Abaka 03 03-2014

740
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
740
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 03 03-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1926 :RKOU<ABJI% 3 MART 2014 • VOL. XXXVI, NO 1926 • LUNDI, 3 MARS 2014 • MONDAY, MARCH 3, 2014 2014-in Socii mh= enjazo[ 22-rd }m;®nain O[impiakan .a[;re auart;zan Giragi 23 “ydrovarin So[ii @my-na3in 22-rt O.imbiagan qa.yru ba,d0nabes ‘agovyxan1 Paxman araro.ov;yan nman` ‘agman d0nagada6 rov;ivnu harovsd er ‘agman hadova/nyrow5 ,ky. nyrga3axovmow1 Barcyvadrovyxan tahovgawazki azad oji 50 km gananx yv d.amartganx mrxawazki 3a.;o.nyru1 D.amartganx ba3karin me] myda3lnyru novajyxin _ovsasdani5 isg gananx ba3karin me]` Norovegio3 tahovgortnyru1 Mi]azca3in O.imbiagan Gomidei naqacah5 O.imbiagan qa.yrov aqo3yan :omas Baq an2amp o.imbiagan qa.yrov tr0,u 3an2nyx 3a]ort qa.yrov ma3raka.ak` “qen[qani ka.a6 kabydin (Corea)1 8<norhagalov;ivn5 siryli o.imbiagan marzig6 nyr1 Wyr]in 0ryrovn tovk hra,ali zcaxovmnyr bar6 cyvyxik myr polorin1 Hima grnank usyl or _ovsas6 dan urav a3n amenu5 in[ or qosdaxa/ er1 A3s qa.yru marzignyrov qa.yrn ein95 usav Baq5 or nayv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx gazmagyrbi[nyrov ov qa.yrov gamavornyrovn1 O.imbiagan qa.yrov 3a3dnov;ivn tar2an -ovsagan cy.asahki tbroxi nor anovnnyru` Yovlia Lebnixka3a ov Adelina Sod6 nikowa5 oronk tar2an o.imbiagan aqo3yannyr5 haga-ag or 15 yv 17 darygan yn1 Mi]azca3in lradovami]oxnyrov knnargov;yan 8niv;9u tar2av o.imbiagan grgnagi aqo3yan Ywgeni “liv,[enko3i wyr]in wa3rgyanin anhadagan qa.yren hra=a6 rylov oro,ovmu1 Myda3lnyrov ha,ovargin me] gazmagyrbi[ yrgiru` _ovsasdan a-a]in hantisaxav1 _ovs marzignyru unthanovr a-mamp novajyxin 33 myda3l` 13 osgi5 11 ar/a; ov 9 bronz1 Yrgrortn e Norwygia` 26 my6 da3low (11 osgi5 5 ar/a;5 10 bronz), isg y-yagu g4yzra’age Canada` 25 myda3low (10 osgi5 10 ar6 /a;5 5 bronz): Ha3asdan [ors marzignyrow masnagxyxav qa6 .yrovn1 Tahovgortnyren Serge3 Mika3elyan ov Ar6 ;ivr Y.o3yan tahovgawazki skia;loni 30 kilomy;r mrxawazki me] 46-rt yv 63-rt dy.yru cravyxin1 Mika3elyan 46-rt hantisaxav nayv azad oji ta6 sagan mrxawazki me]1 Ha3asdani miag gin nyrga3axovxi[ Ca;ia Calsdyan tahovgawazki tasagan oji me] 64rt hantisaxav1 Amynen wyr]inu mrxasbarez ylav amyrigaha3 Arman Serebrekyan1 An ly-natahovgi hsga3 olo6 rawa3re]ki me] 46-rtn er5 isg olorawa3re]ki ta6 savorman me]` 34-rtu1 Byla-ovsia3i Nowo’oloxk ka.akin me] 12-13 “ydrovarin ga3axav Maksa3in Miov;yan antam bydov;ivnnyrov maksa6 3in /a-a3ov;ivnnyrov miaxyal qorhovrti hyr;agan` 10-rt nisdu1 Byla-ovsia3i5 >azaqsdani yv _ovsio3 go.kin5 ipryv tidort masnagxyxav nayv Ha3asdani badoviragov;ivnu1 Nisdi un;axkin knnargovyxav Miov;yan 2014-i a,qadan6 ka3in /raciru yv oro,ovyxav antamag6 xov;yan qorhrtagxov;ivnnyrov 3a]ort nisdu ga3axnyl Yryvani me]5 darovan yrrort y-amsyagin1 VO{OWRDAWAROUJIUNE TOUAU IR PATAS>ANE &&& Mon;reali S7 Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd ygy.yxvo3 darygan unt6 hanovr antamagan =o.owu covmarovyxav Giragi5 23 “ydrovari 3ydmi]0rein5 masnagxov;yamp annaqun;ax ;ivow 185 antamnyrov5 naqacahov;yamp Cana6 daha3ox A-a]nortov;yan Dy.abah` Cyr7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyani1 Nyrga3 ein nayv Ygy.yxvo3 Hocyvor Howiv` Ar=7 D7 Wazcen Khn37 Bo3ajyan yv :ymagan Qorhovrti nyrga3axovxi[` Dig7 Ape;7 Al’a35 :oron;o3en1 Qo,or a-avylov;yamp5 0rovan tivani adynabyd undrovyxav Brn7 +ira3r D0lar yv adynatbrov;ivnu gadaryx Dig7 Maral B0.osyan1 Avyli kan 5 =am dyvo. =o.owrtawaragan sgzpovnknyrov yv ganonacragan p/aqntir ov ampo.6 ]agan girargov;yamp covmarova/ a3s =o.owin un;axkin undrovyxan gam wyrundrovyxan5 tar2yal qo,or my/amasnov;yamp5 hama3nkis me] dasnamyag6 nyrov /a-a3ov;yamp noviryal yryk :ymagan Badcamavornyr` Dok;7 Hra3r Der Ceorcyan5 Dig7 _akel Do.ramajyan yv Brn7 Wahe Kyrys;ejyan5 in[bes nayv ?qagan Qorhovrti lraxovxi[ antamnyr` Brn7 Antranig <irinyan5 Dig7 _akel Do.ramajyan5 Brn7 Tavi; Avydisyan yv Brn7 Avydis Atamyan1 +o6 .owu my/ cnahadankow wavyraxovx Hocyvor Howivi5 ?qagan Qorhovrti yv 3a6 ragix marminnyrov dy.ygacrov;ivnnyru5 in[bes nayv niv;agan ha,ovydovov6 ;ivnu yv ngadi ovnyxav Dy.abah Srpazan H0r gadara/ ,ini[ ;ylatrov;ivnnyru1 Naqgin a-a]nort` D7 Pacrad ybs7 Calsdanyani mygnovmen i wyr (Ma3is 20136in)5 mon;realaha3 ananovn qmpag mu l/ovyxav hamaxanxa3in ansdo6 racir5 anwa3yl ov wargapygi[ crov;ivnnyrov syvaxrekyan ba3kari mu` yrgar darinyrov an2nover /a-a3o.nyrov tem1 +o.owu paxa3a3d artivnknyrow yv paxar2ag my/amasnov;yamp wyrahasdadyx ir wsdahov;ivnu hama3nkis was6 dagavor azca3innyrov ngadmamp1 :.;agix Faoz Z;[aspanouj;an Wol`kank Kousji girqe jargmanoua‘ h angl;rhni :oron;o3i (Canada) Z0ryan insdidovdu hra6 daraga/ e Wolfgang Govs;i 8Ha3ox Xy.as6 banov;ivnu7 abaxo3xnyr Cyrmanio3 ardakin cor6 /ox naqararov;yan ar6 qiven5 1915-1916;;79 cirkin anclyren darpy6 ragu1 A3s masin gu ha6 .orte 8Armen’res96u` wga3ago[ylow HH CA agatymio3 Ha3ox Xy.as6 banov;yan ;ancaran6 insdidovdu1 Cirku gu barovnage harivravor namagnyr5 hy-acirnyr yv zygo3xnyr5 oronk A-a6 ]in hama,qarha3in ba6 dyrazmi darinyrovn )s6 manyan ga3srov;yan me] cdnovo. cyrmanaxi ba,6 d0nyanyru ov.arga/ yn irynx yrgri ardakin cor/ox naqararov;yan1 A3s ‘asda;ov.;yru an6 hyrkyli ‘asdyr gu nyr6 ga3axnyn Xy.asbanov6 ;ivnu iracor/ylov yrid6 ;ovrkyrov mdatrov;yan yv ador masin cyrma6 nagan ba,d0nyanyrov dy.yag yv 3anxagix ul6 lalovn wyrapyryal1 A3t ‘asda;ov.;yru ,ad garyvor yn5 orow6 hydyv mia3n cyrmanaxi tivanacednyru yv zin6 voragan ba,d0nyanyru grna3in A-a]in hama,6 qarha3in badyrazmi darinyrovn a-anx cra6 kunnov;yan zygo3xnyr ov.argyl :ovrkia3en1 Amyrigaxinyren paxi5 oronk min[yv 1917-i Ab6 ril 6-u [ezok tirk gu cravein A-a]in hama,6 qarha3in badyrazmin5 cyrmanaxi tivanaced6 nyru yv anonx ira6 zygi[nyru` Ba.dadi yr6 ga;ov.ii nyrga3axovxi[6 nyru yv a,qadagixnyru5 Xy.asbanov;yan amy6 nagaryvor o[ ha3 aga6 nadysnyrn ein1 Paxa6 -abes nyrkin 0cda6 cor/man hamar naqa6 dysova/ ‘asda;ov.6 ;yru5 oronk yn;aga3 [ein hradaragman5 a[6 ki g4i3nan irynx ana[a6 -ov;yamp ov angy./ov6 ;yamp1 No3nisg ipryv )smanyan ga3srov;yan ta,nagixnyr cyrmanaxi ba,d0nyanyru paro3a6 gan yv ka.akagan bad6 ja-nyrow bardavorova/ gu hamarein irynx` 3a3d6 nyl ha3yrov tem gadar6 vo. wa3racov;ivnnyrovn masin1 Cyrmanaxi lracro.5 badmapan yv ;arc6 mani[ Wolfgang Govs;u5 or gazma/ yv qmpacra/ e cirku5 q0sylow cirku sdy./ylovn masin5 bad6 ma/ e5 ;e in[bes xnxu6 va/ e` dy.yganalow5 or Cyrmanian lov- mnaxa/ e Yvroba3i /a3rin zan6 cuva/a3in sbanov;ivn6 nyrov iraganaxman =a6 manag1 8A3s xy.asba6 nov;ivnu cyrmanaxinyru o[ /racra/ yn5 o[ al iraganaxovxa/5 saga3n an ;o3l drova/ e anonx go.me1 Ga3syragan Cyr6 manian yrid;ovrkyrov amynam0d ta,nagixn er yv anonx hyd ovner -az6 magan ba,d0nagan ta6 ,ink1 Harxen harx g4a-a6 ]ana37 Arty0|k ga3sy6 ragan Cyrmanian cor6 /o. ov= er ha3yrov Xy6 .asbanov;yan =amanag gam5 ;yryvs5 a3t mdki hy.ina|gn er5 in[bes gu bntyn cyrmanaxi ,ad badmapannyr956 gu n,e Govs;u1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014, 2014 Pag0 Sahagyan` 8Anxa/ darinyru abaxovxa/ yn5 or myr undra/ ov.in ji,t e ov an,r]yli91 L>H naqacah Pag0 Sahagyan ov.yr2 3.a/ e Arxaqi wyra/novnti 0rovan a-i;ow1 A3s masin gu dy.ygaxnyn Arxaqi Hanrabydov;yan na6 qacahi a,qadagazmi dy.ygadovov;yan clqavor war[ov;ynen1 Naqacahi ov.yr2in me] usova/ e` 8Siryli ha36 rynagixnyr5 Arxaqi Hanrabydov;yan i,qanov6 ;ivnnyri yv an2amp im anovnix i srde ,norha6 vorovm ym 2yz Arxaqi wyra/nnti 0rova3 a-;iv1 “ydrovar 20-u myr =o.owrti badmov;yan me] mdav orbes mi d0n5 oru qorhrtan,ovm e ar6 xaqxinyri azadadyn[ ocin5 ha3ryni yrgrovm azad ov angaq abrylov yv sy’agan jaga6 dacirn inknovro3n dn0rinylov ansasan gamku1 A3t 0rinagan5 qa.a. ov artaraxi bahan]in i badasqan` Adrbe3janu san2azyr/yx godo6 ra/nyr ov p-ni dy.ahanov;ivnnyr yv myr noran6 gaq bydov;yanu nyrka,yx arivnahy. Bady6 razmi me]1 Trank [a’azanx /anr ov t=ovarin darinyr ein Arxaqi gyankovm1 Timaga3ylow anasyli zrganknyri ov ‘or2ov;ivnnyri5 grylow anta-nali gorovsdnyr` myr =o.owovrtu bah ancam [yrgmdyx ov [ungjovyx5 a3l ir ka] za6 vagnyri gyanki cnow5 a,qarhas’iv- ko3ryri ov y.pa3rnyri miasnaganov;yan ov sqranki ,nor6 hiv garo.axav ba,dbanyl ha3ryni ho.u1 Ha36 ryniki noviryalnyri 3i,adagu mi,d wa- gu mna3 myr srdyrovm yv syrovntnyri 3i,o.ov;yan me]1 Anxa/ darinyru ygan abaxovxylov5 or myr undra/ ov.in ji,t e ov an,r]yli1 Arxaqaha6 3ov;ivnu ,arovnagovm e ga-ovxyl mi]azca3in normyrin ov [a’ani,nyrin hamabadasqan =o6 .owrtawaragan bydov;ivn5 ,arovnagovm e ,e6 naxnyl civ.yrn ov ka.aknyru5 ga-ovxyl nor janabarhnyr ov ]radarnyr5 pnagarannyr ov hivantanoxnyr5 tbroxnyr ov mangabardeznyr5 0rex0r parylavyl martganx gynsaba3mannyru1 :angacin arxaqxinyr5 Meg ancam yvs ,norhavorovm ym poloris a3s 3i,ar=an d0ni gabagxov;yamp yv ma.;ovm qa6 .a.ov;ivn5 ka]a-o.]ov;ivn5 par0rov;ivn yv nor 3a]o.ov;ivnnyr ov 3a.;anagnyr` i ‘a-s myr hy6 rosagan =o.owrti yv Arxaqi Hanrabydov6 ;yan91 Se3ran )hanyan 3arcanki dovrk madovxyx nahadag Covrcen Marcaryani 3i,adagin Bovda’y,di me] NA:)6i tasun;axnyrov =amanag adur6 be3janxi ojracor/in go.me knaxa/ =amanag gaxinahar6 va/ Covrcen Marcaryanin novirova/ 3i,adagi yr;u myg6 narga/ e anor` Lyningradyan ‘o.oxi wra3 gancnyxova/ 3ov6 ,ar2anen yv ,arovnagova/ te6 bi Y-aplovr ban;eon1 Harivravor ka.akaxinyr` naq gisantrii m0d` a3novhydyv Y-aplovri me]` 3arcanki dovrk madovxa/ yn ha3 sba3in1 HH ba,dbanov;yan naqarar Se36 ran )hanyan Marcaryani sba6 nov;ivnu oraga/ e ipryv me6 gancamya3 xy.asbanov;ivn1 8Dasu dari e anxyl5 yv mynk ygyl ynk5 or 3arcanki dovrk madovxynk ha3 sba3in1 Myr sba3in sbannyl yn mia3n a3n pani hamar5 or na ha3 e5 yv ojracor/n el qosdowanyl e5 or inku badrasdovyl e ha3 sban6 nylov956 usa/ e Se3ran )han6 yanu` avylxnylow5 or hyrosnyr yn a3n martig5 oronk a3s0r a-a]in ci/i wra3 ci,yrovz0r gu ba,dbanyn ha3ryniku5 hagaharova/ gov dan ;,namii 170,000 ha3yr yn;aga3 yn _ovsia3en ardaksovylov Anxyal ,apa; Ha3asdani m0d _ovsagan tysbanadan me] ga3axa/ mamlo3 asovlisi mu un;axkin tysbanadan nyrga6 3axovxi[ mu 3a3dnyx ;e ,ovr] 170,000 ha3yr5 oronx _ovsas6 dan mnalov ard0nov;yan =am6 gedu anxa/ e5 gu cdnovin yrg6 ren ardaksovylov wdancin dag1 An avylxovxa/ e ;e an6 cam mu or a3s an2yru yrgren mygnin5 a3lyvs yrpyk iravovnk bidi [ovnynan _ovsasdan mdnylov1 Ba,d0nagadaru 3a3dna/ e nayv5 ;e usd -ovsagan wyra6 na3ova/ 0renknyrovn5 a3s dar6 van #ovnovar megen sgsyal naqgin Qorhrta3in Miov;yan yrgri mu5 nyra-yal Ha3as6 danu5 ka.akaxinyru iravovnk ovnin _ovsagan Ta,nov;yan me] a-anx ar2anacrov;yan mnalov 90 0r5 180 0rova3 =a6 managa,r]ani mu me]1 Tys6 banadan nyrga3axovxi[u nayv dy.ygaxovxa/ e ;e anonk <ar7 e] !% <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca 3ar2agovmnyrovn yv harg y.a/ =amanag irynx gyanki cnow gu hyrosanan1 8Adrbe3jani hamar hyros6 nyru a3l martig yn` nrank5 oronk garo.anovm yn ci,yru gax6 naharyl956 usa/ e ba,dba6 nov;yan naqararu1 Se3ran )hanyan a3xyla/ e nayv Covr6 cen Marcaryani undanikin5 zrovxa/ /no.nyrovn hyd1 Ha3 sba3i mahovan das6 namya3 darylixu 3arca/ yn o[ mia3n sba3i harazadnyrn ov ungyrnyru5 a3lyv 8+a-ancov6 ;ivn9 govsagxov;yan naqacah _affi #owhannisyanu5 8Zin6 vor9 HG hamagarco. qorhovrti naqacah Marcarida Qa6 [adryanu5 cro.5 hrabara6 gaq0s Z0ri Pala3yanu5 ;iv 22 tbroxi yv Covrcen Mar6 c a r y a n i a n o v a n 126 m a n g a 6 bardezi sanyru1 A,od >ovlyan` 8Hagamardov;yan garcavorovmu hnaravor [e a-anx Arxaqi masnagxov;yan9 L>H Azca3in +o.owi naqacah A,od >ovl6 yan untovnyx ha36pridanagan qorhrtarana6 gan parygamov;yan badoviragov;ivnu` Jon Ovi;ingde3li clqavorov;yamp1 >ovlyan par2r cnahadyx pridanaxi qorhrtaranagannyrov hydakrkrov;ivnu Arxaqi Hanrabydov;yan hanteb1 Hantibman un;axkin >ovlyan hivryrovn qntrankow nyrga3axovx adrbe3jana6.arapa.6 yan hagamardov;yan wyrapyryal Arxaqi i,qanov;ivnnyrovn tirkoro,ovmu1 Azca3in +o.owi naqacahu n,yx5 or wyr]in <ar7 e] !% Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 3 8MY_NILU ORKA~N T+OVAR E9 NYRGA#AXMAN A_:IV Harxazro3x pymatri[ Nansi Issa :orosyani hyd Mard 15 yv 166in :MM 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpin go.me gu nyrga3axovi Mov6 ,y. I,qani 8My-nilu orka~n t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu5 novirova/ my/ panasdy./in /nntyan 1006amyagin1 A3s a-i;ow ovnyxank hydyvyal harxazro3xu da.antavor py6 matri[ Nansi Issa :orosyani hyd1 H6 Clqavorapar Mov,y. I,6 qani /nntyan 1006amya|gu ;e anor hy.inaga/ ;adryrcov6 ;yan ar=ekn er or oro,i[ tyr ovnyxav a3s cor/in pymat6 rov;yan1 Pymatri[` Nansi Issa :orosyan B6 Zanazan badja-nyr gan1 Ys mi,d ;adryrcov;ivn6 nyrov ‘nd-dovki me]n ym1 Yrp gu garta3i Mov,y. I,qani kyr;ova/nyru5 ,ad gu dba6 vorovei anonx qorkow5 isg gartalow ir 8My-nilu orka~n t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu5 hiaxa3 anor ovnyxa/ hama6 martga3in yv azca3in daro6 .ov;yamp1 Yv yrp antratar2a3 or a3s dari Mov,y. I,qani /nntyan 1006amyagn e5 :e6 keyan M,agov;a3in Miov;yan war[ov;yan hyd qorhrtagxylow oro,yxink pymatryl a3s cor/u5 novirylow za3n my/ panas6 dy./i 1006amyagin1 H6 Grna|k ca.a'ar mu dal a3s nyrga3axman masin1 B6 Meg ararow5 a-anx ta6 tari yv m0d megovges =am dy6 vo.ov;yamp a3s pymatrov;ivnu ir barzov;yan yv yrci/a6 ganov;yan me] ovni qora6 ;a’anx imasd mu yv badcam mu martu 3ovzo. amynahimna6 gan harxyrovn` gyanki5 bad6 ganyliov;yan5 /novnti yv ma6 navant mahovan masin1 Am6 po.]owin wyraxagan badmov6 ;ivnn e an ha3 martovn5 or mahanale wyr] Arka3ov;yan tov-u gu paqe5 ov Bydros A-akyali go.me yd gu .rgovi yrgir5 orowhydyv dagavin an6 po.]owin [er my-a/1 Min[ a3t` ha3 martovn ov.y.u gu bad6 vasdovi (transplant) amyrigaxi yridasarti mu cangin me]5 ov an gu sgsi abril ov mda/yl ha3ov bes1 Isg mahaxa/ ha3u tar2yal gu myr=ovi Arka3ov6 ;ivn mdnyl5 orowhydyv Bydros A-akyal guse ;e kyzme mas mu dagavin gabri yrgri wra31 :adryrcov;ivnu lyxovn e panasdy./ov;yamp yv qorhur6 tan,agan (symbolic) badgyr6 nyrow1 H6 Oryve 'o'oqov;ivn ga6 daryxi|k ;adyraqa.i pnac6 rin wra31 B6 Unthanrabes ‘o’oqov6 ;ivnnyr [ym gadaryr pnacir6 nyrovn wra35 paxi grjadovmnyr gadaryle5 y;e pnaciru ,ad yrgar e5 a-anx or ;adyra6 qa.u ir himnagan imasden yv ar=eken oryve pan gorsnxne1 A3s ;adyraqa.u crova/ e 706agan ;ovagannyrovn5 py6 matrova/ e Be3rov;i yv aba a3l ka.aknyrov me]5 pa3x a3s0r5 avyli kan yrpyk a3=6 meagan yv i z0rov gu mnan a3s cor/in ‘oqanxa/ qorhovrtn ov badcamu5 orowhydyv Mov,y. I,qan dysilku ovnyxav aba6 ca3i myr havakagan gyanki yv i.2yrov masin1 Ir =amana6 gagixnyrov wga3ov;yamp5 Mov6 ,y. I,qan y.a/ e ,ad ar;ovn yv qylaxi an2 mu7 pan mu5 or paxa3a3d e ir polor cor/yrovn me]1 Badgyr 'or2i =amanag5 2aqen a]` My.yti A.ovryan5 Araks Aramyan5 Pa;rik Camyl5 "a;il Daracjyan tovnink nor tyragadarnyr1 A3s 2yvow qovmpu gaji yv gu joqana31 Amynahydakrkra6 gann a3n e ;e nor timo.nyru badovova/ gu zcan yrp mia6 nan 8Ha3 Pym9 ;adyra6 qovmpin1 Yrpyk bedk [ym zcaxa/ tov-yr zarnylov yv a.a[ylov or can ov mianan myr a,qadanknyrovn1 Anxyal da6 ri 8Cazanu Lovsni Wra39 ;a6 dyraqa.in masnagxa/ ein 6 tyrasannyr1 Isg a3s nyrga6 3axman gu masnagxin 16 tyra6 gadarnyr yv ovnink avyli kan 20 0cnagan tyrasannyr amen darike1 Naqort nyrga3axovm6 nyrov me] ‘okr tyryr ovny6 xo.nyr hima avyli my/ tyryr gu sdan2nyn1 H6 Hydakrkragan yv ivr06 rinag e 2yr pymatrov;yan /a6 novxovmu (afi,)1 B6 Mynk` arovysdacednyrs5 mi,d qa.i yv ‘nd-dovki me] ynk1 Kani nyrga3axova/ niv6 ;in himnagan masu ov.y.n e5 cda3 ov.y. mu (o[ irav mar6 tov)5 badrasdovyxank yv im siryli amovsnis` Ceorc :oros6 yani a-a/ lovsangarnyrow Eliz B0.osyan gazmyx afi6 ,u1 H6 Tyragadarnyrov my/ ;ivow masnagxov;ivnu an6 ,ov,d gu t=ovaraxne ov gu partaxne pymatrov;yan a,6 qadanku1 I|n[ grnak usyl de6 kori masin1 B6 Nyrga3axman niv;u wy6 raxagan ullalow5 pnagana6 par5 pyma3artarovmu yvs bidi ulla3 yryvaga3agan1 Isg wa6 raco3ri baracan5 ys mi,d haga-ag y.a/ ym ador5 orow6 hydyv an bad mu gu sdy./e hantisadysin yv tyragadarin mi]yv1 H6 Tovk garo.axak 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpu wyragyn6 tanaxnyl iridasart nor ov=y6 row1 Gu ,arovnagovi| nor tyra6 sannyrov hydakrkrov;ivnu mianalov 2yr qovmpin1 B6 A3o1 Amen nor nyrga6 3axovme a-a] gu gazmagyrbym ovngntrov;ivn (audition) yv gun6 H6 Gu ;ovi ;e naqasi6 rov;ivn ovnik dysanylien yv ,0,a'ylien avyli qor5 yn;a6 cidagxagan a,qarhi wyra6 pyryal niv;yr nyrga3axnylov1 B6 Ji,t ek1 Gu sirym nayv gadagyrcov;ivnu5 pa3x o[ ani6 masd yv a-anx qorki5 a-anx magartagi comedianyru1 Gu naqundrym niv;yr oronk myzi qorovng mdorovmnyrov me] gu ;a.yn1 An2nagan 0rinagow mu barzym midks1 M0d amis mu a-a] ma3rs mahaxav wyx da6 rinyrov hivantov;yne mu ydk1 M0rs fizikagan mahu grxa3 Mov,y. I,qani cor/yrov bris6 magen tidyl yv a3t y.av in/i hamar hocygan tarmanovm mu5 orowhydyv grxa3 ump-nyl5 marsyl yv mqi;arovil5 hasgu6 nalow gyanki yv mahovan ira6 ganov;ivnnyru ov no3nisg qnta6 low` in[bes ink qntax yv qntaxovx ir un;yrxo.nyrn ov ovngntirnyru1 Martgov;ivnu nyrga3axnylow5 nyrga3axovx ha3ov;ivnu1 Ha3ov ov.y.u 0da6 ri cangin me] [i tatrir ha3 ullale1 Mynk or myr ampo.] gyanku gabrink 0darov;yan me]5 gabrink nyrkin ba3kar mu1 Ir q0skyrovn me] gu dys6 nynk mynk zmyz yv ha3ov ja6 gadaciru5 or [i grnar ar6 tarov;yan go.mu anxnil ipr ha31 Ki[ mu an,ov,d ;y;yv6 xovxi a3s poloru5 ki[ mu avyli untla3nylow hry,dagnyrov pa6 =inu7 anonk darpyr hry,dag6 nyr yn5 oronk gu qntan ov masnagix yn myr gyankin yv g0cnyn Arka3ov;yan ;a’an6 xigov;yan1 Wyr]abes5 polor Amyrigan ha3ov ov.y.ow bedk e badovasdovi hasgnalov hamar ha3ovn hocywijagu1 Isg ink5 Mov,y. I,qanu or maha6 xav 19906in5 ir mahen wyx amis a-a]5 amen 0r cryx nor kyr;ova/ mu no3n niv;yrovn ,ovr]1 Artaryv5 orka~n t=ovar y.av nayv ir mahu1 ªApagaº
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 Bolso3 me] 8P-naparova/ Ha3asdan9 cirku hrabaragova/ e ;rkyrenow Aris Nalj` 8Yrani dan bes undanikn al bahbanein9777 :rkagan 8”ynjyre9 hrada6 rag[adovnu 18 “ydrovarin5 lo3s un/a3a/ e Ha3ox Xy.as6 banov;yan aganadys Ar,alo3s ()rora) Mardiganyani 8P-na6 parova/ Ha3asdan9 (Ravished Armenia) cirkin ;rkyren dar6 pyragu1 :arcmanov;ivnu ga6 dara/ e Diran Lokmage0z6 yanu1 Cirkin me] Ar,alo3s Mardiganyanu` ipryv Xy.as6 banov;ynen wyrabro. mu5 gu badme ir gyanki badmov6 ;ivnu1 #adgan,agan e5 or ;rkagan 8:araf9 ;yr;i “ydrovar 18i ;ivi 8M,ago3; yv Arovysd9 pa=inin me]5 E0zlym Ar;an cra/ e Ar,alo3s Mar6 diganyani t=ntag gyankin masin1 #0tova/aciru gu cre5 ;e Ar,alo3s Mardiganyan ir undanikin hyd g4abrer {m,ga6 /ac civ.u1 1915in5 an 17 da6 rygan er ov aganadys y.a/ e ir h0ru5 m0ru yv y.pa3rnyrovn sbanov;yan5 sahm-gyxovxi[ ba3mannyrov dag1 A3novhydyv5 sgsa/ e anor [ar[aralix gyan6 ku1 An harovsd kivrdyrov yv ;ovrk a.anyrov 2y-ku sy-a3in [ar[aranknyrov yn;argova/ e ov islamanalov bardatrova/1 I wyr]o35 0r mu an ha3 howivi mu 0cnov;yamp 3a]o.a/ e ly-6 nyrov me] abasdanil1 Amisnyr ,arovnag ly-nyrovn me] mnaxa/ e1 A3t ,r]anin5 yrp Erzrovm ka.aku -ovsagan diraby6 dov;yan dag er5 Ar,alo3s Mardiganyan grxa/ e hon hasnil` 0ryr ,arovnag hydiodn kalylow ov anxnylow Mala6 ;ia3en5 Dicranagyrden5 Ovr6 fa3en ov Dyrsimen1 Hon5 -ovsy6 rov yv amyrigaxinyrov ba,d6 banov;yan dag5 naq _ovsia anxa/ e5 isg ange al` Amy6 riga1 Amyriga hasnyle ydk5 an ha3yrov tem i cor/ trova/ [ar[aranknyrovn masin q0sa/ e amyrigaxinyrovn yv lovsar6 2agi dag a-a/ e islamaxa/ :ovrkio3 Edirne ka6 .akin me] cdnovo. yv naqabes ha3 undaniki mu badgana/ 8Mihran Hanumi dovnu9 ar=ana6 xav hanra/an0; 8Europe Nostra9 mrxana6 gin1 Yvrobagan Miov;yan 3an2na=o.owi yv Europe Nostra6i go.me gazma6 gyrbovo. 8Yvroba3i bah6 banov;yan mrxanag6 nyr9ov /iren nyrs5 tadagazmi (=ivrii) 3adovg mrxanag sda6 xa/ e Edirnei naqabes Ma3isyan undanikin badgana/ 8Mihran Hanumi dovnu91 +amanagin an badgana/ e p=i,g Wasil Ma3isyanin5 orovn hamar dovnu nayv anovana/ yn 8P=,gi dovn91 Dovnu 2004 ;ovaganin bydov;ynen cna/ e Jylal Ajar anovnow cor/araru yv za3n wyrapaxa/ ipryv hivranox1 Bolsaha3 3a3dni lracro. Aris Nalju a3s mrxanagin hyd gabova/ 8Twitter9in me] cra/ e7 8Edirnei Ma3isyan un6 danikin badgana/ dovnu sdaxa/ e 8Europe Nostra9 bahba6 nov;yan mrxanag1 Yrani ;e dan bes undanikn al bahba6 nein9 1 ha3yrovn harxu1 A3t nba6 dagow5 anclyren [cidnalovn badja-ow ;arcmani mu mi]o6 xav Hynri Ge3xin badma/ e ir aganadysi wga3ov;ivnnyru1 Cracedu t=ovarov;ivn ovnyxa/ e havadalov ir lsa/nyrovn5 pa3x a3t ;ovagannyrovn Ana6 dolov cdnovo. Amyriga3i yv Anclio3 tysbannyru hasda6 da/ ein Ar,alo3sin q0skyru1 Ge3x Ar,alo3si badma/nyrovn himan wra35 1918in hradara6 ga/ e 8P-naparova/ Ha3as6 dan9 qoracryal cirku1 Cirku a3t ;ovagannyrovn my/ a.movg sdy./a/ e Amyriga3i me]5 isg 1919-in` )skar A’fyli go.me =abaveni wyra/ova/1 +aba6 venu gu grer 8Ocinyrov Ajovr6 tu9 (Auction of Souls) anovnu1 +abavenen mia3n 20 wa3rgyan dyvo.ov;yamp hadova/ mu ‘rgova/ e5 2 =ami wra3 yr6 garo. =abaveni mnaxyal pa6 =inu gorsova/ gu ngadovi1 N,ynk5 or Ar,alo3s Mardi6 g a n y a n m a h a x a / e 1994-i n 5 Los Anjylusi me]1 Davov;0.lov` 8Kani ty- .arapa.yan himnaqntiru garcavorova/ [e5 Ha3asdani hyd sahmanu [i paxovir9 :ovrkio3 i,qanov;ivnnyru gu ,arovnagyn ha36;rkagan 3arapy6 rov;ivnnyrov garcavorman yv sahmani paxovmin hamar ipryv naqaba3man nyrga3axnyl Ly-na3in >arapa.i himnaqntiri garcavorman harxu1 Wga3ago[ylow adrbe3janagan APA lradov cor/agalov;yan` ;rkagan ba,d0nagan dysagedu5 Armenpress.am gu n,e5 ;e :ovrkio3 ardakin cor/ox naqarar Ahmyd Davov;0.lov5 19 “ydrovarin5 wyrahasdada/ e5 or 8sovd9 yn a3n dy.ygov;ivn6 nyru5 ;e ;rkagan go.mu gu badrasdovi Ha3asdani hyd 3ara6 pyrov;ivnnyru pnaganonaxnylov yv sahmanu panalov1 8:ovrkio3 tirkoro,ovmu agn3a3d e yv anor me] ‘o’oqov;ivnnyr [gan1 Kani ty- .arapa.yan himnaqntiru garcavorova/ [e5 Ha3asdani hyd sahmanu [i paxovir956 3a3darara/ e Davov6 ;0.lovn` 8y.pa3ragan9 Adrbe3jani me] hravira/ ir mamlo3 asovlisin un;axkin1 An Adrbe3jan gu cdnover Wrasdani yv Adrbe3jani ir ba,d0nagixnyrovn hyd y-ago.mani hantibovmi mu hamar1 :ovrkio3 ardakin cor/ox naqarari hyr;agan 3a3dararov6 Ha3 gin mu :ovrkio3 me] gu nyrga3axovi ipryv ka.akabydi ;ygna/ov :ovrkio3 me] m0dyxo. Dy6 .agan inknaga-awarman mar6 minnyrov (DIM0) undrov;ivnny6 rovn unta-a]` ha3 gin mu yvs nyrga3axova/ ka.akabydi ;ygna/ov1 :ovrkio3 me] nor gazmavor6 va/ 8+o.owovrtnyrov tymogra6 dagan9 (HDP) govsagxov;ivnu Ha;a3 nahanci Samanada.i ka.akabydi ;ygna/ov a-a6 ]atra/ e ha3 Lo-a Ba3;aru ({a’ar)1 Lo-a Ba3;aru 2013-in amovs6 naxa/ er :ovrkio3 miag ha36 gagan civ.i` Wacufi (Wakuf) Sovrp Asdova/a/in ygy.yxvo3 qorhovrti naqacah Jem {a6 ’ari hyd1 Min[ a3s5 HDP-n Bolso3 Ba6 kurkeo3i ka.akabydi ;ygna6 /ov a-a]atra/ er Novart Bakurju0.lovn1 HDP-n ir ; ygna /ovnyru gu nyrga3axne hamanaqacahov6 ;yan sgzpovnkow5 a3sinkn5 meg d.amart yv meg gin1 Ba,d06 nabes g4undrovi megu5 saga3n undrovylov baraca3in ga-a6 warovmu g4iraganaxovi ha6 manaqacahov;yan sgzpovn6 kow1 ;ivnu gu ‘asde5 ;e ba,d0nagan Ancaran gu ,arovnage .arapa.yan himnaharxin me] ba,dbanyl 8’okr y.pa3ru9` Adrbe3janu5 yv gu ‘or2e mi]norti tyr qa.al Arxaqi haga6 mardov;yan harxow1 :rkagan lradovami]oxnyru wyr]yrs avyli 3ajaq gu cryn5 ;e ;rkagan i,qanov;ivnnyru mdatir yn Ha3ox Xy.asbanov;yan harivramyagin unta-a] garcavoryl 3arapyrov;ivnnyru Ha6 3asdani hyd1 A3s a-ovmow gu n,ovi5 ;e g4aganazyr/ovi Ha6 3asdani hyd sahmanu` m0dig abaca3in za3n panalov nba6 dagow1 Wyr]yrs nayv ha.ortovyxav5 ;e Adrbe3jani5 Wrasdani yv :ovrkio3 naqacahnyrovn mi]yv y-ago.m hantibovm mu dy.i bidi ovnyna3 m0dig abaca3in1
 5. 5. LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 5 Sirar’i Ajemyani 8Yraz9 drama;ik pymatrov;ivnu nyrga3axovyxav :oron;o3i me] #AROV:IVN TYR@AGYAN :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3asdanya3x A-akylagan ygy.yxin m0davorabes yrgov amis a-a] zanazan 2y-narg6 nyrow d0naqmpyx ir himnat6 rov;yan 856amyagu1 A3s /iren nyrs 8Hrant Dink6”okr Pym9 ;adyraqovmpu 8 “ydrovar 2014 <apa; yrygo35 8Magaros Ar;inyan9 srahin me] ja,a6 sy.annyrov ,ovr] havakova/ avyli kan 350 ;adyraserny6 rovn nyrga3axovx 8Yraz9 dra6 ma;ik nyrga3axovmu1 A3s 2y-6 nargu gazmagyrbova/ er 8Hrant Dink6”okr Pym9 ;a6 dyraqovmpi yv S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in ,apa;0rya3 war=arani /no.ax 3an2na6 qovmpi go.me1 Yrygo3;in howanavorn er Canadaha3ox ;ymi A-a]nor6 tagan Dy.abah` Cyr,7 D7 Na;an S7 Ark7 #owhannis6 yan1 Srpazan H0r sy.annyrov 0rhnov;ynen ydk gadarovyxav ja,i sbasargov;ivn5 orov avardin dy.i ovnyxav 8Yraz9i pymatrov;ivnu1 A3s nyrga3axman badras6 dov;ivnu5 pymatrov;ivnu yv .ygawarov;ivnu gadarova/ e da.antavor tyrasan ov py6 matri[` pnig Bolsaha3 Sirar6 ’i Ajemyani go.me or ir srdin me] ;adroni seru yv pymatrylov gorowu mi,d wabaha/ e1 An pymyrov wra3 no3n ;a’ow5 no3n y-antow 3a]o.ov6 ;yamp gu ,arovnage ir cor6 /ovneov;ivnu in[bes nayv ir a-akylov;ivnu hiaxovm bad6 ja-ylow polor hantisadysny6 rovn1 A3s pymatrov;yan ardat6 rov;ivnu gadarova/ er H-i’6 sig Sarcisyani go.me1 Dig7 Sarcisyan orbes hantisawar 3a3dnyx ;e` Dig7 Ajemyan :o6 ron;o3i me] hasdadovylen ydk5 o4[ meg jic qna3a/ e ;adroni mi]oxow ha3 m,ago3;u bahbanylov yv ;adroni han6 teb seru nor syrovntnyrovn ‘oqanxylov ov..ov;yamp7 iryn hamar gyanku ;adron e yv ;adronu ir gyanku5 ,adyr ir masin my/ cnahadankow arda6 3a3dova/ yn5 an a3s0r pym gu par2ranar wyr]in ancam ulla6 low orbes tyragadar1 Dig7 Sarcisyan zanazan6 nyrov garcin ,norhagalov;ivn 3a3dnyx polor a3n masnagix arovysdacednyrovn5 oronk ha6 ga-ag zanazan t=ovarov;ivn6 nyrov amisnyr dkna]an a,qa6 dyxan 2y-nargin 3a]o.ov;yan hamar1 Sirar’i Ajemyan hantes ygav ir sramid o.]o3ni q0sky6 row yv an paxadryx nyrga6 3axovmin a-a]in masu5 or ha3 azci siro3 zcaxovmnyru gu ha6 .orter myzi5 ser polor olord6 nyre nyrs5 ullan anonk an2i5 m,agi5 pnov;yan5 ho.i5 ha3ry6 niki a.]ignyrov yv man[yrov5 oronk hramxovyxan zanazan kyr;ova/nyrov ov yrci pa-yrov ardasanov;yamp1 Yrgrort masu dqovr er5 ak6 sorova/ yv 0dar ho.yrov wra3 abro. ;,ova- ha3yrov o.pyr6 cagan wijagu nyrga3axovyxav ardasanov;ivnnyrov unt me]en7 gu lsover azadov;yan dyn[ow abra/ ha3yrov gan[u1 Yrrort masu Dig7 Ajemyani yrazu gu badgyraxner1 Dig7 Ajemyan a3s yrazu paxadryx hydyvyal pa-yrow 8In[bes or dysak tyrasannyru srahen movdk cor/yxin wa- momyrow zanazan go.myre5 3ydo3 san6 :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan Ygy.yxvo3 howaniin dag cor/o. S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <apa;0rya3 War=aranu tbroxagan nyrga3 dary,r]ani sgizpu ovnyxav nor dn0renovhi mu5 3an2ins` Togd7 Ar’i “anosyani5 orovn hyd ovnyxank hydakrkragan so3n harxazro3xu 1 A7 {7 Gu 'a'aki|k myr un;yr6 xo.nyrovn yv la3n ,r]ana6 gin nyrga3axnyl Tovk 2yz1 ?na/ ym Be3rov;5 Li6 panan1 Naqagr;ov;ivns sdaxa/ ym N,an “alanj6 yan jymaranen nyrs1 1981en i wyr gu pnagim :oron6 ;01 York Hamalsaranen sdaxa/ ym Bsagavor Ar6 vysdix (BA) Wga3aganu Martapanov;yan5 Ancly6 ren lyzovi yv Craganov6 ;yan me]5 isg 2001-in sda6 xa/ ym Mangawar=ov;yan wga3agan5 isg 2005-in Macisdros Arovysdix Tasdiaragov6 ;yan jiv.in me] Brock hamalsaranen1 2 0 1 3 - i n T o g d o r a g a n a s d i j a n Yo r k hamalsarane5 3a]o.abes ba,dbanylow 8Canadaha3 Ginu S’iv-ki me] 6 par26 raco3n Ovsman tyru anonx Dy.ahan Gyankin5 T=ntag Hociin yv Ocyvorova/ E o v ; y a n m e ] 9 ; e z u 1 (Arm e n i a n – Wo m a n i n D i a s pora: The Role of Higher Education in (Up) Rooted Lives, Burdened Souls, Enlivened Spirits). Anxno. 8 darinyrovn tasavanta/ ym York ha6 malsaranen nyrs 8Socialization and Development in the Teachers Training Program, International Migration in the Department of Social Sciences, Social Theory and Research in the Sociology Department9 niv;yru1 Gu havadam5 or ovsovmu gyanki amynagaryvor masn e1 8Ovsovmu hargavor masnign e myr an2navorov;ivnu gyrdylov yv nayv abahowylov nor gynxa. nor ca.ov;nyrov me]1 Ovsovmn e or gu badrasde myzi hasgnalov s’iv-kawijagi partov;ivnnyru yv noranor ca.a’arnyrow arda3a3dylov yv lov/ylov myr pazma;iv tovqnyren yllylow pymin wra3 poloru miaxan1 A3s dysaranu myr xir ov xan ha3ov;yan bad6 gyrn e1 Zcysdnyrovn meg masu syv5 meg masu jyrmag e5 syvyru gu nyrga3axnyn yregu yv jyr6 magnyru myr a3s0ru yv wa.n yn5 isg irynx 02iknyren has6 dad0ren gabova/ y-aco3n =abavennyru tebi war gaq6 va/ yn5 pa3x [yn miaxa/5 a3s al myr ha3ov;yan xir ov xan wijagn e5 yrp 0r mu ha3yru irarov hyd mianan5 a3n adyn =abavennyrovn wari masyrn al irarov hyd bidi mianan ov hanco3x bidi ullan1 Yrazis me] dysa3 or amen dy. ha3 ga3 yv dysa3 or a3s ha3yru poloru nyrca.;yr ov hasdadovyr yn Ha3asdan1 Ha3asdanu y.yr e 30 milion gam in[ov [e 40 gam 50 m i l i o n 1 Y ; e t a r y r a - a ] mi]in Asia3en ‘o;orignyr [dy6 .a3in ha3yrov wra3 Ha3asdanu a3s0r [e|r grnar 50 milion ullal1 <ar7 e] !3 harxyru91 Im Togdoragan a,qadanknyrs dar6 vyxan y0;u mdavoragan Ha3ovhinyrov hyd5 oronk haga-ag mardahravernyrov ,arov6 nagyxink myr ovsovmu o[ ;e mia3n an26 nagan ,ahi yv zarcaxman hamar5 a3l orbeszi 0cnynk ha3 ca.ov;nyrovn gyrdylov ov bahylov a-o.] s’iv-kaha3ov;ivn mu jagadacragan a3s =amanagnyrovn5 yrp myr =o.owovrtu gu timacrave Ha3 Lyzov yv Ha3 Inknov;ivn bahylov pazma;iv t=ova6 rov;ivnnyr1 Ys gu ,arovnagym dagavin im hydaz06 dov;ivnnyrs ovsovxman jiv.en nyrs1 I|n[ pan m.yx 2yz untovnylov S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <apa;0rya3 War=a6 rani dn0renov;yan 3arapyrapar ba6 dasqanadov ba,d0nu1 S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <a6 pa;0rya3 War=arani dn0renov;yan ba6 dasqanadov ba,d0nu untovnylov a-a]in m.i[ mda/ovms a3n er5 or =amanagn e tar2yal /a-a3ylov ca.ov;is5 yrgar da6 rinyrov ovsovms yv hydaz0dov;ivnnyrs cor/nagani wyra/ylov a-i; mu nyrga6 3axa/ er5 a-i; mu a,qadanki m.ovy6 lov ovsovx[agan cydni wra3 a3=meaxnylov yv ‘o’oqov;ivnnyr mdxnylov ha3 tbro6 xen nyrs1 Yrp ;ezis me] g4antrata-6 na3i ha3abahbanman yv ha3agyrdman <ar7 e] !$
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 Garen Nazaryan antratar2a/ e YAHG gadara/ wyr]in tidargovmu anxa/ e adrbe3janagan satranknyrovn Adrbe3jani go.me -azma6 dyn[ h-ydorapanov;yan5 in[6 bes nayv Ha3asdan6Adur6 be3jan sahmanin ov Ly-na3in >arapa.i yv Adrbe3jani mi]yv ,’man ci/in wra3 zinatatari trov;ivnu qaqdo. satri[ cor6 /o.ov;ivnnyrovn antratar2a/ e MAG6i me] Ha3asdani mna3ovn nyrga3axovxi[ Garen Nazar6 yan` {oryk,ap;i 12 “ydrova6 rin5 ylo3; ovnynalow MAG6i Abahowov;yan qorhovrtin me] dy.i ovnyxa/ 8Zinyal dac6 nabnyrov me] ka.aka3in pnag[ov;yan ba,dbanov;ivnu9 qo6 racirow pax knnargman =amanag1 Usd Ha3asdani ardakin cor/ox naqararov;yan mamlo3 yv dy.ygadovov;yan war[ov;yan5 tysbanu n,a/ e5 or ha3gagan go.min my/abes gu mdahoce ov=i girargman martga3in hydy6 vanknyru5 in[bes nayv a3t anuntovnyli cor/ylagyrbin badja6 -ow a-avylapar gu /anrana3 sahmana3in c0dinyrovn me] ka6 .aka3in pnag[ov;yan wijagu1 MAG6i me] Ha3asdani nyrga3axovxi[u untc/a/ e5 or a-i; ovnyxa/ e naqabes Abahowov;yan qorhovrtin me] par2ra2a36 nylov ka.aka3in pnag[ov;yan ar2agazennyrov go.me hasxova/ wnasnyrovn qntiru` avylxnylow5 or Ha3asdan g4ovze wyr] tnyl p-nov6 ;yan polor trsyvorovmnyrovn yv my/abes gu havada35 or dac6 nabnyrov himnarar yv 3aradyv lov/man garyli e hasnil mia3n qa.a. mi]oxnyrow yv mi]azca3in iravovnknyrov himan wra31 8SOVRIAHA# M<AGO#:I <OVN{U9 PARYCOR?AGAN XOVXAHANTES6 D)NAWAJA_ YRYVANI ME} “ydrovar 146in HH S’iv-ki naqararov;yan naqa2y-nov6 ;yamp Yryvani #agop Baron6 yani anovan ;adroni naqa6 srahin me] Dya-nunta-a]i yv S7 Sarcisi d0nyrovn a-i;ow dy.i ovnyxav 8Sovriaha3 M,a6 go3;i <ovn[u Yryvani me]9 pa6 rycor/agan xovxahantes6d06 nawaja-5 masnagxov;yamp ,ovr] 30 Sovriaha3yrov1 Nyr6 ga3axova/ ein 2y-acor/ a,6 qadanknyr5 zartyr5 hrov,a6 gy.en yvln1 Naqarar Hranov, #agopyan ,r]yxav yv /an0;axav 2y-a3in a,qadanknyrovn zors hamaryx sovriaha3yrov hamargman ga6 ryvor ka3l ov n,yx ;e irynx 2irkyru xovxatrylov go.kin a3s mi]oxa-ovmu nayv oro, covmar mu co3axnylov mi]ox mun e1 Naqnagan hama2a3nov;yamp mu5 d0nawaja-i haso3;en pa=in mu bidi 3adgaxovi 8Nor Haleb9 pnagarana,inov6 ;yan himnatramin1 D0nawaja-u 3a]ort 0ryrovn ,arovnagovyxav 8Siraharnyrov A3ci9in me]1 a-anx mi]atebyrov Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan i,qanov;ivnnyrov hyd 2y-k pyrova/ hama2a36 nov;yamp` “ydrovar 18-in YAHG a-akylov;ivnu Ly-na3in >ara6 pa.i yv Adrbe3jani zinova/ ov=yrov sahmani /racra3in tidargovmu iraganaxa/ e Mardagyrd6:ar;a- jana6 barhahadova/in1 A3s masin gu dy.ygaxnyn L>H ACN dy6 .ygadovov;yan yv hasaraga36 nov;yan hyd gabyrov war[ov6 ;ynen1 L>H ba,dbanov;yan pana6 gi tirkyren tidargovmu ira6 ganaxovxa/ yn YAHG cor/o. naqacahi an2nagan nyrga6 3axovxi[i ta,da3in 0cnagan6 nyr Yvgyni <arowu (Ovkrania) yv Qris;0 Qris;owu (Bovl6 garia), in[bes nayv YAHG CNAN crasynyagi a,qada6 gix “i;ur Sovydburgu1 Sahmani haga-ag go.men tidargman qovmpin me] gu mdnein YAHG cor/o. naqa6 cahi an2nagan nyrga3axovxi[ tysban Anje3 Casb,igu yv anor ta,da3in 0cnagannyr Ir=i Abyrlyn ({yqia) yv Ovil6 yam Pra3oru (My/ Pridania): Tidargovmu anxa/ e usd naqadysova/ =amanagaxo3xi5 hratatari qaqdovmnyr [yn ar2anacrova/1 Tidargman a-akylov;yan .arapa.yan go.men ov.ygxa/ yn L>H ar6 dakin cor/ox naqararov;yan yv ba,dbanov;yan naqara6 rov;yan nyrga3axovxi[nyru1 8Im Ha3asdan9 Hamaha3gagan Yrgrort “a-ad0nu HH s’iv-ki naqararov;ivnu gu dy.ygaxne ;e 2014-i 8Im Ha3asdan9 Hamaha3gagan “a-ad0nu dy.i govnyna3 #ovlis yv )cosdos amisnyrov un;axkin1 “a-ad0ni nbadagnyrn yn sa6 daryl Ha3asdan6S’iv-k gabyrov untla3nman5 m,agov;a3in ink6 nov;yan zarcaxman5 m,ago3;i olordi hamaha3gagan nyro3=i 3a3dnapyrman1 “a-ad0ni hantisavor paxovmu dy.i govnyna3 #ovlis 16in5 8Bararovysdi 0ryr9 /racrow7 hamyrcnyr dy.i govnynan Ha6 3asdani yv Arxaqi polor marzyrov me]1 #a]ortapar gu cor6 /atrovi 8Qmpyrca3in arovysdi 0ryr9 /raciru )cosdos (5-10)5 8Asmovnki 0r9 ()cosdos 16)5 8Dovdovgi yv a3l ha3gagan nova6 carannyrov /racir9u5 yv 8Ha3 yrci 0r9u (Sybdympyr 26)1 “a-ad0nin garo. yn masnagxil Ha3asdani5 Arxaqi yv s’iv-kyan baraqovmpyr5 yrc[aqovmpyr yv anhad gada6 ro.nyr1 Naqadysova/ yn nayv glor6sy.an knnargovmnyr5 hanti6 bovmnyr bydagan5 hasaragagan yv m,agov;a3in cor/i[nyrov hyd1 S’iv-ki naqararov;ivnu badrasd e hocal gyxov;yan garik ovnyxo.nyrov yv snovnti yryk 0rova3 /aqsyru5 in[bes nayv ‘o6 qatrami]oxnyrov yv ;eknik anhra=y,dov;ivnnyru1 “a-ad0ni masnagxov;yan hamar anhra=y,d e lraxnyl 3adovg harxarannyr5 oronk garyli e sdanal imhayastan.paraton@yahoo.comen yv ov.argyl no3n hasxein1 Masnagixnyru bardin ov.argyl nayv wyr]in meg darova3 un;axkin gadarova/ ylo3;nyrov dy6 sacrov;ivnnyr5 ngarnyr5 crko3gnyr5 yvln5 min[yv Ma3is 1, 20141 Lraxovxi[ dy.ygov;ivnnyrov hamar garo. ek zancaharyl 010530937, 010530939 ;ivyrov gam www.imhayastan.am ga3ke]i mi]oxav1 Fransa3i Kivrdyrov Ta,nagxov;ivnu gu tadabarde MIYA6i oro,ovmu Fransa3i Kivrdyrov Ta,nagxov;ivnu (FEYKA), orov gytrona6 dy.in gu cdnovi “ariz5 “ydrovar 5 ;ovagir ha.ortac6 rov;yamp mu gu tadabarde Martga3in Iravanx Yvrobagan Adyanin (MIYA) “erin[eki i nbasd wji-u5 or Ha3ox Xy6 .asbanov;yan =qdovmu 3anxank [i ngadyr1 Hon usova/ e5 ;e a3s oro,ovmu wiravoragan yv anuntovnyli e orkan Ha3ox5 no3nkan al :ovrkio3 me] xy.asbanov;yan zoh tar2a/ a3l =o.owovrtnyrov5 clqavorapar Kivrdyrovn yv Aso6 rinyrovn hamar1 Garj ha.ortacrov;yan wyr]avorov;yan g4usovi5 ;e Fransa3i Kivrdyrov Ta,nagxov;ivnu gu tadabarde Ha3ox 3i,adagin yv ar=anabadovov;yan hasxova/ a3s harova/u1
 7. 7. LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 3 MARS 2014 Le président arménien Serge Sargissian au ministère du Développement urbain Lors d’une réunion avec le personnel du ministère du Développement urbain, le président Serge Sargissian a déclaré que l’adhésion de l’Arménie à l’Union douanière pourrait provoquer une hausse des prix de certains produits et une baisse des prix pour d’autres. Il a toutefois parlé d’une hausse des prix affutée. Le ministre du Développement urbain Samvel Tadévossian a informé le président des résultats des activités du ministère en 2012-2013, ses problèmes et ses plans actuels. Le ministre Tadévossian a fait l’éloge du programme de logement social, qui est censé résoudre le problème du logement des couches socialement vulnérables de la société arménienne. Le président Serge Sargissian a répondu aux questions du personnel du ministère sur les problèmes socio-économiques du pays et sa politique étrangère. Le président a souligné que l’adhésion à l’Union douanière du pays répondait à ses intérêts nationaux. Serge Sargissian estime inacceptables les rapports sur une forte hausse prévue des prix. Les instances compétentes doivent répondre adéquatement à ces rapports et informer le public de la situation réelle, a-t-il dit. Serge Sargissian a souligné la nécessité de la mise en œuvre plus efficace des décisions dans l’intérêt de la population, le soutien au public et la rétroaction. Le président du Karabagh rencontre un responsable de l’OSCE Le Président du Haut-Karabagh, Bako Sahakian, a reçu le représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, l’ambassadeur Andrzej Kasprzyk. Les questions liées à l’état actuel des négociations du règlement du conflit et ses perspectives ainsi que la situation le long de la ligne de contact entre les forces armées du Karabagh et de l’Azerbaïdjan ont été discutés lors de la réunion. Pendant ce temps, les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont publié une déclaration conjointe sur leur dernière tournée dans la région, en disant que l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont engagés à réduire les violations du cessez-sur le long de leur frontière et autour du HautKarabagh au cours des Jeux Olympiques d’hiver. « Les deux parties ont déclaré leur intention de renforcer le respect du cessez le feu et éviter une nouvelle escalade, notamment à la lumière des prochains Jeux olympiques de Sotchi » précise la déclaration. Le co-président américain James Warlick a écrit séparément sur son compte Twitter que « les présidents d’Arménie et d’Azerbaïdjan se sont réengagés à respecter le cessez-le-feu au Haut-Karabagh en particulier au cours des Jeux olympiques ». Réagissant à ce Tweet, le porteparole du président arménien, Arman Saghatelian, a écrit sur son compte Twitter que tout en réaffirmant la déclaration de Warlick, il devrait ajouter que « le président arménien est toujours en faveur du respect du cessez le feu à moins d’une nécessité de mesures de rétorsion ». Avons-nous un rêve? Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian Lorsque les nations sont confrontées à des situations écrasantes, brulantes, leurs citoyens ont recours à des mesures extraordinaires, s’ils possèdent encore l’instinct de survie. Un exemple a été la marche du Dr Martin Luther King Jr vers Washington et son discours historique au Mémorial Lincoln, le 28 août 1963. L’évènement a marqué un tournant dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis et le message messianique du roi résonne encore dans les couloirs du pouvoir, longtemps après son assassinat. Bien qu’il ait prôné le changement par la non-violence, il n’a pas hésité à déclarer dans son historique discours « I Have a Dream » (J’ai un rêve), « les tourbillons de la révolte secoueront les fondations des Etats-Unis jusqu’au jour où en émerge la lumière de la justice. » Son exemple a été suivi par d’autres dirigeants afro-américains, dont Louis Farrakhan, qui a organisé la Million Man March (la marche d’un million d’hommes) en 1995 à Washington. Maintenant, la question se pose : avons-nous un rêve ? Peut-on mobiliser un million de personnes en marche vers Washington ? Dans le cas des Arméniens, ce « million » ne peut être, bien sûr, qu’un chiffre symbolique. Le message convaincant de la marche doit être la reconnaissance du génocide dans un contexte non-équivoque en insistant sur le fait que la destruction de toute une nation ne peut être réglée simplement par un jeu de mots sur l’échiquier politique. Le centenaire du génocide est au tournant et seul un évènement en rapport avec l’énormité de l’acte pourrait servir à marquer l’occasion. Les Arméniens ne peuvent s’attendre à organiser des mouvements similaires dans les pays du Moyen-Orient; seules l’Europe et l’Amérique du Nord peuvent tolérer et comprendre une telle action politique massive sans répercussions, en particulier à la lumière de la situation actuelle délicate et effrayante dans cette partie du monde. Les Arméniens en Europe, et notamment en France, font leur part et leurs actions rendent des dividendes politiques. Le défi est pour nous, les Arméniens vivant aux Etats-Unis (ndlr. et au Canada). Bien sûr, nous ne pouvons être naïf au point de croire que les médias n’en fassent une couverture complète et que l’impact de la marche ne secoue le monde politique. Beaucoup de choses ont changé depuis 1963, alors que le message de Martin Luther King résonnait dans l’ensemble des médias. Au cours des dernières années, de nombreuses manifestations importantes dans la capitale ont bénéficié d’une couverture tronquée dans les médias parce que, depuis le mouvement des droits civiques, les Rupert Murdoch de ce monde ont forgé une alliance avec les complexes militaro-industriels afin de réduire la taille du mouvement qui ne va pas de pair avec les politiques favorisées actuellement. Par conséquent, l’accès aux médias doit être acquis afin de s’assurer de l’impact politique. Tout mouvement exige de la motivation, de la volonté politique et surtout, des finances. On peut se demander qui va financer le cout d’une telle entreprise, quand en tant que communauté, nous avons tant de besoins pour reconstruire des églises à moitié vides dans tout le pays ? La réponse est évidente : le magazine Forbes vient de publier les noms des 10 plus riches Arméniens, qui n’engageront sûrement pas un sou s’ils ne voient pas une communauté unie, mobilisée, et prête à marcher vers Washington. Dans le passé, les Arméniens des Etats-Unis étaient polarisés. Les divisions étaient monnaie courante. Mais quand les occasions sont apparues, comme en 1946, de faire appel à l’Organisation des Nations Unies, il y a eu consensus à l’échelle communautaire. Aujourd’hui, les Arméniens sont moins polarisés, encore plus fragmentés. La direction charismatique dirigeait chaque segment de la communauté à l’époque, mais aujourd’hui, il est presque impossible de distinguer un guide qui déplacerait les masses vers l’action. C’est l’ennemi de l’intérieur, celui que nous devrions interpeler, avant de commencer à critiquer les politiciens. Il est tragiquement symbolique que le projet de musée sur le génocide manque certainement le centenaire et qu’il n’y ait aucune discussion à ce sujet dans la communauté. Son dévoilement à l’horizon 2015 aurait pu servir de tremplin à une marche d’un million de personnes. Une marche politique d’un million de personnes pourrait être couplé à une déclaration quant à la survie des Arméniens par l’organisation d’un gala à New York, avec la participation d’artistes de renommée mondiale et des célébrités qui pourraient attirer l’attention des non-Arméniens. Il y a des efforts locaux concernant la commémoration du centenaire aux ÉtatsUnis, mais les plans ne sont ni annoncés ni finalisés. Il semble, cependant, qu’il n’y ait pas une seule entité cherchant à unir les Arméniens à travers les Etats-Unis, encore moins à l’échelle mondiale. Une mesure louable mérite d’être mentionnée, qui peut servir d’étincelle d’inspiration : le pianiste de renommée mondiale Vartan Mamikonian s’est engagé, avec le zèle d’un croisé, à organiser 100 évènements musicaux dans le monde entier, culminant avec un concert le 24 avril 2015 à Erévan. Quant aux études écrites, nous avons fait des progrès et tous les tribunaux et les instances politiques seront inondées d’une documentation complète sur le génocide afin de défier ceux qui veulent nier les faits. Le temps est venu de commencer. Avons-nous un rêve pour 2015 ou cet article ne demeurera-t-il lui-même qu’un rêve ? Traduction N.P.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 Le Silence Coupable des « Amis » de la Turquie Des légendes musicales à l’honneur JAN VAROUJAN Depuis presque dix mois, la Turquie est secouée par deux lames de fond. Ce fut d’abord le phénomène Gezi en mai-juin 2013. Une contestation citoyenne contre la radicalisation de « l’islam modéré », (un libellé inventé par les médias occidentaux et qui ne veut rien dire), vers un « fascisme vert », comme l’affirme le journaliste Erol Özkoray [1]. Un parti, l’AKP, qui après avoir gagné trois élections en promettant la prospérité et la justice, conformément à son nom, est devenu au fil des ans, de plus en plus répressif sous la houlette d’un Erdogan de plus en plus autoritaire. Vint ensuite le scandale de la corruption généralisée impliquant le gouvernement au plus haut niveau sur fond d’une lutte impitoyable entre Erdogan et Gülen, anciens alliés devenus adversaires. La répression sans précédent qui s’en suivit avec le limogeage de milliers de fonctionnaires dans la justice et la police, une épuration digne d’un régime totalitaire, s’est ajoutée aux arrestations arbitraires de contestataires et même de journalistes et avocats. Tout ceci dans un pays qui frappe à la porte de l’UE. Pourtant des signes précurseurs avaient attiré l’attention des observateurs de la Turquie. Quelques exemples : - Dans son article « Le bras de fer se poursuit en Turquie », Laure Marchand écrivait [2] : « Indice que la crise est sérieuse, le Prix Nobel de littérature Orhan Pamuk est sorti du silence qu’il a coutume d’observer au sujet de la vie politique turque. ‘’Je suis inquiet pour mon pays (…), il n’y a pas de signe à venir d’une solution pacifique’’, a-t-il déclaré ». - Murat Somer, professeur à l’Université Koç, soulignait quant à lui « …en dépit du développement socio-économique, la société turque ne devient pas plus ouverte à la diversité, au pluralisme et à l’égalité » [3]. - Selon l’extrait d’une dépêche de l’AFP, repris dans Le Figaro du 20/04/2010 : « Le Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe a demandé mardi une révision approfondie de la législation turque qui ne désigne pas assez clairement les actes constitutifs de corruption. Elle critique aussi, dans un rapport publié à Strasbourg, un contrôle très insuffisant du financement des partis politiques. » - Ariane Bonzon, sur Slate.fr, dans son article « R. T. Erdogan a-t-il un jour cru à une Turquie européenne ? » écrivait : « Que s’est-il passé ? Le contraste entre l’homme de 2002 et celui de 2013 est flagrant. Faut-il en être surpris ? Ou au contraire y voir la preuve, comme ses plus irréductibles opposants, du « double agenda » d’Erdogan et de l’AKP ? Lesquels, une fois libérés de la tutelle militaire grâce au soutien de l’UE, auraient ainsi eu les coudées franches pour mettre en branle le projet caché d’une politique néo-ottomane, éloignée des valeurs laïques, démocratiques et occidentales. » [4] Tout récemment « l’initiative “orwellienne” d’Erdogan pour brider l’Internet est un verrou supplémentaire pour faire taire les intellectuels et les journalistes », écrit Özkoray qui doit passer devant un tribunal pour avoir publié un livre sur les événements du parc Gezi. C’est en réalité un appel au secours de la part de cet intellectuel francophone. Trouvera-t-il un écho ? En France, nous n’avons pas beaucoup entendu, les chantres de « la Turquie en Europe » qui ne perdent pas une occasion pour faire la promotion d’une Turquie moderne, laïque et démocratique, sur les ondes ou dans les colonnes des magazines, en culpabilisant au passage l’UE qui repousserait ce « grand pays ». Ils se taisent bizarrement quand il s’agit de mettre en lumière les carences de la Turquie dans les domaines des droits de l’homme, du respect des minorités et de la liberté d’expression. Pourtant certains de ces journalistes font partie de l’Institut de Bosphore, une officine de lobbying installée à Paris et qui affiche sur son site une commission scientifique comptant parmi ses membres des personnalités comme A. Juppé, M. Rocard, J.F. Copé, P. Moscovici, C. Tasca, T. Mariani, H. Haenel, E. Guigou. Ont-ils abordé pendant les colloques sur les rives de Bosphore ces sujets qui fâchent ? A moins que cette commission de « scientifiques » n’en a que le nom et se contente d’agir comme un groupe de pression auprès des décideurs… Quand on voit les noms des sponsors de cet Institut et les membres appartenant aux sphères économiques ; Axa, Total, TUSIAD, ADP, L’Oréal, Havas, GDF-Suez… le doute est permis. Ceux qui s’intéressent vraiment à l’avenir de ce pays doivent s’inquiéter de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la Turquie, qui est sur une pente glissante, avec une économie déstabilisée et un Premier ministre dont, semble-til, la date de péremption arrive bientôt à échéance. Ses amis, bien sûr, qui souhaitent une Turquie vraiment démocratique, respectueuse de ses minorités et en accord avec les valeurs européennes, mais, aussi ses voisins et adversaires. Oui, aussi paradoxale qui cela puisse paraître, les voisins immédiats, l’Arménie, la Syrie et le Chypre, avec qui la Turquie a des contentieux, ont intérêt, eux aussi, à avoir une Turquie stable à leurs frontières. Publié sur http://www.huffingtonpost.fr/jan-varoujan/silence-amisturquie_b_4761356.html [1] Lire « Turquie : le putsch permanent », E. Özkoray, Sigest, 2010 [2] Le Figaro du 09/06/2013 [3] Menekse Tokyay, dans son article ‘Turkish society is becoming more conservative and intolerant’, in E&O n° 13 : « Conflits et identités », Sigest 2011 [4] http://www.slate.fr/story/73677/turquie-erdogan-europe Les neuvièmes Prix nationaux de musique d’Arménie auront lieu le 6 avril en Arménie. La compagnie Arménie Production a indiqué que le titre de la cérémonie serait « Légendes » représentant différents champs artistiques. Arthur Meschian, Arthur Grigorian, Zara Tonikian, Jivan Gasparian, Irina Alegrova, Konstant Orbelian, Levon Malkhassian, Ofelia Hambardzumian, Serge Tankian, Tatevik Hovhannissian, Charles Aznavour, Cher et d’autres artistes de renommée mondiale. Comme chaque année, le programme du concert de 2014 sera aussi rempli de surprises, des performances intéressantes, une variété de styles de musique et d’humour. L’ambassadeur thaïlandais présente ses lettres de créance au président arménien L’Ambassadeur du Royaume de Thaïlande auprès de la République d’Arménie basé à Moscou, Itti Ditbanjong, a présenté ses lettres de créance au Président Serge Sargissian, le 11 février dernier. Le président a félicité l’ambassadeur et lui a souhaité plein succès dans l’accomplissement de sa mission diplomatique. S. Sargissian a déclaré espérer que M. Ditbanjong utilise ses compétences et ses connaissances pour développer et élargir les liens entre l’Arménie et la Thaïlande. Les deux hommes ont discuté d’un énorme potentiel pour développer la coopération dans divers domaines ainsi que d’activer les liens économiques et la coopération interparlementaire. Le coprésident américain du Groupe de Minsk de l’OSCE appelle à la participation du Karabagh dans les négociations Le coprésident américain du Groupe de Minsk de l’OSCE, James Warlick, a fait l’éloge sur son compte Twitter de la récente décision prise par les dirigeants de Chypre et les occupants du nord de l’île d’entamer des négociations. Il a terminé son tweet en demandant : « Pourquoi ne peut-il arriver la même chose pour le Haut-Karabagh? » Le ministère des Affaires étrangères du Haut-Karabagh a rapidement répondu avec le message suivant : « Nous convenons qu’il est grand temps de restaurer de négociations à part entière avec la participation directe du Haut-Karabagh ». James Warlick, qui a été très actif sur Twitter ces dernières semaines, exprimait son point de vue et affichait des mises à jour sur les réunions avec les responsables arméniens et azéris, sans immédiatement répondre au Karabagh. « Toutes les parties souhaitent trouver une voie vers un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh » at-il annoncé, dans une entrevue pour « Voix de l’Amérique ». Il a rappelé que la signature de l’accord de cessez-le-feu a pris environ 20 ans, et la direction politique du pays et les autres membres du public indiquent que le moment est venu de résoudre le conflit : «Toutes les parties au conflit du Haut-Karabagh sont pour un règlement pacifique ». Le diplomate a souligné la nécessité d’une volonté politique et la volonté de faire des compromis des deux côtés.
 9. 9. LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H Armenia and Iraq to establish direct air communication S E C T I O N MONDAY MARCH 3, 2014 Heroes or Villains? BY EDMOND Y. AZADIAN When Osama bin Laden was shooting Soviet Mig fighter planes in Afghanistan using shoulder-launched heat-seeking rockets supplied by the US, he was hailed as a hero, a freedom fighter struggling to defeat an atheist power occupying the Moslem land of Afghanistan. And when Brezhnev’s army left Afghanistan, tails between their legs, bin Laden turned the muzzle of his gun against his US allies, eventually bringing his violence to the American shores and destroying the World Trade Center, the same voice which had credited him with heroism branded him overnight as a terrorist. There is an Armenian saying, fire burns where it falls. Indeed, more than 3,000 families were burnt and they will never forgive nor forget the acts which took the lives of their loved one. But, in addition to the pain of the victims and the survivors, the story has a moral. The moral of this story is that the definition of a hero or a terrorist depends mostly on the perspective of the person defining the act of violence and the actor. If an act of terror is in line with the party’s interest, then the perpetrator is a hero. Conversely, if the violence is against that party’s interest, the perpetrator becomes a vile terrorist. Acquisition and use of power can never be viewed neutrally since the 16th century when Niccolo Machiavelli published his seminal book on political philosophy, The Prince. Ever since, the word “Machiavellian” has become synonymous with deceit, despotism and political manipulation, although the author — a poet and a playwright at the same time — was objectively describing the power of the rulers and the exercise of governing people. Armenians being at the receiving end of that power throughout their history can better understand being the underdog under a hostile rule. Armenians, in their turn, have sometimes resorted to violence only to defend themselves. This year marks the 41st anniversary of the beginning of such violence, which shook the powerful state of Turkey and once again promoted the forgotten issue of the Genocide on the world political agenda after it lay seemingly forgotten in history’s waste basket. It began on January 27, 1973, when Gourgen Yanikian assassinated two Turkish consular officers, Mehmet Baydar and Baladir Demir, in a Santa Barbara hotel room in California. On the occasion of this anniversary, the Assembly of the Turkish American Associations (ATAA), which seems to be the propaganda arm of the Turkish government, issued a statement reminding the Armenian public the “evil deeds of Marxist Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) and neo-Fascist Justice Commandos of the Armenian Genocide [JCAG].” According to the statement, these groups, who took over for Yanikian in the ensuing years, carried out 300 attacks killing 77 diplomats and civilians and wounding more than 700 people, including non-Turks. The ATAA has also published 48 pictures of the victims, mostly Turkish diplomats. Looking at these pictures, a bystander may sincerely empathize with these victims and their families, none of whom directly had a hand in the Armenian Genocide. But the perpetrators of those acts of violence were motivated and propelled by a deep wound and a neverending sense of anger. Yanikian himself was troubled throughout his life by the murder of his family members and the murder of an entire nation. Also, the youth who followed suit had a selfless dedication to a cause that they deemed justified putting their own lives in harms’ way to carry the mission. The victims of the political violence had their own personal dreams, dreams for their families and for their nation. That is one side of the equation. On the other side of the equation, a million and a half Armenians had their dreams, they deserved to live their personal lives and enjoy a free and independent sovereign homeland. Since the Turks have reduced all the perished lives to a debate about statistics, then we may forgo the human aspect of the body count and conclude that the pain and loss of the Armenians outweigh the Turkish losses. Don’t forget that in addition to the loss of human lives, Armenian lost their homeland of 3,000 years. One may be for or against political violence but the truth of the matter is that Turkey’s political establishment — long assuming the Genocide to be forgotten — only reacted to those acts and Turkey’s foreign minister at the time, Ihsan Sabri Caglayangil, invited the leaders of the three political parties to Geneva, Switzerland — the ARF, Hunchak and ADL — to explore the means of stopping the acts of terror. The negotiations which began in Geneva were supposed to continue in New York, when the foreign minister planned to attend the UN General Assembly session. But the Turkish government had in the meantime done its homework and Cont’d on page 10 The minister of foreign Affairs of Republic of Armenia Edward Nalbandian paid an official visit to Baghdad on February 16. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Iraq Hoshyar Zebari welcomed Edward Nalbandian in the airport. The ceremony of welcoming was followed by the brief private conversation between the Ministers. The press, Information and Public Relations Department of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia informed that on February 17 the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Edward Nalbandian was hosted by the Prime Minister of the Republic of Iraq Nouri Al-Malki. Iraq’s Prime Minister welcomed Edward Nalbandian and stated that his country is interested in the development of ties with Armenia in all possible spheres and highlighted that there is a huge potential for it. The Minister of Foreign Affairs of Republic of Armenia Edward Nalbandian expressed his gratitude for the reception and highlighted that the ties between the Armenian and Iraqi peoples have an age-old history. Among other things the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Edward Nalbandian underscored: “We highly appreciate the relations between our two friendly peoples and states and we want its further development and this is the main goal of my visit.” The Prime Minister of Republic of Iraq Nouri Al-Maliki and the Minister of Foreign Affairs of Republic of Armenia Edward Nalbandian held detailed discussion on the issues regarding the expansion of the legal-contractual field between the two countries, promoting cooperation in the economic, educational, healthcare, agricultural and other spheres, as well as the steps aimed at the establishment of direct air communication between Armenia and Iraq. In addition, the interlocutors highlighted the efficient activity of the inter-governmental committee. Official speaks of customs duties after Armenia’s accession to Customs Union Armenia is regulating its trade relations with Iran on most favored nation terms, which status it has in the Customs Union as well, Armenia’s Deputy Minister of Economy Garegin Melkonyan told reporters on Tuesday. “This customs treatment means the country will enjoy as favorable treatment as any other third country. Since this treatment is in effect in the case of the other Customs Union membernations, no worsening can be expected after Armenia joins the Customs Union,” Melkonyan said. Armenia has a free trade agreement with Georgia, which abolishes double customs clearance. “What will happen after Armenia joins the Customs Union, we have discussed the issue with our partners from Georgia and from the Customs Union. The other Customs Union member-nations have free trade agreements with Georgia as well. After joining the Customs Union we must continue like this. So customs duties will not be levied,” the official said. Although Turkey has certain trade agreements with the Customs Union member-nations, not Turkish-Armenian trade agreements have been signed. “It means that, after joining the Customs Union, Armenia is supposed to have similar trade relations with Turkey. According to the Customs Union rules, Turkey will enjoy the GSP, which means reduced customs duties. It is not to our benefit, especially in the case of consumer goods. Armenia will have to apply full rates,” Melkonyan said. “We plan to reach an agreement with the Customs Union, which would rule out reduced rates for Turkey in Armenia’s case,” the official said.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 A call to join AGBU YP Crossing four continents and fifteen countries, the AGBU Young Professionals (YP) is the largest network of its kind today bringing together young Armenians from all walks of life to serve the greater good. Upholding its mission to preserve and promote the Armenian identity and heritage, the YP Network, comprised of 27 YP Groups and Partners around the world, created substantive change in 2013. Responding to the appeals of those less fortunate, the YP Network united to develop greenhouses for families in Barekamavan, Armenia, while, simultaneously rallying behind AGBU’s campaign to provide emergency relief efforts to Syrian Armenians. Overall, increased international cooperation catapulted YP fundraising efforts to over $72,000 with total giving since inception reaching a remarkable $519,000. Drawing 7,000 young professionals around the world thanks to is open door policy, the YP Network offered a range of educational, cultural, and humanitarian activities last year, including conferences, lectures, and seminars; benefits and community service projects; professional networking and mentoring exchanges; art exhibits and film screenings; and outings, excursions, and socials. Visit agbuyp.org for more details. Heroes or... Cont’d from page 9 found out that the Armenian political parties no longer enjoyed their erstwhile organizational discipline which had brought to justice the perpetrators of the Genocide earlier in the century. The movement had gotten out from the hands of the Armenian political parties and the young generation had joined the worldwide political action movement. Therefore, the Turkish Foreign Ministry even did not bother to disinvite the party leaders. Instead, they chose a more serious course; they approached the Israelis and made a common cause with them as Armenian groups had made an alliance with the Palestinians with whom they were training in Lebanon’s Bekaa Valley. When Ariel Sharon invaded Lebanon in 1982, his mission was to destroy the power structure of the Palestinians. That mission also included turning over the Armenian youth caught in the camps and all related documents to Ankara, so that the Turkish “Deep State” could do its job and bring a halt to political violence. The ADL, as a conservative organization, has not espoused political violence outside historic Armenia. But it looks like the facts of life sometimes defy ideologies. The 1970s and 1980s brought the issue of the Armenian Genocide to the world political focus, whether positive or negative — that is an undeniable fact. After four decades, in hindsight, some people may applaud the deeds of the Armenian youth, others may blame them and say they tarnished our reputation. To objectively assess those events, one has to go outside the parameter of the Armenian thinking and find out the impact of those times on non-Armenians. One case in point is the prominent Turkish writer Elif Shafak, who is an established and outspoken Turkish author and columnist. The Free Encyclopedia qualifies her “as Turkey’s bestselling female writer. Shafak is a brave champion of cosmopolitanism, a sophisticated feminist and an ambitious novelist who infuses her magical realist fiction with big, important ideas …. Critics have named her as one of the most distinctive voices in contemporary Turkish and world literature.” She was born in 1971, the period when Armenian political violence began. She was the daughter of a Turkish diplomat and throughout her formative years, the word “Armenians” sent shivers down the backs of her and her family. As she grew up, she was curious to find out the source of the Armenians’ anger. And when she read history — the real one and not the one taught in her homeland — she became one of the most ardent sympathizers of the Genocide victims and in one of her novels, The Bastard of Istanbul, she dealt with the issue of Genocide only to find herself in front of a Turkish court, being accused of “insulting Turkishness.” Another compelling case is the story of a Spanish journalist, Jose Antonio Gurriaran. On December 30, 1980, he left the building of the newspaper Pueblo in Madrid and entered a telephone booth to talk to his wife. When he put down the receiver, two bombs exploded in the nearby headquarters of Swissair and TWA. Nobody died but among the nine injured was Jose Antonio. While still in the hospital, when he struggled to save both legs, he started to read books and materials about the case and the history of the Armenians. He also interviewed ASALA members. Soon after the incident, his book, titled La Bomba, was released, giving the first-hand account of a Spanish journalist and the tragic story of the survival of a whole nation. When asked whether it was worthwhile so much sacrifice and bloodshed, and were the fighter heroes or terrorists, Armenians may never come up with an objective answer. It is a burning issue and we will always have a subjective answer. Therefore the best way is to leave the answer to a prominent Turkish writer and a Spanish journalist. THE YOUTH CORNER That got me thinking Another case of personal business On Valentine’s Day at Dawson College, a young woman was offering to make henna tattoos for free for those who wanted one. For those who don’t know what that is, henna tattoos are made with extracts of a plant called henna, found in North Africa, Arabian Peninsula, the Near East, and South Asia. Those tattoos are temporary and erase themselves after a few days. I couldn’t resist the temptation. In five minutes, she completed a beautiful work of art and left me speechless. As I write this article, I look at my henna tattoo. I am glad that it will be gone in a few days but for now, I am greatly enjoying it. All this made me think about actual tattoos and why people choose to get some. But more importantly, I wondered why some people are firmly against tattoos, and why it is still considered a taboo to get one. It always takes me by surprise when I find out that someone has a tattoo. I always wonder: What motivated this person to have a tattoo? What if they regret it later? Why did they choose this design in particular? I’ve come up with the following answers: The tattoo is meaningful to them; they think that body art is beautiful; that tattoo is horrible, but they were drunk when they got it. But why do we react so awkwardly when we see that someone has a tattoo? It is their choice, after all. I think that society reacts awkwardly to these types of things because it is unimaginable for them to get tattoos. They feel like it is a mutilation of their own body. Tattoos can also be associated with violence. All the bad guys have tattooed arms, don’t they! I think that no matter what you think of tattoos and what they represent, getting one is a personal choice. Why the person did it and whether or not they will regret their decision is up to them. And don’t forget that tattoos have existed for as long as humans can remember and that they have a traditional meaning in certain cultures. Or, also, you can accept that what someone decides to do with their body has nothing to do with you and there is no reason at all why you should be affected by the decision to get a tattoo at all. Sananne Wartabetian Montreal ARMENIAN VIOLINIST RECEIVES THE CREDIT SUISSE YOUNG ARTIST AWARD FOR 2014 Armenian violinist Sergey Khachatryan has been named the winner of the Credit Suisse Young Artist Award. The announcement was made in Vienna by the jury, which is chaired by Lucerne Festival’s Executive and Artistic Director, Michael Haefliger, after the candidates auditioned for them in the Vienna Musikverein, The Art Journal reports. The award comes with a cash prize of 75,000 Swiss francs – one of the highest awards in the field– and also involves appearing in concert with the Vienna Philharmonic as part of Lucerne Festival in the summer. Sergey Khachatryan was born in Yerevan, Armenia. In 2000 he won the prestigious Jean Sibelius Violin Competition in Helsinki and, in 2005, first prize at the Queen Elisabeth Music Competition in Brussels. He has performed with such internationally acclaimed orchestras and conductors as the Berlin Philharmonic, the Orchestre de Paris under Andris Nelsons, the Bamberg Symphony under Jonathan Nott, the New York Philharmonic, the Philadelphia Orchestra and the Boston Symphony. He has appeared frequently with the Philharmonia Orchestra in particular.
 11. 11. LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 11 Pax namag` Martov iravovnknyrov yvrobagan (eu-court) tadaranin 8Xy.asbanacednyrov mi]azca3in ungyragxov;ivnu9 (International Association of Genocide Scholars-IAGS) 1997-in mia2a3n koveargov;yamp oro,ovm untovna/ e5 usd orovn5 1915-in )sman6 yan ga3srov;yan me] cor/atrova/ e Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 Anxovma3in artaratadov;yan mi]azca3in gytronu 2003-in jan[xa/ e 1915-i tebkyrov hamabadasqanov;ivnu Xy.asba6 nov;yan h-[agacri polor tro3;nyrovn1 2000 ;ovaganin hrya3 yv 0dar 100 xy.asbanacednyr 8New York Times96i me] hantes yga/ yn hamady. 3a3dararov;yamp5 or 1915-in gadarova/u oraga/ yn ipryv xy.asbanov;ivn1 Mi]azca3in hy.inagov;ivn ovnyxo. qovmp mu cidnagannyr pax namag 3.a/ yn Martov iravovnknyrov yvrobagan tadaran (MIYT)` 3a3dnylow irynx mdahocov;ivnu ;ovrk ka.akagan cor/i[ Do.ov “yrin[yki harxow wyr]yrs tadarani ga3axovxa/ wji-in a-n[ov;yamp1 “yrin[yk` ann,an ;rkagan govsagxov;yan mu .ygawaru5 2005-in mygna/ er Zovixyria Ha3ox Xy.asbanov;ivnu =qdylov tida6 vorov;yamp yv dysnylov5 ;e Zovixyrio3 i,qanov;ivnnyru bidi 3antcni4n bad=yl zink a3t megu ura/ ullalovn hamar1 An Ha3ox Xy.asbanov;ivnu lgdiapar anovana/ er 8mi]azca3in sovd91 Xy.asbanov;yanx ovsovmnasirov;yamp zpa.o. badmacednyru irynx pax namagin me] n,a/ yn Yvrotadarani wyron,yal oro,man me] dy. cda/ badmagan anj,tov;ivnnyrn ov powanta6 ga3in sqalnyru1 Namagi hy.inagnyru untc/a/ yn5 or irynk wijargman [yn yn;argyr martov himnarar iravovnknyren megu hantisaxo. q0ski azadov;ivnu5 a3l gu 3a3dnyn mdahocov;ivn` gabova/ 1915-i Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdman hyd1 I badasqan tadawj-i a3n gedin5 ovr gasga/i dag g4a-novin 1915-i iratar2ov;ivnnyru 8xy.asbanov;ivn9 yzrapa-ow pno6 ro,ylov j,mardaxiov;ivnu5 MIYT6in 3.ova/ pax namagin me] gu ;ovargovin ,ark mu ana[a- ‘asdyr xy.asbanacednyrov dova/ cnahadagannyrov wyrapyryal1 Namagi hy.inagnyru gu wyra6 hasdadyn Ha3ox Xy.asbanov;yan badmagan havasdiov;ivnu yv MIYT6i untovna/ oro,ovmu gu ngadyn orbes ;rkagan avan6 tagan =qdo.aganov;yan ,arovnagovylovn nbasdo. ka3l1 Pax namagi hy.inagnyru Yvrotadaranen gu bahan]yn wyrana3il wji-u1 Namagi dag irynx sdoracrov;ivnu tra/ yn 35 cidnagannyr5 oronx ,arkin` :anyr Ak[am 6 ;ovrk badmapan5 California3i hamalsa6 ran7 :yssa Hofman 6 iravaba,dban5 Byrlini hamalsarani Aryvylyan Yvroba3i ovsovmnasirov;ivnnyrov himnargi hydaz0do. _i[urd #owhannisyan 6 amyrigaha3 badmapan5 California6 3i hamalsarani ‘rofyse0r1 Marcared Lawinia Andursun 6 hasaragaced5 8IAGS96i naqgin naqacah Jo3s A’sel 6 Isra3eli pax hamalsarani ka.akacidov;yan ambioni wari[ “i;ur Balakyan 6 craced yv ungyra3in cidov;ivnnyrov ‘ro6 fyse0r1 Annyde Bykur 6 badmapan5 Edinbovrgi hamalsarani ‘ro6 fyse0r1 Frank {olk 6 badmapan5 Mon;reali xy.asbanov;yan yv martov iravovnknyrov himnargi ‘rofyse0r1 Isra3el {arni 6 hocypan5 badmapan5 8IAGS96i naqgin naqacah5 Yrovsa.emi O.]agizovmi yv xy.asbanov;yan himnar6 gi dn0ren Wolfang Govsd 6 Cyrmanaxi badmapan AZAD PYM Nor a-a]arg` 81.500.000 Ha3 Armad9 <ovdow Ha3 azcn ov a,qarhi ,ad yrgrnyr ov ka.akaxinyr n,ylov yn 20-rt tari` mart6 gov;yan tem gadar6 va/ amynamy/ ojra6 cor/ov;ivnnyrix megi` Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-amya3 darylixu1 20-rt tarovm xan6 gaxa/ nman arhavir6 kix 3ydo3 myr azcu mi,d trsyvoryl e ir gynsovnagov;ivnu5 ab6 rylov my/ xangov;ivnu` gyank dalow nor5 avyli a-o.] syrovntnyri5 oronk garo.axyl yn o[ mia3n wyraxnyl tranx hydyvanknyru5 a3lyv` abahowyl azci timaxgovnov;ivnu1 Myr babyru [yn sahmana’agovyl 3a3dararov;ivnnyrow gam po6 .okow5 a3l trsyvoryl yn abrylov yv cor/ylov my/ xangov;ivn1 A3tbes e y.yl A-a]in yv Yrgrort a,qarhamardyrix 3ydo35 yrp Xy.asbanov6 ;ivnix yv badyrazmnyrovm my/ gorovsdnyrix 3ydo3 undaniknyrovm /novyl yn pazma;iv ma6 novgnyr5 a3tbes er nayv 1988 ;ovagani yrg6 ra,ar=ix 3ydo31 Unt orovm5 nor syrntin5 nor manovgin gyank ein dalis o[ mia3n martga3in gorovsdnyr ovnyxa/ undaniknyru5 a3lyv nrank5 owkyr havadaxyl yn myr wa.ova3 0rovan5 dysyl yn myr azci wyra/nnti amynagaryvor naqa6 ba3manu1 Yv a3t amenn aryl yn soxial6dndysagan avyli /anr ba3mannyrovm5 kan a3s0rova3 ira6 wijagn e1 Ovsdi5 Ha3ox Xy.asbamov;yan naq0rein HH ga-awarov;ivnu5 hasaragagan6ka.akagan gazmagyrbov;ivnnyru5 S’iv-kovm cor/o. myr ga-o3xnyru bedk e hn[yxnyn hamazca3in go[` 8Amen undanikovm meg nor zavag5 meg nor manovg91 A3t manovgn e5 or 2-3 dasnamyag 3ydo3 ,arovnagylov e myr gorsova/ syrovntnyri cor/u5 wa- e bahylov nranx 3i,adagu5 hy6 dabntylov e azca3in yv bydagan ,ahyru1 Myr my/yru 3ajaq yn asovm5 or 8ys gyntani ym a3nkan5 orkan abrovm e in2 3i,o. syrovnts91 Hydyvylow a3s q0skin` wyron,yal garcaq0su ta-novm e artiagan ov Ha3asdani Hanra6 bydov;yan gynsacor/ovneov;yan garyvor naqa6 ba3man1 A3s gabagxov;yamp a-a]argovm ym HH i,6 qanov;ivnnyrin5 Ha3 A-akylagan Ygy.yxov polor ;ymyrin5 cor/ararnyrin5 lradovami6 ]oxnyrin5 HG6nyrin l/ovyl Xy.asbanov;yan 100-amyagin novirova/ mi naqac/i5 ori nbadagu gu lini ha3yri ;ovi grgnabadgovmu1 I 3i,adag myr zohyri5 anovanylow a3s na6 qaci/u 81.500.000 Ha3 Armad9` go[ anyl amen ha3 undanikin` 2014-2016 ;ovagannyrin ovnynal a-novazn yvs meg yryqa31 Miyvno3n =amanag5 /racri ,r]anagnyrovm 2y-namovq linyl mi]oxa6 -ovmnyri ,arki5 oronk gu qraqovsyn /nyliov6 ;ivnu1 A3t no3n /racri ,r]anagovm garcatryl HH polor tivanacidagan nyrga3axovx[ov;ivn6 nyrin` arac yv hy,daxova/ garcow ka.aka6 xiov;ivn ,norhyl S’iv-kovm a3s darinyrin /nova/ ha3 manovgnyrin1 Ha3asdanovm /nova/ yryqanyri hamar HH pangyrovm anwjar5 avdomad gyrbow paxyl anovanagan ha,ovyhamarnyr5 oronx wra3 trovo. 18 darova3 an2y-nmqyliov;yan ba3manow cov6 marnyru garo. yn abaca3 syrovntnyrin zcali a]agxov;ivn linyl yv gabyl ha3ryniki hyd1 In[bes nayv hantes cal a3l nmanadib na6 qa2y-nov;ivnnyrow1 Wsdah ynk5 or mia3n a3s0rinag naqa6 c/yru garo. yn lavaco3n badasqanu linyl a3n mardahravernyrin5 oronx a-a] a3s0r gancna/ e Ha3asdani Hanrabydov;ivnu1 QA{ADOVR SOVKIASYAN 19 “ydrovar 2014 ;7 <ar=angar` Zovar;noxi grgnaga-o3x Cacga,en ygy.yxvo3 masin Zovar;noxi grgnaga-o3x Cacga,en ygy.yxvo3 wyrapyr6 yal ,ar=angar ngarahanova/ e1 A3s masin lracro.nyrov hyd hantibman =amanag usa/ e 3ov,ar2anaced Samovel Gara6 bydyan1 <ar=angaru ngarahanova/ e Ha3gagan jardarabydov;yan ovsovmnasirman himnatramin a]agxov;yamp1 Pymatri[u Di6 ran Garabydyann e5 isg yra6 =u,dov;yan hy.inagu A3dun Daovdin1 Samovel Garabydyan 3adovg ,y,da/ e5 or yra=,dov;ivnu ,ad aztyxig tar2ovxa/ e ,ar6 =angaru1 A,qadanknyru dy6 va/ yn meg amis yv dasu 0r5 saga3n 2yvavorman a,qadank6 nyru dyva/ yn avyli yrgar1 #ov,ar2anacedu n,a/ e5 or Cacga,enu ga-ovxova/ e Ca6 cig A-a]in Pacradovni ;a6 cavori badoverow1 An Drtad jardarabydin 3an2narara/ e ovsovmnasiryl ‘lovzova/ Zovar;nox dajaru yv ga-ovxyl nor` Zovar;noxi grgnaga-o3x dajar5 or go[ova/ e Cac6 ga,en1 Cacga,enu ,ovd ‘lovz6 va/ e5 jardarabydu nora6 mov/ov;ivnnyr gadara/ e ga6 -o3xin wra31 Aniga ‘la/ e 1064 ;ovaganen ki[ 3ydo31
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 A’ mu zovlal ]ovr A3s e anovnu #agop Aslanyani nor crkin5 oru nyrga3axnylov hamar gu 3i,ovi hy.inagin avyli a-a] ardasana/ meg q0sku5 or gar/ys ;e ir a-havad[yan ullal go[ova/ e76 8Havadarim y.ir yrgrit5 pa3x mi am[nar ha3ov;ynet5 hbardaxir kov ha3ov;yamp5 ma3ryni lyzovowt5 manavant kov hianali A3pov6 pynow5 hbard0ren yrce 8Ow my/askan[ tov lyzov9n1 Ys civ.en yrp Bolis yga3 tbrox [grxa3 yr;al5 [grxa3 zarcanal5 pa3x m0rmes =a-ancova/ 3ama-ov;yamp ov sirow 'aryxa3 im parkyrovs yv avan6 tov;ivnnyrovs5 lav Ha3 mnaxi7 a3banyli ngadyxi Bolso3 me] /na/ ov my/xa/ a3n 0daramolnyru5 oronk amen lyzovow gu q0sin` paxi ha3yren77791 <ad dy.in madnan,ovm mu ura/ e adynin Minas :e0le0lyan5 ir sa agnar6 gow7 8A3s do.yru hador mu g4ar=yn` yrp ngadi ovnynank manavant ir tibovg aqdajana[ovmu5 Bolso3 me] /na/ ov my/xa/ 0daramolnyrov 2y-n;a'ov;yan5 gamavor 0daraq0sov;yan1 Qntro3 a-ar6 ga3 mia3n Bolisu [e an,ov,d5 a-hasarag ha3yreni andysovmn e ha3ov go.me5 i s'iv-s a,qarhi77791 #agop Aslanyan paqdavor y.av hanti6 bylow _7 Haddejyani nman ca.a'ara6 ba,d ha3ov mu5 or bidi cnahader ir ar=aniknyru5 bidi pa=ner yv bidi ivraxner ir dysagednyru yv sira30=ar bidi sdan2ner mna3ovn ;arcmani bar6 daganov;ivnu1 #agop Aslanyan angy./ yv artar cnahadankow 'aryxav ir ;arc6 mani[in yv dy.in oro,ovmow mu iryn 20nyx 8A' mu zovlal ]ovr9 badmova/knyrov a3s nor hadoru1 Ys a3s hadoren sdaxa3 sdoracrova/ 0rinag mu a3n 0rn isg5 yrp a] ;yvis me] meg 0ren mivsu yryvan ylav anaqor= xav mu5 orow pazovges min[yv armovg5 nyra-6 yal a] 2y-ki madnyrs5 cor/a/ylov ga6 ro.ov;ivn [ovnei1 Arten p=i,gs anoro, =amanagi mu hamar arcila/ er crylu1 Ovsdi ,ad pnagan e or wad dramat6 rov;yan me]5 yrgov 0rovan yrga3nkow gartaxi a3s sirovn crko3gu1 Powanta6 gov;ivnu5 or cri a-nova/ er 1992-2012 darinyrovn5 my/ masamp naqabes gar6 taxa/ yv a-hasarag mo-xova/ hin bad6 muva/knyr ullalow gu 3a3dnovein1 Yrpymn al xnxi[ 3i,adagnyr g4ar/ar/ein` in[bes 8M0d e carovnu5 ,ovdow gu hasni95 8Y|rp bidi garynam nsdil sy.anin gytronu95 manavant 8Hin abaginyru pa=ag tar6 2an9 badmova/knyru masnavor nyrcor6 /ov;ivn ovnyxan yv aztyxin1 Saga3n a3n megu5 or drova/ er 8I|n[bes grna3ink yrcyl` a-anx lalov9 anovan dag5 mege avyli badja-nyrow g4ovzym grgin pa=nyl un;yrxo.nyrovs hyd1 ARA# GARMIRYAN In[bes grna3ink yrcyl a-anx lalov Myr undanikin me] avantagan ci/ er crylu5 manavant panasdy./ov;ivn crylu1 H0ry.pa3rs5 ma3rs5 my/ ma3rs meg6meg =o.owrtagan a,ov. ein1 Ys al5 or gov ca3i anonx arivnen5 ,arovnag crylov ‘a’akow mu gu do[orei1 Pa3x ys or tbrox [ei grxa/ yr;al5 ganonavor ovsovm [ei dysa/5 manavant or myr siryli ma3ryni lyzovin [ei grxa/ diranal5 gu dadamsei1 Ys zis ,ad novasdaxa/ gu zca3i1 Min[ty- Asdova/ my/ e1 1982 ;ovaganin5 yrp Badriarknyrov Bad6 riark Calovsdyan Srpazanin ,ovkin me] cda3 ys zis5 grxa3 0cdovil anor s’-a/ lovsavor m;nolorden1 Ancam mu a3t ar6 =ekavor Badriarku4 kani mu kahananyrov ungyragxov;yamp ,r]abdo3di ylav tebi Anadolov1 Asiga a-i; bidi ta-nar5 orbeszi myr a3t sovrp Badriarku yv Nadolovi zanazan angivnnyrov wra3 mnaxa/ anpaqd yv meg pa- isg ha3yren [q0so.5 my/amasnov;yamp krdyren q0so. civ.axi manovgnyru =amatrovein irarov hyd1 Orka~n paqdavor ei or ys al grxa/ ei masnagxil a3t zp0sabdo3din1 Ys al tar2a/ ei Badriarkin meg zinovoru1 A3t bdo3dnyren megovn un;axkin e or /an0;axa3 _ober Haddejyanin yv go.a6 gixin hyd1 A3s ar=ekavor warbydin m0dynal` in/i hamar my/ ‘a’ak er1 Yv gu gar/ei or a3t myr2yxovmu t=ovar e1 Min[ty-5 amyna3n tivrov;yamp grxa3 mdnyl anor mdyrmov;yan a,qarhen nyrs1 Ir go.me xovxapyrova/ ka]alyrov;ynen 0cdovylow5 harxovxi ;e grna3i| yrpymn crov;ivnnyr .rgyl ;yr;in hamar1 An ir soworagan =bidow havanov;ivn 3a3dnyx1 Yv ys al anmi]abes .rgyxi im a-a]in crov;ivns` 8Dom Dom Covr,ovnov91 A3s crov;yans me] gu badmei or ygy.yxinyru a3lyvs a-a]ovan bes [ein lyxovyr5 =o.o6 wovrtu a-a]ovan [a’ havadarim [er ygy.yxiin5 manavant Amyriga3i gam Niv Yorki syvamor;nyrov ;a.in me] avac kahana3 mu sgsa/ er ygy.yxiin me] jazi yra=,dov;ivn novacyl5 3ydo3 araro.ov6 ;yan anxnil5 orbeszi ygy.yxin untovner avyli my/ ;ivow havadaxyal1 Ovri, syva6 mor; hocyvoragan mu5 +on5 ygy.yxii bardezin me] Giragi a-av0dnyru nova6 cyl gov dar jazi novacaqovmpi mu1 +o.owovrtu gu havakover5 yra=,dov;ivn mdig g4uner1 #ydo3 kahanan gu mi6 ]amder7 8Hima ygy.yxi mdnylov =amanagu ygav5 hramyxek yrgrort a.0;kin95 g4user yv =o.owovrtu nyrs g4a-ner1 Crov;ivns hradaragovyxav 8Marmara9i me] yv ange wyr] ardadbovyxav nayv Amyriga3i ;yr;yren megovn me]1 A3s0r al myr m0d gaxov;ivnu no3nu gu 3i,yxne1 Myr ygy.yxinyru mia3n da.avari d0nyrovn e or havadaxyalnyrow gu 3or6 tin1 Mivs 0ryrovn gu dysnek mia3n no3n soworagan temkyru1 Ahavasig myr m0d yridasart yv ca6 .a’araba,d wartabyd mu werkin wra3 ir madu trav yv ,norhiv ir ivra3adovg civdyrovn5 abahowyx or :oron;o3i Sovrp Asdova/a/in ygy.yxin min[yv pyranu5 no3nisg min[yv ardakin masyru lyxovi havadaxyal =o.owovrtow yv ;e 30=ar gamkow yv wazn i waz =amano. =o.owovr6 tow1 A3s wartabydu ovri, megu [er5 y;e <ar7 e] 13 HYDAKRKRAGAN An0ta[ov )tanavyrov Taru Jardararovysdi zarcaxman ,arovnagaganov;yan hamar gynsagan e a-ad0ren ardatrova/ artivnapyrov;ivnnyru ara6 c0ren hasxnylov cnortnyrovn1 Xamaka3in ‘oqatrami]oxnyrov hydzhyde avyli qo,or yv pazmaxo. abrankadar mykynanyru gu qjo.yn yrgrin yv ka.aknyrov ma3rov.inyru1 Py-nadar navyru gu qjo.yn navahancisdnyru yv cydyru1 Yrga;ov.inyrov nor xanxyr gu hadadovin xamaka3in ‘oqatrami]oxnyru avylxnylov 3o3sow1 Qo,or py-nadar 0tanavyrow abranknyrov dy.a’oqov;ivnu gu mna3 sahmana’ag1 Pa3x ‘oqatrami]oxnyrov a,qarhi horizo6 nin wra3 sgsa/ e n,marovil 3ovsadov nor zarcaxovm mu` an0ta[ov ;-[o. ga-kyrov 0cdacor/ovmu1 Inknacor/ ;-[o. sarkavorovmnyrov (drones) zarcaxovmu a3n6 kan qo,or ;a’ mu sdaxa/ e Miaxyal Nahancnyrov me]5 or pazma;iv hamalsarannyr 3adovg pa=in mu paxa/ yn a3s ara6 c0ren ajo. jardararovysdi masnacednyr badrasdylov ha6 mar1 Ovsano.nyr grnan wga3ovil gam orbes drone- nyr panyxno. masnacednyr5 gam 0ta3in lovsangar[ov;yan masnacednyr yv g a m d ro n e - n y r o v j a r d a r a c e d n y r 5 d o k ; o r a 3 i a s d i j a n o w 1 )rinag` Feniks ka.aki 8Unmanned Vehicle University9en 500 ,r]anavardnyr5 oronk ovsana/ yn 80nla3n9 mi]oxnyrow5 omank caxa/ yn A’rige5 0ta3in lovsangarnyrow hydabntylov gorsd6 yan tadabardova/ -ncy.]ivrnyr5 ovri,nyr` a3l wa3ryrov me] gorsova/ an2yr cdnylov yv gam yrgnken ovsovmnasirylov ho6 .am,agman dara/knyr1 Gagngalovi or 3a]ort yrgov darinyrovn un;axkin a3s nor zarcaxovmu wyra/ovi milia-avor dolari jardararovysdi mu5 avyli kan 70 hazar nor cor/yrov paxovmow1 8Min[yv 2015 ;ova6 gan5 hazaravor an0ta[ov ‘okr sarkyr yrgnki me] bidi ullan9 guse wyro3i,yal hasdadov;yan himnatir6dn0ren Dok;7 Jeri Lum3e01 Arten isg5 8Amaz0n do; com9 yv 8Domin0z “ixxa9 un6 gyrov;ivnnyru sgsa/ yn ‘or2argyl 3ajaqortnyrov absbranknyru ov.argylov an0ta[ov ;-i[knyrow1 Pa3x a3s norararov;ivnu gu sdy./e nor t=ovarov;ivnnyr5 orow6 hydyv an0ta[ov ;-i[knyru hasaragov;ivnu jan[xa/ e orbes ca.dni ngar[agan nor mi]ox mu yvs5 in[bes amen go.m zy6 dy.ova/ ca.dni lovsangar[agan cor/iknyru5 a3sinkn martov an2nagan gyankin nor mi]amdov;ivn mu1 )renscednyr gu bntyn ;e naq kan an0ta[ov ‘oqatri[nyrov 0cdacor/ovmu5 anhra=y,d e abahowyl martov an2naganov;yan 3arcanku5 or sahmanat6 ragan iravovnk mun e1
 13. 13. Sirar'i Ajemyani777 <ar7 e] 56en A3t taryrovn ,ad azcyr co3ov;ivn ovnein5 in[bes nayv ha3yr5 a3s0r a3t azcyren o4[ megu co3ov;ivn ovni paxi ha6 3yren5 orowhydyv Ha3asdan6 ya3x ygy.yxin mi,d nyxovg gancnyr e ir azci zavagny6 rovn yv ir m,ago3;in` zavgi mu bes ba,dbanylow zanonk1 A3s0r myr co3ov;ivnu gu bar6 dink myr ygy.yxiin5 a3s0r yga/ yn jyrmag 0ryru91 Ardasanovyxan >arapa.6 yan ociow li karyru q0syxno. ardasanov;ivnnyr5 Gomidasi ocin sava-nyx yv E]mia/ni zancyru .0.an]yxin1 Dig7 Ajemyan xo3x dalow pymin wra3i S7 E]mia/na3 da6 jaru5 za3n oragyx myr polorin a-a]in ma3ru yv ha3gagan tr0,agu xo3x dalow avylxovx 8Ys a3s tr0,agu o~[ ;e ygy6 .yxvo3 caca;u zydy.yxi5 a3l amovr gyrbow miaxovxi yv amraxovxi ygy.yxvo3 himyrovn5 orbeszi tar2yal howyru yv ‘o;orignyru [;-xnyn [danin yv mi,d lsovin Sovrp6Sovrp5 Der O.ormya35 Ovraq Lyr ,ara6 gannyru91 Aba masnagixnyr garmir ciniow li pa=agnyr par2raxnylow ygy.yxvo3 gynax qmyxin` ardasanylow 8:o. ha3ox cinin anov, lini91 Dig7 Ajemyan a3s paxa-ig ov artiagan ojow nyrga3ax6 man avardin nyrganyrovn yr6 garadyv ]yrm /a’aharov;ivn6 LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 13 nyrovn yv cnahadankin ar=a6 naxav yv sdaxav cy.yxig /a.6 gy’ovn]yr5 in[bes nayv polor tyragadarnyru cnahadovy6 xan /a.gy’ovn]yrow1 A3s nyrga3axman tyraga6 darnyrn ein` Sirar’i Ajem6 yan5 Manovel Acjambazyan5 Ceorc Arslanyan5 _ovzanna Arslanyan5 <ahan Deirmenj6 yan5 Zovar; Ke;enjyan5 Wiki Colajyan5 Sivzi Covndak6 jyan5 Mgrdi[ Mgrdi[yan yv H-i’sig Sarcisyan5 oronk cy.yxg0ren yv nyr,un[ovmow mygnapanyxin polor ardasa6 nov;ivnnyru1 Isg Hrant Ke6 ;enjyan dovdovgow yv Sar0 Wanes ;mpovgow irynx cy.yxig novacow masnagxov;ivn pyrin ‘a3l dalow yrygo3;in1 Pymatrov;yan irynx nyr6 trovmu pyrin nayv A3da Bar6 dacjyan yv Ceorc A;amyan1 Aba ygy.yxvo3 Hocyvor Howiv Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zar6 caryan ir srdi q0sku ‘o6 qanxyx yv 3anovn polor ;ady6 rasernyrovn ir ,norhavorov6 ;ivnnyru 3a3dnyx Dig7 Ajem6 yanin untc/ylow ;e` yrgar darinyre i wyr pazma;iv a-i;6 nyrow wa3yla/ e Dig7 Ajem6 yanin nyrga3axovmnyru5 pa3x a3s0rova3 nyrga3axovmu5 avyli ji,t asmovnki yrygon ir sdy.6 /acor/agan gyankin me] am6 ’o’ovm mun e ir yrgaramya3 m,agov;a3in noviryal /a-a3ov6 ;yan1 Der Ha3ru ovraqov;yamp 3a3dararyx ;e5 darinyrov mda3.axovm mu ovnein Dig7 A' mu zovlal777 <ar7 e] 126en o[ My.rig ?a3raco3n Wartabyd Pa6 rikyan1 My.rig Ha3r Sovrpu 2yzme ,adyrovn /an0; n,anavor yrci[ <alyapini nman ov=y. bas6bari;on 2a3n mu ovni yv tar26 yal <alyapini nman fizikagan hma3i[ temk1 A3s ka.xr temku ,ad dbavori[ e5 pa3x ange al garyvoru ga31 Asiga Ha3r Sovrpin =o.owovrtu irarov miaxnylov5 =o6 .owovrtu araro.ov;yan ha.ortagix tar26 nylov warbyd -azmawarov;ivnn e1 Ygy6 .yxi mdno. amen havadaxyal arten gu sdana3 a3t 0rovan araro.ov;yan ampo.6 ]agan badjenu5 a3n hadova/nyru oronk a3t 0r bidi gartaxovin Asdova/a,ovn6 [en1 A3s gyrbow nyrganyru irynk yvs par2ra2a3n gu masnagxin a.0;kin1 Yridasart havadaxyalnyr yv ygy.yxvo3 /a-a3o.nyr5 qoranin wra35 meg go.mu wyx hoci5 mivs go.mu wyx hoci gu ,arovin1 anonx dariku 16-20 e1 A3s tbirnyru yv sargavacnyru bidi gartan ,ad 3sdag a-ocanov;yamp5 pa-yru bidi [jzmovin anonx pyrnin me] yv bidi ardasanovin mi a- mi1 Araro.ov;ivnu a3sbes bidi ,arovnagovi yv =amu yrgovkin m0d5 yrp araro.ov;ivnu bidi wyr]ana35 miasna6 par bidi yrcovin amynacy.yxig ,ara6 gannyru1 )rinag5 ?a.gazarti 0row gazmagyrbova/ hantisov;ivnu myzi hamar anmo-anali er1 A3t 0r avyli kan harivr arinyr5 man[ gam a.]ig5 amenen hy-avor dy.yren ygy.yxi pyrova/ ein 3adovg ga-6 kyrow1 War2ova/ er nayv sbidag avanag mu1 A3s yrgrin me] pavagan t=ovar e Gomidasi [hrabaragova/ sdy./acor/ov;ivnnyrov albomu ;o.argova/ e :ovrkio3 me] :ovrkio3 yra=,dagan qa6 nov;nyrov waja-asy.annyrov wra3 3a3dnova/ e 8Yrcaran7 Gomidasi wartabydi ha3y6 ren5 krdyren yv ;rkyren ha6 vaka/ovnyren m,agovmnyr9 anov6 nu gro. albomu1 A3s masin gu ha.orte news.am-u` wga3ago[ylow Bol6 so3 8Ag0s9 ;yr;u1 8Yrcaran7 Gomidasi wartabydi ha3yren5 krdyren yv ;rkyren havaka/ovnyre m,agovmnyr9 albomi sdy./man me] nyrtrovm ovnyxa/ yn yra=i,dnyr Aram Kyrowpyanu5 Movrad A3dymiru5 Ara Dinkjyanu5 Movrad I[inal[an5 A,ov. Bin6 geolu yv a3l yra=i,dnyr1 Albomin me] ga3 nayv 3 lyzovow` ;rkyrenow5 krdyrenow yv ha3yrenow crko3g` Gomidasi gyankin masin manramasnov;ivn6 nyrow yv anor lovsangarnyrow1 Min[ a3=m [hrabaragova/ yv [cor/ikavora/ Gomidasi sdy./acor/ov;ivnnyrovn meg ‘okrig hadova/u m,agylov yv al6 bomi dyskow nyrga3axnylov cor/u naqa2y-na/ yn Ari Hyrgylu yv Bovrjov Yuduzu1 Ajemyani anovnow a3s ygy6 .yxvo3 me] himnatram mu has6 dadylov5 abaca3in 0=anta6 gylov hamar ;adyragan yv m,agov;a3in /racirnyrov1 A3s megu a3s0r iraganaxa/ er1 Der Ha3ru a3s a-;iv pym hra6 viryx Na;an Srpazanu ov him6 natrami Adynabydovhi Ape; Alpa3u1 Dig7 Sirar’i Ajem6 yanin Srpazani 2y-amp 3an26 nuvyxav 3ov,adaqdag mu5 nga6 avanag mu cdnylu5 a3t badja-av al qo6 ,or covmar wjarova/ er anor hamar1 A3t 0r ki[ mu ha,mantam5 pa3x yrgna3in lo36 sow lovsavorova/ temkow manovg mu nsdav sbidag avanagin wra3 yv gadarovyxav do.anxk mu n,anavor Wik;oria “ark bo.oda3in wra31 Bo.odan a3s nbadagin 3adgaxova/ er a3t =amovn1 Myr arinyru ‘o.yrow5 ;mpovgnyrow5 2i;ynii jiv.yrow gu timavorein qorhrtan,anagan #isovs Krisdosu1 Sovrp Asdova/a/in ygy.yxiin zancagnyru min[yv hy-ov gu .rgein irynx .0.an]nyru1 Myzme ,adyrovn a[kyren arxovnk gu hoser1 No3n S7 Zadgovan 0ru1 Ha3r Sovrpu ansba- y-antow yv sirow havg;amard gu gadarer ivrakan[ivr ha3 yridasarti hyd1 Polor a3s yridasartnyru hima tar2a/ ein a3s hamagryli wartabydin gamavor zinovornyru1 Ha3r My.rig ,ad lav ,araganaced e1 Haga-ag or :oron;o3i me] ir bardaga6 nov;ivnu wyr]axa/ er yv gytron wyrata-6 nalow apy.a3agan ;ygna/ovnyrovn ,ara6 gani tasavantov;ivn bedk e gadarer5 myr =o.owovrtin 3ama- bntovmnyrow5 an abahowyx or :oron;o3i me] ir bar6 daganov;ivnu ki[ mu yvs yrgara2covi1 An ir anwyr]anali civdyrow myr poloru isgabes gabyx ygy.yxiin1 In/i hamar anmo-anali gu mna3 8Ma36 ryrov )r9ovan wyr]in araro.ov;ivnu5 orov un;axkin5 =amu yrgovkin m0d5 wartaby6 din gamavor zinovornyru polorin pa=nyxin yrci mu badjenu yv 3angar/ ba3;yxav My.rig Wartabydin hra,ali 2a3nu1 Yrp an g4yrcer qoranen5 ‘o.oxi anxortnyrn ancam 3sdag gyrbow gu lsein anor 2a3nu1 My.rig Wartabyd polor nyrganyru di ovnynalow ygy.yxvo3 ir yr6 garamya3 /a-a3ov;ivnu1 Der Ha3ru ir ,norhavorov;ivnnyru ov yraqdacidov;ivnu 3a3dnyx nayv polor masnagixnyrovn yv novaco.nyrovn1 A 3 n o v h y d y v A - a ] n o r t a gan Dy.abah Na;an Srpazani ha3ragan badcamow5 ,norha6 vorov; ya n q 0 sk yrow ov b a h6 bani[ow yrygon ir avardin hasav1 hraviryx iryn hyd yrcylov myr anmo-anali yv siryli ma3ryrovn hamar1 Usav7 8@yzme o4[ megu bidi la31 A3s yrcyxo.ov;ivnu bi6 di gadarovi ovraqov;yan yv yr]angov6 ;yan m;nolordi me]1 Bidi ocygo[ynk myr ma3ryru91 Yv a3sbes e or an yrcyx ir a-a]in yrcu1 Pa3x o|w grnar timanal5 o|w grnar zsbyl ir arxovnknyru1 Myzme ,adyr sgsan lal qy.tovylov asdijan1 Yv My.rig Ha3r Sovrpu arten anxa/ er ir yrgrort yrcin5 in/i hamar amynasiryli yrcin` Parsy. Gana[yani 8)r0r9u1 Yrcu gar/ys pzig6pzig g4uner sirds1 +o.o6 wovrtn al ;e4 g4yrcover5 ;e4 gov lar5 an6 dys a-nylow wartabydin ;ylatrov;ivnu` [lalov ov..ov;yamp1 A3novhydyv 3a]ortyx 8Ys lsyxi mi ano3, 2a3n9 n,anavor yrcu1 Yrp a3s yrcyru g4yrcovein5 ys al gar6 /ys agan]nyrovs me] gu lsei im ba,dyli m0rs 2a3nu1 G4am[na3i yrp gu zca3i or a[kyres arxovnknyr gu hosein1 8Timatre4 #agop5 am0; e or a3sbes las 72 dary6 gan hasagowt9 g4usei ys in/i5 pa3x yrp nyrganyru sgsan yrcyl 8Mardigin yrcu95 a3n adyn azad ;o.ovxi arxovnknyrs1 Mardigin yrcu gar/ys ampo.]owin sa6 -yxovx marmins1 I~n[ hajyli anagngal er a3s5 a3sbisi sovrp ygy.yxii mu me] 3i,adagyl ma3ryru a3skan dbavori[ yrcy6 row1 Gins ,arovnag n,an g4uner orbeszi arxovnknyrs srpei1 Pa3x an0covd er5 a3t arxovnknyru a[kyrovs ,ovr] mnaxin daga6 vin yrgar =amanag5 min[yv or dovn ha6 sank1 Ys mdkes hazar ,norhagalov;ivn gu 3a3dnei My.rig Ha3r Sovrpin5 or a3skan ov=y. gyrbow der gu gancner ygy.yxiin yv tebi ygy.yxi gu hma3er yridasartnyru1 9 )cosdos 2006
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 Ba3;ivn` Ycibdosi zp0sa,r]ignyrov tem Ycibdosi Sina ;yra6 gu.ziin me] hivsiskoreaxi zp0sa,r]ignyrov hanraga-6 ki Giragi 16 “ydrovarin5 dy.i ovnyxa/ ba3;ivnu amyna,ad zoh dova/ 3ar6 2agovmn er wyr]in dariny6 rovn a3ndy. hancsdaxo.6 nyrov tem gadarova/nyrovn me]1 Hanraga-ku gancna/ y.a/ e Isra3eli hyd sah6 manen m0d 200 m7 hy-a6 vorov;yan wra31 Wga3ago[ylow Ycibdosi a-o.]abahov;yan naqa6 rarov;ivnu` yerkirmedia.am-u gu n,e5 ;e ba3;ovmin hy6 dyvankow sbannova/ e hiv6 siskoreaxi yrgov zp0sa6 ,r]ig yv hanraga-ki ycib6 daxi warortu1 Ahapyg[ov;ivnu larova6 /ov;ivn a-a]axovxa/ e islamisd zinyalnyrov me]5 oronk gu ba3karin Ycib6 dosi ga-awarov;yan tem1 Islamagan 8Jihad9 qmpa6 vorman himnatir6antam Kymal Habib 3a3dna/ e5 ;e ba3;ivnu n,an e5 or zinyalnyru gu ‘oqyn irynx -azmawarov;ivnu7 ;iraq undrylow bydov;yan hamar gynsagan n,anagov;ivn ovnyxo.` zp0sa,r]ov;yan Harxazro3x Togd7 Ar'i777 <ar7 e] 56en darpyrov;ivnnyrovn5 /racra/ ei a3t ov..ov;yamp ‘or2aknnov;ivnnyr unyl 3y6 daca3in yv aha a-i;u nyrga3axa/ er yrp garyli grnar ullal Ha3 tbroxen nyrs ovsovmnasirylov ov ha3yren tasavantylov lovr] mardahraveru1 <apa;0ryan orbes ha3gagan gr;agan hasdadov;ivn y.a/ e a-a]in mi]awa3ru 2yr azca3in /a-a3ov;yan :oron;o3i me]1 I|«« n[ yn 2yr a-a]in dbavorov;ivnnyru1 S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <a6 pa;0rya3 War=aranen nyrs a-a]in dbavorov;ivns zarmanks er5 ;e in[bes 58 darinyr co3adyva/ e a3s war=aranu haga-ag pazma;iv yv my/amy/ t=ova6 rov;ivnnyrov5 qo[untodnyrov1 Yrgrort5 xav er in/i dysnyl my/ ;ivow skan[yli yryqanyr havakova/ meg yrtiki dag5 oronk 0re60r5 darove6dari gu gorsnxnyn yv gam bidi gorsnxnyn ha3yrenu orbes ma3ryni lyzov5 y;e anonx /no.ku ha3yren q0sylawar=ov;ivn [unyn ov tasdiaragnyru ha3yren ovsovxanylov noranor 2yvyr [cdnyn1 An,ov,d a3s irynx 3anxanku [e5 a3l irynx mi]awa3rin5 orn e S’iv-ki gaxov;ivnu nyrga3 hama,qarha3naxman (globalization) wijagin me]1 In[be|s gu cnahadek <apa;0rya3 tbroxnyrov co3ov;yan anhra=y,dov;ivnu1 A-anx <apa;0rya3 tbroxnyrov hariv6 ravor yryqanyr ha3gagan m;nolorde5 ha3yren lyzove yv m,ago3;e hy-ov bidi ul6 la3in1 Amen ha3 undanik ir zavagnyru ha3gagan amen0rya3 war=aran [i grnar .rgyl5 an,ov,d zanazan badja-nyrow1 Ovrymn5 <apa;0rya3 tbroxu ha3abah6 banman ov ha3agyrdman himnagan meg masu5 gam ov=n e` yv a- a3t` anhra=y,6 dov;ivn mu S’iv-ki me]1 I|n[ bidi ulla3 2yr anmi]agan nyrtrov6 mu a3s war=aranin orbes dn0renovhi1 In[bes usi naqabes5 orbes tasdia6 rag5 hydakrkrov;ivns ha3abahbanman ov olordu5 anonk a3s gyrbow gu ‘or2yn dabalyl i,qa6 nov;ivnu1 Anor q0skow` asi6 ga5 havanapar5 zinyal islamisdnyrov yv bydov6 ;yan hagamardov;yan nor ‘ovli sgizp e1 ha3agyrdman niv;in ,ovr] e1 Gu hava6 dam5 or myr ygy.yxinyru ha3abahbanman a,qadanku lav gu danin1 Isg ha3agyr6 dovmu ha3gagan tbroxnyrovn badasqa6 nadovov;ivnn e1 Ovrymn a,qadanks tbro6 xen nyrs bidi gytronaxnym5 naq knnar6 gylov nyrga3 tasa/racirnyrn ov tasacir6 kyru1 Bidi a-a]argym unthanovr ovsman /racri ov tasavantylov 2yvyru o[ mia3n parylavyl5 a3l nayv pary’oqyl1 A3s gu ga6 r0di ha3 ovsovxi[nyrov badrasdov;yan1 #o3sow ym5 or mi kani gazmagyrbov;ivn6 nyrov hyd hamacor/agxylow5 garynank s’iv-ki me] hasdadyl ha3 ovsovxi[i gyt6 ron5 ovr anonk garynan masnacidanal ha3yren ovsovxanylov me] usd Hivsisa3in Amyriga3i ha3 ca.ov;nyrov gariknyrovn1 A3s tasun;axknyru garyli e unyl hama6 garc[a3in mi]oxnyrow (online) yv gam ta6 sarannyre nyrs1 2016-in gu lrana3 War=aranin himnat6 rov;yan 60-amyagu1 O|vr g4ovzek dysnyl :oron;o3i gr;agan a-a]in a3s has6 dadov;ivnu a3t hancrovanin1 2016-in5 War=arani himnatrov;yan 60amyagin5 gu 3ovsam usyl5 ;e a3s gr;agan a-a]in hasdadov;ivnu gu ,arovnage ullal :oron;o3i lavaco3n tbroxnyren min1 2016-in o[ mia3n ovnynank tbrox 3ajaqo. a,agyrdnyr5 a3l nayv a,agyrdnyr Ca6 nada3i polor ,r]annyren oronk War=a6 ranin bidi grnan mianal ylykdrona3in mi]oxnyrow sorwylov ha3 lyzov ov m,ago3;5 mas gazmylow tasarana3in a,qadankny6 rovn hamagarc[a3in mi]oxnyrow sorwy6 lov ha3 lyzov ov m,ago3;5 mas gazmylow tasarana3in a,qadanknyrovn hama6 garc[a3in mi]oxnyrow1 A3s ov..ov;yamp a,qadanknyr sgsa/ ynk danil1 Nayv bidi ‘a’akei dysnyl a3s tbroxin ,ovr] qmpova/ avyli my/ ;ivow ha3 ca.ov; mu or ha3yxi ovsman anhra=y,dov;ivnu par2r gu cnahade ov ir lavaco3nu g4une ha3 manovg gyrdylov a,qadanknyrovn me]5 gu 3a]o.i badrasdyl ha3 yridasartnyr5 oronk hbard0ren ha3yren gu q0sin5 gu gartan5 ov gu cryn1 Ha3asdani me] ;y;yv artivnapyrov;yan nor cor/arannyr gu himnovin Ha3asdani me] 3a-a]iga3 amisny6 rovn bidi ga-ovxovi gdor ardatro. 2y-nargov;ivn yv bidi sdy./ovi ;y;yv artivnapyragan ardatranku arda6 hano. meg miasnagan gazmagyr6 bov;ivn5 or bidi nbasde a,qada6 dy.yrov sdy./man1 A3s masin` dy.y6 gaxovxa/ e Ha3asdani ;y;yv artiv6 napyrov;yan cor/adovnyrov miov;yan hamanaqacah #owse’ B0.osyanu1 Anor q0skow5 a3t ungyrov;ivnu bidi sdy./e himkyr yv gabyr darpyr yr6 girnyrov me]5 bidi my/xne ardaha6 novmu5 in[ or bidi nbasde nor a,6 qadady.yrov sdy./man1 B0.osyan q0sa/ e olordi hovmka3in abahowman masin1 An dy.ygaxovxa/ e5 or ;y;yv artivnapyrov;yan olordi hovmku Ha3asdan gu nyra/ovi himna6 gan0ren :ovrkia3en5 in[bes nayv {i6 nasdanen yv Yvroba3en1 An n,a/ e5 or Maksa3in Miov;yan antamagxylow` anhra=y,d bidi ulla3 ga-o3xi da6 ra/kin ‘nd-yl hovmki a.pivrnyr gam a3n ardatryl Ha3asdani me]1 B06 .osyan dy.ygaxovxa/ e5 or Ha3as6 dani me] bidi ga-ovxovi gdor ar6 datro. cor/aran5 or amynaov,u 8 amisen bidi da3 a-a]in ardat6 ranku1 Miov;yan hamanaqacahu usa/ e5 or nyrga3is Sbidag ka.akin me] gu cor/e gdori ardatramas5 saga3n hin sarkavorovmnyrov badja6 -ow ardatrovo. gdoru lav oragow [e1 8Hovmk ovnynaln amovr ;igovnk e1 Y;e mynk ga,ovi cor/arani harxn el lov6 /ynk5 ta g0,ignyri ardatrov;yan hamar my/ a]agxov;ivn gu lini956 n,a/ e B0.osyanu1 2013-i Tygdympyr 6-in hasdadova/ e dasu darovan hamar naqadysova/ g0,igi yv hivsova/ki6;rikoda=i olord6 nyrov -azmawarov;ivnu1 2014-i “y6 durovar 5-in HH ga-awarov;yan yv ;y;yv artivnapyrov;yan olordi nyr6 ga3axovxi[nyrov mi]yv sdoracrova/ e 3ov,acir olordi -azmawarov;yan iraganaxman wyrapyryal1 HH Azca3in wijagacragan /a-a6 3ov;yan dovyalnyrow` myr yrgrin me] ardatrovo. covlba3i kanagu naqort d a r i 5 2012-i h a m y m a d 5 a j a / e 2 ancam yv gazma/ 5 milion 492 hazar zo3c1 Isg hivsova/ky.eni ardatrov6 ;ivnu avylxa/ e 5.3 dogosow yv gaz6 ma/ e avyli kan 1.9 milion had1 2013-in Ha3asdani me] ardatrova/ e 5.9 milia- trami hacovsd (2012;7 hamy6 mad aju` 7.8 dogos) yv 575.3 milion trami mana/acor/agan ardatra6 dysagnyr1 Naqort dari5 2012 ;ova6 gani hamymad5 hivsova/ky.eni ardat6 rov;yan /avalu aja/ e 5.3 dogosow1

×