คำำชี้แ จง :1. สือ กำรสอนชุด นี้ จะแสดงเมื่อ คลิก เมำส์ล งบนสไลด์   ่  เท่ำ นั้น ทัง นี้เ พือ ต้อ งกำรให้ผ ู้เ รีย นสำม...
สื่อ กำรเรีย น  กำรสอนวิช ำภำษำอัง กฤษ   พื้น ฐำน     โดสำำ หรับิม ำ เรีย ำ ยเจริญ ที่ ขครูช ุต นัก คล้นช่ว งชั้น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเรีย...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเร...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเร...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเรีย...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                    ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                   โรง...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                   โรง...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเรีย...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                    ุ                   ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                    ุ                   ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                    ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเร...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                    โ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                   โรงเร...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเร...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                   โรงเ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                   โรงเ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                  ุ                  โรงเรีย...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โรง...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                   โรง...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                    ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                   ุ                    ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย นสำ...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                 ุ                 โรงเรีย น...
ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร                    ุ                   ...
ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร     โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ     Quiz        ...
ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร  โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ    วิธ ีแ ก้          ...
ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร  โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ   แสดง   ภำพ   ก่อ น   แก้ไ...
ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ       Game          ...
ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร    โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ  คลิก อ่ำ น ! ก่อ น     ...
ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำรโรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ               Game & Car...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

present simple tense and past simple tense

1,902 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

present simple tense and past simple tense

 1. 1. คำำชี้แ จง :1. สือ กำรสอนชุด นี้ จะแสดงเมื่อ คลิก เมำส์ล งบนสไลด์ ่ เท่ำ นั้น ทัง นี้เ พือ ต้อ งกำรให้ผ ู้เ รีย นสำมำรถควบคุม ้ ่ กำรเรีย นรูส อ ด้ว ยตนเองได้ว ำ จะเลือ กเรีย นหัว ข้อ ้ ื่ ่ เรือ งใด ่2. เมือ ต้อ งกำรฟัง เสีย งภำษำอัง กฤษจำกเจ้ำ ของ ่ Enter ภำษำ ให้ผ ู้เ รีย นคลิก ปุม เสีย ง ่ ซึง จะอยูใ นแต่ล ะหน้ำ ของสไลด์ ่ ่3. เมือ อ่ำ นหน้ำ หลัก จบ ให้ค ลิก ปุม ่ ่ เพื่อ เข้ำ สูบ ท ่ เรีย น4. ให้ค ลิก ปุม ่ เพื่อ ดูห น้ำ ต่อ ไป หลัง จำกเรีย นรูบ ท ้ เรีย นในแต่ล ะหน้ำ จบแล้ว
 2. 2. สื่อ กำรเรีย น กำรสอนวิช ำภำษำอัง กฤษ พื้น ฐำน โดสำำ หรับิม ำ เรีย ำ ยเจริญ ที่ ขครูช ุต นัก คล้นช่ว งชั้น สุ 3 ย ครูช ำำมัธ ยมศึก ษำปีท ี่ 3 น ชั้น นำญกำร โรงเรีย สำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ Enter
 3. 3. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ท ค ำด ี่ หวัง : ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง นัก เรีย นสำมำรถ นำำ Pre-Test / Post-Test โครงสร้ำ งของ เนื้อ หำบท เรีย น Present and Past แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ simple tense
 4. 4. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Pretest ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Posttest Pre-Test / Post-Test Present and Past simple tense เนื้อ หำบท เรีย น คลิก เพื่อ ทำำ แบบทดสอบก่อ น แบบฝึก หัด เรีย น / หลัง เรีย น Game & Cartoon คลิก เพื่อ อ่ำ น วิธ ีแ ก้ป ัญ หำอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ ก่อ นเปิด แบบฝึก หัด มำทำำ
 5. 5. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ PRESENT E SIM PLE TENS ผลกำรเรีย นรู้ PAST ที่ค ำดหวัง SIMPLE TENSE Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 6. 6. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง PRESENT Pre-Test / Post-Test SIMPLE TENSE SIMPLE TENSE เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 7. 7. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoon คลิก เลือ กหัว ข้อ ที่ต อ งกำรศึก ษำ ้อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 8. 8. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ โครงสร้ำง ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง ประโยค Pre-Test / Post-Test S + V.1 เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด ประธำน กริย ำเติม S Game & Cartoon เอกพจน์ หรือ ESอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 9. 9. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ 1. หลักกำรเติม s และ es คำำ กริย ำที่ลงท้ำ ยด้วำ s, ss, sh, ที่คำำกริย ย ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง ch, x, หรือ o ให้เ ติม es Pre-Test / Post-Test ตัว อย่ำ ง pass passes เนื้อ หำบท go goes เรีย น แบบฝึก หัด catch catches Game & Cartoon push pushesอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 10. 10. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ 2. กริย ำที่ล งท้ำ ยด้ว ย y และ หน้ำ y เป็น พยัญ ชนะ ให้เ ปลีย น ่ y เป็น i แล้ว จึง เติม es ผลกำรเรีย นรู้ Ex. cry – cries ที่ค ำดหวัง try – tries Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น ยกเว้น : ถ้ำ กริย ำนัน หน้ำ y เป็น สระ ้ แบบฝึก หัด ให้เ ติม s ได้เ ลย Game & Cartoon Ex. play – playsอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ stay – stays
 11. 11. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ประโยค บอกเล่ำ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Subject + Verb 1 (s,es) Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 12. 12. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ โครงสร้ำ งประโยคบอกเล่ำ Subject + V1 ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง I, You, Pre-Test / Post-Test We, They, Tom and Jason, + V1 เนื้อ หำบท The children เรีย น แบบฝึก หัด He, She, It, Anna + V1 (s, es) Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 13. 13. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโยค บอกเล่ำ ผลกำรเรีย นรู้ She watches TV ที่ค ำดหวัง every night. Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด He plays basketball Game & Cartoon every day.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 14. 14. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโยค บอกเล่ำ They play volleyball two ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง times a week. Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น I go skateboarding แบบฝึก หัด Game & Cartoon three hours a day.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 15. 15. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Negative (ประโยค Pre-Test / Post-Test ป ฏิเสธ ) เ สธ เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Subject + do/does + not + Verb 1 Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 16. 16. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ โครงสร้ำ งประโยคปฏิเ สธ Subject + do /does +not+ V1 ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test I, You, We, + do not (don’t) They, + V1 เนื้อ หำบท John and Jam, + Completion เรีย น The children แบบฝึก หัด He, She, It, + does not (doesn’t) Game & Cartoon Mary + V1 + Completionอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 17. 17. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโยค Negative ( ปฏิเ สธ ) He does not (doesn’t) ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test walk to school. เนื้อ หำบท เรีย น You do not play แบบฝึก หัด basketball every day. Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 18. 18. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโยค Negative ( ปฏิเ สธ ) I do not enjoy exercising. ผลกำรเรีย นรู้ I like surfing the Internet. ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น We do not แบบฝึก หัด meet our friends Game & Cartoon at the mall .อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 19. 19. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Question Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท (ประโยคคำำ ถำม?) เรีย น แบบฝึก หัด Do / Does + Subject + Verb 1 ? Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 20. 20. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ โครงสร้ำ งประโยคคำำ ถำม Do / Does + Subject + Verb 1 ? ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง I, You, We, They, Pre-Test / Post-Test Do John and Jam, study The children ? เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoon Does he, she, it, Mary run ?อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 21. 21. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Question (ประโยค คำำ ถำม) Do you like to eat fruit? ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test Yes, I do. เนื้อ หำบท My mom เรีย น always says it is a แบบฝึก หัด good Game & Cartoon source of vitamins.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 22. 22. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Question (ประโยค คำำ ถำม) I play it every How often Sunday. ผลกำรเรีย นรู้ do you ที่ค ำดหวัง play golf? Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 23. 23. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Question (ประโยค คำำ ถำม) I’m always afraid of Why are you flying. ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง nervous? Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 24. 24. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ สรุป ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง โครงสร้ำ ง Pre-Test / Post-Test บอก ประโยค ำ ถำม ปฏิเ สธ คำ เนื้อ หำบท เรีย น เล่ำ แบบฝึก หัด He works He does not work Does he work? She works She does not work Does she work? Game & Cartoon It works It does not work Does it work? Jane works Jane does not work Does Jane work ?อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 25. 25. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ สรุป โครงสร้ำ ง ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง ประโยค (ต่อ ) Pre-Test / Post-Test บอก ปฏิเ สธ คำำ ถำ เนื้อ หำบท เล่ำ ม เรีย น You work You do not work Do you work? แบบฝึก หัด They work They do not work Do they work? We work We do not work Do we work? Game & Cartoon I work I do not work Do I work ?อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 26. 26. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 27. 27. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Simple Present Tense ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง 2. กำรกระทำำ 1.เหตุก ำรณ์ท ี่เ ป็น จริง Pre-Test / Post-Test ซึง กระทำำ เป็น ประจำำ ่ เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด The sun rises He usually Game & Cartoon in the east. gets up earlyอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 28. 28. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Simple Present Tense ผลกำรเรีย นรู้ 3. กริย ำแสดง ที่ค ำดหวัง ควำมชอบไม่ช อบ Pre-Test / Post-Test 4. กริย ำทีบ ่ง ภำวะ ่ เนื้อ หำบท บัง คับ ไม่ไ ด้ เรีย น love , like , dislike, แบบฝึก หัด hate, want She loves We hear a loud noise Game & Cartoon red roses.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 29. 29. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ 5.ใช้ก ับ adverbs of time ต่อ ไปนี้ ผลกำรเรีย นรู้ always occasionally seldom ที่ค ำดหวัง often frequently usually Pre-Test / Post-Test never sometimes generally เนื้อ หำบท เรีย น once a week twice a month every year every week แบบฝึก หัด every day every night Game & Cartoon three times a yearอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 30. 30. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ She usually reads ผลกำรเรีย นรู้ an English book. ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น He goes to แบบฝึก หัด Phu - Ket every month. Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 31. 31. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test PAST เนื้อ หำบท SIMPLE TENSE เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 32. 32. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoon คลิก เลือ กหัว ข้อ ที่ต อ งกำรศึก ษำ ้อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 33. 33. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ โครงสร้ำ ง ประโยค ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง S + V.2 Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoon ประธำน กริย ำเติมอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ ทุก รูป ed กลับไป5หัวข้อหลัก
 34. 34. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ กริย ำช่อ งที่ 2 : ผลกำรเรีย นรู้ มี 2 ชนิด ที่ค ำดหวัง 1. กริยำปกติ (regular verbs) Pre-Test / Post-Test ซึงจะเติม -ed ท้ำยคำำ ่ เนื้อ หำบท กริยำช่องที่1 เรีย น เพื่อทำำให้เป็นกริยำช่อง แบบฝึก หัด need ที่2 needed Game & Cartoon play playedอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 35. 35. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ กริย ำช่อ งที่ 2 (ต่อ ) 2. กริยำไม่ปกติ (irregular ผลกำรเรีย นรู้ verbs) ที่ค ำดหวัง ซึงจะเปลียนรูปจำกกริยำ ่ ่ เ ช่องที่ 1 ไปเป็น Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท ช่ กริยำช่องที่ 2 โดยไม่มี ) eat ate (กิน เรีย น น หลักกำรที่แน่นอนran (วิ่ง ) run แบบฝึก หัด go went (ไป) Game & Cartoon sleep slept (นอน)อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 36. 36. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโ บอกเล่ำ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง ยค Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Subject + Verb 2 (ed) Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 37. 37. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโยค บอกเล่ำ He gave her ผลกำรเรีย นรู้ some flowers ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test a minute ago. เนื้อ หำบท เรีย น She went แบบฝึก หัด shopping Game & Cartoon yesterday.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 38. 38. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ประโยค บอกเล่ำ They looked at ผลกำรเรีย นรู้ fireworks ที่ค ำดหวัง yesterday. Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น John and Lisa แบบฝึก หัด bought a new dog two days Game & Cartoon ago.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 39. 39. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Negative ( ประโยค ป ฏิเสธ ) เ สธ Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Subject + did + not +Verb 1 Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 40. 40. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Negative (ประโยค ปฏิเ สธ) He did not (didn’t) ผลกำรเรีย นรู้ walk to school. ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น She did not แบบฝึก หัด play basketball every day. Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 41. 41. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Negative (ประโยค ปฏิเ สธ) I did not listen to ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง music last Sunday. Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น They did not แบบฝึก หัด go swimming yesterday. Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 42. 42. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Question Pre-Test / Post-Test (ประโยคคำำ ถำม ?) (ประโยคคำำ ถำม ) เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Did + Subject + Verb 1 ? Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 43. 43. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Did he play the piano yesterday ? ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท Yes, he did. เรีย น แบบฝึก หัด No, he didn’t. Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 44. 44. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Were you a teacher ? ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Yes, I was. Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 45. 45. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Where did they go last week ? They went ผลกำรเรีย นรู้ camping. ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 46. 46. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ สรุป โครงสร้ำ ง ผลกำรเรีย นรู้ ประโยค บอก ปฏิเ สธ คำำ ถำ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เล่ำ ม เรีย น He worked He did not work Did he work? แบบฝึก หัด She worked She did not work. Did she work ? It worked It did not work. Did it work ? Game & Cartoon Jane worked Jane did not work. Did Jane work ?อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 47. 47. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ สรุป โครงสร้ำ ง ผลกำรเรีย นรู้ ประโยค (ต่อ ) ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test บอก ปฏิเ สธ คำำ ถำ เนื้อ หำบท เรีย น เล่ำ ม You walked You did not walk Did you walk? แบบฝึก หัด They walked They did not walk Did they walk? Game & Cartoon We walked We did not walk Did we walk? I walked I did not walk Did I walk ?อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 48. 48. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test เนื้อ หำบท เรีย น แบบฝึก หัด Game & Cartoonอ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่ กลับไป5หัวข้อหลัก
 49. 49. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Past Simple Tense 1. ใช้ก ับ กำรกระทำำ ที่เ กิด ขึ้น และสิ้น สุด ลงใ ผลกำรเรีย นรู้ มีค ำำ บอกเวลำดัง นี้ ที่ค ำดหวัง Pre-Test / Post-Test yesterday, last night ( week, month ,year) เนื้อ หำบท 1999. ago , in เรีย น They came to see me last Monday. แบบฝึก หัด Game & Cartoon I did my homework yesterday.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 50. 50. ครูช ต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร ุ โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ ้ Past Simple Tense (ต่อ ) ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง 2. ใช้ก ับ กำร กระทำำ เป็น นิส ัย Pre-Test / Post-Test หรือ เคยปฏิบ ัต ใ นอดีต ิ เนื้อ หำบท แต่ป ัจ จุบ น ไม่ไ ด้ท ำำ แล้ว ั เรีย น แบบฝึก หัด Nid lived in Bangkok when she was young. Game & Cartoon I always played tennis when I was a student.อ่ำนคำำชี้แจงวิธีใช้สอนี้ ื่
 51. 51. ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ Quiz ชุด ชุด PRESENT SIMPLE เลือ กตอบ ม คำำ เติ TENSE PAST ชุด ชุด SIMPLE เลือ กตอบ ม คำำ เติ TENSEเพื่อ อ่ำ นวิธ ีแ ก้ป ัญ หำก่อ นเปิด แบบฝึก หัด มำทำำ Game & Cartoon กลับ สู่ หน้ำ หลัก
 52. 52. ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ วิธ ีแ ก้  มีแ ถบดัง ภำพขึ้น มำฟ้อ ง ให้ค ลิก ขวำไปบน ปัญ หำ แถบดัง กล่ำ ว  คลิก เลือ ก เมื่อ เปิด Allow Blocked Content……… แบบฝึก หัด คลิก เพื่อ ดูภ ำพ ผลลัพ ธ์ก ่อ น/หลัง  คลิก yes กำรแก้ป ัญ หำPre-Test / Post-Test กลับ ไป Game & Cartoon กลับ สู่ แบบฝึก หัด หน้ำ หลัก
 53. 53. ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ แสดง ภำพ ก่อ น แก้ไ ข แสดง ภำพ หลัง แก้ไ ขPre-Test / Post-Test กลับ ไป Game & Cartoon กลับ สู่ แบบฝึก หัด หน้ำ หลัก
 54. 54. ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ Game คลิก อ่ำ น ! ก่อ น เล่น เกมHangman.exe คลิกเมื่อต้องกำร เล่นเกม Cartoon “POOH” คลิกเมื่อต้องกำร ดูกำร์ตูน Game & Cartoon กลับ สู่ หน้ำ หลัก
 55. 55. ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำร โรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ คลิก อ่ำ น ! ก่อ น เล่น เกมหรือ ดูก ำร์ต น ู มื่อ คลิก ไปที่เ กมหรือ กำร์ต น แล้ว จะมีห น้ำ ต่ำ งขึ้น มำแจ้ง ูดัง ภำพข้ำ งล่ำ ง จะต้อ งคลิก ปุ่ม OK เพือ สั่ง ให้เ ปิด งำน ่ Game & Cartoon กลับ สู่ หน้ำ หลัก
 56. 56. ครูช ุต ิม ำ คล้ำ ยเจริญ สุข : ครูช ำำ นำญกำรโรงเรีย นสำยนำ้ำ ผึ้ง ในพระอุป ถัม ภ์ฯ Game & Cartoon กลับ สู่ หน้ำ หลัก

×