Blogg

1,683 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
734
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Blogg

  1. 2. Blogg i læringsarbeidet Tom Erik Holteng Rådgiver
  2. 3. Disposisjon <ul><li>Bakgrunn (hvorfor) </li></ul><ul><li>Hva er web 2.0 (blogg, wiki, rss osv) </li></ul><ul><li>LMS vs. web 2.0 </li></ul><ul><li>Blogg i læringsarbeidet </li></ul><ul><li>Noen eksempler </li></ul><ul><li>Praktisk arbeid </li></ul>
  3. 4. Utvikling
  4. 5. Nyere forskning
  5. 6. Bakteppe
  6. 7. Barn og unges digitale hverdag <ul><li>” Det er såleis viktig at skulen ikkje ser på dei unges digitale kultur som ein trussel mot skulens innhald og arbeidsformer, men klarer å avvege si rolle i forhold til dei yngres digitale medievanar.” St meld 17 </li></ul>
  7. 8. En trussel eller en mulighet? <ul><li>” Skulen må ha ei velutvikla omverdorientering og analyse får å fange opp det betydelige potensialet for læring som ligg i dei teknologiar som raskt kjem i bruk hos barn og unge, til dømes gjennom såkalla web 2.0-teknologiar” St meld 17 </li></ul>
  8. 9. Hva er web 2.0? <ul><li>Et fenomen </li></ul><ul><li>Et bruksmønster av Internettjenester </li></ul><ul><li>Stikkord: </li></ul><ul><ul><li>Det sosiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling </li></ul></ul><ul><ul><li>Produksjon, publisering osv </li></ul></ul>
  9. 10. LMS vs. Web 2.0 http://www.uninettabc.no/attachment.ap?id=47 (11.12.2007) http://www.dinside.no/php/art.php?id=367454 (11.12.2007) Definisjon: Et LMS er et utvalg av verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem. Verktøyene er teknisk integrert i en felles omgivelse med en felles database, og har derfor delt tilgang til dokumenter, statusinformasjon og annen informasjon. De er videre presentert gjennom et enhetlig webbasert brukergrensesnitt, hvor de opptrer visuelt og logisk konsistent overfor brukeren Ingen offisiell definisjon, men O´Reilly har en mye brukt beskrivelse som DinSide har omtalt: ” ..den nye generasjonen nettjenester, som vektlegger samarbeid og deling mellom brukerne. Dette inkluderer derfor såkalte ”social bookmarking”-tjenester, wikier (oppslagsverk der alle kan redigere),kommunikasjons- verktøy med mer.” LMS Web 2.0
  10. 11. LMS vs. Web 2.0 <ul><li>Teknologisk: En LMS er en plattform som leveres brukeren, der funksjonalitet og brukergrensesnitt er bestemt på forhånd. Dette er i motsetning til web 2.0, slik det fremstår i dag, som består av mange forskjellige tjenester fra mange forskjellige tilbydere. Det medfører større bredde i funksjonalitet og mindre konsistens i brukergrensesnitt </li></ul><ul><li>Pedagogisk: En LMS er i hovedsak et administrativt system som har fått ny funksjonalitet for å kunne støtte læringsprosesser. Det legger føringer for hvilken pedagogikk det er mulig å realisere. Tradisjonelt støtter LMS´ene i stor grad den formidlingsbaserte (push) måten å undervise på der klasserommet er flyttet over på nettet og teknologien i stor grad legger begrensninger for studentaktiviteten. Dette er i motsetning til web 2.0 som åpenbart er rettet mot samarbeid, deling, produksjon og lignende begrep (pull). I sin natur vil web 2.0-teknologien stimulere til mer studentaktive læringsprosesser som setter studenten i sentrum. </li></ul>
  11. 12. Hva er en blogg? <ul><li>“ en betegnelse på en oppdatert internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer. Innleggene dateres som oftest i omvendt kronologisk rekkefølge, og det nyeste innlegget legges da automatisk øverst på siden.” http://no.wikipedia.org/wiki/Blogg </li></ul>
  12. 13. Blogg på YouTube http://youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI I Keynote vises filmen direkte. Du får heller klikke på linken under
  13. 14. Wiki på YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY I Keynote vises filmen direkte. Du får heller klikke på linken under
  14. 15. mer web 2.0 <ul><li>Social bookmarking http://youtube.com/watch?v=x66lV7GOcNU </li></ul><ul><li>RSS http://youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU </li></ul><ul><li>Online photo sharing http://youtube.com/watch?v=vPU4awtuTsk </li></ul>
  15. 16. Type blogger? <ul><li>Tekstblogg </li></ul><ul><li>Bildeblogg </li></ul><ul><li>Videoblogg </li></ul><ul><li>Lydblogg </li></ul><ul><li>Blanding (tekst, lyd, bilde) </li></ul>
  16. 17. <ul><li>Organisasjon: http://swedishlearningspace.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>Fagperson: http://gjemmesiden.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Elev: http://lysogfarger.blogspot.com/index.html </li></ul><ul><li>Prosjekt: http://mappevurdering.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>Undervisning: http://iktl.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>I tillegg: nyhetsmedier (journalister), politiske blogger, warblog, hobbier, osv osv </li></ul>Noen eksempler på blogger
  17. 18. Blogg i læringsarbeidet <ul><li>Refleksjon </li></ul><ul><li>Dokumentasjon </li></ul><ul><li>Synliggjøring </li></ul><ul><li>Livslang læring </li></ul><ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><li>Diskusjon /meningsutveksling </li></ul><ul><li>Eksempel: </li></ul><ul><ul><li>http://studieblogg-caroline.blogspot.com / </li></ul></ul>
  18. 19. Hvorfor? <ul><li>Personlig publisering som kollektiv aktivitet </li></ul><ul><ul><li>Aktive skribenter (publisering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Respons </li></ul></ul><ul><li>Refleksjon over egen praksis </li></ul><ul><li>Sosiale nettverk. Kollektive læringsmiljøer </li></ul><ul><li>Livslang læring </li></ul>
  19. 20. Blogging og læringssyn <ul><li>Sosiokulturelt syn på læring </li></ul><ul><li>Det handler om hvordan mennesker tilegner seg kunnskap og formes av deltagelse i kulturelle aktiviteter og hvordan de tar i bruk de redskaper som kulturen stiller til disposisjon </li></ul>
  20. 21. Sosiokulturelt læringssyn <ul><li>Kjennetegn </li></ul><ul><ul><li>språket og det sosiale </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskapen er distribuert </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskap er situert </li></ul></ul><ul><li>Elev- og lærerrollen </li></ul><ul><ul><li>eleven “erobrer” kunnskap gjennom sosiale og individuelle læringsprosesser, ikke overføring </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskap eksisterer i form av kyndige mennesker </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskap er kontekstuelt og personlig betinget </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskap ligger i kulturelle redskaper som brukes i læringsprosessene (redskap=språk, penn, PC osv) </li></ul></ul>
  21. 22. Kommunikasjon Holdninger <ul><ul><li>Begge kan ha rett </li></ul></ul><ul><li>Den ene partens syn er viktigere eller bedre </li></ul><ul><ul><li>Finne nye alternativer som ingen har sett </li></ul></ul><ul><li>Motparten har ikke like god innsikt </li></ul><ul><ul><li>Felles forståelse </li></ul></ul><ul><li>Mitt syn skal vinne frem </li></ul>Virkemidler <ul><ul><li>Reflektere over egne slutninger, tankeprosesser og premisser </li></ul></ul><ul><li>Ensidig argumentasjon </li></ul><ul><ul><li>Undersøke andres slutninger, tankeprosesser og premisser </li></ul></ul><ul><li>Generelle konklusjoner </li></ul><ul><ul><li>Bevege seg nedover i egen og andres slutningsstige </li></ul></ul><ul><li>Lytter til motpartens argumenter for å finne logisk brist og argumentasjonsfeil. </li></ul>Dialog Diskusjon
  22. 23. Formålsrettet kommunikasjon <ul><li>Dialogen er egnet til idemyldring og nyskapende aktivitet i et mangfold av muligheter </li></ul><ul><li>Diskusjonen er egnet til å avgrense, å utarbeide beslutningsgrunnlag og når beslutninger skal fattes. </li></ul><ul><li>Det er nødvendig å klargjøre formål og deretter bestemme kommunikasjonsform </li></ul>
  23. 24. Web 2.0 og læring? <ul><li>Samhandling mellom deltagerne </li></ul><ul><li>Formålsrettet kommunikasjon - valg av verktøy!!! </li></ul><ul><li>Teknologien støtter ulike former for kommunikasjon </li></ul><ul><li>Forholdet IKT og menneske må behandles med modenhet (og varsomhet?) </li></ul>
  24. 25. Ankepunkt mot web 2.0 <ul><li>Mangler interoperabilitet med LMS eller andre administrative system </li></ul><ul><li>Innholdsintegritet (sporing av innhold. Hvem har skrevet dette?) </li></ul><ul><li>Brukerautentisering (kildekritikk) </li></ul><ul><li>Tilgangskontroll </li></ul><ul><li>Spredning av ondsinnet kode </li></ul><ul><li>Enda mer teknologi som læreren må forholde seg til. Tar det aldri slutt... </li></ul>
  25. 26. Vær varsom <ul><li>Press for å publisere kvalitet? </li></ul><ul><li>Frykt for å dumme seg ut </li></ul><ul><li>Teknologisk kompetanse hos lærerne i å opprette blogger </li></ul><ul><li>Hva skrives? Alt er ikke bare faglig. Kan utnyttes til mobbing osv. </li></ul>
  26. 27. Aktuelle blogger <ul><li>http://wordpress.com </li></ul><ul><li>http://blogger.com </li></ul><ul><li>Opprett din egen konto og skriv i et innlegg </li></ul><ul><li>Hjelp til å komme i gang med Wordpress finner du i fronter </li></ul>
  27. 28. Moduloppgaven <ul><li>Opprett bloggen din (kan gjøres to og to) </li></ul><ul><li>Skriv ned noen tanker du har om oppgaven </li></ul><ul><li>Oppsøk noen andre blogger og gi kommentarer som kan være til hjelp for å videreutvikle andres tanker. </li></ul><ul><li>Meld inn din bloggadresse til: [email_address] </li></ul>

  ×