Nieuwsbrief cd6 2 140112

515
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
515
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief cd6 2 140112

  1. 1. De beste wensen voor 2012!!!!We wensen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2012 toe, met natuurlijk vooraleen mooie Alpe dHuZes!Dit is de tweede nieuwsbrief voor de deelnemers van CAL d’HuZes, vol met nieuws enwetenswaardigheden. Lees hem goed, er staat belangrijke informatie in! Verslag tweede deelnemersbijeenkomst 16 december 2011Een wat tegenvallende opkomst deze keer, terwijl er wel een belangrijk onderwerp opde agenda stond, namelijk de sponsorwerving.Peter Beentjes verrichtte de aftrap, met als stelling dat het doel van Alpe dHuZes is:geld bijeenbrengen voor kankeronderzoek en behandeling, en dat het fietsen hetmiddel is om dat doel te bereiken.Er is inmiddels een 2e dag gepland, op de woensdag. Dit is volgens Jack niet om het geldin de eerste plaats, maar vanwege de vele heftige verhalen van mensen die niet meekonden doen, Om hen in de gelegenheid te stellen toch mee te doen.Peter besprak 3 mogelijkheden van sponsorwerving:- via het Eigen netwerk van familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s enz- via het zoeken naar sponsoring door instellingen en bedrijven- via de organisatie van evenementen, waarvan de opbrengst naar AD6 gaat.Peter illustreerde het met zijn ervaringen van vorig jaar.Sam Groen besprak vervolgens het sponsorboek. Er wordt gewerkt aan eensponsorboek, net als vorig jaar, waarin verschillende sponsorpakketten wordenuiteengezet, met oplopende sponsorbedragen, waar ook oplopende exposuretegenover staat. Dit sponsorboek moet half januari in geactualiseerde vorm klaar zijnDaarnaast is er een checklist beschikbaar, waarin staat wat de benodigde informatie isvan de sponsoren.In de sponsorbespreking kwamen een aantal ideeën naar boven: - Een goede en inspirerende actiepagina = start en voorwaarde voor sponsoring - Sponsorwerving gaat via persoonlijke benadering, en/of via de mail, en via een
  2. 2. standaard link naar je actiepagina onder al je mail - Op het Werk: bij vergaderingen melding maken van je plannen - Sponsorbrieven persoonlijk richten - Een herinnering sturen na 3 maanden - Houd een Blog bij op je actiesite - Stuur geinteresseerden af en toe een persoonlijke nieuwsbrief met je activiteiten en resultaten - Een idee is om fietsonderdelen en duikonderdelen of andere zaken uit je schuur of van zolder op marktplaats te zetten,met opbrengst naar AD6. Als je dat vermeldt krijg je er misschien meer voor - Je kunt hetzelfde doen op koninginnedag op de vrijmarkt - Een loterij opzetten, met prijsjes via middenstand, en lootjes via bevriende loterijDaarna werden de evenementen nog even langsgelopen:- De MTB Strandtoertocht 8 feb. De organisatie loopt, op de dag zelf is wel hulp nodig. De afsluiting is met een maaltijd bij Zoomers- Benefietsconcert: 28 april. Veel van de bands van vorig jaar hebben aangegeven wel opnieuw te willen optreden. Er is nog wel een dranksponsor nodig. Hiervoor moeten we naar de horecabeurs- Zaalvoetbaltoernooien in alle drie dorpen in mei- Spinningmarathon wordt dit jaar aan de lentemarkt gekoppeld- Jordy is bezig met de voorbereiding van een evenement in de Buk Buk in Heiloo, afhankelijk van biersponsor- Rob organiseert weer een baanclinic op de baan in Alkmaar- De team CAL-ers krijgen een deel van de opbrengst van de gemeenschappelijke evenementen op hun actiepagina gestortTot slot werd de website besproken. Klaas de Vos zal daar de komende weken aanwerken. Deze zal naar verwachting half januari in de lucht zijn. Het zal dezelfde site zijnals de oude, geactualiseerd. Wout Heslinga wil een filmpje monteren voor op de site,van de ervaringen van vorig jaar, waar hij Jack van dichtbij heeft gevolgd. Dit zoubijvoorbeeld ook op de tv Noord Holland kunnen Volgende deelnemersbijeenkomst 20 januari!De volgende deelnemersbijeenkomst is op 20 januari om 20.00 uur in de Bloemen. Deonderwerpen zullen zijn training en voeding, in de aanloop naar AD6, met inleidingenvan een trainingsdeskundige en voedingsdeskundige.Daarvoor zullen eerst een aantal belangrijke praktische zaken worden besproken overde sponsorwerving.En er zullen fotos worden gemaakt van degenen die er vorige keer niet waren, voor opde website. HET IS DUS BELANGRIJK DAT JE KOMT OP 20 JANUARI!!!! Zorg dat je ruimop tijd bent, we beginnen stipt om 20.00 uur! Als je niet kunt, meld je dan s.v.p. af viaeen mail naar de administratie van team CAL adm.teamcal110609@gmail.com.V Vul je actiepagina.De laatste weken hebben een aantal deelnemers om verschillende reden huninschrijving teruggetrokken, aan de andere kant zijn er ook weer enkele inschrijvingenbij gekomen. Daardoor zitten we nu op 27 deelnemers.
  3. 3. Een aantal team CAL-ers heeft zijn actiepagina nog niet ingevuld.Het gaat om Rodney van Wieringen uit team 1, Arjan Hageman uit team 3, TedBiesterbos, Bart Wierenga, en Esther van Ooijen uit team 4 en Ben Roodhuizen ennieuwkomer John Diemeer uit team 5Het wordt daarvoor de hoogste tijd! Realiseer je dat de persoonlijke actiepagina jevisitekaartje is voor je sponsorwerving! Als je niet weet hoe het moet, of heb je ermoeite mee, vraag dan even hulp van een maatje of van je teamcaptain. Meer infohierover in de vorige nieuwsbrief. Sponsorwerving: planning en hulpmiddelenHet is belangrijk om ons te realiseren dat de grote sponsors, die in aanmerking komenvoor een logo op de AD6 tenues (sponsors dus boven de 1000 euro) vóór 24 februarigeworven moeten zijn. Dat is namelijk de sluitingsdatum voor het inzenden van delogos voor die tenues bij de organisatie van Alpe d’HuZes binnen. De logo’s moeten dusuiterlijk 15 februari bij ons binnen zijn, zodat het team administratie dat allemaal goedkan regelen met de centrale organisatie.Dat betekent dat de komende maand cruciaal is voor het werven van sponsorbedrijven.We hebben de volgende hulpmiddelen:- de sponsormap.- een checklist voor de benodigde informatie.De sponsormap en de checklist zullen op 20 januari aan alle deelnemers uitgedeeldworden, en uiteraard ook online beschikbaar komen.De komende week ontvang je via de mail van Jack Burgering een bedrijvenlijst, met hetverzoek vóór 20 januari aan te geven welke bedrijven jij de komende weken actief wilgaan benaderen. De ingevulde lijsten verzamelen we dan weer zodat we op 20 januarieen goede verdeling kunnen maken, en dubbel werk kunnen voorkomen.Daarna is het dus zaak de bedrijven te gaan benaderen, en er voor te zorgen dat wevoor 15 februari zoveel mogelijk sponsorbedrijven binnenhalen! Zet je in voor team CAL d’HuZesDe voorbereiding op Alpe d’HuZes vraagt de nodige inzet van de deelnemers. Op ditmoment wordt er al veel voorbereidend werk verzet voor de communicatie, deadministratie, de organisatie van de eerste evenementen en de sponsorwerving . Dekomende maanden zullen we op alle leden van team CAL een beroep doen voor desponsorwerving en voor de organisatie van de verschillende evenementen. De strandtoertochtOp zondag 5 februari wordt door team CAL een strandtoertocht georganiseerd. Er zijnop de dag zelf de nodige helpende handen nodig. Je kunt je op deelnemersbijeenkomstop 20 januari hiervoor opgeven. Je kunt ook een mail sturen naar Rob Kramer:robirna@quicknet.nl Website en andere publiciteit team CALWebsite
  4. 4. De website van team CAL dHuZes, www.teamcal.nl is inmiddels in gereedheidgebracht. De website is de verantwoordelijkheid van het team communicatie.De website zal In de aanloop naar 7 juni als belangrijke informatiebron naar debuitenwereld gaan fungeren. Heb je informatie over een evenement of activiteit voorop de site, mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com , zodat wij het kunnenplaatsen.FacebookVoor communicatie onderling hebben we een Facebook pagina ingericht:http://www.facebook.com/pages/Team-CAL/188175964602134 Hij is ook bereikbaarvia een link op de website www.teamcal.nl . Je kunt de facebookpagina gebruiken vooronderlinge berichten over bijv. trainingstochten die je hebt gemaakt of wil maken, overactiviteiten die je met anderen wil ondernemen, of voor leuke fotos of weetjes enz. Zostaat er al het een en ander op over de Egmond-pier-Egmond. Iedere deelnemer vanteam CAL heeft toegang tot de facebookpagina. Facebook is trouwens ook voor deindividuele team CAL-er een uitstekend medium om sponsors te werven, dus zowiezoaan te raden.Slideshare.We beheren een Slideshare pagina, waarop we alle documenten die we gebruiken in deaanloop naar AD6 kunnen zetten en voor iedere deelnemer toegankelijkmaken. We zetten daar het sponsormateriaal op, de belangrijkste presentaties,krantenartikelen over team CAL enz. Je komt daar via deze link:http://www.slideshare.net/teamcal . Het beheer van Slideshare is in handen van teamcommunicatiePicasa.We hebben daarnaast ook via Picasa de mogelijkheid om alle fotos die worden gemaaktin de aanloop naar en op 7 juni te plaatsen en voor de buitenwereldzichtbaar te maken. Je komt op picasa via de volgende link:http://picasaweb.google.com/103140365044028264983, of via delink bovenaan de website van teamcal. Heb je fotos gemaakt van activiteiten en wil jedie delen, geef die dan aan het team communicatie (Peter Beentjes, Richard Stengs,Sam Groen, Klaas de vos), zodat wij het kunnen plaatsen. Je vind er bijvoorbeeld defoto’s van de spinning die deze week zijn gemaakt.KrantenWe hebben zowel met de Castricummer als het Nieuwsblad voor Castricum afgesprokendat zij onze artikelen over onze activiteiten zullen plaatsen.Zo er deze week artikelen verschenen waarin team CAL zichzelf presenteert, en waarinde strandtoertocht werd aangekondigd. Heb je zelf berichten voor de krant, meldt datdan aan adm.teamcal110609@gmail.com. Wij regelen dan de plaatsing. Je kunt zelf eenartikel schrijven, of het schrijfwerk door ons laten doen op basis van de door jouaangeleverde gegevens. Spinning in de BloemenElke week kun je op dinsdag- en donderdagavond van half 8 tot 9 uur bouwen aan jeconditie. Dinsdag is Gaston onze ’spindoctor’, donderdag is dat afwisselend Dimitri ofMarleen. Het aantal team CAL-ers dat daar zijn conditie komt opvijzelen groeit. Ben jenog niet geweest, kom ook eens proberen. Goed voor je conditie, en je leert je mede
  5. 5. team CAL-ers beter kennen! Masseren voor CAL d’HuZesThijs Punt van massagecentrum Meander in Limmen heeft een voorstel hebt gedaan omleden van team CAL tegen een gereduceerd tarief te masseren tijdens huntrainingstraject. Het tarief is voor 90 min. 25 euro, geen geld dus. Wat je er voorkunnen krijgen is sportmassage en de ervaring van Thijs als wielrenner, fitness en yogainstructeur. Als je straks volop in training bent is het een aanrader om je af en toe telaten masseren om even de spieren los te maken. Dit kan op maandag van 9.00 tot16.00 uur en dinsdag van 13.30 tot 22.00 uur. In een vraaggesprek wordt bekeken waarje aandachtspunten liggen en vandaaruit start de behandeling. Thijs is te bereiken op06-14406665 en via thijspunt@hotmail.com Heb je berichten voor de nieuwsbrief? Mail ons.Tot zover deze tweede nieuwsbrief. Heb je zelf informatie die je naar alle deelnemerswil versturen, mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com, dan nemen wij het opin de eerstvolgende nieuwsbrief.Belangrijke mailadressen en links:www.teamcal.nladm.teamcal110609@gmail.comhttp://picasaweb.google.com/103140365044028264983http://www.slideshare.net/teamcalhttp://www.facebook.com/pages/Team-CAL/188175964602134

×