Abaka 04 03-2013

825 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 04 03-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;yan Ba,dbanov;yan panagi dovyalnyrov hama2a3n` “ydrovar 17-23 =amanaga6 hadova/in` >arapa.5 Adrbe3jan ha6 gamard z0rkyrov sahmanin` haga-agor6 tin go.me hratataru qaqdova/ e ,ovr] 400 ancam5 orovn un;axkin5 darpyr drama[a’i hra2ca3in zinadysagnyre5 ha3 tirkabahnyrov ov..ov;yamp ar2ag6 va/ yn avyli kan 2000 gragox1 A3s masin dy.ygaxovxa/ yn Davov,i marzi yrgov sahmanamyr2` Mowses yv A3cybar civ.y6 LX& TARI JIU 1876 :RKOU<ABJI% 4 MART 2013 rov hama3nkabydyru1 • VOL. XXXVI, NO 1876 • LUNDI, 4 MARS 2013 • MONDAY, MARCH 4, 2013W;rentroua‘ na.agaf S;rv Sargs;an k*esh^ ÂAK Am;rikai ;u Ganatai <r=anain Warcouj;anªM;nq miasin piti xargazn;nq Faastaneº ,norfauorakan .øsqe ou[[oua‘ Faastani Undrov;ivnnyru 0rinagan ullalov ha6 w;rentroua‘ na.agaf mar ba3man e5 or koveargov;yan mas6 S;rv Sargs;anin nagxin undro.nyrov gesen avylin1 A-a]in hancrovanin 3a.;ylov hamar "ydrovar 18, 2013 ba3man e5 or ;ygna/ovn sdana3 kove6 My/arco3 Brn7 Syr= Sarcsyan nyrov 50% a-avyl meg 2a3n1 Haga-ag Naqacah Ha3asdani Hanrabydov;yan5 baraca3in5 yrgov ,apa; ydk dy.i Yryvan6Ha3asdan bidi ovnyna3 undrov;ivnnyrov yrgrort hancrovanu1 Wsyma,ovk Naqacah5 Cor/o. naqacah` Syr= Sarcsyan masnagxylow undrov;ivnnyrovn ir ka6 _amgawar Azadagan Govsagxov;yan Amyriga3i .akaxiagan bardku gadaryx Yry6 yv Canada3i <r]anagin5 in[bes nayv myr havada6 vani Sbantaryan anovan ;iv 24 vor zancova/nyrovn go.me gov cank i srde ,norha6 tbroxi 9/11 undrady.amasin me]1 vorylov @yr wyrundrov;ivnu dbavori[ artivnknyrow1 Naqacah Sarcsyan lracro.nyrovn #a-a]iga3 hinc darinyru bidi ,arovnagyn hyd zrovxylow usav 8koveargyl ym aba6 sdy./yl pazovm mardahravernyr myr ha3rynikin how Ha3asdani5 ka.akaxinyri yv hamar7 saga3n mynk @yr wyrundrov;yan me] gu undaniknyri hamar91 dysnynk yra,qiku 3a]o.ov;yamp timaga3ylov a3t #a3dnynk nayv5 or koveargov;yan mardahravernyru yv myr ha3ryniku a-a]nortylov irynx bardku gadaryxin _affi tebi avyli abahow g-ovannyr1 Ha3asdani Naqacahagan undrov6 #owhannisyan yv Wartan Sytrag6 Ha3ryni ho.i yv Arxaqi ba,dbanov;yan ari;ivnnyru avardyxan1 Usd Ha3as6 yan1 ‘or2a-ov;ivnu yv @yr war[acidagan harovsd was6dani Gytronagan Undragan #an26 Amyna3n Ha3ox Carycin P7 Wy6 dagu5 myr ha3rynapnag =o.owovrtin bidi bar6na=o.owi am’o’a/ undrov;ivnnyrov ha’a- yv HH a-a]in naqacah tar26 cyvyn abahow yrgir yv zarcaxo. dndysov;ivn5 gan6wyr]nagan artivnknyrov5 Naqacah yal masnagxyxan undrov;ivnnyrovn1 qylov hamar wdancavor ardahosku pnag[ov;yan1Sarcsyan abahowa/ e kovenyrovn Ha3asdani naqacahov;yan gu 3a6 @yr ha3ryna,en /racirnyru bidi nyr,n[yn ov z0658.64 a- harivru5 isg anor 3a]or6 vagnein y0; ;ygna/ovnyr` cor/o. na6 ra,ar=i yn;argyn nayv S’iv-ku` inknawsdah ka36ta/ e 8+a-ancov;ivn9 govsagxov;yan qacah` Syr= Sarcsyanu5 /nyal` 30 lyrow 3a-a]analov tebi Y.y-ni ocygo[man hariv6a-a]nort _affi #owhannisyan5 or #ovnis 1954-in5 8+a-ancov;ivn9 gov6 ramyagu5 za3n wyra/ylow badmagan ov ka.aka6sdaxa/ e kovenyrov 36.75 a- hariv6 sagxov;yan .ygawar` _affi #ow6 gan n,anagalix hancrovani mu1ru1 hannisyanu5 /nyal` 20 No3ympyr 1959- Wa.u gu sgsi 3a]o.ov;ivnnyrov t=ovarin ov bar6 Ha3asdani Naqacahagan undrov6 in5 8Azadov;ivn9 govsagxov;yan davor a-akylov;ivnu yv wsdah grnak ullal or myr; i v n n y r o v n m a s n a g x a / y n 1,518,407 .ygawar5 naqgin war[abyd Hrant govsagxov;ivnn ov ha3ov;ivnu azcowin bidi gancnika.akaxinyr5 or gu hamabadas6 Pacradyanu5 /nyal` 5 #ovlis 1949- @yr go.kin1qane undro.nyrovn 60.05 dogos hamy6 in5 8_adi0 Ha396i qorhovrti dn06 Ha3ryna,ovn[ pari ma.;anknyrow` gu mnankmadov;yan1 ren5 ka.akaced Antrias >ovgas6 Naqacahagan Undrov;ivnnyrov yanu5 /nyal` 12 Ma3is 1970-in5 Ly-6 I timax`Gytronagan Undragan #an2na=o.owi na3in >arapa.i naqgin ardakin _AG Amyriga3inaqacah Dicran Movgov[yan naq06 cor/ox naqarar` Arman Mylikyanu5 Yv Canada3i <r]ana3in War[ov;yanr 0 k 3 a 3 d a r a r y x 5 ; e , o v r ] 2505980 /nyal` #ovnis 1963-in yv tivxazna6ka.akaxinyr bidi undryn 3a-a]iga3 ced` Wartan Sytragyanu5 /nyal` 20 YROVANT AZADYAN PAPCEN MGRYANdarinyrov yrgrin nor naqacahu1 <ar7 e] 2 Hamaadynabyd HamaadynabydWlatimir "oujin ,norfauora‘ h Fouvkou pajoumS;rv Sargs;ani famoxic Damaskosi mh=a[janake Sovrio3 ma3raka.ak Tamasgosi HH naqacahagan undrov;ivn6 gytronagan ;a.amasyren megovn me]`nyrov naqnagan ba,d0nagan Mazraa3i me] 21 “ydrovarin hov=govartivnknyrovn hrabaragovmen ba3;ivn orodaxa/ e5 ahapygi[uydk` naqacah Syr= Sarcsyanin ba3;ovxig sark dy.atra/ e myky6hy-a2a3na/ e _ovsasdani Ta,6 na3i me] ov cor/i tra/ za3n1 <ovr]nov;yan naqacah Wladimir 1000 kg ba3;ovxigi ba3;ovmi hydy6“ov;inu1 A3s masin gu 3a3dnyn vankow martox yv mykynanyrov masyruHH naqacahi mamovli crasyn6 3a3dnapyrova/ yn tebki wa3ren 300yagen1 my;r hy-avorov;yan wra31 Hy-aq0sazro3xin un;axkin an Zohova/ e 53 mart5 gan m0d 230,norhavora/ e Syr= Sarcsyanu` hamozi[ 3a.;ana6 wiravornyr1gin a-i;ow5 ma.;a/ 3a]o.ov;ivnnyr5 isg Ha3as6 Havanapar ahapyg[ov;ivnu ov..u6 BASS govsagxov;yan crasynyagi yvdanin yv parygam ha3 =o.owovrtin` qa.a.ov;ivn5 va/ er naqacah Ba,,ar al Asadi _ovsasdani tysbanadan m0daga36ga3ovnov;ivn yv par0rov;ivn1 war[agarci tem1 kin1 Ahapyg[ov;yan badasqana6 <ar7 e] 14 Ba3;ivnu orodaxa/ e yrgri i,qo. dovov;ivnu ty- o[ ok [e sdan2na/1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 4 MARS 2013 - MONDAY MARCH 4, 2013M:R ANKIUNHNK,®adatoua‘ møt;zoumi Ha3asdanianfrav;,toujiune Hanrabydov;yan Tysbanov;ivn Avardyxan Ha3asdani na6 gov;ivnu5 a3t baraca3in har6 rave 3a]ort a-novylik ka3ly6 Mamlo3 Ha.ortacrov;ivnqacahagan undrov;ivnnyru1 xu gu darovi tadaran wyr]6 ru7771 Arte0|k Mard 1, 20086i Gar=e pa.tadagan mu ga6 nagan j,tovmnyru gadarylov gam Hogdympyr 27, 19996i Canada3ovm HH tysbanov6daryl Aryvmdyan ka.akagir; hamar5 in[bes badahyxav dqovr tebkyrovn gagnarge ; ivnu d y.yga x novm e 5 or H Hyrgirnyrov me] gadarova/ na6 AMN naqacah Jorj Bov, gurd6 gam gu sba-na3 #owhannes6 gr;ov;yan yv cidov;yan na6qacahagan undrov;ivnnyrov syri wyrundrov;yan =amanag1 yan1 qararov;ivnu 2013;7 gaz6naqundragan yv 3yd6undra6 O[ xo3xyr5 o[ ma.2od wyrac6 Arte0|k a3sbisi na3iv 3a36 magyrbovm e hamaha3gagangan gaxov;yan` Ha3asdani rovmnyr5 o[ h-ydora,ovn[ ja6 dararov;ivn mu5 or 8dovn6 ngar[agan 4-rt mrxo3;6’a-a6undrov;ivnnyrovn hyd1 -aq0sov;ivnnyr undrov;yan dovn9 qa.axo. manovgnyru gu d0nu5 oru grovm e 8Ha3gagan Aryvmdyan a,qarhin me]5 masin1 3i,yxne5 wa3yl e hasovn yv ira6 ly-na,qarhix /nova/ ocin9naqundragan ,r]anu unthan6 Ha3asdani wyr]in naqaca6 ba,d ka.akacedi mu1 Pa3x qoraciru yv novirova/ e bad6rabes 3adgan,ova/ gulla3 hagan undrov;ivnnyrovn5 na6 #owhannesyani hamar norov6 magan yv a3=myan Ha3asdanimrxagix ;ygna/ovnyrov anxyali qundragan ,r]anin yrgov ;ivn [e gadaryl anhagag,i-5 ov Ly-na3in >arapa.i pna,6sa3;akovmnyru yv an2nagan clqavor ;ygna/ovnyru` Syr= 3aqov-n5 saga3n hagasagan yv qarhin ov m,ago3;in1gyanki ca3;ag.ov;ivnnyru amy6 Sarcsyan yv _affi #owhan6 anoro, 3a3dararov;ivnnyr1 Mrxo3;in garo. yn masnag6nadbavori[ gyrbow nyrga3ax6 nesyan xovxapyryxin parya6 Orka~n tivrin e q0sil =o.o6 xyl 6-18 darygan badaninyru1nylov hanrov;yan5 zirar war6 xagam yv 3arcalir wyrapyr6 wovrti anovnow7 pa3x a-anx #a3dyrn anhra=y,d e nyr6gapygylov dcy. jicyrow1 Pa3x movnk irar hanteb5 hoc [e /racri5 a-anx gazmagyr6 ga3axnyl min[yv s7;7 #ovnisi 9-undrov;yan 3a]ort 0rn isg ,a6 ;e covxe o[ angy./ov;yamp5 bov;yan5 #owhannesyan inbe|s u nyra-yal1ho. yv gorsxno. ;ygna/ovnyru saga3n undrov;ivnnyrov 3a]ort gu naqadyse or qov=anu ga6 Manramasnyri hamar a3xy6gar/ek ampo.]agan hocy’o6 0ru5 gorsnxno. ;ygna/ovn` _7 -aware yrgiru1 Haba| yrgrin lek tysbanov;yan ga3ku`qov;yamp mu siralir hanti6 #owhannesyan Yryvani Aza6 Sahmanatrov;ivnu1 www.canada.mfa.am/hybovmow irar 2y-k gu sy.myn yv dov;yan hrabaragin wra3 Gadarova/ ba,d0nagan hasxeow13a]o.ov;ivn gu ma.;yn1 No36 havakyx t=cohnyrov sdovar 3a3dararov;yamp5 Sarcsyannisg y;e badaha/ yn undra6 qovmp mu yv 3a3dararyx ;e` ,aha/ e 58.64 a- harivr kove6gan qaqdovmnyr5yv amynovrek no3n 0ru bidi q0si S7 Sar6 nyr5 isg #owhannesyan` 37.75gu badahin a3t qaqdovm6 cusyanin5 or 3a]ort 0ru an a- harivr1 Mi]azca3in ti6nyru5 irynx ovnyxa/ ‘okr da6 nyrga3ana3 no3n hrabaragu yv dortnyr 3a3darara/ yn ;e a3sro.ov;yan pyrmamp5 gu mo-6 no3n =o.owovrtin a-]yv pary6 undrov;ivnu n,a/ e ka3l mu 3a6 <abajaj;rjxuvin5 orowhydyv =amanagn e gamagan 2y-k6sy.movmow ga6 -a] tebi dymogradagan und6cor/i anxnylov yv yrgrin ,a6hyru ba,dbanylov1 Y;e und6ragan manr qaqdovmnyru dare i,qanov;yan ‘oqanxovmu _7 #owhannesyanin5 orowhydyv ink ,aha/ e kovenyrov 80 a- rov;ivnnyr5 ;eyv badaha/ yn haga0rinagan ararknyr yv zy./ararov;ivnnyr5 oronk sa6 ABAKA,0,a’yli gyrbow [yn ‘oqyr harivru yv ;e ink gu nyrga6 ga3n [yn grnar aztyl milione Hebdomadaire Arménienwyr]nagan artivnknyru5 gan6 3axne =o.owovrtu5 ov gu ,y,de avyli kovenyrov undrov;yan ar6 Armenian Weekly ISSN 0382-9251dysovin5 isg artivknyrov ,ad ;e undrov;yan masnagix oyve tivnknyrovn wra35 a-anx or Publié par /Published by‘okr darpyrov;yan baraca6 ;ygna/ov bidi [ulla3 ga-a6 ov,atrov;ivnu cravyn avyli kan Le Centre de Publication Tékéyan3in yrp kani mu dasnyag gam warov;ivn gazmo.u5 a3l` =o.o6 1000 0dar knni[nyrov1 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,harivryag mu kovenyr paz6 wovrtu ink bidi ga-aware Anxyal Hinc,ap;i5 Syr= Québec H4N 1Z5mamilion koveargo.nyrov me] gu yrgiru5 orbes a3s undrov;yan Sarcsyani hravyrow _affi Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162wj-yn darpyrov;ivnu ,ahylov miag 3a.;anago.u7 a3labes` #owhannesyan naqacahagan E-Mail: abaka@bellnet.cagam gorsnxnylov kovear6 S7 Sarcsyan bedk e timac6 <ar7 e] 13 www.tekeyanmontreal.org/modules/newsWyrundrova/ naqacah777 Syr= Sarcsyan hantibovm mu ovnyxa/ e ir Patas.anatou .mbagir^ undragan ,dabi badasqanadovnyrovn hyd1 AU:TIS PAGGAL:AN<ar7 e] 16en Naqacah Sarcsyan hantibman avardin usa/ ’anouzoumn;rou% e7 8A3s undrov;ivnnyru meg ancam yvs aba6 nouiratououjiunn;rou ;u )cosdos 1967-in1 xovxyxin5 or myr =o.owovrtu amynabadas6 gras;n;aki patas.anatou^ Undrov;yan a-a]in =amyrovn ar2anacrovy6 qanadov bahyrin garo.anovm e hamaqum6 SALBI MARKOS:ANxav5 or garc mu ;ygna/ovnyrov nyrga3a6 puvyl5 yv ji,t oro,ovmnyr ga3axnyl1xovxi[nyr [yn nyrga3axa/ irynx hamar n,ova/ Naqacah Sarcsyan ,arovnagylow ir q0sku Joronjoi patas.anatou^undrady.amasyru5 ovri,nyr [ovnein pavarar usa/ e7 8<norhagal ym im mrxagixnyrin` MATAJ MAMOUR:AN;ivow nyrga3axovxi[nyr1 _affi #owhannisyanin5 Hrant Pacradyanin Canada Lradovagan a.pivrnyr nayv ha.ortyxin5 ;e yv Baro3r Ha3rigyanin5 owkyr garo.axan 2nd Class $80 (QC & ON)naqgin naqacah _obyr; Ko[aryan yrgren Ha3asdani ka.akagan gyankovm ‘o’oqov6 1ère classe/first class $90paxaga3 ullalov badja-ow5 [masnagxyxav ;ivnnyr mdxnyl5 in2 hamar badiv e nranx hyd U.S.A. 1st class (US)$90undrov;ivnnyrovn1 mrxyl91 Autres pays/Other countries: Undrov;yan un;axkin zanazan ,r]annyrov Yzra’agylow undragan a3s hancrovanu S7 1st class (US)$120me] aganadysnyr dy.ygaxovxa/ yn5 ;e oro, Sarcsyan usa/ e7 8Mynk hamady. ov=yrow Per issue $1.75qaqdovmnyr dy.i ovnyxa/ yn5 mivs go.me Gyt6 garo.axank abaxovxyl polorin5 a3t ;vovm nayv Dépôt légal: Bibliothèque du Québecronagan Undragan #an2na=o.owi naqacah` myz5 or mynk garo. ynk lovr] ‘o’oqov;ivnnyrDicran Movgov[yan havasdyx5 ;e lovr] und6 mdxnyl yrgrovm5 yv dysanyli abaca3ovm trank PM40015549R10945raqaqdovmnyr [yn ar2anacrova/ undrov;yan dalov yn irynx artivnku1 Mynk wa.ovanix ,a6 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699a-a]in =amyrovn1 rovnagylov ynk a,qadanku1 Mivs go.me YAHG QW tidortagan a-aky6 Undrov;ivnnyrow o[in[ [i avardvovm5 a3llov;yan .ygawar :onin0 “ixovla 3a3dararyx5 sgsvovm e dkna]an a,qadanku1 Ys hbard ym “We acknowledge the financial;e a3n dy.amasyru5 ovr a3xyla/ yn tidor6 yv 3o3s ovnym5 or polor nrank owkyr [yn kovear6 support of the Government oftagan a-akylov;yan antamnyru5 ngada/ yn gyl im 0cdin5 ump-novmow gu m0dynan my/amas6 Canada through the Canadaor undrov;ivnnyru gadarova/ yn 0renki hama6 nov;yan oro,manu yv mynk ga3ovn mi]awa3rovm gu Periodical Fund (CPF) for ourbadasqan1 #i,yxnynk` or Ha3asdani naqa6 sgsynk hamady. zarcaxnyl Ha3asdanu` myr publishing activities.”cahagan undrov;ivnnyrovn mi]azca3in tidort6 a[ki lo3su5 myr bar/anku yv ‘a-k5 ‘a-k myrnyrovn ;ivu ganxni hazaru1 =o.owovrtin95 usa/ e HH Naqacah Syr= Sar6 “ydrovar 19-in5 wyrundrova/ naqacah` cusyan1
 3. 3. LUNDI 4 MARS 2013 - MONDAY MARCH 4, 2013 • ABAKA • 3S7 ?nntyan Jracalo3xi D0ni Ovraq A-i;ow :oron;o3iS7 Yrrortov;ivn Ygy.yxvo3 Sbasargo. Yryk SargavacnyrAr=anaxan Ha3rabydagan Srpada- Gontagi yv8S7 Nyrses <norhali9 <kan,anin D7 Zaryh A7 kahanan tasen#AROV:IVN TYR@AGYAN qoran par2ranalow gartax Ha3rabydagan srpada- gon6 S7 ?nntyan yv Asdova/a6 tagnyru13a3dnov;yan Jracalo3xi d0ni Carycin P7 Amyna3n Ha3oxa-i;ow 5 #ovnovar 2013 <a6 Ga;o.igosu ir 0rhnov;yanpa; yrygo35 :oron;o3i S7 cirin me] par2r gu cnahaderYrrortov;ivn Ha3asdanya3x sargavacnyrovn Ha3asdanya3xA-ak7 ygy.yxvo3 me] dy.i ovny6 A-akylagan S7 Ygy.yxvo3xav hantisavor srpazan ba6 irynx noviryal cor/ovneov;ivnu5darac1 azc0covd yv ygy.yxa,en paz6 Badaracyx ov ir badcamu martivn wasdagu5 a-akyla6‘oqanxyx Canadaha3ox ;ymi gan myr S7 ygy.yxvo3 yv az6A-a]nort` Cyr,7 D7 Pacrad ca3in myr noviragan =a-an6Ybs7 Calsdanyan5 iryn a-un6 cov;yan hanteb novirovmn ov;yraga3 ovnynalow ygy.yxvo3 naqan2aqntrov;ivnu5 untcu6hocyvor howiv` D7 Zaryh A7 /ylow` 8dagavin 2yr /nntawa3rKhn37 Zarcaryanu1 Bolisen yv Canada3en a-a]6 S7 Sy.anin sbasargyxin nortyr yn 2yz inknapovq sirowPr,7 sargavac yv Pr,7 ovra6 a,qo3= cor/ovneov;yan /a-a6ragir tbirnyr5 isg tbrax 3ylov havadarim myr =o.o6tasu a-a]nortov;yamp <ahe wovrti hocyvor gyanki parvokAl;ovnyani5 yrcyhonaharov6 gazmagyrbman yv myr ygy.yxvo3 nort Pacrad Srpazani5 dov6 wa3rgyan /ni ov hyd /ni myr;yamp Diana Wanesi 3a]o6 derovnabadover a-akylov;yan [ov;ivnu dy.i ovnyxav1 gyanki me]5 ta-na3 myr sy’a6.abes mygnapanyx S7 bada6 artivnavorman1 Derovnagan a.0;ken a-a] ganov;ivnu5 myr gyanki qor6raci yrcyxo.ov;ivnnyru5 mas6 S7 Sy.ani havadarim sba6 Pacrad Srpazan q0syxav 0r6 hovrtu5 ungyru5 parygamu5 myrnagxov;yamp` Ha3asdanen hiv6 savor5 ansasan novirovmow va3 d0nin a-i;ow 3avovr bad6 amynasiryli an2n ov co3ov;ivnurapar ka.aks cdnovo. so’6 /a-a3ylow :oron;o3i S7 Yr6 ,aji ir hiv;y. karoznyren a3s yrgri wra391ran0 Da;yvig A,ovryani1 rortov;ivn ygy.yxvo31 @yr ygy6 min5 arda3a3dovyxav hydyvyal A-a]nort Srpazanu i qoroxYgy.yxin lyxno. havadaxyal6 .yxasirov;yan yv /a-a3ov;yan gyrbow7 8Mynk ovraq ynk or srdi ,norhavoryx Garbis Srg7nyr wyraxa/` hocygan wa3ylkow ocin cy.yxig 0rinag yn ha3ov6 a3s qorhrtavor ci,yru mias6 {i[ekyanu5 <ahnovr Srg7 A36hydyvyxan hocybarar araro6 ;yan hamar cor/ylov i nbasd napar a-i;u g4ovnynank yv nyjyanu5 yv Minas Srg7 Syl6.ov;yan ov skan[yli yrcyxo.ov6 myr S7 ygy.yxvo3 ba3/a-ov6 ,norhu gu sdanank grgin an6 yanu oronk ar=anaxan Wyha6;ivnnyrovn1 ;yan5 myr =o.owovrti par0rov6 cam myr ,r;nyru panalov yv ’a- Ha3rabydi par2r cna6 D0nagan a3s ovraq a-i;ow5 ;yan5 ygy.yxanover 2yr un6 myr srdin me] y.o. ovraqov6 hadankin yv 8S7 Nyrses <nor63un;axs badaraci5 Garbis ;axki yv pazmartivn wasdagi ;yan ar2acancu wyrarda6 hali9 ,kan,anin5 ma.;yx orSrg7 {i[ekyan5 <ahnovr Srg7 par2r cnahadankow sirow trylov yv usylov or myz ‘rgi[ mu a3s megu yrpyk [ulla3 wyr6A3nyjyan5 yv Minas Srg7 Syl6 unta-a]ylow ;ymagal A-a]6 /nav5 ‘a-k Asdov/o3 par6 ]analov =amanag5 wyr]agedyan ar=anaxan` Carycin P7 norti qntrankin5 ha3rabyda6 2ovnknyrov me]5 yrgri wra3 qa6 irynx /a-a3ov;yan gyankinAmyna3n Ha3ox Ga;o.igosi gan a3s S7 gontagow gu ,nor6 .a.ov;ivn yv martganx me] me]5 a3l nor artivnk5 nor ira6srpada- gontagin yv 8S7 hynk a-akylagan myr S7 ygy6 ha,dov;ivn1 A3s 0rovan im ganov;ivnnyrov =amanag5 ulla3Nyrses <norhali9 ,kan,anin5 .yxvo3 8S7 Nyrses <norhali9 badcamu a3t qa.a.ov;yan nayv qonarhov;yan irynxmeoronk yrgar darinyre i wyr badovo3 par2r ,kan,anu91 hamar ha,dov;ivn gnkylov bad6 grdsyrnyrov orbes nyr,n[manansagarg novirovmow irynx Gontagi wyr]avorov;yan Wy6 camn e1 A3s0r #isovs manovg a-i;1 Srpazan Ha3ru ir q0s6/a-a3ov;ivnu gu madovxanyn ha’a-u sargavacnyrovn gu /novo. Asdova/ gov ca3 in2 yv kyru ,arovnagylow usav5 8S7:oron;o3i S7 Yrrortov;ivn paryma.;er ka]a-o.]ov;ivn5 2yz wyragancnylov5 ha,dyx6 Nyrses <norhali9 ,kan,aniHa3asdanya3x A-akylagan aryv,adov;ivn yv ygy.yxaser nylov myr inknov;yan yv myr zartarovmu ;o. ulla3 2yr govr/6ygy.yxvo3 S7 Qoranin yv yrc6 cor/yrov 3a]o.ov;ivn1 gadarylov;yan hyd1 kin nor ,norhi5 nor 0rhnov6[aqovmpin1 Gontagi un;yrxovmen ydk5 A3s0r #isovs gu /ni myr ;yan mi]ox myr sovrp ygy.yxvo3 Hantisavorabes 8Ovraq 3anovn Carycin Amyna3n Ha3ox srdyrovn me]1 Gu ma.;ym or6 me]1 A3s cnahadanki me] gulyr9 ,aragani yrcyxo.ov;yamp Ga;o.igosi5 2y-amp` A-a]6 beszi Asdova/ amen 0r5 amen <ar7 e] !$MAG6i #adovg #an2na=o.owu Sovrio3-azmagan cor/o.ov;ivnnyrovn masinzygo3x hrabaraga/ e MAGi #adovg #an2na=o.owu zygo3x hrabaraga/ e5 usdorovn Sovrio3 me] yrgov darinyre i wyr ,arovnagovo. g-ivnyrovnun;axkin5 hagamardo. go.myru -azmagan 3anxacor/o.ov;ivn6nyr gadara/ yn1 MAGi zygo3xin me] n,ova/ e5 or yrgov go.myru sbanna/ yvp-nov;ivnnyrov yn;arga/ yn qa.a. =o.owovrtu1 Usd zygo3xin53anxacor/ov;ivnnyru gadarova/ yn hagaga-awaragan ov=yrovgo.me yv [yn hasnir a3n [a’ani,nyrovn5 or iraganaxovxa/ ynga-awaragan ov=yru1 Zygo3xin hy.inagnyru go[ ura/ yn MAGi Abahowov;yan ;ivyru5 orme ydk nyrga3axovxa/ yn irynx yzragaxov;ivnu y.o.Qorhovrtin5 my.atryalnyrovn yv 3anxacor/nyrovn tem ov..ova/ zygo3xu5 or pa.gaxa/ e 131 e]yre1ampasdanov;ivnnyru Mi]azca3in Kreagan Tadaran 3an2nyl1 MAGi dovyalnyrow Sovrio3 me] 23 amisnyre i wyr ,arovnagovo. #an2na=o.owin antamnyru brazilxi “aovl0 “iny3rovi clqa6 zinyal paqovmnyrovn hydyvankow` zohyrovn ;ivu hasa/ e ,ovr] 70vorov;yamp5 yrgar =amanag ovsovmnasira/ yn Sovrio3 me] dy.i hazari5 oronx me] zohova/ ha3yrovn ;ivu m0davorabes hincovnyxa/ martov iravovnknyrov qaqdovmnyru5 nyra-yal zohyrovn dasnyag e1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 4 MARS 2013 - MONDAY MARCH 4, 2013 JORONJØWartananx Hyrosamardi D0nagadarov;ivnMATAD B& MAMOUR:AN Srpox Wartananx Z0rawarax yv >yvontyanx Hyrosamardi1562-amyagi d0nagadarov;ivnu n,ovyxav gazmagyrbov;yamp:oron;o3i Wartananx Asbydnyrov 8Ali,an9 Tahliji yvTsdyrk Wartananx 8Ardymis9 );yagi` hydyvyal pa=an6movnknyrow1 Giragi5 “ydrovar 3, 2013-in :oron;o3i S7 Yrrortov;ivnHa3x7 A-ak7 ygy.yxvo3 me] dy.i ovnyxav Sovrp yv anmah Ba6darac Srpox >yvontyanx yv Wartananx Hyrosamardi1 )rova3badaraci[n er ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37Zarcaryan or q0syxav 3avovr bad,aji karoz mu7 araro6.ov;yan nyrga3 er5 Ar=7 D7 Sarcis A7 Khn37 Givlyan1 #a6vard S7 Badaraci dy.i ovnyxav hocyhancsdyan ba,d0nWartananx Asbydnyrov y.pa3ragxov;ynen yv Tsdyrk Warta6nanx );yagen 3aved pa=nova/ Asbyd y.pa3rnyrovn yv ko3ryrovhocinyrovn i hancisd1 Ygy.yxvo3 araro.ov;ynen ydk nyrganyru ygy.yxvo3 8MagarosAr;inyan9 Srahin me] ges0re ydk =amu 1:30-in dy. cravyxinsy.annyrov ,ovr] yv hamdysyxin Ko3ryrov go.me badrasdova/;y;yv ja,i sbasargov;ivnu1 Sy.ani 0rhnov;ivnu gadaryx5Ar=7 D7 Sarcis A7 Khn37 Givlyan orme wyr] sgsav Warta6nanxi gazmagyrba/ hantisov;ivnu1 caryanu1 Der Ha3ru antratar2av Wartananxi masin ov ga6 Hraviryalnyrov ,arkin nyrga3 ein S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 byx nyrga3 0ryrovs usylow 8777 Bedk e bahyl ov bahbanyl myrA-ak7 ygy.yxvo3 howiv yv 0rova3 panaq0s` Ar=7 D7 Zaryh A7 annman ha3ryniku777 Wartananx Hyrosamardi imasd gov6Khn37 Zarcaryan5 Ali,an tahliji Sbarabyd` Minas Selyan dank yrp mynk ;igovnk gancnink yv 3i,adagynk myr nahadag6yv diginu Azad Selyan5 Ardymis );yagi Dirovhi M0na nyru yv Arxaqi zohyru7779 ,norhagalov;ivn 3a3dnyx War6Selyan5 Ygy.yxvo3 ?qagan Qorhovrti ‘oq adynabyd brn7 tananx Asbydnyrov yv Tsdyrk Wartananxi ko3ryrovn oronk)han )hannesyan5 Ar=7 D7 Sarcis A7 Khn37 Givlyan yv gazmagyrba/ ein so3n hantisov;ivnu10rova3 hantisawar` Brn7 Mada; P7 Mamovryan1 )rova3 hantisawaru5 >yvontyanx D0nin a-;iv ,norhavoryx Hantisov;ivnu sgsav Canada3i5 Ha3asdani yv <avar,ani D7 Sarcis A7 Khn37 Givlyanin5 ma.;ylow iryn aryv,ad 0ryr5ka3lyrcnyrow5 ta,nagi gadaro.ov;yamp Dig7 Elizabe; A,u6 in[bes nayv D7 Zaryh Kahanan5 or 21 darinyr a-a] >y6ki1 vontyanx D0nin 2y-natrova/ er1 #anovn Wartananx Asbyd6 Hantisawar naqgin Sbarabyd Mada; P7 Mamovryan ga6 nyrovn yv Tovsdryrovn5 in[bes nayv nyrganyrovn wyr a-av Derdaryx paxman q0sku5 dalow 0rovan badcamu yv aba sgsav H0r dara/ a,qadanknyru i ba3/a-ov;ivn13a3dacri cor/ovneov;ivnu1 #anovn Wartananx Asbydnyrov ov Tsdyrk Wartananxi5 #a]ortapar hantes ygan S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akyla6 Sbarabyd Minas Selyan yv Dirovhi M0na Selyan 3i,adagigan ygy.yxvo3 S7 Sahag6S7 Mysrob Azc7 <apa;0rya3 war6 nover mu 3an2nyxin Der Zaryh Kahana3in5 o.p7 y.pa3r=arani 6-rt tasarani a,agyrdovhinyren Lina Darakjyan5 Kyrim Kyrimi qa[kari c/acrov;ivnnyren min5 or dramatrova/mynyrcyx 8L-yx Ambyru95 m,agovm Magar Ygmalyani5 Manovel er o.paxyali go.agxin` Dig7 Loviza Kyrimi go.me1Srg7 Akjambazyan qor abrovmow ardasanyx #owhannes )rova3 hantisawaru5 so3n hantisov;yan5 paryma.;ov;ivn6<irazi 8Ha3yren9 kyr;ova/u5 Dovdovgi wra3 ylo3; ovnyxav nyru ‘oqanxyx Avac Sbarabyd Nigo.os A;inizyani yv AvacDar0n Mardirosyan5 or novacyx 8Dle Yaman95 polorn al ar6 Dirovhi Agnes Sahagyani5 ,norhagalov;ivn 3a3dnyx 0rova3=anaxan nyrganyrov /a’aharov;ivnnyrovn1 panaq0s D7 Zaryh A7 Kahana3in5 cy.arovysdagan 3a3dacri Xovxatrovyxav5 Gar0 Yryvanyani badrasda/ 8Avara3ri mas gazmo.nyrovn5 Capriel Selyani or Wartani darazowjagadamardi9 ancliaq0s paxadro.agan dysyrizu5 in[bes hivrungalyx nyrganyru5 Dig7 Wer=in Caprielyani5 or sira6nayv hadova/nyr Wartananx Asbydnyrov 8Ali,an9 Tahliji 30=ar dramatra/ er sy.annyrov /a.ignyru5 in[bes nayv ko36sdan2na/ Ha3asdani me] [ors civ.yrov /racri dysyrizu1 ryrovn ov y.pa3rnyrovn1 Hantisawar` Brn7 Mada; P7 Mamovryan hancaman0ren Hantisov;ivnu wyr] cdav Der Zaryh A7 Khn37 Zarcaryaninyrga3axovx 0rova3 panaq0s` Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zar6 Derovnagan A.0;kow yv bahbani[ow1Naqarar Hrano3, #agopyan5 fransaxi ?yragovdaganina-a]argyx Ha3asdani me] hasdadova/ sovriaha3yrova]agxov;yan hamady. /racirnyr iraganaxnyl HH s’iv-ki naqarar Hra6 havasarov;yan harxyrow zpa6 voraco3n cor/0n yv n,yx5 or Q0sylow HH s’iv-ki naqa6no3, #agopyan untovnyx Fran6 .o. badoviragov;yan ‘oqna6 2013-u HH s’iv-ki naqara6 rarov;yan a-a]nahyr;ov;ivn6sa3i Hanrabydov;yan ?yra6 qacah5 8+o.owrtagan ,ar6 rov;ivnu h-[aga/ e ha3ox nyrovn masin` H7 #agopyango3di antam` Cari06Me3lam =ovm miov;yan9 qmpagxov6 lyzovn ar=yvorylov5 bahbanylov nyrga3axovx sovriaha3yrov a6+oelu1 A3s masin gu dy.y6 ;yan ‘oqnaqacah1 yv sorwylov dari1 Naqarar ]agxov;yan ov..ova/ bydagangaxnyn HH s’iv-ki naqara6 Hivrin qntrankow Hrano3, #agopyan dy.ygaxovx5 or ka.akaganov;ivnu yv a3t ov.6rov;yan mamlo3 /a-a3ov;ynen1 #agopyan nyrga3axovx HH UNESCO-i go.me “ydrovar .ov;yamp HH s’iv-ki naqa6 Cari06Me3lam +oel Fran6 s’iv-ki naqararov;yan cor6 21-u 8Ma3ryni 0r9 jan[xovylovn rarov;yan go.me iraganaxovo.sa3en tovrs pnago. fransaxi6 /ovneov;ivnu yv ha3abahba6 a-i;ow` HH s’iv-ki naqara6 /racirnyru1nyrov nyrga3axovxi[ /yragov6 nov;yan ov..ov;yamp darovo. rov;yan go.me g4iraganaxovi Hantibman avardin5 H7dagann e5 ?yrago3di arda6 a,qadanknyru S’iv-ki` 3ad6 ma3ryniin novirova/ 2y-narg6 #agopyan /yragovdagan Ca6kin cor/yrov5 ba,dbanov;yan gabes Fransa3i ha3gagan nyrov ,ark1 N,ovyxav Ha3as6 ri06Me3lam +oelin a-a]argyxyv zinova/ ov=yrov 3an2na6 hama3nkin me]1 dani me] fransyreni la3n Ha3asdani me] hasdadova/=o.owi kardov.ar5 Yvroba6 Naqarar #agopyan ant6 dara/man5 2012-in Franka6 sovriaha3yrovn a]agxov;yangan cor/yrov 3an2na=o.owi ratar2av ma3ryni lyzovin ga6 fonia3i mi]azca3in gazma6 hamady. /racirnyr iraga6antam5 gananx iravovnknyrov ryvorov;yan` ipryv azca3in ink6 gyrbov;yan Ha3asdani an6 naxnyl1yv gananx ov d.amartox mi]yv nov;yan bahbanman gary6 tamagxov;yan masin1
 5. 5. LUNDI 4 MARS 2013 - MONDAY MARCH 4, 2013 • ABAKA • 5Agnarg` Novirova/8Ma,dox Gr;agan Himnatram9in qorhrtagxapar5 oro,ovyxav 3adgaxnyl yn ov a-an2in orag [yn nyrga3axnyr1 Or6ARMINH QHØ<KHR:AN darygan $1.000, orow garyli bidi ullar bes ganon5 Himnatrami sanyru gu 3aja6 hocal o[ mia3n ovsman war2u5 a3lyv gy6 qyn Yryvani Bydagan Hamalsarani ci6 2005 ;ovaganin er yrp /novnt a-av xov;yan ba3mannyrov hyd gabova/ 3ara6 dov;yan darpyr pnacava-nyrov 3adgax68Ma,dox Gr;agan Himnatram9u5 Mon;6 gix /aqsyr1 Gr;agan hasdadov;ivnnyrov va/ pa=anmovnknyru5 oronx ngadmamp an6reali Ycibdaha3yrov Ungyragxov;yan undrov;yan baraca3in naqabadvov;ivnu darpyr [e Badasqanadov Marminu5 na6naqa2y-nov;yamp ov sgizpu trovyxav drovyxav Yryvani Bydagan Hamalsara6 qabadvov;ivnu dalow yrgri nyrga3 ira62005-2006 ovsovmnagan dary,r]anin1 nin5 ha,ovi a-nylow or a3ndy. gu cor/yn wijagi me] a-avyl 0cdagar ov garyvorUn;axig 2012-2013 ovsovmnagan dariow5 darpyr masnacidov;ivnnyrov ,ad pa=an6 masnacidov;ivnnyrovn13i,yal Himnatramu gu ;yvagoqe ir co3ov6 movnknyr5 yv an ovni nayv a3n a-avylov6 Ma,dox Himnatrami san tar2o. ;yg6;yan ov;yrort ,r]anu1 A3=m nyrga3axovo. ;ivnu5 or )=antag Marmni oro, antam6 na/ovn5 in[bes agnargovyxav5 orbescrov;ivnu noro3; mu [e un;yrxo.i hamar5 nyr gu ba,d0nawaryn hon5 orbes ta6 a-a]nahyr; anhra=y,dov;ivn bedk ekani or darpyr a-i;nyrow arten lo3s yn saq0s1 ovsman me] hantes ca3 par2r xovxani,6dysa/ anhra=y,d dy.ygov;ivnnyr ha.or6 A3sbisow5 3armaraco3n ngadova/ oro6 nyrow1 A3s5 in[bes nayv gyxov;yan anorto. 30tova/nyr7 ovsdi5 avylort ngadylow ,ovmn ar=anaxa/ ullalow havanov;yan5 ba3mannyru m,dabes ngadi yn ovnyxa/manramasnov;ivnnyrov antrata-nalu5 bedk er arten mda/yl niv;agan mi]oxnyr Mon;reali ov Yryvani hamabadasqana3sdy. bidi dank unthanovr badgyru ha3;a3;ylov masin1 A-a]in yv himnagan Marminnyru5 orovn i hydyvank5 a- a3s0ranxa/ y0; darinyrovn /avalova/ cor6 a.pivru gu hantisanar Ycibdaha3 war6 undrova/ polor sanyrn irynx trsyvora/ yn/ovneov;yan1 =arannyrov naqgin sanyrov5 barpyra6 ipryv ar=anavoraco3n ovsano.nyr ov ,r]a6 Himnatramn5 in[bes cidynk5 go[ova/ par5 kani mu darin meg gazmagyrbovo. navardnyr1 Tivrin [er5 an,ov,d5 anxa/er sdan2nylov niv;agan hoca/ov;ivnu havakagan ,r]abdo3dnyrov ygamovdu1 y0; darinyrovn Himnatrami anxa/ ov.in5ha3rynapnag ha3azci yv ovsman me] 3a-a6 Gar nayv a3l mi]oxa-ovmnyre 2y-k pyrova/ yrp gynxa.a3in ba3mannyrov 3arajovn]atem a3nbisi ovsano.nyrov5 oronk [ov6 niv;agan ,ahu1 Mdahocov;yan a-i; s.ov;yan yv ovsman war2i barpyragannin pavarar mi]oxnyr orbeszi garynan dovo. baracan a3n er5 or naqadysova/ 3avylovmi hydyvankow bedk er5 hamaba6wjaryl masnacidagan par2raco3n ovsovm6 /raciru bidi cor/atrover o[ ;e sahma6 dasqanapar5 par2raxnyl nayv ovsano.inna-ov;yan ka-amya3 ,r]ani hamar ba6 na’ag =amanagami]ox mu mia3n5 a3l 3adgaxovo. niv;agan 0cnov;ivnu1 Bidihan]ovo. covmaru1 Artaryv5 lovr] mdo6 co3adyver ,arovnagapar yv anuntme]5 n,yl or y.an nayv darinyr yrp garylirovmnyrov dy.ik dovo. qntir mun er a-a6 ovsovmnagan ivrakan[ivr dary,r]ani y.av undryl o[ ;e hinc5 a3l bagas ;ivow]atrova/u5 oru ji,t yv artivnaved 2yvow hamar sdan2nylow howanavorov;ivnu nor sanyr7 nman qaqdovmnyru5 saga3n5cor/atrylov hamar gazmovyxav 9 antam6 sanyrov1 Anhra=y,d er5 ovrymn5 ipryv hazovateb ein ov paxu gu lraxover yrpnyre pa.gaxa/ Marmin mu5 or gu cdnover anqaqdyli himk ovnynal ga3ovn trama6 3armar a-i;ow hinci ‘oqaren g4un6Mon;real5 nayv 7 hoci untcrgo. )=an6 clovq7 parypaqdov;ivn er or a3tbisin drovein wyx gam y0; hoci1 Orkan altag Marmin mu` Yryvani me]1 Cor/i ba6 garyli y.av abahowyl ,norhiv Ycibda6 t=ovar5 a3novamyna3niv5 cor/u or sgsa/dasqanadovov;ivnu 3an2n a-a/ Mar6 ha3yrov Ungyragxov;yan War[ov;yan dra6 er y0; dari a-a]5 ir himnagan sguz6minn5 an,ov,d5 ir gadara/ ivrakan[ivr matra/ covmari1 Himnatramn a-an2nagi povnknyrow mnax anyryr yv a3s0r an guka3li hamar ha,ovydov e Ycibdaha3yrov cnahadank ov yraqdacidov;ivn gu xov6 nyrga3ana3 35 san6sanovhinyrow5 oronxUngyragxov;yan War[ov;yan5 orovn gu xapyre nayv canadapnag ov amyrigapnag 17 hocinyrn arten tar2a/ yn ,r]ana6nyrga3axne cravor dy.ygacir` /avala/ noviradovnyrov ngadmamp7 anonx ,arkin vardnyr1cor/ovneov;yan masin5 amen dary,r]ani y.an a3nbisinyru oronk niv;agan a-a6 In[bes gu dysnynk5 pyrova/ dovyalnyruavardin1 N,ynk5 or agnargova/ zo3c da2y-n irynx 0=antagov;yamp g4aba6 gu wga3yn ;e /raciru5 orovn hydamovd eMarminnyrn ovnyxan antamnyrov ‘o’oqov6 howein ovsano.i hamalsaran untovnylov6 Ma,dox Himnatramu5 g4iracor/ovi usd;ivnnyr` i hydyvank a-an2in anhadnyrov ;ynen min[yv ovsovmna-ov;yan avardn unt6 naqadysova/i yv Hamalsaran untovnova/waqjanovmin5 nayv a3l hancamanknyrow7 curgo. [ors darinyrov hamar bahan]ovo. sanu 2y-k gu pyre ‘a’aca/ masnaci6nyrga3is5 anonxme ivrakan[ivrn ovni 9 covmaru1 dov;ivnu` lavaco3n artivnknyrow ta-nalowantam1 In[bes n,ovyxav5 Himnatrami sanyru gu ,r]anavard1 A3s 2yvow ir avardin gu Badasqanadov marminu or bedk e hantisanan Yryvani Bydagan Hamal6 hasni Himnatrami sdan2na/ howana6gazmagyrber /racri iracor/ovmu5 3armar saran untovnovo.nyru1 Ipryv paxa-ov;ivn5 vorov;ivnu ov gu sbasovi or ,r]anavardn5ngadyx ovsovmnagan ivrakan[ivr darova3 wyr]in darinyrovn y.an a-an2in kani mu arten zinova/ anhra=y,d cidylikow5hamar sdan2nyl hinc ovsano.i howana6 tebkyr yrp Himnatramn ovnyxav par2r movdk cor/e gyanki asbarez1 Iraganov6vorov;ivnu1 In[ gu wyrapyri Himnatrami xovxani,nyrow hantes ygo. san nayv ;yan me]5 saga3n5 ‘a3lovn dovyalnyrowsan tar2a/ ovsano.in dramatryli cov6 P=,gagan Hamalsaranen ov Yryvani Yra6 hamalsaranagan ovsovmn ampo.]axovxa/marin5 Yryvani )=antag Marmni hyd =u,danoxen1 Nman ,y.ovmnyru hazovateb <ar7 e] !$So’ran0 Ano3, #owhannisyan yrgov darovanba3manacir gu sdoracre Londoni Arka3agan )’yra3in hyd Londoni Arka3agan )’yran nyrov5 qmpawarnyrov yv pymat6 yra=,dov;yan yv pymatrov;yangu 3a3dne5 or hinc yrci[nyr` ri[nyrov masnacidov;yan1 pa=innyrov a,qadankin5 mar6undrova/ 3isovn yrgirnyrov 365 Yridasart Arovysdacednyru zuvylow 0’yra3in arovysdi hyd;ygna/ovnyren` bidi masnag6 irynx asbarezi symin cdnovo. a-n[ov;ivn ovnyxo. polor mas6xin Jy; “arkuri anovan Yri6 mi]azca3in arhysdawar= nacidov;ivnnyrovn me]1dasart Arovysdacednyrov arovysdacednyr yn5 oronk ar6 Anonk g4a,qadin Arka3a6?racrin5 Sybdympyr 2013-en ten harg y.a/ ‘or2a-ov;ivnu gan )’yra3i yra=i,dnyrovn5sgsyal1 2y-k 2ca/ yn hamabadasqan lyzovi ovsovxi[nyrovn5 a3xylov Undrova/ hinc yrci[nyrn yn masnaced ungyrov;ivnnyrov hyd yrci[nyrovn5 pymatri[nyrovn yvHa3asdanen` so’ran0 Ano3, a,qadylow1 Anonk ovsano.nyr qmpawarnyrovn hyd1 Ungyrov6#owhannisyan5 _ovsia3en` my6 [yn5 a3l Arka3agan )’yra3in ;ivnu amen tivrov;ivn gov da3xoso’ran0 Nady=da Karia6 hyd yrgov darovan ba3ma6 arovysdacednyrovn5 orbeszizina5 Irlanda3en` myxoso’ra6 nacir sdoracra/ ba,d0nya6 nyrsovzovylow Arka3agan )’y6n0 _y[ul Kylli yv “or;ovcalen` nyr1 ra3i gyankin me]5 py.mnavorovi;ynor Loviz Gomyz1 Yridasart Arovysdaced6 irynx da.antu1 A3s /raciri nbadagn e nyru gu masnagxin Arka3aganzarg dal yridasart yrci[6 )’yra3i clqavor tyryrovn5
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 4 MARS 2013 - MONDAY MARCH 4, 2013HPUM wirtoval (hamagarc[a3in)coleji manovgnyrov ha3yrentasavantov;yan nor /raciru Wyr]yrs Yryvani me] HPUM6yan hama6 dyxovm mu1 Isg a3n wa3ryrovn me] ovr [gangarc[a3in 8Wirtoval Colej9i dn0ren no3nisg ha3gagan ,apa;0rya3 tbrox6Yrovant Z0ryan paxovmu gadaryx no3n nyr5 3adovg /racir m,agova/ e dan me]trov;yamp manovgnyrov hamar ha3yren anonx ha3yren lyzovi tasavantov;yan ha6lyzovi tasavantov;yan /racrin1 mar1 8Gu ;over ;e mia3n [a’ahas anhadnyr Qa.i mi]oxav tasdiaragov;yan meg 2100 ovsano.nyr sorwyxan ha3yren lyzovn5gariku ovnein ma3ryni lyzovi tasavan6 a3l darpyragu5 or zarcaxovxa/ e brn7 badmov;ivnn ov m,ago3;u1 Isg anxyaltov;yan5 saga3n hydzhyde zcaxink ;e Z0ryan5 jadragi (chess) tasavantov6 Hogdympyrin5 a-a]in ancam ullalow5yraqanyrov me] al ga3 no3n xangov;ivnu9 ;ivnn e1 Mosgova3en min[yv {ili5 ,r]anavardnyrovn3a3dna/ e coleji dn0ren Yrovant Z0r6 Ha3asdani me] my/ =o.owrtaganov6 gadarovyxav 8wirtoval wga3agannyr9ovyanu5 yv badrasda/ e ;e qmpa3in yv ;e ;ivn wa3ylo. a3s qa.u garyvor e or yra6 dov[ov;ivnu1anhadagan hinc daryganen wyr ‘okryrov qanyru sgsin sorwil wa. darike1 A3s6 Brn7 Z0ryan 3a3dna/ e nayv5 ;e a3s3adovg ha3yren lyzovi tasavantov;yan nor bisi /racir mu sgsa/ e m,agovil cor6 t a s a v a n t o v ; i v n n y r o v w a r g y r u ( c re d i t s )/racryr1 8Tasarana3in darpyragu ar6 /agxov;yamp Ha3asdani jadragi aga6 gavylxovin ovsano.nyrovn hamalsarannyrovten isg sgsa/ e girargovil Bovenos A3resi tymia3in5 badrasdylov hamar 80n6la3n9 me] covmara/ wargyrovn wra31 Isg orka|nyv Di;ro3;i ha3gagan tbroxnyrov me]5 yv tasun;axk mu7 yv orowhydyv Ha3asdani =amanag gu bahan]e lyzovn sorwilu7 y;eun;axku ,ad lav e9 avylxovxa/ e brn7 tbroxnyrov me] a3=m bardatir e jadra6 an2u pnav dy.yag [e lyzovin5 polor ma6Z0ryan1 gi tasavantov;ivnu5 yv jadragi pava6 gartagnyru ampo.]axnylov hamar gu ga6 A3=m /raciru gu sgsi cor/atrovil rar ovsovxi[nyr [gan5 a3s /raciru g0c6 r0di ov; y-amsyagi5 saga3n my/amas6nayv Aryvylyan Yvroba3i yv Wrasdani dacor/ovi no3nbes hy-avor civ.yrov tbrox6 nov;ivnu ga3ke]i wra3 inknaknnov;ivnow gume]1 Yv orbeszi yraqan lyzovi ovsovxman nyrovn me]1 j,te magartagu ovrge bedk e sgsi hy6m0dyna3 orbes hajyli qa.5 0cda6 Brn7 Z0ryan dy.ygaxovxa/ e ;e Wir6 dyvil tasun;axknyrovn1cor/ova/ yn ovsovx[in yv ‘okryrovn /an0; tuval Coleji hasdadovmen i wyr anxyal 8)ryr9mivl;imedia3i gyrbarnyr yv dinamik m06 yryk darinyrovn5 63 yrgirnyre avyli kan barpyra;yr;Arxaqi me] L>H Naqacahu HPUM6i .ygawarin hyd knnarga/ e Arxaqi me]gu ga-ovxovi nor iraganaxovo. /racirnyru-azmagan ovsovmnaran Arxaqi Hanrabydov;yan naqacah Pag0 Sahagyan “ydrovar 21-in untovna/ e Ha3 Parycor/agan Unthanovr Miov6 ;yan (HPUM) Ha3asdani nyr6 ga3axovx[ov;yan dn0ren Ar’i Wartanyanu1 A3s masin gu dy.ygaxnyn L>H naqacahi a,qadagazmi dy.ygadovov6 ;yan clqavor war[ov;ynen1 Hantibman un;axkin knnar6 gova/ yn miov;yan go.me Ar6 xaqi me] iraganaxovo. dar6 pyr /racirnyrov hyd gabova/ harxyr1 Naqacah Sahagyan par2r byrov untla3nman5 in[bes nayv cnahada/ e Ha3 Parycor6 a,qarhi darpyr yrgirnyrov /agan Unthanovr Miov;yan me] hamaha3gagan garyvora6 tyru ha3ryniki ,enaxman ov co3n himnaqntirnyrov artara6 zarcaxman5 S’iv-ki hyd ga6 xi nyrga3axman cor/in me]1 Ky;rin E,;un yv Syrge3 Lavrow Arxaqi Wank civ.u /na/ paryrar Lyvon Ha3rabydyan knnarga/ yn L> hagamardov;yansdan2na/ e mygynasov;ivnu Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov6 a-n[ovo. harxyr;yan me] ga-ovxylov ha3 z0rawarnyr Sovforowi yv Madatowi3i,adagin novirova/ -azmagan ovsovmnaranin5 or gu hama6 Yvrobagan Miov;yan ar6garce z0rawar Arcadi Der :ateosyanu1 dakin ka.akaganov;yan har6 Usd z0rawarin5 abaca3 zinovoragannyru a3s gytronin me] xyrow par2r nyrga3axovxi[bidi ovsanin tbroxagan dariken sgsyal1 8Nman ovsovmnaran6 Ky;rin E,;un5 “ydrovar 19-innyri ‘or2 ga3 _ovsasdani5 in[bes nayv Fransa3i me] yv _ovsasdani Ta,nov;yan ar6AMN6ovm1 Myr nbadagn e ‘oqa-yl ardyrgri ‘or2u9 usa/ e dakin cor/ox naqarar Syrge3an yv avylxovxa/ e ;e Ha3asdani yv Arxaqi ba,dbanov;ivnu Lavrowi hyd hantibman =a6hama3n ha3ov;yan bardkn e1 manag5 i ;ivs dara/a,r]a6 _azmagan nor ovsovmnaranu bidi hamabadasqane artia6 na3in a3l qntirnyrov5 knnar6gan mi]azca3in polor [a’ani,nyrovn1 Paxi -azmagan yv gyn6 ga/ e nayv Ly-na3in >arapa.i hagamardov;yan a-n[ovo. har6xa.a3in masna,enkyrovn5 ovsovmnaranu bidi ovnyna3 hantisov6 xyr1;ivnnyrov my/ srah5 fov;boli ta,d5 p-nxkamardi5 ump,amardi 8Ys dysagednyrov _T AC naqarar Lavrowi hyd ovnyxa/ ymov /anramardi har;agnyr5 baske;boli5 wolle3boli ta,dyr5 pax yv ga-ovxo.agan ‘oqanagovm1 Mynk knnarga/ ynk ,ark mu;ynisi har;ag5 in[bes nayv ir mrcadov bardezu yv /a.ga6 ka.akagan harxyr95 am’o’ylow ir hantibovmu` untc/a/ enoxu1 Ky;rin E,;un1
 7. 7. LUNDI 4 MARS 2013 / MONDAY MARCH 4, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E L’ascension du LUNDI 4 MARS 2013 spectre ottomanLes secrets et l’envoûtement Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian bre ethnique. La Turquie ne reconnaît même pas le gouverne- et publié dans The Armenian ment chypriote légitime, membrede pierres Mirror-Spectator en date du 9 février 2013 de l’Union européenne, quel que soit son plaidoyer pour y adhér- er. Le ministre turc des Affaires Lorsque l’Irak a été occupée, étrangères, Ahmet Davutoglu, a la Turquie s’est précipitée pour dépeint la domination ottomane relancer sa quête de l’héritage en termes idylliques prétendant ottoman sur la partie nord du que les nations soumises pays riche en pétrole, en util- vivaient en parfaite harmonie et isant la minorité turkmène que leurs droits humains étaient comme cinquième colonne. La respectés. Il est ainsi devenu le majorité kurde a devancé cette promoteur nostalgique des action, a établi une réglementa- ottomans. Les Arméniens, ainsi tion autonome et les États-Unis que d’autres nations, se trou- ont empêché la Turquie de vaient à l’autre extrémité du démembrer l’Irak en sa faveur, spectre de fer et de sang, et con- même s’ils ont autorisé, encour- naissent très bien son impor- agé et participé à des raids turcs tance et son impact sur les pays contre les Kurdes. Ani, la ville renommée des mille et une églises, a été proclamée la capitale de les plus fragiles qui peuvent être Si la Turquie n’a pas obtenul’Arménie par le roi Ashot III (le Miséricordieux) en 961 ap J.-C. il y a quelque pris au piège une fois de plus de poste de contrôle, ce n’estmille cinquante ans. Ani, qui existait depuis l’ère néolithique, était devenue un sous ce règne sanglant. pas parce que les Kurdes jouis-grand centre de la culture et du commerce durant le Moyen Âge. Ani a tenu le Pour l’Occident, la Turquie est sent d’une grande attirance, maiscoup et a survécu aux guerres, aux sièges et à plusieurs invasions. Mais il a fallu un allié de confiance. Pour le parce qu’Israël a pignon sur rueun tremblement de terre pour anéantir cette belle ville. Aujourd’hui, cette mag- monde islamique, la Turquie est dans cette région, et influence lanifique cité en ruine est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. le porte-étendard des idéaux vague des événements. Gamar (arche, en arménien), le comité d’architectes et d’ingénieurs de la islamiques et le « défenseur » Une autre dimension de laCABC, ainsi que les organisations culturelles arméniennes du Grand Montréal, des droits des Palestiniens. Pour revendication ottomane de laavec le concours de l’Ordre des architectes du Québec, planifient une célébra- Israël, il est le seul allié Turquie se situe bien sûr dans letion pour cet important anniversaire d’Ani, par une exposition au Musée des stratégique dans la région pou- Caucase, où la Turquie etmaîtres et artisans du Québec à St-Laurent du 27 février au 24 mars 2013 et par vant l’aider à maintenir son l’Azerbaïdjan sont présentésdes conférences dans les centres communautaires ou culturels arméniens de hégémonie au Moyen-Orient. comme une seule nation avecMontréal, et aussi à Toronto et Ottawa. Mais, pour les dirigeants actuels deux gouvernements. Par con- Des photographies anciennes et récentes, accompagnées de rubriques his- de la Turquie, toutes ces rela- séquent, il n’est pas surprenanttoriques et interprétatives, seront exposées au Musée. Le directeur du Musée tions extérieures sont des fac- que, récemment, le Présidentnational d’Architecture d’Arménie à Erevan, le Prof. Dr. Ashot Grigoryan, qui teurs utiles ou des blocs de con- Ilham Aliyev d’Azerbaïdjan aitparticipe activement à la préparation de l’exposition, est invité pour présenter struction ayant pour but de faire revendiqué l’ensemble du terri-des conférences, où l’importance historique et architecturale d’Ani sera le sujet revivre le rêve ottoman. toire de l’Arménie comme terrede discussions. Des visites au Musée seront organisées pour les écoliers afin Pour toutes les nations qui ont historique azérie.d’éveiller en eux l’héritage universel et architectural de la culture arménienne. souffert de la domination Alors que les nations turques C’est une exposition à ne pas manquer. ottomane, le succès des grands d’Asie centrale demeurent hors desseins de la Turquie ne signi- de portée d’Ankara, les rêves Le comité organisateur fie que tristesse et malheur. ottomans de cette dernière ont GAMAR - Section d’architectes et d’ingénieurs de CABC Mais, malheureusement, eu plus de résonance dans les en collaboration avec Ankara a fait des avancées dans Balkans. Durant les guerres Association des FEMMES ARMÉNIENNES du Canada ses ambitions, alimentées par sa révolutionnaires bolcheviques, HAMAZKAYIN association culturelle arménienne puissance économique et mili- Enver Pacha a essayé d’unir les - Branche SANAHIN de Montréal taire. pays d’Asie centrale et d’en Association culturelle arménienne TEKEYAN Depuis 1974, la Turquie devenir le chef (le califat). UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE occupe 38% de l’île de Chypre, et L’indépendance du Kosovo a été l’Occident, qui se prosterne un cadeau de l’Occident auLe Président Sargissian promet de lutter devant Ankara, considère le con- flit comme un problème entre monde islamique afin de contre- balancer ses attaques au Moyen-pour la reconnaissance du génocide deux partenaires égaux, pas Orient, démentant ainsi l’anti- nécessairement une agression islamisme des Etats-Unis et de Le centenaire du génocide envers tous les pays qui reconnaissent contre l’intégrité territoriale l’Union Européenne.arménien est un événement important le génocide arménien. » d’un pays souverain. Nous Aujourd’hui, il n’existe pasqui doit être reconnu, a déclaré le M.Sargissian a assuré son auditoire devons nous rappeler que l’île de d’arrangement politique dans lesprésident Serge Sargissian lors d’une que comparer le 100e anniversaire du Chypre a été cédée à l’Angleterre Balkans sans la participation etrencontre avec les électeurs du district génocide arménien à un tsunami, en 1878 à la Conférence de le consentement de la Turquie,de Malatia-Sebastia, le 5 février comme cela se fait dans la presse Berlin, alors que l’article 16 de la ancienne puissance coloniale dedernier, dans le cadre de sa campagne turque est stupide. « La reconnais- Conférence de San Stefano a été la région.électorale. sance du génocide n’est pas seulement édulcoré pour donner un coup Plus dangereuse est la « Le 100e anniversaire du génocide une question morale mais aussi une de main au sultan ottoman afin présence de la Turquie enarménien est à la porte, c’est une ques- question de sécurité, car en niant le qu’il poursuive sa politique Bulgarie, qui a souffert de lation importante et cruciale. Nous génocide, la Turquie met en danger la meurtrière contre les Arméniens. domination ottomane pendantallons lutter pour la reconnaissance du sécurité nationale de l’Arménie », a-t-il En bref, il s’agissait d’une 500 ans. De nombreux soulève-génocide arménien aussi longtemps ajouté. opération politique payée par le ments ont été écrasés dans leque nécessaire », a déclaré M. M. Sargissian a déclaré qu’un nou- sang arménien. Depuis l’occupa- sang, mais pendant la guerre desSargissian. Les mots « génocide » et « veau comité dirigé par le président tion de l’île, Ankara a peuplé le Balkans de 1912-1913, une coali-eghern » sont les mêmes, et même arménien avait été formé pour organis- secteur nord par des paysans tion des forces bulgare, grecquesans utiliser le mot « génocide », le er les événements consacrés à la com- venus de l’intérieur de la Turquie et serbe, a finalement chassé lesprésident américain a tout dit, » mémoration du 100e anniversaire du dans le but d’en changer l’équili- Suite à la page 8ajoutant, « nous serons reconnaissants génocide arménien.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 4 MARS 2013 / MONDAY MARCH 4, 2013Kim Kashkashian remporte un prix Grammy pourle meilleur solo instrumental classique La 55e édition des Grammy Awards s’est tenue le Frieburg Musikhochschule, puis à la Hanns Eisler10 février dernier, et de nombreux prix ont été remis Hochschule à Berlin à partir de l’hiver 1996. Kimau cours de la cérémonie qui avait lieu au Staples Kashkashian poursuit également une activité deCenter, à Los Angeles. chambriste, qui la conduit régulièrement aux Kim Kashkashian a remporté le Grammy pour le Festivals de Marlboro, Santa Fe, Spoleto,meilleur solo instrumental classique : « Kurtág and Lockenhaus et Salzbourg.Ligeti: Music for Viola. » S’impliquant beaucoup dans la musique Kim Kashkashian, née à Détroit dans le Michigan, d’aujourd’hui, aussi importante pour elle que lesEtats-Unis, le 31 août 1952, est une artiste améri- grandes œuvres du répertoire, elle apprécie lacaine d’origine arménienne. recherche de nouvelles directions et formes, et Elle étudie l’alto au Peabody Conservatory of entretient des relations étroites avec des composi-Music de Baltimore avec Walter Trampler et Karen teurs tels que Goubaïdoulina, Jolas, Bouchard,Tuttle. Lauréate du concours Lionel Tertis et du Penderecki, Eötvös... Elle a créé notammentARD de Munich, elle débute une carrière interna- plusieurs œuvres contemporaines comme letionale de soliste, jouant régulièrement sous la direc- Concerto pour alto de Linda Bouchard et Replica detion de Riccardo Muti, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Peter Eötvös qui lui est dédié. Elle joue sur un altoMehta et Riccardo Chailly, aux États-Unis, en fabriqué à Crémone en 1617 par la famille Amati.Europe et au Japon. Elle a également participé à l’album In Praise of Elle se perfectionne encore pendant plusieurs Dreams du saxophoniste Jan Garbarek enregistré enannées au Mannes College of Music ainsi qu’à 2003 et à divers albums de musique traditionnellel’Université d’Indiana à Bloomington, avant de arménienne.s’installer en Allemagne en 1989 où elle enseigne à laBail résilié à Chypre L’ascension... Suite de la page 7 ne peut tirer de balles. À la suite de cette agression, M. Dogan a démissionné de la direction de son parti, le « Mouvement pour les dirigeants ottomans de la région. droits et libertés », qui détenait le Notre général Antranik a participé pouvoir de la minorité turque et au mouvement de libération de la avait permis de remporter des Bulgarie, où il a légitimement sièges au parlement. obtenu le titre de général. Sinon, il Le jeune homme armé, Oktay serait entré dans l’histoire comme Yenimehmedov, était un ancien chef de guérilla. membre du parti de Dogan, qui a Malgré le fait que les Bulgares quitté le parti pour une option plus aient subi le même sort que les radicale, le parti « La liberté et la Arméniens sous la domination dignité», fondé par un ancien turque, le gouvernement bulgare député de Dogan, Kassim Daly, qui n’a pas réussi à adopter une réso- prétend être un disciple de la poli- lution reconnaissant le génocide tique panturque de M. Erdogan. arménien, en raison de l’opposi- Par ailleurs, le fondateur du tion de sa faction turque au parti, Kassim Daly, a été officielle- Selon le quotidien turc Milliyet, les responsables de l’Université du Proche- Parlement. Sur une population de ment félicité par Erdogan lui-Orient située dans la section occupée de Chypre ont annoncé qu’ils faisaient sept millions, un million de Turcs même. Par conséquent, nous con-marche arrière dans la location de l’église et monastère du 14e siècle Sourp représentent 6% des élus dans un statons que l’incident télévisuelAsdvadzasin à la suite des protestations des États-Unis. parlement de 240 sièges. La situa- était un jeu de pouvoir entre Le bail de 10 ans, qui avait été illégalement accordé par un organisme de fon- tion de la minorité turque en groupes minoritaires turcs dedations religieuses de la partie occupée de Chypre à l’Université du Proche- Bulgarie n’a pas toujours été aussi Bulgarie, tentant de radicaliserOrient a été critiqué par les Etats-Unis et les Nations Unies dans le cadre du confortable. Dans les années 1980, leurs activités politiques dans leProgramme de développement-action pour la coopération et la confiance le dirigeant communiste Todor pays.(PNUD-ACT), qui avait financé la restauration de l’Eglise arménienne. Jivkov avait lancé une campagne Les Turcs doivent enfoncer leur Lorsque le chef de Chypre occupée, le Derviche Eroglu a assisté à d’assimilation culturelle, ce qui a agenda politique où ils peuvent.l’Assemblée générale des Nations Unies, il lui a été demandé de trouver un règle- obligé les Turcs à fermer leurs C’est compréhensible. Mais ce quiment immédiat à la question, les fonctionnaires soulignant que le bail allait à mosquées et leurs écoles et à est incroyable, c’est quel’encontre de l’intention du projet. adopter des noms slaves. À la suite l’agresseur n’a été ni puni ni répri- L’ambassadeur des Etats-Unis à Chypre John Koenig également exhorté les de cette campagne, 300 000 Turcs mandé. Au contraire, le Présidentdirigeants de la partie turque de Chypre à remédier immédiatement à la situa- de souche sont retournés en bulgare Rosen Plevneliev a justifiétion, disant que ce serait une erreur de transformer le monastère arménien en un Turquie. l’incident comme étant une contri-centre d’études. Jusqu’à récemment, le chef de la bution au processus de démocrati- En novembre, Vartkes Mahdessian, le représentant de l’Arménie au par- minorité turque était Ahmed sation du pays.lement, avait déclaré une telle démarche allait à l’encontre de l’intention initiale Dogan, un personnage politique Depuis que les Turcs se sont dedu projet. relativement modéré, chassé par plus en plus affirmés en Bulgarie « L’objectif était d’avoir un espace multi-communal où les communautés d’autres extrémistes, proche du (surtout après que le pays se soitpourraient se réunir et que l’église soit utilisée comme lieu de culte par la com- Premier ministre turc Recep joint à l’Union Européenne), onmunauté arménienne », a-t-il dit. Tayyip Erdogan. Un récent inci- peut facilement imaginer le sort de PNUD-ACT a fait écho aux préoccupations de Mahdessian dans un commu- dent dramatique au cours des la petite communauté arménienneniqué. informations télévisées a été quali- du pays et la perspective du projet Les intervenants ont travaillé « pour restaurer le site aux normes interna- fié comme simple escarmouche de reconnaissance du génocidetionales afin qu’il puisse favoriser la paix et la réconciliation entre toutes les entre des panélistes. Mais en réal- arménien au Parlement.communautés à Chypre », indique le communiqué du PNUD-ACT et l’Agence ité, cela a entrainé des implica- Alors que le spectre ottomanaméricaine pour le développement international (USAID). Ils ont récemment tions et des ramifications poli- pointe dans les Balkans, nous nedéclaré qu’ils avaient appris que « le site avait été loué par EVKAF à travers un tiques plus profondes. Un jeune devrions pas être surpris si un jourprocessus d’appel d’offres qui n’était ni juste ni transparent. » turc bulgare a pointé une arme la Turquie réclame une fraction de « Nous avons exprimé nos vives inquiétudes à propos d’EVKAF car ce résul- vers M. Dogan, qui prononçait un territoire de la Bulgarie dans letat est inacceptable », est-il écrit dans le communiqué. discours à la tribune. Il a été chas- cadre de son héritage ottoman, un L’Eglise Sourp Asdvadzasin comprend des bâtiments historiques partielle- sé et l’incident s’est terminé sans peu comme ce qui s’est passé àment entourés d’un haut mur de maçonnerie, une église gothique de maçonnerie effusion de sang, car le jeune Chypre.et une partie d’un complexe monastique. Il était en mauvais état lorsque la déci- homme pointait un pistolet à gaz,sion de le rénover a été prise. qui ressemble à un revolver, mais Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 4 MARS 2013 / MONDAY MARCH 4, 2013 • ABAKA • 9 Meeting with Georgian Armenian ABAKA E N G L I S H S E C T I O N authors who write in a foreign language “Armenian writers, who compose in a foreign language, are not strangers uniqueness of their creations, the pre- sence of a colorful description of Tbi- to us” - that was the title of a literary lisi and of the Armenian spirit that en- MONDAY MARCH 4, 2013 soiree, which was held on February 16 riches each literary work. Anahit Bos- at the “Hayartun” Cultural Center’s Ca- tanjyan welcomed the progress in the louste Gulbenkian Hall of the Dio-cese Armenian translation of works of Ar-Azerbaijan’s shocking discovery: of the Armenian Apostolic Church in Georgia. The event was the initiative menian writers who write in a foreign language, noting the excellent transla-money can’t buy everyone! of the Union of Armenian Writers of Georgia “Vernatun”, with the collabo- tion into Armenian by poet Ara Artyan of the poems of Marina Kira-kosyan- ration of “Hayartun” Center. Mosesova and their subsequent publi- Nigar Huseynli, his 23-year-old assis- President of “Vernatun” Union cation. She also read the works ofBY HARUT SASSOUNIAN tant, was sitting up front in a black and Gevorg Senekhchyan offered the writers, in her own translation.Publisher, The California Courier white floral-print skirt, black tights opening remarks and introduced the The audience warmly cheered the and rectangular black sunglasses. She members of the “Vernatun” Union of recitation of the poem of Mikhail Money may help solve some prob- seemed to be vaguely worried, always. Armenian Writers of Georgia who Ananov “The land of Mashtots” by hislems, but does not solve them all. And She wore a great deal of perfume that, write in Russian: Marina Kirakosyan- seven-year-old daughter Anna. Duringsometimes it backfires! she said, came from Italy. ‘When he’s Mosesova, Michael Ananov, Artem the evening, pupils of school ?104 and Azerbaijan is the perfect example of in Azerbaijan,’ Huseynli said, ‘Mr. Grigorents (Kirakozov) and writing in the students of Saint Eghia Sundaya filthy rich country using its billions Ibrahimov always drives in his black Georgian Garry Kalamkarov. School recited passages fromof petrodollars to win over foreign Rolls-Royce. In Dubai, he has a red President of the “Kamurj” Literary- poets’ creaions.politicians and individuals in all walks one.’” Cultural Organization, the poetess and Karen Mirzoyan played the pianoof life in an attempt to improve its Sporting “blue Stefano Ricci croco- translator Anahit Bostanjyan spoke and Anna Pogosova and Rubenshoddy image around the world. In dile-skin shoes that matched his blue about the writers who write in a for- Voskanyan performed songs duringfact, the term “caviar diplomacy” was Stefano Ricci jeans, blue Zilli jacket eign language and emphasized the the event.specially coined to describe the and blue Zilli button-down shirt,”“goodies” that Azeri officials regularly Ibrahimov told Savodnik that theand generously distribute to achieve Azerbaijan Tower would definitely be MONTREAL INTERNATIONAL MUSICALtheir sinister purposes. in Guinness World Records. If the For example, Baku paid $5 million Saudis or Emiratis or anyone any- COMPETITION (MIMC)to Mexico City to renovate a park on where tried to build a bigger building,condition that the statue of former Ibrahimov said he would then build an ANNOUNCES SELECTION DETAILS FORPresident Heydar Aliyev be displayedin that prominent location. After even bigger one! Savodnik writes that the Azeri oli- THE 2013 VIOLIN EDITIONMexican activists became aware of garch described Pres. Ilham Aliyev, the Montreal, Tuesday, February 12,this unseemly deal, the dictator’s Boss of All Bosses, as “a great support- 2013 — Applications for the 2013 violinstatue was dismantled and unceremo- er, an ally, the son of the savior of the edition of the Montreal Internationalniously dumped in storage. people of Azerbaijan.” When the NY Musical Competition ended on January Azeri officials are finding out that Times reporter asked Ibrahimov 18. 122 applications from 27 countriesnot everyone can be bought and there “about other features of his regime: the were received from 62 men and 60still are some honorable people in this lack of transparency, the lack of civil women, with an average age of 22 years.world who cannot be bribed! One such liberties, the detention of opposition The highest number of participantsperson with impeccable integrity is activists,” his response was typical of comes from the Unites States (29) andPeter Savodnik of the New York all oligarchs: “I don’t know anything China (23), followed by the Republic of South Korea (15), Japan (12) andTimes. Earlier this month, the about politics.” Canada (8, including 3 from Quebec). Among others are France (6), GermanyAmerican journalist was invited to The American journalist boldly (3) and Armenia, Australia, Czech Republic, Greece, Poland and Ukraine (2 can-Baku by Ibrahim Ibrahimov, an Azeri slammed both Ibrahimov and his coun- didates each). Finally, the following fourteen countries are represented by onemulti-billionaire, in order to get the try: Azerbaijan “builds nothing that the participant each: Belarus, Bulgaria, Belgium, Finland, Israel, Lithuania, Mexico,New York Times to write a puff piece rest of the world wants and has no Portugal, Republic of Moldova, Russia, Spain, Turkey, United Kingdom andon his gargantuan construction pro- internationally recognized universities. Uzbekistan.Over the next few weeks, after anonymous auditions of the record-ject. It does, however, have oil.” In a follow ings, three different juries will select the 24 candidates who will be welcomed in Unimpressed by the excesses of the up article, Savodnik concluded: Montreal next May. In April, the official list of candidates will be announcednouveau riche Azeri oligarch, Savodnik “Underneath all the glass and steel and after this important step. The competition will take place from May 7 to 17, atwrote a scathing article ridiculing neon lights, it [Azerbaijan] is still an the Bourgie Concert Hall and at the Maison symphonique de Montréal.Ibrahimov’s grotesque vision. Here are authoritarian state.”brief excerpts from the reporter’s This is not the first time The Newlengthy article: Ibrahimov is planning to build “a York Times has published an exposé of Azerbaijan. In an October 27, 2003 UAF contributed $23 Million of aidsprawling, lobster-shaped develop- editorial, the newspaper wrote: “Ilham to Armenia in 2012ment called Khazar Islands — an archi- Aliyev, businessman, playboy andpelago of 55 artificial islands in the novice politician, received a nice gift Glendale, CA – The United Ar-Caspian Sea with thousands of apart- from his father — the country of menian Fund contributed a total of $23ments, at least eight hotels, a Formula Azerbaijan. Heydar Aliyev had ruled million of assistance to Armenia duringOne racetrack, a yacht club, an airport Azerbaijan almost continuously for 34 fiscal year 2012, including $22 millionand the tallest building on earth, years, first as an agent of the Soviet worth of mostly medicines and medicalAzerbaijan Tower, which will rise Politburo and then as an autocrat in supplies, and $1 million to renovate3,445 feet. When the whole project is his own right. When he became too ill six schools in the earthquake zone,complete… 800,000 people will live at to continue, he anointed his son to run according to the latest audit of itsKhazar Islands, and there will be hotel for president in his place. Ilham Aliyev financial statements.rooms for another 200,000. …It will ran a rigged campaign, using all the The UAF devoted less than 2% of itscost about $100 billion.” powers of the state, and then celebrat- total revenues to administrative Savodnik reports that the day ed his victory by arresting most of the expenses, allocating the remaining 98%before he arrived in Azerbaijan, opposition.” to assisting the people of Armenia andIbrahimov’s representative flew to The New York Times concluded its Artsakh, according to the audit.Moscow to hand-deliver a book and scathing editorial by urging the United During its 23 years of operations, the UAF delivered to Armenia a grand totalDVD on the Khazar Islands project. States to keep Pres. Aliyev “at arm’s of $654 million worth of relief supplies on board 158 airlifts and 2,029 sea con-Once in Baku, the journalist was length and avoid repeating the unfortu- tainers, as of September 30, 2012, the end of UAF’s last fiscal year.struck by the oligarch’s lavish lifestyle nate history of supporting autocrats The UAF is the collective effort of the Armenian General Benevolent Union,— “sitting in the back seat of a black who sit atop oil riches.” Regrettably, Armenian Missionary Association of America, Armenian Relief Society, DioceseRolls-Royce as it tore across island No. this warning went unheeded by of the Armenian Church of America, and Prelacy of the Armenian Apostolic1 of his soon-to-be built archipelago. successive US administrations. Church of America.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 4 MARS 2013 / MONDAY MARCH 4, 2013Tekeyan Annual Banquet Successfully Sails Around the MediterraneanBY ALIN ARZOUMANIAN DETROIT — On Saturday, Janua-ry 26, the Metro-Detroit chapter of theTekeyan Cultural Association hostedan annual party to raise funds for thetwo major projects: “The Sponsor aTeacher Program” and “The OrphansHigher Education Fund.” Approxi-mately 200 guests filled the St. John’sbanquet to celebrate another year ofthe Tekeyan Cultural Association’sactivities. Doors opened at 7:30 p.m., butguests filled the St. John’s lobby muchearlier. Guests’ anticipations were highas they were eager to enjoy anotheryear of dinner, dancing and interna-tional music by the Harry HovakimianEnsemble. Nora Azadian, president of theTekeyan Cultural Association, addedher innovative thinking and extra fla-vor to the evening by creating a uniquetheme — a Culinary Cruise around theMediterranean. The Middle Eastern hors d’oeuvreawaited guests and the open bar wasready to serve a variety of drinks to Seated, from left, Mr. and Mrs. Harutune Varteressian, Maral and Mike Arzoumanian, Hagop and Silva Demirjian, and Alincompliment the authentic foods. and James Arzoumanian; standing, Ara Belian and Dr. Raffi BelianMaster of ceremonies, Dr. Raffi Belian(The Captain), greeted guests and Azadian’s and Edmond Azadian’s emo- region, but because they shared theoffered the essence of “sailing” on a tional words of appreciation to one of collection as well as their knowledge.”cruise ship. The events continued as the distinguished members of the com- Zabel Belian was praised for her devo-Raffi welcomed the delegates who rep- munity, artist Zabel Belian and her late tion and involvement in relentlesslyresented various nationalities through husband Dr. Garabed Belian. Nora serving the community. Various orga-traditional costumes (Egypt, Syria, Azadian portrayed Zabel Belian as a nizations benefited from her extraordi-Ancient Armenia, Greece, Italy, France woman who “sacrifices and dedicates nary talents: Detroit Armenianand Spain). While the entertainers herself to the community.” Shortly Women’s Club, the PAH Program atmodeled the costumes, guests were thereafter, Edmond Azadian presented the Manoogian School, and thesimultaneously served a traditional them as people that “are not only hon- Tekeyan Cultural Association and thedish from each nation. ored because they have developed one Fine Arts Committee of St. John’s A highlight of the evening was Nora of the greatest art collections in the Armenian Church. In honoring Zabel Belian, a crystal plaque han- ded to her as “person of the year Donations award.” Edmond Azadian thanked the hardworking committee, especially The following contributions were received at the January 26th banquet in Hagop Alexanian, chairman of ADLsupport of two projects in Armenia: TCA Sponsor A Teacher in Armenia and Detroit.Karabagh program and Orphans’ Higher Education program Adding to the events, a special cele- bration commenced in the honor of Zabel Belian and family $3,500 From left, Ara Belian (Lebanon), President Nora Azadian and Zabel Robert Ajemian Foundation $2,500 James Arzoumanian (Armenia), Belian’s birthdays, where the guests Herman Hintirian, (in memory of Dr. Garabed Belian) $2,500 Alin Arzoumanian (Mirror-Spectator’s serenaded them with Happy Birth- Elizabeth Aprahamian $1,000 Detroit correspondent) and Dr. Raffi day. Mr. and Mrs. Mike Arzoumanian $1,000 Belian Mr. and Mrs. Richard Manougian $1,000 Mr. and Mrs. Edmond Azadian $500 Dr. and Mrs. Ohan Bedros $500 Stephanie Dallakian $350 Edward and Yvonne Korkorian and Family $250 Osep and Dr. Nadya Sarafian $250 Janice Torossian $250 Mr. and Mrs. Gene Newman $200 Emma Sogoian $200 Mr. and Mrs. George Alexanian $100 Hagop and Diana Alexanian $100 AESA $100 Dr. Edward Bayleran $100 Vrejig Darian $100 Anita Kachadourian Evereg Fenesse $100 Barbara Haroutunian $100 Mihran and Gayle Hoplamazian $100 Simon Javizian $100 Hagop and Shoushan Minassian $100 Mr. and Mrs. Gary Reizian $100 Dr. and Mrs. Gary Zamanigian $100 Mr. and Mrs. George Arakelian $50 Seated, from left, Zabel Belian, Nora Azadian, Harry Hovakimian (violinist), Lucy Ardash $50 Lisa Belian Welch and Dr. Raffi Belian; standing, from left, Ara Belian, Gerald Hagopian Family $50 Papasian (from Paris), Marina Arakchyan, Edmond Azadian, and Alin and James Robert and Betty Kessel $50 Arzoumanian Mr. and Mrs. Richard Kouzoujian $50

×