryvmdyan ;ymi a-a]nort #ow6 nan ark7 Derderyani na6 qacahov;yamp1 A3s masin gu ha.ortyn Ma3r A;o-i dy.y6 gadovagan war[ov;ynen1 +o.owi un;axkin knnargu6 va/ yv 3sdagaxa/ yn Ma3r A;o-in go.me /racrova/ 2y-6 nargnyru yv anonx gazmagyrb6 man =amanagaxo3xu5 in[bes nayv Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixin novirova/ 2y-nargnyru hamagarco. by6 dagan 3an2na=o.owin hyd iraganaxovylik a,qadank6 nyru1 +o.owin masnagxa/ e nayv Ha3ox Xy.asbanov;yan ;an6 caran6himnargi dn0ren5 Ha6 3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixin novirova/ 2y-narg6 nyru hamagarco. bydagan 3an2na=o.owi kardov.ar Ha3g Tymo3yanu1 Sovrp Giragos ygy.yxvo3 17-rt tarovn dbacrova/ Asdova/a,ovn[u 8Dovn gu wyrata-na39 Narygaxii 2y-aciru ,ovdow gu hasni Madynataran eBay a-xanx ajovrtin waja-ki hanova/ Narygaxii 2y-aciru 10-15 0ren gu hasni Madynataran1 A3s masin PanArme- nian.net-i ;.;agixin 3a3dna/ e 8Madynataran9 Ma,doxi anovan hin 2y-acryrov cidahydaz0dagan ovsovmnarani dn0ren Hra[ya3 :amrazyan1 8Ba3manavorova/ov;ivn ga35 amynaov,u 10-15 0rix hantisavor mi]oxa-ovm gu lini yv a3n gu ‘oqanxovi Madynataranin1 Ga6 ryvorn a3n e5 or 2y-aciru ‘rgovyl e956 usa/ e an1 Narygaxii 2y-aciru cna/ e _ovsasdani me] Comedy Club Production (CCP) ungyrov;yan clqavor sy’aganader Ar;ovr }anipygyanu1 In[bes gu ‘oqanxe 8Hrabarag9 0ra;yr;u5 imanalow5 or eBay-i me] waja-ki hanova/ e Narygaxii 2y6 -aciru5 orovn mygnarga3in cinu sahmanova/ er 30,000 AMN do6 lar5 }anipygyanu anmi]abes gabova/ e 2y-aciri sy’aga6 naderyrovn hyd ov hama2a3na/ tatryxnyl ajovrtu1 Ba3dymir g4use` 8Dicranagyrdu orkan or Kivrdyrov5 a3tkan al Ha3yrov ka.akn e9 :rkagan ILKA lradov cor/agalov;ivnu gu ha.orte5 or Avsdrio3 ha3yrn ov aso6 rinyru Dicranagyrdi Wiyn6 na =amana/ ka.akabyd )sman Ba3dymiri i badiv gazmagyrba/ yn ja,gyro3; mu5 orovn =amanag kivrd ka.akabydu 3i,yxovxa/ e5 or Dicranagyrdu orkan or kivrdyrovnn e5 a3nkan al ha3yrovn yv asorinyrovnn e1 Dicranagyrdi ka.aka6 byd )sman Ba3dymiri i badiv gazmagyrbova/ ja,i =amanag ha3 hama3nki nyrga3a6 xovxi[nyru Dicranagyrdi S7 Giragos ygy.yxvo3 wyranorocman hamar ,norhagalov;ivn 3a3dna/ yn Ba3dymirin1 Dicranagyrdi ka.akabydu ir garcin grgna/ e5 or Dic6 ranagyrdu orkan or kivrdyrov5 a3nkan al ha3yrov yv asorinyrov ka.akn e5 yv ha3yru Dicranagyrd hravira/ e1 Ba3dymir n,a/ e5 or ygy.yxvo3 meg masin me] bidi sdy./ovi ;ancaran5 ovr bidi xovxatrovin Dicranagyrdi ha3yrov m,a6 gov;a3in =a-ancov;ivnnyru1 Ca.dni ygy.yxinyrov hydkyr` Wani me] :ovrkio3 me] ha3yrov yv 3adgabes /bdyal ha3yrov ngadmamp niv;yrovn qisd zcov,ov;yamp gu m0dynan :ovrkio3 i,qanov;ivn6 nyru1 2011i Hogdympyr 23i Wani yrgra,ar=en kantova/ ,enkyrov avyragnyrovn dagen 3a3dnapyrova/ ein ca.dni ygy.yxinyr oronx masin ;rkagan i,qanov;ivnnyru naqundra/ yn lov- mnal1 So3n dy.ygov;ivnnyru ‘oqanxa/ e Ha3ox Xy.asbanov;ynen ‘rgova/ yv azcov;ivnu ca.dni baho. Wani /bdyal ha3yren megu5 or qntra/ e ir anovnu [hrabaragyl1 Usd anor` Wani me] ha3yr gan5 saga3n in[bes ink5 a3nbes al mivsnyru5 darpyr badja-nyrow gu qovsa’in paxa3a3dyle irynx inknov;ivnu1 An n,a/ e5 or Wani yrgra,ar=u 3a3dnapyra/ e srpa6 badgyrnyr yv a3l iryr5 oronk soworapar g4ullan ygy.yxinyrov me] yv g40cdacor/ovin gr0nagan araro.ov;ivnnyrov un;axkin5 aba ,y,da/ e5 ;e a3s 3a3dnapyrovmnyrovn ngadmamp ;rkagan i,qanov;ivnnyrovn lov- mnalov m0dyxovmu gov ca3 a3n yn;atrov6 ;ynen5 or a3t ,enkyrovn me] sdy./ova/ yn ca.dni ygy.yxinyr5 ovr ca.dnapar gu havakovein /bdyal ha3yr1
 7. 7. LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 20 août 2013 Le président russe Vladimir Poutine a récemment effectué, en route pour l’Iran, un arrêt officiel en Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan, pays riche en pétrole, représente un ter- rain glissant, tant au propre qu’au fig- uré. Cette visite a déclenché une multitude d’interprétations, à la fois en Russie et dans les médias occi- dentaux. Alors que l’Arménie est l’alliée stratégique de la Russie dans la région, il était manifeste que la première visite de M. Poutine après son élection serait en Azerbaïdjan et non en Arménie, en dépit de l’invita- tion permanente d’Erévan. Dans le contexte des développe- ments récents dans la région, ce voy- age est une source de préoccupation pour l’Arménie. Moscou a récemment livré des armes meurtrières sophistiquées à l’Azerbaïdjan, vente initialement estimée à 1,5 milliard de dollars, mais les négociations Poutine - Aliev ont révélé que la valeur réelle de ces armes était de 4 milliards de dollars. L’Azerbaïdjan achète aussi des armes en provenance d’Ukraine, du Bélarus et d’Israël. La population arménienne est légitimement inquiète pour deux raisons : les livraisons d’armes et le moment de la visite de Poutine en Azerbaïdjan. Bien que dans certains cercles officiels ces mouvements ont été rejetés comme des relations d’affaires normales, les craintes que quelque chose de plus sinistre ne se produise ne se sont pas été apaisées. Alors que nous observons la vente d’armes et cette visite dans le con- texte des récentes relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan, les rapports deviennent de plus en plus intri- gants. En effet, les tensions se sont accu- mulées entre les deux voisins après l’échec des négociations pour la pro- longation du bail de la station d’écoute russe de Gabala. En arrivant à Bakou, M. Poutine a reçu un accueil plutôt froid. Contrairement aux normes du protocole international, le vice-pre- mier ministre d’Azerbaïdjan a été envoyé à l’aéroport pour accueillir le président russe. En outre, lors d’un diner d’Etat, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été insulté par un soi-disant lapsus, que beaucoup croient être délibéré. Une importante délégation accom- pagnait le président russe dans l’espoir de conclure d’importants contrats, notamment dans le secteur pétrolier. Cependant seuls des contrats sym- boliques ont été signés. Malgré tous ces signaux négatifs, M. Poutine a pris l’initiative et a ravalé les affronts. Il avait même un cadeau précieux en poche : à la veille des élections présidentielles, Ilham Aliev pourrait utiliser un appui inter- national face à une certaine critique envers son régime autoritaire. Il a déjà manipulé son parlement afin que ce dernier entérine le change- ment de la constitution devant lui permettre de briguer un troisième mandat et étendre son règne dynas- tique. La visite de Poutine a donc été un coup de pouce délibéré aux per- spectives électorales d’Aliev. En outre, il y a quatre candidats à la campagne présidentielle azérie, évidemment choisis par l’administra- tion Aliev. Mais toute l’opposition s’est ral- liée à Roustam Ibrahimbekov, un activiste politique vivant à Moscou et ayant la double nationalité. Ce dernier a demandé aux autorités russes de révoquer sa citoyenneté russe pour lui permettre de s’inscrire en Azerbaïdjan comme candidat à la présidentielle. À ce jour, les autorités russes n’avaient pas pris de mesures, à la grande joie et réconfort de M. Aliev. M. Poutine a, par con- séquent, clairement indiqué son choix pour la présidence de l’Azerbaïdjan. Un autre appui est venue d’où on l’attendait le moins, le président Serge Sargissian lui-même a déclaré que du point de vue de l’Arménie, Aliev demeurait le choix préféré car il était un interlocuteur familier de la partie arménienne quant à la résolu- tion du problème en Artzakh, sug- gérant essentiellement qu’il était préférable de connaitre le diable. Ce soutien a dérouté les analystes poli- tiques et les médias. La déclaration était soit un écho de la voix de son maitre au Kremlin, soit un geste poli- tique incroyablement sophistiqué afin d’ébranler la popularité d’Aliev. En effet, il y a tellement d’hystérie anti-arménienne en Azerbaïdjan que toute mention de l’Arménie peut provoquer une réaction. Dans le vaste océan de la politique russe, l’Arménie est un petit poisson. Par conséquent, la visite de Poutine n’avait pas pour objectif de contrari- er l’Arménie. M. Poutine avait des objectifs stratégiques plus amples sans égard aux réactions d’Erévan, qui a pour objectif la signature (ou le lancement) de l’accord d’association lors du prochain sommet de Partenariat oriental à Vilnius, tout en voulant obtenir un accord d’union douanière mené par la Russie. Il est du style politique de M. Poutine d’envoyer des messages con- tondants à ses voisins, comme il l’a récemment fait avec l’Ukraine, qui se tournait vers l’Union européenne. Le Kremlin a bloqué la frontière entre les deux pays afin de bloquer la cir- culation des biens et services en provenance d’Ukraine. Ce qui a placé le président Viktor Ianoukovitch Suite à page 8 Poutine au pays du pétrole La Russie a montré une volonté d’apaisement en se disant prêt à aider Erévan pour que la facture gazière soit moins durement ressentie par son « partenaire stratégique » arménien. C’est ce qu’a annoncé en tout cas le 29 septembre le ministre arménien de l’Energie et des Ressources naturelles, Armen Movsisian, qui n’a toutefois pas précisé la nature de cette aide russe. Il s’est contenté d’indiquer que les deux parties étaient en train de “finaliser” l’accord en ce sens et en rendront les termes publics dans les prochains jours. Le géant gazier russe Gazprom, qui a une situation de monopole sur la gestion et la livraison des immenses réserves de gaz de Russie, a officielle- ment procédé à une hausse de 50 % des tarifs du gaz. La quittance de gaz réglée par les foyers arméniens n’affichait pourtant qu’une hausse de 18 % en juillet, le gouvernement arménien s’acquittant du reste de la facture, de telle sorte que l’augmenta- tion pratiquée par Gazprom ne soit pas trop durement ressentie par la popula- tion. Le gouvernement avait fait savoir que cette aide, d’un montant estimé à 150 millions de dollars par an, ne serait pas financée par le budget de l’Etat arménien. Et c’est dans cet objectif qu’il avait engagé d’âpres négociations avec Gazprom. M.Movsisian, qui avait négocié person- nellement avec le patron de Gazprom Alexei Miller à Moscou en juin, a indiqué que les discussions à ce sujet étaient pratiquement terminées. Mais il n’a pas précisé si l’aide consentie par les Russes pour alléger la facture gaz- ière arménienne serait fournie sous forme de crédits ou d’acquisitions par Gazprom en Arménie de nouvelles infrastructures énergétiques, dont la plupart, y compris la centrale nucléaire de Medzamor, sont déjà complètement ou partiellement entre les mains de compagnies russes. M. Movsisian a pourtant tenu à souligner que l’accord d’association avec l’UE que l’Arménie devrait signer en novembre prochain lors d’un som- met à Vilnius, dans le cadre du Programme de partenariat oriental proposé par les 28, même s’il semble susciter l’hostilité de la Russie, ne serait pas de nature à contrarier la conclusion imminente d’un nouvel accord sur le gaz avec Moscou. « Ils [les Russes] vont finalement payer », a indiqué le ministre arménien de l’énergie, manifestement confiant. Le Kremlin joue a fond la carte du gaz aussi pour dissuader une ex- république soviétique, l’Ukraine, de signer un accord similaire avec l’UE. Les dirigeants russes ont assuré que le prix du gaz livré à l’Ukraine serait con- sidérablement révisé à la baisse si Kiev mettait le cap sur l’Union eurasienne plutôt que sur l’UE. L’Arménie accueille la Rencontre 2013 du Conseil de l’Europe sur la dimension religieuse du dialogue interculturel « Liberté de religion dans le monde d’aujourd’hui : défis et garanties » : dans le cadre de la présidence arménienne du Comité des Ministres, la Rencontre 2013 du Conseil de l’Europe sur la dimension religieuse du dia- logue interculturel a eu lieu à la résidence des hôtes de la République arménienne, à Erévan, les 2 et 3 septembre 2013. Edward Nalbandian, ministre des Affaires étrangères de l’Arménie et prési- dent du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a ouvert cette Rencontre 2013 avec sa Sainteté Karekine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens. La République d’Arménie a inscrit la promotion des valeurs européennes par le dialogue interculturel au nombre des principales priorités de sa présidence (16 mai - 14 novembre 2013) afin d’intensifier l’action menée pour lutter contre l’intolérance et promouvoir la liberté de religion, conformément à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales. Cette 6e édition de la Rencontre s’articulera autour de séances plénières et trois tables rondes sur les thèmes suivants : 1) « Liberté de religion, de conscience et de pensée : un droit fondamental de l’homme dans les sociétés contemporaines » ; 2) « Protection des personnes appartenant à des minorités religieuses, des Suite à page 8 Accord entre l’Arménie et la Russie sur le prix du gaz naturel
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 L’Arménie remporte le concours d’affiches du tourisme des Nations Unies L’Arménie est le vainqueur du concours d’affiches touristiques Vettor Giusti 2013, section Europe, organisé tous les deux ans à l’occa- sion des sessions de l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). C’est une vit- rine qui montre la créativité et la beauté présentes dans les affiches qui servent à promouvoir le tourisme de tous les pays. Cette année, l’Assemblée a été suivie par plus de 140 pays. Présentée par la Fondation nationale pour la compétitivité de l’Arménie et le ministère arménien de l’Economie, l’affiche, intitulée « Symphonie de pierres, » a remporté le premier prix parmi les 44 pays membres de la Commission de l’OMT pour l’Europe. « Symphonie de pierres » sera affiché dans le hall d’entrée de l’OMT à Madrid et sera sur le site Internet jusqu’à la prochaine édition du concours en 2015. Un soldat Arménien blessé au Haut-Karabagh par un tir azéri Le 28 août sur l’un des points frontal- iers arméno-azérie au nord-est du Haut-Karabagh, un soldat Arménien a été blessé d’une balle provenant des positions azéries. Selon le ministère de la Défense de la République du Haut-Karabagh, le soldat blessé est Archak Mkrdtchian (19 ans). Son état de santé est jugé « satisfaisant ». Le ministère mène néanmoins une enquête pour déterminer les condi- tions dans laquelle le militaire a été blessé. Poutine au pays du... Suite de la page 7 dans une situation difficile, car il a dû effectuer un exercice d’équilibre entre les électeurs ukrainiens pro- russes et pro-européens qui sont à égalité dans les suffrages. Il y a certainement un malaise en Arménie quant aux livraisons d’armes à l’Azerbaïdjan et la nature presque énigmatique de la visite de M. Poutine à Bakou. Des voix ami- cales à Moscou tentent de consoler la population déconcertée d’Arménie avec l’idée que le Kremlin cherche un équilibre militaire entre les deux adversaires. Mais compte tenu de la rhétorique belliqueuse de M. Aliev, la parité ne peut rassurer l’Arménie - seule la supériorité militaire le peut. Les analystes politiques estiment que le président russe a fait ce voy- age à Bakou dans le cadre de sa stratégie de préservation de la domi- nation russe dans le Caucase : M. Poutine estime que l’Arménie est son allié stratégique indéfectible. Il doit, par conséquent, poursuivre d’autres brebis égarées. Le dirigeant de la Géorgie, Mikhaïl Saakashvili, a man- qué de prudence, a ouvertement con- testé la Russie et a été gravement brulé. Incidemment, Saakashvili et le Premier ministre Bidzina Ivanishvili se sont ouvertement affrontés lors d’une réception à bord d’un navire de la marine américaine lors d’une visite à Batumi, s’insultant devant leurs hôtes américains. Il semble que le manque de respect entre chefs d’Etat ne soit pas uniquement une maladie arménienne. Quant à l’Azerbaïdjan, ses dirigeants se tournent discrètement vers les Etats-Unis sous la tutelle de leurs frères turcs. Israël et la Turquie ont ouvert boutique sur le territoire azéri et en dépit des dénégations officielles, Israël prépare une base militaire pour une éventuelle attaque contre l’Iran. Il y a quelque temps, Aliev a avoué que neuf dixièmes de la relation de son pays avec Israël était souterraine. Le rapprochement semble avoir été initié et poursuivi par l’administration américaine. Cette stratégie sapera l’influence russe et iranienne dans la région. L’Iran est très méfiante et prête aux conséquences de cette stratégie, mais dispose de ressources limitées pour la contrer. Les intérêts russes et iraniens coïncident dans ce jeu politique et le voyage de M. Poutine fait partie de cette mission. Ainsi, en Azerbaïdjan, M. Poutine a répliqué à la position agressive d’Aliev par une déclaration pompeuse voulant que le conflit du Karabagh n’ait qu’une solution politique, et non militaire. L’analyste politique Alexandre Iskandarian croit que M. Poutine a une politique à deux volets vis-à-vis du conflit du Karabagh : pas de réso- lution du problème et pas de guerre. En effet, le Karabagh est un outil politique utile pour M. Poutine afin de faire pression sur Bakou au moment opportun. Seul le temps dira si M. Poutine a quitté le terrain glissant du pétrole de l’Azerbaïdjan indemne ou bre- douille. Traduction N.P. L’Arménie accueille la Rencontre... Suite de la page 7 croyants et non-croyants et leur contribution à la lutte contre l’intolérance, la discrimination et le discours de haine sous l’angle de la liberté de religion » ; 3) « Pistes pour une action future en Europe et au-delà : l’éducation des jeunes et leur sensibilisation à la religion et aux croyances, dialogue et coopéra- tion entre et avec les représentants religieux et non religieux ». L’évènement a rassemblé des délégués de communautés religieuses et non religieuses, des professionnels des grands médias ainsi que des experts, des uni- versitaires et des représentants de diverses organisations internationales et ONG. Décès du peintre Jean Jansem à l’âge de 93 ans Décédé le 27 août dernier à l’âge de 93 ans, les obsèques de Jean Jansem (Hovhannes Semerdjian ) ont eu lieu le 3 septembre, en la Cathédrale arménienne de Paris. Né en 1920 à Bursa, en Turquie, Jansem passe son enfance à Thessalonique, en Grèce, et arrive en France à l’âge de 11 ans où il commence à peindre et suit des cours du soir à Montparnasse. Outre son œuvre personnelle, Jansem a illustré plusieurs ouvrages consacrés à : Charles Baudelaire, Miguel de Cervantes, François Villon, Albert Camus, Federico Garcia-Lorca, etc. En 1973, il s’est rendu en Arménie pour la première fois. En 2001, trente-qua- tre de ses tableaux ont été donnés au génocide arménien Institute Museum . En 2010 Jansem a été récompensé par l’Ordre d’Honneur de la République d’Arménie pour sa contribution au développement des relations arméno - françaises. Bien que les premiers chapitres de sa vie artistique ont été difficiles, en fait jusqu’à la guerre, son œuvre la plus lucrative était dans les arts décoratifs - la production de dessins pour les tissus et la conception de mobilier, il n’a jamais perdu de vue sa véritable passion, à savoir la peinture. De 1934 à 1936 il a participé à une variété de cours du soir à Montparnasse et du Marais. Il a rencontré le professeur arménien, Ariel, qui lui a appris à dessin- er, mais c’est dans les œuvres de Picasso qu’il a trouvé son grand inspiration. Il a remporté de nombreux prix, le Prix Populiste (1951), le Prix Antral (1953), la Bourse Nationale (1954), le Prix Comparaison 1958, au Mexique. En 1959, il participe à la Biennale de Bruges. Il est membre du Salon d’Automne et participe également au Salon des Indépendants, au Salon des Tuileries, au Salon d’Art Sacré, au Salon de l’Ecole de Paris, au Salon des Peintres Témoins de leur temps. Ses peintures figurent dans les musées de Paris, de Poitiers et plusieurs musées d’art aux Etats-Unis . Les exportations d’abricots arméniens en forte hausse en 2013 Malgré les mauvaises conditions météorologiques qui ont affecté certaines régions d’Arménie, notamment Armavir, frappé par la grêle en mai, la production agricole d’abricot est en hausse, fruit emblématique de l’Arménie qui en serait la terre d’origine, les Romains le désignant sous le nom de « prunus armeniaca ». Les exporta- tions d’abricots arméniens, essentiellement vers la Russie mais appréciés dans un nombre croissant de pays, auraient presque dou- blé cette année, atteignant un chiffre record, a annoncé le ministère arménien de l’agriculture. Selon les chiffres du ministère, le volume total de ces exportations tournerait autour de 23 240 tonnes, soit 84 % de plus que l’an dernier. Plus de 85 % des abricots destinés à l’exportation vont en Russie, et 11 % à la Géorgie voisine, réputée pourtant pour ses vergers. Le ministère a aussi indiqué une augmentation de 47 % de la demande en abricots des compagnies agroali- mentaires arméniennes, soit un total de quelque 13 000 tonnes. Les 28 compag- nies locales spécialisées dans ce secteur d’activité ont conditionné les fruits entre juin et août pour les offrir sous forme de jus, conserves et autres produits.
 9. 9. LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 Toronto – This year, 22 students came to Toronto from 10 countries to meet and study with ten distinguished genocide scholars. Many of the stu- dents came from backgrounds where gross violations of human rights and genocide are part of their national or personal experience, such as Kurds, Nigerians, Pakistanis, Armenians, Jews, Muslims, and Christians. There were several students who work to provide aid to affected communities, such as those of Guatemala and Sudan. Perhaps even more remarkable was the number of students who do not have a direct connection, yet are deeply motivated to understand human rights violations and genocide and how to raise awareness to prevent them around the world. The Course Director, Prof. Joyce Apsel of New York University, noted, “Several students who are teachers commented on how much they learned from watching the pedagogy of different instructors, as well as from the course content.” Indeed, the students brought many diverse experiences to the classroom. One student who is a journalist by trade, described to the class, based on a personal visit to North Korea, the importance of maintaining a critical perspective on decades-old yet still ongoing human rights abuses there. Another student presented the current and historical human rights abuses of disabled peoples affected by policies of eugenics in the USA, a group she works with in her field of Social Work and Disability Studies. Yet another brought the class to tears by dis- cussing her own family’s history of having suffered chemical attacks in the Halabja massacre of March 16, 1988. It was remarkable to see descen- dants of perpetrator and victim groups in the Armenian Genocide—students Cont’d on page 10 Zoryan hosts 22 university students to study Genocide from planning to prevention BY EDMOND Y. AZADIAN The political turmoil artificially created in the Arab and Muslim world has come to be named euphemistically as the Arab Spring, as if promising a better future for the citizens of that region. Instead, political instability, economic collapse and bloodbaths have come to be associated with that spring. As one observes carefully, that “spring” visits certain specific coun- tries, while others are bypassed. And that selection is based on the political orientation of the target country. The avowed promise of the “spring” is to bring democracy, human rights and freedom to the nations subjected to the breeze of that gentle season. For example, that “spring” never visits a country like Saudi Arabia — a most reactionary country where people’s limbs are chopped off based on anti- quated medieval laws and women not only rank as second-class citizens but they are bought and sold much like cattle in marriage. In the same catego- ry are Kuwait and the Emirates where the majority of foreign workers are treated as slaves, while the ruling class enjoys obscene opulence. These are the darling allies of the US and enjoy the political epithet of “moderate,” truth notwithstanding. But the main reason that the breeze of that “spring” does not blow in their direction is because they are never perceived as a threat to our strategic ally, Israel. Thus, the rest of the Arab and Muslim countries are entitled to benefit from that “spring.” The Middle East correspondent of London’s Independent, Robert Fiske, has pointed out the irony of the Arab Spring, where a medieval despotic kingdom like Saudi Arabia is engaged in an open war to bring democracy to Syria, the only Muslim majority coun- try where political Islam has no place, or at least did not until hired merce- naries were sent to destabilize that strong, progressive, and yes, authori- tarian country. Saddam Hussein of Iraq was the first victim of that policy concocted elsewhere in the West and exported to the most stable countries. This “democratization” campaign begins with the docile media, ridiculed by Mr. Fiske as the tentacles of their respective governments, be it the demonization of the targeted govern- ment or a particular ruler until the sat- uration point where poison and lies have convinced the public that that particular demondeserves to be over- thrown. And then the international law becomes a caricature to justify the lawless actions of the powerful. All informed and participating agen- cies had certified that Iraq did not pos- sess weapons of mass destruction, yet the Bush administration had decided to topple Saddam Hussein and make the first Arab country to serve as a political and military base for Israel Iraq (namely, in its current semi- autonomous Kurdish region). After one million casualties in Iraq, and 4,500 deaths in the US army and 50,000-60,000 permanently injured vet- erans to burden the US economy, the carnage is still continuing with the same intensity in Iraq and the US economy still struggles to recover from $3-trillion war damage. No one is questioning what happened to the “democracy” promised in Iraq. Only Saddam Hussein was sent to the gallows and the perpetrators of the war are still enjoying life in their bunkers and the Halliburtons of the world are reaping the booties of the war. Syria is next on the chopping block. No one had raised a voice to bring change in Syria — contrary to media fabrications. But the change was introduced in Syria at the butt of guns by mercenaries who have wreaked havoc. Despite coordinated aggression by Turkey, Qatar, Saudi Arabia and Jordon, at the behest of the US president, Assad is still in power. The last chance to destroy that coun- try hinges on the Tomahawk cruise missiles of the US Navy, amassing at this time in the eastern Mediterranean. Another country to “benefit” from the Arab Spring is Egypt, where a transfor- mation is in the offing as the military tries to tame the violent Muslim Brotherhood. All these countries had served as a haven to the survivors of the Armenian Genocide. Armenian refugees flourished in these countries without discrimination and built afflu- ent communities. Saddam Hussein protected the Iraqi-Armenian commu- nity. The churches, the schools, cultur- al and youth centers thrived through the government’s generosity. Making such public statements is anathema to the engineers of war but they are only the truth. Today, those churches, schools and businesses are the target of the vandals who were supposed to bring democracy to Iraq. As of this writing, the remnants of Aleppo’s affluent Armenian communi- ty are under the protection of Assad’s government, who had treated the Armenians as creative and privileged citizens of Syria. Should that govern- ment fall, Armenians would be the first target of the Jihadists who have Cont’d on page 10 The Arab Spring and the Armenian Winter Russian diplomat decries Armenia’s EU integration YEREVAN (RFE/RL) — A Russian diplomat has openly criticized ongoing talks on the Association Agreement between Armenia and the European Union, in a further sign that Moscow is unhappy with Yerevan’s reluctance to join a new Russian-led union of ex-Soviet states. Vasilyev, compared the negotiating process late on Tuesday with Western powers’ and the Soviet Union’s infamous treaties with Nazi Germany that cost several Eastern European states their independence. “The separate, confidential negotiations between the European Union and Armenia, whose details are being concealed from the public and everybody else, are putting us on our guard,” Aleksandr Vasilyev, the first secretary of the Russian Embassy in Yerevan,told a roundtable discussion organized by an Armenian group promoting “Eurasian integration.” Vasilyev said that Armenia will soon have to make a fateful choice between European and Eurasian integrations. Vyacheslav Kovalenko, who was Russia’s ambassador to Armenia until March, issued a similar warning less than two months ago. He said Yerevan will receive few tangible benefits and risk alienating Moscow if it presses ahead with the Association Agreement. The Armenian leadership appears to have been under Russian pressure to pledge to join a Eurasian Union of ex-Soviet states which President Vladimir Putin hopes will be built around Russia’s existing customs union with Belarus and Kazakhstan. President Serzh Sarkisian’s administration has given no such promises, pushing instead for the signing of the far-reaching deal with the EU. It is due to be initialed at an EU summit in November. Officials in Yerevan have expressed confidence that Armenia will avoid an open confrontation with the Kremlin because unlike the three ex-Soviet states it is not seeking to eventually join the EU through the Association Agreement. They also argue that Armenia remains strongly committed to its military alliance with Russia. Stepan Grigorian, another prominent analyst who headed Armenian missions in Moscow in the mid-1990s, claimed that the Russians have failed to come up with attractive alternatives to European integration and are now resorting to “primitive pressure.”
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 The Arab Spring... Cont’d from page 9 put Aleppo under siege. Glenn Beck — otherwise the most unsavory of politi- cal commentators — circulated recently a graphic video and stated, “We are supporting cannibals.” At this moment those cannibals are at the doorsteps of each Armenian still stranded in Aleppo. The Syrian War has already spilled over into Lebanon where another affluent and well-estab- lished Armenian community is affect- ed. Egypt was one of the safest coun- tries in the Middle East, ironically, safer than even the US. Not any more. Blood is flowing in the streets and bur- glaries, kidnappings and rapes have destroyed the fabric of society. Many Coptic churches have been burnt down. The attempt to burn St. Gregory Armenian Church, on one of the main thoroughfares in Cairo, was not suc- cessful, but that does not give comfort to the Armenian community, as the Christians have become the unwanted minorities in the country, targeted by the very same seekers of “democracy” that the West supports. Many of those freedom seekers, after the dust settles, show themselves to be intransigent and hard-core fundamentalist Muslims that turn on their Western sponsors. The Arab Spring has only brought mayhem to the countries it has visited thus far. There are no organized Armenian communities in Libya and Tunisia, but those countries also have been destabilized, threatened with vio- lence and fragmented. With the fall of the “Evil Empire,” the balance of the world power was destroyed and the Western countries have a free hand to “tame” the rest of the small nations by promising democracy and offering bloodbaths. Thus far, the “Arab Spring” has turned into the Arab night- mare. In the process, Armenian communi- ties are destroyed. A century after the Genocide displaced Armenians once again are forced to join the ranks of the world refugees, abandoning their ancestral homes and churches, as well as prosperous businesses and affluent cultural life. The Arab Spring has cre- ated an Armenian winter. AGBU FOCUS RAISES $80,000, YP BIENNIAL EVENT GATHERS 400 IN SAN FRANCISCO Every two years, AGBU FOCUS brings together young Armenian profes- sionals from around the world to a new city where they share their ideas, expand their networks and spotlight a different AGBU cause. From August 1 to 4, 2013, 400 guests gathered in San Francisco to pay tribute to the AGBU Generation Next Mentorship Program, which pairs at-risk youth with positive mentors. The seventh biennial AGBU FOCUS weekend was one of the most diverse to date, with guests flying from 18 countries. Thursday’s signature kick-off event, Perspectives, opened with welcome remarks by AGBU Central Board Member and AGBU Silicon Valley Chapter Chair Dr. Yervant Zorian. Panelists engaged over 160 guests in an open con- versation on what it means to be an Armenian. Throughout the discussion, moderator Lara Setrakian, a journalist and founder of SyriaDeeply.org, brought the audience back to one key issue: how the Diaspora can preserve traditions in today’s rapidly changing world. By the evening’s end, everyone had reached a consensus: to continue organizing public events, both within and outside of the Armenian community that showcase Armenian culture. Worldwide network of AGBU YP Groups, held its Biennial Assembly ear- lier that Thursday. Over 30 YP leaders met to discuss new ways to help build capacity for the global organization and strengthen connections with the Armenian community at large. Through fundraising and promotional activities, the YP Network helped support FOCUS and GenNext by building momentum in the months preceding the weekend. Over 400 guests filled San Francisco’s historic City Hall for the evening, where GenNext Program Director Saro Ayvazians presented the program’s exciting plans for the future. Fundraising for a new curriculum reached a record-breaking total of $80,000. As with previous AGBU FOCUS weekends, FOCUS 2013 brought guests all over the host city with sold-out events. As FOCUS came to a close, the guests made it clear that they will continue to support GenNext-and other AGBU causes. Since its inception in 2001, AGBU FOCUS has united over 2,500 Armenians in New York, Montreal, Miami, Chicago, and Paris. FOCUS 2013 brought to San Francisco guests from 115 cities and 18 countries. To date, FOCUS has raised $330,000 for AGBU programs focused on education, women’s health and youth. Zoryan hosts 22... Cont’d from page 9 of Armenian, Kurdish and Turkish background—find common interests with each other, and within the acade- mic environment of the program and based on historical facts, explore issues of stereotypes, memory, denial and reconciliation together and see each other through the prism of humanity. One student from Pakistan, current- ly a member of the UNAMID effort in Darfur, Sudan, brought to the course the perspective and the dedication of those who work to prevent genocide in the field. This year, a business student audit- ed the course. At the end of the course this student made a spontaneous and moving speech in which she said that the course restored her faith in humanity. The sentiments of all the students who attended the course are perhaps best captured in their own words. Explaining their perception of the pro- gram’s greatest strength, one student commented, “I think the GHRUP does an amazing job of providing an incred- ibly comprehensive course in such a short period of time.” Another student wrote that “This program is life-and- career-changing. It focuses on the his- tory of genocide, the patterns of geno- cide, the denial and prevention of genocide.” FOCUS guests take a day trip north of San Francisco to the Sonoma wine country. Photo credit: www.purpletree.ca. Toronto hosts Genocide and Human Rights University Program The Zoryan Insti- tute’s twelfth annual Genocide and Human Rights University Program (GHRUP) was held in Toronto, Canada, in August, amid atrocities and human rights violations in Syria, Egypt, and several countries in the Middle East and Africa. According to gagrule.net, this year, 22 students from ten countries met to study with ten distinguished genocide scholars. Many of the students come from backgrounds where gross violations of human rights and genocide are part of their national or personal experience, such as Kurds, Nigerians, Pakistanis, Armenians and Jews. The Course Director, Prof. Joyce Apsel of New York University, noted, “Several students who are teachers commented on how much they learned from watching the pedagogy of different instructors, as well as from the course con- tent. Other students consulted me and other instructors about which directions and schools to pursue for graduate education. They proved to be an outstanding group of students, and it was a privilege to have two weeks in and out of the classroom to exchange ideas and interests.” “It was remarkable to see descendants of perpetrator and victim groups in the Armenian Genocide —students of Armenian, Kurdish and Turkish backgrounds — find common interests with each other, and within the academic environment of the program and, based on historical facts, explore issues of stereotypes, memory, denial and reconciliation together, seeing each other through the prism of humanity,” said a statement from the Zoryan Institute. Realizing that there was a significant gap in the university curriculum con- cerning genocide, the Zoryan Institute began planning for a unique course enti- tled “The Genocide and Human Rights University Program” in the summer of 2001. The course ran successfully in Toronto in August 2002 as a pilot project under the directorship of Lorne Shirinian. It attracted students from Armenia, Australia, Canada, England, France, Japan and the United States. The partici- pants finished the course with a strong commitment to the ideals of human rights, and the desire to pursue genocide studies at an advanced academic level. Three students who attended the pilot course made presentations at the presti- gious Biennial Conference of the International Association of Genocide Scholars (IAGS) in Galway, Ireland following the course. The Zoryan Institute and its subsidiary, the International Institute for Genocide and Human Rights Studies, is the first non-profit, international center devoted to the research and documentation of contemporary issues with a focus on genocide, diaspora and Armenia.
 11. 11. LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 11 H7P7U7Mi Alyk777 <ar7 e] 36en haxahadigu gi3nar5 pa3x mr]ivnu grgin yv grgin gu ‘or6 2er za3n ‘oqatryl a-anx 3ov6 sahadylov yv5 pazovm grgnov6 ;ivnnyre ydk wyr]abes za3n gu hasxner mr]nox1 Z0rawaru or ab,a/ gu tider a3s [n[in mr]ivnin dara/ 3ama- a,qa6 danku5 gantrata-nar ;e 3a]o.ov;yan hasnylov hamar o[ meg adyn bedk [e 3ovsahadil a3l grgin grgin ‘or2ylow has6 nil 3a]o.ov;yan5 a3sinkn 3a.6 ;anagi91 8A3s0r gar/ys nor dari e5 pa3x a-anx noveri nor dari95 Srpazan ha3ru q0sku ov..yx myr a,agyrdov;yan78 tovk ek a3t noveru5 tovk ek myr azcin noveru siryli a,agyrdnyr91 Srpazan h0r hocygan cohov6 nagov;ivnu gu ,o.ar ir ha3ra6 gan temkin wra3 yv an ,y,dyx7 8@yr ha3ov bjldovn a[kyru in/i my/ ovraqov;ivn gu badja-yn5 isg a3s0r an[a’ e im ovra6 qov;ivns orowhydyv ha3yren lyzovow gu q0sim 2yr hyd yv gu timym 2yzi5 or mi,d hbar6 dov;yamp 3i,ek ;e tovk ha3 azci zavagnyr ek5 mi mo-nak 2yr lyzovn yv lav a,qadyxek5 orowhydyv tovk ek myr azci abacan91 Srpazan ha3ru aba anclyren lyzovow cna6 hadyx ovsovxi[nyrovn a,qa6 danku yv ,y,dyx ;e yraqany6 ru myr abacan yn5 ovrymn knk,ov;yamp yv zco3, bedk e warovil abaca3in hyd5 aba gadagylow wyr]axovx ir q0s6 ku5 n,ylow ;e m0den bidi hy6 dyvi a,agyrdnyrovn a,qa6 dankin yv [a,qado.in agan6 ]u gamaxovg mu bidi ka,e1 Miasnagan Derovnagan a.0;6 ken ydk Srpazan ha3ru Bah6 bani[ow 0rhnyx polor nyrga6 nyru aba a,agyrdnyru par26 raxan irynx tasarannyru ,a6 rovnagylov hamar irynx a-0r6 yan1 Yv aha gu cdnovink Alyk Manovgyan War=arani ,r]a6 ’agin me]5 ovr sirasovn ma6 novgnyrov j-ovo.ivn 2a3nyrov nyrko3` myz gu timavore ?a.6 ga2or Mangamsovri qntovmy6 rys5 yridasart yv ‘okrignyrov sirasovn hocadar ma3ru` Dig7 Liza Swajyan ir paryca6 lusdyan q0skyrow1 ?a.ga2ori ovsovx[ovhinyru nayv qanta6 wa- ein ov hbard5 orowhydyv anonk yn5 or myr mad.a, sy6 rovntu ha3yxi tasdiaragov6 ;yamp yv covrcovralix ma36 ragan ccovankow gu ka]aly6 ryn bzdignyru hydyvylov irynx xovxmovnknyrovn1 Orkan hajyli er dysnyl Srpazan h0r wyrapyrmovnku bzdignyrov wyrapyryal5 gar6 /ek bzdignyru a-a]in ancam [er or gu hantibein Srpazan h0r` orowhydyv ir mangagan arda3a3dov;ivnnyrow badja- gu ta-nar5 or bzdignyru hrm,dgylow govzein o.]acovr6 vil ir hyd5 Srpazan ha3ru polor bzdignyrovn hyd gu 2y-6 nuver irynx a;o-agnyrovn wra3 nsdylow gu harxner5 i|n[ e anovnt5 o|vr /na/ ys5 kani| darygan ys777 a3nkan coro6 walix yv mdyrmig wyrapyrov6 mow5 or no3nisg bzdig mu iryn gu harxner` naq use i|n[ e ko anovnu1 <ad ovraq er Srpazan Ha3ru yrp gu lser myr ‘ok6 rignyrov Derovnagan a.0;ku yv mangagan odanavornyr5 ovr Ha3yren pivry. ardasanov6 ;ivnnyrow5 gu pqein myr sira6 sovn ‘okrignyrov talar ,r;ovnk6 nyren1 +amanagu ,ad sahmana6 ’ag er5 yv bzdignyrov kna6 nalov adynn er5 saga3n Srpa6 zan Ha3ru t=gamov;yamp gu pa=nover Mangamsovri pa=i6 nen5 qoru ha-a[ow arda3a36 dovyxav or a-a3=m zis yri6 dasart gu zcam777 A3sbisow avardovyxav` Alyk Manovgyan War=arani paxman araro.ov;yan hantisov;ivnu i 2y-amp Na;an Ark7 #owhan6 nisyani1 Pari wyramovd1 Ovsovx[ovhi` Dig7 S0si Isgenyan6Farra Mov,y. I,qani 8My-nilu orkan t=ovar e9 ;adyraqa.u bidi pymatrovi 8Ha3 Pym9i go.me Hampavavor craced Mov,y. I,qani (1914-1990) /nntyan 1006amyagin a-i;ow5 Mon;reali :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpi da.antavor pymatri[ Nansi Issa :orosyan gu dy.ygaxne ;e my/ badrasdov6 ;yamp /racrova/ e 3a-a]iga3 Mardin nyraga3axnyl Mov,y. I,qani lavaco3n sdy./acor/ov;ivnnyren min hantisaxo. 8My-nilu orkan t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu1 A3s gabagxov;yamp pymatri[u go[ gov..e ;adyrasernyrov` tyrasanagan5 pyma3artarovmi5 zcysdavorovmi5 tima6 3artarovmi5 lovsavorovmi5 2a3navorovmi5 yn;awyrnacrov6 ;yan5 lovsangar[ov;yan5 wide02a3nacrov;yan yv 3aragix a3l cor/ovneov;ivnnyrow hydakrkrovo.nyrov5 gab hasdadyl hy-aq0sow (514-903-6185), gam hamaxanxi mi]oxav (nancy@nancyissa.ca)1 Ha3asdani azca3in havakagani 3a.;ov;ivnu Ha3asdan6{yqia` 2:1 “ragi 8Edun Aryna9 mar6 zata,din wra3 avardyxav a,qarhi 2014 ;7 a-a]nov;yan undragan ‘ovli Ha3asdan6 {yqia hantibovmu1 Qa.i ha,ivu 31-rt wa3r6 gyanin paxav Ha3asdani az6 ca3in havakagani gisaba,d6 ban Ga-lyn Mgrd[yanu` tibovg harova/ow cntagu ov.argylow “ytr {yqi ba,dbana/ tar6 basu1 2-rt qa.agesin 71-rt wa3r6 gyanin [yqyru 3a]o.yxan ha6 vasarxnyl ha,ovi havasara6 gu,-ov;ivnu1 A3n in[ gadarovyxav han6 tibman wyr]in wa3rgyannyrovn nman er bddaho.mi1 {yqyru diryxin naqa2y-nov;yan yv harova/nyrov isgagan dy.a6 dara’ y.av myr tarbasin5 saga3n anonxme o[ megu avar6 dyxav golow5 isg Ha3 fov;6 bolisdnyru wyr]in wa3rgyanny6 rovn 0cdacor/yxin gola3in miag hnaravorov;ivnu yv ha6 gacrohi mi]oxow 3a.;anag darin1 Adiga dy.i ovnyxav mrxawari avylxovxa/ =amana6 gi 3-rt wa3rgyani un;axkin1 Yovra Mowsisyani ‘oqanxov6 men ydk Ceorc >azaryanu hmd0ren cravyx tarbasu1 Ha3ox Xy.asbanov;yan masin 2015-i nor ,ar=angaru` Holiwovdi asd.yrov masnagxov;yamp Pymatri[ Ardag Syvada naqadysa/ e 8Genex9 ,ar=angari xovxatrov;ivnu 2015-i Abril 24-in5 yrp o.] a,qarhi ha3yru gu n,yn Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixu1 <ar=angaru gu badme 25-amya3 cy.yxig gno]` Sali S0lomo6 ni masin7 an 8yrgar darinyr ovsovmnasira/ e ir undaniki <ar7 e] !$
 12. 12. O.]ovnahantes +ac777 <ar7 e] 56en Dasnamyagnyrov un;axkin #agopyan mas6 nagxylow 8Ani95 8Na3iri95 8Ag0s9 yv 8<irag9 cragan barpyra;yr;yrovn za6 nonk harsdaxovxa/ e ir kyr;ova/nyrow1 #a3dacri cy.arovysdagan pa=nin pyrylow ir masnagxov;ivnu5 /an0; as6 movnko. Myl0 Ekizyan cy.yxig mygna6 panov;yamp gartax #agopyani 8Im a-a6 ]in ov wyr]in ser9 wyrnacrova/ namagu` crova/ 1943 Sybdympyrin5 Cahire1 @y-6 nargin yra=,dagan ylo3;ow hantes ygav ta,namovri ovsovx[ovhi Elwira Simonyan5 or novacyx A-n0 Babajanyani 8Elygia9 yv 8Nokdivrn9 zca3ovn cor/yru par2r war6 bydov;yamp1 #a3dacri yrgrort q0sk a-no.n er war[ov;yan antam craganaced Lili; Kyheyanu5 or nyrga3axovx nor hradarag6 ova/ 8#avyr=0ren Ko3t7779 hadoru1 Ir q0ski sgizpin Kyheyan nyrga3axovx 3a]o.a/ panasdy./ov;yan 3ynagnyru yv +ac S7 #agopyani cor/u mygnapanyx orbes panasdy./agan sirabadovm1 8+ac S7 #agopyan 8#avyr=0ren Ko3t7779 qoraciru gro. a3s cirku hy.inagu go[yr e hocypanagan web iragan gyanke5 pa3x usd is5 a3n avyli ,ad 0racrov;ivn e5 inknagynsacragan ‘okr hadova/ny6 row777 paxadryx Kyheyan5 or namag6 nyren garj me]pyrovmnyr gadarylow 3an6 cyxav sa gar/ikin7 8#avyr=0ren Ko3t7779 hadori 0racra3in crov;ivnnyru yvs pa6 nasdy./agan yn5 ovr novirovylov yv novi6 rapyrylov xangov;ivnn angy./ e91 Ora6 gavor mygnapanov;yamp 3acyxa/ q0sk mun er Lili; Kyheyaninu1 #a3daciri a3s hancrovanin ungyr Par6 sy. Car;alyan gartax 100-amya3 gr;a6 gan naqgin m,ag yv hasaragagan cor/i[ ungyr Yrovant Baba3yani o.]o3ni yv ,norhavoranki ciru` ov..ova/ 0rovan my/aryalin5 an no3n adyn 96-amya3 pa6 nasdy./u ,norhavoryx :ekeyan M,agov6 ;a3in war[ov;yan go.me ir /nntyan da6 rytar2in a-i;ow5 ma.;ylow a,qadan6 ka3in nor gorow ov a-o.] gyank mu1 Pym hravirovylow5 +ac S7 #agopyan naqundryx srahi har;agin trova/ a;o-u cor/a/yl yv ir ,norhagalagan q0skyren ydk 3ovzovmow gartax yryk namag mi,d ov..ova/ ir gno]u` Azadovhiin5 zor yr6 pymn gu go[e 8Lilo3,9777 ki[ mu yrgar pa3x hajyli yv srdam0d ylo3; mun er panas6 dy./in go.me1 Hy.inagu hin ov nor polor cirkyren 0rinagnyr noviryx 2y-nargin nyrga3 cdnovo. crasernyrovn1 8Azc9 )cosdos 25, 2013 A7 mas 8:araf9 ;yr;in me] :ov.6 ba :ekerek harxazro3x mu ovner badmapan :aner Ak6 [ami hyd` mi,d niv; ovnynalow 1915-in ha3yre p-nacravova/ galova/nyrovn jagadaciru5 in[bes nayv daracrova/ ha3 undaniknyrov zavagnyrovn pa,6 qovmu mahmydagan undanik6 nyre nyrs1 :aner Ak[am5 or Amyriga3i Clark hamalsarani tasaq0s e5 cry;e a-a]inu y.a/ e a3n ;ovrk badmapan6 nyren5 oronk 1915-u untovna/ yn orbes xy.asbanov;ivn1 A3s dysagyde :aner Ak[am mi,d qizaq0ren yv srdapax0ren ba,dbana/ e ha3yru yv ci6 dagan ovsovmnasirov;ivnnyrow ov noranor ‘asda;ov.;yrov 3a3dnapyrovmow barza/ e ;e i|n[ gar 1915i daracrov;yan ydin yv ;e i|n[bes 1915-u 0c6 dacor/ovyxav orbeszi dndy6 sabes me]dy.en wyrxovi ha3 iraganov;ivnu yv ha3yre mna6 xa/ abranknyrov ;alana2yv pa,qovmow sdy./ovi ;ovrk dndy6 sov;ivn yv ka.kyniov;ivn1 8:araf9i harxazro3xu or pavagan yrgara,ovn[ e5 pa6 xadrov;ivnnyr govda3 ;e by6 dov;ivnu in[bisi ka.akaga6 nov;ivn mu i cor/ trav ha3yrov 8lkova/ abranknyr9ovn der gancnylov yv zanonk ir 3armar dysa/ 2yvow mahmydagannyrov pa,qylov me]1 1915-i dy.ahanov;yan un6 ;axkin anonx abranknyrovn masin 0rinagan garcatrov;ivn mu gadarova|/ er1 A3s har6 xovmin Ak[am gu badasqane or a3o1 30-31 Ma3isin Na6 qararax Qorhovrtu oro,yx ;e i|n[bes 2y-k bidi trover ha6 3yrov in[kyrovn wra31 10 #ov6 nisin badrasdovyxav manra6 masn hramanacir mu yv wyr6 ]abes 26 Sybdympyr 1915-in untovnovyxav 13 Sybdympyr 1331 ;ovaganow a-=amya3 0renk mu1 A3s 0renki cor/atrov6 ;yamp polorowin 0rinagan yn6 ;aho. mu badrasdova/ g4ul6 lar amen dysag ;alani yv go.obovdi cor/o.ov;yan1 Naq a3t ho.adara/knyrovn wra3 8lkova/ abranknyr9ov 3an26 naqovmpyr gazmovyxan1 #an26 naqovmpyrovn nbadagn er ha6 3yrov wyrapyryal in[ abrank or ga35 poloru ar2anacryl1 }n]ovyxan nayv polor a3n cor/a-nov;ivnnyru zors ha3yru a-yvdragan cydni wra3 ura/ ein min[yv dy.ahanovyle 15 0r a-a]1 A3sbes` 0rinag y;e ha3 mu ir meg galova/u traxiin /aqa/ er5 a3t waja-ku ]n]ovy6 xav a3n badja-apanov;yamp ;e 3i,yal an2u5 an,ov,d has6 gunalow or bidi aksorovi5 gy./ hama2a3nov;yamp mu ir abranku traxiin ‘oqanxa/ er1 Bydov;ivnu gu ]n]er nma6 n0rinag ‘oqanxovmnyru1 Hydakrkragan harx mu5 orov masin 3ajaq crova/ e5 hydyvyaln e1 Tadarannyrov go.me untovnova/ oro,ovmnyrov hama2a3n ha3yrov in[kyrovn ‘oqar=eku5 anonx bardkyrovn zy.[ovylen ydk5 irynx bidi 3an2novein anonx caxa/ nor hasxein wra31 #an2novyxa|n a3t ‘oqar=eknyru1 O4[1 Yr6 py4k1 Oryve 2yvow a3t ‘oqar6 =eknyru [wyratar2ovyxan1 Arten amenen garyvor harxu5 orovn dagen a3s0r :ovrkia [i grnar yllyl5 a3s e1 Asiga ;ovrk iravagan trov;yan me] qo,or hagasov;ivn mun e1 A-ga3 0renknyrov hama2a3n abranknyrovn ‘oqar=eku bedk e drovi ha3yrovn5 pa3x [i drovir yv anonk gu sy’aga6 naxovin1 1918 “ydrovarin yrp amen in[ wyr]axav5 ga-awarov;ivnu a3s masin 3an2naqovmp mu gaz6 myx yv a3s 3an2naqovmpn al dy.ygacir mu badrasdyx1 Dy.ygacrin me] usovyxav or 8Haga-ag or 0renkow qos6 daxa/ eink or abranknyrovn ‘oqar=ek bidi wjarover5 [wjarovyxav5 asiga ab0ren gaxov;ivn mun e91 Ovri, hydakrkragan ged mun al a3n e ;e oryve dy. yrpyk [crovyxav or 8Ha3yru irynx abranknyrovn wra3 irynx ira6 vovnknyru gorsnxovxa/ yn91 Yrpyk [q0sovyxav a3sbisi go6 rovsdi mu masin1 Tar2yal hydakrkragan e or ha3yru5 daracrovylow han6 tyr25 :ovrkio3 ka.akaxiov6 ;yne tovrs [hanovyxan1 Usd :aner Ak[ami asiga garyvor darpyrov;ivn mun e Ha3ox Xy.asbanov;yan yv hreagan o.]agizman mi]yv1 Cyrmannyru cyrman hbadagov;yne tovrs hana/ ein hryanyru5 min[ )s6 manyan bydov;ivnu bahyx ha3yrov hbadagov;ivnu1 Isg i|n[bisi -azmawarov6 ;ivn mu ovner bydov;ivnu ha3yre mnaxa/ abranknyru cor/a/ylov ov..ov;yamp1 :aner Ak[ami hama2a3n hinc nbadagnyr ga3in1 A-a]in nbadagn er tovrsen yga/ mahmydagan ca.;agan6 nyru dy.avoryl1 Ca.;agan6 nyru 2ri0ren dy.avorovyxan ha3yre mnaxa/ dovnyrov me]1 Yrgrort nbadagn er sdy./yl islam ka.kyniov;ivn1 Asor hamar al ha3gagan ungyrag6 xov;ivnnyru ,ad a=an cinyrow ‘oqanxovyxan mahmydagan cor/ararnyrov1 Yrrort nbadagn er ha3yrov abranknyren 2y-k pyrova/ ygamovdow abahowyl bady6 razmi /aqsyru1 Xoryni5 qa6 .o.i nman pyrkyrov waja-ken co3axa/ ygamovdu yv garc mu garyvor ,enkyr dramatrovyxan panagin1 Adge zad5 ha3yrov ‘oqatrov;yan wyrapyryal ga6 -awaragan /aqsyrn al ti6 macravovyxan ha3yrov abrank6 nyrovn ygamovdowu yv wyr]a6 bes5 hincyrort nbadagn er ha3yre mnaxa/ my/ ,enkyru cor/a/yl orbes bydagan has6 dadov;ivnnyr5 in[bes hivan6 tanox5 tbrox yvln71 Bydov;ivnu grxa|v ira6 cor/yl a3s nbadagnyru5 ;e o[ amen in[ hagag,-e tovrs ylav yv abrovyxav ;alani hamaja6 rag mu1 Badasqanu hydyvyaln e7 yrgovkn al1 Iraganov;yan me] ha3gagan abranknyru 8Hasanin be0regin nman9 ;a6 lanovyxan orbes ander mna6 xa/ abranknyr1 Harxazro3xi an]ad meg masu gu wyrapyri daracrova/ ha3 undaniknyrov zavagnyrovn1 Ha3 manovgnyr ov..agi 8ab6 rank9i bes /aqovyxan Islam undaniknyrov1 A3t ,r]anin ga-awarov;ivnu hrabaragyx or ow or ha3 manovg mu ir kow bidi a-ner5 der bidi ta-6 nar nayv a3t manovgin un6 danikin in[kyrovn1 Asiga badja- tar2av or my/ ;ivow mahmydagan undaniknyr ha3 manovgnyr ortycryn1 An,ov,d <ar7 e] !$ 12 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 8:araf9i me] dysagxov;ivn mu badmapan :aner Ak[ami hyd Dy.agan tramaclovqu himnovyxav krisdonyanyrov5 Manavant ha3yrov abranknyrovn wra3 I|n[bes gu ;alanovein ha3yrov 8Lkyal Co3kyr9u
 13. 13. LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 13 MAHAZT A3ri digin Emma Calovsdyan5 Digin Livsi Ge0njyan yv undanik5 Der yv Digin Ceorc Calovsdyan yv undanik5 Der yv Digin Alyks Calovsdyan yv undanik5 Der yv Digin +an Drtadyan yv undanik5 Digin Hylen Cala3jyan yv undanik5 Diar Yrovant “a’azyan yv undanik gu cov=yn irynx siryli amovsno3n5 y.p0r5 anyr2acin yv hory.p0r` PARY<NORH )NNIG SARGAVAC CALOVSDYANI (1931-2013) mahu5 or badahyxav Yryk,ap;i5 3 Sybdympyr5 20136in5 3yd yrgaradyv hivantov;yan1 O.paxyalin Dan Garcu dy.i ovnyxav Hinc,ap;i5 5 Syb6 dympyrin yv #ov.argavorov;ivnu` Ovrpa;5 6 Sybdympyrin5 S7 Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd Ma3r Ygy.yxvo3 me]1 Marminu am’o’ovyxav Sen Lorani cyryzmanadan me]1 *** A3s dqovr a-i;ow5 Mon;reali :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan yv 8Abaca39 ,apa;a;yr;i war[ov;ivnnyrn ov an2nagazmu qorazca/ xavagxov;ivnnyr gu 3a3dnyn A3ri Digin Emma Calovsdyani yv undanygan harazadnyrovn1 XAVAGXACIR )nnig Sargavac Calovsdyani #i,adagin Azniv yv siryli Digin Emma Calovsdyan yv Calovsdyan yv Cala3jyan un6 daniknyrov harazadnyr Poloris hamar qorabes xa6 vali y.av mahovan co3=u myr siryli )nnig Sargavac Ca6 lovsdyani orovn y.pa3ragan yv siralir wyrapyrmovnku liabes wa3ylyxink polors anqdir5 3adgabes inks orbes )nnigi tasungyru An;iliasi Tbry6 wanken nyrs1 Im yv Yrexgin Jo3s Arzov6 manyani qorazcax xavag6 xov;ivnnyru @yzi5 siryli Emma5 or y.ak 2yr amovsnin baha6 ban hry,dagu untmi,d5 2yr a,qadanki yv hancisdi =a6 myru sirow yv covrcovrankow 3an2nylow )nnigin or y.av ha6 vadarim /a-an Asdov/o35 Ha3 Ygy.yxiin ov ha3 tbroxin1 Im an2nagan wga3ov;ivnnyrs gu q0sin amyna’a3lovn 3ov,y6 row5 sgsyal myr yrgovki Tbry6 wanki 0ryren yrp dagavin ba6 dani ov..ovyxank Tbrywank1 )nnig y.av a-a]nortu im bar6 man gyankin1 Miasin sorwy6 xank ov siryxink Ha3 Ygy.yxin orbes harazad Ma3ru Ha3 =o.owovrtin1 Hancovxyal )nnig Sargavac hocvow yv srdow siryx My/ Ha3rabydu DD Carycin #ow6 se’yanx Ga;o.igosu orovn ,ovn[in dag abryxank1 )nnig ‘nd-ova/ asmovnko.n er Tbry6 wankin5 yv yrp 1951 ;ovi “y6 durovaren lman dari mu az6 cowin d0naqmpyxink my/anovn Carycin #owse’yanx Ga;o6 .igosi naqacahov;yamp War6 tananx Hyrosamardi 1500 am6 yagu Giligio3 Ga;o.igosa6 ranin me]5 m,agov;a3in yv yra=,dagan par2rorag han6 tisov;yanx un;axkin pym gu par2ranar )nnig Calovsdyan asmovnkylov hamar Wahan :e6 keyani 8Qorhovrt Warta6 nanx9u1 A3t masin cra/ ei im Azcabadovm hadorin me]5 ov 0r mu )nnig usav 8zis [ys mo-xyr91 )nnig Sargavac y.av mda6 voragan yv m,agov;aser an26 navorov;ivn mu havadarm0ren /a-a3ylow Ha3 Ygy.yxiin yv Ha3 Tbroxin havasarabes1 Ycibdaha3 :ymi lovsahoci A-a]nort Mampre Arkybs7 Sirovnyani a[ku )nnigin wra3 mnax mi,d orbes Ycibdaha3 badani5 yv )nnig my/ hiax6 movnkow A]u ga-ner Srpazan H0r orme )nnig ,ad pan sor6 wyxav1 Mampre Srpazan )nnig Calovsdyan m,agov;aser yv ovsovmnaser yridasartin wus6 dahyxav Qar;ovmi ha3ox az6 ca3in war=arani dn0renov6 ;ivnu5 zor an waryx yrgar darinyr my/ novirovmow ov ar6 tivnkow1 Mon;reali asd.u y.av nayv )nnig Sargavac ;e Sovrp Qoranin wra3 sbasargylow orbes cidagix /a-a3o. yv ;e m,agov;a3in 2y-nargnyrov py6 myrovn wra3 m,dagan nyrga3ov6 ;yamp orbes warbyd asmovn6 ko.1 Ir ha3yren lyzovi ngad6 mamp xo3x dova/ sern ov ci6 dov;ivnu gu zarmaxnein myz yrp SAR)C anovnow nayv gu crer ,arovnag ygy.yxacida6 gan niv;yrov masin1 Polorit5 3adgabes Emma Calovsdyanin5 )nnigi ha6 razad y.pa3rnyrovn yv un6 danygan ov Cala3jyan unda6 niki polor sirylinyrovn gu xa6 vagxink a.0;ylow ir hociin hamar yv ha3xylow i Dya-ne Sovrp Hocii mqi;arov;ivnu1 Sirow a.0;arar yv xavagix` Der Zaven Avac Khn37 yv Yrexgin Jo3s Arzovmanyan Glynde3l5 Sybdympyr 4, 2013 Ngar` @aqen yrgrortu )nnig Srg75 isg a]en a-a]inu D7 Zaven Arzovmanyan1 Gytronu 2aqin` “rof7 A,od A-akylyan5 a]in` Simon Simonyan PARY<7 )NNIG SRG7 CALOVSDYAN (1931-2013) ?na/ e 19316in, A.yksantria (Ycibdos)1 Naqabadras6 dagan ovsovmu sdaxa/ e Gizei Ha3gazyan gr;aranin me]1 Aba5 Cahirei Calovsdyan Azca3in War=aranin me] sdaxa/ e naqagr;arani yv par2raco3n naqagr;arani ovsovmu1 War6 =arani dn0renov;yan yv Azca3in I,qanov;yan oro,ovmow mygna/ e Lipanan5 ovr 3ajaqa/ e An;iliasi Asdova/apanagan tbry6 wanku min[yv Un/a3arani Yrgrort Garcu5 My/i Dann Giligio3 Carycin A7 #owse’yanx Ga;o.igosi 0row yv ipryv ovsovxi[ ovny6 nalow Pivzant Y.iayanu5 Simon Simonyanu5 <ahan Berber6 yanu yv a3l hmovd tasdiaragnyr1 Ir ovsman ,r]ani wyr]in yrgov darinyrovn naqabadrasdova/ e ovsovx[agan asbarezin1 1953-in wyrata-nalow Ycibdos5 [ors dari ba,d0nawara/ e Cahirei Azca3in A-a]nortaranin me]5 A-a]nort Mampre Ark7 Sirovnyani 0row5 no3n =amanag ba,d0nawarylow orbes Giragn0rya3 war=arani ovsovxi[5 dysov[ ov tbrabyd Hylio6 bolisi5 <ovbra3i yv Gizei me]1 19616in avardylow ir zinovoragan /a-a3ov;ivnu5 gamovs6 nana3 Emma Cala3jyani hyd5 ov dari mu ydk5 Der Mampre Srpazani hrahancow anonk gu ‘oqatrovin Sovdani ma36 raka.ak Qar;ovm5 ovr dy.vo3n ha3gagan tbroxin me] gu ba,6 d0naware ipryv dn0ren5 tasdiarag5 in[bes nayv tbrabyd5 Giragn0ria3i wari[ yv 0dar par2raco3n war=arani ha3aci6 dov;yan ovsovxi[1 An no3nbes gu n,anagovi Unthanovr Ygy6 .yxinyrov Miov;yan antam1 19716in gu wyrata-na3 Ycibdos5 ovr gu sdan2ne A.yksant6 rio3 B0.osyan Azca3in War=arani dn0reni yv ha3acidov;yan ovsovxi[i ba,d0nnyru1 A3t darinyrovn er or war=aranu gu ta-na3 Par2raco3n naqagr;aran1 No3n ,r]anin5 2y-amp A-a]nort D7 Zaven Ark7 {in[inyani an gu 2y-natrovi avac sargavac yv gu sdan2ne ygy.yxvo3 tbrabydov;ivnu1 19696in Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos Wazcen A76i hraverow an a-a]in ancam ullalow ga3xyle Ha3asdan5 isg yrgrort ancam` orbes ovsovxi[19756in gu hravirovi M,agov;a3in Gabi Gomidein go.me5 mas gazmylov ovsovxi[nyrov wyrabadrasdman miamsya3 /racrin1 19766in undany0k gu dy.a‘oqovin Canada5 ovr an gu has6 dadovi Mon;real ov gu pyre ir cor/0n masnagxov;ivnu nora6 gazm a3s ca.ov;i gr;agan5 m,agov;a3in5 azca3in yv ygy.yxa6 gan gyankin1 1977-en sgsyal wara/ e ovsovx[agan ba,d0n HPUM Armen Kebek Alyk Manovgyan war=aranin yv Girag6 n0rya3 war=arannyrov me]7 masnagxa/ e ;adyragan nyr6 ga3axovmnyrov yv ovnyxa/ e pazma;iv ylo3;nyr ipryv asmovnko.1 Yrgar darinyr havadarm0ren /a-a3a/ e S7 Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd Ma3r Dajarin me]5 Sargavaci ir tyrow5 min[yv a-o.]abahagan badja-nyrow angaro. tar2a/ e dovnen tovrs calov1 A,qadagxa/ e Cahirei 8}ahagir95 8Aryv9 yv 8#ovsapyr9 ;yr;yrovn5 Lipanani 8S’iv-k9 yv 8Na3iri9 ov Mon;6 reali 8Abaca39 ;yr;yrovn1 Hradaraga/ e crko3g mu Sovdani ha3 hama3nki masin5 yv Anclyrenow` Ha3x7 A-akylagan Ygy6 .yxvo3 masin5 isg 20096in hradaraga/ e ir gyanki 3ov,yrovn crko3g mu` 8?ow Gynxa.o3s Alygo/ #ov,yr9 qoracrow1 Hancisd ir 3ocnapyg osgornyrovn1 8ABACA#9
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 Abonnementpourlasaison (5concerts):100$ BilletsIndividuels:25$ • Étudiant(e):15$ Pourabonnementouréservationdebillets, appelerl’undesnumérossuivants: KatiaSetian:450-681-7106 VaheKeresteciyan:514-684-8533 SociétédesArméniensd’Istanbul:514-337-0831 Dimanche, le 6 Octobre 2013 à 20h NunéMelikian Violon MichaelAlexandre Piano Dimanche, le 8 Décembre 2013 à 19h SashaDjihanian Soprano MartinDubé Piano Dimanche, le 23 Mars 2014 à 19h Quatuor Rhapsodie AmélieLamontagne Violon AnaDrobac Violon NayiriPiloyan Alto SophieCoderre Violoncelle Dimanche, le 27 Avril 2014 à 19h SeroujKradjian Piano Dimanche, le 25 Mai 2014 à 19h ArdenArapyan Trio Jazz 13rd tarâ,rÁan 13ième Saison #ov.argavorov;ivn yv ;a.ovm O.p7 )nnig Srg7 Calovsdyani Ovrpa; Sybdympyr 66in Mon;rea6 li S7 Cricor Lovsavori[ A-a]nor6 tanisd Ma3r Dajarin me] dy.i ovnyxav O.paxyal )nnig Sargavac Calovsdyani 3ov.argavorov;yan araro.ov;ivnu naqacahov;yamp Canadaha3ox A-a]nortov;yan Dy.abah Cyr7 D7 Na;an Arkbs7 #owhannesyani yv masnagxov;yamp Ygy.yxvo3 hocyvor howiv` Ar=7 D7 Wazcen Khn37 Bo3ajyani5 Lawali S7 Qa[ Ygy.yxvo3 hocyvor howiv Ar=7 D7 Gomidas Khn37 Mirzaqan6 yani yv ygy.yxvo3s sargavacnyrov yv tbrax tasin1 Der Wazcen kahana3i go.me nyrga3axovyxav o.paxyalin gynsacraganu5 Amyrigaha3ox Aryvmdyan :ymi A-a]nort Cyr7 D7 #ownan Ark7 Derderyani yv Ar=7 Togd7 Der Za6 ven A7 Khn37 Arzovmanyani (Los Anjylusen) xavagxagan ciryru5 in[bes nayv hy-aq0sow` Ma3r a;o- S7 E]mia/nen Cyr7 D7 Ararad Ybs7 Cal;akjyani5 :oron;o3i S7 Yr6 rortov;ivn Ygy.yxvo3 hocyvor howiv Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryani yv Wankovwuri S7 Wartan ygy.yxvo3 hocyvor howiv Ar=7 D7 Cy.art A7 Khn37 Garabydyani xavagxa6 gan arda3a3dov;ivnnyru ov..ova/ o.paxyali go.agix` Dig7 Emma Calovsdyani yv undanygan harazadnyrovn1 Dy.abah D7 Na;an Ark7 ir xavagxagan karozin me] par2r cnahadylow o.paxyalin poloranover gr;agan5 m,a6 gov;a3in yv ygy.yxagan noviryal /a-a3ov;ivnnyru ir ampo.] gyanki un;axkin5 yzragaxovx or o.p7 )nnig Sargavac di6 baru y.av myr 3yd6Y.y-nyan syrovnten anonx5 oronk sa6 daryxin ha3 inknov;yan wyra/a.gman yv wre= lov/yxin ha3 =o.owovrtu pna]n]yl /racra/ xy.asban ov=yrov1 #ov.argavornyru aba hydyvyxan O.paxyali taca.in ov ho.in 3an2nyxin )nnig Srg7Calovsdyani marminu zo3c ka6 hana3 ha3ryrov a.0;knyrow1 Ha3ox Xy.asbanov;yan masin777 <ar7 e] 116en badmov;ivnu5 pa3x 3angar/agi gu paqi tavatrov;yan yv gu sgsi ba3karu91 30 milion dolar bivdje ovnyxo. ,ar=angari ngarahanovmnyrovn hamar arten ba3manacir sdoracra/ yn tyrasannyr Na;ali “or;man yv Armant Asan;e1 8:araf9i me] dysagxov;ivn mu777 <ar7 e] 126en ga3in pari zcaxovmnyrow a3sbes ,ar=o.nyr1 Saga3n my/amas6 nov;ivnu a3t manovgnyru g4a-ner diranalov hamar oro, niv;agan nbasdnyrov5 kani or ga-awarov;ivnu 3avylova/agan covmar mun al gu wjarer ha3 manovg mu ortycra/ undaniknyrovn1 An,ov,d a3s -azmawarov;yan nbadagn er 2ovlman yn;argyl manovgnyru5 zanonk mahmydaganaxnyl1 Hos yrp manovg g4usovi gu hasgxovin mia3n 4-12 darygan manovgnyr1 {orsen avyli bzdignyru qnamki gu gar0din yv o4[ megu g4ovze a3tkan bzdigu a-nyl1 Isg 14-en my/n al [i grnar mo-nal ir ha3gagan inknov;ivnu1 Ovsdi gu sbannovein [orsen bzdignyru yv 14en my/yru5 yv 3-12 darygan6 nyru g40cdacor/ovein ,ahaved nbadagnyrow1 Asiga ,ad srdajmlig yv xnxi[ pa=in mun e1 Ak[am5 3i,yxny6 low hantyr2 ;e a3t ,r]anin pazma;iv ;ovrk undaniknyr zovd martasiragan zcaxovmnyrow irynx dan me] bahyxin ov ba,d6 banyxin ha3yru5 sabes gu ngaracre a3s qntiru7 8Garc mu undaniknyr5 p=i,gi mu ungyragxov;yamp govca3in5 gu nyrek5 anasovn zadylov bes5 manovgnyru gu knnein yv gu za6 dein anonx amenen a-o.]nyru1 Asonk bidi cor/a/ovein ardy6 rov me] orbes martov ov=5 kani a3s ,r]anin a3ryru arten -az6 majagad mygna/ ein1 Ortycrova/ ha3 manovgnyru5 orbes sdrovg5 ,ad /anr ba3mannyrov dag a,qadanki gu trovein ardyrov me]91 8Yrgrin q.jmdanku ba-ga/ e 8:a’ov9i crasynyagin me]9 :aner Ak[ami hyd harxazro3xu 8:araf9i me] ,arovnagova/ e1 Ak[am a3s pa=nin me] tar2yal ganc a-a/ e ha3yrov p-nac6 ravova/ in[kyrovn wra31
 15. 15. LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013 • ABAKA • 15 Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement www.komitas.ca 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN www.tekeyanmontreal.ca Noviradovov;ivn Asmovnko. Dig7 Mar0 Marcaryan a- i cnahadank 8Abaca39 ,apa;a;yr;i azc0covd 30tova/nyrovn gu novire` 50 dolar 8Abaca39in yv 50 dolar Sar0 Manovgyan fon6 din1 Noviradovov;ivn Diar Novbar yv digin Anahid Kiv’elyan 8Abaca39 ,apa;a;yr;i crasynyagi a3xylov;yan a-i;ow ;yr;in gu noviryn 100 dolar1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 16, 2013

×