Den tredje verden etter 1945.

3,508 views

Published on

Denne siden handler om historien til Den tredje verden etter 1945.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Den tredje verden etter 1945.

 1. 1. DEN TREDJE VERDEN ETTER 1945<br />
 2. 2. KOLONIENE<br />Europeerne mente at de var de svarte overlegne.<br />Det var årsaken til den brutale behandlingen av innbyggerne i koloniene.<br />Etter andre verdenskrig hadde de europeiske landene blitt fattige.<br />Dette førte til at mange kolonier ble frigitt. <br />
 3. 3.
 4. 4. Det var kolonimaktene som hadde trukket opp grensene i mange kolonier.<br />Mange folkegrupper ble splittet og det førte til mange problemer.<br />Problemene ble størst i mange land i Afrika.<br />Det førte til mange borgerkriger.<br />
 5. 5.
 6. 6. Kravet om selvstendighet kom fra eliten i kolonibefolkningen.<br />Den vanlige befolkningen kom senere til å følge etter.<br />
 7. 7.
 8. 8. Europeerne plukket ut en bestemt folkegruppe til å styre. <br />Dette førte til misnøye og borgerkrig.<br />
 9. 9.
 10. 10. EUROPEISK INNFLYTELSE<br />Det økonomiske samarbeidet med kolonimakten fortsatte etter at kolonien ble et selvstendig land. <br />Etter frigjøringen fikk den tidligere kolonien økonomisk hjelp og støtte fra kolonimakten.<br />Den europeiske innflytelsen fortsatte og til og med økte.<br />Dette kalles for nykolonialisme.<br />
 11. 11.
 12. 12. SOSIALISME<br />De nye landenes økonomi var svært dårlig.<br />Kommunikasjonene var dårlige.<br />Mange land innførte planøkonomi og nasjonaliserte store bedrifter.<br />Mange land fikk penger og støtte fra Sovjet.<br />
 13. 13.
 14. 14. ØKONOMISKE PROBLEMER<br />Land i den tredje verden produserte råvarer til eksport.<br />Råvarer har lett for å bli utsatt for prissvingninger.<br />I mange land forsvant store summer fra statskassen og ned i privatfolks lommer.<br />Penger som kunne komme vanlig folk til gode.<br />Mange land fikk pengestøtte fra land i vesten.<br />
 15. 15.
 16. 16. Til gjengjeld måtte de kjøpe varer fra giverlandet.<br />Verdensbanken gir penger til land i den tredje verden slik at de kan bygge ut næringslivet.<br />Slutten av 1970-tallet ble verden rammet av en økonomisk krise.<br />Mange uland ble rammet hardt.<br />De kunne ikke betale gjelden til de rike landene og var konkurs.<br />
 17. 17.
 18. 18. På 1980-tallet satte mange uland ned tollsatsene og privatiserte statsbedrifter.<br />Landenes økonomi ble bedre, men det ble større forskjell på fattig og rik.<br />
 19. 19.
 20. 20. BEFOLKNINGSØKNING<br />Befolkningen i den tredje verden har økt sterkt i etterkrigstiden.<br />Årsaker:<br />Et bedre helsevesen.<br />Malariabefengte områder har blitt sprøytet med DDT.<br />Mange sykdommer har blitt utryddet.<br />Barnedødeligheten har gått ned.<br />
 21. 21.
 22. 22. Jordbruket har blitt mer effektivt i land i Asia og Sør Amerika.<br />Avlingene har blitt større p.g.a kunstgjødsel og kunstig vanning.<br />
 23. 23.
 24. 24. INDUSTRIALISERING<br />Det har vært stor industrialisering i Latin Amerika og Asia.<br />Mange millioner har flyttet inn til byene for å ta seg arbeid.<br />De havnet i slumområder.<br />Det var mennene som flyttet inn til byene, mens kvinnene drev gardsbrukene<br />
 25. 25.
 26. 26. SØR AFRIKA<br />
 27. 27. SVART NASJONALISME<br />På begynnelsen av 1900-tallet arbeidet de svarte i USA for likestilling mellom rasene.<br />Panafrikanske kongresser arbeidet for en kulturell og politisk samling av land og folk i Afrika.<br />Målet var at Afrika skulle bli en selvstendig union.<br />
 28. 28.
 29. 29. APARTHEID<br />Boerne i Sør Afrika kom til landet på 1600-tallet.<br />På 1700-tallet kom britene. <br />Den svarte befolkningen ble fortrengt.<br />De hvite hentet slaver nordfra – zuluer.<br />Etter 1945 innførte de hvite apartheid i Sør Afrika.<br />Politikken var å skille hvite og svarte fra hverandre.<br />De hvite fikk den beste jorda, mens de svarte fikk den dårligste.<br />
 30. 30.
 31. 31. På de hvites områder lå verdifulle gull og diamantgruver.<br />De svarte gruvearbeiderne bodde i slumbyer utenfor storbyene.<br />Soweto er den mest kjente.<br />Gruvearbeidernes familier bodde i de svarte områdene av landet.<br />
 32. 32.
 33. 33. Afrikanerne begynte å kjempe mot apartheidregimet med fredelige midler.<br />De ble møtt med vold fra de hvites side.<br />De svarte begynte derfor å ty til vold selv.<br />
 34. 34.
 35. 35. AFRIKANERNE SEIRER<br />Apartheidregimet ble fordømt over hele verden.<br />Sør Afrika ble stengt ut av FN.<br />Den svarte motstanden ble sterkere.<br />Nelson Mandela var lederen for de svartes motstandskamp.<br />Han satt lenge på fangeøya Robben Island.<br />På slutten skjønte de hvite at apartheidpolitikken måtte oppgis.<br />Økonomien slet og landet hadde problemer med å få solgt produktene sine.<br />
 36. 36.
 37. 37. I 1990 ble Nelson Mandela satt fri.<br />Mandela ledet forhandlingene med de hvite.<br />I 1994 ble det første frie valget i Sør Afrika avholdt.<br />Nelson Mandela ble valgt til president.<br />
 38. 38.
 39. 39. INDIA<br />På 1920 ledet Mahatma Gandhi den indiske frigjøringskampen.<br />Han ville skape et fritt India med fredelige midler.<br />I 1947 brøt det ut en borgerkrig mellom muslimer og hinduer.<br />To land ble dannet – India og Pakistan.<br />I 1948 ble Gandhi myrdet.<br />
 40. 40.
 41. 41. Regjeringen ville modernisere India.<br />Men de møtte store problemer.<br />Landet led under en høy befolkningsvekst.<br />7 millioner menn ble sterilisert for å hindre ytterligere befolkningsvekst.<br />Ny teknologi innen jordbruket hindret ytterligere sultkatastrofer.<br />Sikhene i Punjab krevde selvstendighet, men regjeringen slo ned hardt på opprørerne.<br />
 42. 42.
 43. 43. Som hevn ble statsminister Indira Gandhi drept i 1984.<br />Sønnen Rajiv Gandhi ble ny statsminister.<br />Han prøvde å forsone hinduer og sikher.<br />Også han ble drept.<br />
 44. 44.
 45. 45. SØRØST ASIA<br />Filippinene ble styrt i mange år av diktatoren Ferdinand Marcos.<br />Han satt ved makten fra 1965 til 1986.<br />Under hans styre økte forskjellen på fattig og rik.<br />Motstanderne dannet en kommunistisk geriljahær.<br />Marcos ble omsider styrtet.<br />
 46. 46.
 47. 47. CorazonAquino ble valgt til ny president.<br />Kommunistene la ned våpnene.<br />Vanlig folk fikk det ikke så mye bedre.<br />
 48. 48.
 49. 49. ET ØKONOMISK UNDER<br />I mange land i Sørøst Asia har det vært stor økonomisk fremgang de siste årene.<br />I Sør Korea, Taiwan, Singapore og Hong Kong ble det bygd ut industri.<br />Mange jordbruksarbeidere flyttet til byene og tok seg arbeid i industrien.<br />Lave skatter og lave lønninger førte til at mange bedrifter bygde fabrikker i disse landene.<br />
 50. 50.
 51. 51. USA gav store lån til disse landene, og vestlige land kjøpte produktene.<br />Levestandarden har steget i mange asiatiske land.<br />På 1990-tallet opplevde mange av disse landene en økonomisk krise.<br />Mange av disse landene er diktaturer.<br />
 52. 52.
 53. 53. MIDTØSTEN<br />
 54. 54. PALESTINA BLIR DELT<br />Fram til 1918 var landene i Midtøsten en del av Tyrkia.<br />Etter 1918 ble Egypt, Syria, Libanon, Irak, Jordan og Palestina kontrollert av Frankrike, Storbritannia og Folkeforbundet.<br />I Palestina bodde jøder og palestinere side om side.<br />Fra slutten av 1800-tallet hadde det kommet et stor antall jøder til Palestina.<br />De arbeidet for at Palestina skulle bli et jødisk nasjonalhjem.<br />
 55. 55.
 56. 56. Etter 1945 administrerte Storbritannia Palestina.<br />Etter at 6 millioner jøder ble henrettet under andre verdenskrig, så fikk sionistene sterkere støtte for sine krav.<br />I 1947 bestemte FN at Palestina skulle deles inn i en palestinsk og jødisk stat.<br />
 57. 57.
 58. 58. ARABERE MOT ISRALERE<br />Araberne i Palestina var mot delingen av Palestina.<br />Det var de arabiske landene også.<br />I 1948 ble Israel opprettet som nasjon.<br />Da gikk araberlandene til angrep.<br />Israel tok store landområder og et stort antall palestinere måtte flykte til nabolandene.<br />Drivkraften bak arabernes angrep var Arabisk nasjonalisme.<br />De ville minske Europas innflytelse på politikk og økonomi.<br />
 59. 59.
 60. 60. OLJEN<br />Panarbismen førte til et samarbeid innen utenrikspolitikk og økonomiske spørsmål.<br />OPEC – organisasjonen av oljeeksporterende land.<br />I 1973 hevet OPEC oljeprisene.<br />Araberlandene fikk inn store inntekter og disse landene ble rike.<br />De høye oljeprisene fikk store konsekvenser for de rike i-landene.<br />Bedrifter ble lagt ned og mange mennesker ble arbeidsledige.<br />
 61. 61.
 62. 62. SUEZKANALEN<br />Suezkanalen forbinder Middelhavet med Det indiske hav.<br />Kanalen gikk gjennom Egypt, men det var et fransk britisk selskap som eide kanalen.<br />I 1956 overtok Egypt Suezkanalen mot eiernes vilje.<br />Storbritannia og Frankrike fikk Israel til å angripe Egypt.<br />Sovjet og USA ville ikke støtte aksjonen, så den ble avlyst.<br />Egypt fikk beholde kanalen.<br />
 63. 63.
 64. 64. ISRAEL OKKUPERER MER LAND<br />I 1967 opptrådte egyptiske soldater truende.<br />Israel så seg nødt til å gå til angrep.<br />På seks dager okkuperte israelerne Sinai, Vestbredden, Gaza og Golanhøydene.<br />Etter krigen drev palestinerne med sabotasjeaksjoner og terrorhandlinger.<br />Det var PLO som ledet motstandsarbeidet.<br />I 1979 inngikk Egypt en fredsavtale med Israel.<br />
 65. 65.
 66. 66. FREDSAVTALE<br />Israel og PLO var uforsonlige fiender.<br />I 1987 startet palestinske barn et angrep på israelske soldater – intifadaen.<br />De kastet stein mot soldatene.<br />Soldatene svarte med å skyte på barna.<br />Mange ble drept.<br />Intifadaen varte i flere år.<br />I 1989 prøvde Russland og USA å tvinge PLO og Israel å starte fredsforhandlinger. <br />
 67. 67.
 68. 68. Men de to partene ville ikke forhandle direkte.<br />Norske diplomater fikk partene til å møtes til hemmelige forhandlinger i Oslo.<br />Forhandlingene resulterte i Osloavtalen som ble skrevet under i 1993.<br />Israel har trukket seg tilbake fra bestemte områder i de okkuperte områdene.<br />
 69. 69.
 70. 70. ISLAMSK VEKKELSE<br />Islam er den største religionen i Midtøsten.<br />Religionen ble politikk.<br />På 1970-tallet begynte noen muslimer å arbeide for et styresett som skulle bygge på den islamske loven sharia.<br />I 1978 ble shahen i Iran avsatt.<br />Ayatollah Khomeini kom til makten.<br />Styret i Iran vendte ryggen til Vesten.<br />Khomeini ville at Iran skulle følge tradisjonen og islam, iranerne ville selv ha kontrollen over oljeforekomstene.<br />
 71. 71.
 72. 72. LATIN AMERIKA<br />I Latin Amerika hadde koloniene allerede blitt frie på 1800-tallet.<br />Det ene diktaturet avløste det andre.<br />Industrien var dårlig utviklet.<br />Kontinentet ble hardt rammet av nedgangstidene på 1930-tallet.<br />Myndighetene ville dele opp de store gårdene og bygge ut industrien.<br />Overklassen protesterte på jordreformene.<br />I 1959 ble det gjennomført en sosialistisk revolusjon på Cuba.<br />
 73. 73.
 74. 74. LANDENE GÅR KONKURS<br />I 1980 og 90-årene gikk de latinamerikanske landene over til demokrati.<br />Landene var i økonomisk krise og de lånte penger fra de rike landene og Verdensbanken.<br />Til slutt ble gjelden et stort økonomisk problem.<br />Verdensbanken krevde at myndighetene minsket statens utgifter og innførte lavere toll og skatter.<br />
 75. 75.
 76. 76. KINA<br />
 77. 77. BØNDENES HVERDAG<br />I Nord Kina hersket generaler som småkonger.<br />Bøndene ble skattelagt av krigsherrene.<br />Andre steder var det godseierne som styrte.<br />45 % av avlingen kunne gå i skatt.<br />Det var ikke alltid at bøndene kunne spise seg mette.<br />
 78. 78.
 79. 79. KVINNENE<br />Mange kvinner i det kinesiske samfunnet fikk bundet føttene sine.<br />Det var særlig overklassen som fikk gjort det.<br />Jentene fikk ofte mindre mat og pleie.<br />I nødsår ble mange pikebarn drept.<br />14-15 år gamle ble jentene giftet med eldre menn som familien hadde plukket ut til dem.<br />Jenta fikk sjelden forlate hjemmet.<br />Hennes oppgave var å føde og å arbeide.<br />
 80. 80.
 81. 81. Bare guttene kunne føre familienavnet videre.<br />Det var i de rike familiene at mannen hadde mest å si.<br />I de fattige bondefamiliene var mann og kvinne mer likestilt.<br />
 82. 82.
 83. 83. MAO STIFTET KOMMUNISTPARTIET<br />I 1921 var Mao med på å stifte Det kinesiske kommunistpartiet.<br />De ville erobre makten slik at de fattige bøndene fikk det bedre.<br />I Sør Kina opprettet de en liten kommunistisk stat med en hær – Den røde arme.<br />Mao satte mye inn på å få bøndene over på sin side.<br />Kommunistenes soldater behandlet bøndene greit.<br />Gradvis vant kommunistene bøndenes tillit.<br />
 84. 84.
 85. 85. KRIG<br />På denne tiden ble Kina styrt av Nasjonalistpartiet og Jiang Jieshi.<br />Nasjonalistpartiet ble støttet av godseierne og middelklassen.<br />Partiet hatet kommunistene.<br />I 1934 ble Maos stat omringet av nasjonalistene.<br />Kommunistene la ut på en lang ferd mot Yanan i Nord Kina – Den lange ferden.<br />90 000 av 100 000 mann omkom under ferden.<br />Japan utnyttet borgerkrigen til å gå til angrep på Kina.<br />
 86. 86.
 87. 87. Fra sin base i Yanan førte Mao og gutta en geriljakrig mot Japan.<br />De fortsatte motstanden helt til 1945.<br />Da gav Japan seg.<br />Borgerkrigen fortsatte.<br />
 88. 88.
 89. 89. FOLKEREPUBLIKKEN OPPRETTES<br />Mye tydet på at det var Nasjonalistene som ville vinne.<br />Deres hær var tre ganger større enn Maos.<br />Dessuten fikk de støtte fra USA.<br />Maos hær manglet våpen og utstyr, og de fikk lite støtte.<br />Likevel seiret Mao p.g.a støtten fra folket.<br />1. oktober 1949 ble Folkerepublikken Kina opprettet.<br />
 90. 90.
 91. 91. ØSTEN ER RØD<br />
 92. 92. EKTESKAPSLOVEN<br />Loven bestemte at det var lov til bare å ha en kone.<br />Den enkelte skulle bestemme hvem vedkommende skulle gifte seg med.<br />Kvinnene fikk rett til å skille seg.<br />Det ble forbudt å drukne nyfødte jentebabyer.<br />Mao oppfordret kvinnene til å gå ut i arbeidslivet.<br />Kvinnene skulle ha samme lønnen som mennene.<br />
 93. 93.
 94. 94. EGEN JORD<br />Kommunistene fordelte jorda blant landarbeiderne slik at de ble selvstendige bønder.<br />Gardene ble på 1-2 mål.<br />Mange av de tidligere jordeierne ble drept.<br />
 95. 95.
 96. 96. KOLLEKTIVBRUK<br />Målet for kommunistene var å skape et likhetssamfunn.<br />Folketallet økte raskt p.g.a godt helsestell.<br />Barfotleger var vanlige folk med litt medisinsk kunnskap.<br />Barnedødeligheten gikk raskt nedover.<br />Smågårdene ble slått sammen til store kollektivbruk for å øke matproduksjonen.<br />
 97. 97.
 98. 98. FREMGANG<br />I 1957 var Mao 65 år.<br />Kina hadde nå en sterk regjering som kontrollerte hele landet.<br />Jordeierklassen var borte, og småbøndene arbeidet på kollektivbruk.<br />Folk hadde nok å spise, og de levde lenger.<br />80 % av befolkningen hadde noe å lese.<br />Industrien var bygd ut.<br />
 99. 99.
 100. 100. Mao syntes det gikk sakte å bygge ut Kina som en industrinasjon.<br />Dessuten var det store forskjeller mellom by og land.<br />
 101. 101.
 102. 102. DET STORE SPRANGET FRAMOVER<br />I 1956 lanserte Mao kampanjen ” de hundre blomster”.<br />Han vil at folk skulle si hva de mente om styresmaktene.<br />Mao ble møtt av en strøm av kritikk.<br />Tusener av kritikere ble buret inne.<br />I 1958 startet han ” Det store spranget framover”.<br />I løpet av ti år skulle Kina bygges ut til å bli en stor fiskerinasjon<br />
 103. 103.
 104. 104. Det ble opprettet 30 000 folkekommuner i Kina.<br />Hver kommune skulle være selvforsynt med jordbruks og industrivarer.<br />Industrien på landsbygda skulle hindre at folk dro inn til byene.<br />I mange folkekommuner ble det bygd kjempestore fellesprosjekt som terrasser, fabrikker og kommunikasjoner.<br />Alt skulle være felles.<br />Familiene flyttet inn i store hus med atskilte sovesaler for menn og kvinner, og med kantiner.<br />
 105. 105.
 106. 106. Privat utstyr måtte leveres inn.<br />Barna bodde i barnehager.<br />
 107. 107.
 108. 108. FOLK SULTER<br />Folkekommunene ble en katastrofe for Kina.<br />Stålet som ble produsert var av dårlig kvalitet.<br />Det ble produsert for lite mat slik at 20 millioner døde av sult mellom 1959 og 1962.<br />Mao gikk av som president, men var fortsatt formann i Kommunistpartiet.<br />Deng Xiaoping tok over.<br />Han la om politikken.<br />Folkekommunene ble mindre. <br />
 109. 109.
 110. 110. Sovesalene forsvant.<br />Bøndene fikk egne jordflekker der de kunne selge avlingene på nærmeste marked.<br />Bedriftsledere tok over ledelsen av fabrikkene.<br />Arbeidere fikk bonus.<br />Folk ble oppmuntret til å starte egne bedrifter.<br />
 111. 111.
 112. 112. KULTURREVOLUSJONEN<br />Mao likte ikke at Deng ledet Kina inn på den kapitalistiske vegen.<br />Han syntes også at partiet holdt på å miste den politiske gløden.<br />I 1966 holdt Mao en tale til studenter og skoleelever der han oppfordret dem til å kritisere myndighetene.<br />Han gav ungdommene ordre om å ødelegge gamle ideer, gammel kultur, gamle skikker og gamle levemåter.<br />De skulle motarbeide ledere som brukte kapitalistiske metoder.<br />
 113. 113.
 114. 114. På den måten ville Mao kvitte seg med politiske motstandere.<br />Ungdommene spredte seg utover hele Kina, og de ble kalt rødegardister.<br />De forbød bøndene å dyrke mat til seg selv, og fabrikkledere fikk sparken.<br />Alle skulle ha lik lønn.<br />Lærere, kunstnere og forfattere ble sendt ut på landsbygda for å arbeide med jorda.<br />
 115. 115.
 116. 116. Kulturrevolusjonen ble en katastrofe for Kina.<br />Etter to år hadde mat og industriproduksjonen sunket.<br />Utdanningssystemet hadde brutt sammen.<br />Mao og ledelsen ble skremt av hva de så.<br />Hæren fikk ordre om å oppløse rødegardistene og stoppe aksjonene deres.<br />Det tok flere år før samfunnet var normalisert igjen.<br />I 1969 var kulturrevulosjonenerklært avsluttet.<br />
 117. 117.
 118. 118. Men kravene om likhet ble ført videre.<br />Alle skulle gå i Maodressen og alle skulle lese Maos lille røde.<br />Mao ble dyrket som en gud helt til han døde i 1976.<br />
 119. 119.
 120. 120. KINESISK UTENRIKSPOLITIKK<br />USA var lenge Kinas hovedfiende og de støttet Taiwan.<br />Kina ble også nektet medlemskap i FN.<br />I 1950 inngikk Mao en avtale med Sovjetunionen.<br />De to kommunistiske supermaktene røk raskt uklar.<br />På 60-tallet nærmet USA og Sovjet seg hverandre.<br />Kina ble isolert.<br />I 1971 ble Kina medlem av FN.<br />Året etter besøkte president Nixon Kina.<br />
 121. 121.
 122. 122. KINA MODERNISERES<br />
 123. 123. DENG LEGGER OM INDUSTRIEN<br />I 1978 kom Deng tilbake til makten.<br />Da Deng ble leder, så var planøkonomien dominerende.<br />Staten eide alle bedrifter.<br />Staten bestemte hva som skulle produseres og til hvilken pris.<br />Nå fikk bedriftslederne beskjed om at de måtte drive med overskudd.<br />
 124. 124.
 125. 125. Utenlandske bedrifter fikk tillatelse til å etablere seg i Kina.<br />I sørøst Kina ble det etablert egne økonomiske soner.<br />Her bygde utlendingene fabrikkene sine fordi skattene var lave.<br />Folk ble også oppmuntret til å starte egne bedrifter.<br />Varene ble solgt på verdensmarkedet.<br />
 126. 126.
 127. 127. REFORMER I JORDBRUKET<br />Under Deng ble folkekommunene oppløst.<br />Mange bønder overtok jorda selv.<br />Noen av varene ble kjøpt av staten, mens mye ble solgt på det private markedet.<br />Bøndenes inntekter økte med 70 %.<br />
 128. 128.
 129. 129. ETT BARN KAMPANJEN<br />Fra 1949 hadde Kina opplevd en sterk befolkningsøkning.<br />Det enorme antallet mennesker ble et stort problem for Kina.<br />Noe måtte gjøres.<br />Deng innførte etbarnspolitikken.<br />De som undertegnet etbarnskontraktenfikk 5 % høyere lønn, mer mat og fri lege.<br />Kom det et ekstra barn, så måtte foreldrene betale bøter.<br />Utover 80-tallet gikk antallet nyfødte spedbarn ned.<br />
 130. 130.
 131. 131. DEMOKRATIVEGGEN<br />Da Deng kom til makten, så opprettet han demokrativeggen i Bejing.<br />Her kunne folk komme med kritikk av styresmaktene og forslag til reformer.<br />I stedet kom det kritikk.<br />Den rev ned veggen.<br />Men kinesiske aviser fikk likevel skrive om problemer som Kina slet med.<br />Folk kunne lese utenlandske bøker og lytte til utenlandsk musikk.<br />
 132. 132.
 133. 133. DEN HIMMELSKE FREDS PLASS<br />Utover 1980-tallet brøt det ut uro blant Kinas studenter.<br />De ville ha ytringsfrihet, fri debatt, demokrati osv.<br />I 1989 spredte studenturolighetene seg til hele Kina.<br />Et stort antall studenter samlet seg på Den himmelske freds plass i Bejing. <br />Etter hvert samlet det seg også lærere, journalister og andre intellektuelle.<br />Myndighetene sendte inn politi og militære for å roe ned demonstrasjonene.<br />De var redde for å miste kontrollen.<br />Studenter ble drept, stilt for retten og henrettet.<br />

×