Your SlideShare is downloading. ×
Srotodusti In Swasa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Srotodusti In Swasa

1,648
views

Published on

Dyspnea or dyspnoea (pronounced disp-nee-ah, IPA /dɪsp'niə/), from Latin dyspnoea, from Greek dyspnoia from dyspnoos, shortness of breath) or shortness of breath (SOB) is a debilitating symptom that …

Dyspnea or dyspnoea (pronounced disp-nee-ah, IPA /dɪsp'niə/), from Latin dyspnoea, from Greek dyspnoia from dyspnoos, shortness of breath) or shortness of breath (SOB) is a debilitating symptom that is the experience of unpleasant or uncomfortable respiratory sensations.[1] It is a common symptom of numerous medical disorders, particularly those involving the cardiovascular and respiratory systems; dyspnea on exertion is the most common presenting complaint for people with respiratory impairment.[2]


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,648
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Humble pranams at the lotus feet of AMMA…….
 • 2. A Presentation by: Parvathy Unnikrishnan 2006 BATCH…….
 • 3. An Outline…………. Srothas. Sroto dushti prakaras. General idea on swasa. Srotas involved in swasa. Sroto dushti prakaras in swasa. Clinical reports on swasa. Modern view in brief.
 • 4. NIRUKTHI: xÉëÑ + iÉÍxÉ kÉÉiÉÑ Sravanath srothamsi…… Ch/ Su É DEFINITION: Srothamsi khalu parinamamapadyamananam Dhathunam abhivahini bhavanthi ayanarthena……….. Ch /Vi/ 5
 • 5. acc to chakrapani : Parinamamaapadyamanam means : Purva purva rasadi rupatha parithyagena uttarottara rakthadi rupatham aapadyamanam…….. Ayanarthena means: na sthiraanam dhathunam abhivahini bhavanthi srothamsi ,deshantara prapanena abhivahini bhavanti… Srothas itself is the cause for all the rakthadi dhathu poshana & parinama.
 • 6. SYNONYMS OF SROTHAS : Acc to charaka: Sira ,dhamani ,rasayani etc… Ch/ Vi/ 5 Acc to Dalhana : Shabdaha ………………….. Vahatvadikam dhamanaadinam pranaannavarirasavahitvam srothasam…
 • 7. IMPORTANCE OF SROTHAS IN THE FORMATION OF DISEASE.. Acc to charaka: Ahitha sevanaath thani dushtaani rogaaya vishudhani sukhaaya cha…… ch/chik Acc to Arunadatta: Sukhaaya means aarogyaya. Acc to Charaka : Normalcy of srothas will not produce any disease at all.
 • 8. Acc to Sushruta: Sangaha khavaigunyath vyadhirata upajayathe….. Acc to Charaka: Khavaigunya will result in diseases…… Ch/ch/24 • After explaining the importance of srothas & no of srothas charaka explained srothodushti lakshanas or srothodushti prakaras. Ch /Vi/5
 • 9. SROTHODUSHTILAKSHANAS AÌiÉmÉëuÉëÑꬃ xÉXçaÉÉå uÉÉ ÍxÉUÉhÉÉÇ aÉëljÉrÉÉå AÌmÉ uÉÉ…. Cha /vi/ 5 AÌiÉmÉëuÉ×ꬃ xÉXçaÉç ÌuÉqÉÉaÉïaÉqÉlÉqÉç ÍxÉUÉ aÉëÎljÉ
 • 10. GENERAL NIDANA AÉWûÉU¶É ÌuÉWûÉU¶É rÉÈ xrÉÉiÉç SÉåwÉaÉÑhÉæ xÉqÉÈ kÉÉiÉÑÍpÉÌuÉïaÉÑhÉɶÉÉÌmÉ xÉëÉåiÉxÉÉqÉç xÉ mÉëSÕwÉMüÈ// • Aahara & Vihara which causes the SÉåwÉaÉÑhÉæxÉqÉÈ & kÉÉiÉÑÍpÉÌuÉïaÉÑhÉiÉ will result in disease.
 • 11. Acc to the commentary, SÉåwÉaÉÑhÉæxÉqÉÈ - • Doshadi vardhakatvam darshayathi Ksheenascha dosha na anya dushtim kurvanthi. But it is told that it will produce its ksheena lakshanas. kÉÉiÉÑÍpÉÌuÉïaÉÑhÉiÉ_ • kÉÉiÉÑ ÌuÉUÉåkÉMü xuÉpÉÉuÉ lÉ iÉÑ kÉÉiÉÑ ÌuÉmÉUÏiÉaÉÑhÉÉã ÌuÉmÉUÏiÉaÉÑhÉÉå ÌuÉaÉÑhÉçÈ ÌSuÉxuÉmlÉ mÉëqÉåWûɱÉå ÌWû qÉåSxÉÉ xÉqÉÉlÉaÉÑhÉÉ LuÉ qÉåSÉåSÕwÉMü E£ü//
 • 12. µÉÉxÉ µÉÉxÉç mÉëÉhlÉå ..... Existance of life throughmÉëÉhÉ uÉÉrÉÑ Any disturbance in the normal movement of vata results in swasa. In ayurveda we consider it as a lakshana &.as a separate vyadhi.
 • 13. NIDANA: UeÉxÉÉ kÉÔqÉuÉÉiÉÉprÉÉqÉç vÉÏiÉxjÉÉlÉÉqoÉÑxÉåuÉlÉÉiÉç…… Ch/chik/17 It can be divided into : 1.MüTü mÉëMüÉåmÉMü AÉWûÉU: Eg : aÉÑ , AÍpÉwrÉlS, vÉÏiÉmÉÉlÉÉvÉlÉ , ÌlÉwmÉÉuÉ etc ..
 • 14. 2. uÉÉiÉ mÉëMüÉåmÉ AÉWûÉU: ÌuɹèÇpÉÏ , Ã¤É etc…. 3. AÉliÉËUMü ÌlÉSÉlÉ: qÉsÉÉuÉUÉåkÉ , AÉqÉÌuÉwÉ , SÉæoÉïsrÉ, mÉëÉhÉ xÉëÉåiÉÉå ÌuÉMüÉU 4.oÉɽ MüÉUhÉ: urÉÉrÉÉqÉ , pÉÉU , AkuÉ, UeÉxÉç
 • 15. 5. xjÉÉÌlÉMü MüÉUhÉ vÉÉåjÉ on particular vessels etc 6. µÉÉxÉ UÉåaÉ eÉlÉMü UÉåaÉ: mÉÉhQÕû , AÉÌiÉxÉÉU , euÉU , NûÌSï , ¤ÉiÉ ¤ÉÏhÉ
 • 16. EipÉuÉ xjÉÉlÉ: MüTüuÉÉiÉÉiqÉMüÉuÉåiÉÉæ ÌmɨÉxjÉÉlÉxÉqÉÑipÉuÉÉæ ¾ØûSrÉxrÉ UxÉÉSÏlÉÉqÉç kÉÉiÉÔlÉqÉç cÉ EmÉvÉÉåwÉhÉÉæ// ÌmɨÉxjÉÉlÉxÉqÉÑipÉuÉÉæ CirÉlÉålÉç ÌmɨÉxrÉ FkuÉïxjÉÉlÉxÉqoÉlkÉç LuÉ lÉ iÉÑ uÉiÉMüTüuÉiÉç AÉUqpMüiuÉÍqÉÌiÉ SvrÉïÌiÉ ÌmɨÉxjÉlÉ vÉoSålÉ AÉqÉÉvrÉÉå AÍpÉmÉëåiÉÈ // NOTE: UTBHAVA STHANA OF SWASA IS AAMASAYA
 • 17. Kapha kara nidanas Agni maandhyam ama, ama visha rasa dushti AVARODHA Mala of rasa (kapha )
 • 18. SAMANYA SAMPRAPTHI qÉÉÂiÉÈ mÉëÉhÉuÉÉÌWûlÉÏ xÉëÉåiÉÉÎqxÉ AÌuÉvrÉç MÑümrÉÌiÉ ……. Ch/ch/17 Here it is clearly mentioned that pranavaha srotho dushti is occuring. ie the peculiar feature is prana uparodha or prana harana.
 • 19. VISHESHA SAMPRAPTHI In Ca/ ci / 17 rÉSÉ xÉëÉåiÉÉÎqxÉ xÉqÉëÑkrÉç qÉÉÂiÉçÈMüTü mÉÔuÉïMüÈ ÌuÉwuÉYuêeÉÌiÉ xÉqÉëÑkÉÉiÉç …………… 1. Kapha pradhana 2. Characterised by: a. obstruction due to kapha. b. spreading of vata to other sites.
 • 20. Srothamsi means: 1. Pranavaha srothas 2. Udakavaha srothas 3. Annavaha srothas It is told that dushti of these srotas occurs due to vitiated kapha & vata.
 • 21. Different acharyas view : Madhukosha commentary: xÉëÉåiÉqxÉÏÌiÉ ÌWûYMüÉÌlÉÌSï¹mÉëÉhÉÉåSÉlÉuÉÉÌWûlÉÏ MüTüÈmÉÔuÉïqÉç mÉëkÉÉlÉqÉç rÉxrÉ xÉ iÉjÉÉ // Here srothas involved are Pranavaha srothas & Udanavaha srothas.
 • 22. ÌuÉWûÉrÉç mÉëM×üÌiÉqÉç uÉÉrÉÑ mÉëÉhÉÉã AjÉ MüTü xÉqrÉÑiÉÈ µÉÉxÉrÉirÉÔkuÉïaÉÉå pÉÔiuÉÉ iÉqÉç µÉÉxÉ mÉËUcɤÉiÉå // Su/ utt Vitiated vayu along with kapha tries to move up causing difficulty in respiration & produces µÉÉxÉ .
 • 23. Acc to A .H/ Ni/ 4 MüTüÉåmÉÂkÉaÉqÉlÉÈ mÉuÉlÉÉå ÌuÉwuÉaÉÉÎxjÉiÉÈmÉëÉhÉÉåSMüɳÉuÉÉÌWûlÉÏ SÒ¹èÈ…… Acc to Hemadri: aÉqÉlÉÈ_ ---- pathway ÌuÉwuÉaÉÉÎxjÉiÉÈ ------ xÉuÉïiÉÈ xuÉ qÉÉaÉïç ÌWûiuÉÉ AÌmÉ // xÉqÉliÉÉiÉç SåWûqÉç urÉÉmrÉqÉç ÎxjÉiÉÈ // Acc to sarvangasundari
 • 24. NIDANA SEVANA VATIKAM KAPHAJA VATA DUSHTI KAPHA DUSHTI VATA AGNI MANDHYAM VIMARGAGAMANA AMA SWASANA KARMA BHADITAM KAPHA OBSTRUCTION SWASAM
 • 25. mÉëÉhÉuÉWûxÉëÉåiÉÉåSÒ̹ ÌlÉSÉlÉ 1. ¤ÉrÉ 2. xÉlkÉÉUhÉÉiÉç 3. äÉÉWûÉU xÉåuÉlÉ 4. urÉÉrÉÉqÉ These nidana sevana will cause vata vriddhi.
 • 26. mÉëÉhÉuÉÉÌWûlÉÏÌiÉ mÉëÉhÉxÉq¥MüuÉÉiÉuÉWûÉlÉÉqÉç mÉëÉhÉÉZrÉ ÌuÉÍvɹxrÉ uÉÉrÉÉåÌuÉïÍvÉwOèxÉëÉåiÉÈ// Pranavahasrothomula: ¾ÒûSrÉ qÉWûÉxÉëÉåiÉxÉç Pranavahasrothodushti lakshanas- xÉ vÉoSvÉÔsÉqÉÑNèuÉxÉliÉqÉç......... which is clearly indicating swasa.
 • 27. ESMüuÉWûxÉëÉåiÉÉåSÒ̹ ÌlÉSÉlÉ 1. AÉæwhrÉÉiÉç 2. AÉqÉÉiÉç 3. pÉrÉÉiÉç 4. AÌiÉvÉÑwMüɳÉxÉåuÉlÉqÉç
 • 28. Srothodushtilakshanas ÎeÉÀûÉ iÉÉsÉÑ AÉå¹è MühOû YsÉÉåqÉ vÉÉåwÉÈ, iÉ×whÉ iÉ×whÉ In tamaka swasa ÌuÉvÉÑwMüÉxrÉ vÉÑwMü MühPû In maha swasa
 • 29. A³ÉuÉWûxÉëÉåiÉxÉç ÌlÉSÉlÉ 1. AÌiÉqÉÉ§É pÉÉåeÉlÉ 2. AMüÉsÉ pÉÉåeÉlÉ 3. AÌWûiÉ pÉÉåeÉlÉ 4. AeÉÏhÉï These nidana sevana will cause kapha aggravation
 • 30. Annavaha srotho mula sthana: • amashaya. The uthbhava sthana of swasa is amasaya so direct link with annavaha srothas. The lakshanas like avipaka , arochaka,etc can be seen in swasa also.
 • 31. mÉëÉhÉÉåSMüɳuÉÉWûÉlÉÉqÉç SÒ¹ÉlÉÉqÉç µÉÉxÉMüР̢ürÉÉ // Ca/vi/5 It means that for prana , udaka , Annavaha srothodushti same treatment is given as that of swasa.
 • 32. It is reported that : PUREESHAVAHASROTHAS. MUTRAVAHA SROTHAS. RASAVAHASROTHAS. Are involved in the pathology of swasa These specific srothodushtilakshanas are clearly seen in some of the lakshanas of swasa
 • 33. 5 TYPES OF SWASAM: 1. qÉWûÉ µÉÉxÉ 2. FkuÉï µÉÉxÉ 3. ÍNû³É µÉÉxÉ 4. iÉqÉMü µÉÉxÉ 5. ¤ÉÑSì µÉÉxÉ
 • 34. MAHA SWASA All the indriyas are affected. mÉëlɹ¥ÉÉlÉ, ÌuÉpÉëÉliÉsÉÉåcÉlÉÉ, ÌuÉvÉÏhÉïçuÉÉMç Which shows the SANGA IN PRANAVAHASROTAS. oÉ®qÉÔ§ÉuÉcÉï _ Which shows the involvement of mutra & pureeshavaha srothas
 • 35. URDHVA SWASA vsÉåwqÉÉÌuÉëiÉqÉÑZÉxÉëÉåiÉç ¢ÑükÉaÉlkÉuÉWûÉÌSïiÉÉ……. Which indicates the kapha sanga & vimargagamana of vata Vikruta aksha Which shows pranavaha srotodushti. Shushka aasya Which shows udakavahasrotodushti.
 • 36. CHINNA SWASA AÉlÉÉWû , mÉësÉÉmÉ , ÂMç , AÌSïiÉ --- Which shows the vatavahasrotodushti. mÉËUvÉÑwMüÉxrÉ --- Which shows the udakavahasrothodushti.
 • 37. TAMAKA SWASA Somewhat similar to bronchial asthma. mÉëÌiÉsÉÉåqÉqÉç ÍxÉU…………. A.H NI/SWASA Pratilomam-viparyaya kritva Here vitiated vata pushes the obstructed kapha upwards thereby resulting in sirogreeva grahana & parsvapeeta. Main srothodushti prakaras seen are kaphasanga & vayu vimargagamana.
 • 38. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASEAS Group of conditions which share a common symptom DYSPNEA ETIOLOGY Tobacco smoke ,air pollutants etc GENERAL PATHOLOGY chronic or reccurent obstruction to airflow within the lung
 • 39. COPD It includes: 1. CHRONIC BRONCHITIS. 2. ASTHMA 3. EMPHYSEMA 4. SMALL AIRWAY DISEASE
 • 40. BRONCHITIS…
 • 41. Emphysema……
 • 42. ASTHMA Etiological factors like climate ,food etc will cause the hyper responsiveness of the tracheo-bronchial tree . MECHANISM: Reflex irritation of vagal centre from nose, nasopharynx, bronchi.
 • 43. PATHOLOGY: Constiction of involuntary muscles of bronchioles and bronchi. Over production of mucus by bronchial glands. Vascular turgescence of mucus membrane.
 • 44. BIBLIOGRAPHY 1. CHARAKA SAMHITA 2. SUSRUTA SAMHITA 3. ASHTANGA HRIDAYA 4. A CLINICAL STUDY ON SWASA 5. TEXTBOOK OF KAYACHIKITSA 6. MADHAVA NIDANA 7. TEXTBOOK ON ASTHMA 8. DAVIDSON’S TEXTBOOK OF PATHOLOGY
 • 45. Thank you……….