Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,724
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ SOURIO| MH+ FA| XINOUOR ME G:RI BÂNOUA’ H Sovrio3 me] ha3 zinovor mu #agop :ovj6 yan cyri p-nova/ e #ovnovar 23-in pana6 ga3innyrov qovmpi mu hyd1 A3s masin 3a3dna/ e Pyrio3 ;ymi azca3in a-a]nor6 tarani panpyr +ira3r _e3isyan1 Anor q0skow` unttimatir ov=yru 3a36 darara/ yn5 or cyri wyrxova/nyru bedk e harxaknnovin5 orovn artivnkow 8g4a6 -an2naxovin 3anxank ovnyxo.nyru yv gu LX& TARI JIU 1872 :RKOU<ABJI% 4 ":TROUAR 2013 bad=ovin usd 3anxanki [a’i91 • VOL. XXXVI, NO 1872 • LUNDI, 4 FEVRIER 2013 • MONDAY, FEBRUARY 4, 2013Am;n& T& Nourfan Arq& Manouk;an^ entrou;zau :rousa[hmiFaoz Patriarqakan Ajo®in 97-rd gafakale Yrovsa.emi Srpox #agopyanx Miapa6 Dajari zancagnyru .0.an]yxin und6nov;yan antam 33 hocyvoragannyr 24 rov;yan lovru1#ovnovar 2013-in ca.dni koveargov;yamp Undryal Badriarki 0rhnov;ynen ovyv kovenyrov a-avylov;yamp Yrovsa.emi badcamen ydk5 Miapanov;ivn ov =o.o6Badriarkagan A;o-in nor cahagal wovrt par2raxan Badriarkaran5 ,nor6undryxin` A;o-i Lovsararabyd` Cyr,7 havorylov undryal Badriarku1D7 Novrhan Ark7 Manovgyanu1 Manovgyan Badriark Ha3ru /na/ e Haleb 1948Srpazan sdaxav 17 kove5 min[ yrgrortu` ;ovaganin1 Avardylow dy.vo3n Ha3gaz6Cyr,7 D7 Aris Ark7 <irwanyan sdaxav yan War=aranu5 untovnova/ e An;iliasi15 kove1 Meg kove` anwavyr ngadovyxav1 Giligio3 Ga;o.igosarani jymaranu1 Usd Yrovsa.emi Ha3ox Badriarkov;yan 19666in untovnova/ e Yrovsa.emi SrpoxHa.ortacrov;yan` Srpox #agopyanx #agopyanx Jymaranu5 zor avardylowOvqdi miapanagan unthanovr =o.owu 19716in5 2y-natrova/ e govsagr0n ka6covmaryx ir 226rt nisdu 24 #ovnovar hana3 yv antamagxa/ Srpox #agopyanx20136in1 Srpox #agopyanx Ovqdi miapa6 y.pa3ragxov;yan1nov;ynen 33 ha3ryr` Yrovsa.emen ov ar6 #a]ort dasu darinyrovn5 Ha3r Sovrpudasahmanen yga/ ein undrylov Yr]an6 orbes ha3 ca.ov;nyrov hocyvor howiv ba,6ga3i,adag :orcom Ark7 Manovgyani ar6 d0nawara/ e Zovixyria5 Ha3fa5 Jafa=anavor 3a]ortu1 yv Holanda5 in[bes nayv y.a/ e dysov[u Miapanagan Unthanovr +o.owi nisdu +a-ancavoraxi1paxav Badriarkagan Dy.abah Cyr,7 A3xylylow Amyriga3i Miaxyal Nahanc6D7 Aris Ark7 <irwanyan1 )ragarci nyru5 Ha3r Sovrp Manovgyan ovsana/ eniv;n er` Ha3 Yrovsa.emi Badriar6 Niv Yorki Asdova/apanagan Jymaraninkov;yan cahagali undrov;ivnu1 Miapanagan Unthanovr +o.owi yrrort me] yv aba orbes hocyvor howiv /a-a3a/ 23 # o v n o v a r 20136 i n y r y g o 3 y a n = a m u nisdu5 orme 3ydo3 =o.owu anxav ir 0ra6 e Mysy[ovsyxi Springfild ka.aki Sovrp4.306in5 Miapanagan Unthanovr +o.owu garcin` undrylov hncanovn xangen 3a]ort Margos yv :yksas Nahanci Sovrp Ceorcbadrasdyx Badriarkagan undrov;yan badriarku` pazmylov Srpox #agopyanx ygy.yxinyrovn me]1;ygna/ovnyrov hncanovn xangu1 :ygna6 Badriarkagan cahin wra31 Ca.dni Wyrata-nalow Yrovsa.em5 Ha3r Sovrpu/ovnyrn ein Badriarkagan Dy.abah koveargov;yamp gadarovyxav Badriar6 19986in n,anagova/ e Sovrp A;o-i Lov6Cyr,7 D7 Aris Ark7 <irwanyan5 S7 kagan ;ygna/ovi undrov;ivnu1 Kovenyrov sararabyd1 Dari mu ydk5 Carycin Yrg6A;o-i Lovsararabyd Cyr,7 D7 Novrhan my/amasnov;yamp undrovyxav Cyr,7 D7 rort Ga;o.igosu 2y-natra/ e zink Ybis6Ark7 Manovgyan5 Da;yv Ark7 >arib6 Novrhan Ark7 Manovgyan` orbes 976rt gobos1yan5 Syvan Ark7 >aribyan yv Cisag Badriark1 }yrm0ren gu ,norhavorynk norundirArk7 Movradyan1 Undrov;ynen anmi]abes wyr]5 undryal Badriark Amyn7 D7 Novrhan Ark7 Ma6 24 # o v n o v a r 20136 i a - a v 0 d y a n = a m u Badriarku ir ,norhagalagan q0skn urav novgyanu yv gu ma.;ynk 3a]o.ov;ivn ir10.006in5 Badriarkagan Dy.abah Cyr,7 miapan ha3ryrovn5 orme 3ydo3 yrcovyxav sdan2na/ t=ovarin a-akylov;yan` iD7 Aris Ark7 <irwanyan a.0;kow paxav 8Sioni9 0rhnyrcu1 Srpox #agopyanx Ma3r sbas Ha3asdanya3x Ygy.yxvo31Paraq Øpaman Apstamboujiun Atrphyani mh=dar];al ;rdou;zau 8Armen’res976 Adur6 be3jani Isma3ili ,r]a6 nin me] {oryk,ap;i5 #ovnovar 23-in sgsa/ =o.owrtagan absdam6 pov;yan badja-ow5 i,6 qanov;ivnnyru arda6 garc trov;yan dag tra/ yn ,r]aga3 Ge0kja35 Aq6 sov yv <amaqu ,r]an6 nyru1 Usd 8Azadluk9 ;yr6 ;in` a3t ,r]annyrov cor6 #ovnovar 21-in Naqacah Barak )bama /atir i,qanov;ivnnyrovyrgrort ancam ullalow ba,d0nabes sdan2nyx .ygawarnyru ardahyr;AMNi naqacahi ba,d0nu1 Araro.ov;yan nyr6 nisdyr gu covmaryn` knny6ga3 y.a/ yn mia3n naqacahin undaniki antam6 lov hamar sdy./ova/ ira6nyru1 wijagu1 ;yan aliki untar2ag6 howagan 3avylyal ov=yr Miaxyal Nahancnyrov 44-rt naqacahin yr6 Dy.agan a.pivrnyrov man my/ havanaganov6 .rga/ yn5 Isma3ilii me]tovmu untovnyx yrgrin Cyraco3n Tadarani .y6 dy.ygov;ivnnyrow` a3t ;ivn ga31 I,qanov;ivn6 absdampov;ivnu jn,ylovgawar` Jon _obur;x1 ,r]annyrov me] q-owov6 nyru arten isg aba6 nbadagow1
 • 2. 2 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 20138Mynk bedk e amen bah badrasd linynk Ha3asdan bidi artiaganaxnenor -azmagan arga/aqntrov;yan9 ir haga0ta3in #ovnovar 15in5 Ha3asdani Ba,dbanov;yan va/ku1 8Mynk bedk e amen 0r5 amen bah hamagarcyrunaqararov;yan me] dy.i ovnyxa/ e 0renstir5 badrasd linynk badyrazm karozo. -y=imicor/atir yv tadagan i,qanov;ivnnyrov .yga6 go.mix nor -azmagan arga/aqntrov;yan1 Ha3asdani me] haga0ta3inwarov;yan` untla3nova/ gazmow nisd1 A3s a-6 Gar/ovm ym` myr haryvannyrn ump-novm yn5 or ba,dbanov;yan =amanagagix;iv q0sk a-nylow` Ha3asdani Hanrabydov;yan badyrazmu orkan gor/anarar gu lini Ha6 hamagarcyrov norocovm yv ar6naqacah5 Ha3asdani panagi cyraco3n hra6 3asdani5 no3nkan el5 y;e o[ avyli` Adrbe3jani tiaganaxovm bidi iraganax6manadar Syr= Sarcsyan usa/ e5 ;e Ha3as6 hamar1 Pa3x [ym gar/ovm5 or Adrbe3jani vi1 A3t masin n,ova/ e Ha6dani ardakin ka.akaganov;yan clqavor a3s0rova3 .ygawarnyru mdahoc yn irynx =o6 3asdani ba,dbanov;yan na6nbadagn e` Arxaqi tem Adrbe3jani go.me .owrti jagadacrow1 Nrank badrasd gu linyn qararov;yan go.me HH ga-a6san2azyr/ova/ 3ar2ago.agan badyrazmin wyrsgsyl badyrazmu5 y;e hamaryn5 or ovnyn warov;yanu nyrga3axova/ ha,6ar2anacrova/ 3a.;anagin wyr]nagan irava6 paxar2ag a-avylov;ivn Ha3asdani ngadmamp5 vydovov;yan me]1gan 2yvagyrbovmu1 Q0sylow Arxaqi =o.owovr6 gam y;e ta anhra=y,d lini nyrkin qntirnyrix Adiga a-a]in hyr;in gutin inknoro,man iravovnkin yv L>H6i jana[man ov,atrov;ivn ,y.ylov hamar95 n,a/ e naqa6 wyrapyri C-300 hamagarcin1harxin masin` 8I|n[ov bedk e a3t =o.owrti cahu1 An untc/a/ e5 or Ha3asdan yv Arxaq Hamady. ovsovmnasirov;ivnny6jagadaciru ba3manavorovi =amanagin Sda6 badyrazm [yn ovzyr5 pa3x poloru bedk e rov artivnkow (_ovsasdani yvlini go.mix gadarova/ ab0rinov;yamp95 n,a/ wsdah ullan5 or anonk ar=ani badasqanu Byla-ovsia3i masnacednyrove naqacahu1 An5 Ha3asdani abahowov;yan gov dan oryve mardahraveri1 8A3lyvs yrpyk hyd) unthanovr oro,ovm untovn6hamar clqavor sba-nalik ngada/ e Adrbe36 Arxaqi pnag[ov;ivnu [i gancnylov fizikagan va/ e a3t nbadagnyrov hamarjani .ygawarov;yan paxa3a3d0ren ha3adyax5 o[n[axman wdanci a-]yv1 Ha3asdani Hanra6 0cdacor/yl Hraztani 8Bad6fa,isdagan5 -azmadyn[ ka.akaganov;ivnu1 bydov;ivnu tra yra,qavorn e95 yzragaxovxa/ ne,9 “PU6n5 or 100%-ow by6S7 Sarcsyan qsd0ren tadabarda/ e nayv ha6 e naqacahu1 dagan ungyrov;ivn e1ma2a3nov;ivnnyru tr=o. adrbe3janagan gyx6 A3t cor/aranu ga-ovxova/ e 1980-agannyrovn` ipryv -azma6 gan sarkyrov -adi0elygdro6Bovlgario3 Ha3 hama3nku 3arcyx Bakovi na3i norocman dara/a,r]a6 na3in gytron5 ovni hamabadas6]artyrovn zoh caxa/ ha3ortinyrov 3i,adagu qan ardatragan dara/k6 nyr5 ,enk yv ,inov;ivnnyr1 Ha3 A-akylagan Sovrp ygy6.yxvo3 Bovlgario3 Ha3ox ;ymipolor m,dabes cor/o. ygy.y6xinyrov me]5 #ovnovar 20-in S7Badaraci avardin hocy6 <abajaj;rjhancsdyan araro.ov;ivnnyrgadarovyxan i 3i,adag Bak6vi ]artyrovn zoh caxa/ ha63ortinyrov1 A3s masin gu 3a3d6 ABAKAne Bovl.ario3 Ha3ox ;ymi Mam6 Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251lo3 Tivanu1 Hocyhancsdyan araro.ov6 Publié par /Published by;ivnnyr gadarova/ yn Sofia5 Le Centre de Publication TékéyanBlowdiv5 Wa-na5 Bovrgas5 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5_ovse ha3a,ad ka.aknyrovme]1 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 No3n 0ru Bovlgario3 Ha3ox E-Mail: abaka@bellnet.ca;ymi A-a]nortagan dy.abah www.tekeyanmontreal.org/modules/newsHocy,norh D7 Apcar wrt7#owagimyan S7 Badarac ma6 Patas.anatou .mbagir^dovxyx yv ]r0rhneki Garc AU:TIS PAGGAL:ANgadaryx Bazarjig ka.aki darim mnalov irynx ha3ryrov Bzdigyan1 Bazarjigi me] ’anouzoumn;rou%Sovrp SdyÔanos ygy.yxvo3 me]1 havadkin ov avantov;yan1 A3s m,dagan hocyvoragan [ga35 nouiratououjiunn;rou ;uHocy,norh Ha3r Sovrpu karozyx darova3 Bazarjigi ha3 ha6 a3t badja-ow S7 Badarac6 gras;n;aki patas.anatou^Sovrp /nntyan d0ni qorhovrti ma3nki ]r0rhneki Qa[kavor nyr gu madovxovin mia3n Ha3 SALBI MARKOS:AN,ovr] yv nyrga3 havadaxyal tar2av dy.i ha3ov;yan me] ygy.yxvo3 Da.avar d0nyrovn Joronjoi patas.anatou^ha3ortinyrovn go[ urav hava6 my/ 3arcank wa3ylo. N,an 3a]orto. giraginyren megovn1 MATAJ MAMOUR:AN CanadaKivrd qorhrtaranagannyru bahan]a/ yn 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90hydaknnov;ivn sgsil` Hrant Dinki sbanov;yan c/ow U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: Krdagan 8Qa.a.ov;ivn yv =o.owrtawarov6 1st class (US)$120;ivn9 qorhrtaranagan qmpagxov;ivnu mi]nor6 Per issue $1.75tacir nyrga3axovxa/ e :ovrkio3 qorhrtaran` Dépôt légal: Bibliothèque du Québecbahan]ylow hydaknnyl ha3gagan 8Ag0s9 bar6pyragani clqavor naqgin qmpacir` Hrant PM40015549R10945Dinki sbanov;ivnu1 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 Govsagxov;yan ‘oqnaqacah` Idris Balovgeiyv anor cor/ungyrnyrov sdoracrov;yamp qor6hurtarani .ygawarov;yan nyrga3axovxa/ a-a6 “We acknowledge the financial]argi me] gu n,e5 or anhra=y,d e harxaknnyl support of the Government ofpolor a3n bydagan ba,d0nyanyru5 oronk a3s Canada through the Canadagam a3n gyrb grnan a-n[ov;ivn ovnynal Dinki qor werk 2ca/ e hasaragov;yan q.jin1 Anonk Periodical Fund (CPF) for ourganqamda/ova/ sbanov;yan hyd1 bahan]a/ yn sgsil qorhrtaranagan hydakun6 publishing activities.” Timovmi me] nrank nayv n,yl yn5 or 3anxa6 nov;ivn` artarov;ivn hasdadylov5 tadagancor/ov;ivnix 3ydo3 tadawaragan cor/un;axin cor/un;axin a-ga3 qntirnyru lov/ylov yv sba6dy.i ovnyxa/ ca.a’aragan qdraganov;ivnu nov;yan mov; go.myru 3a3dnapyrylov hamar1
 • 3. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 3 ØRE ØRINMyr mardahravernyru xy.asbanacidov;yanmasnacednyr badrasdylov janabarhin hamar1 ;ylov badmagan j,mardov6 Los Anjylusen “rof7 _i[urd|AKOB WARDIWAÂ:AN A-a]in hyr;in an cdnylov ;yanx hydamovd masnaced6 #owhannesyanu5 oronk my/ er :ovrkio3 me] wsdahyli kani nyru zovd ha3asernyrov hyd1 avant ovnin xy.asbanov;yan ?an0; e “rof7 Wahacn mu cida,qado. badmapan6 Wyryv 3i,ova/ ;ovrk bad6 badmacidov;yan me]1Dadryan himu trav myr bad6 nyr5 orbeszi gamax6gamax macednyru anba3man ha3asi6 Xy.asbanov;yan taratar2imov;yan ,r]aci/en nyrs xy6 garyna3in ;a’anxyl a3t ‘ag ragan zcaxovmnyre a-a]nor6 a3s 0ryrovn5 a-a]nahyr; bar6.asbanacidov;yan pa=nin1 arqivnyren nyrs1 :rkagan tuvylow [e or g4ar=yvoryn ha36 daganov;ivn e ha3ryni bydov6Naqa2y-nov;ivn mu a-novyxav 2aqago.myan ,ar=ovmnyrov yv gagan xy.asbanov;ivnu5 a3l ;yan yv myr ardasahmanyan3arcyli badmapanin go.me1 0rovan ga-awarov;ivnnyrovn irynx sy’agan azcn ov yrgiru gazmagyrbov;ivnnyrovn hamarT=ovarin naqa2y-nov;ivn mu5 unttimatir a3t ho3l mu mda6 badmov;yan arivnali py-e mu badrasdyl xy.asbanov;ivnuorowhydyv a3t ov..ov;yamp voragannyru y.an 0cdagar1 azadacrylov naqa2y-nov6 orbes a-an2in cidov;ivn wyr6badmagan dovyalnyru5 mana6 Anonxme omank5 ,norhiv “rof7 ;yamp1 xuno. masnacednyr1vant )smanyan yv my/ derov6 Dynis “a’azyani mi]nortov6 :ovrkian a3s0r 3a-a]abah Xy.asbanov;ivnu myr =o.o6;yanx badmov;yan ov byda6 ;yan5 ygan a,qadagxylov yrgir mu ta-nalov janabarhin wovrtin hamar co3ov;ynagangan arqivnyrov me] gu mna3in “rof7 Wahacn Dadryani hyd1 e7 hydyvapar ;ovrk badma6 cyrqntir mun e` badmov;ivnu‘ag czroxnyrov me]1 :aner Ak[am y.av anonxme pannyrovn hamar lovr] mar6 wyragancnylov5 myr gorsova/ 1965i n 5 Y . y - n i 50-a m y a g i megu5 or haga-ag ir ;rka6 dahraver mun e makrazdyl badmagan ha3rynikin irava60ryrovn er or5 Be3rov;en 8Zar6 gan /acovmin pyrav ir polo6 anor dqovr anxyalu5 za3n zy6 gan himkyru artaraxnylov yv;0nk9 0ra;yr;i qmpacrabydn ranover yv antatrovm mas6 dy.yl cidagan lovr] knnargov6 badmov;yan amynen ahavorov My/ Yrazi jampovn ov.yvoru` nagxov;ivnu a3t pnacava-en mi timaxo. magartagi mu meg a.edin ampo.]agan tima6Cyrsam Aharonyan hy-ady6 nyrs1 wra3` garynal artaraxnylov ci/u ka.akagir; a,qarhinsov;ivnu ovnyxav Y.y-nen ydk5 Barzabes 3i,ylov hamar hamar 3a-a]abah ullalov han6 barzylov1a-a]in ancam ullalow5 go[ ;ovrk ovri, badmapannyrov camanku1 A3t naqa2y-nov6 Xy.asbanov;yan masnaced6unylov ha3ov;yan yv ma4navant anovnnyru5 oronk dagavin ;yan ov jicin me] gu ,ahin nyrov bagasu ir lovr] paxad6nor syrovntin5 masnavor ov,at6 g4abrin yv gu ,arovnagyn a3t cidagan badmacrov;ivnn ov rov;ivnu ovni naq` anor hamarrov;ivn tar2nyl yv l/ovil xy6 /a-a3ov;ivnu pyryl` A3han xy.asbanacidov;yan zar6 or xy.asbanov;ivnu hanti6.asbanacidov;yan lovr] a,6 Ak;ar5 Ahmyd Inzel5 Me;e caxman novirova/ myr ngrdovm6 saxav a3nbisi harova/ mu5 orqadankin1 “rof7 Wahacn :ovnja35 Said {y;in0.lov5 nyru1 clqadyx mdavoraganov;yanDadryan5 or Cyrmania has6 Fovad Divndar5 Hikme; {i[ek5 In[ or t=paqdapar myzi gu a3n qavu5 or bidi cidnardadova/ er a3t 0ryrovn5 y.av Halil Byrk;a35 Movrad Bylge1 bagsi5 Dadryanin sgsa/ my/ badmacryl badaha/u kania3n a-a]in yridasartu or Nayv 3i,ynk anovnnyru <erif cor/in ha3 yridasart hydy6 :eotignyrov yv Aram Andon63antcnov;ivnu ovnyxav nydovylov Basiovnii yv Ovilium <abasi5 vortnyrn yn1 Parypaqdapar yannyrov noviryal ov gizage6badmov;yan gnj-od a3t pna6 oronk yvs o[ ha3 badmapannyr gan garc mu ha3acidagan da3in a,qadanku anpavararcava-in me]1 ullalow ovnin wasdag mu xy6 a;o-nyru lyxno. Dasnyag mu er untcrgylov a.edin ampo.6 Avyli ov, ygav Miaxyal Na6 .asbanacidov;yan novir6 ha3 cidnagannyr5 oronk gam ]agan eov;ivnu1 #ydo3 Y.y-nihancnyr5 avyli azad0ren ga6 va/1 craganov;yan yv gam azca3in wga3ov;yan ‘asdacrov;ivnnyrurynal movdk ovnynalov badma6 A3s0r5 :aner Ak[ami nman5 unthanovr badmov;yan mas6 gam xakovxriv y.an a,qarhowgan a3t arqivnyrovn me]1 ha3gagan xy.asbanov;yamp nacednyr yn1 Omank anonxme meg gam mnaxin ov gu ,arov6 Dadryani hin ;rkyren (0sma6 zpa.o. ;ovrk mdavoraganny6 sgsa/ yn irynx naqundrov;ivnu nagyn mnal 6 8g.banknyrovnyren) lyzovin dirabydov;ivnu rov ;ivu ka-abadgova/ e yv gytronaxnyl xy.asbanaci6 dag an3o3s9 in[bes bidi useryv ma4navant pazma;iv lyzov6 anonk ovnin irynx q0sku mi6 dov;yan5 in[bes` Ha3g Dymo36 panasdy./ Wahan :ekeyan1nyrov (fransyren5 arapyren5 ]azca3in hanra3in gar/ikin yanu5 Safrasdyanu5 Lavryn6 Hydyvapar myr cidagancyrmanyren5 sbanyren5 ha3y6 wra31 O[ mia3n myr =o.owrta6 di Parsy.yanu1 Yrex syrovn6 midkin timax /a-axo.u bad6ren5 ;ovrkyren777) diraby6 gan qavyru a3l min[yv ancam ten a3s niv;in antratar6 macidagan barz yryvo3; mudovmu my/abes 0cdagar y.av myr mdavoragan qavyru 3ajaq 2o.nyrovn mas gu gazmyn Mos6 [er1a3t ivra3adovg a,qadankin miamdov;ivnu ovnyxa/ yn ,’o6 guva3en “rof7 Parsy.owu yv <ar7 e] !$Syv ?owov Yv Barsix ?oxi navahancisdnyrugabo. amynagarj yrga;ov.in bidi anxni Ha3asdanen Arapagan Miaxyal Emirov;ivnnyrovn me] ar2anacrova/ 8_a6sia FZE9 ungyrov;ivnu bidi finansavore Ha3asdani hara6va3in yrga;ov.in yv Ha3asdani harava3in aracun;ax jana6barhi naqac/ovmu5 ga-ovxovmu yv ,ahacor/ovmu1 8Ha3asdaniharava3in yrga;ov.i9 yv 8Ha3asdani harava3in aracun;axjanabarh9 /racirnyrovn mygnargu drovyxav 18 #ovnovarin` Ha63asdani ‘oqatrov;yan yv gabi naqararov;yan5 8_asiaFZE9 ungyrov;yan yv 8Harav gowgasyan yrga;ov.inyr9 ungy6rov;yan mi]yv /racirnyrov /irin me] dara/a,r]ana3in hama6cor/agxov;yan masin y-ago.mani ‘oqump-nman 3ov,aciri sdo6racrov;yamp1 ?racirnyrovn ar=eku 3 milia- dolar e1 Ha3asdani ‘oqatrov;yan yv gabi naqarar` Cacig Pyc6laryani hama2a3n5 8aracun;ax janabarhu oru sgsovylov eMy.riix yv 2covylov min[yv Cy.arkovniki marzi Cacarin civ.5dndysagan my/ n,anagov;ivn g4ovnyna3 Ha3asdani Hanraby6dov;yan hamar1 18 amsova3 ovsovmnasirov;ivnix 3ydo3 barz gu ma2a3nacirnyr5 oronx cor/ovneov;yan =amgedu 30 dari e` ,i6lini5 ;e in[ =amanagahadova/ovm g4avardyn janabarhi am6 nararov;yan avarden ydk1po.]agan ,inararov;ivnu1 Yrga;ov.ov ga-ovxman dyqnigagan 8_asia FZE9 ungyrov;ivnu bardavor e sy’agan mi]oxnyrowovsovmnasirov;ivnu sgsovyl e ov gu dyvi 1.5 dari5 meg dari el` iraganaxnyl hama2a3nacirnyrow naqadysova/ naqaci/yrovjanabarhi ga-ovxman dyqnigagan ovsovmnasirov;ivnu91 iracor/yliov;yan ovsovmnasirov;ivnu5 orovn artivnknyrovn himan Sdoracrova/ yn Ha3asdani harava3in aracun;ax jana6 wra3 gu naqadysovi hydaca3in` bydov;ivn6sy’agan hadova/barhi yv Ha3asdani harava3in yrga;ov.ii wyrapyro. ha6 hamacor/agxov;yamp iraganaxnyl ,inararagan a,qadanknyru1
 • 4. 4 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013Bakov g4ard0ne harova/yl Sdy’anagyrdi0taga3anu 0cdacor/o. inkna;i-nyru Adrbe3jani ga-awarov;ivnu ga3anix a-a]in ;-i[ki ira6Ovrpa;5 #ovnovar 18-in wavy6 ganaxman un;axkovm5 Ha3as6raxovx 8Adrbe3jani 0ta3in dani Zinova/ ov=yri haga6dara/ki 0cdacor/man 0renk96i 0ta3in ba,dbanov;yan yv‘o’oqov;yan yn;argova/ dar6 0ta3in ov=yru g4abahowyn ka6pyragu5 or ard0nov;ivn gov .akaxiagan inkna;i-i cor6da3 zinovoragan ov=yrovn /o.ov;ivnu yv ;-i[ku91zcydnylov 8arcilyal c0di96 Sdy’anagyrdi 0taga3aninnyren nyrs ;-i[k gadaro. a3n me] 2008-in sgsav nor ov clqa60tanavyru5 oronk gu myr=yn vor masna,enki ga-ovxovmu7anmi]abes wa3re]k gadarylov a3s mi]oxin la3naxova/ e nayvgam n,yal c0dien hy-analov ;-i[kov.in yv har;yxova/ ynhrahancu5 8y;e 3sdag dy.y6 anor 3aragix kani mu plovrny6gov;ivn [ga3 a3n masin5 or rov caca;nyru5 orbeszi hna60tanavin me] anmy. ka.aka6 ravor ulla3 =amanagagix 0ta6xinyr gan91 navyrov untovnovmu1 Sdy’a6 Adrbe3jan nman c0di mu gu nagyrdi 0taga3ani wyraga6ngade Arxaqu5 isg nor 0ren6 -ovxman 0ryren isg5 Adur6kin clqavor ;iraqn e Sdy6 be3jani i,qanov;ivnnyru gu’anagyrdi 0taga3anu1 sba-nan harova/yl za3n 0c6 Hagatar2ylow a3s 0renki dacor/o. ka.akaxiagan 0ta6wavyraxman` Ha3asdani Han6 ov=yru badrasd yn yra,6 man a-n[ov;yamp adrbe3ja6 navyru1rabydov;yan ba,dbanov;yan qavorylov Sdy’anagyrdi 0ta6 nagan go.men ,arovnagovo. Sba-naliknyru gu ,arov6naqarar Se3ran )hanyanu ga3ani abahowov;ivnu1 sba-naliknyrovn` )hanyan nagovin5 haga-ag mi]azca3in3a3dararyx5 ;e Ha3asdani Antrata-nalow Sdy’ana6 usav7 hanrov;yan go.me hn[a/ ta6haga0ta3in ba,dbanov;yan gyrdi 0taga3ani 0cdacor/6 8Sdy’anagyrdi 0tanava6 dabardovmnyrovn1Ova,ing;uni me] knnarga/ ynAdrbe3jani yv :ovrkio3 me] B y-lini me] dy.i ovnyxa/ eha3gagan m,ago3;i avyrman ‘asdu Hasan Jymali 8Ha3ox Xy.asbanov;ivnu9 cirki ,norhantesu By-lini Humboldt ha6 malsarani me] 8:ovrkia 21-rt tarovn-Network Tur- key9 /racri /iren nyrs dy.i ovnyxa/ e ;ovrk lrac6 ro.5 cro. Hasan Jymali 81915-i Ha3ox Xy.asba6 nov;ivnu9 cirki ,norhante6 su5 or ,ovga3i me] 3a3d6 nova/ e anxyal Hogdym6 pyrin1 A3s masin gu 3a3dne Armenpress-u1 #ovnovar 9-11 M,agov;a3in tivanacidov;yan insdidovdi Hasan Jymal Ha3ox Xy6(By-lin)5 AMN Jon Hobkins hamalsarani yv :ransadlandyan .asbanov;ivnu /racra/ yv3arapyrov;ivnnyrov Gytronin go.me Ova,ing;uni me] hamady. iracor/a/nyren megovn` Jy6gazmagyrbova/ er 8M,agov;a3in tivanacidov;ivnu AMN6i me]9 mal ‘a,a3i ;o-nign e1qoracirow hama=o.ow5 or novirova/ er ka.akagr;ov;ivnnyrov <norhahantesin ovnyxa/mi]yv yrgq0sov;yan5 m,agov;a3in tivanacidov;yan gira-man yv ylo3;i un;axkin Hasan Jy6AMN ardakin ka.akaganov;yan hy-angarnyrovn1 mal usa/ e5 or ;rkagan Hama=o.owi masnagixnyrov ,arkin ein bydagan5 tivana6 oryve hy-ovsdaaliki gamcidagan5 wyrlov/agan5 m,agov;a3in5 cidagan ,r]anagnyrov yv -adio3i min[ a3=m cirkilradovami]oxnyrov nyrga3axovxi[nyr1 lo3s un/a3man hyd a-n[ova/ Hama=o.owin ylo3;ow hantes yga/ e AMN6i me] HH tysba6 oryve harxazro3x [e dova/1nov;yan nyrga3axovxi[u1 Ylo3;u g4antrata-nar hazaramyagny6 An 3a3darara/ e5 or cir6rov badmov;ivn ovnyxo. ha3gagan m,ago3;in5 darpyr m,ago3;6 ku gu novire 6 dari a-a] S;ambovli me] sbannova/ 8Ag0s9nyrov me] ha3 =o.owovrti ovnyxa/ avantin5 ka.akagr;ov;ivnny6 ;yr;i ha3 qmpacrabyd Hrant Dinki 3i,adagin1 Ylo3;i me]rov mi]yv yrgq0sov;yan5 hama,qarha3in m,ago3;i zarcaxman5 an Ha3ox Xy.asbanov;yan harxow darpyr gar/iknyrhantovr=o.aganov;yan qraqovsman cor/in5 mi]bydagan 3ara6 arda3a3do. an2anx 3i,yxovxa/ e Hrant Dinki` 8garyvorupyrov;ivnnyrov me] m,agov;a3in tivanacidov;yan gira-man5 ungalovmn ov hasgnaln e5 o[ ;e =qdovmn ov jana[ovmu9 ar6ha3gagan s’iv-ki nyrtrman Ha3asdani yv ardyrgri mi]yv 3a6 da3a3dov;ivnu1rapyrov;ivnnyrov amrabntman yv untla3nman1 Antratar2 y.a/ e 8A3s cirkow ys xangaxa/ ym mia=amanag paxadryl nayvnayv :ovrkio3 yv Adrbe3jani me] ha3gagan m,agov;a3in5 bad6 :ovrkio3 hanrabydov;yan sdy./ovmu5 azca3in bydov;yan5magan yv gr0nagan hazaravor go;o.nyrov himnowin avyrman1 ;rkagan azca3naganov;yan in[ ullalu yv min[ 0rs gaqova/ Knnargman masnagxo. amyrigaha3 hama3nki nyrga3axovxi[u mnaxa/ krdagan qntiru5 ha3gagan harxu5 zinovoraga6antratar2a/ e mi]m,agov;a3in 3arapyrov;ivnnyrov me] ha3 ca.6 nov;yan qntiru956 usa/ e an1;0jaqnyrov tyrin` ipryv gabo. 0.ag Ha3asdani Hanraby6 :ovrk lracro.u ylo3;i me] 3i,yxovxa/ e nayv kivrd mda6dov;yan yv a3n yrgirnyrov mi]yv5 ovr co3ov;ivn ovnin s’iv-kaha3 voragani hydyvyal q0skyru7 8krdyru darinyr ,arovnag guhama3nknyr1 Hama=o.owin masnagixnyru par2ra2a3na/ yn mar6 3a3dararyn5 or m,dabes abra/ yn Anadolia3i me]5 isgtasban Safarowi nyrman yv hyrosaxman tebku` ipryv Adrbe36 pnig =o.owovrt ha3yru sbannova/ yn91jani me] a3ladyaxov;yan qraqovsman wa- 0rinag1
 • 5. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 5#opylinagan hantisov;ivn novirova/`Armen Taryani /nntyan 90-amyagin {oryk,ap;i5 14 No3ympyr 2012 yrygo3yan cirku gu ;ovi hradaragova/ ullal hab6=amu 8-in5 HPUM Mon;reali masnajiv.i jybow5 a-anx ampo.]agan yv manramasnAlyk Manovgyan +ira3r yv Eliz Der6 ovsovmnasirov;yan yv tasagarcovmi1 Ganwi,yan srahu arten lyxovn er1 Nyrganyru dagavin ,ad niv;yr5 namagnyr5 harovsdqovmp6qovmp gancna/ gu q0sagxein5 arqiv1 Yv 3o3s 3a3dnyx un;yrxo.i sy.aninomanx 2y-kin cirk mu1 Omank gu tidein dysnyl Armen Taryani ampo.]agan5 ta6movdkin trova/ sy.anin xovxatrova/ cir6 sagarcova/ ov /an0;acrova/ 8Namaga6kyru 8Myr haxu95 8Gar0d yv gyank95 8Qa6 ni96i wyrahradaragov;ivnu1risqen hy-ov95 8Qarisqin m0d95 8Ly-u yv Cragan6cy.arovysdagan pa=nin me]dovnu95 8Yrgov y.anag95 8Naqacahin asmovnko. Naryg >azaryan un;yrxyxg0,ignyru9 ;yr;yr5 ngarnyr5 yvln1 yrgov namag cirken1 A3s a,qo3= nyrga3ov;yan a-i;u #opyli6 8Madyan panavor q0ski9 cirku bidinagan hantisov;ivnn er novirova/ an6 nyrga3axner ar2agaciri ortin` brn7ovani ar2agacir Armen Taryani (Alfons Wicen Attaryanu1 Hasgnali0ren o[Attaryan) 90-amyagin or gazmagyrba/ tivrin tyr mu sdan2na/ ullalow5 orbesein HPUM6i M,agov;a3in #an2naqovmpu yv zavag5 orbes un;yrxo.5 orbes ovsovm6Manovel Ke0seyan ha3acidagan tasaq06 nasiro. yv panaq0s5 an hianali0rensov;yanx ,arku yv gu nyrga3axnein cro.in nyrga3axovx cirku wyr hanylow anor me]3ydmahov hradaragova/ 8Namagani9 hradaragova/ 30tova/nyrov5 badmova/k62010 ;7 Yryvan5 Ha3asdan yv 8Madyan nyrov5 ;arcmanov;ivnnyrov ,ovn[n ov ocin5panavor q0ski9 2012 ;7 Be3rov;6Lipanan cro.in novirovmu ha3 lyzovi5 m,ago3;i5cirkyru1 ha36arapagan m,agov;a3in gabi harxy6 Brn7 <ahe :ana,yan ir nyra/agan rovn5 arapagan cragan cor/yrov ;arc6q0skin me] nyrga3axovx 0rovan /raciru yv manov;ivnnyrovn5 q0sku hamymylow ov,at6ovraqov;yamp dy.ygaxovx or a3s0rovan rov;yamp yv i bad,aji undrova/ me]6hantisov;yan ov..agi0ren garyli e hy6 pyrovmnyrow1dyvil hamaxanxin wra31 A3s ca.a’aru {mo-nank n,ylov5 or cirki nyrga3axovmu Armhn Dar;an3.axa/ yv iracor/ova/ e brn7 Wicen At6 taryani yv Allagma Technologies ungy6 rov;yan naqacah brn7 Wartces Mylkon6 yani go.me1 A3novhydyv hraviryx Niv Jur6 zien HPUM6i Gr;agan Pa=ni Dn0ren5 qohovn mdavoragan ov azca3in cor/i[ brn7 Ar;ovn Hamalyanu` nyrga3axnylov Armen Taryani 8Namaganin91 8Namagani9 cirku g4untcrge 1950-1980- agan ;ovagannyrovn crova/ yv sdaxova/ namagnyru5 or gu paxa3a3de cro.in an2nagan yv sdy./acor/agan gyanki ov,acrav manramasnyru5 ,’ovmnyru Ha36 rynikin hyd5 Lipanani ha3 ca.;0jaqi cragan5 m,agov;a3in5 hasaragagan gyanki oro, anxovtar2yru1 Namagnyrov me] ardaxolova/ a3s himnagan ci/yrovn masin q0syxav panaq0su1 Qnamkow zad6 va/ ein me]pyrovmnyru5 oronk gu barzein cro.in mdorovmnyru5 mdahocov;ivnnyru5 ovri,in xavu gisylov5 0cdagar ullalov martga3in gyrbaru1 Ullalow A7 Tar6Prn& Wighn Addar;an yanin =amanagagixu yv parygamu5 brn7 Prn& Arjoun Famal;an Hamalyan 3amyna3n tebs ,y,dyx5 or sgsyle a-a]5 ovr a-ga3 er artaraxova/ 3ovzovmu5 brn7 W7 Attaryan ,norhaga6 lov;yamp ]yrm q0skyr 3.yx a3s zo3c cir6 kyrov hradaragov;yan masnagxa/5 a]ag6 xa/5 sadara/5 0cdagar y.a/ polor an2anx anovn a- anovn5 ,norhagalov;yan a-iv/i pa=in mu 3adgaxnylow ir m0ru` cro.i a3riin dig7 Arsine Attaryanin5 orovn a-a]argow yv anqon] ]ankyrow iraganaxav so3n hadornyrov /novntu1 In[bes nayv HPUM6i M,agov;a3in #an26 naqovmpi yv Manovel Ke0seyan Ha3aci6 dagan Tasaq0sov;yanx <arkin5 a-avyl yvs nyrganyrovn1 8Madyan panavor q0ski9 cirken my/ zcaxovmow bada-ignyr un;yrxyx Hyrmine B[akjyan1 Yv a3sbes5 cragan6cy.arovysdagan paxa-ig hantisov;ivn mu wa3ylyxin a3t 0ru srahin me] nyrga3 y.o.nyru5 cro.in digno]u yv zavagnyrovn hyd5 in[bes nayvTik& Arsinh Addar;an ;u tik& Silwa Mankasar;an 100-en avyli an2yr hamaxanxin wra31 MARI JANBAZYAN6”A<A#YAN
 • 6. 6 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013HA#YREN DBACROV:YAN 500-AMYAGI ?IREN NYRSWyrabadovyli Togd7 Manovel Jinba,yani panaq0sov;ivnuniv;` Avydarani A-a]in Ha3yren :arcmanov;ivnnyru Lavali Ha3 Avydaranagan Ygy.yxiin va/apanu5 Avydarannyrov a.pivrny6 rovwari srahn ynk1 I~n[ ka.xr 3i,adagnyr pnacirnyrov ;arcmanov;ivnnyr ovsovm6ovnink ji,t hon ovr darinyr a-a] wa6 nasiro. lyzovapann ov lyzovacedu 6 15.amy-ig ha3 anovani yrcyhonahar yv pa6 lyzovnyr gu q0si orovn me] asoryrenu irryrar Byrj +amgo[yani 2y-ku ;0;ovyxink yryk darpyragnyrow 6 nayv badmapanu5ir hra,ali hamyrcen wyr]1 a,qarhacedu5 3aradyv cida,qado.u5 15 Tygdympyr 2012-in o[ mia3n wa3y6 ;arcmani[u5 dysov[u5 ovsovxi[u5 tasaq0slyxink wyrabadovyliin panaq0sov;ivnu Mon;reali Mcgill Hamalsarannyrov Asd6a3l myr a[kyrow dysank hnamya3 my/a6 va/apanagan yv Avydarannyrov :arc6hador Ha3 crapar Asdova/a,ovn[yr5 manov;yan Pa=anmovnkin yv wyr]yrs kani;ivow wyx5 oronx ivrakan[ivru amyna3n kani ancamnyr E]mia/inen hravirova/zcov,ov;yamp yv ccovankow panaq0su dy6 Sovrp Crki crapar ;arcmanov;yan ipr.avoryx sy.anin wra3 nyrganyrovn xo3x arti my/aco3n warbydu5 hon yvs ovsovxi[`dalov hamar ipr ;angar=ek cirkyr1 Ha3asdan cdnova/ amisnyrovn1 Avylxnynk Artaryv Wyrabadovyli Asdova/apa6 or myr nyrga3 A-a]nort Pacrad Srpa6nov;yan Togd7 Manovel Jinba,yani ovny6 zan Wyr7 Togd7 Jinba,yani a,agyrduxa/ Sovrp Cirkyren a-a]in dbacrov6 y.a/ e E]mia/no3 Ceorcyan jymaranin;ivnu 1666-in Ams;yrdami me] (Holanda) me]1dbova/ Asdova/a,ovn[n e5 dbacro.u` Gu harxnym7Osgan Yryvanxi1 Cirku gu barovnagecovnavor manrangar[ov;ivnnyr1 #a]ortu5 Dokt& Manouhl Yinpa,;an 6 Wyrabadovyli Jinba,yan5 a3s1733-i n W y n y d i g d b o v a / 5 M q i ; a r y a n /avalod hin Asdova/a,ovn[ Cirkyru i|n[6Miapanov;yan himnatir Appah0rn e1 Gu nagu1 Hin Gdagarani }rhy.y.i clovqin bes 2yr 2y-ku anxa/ yn1mdnynk 19-rt tar5 1805-in dbova/5 me] Apos;elle` 3ovnarenow a-akyl gam 6 Yrp Ycibdosen ,ad mu ha3yr ‘aqantar2yal Wynydig Ha3r #owhannes Z0h6 .rgyl5 no3n pa-u gu cor/a/ovi 0dar a3s yv nman cirkyr pa=nyxin5 oronxme ysrabyani badrasda/n e1 Aha ovri, ;arcmanov;ivnnyrovn me]1 Saga3n myr al a-i1mu5 Sen; Pydursbovrg hradaragova/ ;arcmani[nyru cra/ yn No3 ac-av mu1817-in1 “ariz` hradaragova/ 1828-in1 ar2agyx5 o[ ;e ac-av mu .rgyx kani or 6 A3s polor Avydarannyru gartaxa|/Zmiv-nia` hra,ali hradaragov;ivn mu5 ac-av mu [ys grnar oro, dy. mu .rgyl5 ek1lo3s dysa/ 1853-in5 Galga;a` 1860-in1 log g4ar2agys1 6 A3o5 gartaxa/5 pa.tada/ yv ovsovm6Wyr]abes grgin Wynydig5 dbova/ 1860- Wyrabadovyli panaq0su hydyvyal yrgov nasira/1in1 Hydakrkragan e G7 Bolso3 me] y.a/ harxyru yvs nyrganyrovn wijapanov;yanHa3r #owh7 Z0hrabyani a-a]in a,qar6 niv; pyrav1 Wyrabadovylin my/ qnamkow cirkyrovnhapar ;arcmanov;ivnu 0rovan anmakovr 6 Asdova/a,ovn[i ha3yren ;arcma6 ivrakan[ivru ir [a’ow garova/ gdaveha3yrenow5 kani or lyzovn5 a,qarhapa6 nov;ivnu i|n[ hydyvank ovnyxav Ha3 +o6 dobragi me] gu dy.avore1ru5 hydzhyde aznovaxav1 .owovrtin wra37 Wyrabadovyli panaq0su harx dovav ;e 6 Y;e Asdova/a,ovn[i ;arcmanov6 6 Hy.inagov;ivnnyr ovni|k1in[o|v Avydarani ha3yren ;arcmanov;ivnu ;ivnnyru [gadarovein mynk a3s0r HA# GU 6 A3o5 yrgov cirkyr Les Techniques de0darnyrovn go.me jan[xova/ e ipryv MNA#I|NK7 la Traduction dans la Genèse en Arménien8:acovhi amyna3n ;arcmanov;yanx91 Qisd hydakrkragan harxovmnyr y.an Classique ovr Ha3yren ?nntox Cirku guOrkan cy.yxig paxadrov;ivnnyrow Wyra6 nyrganyrovn go.me in[ or a-i;u dovav pa.tadym Y0;anasnixi pnacir #ovnarenbadovyli panaq0su dovav pazma;iv zink [jan[xo.nyrovn m0dynalov yv my/abes yv Asoryreni hyd1 Asiga im ;ezs er0rinagnyr1 N,ynk cone hydyvyal meg 0ri6 cnahadylov Manovel Jinba,yan asd6 <ar7 e] 128>arapa.yan himnaharxi lov/man clqavorqo[untodu :ovrkian e9 6 _agub Zarak0.lov Yryvani me] dy.i ovnyxa/ kani or 3sdag [e5 ;e nman xyrov a-n[ov;yamp yrgov ancam8:rkagan dysagedu >a6 ca.a’araq0sov;ivnn ov ar6 hantes yga/ e ardakin cor6rapa.yan hagamardov;yan ga/aqntrov;ivnu o4vr grnan /ox naqararov;yan magar6,ovr]9 knnargman un;axkin danil1 tagow 3a3dararov;yamp7 megu:ovrkio3 Martov iravovnknyrov 8Ca.a’araq0sagan a-ov6 Ly-na3in >arapa.i me] dy.iba,dban6cor/i[5 hradaragi[ mow ys asiga gu cnahadym ovnyxa/ naqacahagan und6_agub Zarak0.lov 3a3dna/ e5 ipryv cravo. Ka.akaganov6 rov;ivnnyrovn a-i;ow5 isg miv6or :ovrkian` par2raxnylow ;ivn1 Ys mi,d g4usym` arty0k su` Sdy’anagyrdi 0taga3aniHa3asdani hyd 3arapyrov;ivn6 :ovrkian hamozova/ [e|5 or paxman /irin me]1 #agopyannyrov harxu5 miyvno3n adyn gu crava/ e Bolisu5 an grgin ov hamozova/ e5 or :ovrkio3=qde Ha3ox Xy.asbanov;ivnu grgin gu ‘or2e cravyl za3n1 wdancu a3nkan my/ [e5 orkanyv gu ‘or2e 1915 ;ovaganu Asiga ;yrcnahadman n,an Adrbe3jani1 Anor hama2a3n5]n]yl badmov;ynen1 e95 3a3dna/ e an` ngadyl da6 garyvor n,anagov;ivn ovni -ovs Anor hama2a3n5 ha36;rka6 low5 or azca3naganov;yan an6 sahmanabahnyrovn nyrga3ov6gan 3arapyrov;ivnnyru gu wy6 pa=an masnign e nayv gr0nu1 ;ivnu Ha3asdani me]1 8:ovr6ra/ovin dara/a,r]ana3in har6 Zarak0.lovn n,a/ e5 or :ovr6 kia3i hamar a3s sahmanu nayvxi5 isg :ovrkian gu hanti6 kio3 ararknyru yrpymn ;yla6 hocypanagan e5 yv nrank a3nsana3 >arapa.yan himna6 trova/ g4ullan Adrbe3jani [yn anxni95 n,a/ e #agopyan1harxi lov/man clqavor qo[un6 go.me` [paxa-ylow nayv5 or Âakep Xaraqø[lou Knnargman masnagixnyrutodu1 Zarak0.lovi gar/ikow5 Adrbe3jani me] co3ov;ivn ovny6 mia2a3nov;yamp untovna/ yn5Ly-na3in >arapa.i harxi nan ;ovrk zinovornyr5 oronx pa.i masin adrbe3janxi or irynx po.oki 2a3nu ha3 =o6lov/ovmu garyli g4ulla35 y;e niv;agan 3adgaxovmnyru gu hasarag ka.akaxinyrovn5 .owovrtin po.okin miaxno.:ovrkia a3l ka.akaganov;ivn gadare Adrbe3jan1 no3nisg lracro.nyrovn badgy6 ;ovrk mdavoraganov;yan cy6ware1 A3s ka.akaganov;ivnu Lracro.5 wyrlov/apan :a6 raxovmnyru ,ad magyrysa3in rag,i- masu angy./ e1 Asor,ad wdancavor e nayv :ovr6 ;ovl #agopyani hama2a3n5 yn1 An n,a/ e5 or naqort abaxo3xu anonx 30tova/nyrn ovkio3 ka.akaxinyrov hamar5 Ha3asdani yv Ly-na3in >ara6 dari :ovrkia` ha3gagan har6 ovnyxa/ ylo3;nyrn yn1
 • 7. LUNDI 4 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Serge Sargissian appelle à la reconnaissance internationale LUNDI 4 FEVRIER 2013 du Haut-KarabaghTéhéran et Erévan Article écrit en anglais le 15 janvier 2013 et publié par le site Internet Asbarez.com snipers de la ligne de front et créent des mécanismes pour enquêter sur les incidents frontal-développent leur Le président arménien Serge Sargissian a, le 15 janvier dernier, iers. Ils refusent même de mettre en œuvre les mesures de confi- ance prévues par l’accord signé àcoopération exhorté la communauté interna- tionale à reconnaître la République du Haut-Karabagh et a Sotchi, » a-t-il expliqué. « Nous devons toujours être prêts à de nouvelles avancées mili- déclaré que le refus persistant de taires par un régime qui propage la la Turquie de reconnaître le géno- guerre. Je pense que nos voisins cide constituait une menace pour comprennent que la guerre sera la sécurité régionale. aussi sinon plus destructrice pour M. Sargissian, qui parlait au l’Azerbaïdjan. Je ne pense pas que cours d’une session conjointe de la les autorités azerbaïdjanaises direction exécutive, législative et soient préoccupées par le sort de judiciaire du gouvernement tenue leur peuple. Elles sont prêtes à au ministère de la Défense, a entreprendre des actions militaires dénoncé avec force la poursuite puisqu’elles considèrent avoir un par Bakou des menaces militaires privilège exceptionnel sur et a déclaré qu’il était de la respon- l’Arménie ou pour faire oublier sabilité et du devoir de la Turquie leurs problèmes intérieurs, » a de reconnaître le génocide. déclaré Sargissian. « L’objectif ultime de notre poli- « L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne tique étrangère est la consolida- veulent pas de la guerre, mais tout tion juridique définitive de la vic- le monde doit être convaincu que Téhéran et Erévan ont signé quatre protocoles d’accords visant à dévelop- toire dans la guerre d’agression nous allons répondre à chaqueper leur coopération économique à l’occasion de la visite d’une délégation déclenchée par l’Azerbaïdjan con- épreuve. Plus jamais le peuplearménienne dans la province limitrophe de l’Azerbaïdjan oriental, au nord- tre l’Artzagh », a déclaré d’Artzagh ne tolérera le dangerouest de l’Iran. Les documents ont été signés le 16 janvier lors d’une rencon- Sargissian. « La République du d’un anéantissement physique. Latre entre des représentants de la province iranienne et Souren Khachatrian, Haut-Karabagh doit être reconnue République d’Arménie en est lale gouverneur de la province de Siounik, au sud-est de l’Arménie, qui condui- par la communauté internationale, garante, » a déclaré Sargissian.sait une délégation d’hommes d’affaires arméniens à Tabriz. Les provinces car il n’y a aucune explication « Le sort de l’Artzagh serad’Azerbaïdjan oriental et de Siounik vont développer leur coopération et logique pour expliquer pourquoi décidé par son peuple. Il est con-leurs relations bilatérales en vertu de ces protocoles d’accords qui portent les personnes qui ont procédé à solidé par le droit international etsur différents domaines d’activité économique. leur droit à l’autodétermination un certain nombre de documents En vertu de ces accords, les deux provinces collaboreront plus étroite- dans les limites de la loi et l’ont internationaux. Par conséquent, lament dans les domaines de l’élevage et des soins vétérinaires, des sociétés défendu sans équivoque devraient participation pleine et entière desmixtes devant être créés dans le secteur agricole. L’Iran devrait aussi faire partie de l’Azerbaïdjan. autorités de la République dufournir à l’Arménie du matériel agricole, dont des tracteurs, ainsi que des Pourquoi le destin de ces person- Haut-Karabagh est un impératif, »engrais. nes est-il conditionné par une déci- a déclaré le président. L’Arménie est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sion illégale de Staline ? » « En parlant de l’Azerbaïdjan,et son PIB est estimé à 9, 4 milliards de dollars. Le revenu moyen per capita « La politique évidente fasciste, nous devons garder à l’esprit qu’ilen Arménie est évalué 5 700 dollars, et le volume des investissements belliqueuse et anti-arménienne des existe un état dans la région, quiétrangers dans le pays à 570 millions de dollars. autorités azerbaïdjanaises soutient sans équivoque la poli- A l’issue de cette visite, le 16 janvier, l’Iran et l’Arménie ont annoncé qu’ils demeure une menace primordiale tique anti-arménienne de« envisagent de créer une nouvelle zone de coopération économique ». Cette pour notre sécurité. Les soldats l’Azerbaïdjan. L’unité entre laquestion avait été évoquée lors d’une rencontre entre le gouverneur-général meurent et leur sang coule sur les Turquie et l’Azerbaïdjan utilisantde l’Azerbaïdjan oriental, Alireza Beigi, et son homologue arménien du autorités azerbaïdjanaises, » a le slogan « Une nation, deuxSiounik, Souren Khachatrian, la veille à Tabriz, capitale de la province expliqué M. Sargissian. Etats » est liée à des concessionsiranienne. « Dans quelques jours, nous unilatérales de l’Arménie à travers Le mois dernier, on apprenait que l’Iran étudiait un projet en vue de la allons célébrer le 25e anniversaire l’approfondissement du blocus etcréation d’une nouvelle zone de coopération économique en accord avec du Mouvement Karabagh. Depuis des lignes de division et d’exclu-les Etats situés à ses frontières septentrionales, l’Arménie mais aussi le début de ce mouvement, les sion de la coopération au coursl’Azerbaïdjan. La question avait été au cœur de la rencontre entre le ministre habitants du Karabagh n’ont des vingt dernières années. Ilsiranien des affaires étrangères Ali Akbar Salehi et le gouverneur de la jamais admis l’illégalité de Staline, n’ont jamais réussi et ne réussirontprovince d’Azerbaïdjan. ils ne se sont jamais considérés jamais à insérer le facteur turc comme des citoyens d’Azer- dans les questions de sécurité baïdjan, et n’ont jamais accepté la régionale, » a déclaré Sargissian.Katherine Sarafian remporte décision d’annexer le Karabagh à « En tant que pays épris de paix, l’Azerbaïdjan, » a déclaré progressiste et clairvoyant, nousle Golden Globe pour « Rebelle » Sargissian. comprenons l’importance de créer « L’accord de cessez-le-feu un climat de confiance mutuelle Katherine Sarafian, productrice Awards seront remis le 2 février signé il y a 19 ans, à la demande de pour une coexistence pacifiquede long métrage d’animation a rem- alors que la cérémonie des Oscars l’Azerbaïdjan a consolidé la vic- entre pays voisins. Dans cet esprit,porté un Golden Globe Award aura lieu le 24 février. toire de la lutte arménienne, » a nous avons lancé la normalisationlorsque son film « Rebelle » a rem- « Rebelle », qui a été un succès au déclaré Sargissian, ajoutant que des relations avec la Turquie, » aporté le prix du meilleur film d’ani- box-office, a été produit par Pixar « sans tenir compte des disposi- déclaré le président.mation. Animation Studios et distribué par tions de l’accord, l’Azerbaïdjan « La reconnaissance et la con- Ceci est de bon augure pour Walt Disney Pictures. continue à tirer non seulement damnation du génocide arménienKatherine Sarafian et son film, « Rebelle » était en compétition sur l’Artzagh, mais aussi sur la est du devoir de la Turquie facepuisque « Rebelle » est nommé à la pour le Golden Globe aux côtés de République d’Arménie. » aux victimes du génocide, les sur-fois pour un Annie Award et un Frankenweenie, Hôtel Transylvanie, « Les autorités azerbaïdjanaises vivants et leurs descendants, touteOscar, les deux seront annoncés le Rise of the Guardians et Wreck-It réfutent ouvertement les proposi- l’humanité et surtout, de sonmois prochain lors de leurs céré- Ralph. tions des médiateurs de retirer les Suite à la page 8monies respectives. Les Annie
 • 8. 8 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013Dikran Sargissian Julio Iglesias en concert à Erévanet Bidzina Ivanishvili Le chanteur espagnol mondiale- ment célèbre Julio Iglesias va peut- être chanter une chanson endiscutent des relations arménien lors d’un prochain concert à Erévan. Julio Iglesias aime chanter quelques airs dans la langue du paysarméno-géorgiennes à chacune de ses tournées. Selon Arman Dzadourian le producteur du concert de Julio Iglesias en Arménie, ce sont les Arméniens qui ont demandé au chanteur de chanter une chanson en arménien. « Le pub- lic arménien aime beaucoup que les vedettes qui réalisent leur concert en Arménie, chantent quelques airs en arménien, car c’est un moment par- ticulier entre le public et les ve- dettes » confie A. Dzadourian. Demirdjian d’Erévan le 18 mars. Julio Iglesias sera en Arménie Les organisateurs, la société pour deux jours. Il arrivera avec son américaine Global art et l’arméni- jet privé le 17 mars à Erévan en com- enne Invest Production, précisent pagnie d’une équipe d’une trentaine que c’est Julio Iglesias qui aurait eu de danseurs, chanteurs et musiciens. la volonté de se produire en Arménie Le chanteur qui a fêté ses 70 ans car ses fans y seraient nombreux. mais qui « n’a pas changé » donnera Le prix des billets du concert sont son concert au complexe Karen de 5 à 80 000 drams. Aliev, personnalité la plus corrompue de l’année 2012 Le Premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili en visite officielle en Le président azerbaïdjanais Ilham tions rendues publiques cette annéeArménie a déclaré, à Erévan, que les Arméniens doivent se sentir chez eux en Aliyev a eu le triste privilège d’inau- mettant en lumière le systèmeGéorgie. Le chef du gouvernement géorgien a, lors d’une conférence de gurer le palmarès mondial des person- clanique mis en place par la famillepresse, affirmé que lors de sa campagne électorale, il avait rencontré de nalités les plus corrompues de l’année, Aliev qui s’octroie des parts majeuresnombreux membres de la communauté arménienne de Géorgie et visité des qu’il a remporté aisément, même si la de pans entiers de l’économielocalités arméniennes. Il avait alors répondu aux attentes des Arméniens de concurrence était féroce. M. Aliev est nationale, que ce soit dans le gaz et leGéorgie et avait promis d’apporter son soutien et de résoudre nombre de donc le premier lauréat en titre de ce pétrole bien sûr mais aussi dans lesproblèmes posés. « Ce furent des rencontres très chaleureuses au cours concours organisé pour la première télécomunications, l’industrie minièredesquelles les Arméniens ont senti mon vif intérêt à leurs demandes (...) que fois en 2012 par l’Organized Crime et le bâtiment, le plus souvent à lales Arméniens soient rassurés, je réaliserai mes promesses » dit-il. Il a en and Corruption Reporting Project faveur de contrats conclus au nom duoutre confié qu’il comptait parmi ses amis de nombreux Arméniens. (OCCRP, Projet de rapport sur le gouvernement azéri. crime organisé et la corruption), qui Le prix a été décerné par quelque 60 récompense les personnalités les plus journalistes et représentants de 15L’Azerbaïdjan va augmenter corrompues de la planète. Le premier prix est accordé à la agences de presse regroupés au sein de l’OCCRP, une organisation à but personnalité qui a occupé le devant de non lucratif, constituée d’agencesses dépenses militaires en 2013 la scène en 2012 en matière de crimi- nalité et de corruption, et qui a eu indépendantes spécialisées dans le journalisme d’investigation, de dif- droit de ce fait à une ample couverture férents organes de presse et de jour- médiatique internationale tout au long nalistes d’une vingtaine de pays. Il a de l’année. Parmi le nombre impres- vocation d’informer l’opinion à travers sionnant de candidats éligibles à ce le monde sur les mécanismes du crime titre peu glorieux, le jury a jeté son organisé et de la corruption et à les dévolu sur M. Aliev après les révéla- démonter. L’Assemblée nationale accueille les enfants Le 28 décembre, le parc du Parlement d’Erévan a été le site d’une fête pour le Nouvel An et de Noël, qui s’est tenue sous les auspices du Président de l’Assemblée nationale Hovik Abrahamian. La journée portes ouvertes a présenté un concert pour enfants et une rencontre avec des personnages de contes et dessins animés. L’Ensemble Arevik de la radio publique, Dalita, Starlets, Silva Hakobian, Nune Yesayan et autres ainsi que la participation du Père Noël et de la Fée des neiges ont créé une atmosphère joyeuse dans le parc. M. Abrahamian et les députés se sont mêlés aux enfants, leur ont exprimé Le Parlement d’Azerbaïdjan, en d’euros). leurs vœux pour une bonne et heureuse année et ont discuté avec eux.froid avec l’Arménie voisine, a adop- Les dépenses militaires ont été Une exposition a également été présentée, avec des œuvres réalisées par lesté un budget 2013 qui prévoit une prévues à 1,5 milliard de manats enfants du Centre national Henrik Igitian le Arabkir Hayordats Tun (Union de laaugmentation de ses dépenses mili- azerbaïdjanais (1,4 milliard d’euros), jeunesse arménienne).taires malgré un ralentissement de la soit 0,9% de plus qu’en 2012.croissance. Ces chiffres sont basés sur une Serge Sargissian... sincères de la part de la Turquie et Au total, le projet prévoit des prévision de croissance du produit de l’élimination des conséquences Suite de la page 7revenus de 19,1 milliards de manats intérieur brut de 5,3% (la Banque du génocide, l’existence sécuritaireazerbaïdjanais (18,7 milliards mondiale table sur 3,5%), après 5,7% de l’Arménie dans la région contin-d’euros) et des dépenses de 19,8 mil- prévus en 2012, et une inflation de propre peuple, » a déclaré le prési- uera d’être en danger, » a-t-il conclu.liards de manats (19,4 milliards 5,7%. dent. « Je pense que sans excuses Traduction N.P.
 • 9. LUNDI 4 FEBVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N ARCHBISHOP NOURHAN MANOUGIAN ELECTED 97th PATRIARCH OF JERUSALEM MONDAY FEBRUARY 4, 2013 Jerusalem, Israel - On Thursday, January 24, the St. James Brotherhood elected ArchbishopTurkey claims non-turkish Nourhan Manougian as the new Patriarch of Jerusalem after a two-antiquities by intimidating day Conclave. Out of 33 clergies, Manougian was elected with 17 votes, while Archbishop Arisforeign museums Shirvanian, who was serving as inter- im Patriarch, received 15 votes and 1 vote was in blank. His election must issued by the Ottoman authorities] that be approved by Israel and Jordan.BY HARUT SASSOUNIAN granted permission for the excavation Patriarch Nourhan Manougian is of the site and removal of the material born in Aleppo, Syria, in 1948, gradu- The Turkish government has recent- from the site (1857 and 1859) and ated from the local Haigazian Schoolly embarked on an aggressive cam- Bodrum Castle (1846) to the British and entered the seminary of thepaign, pressuring a large number of Museum.” Catholicosate of Cilicia in Antelias,European and American museums to IBT quoted Charlotte Woodhead, an Lebanon. In 1966 he was accepted toreturn antiquities that were taken out expert in cultural heritage law at the the theological seminary of theof the country during Ottoman times. University of Warwick in England, Armenian Patriarchate of Jerusalem. His student days at the Patriarchate While it is understandable that stating that she was not aware of culminated in his ordination to the priesthood and his acceptance of mem-nations would want to recover ancient human rights legislation ever being bership in the St. James brotherhood, in 1971.relics that were part of their patrimo- used before to reclaim such objects. “If After a year he was assigned pastor to the Armenians of Switzerland.ny, in the Turkish case there are cer- a claim is brought before the European Subsequently, he returned to the Middle East and served as the pastor totain anomalies that merit closer scruti- Court of Human Rights, it will be inter- the Armenian communities of Jaffa and Haifa. In 1980, he was assigned pas-ny. esting to see on what basis it is argued tor of the Armenian community of Holland. If these valuable relics were taken and also to see what the outcome is,” Fr. Nourhan visited U.S. and pursued graduate studies at New York’sout of Turkey in recent times without Woodhead stated. General Theological Seminary. He subsequently served the Easternproper authorization, one could argue Turkey has also used an Ottoman Dioceses by being pastor of the St. Mark Church of Springfield, MA, andthat the Turkish government is per- law banning the export of artifacts in then the St. Kevork Cherch of Houston, TX.haps entitled to them, even though order to claim ownership of ancient Upon returning to Jerusalem, Fr. Nourhan was elected Grand Sacristanthey emanate from ancient civiliza- artifacts from major museums around of the Holy See in 1998. A year later, the Catholicos of Armenians, Histions that predate the conquest of that the globe, such as the Louvre in Paris, Holiness Karekin II, elevated him to the Episcopal rank.part of the world by Ottoman Turks. the Getty in Los Angeles, New York’s We congratulate Archbishop Nourhan Manougian as the 97th Patriarch of It is ironic that the country claiming Metropolitan Museum of Art, the Holy See of Jerusalem and wish him every success in his difficult endea-these antiquities is one of the history’s Cleveland Museum of Art, and vors.biggest looters and pilferers of other Harvard’s Dumbarton Oaks. If Turkeynations’ cultural heritage such as can claim Ottoman-era assets, then itchurches, monasteries, monuments, must be held responsible for Ottoman-and schools belonging to Armenians,Assyrians, and Greeks. One must have era liabilities such as plunder, territori- al conquest, and genocide! American-Armenian producer, Oscarclean hands before having the audacityof accusing others of theft. By filing such questionable lawsuits, Turkey’s real intent is to intimidate nominated filmmaker and screenwriter Most shocking of all, the Turkish foreign museums into returning the to shoot a film on Armenian Genocidegovernment is preparing a lawsuit claimed artifacts. If the museums doagainst the British Museum in the not cave in to Turkish pressure and Armenian actress SonaEuropean Court of Human Rights refuse to turn over these items, it Tatoyian, who was born and raisedbased on Article 1 of the First Protocol would be interesting to see if the in the United States of America,of the European Convention on Turkish government would still go intends to shoot a movie basedHuman Rights which states: “Every ahead with its threatened lawsuits. upon the book by Michelinenatural or legal person is entitled to The big risk for Turkey is that if the Aharonian “Three Apples Fell fromthe peaceful enjoyment of his posses- courts reject its claims, no museum Heaven” dedicated to thesions.” would ever agree to return any of the Armenian Genocide. The movie According to an article by Ceylan demanded antiquities. will tell about the ArmenianYeginsu in the International Business However, should a foreign museum Genocide and introduce the lifeTimes (IBT), using human rights laws wish to return an ancient relic to and fate of the Armenians living into recover antiquities is a novel con- Turkey, it should make it conditional Kharberd in 1914-17. The screen- such a beautiful fashion, that the ideacept never before used by any country. on the Turkish government officially play was developed by Academy of shooting a movie came to mind atIt is incredible that one of the biggest identifying the true origin of the Award nominated screenwriter José once. I imagined in my mind all thoseviolators of human rights in the world object, such as Hittite, Roman, Greek, Rivera and the film will be directed by horrible sceneries, colors, lights, andis getting ready to sue the British Armenian or Assyrian. This is necessi- other Academy Award nominated shadows. The introduced scenes areMuseum ostensibly for violating the tated by the fact that Turkey has omit- Shekhar Kapur. charming and appalling at the samerights of Turkish citizens. ted all references to the origin of In a conversation with time. From the artistic viewpoint this Turkey is planning to file this law- ancient Armenian churches and monu- “Armenpress” the producer of the is very interesting.”suit on January 30 to reclaim the ments from inscriptions presently movie, actress Sona Tatoyian stated Besides producing the movie, SonaMausoleum of Halicarnassus, “one of affixed to the entrance of these sites. that she has learnt about “Three Tatoyian will also play the part of onethe Seven Wonders of the ancient Turkish efforts to reclaim antiqui- Apples Fell from Heaven” book by of the main characters of the movieworld.” The British Museum, however, ties from the world’s great museums Micheline Aharonian 11 years ago. named Lousine. She is 26 years oldargues that it had not misappropriated provide a unique opportunity for This was followed by a trip to Aleppo, young girl and she is not married yet.this ancient relic. Olivia Rickman, Armenians to publicize the Turkey’s Turkey, and Armenia. That’s when the The filming will start in the secondpress and PR manager of the Museum, misuse and outright destruction of idea of shooting the movie came to her part of the current year. Some of thetold IBT that the sculptures from the thousands of Armenian churches, mind. scenes will be shot in Armenia. TheMausoleum of Halicarnassus in the monasteries, schools, cemeteries and It’s now difficult for Sona Tatoyian movie will be released in 2015 advanc-Museum’s collection were acquired in castles. to answer what exactly charmed and ing the 100th anniversary of the1846, 1857 and 1859. Rickman further Armenians should petition the interested her in the book. She stated: Armenian Genocide. The internationalstates that “these pieces were acquired European Court of Human Rights, “There is something unique in this premier of the movie will probably beduring the course of two British initia- objecting to the return of any artifacts book. It’s like a poem. Although it tells held within the Cannes Internationaltives, both with firmans [legal permits Cont’d on page 10 about terrible events, but it is done in Film Festival.
 • 10. 10 • ABAKA • LUNDI 4 FEBVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013Armenian Catholicos discusses Sayat Nova Presents “Journey Through Time” Montreal, Quebec February 9, 2013perspectives of teaching Armenian Save the Date: February 9, 2013 at 7:30pm, Salle Pierre-MercureHistory in Georgian schools (UQAM-Centre Pierre Peladeau)with Georgian PM The excitement of reuniting with old friends and connecting with the new audience in Montreal has been building up for the past few months here at Sayat Nova Dance Company (SNDC) headquarters in Watertown, MA. SNDC dancers have been hard at work with long weekend rehearsals, while the crew is working hard, checking props, mending costumes and tweaking music recordings. It’s hard to believe that it’s been over six years since SNDC’s last performance in Montreal that left so many memories to cherish. This February SNDC returns to Salle Pierre-Mercure in Montreal to create great new memories with its brand new show “Journey Through Time”, directed and choreographed by Apo Ashjian. Production and premiere of this show, marked SNDC’s 25th year anniversary and was performed in Boston, Washington DC, Los Angeles and Worcester in 2011-2012 to great acclaim. “Journey Through Time” paints in sound and movement the story of the Armenian nation – from the early tribes worshipping pagan gods to drum rhythms, to the spirited battle of Vartanantz, to the times of the occasional peace in the ancient world and the cultural renaissance of Armenia’s Golden Age expressed in the poetry and gentle grace of women’s dances, to the unthinkable tragedy of the genocide, to the re-birth of the Armenian nation in the new generations scattered around the world proudly carrying their history in their hearts. “Journey Through Time” makes you feel the history, not merely ETCHMIADZIN. - All Armenian He also discussed with the PM the think about it. SNDC hopes you walk away moved by and proud of the journeyCatholicos Karekin II received on perspectives of teaching the Armenian through time Armenians have collectively taken to date, and feeling inspiredThursday 17 January the Georgian History subject at schools in Georgia for the journey ahead …delegation led by the Georgian PM and in addition presented petition forBidzina Ivanishvili accompanied by the releasing Armenian-Georgian political Sayat Nova Dance Company of Boston (SNDC): An independent,Armenian Ministry of Culture Hasmik prisoner Vahagn Chakhalyan. non-profit organization, now in its 27th year. Sayat Nova has traveled interna-Poghosyan. The Georgian PM spoke about the tionally, performing throughout the United States, in Canada and Armenia. For Karekin II touched in particular Armenian-Georgian centuries-old more information about SNDC visit: www.sayatnova.com and stay in theupon the proper preservation and friendship, emphasizing he will assume loop of SNDC happenings via its facebook fan page “Sayat Nova Dancereconstruction of the Armenian histor- the reconstruction of churches and all Company of Boston”ical sanctuaries in Georgia, as well as the other necessary steps for thethe return of several churches to the preservation of the Armenian church- “Journey Through Time” will be presented on Saturday, February 9, atGeorgian-Armenian diocese to satisfy es. Ivanishvili also ordered to organize 7.30pm at Salle Pierre-Mercure (UQAM-Centre Pierre Peladeau) 300 Boulevardthe spiritual needs, Etchmiadzin Holy teaching of the Armenian History de Maisonneuve Est, Montreal, QC H2L 4J5, Canada. For more information onSee informs. Karekin II also believes subject, as well as added that the venue visit www.centrepierrepeladeau.uqam.ca.that the Georgia will take necessary Chakhalyans issue is being discus- This performance is sponsored by St. Gregory the Illuminator Armeniansteps to solve the issues properly. sed. Cathedral.Gor Sujyan will Represent Tickets: Parterre - $50 (reserved seats) and $30, Balcony - $20. For reserva- tions call: (514) 279-3066Armenia at Eurovision YEREVAN - The Syrian Armenians find jobs outsideEurovision ProductionTeam of the Public Yerevan, too – Diaspora MinisterTelevision of Armenia The Syrian Armenians find employment not solely in Armenia’s capital cityannounced that Gor Yerevan but, also, in the country’s regions. Diaspora Minister Hranush HagopianSujyan, who is the told that, so far, close to 700 Syrian Armenians have applied to seek employ-lead singer of the rock ment, and 300 of them have already found jobs.band Dorians, has “Many of them work in their profession,” Hagopian added. In addition, somebeen selected to repre- of them have accepted the job offers not solely from Yerevan but, also, fromsent Armenia in the Shirag and Lori Regions, where they are working with success.2013 Eurovision song To note, the director of the cotton plant of Maralig city had told that hecontest, reported stands ready to employ Syrian Armenians that work in the textile industry.Marco Brey forEurovision News. Gor Sujyan is themost popular rock Russian gas import to Armeniasinger in Armenia, andhe is famous for his increased – ArmRusGazpromunique voice. He is 25 years old and the son of an Armenian jazz musician, guitar YEREVAN. – The volume of natural gas being imported to Armenia fromplayer Mkrtich Sujyan. In 2010 he was crowned “The best male singer” in the Russia increased by 22.3 percent in 2012, comprising 1,967.2 million cubicannual Armenian National Music Awards. meters against the 1,609.1 million cubic meters in 2011, the ArmRusGazprom Earlier, we reported that the song to represent Armenia in the contest that Company informed Armenia. ArmRusGazprom sold 1,609 million cubic meterswill held in Malmö, Sweden will be chosen in a national final on March 2. Gor of natural gas, which is 4.8 percent more than the respective volume in 2011.Sujyan will sing all the songs, and in the end, the winning entry will be chosen Also, the natural gas use by Armenia’s energy and industry sectors increased byby a combined vote of the TV public and an expert jury. 23.7 and 2 percent respectively, as compared to the previous year, and constitu- Last year, when the contest was held in Baku, Armenia pulled out of partici- ted 231.9 and 254.7 million cubic meters correspondingly.pating after Azeri President Ilham Aliyev announced that “Our main enemies areArmenians of the world.” Turkey claims non... In a statement issued last year, Armenias Public Television citing the Aliyevremarks as its impetus for withdrawing from the contest. Cont’d from page 9 A group of Armenian pop singers also launched a Eurovision boycott cam-paign at the time, saying: “We refuse to appear in a country that is well known to Turkey, unless its government makes a legally binding pledge to preserve andfor mass killings and massacres of Armenians, in a country where anti-Armenian identify all remaining Armenian monuments on its territory. The next stepsentiments have been elevated to the level of state policy. “There is no logic to would be to demand that Turkey return the more than 2,000 churches to thesending a participant to a country where he will be met as an enemy.” Armenian Patriarchate of Istanbul.
 • 11. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 11 E N K : R A | I N H +A-o.]5 Ovraq yvYrgar Abrylov Hamar Ivrakan[ivr =o.owovrt ovni iryn 3adovg soworov;ivnnyr`a-o.]5 ovraq yv yrgar abrylov hamar1 Ygek` /an0;anankanonxme meg kaniin1 JA”ON1 Ja’onxik gana[ ;e3 yv so3a ,ad gu sba-yn1 Asonk[a’azanx harovsd yn an;ioksidan 3adgov;ivnnyrow1 Hydy6vapar gana[ ;e3n ov so3an gu ba3karin p]i]nyrov /yraxovmin yvgarc mu ka.xgy.nyrov tem5 gu ba,dbanyn myr 30tyru ar;0zgo[ova/ hivantov;ynen yv gu bagsyxnyn ce, kolys;yrolin dogosu1Ja’onxik mi]in ha,vow gabrin 82.6 dari1 Gu ;ylatrovi0ragan meg =ovm so3a3ow badrasdova/ gyragovr mu ovdyl yv gam5 cava; gana[ ;e3 qmyl5 naqundrapar` a-anx ,akari1 ZOVIXYRIA1 Zovixyriaxik irynx pary2yvov;ivnu bahylovhamar gu kalyn gam hy/ig gu k,yn1 Kalylu gu ga3ovnaxne /an6 my/amasnov;ivnu gu ‘agovin =amu 12:30 – 15:30 1 A3s tatarurov;ivnu yv gu novazyxne srdan0;a3in hivantov;ivnnyrov5 ,aka6 a-i; gov da3 ,adyrovn5 or ;y;yv mra’ mu a-nyn yv 0rovanraqdi yv kolys;yroli havanaganov;ivnu1 gu ;ylatrovi 0ragan yrgrort gesu sgsin a-o3c yv ga3da- 2yvow1 Ba-gil gam knanal5a-novazn ges =am kalyl1 hoc [e ;e` ka-ort =am5 g0cne or qntro3 a-arga3 an2u nor ov= havake yv ir cor/yrovn 2y-narge hancsdaxa/ yv lav drama6 INDONYZIA1 Orbeszi irynx hocygan ungjova/ov;ivnu my.6 trov;yan me]1maxnyn5 Indonyziaxik gu timyn mar2ovmnyrovn1 <norhiv a3smar2ovmnyrovn` anonk o[ mia3n gu 2yrpazadovin hocygan jn,ovm6 CYRMANIA1 Cyrmanaxinyru lav lo.ortnyr yn1Anonk ,ad lavnyre yv ].acrci- wijage5 a3l nayv gu parylavyn irynx aryan cidyn5 or a3s 2yvi marzanku zirynk gu ba,dbane srda6,r]aca3ov;ivnu1 n0;a3in hivantov;ivnnyren yv ,akaraqden1 Lo.u nayv g0cne 30tyrov jgovnov;yan yv gu ba,dbane ar;oz NORWYGIA1 Norwygiaxinyru irynx dramatrov;ivnu par2r gu go[ova/ hivantov;ynen1bahyn ,norhiv 2gny.ennyrovn1 Anonk a-ad0ren iv.od 2ovg gus b a - y n (; o n 5 s o m o n ) y v , n o r h i v a 3 t 2 o v g y r o v n b a r o v n a g a / BOLIWIA1 Boliwiaxik 0ragan koka3i dyryv gu /amyn1 A3s0myga63 in` gu mnan a-o.] yv zinova/ par2r dramatrov;yamp1 po3su ga,qov=axne ,n[a-agan trov;ivnu yv g0cne5 or qntro3Mi]in ha,vow ivrakan[ivr norwygiaxi darygan 100 kil0 2ovg gu a-arga3 an2u ulla3 timaxgovn yv doga3 /anr a,qadanknyrovn5sba-e1 Aryve yv lo3se zrgova/ a3s =o.owovrtu hocygan qanca6 in[bes nayv gu tarmane a.ika3in qancarovmnyrn ov 2a3na3inrovmnyrov tem gu ba3kari ,norhiv 0myga63 in1 laryrov dgarov;ivnu yv gu my.maxne jamportov;yan un;axkin 3a-a]axa/ anhancsdov;ivnnyru5 in[bes` clqabdo3dn ov sird6 IDALIA1 Idalio3 me] hasdadov;ivnnyrn ov qanov;nyrovn qanovku1 worov;ivnnyru yv dan me] cdnova/ =amyru xovhii mu cnovmnyru gadaryl5 min[yvLAV yv andy.i a.movgow [qancaryl1 A3sbes` tbrox ungyranal ‘okrigi mu orovn ma3ru irigovan =amu 9:00 en ydk gaho3k ka,6 angaryliov;yan me] e1TRAXNOV:IVNU ku,ylu5 par2r yra=,dov;ivn lsylu5 barylu yv gam wazwzylu anuntovnyli yn1 No3nbes Traxnov;yan lav 3arapyrov;ivnnyr sdy./ylov yv bahylov hamar anhra=y,d yn Kani~ kani ancamnyr polors al has6 garyvor e or yryqanyrovn qa.yru ,ad a3s osgi ganonnyru1dada/ ynk5 or traxnov;ivn mu ;angacin a.mgalix [ullan5 manavant y;e anonk Bedk e lav yv 3arcalir warovil polorin0=antagov;ivn mun e1 Ulla3 /anr bada6 ganovq ar;nxo. gam ov, knaxo. yn1 hyd5 hajyli martov mu gam gno] mu wa3ylharnyrov5 ulla3 novaz y.yragan bara6 6 Y;e dovnu ,ovn gu bahek5 dovnen nyrga3anal5 pa3x mi,d` sahmannyru cid6canyrov5 hamagryli yv paryngad traxi6 yrgar adyn paxaga3yle zcov,axek5 orow6 nalow yv andy.i mdyrmov;ivnnyre hy-ovnyr ovnynalu isgabes naqaqnamagan e1 hydyv anor ha]oxu gu qancare ,enkin mnalow1 Lav traxi mu ullalov hamar gan garc pnagi[nyru1 Ba3man e [pampasyl yv [araq0sov;ivn6mu 0renknyr5 zors bedk e 3arcyl1 6 Y;e darytar2 bidi d0nek gam dan nyr [unyl5 a3s gam a3n qovmpin mas 6 Yrp nor pnagaran mu gu hasdad6 me] anqovsa’yli norocov;ivn mu bidi ga6 [gazmyl yv ;,namagan gyxova/knyr [ju,6vik5 amynam0dig traxinyrovn barz0ren darek irigovan ov, =amyrovn5 2yr anmi6 tyl1bedk e nyrga3anal7 asiga grna3 tiv6 ]agan traxinyrovn hyd gabovyxek yv A3l q0skow5 lav traxin gulla3 azniv5rov;yamp gadarovil wyrylagin me] gam anonx nyro.amdov;ivnu qntryxek1 ‘a’gangad yv /a-a3aser5 cidagix` ir,enkin movdkin` a-a]in hantibman mu 6 Lav traxnov;ivnu gu sgsi ‘oqatar2 iravovnknyrovn yv bardaganov;ivnnyrovn5a-i;ow1 3arcankow yv /a-a3ov;ivnnyrow1 )rinag` dy.in` mdyrim5 pa3x unthanrabes hava6 6 Ngadi ovnynal traxiin gyanki so6 grnak ,enkin me] pnago.5 hivant tra6 sar hy-avorov;yan wra3` poloren1 tivrav yv himnowin bidi makre dara/yl jagadin5 ki;in yv<AKAROW 2yr mor;u yv za3n bidi tar26 gzagin wra35 aba madnyrovn ne ‘a3lovn yv o.org` ,norhiv /a3row ,r]ana2yv mar2ovmnyr?Y”OVG ,akari manr hadignyrovn1 Badrasdov;yan hamar an6 unyl1 A3s ,ar=ovmnyru gu q;anyn Temki mor;in my-a/ p]i]6 hura=y,d yn aryan ,r]aca3ov;ivnu yv avi,inyru barpyrapar bedk e mak6 1 cava; ,akaravaz pnaganon hosku5 yv amyna6ruvin1 My-a/ p]i]nyru mak6 1/2 cava; 2e; garyvoru` mor;u gu 2yrpa6rylov 3adovg /y’ovgnyr co3ov6 3 - 4 ga;il gidroni gam na6 zadyn p]i]nyren yv za3n gu;ivn ovnin5 oronk irynx me] gu rin]i hiv; tar2nyn o.org ov ‘a3lovn1barovnagyn avazanman ha6 Sdaxova/ niv;en mas mudignyr5 oronx ,norhiv mor;u gu2yrpazadovi my-a/ p]i]nyren1 Ahavasig` tivrin yv arac As h=e patrast;z^ Salbi Falay;an Markos;anbadrasdovo. /y’ovg mu5 or
 • 12. 12 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013Calilya3i A-akylov;ivnu` sgizp mu` or waqjan yvwaqjan mu` or nor sgizp ovnyxav5 xolkyr yv qohyr#isovsi Sovrp yv Hra,a’a- #arov;yan masinTogd7 Apel khn37 Manovgyan5 +unyv5 2012, 120 e]5 ngarazart Asdova/apan5 ha3aced ov hamysda6 zovr e myr karozov;ivnu5 i zovr e nayv Apel kahana3in ovnyxa/ sahovn cri[in5paro3 mdavoragan Ar=7 D7 Apel khn37 2yr havadku1 Yv Asdov/o3 sovd wganyru 3sdag ojin yv makramakovr lyzovin ,norhivManovgyani cragan harovsd wasdagin y.a/ g4ullank5 kani or Asdov/o3 hamar cirku hy,dov;yamp gu gartaxovi meg ,ovn6wra3 g4avylna3 29rt nor yrgasirov;ivnu5 wga3yxink ;e 3arov;ivn dovav Krisdosi9 [ow1ovr an nyr,n[ovmow qoraznin knnargovmi (A7gr 15.14-15): Hy.inagu ir ovsovmnasira/ niv;yrug4yn;arge #isovs Krisdosi y-amya3 a-a6 8Krisdoneov;ivnn ampo.] gancna/ e crav[ov;yamp nyrga3axovxa/ ov hmdov6kylov;yan waqjanin badaha/ animanali a3s qarisqin wra35 gu ‘asdarge Apel ;yamp lovsapana/ e1 An sgsa/ e badmylyv qoraqorhovrt tebkyru1 kahana37 a43s e anor himnagan badca6 #arov;yan A-a]in wganyr wyrnacir Ja,agavor ov par2rorag ga,ygazm ha6 mu5 orme gaqyal e ir havadkin angovmn hadova/ow5 aba5 3a]ortapar ngarac6doru lo3s dysa/ e Be3rov;i Araz hrada6 ov 3aradyvov;ivnu1 An or gu havada3 ov ra/ ov mygnapana/ e hydyvyal yn;a6rag[adovnen5 azniv mygynasov;yamp` g4ump-ne anor hra,acor/ ov gynarar z06 clovqnyrov anxovtar2yru #isovs Krisdosidok;7 yv digin Mihran yv Armig Yram6 rov;ivnu` gu nyrcravovi no3n qorhovrtin ov yrgra3in gyankin76yannyrov1 Asdova/ m0digov;yan me]5 ,norhki ‘o6 #isovsi jicu` darhamozylov ;yraha6 18 hadova/nyr powantago. Niv;yrov qaren a-avyl yvs ,norhk yv gyank ovny6 vadnyru #arov;yan “asdow1 +amat6wyrlov/ov;yan a-un;yr5 zydy.ova/ yn ha6 nalov hamar777 rov;ivn` Calilya3i me]1 Dy.agan6Diy6mabadasqan 2y-acirnyre zadova/ 27 Y;e #isovsi 3arov;ivnu j,marid e5 a3t zyragan A-akylov;ivn1 Simon Bydros yvcovnavor manrangarnyr1 =amanag e or myr gyankin me] grna3 no6 Siro3 hrama3aganu1 Hampar2man Y.y6 Togd7 Iso Baumer Krisdosi #arov;yan rov;ivn mu5 oraga3in himnagan yv tragan lov;ivnu yv badcamu1 #isovsi wyr]in yry6a3=meov;ivnu qoracir naqapanin me]5 ‘o’oqov;ivn mu 3a-a]axa/ ullal777 yv vovmu yv B0.osi tar2u1par2r gu cnahade Apel kahana3in a3s so3nu diyzyragan pno3; ovni5 kani or myr #isovsi #arov;yan wga3ov;ivnu` A-aky63antovcn naqa2y-nov;ivnu hydaz0dylov ‘rgov;ivnu ankagdyli0ren gab ovni lagan Ygy.yxvo3 A-a]in yv gov- hava6Krisdosi Hra,a’a- #arov;ivnu7 an #isovsi 3arov;yan hyd9 (e] 79): damku1 Krisdosi P7 Calovsdu yv wyr]inhydyvyal iro.ov;ivnu gu madnan,e76 B0.os A-akyal no3n ;ov.;i me] anyrg6 tadasdanu1 #arovxyal #isovsi mna3ovn «Celui qui aujourd’hui s’apprête à écrire pa3 g4yzragaxne76 yv Anuntmi]yli Nyrga3ov;ivnu A,qarhi5un livre sur la présence du Ressuscité parmi 8Krisdos my-ylnyren artary4v 3arov;ivn badmov;yan yv myr gyankin me]7 yva3ln1nous a le courage de relever ou défi, car a-a/ e` orbes a-a]inu nn]yxyalnyrovn7 Aba5 Narygyan ,ovn[ow ,aratra/ A.0;kdans le monde, c’est la croix qui semble pré- kani martow y.av mahu5 marto4w al` my6 yv “a-apanov;ivn wyr]i crov;yamp g4yz6valoir. Le Crucifié semble plus présent dans -ylnyrov 3arov;ivnu9 (no3n ant7 15. 16,20): ra’age ir a,qadasirov;ivnu (e] 18-la persécution, la passion et la mort de tant 8Krisdosi hra,a’a- S7 #arov;yan 115):d’individus et de peuples. Embrasser avec ‘asdu5 g4use Ar=7 hy.inagu5 si4rdn e Hadorin wyr]avorov;yan drova/ e Apelson regard les deux réalités à la fois, celle de #isovsi gr0nin5 ocin yv imasdn e kris6 kahana3in gynsacrov;ivnu ov hradara6la crucifixion et celle de la résurrection, est doneagan havadki a,qarhakaroz a-a6 ga/ mynahadornyrovn xangu (e] 116-170):la tâche du chrétien» (e] 9) : kylov;yan5 anbardyli yv qorhrtavor ov=n Amyna]yrm zcaxovmnyrow gu ,norha6 #isovs Krisdosi #arov;yan tebku e gyankin777 =amamovdin hz0r avydi6 vorynk D7 Apel khn37 Manovgyanu yv anorB0.os A-akyali hamozovmow himn e Kris6 sow5 Krisdos 3arov;ivn a-av my-ylnyren7 py.mnavor cri[in noranor 3a]o.ov;ivnnyrdoneov;yan7 usd ir dysov;yan76 mahow mahu 3a.;yx yv ir #arov;yamp myzi gu paryma.;ynk1 8Y;e Krisdos 3arov;ivn [e a-a/5 i gyanku barcyvyx9 (e] 17): PAPCEN :)”JYANSbidag dovnu nahancnyrovnangaqov;yan a-a]argumyr=a/ e Sbidag dovnu ba,d0nabes myr=a/ e oro, nahancnyr5 oronkangaqanalov xangov;ivn 3a3dna/ ein1 AMN naqacah Barak )bama3i ov..ova/` :yksasi anga6qov;ivn ,norhylov masin qntraciru sdoracra/ er avyli kan 100hazar mart1 Saga3n Sbidag dovnu gdraganabes myr=a/ e za3n1 No3n jagadacrin ar=anaxa/ yn nman xangov;ivn 3a3dna/ a3lnahancnyr1Wyrabadovyli Togd7 Manovel777 {ors badyru cratarani wyra/ova/ yn5 8Gu nd-ym ;e Ha3yren Asdova/a6 avyli kan yryk hazar cirkyr5 zanazan ,ovn[in me] or masu Asoryrenen yv or<ar7 e] ^6en lyzovnyrow hama3nacidarannyr5 ;an6 masu #ovnaren pnacren a-nova/ e1 Mys6 gar=ek 3ov,anovernyrov hantisov;ivnnyrov rob Ma,dox Asorik cnax orowhydyv a3t S;razbovrgi hamalsaranin me]1 Avyli ngarnyr5 in[bes Wazcen Ga;o.igosi S7 ,r]anu Barsgagan dirabydov;yan dagwyr] Lizboni Calovsd Givlbengyan him6 Sahag yv S7 Mysrob Ma,dox <kan,anin er yv Barsignyru #ovnaren crov;ivnnyrunargu hradaragyx 1998in1 Yrgrortu yv lan]aqa[in barcyvadrovmu5 Babin o[n[axovxa/ ein1 Ovrymn Ma,dox Aso6anclyrenow cra/ ym Church-State Relations hyd hantibovmu5 Wrax Badriark Ylia ryrene ;arcmanyx in[bes cidek sgsylowin Armenia during the Arab Domination, P7i hyd hantibovmu yv no3n N7S7 novira/ A-agax Cirken1 Ovrymn a3t aztyxov6hradaragova/ 2000-in no3nbes Givlbeng6 hianali qngamanu7 Zaven Ygavyani5 HH ;ivnu ga31 Saga3n wyr]u G7 Bolso3 ga3srenyan Himnargi Ha3gagan Pa=ni Dn0ren war[abyd Syr= Sarcisyani hyd ngar6 sdaxa/ pnacirow an ampo.]axovxa/ e91Zaven Ygavyani qmpacrov;yamp1 Asge nyr1 Hamagarci[u pax e ovr gu dysnym Gu ,norhavorym Wyrabadovyli Manovelzad Asdova/apanagan ;yr;yrov me] gu zanazan anhasgnali ciryrow hadova/6 Jinba,yanin yv ,norhagalov;ivn gu 3a3dnym1hradaragovin 30tova/nyrs5 masnavorapar nyr5 sivnagnyr5 wyr war n0;acrov;ivn6 Ygy.yxiin hamymova/ ;e3i sbasar6fransyren yv anclyren lyzovow1 nyr1 An 3aradyv g4a,qadi yv ovraqov6 gov;ivnu yv dan me] yrixovhiin sovrji Kani mu 0r wyr] hantibovm mu g4ovny6 ;yamp hydyvyal gyrbow gu paxadre ir sbasargov;ivnu gadaryal er1nam Wyrabadovyliin crasynyagin me]1 a,qadanku1 K7 DRTADYAN COV#OVMJYAN
 • 13. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 13Gytronagani Siro3 Sy.anu Covmcapovi Me])rovan badaraci un;axkin asmovnko. Silwa Gomigyanbarcyvadrovyxav )rmanyan osgya3 ,kan,anow Covmcapovi S7 Asdova/a/in Ma3r Ygy.yxvo3 me] gadarovyxav gannyru5 /no.nyru5 a,agyrdnyru5 mdavoragannyru5 orowhydyvmada.0rhnov;ivnu >ala;io3 S7 Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo35 i ivrakan[ivr anhad or a,qarh yga/ e pna/in garo.ov;ivnnyrow5nbasd Azca3in Gytronagan War=arani1 Pa3x a3s bedk e ir a3t garo.ov;ivnnyru m,age 30covd martgov;yan1 {ga3araro.ov;yan a-un;yr gar ovri, n,anagyli iratar2ov;ivn mun mart mu5 or use ;e ink garo.ov;ivn [ovni1 Asdova/ amenovnal1 #un;axs S7 Badaraci5 Badriarkagan “oqanort Cyr,7 dova/ e parymasnov;ivnnyr1 A3s paxadrov;ivnnyren ydk5 AramD7 Aram Ark7 A;e,yani 2y-amp Ma.akia Badriark )rman6 Srpazan ganc a-av Silwa Gomigyani ardasanagan garo6yani osgya3 ,kan,an ,norhovyxav asmovnko.ovhi Silwa Gomig6 .ov;ivnnyrovn wra3 yv 3a3dnyx ;e Asdova/ iryn dova/ e arda6yani1 sanylov garo.ov;ivn yv an ir a3s masna3adgov;ivnu m,aga/ e A-av0dyan =amyrcov;ivnnyru gadarovyxan dy.vo3n tbrax a-avylaco3n [a’ow5 0cdagar hantisanalow myr =o.owovrtigo.me5 a-a]nortov;yamp yra=i,d Ceorc Tbir {amyani1 )r6 m,ago3;in5 nyrga3axnylow myr mdavoragannyrov ardatra/ cra6van badaraci[n er Ar=7 D7 Antreas Khn37 #agopyan1 S7 Sy6 gan cor/yru1.anin gu sbasargein Pr,7 Sargavacnyr yv tbirnyr1 Yrcyxo6 A3s karozen ydk7 Pr,7 Wa.ar,ag Srg7 Syrowpyani go.me.ov;ivnnyru gadarovyxan tasin me] dy. crava/ Gytronagan gartaxovyxav )rhnov;yan Ciru1 A3novhydyv5 Aram Srpazan5Tbrax Tas Yrc[aqovmpin go.me5 .ygawarov;yamp Owsanna Silwa Gomigyani wizen anxovx )rmanyan Badriarki osgya3Calenderyani yv yrcyhonaharov;yamp Krisdin Salmaslui1 ,kan,anu1 Ygy.yxin lyxovn er ampo.]owin1 Tasin me] gancna/ ein Ady6 Badaracu ,arovnagovyxav yv avardin gadarovyxav unt6nabyd #arov;ivn Ebe0.lov5 Gytronagani dn0renovhi Silwa hanovr qosdowanank yv tasin me] nyrga3 polor a,agyrdnyrn ovCov3ovmjyan5 Himnatir Garbis Balmovmjov5 125-amyagi #an26 havadaxyalnyru ha.ortov;ivn sdaxan5 sdy./ylow ,ad srda6naqovmpi Adynabyd` Ha3g Aslanyan5 barcyvadryal Silwa Go6 crav badgyr mu1 Gadarovyxav nayv hocyhancsdyan garj ara6migyan yv ir myr2avornyru5 ko3r hasdadov;ivnnyrov nyrga3a6 ro.ov;ivn mu yv ocygo[ovyxan Gytronagani polor hancovxyal xovxi[nyr5 pazmantam qovmpy6 paryrarnyru5 ovsovxi[nyru yv yraqda,ad an2yru1 row` Gytronaganxi yrgsy- a,a6 Avardin5 ;a’0r gazmovyxav yv hocyvoraganax tasn ov gyrdnyr yv Bezjyanxi manovg6 tbirnyru timyxin tebi ygy.yxii movdkin zydy.ova/ Gytro6 nyr` a-a]nortov;yamp irynx nagani himnatir Nyrses War=abydyani tamparanin5 ovr ga6 ovsovxi[nyrovn1 Badaraci wyr6 darovyxav hocyhancsdyan araro.ov;ivn1 ]avorov;yan m0d ygy.yxi =a6 manyxin yv Tasin me] dy. cra6 vyxin <i,lii Ka.akabyd` Movs6 A-0rya3 mdorovmnyrix 6 ;afa Sarugivl5 “oq Ka.a6 kabyd` Wazcen Barun1 tar2yal sovriaha3yr Araro.ov;ivnnyrovn naqa6 cahyx Aram Srpazan5 or S7 GARINE DER CEORCYAN Badaraci un;axkin pymi a-6 ]yv hraviryx asmovnko.ovhi Nrank a,qadovm yn gamor2ovm yn a,qadyl Ha3asdanovm 1 Silwa Gomigyanu` za3n barcy6 Yryvanovm yn <ado3yan yryk y.pa3rnyru1 Arten wyx dari e vadrylov hamar5 )rmanyan warsa3artar Av0n ovni ir sy’agan salonu1 Motylavoro. yv Badriarki osgya3 ,kan,anow1 tiza3nyr Ceorcu ,ovdow paxovm e ir arovysdanoxi t-nyru5 mia6 Barcyvadrovmen a-a]5 Aram =amanag tasavantovm e Yryvani Cy.arovysdix agatymia3ovm1 Srpazan q0syxav karoz mu5 N=tyhu5 or ygyl e wyr]yrs5 a,qadovm e =amanagagix adam6 pnapan undrylow Avydaranen napov=agan 8Awanda9 gyndronovm orbes adamnapo3=5 isg ginu` 8Dovr zha,iv dndysov;yan ko9 “a;ilu marmnamarzov;yan ovsovx[ovhi e Oragi mi]azca3in pnapanu1 Untla3nylow a3s pna6 tbroxovm (QSI):panu5 Srpazan Ha3ru 3i,yx or B.adon ir ]adacowagan +ira3ru 12 dari e zpa.vovm e crafig tiza3now5 isg avyliq0skin me] q0sa/ e ir ovsovx[i Sogradi masin5 or ardasana/ ov, hasdadova/ ha3ru` Syrc0n ,arovnagovm e Halebovm ovnyxa/e 8?anir zkyz9 q0sku1 Sograd ;ylatra/ er or amen mart cor/u` ‘a;y;avorman yv dbacragan hasdoxnyri naqac/ovm yv‘oqanag 3arylov niv;in5 jan[na3 inkzinku yv knnarge ir an2u5 ga-ovxovm1 Ar/a;acor/ Garbisu a,qadovm e orbes yrga;a6;e i|n[ mda3in gam paro3agan a,qadank dara/ e ir gyankin cor/5 ortin` Qa[igu gadarovm e hamagarc[a3in a,qadanknyr1me]1 Usin or Sograd ir a3s 3antovcn arda3a3dov;ivnnyrow gu Ceorcu mykynanyr e nyrgovm1moloryxne martigu5 ovsdi bardatryxin or an mahovan tada6 #owhannesu yv Lovsnagu` Halebi arapagan bydagan yra6bardovi molyqinti ;o3nu umbylow1 Aram Srpazan 3a3dnyx or =u,danoxi avac ovsovxi[nyru hasnovm yn 15rt ;a.amas5 Ana6#o3n =o.owovrtu min[yv a3s0r ha,ovydov e martgov;yan ir a3s hid Xixigyani anovan yra=,dagan tbrox` ]ov;agi yv ta,na6ararkin hamar1 No3nbes ha,ovydov e hrya3 =o.owovrtu5 or mah6 movri tasyr dalov5 hoc [e or bidi wjarovyn dasnyag ancamnyrovan tadabardyx Krisdosu1 A3s barzapanovmen ydk5 Aram bagas1 A,qenu masnagxovm e gamavor a,qadanknyri5 YryvaniSrpazan 3a3dnyx ;e amen mart ha,ovydov e a3s a,qarhi me]1 Gananx mi]azca3in ungyragxov;yan kardov.arovhin e1Ha,ovydov e amen mart Asdov/o3 a-]yv1 Ha,ovydov yn hocyvora6 #owigu undanikow hasdadovyl e Sdy’anagyrdovm yv y.p0r` Wre=i hyd ,arovnagylov yn Esmyrean cyrtasdani ho.acor/aganAbsdampov;ivn777 ne or Adrbe3jani i,qanov;yan avantnyru1 >arapa.i azadacryal ho.yri wra35 naqgin }yp6 clqavor ca.a’araq0s5 na6 ra3il5 a3=m Myqagavan ,r]anovm /racrovm yn dngyl a3cinyr1<ar7 e] !6en qacahi a,qadagazmi ka.a6 Carov,u masnagxovm e Ha3lant ,inararagan ungyrov;yan a,6 kagan hasaragagan pa=ini qadanknyrin1 :yr;u gu 3a3dne5 or Is6 .ygawar` Ali Hasanow5 ant6 Ovnyvornyri mi qovmp ty- mda/ovm e yv [i hamar2agvovm wsda6ma3ilii me] 2yrpagalova/ e rata-nalow :ofik Yacovb6 hylov ir ovnyxova/ku ha3rynagan cor/arknyri1 Isg siriaha3yri8Movsava;9 govsagxov;yan lovin` adrbe3janagan zancu6 mi a3l qovmp ‘nd-ovm e hy-avor yrgrnyr hasdadovylov jana6‘oqnaqacah` :ofik Yacovb6 va/a3in lradovami]oxnyrovn barhnyr1lovn5 orov 2yrpagalman hra6 3a3darara/ e5 or 8Isma3ilii P=,govhi #asmigi haryvannyru zargovm yn tov-u yv anba3manhancu an2amp dova/ e Adur6 iratar2ov;ivnnyrovn me] clqa6 ovzovm yn 0cdagar ta-nal irynx ha3rynagixnyrin1 “okrig Ma6be3jani nyrkin cor/ox naqa6 vor my.avoru arten 2yrpa6 nen soworovm e ka.aki miag anwjar {a3gowsgov anovan yra6rar` Javan,ir Mamydowu1 galova/ e91 =u,dagan dasnamya3 tbroxovm1 Na untovnovyl e ir ov=yrow5 8Yni Movsava;9 ;yr;in ha6 Hasanowi hama2a3n` arten a-anx 8/an0;i91ma2a3n` unttimatir govsag6 yrgov 0re i wyr Isma3ilii me] Cor/ovm yn 8Alyk Manovgyan9 yv 8Sbidag9 gyndronnyru1xov;ynen my/ ;ivow nyrga3axov6 ,arovnagovo. zancova/a3in I|n[ anyl1 A-a]in ha3rynatar2ov;yan nman ma,yxnyl siria6xi[nyr gu cdnovin Isma3ilii angarcov;ivnnyrov clqavor my6 ha3yrin5 ;e hra,a’a- xbigow camyl nranx ha3ryni ho.in1me]1 Adrbe3janagan 8Contact.- .avoru 8bidi sdana3 iryn ar6 :o4. Ha3ryniku oro,i1az9 lradovagan ga3ku gu 3a3d6 =ani badi=u91 #ovnovar 9, 2013. Yryvan
 • 14. 14 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 |OUXIC |ØDOUA’ ME usd bydagan dovyalnyrov 300 hazar58:ala; “a,a Bovlwar9 isg usd garc mu badmapannyrov al meg milion anmy. ha3ov mahovan1 Lav5 tovk i|n[ g4unek 2yr babyrovn 8Bovgivn9 ;yr;i me] Givla3 Ge0k;ivrk Tovk [e|k am[nar a3s yrgrin [ors go.mu gadara/ a3s sbantin timax1 Pnav 0ra619156i dqovr y.ylov;ivnnyrovn masin dagavin dysnyle :ala; “a,a naqa6 garci pyri|k :ala; “a,a3i anovnu bo6hradaraga/ er 3ovzi[ 30tova/ mu5 8:a6 gur;arannyr5 :ala; “a,a bo.odanyr5 .odanyren5 tbroxnyren ]n]ylov a-a]argla; “a,a Bovlwar9 qoracrin nyrkyv1 :ala; “a,a bovlwarnyr1 Pnav [e|k hy6 mu1 Oryve 24 Abrili 0row myr Hanra6 Sdoryv a3t 30tova/u govdank ampo.]a6 dakrkrovir ;e myr ha3 ha3rynagixnyru bydov;yan Naqacahnyren megu gam by6gan ;arcmanov;yamp1 i|n[yr gu zcan yrp g4anxnin irynx go.me dagan mart mu yla|v a3s sbanti dary6 Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdovmu 3anxa6 8My/ Y.y-n9 go[ova/ tebki my/aco3n tar2in a-i;ow ha3 =o.owovrtin xavucor/ov;ivn ngadyl` an,ov,d gu hagase badasqanadovin anovnow mgrdova/ bo6 pa=nylov5 usa|v or my/ xav gu zca3 a3tarda3a3dov;yan gam gar/iki azadov6 .odanyren5 gam tbroxnyren1 Tovk pnav badaharen5 yrgov do.nox ba,d0nagan;yan1 A3s masin gasga/ [ga31 Pa3x ys anhancsdov;ivn [e|k zcar antrata-na6 3a3dararov;ivn mu hradaragy|x1 Tovk5g4ovzym ganc a-nyl ovri, gedi mu wra31 low or myr tasacirkyrovn me] meg do.ow ‘oqanag a,qarhi zanazan go.myru A3nbes gu hasgxovi or Fransa3i go.me isg [e q0sova/ a3s niv;in masin ;e in[6 paxova/ 3ov,ar2annyrov tem grag =a3;6harivr dogos sqal a3sbisi oro,ovmi mu bes Hanrabydov;yan syrovntnyru k0.ar6 kylov in[o|v min[yv hima qylk [urik 1915-i0ragarci pyrovilu ,ad hajyli niv; ga/ yn myr badmov;yan a3s syv e]n ov zohyrovn hamar 3ov,ar2an mu panal1tar2a/ e myr a3n ,r]anagnyrovn hamar5 I;;ihadagannyrov 3anxanku1 No3nisg In[o|v pnav [‘or2yxik a3tbisi 3ov,ar2anioronk amen qntri me] bydagan dysa6 ba,dbana/ yn a3t 3anxacor/nyru1 mu a-]yv /a.gy’ovn] mu 2cylow zcaxnyl orgedin gam azca3naba,dov;yan go.kin gu Tovk untovnyli gu cdne|k arty0k yrp tovk al gu pa=nek a3s xavow min[yv a3s0rgancnin1 Irav al anonk hima 40 darin a3s niv;in masin gu q0sover Qorhrtarani da-abo. myr ha3 ha3rynagixnyrovn zca6ancam mu a-i; cdyr yn knnatadylov me]5 a3s 3anxacor/ov;ivnu 3i,yxno. yrys6 xovmnyru1gar/iki azadov;yan tem ovri,i mu p-na6 ’oqani mu wra3 3ar2agovm cor/ovi ha3ho6 Y;e a3s poloru gadarova/ ulla3in5parovmu1 A3sinkn tyryru ,r]ovyr yn haga6 3ov;ivnnyrow yv tavajanov;yan ampas6 a3sinkn y;e :ovrkio3 Hanrabydov;yan-ag ov..ov;yamp1 Anonk oronk min[yv danov;ivnnyrow1 Asiga usd 2yzi gu 3ar6 bydov;ivnu innisovn darie i wyr5 ‘oqa6a3s0r myr /o/ragu /y/yr yn 8gar/iki mari| gar/iki azadov;yan1 nag I;;ihadagannyrov 3anxanku bard6azadov;ivnu gu sahmana’agek9 usy6 Badaharin anovnu xy.asbanov;ivn e gylov5 inkzink anonxme zader yv hydyverlow5 hima iry4nk yn or sahmana’agyr yn y.yr gam [e5 i|n[ gu ‘oqovi1 3anxacor/ov;ivnu ani/o. ka.akaganov6gar/iki azadov;ivnu yv an,ov,d or A3s badaharu5 g4ovzek ha3yrov bes ;yan mu5 a3s0r a3lyvs manramasnov;ivn gumyrinnyru anor bidi dan ar=ani ba6 8My/ Y.y-n9 anovanyxek5 g4ovzek 8sbant ta-nar a3n harxu ;e asiga xy.as6dasqanu1 gam godora/95 2yr ba,d0nagan pyran6 banov;ivn e|r ;e [er1 Mia3n ;e harx mu ga31 Sqal mu mad6 nyrn isg untovnyr yn or 300 hazar ha3yr A3n adyn ;yryvs a,qarhi amen go.munan,ylu pavarar [e orbeszi tovk an6 my-a/ yn a3t 0ryrovn1 Bydov;ivnu5 in[bes hamri[i mu hadignyrovn bes xrova/ ha3mi]abes pazma/ ngadovik ji,t tirki or Dersimi me] a’ mu absdampu ipr =o.owovrti zavagnyrn ov ;o-nyru myrwra31 Ys g4ovzym garc mu harxovmnyr badrovag cor/a/ylow usd ba,d0nagan ngadmamp a3skan my/ adylov;ivn [einov..yl polor anonx oronk5 yrp Fransan gu dovyalnyrov 16 hazar5 usd dersimxinyrov zcar1my.atryn5 irynk zirynk ,ad hasdadovn a l 40 h a z a r a n m y . M a r t g o d o r y r e 5 Yv ;yryvs a3n adyn a3s yrgrin me] ab6cydni wra3 gu gar/yn1 a3tbes al a’ mu hrosaqovmpu ipr ba6 ro. ha3yrn al irynk zirynk ki[ mu avyli Aha harxovmu1 durovag cor/a/ylow badja- tar2yr e ,ad orbes ha3rynagix gu zca3in1Myr mardahravernyru777 ardatrov;ivnu` orkan al ink6 Orkan al ovzynk xy.asba6 xi zanonk myr ;yr;yrovn me] nanbadag ulla3 an1 Yrrort nov;yan ovsovmnasirov;ivnu 3a6 ar2anacryle5 bedk e zanonk<ar7 e] 36en ov..ov;ivnu` mi]azca3n0ren -a]axnyl cidagan ngrdovmny6 3an2nyl myr mdavoraganov6 3a3dni 0dar masnacednyrov row` [ynk grnar za3n an]adyl ;yan5 badmapannyrovn yv ka6 Arten co3ov;ivn ovnyxo. bad6 ovsovmnasirov;ivnnyru yvs1 ir ka.akagan badmagan yv .akagan a,qado.nyrov ov,at6mapannyrov cor/yrow hydzhyde A3s nbadagow5 ,arovnagylov cor/nagan hancamanknyren1 rov;yan5 orbeszi anonk gary62yv ov gyrbarank gu sdana3 ynk myr ov,atrov;ivnu bahyl J,mardov;yan ampo.]agan nan hagaztyl1xy.asbanov;yan badmaci6 0dar badmapannyrovn wra35 wyr/anovmu5 pnaganapar bidi Ovrymn5 My/ Y.y-ni tara6dov;ivnu5 t=paqdapar yrgar oronk hama,qarha3in xy.as6 /a-a3e cidov;yan ana[a- tar2in a-;iv5 ,ovdow /rac6darinyrov niv;agan yv a,qa6 banacidov;yan hyd nayv pa6 tadin7 saga3n5 mivs go.me rylov ynk ha3gagan bydagandanka3in nyrtrovmnyrov gu ga6 =in gu hanyn Ha3ox Xy.as6 badmagan j,mardov;ivnu bi6 ;e ardasahmanyan gazma6r0di harxu1 Myr bydov;ivnu banov;yan1 Iw :yrnonnyr5 di /a-a3e xy.asbanov;yan gyrbov;ivnnyrov naqa2y-nov6cidagix lr]ov;yamp bedk e Saman;a “aovurznyr5 Le0 Cov6 hamunthanovr jana[man (in[6 ;yamp (yv yrgovkin cor/ag6madovxe nyrtrovmi ir pa=inu1 ’urnyr5 Nylsunnyr yv mana6 bisin e hreagan o.]agizovmu) xov;yamp) himnylov Yryvani yvNo3nbes s’iv-ku ovni ir nyr6 vant hrya3 badmapannyr Ya6 yv anqovsa’yli0ren myr ba6 garc mu my/ osdannyrov ha6turovmi bardku1 T=paqda6 3ir )ronnyr yv Isra3el {ar6 han]adirov;yan iravagan malsarannyren (Yryvan5 Mos6par s’iv-ku andy.i msqovmny6 ninyr5 oronk garyvor tyraga6 himkin1 guva5 “ariz5 Niv York5 Lon6rov anbadasqanadovov;ivnu darov;ivn mu ovnin hama,qar6 A3t imasdow cidagan him6 don5 Cahire) nyrs xy.as6ir ovsyrovn` gorsnxovxa/ e ha6 ha3naxnylov )smanyan ga3srov6 kin ov nbadagnyrovn mi]yv banacidov;yan masnacidov6matro. ov mdavoragan .yga6 ;yan go.me iracor/ova/ Ha3ox ,a.gabovmu bidi /anrana3 ;yan ambionnyr1warov;yan ov=u1 Orkan my/ e Xy.asbanov;ivnu1 ha3 mamovli yv masnavorapar` Haga-ag hreagan o.]agi6s’iv-ki niv;agan garo.aga6 Q0sks ov..ylow myr mamovli a3lalyzov mamovli ovsyrovn1 zovmin cda/ la3n ov hama,6nov;ivnu` no3nkan wdancavor e a,qadagixnyrovn masnavo6 Mamovli /a-a3o.nyrovn a-a6 qarha3in jana[ovmin Isra3elianor andy.i msqovmnyrov my.6 rabes5 anonx wsdahova/ e kylov;yan me] gu mdne bar6 yv ardasahmani hreagan gaz6ku5 or gu ,y.yxne niv;agan hsgo.i tyr mu ovnynal1 Anonk daganov;ivnu xy.asbanov;yan magyrbov;ivnnyru dagavin gua3t hnaravorov;ivnnyru xy.as6 oronk 0ru60rin gu hydyvin ovsovmnasirov;yanx zarca6 ,arovnagyn 1945en sgsa/ irynxbanov;yan nman eagan cidov6 0dar yv unthanrabes aryv6 xovmnyrovn dy.yag bahyl han6 a,qadanknyru` martga3in qi.6;yan nbadagageden1 mudyan mamovlin5 ar2anac6 rov;ivnu yv aba` zc0n gyrbow ji wra3 mna3ovn werki mu wy6 Xy.asbanacidov;ivnu ir rylov yn polor annbasd yry6 hagatar2yl 0dar mamovli qy6 ra/ylov irynx azca3in xavu1ampo.] eov;yamp yv zovd ci6 vo3;nyru5 oronk g4a3la’oqyn5 .a;ivrovmnyrovn1 Myr hyr;in ,arovnagylov ynkdagan magartagow martgov6 gu nsymaxnyn5 gu [ara’oqyn )rinag5 wyr]yrs arapa6 danil myr a,qadanku min[yv;yan nyrga3axnylov yryk clqa6 myr xy.asbanov;ivnu1 Anhra6 gan 8Jezire9ei hy-ovsdadysi6 a3n adyn or ampo.]agan hra6vor ov.inyr gan5 naq` ha3 =y,d e5 anmi]abes 0dar lyz6 len agan]alovr yv aganadys baragovmu [e iraganaxa/masnacednyrov badrasdov6 vow hagaztyl polor drova/ y.ank a3n 3a3dacrin5 or mia3n Ha3ox Xy.asbanov;yan yv a3t;ivnu5 ipryv ,ahacrci- go.m1 anji,t dy.ygadovov;yanx yv ]ovr gu madagararer ;rkagan hrabaragovmow [e hasdad6Lraxovxi[ gyrbow anor wra3 gu nyrga3axnyl iragan badmov6 dysagednyrovn1 Hydyvylov ynk va/ artarov;ivnu1covmarovi ;ovrk masnacednyrov ;ivnu1 polor lradovov;ivnnyrovn yv pa6 A.avna2or5 Hogd7 5, 2012
 • 15. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 15 MAHAZT I DY>YGOV:IVN Digin Alis Afcyr yv zavagu Edi Der yv digin {e;in yv Emma Ivnal Ha3asdan Hamaha3gagan Digin Emma Givrarslan Himnatrami Mon;reali War[ov;ivnu Diar Garbis Je3lan yv zavagovnk In[bes nayv Al;in3ivksivk5 <akuju5Se0keli5 D0nel5 gu 3a3darare ;eTarpinof5 :ovra[5 Ivnal5 Al;inkiv’iv5 Daldaban5 :o6ka;lyan5 :epejikli5Kivrkjyan5 Lamberk` qor xavow gu cov6 No3ympyr 13, 2012-in wijagahanov;yan=yn mahu irynx siryxyal amovsno3n5 h0r5 y.p0r5 m0ry.p0r5 ;ovaganu 3yda2cova/ eky-a3rin yv azcaganin` ARA AFCYR6in 25 Mard 2013-inor badahyxav 10 #ovnovar 2013in1 Nayv go[ gov..e Mon;realaha3ov;yan #ov.argavorov;ivnu dy.i ovnyxav Yrgov,ap;i 14 #ovnovar or ka]alyryn a3s qisd garyvor /raciru2013 S7 Cricor Lovsacori[ a-a]7 ygy.yxvo3 me]1 orovn haso3;u ampo.]ov;yamp bidi A3s dqovr a-i;ow o.paxyali undanygan baracanyru 3adgaxovi >arapa.i Qan2 civ.i me]govcan irynx qorin ,norhagalov;ivnu 3a3dnyl Canadaha3ox Hamaliri ,inov;yan`a-a]nort` D7 Pacrad ybs7 Calsdanyanin5 S7 CricorLovsavori[ ygy.yxvo3 hocyvor howiv` D7 Wazcen khn37 Bo3aj6 Zanazan ar=ekavor novernyr1yanin5 Gomidas tbrax tasi polor antamnyrovn yv poloranonx oronk an2amp nyrga3 cdnovylow5 /a.gybsagnyrow5 Domsagnyrov hamar timyl`noviradovov;ivnnyrow5 hy-a2a3now5 paxignyrow yv a3l mi]ox6nyrow xavagxyxan irynx wi,din ov qor gorovsdin1 ?owig Cahwejyanin Hy-aq0si ;iv 514,737-8351 #agop Minasyanin Hy-aq0si ;iv 450,681-4810 A3s a-;iv S7 Cricor Lovsavori[ ygy.yxvo3 gadarova/ yn Alber; Msrqanyanin Hy-aq0si ;iv 514,334-2265hydyvyal noviradovov;ivnnyru` Givrarslan undanik 500 dolar5 Dig7 Alis Afcyr 300 +an Mgrdi[yanin Hy-aq0si ;iv 514,337-6209dolar5 Mal0 undanik 250 dolar5 diar Edi Afcyr5 d7 yvd7 {e;in yv Emma Ivnal 200 dolar5 dok;7 yv d7 Ba.dasar#agopyan 100 dolar5 dig7 Silwa Kivrkjyan5 dig7 Ri;aBi,ar5 d7 yv d7 Reni yv Na;ali Bi,ar5 diar +an :o6 Dicran Bydrosyan yrgrort darinka;lyan5 d7 yv d7 Ar;ivr yv Meri Kulujju5 dig7 Kris6 anuntme] tar2av Ha3asdani aqo3yan;ina Ga3/ag5 dig7 Wilma Derbekyan5 d7 Ceorc Kiv6[ivk;a,ju5 dig7 Wyrcin Jivljivlyan5 dig7 Margri; Ba6bigyan5 d7 yv d7 #agop yv Anahid Ze3;ovnyan5 d7 yv d7Movrad yv Anahid Demirde0.en5 d7 Antranig Suwas6lu0.lov5 d7 yv d7 Minas yv Wyr=in Asadovryan5 d7 yv d7Ari yv R0z Bi,ar 50 agan dolar5 d7 yv d7 Avydis yv MeriBasmaji0.lov5 d7 Camyr Calender0.lov 40 agan dolar5 d7yv d7 Wahan yv Mariam Demirji5 dig7 Silwa Amiryan5 d7yv d7 Movrad yv Zovar; :acvoryan5 d7 Lyvon Simonyan5d7 #agop Xn/alyan5 dig7 Anahid Tavi;yan5 d7 yv d7Garbis yv Silwa Ferah5 dig7 Irma Basmajyan 25 agandolar5 dig7 Ma3ranov, E0z0.lov5 d7 Wahe :ovmasyan 20-agan dolar1 Gomidas Tbrax tasin1 dig7 Alis Afcyr 200 dolar1 S7 Cricor Lovs7 ygy.yxvo3 giramovdki a-;iv dig7 AlisAfcyr 100 dolar1 CFFA in5 dig7 Ri;a Lamberk 50 dolar1 Yrgrort darin anuntme] Ha3asdani d.amartox jadragi aqo3yani go[ovmu novajyx crosma3s;ur Dicran Bydrosyan1 O.paxyali Ka-asovnku dy.i bidi ovnyna3 Wyr]in 9-rt bdo3din Bydrosyan syv qa.akaryrow o[6oki qa.axa/ e Avydik Cricoryani hyd1 #a.;anagi baraca3in 24 “ydrovar 2013, S7 Cricor Lovsavori[ Cricoryan grnar inku novajyl aqo3yani go[ovmu5 saga3n Byd6 a-a]nortanisd ygy.yxvo3 me]1 rosyan grxa/ e havasarxnyl qa.u ov za3n avardyl o[6okiow1 Bydrosyan wasdaga/ e 7 miavor yv a3s a-a]nov;yan5 o[ meg bardov;ivn grylow5 tar2a/ e a-a]nov;yan 3a.;o.1 Crosma3s;uru bidi sdana3 1 milion tram yv dy. bidi crave Ha3asdani havakagani gazmin me]1 Noviradovov;ivn _obyr; #owhannisyan o[6oki qa.axa/ e Samovel Der Sa6 hagyani hyd yv Cricoryani hyd gisa/ e yrgrorten6yrrort dy6 Der yv digin A,od Myrdinyan a- i cnahadank .yru1 Mivs qa.yrovn Dicran Ko;anjyan 3a.;a/ e Hrant Myl68Abaca39in5 ;yr;in gu noviryn 60 dolar1 kovmyanin5 Arman “a,igyan` _obyr; A.asaryanin5 isg #owig Ha3rabydyan o[6oki qa.axa/ e Zaven Antriasyani hyd1Visit ABAKA online, in color, current and past issues www.tekeyanmontreal.ca
 • 16. 16 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 12rd tarâ,rÁan 12ième Sa d Saison Ararat Trio Dimanche, le 10 Février 2013 à 19h Patil Harboyan, Piano Van Armenian, Violon Zaven Zakarian, Clarinette Nareg kazarian, Récitant Tarif régulier : 25 $ Étudiant(e) : 15 $ Pour abonnement ou réservation de billets, appeler l’un des numéros suivants: ION Katia Setian : 450-681-7106 ATTENT Vahe Keresteciyan : 514-684-8533 Changement de date pour le prochain concert Société des Arméniens d’Istanbul : 514-337-0831 Kevork Tavityan et Zhanna Garabedian DIMANCHE, Le 3 MARS 2013 à 19h