Skog
Skogen er viktig• Skogen gir oss råvarer og brensel.• Skogen forsinker nedbøren slik at det ikke blir flom eller erosjon....
Barskogen•  En tredjedel av landoverflaten er dekket av skog.•  Barskogen vokser i den tempererte klimasonen.•  Den utg...
Løvskogen• Løvskogen vokser også i den tempererte sonen.• Den vokser sør for barskogsbeltet.• Det finnes enorme områder i ...
Regnskogen• Regnskogen er viktig for klimaet på jorda.• I regnskogen lever et stort antall plante , fugle og dyrearter.• ...
Områder med regnskog• Den tropiske regnskogen ligger på begge sider av ekvator.• Regnskogen utgjør 20 % av all verdens sk...
Land med regnskog• Regnskogen i Sør Amerika utgjør 60% av all regnskog.• Det er spesielt store regnskogsområder i Brasil...
Regnskog i Afrika• 15% av regnskogen vokser i Afrika.• Kongo, Gabon og langs Guineabukta er det store regnskogsområder.
Rovhugst• Regnskogen består av tusenvis av ulike typer eviggrønne trær.• Det hogges ut betydelige mengder teak, mahogni ...
Skogen i Norge
Den norske barskogen• Den norske barskogen er en del av barskogsbeltet som strekker seg fra Nordsjøen til Stillehavet.• ...
SKOGVEKST• Den produktive skogen i Norge er på 675 millioner m3.• I de siste årene har det blitt hugget ut 8 millioner m...
Norges skogsareal• Skogen dekker 38% av landet vårt.• 60% av skogen er produktiv.• Det er store arealer av produktiv skog ...
• Gran og furu utgjør 80 % av den norske skogen.• Resten av skogarealet består av løvskog.• Fra Møre og sørover langs kys...
Ulike skogtyper etter alder• I størsteparten av skogen er trærne ikke så gamle. Det har blitt hugd skog her før.• Gammels...
Liv i skogen• Det er få plante, dyre og fuglearter som lever i den norske skogen.• Det er viktig å verne gammel skog for ...
Skogvern• Ca. 1% av den norske barskogen er i dag vernet.• Vern av barskog kommer ofte i konflikt med skogeiernes intere...
Driftsmåter• Etter krigen har motorsaga og skogsmaskina gjort inntog i norsk skogdrift.• Før brukte man sag, øks og barke...
Skogsdrift• Flatehogst med skogsmaskiner har erstattet den gamle plukkhogsten med øks.• En skogmaskin produserer like mye...
Mekanisering• Mekanisering har redusert antall ansatte i skogbruket drastisk.• Før sysselsatte skogbruket 40 – 50 000 man...
Skogindustri• Vi skiller mellom trevareindustri og treforedlingsindustri.• Trevareindustrien produserer trelast, byggeva...
Viktig næring• Det norske skogbruket har alltid vært en viktig næring.• Ca. 6000 mennesker har skogsarbeid som heltidsyr...
Treforedlingsindustrien•  Treforedlingsindustrien bruker cellulose.•  Den blir brukt til å lage papp og papir.•  Trefor...
Papirfabrikker• De fleste treforedlingsbedriftene ligger på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag.• Disse bedriftene ligger...
• På 1500-tallet ble de norske skogene en viktig ressurs.• Det ble solgt enorme mengder tømmer til England og Nederland....
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Skog og skogbruk

1,250

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,250
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skog og skogbruk

 1. 1. Skog
 2. 2. Skogen er viktig• Skogen gir oss råvarer og brensel.• Skogen forsinker nedbøren slik at det ikke blir flom eller erosjon.• Skogen demper veksten av co2 i lufta.• I skogene finnes det et rikt utvalg av planter, insekter, fugler og dyr.• Skogen er også en viktig fritidsressurs for mange.
 3. 3. Barskogen• En tredjedel av landoverflaten er dekket av skog.• Barskogen vokser i den tempererte klimasonen.• Den utgjør 40 % av verdens totale skogareal.• Barskogen har stor økonomisk betydning.• Russland, USA og Canada tar ut mye barskog.• Barskogen brukes mye til trevarer og papirproduksjon.
 4. 4. Løvskogen• Løvskogen vokser også i den tempererte sonen.• Den vokser sør for barskogsbeltet.• Det finnes enorme områder i Nord Amerika og Europa.• I den tempererte sonen finnes det svære blandingsskoger med løvtrær og bartrær.• Varmekjær løvskog består av eik, bøk, alm, lønn, lind og ask.• I Europa har storparten av denne skogen blitt gjort om til landbruksområder.
 5. 5. Regnskogen• Regnskogen er viktig for klimaet på jorda.• I regnskogen lever et stort antall plante , fugle og dyrearter.• Regnskogen ligger i den tropiske klimasonen.
 6. 6. Områder med regnskog• Den tropiske regnskogen ligger på begge sider av ekvator.• Regnskogen utgjør 20 % av all verdens skoger.• Få mennesker bor her, men det er et rikt dyre og fugleliv her.• Det er store regnskoger i Sørøst Asia, Afrika og Sør Amerika.
 7. 7. Land med regnskog• Regnskogen i Sør Amerika utgjør 60% av all regnskog.• Det er spesielt store regnskogsområder i Brasil.• Regnskogen i Asia utgjør 25% av verdens regnskog.• I Asia er det store regnskogsområder i Thailand, Indonesia, Malaysia og India.
 8. 8. Regnskog i Afrika• 15% av regnskogen vokser i Afrika.• Kongo, Gabon og langs Guineabukta er det store regnskogsområder.
 9. 9. Rovhugst• Regnskogen består av tusenvis av ulike typer eviggrønne trær.• Det hogges ut betydelige mengder teak, mahogni og ibenholt.• I Sør Amerika har det blitt hogd ned enorme mengder med regnskog som har blitt gjort om til store kvegransjer.• I dag finnes bare halvparten igjen av den opprinnelige regnskogen.
 10. 10. Skogen i Norge
 11. 11. Den norske barskogen• Den norske barskogen er en del av barskogsbeltet som strekker seg fra Nordsjøen til Stillehavet.• Den norske skogen har blitt større i de siste tiårene.• Det vokser mer skog enn det vi hogger ut.
 12. 12. SKOGVEKST• Den produktive skogen i Norge er på 675 millioner m3.• I de siste årene har det blitt hugget ut 8 millioner m3.• Samtidig øker norske skoger med 35 millioner m3 i året.• Det vil si at den norske skogen øker i areal.• Det tar ca. 80 år fra et tre plantes til at det kan hogges.
 13. 13. Norges skogsareal• Skogen dekker 38% av landet vårt.• 60% av skogen er produktiv.• Det er store arealer av produktiv skog på Østlandet og i Trøndelag.• Hedmark er Norges største skogfylke.• På Vestlandet og i Nord Norge vokser det lite barskog.
 14. 14. • Gran og furu utgjør 80 % av den norske skogen.• Resten av skogarealet består av løvskog.• Fra Møre og sørover langs kysten vokser det en del varmekjære løvskogarter.
 15. 15. Ulike skogtyper etter alder• I størsteparten av skogen er trærne ikke så gamle. Det har blitt hugd skog her før.• Gammelskog utgjør 10-20% av skogen.• Urskog utgjør bare 1% av skogsarealet.
 16. 16. Liv i skogen• Det er få plante, dyre og fuglearter som lever i den norske skogen.• Det er viktig å verne gammel skog for å bevare noen av disse artene.
 17. 17. Skogvern• Ca. 1% av den norske barskogen er i dag vernet.• Vern av barskog kommer ofte i konflikt med skogeiernes interesser.
 18. 18. Driftsmåter• Etter krigen har motorsaga og skogsmaskina gjort inntog i norsk skogdrift.• Før brukte man sag, øks og barkespade og tømmeret ble transportert med hest og på elver.• I dag transporteres tømmeret på biler fram til treforedlingsbedriftene.
 19. 19. Skogsdrift• Flatehogst med skogsmaskiner har erstattet den gamle plukkhogsten med øks.• En skogmaskin produserer like mye på en dag som en tømmerhogger gjør i løpet av en måned.• I dag har skogdriften blitt helårsdrift.• Før hogde man tømmeret på vinteren og transporterte det om våren.
 20. 20. Mekanisering• Mekanisering har redusert antall ansatte i skogbruket drastisk.• Før sysselsatte skogbruket 40 – 50 000 mann. I dag jobber 6000 skogsarbeidere i norske skoger.• Skogbruket bidrar til opprettholde bosettingen ute i distriktene.
 21. 21. Skogindustri• Vi skiller mellom trevareindustri og treforedlingsindustri.• Trevareindustrien produserer trelast, byggevarer, innredninger og ferdighus.• Trevareindustrien bruker skurtømmer som er tømmer av god kvalitet.• Trevareindustrien består for det meste av småbedrifter i Trøndelag og på Østlandet.
 22. 22. Viktig næring• Det norske skogbruket har alltid vært en viktig næring.• Ca. 6000 mennesker har skogsarbeid som heltidsyrke.• Skogbruket er en viktig eksportnæring som selger papir, tremasse, plank og møbler til utlandet.
 23. 23. Treforedlingsindustrien• Treforedlingsindustrien bruker cellulose.• Den blir brukt til å lage papp og papir.• Treforedlingsbedriftene er store bedrifter.• 80% av produksjonen selges til utlandet.
 24. 24. Papirfabrikker• De fleste treforedlingsbedriftene ligger på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag.• Disse bedriftene ligger ved elver fordi man før i tiden transporterte tømmeret på elvene.• I dag kjører man tømmeret med biler til papirfabrikkene.
 25. 25. • På 1500-tallet ble de norske skogene en viktig ressurs.• Det ble solgt enorme mengder tømmer til England og Nederland.• I Europa hadde skogen blitt gjort om til jordbruksland.• På slutten av 1800-tallet ble det bygd papirfabrikker langs elver og vassdrag på Østlandet og i Trøndelag
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×