Abaka 04 11-2013

463 views
370 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 04 11-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Faastani au;li qan 300 faxar qa[aqazi apastan gta‘ h Âousio mh= LX& TARI JIU 1909 :RKOU<ABJI% 4 NO|:MB:R 2013 • VOL. XXXVI, NO 1909 • LUNDI, 4 NOVEBRE 2013 • MONDAY, NOVEMBER 4, 2013 Hdouard Militon;an^ Faastani Gro[n;rou miouj;an na.agaf Hogdympyr 20-in dy6 .i ovnyxav Ha3asdani Cro.nyrov miov;yan ardagarc hamacov6 maru5 orovn miag 0ra6 garcn er miov;yan nor naqacahi undrov6 ;ivnu` naqgin naqa6 cah Lyvon Ananyani mahovamp ;a’ovr mna6 xa/ ba,d0nin hamar1 Hamacovmari mas6 nagixnyrov kovenyrov my/amasnov;yamp Ha6 3asdani Cro.nyrov miov;yan naqacah undrovyxav Etovart Milidon6 yan1 Hamacovmarin un;axkin dy.i ovnyxan sovr knnar6 govmnyr1 Etovart Milidonyan sdaxav 199 kove5 #owig #oweyan` 1005 Tavi; Sarcsyan` 24, isg _omig Qa[adryan` 41 Anwavyr ngadovyxan 7 kovenyr1 Oua,inkjen ke fastath ir a=akzoujiune Sourio enddimouj;an Miaxyal Nahancnyrov bydagan kardov.arov6 ;yan q0snag` Mari Harf 3a3dararyx5 ;e 5 No6 3ympyrin5 +unyvi me] amyrigyan yv -ovsagan bad6 viragov;ivnnyr5 Sovrio3 hagamardov;yan MAG6i yv Arapagan Liga3i ba,d0nagadar Laqdar Ibra6 himii hyd bidi knnargyn Sovrio3 hagamardov6 ;ivnu1 An avylxovx5 ;e Ova,ing;un wyx milion dolar covmari nyrtrovm mu bidi gadare Sovrio3 kimiagan zenkyru [ezokaxnylov /racirnyrovn1 Harf nayv hyrkyx Sovrio3 zinova/ unttimov;yan 0cnov;ivnnyru tatryxnylov masin dy.ygov;ivnnyru7 8A3s sqal e1 Ys nman pan [ym cidyr1 Myr a]ag6 xov;ivnu unttimov;yan bidi ,arovnagovi95 hasda6 dyx q0snagu1 Sovrio3 ylygdraganov;yan naqararov;ivnu ha6 .ortyx5 or ahapygi[nyrov go.me Tamasgosi m0da6 ga3 gazadarin wra3 3ar2agovmu yrgrin my/ masu zrga/ e ylygdraganov;ynen1 _azmagan cydni wra35 gada.i paqovmnyr dy.i g4ovnynan yrgrin darpyr ,r]annyrovn me]1 Daraa ka.aki Bur= ;a.amasin me] ba3;yxav aganova/ inkna,ar= mu1 ?a3ra3y.agannyru avyli kan 15 8Haovn9 dibi -ovmpyr ar2agyxin Jarmana3i ,r]a6 nu5 qlylow zohyr yv wiravornyr1 Homsi me] no3nbes ba3;yxav aganova/ inkna,ar= mu1 <ar7 e] !$ Mhrqhli f;®a.øse ga[tnalsman ;njarkoua‘ h Oua,inkjeni ko[mh Cyrmanio3 Ganxler Angela Merkeli hy-aq0su ca.dnalsman yn;argova/ e1 N,ynk5 or a3s masin ha.orta/ e _o3;urz lradovagan cor/agalov;ivnu5 or ir dy.ygov;ivnnyru sdaxa/ e Merkeli meg pan6 pyren5 usd orovn Cyrmanaxi amynahy.inagavor badasqanadovin 2y-ki hy-aq0su Ova,ing;uni go.me ca.dnalsovmnyrov yn;argova/ e1 _ovsio3 ca.;aganov;yan /a-a3ov;yan hrabaraga/ wijagacragan dovyalnyrovn hama2a3n _ovsio3 me] gu pnagin min[yv 17 darygan 29,053, 18-29 darygan avyli kan 106,193 yv 30-39 darygan 76,309 Ha3as6 dani ka.akaxinyr1 40-49 darygannyrovn ;ivu 58,033 e5 50-59 darygannyrovnu` 52,048, 60 darygan yv avyli darik ovny6 xo.nyrovnu` 16,713: _ovsio3 me] Ha3asdani ka.akaxinyrovn ;ivu 338,349 e1 Faastani fauanoujiune trou;zau Maqsain Miouj;an andamakz;lou Maksa3in Miov;yan yrgirnyru ba,dbana/ yn MM6in mianalov Ha6 3asdani yv Qrqzisdani mdatrov;ivnu1 A3t ma6 sin gu ha.orte 8Armen6 ’ures96u` 3.ovm gadary6 low Krymli mamovli /a6 -a3ov;ivnu1 Usd a.piv6 rin` _ovsio3 naqacah Wladimir “ov;in` ylo3; ovnynalow Yvrasiagan par2raco3n dndysagan qorhovrti nisdi ar6 tivnknyrovn novirova/ mamlo3 asovlisin` usa/ e7 8Mynk ba,dbanyxink myr untylovzman naqaci/in mianalov Ha3asdani yv Qrqzisdani mdat6 rov;ivnu91 8Ba3manavorovyxank sdy./yl a,6 qadanka3in qovmp5 or bedk e amy6 nagarj =amgedi me] badrasde ha6 mabadasqan 8Janabarhi karde6 zu995 avylxovxa/ e _ovsio3 naqa6 cahu1 Ha3asdani naqacah Syr= Sar6 cusyan Maksa3in Miov;yan mianalov yrgri tirkoro,man masin 3a3darara/ er Sybdympyr 3-in1 Yvrasiagan dndysagan par2raco3n qorhovrti` Ha3asdani5 Qrqzisdani5 Daji6 gisdani yv Ovkranio3 naqacahnyrov masnagxov;yamp nisdin Hogdympyr 24-in knnargman nyrga3axova/ e Maksa3in Miov;yan yv Miasnagan dndysagan c0diin Ha3asdani Hanrabydov;yan antamagxov;yan naqabadrasdman wyrapyryal yryk ‘asda;ov.;5 oronk hasdadova/ yn1 Anonk yn` Maksa3in Miov;yan yv Miasnagan dndysagan c0diin Ha6 3asdani mianalov masin oro,man naqaci/u5 Yvrasiagan untylovzman cor/un;axin Ha3asdani masnag6 xov;yan masin 3a3dararov;ivnn ov Yvrasiagan dndysagan 3an2na=o.o6 wi yv Ha3asdani Hanrabydov;yan mi]yv ‘oqcor/agxov;yan qoraxman masin 3ov,aciru1 Hogdympyr 24-in Minski me] ga6 3axa/ nisdi un;axkin Qrqzisdani naqacah Novrsovl;an Nazarbayv a-a]arga/ e :ovrkian untovnil Maksa3in Miov;yan me]` n,ylow5 or a3t a-a]argu sdaxa/ e :ovrkia3en1 Isg _ovsio3 naqacah Wladimir “ov6 ;in 3a3dararyx ga-o3xin` Hntgasda6 ni mianalov xangov;yan masin1 Frand Tinqi spanouj;an banali dhmq;rhn Hrfan Jounyhl dar];al ];rbakalou;zau ªP;touj;an ‘a®a;lou war]atroujiune as h afauasikº% po®az Jounyhl 8Ag0s9 ,apa;a;yr;i qmpacir Hrant Dinki a.mga3aro3x sbanov6 ;ivnu wyx darie i wyr gu mna3 hanrov;yan ov,atrov;yan gizagedi wra3 yv haga-ag or Wj-apyg Adyanu 17 Syb6 dympyrin pyganyx ta6 daranin naqgin oro6 ,ovmu5 a3n dbavorov6 ;ivnu ga3 ;e tidovmna6 vor gyrbow yryvan [yn hanovir a3s sbanov;yan mov; /alkyru1 Wj-apyg Adyanu bahan]a/ e or ‘nd-ovi a3s sbanov6 ;yan ydin gancna/ mar6 minu5 saga3n tadagan hy.inagov;ivnnyr gu ‘or6 2yn 8hamozyl9 or Hrant Dink sbannovyxav bar6 zabes azca3namol 3an6 xacor/ qmpagi mu go.6 me5 oronx clovqu ganc6 na/ er 8yrex y.pa3r9 Erhan :ovnjel1 :ovnjel Dinki sba6 nov;ynen dasu 0r wyr] 2yrpagalova/ er5 isg #ovnovar 2012-in an6 bard ar2agova/ er Y.y-natad Adyani wji6 -ow1 M0davorabes me6 govges dari wyr] Wj-a6 pyg Tadaranu pyganyx naqgin wji-u ov ba6 han]yx or :ovnjel 2yr6 pagalovi1 Erhan :ovn6 jel 17 Sybdympyri nis6 din [er masnagxa/ hi6 vantov;yan badja-ow5 isg 3ydo3 anhydaxa/ er ov sdiba/ or osdiga6 nov;ivnu hydaqovzovm 3a3darare zinku 2yrpa6 galylov hamar1 Gasga/ [ga3 or :ovn6 jel Dinki sbanov;yan panali temkyren megn e ov y;e j,mardov;ivnnyru use5 grna3 lo3s s’-yl ta6 dawarov;yan 3ydaca3 <ar7 e] !$
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 Ha3 mu gu wiravorovi +armana3i me] MI}AZCA#IN KA>AKAGAN AGNARG Wrasdan qa-na’n;or abaca3i a-]yv Sahmanatragan ‘o’oqov;yanx yv naqacahagan undrov;yan symin A3=mov naqacahu ir hra=y,di q0sku usav5 isg war[abydu g4agnarge hra=arylov masin DOKT& NOUPAR PHRPHR:AN Garyli e hamagar/ik ullal a3n dysagedin ;e` ha3yrovs me] traxnov;yan harxu usd ar=anvo3n [e wyrlov/ova/1 Un6 tovnylow hantyr2 or` ha3ryni =o.owovrtin avantagan hivra6 sirov;ivnu ov,acrav y.a/ ov cnahadovm e azcagixnyrov5 0darnyrov yv nayv traxinyrov go.me5 pa3x yv a3nbes darpy6 rov;ivnu 0darin yv traxiin mi]yv 3sdag0ren mi,d j,tova/ [i ;ovir ullal1 Artaryv5 myr anhadagan gyankin me]5 traxin o[6traxi parygamin wra3 ovni anovra6 nali a-avylov;ivn mu5 or m06 digov;ivnn e1 Gan garc mu hasgnali garyliov;ivnnyr5 zors a3t m0digov;ivnu g4un2y-6 ne5 isg hy-avorov;ivnu5 6 amy6 nam0dig azcagani baraca6 3in isg5 6 cor/ylov azadov6 ;ivnu gu ga,gante1 Mi]azca3in ka.akagan 3arapyrov;yanx me]5 a3s harxu gu nyrga3ana3 miyvno3n powan6 tagov;yamp1 A3sbes5 Ha3as6 dan5 or a3s0r [ors traxi by6 dov;ivnnyr ovni5 anonk5 [orsn al5 a-anx a3l yv a3l ngadovm6 nyrov5 bedk [e myr ov,atrov6 ;ynen wribyxnyl1 Myr traxinyru` :ovrkian5 Adrbe3janu5 Iranu yv Wras6 danu traxnov;yan a-an2na6 3adovg a-avylov;ivnnyrow gu nyrga3anan5 anonk myzi han6 teb lav dramatrova/ ullan gam o[1 Anonxme a-a]in yry6 kin =o.owovrtnyru krisdonya3 [yn1 Miag krisdonyanyru wra6 xinyrn yn1 Agngalyli er or wraxinyru amynen avyli m0d ulla3in myzi5 g4yryvi ;e [yn7771 Wrasdani a3=mov gr0naby6 din ha3adyaxov;ivnu wyr]yrs mege avyli ancamnyr ov,atrov6 ;ivn cravyx1 Calow a3=mov naqacahin` Miqa3el Saaga,6 wiliin5 an 3ajaq inkzink m0d xo3x gov da3 myzi5 pa3x anor cor/a/ ararknyru 6 yv [cor6 /a/nyrn al 6 g4abaxovxanyn 3ajaq or traxiagan hoca/ov6 ;ivn xovxapyrova/ [yn1 A3=mov -ovsaser war[abyd` Bi/ina Iwani,wilin5 ir ba,d0na6 go[ovmen ydk5 y.pa3ragan pa6 rygamov;ivn 3a3dnapyryx myzi hanteb5 Fransa3i naqacah Fransova Hollandi nman5 pa3x anor bes al masnavorabes agn3a3dni 0=antagov;ivn mu [dysank irme1 A3s manramasnov;ivnnyru dovink5 o[ ;e hydyvxnylov ha6 mar or` mynk bedk e tirka6 vorovink Wrasdani tem7 o4[ yr6 pyk1 Mynk my/abes cnaha6 dylov ynk ;e Ha3asdani o.]a6 mid naqacah Syr= Sarcsyani ka.akaganov;ivnu5 or haga6 -ag wyro3i,yal =qdagan yry6 vo3;nyrovn yv iro.ov;yanx5 an6 3o.to.t gu ,arovnage paryga6 mov;ivn m,agyl Wrasdani hyd1 In[o|v a3sbes gu mda/ynk7 barzabes orowhydyv Wras6 dan TRAXI bydov;ivn mun e1 A-i;nyr grnan nyrga3anal gam sdy./ovil5 yrp an grna3 Ha6 3asdanin 0cdagar ullal1 Aha ;e in[o4v myr traxinyrow zpa6 .ilu o4[ mia3n avylort a,qa6 dank [e5 a3l azc0covd cor/ grna3 ngadovil1 A3o45 usyl g4ovzynk or` myr traxinyru oro, [a’ow gu gar0din myr ti6 vanacidagan nyro.amdov6 ;yan5 an,ov,d a3n [a’ow or myr an3i,a[ar ullalu [i wnasyr myr azca3in cyraco3n ,ahy6 rovn1 Artaryv5 a3s 0ryrovn5 Wras6 danu gu cdnovi qa-na’n;or abaca3i mu a-]yv1 Iraganov6 ;yan me]5 Wrasdani aba6 ca3in t=paqdov;ivnnyru sgsa/ yn 2008i )cosdosin5 yrp Br7 Saaga,wiliin anqohym ka3ly6 rovn ipryv hydyvank5 _ovsia kani mu 0rovan badyrazmow bardatryx inkzink5 yrgrin yrgov nahancnyrn angaqaxny6 low1 A3novhydyv5 [a’azanx Aryv6 movdk hago. ka.akaganov6 ;ivnu havasarag,-ylov jicow mu5 war[abydov;ivnu sdan26 na/ y.av wraxi mu5 or milio6 nader tar2a/ er _ovsio3 me] a,qadylow7 Br7 Iwani,wilin yryvov;abes yga/ er Br7 Saaga,wiliin Aryvmovdk ha6 govmu my/ masamp novazyxnylov <ar7 e] !$ Dy.i ovnyxav ABH yrgrnyri ha3 hama3nknyri .ygawarnyri yv nyrga3axovxi[nyri havak6hantibovm Hogdympyri 12-in` HH s’iv-ki naqararov6 ;ivnovm dy.i ovnyxav ABH yrgrnyri ha3 ha6 ma3nknyri .ygawarnyri yv nyrga3axovxi[nyri havak6hantibovm5 oru gazmagyrbyl ein HH s’iv-ki naqararov;ivnu5 _ovsasdani ha3yri miov;ivnu yv hama,qarha3in ha3gagan congre6 su1 Havak6hantibmanu masnagxovm ein HH s’iv-ki naqarar Hranov, #agopyanu5 HH ar6 dakin cor/yri dy.agal <avar, Ko[aryanu5 A+ ardakin 3arapyrov;ivnnyri 3an2na=o.owi naqacah Ardag Zakaryanu5 _ovsasdani Ha3yri miov;yan ‘oqnaqacahnyr Ceorci Der6 >azaryanu yv Wladimir A.a3yanu5 ha3 ha6 ma3nknyri .ygawarnyr yv nyrga3axovxi[nyr5 hivryr1 HH s’iv-ki naqarar Hranov, #agopyanu q0syx S’iv-ki himnaqntirnyri masin5 gary6 voryx lyzovi bahbanov;yan harxu1 8Mdahoci[ e5 or Ladinagan Amyriga3ovm5 ABH yrgrnyrovm yridasartov;ivnu hamarya3 [i q0sovm ha3yren1 HH s’iv-ki naqararov;ivnu ,arovnagovm e ira6 ganaxnyl darpyr /racryr5 mi]oxa-ovmnyr` ha6 3ox lyzovn bahbanylov yv dara/ylov nbada6 gow95 asax na1 Nyrganyrin o.]ovnyx yv S’iv-6 kovm ha3abahbanov;yan qntirnyri masin q0syx HH ardakin cor/yri ‘oqnaqarar <a6 var, Ko[aryanu1 Na masnavorabes asax7 8Wsdah ym5 or a3s havaku my/abes gu nbasdi Ha3asdan6S’iv-k cor/agxov;yan zarcaxmanu1 Ha3asdanu yv S’iv-ku ov=y. yn miasin1 Yrgov ha3gagan bydov;ivnnyru` Ha3asdann ov Ar6 xaqu5 a3n o.na,arn yn5 ori ,ovr] bedk e ha6 maqmpovi s’iv-ku1 Hamaha3gagan ga-o3xnyri clqavor nbadagu bedk e lini ha3abahba6 nov;ivnu5 s’iv-ki nyrov=i hamaqmpovmu5 az6 ca3in inknov;yan bahbanovmu91 8In[bes bahbanyl lyzovn5 ha3ryniki5 az6 ca3in avanto3;nyri5 ma3rynii ngadmamp hy6 dakrkrov;ivn ov ser syrmanyl yridasartov;yan me]9 harxi ,ovr] /avalovyx ,ad lovr] knnar6 govm1 A-a]argov;ivnnyrow hantes ygan ov irynx tidargovmnyru nyrga3axryxin Byla-ovsi5 Wras6 dani5 _ovsasdani Ta,nov;yan` Mosgova3i5 Qaparowsgi5 Asdraqani5 So[ii5 Samara3i5 Galinincrati5 Sangd “y;yrzbovrgi5 Dwyri hama3nknyri .ygawarnyru1 HH s’iv-ki naqararn am’o’yx ABH yr6 gurnyri ha3 hama3nknyri .ygawarnyri yv nyr6 ga3axovxi[nyri havak6hantibovmu1 Naqan,ovy6 xin himnaqntirnyru5 3sdagyxovyxin hydaca3 anyliknyru5 a-a]argovyxin hnaravor lov/ovm6 nyr1 Wyr]yrs paqovmnyr dy.i g4ov6 nyna3in Tamasgosi darpyr arovar2annyrov me]5 yv gu lsovein ba3;ovmnyrov yv ;nta6 n0;nyrov harova/nyrov 2a3nyru1 Ba,d0nagan dovyalnyru gu ha.ortyn5 or sovriagan pana6 gu 3a]o.a/ e zinyal qmpagnyr o[n[axnyl Moadamiei5 Kabov6 ni yv Zamalka3i me]1 ?anr mardyr gu m.ovin aryvylyan arovar2annyren hamarovo. Mlyha3i ,r]anin ,ovr]` zinyal6 nyrov gytronnyru o[n[axnylov nbadagow1 Asor a-un;yr so3n ,r]anin m0d cdnovo. +aramana ar6 var2anu Giragi 20 Hogdym6 pyrin5 yn;argovyxav hrasanti hr;i-ar2agovmi dara’i5 or harova/yx pnagyli ,enkyr` badja-ylow dasnyag wira6 vornyr yv niv;agan wnasnyr1 :y;yv wiravornyrov ,arkin e nayv tamasgaha3 yridasart Taniel Der :orosyanu5 or dy.a’oqova/ e hivantanox` pov=man yn;argovylov1 #i,ynk5 or +aramana ,r]anin me] m0d 400 ha3 undanik gu pnagin1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 3 YRA+<DAGAN ZOVAR: #A#DACROW N<OVYXAV 8ABACA#96i 386RT DARYTAR@U Yra=,dov;yan =o.owrtaga6 nov;ivnu gu nmani craganov6 ;yan ovnyxa/ =o.owrtaga6 nov;yan1 Agatymagan gam ‘iliso’a3agan ovsovmnasirov6 ;ivn mu yv gam qr;in panas6 dy./ov;ivn mu5 t=paqdapar ,ad ki[yr gu hydakrkre7 no3nbes` ;y;yvsolig craganov6 ;ivn mu ki[ un;yrxo.nyr govny6 na31 Ga3 mi]in qo,or zancu6 va/ mu5 or bidi naqundre badmova/knyrov yv webyrov hyzasah un;yrxovmu5 or gu hamabadasqane yra=,dov6 Qarin W;founi ;an Ark7 #owhannisyanin5 or gu howanavorer hantisov;ivnu5 ir 0rhnov;ivnu yv ,norhavora6 gan q0skyru nyrga3axnylov1 Srpazan Ha3ru ir q0skyrovn me] antratar2av dbacrova/ mamovli dagavin ovnyxa/ an6 hura=y,dov;yan yv i masna6 vori ,y,dyx ha3gagan da-yrow ;yr;i movdku ha3 dovnen nyrs5 or garyvor e myr Mysrobyan da-yrov5 myr inknov;yan meg arda3a3dov;yan bahbanman hamar1 Cnahadyle ydk 8Aba6 ca39i an2nover a,qado.nyrn ydk Quator Rhapsodie-i masin5 hraviryx ka-yagi a-a]in ]ov;agu hantisaxo. Na3iri “ilo3yanin or nyrga3axne ir arovysdagixnyru1 Yrgrort ]ov;agn er Amyli Lamon;an5 al;0n` Fransova Walier yv Najan Srbaxan ;yan =o.owrtagan yrcyrov yv y.anagnyrov arhysdawar= gadarovmnyrovn1 Wsdahapar5 a3t er bad6 ja-u or <apa; 19 Hogdympy6 rin5 :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan srahin me] havak6 va/ myr =o.owovrtu my/ qan6 tawa-ov;yamp wa3ylyx 8Quator Rhapsodie9 lara3in ka-yagi hamyrcu5 8Abaca39 ,apa6 ;a;yr;i 386rt darytar2in novirova/1 Dramatrov;ivnnyru ;av6]ov;agu` Sofi K0der1 Ka-yagu gazmova/ e 20076in yrgar darinyrov ‘or2a-ov;ivn ovnyxo. arovysdacidovhinyrov go.me yv arten isg hampavi diraxa/ e nahanci dara/kin yv masnagxa/ e hanra/an0; yra=,dagan nyrga3axovmnyrov ov hrabaraga/ e yrgov qda6 salignyr (CD)1 Ka-yagin la3na/ir yrca6 xangen5 or gu barovnage a36 lazan =anryrov yra=,dov;ivn5 undrova/ er ha3gagan gomi6 dasyan dasnyag mu /an0; gdornyrov (Aslamazyani m,a6 govmow)5 Aznavovri yv Edi; “iafi yrcyrov5 Sound of Music =abaveni yrcyrov5 Aram Qa[adovryani Masquerade6i5 Mon;ii Csardas-i yv Yryvan6 Erypovnii m,agovmnyru5 my/ masamp gadarova/ Na3iri “ilo3yani go.me5 or ivrakan6 [ivr novace a-a] ha3yren yv fransyren lyzovnyrow garj paxadrov;ivn mu govdar5 3a6 wa3ylein Gomidasi cy.]gagan co.drig ka-yagnyru5 Azna6 vovri ov “iafi ;owi[ =o.o6 wurtagan yrcyru5 Qa[adovr6 yani 0r0ro. walsyru5 {arda6 ,i jgovn hyvku yv wyr]abes` 8Yryvan6Erypovni9i azca3in hbardov;ivnu1 Na3iri “ilo36 yani isg wga3ov;yamp5 3a36 dacri 3a]o.ov;yan me] gary6 vor tyr gadara/ ein ir /no.6 ku` digin S0si yv Dok;7 _ov6 pen “ilo3annyru` myr hama3n6 ki sirova/ ov 3arcova/ az6 ca3innyr1 Mi]narari un;axkin sba6 sargovyxav sovrj yv darytar2i gargantagen ,yrd mu1 Nyrganyru irynx cnaha6 danku yv seru 3a3dnyxin qan6 tawa- yv yrgaradyv /a’aha6 rov;ivnnyrow1 War2ku gadar polor a,6 qado.nyrovn yv 3aradyvov;ivn ;yr;in noviryal /a-a3o.ny6 rovn1 8ABACA#9 Au;tis Paggal;an ov ansagarg z0ragxo.nyru5 Na;an Srpazan 3a]o.ov;yan ma.;anknyrow yv 0rhnov;ivnny6 row ‘agyx ir gov- ylo3;u1 #a]ortapar hagirj ylo3;ow mu hantes ygav 8Abaca39i yridasart qmpacir` Avydis Baccalyan5 or cnahadyle ydk ha3 ;yr;u ka]alyro. myr =o.owovrtu5 ,norhagalov;ivnnyr 3a3dnyx a,qadagazmin5 polor 0=antago.nyrovn5 ;.;agixny6 rovn5 noviradovnyrovn yv yry6 }a.hn^ Nairi "ilo;an% toqj& |aroujiun Arxouman;an% Am;li Lamonjan% ~ransoua Walihr% So`i Qøthr ;u Au;tis Paggal;an arten par2r ein hamyrcen a-a]5 yrp nyrganyru wa3ylyxin hamy. ja,yr yv a.antyrnyr1 Ja,i avardin5 hantisawa6 rovhi Karin Wyhovni hraviryx Canadaha3ox :ymi A-a]nor6 tagan Dy.abah` Cyr7 D7 Na6 jaq hamymova/ yrci/agan tar2ova/kow mu1 Gadaro6 .ov;ivnu an;yri er5 gadaryal nyrta,nagov;yamp7 novaco.6 nyrov hancisd yv =bdatem arda3a3dov;ivnnyru gu xolax6 nein ;e orkan irynk yvs gu go3;u gazmagyrbo.nyrovn1 Ngadi ovnynalow or hanti6 sagannyrovn me] yv novaco. arovysdacednyrovn me] ga3in dy.axi fransaxinyr5 hanti6 sawarovhin fransyrenow ga6 darova/ garj antratar2e mu
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 Hanrabydov;yan naqacahu masnagxa/ e S’iv-ki naqararov;yan 5-amya3 cor/ovneov;yan novirova/ 2y-nargin Hogdympyr 116in HH naqa6 cah Syr= Sarcsyan a3xylyx S’iv-ki naqararov;ivn yv masnagxyxav naqararov;yan 5-amya3 cor/ovneov;yan novir6 va/ 2y-nargin1 Naqacahu ,r]a3x gadaryx naqararov6 ;yan me] yv /an0;axav a,6 qadagazmi sdorapa=anovmny6 rov a,qadankin ov 3a-a]iga3 /racirnyrov masin1 Naqa6 cahu tidyx nayv naqararov6 ;yan anxa/ hinc darinyrov cor/ovneov;ivnu nyrga3axno. xovxahantesu1 Hantibman masnagxa/ yn hamaha3gagan gazmagyrbov6 ;ivnnyr5 naqararov;yan cor6 /ungyr ga-o3xnyr5 hocyvor ta6 si nyrga3axovxi[nyr5 byda6 gan5 hasaragagan cor/i[nyr5 mdavoragannyr1 Naqarar Hra6 nov, #agopyan n,a/ e ;e na6 qararov;ivnu a-a]nortova/ e Naqacahi a-a]atra/ yryk -azmawaragan sgzpovnknyrow` ha3abahbanov;ivnu S’iv-ki me]5 S’iv-ki nyro3=i hama6 q u m povmu5 ha3rynatar2ov;yan q;anovmu1 Ha3asdan dy.a’oqova/ sovriaha3yrov himnaqntirnyrov lov/man ov..ov;yamp darova/ a,qadanknyru nyrga3axovxa/ e S’iv-ki naqararov;yan a,qadagazmi .ygawar Fir6 tovs Zakaryan1 S’iv-ki na6 qararov;yan hyd irynx syrd hamacor/agxov;yan masin han6 tes yga/ yn s’iv-kaha3 ,ark mu cor/i[nyr5 _ovsasdani ha6 3yrov naqacah Ara Apraham6 yan5 Wiraha3ox ;ymi A-a]6 nort Wazcen ybs7 Mirza6 qanyan5 sovriaha3yrov him6 naqntirnyrov hamagarco. gyt6 roni naqacah Lyna Halajyan yv HPUM6yan naqacah Byrj Sytragyani ,norhavoragan ciru gartaxa/ e gytronagan war[ov;yan antam Wazcen Ya6 covbyan1 Naqacah Sarcsyan ir q0s6 kin me] ,norhavoryx S’iv-ki naqararov;yan 3opylyanu5 cnahadyx gadarova/ 2y-kpy6 rovmnyru yv antratar2av anor a-akylov;yan ov iraganaxovy6 lik /racirnyrovn1 Na qacahu wsdahov;ivn 3a3dnyx ;e naqa6 rarov;ivnu 3a-a]iga3in gyanki gu go[e hamaha3gagan i.2yrov iracor/man avyli my/ /racir6 nyr ov gu ta-na3 a3nbisi ga6 -o3x or gu xanga3 dysnyl ivra6 kan[ivr ha31 Naqarar Nalpantyan untovna/ e MAG6i ;mraniv;yrov yv 3anxavorov;yan tem ba3kari crasynyagi .ygawarin Hogdympyr 22-in HH AC naqarar Etovart Nalpantyan han6 tibyxav MAG6i clqavor kardov.ari dy.agal5 MAG6i ;mra6 niv;yrov yv 3anxavorov;yan tem ba3kari crasynyagi cor/atir dn0ren5 MAG6i Wiynna3i crasynyagi .ygawar Yovri Fyto6 dowin1 A3s masin gu dy.ygaxne ACN mamlo3 dy.ygadovov;yan war[ov;ivnu1 Hantibovmi un;axkin go.myru antratar2an Harava3in Gow6 gasi yv Gytronagan Asio3 hamar :mraniv;yrov tem ba3kari 2012-2015;;75 -azmawarov;yan gynsacor/man1 Zrovxagixnyru garyvoryxin mi]azca3in hanrov;yan ]ankyrov hamatrovmu ;mra6 niv;yrov ab0rini ,r]ana-ov;yan tem ba3karin1 Etovart Nalpantyan ov Yovri Fytodowu antratar2an MAG6i ;mraniv;yrov yv 3anxavorov;yan tem ba3kari crasynya6 gi go.me 3a-a]iga3in gazmagyrbovylik hama=o.ownyrovn Ha3as6 dani masnagxov;yan1 MAG6i clqavor kardov.ari dy.agalu par2r cnahadyx Wiynna3i me] MAG6i crasynyagi yv Wiynna3i me] HH nyrga3a6 xovx[ov;yan mi]yv hasdadova/ artivnaved hamacor/agxov;ivnu1 Adrbe3janagan go.men grag paxova/ e ka.akaxiagan yv zinovoragan inkna,ar=nyrov wra3 Hogdympyr 22-in5 Ha3asdani Davov,i marzin Pyrt6I]yvan jampovn Ba-avakari hadova/in me]5 haga-agortu grag paxa/ e jampa3en anxno. inkna,ar=nyrovn wra31 Gragoxen dov=a/ yn ka.akaxiagan5 in[bes nayv zinovora6 gan inkna,ar=nyrovn me] cdnovo. an2yr1 Zinovornyrovn mardagan hyr;abahov;ivn gadaro.nyru dy6 .a’oqo. zinovoragan inkna,ar=nyrov ]ogadnyrovn wra3 pax6 va/ gragin ipryv hydyvank` zohova/ e =amgeda3in zinovor5 ,arka3in Carig Ardag B0.osyan (/nyal 1994-in)1 Hrazena3in darpyr asdijani werkyr sdaxa/ yn =amgeda3in zinovornyr Ar;ovr Syrop Antranigyan (/nyal 1994-in)5 Ara3ig Norig +am6 haryan (/nyal 1994-in) yv Mardin Wahram Bydrosyan (/nyal 1994-in)1 Tebkin masin irazyg tar2a/ e YAHG 3adovg nyrga3axovxi[ Anje3 Kas’ri[iki crasynyagu1 Ba,dbanov;yan naqararov;ivnu gu 3a3darare5 or haga-a6 gortin cor/a/ a3s 3anxanku anbadasqan bidi [mna35 yv an6 cam mu yvs a3s satranki badasqanadovov;ivnu bidi gre 3ar6 2agman timo.u1 Ba,dbanov;yan naqararov;ivnu gu gise zin6 vorin /anr gorsdyan wi,du yv xavagxov;ivn gu 3a3dne ,arka3in Carig Ardag B0.osyani undaniki antamnyrovn5 harazadny6 rovn yv /a-a3agixnyrovn1 Aliyv my/ 3o3syr ovni or ha3yr sdibova/ g4ullan tadargylov Ha3asdanu Adrbe3jani wyrundrova/ naqacah Ilham Aliyv ir yrtmu6 nagalov;yan araro.ov;ynen ydk ja- mu ardasanylow q06 sa/ e ir /racra3in himovnkny6 rovn masin1 Aliyv 3adgabes q0sylow Ha3asdani masin nga6 dyl dova/ e5 ;e Adrbe3jan amen in[ bidi une orbeszi Ha3asdanu mygovsaxovi ov hy6 -ov mna3 dara/ka,r]anin me] iracor/ovylik /racirnyren1 Avardin5 Aliyv 3a3dna/ e5 ;e ink my/ 3o3syr ovni5 or Ha6 3asdani dndysov;ivnu avyli wad irawijagi mu me] gu 3a3d6 novi orovn hydyvankow ha3yr sdibova/ g4ullan tadargylov yrgiru1 N,ynk or lovru ha.ortova/ e Adrbe3janagan Apa.Az lra6 dovagan cor/agalov;yan go.6 me1 Il;yr :ivrkmen` 8Ha3asdani hyd larova/ 3arapyrov;ivnnyru :ovrkio3 0cdin [yn9 :ovrkio3 me] grgin sgsa/ yn q0sil Ha3asdani hyd 3arapy6 rov;ivnnyru garcavorylov anhu6 ra=y,dov;yan masin1 Oro, ;ovrk tivanacednyrov gar/i6 kow` haryvannyrov hyd wad 3a6 rapyrov;ivnnyrov badja-ow Ancaran grna3 tovrs mnal Myr6 2avor Aryvylki me] ka.akagan cor/un;axnyren1 Anonx gar6 /ikow` tivanacidagan megov6 saxovmen qovsa’ylov hamar Ilj;r Jiurqmhn yrgiru arac gyrbow bedk e ‘oqe ir ardakin ka.akaga6 nov;ivnu1 Today’s Zaman ;yr;in hyd zro3xi mu un;axkin` AMN6i me] :ovrkio3 naqgin tysban Novzhy; Gandymiru usa/ e56 8:ovrkian bedk e bahe yv bahbane5 ov 3anovn garja=amged ,ahyrov bedk [e wdanci yn;arge dara/a,r]anin me] in[bes Aryvmovdki5 a3nbes al islamagan a,qarhi hyd 3arapyrov;ivn6 nyrovn me] ir paxa-ig a,qarha-azmawaragan tirku91 Ir hyr;in5 :ovrkio3 ardakin cor/ox naqgin naqarar Il;yr :ivrkmen hamozova/ e5 or yrgiru bedk e pnaganonaxne 3arapy6 rov;ivnnyru haryvannyrov5 nyra-yal` Ha3asdani yv Isra3eli hyd1 8A’sos5 or Ha3asdani hyd :ovrkio3 mi]yv tivanacida6 gan 3arapyrov;ivnnyru garcavoryl naqadyso. Zivriqi ar6 2anacrov;ivnnyru Adrbe3jani 3ama-ov;yan badja-ow gyanki [go[ovyxan1 Ha3asdani hyd larova/ 3arapyrov;ivnnyru :ovrkio3 0cdin [yn1 :ovrkio3 ,ahyru gu ;ylatryn Ha3asdani hyd 3ara6 pyrov;ivnnyrov pnaganonaxovmu956 untc/a/ e :ovrkio3 ardakin cor/ox naqgin naqararu1
 5. 5. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 5 PAXOVM HA#OX XY>ASBANOV:YAN NOVIROVA? DBAVORI{ #OV<AR@ANIN LAWALI ME} Giragi5 20 Hogdympyrin 3yd mi]0rei =amu 2-en sgsyal qov-nyram ha3ov;ivnu havakova/ er Lawali ,r]ani amynapanovg Karfovr Lawal ,ovga3i hamalirin gix par2raxa/ Ha3ox Xy.asbanov;yan novir6 va/ 3ov,ago;o.in ,ovr]1 Larova/ hsga3 wranin dag nsda/ ein m0d 500 nyr6 ganyr5 clqavorov;yamp ygy.yxagan yv ka.akagan par2rasdijan an2navorov6 ;ivnnyrov5 min[ no3nkan ;ivow ha3ortinyr lyxovxa/ ein 3aragix gana[abad da6 ra/ku5 orovn gytronin wra3 sbidag la6 ;ow ‘a;a;ova/ gu sbaser m0d 5 my;r par2rov;yamp 3ov,ago;o.u1 Nyrga3 ein Canada3i gytronagan ga-awarov;yan5 Kebek nahanci ga-awarov;yan5 Lawali yv Mon;reali ka.akabydov;ivnnyrov5 ha3gagan gazmagyrbov;ivnnyrov nyrga3a6 xovxi[nyr1 HH Canada3i m0d tysban Diar Armen Yganyani yv hivbados Aram #agopyani =amanovmen ydk Canada3i yv Ha3asdani 0rhnyrcnyrow sgsav paxman hantisov6 ;ivnu1 <ark mu panaq0sov;ivnnyrov a-a]inn er #ov,ar2ani ,inov;yan miaxyal 3an26 naqovmpin adynabyd` Sac0 Yacovbyani ylo3;u fransyren lyzovow5 ovr an ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx Canada3i5 Kebek nahanci yv Lawali i,qanov;ivnnyrovn oronk o[ mia3n ard0nyxin5 a3l noviryxin a3s ho.a,yrdu` par2raxnylov hamar Ha3ox Xy.asbanov;yan 3i,adagin novirova/ go;o.u1 Q0sk a-in nayv Miaxyal #an26 naqovmpi antam #owig :ivfenkjyan yv Xy.asbanov;yan 100-amyagi Miaxyal Marmni adynabyd` Mhyr Caraca,yan5 oronk hasdadyxin myr =o.owovrti 3an26 na-ov;ivnu wyrabrylov yv bahan]aderu mnalov Xy.asbanov;yan zohyrov ar6 tar tadin1 Gadarovyxan nayv garc mu ha3rynasiragan yv 3avovr bad,aji yr6 cyr1 Ygy.yxagan tasu5 masnagxov;yamp D7 Na;an Ark7 #owhannisyani5 D7 Qa=ag Ark7 #agopyani5 H7 Ceorc ?7 Wrt7 Zabaryani yv Wyrbadovyli Manovel Jinba,yani gadaryx antasdani ara6 ir nyrkin ga-o3xow1 Ir q0skyrovn me] HH Tysban Armen Yganyan q0syxav Ha3ox Xy.asbanov;yan hamunthanovr jana[man masin5 orbes miag mi]oxu arcylk hantisanalov or [grgnovin nman ojirnyr martgov;yan tem1 Canada3i Qorhrtarani yrgaramya3 yrys’oqan S;efan Di0n qor zcaxovmow q0syxav wyr]yrs Ha3asdan yv Ly-na3in >arapa. ov ?i/y-nagapyrti #ov,ar2ani yv :ancarani hamalir ir a3xylov;yan masin5 yv wyrahasdadyx Canada3i ga6 -awarov;yan 3an2na-ov;ivnu z0rawic gancnylov ha3gagan an=amanxyli ira6 vovnknyrovn1 Hagirj ylo3; mu ovnyxav nayv 2004 ;ovaganin Canada3i Qohrtaranin me] Lawali yrys’oqan5 Ha3ox Xy.asbanov6 ;yan jana[man a-a]argu nyrga3axno. digin Madlen Dalfond6Giral5 or ma.;yx ,arovnagagan ba3kar min[yv artarov6 ;yan 3a.;anagu1 Araro.ov;ivnnyrov avardin =o.owovrtu m0dyxav 3ov,ar2anin ov /a.ignyr zydy.yx anor badovantanin a-]yv5 ovr 3sdag gyrbow L’ESPOIR pa-in dag fransyrenow ar2anacrova/ e :ovrkio3 go.me 19156in gadarova/ Ha3ox Xy.asbanov;yan 1.5 milion ha3 nahadagnyrov 3i,adagin masin1 Canada3i dara/kin cdnova/ 3ov,ar2annyrovn me] miagn e a3s go;o.u or novirova/ e mia3n Ha3ox Xy.asbanov;yan yv ovr 3sdag0ren 3i,ova/ e xy.asban :ovrk ga-awarov;ivnu1 Nyrga3 mu ro.ov;ivnu5 orov avardin k0.azyr/ovyxav 3ov,ago;o.u5 nyrganyrov pov-n /a’aha6 rov;ivnnyrov dag1 Hanra/an0; da.an6 tavor ar2anacor/ Ar;0 {akmakjyan5 hy.inagu 3ov,ar2anin5 3a3dnyx ;e an gu go[ovi 8#o3s9` 3o3s or nman ojirnyr [cor6 /atrovin martgov;yan tem5 3o3s or dire artarov;ivnu5 yv 3o3s wyrabrovmi1 #ov6 ,ar2anu gu badgyraxne qa[ylov;yan qorhrtan,anu ir ardakin badyanow5 yv wyra/novnti ov wyrabrovmi qorhrtan,anu
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 Nahadag Covrcen Marcaryani gisantrin paxovyxav Yryvani me] Ha3asdani me] 102-rt -ovsagan -azmaga3anu bidi artiaganaxovi Hovncario3 me] 19 “ydur6 var 2004-in5 anarc gyrbow sbannova/ Ha3azci naha6 dag sba3 Covrcen Marcar6 yani 3i,adagin gisantri mu paxova/ e 28 Sybdympyrin5 Yryvani Lyningradyan ‘o.o6 xin wra31 Paxman hantisov;yan nyr6 ga3 y.a/ yn HH ba,dba6 nov;yan naqararov;ivnu nyr6 ga3axno. par2rasdijan ba6 dasqanadovnyr yv Covrcen Marcaryani harazadnyru1 Hantisov;yan nyrga3 y.a/ e Pridanio3 Lordyrov dan antam ha3aser` Baronovhi Karola3n Koks in[bes nayv cro.6hrabara6 gacir` Z0ri Bala3yan1 Avardin 3a3dnynk5 or hrabaragacir Z0ri Bala3yan a3s mi]oxa-man masin q0sylow ngadyl dova/ e5 ;e 8Covrcen Marcaryan a3s0r myzi hamar o.] e yv wyra6 tar2a/ e Yryvan ov gu na3i Araradin91 Ir q0skow Bala3yan xav 3a3dna/ e5 ;e 8Marcaryanu sbanno. Safarow ka6 ]ady.yag er5 or ir gadarylik ojracor/ov;ynen ydk yrp Adrbe3jan wyrata-na3 zink hyrosi mu bes bidi untovnin ov a3tbes al y.av91 Ha3asdani me] cdnovo. -ov6 sagan -azmaga3ani 0tana6 vyru 3a-a]iga3in bidi untla36 nuvin yv artiaganaxovin1 A3t masin` usd 8Azadov;ivn9 2a36 nas’iv-i ga3ani` lracro.nyrov hyd zro3xi un;axkin 3a3dna/ e Wanagan hamalirnyrov wyragancnman a,qadanknyru gu ,arovnagovin Ha3asdani me] _ovsia gu badrasdovi Adrbe3janin 3an2nyl 8Ovran I79 hr;i-nyrov hamagarcnyru Ha3asdani ga-awarov;ivnu 7,2 milion tram bidi ov..e Lo-ii marzi Kopa3ri wanki wyragancnman a,qadanknyrov iraganaxman hamar1 Usd 8Armen’res96i5 HH ga-awa6 rov;yan nisdi un;axkin M,a6 go3;i ‘oqnaqarar Ar;ovr B0.osyan n,a/ e5 or a3s dari avardin gu hasnin Kopa3ri wanki zancagadan yv daba6 nadan ,inararagan a,qa6 danknyru1 Anor dy.ygaxovmow` idalaxi masnacednyrov 0cnov;yamp 3a6 ]o.ov;yamp gu ,arovnagovin nayv Araca/odni marzi me] cdnovo. Arovjawanki wyra6 gancnman a,qadanknyru1 HH ga-awarov;ivnu gu ,a6 _ovsia 3a-a]iga3 darovan un;axkin Adrbe3jani bidi 3an2ne 8Ovran I79 dibi hy-a6 has hr;i-nyrov hamagarcnyru1 Adrbe3jan 75 milion dolar ar=o. yv /owov=in hamar na6 qadysova/ a3s hamagarcnyru absbra/ er 2010in1 Hr;i-nyru 130-260 klm7 ha6 so.ov;ivn ovnin1 A.pivrin ‘oqanxmamp` nyr6 ga3is Gasbix /owovn me] a3t hamalirnyrow zinova/ yn mia3n -ovsagan yv ;ovrkmenagan -az6 manavyru1 2010-in Adrbe3jani hyd miasin 8Ovran I79 hr;i6 -a3in hamalirnyr badovira/ yn nayv :ovrkmenisdanu (79,8 milion dolar) yv >azaqisdanu (30 milion dolar)1 :ovrkmenagan badoveri a-a]in qmpakanagu madagararova/ e 2011-2012 ;ovagannyrovn1 A,kabadu 2014-in a3t sba-azi6 nov;ynen lraxovxi[ badovira/ e yvs 40 milion dolari1 rovnage nayv Sanahini wana6 gan hamaliri ,inararagan a,qadanknyru5 oronx un;ax6 kin /an0;analov nbadagow pazmixs Sanahin a3xyla/ e nayv HH war[abyd Dicran Sarcsyan1 -azmaga3ani hramanadar5 cntabyd Alyksantr “y;rowu1 An n,a/ e5or 102-rt -azma6 ga3anu bidi hamalrovi Mi-29 mardagan ov..a;i-nyrow5 bi6 di artiaganaxovin 0tanavy6 rov sarkavorovmnyru1 Arxaqyan Corcyrov ;ancarani paxovm` <ov,ii me] <ov,ii arovysdi gytronin me] Hogdympyr 22-in5 dy.i ovnyxav Corcyrov ;ancarani paxman araro.ov;ivnu1 :ancaranu sdy.6 /uvyxav masnavor naqa2y-nov;yamp` Wartan As/adryani go.6 me5 or nyrga3is L>H naqacahi qorhrtagann e1 A3s masin gu ha.orte panorama.am-u` wga3ago[ylow L>H m,ago3;i yv yrida6 sartov;yan harxyrov naqararov;ivnu1 :ancarani havaka/ovn gu nyra-e 17-rt tarov wyr]avorov6 ;ynen min[yv 20-rt tarov sgizpu hivsova/ 250-e avyli corcyr5 oronk lavaco3ns gu nyrga3axnyn arxaqyan corcarovysdi a-an26 na3adgov;ivnnyru1 :ancarani sdy./man nbadagn e mo-axov;yne yv gor/anovme ‘rgyl arxaqyan avantagan corcyrn ov cor/ova/knyru5 m,da6 gan xovxatrov;yan mi]oxow nyrga3axnyl arxaqyan corcacor6 /agan m,ago3;u` a3t gyrbow nayv hagaztylow Adrbe3jani go.me hydyvo.agan0ren iraganaxovo. ha3gagan m,ago3;i ivraxman ka.akaganov;yan1 <ov,ii arovysdi gytronu himnatrova/ e 2012-i mosgova3apnag paryrar Gar0 Sarcsyani go.me1 2013-in ,enkin a-a]in 3argu anhado3x 3adgaxovyxav arxaqyan corcyrov yv gynxa.a3in hin iryrov bahbanman ov xovxatrman hamar1 Arxaqi m,agov;a3in =a-ancov;yan bahbanman yv ba,d6 banov;yan ov..ova/ a3s naqa2y-nov;ivnu garyvorylow` L>H m,a6 go3;i yv yridasartov;yan harxyrov naqararov;ivnu badras6 dagamov;ivn 3a3dna/ e a]agxylov Corcyrov ;ancarani cor/ov6 neov;yan1 Bydov;ivn6masnavor ‘oqcor/agxov;yamp5 a3sbisow5 <ov,ii me] gu sdy./ovi m,agov;a3in yvs meg hasdadov;ivn5 orovn cor/ovneov;ivnu grna3 naqatryalnyr sdy./yl` Arxaqu corca6 cor/ov;yan ovsovmnasirov;yan ov zarcaxman gytron tar2nylov hamar1
 7. 7. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 Le président arménien reçoit les membres du Conseil de sécurité de la CEI Le président arménien Serge Sargissian a reçu les délégations participant à la 35e réunion des organismes de sécurité et des services spéciaux de la CEI. Le président arménien a souligné la nécessité d’une coopération renforcée pour assurer la sécurité régionale et internationale entre les nations membres de la CEI. Dans ce contexte, le président Serge Sargissian a souligné l’importance des activités des agences de sé- curité. Les membres du Conseil ont informé le président des résultats de leur réunion à Tsakhkadzor. Le président du Conseil, et directeur du Service de sécurité fédéral, Alexander Bortnikov, considère que les réunions du Conseil sont efficaces. Il a souligné la coopération au développement dynamique pour répondre aux défis actuels que sont le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité organisée. Annulation d’une mission d’inspection de l’OSCE sur la « ligne de contact » du Karabagh Les parties au conflit du Haut-Karabagh se sont accusées mutuellement le 17 octobre dernier d’avoir contrarié la mission de suivi du cessez-le-feu dans la zone du conflit prévue dans le cadre de l’OSCE. Une équipe d’inspecteurs de l’OSCE devait procéder à une brève évaluation sur le terrain du respect du cessez-le-feu en vigueur depuis 1994 et qui a été l’objet de violations de plus en plus fréquentes au cours des derniers mois. Les représentants de l’OSCE devaient se rendre de part et d’autre de la frontière entre le Karabagh et l’Azerbaïdjan. Les coups de feu ont été enregistrés par les groupes de surveillance des deux côtés. Le représentant personnel du Président de l’OSCE en exercice, l’Ambassadeur Kasprzyk Adrzej, qui dirigeait la mission d’observation de l’autre côté, a pris la décision d’arrêter la surveillance. Révélation du Département de la Justice : l’Azerbaïdjan verse des millions aux entreprises américaines Harut Sassounian The California Courier 17 octobre 2013 Nageant dans des milliards de pétrodollars, mais manquant de boussole morale, l’Azerbaïdjan a été très occupé à distribuer de l’argent à toute personne désireuse de prendre en compte sa propagande. Le système de corruption de Bakou, mondialement connu sous le nom de « diplomatie du caviar », a désormais pris dans son piège les forces vives de Washington. Apparemment, il n’y a pas pénurie d’Américains très disposés à vendre leurs âmes pour une poignée de dollars. Novice dans le domaine du lobbying, l’Azerbaïdjan a vite appris les ficelles du métier de son « grand frère » la Turquie, un grand maître en matière de tromperie politique. Le site Internet du Département américain de la Justice énumère les noms et les montants versés par diverses entités azéries à onze compagnies américaines : — L’ambassade d’Azerbaïdjan à Washington verse 35 000 dollars par mois à Patton Boggs « pour conseil et assistance dans les relations bilatérales U.S.A-Azerbaïdjan » ; 18 250 dollars par mois à Melwood Communications pour son aide dans « les relations médiatiques et la stratégie de communication » ; 20 000 dollars par mois au groupe DCI pour « relations publiques et sensibilisation des médias, et pour bâtir des relations via des think tanks »; et 45 000 dollars par mois au groupe The Podesta pour mener un travail de relations publiques. — Le groupe Livingston, qui porte le nom de l’ex-président de la Chambre, Bob Livingston, qui a quitté son poste dans la honte, a reçu à ce jour près de 2 millions de dollars pour faire du lobbying au nom du ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan. — La banque International Bank of Azerbaïjan verse à Jefferson Waterman International (JWI) 25 000 dollars par mois pour « développer les relations avec les institutions américaines » et « la stratégie des relations avec les médias. » JWI reçoit en outre 25 000 par mois de « la Présidence de l’Azerbaïdjan » pour des conseils en stratégie vis-à-vis des médias. Le ministère des Finances de l’Azerbaïdjan possède 51% des parts de la banque International Bank of Azerbaïdjan. — À ce jour, Azerbaijan America Alliance a versé à Fabiani & Company 2,4 millions de dollars « pour planifier et mettre en œuvre des stratégies visant à encourager des activités de recherche et de plaidoyer concernant le peuple azéri, le pays, la culture et les relations internationales. » 700 personnes ont participé à un dîner de gala à Washington récemment, organisé par Azerbaijan America Alliance. Parmi les invités se trouvaient des représentants de l’Administration Obama, des membres du Congrès et des diplomates étrangers. Des députés notoirement connus pour leur opposition aux questions arméniennes sont venus à ce banquet, y compris, les sénateurs Saxby Chambliss et Richard Burr, le président de la Chambre John Boehner et l’ex-député Dan Burton. — Roberti White LLC reçoit mensuellement 20 834 dollars de la SOCAR USA, la filiale américaine de la State Oil Company of Azerbaijan, pour explorer les opportunités d’affaires avec les États-Unis. — L’argent n’étant pas un problème, même le consulat général de l’Azerbaïdjan à Los Angeles peut se permettre d’engager sa propre entreprise de relations publiques. Au fil des années, il a loué les services de Sitrick and Company (50 000 dollars par an) ; Toolshed Group LLC (35 000 dollars), fondé par Jason Katz, ancien directeur des affaires publiques du Comité juif américain ; et The Potomac Square Group (montant non divulgué) « pour une sensibilisation des médias… et une interaction avec les éditeurs. » Et aujourd’hui, voici encore un autre ex-membre du Congrès parti à la chasse du Tout-Puissant dollar de l’Azerbaïdjan ! L’ex-député de New York, Michael McMahon, gère les relations affaires publiques/gouvernement pour la soi-disant « République turque de Chypre du nord », un territoire reconnu uniquement par sa puissance occupante – la Turquie ! McMahon, qui a siégé à la Commission des Affaires étrangères jusqu’à sa défaite en 2010, dirige l’effort de lobbying au nom de Herrick, Feinstein LLP à New York, qui a gagné un contrat de 200 000 dollars par an pour organiser des visites de députés dans le nord de Chypre occupé et pour améliorer son image dans les médias. McMahon s’occupe également du développement et de la construction du consulat de la Turquie à New York. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le nom de McMahon soit apparu la semaine dernière, alors qu’il tentait de légitimer la réélection frauduleuse du président Ilham Aliyev, ce dernier ayant obtenu 85% des voix, tandis que ses neufs adversaires ont eu collectivement les 15% restants ! Si les observateurs internationaux ont critiqué la réélection d’Aliyev, la qualifiant de « déloyale et rongée par la fraude », le journal The New York Times a cité McMahon qui a affirmé que le scrutin était « honnête, équitable et vraiment efficace. Les files d’attente étaient bien plus courtes qu’en Amérique et il n’y a pas eu de défaillance du système de perforation », une référence aux bulletins de votes contestés en Floride, lors des élections Suites à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 4, 2013 Le magazine Forbes bientôt publié en Arménie Une famille arménienne sur dix ne mange pas à sa faim Le célèbre mensuel Forbes diffusé dans plus de 55 pays depuis sa création en 1917, va avoir une édition arménienne. Forbes Armenia qui va prochainement être diffusée en Arménie sera la 27e édition de la presse internationale à bénéficier en Arménie d’une licence de diffusion. C’est la société Media Partners qui publiera Forbes Armenia. Elle publiera également le mensuel Forbes Life ainsi que des numéros spéciaux. L’un des objectifs de la ligne éditoriale de Forbes est de présenter les personnes qui dans le domaine des finances, l’investissement ou les technologies « font changer le monde ». Une manière peut-être de se faire pardonner pour ce magazine spécialisé dans l’économie et la finances, qui avait désigné l’Arménie comme l’avant-dernière économie dans son classement mondial, même si elle a inscrit des Arméniens dans son classement annuel. En outre, les médias partenaires vont initier et organiser des conférences d’affaires, comme c’est la coutume de Forbes. Selon les statistiques officielles, les lecteurs de Forbes sont des personnes économiquement actives âgées de 2645 ans, généralement des PDG, des directeurs, des gestionnaires de niveau intermédiaire et les entrepreneurs. 61 % de l’audience est de sexe masculin, Le 17 octobre est la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Lors de sa conférence de presse, le directeur du Centre des statistiques d’Arménie Aharon Adibekian a rapporté qu’une famille sur dix va au lit le ventre creux en Arménie. « Le nombre de personnes pauvres a augmenté en Arménie au cours des cinq dernières années, tandis que celui des gens riches est resté inchangé », a-t-il dit. « Chaque fois que vous demandez aux Arméniens comment ils sont, ils disent qu’ils « se débrouillent », a déclaré Adibekian. Il a noté que la manière de penser des Arméniens devait changer. Le chômage et les bas salaires sont un grave problème en Arménie. Cependant, la réduction de la pauvreté n’est pas un problème qui doit être traité par le seul gouvernement. « La moitié des répondants disent que le gouvernement doit les aider, d’autres citent d’autres raisons. Mais si tout le monde travaille honnêtement à sa place, nous serons en mesure d’éradiquer la pauvreté », a déclaré Adibekian. 39% sont des femmes. Gagik Yeghiazarian est l’éditeur et rédacteur en chef du magazine Forbes Arménie, et Shoushan Haroutiounian est le rédacteur en chef du site forbes.am. Forbes Arménia espère contribuer à la création et au maintien de normes commerciales éthiques et professionnelles en Arménie, ainsi que de fournir des informations de qualité nécessaire pour le développement de l’environnement des affaires. Les chômeurs arméniens privés de leurs maigres allocations Le fromage arménien interdit aux Etats-Unis L’Assemblée nationale d’Arménie a adopté mrecredi 23 octobre en première lecture une proposition d’amendement déposée par le gouvernement visant à supprimer les allocations déjà modestes octroyées par l’Etat aux dizaines de milliers de chômeurs arméniens. Selon les chiffres officiels du gouvernement, l’Arménie compterait actuellement quelque 70 000 demandeurs d’emplois dûment enregistrés auprès des services du ministère de l’emploi et des affaires sociales. La US Food and Drug Administration (FDA) a déclaré que le fromage arménien semblait contaminé. Le 13 septembre dernier, la FDA a publié une liste de fromages importés de 28 pays dont l’examen prouvait une contamination microbiologique. Elle a déclaré que le fromage arménien Lori, produit par une société de Gumri, contenait la bactérie E.Coli. « L’ensemble du lot de 1 000 kg de fromage (N69 -A), a été produit en mai 2013, avec une durée de vie de six mois avant d’être exporté vers les Etats-Unis. Le lot a été révélé sûr et a reçu un certificat le 18 juin basé sur un examen de laboratoire », a déclaré l’agence arménienne. La FDA avait déjà interdit l’importation de certaines boissons et des bonbons mous arméniens parce qu’ils contenaient des colorants. L’Arménie a été l’un des principaux fournisseurs de « fromage suisse » (genre gruyère) de l’ex-Union Soviétique. Ce fromage a même décroché des premiers prix à des concours internationaux. L’Arménie produit plus de trente sortes de fromages, issues d’une tradition multi-millénaire. Sur le site archéologique ourartéen de « Karmir Belour » près d’Erévan, on a retrouvé des cuves et des moules à fromage datant du VIIe siècle avant J-C. Parmi les plus connus : tchanakh, lori, yéghéknadzor, zovachén, brinza. Ce sont des fromages plutôt salés, mais tout à fait appétissants. Ils se mangent en général accompagnés de différentes herbes (basilic, estragon, cresson, coriandre, etc.) et ... avec beaucoup de pain ! Révélation du... Suite de la page 7 présidentielles américaines de 2000. De façon choquante, le N.Y. Times a été victime du subterfuge de McMahon, en décidant de donner comme titre à son article sur le vote frauduleux : Les observateurs ne sont pas d’accord sur l’équité des élections en Azerbaïdjan. Par conséquent, The Times met sur le même pied d’égalité la propagande azérie émanant d’un homme et les preuves accablantes d’une fraude largement répandue confirmée par des observateurs internationaux respectables, tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Heureusement, The Times a souligné que « la différence d’évaluation semblait refléter un effort de lobbying agressif de la part du gouvernement Aliyev pour décrire les élections comme étant équitables. » Les Arméno-Américains ne peuvent pas rivaliser avec les cadeaux financiers somptueux de l’Azerbaïdjan. Ils n’ont pas à le faire. Étant donné que la vérité est de leur côté, ils n’ont pas besoin de dépenser des millions en lobbying pour présenter les faits tels qu’ils sont ! ©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le Collectif VAN – 17 octobre 2013 – www.collectifvan.org
 9. 9. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY NOVEMBER 04, 2013 Ilham Aliyev ‘Elected’ Azerbaijan’s President…Before the Election BY EDMOND Y. AZADIAN While some Armenians continue disputing President Serge Sargisian’s election, the election in Azerbaijan has an entirely different script. Indeed “The Great Game round-up” reported on October 13 that “Azerbaijan released the election results before voting had even started. Still, one expects certain ritual in these sorts of authoritarian elections, a fealty to at least the appearance of democracy, if not democracy itself. Thus, it was a bit awkward when Azerbaijan’s election authorities released the voting results a full day before voting had even started.” Since the authorities had laid their plans a long time before the election, therefore it was not difficult to predict the outcome wherein lies the cause of their impatience to make the world aware that for the next five years the Aliyev dynasty will continue ruling Azerbaijan as their own private real estate management firm, using and abusing the petrodollars to cater their opulent lifestyle while building their military hardware to keep the lid tight on any popular discontent. The fearmongering policy of Ilham Aliyev’s administration is directed as much against Armenians as it is toward the Azeri public. Neither the internal refugees nor the local people benefit from their country’s oil boom, and the Azeri government continues to keep the tensions rising with Armenia, to us the latter as a scapegoat causing the misery of Azerbaijan’s internal refugees. It is reported that 70 percent of the electorate has voted, with 85 percent of those vote going to Aliyev, a scenario reminiscent of the Soviet era when Aliyev’s father would win 99 percent of the votes. Out of 5 million and 162,000 electorate, 3 million and 126,000 have voted to the incumbent president. On the eve of the election, the BBC had announced that the election in Azerbaijan is a formality to consolidate Aliyev’s rule. The preelection atmosphere was described by the same news agency as “full of fear and apathy.” The official sources have announced that the opposition candidate has garnered 200,000 votes which in reality may be much more. The election farce was played openly in view of the entire world community; Azerbaijan’s rubber stamp parliament amended the country’s constitution to allow Mr. Aliyev to run for a third term. Then many problem journalists were jailed and opposition candidates were harassed and intimidated to render Mr. Aliyev’s election a piece of cake. It is no surprise that on election day, John Dalhuisen of Amnesty International characterized Aliyev as a “despot and gravedigger of democracy.” The US Department of State has extended a cool reception to the election “results,” characterizing them as “undemocratic.” However, another coincidence has underlined even further the US position as President Obama has sent a message to Azerbaijan stating: “My wife Michelle joins me to extend our best wishes to the Muslims in America and around the world on the occasion of Islamic Eid-e Ghorban, hoping that they achieve their pilgrimage successfully.” So far Aliyev has met with the US ambassador in Baku, Richard Morningstar, complaining about such characterization, which does not compare favorably with the 2008 elections in Armenia. The latter had been called “fraught with massive fraud.” Yet it was accepted by the State Department. He has also used the opportunity to ask Washington to lift the restrictions of paragraph 907 of the Freedom Support Act “which keeps Azerbaijan under pressure.” On the other hand, EU representatives have announced that “we accept election results as proof that Azerbaijan is moving towards European integration.” The Russian foreign minister went along with the warm sentiments, adding that Aliyev’s reelection will further contribute to the consolidation of friendship between Baku and Moscow. As we can see a despot is being wooed by Europe and Russia, contributing to the reckless behavior of Aliyev’s regime. No matter how ludicrous the elections in Azerbaijan may be, its oil absolves it of all its faults. Irrespective of the fraudulent elections and their adverse characterization in the international media, “the New Great Game Round-up” reports, “In Azerbaijan, the EU focuses on energy instead of democracy. The news came three days ahead of the German federal elections on September 22 and went nearly unnoticed: EON, Germany’s biggest energy group, signed a gas deal with Azerbaijan. The company will import 40 billion cubic meters of natural gas over the next 25 years from the Shah Deniz field, Azerbaijan’s biggest natural gas field in the Caspian Sea.” This political duplicity provides the license to Azerbaijan to behave recklessly with impunity. Right during the presidential elections Azeri forces Cont’d on page 10 New Book Chronicles British Newspaper Reports on the Genocide YEREVAN — A two volume book entitled The Times of the Armenian Genocide: Reports in the British Press, 1914-1923 by Katia Minas Peltekian has been released. The two volumes compile over one thousand items collected from British newspapers between 1914 and 1923. History unfolds in pages of British newspapers. Simple yet agonizing, the one thousand and some articles in these volumes tell the story of a persecuted people whom the Ottoman government massacred and deported in a systematic way to wipe out the Armenian nation. These reports not only tell the story of a genocide but also give details of the peace negotiations at Sevres and Lausanne. Katia Peltekian is an independent researcher who collects newspaper articles. She has degrees in English Literature and Education from the American University of Beirut (Lebanon) and Dalhousie University (Canada). She taught English at AUB (1988-2005) and Haigazian University (2005-2012). She compiles daily news items for the Armenian News Network Groong.org and translates to English many articles about Armenia and Armenians that appear in the Arabic press. Her interest for newspapers led to the publication of her first book in 2000, Heralding of the Armenian Genocide: Reports in ‘The Halifax Herald’ (18941922), which compiles one Canadian newspaper’s articles and reports on the on-going massacres and deportations of the Armenian population. At the time, the book was distributed free to Canadian members of parliament, a few officials and public libraries, in addition to university libraries around the world and Genocide research centers. Currently, she is preparing another book that compiles thousands of articles about Armenians printed in the British press between 1875 and 1913. NATO Wishes to Expand Cooperation with Armenia. James Appathurai I have had excellent meetings with Armenian President Serj Sarksian and other senior officials and we discussed a broad range of issues related to Armenia-NATO cooperation, NATO Secretary General’s Special Representative for the South Caucasus and Central Asia James Appathurai told reporters in Yerevan. Mr Appathurai noted that NATO wishes to expand and deepen cooperation with Armenia and the Armenian leaders have said that there is no problem between membership to CSTO and cooperation with NATO. Regarding the Nagorno-Karabakh conflict, James Appathurai said that NATO is not involved in the settlement process and supports the activities of the OSCE Minsk Group. “We cooperate with both Armenia and Azerbaijan and during all meetings stress peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict,” he said. There is no military resolution to the Nagorno-Karabakh conflict and compromised political settlement is the only way, he concluded. The Armenian Mirror-Spectator weekly wins Diaspora Ministry award YEREVAN — The Boston based English language the Armenian Mirror-Spectator weekly, the organ of the Armenian Democratic Liberal Party of Eastern US and Canada District, received a certificate from the Armenian Diaspora Ministry, as the top newspaper in the Diaspora. The Diaspora Ministry jointly awards the certificate annually, working in conjunction with theArmenian Journalists’ Union. The certificate also comes with a monetary award.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 4, 2013 A walk to renew faith in Armenia On Sunday, October 20, young people from across Armenia, Nagorno-Karabagh, and Georgia took part in a walk in Yerevan and Vagharshapat to renew their faith and to reaffirm their commitment to preserving the Armenian Christian spirit. The route took the group from Freedom Square to Republic Square in central Yerevan. Young people bore crosses, processional banners, and signs reading, “Whatever you do, do it with love.” In Republic Square the participants boarded shuttles to St. Hripsime Church in Vagharshapat, and from there they continued their walk to Holy Etchmiadzin. A prayer service was held at the St. Drtad open-air altar at Holy Etchmiadzin, with His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, presiding. “Christ is the light, and we must allow that light to burn within us,” His Holiness said. “The Armenian Christian faith has nourished the Armenian people for centuries, and it is through this faith and through our love that we can strengthen our homeland and overcome the obstacles we face in our lives.” Diocesan Press Office Russia to strengthen Armenian Base THE YOUTH CORNER That got me thinking So Relatable. The other day I find myself thinking that an episode of Dawson’s Creek would give me insight on a particular situation I have found myself stuck in. As usual, it did. Thankful for my DVD set, I put it away, feeling better. It made me realize how good it feels to be able to relate. Have you ever, like me, re-watched an episode of your favourite show just because there is a particular scene you particularly relate to because of the particular situation that you are in? Have you ever asked advice from someone who you think has been through a predicament similar to yours? Have you ever listened to a song in awe, thinking that every line corresponds to your life? Doesn’t it feel incredibly reassuring and satisfying when you hear exactly what you hear? Don’t you feel better when you know that it’s normal and okay to feel the way you do? While it is important to seek for advice when you lose your way, it is also nonetheless important to keep in mind that no two experiences are the same, simply because no two people are the same. You cannot base yourself on other people’s thoughts and feelings about situations to find answers to your dilemma. Sometimes, you just have to accept that you’re just going to have to find your own way through the maze you’ve found yourself stuck in. And it’s important that you do. I know that it’s always comforting to hear what others have to say to try to guess what the answer to your question is. However, the outcome of other people’s situation might turn out to be the complete opposite of what will happen to you. That person might have a personality do drastically different from yours that there is no way that you will take the same road he did. Also, it might so happen that the given advice can freak you out completely and make the situation even harder to handle. I remember asking advice from a really good friend of mine, but realizing afterwards that since her view on the situation was the polar opposite of mine, our somewhat similar situation could not, in the end, be compared. Ask for advice and opinion, but don’t forget to put the situation in perspective. Relating to a song, book, show, friend of member of family can be comforting, but the figuring out what it means to you, you’re going to have to do that on your own. Sananne Wartabetian Montreal Yerevan State University offers distant courses by computer A Mikoyan MiG-29 fighter jet takes off at the Erebuni air base in Gyumri, Armenia YEREVAN (RIA Novosti) — Russia will strengthen its air contingent at the Erebuni air base in Armenia with a helicopter squadron in the next few months, the base commander said. Russia’s 3624th Air Base at the Erebuni airport in Yerevan currently hosts at least 16 MiG-29 Fulcrum fighter jets operating under the framework of air defense agreements concluded between the members of the Commonwealth of Independent States. “A decision has been made to form a helicopter squadron in addition to the fighter squadron at the Erebuni base by the end of this year or in the beginning of the next year,” Col. Alexander Petrov said. Petrov said Moscow and Yerevan have agreed that Russian pilots will be able to practice bombing runs and missile launches with live ammunition at the nearby Marshal Bagramyan training grounds belonging to the Armenian Defense Ministry. The Erebuni air base is part of Russia’s 102nd military base located in Gyumri, near Armenia’s border with Turkey. The 102nd base has been deployed in Gyumri since 1995 under a bilateral treaty that was extended in 2010 from 25 to 49 years, ensuring a Russian military presence in Armenia through 2044. Yerevan State University (YSU) this week announced the launch of DistanceLearning.am, a pioneering program of a variety of courses that can be taken in English by anyone, anywhere, with access to a computer. “For too long our language, culture, and history have been kept in select universities of the world,” said Dr. Artashes Khurshudyan, the director of the virtual program. “But now we must deliver to the demand of the 21st century. Contemporary education itself must be democratized and become as accessible as possible. This distance learning program will also contribute to the dissemination of Armenian issues across the world.” The Distance Learning Laboratory, which is housed in Yerevan State University’s Department of Sociology, has been developing this program for years. Now Armenians everywhere are invited to take YSU-certified courses in Armenian history, the Armenian Genocide, comparative genocide, and the Armenian Diaspora. The courses have been developed by leading experts, scholars, and professors from all over the world. “DistanceLearning.am is a virtual university in itself,” Khurshudyan added, “a virtual university where courses in Armenian studies are being taught 24 hours a day. At any moment anybody in the world can walk into our university and begin or continue his education,” he said. http://www.armenianweekly.com/2013/10/20/yerevan-state-now-open-to-diaspora-with-distancelearning-am/ Ilham Aliev... Cont’d from page 9 have broken the ceasefire on the Karabagh front for the 1,400th time this year alone. OSCE representatives don’t even dare slap Azerbaijan on the wrist for this belligerent behavior. To add insult to injury, Azerbaijan currently occupies a nonpermanent seat on the UN Security Council and may influence any resolution affecting Armenia.
 11. 11. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 11 E N K : R A | I N H + @yr iryru gu paxadryn 2yr pnavorov;ivnu !6 O|rn e 2yr naqasira/ ba3ovsagu7 a6 Ovsabargu p6 @y-ki cor/ (kro,e5 hivsk 777) ba3ov6 sagu c6 Soworagan cor/nagan ba3ovsagu t6 Cnovmi hamar naqadysova/5 qo,or ba3ovsagu1 ek 2yr par2r dramatrov;yan yv sramu6 dov;yan badja-ow1 Tivrav gu nyrek manr6movnr sqalnyru5 pa3x o[` my/yru1 Cor/0n yv naqa2y-no.` wa3rgyan mu isg [ek ovzyr gorsnxnyl 2yr ,ad ;angacin gyanken1 6 Y;e 2yr badasqannyrovn me] cy6 rag,-o. e 8p9 darpyragu5 wibaba,d 8;acovhi9 ek yv badrasd ek siraharylov tyrasani mu5 warorti mu yv gam hdbidi mu5 y;e an 2yzi asbyd ;ovi77 @yr ja6 ,agin5 zcaxovmnyrovn yv xangov;ivnnyrovn me] ‘o’oqagan ek1 Wsdahyli ek5 pa3x hagamed` ovri,in sqalnyru qo,oraxo3xow tidylov1 Yrpymn [a’en avyli pari ek yv unthanrabes gu zanazanovik 2yr sdy.6 /acor/ ca.a’arnyrow1 26 In[bisi| g0,ignyr gu naqundrek gryl yrygo3;i mu un;axkin7 a6 Marzagan p6 Amen0rya35 soworagan c6 Balurinnyr t6 Tasagan 36 I|n[ +amaxo3x gu grek a6 Qo,or yv 3sdag ;ovan,annyrow p6 {ek gryr c6 :angar=ek karyrow t6 Soworagan5 a-anx zartaranki $6 I|n[ garyli e cdnyl 2yr ba3ovsagin me] a6 Sira3in web mu p6 Paqdapyr ir mu c6 P]i]a3in mu t6 Asy. yv ;yl %6 Orbes nover 2yz govraqaxne a6 :angar=ek anov,ahod mu p6 “ovn] mu garmir wart c6 Hydakrkragan cirk mu t6 Hamyrci doms mu ^6 @yr ja,i sy.anen anbagas yn a6 Ar/a;ya3 momagalnyru p6 Asy.nacor/ s’-oxu c6 A.amanu t6 Haxu &6 <ad my/ covrcovrankow gu bahek a6 @yr atamantya3 0.yru p6 @yr mahaxa/ /no.nyrovn ngarnyru c6 @yr bydagan ‘asda;ov.;yru t6 @yr a-a]in sira3in namagu ARTIVNK 6 Y;e 2yr badasqannyrovn me] cy6 rag,-o. e 8a9 darpyragu5 2y-nargnyrov sirahar an2 ek1 Nyrga3 xovxahantesny6 rov5 parysiragan 2y-nargnyrov5 hamyrc6 nyrov yv amenovryk sirova/ yv cnahadova/ 6 Y;e 2yr badasqannyrovn me] cy6 rag,-o. e 8c9 darpyragu5 angaq yv qy6 laxi an2navorov;ivn ek1 Govzek amen in[i hasnil inknovro3n` 3a.;aharylow polor t=ovarov;ivnnyru1 Gu warek a-o.] abry6 lagyrb5 gu sirek dbavoryl 2yr ,r]abadu o[ ;e qylkow5a3l` ardakinow1 Wsdahyli yv tragan an2 ek1 6 Y;e 2yr badasqannyrovn me] cy6 rag,-o. e 8t9 darpyragu5 ‘a-aser [ek5 o[ al` yraznyr hivso.5 a3l gabrik 0rovan hamymad1 Havasarag,-ova/ ek yv wj-a6 gan pa3x t=paqdapar yrpymn [ar ek yv naqan2od1 Martig gu cnahadyn 2yr barzov;ivnu yv gaxov;ivnnyrovn 3armarylov 2yr garo.ov;ivnu1 Dovnu badrasdova/ temki /y’ovgnyr Amran gizi[ aryvu wnas hasxovxa/ e ,ady6 rov temki mor;in` anor dalow 3ocna/ yv wada6 -o.] dysk1 @mran naq0ryagin anhra=y,d e wyra;armaxnyl mor;u` 3adovg /y’ovgnyrow1 Ahavasig` kani mu 0cdagar pa.atradomsyr1 IV>OD MOR:I HAMAR1 a6 Abagya35 makovr amani mu me] godryxek havgi; mu yv 0cdacor/yxek mia3n ty.novxu5 avylxovxek sovrji 2 tcal my.r yv sovrji 1 tcal gidroni hiv;1 Lav qa-nyxek yv miadarr /y6 ’ovgu dara/yxek 2yr temkin wra35 a-anx mo-6 nalov wizu1 My.ru yv havgi;in ty.novxu snovnt gu ha36 ;a3;yn mor;in5 isg gidronu gu brge untla36 naxa/ /agdignyru1 ?y’ovgu 2yr temkin wra3 2cyxek ka-ort =am5 aba x0.ovyxek ca.] ]ovrow1 p6 Gy.ovuova/ warovnc mu gari[e anxovxek5 avylxovxek 2 sovrji tcal my.r yv meg abovri tcal gana[5 ‘o,i gav (cosmetic clay)1 Qa-ny6 xek yv miadarr niv;u dara/yxek 2yr temkin yv wizin wra31 Sbasexek 20 wa3rgyan5 aba x0.6 vyxek gidroni hiv;ow qa-nova/ ca.] ]ovrow1 Y;e 2yr y.ovncnyru tivrapyg yn5 zanonk amraxovxek gid6 roni hiv;i yv povsagan iv.i qa-novrtow1 6 100 gram 2e;in avylxovxek dasu ga;il gidroni hiv;1 Qa-novrtu ksyxek 2yr y.ovnc6 nyrovn1 @y-noxnyr hacek yv 2cyxek a3sbes ampo.] ci,yru1 {OR MOR:I HAMAR1 A6 Hasovn avokado3i mu mi]ovgu jzmyxek5 aba avylxovxek 2 abovri tcal 2e;1 Qa-nyxek yv /y’ovgu dara/yxek 2yr temkin yv wizin wra31 10 wa3rgyan ydk x0.ovyxek ca.] ]ovrow1 Avokadon yv 2e;u gu snovxanyn yv a-o.] dysk gov dan [orxa/ mor;in1 P6 Hasovn banan mu gy.ovyxek yv jzmyxek5 avylxovxek sovrji tcal mu nov,i iv. yv sovrji tcal mu my.r1 Qa-nyxek yv aba /y’ovgu da6 ra/yxek 2yr temkin yv wizin wra31 Ka-ort =am ydk x0.ovyxek ca.] ]ovrow1 Bananu gu qonavxne yv gu ‘a’gyxne mor;u5 isg nov,in iv.u gu snovxane yv a-o.] dysk gov da3 anor1 Mor;i wra3 3a3dnovo. SYV GEDYRU dhaj dysk ovnin1 Anonxme 2yrpazadovylov hamar gan darpyr mi]oxnyr oronx garcin` my.row yv ga6 sia3ow badrasdova/ timagu1 Meg ;e3i tcal gasia3in wra3 avylxovxek yrgov ja,i tcal my.r5 qa-nyxek yv dara/yxek 2yr temki ma,gin wra31 Sbasyxek ka-ort =am5 aba x0.ovyxek ca.] ]ovrow1 6 Gisyxek gidron mu yv 2yr y.ovncnyrow jang-dyxek za6 nonk5 min[yv or y.ovncnyru la6 vabes mqrjovin gisova/ gid6 ronnyrovn me]1 Sbasyxek 10 wa3rgyan aba lovaxovyxek1 As h=e patrast;z^ Salbi Falay;an Markos;an
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 HH s’iv-ki naqararov;yan naqa2y-nov;yamp ga3axav Bolsi 8Marmara9 0ra;yr;i ‘oqqmpacir Makrovhi #agopyani crki ,norhantesu Hogdympyr 17-in 8A-n0 Pa6 pa]anyan9 hamyrcasrahovm5 HH s’iv-ki naqararov;yan naqa2y-nov;yamp5 ga3axav Bolsi 8Marmara9 0ra;yr;i ‘oqqmpacir5 8Sovrp “rgi[9 amsa;yr;i qmpacir5 ;arc6 mani[5 wasdaga,ad manga6 war= Makrovhi #agopyani 8Anwyr]aged zro3x` myr cra6 ganov;yan yraqdavornyrovn hyd9 crki ,norhantesu1 Paxman q0skow hantes ygav HH s’iv-ki naqarari dy.a6 gal Syr= Srabionyanu1 Par2r cnahadylow wasdaga,ad qmpacri cor/u` HH s’iv-ki naqarari dy.agalu n,yx7 8Makrovhi #agopyani a3s a,6 qadov;ivnu nahan]i ivr0rinag ahazanc e5 hanrov;yan ov,at6 rov;ivnu anhydaxo. Bolsaha3 syrnti wra3 pny-ylov n,ana6 gali yv himnarar cor/91 Ba6 ron Srabionyanu 3avylyx5 or HH s’iv-ki naqarar Hranov, #agopyanu m,dabes par2r e cnahadyl Makrovhi #agop6 yani` bolsaha3 hama3nki ,nor6 ha,ad arovysdacednyrin Ha36 rynikovm nyrga3axnylov ]anky6 ru1 8<norhiv @yr nman az6 canover ha3yri` hamozova/ ym5 bolsaha3 cragan yv m,agov6 ;a3in gyanku ovnynalov e ar6 =ani ‘oqarino.nyri syrovnt95 6 yzra’agyx HH s’iv-ki na6 qarari dy.agalu1 Ha3asdani cro.nyri miov6 ;yan naqacahi ba,d0na6 gadar Edovart Milidonyanu garyvoryx hama3nkovm sdy.6 /uvo. ha3 m,ago3;u dara/ylovn ov..ova/ Makrovhi #agopyani ]ankyru1 +ov-nalisdnyri miov;yan Dy.i ovnyxav lavaco3n cidacy.arovysdagan a,qadanknyrov mrxanagapa,qov;ivnu Hogdympyr 106in HH S’iv-ki naqarar Hranov, #agopyani5 Ha3asdani Cidov;ivnnyrov Azca3in Agatymia3i naqacah _a6 dig Mardirosyani yv _ovsasdani Ha3yrov Miov;yan naqacah Ara Aprahamyani naqacahov;yamp Ha3asdani Cro.nyrov Miov;yan tahlijin me] dy.i ovnyxav lavaco3n cidagan yv sdy./acor/agan a,qadanknyrov hamaha3gagan mrxanagapa,6 qov;ivnu1 Ir o.]o3ni q0skyrovn me] Ara Aprahamyan n,yx or dasu da6 rinyrov un;axkin darove dari a3s /raciru avyli gu z0rana37 8Ga hydakrkrov;ivn yv agdiv masnagxov;ivn1 Avylaxnylov ynk nor ov..ov;ivnnyr yv anovanagarcyr95 usav an1 Diplomnyr 3an2novyxan 2y-amp Ara Aprahamyani5 _adig Mardirosyani yv Hranov, #agopyani1 Cidov;yan pnacava-i 3a.;o.nyru nyrga3axovx Agatymia3i kardov.ar Hrant Ma6 ;yvosyan5 8Myr havadamku` bydaganov;ivn5 miasnaganov;ivn yv azca3in inknov;ivn9 n,anapanow lracro.agan lavaco3n hra6 baragovmnyrov 3a.;o.nyru nyrga3axovx +ov-nalisdnyrov Miov6 ;yan naqacah Asd.ig Ceorcyan5 gyrbarovysdi pnacava-i 3a.;o.nyru nyrga3axovx Ngari[nyrov Miov;yan Naqacah Garen A.amyan5 8Myr sahmanu9 wavyracragan filmyrov m,agovmi 3a.;o.nyru nyrga3axovx Ginymadocrafisdnyrov Miov;yan Naqacah _ovpen Ceorcyanx5 isg hamaha3gagan cragan pna6 cava-i 3a.;o.nyru nyrga3axovx Agatymia3i ;.;agix antam5 mrxo3;i 3an2na=o.owi naqacah Aelida Tolovqanyan1 Wyr]avorov;yan5 HH S’iv-ki Naqararov;yan Hncamya3 3o6 pyliani gabagxov;yamp naqarar #agopyan 8Ma3rynii Tys6 ban9 myda3low barcyvadryx Ha3asdani yv S’iv-ki m,a6 gov;a3in cor/i[nyr ov mdavoragannyr5 in[bes nayv ,norhaga6 lacryr` ha3rynik6s’iv-k cor/agxov;yan zarcaxman5 ha3abah6 banov;yan yv azcanbasd cor/ovneov;yan hamar1 naqacah Asd.ig Cyvorcyann a-an2naxryx qmpacir Mak6 rovhi #agopyani` aryvmdaha6 3yreni paxa-ig imaxov;ivnu1 Ha3yreni wdancova/ a3s jiv6 .ow lo3s dysa/ harxazro3xnyri =o.owa/ovn5 oru naq yv a-a] hama3nki yv a3ndy. abra/ martganx gyanki wavyracrov6 ;ivn e5 ‘asdacragan lovr] ar=ek e hydaca3 ovsovmna6 siro.nyri hamar1 Par2r cnahadylow hy.inagi novirovmn ov havadarmov;ivnu qmpacri cor/in yv ha3 craga6 nov;yanu` A7 Cyvorcyanu M7 #agopyanin barcyvadryx Ha6 3asdani =ov-nalisdnyri miov6 ;yan mydalow1 Q7 Apowyani anovan YBMH Ha3 nor yv noraco3n craga6 nov;yan ambioni wari[5 p7c7t7 ‘rofysor Sovren Tanielya6 nu n,yx5 or 8Anwyr]aged zro3x77796ow M7 #agopyanu ampo.]axnovm yv 3a3darari e p y r o v m B o l s o v m s d y . / o v a / 50 darinyri sdy./acor/agan wasdagu1 Nyrganyrin o.]ovnyx yv 0rh6 nanki q0sk asax 8Sahagyan9 yrc[aqmpi tbrax tasi ady6 nabyd` H7 Zakeos /7 wrt7 )hanyanu1 Zygovxovmnyrow hantes ygan 8S’iv-k9 cidaovsovmnagan gyndroni my;otisd K7 Apra6 hamyanu5 ;adyraced L7 Mov6 ;afyanu5 HH s’iv-ki naqa6 rarov;yan a,qadagix L7 Ta6 miryanu yv a3lk1 Mi]oxa-man cy.arovysda6 gan masovm hantes ygav S;an6 bovli 8Sahagyan9 yrc[aqovm6 pu` qmpawar Syvan Ag0,yani qmpawarov;yamp1 8Ekonomis;9u antratar2yl e S7 Giragos ygy.yxovn Pridanagan hy.inagavor 8Ekonomis;9 ,apa;a;yr;n antratar2yl e Dicranagyrdi (Diarbykir) S7 Giragos ygy6 .yxovn gix ha3gagan ;anca6 ran ga-ovxylov /racrin5 dy6 .ygaxnovm e 8Aryv9 y-0ryan (Cahire)1 :yr;u 3i,yxnovm e5 or Diar6 bykiri ka.akabyd` )sman Ba3dymirn ov S7 Giragos ygy6 .yxov ;a.a3in qorhrti ady6 nabyd` Ergivn A3uku /racri wyrapyryal ba3manacir gnkyl ein ty-yvs a3s darova3 #ovlisi gesyrin1 :ancaranovm xov6 xatrovylov yn ha3yri wyrapyr6 yal hnov;ivnnyr5 ‘asda;.;yr yv dy.ygov;ivnnyr ha3abadgan ga-o3xnyri masin1 8Ekonomis;9u ygy.yxov wyra6 ga-ovxovmu hamaryl e ha3yrin sira,ahylov :ovrkia3i i,qa6 nov;ivnnyri ka.akaganov;yan mi masu5 mia=amanag 3i,yxny6 low5 or :ovrkian ty-yvs ,a6 rovnagovm e hyrkyl ha3yri xy6 .asbanov;yan badmagan iro6 .ov;ivnu1 Barpyra;yr;u nayv n,yl e5 or ygy.yxi yn a3xylovm 0ragan harivravor martig5 oronx ;vovm nayv islamaxa/ ha3yr1 819156i iraganov;ivnu garyli [e ;akxnyl5 pa3x orbes yridasart ha35 ys [ym ovzovm jana[ovyl orbes zoh5 orowhy6 dyv hbard ]ahagirn ym ha6 rovsd mi ka.akagr;ov;yan5 or o[ mia3n wyrabryl e5 a3lyv a3s0r el ,arovnagovm e ajyl95 asyl e ;a.a3in qorhrti ady6 nabyd Ergivn A3uki tovsdr “ylinu1 H7?7 8Azc9 73 my;r yrgarov;yamp qn2orow qmory.en` Yryvani me] A3s dari wyxyrort ancam5 8Armenia Marrio;9 bantogn ov Avsdriagan )ta3in Ci/yru gaz6 magyrbyxin 8Gowgasi amynen yr6 gar ,;rovdel9 naqa2y-nov;ivnu1 Wiynnagan pa.atrov;yamp bad6 rasdova/ qmory.enu ovner 73.5 my;r yrgarov;ivn1 Yryvanyan =a6 managaxo3xow =amu 11.00-en sgus6 yal martig hyr;i mdan qmory6 .en cnylov hamar1 Amen gdor g4ar=er 600 tram1 Cnortnyrovn gu drovein nayv wijagaha6 nov;yan gdronnyr1 Clqavor mrxanagn e yrgov hocinox domsag tebi Wiynna yv ar2agovrt Marrio; xanxi 8Em’erial Riding Skovl Re0nesans Wiynna9 bantogin me]1 Naqa2y-nov;yan nbadagn e amrabntyl mi]6m,agov;a3in ga6 byru yv amen darova3 Sybdympyrin anmo-anali 0r mu barcyvyl anonx5 oronk gu siryn Wiynnan ov avsdriagan m,ago3;u1
 13. 13. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 13 JAN{NANK MON:REALU Sarage Bovragin (Bois-de-Saraguay) M,agov;a3in paxovmu Dolores Kon;re6Migovanz Pnig Hntigin nyrga3axovmow Mi]ahasag gin mu or ;mpovgi my.m harova/nyrow myr qovmpu gu hravire ,ovkow1 Mazyru gu gryn haziv dysanyli mov,dage bo[ig mu yv ‘okrig glor ga,ie zart mu ovlovnknyrow a,qadova/1 Ovsin wra3i /obyrow ,alu oro, e or 2y-acor/ e` meg garc cov6 navor ;qgii (maple-érable) dyryvnyr1 Bidi mdnynk bovragu or hsga3 anda- mun e gam =amanagin er1 Oro, dy. mu Ovsovx[ovhi Migovanz bidi badme pnignyrov a-asbyl mu1 Pa3x an g4aztarare naq ,ad gamax kalyl5 oro, 2yv kalova/kow5 ana.movg5 ho.u covrcovralov5 3arcylov yv mana6 vant mi]awa3rin gyntaninyru [qrd[yxnylov hamar1 :a’a/ dyryvnyrovn 2a3nu bedk [e lsovi1 No3nisg gu sorwyxne kalylov gyrbu in[bes g4unyn y.nignyru wyr par2ranalov gam war i]nylov hamar1 Gu sorwyxne nayv martov mu kalylov gyrbu abahow gyr6 bow yrp arcylki gu hantibi1 Wyr]abes hos ov hon inga/ hsga3 /a-yr yv my/ karyr gan nrpov.inyren tovrs1 Myr ovsovxi[u gu 3i,yxne nor yga/ fransaxinyrovn hntignyren sorwa/ ov 0cda6 cor/a/ wyrabrovmi soworov;ivnnyru1 Gar/ys srpawa3r gu mdnynk1 5 Hogdympyr ynk1 )tu ba3/a- e yv aryvod7 Migovanz myz gu hravire howin yrcu ovngntrylov yv zcalov amynazarmanali hodyru1 Myr qovmpin =bidu n,maryli e7 yra=,dov;i|vn gam anov,ahodov;i|vn7 a4n al wa3ri pnov;yan me]1 Yryvaga3yxe4k or dy. mu anov,apo3r /a.igi` ovri, angivn mun al hamymnyrov hod a-ink1 Gan my/ ov bzdig jahijnyr ovr patyru gu hanc[in ama-u yv ovr amynacy.yxig ;-[ovnnyru gu 3acynan1 137 dysag ;-[ovnnyr amen megu ir y.anagin g4anxnin oronxme 64u po3n gu ,inyn1 Carnan garyli e dysnyl nayv gov.pi (castor-beaver) dnagnyr1 Gu cdnovin 350 dysag po3syr yv hazovacivd /a-yr in[bes syv ;qgin1 Wa3ri povsaganov;ivn bidi usynk saga3n hntignyru gu jan[na3in hadabdov.nyru yv gana[ov;ivnnyru ov gu snanein anonxme1 ?a-yrov yrgara2ic par2rapyr2 jiv.yren grna3in zanazanyl pnig yv a3laqa-n /a-u1 Anda-u ovner ir m,agova/ dy.u7 lovpia5 ycibdaxoryn yv ttmyninyr1 Mi,d wyranorocylow ho.u anonk hazar darinyrov un;axkin hon pnagyr yn1 Saga3n myr a-a]nort6ovsovx[abyd Migovanz myr anda-i abrovmi hinc zca3aranknyren wyr ovri, badovhan mu paxav1 Tidyl5 qogal ;e i~n[ gu badmyn /a-yru5 hazaramya3 a3t /a6 -yru5 oronxme mas mu mnaxyr e a3s0r qovmp mu ar;ovn ka6 .akaxinyrov ,norhiv1 Irynx a-asbylnyrovn mas gu gazmyn manavant ocinyru1 Migovanzi 8Gynax ?a-9 a-asbylu wa3ylyxink ;mpovgi zargin ungyragxov;yamp1 Nman nyrga3axovmnyr g4une an tbroxnyrov me]5 masnavor sagow1 Y;e cidnak kani gazmagyrbov;ivnnyr g4a,qadin Sarage anda-u5 ipr pnagan =a-anc5 =o.owovrtin mad[yli unylov ha6 mar1 1977in a3s anda-u bidi ]n]over ov ,enkyr bidi ga-ovxovein y;e [ulla3in pazma;iv gazmagyrbov;ivnnyr5 hamalsarannyr5 gynsapannyr5 lracro.nyr1 Yrysovn dari a3s ba3karu ,arov6 nagovyxav yv dagavin gu ,arovnagovi1 Anda-in bahbanman yv nyrkin garcatrov;yan me] my/ tyr ovni 3adovg gomide mu1 Ke6 beki ga-awarov;ivnu Sarage anda-u n,anaga/ e ir yryk pnagan hra,aliknyren megu5 in[bes Gaspyzii Percé yv Mingan-i g.ziaqovmpu1 Yrp harxovxink ;e 2my-u i|n[ ga3 hos` hydakrkragan` “rof7 Migovanz badasqanyx7 8@ivnu jyrmag gu gar/ek pa3x an za6 nazan co3nyr g4a-ne91 Hydakrkrovo.nyrov hamar hy-1 (514) 745-2795 K7 DRTADYAN COV#OVMJYAN Zarak0lovi go[u` Xy.asbanov;yan yn;argova/ Ha3 mdavoragannyru 3i,adagylov masin #a3dni ;ovrk badmapan Ragub Zarak0lov gu 3i,yxne or5 i wyr]o35 ;ovrk azada6 gan badmapannyren omank 3anca/ yn a3n yzragaxov;yan or 1915-in dy.i ovnyxa/ teb6 kyru oronk cor/atrova/ yn ha3yrov tem5 Xy.asbanov;ivn ein1 Ovsdi a3t badmapannyru martgov;yan tem cor/ova/ a3s 3anxacor/ov;ivnu )smanyan ga3srov;yan ovsyrovn py-xnylow yv hasgnalow ador ampo.] badasqanadovov;ivnu5 gu ‘or2yn =amanagagix hanra6 bydov;ivnu makryl a3t 8gy.6 dod9 cor/en1 A3s iro.ov;yan antrata-6 nale ydk5 Ragub Zarak0lov gu cre or 1915 ;ovagani Xy6 .asbanov;yan ka.akaganov6 ;ivnu ir ,arovnagov;ivnu cdav nayv :ovrkio3 Hanrabydov6 ;yan ga3axman darinyrovn1 An 3ynylow D0k;7 Ma-k H7 Ovardi 8Dy.ahanov;ivnnyr “okr Asio3 me]7 1921-19229 3a3dararov;yan wra35 zana6 zan 0rinagnyr gu nyrga3axne a3t darinyrovn aksorova/ yv mahovan tadabardova/ Ha6 3yrov masin1 An a3s masin orbes 0rinag gu cre7 83 #ov6 nisin Eski,ehiren yv Kiv;a6 hia3en mia3n 320 hoci grxav dy. hasnil1 Anonk jampan co.ov;yan yn;argovyxan7 o.] mnaxin qod ovdylov ,norhiv1 13 #ovnisin 575 hoci ‘rgovyxav Kiv;ahia3en5 Afionen5 Bile6 jiken5 Eski,ehiren5 Siwri6 hisaren1 Anonxme 200-u 3o3nyr ein5 isg 374-u ha3yr1 Anonk 35 0r a-o.]agan hsgo.ov;yan dag bahovyxan91 Zarak0lov 3o3s gu 3a3dne or 0r mu :ovrkio3 agatymigosnyru 2yrpazadovylow azca3namola6 gan hagovmnyre yv gr0nagan qdraganov;yne5 cidnaganny6 navor Ha3yren omank1 8Gu 3ovsank or 3a-a]iga3 darinyrovn p=i,gnyr5 dbac6 ri[nyr5 ty.acor/nyr5 hrada6 ragi[nyr5 waja-agannyr5 ar6 hysdavornyr yv ovri,nyr5 1915 ;ovaganin mahaxa/ irynx cor/ungyrnyrov 3i,adagu gu wyragyntanaxnyn yv irynx hradaragov;ivnnyrovn me] za6 nonk yvs gu 3i,adagyn1 A-a6 ]in hyr;in5 :ovrkio3 Az6 ca3in my/ +o.owi wijagova/ bardaganov;ivnn e5 a-anx qdraganov;yan dy. dal yv 3ov,ar2an ga-ovxanyl a3t da6 rinyrovn sbannova/ yrys’o6 qannyrov hamar95 gu cre Ra6 gub Zarak0lov5 3o3s 3a3dny6 low or 0r mu g4ar;nna3 a3n qi.ju5 or gu sdibe 3arcyl a3t darinyrovn sbannova/nyrov 3i,adagu1 rov ,arkin me] gu 3i,adagyn a3t darinyrov sbannova/ n,a6 8Marmara9
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 Niu :orqi mh= ayourdi fanoua‘ ;n fakakan arvhqauor ];®agrq;r Cahirei me] 3ar2agovm >bdi harsnyvornyrov wra3 A,qarhi yrrort my/aco3n ajovrti dan` He-ritage Auctions6i me] Hogdympyr 176in waja-ki hanova/ yn ha3gagan yzagi 2yacir madyannyr yv dbacir hadornyr1 Anonxme min` maca.a;i wra3 gadarova/ manrangar[ov;ivnnyrow zarta6 rovn 16596i 637 e]yre pa.gaxa/ Avydaran mun e5 unt0rinagova/ Can2agi Cricor Wartaby6 din go.me1 Usd ajovrti gazmagyrbi[ny6 r o v n 5 a n o r c i n u g r n a 3 h a s n i l 25 h a z a r dolari1 Ovri, 2y-acir mu` 15846in unt0rinagova/ 571 e]yre pa.gaxa/ Avydaran mun e5 orovn 15 e]yru zartarova/ yn Nyrses anovn ho6 cyvoragani mu manrangarnyrow1 Gu gar/ovi ;e a3s a,qadanku gadarova/ e Par2r Ha3ki Qntragadar S7 Asdova/a/in wan6 kin me]1 A3s Avydaranin sgzpnagan cinu 20 hazar dolar gu cnahadovi1 Yrrort 2y-acir mu5 crova/ 8poloracir9 da6 -yrow5 gadarova/ e Parsy. anovnow cri[i go.me5 ;ovacrova/ 13-166rt taryrovn1 Anor cinu gu cnahadovi avyli kan 20 hazar dolar1 Ajovrti trova/ yn nayv Ams;yrdami me] 1714-1715 darinyrovn dbacrova/ 838 e]yre pa.gaxa/ 8Cirk Sa.mosax9en5 8Qorhrta6 dydr Badaracin Ha3ox96en (1677) yv 8+amacirk9i mu (1837) 2y-acir 0rinagnyr5 in[bes nayv #owse’ Emini go.me anclyrenow crova/ inknagynsacragan cor/en 0rinag mu5 or Londoni me] lo3s dysa/ e 17926in5 640 e]eyrow1 Frans “res cor/agalov;ivnu gu 3a3dne ;e anxyal Giragi yrygo3yan5 Cahirei hivsisa3in ,r]anin me] qovmp mu zinova/ yv timagavor motorsiklisd6 nyr grag paxa/ yn Ov..a’a- >bdi ygy.yxie mu tovrs ygo. hars6 nyvornyrov wra35 sbannyrlow [ors an25 oronxme min` 86amya3 a.]nag mu e yv ovri, mu` 706amya3 gin mun e1 Gan nayv 18 wiravoryalnyr1 Ycibdosi I,qanov6 ;ivnnyru gu gar/yn or 3ar2agovmu cor/atro. ahapygi[nyru Islamisd /a3rahy.agan Movhammed Morsii go.m6 nagixnyrn yn1 Wyr]in amisnyrovn Ycibdosi >bdi6 nyrov yv a3l krisdoneagan hasda6 dov;ivnnyrov tem cor/ova/ yn ,ark mu 3ar2agovmnyr1 8Mi]azca3in Nyrovm9 iravaba,dban gazmagyrbov;yan dovyalnyrow a3s darovan )cosdos amisen i wyr Ycibdosi me] wnasova/ yn 43 >bdi dajarnyr yv krisdon6 yanyrov badgano. avyli kan 200 gal6 va/nyr1 Nyrga3is5 >bdi krisdonya6 nyru gu gazmyn Ycibdosi 84 milion pnag[ov;yan 9 dogosu1 #ovlisin5 8Movs6 liman Y.pa3rnyr9ov war[agarci daba6 lovmen ydk5 islamnyru irynx pazma;iv ylo3;nyrovn me] go[ gov..ein wre= lov/yl .bdinyren5 ampasdanylow zanonk or6 bes naqacah Movrsii dabalman 0=antago.nyr yv 8sionisdnyrov hyd ta6 vatro.nyr9 3an2anknyrow1 Ova,ingjun gu hasdade777 <ar7 e] !6en Sovriagan panagu aryvylyan Tamasgo6 si Barze ;a.amasin me] paxa3a3dyx Hrant Dinki777 <ar7 e] !6en cnaxki wra31 23 Hogdym6 pyrin5 an 2yrpagalovyxav Govmbovrgazi me] ov anmi6 ]abes osdiganadovn dar6 vyxav 38 0rova3 ‘aqovsden ydk1 @yrpagalov;ynen ydk ir a-a]in isg 3a3dara6 rov;ivnnyru qisd garyvor ein ov grgin ov grgin 0ra6 garci gu pyrein Dinki ‘asdapannyrov a3n bun6 tovmu5 usd orov 8Ag0s6i qmpacrabydu sbannova/ er bydov;yan hrahancow91 Artaryv5 :ovnj e l 2 y r p a 6 galov;yan a-a]in isg wa3r6 gyannyrovn 3a3dararyx ;e 8ahavasig a43s e bydov6 ;yan /a-a3ylov artivnku95 avylxnylow nayv or iryn hamar badiv e 2yrpagal6 vil 24 Hogdympyrin5 a3n 0ru5 yrp mahabadi=i yn;argu6 va/ er naqgin war[abyd6 nyren Adnan Menderes1 :ovnjel 2yrpagalov;y6 nen a-a] harxazro3x mu dova/ er 8S;ar9 ;yr;i a,qadagix Helin <ahinin ov usa/ er or [i ‘aq[ir5 a3l gu badrasde ir ba,d6 banov;ivnu yv nor ‘asda6 unttimov;yan go.me 0cdacor/ovo. cyd6 nov.i mu1 Panagu mia=amanag ir ha6 gag,i-in dag wyrxovx aryvylyan >oov;a3i my/amasnov;ivnu1 Isg Iraki sahmanagix ,r]annyrov me] paqovmnyr dy.i g4ovnynan kivrdyrov yv /a3ra3y.agannyrov mi]yv1 ;ov.;yr5 zors bidi nyr6 ga3axner osdiganov;yan1 8Ys [ym ‘aq[ir5 gu qorhim hamabar’ag ;.;a/rar mu badrasdyl YMIA6in nyr6 ga3axnylov hamar1 Im ira6 vovnknyrs odnaharovyxan5 inknov;ivns paxa3a3dovy6 xav5 ys 3angar/ tar2a3 clqavor ampasdanyalu5 ca.dn0ren ovngntrovyxa35 yrp sbanov;ivnu gu /rac6 ruver5 polor manramas6 nov;ivnnyrov masin dy.yag bahyxi badgan marmin6 nyru5 pa3x hima mia43n im wra3 e or partyxin ampo.] my.ku95 usav :ovnjel1 Ir q0skyrow5 Dinki sba6 nov;ivnu xo3x govda3 or by6 dov;yan me] ga3 8Ergene6 kon9en par2r ga-o3x mu5 or mi,d gu ganqe 3anxacor6 /ov;yan paxa3a3dovmu1 Ys a3t cor/i me] ‘okr masnig mun ym5 n,yx :ovnjel5 avylxnylow or Drabizoni osdigan z0rkyru my/ tyr ovnin a3s ojrin me]1 :ovnjel bntyx or zink pandargylov masin adya6 nin oro,ovmu anartar e5 orowhydyv mivs gasga/yal6 nyrovn tem nman ka3lyr [yn a-nova/1 8Y;e ys bidi 2yrpa6 galovim5 ovrymn mivs ampas6 danyalnyrn al in/i hyd miasin bedk e pandar6 guvin5 orowhydyv Wj-apyg Adyani wji-u anonx al gu wyrapyri1 Ys im ba,d6 banagan ja-in me] dy.y6 gov;ivnnyr bidi ha.ortym Drabizoni osdiganov;yan a3n =amanagahadova/i masin5 yrp y.a/ ym osdi6 ganov;yan hydaqovzov;yan cor/agali 0cnagan1 8Dra6 bizoni osdiganov;yan cor6 /ovneov;ivnu yvs bedk e hydaknnovi1Sbanov;yan me] anonx tyru my/ e1 Dinki sbanov;yan cor/i ;.;a/raru ampo.]owin sqal e1 A3s sbanov;yan hyd bydov;ivnu gab mu [ovni1 A3s cor/u 8Ergene6 kon9en avyli par2r ga-o3xi cor/ e97 usav an1 :ovnjel ,y,dyx or Dinki sbanov;ivnu gu nmani Gab6 riel Garsia Markezi meg badmov;yan5 or sbanov6 ;ivn mu dy.i g4ovnyna3 polorin a[kin a-]yv1 Amen mart cider a3n masin or Hrant Dink mahovan sba-6 naliknyr gu sdanar5 pa3x oyve megu [‘or2yx ganqyl1 8Marmara9 24 Hogdympyr 2013 Wrasdan qa-na’n;or777 <ar7 e] 26en wj-agamov;yamp5 sdy./ylow yrgrin me] dar0rinag 6 yv andanyli 6 gaxov;ivn mu7 anyryvaga3yli hagamardov;ivn mu` miyvno3n yrgrin naqacahin yv war[abydin mi]yv1 Wraxinyrn anba3man t=coh mnaxa/ ullalov ein a3t ahavor wijagen5 irynx abaca3in t=paqdov;ivnu wyracrylow777 Sahmanatrov;yan7 a3l q0skow` oro,ovyxav yrgrin naqacahagan trov;yamp -am6 gawarov;ivnu ‘oqarinyl qorhrtaranagan trov;yamp -amgawarov;yamp1 Kani or irynx naqacahu badja- tar2a/ er a3t polorin5 iryn ,norhova/ paxa-ig irava6 sov;ivnnyru i cor/ tnylow5 oro,ovyxav yrg6 rin qorhrtarann 0=dyl anonxmow1 A3s yrgov trov;yanx masin hador mu garyli e cryl5 anonx a-avylov;ivnnyrn ov anbadyhov;ivnnyru manragrgid0ren wyr6 lov/ylow1 Mynk hos bidi pavagananank 3a3dnylow ;e` yrgov trov;ivnnyrn al ga6 daryal [yn7 y;e naqacahaganu garc mu baracanyrov gu tivraxne gynsagan har6 xi mu lov/ovmu gam ji4,t =amanagin gar6 catrov;ivnu5 qorhrtarann al grna3 aja6 barankow5 drovylik azcawnas oro,ovmi mu a-a]n a-nyl1 Naqacahagan undrov;yan ;ovaganu j,tova/ e arten7 6 Hogdympyr 27-in1 Gan pazma;iv naqacahagan ;ygna/ovnyr7 naqacahu yv war[abydu irynx naqasi6 rov;ivnnyrn ovnin1 Naqacahu or Miaxyal Azcyrov Gazmagyrbov;yan darygan Unt6 hanovr +o.owin5 covmarova/ usd sowora6 ganin amen Sybdympyri waqjanin5 ir hra=y,di q0skn usa/ y.av1 A3t a-;iv5 cnahadyxink or an ba,d0nabes untov6 na/ y.av or` ink yvs sqalnyr cor/a/ er1 {mo-nank or Br7 Saaga,wili5 dasu da6 ri a-a] yrp naqacahagan ba,d0ni go[ovyxav5 mimia3n 36 darygan er yv han6 tisaxav ir =amanagin amynen yridasart naqacahu5 or azca3in dysilk ovner yv oro, [a’ow al ar=yxovx inkzink1 Mdahoci[ ged mun e a3n iro.ov;ivnu5 or a3s0rovan naqacahagan ;ygna/ovny6 rovn me] hy.inagavor temk [ga31 A3t mdahocov;ivnu gu qorana35 yrp war[abyd Bi/ina Iwani,wilin mege avyli ancamnyr agnarga/ e or bidi hra=ari ir ba,d0nen1 Ir haga-agortnyru gu hydyvxnyn or` an ovza/ er war[abyd ullal5 naqacahin tebi Aryvmovdk hagov6 mu havasarag,-ylov midovmow mia3n1 Yv kani or Br7 Saaga,wilin usd Sahma6 natrov;yan wyrundryli [er grnar ullal5 a3lyvs Br7 Iwani,wiliin a4l cor/ [er mnar unylik7771 Lr]0ren mda/ylow` Wrasdani ka.aka6 gan abacan isgabes qa-na’n;or gu cdnynk7 bedk e ha3yrs al mdahocovink5 orowhydyv Wrasdan myr miag krisdonya3 traxin e5 hoc [e ;e ir wyrapyrovmu Ha3asdanin yv ha3yrovn hanteb mi,d al krisdosawa3yl [e y.a/1 Bosdon Hogdympyr 14, 2013
 15. 15. LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 • ABAKA • 15 8ABACA#9i 38rt darytar2i a-;iv noviradovov;ivnnyr $7000 Ha3gagan Parycor/agan Unthanovr Miov;yan Gytronagan War[agan +o.ow5 a- i ka]alyrank` 8Abaca39i gadara/ azcabahbanman nyrtrovmin5 in[bes nayv HPUM6i 3a3da6 cirnyrov5 /anovxovmnyrov ov dy.ygadovov;yanx mi]oxav ga6 dara/ azc0covd cor/ovneov;yanx dara/man7 $1000 Der yv dig7 Ara yv Hovri Covlyan7 $500 Dok;7 yv dig7 Hra3r yv Manov, Der Ceorcyan5 der yv dig7 Ar;0 yv Ani Manovgyan5 der yv dig7 #owig yv A3da Al6 baryan5 diar Garbis Kele,yan5 diar Ara Der Ceorcyan (: o r o n ; 0 ), t o g d 7 y v d i g 7 A r , a v i r y v N a d i a G e 0 n j y a n 5 dok;7 yv dig7 #arov;ivn yv Sima Arzovmanyan5 der yv dig7 Arda,es Kovndakjyan ();aova)5 der yv dig7 Hra[ yv Ani :origyan5 der yv dig7 Avydis yv Ar,0 Jihanyan5 dok;7 yv dig7 Edovard yv Mar;a Y.ia3yan7 $400 :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivn :oron;o3i masnajiv. $250 Der yv dig7 Avydis yv Ar,0 Bahlawanyan5 der yv dig7 Barcyv yv Ar’i Nazare;yan5 dok;7 +ira3r yv dok;7 _i;a Cov3ovmjyan5 der yv dig7 Cricor yv _0z Dicranyan5 dig7 Wartovhi Balyan (ir siryxyal amovsno3n` o.p7 )nnig Balyani 3i,adagin)5 dig7 Nora “ilo3yan5 der yv dig7 Armen yv Hyrmine B[akjyan5 der yv dig7 Aram yv Bylinda Yacovb6 yan5 dok;7 yv dig7 Lyvon yv Maria Ke[yan5 der yv dig7 Heri Ysa3yan5 der yv dig7 #agop yv S0nia Janjigyan5 der yv dig7 Raffi Nigo.osyan5 der yv dig7 Hra[ yv Salpi Nyr6 jivanyan7 $150 Diar #agop Wartiwa-yan (AMN). $100 Der yv dig7 Warov=an yv Wyr=in Karabovlov; (:oron;0)5 der yv dig7 #agop Al;ovnyan5 der yv dig7 Wahram yv _akel Salibyan (:oron;0)5 der yv dig7 Armen Parovnag5 diar Wartces Sarafyan5 der7 yv dig7 Ceorc :iv;ivnjyan (:o6 ron;0)5 der yv dig7 Bar;yv yv <ake Ba;manyan5 dok;7 yv dig7 Ar;0 yv S0na Demirjyan5 der yv dig7 ?yr0n yv Svy6 dig )hanyan5 der yv dig7 Avydis yv Malwine Baccalyan5 der yv dig7 +ac yv Salpi Cof;ikyan1 $75 Der yv dig7 Mada; yv :amar Mamovryan (:oron;0) $50 Diar Avydis Basmajyan5 der yv dig7 #agop <irinyan5 der yv dig7 Ara yv Nar0d Yrzungaxyan7 $40 Dig7 Armine Ke0,geryan5 dig7 A3da Caribyan7 $25 Dig7 Krisdine Cov3ovmjyan7 Karl Bild;` 8Ha3asdani ga3axovxa/ oro,ovmu gu pqer a3t yrgrin a-an2na3adovg a,qarhaka.akagan iro.ov;ivnnyren 9 khsørouan JHQH:AN M<AKOUJA|IN MIOUJIUN Amhn Ourbaj :r;ko vame 7!30-hn sks;al Ya,i Spasarkoujiun November November November November 8 - YOUGHOURTLU KEBAB 15 - ESCALOPE PANÉ 22 - SOUS-BOUREG 29 - MOULOUKHIA Apafow;zhq ];r ya,;re na.aphs f;®a]an;low (514) 747-6680 jiuin <ovedi ardakin cor/ox na6 qarar Karl Bild; 8Azadov6 ;ivn9 2a3nas’iv-i ga3ani mol6 davagan /a-a3ov;yan dova/ harxazro3xin un;axkin {o6 ryk,ap;i 23 Hogdympyrin 3a3d6 na/ e5 or Yvrobagan Miov6 ;ivnu Ha3asdani hyd 3arapy6 rov;ivnnyrov hydaca3 zarcax6 man harxu bidi knnarge Wil6 nivsi =o.owen ydk1 8Ha3asdani ga3axovxa/ oro,ovmu gu pqer a3t yrgrin pnoro, ,ad a-an2na3adovg a,qarhaka.akagan iro.ov6 ;ivnnyren1 Ador go.kin bedk e untc/yl5 or anonk [yn lka/ Aryvylyan cor/ungyrov;yan /raciru1 A3n bahen sgsyal5 yrp ga3axav (Maksa3in Miov6 ;yan antamagxylov) oro,ovmu5 Ha3asdanen a3xylov;ivnnyrov isgagan dara’ sgsav5 yv my6 zi ,arovnag g4usein` 8iraga6 nov;yan me] [ein ovzyr lkyl (holowo3;u)5 mynk g4ovzynk ga6 ryli y.a/in [a’ 3a-a] ,ar6 =il5 saga3n y.a/ yn oro,agi jn,ovmnyr95 gu bnte Bild;1 <ovedi tivanacidov;yan bydu5 or nayv Aryvylyan cor6 /ungyrov;yan /raciri him6 natirnyren e5 gu qosdana3 Yryvani hyd 3arapyrov;ivnny6 rov harxin wyrata-nal Li;6 vanio3 ma3raka.akin me] No6 3ympyrin ga3analik qorhrta=o6 .owen ydk mia3n1 8Wilnivsen ydk arten mynk bidi knnynk Ha3asdani hyd 3arapyrov;ivn6 nyrov zarcaxman garyliov;ivn6 nyru1 A3t hamacor/agxov6 ;ivnu5 i harge5 bidi [ulla3 qor yv hamabar’ag azad a-yvdovri c0dii masin ha6 ma2a3naciri /irin me]1 Hamacor/agxov;yan a3l 2y6 vyru bidi zarcaxnynk95 gu n,e Bild;1 <ovedi ardakin cor/ox na6 qararu Moldavia =amana/ er ir lyh ba,d0nagixin` _a6 doslav Sikorskii hyd1 Wyr6 ]ins ir garcin g4untc/e5 or` i darpyrov;ivn -ovsagan go.6 min5 Brivksyl cor/ungyrnyren oyve megovn jn,ylov mdatrov;ivn [ovni1 8Yvroban oyve megovn wra3 jn,ovm [i panyxnyr1 Mynk barzabes gu sahmanynk oro6 ,agi ba3mannyr5 oronk anhu6 ra=y,d yn ungyragxov;yan hamar1 Yzragaxov;ivnnyru arten 2yrn yn` in[ 3ara6 pyrov;ivnnyr g4ovzek ovnynal` havadarim mnal naqan,ova|/ ov.iin5 ;e| 2yz sdibyn a3s gam a3n oro,ovmu ga3axnylov95 gu n,e an1 Bild;` ir cor/ungyro] q0s6 kin anxnylow5 gu n,e7 8Mynk tov- paxa/ ynk Moldavio35 Ovkranio35 Ha3asdani yv mivs bydov;ivnnyrovn hamar1 Y;e tovk g4ovzek a3t t-nen movdk cor/yl tebi a3n garyliov;ivn6 nyru5 zors g4un2y-e Yvrobagan Miov;ivnu` adiga 2yr oro,ovmn e1 Y;e g4ovzek yr;al a3l ov..ov;yamp` a3t no3nbes 2yr ga3axovxa/ oro,ovmn e91
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 4, 2013 Noviradovov;ivn Der yv Digin N,an yv Diana Manjulukyan 50 dolar gu noviryn :oron;o3i :MM6in5 i 3i,adag Ca-nig Casabyani: Bovlgaria /racra/ e bad ga-ovxyl :ovrkio3 sahmanin wra3 :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca Usd I:AR6:ASS lradova6 gan cor/agalov;yan5 Bovlga6 rio3 nyrkin cor/ox ‘oqna6 qarar Wasil Marinow 3a3da6 rara/ e5 or Bovlgario3 ga-a6 warov;ivnu hrama3a/ e yrysovn kilomy;r yrgarov;yamp bad ga-ovxyl Elqow0 ka.akin m0d cdnovo. ;ovrk6bovlgaragan sahmanin wra35 orbeszi sah6 manabahnyru garyliov;ivn ovnynan pazmabadgylov irynx a,qadankin artivnavedov6 ;ivnu1 An nayv n,a/ e5 or badi ga-ovxovmu nbadag [ovni ca.6 ;agannyru ydtar2i m.ylov5 orowhydyv irynk a3tbisi ka6 .akaganov;yan go.m [yn` avyl6 xunylow5 or badi ga-ovxman hamar anhra=y,d e ,ovr] 2.5 milion yvr01 A|Z:L:ZHQ www.tekeyanmontreal.ca

×