Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)

on

 • 106 views

 

Statistics

Views

Total Views
106
Views on SlideShare
106
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian) Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian) Presentation Transcript

 • C O O R D O N A T O R Ș T I I N Ț I F I C P R O F . U N I V . D R . I O N V E R B O N C U A B S O L V E N T Ș T E F A N - F L O R I N C O R C O D E L B U C U R E ș T I I U L I E 2 0 1 3 Academia de Studii Economice din București Facultatea de Management LUCRARE DE LICENȚĂ EVALUAREA PERFORMANȚELOR MANAGERIALE ȘI ECONOMICE ALE FIRMEI
 • Obiectivele cercetării  Parcurgerea și analizarea literaturii de specialitate dedicate procesului de evaluare a performanțelor  Realizarea unor contribuții în vederea lărgirii fondului de cunoștințe din acest domeniu
 • Structura lucrării  Introducere  Capitolul I. Delimitări conceptuale  Capitolul II. Stadiul actual al cunoașterii  Capitolul III. Contribuția personală  Capitolul IV. Concluzii  Anexe  Bibliografie
 • Contribuția în planul evaluării performanțelor În urma analizei literaturii de specialitate dedicate evaluării performanțelor, putem sesiza următoarele disfuncționalități sau lacune:  Lipsa unor metode de evaluare a performanțelor subsistemului de M.R.U.;  Multiple metode de evaluare a performanțelor manageriale prezintă abordări necuantificate;  În planul evaluării performanțelor economice, modul de grupare al indicatorilor poate reprezenta un demers de cercetare.
 • Contribuția în planul evaluării performanțelor Contribuția personală a vizat realizarea următoarelor demersuri:  Propunerea unor îmbunătățiri pentru două metode de evaluare a performanțelor manageriale și economice:  Metoda bazată pe indicatori de evaluare  Metoda bazată pe un indicator-agregat de evaluare  Cercetare aplicativă privind procesul de evaluare și corelațiile dintre diversele tipuri de performanțe
 • Metoda bazată pe indicatori de evaluare Nr. crt. Denumire indicator Nivel previzionat Nivel realizat Diferențe Cauze și observații 0 1 2 3 4 5 PERFORMANȚE ECONOMICE 1. Indicator 1 ….. ….. ….. ….. 2. Indicator 2 ….. ….. ….. ….. 3. Indicator 3 ….. ….. ….. ….. PERFORMANȚE MANAGERIALE 4. Indicator 4 - Per ansamblu - Per tip de nivel ierarhic ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 5. Indicator 5 ….. ….. ….. ….. 6. Indicator 6 ….. ….. ….. …..
 • Metoda bazată pe un indicator-agregat de evaluare Este determinat prin următorul calcul: I.P.A. = CiPM * I.P.M. + CiPE * I.P.E. CiPM, C iPE є [0;1], CiPM + CiPE = 1
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Elemente introductive Metodologia cercetării • Chestionar pentru determinarea performanțelor manageriale • Format din 17 întrebări, grupate pe subsisteme manageriale Obiective  Determinarea unor corelații între caracteristicile managerilor din eșantion și nivelul performanțelor atinse  Determinarea unor corelații între diversele tipuri de performanțe Eșantion  25 manageri din 18 organizații din sectorul privat și din cel public
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Rezultate 40% 40% 12% 8% Întrebarea 1: Numărul situațiilor problematice întâmpinate de manageri pe parcursul unei luni calendaristice Cel mult 20 de situații de acest gen 21 - 40 de situații de acest gen 41 - 60 de situații de acest gen Cel puțin 61 de situații de acest gen 40% 40% 8% 12% Întrebarea 2: Numărul deciziilor adoptate de către manageri Cel mult 15 decizii adoptate 16 - 30 decizii adoptate 31 - 45 decizii adoptate Cel puțin 46 decizii adoptate
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Rezultate 24% 44% 32% Întrebarea 4: Existența unui sistem categorial de obiective în organizație Există obiective definite până la nivel celor specifice Există obiective definite până la nivelul celor individuale Nu există implementat un sistem categorial de obiective 4% 52%24% 16% 4% Întrebarea 12: Nivelul de satisfacere a nevoii informaționale a managerilor Managerii primesc mai multe informații decât este necesar (˃100%) Managerii primesc un nivel optimal de informații (90%-100%) Managerii primesc un nivel mulțumitor de informații (70%-89%) Managerii primesc un nivel mediu de informații (50%-69%) Managerii primesc un nivel insuficient de informații (<50%)
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Rezultate 8 7 6 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nu există implementate instrumente moderne de management, nu este cazul Nu știu/Nu răspund Instrumentele implementate respectă în mare măsură metodologia specifică Instrumentele implementate respectă într-o măsură medie metodologia specifică Întrebarea 14: Măsura în care instrumentele de managemenet implementate respectă metodologia specifică
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Rezultate 76% 8% 16% Întrebarea 15: Ponderea personalului de conducere cu studii aprofundate în domeniul managerial în total personal de conducere Între 0% și 20% din totalul personalului de conducere a urmat studii aprofundate Între 20% și 40% din totalul personalului de conducere a urmat studii aprofundate Mai mult de 40% din totalul personalului de conducere a urmat studii aprofundate 4% 52% 40% 4% Întrebarea 17: Corelația dintre necesarul de personal din organizație și existentul din prezent Personalul existent în organizație devansează necesarul (˃100%) Existentul acoperă în mare măsură necesarul de personal (90%-100%) Existentul acoperă într-o măsură medie necesarul de personal (75%-89%) Necesarul devansează puternic existentul de personal (<75%)
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Concluzii  Performanțele înregistrate de un manager sunt semnificativ influențate de caracteristicile sale, în special de cele profesionale  Profesia de bază  Experiența într-o funcție de management  Pregătirea managerială  Există corelații puternice între performanțele anumitor subsisteme de management  Corelația dintre performanțele organizatorice și cele informaționale este cea mai evidentă
 • Cercetare referitoare la performanțele manageriale – Concluzii  Caracteristicile organizației conduse influențează într-o măsură semnificativă nivelul de performanță atins de manager  Spre exemplu, performanțele decizionale ale managerilor sunt influențate puternic de dimensiunea organizației  La nivelul eșantionului vizat, nici un manager nu este performant la nivelul tuturor subsistemelor de management
 • LUCRARE DE LICENȚĂ Ștefan-Florin Corcodel VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!