Pentaksiran

7,530 views
7,219 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
324
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentaksiran

 1. 1. ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PS
 2. 2. PENTAKSIRAN <ul><li>Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui </li></ul><ul><li>APA yang murid TAHU </li></ul><ul><li>APA yang murid BOLEH BUAT </li></ul><ul><li>APA yang murid BOLEH AMALKAN </li></ul>
 3. 3. PENTAKSIRAN <ul><li>Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui </li></ul><ul><li>APA yang murid TAHU </li></ul><ul><li>APA yang murid BOLEH BUAT </li></ul><ul><li>APA yang murid BOLEH AMALKAN </li></ul>
 4. 4. Ujian Respons Markah / Gred
 5. 5. Ujian Respons Markah / Gred Beri makna kepada markah / gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai Pertumbuhan
 6. 6. PS Pentaksiran Sekolah PP Pentaksiran Pusat PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum PPsi Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS
 7. 8. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Mengukur kebolehan semula jadi ( innate ability ) dan kebolehan yang diperoleh ( acquired ability ) Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran <ul><li>Tidak berjadual, </li></ul><ul><li>Dicadangkan kepada semua murid </li></ul><ul><li>Tidak berjadual </li></ul><ul><li>Tidak diwajibkan untuk semua murid </li></ul>PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai <ul><li>UJIAN APTITUD </li></ul><ul><li>Aptitud Umum </li></ul><ul><li>Aptitud Khusus </li></ul>INVENTORI PERSONALITI <ul><li>LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif </li></ul><ul><li>Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan </li></ul><ul><li>Pelaporan secara deskriptif dan individu </li></ul>
 8. 9. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aktiviti Kokurikulum Aktiviti Jasmani Sukan Kesihatan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) <ul><ul><li>Penjagaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesihatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Diet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebersihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Amalan </li></ul></ul><ul><ul><li>BMI </li></ul></ul>Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah Aktiviti Ekstra Kurikulum
 9. 10. PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.
 10. 11. Format & tugasan (LP) Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif Dilaksana di sekolah Ditaksir oleh guru mata pelajaran Tugasan berbeza setiap tahun Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung Skor berdasarkan Rubrik pemarkahan (LP) Pemantauan & penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard 1 6 7 2 4 8 PENTAKSIRAN PUSAT PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT 5
 11. 12. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
 12. 13. Assessment for learning Sepanjang P & P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Report Assessment of learning Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi Report Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan Proses Pembentukan Proses Merumuskan What QA Why How When What When Why How QA Pentaksiran SUMATIF Pentaksiran FORMATIF
 13. 14. Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard PENTAKSIRAN
 14. 15. Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan ( growth )murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard Rujukan Standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier ) Rujukan Kriteria Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh Rujukan Norma
 15. 16. Pentaksiran Rujukan Standard <ul><li>Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard </li></ul><ul><li>Taburan markah / gred tidak ditetapkan </li></ul><ul><li>Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan </li></ul><ul><li>Markah / Gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat </li></ul><ul><li>Kedudukan / Rank dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran </li></ul><ul><li>Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan </li></ul>
 16. 17. STANDARD DI NEGARA LAIN <ul><li>NSW HSC </li></ul><ul><li>- Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dijangkakan dicapai oleh murid selepas sesi p&p </li></ul><ul><li>- Tahap pencapaian pengetahuan, kefahaman dan kemahiran </li></ul><ul><li>US New Standards Project </li></ul><ul><ul><li>- Apa yang murid patut tahu dan boleh buat </li></ul></ul><ul><li>Victoria’s CSF </li></ul><ul><li>- Benchmark pencapaian murid yang boleh diukur </li></ul>
 17. 18. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid PENTAKSIRAN
 18. 19. BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD <ul><li>Perlu Standard Prestasi </li></ul>
 19. 20. Ciri-ciri Standard Prestasi <ul><li>Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran </li></ul><ul><li>Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran </li></ul><ul><li>(Imej holistik) </li></ul><ul><li>Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens </li></ul><ul><li>Standard yang boleh ditaksir dan dicapai </li></ul><ul><li>Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk </li></ul><ul><li>Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran </li></ul>
 20. 21. Band <ul><li>Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu </li></ul><ul><li>Disusun secara hierarki </li></ul><ul><li>Digunakan untuk tujuan pelaporan </li></ul><ul><li>Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6 </li></ul>
 21. 22. STANDARD PRESTASI
 22. 23. STANDARD PRESTASI (Performance Standard)
 23. 24. Band 1 : Tahu <ul><li>Band 1 adalah pada peringkat murid-murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas </li></ul><ul><li>Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari </li></ul>
 24. 25. Band 2 : Tahu dan Faham <ul><li>Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu </li></ul>
 25. 26. Band 3 : Tahu, Faham dan Boleh Buat <ul><li>Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi </li></ul>
 26. 27. Band 4 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab <ul><li>Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik </li></ul>
 27. 28. Band 5 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Terpuji <ul><li>Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif </li></ul>
 28. 29. Band 6 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Mithali <ul><li>Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, bersikap positif dan berupaya menjadi contoh </li></ul>
 29. 30. Rumah Band Standard Deskriptor Evidens 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat
 30. 31. PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1
 31. 32. CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK Band 6 T&F&BBM Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Band 5 T&F&BBT Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Band 4 T&F&BB Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing , penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Band 3 T&F&B Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik , penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Band 2 T & F Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Band 1 T Tahu pengetahuan asas matematik
 32. 33. CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI Band 6 T&F&BBM Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat untuk kesejahteraan Band 5 T&F&BBT Menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan mempamerkan tanggungjawab kendiri Band 4 T&F&BB Tahu, faham dan boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan untuk melakukan pergerakan dan aktiviti yang dapat mengekalkan dan meningkatkan kemahiran dan kecergasan Band 3 T&F&B Tahu, faham dan boleh mengembangkan pengetahuan dan kebolehan dalam kemahiran pergerakan dan kecergasan mengikut konsep pergerakan dan konsep kecergasan Band 2 T & F Tahu dan faham melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal berkaitan kecergasan Band 1 T Tahu melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal
 33. 34. CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU Band 6 T&F&BBM Berbincang untuk menyampaikan maklumat atau pendapat . Membaca bahan bacaan secara ekstensif. Menulis ulasan daripada pelbagai bahan bacaan . Band 5 T&F&BBT Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula . Membaca dan menaakul pelbagai bahan. Menghasilkan penulisan dan mengedit hasil penulisan . Band 4 T&F&BB Memberi respons terhadap maklumat yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi Band 3 T&F&B Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis Membaca bahan bacaan secara mekanis . Band 2 T & F Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. Band 1 T Mengetahui asas mendengar , bertutur, membaca dan menulis
 34. 35. CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB Band 6 T&F&BBM Menggunakan bahasa Arab mengikut kaedah tatabahasa dan situasi yang betul. Band 5 T&F&BBT Mendengar, menyebut dan membezakan ayat yang didengar dengan betul. Membaca dan menulis ayat dengan betul. Band 4 T&F&BB Memberi respons terhadap ungkapan ( عبارات ) yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situsasi. Band 3 T&F&B Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis. Membaca dan membezakan sebutan bacaan. Band 2 T & F Mengetahui, memahami dan membezakan perkara yang didengar, disebut dan ditulis. Band 1 T Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis
 35. 36. Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan Band Pernyataan Standard Tahun 1 2011 Tahun 2 2012 Tahun 3 2013 Tahun 4 2014 Tahun 5 2015 Tahun 6 2016 6 B6 D E D E D E D E D E D E 5 B5 D E D E D E D E D E D E 4 B4 D E D E D E D E D E D E 3 B3 D E D E D E D E D E D E 2 B2 D E D E D E D E D E D E 1 B1 D E D E D E D E D E D E
 36. 37. CONTOH Band Standard Deskriptor Evidens B1 (Bahasa Melayu) D1 D1E1 D1E2 B1 (Matematik) D1 D2 D1E1 D1E2 D2E1 B1 (Pendidikan Moral) D1 D2 D3 D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3
 37. 38. Peranan Standard Prestasi dalam PS Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Pemulihan MULA
 38. 39. Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran Mengubahsuai strategi pengajaran Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar 1 2 3 4 PENTAKSIRAN SEKOLAH
 39. 40. Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara PERANAN GURU DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH
 40. 41. Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH
 41. 42. CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh A Kesediaan dan kemahiran guru melaksanakan PBS <ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>Pemantauan </li></ul><ul><li>Pementoran </li></ul><ul><li>Pengesanan </li></ul><ul><li>Penyelarasan </li></ul>C Integriti guru diragui <ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>Penerangan </li></ul><ul><li>Automasikan </li></ul><ul><li>pelaporan </li></ul>B Guru rasa terbeban dengan tugas ‘ tambahan’
 42. 43. Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran PENJAMINAN KUALITI
 43. 44. Penambahbaikan UPSR 1 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum .
 44. 45. Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah Dilaksana kan oleh LP seperti UPSR sekarang Peperiksaan Pusat 60% BM BI M’MATIK SAINS BC BT Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif Pentaksiran Pusat Kerja Kursus Projek Lisan UJIAN APTITUD 40% PAJSK Pentaksiran Psikometrik

×