Maya

823 views
714 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maya

 1. 1. ‫י‬‫נגב‬ ‫שראמקו‬2,‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫רבעוני‬ ‫דוח‬ ‫ליום‬30‫בספטמבר‬2010 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫תמצית‬)‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬(
 2. 2. 2 ‫נגב‬ ‫ישראמקו‬2 ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫ליום‬30‫בספטמבר‬2010
 3. 3. 3 ‫ישרא‬‫נגב‬ ‫מקו‬2,‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫השו‬ ‫של‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬‫השותפות‬ ‫ענייני‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫הכללי‬ ‫תף‬‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫תשעה‬‫חודשים‬‫ש‬‫ה‬‫סתיימ‬‫ה‬‫ביום‬30‫בספטמבר‬2010 ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫דירקטוריון‬-‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫ישראמקו‬‫בע‬"‫מ‬,‫על‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבד‬ ‫ענייני‬ ‫מצב‬‫נגב‬ ‫ישראמקו‬2,‫מוג‬ ‫שותפות‬‫בלת‬)‫להלן‬" :‫השותפות‬"(‫ליום‬30‫בספטמבר‬2010)‫להלן‬: "‫הדוח‬ ‫תאריך‬"(‫ול‬‫של‬ ‫תקופה‬‫תשעה‬‫חודשים‬‫ש‬‫ה‬‫סתיימה‬‫תאריך‬ ‫באותו‬)‫להלן‬":‫הדוח‬ ‫תקופת‬(", ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫דוחות‬(‫התש‬"‫ל‬-1970. 1.‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫אירועים‬: 1.1‫חזקת‬"‫תמר‬” ‫הודיעה‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬Noble Energy Mediterranean Ltd.)‫להלן‬" :‫נובל‬(",‫מפעילת‬ ‫הפרויקט‬,‫בחזקת‬ ‫לשותפים‬"‫תמר‬",‫מחברת‬ ‫קיבלה‬ ‫כי‬Netherland, Sewell and Associates)‫להלן‬" :NSAI("‫עתודות‬ ‫הערכת‬ ‫ביצוע‬ ‫בתחום‬ ‫הנדסית‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫שהינה‬ ‫נפט‬ ‫מאגרי‬ ‫של‬ ‫ורזרבות‬,‫בשדה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רזרבות‬ ‫את‬ ‫המעדכן‬ ‫דוח‬"‫תמר‬."‫העדכ‬‫בוצע‬ ‫ון‬ ‫הגלעינים‬ ‫ניתוח‬ ‫מממצאי‬ ‫ובפרט‬ ‫הקידוחים‬ ‫ממצאי‬ ‫ניתוח‬ ‫מהמשך‬ ‫שהתקבלו‬ ‫תוצאות‬ ‫בעקבות‬ )Cores(‫קידוח‬ ‫במהלך‬ ‫שהוצאו‬"‫תמר‬2."‫של‬ ‫לדוח‬ ‫בהתאם‬NSAI,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רזרבות‬ ‫בשדה‬"‫תמר‬"‫בקטגוריית‬C2)Contingent Gas Resources(‫בכ‬ ‫מוערכות‬-TCF8.7)‫כ‬- BCM247(‫של‬ ‫אישורה‬ ‫ועם‬‫לשדה‬ ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬"‫תמר‬) "‫למכירת‬ ‫סביר‬ ‫צפי‬ ‫גם‬ ‫תכלול‬ ‫אשר‬ ‫מהשדה‬ ‫שיופק‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬(‫בקטגורית‬ ‫תסווגנה‬ ‫הן‬2P)Proved + Probable Reserves(, ‫כ‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬-TCF7.7)‫כ‬-BCM218(,‫הקודמת‬ ‫בהערכה‬ ‫שהוערכו‬)‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-13%.( ‫הנ‬ ‫הגז‬ ‫רזרבות‬"‫בקטגורית‬ ‫גז‬ ‫רזרבות‬ ‫כוללות‬ ‫ל‬C1,‫ב‬‫כ‬ ‫של‬ ‫היקף‬-TCF6.5)‫כ‬-BCM184( ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אישורה‬ ‫ועם‬)‫שיופק‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למכירת‬ ‫סביר‬ ‫צפי‬ ‫גם‬ ‫תכלול‬ ‫אשר‬ ‫מהשדה‬(‫בקטגורית‬ ‫תסווגנה‬ ‫הן‬P1)Proved Reserves(,‫כ‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬-TCF6)‫כ‬- BCM170(‫הקודמת‬ ‫בהערכה‬ ‫שהוערכו‬)‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-8%.(‫כן‬ ‫כמו‬,‫עדכנה‬NSAI‫ממוצע‬ ‫את‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפוטנציאל‬)Gross Mean Resources(‫בשדה‬"‫תמר‬"‫לכ‬- TCF8.4)‫כ‬-BCM238(,‫כ‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬-TCF7.3)‫כ‬-BCM207(,‫בהערכה‬ ‫שהוערכו‬ ‫הקודמת‬)‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-15%.( NSAI‫המציאה‬‫להכללת‬ ‫הסכמה‬ ‫מכתב‬ ‫לשותפות‬‫לרזרבות‬ ‫ביחס‬ ‫האמור‬ ‫הדוח‬ ‫נתוני‬ ‫הפומ‬ ‫בדיווחים‬‫ביים‬‫השותפות‬ ‫של‬. ‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬ ‫בגין‬ ‫אזהרה‬–‫הערכות‬NSAI‫הינם‬ ‫תמר‬ ‫בשדה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רזרבות‬ ‫בדבר‬ ‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬.‫מבוססות‬ ‫לעיל‬ ‫ההערכות‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫גיאולוגי‬ ‫מידע‬ ‫על‬,‫ואחר‬ ‫גיאופיסי‬, ‫ומאת‬ ‫מהקידוחים‬ ‫שנתקבל‬‫נובל‬‫של‬ ‫מקצועיות‬ ‫והשערות‬ ‫הערכות‬ ‫בגדר‬ ‫והינם‬NSAI,‫וא‬‫שר‬
 4. 4. 4 ‫וודאות‬ ‫כל‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫לגביהם‬.‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫עצמאית‬ ‫בדיקה‬ ‫או‬ ‫הערכה‬ ‫ביצעה‬ ‫לא‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫לאור‬ ‫אולם‬ ‫כאמור‬ ‫שנמסרו‬NSAI‫הערכת‬ ‫ביצוע‬ ‫בתחום‬ ‫מהמובילות‬ ‫שהינה‬ ‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫מאגרי‬ ‫של‬ ‫ורזרבות‬ ‫עתודות‬,‫הדוח‬ ‫מסקנות‬ ‫נכונות‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ‫סיבה‬ ‫לשותפות‬ ‫אין‬. ‫הנ‬ ‫ההערכות‬"‫ל‬ ‫עשויות‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫שיצטבר‬ ‫ככל‬ ‫התעדכן‬/‫גורמים‬ ‫של‬ ‫ממכלול‬ ‫כתוצאה‬ ‫או‬ ‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫חיפושים‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הקשורים‬,‫ניתוח‬ ‫מהמשך‬ ‫כתוצאה‬ ‫לרבות‬ ‫הקידוחים‬ ‫ממצאי‬. ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫למועד‬,‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫העלות‬ ‫אומדן‬"‫תמר‬",‫נובל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫אשר‬, ‫של‬ ‫לסך‬ ‫מסתכם‬‫כ‬-3‫דולר‬ ‫מיליארד‬)‫עבור‬100%‫מהזכויות‬.(‫במתווה‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫וזאת‬ ‫כפול‬ ‫צינור‬ ‫של‬,‫הפקה‬ ‫לפלטפורמת‬ ‫מהמאגר‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫יוזרם‬ ‫בו‬,‫לפלטפורמה‬ ‫בסמוך‬ ‫שתוקם‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬"‫תטיס‬ ‫ים‬"‫של‬ ‫הקיים‬ ‫הקבלה‬ ‫למתקן‬ ‫הקיימת‬ ‫בצנרת‬ ‫הגז‬ ‫יוזרם‬ ‫וממנה‬ ‫באשדוד‬ ‫תטיס‬ ‫ים‬ ‫פרויקט‬,‫הגז‬ ‫קליטת‬ ‫לצורך‬ ‫שיורחב‬.‫מ‬‫זה‬ ‫אומדן‬ ‫תוך‬,‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרו‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫אישור‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫בפרויקט‬ ‫השותפים‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫ושירותים‬ ‫ציוד‬ ‫לרכישת‬ ‫התקשרויות‬- 967‫דולר‬ ‫מיליון‬)‫עבור‬100%‫מהזכויות‬.(‫ל‬‫ביאור‬ ‫ראה‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬4)‫א‬(‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬. ‫בחודש‬‫אוגוסט‬2010‫מא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫לנובל‬ ‫הנפט‬ ‫ענייני‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫הודיע‬‫לפיתוח‬ ‫בקשתה‬ ‫את‬ ‫שר‬ ‫מאגר‬"‫תמר‬"‫ע‬ ‫שהוצג‬ ‫למתווה‬ ‫בהתאם‬"‫נובל‬ ‫י‬,‫שפורט‬ ‫כפי‬‫לעיל‬,‫הזרמת‬ ‫תחילת‬ ‫לצורך‬ ‫והכל‬ ‫ממאגר‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬"‫תמר‬"‫החזקה‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬.‫תכנית‬ ‫תציג‬ ‫נובל‬ ‫כי‬ ‫הממונה‬ ‫ביקש‬ ‫עוד‬ ‫המאגר‬ ‫לפיתוח‬,‫בחזקת‬ ‫השותפים‬ ‫בין‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬"‫תמר‬"‫הזכויות‬ ‫בעלי‬ ‫לבין‬ ‫בחז‬ ‫הרלוונטיים‬‫קת‬"‫אשקלון‬) "‫תטיס‬ ‫ים‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫מאגר‬ ‫מצוי‬ ‫בה‬(‫ובמתקני‬ ‫בצנרת‬ ‫שבחוף‬ ‫והטיפול‬ ‫הקבלה‬,‫אחסון‬ ‫לעניין‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬. ‫בחודש‬‫ספטמבר‬2010‫מטעמה‬ ‫לעיתונות‬ ‫בהודעה‬ ‫נובל‬ ‫מסרה‬,‫את‬ ‫אישר‬ ‫נובל‬ ‫דירקטוריון‬ ‫כי‬ ‫תמר‬ ‫מאגר‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬,‫בעיקרו‬ ‫הכולל‬ ‫במתווה‬,5‫מה‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫בארות‬‫להפיק‬ ‫תוכל‬ ‫ן‬ ‫כ‬-200-250‫בקוטר‬ ‫צינורות‬ ‫שני‬ ‫באמצעות‬ ‫שיוזרם‬ ‫ליום‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫מעוקב‬ ‫רגל‬ ‫מיליון‬"16 ‫אשדוד‬ ‫חופי‬ ‫מול‬ ‫שתוקם‬ ‫חדשה‬ ‫הפקה‬ ‫לפלטפורמת‬,‫מאגר‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫בצמוד‬ "‫מרי‬-B."‫בצנרת‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫יוזרם‬ ‫זו‬ ‫מפלטפורמה‬"30‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫הקבלה‬ ‫למתקן‬ ‫הקיימת‬ "‫תטיס‬ ‫ים‬"‫באשדוד‬,‫כ‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫התחלתית‬ ‫עיבוד‬ ‫בקיבולת‬-1‫ליום‬ ‫מעוקב‬ ‫רגל‬ ‫מיליארד‬.‫תכנית‬ ‫מרי‬ ‫במאגר‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אחסון‬ ‫גם‬ ‫תאפשר‬ ‫האמורה‬ ‫הפיתוח‬-B‫ותאפשר‬,‫לכך‬ ‫בנוסף‬, ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫בכושר‬ ‫משמעותית‬ ‫הרחבה‬,‫המשק‬ ‫לצרכי‬ ‫ובהתאם‬ ‫הצורך‬ ‫במידת‬.‫בהתאם‬ ‫האמורה‬ ‫להודעה‬,‫הכוללת‬ ‫הפיתוח‬ ‫עלות‬)100%(‫כ‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ ‫מוערכת‬-3‫דולר‬ ‫מיליארד‬. ‫בשנת‬ ‫להתחיל‬ ‫מתוכננים‬ ‫הפיתוח‬ ‫קידוחי‬2011‫להתחיל‬ ‫צפויה‬ ‫הפרויקט‬ ‫מערכות‬ ‫והרצת‬ ‫של‬ ‫הרביעי‬ ‫ברבעון‬2012. ‫הודי‬ ‫השותפות‬‫ע‬ ‫הובאה‬ ‫טרם‬ ‫האמורה‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫כי‬ ‫עה‬"‫השותפים‬ ‫יתר‬ ‫לאישור‬ ‫נובל‬ ‫י‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ ‫טרם‬ ‫גם‬ ‫ובהתאם‬ ‫בפרויקט‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫להערכת‬‫השותפות‬,‫מידע‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫מנובל‬ ‫שקיבלה‬,‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫במחצית‬ ‫להתחיל‬ ‫צפויה‬ ‫תמר‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫המסחרית‬ ‫ההפעלה‬ 2013. ‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬ ‫בגין‬ ‫אזהרה‬-‫ההערכות‬‫האמורות‬‫לעניין‬ ‫לרבות‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫בדבר‬ ‫העלויות‬ ‫ואומדן‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬,‫מבוססות‬‫על‬‫מנובל‬ ‫שהתקבל‬ ‫מידע‬,‫התלוי‬‫גם‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כדין‬ ‫הנדרשים‬ ‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫בקבלת‬,‫התקבלו‬ ‫טרם‬ ‫זה‬ ‫למועד‬ ‫אשר‬.‫בשלב‬‫זה‬‫מדובר‬ ‫בהערכות‬‫והשערות‬‫בלתי‬‫מחייבות‬,‫ואשר‬‫לגביהן‬‫עדיין‬‫אין‬‫וודאות‬ ‫כל‬‫כי‬‫תתממשנה‬,‫כולן‬‫או‬
 5. 5. 5 ‫חלקן‬,‫והן‬‫בגדר‬‫מידע‬‫צופה‬‫פני‬‫עתיד‬.‫ההערכות‬‫הנ‬"‫צפויות‬ ‫ל‬‫ככל‬ ‫להתעדכן‬‫שיצטבר‬‫מידע‬ ‫נוסף‬‫ו‬/‫או‬‫כ‬‫תוצאה‬‫ממכלול‬‫של‬‫גורמים‬‫הקשורים‬‫הפיתוח‬ ‫בתכנית‬. ‫בנוסף‬‫ל‬‫השותפים‬ ‫שחתמו‬ ‫כוונות‬ ‫מכתבי‬‫בחזקת‬"‫תמר‬"‫אנרגיות‬ ‫דליה‬ ‫ועם‬ ‫חשמל‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫ע‬ ‫כח‬"‫בשנת‬ ‫מ‬2009‫בחזקת‬ ‫השותפים‬ ‫חתמו‬"‫תמר‬"‫ובחזקת‬"‫דלית‬"‫ביום‬19.2.2010‫על‬ ‫בע‬ ‫דרום‬ ‫כח‬ ‫תחנת‬ ‫עם‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לאספקת‬ ‫כוונות‬ ‫מכתב‬"‫ת‬ ‫איי‬ ‫אס‬ ‫ודי‬ ‫מ‬‫דימונה‬ ‫סיליקה‬ ‫עשיות‬ ‫בע‬"‫מ‬.‫באור‬ ‫ראה‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬4)‫א‬(‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬. ‫לאחר‬‫הדיווח‬ ‫מועד‬,‫ביום‬21‫באוקטובר‬2010,‫דיווחה‬‫השותפות‬‫בפרויקט‬ ‫השותפים‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ‫בפרויקט‬ ‫שותפים‬ ‫שאינם‬ ‫תמר‬"‫תטיס‬ ‫ים‬) "‫דהיינו‬‫השותפות‬‫גז‬ ‫ודור‬(,‫מו‬ ‫מתנהל‬"‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫מ‬ ‫ובמתקן‬ ‫בצנרת‬ ‫לשימוש‬ ‫הסדרים‬‫שבאשדוד‬ ‫הקבלה‬,‫האחסון‬ ‫לעניין‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬,‫וזאת‬ ‫תמר‬ ‫מאגר‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫לצורך‬,‫הממונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהתבקש‬ ‫כפי‬,‫לעיל‬ ‫כאמור‬. 1.2‫מימון‬‫פיתוח‬"‫תמר‬ ‫מאגר‬" ‫העקרונות‬ ‫למסמך‬ ‫בהתאם‬)Term Sheet(‫בנק‬ ‫דויטשה‬ ‫עם‬ ‫השותפות‬ ‫שחתמה‬)‫להלן‬: "‫הבנק‬(",‫הלווא‬ ‫להעמדת‬‫לשו‬ ‫גישור‬ ‫ת‬‫מאגר‬ ‫בפיתוח‬ ‫השקעתה‬ ‫לצורך‬ ‫תפות‬"‫תמר‬",‫גיבשה‬ ‫הדו‬ ‫בתקופת‬ ‫השותפות‬"‫הל‬ ‫בגין‬ ‫המימון‬ ‫הסכם‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫ח‬‫בסך‬ ‫הגישור‬ ‫וואת‬350‫מיליון‬ ‫דולר‬.‫מו‬ ‫התנהל‬ ‫כן‬ ‫כמו‬"‫הלוואה‬ ‫העמדת‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫שונים‬ ‫מוסדיים‬ ‫גופים‬ ‫לבין‬ ‫הבנק‬ ‫בין‬ ‫מ‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫נוספת‬400‫דולר‬ ‫מיליון‬. ‫שנ‬ ‫הבלעדיות‬ ‫תקופת‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫הינה‬ ‫מחייבים‬ ‫מימון‬ ‫הסכמי‬ ‫גיבוש‬ ‫לצורך‬ ‫לבנק‬ ‫יתנה‬31 ‫בדצמבר‬2010.‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫ביאור‬ ‫ראה‬4)‫א‬(‫לדוחות‬‫הכספיים‬. 1.3‫ועדת‬‫ששינסקי‬ ‫ביום‬13.4.2010‫משאבי‬ ‫בנושא‬ ‫הפיסיקאלית‬ ‫המדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫ועדה‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונתה‬ ‫בישראל‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬,‫ששינ‬ ‫איתן‬ ‫פרופסור‬ ‫בראשות‬‫סקי‬")‫ועדת‬‫ששינסקי‬.("‫הוטל‬ ‫הוועדה‬ ‫על‬ ‫האחרון‬ ‫הרבעון‬ ‫במהלך‬ ‫האוצר‬ ‫לשר‬ ‫המלצותיה‬ ‫ולהגיש‬ ‫כאמור‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫המלצות‬ ‫לגבש‬ ‫שנת‬ ‫של‬2010.‫ביום‬10‫בנובמבר‬2010‫ששינס‬ ‫פרופסור‬ ‫הציג‬‫המלצות‬ ‫טיוטת‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫קי‬ ‫הוועדה‬,‫פיהן‬ ‫על‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫היט‬ ‫ולהטיל‬ ‫האזילה‬ ‫ניכוי‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מוצע‬‫בשיעור‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫ל‬ ‫שבין‬ ‫פרוגרסיבי‬20%‫ל‬-60%‫בתוספת‬ ‫ההשקעה‬ ‫החזר‬ ‫לאחר‬ ‫יחול‬ ‫אשר‬50%.‫ככל‬ ‫כי‬ ‫צוין‬ ‫עוד‬ ‫בפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫ביכולת‬ ‫פוגעת‬ ‫המוצעת‬ ‫שהמערכת‬ ‫הועדה‬ ‫שתיווכח‬,‫תבחן‬ ‫נדרשים‬ ‫פתרונות‬ ‫הועדה‬.‫לפירוט‬‫נוסף‬‫ההמלצות‬ ‫טיוטת‬ ‫עיקרי‬ ‫בדבר‬‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דוח‬ ‫ראה‬11 ‫בנובמבר‬2010)‫אסמכתא‬2010-01-676386(‫דרך‬ ‫על‬ ‫בזאת‬ ‫מובאים‬ ‫בו‬ ‫הנכללים‬ ‫הפרטים‬ ‫אשר‬ ‫הפניה‬ ‫של‬. ‫כלשהו‬ ‫שינוי‬ ‫להחלת‬ ‫מתנגדת‬ ‫השותפות‬)‫במיסוי‬/‫בתמלוגים‬(‫נפט‬ ‫לזכויות‬ ‫ביחס‬)‫רישיונות‬ ‫וחזקות‬(‫הנפט‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫לשותפות‬ ‫ניתנו‬ ‫שכבר‬,‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫להציג‬ ‫ונערכת‬‫את‬‫עמד‬‫תה‬ ‫בנושא‬. ‫ו‬ ‫אם‬‫ככל‬‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫שהוצגו‬ ‫כפי‬ ‫הועדה‬ ‫המלצות‬ ‫שיתקבלו‬‫האוצר‬ ‫ששרי‬ ‫וככל‬ ‫ואם‬ ‫אלה‬ ‫המלצות‬ ‫יאמצו‬ ‫הלאומיות‬ ‫והתשתיות‬,‫יתגבש‬ ‫שהדבר‬ ‫וככל‬ ‫אם‬‫שיעמוד‬ ‫מחייב‬ ‫חוק‬ ‫לכלל‬ ‫בג‬ ‫בביקורת‬"‫לרעה‬ ‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫לכך‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫ץ‬‫נפט‬ ‫ממאגרי‬ ‫העתידיים‬ ‫הרווחים‬ ‫על‬ ‫ועל‬ ‫וגז‬‫של‬ ‫פעילותה‬‫השותפות‬. 1.4‫רישיון‬"‫שמשון‬"-‫ביאור‬ ‫ראה‬ ‫לפירוט‬4)‫ה‬(‫לדוח‬‫הכספיים‬ ‫ות‬. 1.5‫היתר‬"‫דניאל‬"-‫ביאור‬ ‫ראה‬ ‫לפירוט‬4)‫ו‬(‫לדו‬‫הכספיים‬ ‫ות‬.
 6. 6. 6 1.6‫ר‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הנפט‬ ‫נכסי‬ ‫בדבר‬ ‫נוסף‬ ‫לפירוט‬'‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דוח‬13‫באוקטובר‬2010)‫אסמכתא‬ 2010-01-646563(‫הפנ‬ ‫של‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫בזאת‬ ‫מובאים‬ ‫בו‬ ‫הנכללים‬ ‫הפרטים‬ ‫אשר‬‫יה‬. 2.‫הפעילות‬ ‫תוצאות‬: 2.1‫כספי‬ ‫מצב‬ ‫נכסי‬‫השותפות‬‫ליום‬30‫בספטמבר‬2010‫ב‬ ‫מסתכמים‬-1,111,422‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬,‫לעומת‬753,477 ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ביום‬ ‫ח‬31‫בדצמבר‬2009.‫השותפות‬ ‫נכסי‬‫בעיקר‬ ‫כוללים‬‫השקע‬‫ות‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬, ‫מזומנים‬,‫מזומנים‬ ‫שווי‬‫ו‬‫ערך‬ ‫ניירות‬. ‫הרכב‬ ‫להלן‬‫הערך‬ ‫ניירות‬‫השותפות‬ ‫של‬: 31‫בדצמבר‬2009 ‫אלפי‬₪ 30‫בספטמבר‬2010 ‫אלפי‬₪ 83,857 66,248 ‫ואופציות‬ ‫מניות‬ 14,267 6,297 ‫להמרה‬ ‫חוב‬ ‫אגרות‬ 154,618 64,654 ‫קונצרניות‬ ‫חוב‬ ‫אגרות‬ 17,708 10,217 ‫נאמנות‬ ‫קרנות‬ 81,137 90,515 ‫השתתפות‬ ‫יחידות‬ 351,587 237,931 ‫ה‬ ‫לתאריך‬‫דוח‬‫מחזיקה‬‫השותפות‬‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫קשורים‬ ‫צדדים‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫בניירות‬: ‫א‬.4.43%‫בחנ‬ ‫ההשתתפות‬ ‫יחידות‬ ‫מסך‬"‫ים‬ ‫ל‬-‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫המלח‬)‫הדוח‬ ‫לתאריך‬ ‫השוק‬ ‫שווי‬ ‫כ‬ ‫הינו‬-29,515‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬.( ‫ב‬.13.52%‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫חיפושים‬ ‫בנפטא‬ ‫ההשתתפות‬ ‫יחידות‬ ‫מסך‬)‫לתאריך‬ ‫השוק‬ ‫שווי‬‫הדוח‬ ‫הינו‬‫כ‬-61,000‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬.( ‫ג‬.0.68%‫י‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫מהון‬.‫וא‬.‫בע‬ ‫אקספלוריישין‬ ‫אויל‬ ‫ירושלים‬ ‫ל‬"‫מ‬)‫הדוח‬ ‫לתאריך‬ ‫שוק‬ ‫שווי‬ ‫כ‬ ‫הינו‬-7,195‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬.( ‫ד‬.5.01%‫אינק‬ ‫ישראמקו‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫מהון‬) .‫כ‬ ‫הינו‬ ‫הדוח‬ ‫לתאריך‬ ‫שוק‬ ‫שווי‬-30,028‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬.( ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬ ‫השקעה‬ ‫בסעיף‬,‫מוצג‬‫השותפות‬ ‫של‬ ‫חלקה‬‫בעלויות‬‫ה‬‫קידוח‬‫ים‬"‫תמר‬1","‫תמר‬ 2"‫ו‬"‫דלית‬1"‫כולל‬‫הגז‬ ‫שדה‬ ‫לפיתוח‬ ‫שהוצאו‬ ‫סכומים‬"‫תמר‬"‫של‬ ‫בסך‬764,502‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬, ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫וחלקה‬‫קידוח‬ ‫בעלויות‬"‫אור‬1"‫של‬ ‫בסך‬ ‫גז‬ ‫התגלה‬ ‫בו‬7,609‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬. 2.2‫תוצאות‬‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫רווחי‬‫השותפות‬‫ב‬‫תקופת‬‫הדוח‬‫הסתכמו‬‫ב‬-6,235‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬,‫לעומת‬‫רווח‬‫בסך‬172,860‫אלפי‬ ‫ש‬"‫ח‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬. ‫הכנסות‬‫נטו‬ ‫המימון‬,‫ב‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬,‫הסתכמו‬‫ב‬-24,601‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬,‫לעומת‬‫הכנסות‬‫מימון‬ ‫נטו‬,‫בסך‬178,559‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬. ‫הכנסות‬‫המימון‬‫נטו‬,‫ב‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬‫בעיקר‬ ‫נבעו‬‫כתוצאה‬‫מ‬‫עלי‬‫י‬‫ה‬‫הערך‬ ‫ניירות‬ ‫בשווי‬‫למסחר‬, ‫בתוספת‬‫ריביות‬‫בגינם‬ ‫שנתקבלו‬ ‫ודיבידנדים‬‫בסך‬‫כולל‬‫של‬29,002‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬.
 7. 7. 7 ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫הרווח‬‫מ‬ ‫פיננסיים‬ ‫בנכסים‬ ‫מהשקעתה‬ ‫השותפות‬‫סתכם‬‫בכ‬-38,245‫אלפי‬ ‫ש‬"‫ח‬,‫המש‬‫קף‬‫בשיעור‬ ‫הדוח‬ ‫לתקופת‬ ‫תשואה‬‫כ‬ ‫של‬-9%. ‫הוצאות‬‫ה‬‫השתתפות‬‫חיפושי‬ ‫בביצוע‬‫ב‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬‫ב‬ ‫הסתכמו‬-9,426‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫לעומ‬‫ת‬2,082‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬.‫בביצוע‬ ‫ההשתתפות‬ ‫הוצאות‬ ‫עיקר‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫חיפושי‬‫בתקופה‬‫הינ‬‫ן‬‫שבוצעו‬ ‫וגיאופיסיות‬ ‫גיאולוגיות‬ ‫עבודות‬ ‫בגין‬‫דניאל‬ ‫בהיתר‬. ‫הוצאות‬‫ה‬‫הנהלה‬‫וכלליות‬‫הסתכמו‬‫ב‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬‫ב‬-8,940‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬,‫לעומת‬3,617‫אלפי‬ ‫ש‬"‫ח‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬.‫הוצא‬‫וכלל‬ ‫הנהלה‬ ‫ות‬‫יות‬‫ב‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬‫כוללים‬,‫בעיקר‬,‫דמי‬ ‫בסך‬ ‫הכללי‬ ‫לשותף‬ ‫ניהול‬1,431‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫בהוצאות‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫ואת‬‫של‬ ‫הנהלה‬‫נובל‬ ‫אנרג‬'‫מדטרניאן‬ ‫י‬,‫ודלית‬ ‫תמר‬ ‫חזקות‬ ‫מפעילת‬,‫המיוחסות‬‫ל‬‫ב‬ ‫פעילות‬‫עסק‬‫אות‬‫המשותפ‬‫ו‬‫ת‬‫תמר‬ ‫ודלית‬,‫של‬ ‫בסכום‬6,434‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬. 2.3‫הון‬‫השותפות‬ ‫ביום‬ ‫השותפות‬ ‫ון‬30‫בספטמבר‬2010‫ל‬ ‫הסתכם‬-885,630‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬,‫ביום‬ ‫ההון‬ ‫לעומת‬31 ‫בדצמ‬‫בר‬2009‫של‬ ‫בסך‬718,959‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬.‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫בהון‬ ‫הגידול‬,‫של‬ ‫בסך‬166,671‫אלפי‬ ‫ש‬"‫ח‬,‫מה‬ ‫נבע‬‫השותפים‬ ‫שקעת‬‫בסך‬165,941‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬,‫של‬ ‫ההשתתפות‬ ‫יחידות‬ ‫בשווי‬ ‫מגידול‬ ‫המוגבלות‬ ‫השותפויות‬‫וחנ‬ ‫חיפושים‬ ‫נפטא‬"‫בסך‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ל‬9,378‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫בסך‬ ‫ומרווח‬ 6,235‫ש‬ ‫אלפי‬"‫לתקופה‬ ‫ח‬.‫מנגד‬,‫בסך‬ ‫קיטון‬ ‫חל‬14,883‫ש‬ ‫אלפי‬"‫הנובע‬ ‫תרגום‬ ‫להפרשי‬ ‫בקרן‬ ‫ח‬ ‫מ‬‫שע‬ ‫ירידת‬"‫השקל‬ ‫לעומת‬ ‫הדולר‬ ‫של‬ ‫ח‬. 2.4‫נזילות‬‫מימון‬ ‫ומקורות‬ ‫ביום‬30‫בספטמבר‬2010‫עומדים‬‫במ‬ ‫נזילים‬ ‫אמצעים‬ ‫השותפות‬ ‫לרשות‬‫זומנים‬‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫ערך‬ ‫וניירות‬‫בסך‬338,258‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬. ‫ב‬‫תקופת‬‫הדוח‬‫ח‬‫ל‬‫גידול‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫המזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫המזומנים‬ ‫ביתרות‬75,515 ‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬,‫לעומת‬‫קיטון‬‫ב‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫במזומנים‬‫של‬ ‫סך‬12,306‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫בתקופה‬ ‫אשתקד‬ ‫המקביל‬. ‫מזומנים‬ ‫לשותפות‬ ‫נבעו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬-165,941‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫וכ‬-153,887‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫כתוצאה‬‫זכויות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫הון‬ ‫מהנפקת‬‫ו‬‫מ‬‫נטו‬ ‫מימוש‬‫ריביות‬ ‫בתוספת‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫של‬ ‫בגינם‬ ‫שנתקבלו‬ ‫ודיבידנדים‬,‫בהתאמה‬.‫ה‬‫ב‬ ‫השתמשה‬ ‫שותפות‬‫מזומנים‬‫האמורים‬‫ל‬‫השקעה‬ ‫ב‬‫פיתוח‬‫פרויקט‬"‫תמר‬) "‫מקדמות‬ ‫כולל‬‫נדחות‬ ‫והוצאות‬(‫של‬ ‫בסך‬221,366‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ולפעילות‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שוטפת‬22,947‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬,‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫חיפושי‬ ‫בגין‬ ‫הוצאות‬ ‫בעיקר‬ ‫כוללת‬ ‫אשר‬)‫בעיקר‬ ‫בגין‬"‫דניאל‬ ‫היתר‬("‫וכלליות‬ ‫הנהלה‬ ‫והוצאות‬.‫מקור‬‫המימון‬‫של‬‫השותפות‬‫הינ‬‫ו‬‫השותפות‬ ‫הון‬ ‫בלבד‬,‫ביום‬ ‫המסתכם‬30‫בספטמבר‬2010‫של‬ ‫בסך‬885,630‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬. ‫נו‬ ‫אינה‬ ‫השותפות‬‫בנקאי‬ ‫אשראי‬ ‫טלת‬‫החיפושים‬ ‫פעילות‬ ‫למימון‬)‫אקספלורציה‬(‫ברם‬,‫לצורך‬ ‫פיתוח‬ ‫פעילות‬‫שדה‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬"‫תמר‬",‫ו‬ ‫בנקאי‬ ‫למימון‬ ‫השותפות‬ ‫תזדקק‬/‫בנקאי‬ ‫חוץ‬ ‫או‬. ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫המשיך‬‫הכללי‬ ‫השותף‬‫ל‬ ‫בפעילותו‬‫שדה‬ ‫לפיתוח‬ ‫מימון‬ ‫השגת‬"‫תמר‬"‫ו‬‫ביום‬22 ‫בפברואר‬2010,‫נחתם‬‫עקרונות‬ ‫מסמך‬)‫מ‬ ‫בלתי‬‫חייב‬(‫זר‬ ‫בנקאי‬ ‫תאגיד‬ ‫לבין‬ ‫השותפות‬ ‫בין‬, ‫בנק‬ ‫דויטשה‬.‫לפרטים‬‫נוספים‬‫ראה‬‫באור‬4‫א‬'‫בדוחות‬‫הכספיים‬. ‫כי‬ ‫יצוין‬‫ע‬‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬ ‫אישור‬ ‫פי‬ ‫ל‬,‫הלוואות‬ ‫לקחת‬ ‫שלא‬ ‫התחייבות‬ ‫השותפות‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫בסכום‬3%‫בשותפות‬ ‫המשקיעים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיגויס‬ ‫מהסכום‬ ‫העולה‬ ‫בסכום‬,‫אלא‬ ‫בתיאום‬‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬ ‫של‬ ‫מראש‬ ‫ובאישור‬.‫ב‬‫שדה‬ ‫לפיתוח‬ ‫מימון‬ ‫בקבלת‬ ‫הצורך‬ ‫עקבות‬
 8. 8. 8 ‫תמר‬,‫בסכומים‬ ‫הלוואות‬ ‫לנטילת‬ ‫אישורה‬ ‫לקבלת‬ ‫בבקשה‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לנציבות‬ ‫השותפות‬ ‫פנתה‬ ‫האמור‬ ‫הסכום‬ ‫על‬ ‫העולים‬. ‫ביום‬25‫במרס‬2010‫לשותפות‬ ‫יותר‬ ‫לפיו‬ ‫בישראל‬ ‫המיסים‬ ‫מרשות‬ ‫אישור‬ ‫התקבל‬)‫עם‬ ‫יחד‬ ‫א‬ ‫שותפות‬‫ו‬ ‫בנר‬‫שותפות‬‫קידוחים‬ ‫דלק‬(‫באמצעות‬ ‫תמר‬ ‫בפרויקט‬ ‫בהשקעות‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫ו‬ ‫הלוואות‬/‫אג‬ ‫הנפקת‬ ‫או‬"‫וזאת‬ ‫ח‬‫מבלי‬‫ו‬ ‫האמור‬ ‫הנדרש‬ ‫שהמימון‬/‫שתבצע‬ ‫ההשקעות‬ ‫או‬ ‫כ‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬ ‫ישללו‬ ‫בפרויקט‬ ‫השותפות‬"‫שותפות‬"‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬.‫בנוסף‬,‫אופן‬ ‫נקבע‬ ‫ההוצאות‬ ‫של‬ ‫מס‬ ‫לצרכי‬ ‫ההכרה‬,‫ותוצ‬ ‫הוציאה‬ ‫אשר‬‫הפיתוח‬ ‫קידוחי‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫השותפות‬ ‫יא‬ ‫וההפקה‬ ‫ההולכה‬ ‫מתקני‬ ‫בניית‬ ‫ולצורך‬ ‫וההפקה‬)‫מרכיבים‬ ‫בשל‬ ‫המימון‬ ‫הוצאות‬ ‫ייחוס‬ ‫לרבות‬ ‫אלו‬(‫באישור‬ ‫כמפורט‬ ‫והכל‬. 3.‫וד‬ ‫שוק‬ ‫לסיכוני‬ ‫חשיפה‬‫ניהולם‬ ‫רכי‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬,‫ניהולם‬ ‫בדרכי‬ ‫או‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫השוק‬ ‫בסיכוני‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫חלו‬ ‫לא‬, ‫לעו‬‫במסגרת‬ ‫צורף‬ ‫אשר‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫בדוח‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫נכללו‬ ‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫מת‬ ‫הדו‬‫לשנת‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫התקופתי‬ ‫ח‬2009. 3.1‫דוח‬‫בסיס‬‫י‬‫הצמדה‬)‫ש‬ ‫באלפי‬"‫ח‬(‫ליום‬30‫בספטמבר‬2010 ‫ישראלי‬ ‫מטבע‬‫חוץ‬ ‫מטבע‬‫אחרים‬ ‫פריטים‬ ‫צמוד‬ ‫לא‬‫צמוד‬‫דולר‬‫כספי‬ ‫לא‬‫סה‬"‫כ‬ ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫נכסים‬: ‫מזומנים‬ ‫שווי‬ ‫מזומנים‬2,216--98,111--100,327 ‫ערך‬ ‫ניירות‬52468,5541,873166,980237,931 ‫ח‬‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫ייבים‬ )‫נדחות‬ ‫הוצאות‬ ‫כולל‬( 55----9981,053 ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬ ‫השקעה‬----111,106661,005772,111 ‫התחייב‬‫ויות‬: ‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫זכאים‬)‫מכשירים‬ ‫כולל‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסים‬( )337(--)225,455 ( --)225,792( ____________________________________ 2,45868,554)14,365(828,983885,630 3.2‫פוז‬‫בנגזרים‬ ‫יציות‬ ‫הדו‬ ‫בתקופת‬"‫עתידיו‬ ‫בעסקאות‬ ‫השותפות‬ ‫התקשרה‬ ‫ח‬‫לרכישת‬ ‫ת‬35‫ביום‬ ‫דולרים‬ ‫מיליוני‬12 ‫ב‬‫אוקטובר‬2010.‫של‬ ‫החליפין‬ ‫בשער‬ ‫השינויים‬ ‫מפני‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫התבצעו‬ ‫האמורות‬ ‫העסקאות‬ ‫תמר‬ ‫הגז‬ ‫מאגר‬ ‫בפיתוח‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הצפויה‬ ‫מהשקעתה‬ ‫חלק‬ ‫בגין‬ ‫הדולר‬,‫אינן‬ ‫שהן‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫חשבונאית‬ ‫מבחינה‬ ‫הגנה‬ ‫כעסקאות‬ ‫מוכרות‬.
 9. 9. 9 ‫הפתו‬ ‫העסקאות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫להלן‬‫ה‬ ‫לתאריך‬ ‫חות‬‫דוח‬: ‫מטבע‬ ‫לקבל‬ ‫מטבע‬ ‫לשלם‬ ‫מועד‬ ‫פקיעה‬ ‫סכומים‬‫מהוונים‬ ‫לקבל‬ ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫מהוונים‬ ‫סכומים‬ ‫ש‬ ‫אלפי‬ ‫לשלם‬"‫ח‬ ‫נאות‬ ‫שווי‬ ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫עסק‬‫אות‬‫הקדמה‬ ‫למטר‬‫ו‬‫הגנה‬ ‫ת‬ ‫שאינ‬‫ן‬‫מוכר‬‫ו‬‫ת‬ ‫חשבונאית‬ ‫דולר‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫שקלים‬ ‫חדשים‬ 12/10/10128,264128,966)702( ‫ה‬ ‫תאריך‬ ‫לאחר‬‫דוח‬‫עסקא‬ ‫פקעו‬‫רשמה‬ ‫והשותפות‬ ‫האמורות‬ ‫ההקדמה‬ ‫ות‬‫הפסד‬‫בסך‬ ‫בגינן‬ ‫כולל‬ ‫של‬2,350‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬. 4.‫היבטי‬‫תאגידי‬ ‫ממשל‬: ‫הליך‬‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬ ‫דירקטוריון‬‫השותף‬‫בשותפות‬ ‫העל‬ ‫בקרת‬ ‫על‬ ‫המופקד‬ ‫האורגן‬ ‫הוא‬ ‫הכללי‬.‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫דירקטוריון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬‫הכללי‬ ‫השותף‬,‫טיוטת‬ ‫מועברת‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫לעיונם‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬,‫שנקבעה‬ ‫הישיבה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫הדוחות‬ ‫לאישור‬.‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬ ‫לצורך‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫בישיבת‬,‫התוצאות‬ ‫נסקרות‬ ‫הכספיות‬,‫השותפות‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫ומוצגים‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫המזומנים‬ ‫ותזרים‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫והשוואה‬‫קודמות‬ ‫לתקופות‬.‫חברי‬ ‫לרשות‬ ‫עומד‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫אישורם‬ ‫טרם‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫בנוגע‬ ‫והבהרה‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫הדירקטוריון‬. 5.‫הוראות‬‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬ ‫הדיווח‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫גילוי‬ 5.1‫קריטיים‬ ‫חשבונאיים‬ ‫אומדנים‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫הערכת‬ ‫צורך‬‫ו‬‫ו‬‫י‬‫השותפות‬ ‫השקעות‬ ‫של‬ ‫ין‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬,‫בדבר‬ ‫אומדנים‬ ‫השותפות‬ ‫עורכת‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫צפויות‬ ‫כמויות‬,‫הפקתן‬ ‫ועלויות‬ ‫שלהם‬ ‫המכירה‬ ‫מחירי‬.‫אלו‬ ‫אומדנים‬ ‫מומחים‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מתבססים‬,‫שוק‬ ‫מחירי‬,‫של‬ ‫העבר‬ ‫וניסיון‬ ‫סיסמיים‬ ‫סקרים‬ ‫השותפות‬. ‫חס‬ ‫הערכת‬ ‫או‬ ‫שלהן‬ ‫המכירה‬ ‫ומחירי‬ ‫הצפויות‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫הערכת‬‫בדבר‬ ‫ר‬ ‫הצפויות‬ ‫הפקתן‬ ‫עלויות‬,‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מהותית‬ ‫להשפעה‬ ‫לגרום‬ ‫מסוימים‬ ‫במקרים‬ ‫עשויה‬ ‫הכספי‬ ‫מצבה‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬,‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫שדווחו‬ ‫כפי‬. ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫בדוח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫בעלות‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬ ‫השקעות‬ ‫נכללות‬ ‫השותפות‬- 772,111‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬,‫לה‬ ‫אשר‬‫משוויו‬ ‫גבוהות‬ ‫אינן‬ ‫הן‬ ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫ערכת‬‫ן‬‫של‬ ‫הכולל‬ ‫הכלכלי‬ ‫אלו‬ ‫השקעות‬. 5.2‫תא‬ ‫לאחר‬ ‫אירועים‬‫הדוח‬ ‫ריך‬ ‫ל‬‫פרטים‬‫ר‬'‫באור‬4‫ל‬‫הכספיים‬ ‫דוחות‬.
 10. 10. 10 ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫בשם‬-‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫ישראמקו‬‫בע‬"‫מ‬ ________________________________________ ‫צוף‬ ‫חיים‬–‫יו‬"‫ר‬‫דירקטור‬‫יון‬‫לוי‬ ‫יוסי‬ ‫בע‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫בישראמקו‬"‫מ‬-‫מנכ‬"‫ל‬‫ב‬‫בע‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫ישראמקו‬"‫מ‬- ‫הכללי‬ ‫השותף‬‫הכללי‬ ‫השותף‬ 14‫בנובמבר‬2010
 11. 11. "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2" ‫ש‬‫מוגבלת‬ ‫ותפות‬ ‫תמצית‬‫ד‬‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫וחות‬ )‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬( ‫ליום‬30‫בספטמבר‬2010
 12. 12. ‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫תמצית‬‫ד‬‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫וחות‬30‫בספטמבר‬2010)‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬( ‫ת‬‫העניינים‬ ‫וכן‬ ‫ע‬‫מוד‬ ‫דוח‬‫סקירה‬2 ‫בינ‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫דוחות‬ ‫תמצית‬‫יים‬3 ‫ביניים‬ ‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫דוחות‬ ‫תמצית‬4 ‫תמצית‬‫דוח‬‫ות‬‫השותפות‬ ‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬‫ביניים‬ ‫המוגבלת‬5 ‫תמצית‬‫דוח‬‫ות‬‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬‫ביניים‬6 ‫באורים‬‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬‫הכספיים‬‫ביניים‬7
 13. 13. ‫חייקין‬ ‫סומך‬ ‫המילניום‬ ‫מגדל‬KPMG‫טלפון‬800068403 ‫הארבעה‬ ‫רחוב‬17,‫דואר‬ ‫תא‬609‫פקס‬844468403 ‫אביב‬ ‫תל‬61006‫אינטרנט‬www.kpmg.co.il ‫חייקין‬ ‫סומך‬,‫עפ‬ ‫רשומה‬ ‫שותפות‬"‫פקודת‬ ‫י‬‫ה‬‫שות‬‫פויות‬, ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬‫ב‬-K P M G I n t e r n a t i o n a l ‫בשוויץ‬ ‫רשום‬ ‫קואופרטיב‬. ‫דוח‬‫סקירה‬‫של‬‫רואי‬‫החשבון‬‫המבקרים‬‫בשותפות‬ ‫לשותפים‬ "‫נגב‬ ‫ישראמקו‬2"‫מו‬ ‫שותפות‬‫גבלת‬ ‫מבוא‬ ‫סקרנו‬‫את‬‫המידע‬‫הכספי‬‫המצורף‬‫של‬"‫נגב‬ ‫ישראמקו‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬)‫להלן‬-‫השותפות‬(,‫את‬ ‫הכולל‬ ‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫הדוח‬ ‫תמצית‬30‫בספטמבר‬2010‫הרווח‬ ‫על‬ ‫ביניים‬ ‫התמציתיים‬ ‫הדוחות‬ ‫ואת‬ ‫הכולל‬,‫ותזרימי‬ ‫המוגבלת‬ ‫השותפות‬ ‫בהון‬ ‫שינויים‬‫המזומנים‬,‫לתקופות‬‫של‬‫ת‬‫ושלושה‬ ‫שעה‬‫חודשים‬‫שהסתיימו‬ ‫באותו‬‫תאריך‬.‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫של‬ ‫וההנהלה‬ ‫הדירקטוריון‬‫אחראים‬ ‫השותפות‬ ‫של‬‫לעריכה‬‫ולהצגה‬‫של‬‫מידע‬ ‫בהתאם‬ ‫אלו‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬IAS 34"‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬",‫הם‬ ‫וכן‬ ‫לפ‬ ‫אלו‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫לעריכת‬ ‫אחראים‬‫ד‬ ‫פרק‬ ‫י‬'‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬)‫תקופתיים‬ ‫דוחות‬ ‫ומיידיים‬(,‫התש‬"‫ל‬-1970.‫אחריותנו‬‫היא‬‫להביע‬‫מסקנה‬‫על‬‫מידע‬‫כספי‬‫לתקופות‬‫ביניים‬‫אלו‬‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫סקירתנו‬. ‫הסקירה‬ ‫היקף‬ ‫ערכנו‬‫את‬‫סקירתנו‬‫בהתאם‬‫לתקן‬‫סקירה‬1‫של‬‫לשכת‬‫רואי‬‫בישראל‬ ‫חשבון‬"‫סקירה‬‫של‬‫מידע‬‫כספי‬‫לתקופות‬ ‫ביניים‬‫הנ‬‫ערכת‬‫על‬‫ידי‬‫החשבון‬ ‫רואה‬‫המבקר‬‫של‬‫היישות‬."‫סקירה‬‫של‬‫מידע‬‫כספי‬‫לתקופות‬‫מורכבת‬ ‫ביניים‬ ‫מבירורים‬,‫בעיקר‬‫עם‬‫אנשים‬‫האחראים‬‫לעניינים‬‫והחשבונאיים‬ ‫הכספיים‬,‫ומיישום‬‫נהלי‬‫סקירה‬‫אנליטיים‬ ‫ואחרים‬.‫סקירה‬‫מצומצמת‬ ‫הינה‬‫בהיקפה‬‫במידה‬‫ניכרת‬‫מאשר‬‫ביקורת‬‫הנערכת‬‫בהתאם‬‫ביקור‬ ‫לתקני‬‫ת‬ ‫מקובלים‬‫בישראל‬‫ולפיכך‬‫אינה‬‫מאפשרת‬‫לנו‬‫להשיג‬‫שניוודע‬ ‫ביטחון‬‫לכל‬‫העניינים‬‫המשמעותיים‬‫שהיו‬‫יכולים‬ ‫להיות‬‫בביקורת‬ ‫מזוהים‬.‫בהתאם‬‫לכך‬,‫אין‬‫אנו‬‫מחווים‬‫חוות‬‫דעת‬‫של‬‫ביקורת‬. ‫מסקנה‬ ‫בהתבסס‬‫על‬‫סקירתנו‬,‫לא‬‫לתשומת‬ ‫בא‬‫ליבנו‬‫דבר‬‫הגורם‬‫לנו‬‫לסבור‬‫שהמידע‬‫הכספי‬‫הנ‬"‫ל‬‫ערו‬ ‫אינו‬‫ך‬,‫מכל‬ ‫המהותיות‬ ‫הבחינות‬,‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬IAS 34. ‫הקודמת‬ ‫בפיסקה‬ ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬,‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬,‫שהמידע‬ ‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬ ‫לתשומת‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫הנ‬ ‫הכספי‬"‫ממלא‬ ‫אינו‬ ‫ל‬,‫המהותיות‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬,‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫הגילוי‬ ‫הוראות‬ ‫אחר‬'‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ )‫ת‬ ‫דוחות‬‫ומיידיים‬ ‫קופתיים‬(,‫התש‬"‫ל‬-1970. ‫חייקין‬ ‫סומך‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ 14‫בנובמבר‬2010
 14. 14. 3 "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫דוח‬ ‫תמצית‬ 30‫בספטמבר‬30‫בספטמבר‬31‫בדצמבר‬ 201020092009 )‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬( ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫אל‬‫ש‬ ‫פי‬"‫ח‬ ‫שוטפים‬ ‫נכסים‬ ‫מ‬‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫זומנים‬100,3273,57324,812 ‫למסחר‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬147,416297,156270,450 ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬90,51542,74381,137 ‫ח‬‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫ייבים‬5526181 ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬-83- ‫שוטפים‬ ‫נכסים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬338,313343,581376,580 ‫שוטפים‬ ‫בלתי‬ ‫נכסים‬ ‫ה‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬ ‫שקעה‬772,111327,254376,897 ‫נדחות‬ ‫הוצאות‬998-- ‫שוטפים‬ ‫בלתי‬ ‫נכסים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬773,109327,254376,897 ‫נכסים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬1,111,422670,835753,477 ‫ה‬‫שוטפות‬ ‫תחייבויות‬ ‫ז‬‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫כאים‬225,09017,42534,518 ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסים‬ ‫מכשירים‬702-- ‫שוטפות‬ ‫התחייבויות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬225,79217,42534,518 ‫ה‬‫ון‬ ‫השותפות‬ ‫הון‬1,135,921927,574969,980 ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫בגין‬ ‫הון‬ ‫קרן‬86,55838,78677,180 ‫קרן‬‫הון‬‫תרגום‬ ‫מהפרשי‬)27,379()13,843()12,496( ‫הפסד‬ ‫יתרת‬)309,470()299,107()315,705( ‫הון‬ ‫הכל‬ ‫סך‬885,630653,410718,959 ‫והון‬ ‫התחייבויות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬1,111,422670,835753,477 ‫צוף‬ ‫חיים‬–‫יו‬"‫ה‬ ‫ר‬‫דירקטור‬‫יון‬ ‫בע‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫בישראמקו‬"‫מ‬- ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫לוי‬ ‫יוסי‬-‫מנכ‬"‫ל‬ ‫ב‬‫י‬‫בע‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫שראמקו‬"‫מ‬- ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫סבג‬ ‫ברי‬-‫כספים‬ ‫מנהל‬ ‫בע‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫בישראמקו‬"‫מ‬- ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫ת‬‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬ ‫אריך‬:14‫בנובמבר‬2010 ‫ה‬‫מהם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫המצורפים‬ ‫באורים‬.
 15. 15. 4 "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ביניים‬ ‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫דוח‬ ‫תמצית‬ ‫חודשים‬ ‫תשעה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫לשנה‬ ‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬30‫בספטמבר‬‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬30‫בספטמבר‬‫שהס‬‫ביום‬ ‫תיימה‬ 201020092010200931‫בדצמבר‬2009 )‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫בלתי‬‫מבוקר‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬( ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫הכנסות‬ ‫מימון‬ ‫הכנסות‬29,002181,96613,82324,965167,190 ‫הוצאות‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫חיפושי‬ ‫בביצוע‬ ‫השתתפות‬9,4262,0825534471,806 ‫וכלליות‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬8,9403,6173,3471,2486,156 ‫מימון‬ ‫הוצאות‬4,4013,4074,3902,5692,966 22,7679,1068,2904,26410,928 ‫לתקופה‬ ‫רווח‬6,235172,8605,53320,701156,262 ‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫מרכיבים‬: ‫נטו‬ ‫שינוי‬‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫זמינים‬‫למכירה‬9,37832,839)18,947()3,169(71,233 ‫פעילויות‬ ‫בגין‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬ ‫חוץ‬)14,883()13,432()25,908()11,369()12,085( ‫לתקופה‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫הכל‬ ‫סך‬730192,267)39,322(6,163215,410 ‫השתתפות‬ ‫ליחידת‬ ‫רווח‬: ‫חדש‬ ‫שקל‬‫חדש‬ ‫שקל‬‫חדש‬ ‫שקל‬‫חדש‬ ‫שקל‬‫חדש‬ ‫שקל‬ ‫ליחידת‬ ‫ומדולל‬ ‫בסיסי‬ ‫רווח‬ ‫השתתפות‬0.00060.0171*0.00050.0020*0.0153* *‫ה‬‫מאי‬ ‫בחודשים‬ ‫שבוצעו‬ ‫הזכויות‬ ‫בהנפקות‬ ‫הגלומים‬ ‫ההטבה‬ ‫מרכיבי‬ ‫בגין‬ ‫למפרע‬ ‫ותאם‬,‫ואוקטובר‬ ‫אוגוסט‬2010. ‫ה‬‫מהם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫המצורפים‬ ‫באורים‬.
 16. 16. 5 "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫תמצית‬‫ד‬‫ה‬ ‫השותפות‬ ‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫וח‬‫ביניים‬ ‫מוגבלת‬ ‫בגין‬ ‫הון‬ ‫קרן‬‫הון‬ ‫קרן‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬‫מהפרשי‬ ‫השותפות‬ ‫הון‬‫למכירה‬‫זמינים‬‫תרגום‬‫הפסד‬ ‫יתרת‬‫הכל‬ ‫סך‬ )‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬( ‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫תשעה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬‫ודשים‬ ‫ש‬‫ביום‬ ‫הסתיימה‬30‫בספטמבר‬2010 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬1‫בינואר‬2010969,98077,180)12,496()315,705(718,959 ‫לתקופה‬ ‫רווח‬---6,2356,235 ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬--)14,883(-)14,883( ‫למ‬ ‫זמינים‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נטו‬ ‫שינוי‬‫כירה‬-9,378--9,378 ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫הון‬ ‫הנפקת‬)‫הוצאות‬ ‫בניכוי‬ ‫הנפקה‬(165,941---165,941 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬30‫בספטמבר‬20101,135,92186,558)27,379()309,470(885,630 ‫ל‬‫חודשים‬ ‫תשעה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫ש‬‫ביום‬ ‫הסתיימה‬30‫בספטמבר‬2009 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬1‫בינואר‬2009856,3915,947)411()471,967(389,960 ‫לתקופה‬ ‫רווח‬---172,860172,860 ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬--)13,432(-)13,432( ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נטו‬ ‫שינוי‬‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫נכסים‬-32,839--32,839 ‫ש‬ ‫בדרך‬ ‫הון‬ ‫הנפקת‬‫זכויות‬ ‫ל‬)‫הוצאות‬ ‫בניכוי‬ ‫הנפקה‬(71,183---71,183 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬30‫בספטמבר‬2009927,57438,786)13,843()299,107(653,410 ‫בגין‬ ‫הון‬ ‫קרן‬‫הון‬ ‫קרן‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬‫מהפרשי‬ ‫השותפות‬ ‫הון‬‫למכירה‬‫זמינים‬‫תרגום‬‫הפסד‬ ‫יתרת‬‫הכל‬ ‫סך‬ )‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫בל‬‫מבוקר‬ ‫תי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬( ‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬ ‫ל‬‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫ש‬‫ביום‬ ‫הסתיימה‬30‫בספטמבר‬2010 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬1‫ביולי‬20101,032,182105,505)1,471()315,003(821,213 ‫לתקופה‬ ‫רווח‬---5,5335,533 ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬--)25,908(-)25,908( ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נטו‬ ‫שינוי‬‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫נכסים‬-)18,947(--)18,947( ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫הון‬ ‫הנפקת‬)‫הוצאות‬ ‫בניכוי‬ ‫הנפקה‬(103,739---103,739 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬30‫בספטמבר‬20101,135,92186,558)27,379()309,470(885,630 ‫ל‬‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫ש‬‫ביום‬ ‫הסתיימה‬30‫בספטמבר‬2009 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬1‫ביולי‬2009927,57441,955)2,474()319,808(647,247 ‫לתקופה‬ ‫רווח‬---20,70120,701 ‫ב‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫גין‬--)11,369(-)11,369( ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נטו‬ ‫שינוי‬‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫נכסים‬-)3,169(--)3,169( ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬30‫בספטמבר‬2009927,57438,786)13,843()299,107(653,410
 17. 17. 6 "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫תמצית‬‫ד‬‫המוג‬ ‫השותפות‬ ‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫וח‬‫ביניים‬ ‫בלת‬)‫המשך‬( ‫בגין‬ ‫הון‬ ‫קרן‬‫הון‬ ‫קרן‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬‫מהפרשי‬ ‫השותפות‬ ‫הון‬‫למכירה‬‫זמינים‬‫תרגום‬‫הפסד‬ ‫יתרת‬‫הכל‬ ‫סך‬ )‫מבוקר‬()‫מבוקר‬()‫מבוקר‬()‫מבוקר‬()‫מבוקר‬( ‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬‫א‬‫ש‬ ‫לפי‬"‫ח‬ ‫ל‬‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שנה‬31‫בדצמבר‬2009 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬1‫בינואר‬2009856,3915,947)411()471,967(389,960 ‫לשנה‬ ‫רווח‬---156,262156,262 ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬--)12,085(-)12,085( ‫למכירה‬‫זמינים‬‫נכסים‬‫של‬‫הוגן‬‫בשווי‬‫נטו‬‫שינוי‬-71,233--71,233 ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫הון‬ ‫הנפקת‬‫זכויות‬)‫בניכוי‬ ‫הנפקה‬ ‫הוצאות‬(113,589---113,589 ‫י‬‫ליום‬ ‫תרה‬31‫בדצמבר‬2009969,98077,180)12,496()315,705(718,959 ‫ה‬‫מה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫המצורפים‬ ‫באורים‬‫ם‬.
 18. 18. 7 "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫תמצית‬‫ד‬‫ביניים‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫וח‬ ‫חודשים‬ ‫תשעה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫לשנה‬ ‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬30‫בספטמבר‬‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬30‫בספטמבר‬‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬ 201020092010200931‫בדצמבר‬2009 )‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫בלתי‬‫מבוקר‬()‫מבוקר‬ ‫בלתי‬()‫מבוקר‬( ‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬‫ש‬ ‫אלפי‬"‫ח‬ ‫שוטפת‬ ‫לפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫לתקופה‬ ‫רווח‬6,235172,8605,53320,701156,262 ‫התאמות‬: ‫ודיבידנד‬ ‫ריבית‬ ‫הכנסות‬)9,265()10,276()2,763()2,555()14,420( ‫למסחר‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫משערוך‬ ‫רווח‬)21,427()170,700()14,433()23,459()152,430( ‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫בחייבים‬ ‫שינוי‬)‫כולל‬ ‫נגזרים‬()29(10,50666)84(10,591 ‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫בזכאים‬ ‫שינוי‬)‫כולל‬ ‫נגזרים‬(1,539201,596)3,178()10,715( )29,182()170,450()15,534()29,276()166,974( ‫מ‬‫זומנים‬,‫מפעילות‬ ‫שנבעו‬ ‫נטו‬)‫ששימשו‬ ‫לפעילות‬(‫שוטפת‬)22,947(2,410)10,001()8,575()10,712( ‫ת‬‫השקעה‬ ‫לפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫זרימי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫בנכסי‬ ‫השקעה‬)220,368()194,347()150,246()56,222()214,813( ‫ה‬‫למסחר‬ ‫ערך‬ ‫בניירות‬ ‫שקעה‬)77,596()80,616()12,057()55,128()160,416( ‫ת‬‫למסחר‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫ממימוש‬ ‫מורה‬222,057178,15881,20745,995266,394 ‫שנתקבלה‬ ‫ריבית‬8,99510,2742,7842,58114,122 ‫שהתקבל‬ ‫דיבידנד‬4316327556769 ‫מ‬‫השקעה‬ ‫לפעילות‬ ‫ששימשו‬ ‫נטו‬ ‫זומנים‬)66,481()85,899()78,237()62,718()93,944( ‫מימון‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫הון‬ ‫הנפקת‬)‫הוצאות‬ ‫בניכוי‬ ‫הנפקה‬(165,94171,183103,739-113,589 ‫נדחות‬ ‫הוצאות‬)998(-)294(-- ‫מזומנים‬,‫מימון‬ ‫מפעילות‬ ‫שנבעו‬ ‫נטו‬164,94371,183103,445-113,589 ‫גידול‬)‫קיטון‬(‫ושווי‬ ‫במזומנים‬ ‫נטו‬ ‫מזומנים‬75,515)12,306(15,207)71,293(8,933 ‫מ‬‫התקופה‬ ‫לתחילת‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫זומנים‬24,81215,87985,12074,86615,879 ‫מ‬‫התקופה‬ ‫לסוף‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫זומנים‬100,3273,573100,3273,57324,812 ‫ה‬‫מהם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫המצורפים‬ ‫באורים‬.
 19. 19. "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ב‬‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫אורים‬30‫בספטמבר‬2010)‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬( 8 ‫באור‬1-‫המדווחת‬ ‫הישות‬ ‫ישראמקו‬-‫נגב‬2,‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬)‫לה‬‫לן‬-‫השותפות‬(‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫בין‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬-‫ישראמקו‬ ‫בע‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬"‫המוגבל‬ ‫השותף‬ ‫לבין‬ ‫מ‬-‫ניהול‬ ‫ישראמקו‬)1988(‫בע‬"‫מ‬.‫ביום‬ ‫נרשמה‬ ‫השותפות‬3‫במרס‬1989‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫השותפויות‬)‫חדש‬ ‫נוסח‬(‫התשל‬"‫ה‬-1975.‫הי‬ ‫המוגבלת‬ ‫השותפות‬ ‫מטרת‬‫א‬‫חיפו‬ ‫בפעילות‬ ‫להשתתף‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫שי‬‫והפקתם‬ ‫בישראל‬.‫גרניט‬ ‫רחוב‬ ‫הינו‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫המען‬8,‫תקווה‬ ‫פתח‬.‫למסחר‬ ‫רשומות‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫ההשתתפות‬ ‫יחידות‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫בבורסה‬. ‫באור‬2-‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫עריכת‬ ‫בסיס‬ ‫א‬.‫בינלאומיים‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫בתקני‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫הצהרה‬ ‫בינ‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫תמצית‬‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫נערכה‬ ‫יים‬-34IAS,‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫ואינה‬ ‫מלאים‬ ‫שנתיים‬ ‫כספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫הנדרש‬.‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ולשנה‬ ‫ליום‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫אותה‬ ‫לקרוא‬ ‫יש‬31 ‫בדצמבר‬2009)‫להלן‬" :‫השנתיים‬ ‫הדוחות‬.("‫כן‬ ‫כמו‬,‫פרק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫נערכו‬ ‫אלו‬ ‫דוחות‬‫ד‬'‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לתקנות‬ )‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫דוחות‬(,‫התש‬"‫ל‬–1970. ‫ביום‬ ‫הכללי‬ ‫השותף‬ ‫דירקטוריון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לפרסום‬ ‫אושרה‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫תמצית‬14‫בנובמבר‬2010. ‫ב‬.‫דעת‬ ‫ושיקול‬ ‫באומדנים‬ ‫שימוש‬ ‫ה‬ ‫תמצית‬ ‫בעריכת‬‫דוחות‬‫ה‬‫כספיים‬‫ביניים‬‫בהתאם‬‫ל‬-IFRS,‫להשתמש‬ ‫ההנהלה‬ ‫נדרשת‬‫בהערכות‬ ‫דעת‬ ‫בשיקול‬,‫אומדנים‬ ‫והתחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫הסכומים‬ ‫ועל‬ ‫המדיניות‬ ‫יישום‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫אשר‬ ‫והנחות‬,‫והוצאות‬ ‫הכנסות‬.‫שהתוצאות‬ ‫יובהר‬ ‫מאומדנים‬ ‫שונות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫בפועל‬‫אלה‬. ‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫שיקול‬,‫ששימשו‬ ‫העיקריות‬ ‫וההנחות‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫יישום‬ ‫בעת‬‫בהערכות‬ ‫וודאות‬ ‫באי‬ ‫הכרוכות‬,‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫ששימשו‬ ‫אלו‬ ‫עם‬ ‫עקביים‬ ‫הינם‬. ‫באור‬3-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬ ‫א‬.‫כללי‬ ‫אלה‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫בתמצית‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬,‫השנתיים‬ ‫בדוחות‬ ‫שיושמה‬ ‫המדיניות‬ ‫הינה‬. ‫ב‬.‫אומצ‬ ‫שטרם‬ ‫ופרשנויות‬ ‫חדשים‬ ‫תקנים‬‫ו‬ 1.‫בינלאומי‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫תקן‬)2010(IFRS 9,‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬)‫להלן‬-"‫התקן‬"(.‫הינו‬ ‫זה‬ ‫תקן‬‫השלבים‬ ‫אחד‬ ‫חשבונאות‬ ‫תקן‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫ההחלפה‬ ‫בפרויקט‬‫בינלאומי‬IAS 39‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬:‫ומדידה‬ ‫הכרה‬)‫להלן‬- "IAS 39"(‫ב‬ ‫המופיעות‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫מחליף‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬-IAS 39‫ל‬ ‫ביחס‬‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫ומדידה‬ ‫סיווג‬ ‫פיננסיות‬ ‫והתחייבויות‬.‫לתקן‬ ‫בהתאם‬,‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫מדידת‬ ‫של‬ ‫עיקריות‬ ‫קטגוריות‬ ‫שתי‬ ‫ישנן‬:‫מופחתת‬ ‫עלות‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫לניהול‬ ‫הישות‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫לגבי‬ ‫לסיווג‬ ‫הבסיס‬ ‫כאשר‬ ‫הוגן‬ ‫ושווי‬ ‫החו‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫מאפייני‬ ‫ועל‬‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫זיים‬.‫לתקן‬ ‫בהתאם‬,‫עלות‬ ‫לפי‬ ‫תימדד‬ ‫חוב‬ ‫במכשיר‬ ‫השקעה‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫את‬ ‫לגבות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נכסים‬ ‫להחזיק‬ ‫היא‬ ‫הישות‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ ‫אם‬ ‫מופחתת‬ ‫תשלומים‬ ‫מהווים‬ ‫אשר‬ ‫ספציפיים‬ ‫במועדים‬ ‫מזומנים‬ ‫לתזרימי‬ ‫זכאות‬ ‫יוצרים‬ ‫החוזיים‬ ‫תנאיו‬ ‫וכן‬ ‫שלהם‬ ‫החוזיים‬ ‫קר‬ ‫של‬‫בלבד‬ ‫וריבית‬ ‫ן‬.‫כל‬‫החוב‬ ‫נכסי‬‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫ימדדו‬ ‫האחרים‬‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬.‫בנוסף‬,‫לא‬ ‫משובצים‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסי‬ ‫נכס‬ ‫שהוא‬ ‫מארח‬ ‫חוזה‬ ‫הכוללים‬ ‫מעורבים‬ ‫מחוזים‬ ‫יותר‬ ‫מופרדים‬.‫זאת‬ ‫במקום‬,‫יבחן‬ ‫כולו‬ ‫המעורב‬ ‫החוזה‬ ‫דלעיל‬ ‫לקריטריונים‬ ‫בהתאם‬ ‫סיווג‬ ‫לצורך‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫הונ‬ ‫במכשירים‬ ‫השקעה‬‫כאשר‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫תימדד‬ ‫יים‬ ‫והפסד‬ ‫לרווח‬ ‫יזקפו‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫השינויים‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫הוני‬ ‫במכשיר‬ ‫הראשונית‬ ‫ההכרה‬ ‫בעת‬ ‫מאפשר‬ ‫התקן‬ ‫למסחר‬ ‫מוחזק‬ ‫שאינו‬,‫בשווי‬ ‫שינויים‬ ‫להציג‬ ‫לבחור‬‫ה‬‫כאשר‬ ‫האחר‬ ‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫במסגרת‬ ‫ההוני‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫יס‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הכולל‬ ‫לרווח‬ ‫שיזקפו‬ ‫הסכומים‬‫והפסד‬ ‫לרווח‬ ‫לעולם‬ ‫ווגו‬.‫הוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫על‬ ‫דיבידנדים‬ ‫האחר‬ ‫הכולל‬ ‫לרווח‬ ‫נזקפים‬ ‫שלהם‬ ‫שהשערוכים‬,‫החזר‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫מהווים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫והפסד‬ ‫ברווח‬ ‫יוכרו‬ ‫ראשונית‬ ‫השקעה‬. ‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬ ‫של‬ ‫ומדידה‬ ‫לסיווג‬ ‫המתייחסות‬ ‫ההוראות‬ ‫את‬ ‫ככלל‬ ‫שמר‬ ‫התקן‬,‫ב‬ ‫שהופיעו‬ ‫כפי‬-IAS 39.‫זאת‬ ‫עם‬,‫מ‬ ‫בשונה‬-IAS 39,)2010(IFRS 9‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫השינוי‬ ‫סכום‬ ‫כי‬ ‫ככלל‬ ‫דורש‬‫ההתחייבויות‬ ‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫לשווי‬ ‫שיועדו‬ ‫פיננסיות‬,‫פיננסיות‬ ‫ערבות‬ ‫וחוזי‬ ‫הלוואה‬ ‫למתן‬ ‫מחויבויות‬ ‫למעט‬,‫המיוחס‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫ברווח‬ ‫יוכרו‬ ‫ההתחייבות‬ ‫של‬ ‫האשראי‬ ‫בסיכון‬ ‫לשינויים‬,‫ית‬ ‫כאשר‬‫והפסד‬ ‫ברווח‬ ‫תוכר‬ ‫הסכום‬ ‫רת‬. ‫אולם‬,‫חשבונאית‬ ‫התאמה‬ ‫בחוסר‬ ‫להחמרה‬ ‫מביא‬ ‫כאמור‬ ‫פיצול‬ ‫אם‬)accounting mismatch(‫והפסד‬ ‫ברווח‬, ‫והפסד‬ ‫ברווח‬ ‫יוכר‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫השינוי‬ ‫כל‬ ‫אזי‬.
 20. 20. "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ב‬‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫אורים‬30‫בספטמבר‬2010)‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬( 9 ‫באור‬3-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫המשך‬( ‫ב‬.‫אומצו‬ ‫שטרם‬ ‫ופרשנויות‬ ‫חדשים‬ ‫תקנים‬)‫המשך‬( 1.)‫המשך‬( ‫ס‬‫והפסד‬ ‫לרווח‬ ‫לעולם‬ ‫יסווגו‬ ‫לא‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫ברווח‬ ‫שהוכרו‬ ‫כומים‬.‫שהתיר‬ ‫החריג‬ ‫את‬ ‫מבטל‬ ‫גם‬ ‫החדש‬ ‫התקן‬ ‫ההוגן‬ ‫שוויו‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫מצוטט‬ ‫לא‬ ‫הוני‬ ‫למכשיר‬ ‫הקשורים‬ ‫התחייבויות‬ ‫שהם‬ ‫נגזרים‬ ‫בעלות‬ ‫למדוד‬ ‫מהימן‬ ‫באופן‬,‫כזה‬ ‫מכשיר‬ ‫מסירת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לסלקם‬ ‫ושיש‬.‫ה‬ ‫בשווי‬ ‫יימדדו‬ ‫אלה‬ ‫נגזרים‬‫וגן‬. ‫ביום‬ ‫המתחילות‬ ‫שנתיות‬ ‫לתקופות‬ ‫ייושם‬ ‫התקן‬1‫בינואר‬2013‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫או‬.‫מותר‬ ‫מוקדם‬ ‫יישום‬,‫למתן‬ ‫בכפוף‬ ‫לתקני‬ ‫התיקונים‬ ‫של‬ ‫במקביל‬ ‫לאימוץ‬ ‫בכפוף‬ ‫וכן‬ ‫גילוי‬IFRS‫אחרים‬,‫לתקן‬ ‫בנספח‬ ‫המפורטים‬.‫ייעשה‬ ‫התקן‬ ‫יישום‬ ‫ב‬‫דרך‬‫למפרע‬ ‫יישום‬ ‫של‬,‫מסוימות‬ ‫הקלות‬ ‫למעט‬,‫ה‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬‫בתקן‬ ‫המפורטות‬ ‫מעבר‬.‫בפרט‬,‫ישות‬ ‫אם‬ ‫יום‬ ‫לפני‬ ‫התקן‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בוחרת‬1‫בינואר‬2012‫השוואה‬ ‫מספרי‬ ‫מחדש‬ ‫להציג‬ ‫נדרשת‬ ‫איננה‬ ‫היא‬. ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫על‬ ‫התקן‬ ‫אימוץ‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫בבחינת‬ ‫החלה‬ ‫טרם‬ ‫השותפות‬. 2.‫במסגרת‬‫פרויקט‬‫השיפורים‬‫לתקינה‬‫הבינלאומית‬‫משנת‬2010)Improvements to IFRSs(,‫פרסם‬‫ואישר‬‫ה‬- IASB‫במאי‬201011‫תיקונים‬‫לתקני‬‫דיווח‬‫כספי‬‫בינלאומיים‬‫ולפרשנות‬‫אחת‬‫במגוון‬‫סוגיות‬‫חשבונאיות‬.‫מרבית‬ ‫התיקונים‬‫יחולו‬‫לתקופות‬‫שמתחילות‬‫ביום‬1‫בינואר‬2011‫ולאחריו‬,‫עם‬‫אפשרות‬‫לאימוץ‬‫מוקדם‬,‫בכפוף‬‫לתנאים‬ ‫המפורטים‬‫עבור‬‫כל‬‫תיקון‬. ‫להלן‬‫פירוט‬‫ל‬‫תיקונים‬,‫אשר‬‫עשויים‬‫להיות‬‫רלוונטיים‬‫לקבוצה‬‫ואשר‬‫עשויה‬‫להיות‬‫להם‬‫השפעה‬‫על‬‫הדוחות‬ ‫הכספיים‬‫ולא‬‫אומצו‬‫באימוץ‬‫מוקדם‬: ‫תיקון‬‫ל‬-34IAS,‫דיווח‬‫כספי‬‫לתקופות‬‫ביניים‬,‫אירועים‬‫ועסקאות‬‫משמעותיים‬)‫להלן‬–"‫התיקון‬("– ‫בהתאם‬‫לתיקון‬,‫הורחבה‬‫רשימת‬‫האירועים‬‫והעסקאות‬‫המצריכי‬‫ם‬‫גילויים‬‫בדוחות‬‫כספיים‬‫לתקופות‬ ‫ביניים‬,‫כדוגמת‬‫הכרה‬‫בהפסד‬‫מירידת‬‫ערך‬‫של‬‫נכסים‬‫פיננסים‬‫ושינויי‬‫סיווג‬‫של‬‫נכסים‬‫פיננסיים‬‫כתוצאה‬ ‫משינוי‬‫בייעודם‬‫או‬‫בשימושם‬.‫כמו‬‫כן‬,‫הושמט‬‫סף‬‫המהותיות‬‫בדרישות‬‫הגילוי‬‫המינימאליות‬‫הקיימות‬ ‫בתקן‬‫הנוכחי‬,‫לפני‬‫התיקון‬.‫התיקון‬‫יחול‬‫על‬‫תק‬‫ופות‬‫שנתיות‬‫המתחילות‬‫ביום‬1‫בינואר‬2011‫או‬‫לאחר‬ ‫מכן‬.‫יישום‬‫מוקדם‬‫אפשרי‬‫תוך‬‫מתן‬‫גילוי‬. ‫תיקון‬‫ל‬-1IAS,‫הצגת‬‫דוחות‬‫כספיים‬,‫הצגת‬‫דוח‬‫על‬‫השינויים‬‫בהון‬‫העצמי‬)‫להלן‬–"‫התיקון‬("–‫בהתאם‬ ‫לתיקון‬,‫יש‬‫להציג‬‫במסגרת‬‫הדוח‬‫על‬‫השינויים‬‫בהון‬‫העצמי‬,‫לכל‬‫רכיב‬‫של‬‫ההון‬‫העצמי‬,‫התאמה‬‫בין‬‫הערך‬ ‫בספרים‬‫בתחילת‬‫התקופה‬‫לבין‬‫הערך‬‫בספרים‬‫בסופה‬,‫תוך‬‫גילוי‬‫נפרד‬‫לכל‬‫שינוי‬‫כתוצאה‬‫מרווח‬‫או‬‫הפסד‬, ‫רווח‬‫כולל‬‫אחר‬‫ועסקאות‬‫עם‬‫בעלים‬‫במסגרת‬‫תפקידם‬‫כבעלים‬.‫כמו‬‫כן‬,‫יש‬‫להציג‬‫את‬‫ההתאמה‬‫כאמור‬ ‫לכל‬‫רכיב‬‫של‬‫רווח‬‫כולל‬‫אחר‬‫במסגרת‬‫הדוח‬‫על‬‫השינויים‬‫בהון‬‫העצמי‬‫או‬‫בביאורים‬.‫התיקון‬‫יחול‬‫על‬ ‫תקופות‬‫שנתיות‬‫המתחילות‬‫ביום‬1‫בינואר‬2011‫או‬‫לאחר‬‫מכן‬.‫יישום‬‫מוקדם‬‫אפשרי‬‫תוך‬‫מתן‬‫גילוי‬. ‫ג‬.‫חליפין‬ ‫ושערי‬ ‫מדדים‬ ‫החשבון‬ ‫בתקופות‬ ‫הדולר‬ ‫של‬ ‫החליפין‬ ‫ובשער‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫במדד‬ ‫שחלו‬ ‫השינוי‬ ‫שיעורי‬ ‫להלן‬: ‫מ‬‫המחירים‬ ‫דד‬‫החליפין‬ ‫שער‬ ‫לצ‬‫רכן‬‫הדולר‬ ‫של‬ %% ‫חודשים‬ ‫תשעה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫השינוי‬: ‫שהסתיימה‬‫ביום‬30‫בספטמבר‬20101.62)2.91( ‫שהסתיימה‬‫ביום‬30‫בספטמבר‬20093.62)1.16( ‫השינוי‬‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬: ‫שהסתיימה‬‫ביום‬30‫בספטמבר‬20101.23)5.42( ‫שהסתיימה‬‫ביום‬30‫בספטמבר‬20092.44)4.11( ‫ש‬ ‫לשנה‬‫ה‬‫ביום‬ ‫סתיימה‬31‫בדצמבר‬20093.82)0.71(
 21. 21. "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ב‬‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫אורים‬30‫בספטמבר‬2010)‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬( 10 ‫באור‬4-‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫א‬.1.‫בבאור‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬8‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬,‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫העלות‬ ‫אומדן‬"‫תמר‬",‫אשר‬ ‫נובל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫לסך‬ ‫מסתכם‬-3‫דולר‬ ‫מיליארד‬)‫עבור‬100%‫מהזכויות‬.(‫הא‬‫מתבסס‬ ‫ומדן‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ‫על‬‫כפול‬ ‫צינור‬ ‫של‬ ‫במתווה‬ ‫פיתוח‬,‫הפקה‬ ‫לפלטפורמת‬ ‫מהשדה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫יוזרם‬ ‫בו‬,‫בסמוך‬ ‫שתוקם‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫לפלטפורמה‬"‫תטיס‬ ‫ים‬"‫של‬ ‫הקיים‬ ‫הקבלה‬ ‫למתקן‬ ‫הקיימת‬ ‫בצנרת‬ ‫הגז‬ ‫יוזרם‬ ‫וממנה‬ ‫באשדוד‬ ‫תטיס‬ ‫ים‬ ‫פרויקט‬,‫הגז‬ ‫קליטת‬ ‫לצורך‬ ‫שיורחב‬.‫ה‬ ‫תוכנית‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬‫טרם‬ ‫הכולל‬ ‫ותקציבה‬ ‫פיתוח‬ ‫הפיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫בלבד‬ ‫בהערכות‬ ‫מדובר‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫וכי‬ ‫השותפים‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרו‬,‫קימת‬ ‫לא‬ ‫לגביהן‬ ‫אשר‬ ‫ודאות‬ ‫עדיין‬.‫זה‬ ‫אומדן‬ ‫מתוך‬,‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרו‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫שדה‬ ‫פיתוח‬ ‫בפרויקט‬ ‫השותפים‬"‫תמר‬"‫עד‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫אישור‬ ‫למועד‬,‫ל‬ ‫ושירותים‬ ‫ציוד‬ ‫לרכישת‬ ‫התקשרויות‬‫כולל‬ ‫בסכום‬ ‫האמור‬ ‫הגז‬ ‫שדה‬ ‫פיתוח‬)100%(, ‫בהיקף‬‫כ‬ ‫של‬-967‫דולר‬ ‫מיליון‬,‫ושירותים‬ ‫לציוד‬ ‫בעיקר‬ ‫המתייחסות‬)‫עבודות‬ ‫לביצוע‬ ‫קידוח‬ ‫אסדת‬ ‫כולל‬ ‫תמר‬ ‫בשדה‬ ‫הפיתוח‬(‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫ויסופקו‬ ‫סופקו‬ ‫ואשר‬ ‫ארוך‬ ‫אספקתם‬ ‫שזמן‬2011-2009. 2.‫ביום‬19‫בפברואר‬2010,‫בין‬ ‫כי‬ ‫השותפות‬ ‫דיווחה‬‫בע‬ ‫דרום‬ ‫כח‬ ‫תחנת‬"‫סיליקה‬ ‫תעשיות‬ ‫איי‬ ‫אס‬ ‫ודי‬ ‫מ‬ ‫בע‬ ‫דימונה‬"‫מ‬)‫ביחד‬ ‫להלן‬-‫הקונים‬(‫בקידוחים‬ ‫השותפים‬ ‫לבין‬,‫הקונים‬ ‫ירכשו‬ ‫לפיו‬ ‫כוונות‬ ‫מכתב‬ ‫להקים‬ ‫הקונים‬ ‫מתעדים‬ ‫אותה‬ ‫כח‬ ‫תחנת‬ ‫הפעלת‬ ‫לצרכי‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מהקידוחים‬)‫להלן‬-‫הכח‬ ‫תחנת‬(‫וכן‬ ‫בדרום‬ ‫הקונים‬ ‫מפעל‬ ‫לצרכי‬.‫הכוונ‬ ‫למכתב‬ ‫בהתאם‬‫ות‬,‫כולל‬ ‫בהיקף‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לרכוש‬ ‫הקונים‬ ‫צפויים‬ ‫בכ‬ ‫המוערך‬ ‫מינימלי‬-BCF100)‫כ‬-BCM2.8(,‫שבע‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במשך‬ ‫וזאת‬-‫שנים‬ ‫עשרה‬.‫כן‬ ‫כמו‬, ‫לפרויקטים‬ ‫הקונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫כמויות‬ ‫לרכישת‬ ‫תנאים‬ ‫על‬ ‫הכוונות‬ ‫במכתב‬ ‫הצדדים‬ ‫הסכימו‬ ‫הקונים‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫פוטנציאליים‬)‫להלן‬-‫הפר‬‫הנוספים‬ ‫ויקטים‬.(‫הכוונות‬ ‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫אשר‬ ‫גז‬ ‫כמות‬ ‫לרכוש‬ ‫רשאים‬ ‫הקונים‬–‫בפועל‬ ‫תיקבע‬ ‫ואשר‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫שיוקמו‬ ‫הנוספים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫להיקף‬ ‫בהתאם‬ ‫בפועל‬,‫הכוח‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫לשעות‬,‫הנוספים‬ ‫ובפרויקטים‬ ‫הכח‬ ‫בתחנת‬ ‫הגז‬ ‫צריכת‬–‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬)‫ל‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫בהיקף‬‫לעיל‬ ‫המפורטת‬ ‫מהכמות‬ ‫שניים‬ ‫מפי‬ ‫מעלה‬.( ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הגז‬ ‫ממכירת‬ ‫ההכנסות‬–BCF100‫תמר‬ ‫בפרויקט‬ ‫השותפים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫מוערכות‬ ‫כאמור‬ ‫בכ‬-0.5‫דולר‬ ‫מיליארד‬)‫ל‬ ‫ביחס‬-100%‫תמר‬ ‫בפרויקט‬ ‫מהזכויות‬.(‫ממכלול‬ ‫יגזרו‬ ‫בפועל‬ ‫ההכנסות‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬ ‫של‬‫לעיל‬ ‫האמורים‬ ‫אלו‬ ‫לרבות‬ ‫גורמים‬,‫מחיר‬‫ועוד‬ ‫אנרגיה‬ ‫י‬.‫ובכוונות‬ ‫מחייב‬ ‫בלתי‬ ‫הינו‬ ‫הכוונות‬ ‫מכתב‬ ‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫מחייב‬ ‫אספקה‬ ‫חוזה‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫במטרה‬ ‫בלעדי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לנהל‬ ‫הצדדים‬. 3.‫ביום‬22‫בפברואר‬2010,‫עקרונות‬ ‫במסמך‬ ‫השותפות‬ ‫התקשרה‬)Term Sheet(‫זר‬ ‫בנקאי‬ ‫תאגיד‬ ‫עם‬, ‫בנק‬ ‫דויטשה‬)‫להלן‬" :‫הבנק‬(",‫ה‬ ‫צפוי‬ ‫פיו‬ ‫על‬‫בפיתוח‬ ‫השקעתה‬ ‫לצורך‬ ‫גישור‬ ‫הלוואת‬ ‫לשותפות‬ ‫להעמיד‬ ‫בנק‬ ‫פרויקט‬"‫תמר‬",‫עד‬ ‫של‬ ‫בסכום‬350‫דולר‬ ‫מיליוני‬,‫של‬ ‫לתקופה‬36‫במסמך‬ ‫שנקבעו‬ ‫ובתנאים‬ ‫חודשים‬ ‫העקרונות‬)‫להלן‬" :‫הגישור‬ ‫הלוואת‬.("‫הלוואת‬ ‫והעמדת‬ ‫מחייב‬ ‫בלתי‬ ‫הינו‬ ‫העקרונות‬ ‫מסמך‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬ ‫הלוואה‬ ‫הסכם‬ ‫לחתימת‬ ‫כפופה‬ ‫הגישור‬‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫ומחייב‬ ‫מפורט‬.‫בלעדי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫ינהלו‬ ‫הצדדים‬ ‫מיום‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫עד‬ ‫מחייב‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫במטרה‬15‫במאי‬2010.‫על‬ ‫והבנק‬ ‫השותפות‬ ‫חתמו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫התקשרות‬ ‫מכתב‬,‫האמורה‬ ‫הגישור‬ ‫הלוואת‬ ‫להעמדת‬ ‫מחייב‬ ‫הלוואה‬ ‫הסכם‬ ‫לחתימת‬ ‫בכפוף‬,‫יעניק‬ ‫וארג‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫לשותפות‬ ‫הבנק‬‫פיננסי‬ ‫ון‬,‫בלעדי‬ ‫באופן‬,‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במשך‬36‫חודשים‬,‫מלוא‬ ‫להשגת‬ ‫פרויקט‬ ‫לפיתוח‬ ‫שיידרש‬ ‫המימון‬"‫תמר‬",‫ההתקשרות‬ ‫במכתב‬ ‫שנקבעו‬ ‫בתנאים‬.‫סיכמו‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ ‫נוספת‬ ‫הלוואה‬ ‫לגיוס‬ ‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫כבר‬ ‫לפעול‬ ‫הצדדים‬400‫דולר‬ ‫מיליוני‬.‫קבלת‬ ‫ל‬ ‫גם‬ ‫כפופה‬ ‫היתה‬ ‫כאמור‬ ‫המימון‬‫ביום‬ ‫שהתקבל‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬ ‫אישור‬25‫במרס‬2010‫יותר‬ ‫לפיו‬ ‫לשותפות‬)‫קידוחים‬ ‫דלק‬ ‫ושותפות‬ ‫אבנר‬ ‫שותפות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬(‫תמר‬ ‫בפרויקט‬ ‫בהשקעות‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫ו‬ ‫הלוואות‬ ‫באמצעות‬/‫אג‬ ‫הנפקת‬ ‫או‬"‫ו‬ ‫האמור‬ ‫הנדרש‬ ‫שהמימון‬ ‫מבלי‬ ‫וזאת‬ ‫ח‬/‫שתבצע‬ ‫ההשקעות‬ ‫או‬ ‫כ‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬ ‫ישללו‬ ‫בפרויקט‬ ‫השותפות‬"‫שות‬‫פות‬"‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬.‫בנוסף‬,‫לצרכי‬ ‫ההכרה‬ ‫אופן‬ ‫נקבע‬ ‫ההוצאות‬ ‫של‬ ‫מס‬,‫מתקני‬ ‫בנית‬ ‫ולצורך‬ ‫וההפקה‬ ‫הפיתוח‬ ‫קידוחי‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫השותפות‬ ‫ותוציא‬ ‫הוציאה‬ ‫אשר‬ ‫וההפקה‬ ‫ההולכה‬)‫אלו‬ ‫מרכיבים‬ ‫בשל‬ ‫המימון‬ ‫הוצאות‬ ‫ייחוס‬ ‫לרבות‬(‫באישור‬ ‫כמפורט‬ ‫והכל‬. ‫ביום‬16‫ביוני‬2010‫כי‬ ‫השותפות‬ ‫דיווחה‬‫כל‬ ‫את‬ ‫לגבש‬ ‫סיימו‬ ‫טרם‬ ‫והצדדים‬ ‫הואיל‬‫מסמכי‬‫המימון‬ ‫הסכם‬, ‫מחייב‬ ‫מימון‬ ‫הסכם‬ ‫וחתימת‬ ‫גיבוש‬ ‫לצורך‬ ‫כאמור‬ ‫שנקצבה‬ ‫התקופה‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫הוסכם‬,‫ליום‬ ‫עד‬ 31‫באוגוסט‬2010. ‫ביום‬1‫בספטמבר‬2010,‫בתקופה‬ ‫הבלעדיות‬ ‫תקופת‬ ‫להארכת‬ ‫בבקשה‬ ‫אליה‬ ‫פנה‬ ‫הבנק‬ ‫כי‬ ‫השותפות‬ ‫דיווחה‬ ‫נוספת‬,‫וזאת‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫מתקן‬ ‫להקמת‬ ‫ובנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫באישור‬ ‫העיכוב‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬ ‫הנובעות‬ ‫הבדיקות‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫נוספת‬ ‫תקופה‬ ‫לבנק‬ ‫נדרשת‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫ושינוי‬ ‫היבשתי‬ ‫הקליטה‬ ‫מכך‬.‫בהתאם‬,‫ליום‬ ‫עד‬ ‫תוארך‬ ‫הבלעדיות‬ ‫תקופת‬ ‫כי‬ ‫הסכמה‬ ‫לכלל‬ ‫והבנק‬ ‫השותפות‬ ‫הגיעו‬30‫באוקטובר‬ 2010. ‫הדיווח‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬,‫ביום‬1‫בנובמבר‬2010,‫נגב‬ ‫ישראמקו‬ ‫דיווחה‬2‫להארכת‬ ‫בבקשה‬ ‫אליה‬ ‫פנה‬ ‫הבנק‬ ‫כי‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫הבדיקות‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫וזאת‬ ‫נוספת‬ ‫בתקופה‬ ‫לו‬ ‫שהוענקה‬ ‫הבלעדיות‬ ‫תקופת‬ ‫ל‬ ‫השייכים‬ ‫במתקנים‬ ‫לשימוש‬ ‫הנוגעים‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬ ‫המאגר‬ ‫של‬ ‫המוצעת‬"‫תטיס‬ ‫ים‬"‫וכי‬‫השותפות‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫תוארך‬ ‫האמורה‬ ‫הבלעדיות‬ ‫תקופת‬ ‫כי‬ ‫הסכמה‬ ‫לכלל‬ ‫הגיעו‬ ‫והבנק‬31‫בדצמבר‬2010.
 22. 22. "‫ישראמקו‬-‫נגב‬2"‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫ב‬‫ליום‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫לתמצית‬ ‫אורים‬30‫בספטמבר‬2010)‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬( 11 ‫באור‬4-‫נוסף‬ ‫מידע‬)‫המשך‬( ‫א‬.)‫המשך‬( 4.‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫כי‬ ‫השותפות‬ ‫דיווחה‬Noble Energy Meditterranean Ltd.)‫להלן‬-‫נובל‬(,‫מפעילת‬‫חזקת‬ ‫תמר‬,‫לשותפים‬ ‫הודיעה‬‫כי‬ ‫תמר‬ ‫בחזקת‬‫קבלה‬‫מחברת‬Netherland, Sewell and Associates, Inc. )‫להלן‬" :NSAI("‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫שהינה‬‫הנדסית‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫מאגרי‬ ‫של‬ ‫ורזרבות‬ ‫עתודות‬ ‫הערכת‬ ‫ביצוע‬ ‫בתחום‬ ‫טבעי‬,‫דוח‬‫המעדכן‬‫את‬‫רזרבות‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫בשדה‬‫תמר‬.‫מהמשך‬ ‫שהתקבלו‬ ‫תוצאות‬ ‫בעקבות‬ ‫בוצע‬ ‫העדכון‬ ‫ממצאי‬ ‫ובפרט‬ ‫הקידוחים‬ ‫ממצאי‬ ‫ניתוח‬‫הגלעינים‬ ‫ניתוח‬)Cores(‫קידוח‬ ‫במהלך‬ ‫שהוצאו‬"‫תמר‬2." ‫של‬ ‫לדוח‬ ‫בהתאם‬NSAI,‫רזרבות‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫בשדה‬‫תמר‬‫בקטגורית‬C2)Contingent Gas Resources( ‫בכ‬ ‫מוערכות‬-TCF8.7)BCM247(‫תמר‬ ‫לשדה‬ ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אישורה‬ ‫ועם‬)‫צפי‬ ‫גם‬ ‫תכלול‬ ‫אשר‬ ‫מהשדה‬ ‫שיופק‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למכירת‬ ‫סביר‬(‫בקטגורית‬ ‫תסווגנה‬ ‫הן‬P2)Proved + Probable Reserves(, ‫וזאת‬‫לעומת‬‫כ‬-TCF7.7)‫כ‬-BCM218(‫שדווחו‬‫בדוח‬‫קודם‬)‫גידול‬‫של‬‫כ‬-13%.(‫רזרבות‬‫הגז‬‫הנ‬"‫ל‬ ‫כוללות‬‫רזרבות‬‫גז‬‫בקטגורית‬C1)Proved Reserves(,‫בהיקף‬‫של‬‫כ‬-TCF6.5)‫כ‬-BCM184(‫ו‬‫זאת‬‫עם‬ ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אישורה‬)‫אש‬‫מהשדה‬ ‫שיופק‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למכירת‬ ‫סביר‬ ‫צפי‬ ‫גם‬ ‫תכלול‬ ‫ר‬(‫תסווגנה‬ ‫הן‬ ‫בקטגוריית‬P1)Proved Reserve(,‫כ‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬-TCF6)‫כ‬-BCM170(‫קודם‬ ‫בדוח‬ ‫שדווחו‬)‫של‬ ‫גידול‬ ‫כ‬-8%.( ‫כן‬ ‫כמו‬,‫עידכנה‬NSAI‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫ממוצע‬ ‫את‬)Gross Mean Resources( ‫ת‬ ‫בשדה‬‫לכ‬ ‫מר‬TCF-8.4)‫כ‬-BCM238(,‫כ‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬-TCF7.3)‫כ‬-BCM207(,‫קודם‬ ‫בדוח‬ ‫שדווחו‬ )‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-15%.( ‫הנ‬ ‫ההערכות‬"‫שיצטבר‬ ‫ככל‬ ‫להתעדכן‬ ‫עשויות‬ ‫והן‬ ‫וודאות‬ ‫כל‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫לגביהן‬ ‫אשר‬ ‫הערכות‬ ‫הן‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬/‫חיפו‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הקשורים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫ממכלול‬ ‫כתוצאה‬ ‫או‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫שים‬, ‫הקידוחים‬ ‫ממצאי‬ ‫ניתוח‬ ‫מהמשך‬ ‫כתוצאה‬ ‫לרבות‬. 5.‫ביום‬18‫באוגוסט‬2010,‫מאגר‬ ‫לפיתוח‬ ‫בקשתה‬ ‫את‬ ‫מאשר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫לנובל‬ ‫הנפט‬ ‫ענייני‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫הודיע‬ "‫תמר‬"‫נובל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוצג‬ ‫למתווה‬ ‫בהתאם‬,‫בסעיף‬ ‫שפורט‬ ‫כפי‬1‫לעיל‬.‫תציג‬ ‫נובל‬ ‫כי‬ ‫הממונה‬ ‫ביקש‬ ‫עוד‬ ‫לפ‬ ‫תכנית‬‫המאגר‬ ‫יתוח‬,‫בחזקת‬ ‫השותפים‬ ‫בין‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬"‫תמר‬"‫הרלוונטיים‬ ‫הזכויות‬ ‫בעלי‬ ‫לבין‬ ‫בחזקת‬"‫אשקלון‬) "‫תטיס‬ ‫ים‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫מאגר‬ ‫מצוי‬ ‫בה‬(‫שבחוף‬ ‫והטיפול‬ ‫הקבלה‬ ‫ובמתקני‬ ‫בצנרת‬, ‫לעניין‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬‫ה‬‫אחסון‬. ‫ספטמבר‬ ‫בחודש‬2010‫השותפות‬ ‫דיווחה‬‫לעיתונ‬ ‫בהודעה‬ ‫מסרה‬ ‫נובל‬ ‫כי‬‫מטעמה‬ ‫ות‬,‫נובל‬ ‫דירקטוריון‬ ‫כי‬ ‫תמר‬ ‫מאגר‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫אישר‬,‫בעיקרו‬ ‫הכולל‬ ‫במתווה‬,5‫כ‬ ‫להפיק‬ ‫תוכל‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫בארות‬- 200‫עד‬250‫בקוטר‬ ‫צינורות‬ ‫שני‬ ‫באמצעות‬ ‫שיוזרם‬ ‫ליום‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫מעוקב‬ ‫רגל‬ ‫מיליון‬"16‫לפלטפורמת‬ ‫אשדוד‬ ‫חופי‬ ‫מול‬ ‫שתוקם‬ ‫חדשה‬ ‫הפקה‬,‫לפלטפורמ‬ ‫בצמוד‬‫מאגר‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫ה‬"‫מרי‬-B."‫זו‬ ‫מפלטפורמה‬ ‫בצנרת‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫יוזרם‬"30‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫הקבלה‬ ‫למתקן‬ ‫הקיימת‬"‫תטיס‬ ‫ים‬"‫באשדוד‬,‫עיבוד‬ ‫בקיבולת‬ ‫כ‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫התחלתית‬-1‫ליום‬ ‫מעוקב‬ ‫רגל‬ ‫מיליארד‬.‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אחסון‬ ‫גם‬ ‫תאפשר‬ ‫האמורה‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫מרי‬ ‫במאגר‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬-B‫ותאפשר‬,‫לכך‬ ‫בנוסף‬,‫ה‬‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫בכושר‬ ‫משמעותית‬ ‫רחבה‬,‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫המשק‬ ‫לצרכי‬ ‫ובהתאם‬.‫בשנת‬ ‫להתחיל‬ ‫מתוכננים‬ ‫הפיתוח‬ ‫קידוחי‬2011‫צפויה‬ ‫הפרויקט‬ ‫מערכות‬ ‫והרצת‬ ‫של‬ ‫הרביעי‬ ‫ברבעון‬ ‫להתחיל‬2012. ‫השותפות‬‫בפרויקט‬ ‫השותפים‬ ‫יתר‬ ‫לאישור‬ ‫נובל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הובאה‬ ‫טרם‬ ‫האמורה‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬ ‫ג‬ ‫ובהתאם‬‫ידם‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ ‫טרם‬ ‫ם‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫השותפים‬ ‫להערכת‬,‫מנובל‬ ‫שקיבלו‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬,‫ההפעלה‬ ‫פר‬ ‫של‬ ‫המסחרית‬‫ו‬‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫במחצית‬ ‫להתחיל‬ ‫עשויה‬ ‫תמר‬ ‫יקט‬2013. ‫הדיווח‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬,‫ביום‬21‫באוקטובר‬2010,‫שאינם‬ ‫תמר‬ ‫בפרויקט‬ ‫השותפים‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ‫השותפות‬ ‫דיווחה‬ ‫בפרויקט‬ ‫שותפים‬"‫תטיס‬ ‫ים‬) "‫ד‬‫גז‬ ‫ודור‬ ‫השותפות‬ ‫היינו‬(,‫מו‬ ‫מתנהל‬"‫לשימוש‬ ‫הסדרים‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫מ‬‫בצנרת‬ ‫שבאשדוד‬ ‫הקבלה‬ ‫ובמתקן‬,‫לעניין‬ ‫ההסדרים‬ ‫לרבות‬‫ה‬‫אחסון‬,‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫לצורך‬ ‫וזאת‬ ‫תמר‬ ‫מאגר‬,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הממונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהתבקש‬ ‫כפי‬.

×