Castricummer 11 feb blz 2

1,676 views
1,567 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Castricummer 11 feb blz 2

  1. 1. NIEUWS-WEEKBLAD Castricum, Bakkum, Akersloot, Limmen11 januari 2011 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 Fax 0255-518875 WWW.CASTrICUmmEr.NL 12Sander Lormans tweede in Egmond-Pier-EgmondEreprijzen voor atleten AVC Castricum - Bij de veertigste editie van de Egmond Halve Ma- rathon heeft Hilda Kibet van AV Castricum in het sterke inter- nationale veld een derde plaats behaald. Bij de mannen liep Mi- chel Butter naar een zevende plek. Opvallend waren de pres- taties van Monique Arkenbout uit Limmen. Zij won bij de vrou- wen het combinatieklassement van de mountainbikerace op za- terdag en de halve marathon op zette. Bij de vrouwen liep Hil- zondag. da Kibet een eindtijd van 1.11.45 Butter liep op de 21.1 kilometer en was daarmee de eerste Ne- een fraaie eindtijd van 1.03.13 derlandse vrouw. De Ethiopi- waarmee hij zowel een persoon- sche Meseret was met 1.11.18 lijk als ook een clubrecord in de de snelste. Ereplaatsen waren boeken zette. De wedstrijd werd er ook voor Nel Grootjen en Ria bij de mannen gewonnen door Stam. Beiden behaalden in hun Dawit Wolde uit Ethiopië die met zijn tijd van 1.00.46 een nieuw parcoursrecord op de klokken categorie een fraaie derde stek. Plusactiviteiten Monique Arkenbout wist za- terdag in de mountainbikerace een derde plek bij de vrou- Gratis grillworst Winterprogramma wen te veroveren. Deze posi- bij 4 kant-en-klare 2011 - 2012 tie bood het nodige perspec- tief om ook het combinatieklas- Breed cursusaanbod sement op haar naam te schrij- gehaktballen voor jong en oud ven. Met een fantastische halve marathontijd van 1.25.13 greep Vleeswarentrio Nog enkele de atlete van AV Castricum haar plaatsen vrij kans en wist zij dit combiklas- 100 gram mortadella sement ook winnend af te slui- Januari 100 gram schouderham www.plusactiviteiten.nl ten. Haar tijd op de 21,1 kilome- ter was ruim voldoende om in Tompoucenmaand 100 gram runderrollade Tel: 0251 - 67 18 37 haar leeftijdscategorie als snel- ste atlete het podium te beklim- samen computerlessen-creativiteit- men. Lees alles over het sportie- ve weekend langs de kust in de- e 4,99 educatief-gezondheid-hobby en ze editie van De Castricummer. vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi- Foto Michel Butter: Dick Scher- jazzfit-typen-kunstzinnige vorming- mer, Egmond-Pier-Egmond: Pe- ter Savenije, de verdwaalde fiet- persoonlijke verzorging- ser tijdens de mountainbikerace: Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251 652430 lezingen en workshops Henk Hommes.Van 12 t/m 18 januari 2012slagroomcaramelTompouce 1. Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386 50 geesterduin 39 • tel. 0251-654683
  2. 2. pagina 2 11 januari 2012 Avond-, nacht- en week- enddienst huisartsen Cas- tricum, Limmen, Akersloot COLOFON en Uitgeest Op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur en van zaterdag www.teamcal.nl 08.00 tot maandag 08.00 uur: Huisartsenpost Bever- Verschijnt woensdag wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in Beverwijk) EDITIE 12: alleen volgens telefonische CasTrICum, Bakkum, afspraak: 0251-265265. LImmEn, akErsLooT Voor spoedgevallen in Lim- men dagelijks vanaf 17.00 uur en in het weekend tel. 072- 5180618. Avond/weekenddienst apotheek Verschijnt woensdag Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel- EDITIE 13: laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. www.teamcal.nl uITGEEsT Apotheek Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou- werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur- Team CAL d’HuZes start nieuwe kantooradres: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen- seizoen met een strandtoertocht Tel. 0255-520456 Fax 0255-518875 trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170. Castricum - Team CAL d’HuZes te dragen aan de doelen van Al- Tandartsen is van start gegaan voor het pe d’HuZes. Daarnaast zullen we openingstijden: ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het nieuwe jaar van Alpe d’HuZes. ook dit jaar zullen weer de no- vrijdag van 9.00-15.00 uur weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, Een enthousiaste groep van 32 dige evenementen op touw zet- Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen. fietsers uit Castricum, Akersloot ten. De eerste is de strandtoer- Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT) aanleveren advertenties: Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak- en Limmen gaat op 7 juni de uit- tocht, en daarna volgen onder Maandag voor 15.00 uur tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag daging aan om op één dag zo andere nog een zaalvoetbaltoer- verkoop@castricummer.nl en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum vaak mogelijk de Alpe d’HuZes nooi, onze bekende spinning- verkoop@uitgeestercourant.nl Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids- op te fietsen. Zij willen daarmee marathon, en het benefietscon- advertentieverkoop: centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen sponsorgelden werven voor KWF cert, waarvan de opbrengst naar Wendi Honcoop op woensdag en vrijdag. Kankerbestrijding. Ook dit jaar het KWF gaat. De hele CAL-ge- mobiel 06-20278532 Dierenambulance worden evenementen georga- meente wordt via de plaatselijke Roos Bresgen Alarmnummer tel. 0251-215454. niseerd, waarvan de opbrengs- media weer goed op de hoogte mobiel 06-37151513 Dierenartsen Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. ten geheel naar het KWF gaan. gehouden van alle evenemen- advertentietarieven: Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. De eerste activiteit is een strand- ten en acties. Tijdens die eve- op aanvraag 0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, toertocht voor mountainbikers, nementen worden de zakelij- Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251- op zondag 5 februari. ke sponsors goed in beeld ge- aanleveren van kopij: 3155519. Een deels vernieuwd team CAL bracht. Daarnaast is het tussen- Maandag voor 12.00 uur Telefonische hulpdienst info@castricummer.nl d’HuZes is aan de slag gegaan tijds allemaal te volgen via on- info@uitgeestercourant.nl Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767. met de voorbereidingen voor het ze eigen website www.teamcal. Cliëntenplatform nieuwe Alpe d’HuZes-jaar. Eén nl. Via deze website kan ieder- redactie: Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat- Anneke Zonneveld form@gmail.com of www.cpcastricum.nl van de organisatoren van dit jaar een het team of een individue- mobiel 06-12931800 Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk is Peter Beentjes: “Vorig jaar is le deelnemer op een veilige ma- Mirjam Beevendorp Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor door 4.500 deelnemers ruim 20 nier sponsoren. Geïnteresseerde een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder- miljoen euro bij elkaar gehaald bedrijven kunnen via deze web- Directie: dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251- voor KWF Kankerbestrijding. Dit site ook contact zoeken met het Frits Raadsheer 251500. jaar is de doelstelling nog hoger, team.” mobiel 06-53951836 Sociaal Raadslieden Castricum en wil de Stichting Alpe d’HuZes Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt- Bladmanager: met zo’n 7.000 fietsers zelfs 30 Op zondag 5 februari organi- Veroni Pereboom scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen naar 0251-257157. miljoen aan sponsorgelden bin- seert team CAL d’HuZes een mobiel 06-30695175 Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week. nenhalen, die voor de volledige strandtoertocht voor mountain- Algemeen alarmnummer 112 100% aan onderzoek en behan- bikers. De start begint om 10.00 Druk: Politiebureau 0900-8844. deling van kanker wordt besteed. uur bij strandpaviljoen Zoomers. Janssen/Pers Rotatiedruk Het uiteindelijke doel is om kan- Er kunnen twee routes gereden Verspreiding en ker van een dodelijke ziekte en worden. De lange tocht gaat van bezorgklachten: chronische ziekte te maken.” Castricum aan Zee naar Cam- www.verspreidnet.nlPaul Buitenhuis gast bij Inmiddels hebben de eerste bij- eenkomsten van team CAL d’HuZes plaatsgevonden in perduin en weer terug. De af- stand hiervan is 40 km en gaat geheel over het strand. De korte Tel. 0251-674433 Centrale administratie:de 100 van Castricum sporthal de Bloemen. Daarmee is de naam van een belangrij- ke sponsor al genoemd. Net als tocht is van Castricum aan Zee naar Egmond aan Zee en terug. De afstand hiervan is 17 km en Visserstraat 10 1431 GJ Aalsmeer Tel. 0297-341900 Fax 0297-342900 Castricum - In de eerste uitzen- vorig jaar vindt de eigenaar van gaat gedeeltelijk door duin. Rob ding van 2012 van de 100 van de Bloemen het initiatief zo be- Kramer, een van de organisato- uitgave van: Castricum is huisarts Paul Bui- langrijk dat hij zijn vergaderlo- ren van het evenement: “Vorig Kennemerland Uitgevers BV tenhuis gast. Buitenhuis viert catie ter beschikking stelt voor jaar is de strandtoertocht voor de volgende maand zijn 30-jarig ju- alle bijeenkomsten van team eerste keer gehouden en vanwe- opLaGE CasTrICummEr: bileum als huisarts in Castricum. CAL. Zonder kosten, want alle ge het grote succes nu op her- 17.125 Hij heeft zich gespecialiseerd in opbrengsten van CAL d’HuZes haling. Van belang is dat het om opLaGE uITGEEsTEr burn-out problematiek en lucht- gaan voor 100% naar het KWF. een toertocht gaat en geen wed- CouranT: 5.850 wegaandoeningen. Rokers die in Bovendien stelt de Bloemen zijn strijd is. Mountainbikers van al- Let op: het nieuwe jaar van hun tabaks- spinningzaal gratis ter beschik- le niveaus zijn welkom. Het in- Nadrukkelijk maken wij u er op verslaving willen afkomen bege- king voor trainingen van de le- schrijfgeld voor de tochten is 20 attent, dat door ons in deze krant leidt Buitenhuis met de stop ro- den van team CAL. Op dins- euro en dit bedrag gaat geheel geproduceerd advertentie-, foto-, ken cursus ‘make it easy’. Ge- dag- en donderdagavond wer- naar het goede doel, de strijd te- en/of tekstmateriaal niet beschik- noeg onderwerpen voor een in- ken zij zich in het zweet. Het gen kanker. Na afloop krijgen de baar wordt gesteld aan derden. teressant gesprek, ook geschikt team gaat de komende tijd ac- deelnemers een pastamaaltijd Dus ook niet per e-mail, fotokopie voor niet-rokers. De uitzending tief op zoek naar sponsors. met consumptiebon aangebo- of anderszins zonder uitdruk- kelijke, schriftelijke toestemming is op donderdag 12 januari van Beentjes: “De teamleden zullen den bij en door strandpaviljoen van de uitgever! 21.00 tot 22.00 uur. Herhaling op de komende tijd naast hun ei- Zoomers, die dat geheel belan- zondag 15 januari van 12.00 tot gen familie, vrienden en kennis- geloos doet.” Kijk voor verdere www.CasTrICummEr.nL 13.00 uur. sen ook bedrijven in de regio be- informatie en inschrijving op de www.uITGEEsTErCouranT.nL Foto: Combi Loek Anderson. naderen, met het verzoek om bij website: www.teamcal.nl
  3. 3. pagina 4 11 januari 2012 Lezing over vrouwenlisten Castricum - Bertus Bakker, listen telkens herhaald. Ook bij- kunsthistoricus, vertelt dinsdag belse voorstellingen, zoals bij- 17 januari op boeiende wijze voorbeeld het verhaal over Sam- over mannenverleidsters en illu- son en Delila: wanneer Delila het Programma 12 jan t/m 18 jan 2012 streert dit met dia’s. haar van Samson afknipt verliest dinsdag 20.00 uur Vanaf de 15e eeuw worden in de hij zijn kracht. The Girl with the Dragon Tattoo beeldende kunst uitbeeldingen De lezing vindt van 14.00 tot van verhalen populair. Op schil- 16.00 uur plaats in De Kern aan donderdag 20.00 uur derijen en in houtsnijwerken ziet de Overtoom en is georgani- vrijdag & zaterdag 21.00 uur men vrouwen die hun gelief- seerd door het Vrouwen Con- zondag 20.00 uur maandag 18.15 uur den vernederen en in het ver- tact Castricum. Niet-leden beta- dinsdag & woensdag 20.00 uur derf storten. In de loop der eeu- len 4,00 euro entree waarbij in- The Help wen werd het thema vrouwen- begrepen koffie of thee. maandag 21.15 uur dinsdag 14.00 uur Margin Call donderdag 20.00 uur vrijdag & zaterdag 21.00 uur Moedige vrouwen in The Help zondag 20.00 uur The Help speelt zich af in de ja- wijd aan het helpen van families MI 4 – Ghost Protocol ren ‘60 in de stad Mississippi. uit het zuiden. Viola Davis, die vrijdag & zaterdag 18.30 uur In de film schittert Emma Sto- eerder genomineerd is geweest ne. Ze speelt de rol van Skeet- voor een Academy Award® (Eat New Year’s Eve er, een meisje uit het zuiden van Pray Love), schittert in de rol van vrijdag & zaterdag 18.30 uur het land die midden in de maat- Aibileen. Aibileen is de schoon- zondag 16.00 uur woensdag 20.00 uur schappij staat. Ze is net klaar maakster van de beste vriendin Nova Zembla - 3D met studeren en heeft besloten van Skeeter. Zij is de eerste die woensdag 16.00 uur om schrijfster te worden. Ze zet bereid is om met Skeeter te pra- Kuifje (NL) - 3D het leven van haar vrienden en ten. De vrienden van Skeeter en zaterdag 13.00 uur & 16.00 uur de stad Mississippi op zijn kop de rest van de zwarte gemeen- wanneer ze besluit een groep schap voelen zich ontzet en kun- zondag 13.00 uur woensdag 13.00 uur zwarte vrouwen te interviewen nen dit niet begrijpen. Alvin & The Chipmunks 3 die hun hele leven hebben ge- zaterdag & zondag 13.00 uur woensdag 13.00 uur Spotless Mind en Toon De Gelaarsde Kat (NL) 3D Nova Zembla manning wordt samengesteld is zondag 10.30 uur 2 Happy Feet 2 (NL) 3D Nova Zembla vertelt het legen- darische, waargebeurde verhaal Gerrit de Veer verliefd op Catha- rina (Doutzen Kroes). Als gro- te initiator van de ontdekkings- Hollanders bij Tea Jam zaterdag & zondag 16.00 uur van de avontuurlijke ontdek- reis besluit haar vader Plancius Bakkum - Zaterdag 14 janua- regio. Toon brengt wat hij het woensdag 16.00 uur kingsmissie van Willem Barentsz, om de bleue Gerrit mee te stu- ri om 14.00 uur begint weer een liefste speelt: onvervalste mooie Dolfje Weerwolfje dat destijds is opgetekend door ren op de expeditie van Barentsz nieuwe editie van TeaJam, dit countryliedjes. Hij neemt drie het jonge bemanningslid Gerrit en Heemskerck om te bewijzen keer met twee bijna akoestische muzikale vrienden mee: Fred van Dorpsstraat 70 • Castricum de Veer. In het 16e eeuwse Am- de liefde van zijn dochter waard korte optredens in intieme sfeer. Willigen op gitaar, JP Borgerding Tel. 0251 - 65 22 91 sterdam waarin de scheepsbe- te zijn. Als eerste speelt Spotless Mind op drums en Simon Droog op met zanger/gitarist Mark Loh- bas. Toon zal songs ten gehore mann en gitarist Daan Minder- brengen die hun oorsprong vin- Rustpunten man. Mark is het creatieve brein van de twee, hij schrijft alle num- mers. Daan voegt zijn partijen en den in Texas. Mooie ballads af- gewisseld met uptempo werk. De toegang is gratis. Castricum - Wonend in het solo’s toe. Dan speelt Toon Hol- De Tea Jam vindt plaats in het buitengebied van de gemeen- landers. Hij was al op de podia Oude Theehuys op het terrein te Castricum en in de buurt van te vinden in de vroege jaren zes- van Dijk en Duin, ingang Zee- een fiets- of wandelroute? Men- tig en is geen onbekende in de weg. sen gelegenheid bieden op het erf bij te komen, genietend van het prachtige buitengebied? Dan kan men een rustpunt inrichten. Bij kunstschilder Rob de Reus Een rustpunt ligt aan een fiets- of wandelroute waar passeren- Waardebon voor een gratis de fietsers of wandelaars kun- nen pauzeren met een drank- je met wellicht iets lekkers ‘uit schilderles tijdens open dag de streek’. Op een aantal rust- punten kunnen ook eigen agra- rische- of streekproducten te koop aangeboden worden. In sommige gevallen kan de bezoe- ker de boerderij, de beeldentuinBloes Broers op podium of een museum bekijken of di- rect een b& b-overnachting boe-’t Mirakel van Bakkum ken. Naar dit soort rustpunten is de gemeente, samen met de Stichting Rustpunt, op zoek. HetBakkum - Blues in Bakkum ont- aantal nummers van het nieuwe initiatief maakt deel uit van eenvangt de Bloes Broers zondag- repertoire. De Bloes Broers be- project dat in 2012 in het gebiedmiddag en die zijn ‘wereldbe- staan uit Herman Schoone , zang van Nationaal Landschap Laag-roemd’ in de IJmond. Op zondag mondharmonica, gitaar, Hans Holland gerealiseerd wordt. Het15 januari kan iedereen genie- Schoone, basgitaar; Marc Huis project wordt ondersteund door Regio - Atelier Rob de Reus in de groep. Het sfeervolle atelierten van het optreden in ’t Mira- in ’t Veld drums en zang; en Vin- de Provincie Noord-Holland. Uitgeest organiseert op zater- is gevestigd in het historischekel van Bakkum. Dit keer in een cent Hiemstra, gitaar en zang. dag 14 januari een open dag van gemaalgebouw aan de Meldijkkleine bezetting zodat de blues Aanvang 15.30 uur. De toegang Meer informatie over rustpunten 12.00 tot 17.00 uur. 54. Rob de Reus is onder ande-nog meer tot zijn recht komt. is gratis. ’t Mirakel van Bakkum vindt men op de website www. re bekend van het tv-programmaVeel werk is te horen van de vo- is te vinden op de Heereweg 36 rustpunt.nu. Meer specifieke Elke bezoeker ontvangt die dag Sterren op het Doek waarin hijrig jaar uitgebrachte cd/dvd ‘25 (naast de benzinepomp) in Bak- vragen kan men stellen via in- een waardebon voor een gratis Yvon Jaspers op prachtige wij-jaar Bloes Broers’, maar ook een kum. fo@rustpunt.nu. schilderles binnen een bestaan- ze portrerteerde. Foto: Jan Baay.
  4. 4. pagina 6 11 januari 2012 En nu ik!‘En nu ik!’ is een rubriek door, met en voor Castricummers. Jong en ren we heel veel over wetten enoud en alles daar tussen in. Mensen met een gewoon of bijzonder ver- omgangskunde. Natuurlijk ookhaal komen aan het woord. De rubriek wordt afwisselend geschreven gewoon Nederlands en hoofd-door: Arjen de Wit, Marie Kiebert en Ans Pelzer. Ook aan het woord rekenen. Gymnastiek en EHBO.komen in ‘En nu ik’? Stuur dan een mail naar: info@castricummer.nl. Binnenkort hebben we al EHBO examen. Het is een kleine school rijkste. Ik wil die opleiding seri- en dat is ook prettig. We moeten eus nemen en dan kan ik niet zo- vaak erg lachen om onze mentor. maar een week vrij nemen. Mo- Als we met volleyen een bal niet menteel volg ik de opleiding Me- goed slaan wordt ie helemaal dewerker toezicht en veiligheid gek. Wij komen dan niet meer bij aan het ROC kop van N.Holland van het lachen.” in Schagen. Na mijn VMBO-op- “In mijn vrije tijd ga ik naar de leiding heb ik een jaartje een op- sportschool en ik ga ook stap- leiding voor kinderopvang ge- pen. Dat doe ik vooral in Alk- volgd, maar dat vond ik niet leuk.” “De opleiding die ik nu doe vind maar omdat ik in Castricum een beetje uitgekeken ben. In Alk- maar slaap ik bij een vriendin Volop vernieuwing op ik heel leuk en uitdagend. Na dit jaar volg je twee jaar de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid of ik neem de laatste bus terug naar Castricum. Maar ik vind het ook gezellig om met vriendinnen camping De Duindoorn dan kun je de bevoegdheid krij- bij te praten en een dvd te kij- Regio - Op camping De Duin- onder andere een complete bad- gen om mensen te bekeuren. De ken. Een van de leukste dingen doorn midden in de duinen van kamer, keuken, geiser voor warm bevoegdheid om mensen te be- vind ik om lekker met vakantie te IJmuiden aan Zee vindt een stuk water en kunststof kozijnen. Op keuren is onderdeel van de be- gaan naar een warm land. Bin- vernieuwing plaats. Komen- de vaste plaats kunnen de cam- voegdheid Buitengewoon Op- nenkort ga ik met mijn moeder de maanden worden de eerste pinggasten zelf hun tuin aan- sporings Ambtenaar. Die be- naar Tunesië. Dat is een mooi nieuwe caravans geplaatst. De leggen en een schuurtje plaat- voegdheid kun je dus na- in to- land en er zijn leuke uitgaans- camping had al een deel ver- sen wat in de winter kan blij- taal- drie jaar hebben. Met deze gelegenheden. Neen, echt niet nieuwd, maar er waren nog 120 ven staan. Zo hoeft er minimaalLisan Dekker, 18 jaar, woont in opleiding kun je ook naar de po- dat ik met mijn moeder uitga! Ik kleinere plaatsen van 8x8 meter opgebouwd en afgebroken teCastricum bij haar ouders en litieopleiding gaan. De politieop- woon bij mijn ouders en met on- met daarop veel oudere cara- worden. Alle vaste plaatsen zijnvolgt een opleiding als mede- leiding is dan een jaar korter dan ze kat Woody. Mijn broer zit net vans. Sommige zijn wel 25 tot 30 voorzien van elektra- , water- enwerker beveiliging in Schagen. normaal. Het lijkt me geweldig op kamers in Amsterdam. De jaar oud en hiervoor moest een rioleringsaansluiting. De cam- om later bij de politie te werken. toekomst? Ik wil later graag in oplossing gezocht worden. ping is zoveel mogelijk autovrij“Misschien wel de mooiste week We gaan ook nu al in uniform Castricum blijven wonen. Je hebt Als nu iemand zijn plek opgeeft wat een feest is voor de kinde-van mijn leven was vorig jaar in naar school. Dan raak je er aan hier alles dicht bij. De bioscoop; of zelf graag wil vernieuwen ren. Op de camping zijn hondenFrankrijk. We hebben daar met gewend dat mensen naar je kij- een winkelcentrum een zwem- wordt de caravan vernieuwd. verboden.een hele club Castricummers ken. Op onze school hebben we bad en het strand en de zee. Het De huidige Veluwetour caravans Er zijn nog een paar vaste plaat-de Alpe d’Huez gefietst. Je fiets- een praktijkstraat. Daar oefenen is een gezellig dorp waar ik ge- worden niet meer gemaakt en sen en caravans vrij die op af-te om geld in te zamelen voor de we met acteurs allerlei situaties noeg mensen ken, maar het is daarom heeft de camping twee spraak kunnen worden bezich-kankerbestrijding. Dat was heel die je tegen kunt komen. Bijvoor- ook weer niet zo dat iedereen al- nieuwe varianten laten ontwik- tigd. Kijk voor meer informatieindrukwekkend. Je zag bijvoor- beeld iemand scheldt je uit of ze les over elkaar weet. Verder wil kelen door de firma Stekelbos. op www.duindoorn.nl, mail naarbeeld mensen met een foto- dagen je uit. Ze gooien opzette- ik nu mijn opleiding afmaken en Een stacaravan en een mini-cha- camping@duindoorn.nl of beltje van een dierbare overlede- lijk troep op straat enzovoort. Je daarna naar de politieacademie. let in de maten 7.5x3.1 meter die 0255-510773. Het adres is Bad-ne op hun fiets. Ik ben de berg moet daar dan op zien te reage- Dan wil ik als politieagent gaan beide in alle luxe voorzien door weg 40 in IJmuiden.twee keer opgefietst. Je zit wel ren. Zo leer je met allerlei situ- werken en een leuk gezin krij-stuk van het fietsen maar omdat aties omgaan. Ik loop nu stage gen. Misschien wel hier in Cas-je met elkaar bent lukt het toch.Ik haalde heel veel kracht uit diesfeer. Ik vond het echt geweldig. in Amsterdam bij de beveiliging. Daar moet je niet teveel bij voor- stellen hoor. Het is nu nog sim- tricum. Ooit wil ik ook nog wel reizen. Wat me echt heel leuk lijkt is als ik door zou kunnen Mucicstar is tien jaarJa, ik heb van tevoren wel moe-ten trainen. Dat deed ik regelma-tig met mijn vader. Dit jaar gaat pel bij de poortjes bij een zwem- bad staan en mensen vragen om een bewijs dat ze daadwerkelijk groeien naar de recherche. Mid- denin een onderzoek zitten en alles uit moeten puzzelen vind en dat wordt gevierd!het me niet lukken. Je moet geld het zwembad in mogen en oplet- ik echt een uitdaging. Moorden Castricum - Kindershowgroep heeft kunnen handhaven en deinzamelen en trainen. Daar heb ten. Daarnaast loop ik met toe- oplossen eng? Hartstikke nuttig Mucicstar bestaat tien jaar. Be- contributie betaalbaar kon hou-ik nu geen tijd voor. Nu is mijn zichthouders mee in de stad en en noodzakelijk!” gonnen in de aula van de Au- den. Dit kan ook door de vele op-nieuwe opleiding het belang- houd ook toezicht. Op school le- Ans Pelzer. gustinusschool met twintig kin- tredens waar een kleine bijdrage deren die werden begeleid op voor wordt gevraagd en het or- keyboard en vol enthousias- ganiseren van eigen activiteiten. me meezongen met de klassie- In de afgelopen jaren hebben ke Kinderen voor Kinderen num- ruim 750 kinderen bij Mucicstar mers. Bij mooi weer werd buiten gezongen, sommige voor heel gerepteerd en zette de bewo- lange tijd. Het tienjarig bestaan ners van de Smeetslaanflat hun is een jubileumshow waard vin- stoeltje op het terras om naar den wij. Dit gaat gebeuren op za- die enthousiaste kinderstem- terdag 4 februari. Er is een mati- men te luisteren. Toen ging het nee en een avondshow.” snel. Met meer dan vijftig leden werd uitgeweken naar Geester- Wie kaarten wil reserveren kan hage. Rond die tijd begonnen de mailen naar Heidi@mucicstar. repetities een andere vorm aan nl. Vanaf zaterdag 14 januari zijn te nemen. Er werd gerepeteerd de kaarten ook te koop bij Dapa- met orkestbanden en een eigen doe op het Kooiplein. De kosten zanginstallatie. Mucicstar is een zijn 5,00 euro voor volwassenen anagram van het woord Castri- en 2,50 euro voor kinderen tot 14 cum. jaar. “De show wordt geweldig Heidi van Weenen is vanaf het met Kinderen voor Kinderen re- begin de drijvende kracht ach- pertoire, Disney, musicals, top 40 ter de kindershowgroep. “Waar repertoire en Nederlandstalige we nog steeds trots op zijn is pop. Aan de show wordt meege- dat Mucicstar in al die jaren zich werkt door niemand minder dan zonder enige vorm van subsidie dj Tim Klijn van Radio 538!
  5. 5. pagina 8 11 januari 2012 Dealer harddrugs aangehouden Castricum - Vrijdag rond 22.30 uur werd een 20-jarige Alkmaar- der op de Stationsweg in Castri- cum aangehouden wegens hetBezorgdheid over bagger- dealen van harddrugs. Een agent zag hem rijden en ten hoogte van de Stationsweg stap-stort in AlkmaardermeerTwee voorlichtingsbijeenkomsten, georganiseerd door het Recreatie- te een andere persoon bij hem in. De agent vertrouwde het niet en hield hem staande.schap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de opdrachtgever voor de werk-zaamheden, hebben er niet toe kunnen bijdragen dat de bezorgdheid Na controle bleek de verdachteover de voorgenomen baggerstort in het Alkmaardermeer is afgeno- onder andere 21 wikkels hard-men. Het aantal tegenstanders is juist toegenomen en alle argumententegen de baggerstort worden hier nog eens op een rij gezet. Allereerstis gebleken dat de Saskerleidam, zonder dat daar vergunning voor nodigis, wordt opgehoogd met twee meter bagger, afkomstig uit de Zaan. In Bord ontneemt zicht drugs in zijn bezit te hebben. Hij is aangehouden wegens handel en het in bezit hebben van ver- Jammer dat het nieuwe naambord van Castricum het zicht van de fiet- dovende middelen.dit geval schijnt een melding bij de provincie te volstaan. De werkzaam- ser op het naderende wegverkeer bijna volledig ontneemt. Het bord isheden zijn inmiddels gestart en er ligt een dikke laag zwarte bagger op te vinden aan het begin van de Soomerwegh op het fietspad Zeeweg.de dam, waaruit het water in het meer loopt. Er is geen enkele indicatieover de graad van vervuiling van deze bagger en daarmee ook niet over Nico Kuijper. Absurditeit inde staat van het water dat in het meer terecht komt. Dat het water uit De Bakkerijde Zaan te zout is voor vermenging met het water van het meer staatvast. Tot het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van degemeente Castricum in werking treedt, heeft deze dam de bestemming Nog meer slib? Hou toch op! Castricum - Een zaal aange- Nog meer slib mag wel in het Uitgeestermeer! Wat moeten wij in Uit- kleed alsof je op een filmset‘industrie’. Daarna krijgt de dam de bestemming ‘natuur’ en je zou kun- geest met al die Zaanse viezigheid? Levert dat geld op voor de ge- rondloopt en vreemde muziek,nen zeggen dat men nog net van de gelegenheid gebruik heeft kunnen meente Uitgeest? Het slibdepot in Nauerna zal wel duurder zijn om te chaotische installaties van troepmaken. Het plan bestaat om het schiereiland Saskerlei, eveneens met mogen storten. Maar daar wordt het wel gezuiverd zoals het hoort. Wij en non-existentiele voorwerpen,bagger uit de Zaan, met zes hectare te vergroten. Onder de noemer zijn een recreatiegemeente met mooie natuurgebieden. Nu wordt het een spel van licht en videopro-‘natuurontwikkeling’ moet hier met behulp van bagger een moerasland- Uitgeestermeer weer de dupe van onze ambtenarij en in dit geval het jecties; dat kunnen beokers ver-schap ontstaan. Niemand is tegen het behoud van het schiereiland, een Recreatieschap. Wat zou het ze opleveren? De ene keer willen de amb- wachten in De Bakkerij. Het the-oud veeneiland, dat inderdaad tegen verdere afkalving beschermd moet tenaren een heel natuurgebied opofferen voor meer bewoning (lees: ma is Toywar. Op vrijdag 13 janu-worden. Er is echter geen enkele reden te bedenken waarom dit eiland meer opbrengst in de gemeentekas!) en deze keer dus slib in het meer! ari, de entree bedraagt twee eu-vele malen groter zou moeten worden en voor het grootste deel moet Daar waar de jachthavens al jaren hun best doen om de blauwe vlag ro. Wie opstandig speelgoed in-gaan bestaan uit bagger die niets met het oorspronkelijke veen van het te bemachtigen voor veilig en schoon zwemwater voor de recreatie. levert krijgt een euro korting. Za-eiland te maken heeft. Het gaat in feite om niets anders dan een bagger- De bedenkers van het Recreatieschap wilden wel uitleg geven in een terdag 14 januari vindt deel tweedepot midden in een natuurgebied, dat bovendien ook een provinciaal Akersloots café, het mocht wat kosten. Waarom niet in ons gemeente- van deze absurditeit plaats metaardkundig monument is. De gevolgen zijn onacceptabel. De kwaliteit huis? Zouden er dan meer kritische, verontruste Uitgeesters op af ko- diverse dj’s. De entree is danvan het water zal ernstig worden aangetast door het te zoute water dat men? Ze willen een moeras creëren voor diersoorten die daarin goed gratis.uit de bagger in het meer zal lopen. Paaiplaatsen van de snoekbaars gedijen, maar helpen we die dieren niet juist om zeep met hectaren volworden vernietigd, waardoor de visstand zal teruglopen. Bij het Sas- vervuiling? Ik herinner me dat enkele jaren geleden ook al eens slibpe-kerlei leven veel rivierdonderpadden, een beschermde soort, die daarzal verdwijnen. Er zal een flink stuk zeilwater verloren gaan en dat geeft rikelen in Uitgeest speelden. Worden wij niet stilletjes het alternatieve goedkopere slibdepot van de regio? Blijkbaar vinden wij hier veel goed! Gemeentehuisvooral problemen bij het uitzetten van wedstrijdbanen voor zeilwedstrij-den. Ook voor de recreatieve watersporter verdwijnt een geliefde vaar-, Onze gemeente vaart er vast wel bij, want dit is zover ik weet al de derde slibstort op ons grondgebied! Wie geeft hiervoor die vergunningen af...? dagje geslotenanker- en zwemplaats. Bovendien verdwijnt er een groot oppervlak voor Nu weer voor een prachtig verhullend plan om een eilandje aan te leg-waterberging, terwijl het meer de boezem is voor alle omliggende pol- gen. Grond reinigingen, dan storten om de Saskerleidam te versterken Castricum - In verband met eenders en er op andere plaatsen voor veel geld waterberging moet wor- oké, maar geen hectaren vol bagger! Bagger is bagger en heet niet voor technische aanpassing in hetden gecreëerd. Genoeg argumenten van natuurlijke, cultuurhistorische, niets zo! Je eigen viezigheid leg je niet op het bordje van je buren! Laat automatiseringssysteem is heteconomische, waterhuishoudkundige, milieutechnische, sportieve en die Zaankanters hun eigen viezigheid verwerken en niet een buurge- gemeentehuis gesloten op za-vooral ook recreatieve aard om tegen deze desastreuze plannen te zijn. meente ermee opzadelen. Nòg meer Zaans slib? Nee dank u Zaandam! terdag 21 januari. Ter compensa-Bedenk wel dat het Recreatieschap het bevorderen van recreatie als Lever het gezuiverd en wel aan! Of maak een dealtje met Facta in Am- tie hiervan is het gemeentehuisbelangrijkste taak heeft. sterdam dan maken zij er ‘gezonde’ kunstmest van! Dan maken wij daar eenmalig geopend op donder-Namens: Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische wel weer mooie eilandjes van! dagavond 19 januari van 18.00waarden in de Alkmaardermeeromgeving, Koninklijk Nederlands Water- A. Smulders. tot 20.00 uur.sport Verbond, Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging, Watersportvereni-ging Akersloot, Zaanlandsche Zeilvereniging, Zeilvereeniging De Onder-linge, Jachthaven Zonjee, Comité Alkmaardermeer, MonumentenraadCastricum, Dilvis, Horeca en Recreatiebedrijf ’t Hoorntje, Verenigdeondernemers rond het Alkmaardermeer en de omgeving, verontruste Belangstelling voor CPO projecteninwoners van de gemeente Castricum. Akersloot - Op 19 en 20 decem- ber zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor de ontwikkeling van de woningbouwplannen aan de Startingerweg. Veel geïnte- resseerde starters en doorstar- ters (50- en 65-plussers) lieten zich informeren over het plan om deze woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap [CPO] te realiseren. De gemeen- te laat Kerssens De Ruiter archi- tecten op basis van hun ervarin- gen met CPO-projecten de haal- het voorziet in tal van moge- gen zijn afhankelijk van het aan- baarheid van het plan onderzoe- lijkheden voor mensen met ge- tal kandidaten, wensen en ei- ken. Naast het zelf kunnen beïn- meenschappelijke behoeften. sen. Geïnteresseerden voor het vloeden van de keuze voor vorm, Het idee voor een hofachtige op- plan kunnen tot 16 januari viaVoorjaarsbode begin van jaar materialen en indeling van het gebouw levert deze vorm van zet van het gebouw is goed ont- vangen. Het voorlopige plan be- de website van de gemeen- te Castricum een brochure enTijdens een wandeling op 1 januari troffen wij een bloeiende narcis aan. woningbouw een groot financi- vat een vleugel van circa 28 wo- een enquêteformulier downloa-Dankzij de relatief hoge wintertemperaturen is de natuur een beetje in eel voordeel op. De locatie aan ningen voor doorstarters en een den. Voor meer informatie of hetde war. Geen ijspret en gladde wegen, maar een voorjaarsbode op de de Startingerweg en het Tulpen- tegenover gelegen vleugel van per post opvragen van een foldereerste dag van het jaar. laantje biedt veel ruimte voor in- circa 20 woningen voor starters. en/of enquêteformulier kan menFamilie Swets. dividuele wensen in het plan en Prijzen en grootte van de wonin- bellen met 072-5111393.
  6. 6. pagina 10 11 januari 2012Wat kunt u besparen in 2012?Castricum - Richard Bloedjes deze, zonder er echt naar geke-van Univé Noord-Kennemerland ken te hebben, in een uitpuilendebrengt de lezers iedere maand verzekeringsmap. U weet dat uwop de hoogte van interessante huis, auto en reis verzekerd zijn,weetjes en bruikbare tips oververschillende consumentenzaken. maar is dat voldoende? Weet u bijvoorbeeld ook de exacte voor- Lola Garcia Band in VredeburgDeze maand behandelt hij ‘moge- waarden en prijsstelling die erbij Limmen - Op zondag 15 janu- meeste stukken in de categorielijke besparingen’. horen? Kan dat niet beter of ari is er vanaf 16.00 uur een op- arrowjazz. Kenmerkend daarvoor misschien zelfs voordeliger? treden van de Lola Garcia Band is een mengeling van popmu-Het nieuwe jaar is net begonnen. in Jazz Session Club Vredeburg. ziek en jazz. De groep is ritmischHet stormt, het waait en het re- Vergelijk en pak uw voordeel De Lola Garcia Band is een ze- sterk vertegenwoordigd met eengent. Afgelopen zaterdag klonk Verzekeringen hebben de af- venmans orkest, geformeerd drummer en een percussionist.het startschot voor de mountain- gelopen jaren een behoorlijke rond zangeres Dolores die uitge- Het ontbreken van een toetsenistbikers die weer meereden met prijzenslag doorgemaakt. Het kan rust is met een geweldige stem wordt opgevangen door de com-de traditionele AGU Egmond- daardoor zo maar zijn dat u bij en een groot vocaal bereik. Het binatie van gitaar en twee bla-Pier-Egmond race. De rayon- een andere maatschappij geld repertoire is erg gevarieerd. Hoe- zers. De onontbeerlijke bas, diehoofden in Friesland beraden kunt besparen. Daarnaast kan wel de band ook jazz standards, afwisselend akoestisch en elek-zich of het deze winter nog het ook voordeel bieden om uw liefst een beetje minder beken- trisch is, completeert dit alles. Devoldoende gaat vriezen voor afzonderlijke verzekeringen in de, ten gehore brengt vallen de toegang is vrij. één verzekeringspakket ondereen Elfsteden tocht. En ik? Ik sta hypotheek aflossen. Ook daar-even stil bij de vraag: Wat kan te brengen. En dan heb ik het mee bespaart u weer op uw2012 ons financieel brengen? niet alleen over gemak. Veel ver- zekeringsmaatschappijen geven maandelijkse lasten. ‘Voel je goed met Fit4lady’Let op de kleintjes namelijk een zogenaamde pak- Meer weten?Als we de voorspellingen van het ketkorting. Natuurlijk is het moeilijk om Limmen - Januari is voor veel up en cooling down. Met lekkereNibud geloven wordt 2012 een vooruit te kijken en te voorspellen vrouwen het moment om weer muziek erbij is trainen bij Fit4la-jaar waarin we onze broekriem Een andere maandelijkse kosten- hoe dit jaar weer gaat verlopen. te gaan werken aan een gezon- dy makkelijk en leuk. De train-moeten aantrekken. Een jaar post is bijvoorbeeld uw hypotheek. Maar in deze onzekere tijden is de levensstijl. En dat kan bij Fit- sters geven persoonlijke en pro-waarin we op de kleintjes moeten Laat ook hier eens een licht overhet nooit verkeerd om even stil te 4lady. Fit4lady biedt een com- fessionele begeleiding. Zo blij-gaan letten. Ik ga deze week schijnen. Een kleine rentedaling staan bij ons huishoudboekje. plete conditie- en krachttrai- ven de deelnemers gemotiveerdproberen u met deze kleintjes kan mogelijk al behoorlijk schelen Wilt u weten wat u kunt besparen? ning in slechts 30 minuten. Spe- en werken zij aan een beterete helpen. in uw maandelijkse lasten. Kom dan eens bij ons langs. ciaal voor vrouwen. Zij trainen conditie, meer weerstand, meer Wij helpen u vrijblijvend met het met professionele en persoon- energie en een slanker en strak-Goede voornemens Vrijgekomen spaarloon vinden van de juiste besparingen. lijke begeleiding. Geen ingewik- ker lichaam.Kent u die goede voornemens? Heeft u al bedacht wat u met het Univé Noord-Kennemerland is te kelde apparaten maar een leuk Ook de stap zetten een lekker“Dit jaar moeten we echt eens saldo van uw vrijgekomen spaar- vinden in Heemskerk aan de een makkelijk trainingsprogram- bewegen? Altijd al een beterenaar onze verzekeringen kijken!” loonrekening wilt doen? Wellicht Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 ma op het moment dat het hen conditie, meer energie en eenIeder jaar krijgt u nieuwe kunt u hiermee een gedeelte van en in Limmen aan De Drie uitkomt. En met bewezen re- strakker en soepeler lichaampolisbladen. Meestal verdwijnen een lening of bijvoorbeeld uw Linden 1, tel. (072) 505 35 81. sultaat bij twee keer per week willen hebben, maar weinig vrije 30 minuten trainen. De club is tijd? Begin ook met de unieke 30 kleinschalig van opzet, heeft een minuten-training bij Fit4lady. AlleKern met pit van Kern met Pit. De jury maakt dezelfde middag bekend welke 1.000,- euro en de titel ‘Kern met Pit’. ongedwongen sfeer en is uitge- rust met apparatuur speciaal ge- vrouwen zijn welkom eens bin- nen te lopen. Fit4lady is in Lim- projecten worden toegelaten tot richt op het vrouwelijk lichaam. men gevestigd aan de Drie Lin-Akersloot - In Noord-Holland de wedstrijd. De provinciale voorronde vindt Conditietraining wordt afgewis- den 3, naast Univé. Een afspraakmogen negen bewonersgroe- De plannen moeten binnen een plaats in Hotel Van der Valk, seld met spierversterkende trai- maken voor de eerste training ofpen hun ideeën op zaterdag 14 jaar gerealiseerd worden. Als dat Geesterweg 1a, in Akersloot. De ning op veilige apparatuur van vrijblijvende kennismaking kanjanuari presenteren aan de jury lukt verdient een dorp of wijk bijeenkomst start om 13.00 uur. de hoogste kwaliteit. Uiteraard in de de studio of mail naar lim- is er ook aandacht voor warming men@fit4lady.nl.Informatiebijeenkomst vliegtuig te gaan en in hetzelfde hotel te logeren als de treinrei- zigers. Dit jaar wordt een tien-bedevaart naar Lourdes daagse busreis georganiseerd van 1 tot en met 10 juni. De ne- gende dag wordt doorgebracht in Parijs. Indien er niet voldoen- de aanmeldingen zijn voor de tiendaagse busreis, wordt de reis omgezet in een negendaagse busreis. De dag in Parijs vervalt dan. Dit is een bedevaartreis met toeristisch karakter. Een prachti- ge reis door het mooie Frankrijk. Op zondag 22 januari wordt een informatiebijeenkomst georgani- seerd over de reizen naar Lour- des. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het leven van Bernadette, het verloop van de reizen en over B Four speelt in De Balken Lourdes. De bijeenkomst begint Uitgeest - Zaterdag 14 januari deze meerstemmige muziek- om 14.00 uur in Parochie Jo- speelt B Four in live-café de Bal- stukken ontstaat een harmoni-Regio - De Lourdesgroep Haar- desgroep. Hier kunnen ook men- hannes de Doper, Amsterdam- ken. B-Four speelt allemaal her- euze liveshow waar de energielem en omstreken organiseert sen aan deelnemen die niet zo straat 59 in Haarlem. Voor ver- kenbare hits uit de afgelopen van afspat. De Balken opent haarin samenwerking met de Stich- goed ter been zijn. Voor de kof- dere inlichtingen en het aan- vijftig jaar pophistorie. Van Neil deuren om 22.00 uur. Een van deting Organisatie Limburgse Be- fer wordt gezorgd en een rolstoel vragen van een uitgebreide bro- Young tot Police en van Mod- goede voornemens van De Bal-devaarten dit jaar weer een bus-, in Lourdes is mogelijk. Vertrok- chure kan men terecht bij: Theo jo tot Elton John, Jason Mraz ken is dat de bands starten rondtrein-, en vliegreis naar Lourdes. ken wordt vanuit Haarlem met en Rina van der Veldt, tel. 023- en The Beatles. Ze hebben een de klok van 22.30 uur. Op 21 ja-Van 31 augustus tot 7 september een touringcar naar station Den 5244132 of Irene Helmond, tel. unieke eigen sound, er wordt nuari speelt Alkazar in De Bal-wordt de treinreis begeleid door Bosch, waar de Lourdestrein ver- 023-5335005. Zie ook: www. semi-akoustisch gespeeld en al- ken, op 28 januari Shoreline ende medewerkers van de Lour- trekt. Ook is het mogelijk met het lourdesgroephaarlem.nl. le vier muzikanten zingen. Door op 4 februari FBI.
  7. 7. pagina 12 11 januari 2012 Expressie speelt komedies én de prijswinnende monologen Castricum - Op 27 november komedie vol intriges en misver- sleepten Saskia Boske en Wendy standen, over vijf vrouwen in ‘t van den Brand de prijzen in de Gooi die allemaal verbonden zijn wacht op het Monologenfestival aan de succesvolle Dr. Deninga. in Amsterdam. Nu zijn deze mo- Annie M.G. Schmidt schreef de- nologen in Limmen te zien, teza- ze komedie speciaal voor konin- men met twee andere komedies. gin Juliana en haar Leidse stu- Een klein eenakterfestival door dievriendinnen. En dan is er nog één vereniging, zo zou men de de tragikomische eenakter ‘Van uitvoeringen van Expressie kun- Ostadestraat 33 IV’ waarmee nen noemen. John van Dongen auteur Aris Bremer in 1990 de regisseerde de vier stukken. Per NHCA schrijfwedstrijd won. Dit avond worden één korte kome- stuk gaat over Roos die voor het die en één monoloog opgevoerd. eerst op kamers gaat. De voor- Er is ook een matineevoorstel- stellingen vinden plaats in De ling. De stukken die worden ge- Burgerij. De toegang bedraagt speeld zijn ten eerste twee mo- 10 euro, inclusief consumptie. nologen van de Italiaanse No- Een kaartje voor de tweede uit- belprijswinnaar Dario Fo. Wendy voering kost de helft. Expressie van den Brand speelt ‘Een vrouw speelt op vrijdag 13 januari van- alleen’. In deze monoloog wordt af 20.00 uur ‘Van OstadestraatPoten booreiland vast het publiek meegesleept in het verhaal van Maria, die ogen- schijnlijk alles heeft en ‘eigen- lijk heel gelukkig’ is. Haar ver- 33 IV’ en de monoloog ‘Home sweet home’. Op zondag 15 janu- ari om 15.00 uur worden ‘Vrou- wen om Dr. Deninga’ en de mo-in de Noordzeebodem haal krijgt een dramatische wen- noloog ‘Een vrouw alleen’ opge- ding. Saskia Boske speelt het voerd. Op vrijdag 20 januari om grappige ‘Home sweet home’, 20.00 uur opnieuw ‘Vrouwen om een monoloog over een vrouw Dr. Deninga’ en ‘Een vrouw al-Bakkum - Het verplaatsen of- Maandamorgen was het einde- Noble George heeft sinds okto- die al tientallen keren haar boel- leen’. Tot slot worden op zater-tewel rigmove van het boorei- lijk zo ver; om 9.00 uur werd het ber op de locatie Q8-A naar gas tje pakte om haar man te verla- dag 21 januari vanaf 20.00 uurland de Noble George Sauva- gevaarte weggesleept. De No- geboord. Het andere booreiland ten, maar deze keer is het me- weer ‘Van Ostadestraat 33 IV’ engeau stond gepland in de nacht ble George Sauvageau is op weg tussen Bakkum en Egmond is nens. Wendy en Saskia sleep- ‘Home sweet home’ gespeeld.van 8 op 9 januari. Toen bleek naar het Duitse Continentaal Plat een zogenaamd productie-ei- ten met deze stukken een jury-dat de poten van het booreiland met behulp van drie sleepboten. land met leidingen naar de kust. prijs en twee publieksprijzen in Op www.toneelgroepexpressie.muurvast zaten in de zeebodem. Daar wacht een nieuwe klus. De Foto: Peter van Renen. de wacht op het Monologenfes- nl kunnen kaarten gereserveerd tival in Amsterdam. Wie de lach- worden of koop een kaart bij spieren wil aanzetten komt naar boekhandel Laan en bij kapsa-Gratis tanken bij Firezone en Uitgeest - Vrijdag 13 januari is de bekende weerman Piet Pau- ‘Vrouwen om Dr. Deninga’, een lon Stuifbergen in Limmen.op de foto met Piet Paulusma lusma in Uitgeest. Hij opent het nieuwe tankstation van Firezone aan de Populierenlaan 55. Tus- sen 16.00 en 17.00 uur kan iede- re klant een gooi doen naar een gratis tank brandstof. Iedereen die met twee dobbelstenen ‘dub- bel’ gooit, krijgt een gratis tank, hoogstpersoonlijk door Piet Pau- lusma zelf volgegooid. En mocht dat niet lukken, dan kan men op de foto met deze bekende Ne- derlander. Daarnaast tankt iede- re 25ste klant, die van donderdag 12 januari tot en met zaterdag 14 januari tussen 9.00 en 18.00 uur Ondernemersontbijt BNI tankt, gratis. Firezone is een lan- delijke keten van onbemande tankstations. “We staan bekend om onze lage prijzen”, vertelt Pe- Regio - Op dinsdag 17 janua- ters wereldwijd, waarvan 110 ac- ter Groen, directeur van Firezo- ri vindt de bezoekersdag plaats tief in Nederland. BNI Chapter ne. “Naast kortingen houden we voor ondernemers uit de gehe- Alkmaar Victorie telt momenteel ook regelmatig ludieke acties. le regio Alkmaar van BNI Chap- 26 lokale en regionale onderne- De dobbelsteen-actie is daar een ter Alkmaar Victorie. De ontbijt- mers. Zij vormen dit nieuwe za- goed voorbeeld van.” bijeenkomst vindt plaats tussen kelijke netwerk dat op een ge- 7.00 en 9.00 uur. Ondernemers structureerde wijze een relatie uit de regio zijn welkom om ken- opbouwt om voor elkaar aanbe-Alzheimer Midden-Kennemerland Op korte termijn wordt gezocht naar een bestuurslid voor belan- nis te maken met de leden van Chapter Victorie, met andere on- velingen te genereren. Behalve de structuur kenmerkt BNI zichop zoek naar nieuwe bestuursleden genbehartiging van patiënten en hun omgeving. Het bestuur ver- dernemers en met BNI. Het ont- bijt vindt plaats in het Fletcher door de branchebescherming waardoor per beroepscatego-Regio - Alzheimer Nederland is is sinds 2007 actief en heeft in- gadert zes á acht keer per jaar. Hotel in Heiloo. rie slechts één vertegenwoordi-een vereniging voor de beharti- middels een flink netwerk en Het gaat om vrijwilligerswerk dat ger lid kan zijn. Het chapter Vic-ging van patiëntenbelangen en naamsbekendheid opgebouwd. u veel voldoening kan geven, sa- BNI staat voor Business Network torie Alkmaar heeft nog een aan-stelt zich als doel bij te dragen Belangrijke activiteiten zijn: Het menwerking met enthousiaste International en het is een zake- tal branches voor ondernemersaan de verbetering van de kwa- Alzheimer Café (trefpunt voor medebestuursleden, een open lijke en professionele netwerk- in de zakelijke dienstverleningliteit van leven van mensen met mensen met dementie en hun contact waarbinnen veel moge- organisatie die primair tot doel , industrie en wellness lifestyle-dementie en hun naaste omge- mantelzorgers), belangenbehar- lijk is en de gebruikelijke ver- heeft om hoogwaardige zake- branche die zij graag willen le-ving. tiging, optreden als spreekbuis goedingen, zoals reiskosten en lijke aanbevelingen te genere- ren kennen om te kunnen aan-De afdeling Midden-Kennemer- van de doelgroep en versprei- andere onkosten. Voor informa- ren voor elkaar. Op dit moment bevelen in hun netwerk. Kijk ookland omvat de gemeenten Be- ding van informatie over de- tie kan men contact opnemen is BNI ’s werelds meest succes- op www.bnivictorie.nl. Deelnameverwijk, Castricum, Heemskerk, mentie. www.alzheimer-neder- met H. Smit, tel.: 0251 655695 of volle organisatie in z’n soort, met aan de bijeenkomst kost 15,00Uitgeest en Velsen. Het bestuur land.nl/midden-kennemerland. henk.eri.smit@planet.nl. meer dan 5.000 actieve chap- euro voor het ontbijt.

×