Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006

819 views
493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006

 1. 1. 7.10.2013 Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan F0006, Palveluinnovaatioiden kaupallistaminen Teemu Ylikoski
 2. 2. 8.10. asiakaslähtöisyys ja markkinointi 15.10. palvelut ja asiakkuudet 14.11. kohti markkinointisuunnitelmia 11.12. työpaja 17.12. esitykset
 3. 3. 3 Markkinointi prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät hankkivat mitä ne tarvitsevat ja haluavat luomalla ja vaihtamalla keskenään tuotteita ja jotain jolla osapuolille on arvoa (value)
 4. 4. Asiakaslähtöi- nen liiketoiminta Tavoitteet: ▶ Tyytyväiset, uskolliset asiakkaat ▶ Customer Lifetime Value ▶ Markkinaosuus ja share-of- customer tyytyväisyyden tuottamista asiakkaille siten että yrityksen/ organisaation tavoitteet saavutetaan. 4
 5. 5. Asiakaslähtöinen liiketoiminta Ymmärrä  asiakkaiden  tarpeet   Suunni1ele  liiketoimintamalli  niiden   pohjalta     Tee  ja  toteuta  markkinoin7suunnitelma,   joka  tuo1aa  asiakkaalle  arvoa   Kehitä  asiakassuhteita  ja  pidä  asiakas   tyytyväisenä   Kerää  arvo  asiakkailta  ja   asiakaspääomasta  
 6. 6. 6 Ydinkäsitteet Tarpeet  (needs),     ostohalu  (wants),     ja  ostovoima  (demands)   Tuo1eet  ja   palvelut   Asiakkaan saama arvo (value), tyytyväisyys ja laatu Vaihdanta (exchange), transaktiot ja asiakassuhteet   Markkinat   (asiakkaat)  
 7. 7. 7 Markkinat Tarve   Resurssit   Ostohalu                               Markkinat – ostajat, joilla on tietty tarve tai halu, joka voidaan tyydyttää vaihdannan tai asiakassuhteen avulla Nykyiset   asiakkaat   Poten7aaliset   asiakkaat  
 8. 8. Asiakassuhteen rakentaminen Arvo  ja  tyytyväisyys  pohjana   Asiakkaan   kokema  arvo   • Asiakkaan   saamien   kokonais-­‐ hyötyjen  ja   kustannusten   erotus   Asiakas-­‐ tyytyväisyys   • Miten  hyvin   tuo1eesta   saatu   kokemus   vastaa  ostajan   odotuksia  
 9. 9. 9 Asiakkaan saama arvo (customer value) Tuote   Palvelut   Asiakassuhde   Imago   Raha   Aika   Vaivannäkö   Henkiset  harmit   Arvo asiakkaalle Hyödyt (+) Panostukset (-)
 10. 10. 10 Markkinointimix (kilpailukeinot) tuote (product) hinta (price) jakelu (place) markkinointiviestintä (promotion) ▶  mainonta ▶  myynninedistäminen (sales promotion) ▶  suhdetoiminta (PR) ▶  henkilökohtainen myyntityö
 11. 11. Tuote = mitä asiakkaille tarjotaan; se voi olla tavara (konkr.), palvelu henkilö toiminta, kokemus idea, aate, informaatio organisaatio paikka 11
 12. 12. 12 Toimiva markkinointimix Toimiva markk.mix (kilpailu- keinojen yhdistelmä) Kohtaa asiakkaiden tarpeet Luo kilpailuetua Tasapainoinen (kaikki osat tukevat toisiaan) Sopii yrityksen resursseihin
 13. 13. 13 Tuotantokeskeisyys     Tuotekeskeisyys   Myyn7keskeisyys   Asiakaskeskeisyys   Yhteiskuntakeskeisyys      edulliset  ja  helpos7  saatavilla          olevat  tuo1eet  menevät  kaupaksi;          tuotanto  ja  jakelu  keskeistä      laadukkaimmat,  parhaimmat      ja  innova7ivisimmat  tuo1eet      menevät  kaupaksi;tuotekehitys       tuo1eet  eivät  mene  kaupaksi  ilman        tehokasta  myyn7ä  tai  muuta  vies7ntää      asiakkaan  tarpeet  à  tyytyväisyys,        menestyminen  kilpailussa                asiakaskeskeisyys  +  yhteiskunnan  etu        otetaan  huomioon     Markkinoinnin johtamisen periaatteita
 14. 14. 14 Yhteiskuntakeskeinen markkinointi       Yritys   (Voitot)   Kulu1ajat   (Tarpeiden  tyydytys)   Yhteiskunta   (Hyvinvoin7)  
 15. 15. Yhteiskunnallinen ulottuvuus Saasteiden   vähentäminen   Uusi,  puhdas   teknologia   Tuo1een   ympäristöjalan-­‐ jäljen   vähentäminen   Kestävyys   visiona   Nyt   Jatkossa   Sisäinen   Ulkoinen  
 16. 16. 16 Yhteiskunnan näkökulmasta askarruttaa •  Miten markkinointi vaikuttaa yhteiskuntaan ja päinvastoin? •  Miten markkinointi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin: elämän laatu, tuotteiden turvallisuus jne.? •  Liiketoiminnalla, voiton tavoittelulla ja voimamyynnillä huono kaiku – eikä aina aiheetta.
 17. 17. Kilpailuetua vastuullisuudesta Regulaatio Kustannusedut Innovointi 17
 18. 18. 7.10.2013 Markkinointisuunnitelma
 19. 19. Kuvan  lähde:  h1p://www03.edu.fi/oppimateriaalit/markkinoin7suunnitelma/index.html  
 20. 20. Markkinointisuunnitelma Malli löytyy täältä: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ markkinointisuunnitelma/index.html Yrityksellä on yleensä yrityksen keskeiselle osaamisalueelle perustuva liikeidea. Menestyäkseen markkinoilla ympäristö- ja kilpailuolosuhteet on tunnettava. Lisäksi yrityksen täytyy osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset ratkaisut. Markkinoinnin suunnittelu on osa yrityksen suunnittelua. Siinä yrityksen suunnitellut markkinointitoiminnot kirjoitetaan paperille.
 21. 21. Markkinointisuunnitelma •  Keskeinen elementti markkinoinnin koordinoinnissa. •  Ottaa kantaa sekä strategiseen että taktiseen tasoon •  Strategisella tasolla mietitään kohdemarkkinoita ja yrityksen arvolupausta •  Taktinen taso ottaa kantaa markkinointikeinoihin ja kampanjoihin, joilla tavoitteisiin päästään
 22. 22. Markkinointisuunnitelman sisältö ü Tiivistelmä  ja  sisältö   ü Lähtö7lanneanalyysi   ü Markkinoinnin  strategia  ja  ratkaisut   ü Talousennuste     ü Seurannan  työkalut  
 23. 23. Markkinointisuunnitelman arviointi ü   Onko  suunnitema:   ü yksinkertainen?   ü yksityiskohtainen?   ü realis7nen?   ü ka1ava?  
 24. 24. Kestävä, vastuullinen markkinointisuunnitelma Organisaation markkinoinnin tavoitteet ja markkinointisuunnitelma ▶  Ilmaistuna niin, että ne saavutetaan samalla kun ▶  luonnon ja ▶  inhimillisen pääoman säilyvyys turvataan 24
 25. 25. Etätehtävä, palautus 15.10.

×