Avoimen datan talkoot kaupunkitarinoita hallinnon rattaista

395 views

Published on

Tampereellea 18.5.2011 järjestetyn Avoimen datan talkoiden työryhmän Kaupunkitarinoita hallinnon rattaista -raportti.

Raportti on kirjoitettu TTY/Hypermedian vaihtuva-aiheinen työpaja -opintojakson suoritukseksi.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avoimen datan talkoot kaupunkitarinoita hallinnon rattaista

  1. 1. Avoimen datan talkoot: Kaupunkitarinoitahallinnon rattaistaKuvaus sovelluksesta Apps4Finland-muodossa.Tapahtuman ja tehtävien kuvausMikrokuvaus Hallinnon päätöksen tekoprosessien visualisoiminen kansalaiselle luettavassa muodossa.Ongelma Miten visualisoida päätöksentekoprosessien kulkeminen hallinnossa -asia kerrallaan niin, että tavallisen kansalaisen on mahdollista seurata häntä kiinnostavia asioita? Tällä hetkellä julkisuuslain puitteissa tämä tieto on saatavilla, mutta sen kerääminen ei ole mahdollista (sähköisesti) niin, että se tavoittaisi tavallisen kansalaisen.Käyt t äjät Käyttäjän voidaan ajatella olevan tavallinen kansalainen, joka on kiinnostunut kuntatason päätöksenteosta. Kansalaista voi kiinnostaa esimerkiksi asiaa, henkilöä tai paikkaa koskevat asiat. Mahdollisa käyttäjiä voivat olla myös ammattikäyttäjät kuten lehdistön edustajat tai kunnan virkahenkilöt.Käyt t öt apaus Miten esittää kuinka rantaväylän tunneliin, keskusautoarenaan tai Koukkuniemen vanhainkotiin liittyvät asiat ovat olleet esillä esityslistoissa, lausunnoissa, pöytäkirjoissa, talousarvioissa ja tilinpäätöksissä niin, että kansalainen voi seurata ja mahdollisesti osallistua näitä asioita koskevaan päätöksentekoon. Käyttäjä voi olla yksittäisen asian lisäksi kiinnostunut myös tiettyyn henkilöön tai paikkaan liittyvistä asioista riippumatta niiden luonteesta. Henkilöön liittyvä kiinnostus voi tulla kyseeseen esimerkiksi kunnallisvaalien alla kun käyttäjä (äänestäjä) haluaa selvittää miten hänen äänestämänsä ehdokas on ollut mukana vaikuttamassa edellisen valtuustokauden aikana. Paikkaan liittyvä kiinnostus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, että käyttäjä on kiinnostunut asioista, jotka vaikuttavat hänen nykyiseen tai tulevaan asuinalueeseensa.Dat a Tehtävälle annettiin lähtökohtaisesti data-lähteeksi Tampereen kaupungin käytössä oleva KTweb- verkkopalvelu, josta ovat saatavilla Tampereen kaupunginhallituksen esityslistat sekä pöytäkirjat. Data PDFmyURL.com
  2. 2. on palvelussa .doc-muodossa, joka on sinällään rakenteisessa muodossa, mutta ei sisällä todellista semanttista merkitystä, joka olisi koneellisesti yksiselitteisesti luettavissa. Kävimme ryhmämme sisällä läpi myös mahdollisuuksia käyttää hyväksemme muiden kuntien (Helsinki, Turku) kaupunginhallituksien vastaavia palveluita ja totesimme, että näissä verrokkikunnissa data olisi ollut helpommin saavutettavissa. Tutkimme läpi myös mahdolliset asiakirjaformaatit, joita datan tallennuksessa voitaisiin käyttää jos prosessia saataisiin parannettua reaaliprosesseihin asti. Löysimme Arkistolaitoksen ylläpitämän Sähke2-formaatin, jonka on määrä tulla käyttöön myös kaupunginhallitusten päätöstentekoprosesseihin.Käyt t öohjeet ja demo Työpaja ei saanut data-lähteiden ja aikarajoitusten vuoksi aikaan mitään suoraan käytettävää demoa. Työpajassa saatiin aikaan kuitenkin huomattava määrä määrittelyä siitä miten asetetun ongelman ratkaisuun voitaisiin päästä. Dokumentointi tehtiin työryhmän kesken jaettuun Google Docs - dokumenttiin (saatavilla pyynnöstä). Lisäksi työpaja poiki Facebook-ryhmän nimeltä Opendata Tampere (pääsy pyynnöstä).Tutkija Teemo Tebest, TTY/Hypermedialaboratorio. Julkaistu 23.5.2011. Kuvauksen esitystapa mukaileeOsma Suomisen HS Open -raporttia.Vapaamuotoinen tapahtuman kuvausAvoimen datan talkoot oli 18.5.2011 Suomen avoimen lähdekoodin keskuksen (COSS) ja Hermian järjestemätilaisuus, jonka tarkoituksena oli kehittää avoimeen dataan liittyviä ratkaisuja ja konsepteja eri aihealueentiimoilta. Alkuperäiset aihealueet olivat 1) Tampereen rajapinta liftareille 2) Avoimen demokratian savotta 3)Kaupunkitarinoita hallinnon rattaista ja 4) Veroeurojen seurantahakupalsta. Tilaisuudessa 4) aihe pudotettiinvähäisen kiinnostuksen vuoksi pois.Tilaisuus avattiin COSS:n puheenvuorolla, jossa alustettiin tilaisuuden tavoitteet ja esiteltiin COSS:ntoimintaa. Avoimen datan merkityksestä, roolista ja esiintymismuodoista esityksen piti Petri Kola. Kävi ilmi,että avoimen lähdekoodin kenttä on jakaantunut alkuperäisestä koodilähtöisyydestään neljään eri osa-alueeseen 1) avoin lähdekoodi 2) ? 3) ? 4) avoin data (puuttuvat kohdat puuttuvat, koska kalvoja ei olejulkaistu). Myös COSS:n toiminta on laajentunut tämän mukaisesti. Lyhyen esittelypuheen itsestään piti myösApps4Finlandin edustaja. Apps4Finland on avoimeen dataan liittyvä kilpailu, johon mahdollisesti talkoissatoteutetut sovellukset tai konseptit ovat tervetulleita.Ryhmiin jakautuminen tehtiin omien kiinnostusten perusteella. Ryhmäkoot jakautuivat tasaisesti. Olin alun PDFmyURL.com
  3. 3. Ryhmiin jakautuminen tehtiin omien kiinnostusten perusteella. Ryhmäkoot jakautuivat tasaisesti. Olin alunperin ilmoittautunut pois pudotettuun 4)-ryhmään, joka yhdistettiin 3)-ryhmän kanssa. Ryhmämme kuului 8henkilöä. Taustoiltamme tulimme melko samankaltaisista lähtökohdista, joka oli melko tekninen.Tekninen taustamme vaikutti toimintaamme siten, että lähdimme pohtimaan ongelmaa teknisten ongelmienlähtökohdista. Tehtävänannossa oli annettu avoimen datan referenssiksi KTweb niminen palvelu, jossa ontarjolla kaupungin valtuuston esityslistoja ja pöytäkirjoja. Totesimme nopeasti, että kyseessä ei ole suora API(Application programming interface), joka olisi käytettävissä tai luettavissa koneellisesti vaan kyseessä onenemmän ihmiskäyttäjille tarkoitettu haku- ja arkistopalvelu. Teknisten ongelmien näkökulma nousi korkeaksimyös KTwebin alkeellisuudesta johtuen.Ryhmässä pyrittiin kuitenkin vähitellen pääsemään enemmän käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun. Tähänpyrittiin määrittelemällä erilaisia käyttötapausskenaarioita, joihin konseptimme voisi antaa ratkaisun. Toimmeesille, että Peltolammilla asuva henkilö voisi esimerkiksi olla kiinnostunut hakemaan kunnanhallituksenpäätöksiä koskien tätä geologista aluetta. Todettiin, että palvelua olisi jyvä pystyä käyttämään mm. henkilö-,paikka ja asiaperusteisesti.Ryhmämme näki myös, että kyseessä ei ole pelkästään käyttäjälähtöinen tai tekninen ongelma vaan kokopäätöksentekoprosessiin vietävä asia. Tämä tarkoittaa sitä, että pöytäkirjojen tekijät japäätöksentekoprosessi tulisi orientoitaa siihen, että tieto tallennetaan sellaiseen muotoon, että se onkoneellisesti käytettävissä. Tämä voi olla toki vaikeaa kun joudutaan puuttumaan pinttyneisiin vaikkakinmahdollisesti kankeisiin prosesseihin.Ongelman määrittelimme ensimmäisen jakson lopuksi niin, että “kaupunkilaisena haluan seurataasiaan/henkilöön/paikkaan liittyvää päätöksentekoa”. Tällä hetkellä kunnallispoliittisetpäätöksentekoprosessit eivät ole läpinäkyviä tai helposti saatavilla eikä seuraaminen siten ole järkevästimahdollista.Toisella jaksolla tutustuimme tarkemmin KTweb-järjestelmään. Kuuntelimme aluksi aidon käyttäjänkokemuksia KTwebin käytöstä. Palvelua käytettiin lähinnä suoralinkeillä. Hakutoiminto koettiin hitaaksi kutenpalvelu yleensäkin. Todettiin kuitenkin, että palvelu on viime aikoina alkanut toimimaan paremmin ja jopajoitain uusia ominaisuuksia on saatu palveluun vietyä pyyntöjen perusteella. Saimme selville, että KTwebistäon mahdollista saada kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat. Kaupunginhallituksen, lautakuntien jajohtokuntien sisältöihin ei ole pääsyä, koska ne eivät ole julkisia. Lautakuntien tekemät päätökset olimahdollista saada lautakuntien tiedottajilta. Sinänsä kuitenkin KTweb nähtiin kuitenkin merkittävänäuudistuksena, koska aikaisemmin tiedot on joutunut hakemaan fyysisesti esimerkiksimaanmittaustoimistosta. Esimerkkikäyttäjämme oli lehdistö-taustainen.Prosessia vedettiin eteenpäin idealähtöisesti, että jokainen kuvasi ideansa ylös. Lähdimme tässä vaiheessamyös pohtimaan laajempaa kunnallista verkkopalvelua, jossa olisi kaikki kunnalliset palvelut käyttäjän PDFmyURL.com
  4. 4. saavutettavissa. Ideana esille tuli personoitu kuntaportaali, jossa olisi saatavilla mm. kunnanhallituksenpöytäkirjat, bussiaikataulut ja kaavoituspäätökset käyttäjää kiinnostavalla tasolla.Konkreettisesti kirjasimme ideamme muistilapuille, jotka myöhemmin litteroimme Google Docsiin senenempää ideoita yhdessä jalostamatta tai yhteenpunomatta. Tämä siksi, että jouduimme jättämään työmmehieman kesken, koska muihin ryhmiin osallistuneiden aikataulut painoivat sillä tavalla päälle, ettei meillä olisiollut enää kuulioita esityksellemme.Kuuntelimme ensin muiden ryhmien tuotokset, jotka kuten myös meidän jäivät lähinnä ideatasolle. Esityksistäkehkeytyi kuitenkin mielenkiintoista keskustelua ja heidän toivottiin jatkavan työtänsä vielä eteenpäintyöpajan jälkeen ja raportoivan edistyksestään Qaikussa.Oma esityksemme poiki idean Opendata Tampere Facebook-ryhmän perustamisesta ja päätimme myöskokoontua asian tiimoilta uudelleen muutaman viikon kuluessa.Avoimen datan talkoot: Kaupunkitarinoita hallinnon rattaistaTeemo Tebest190030teemo.tebest@tut.fi PDFmyURL.com

×