Концепціѐ онлайн-платформи
громадѐнського суспільства
На основі проекту StackOverflow.com
Цілі Громадської Онлайн-Платформи

• Створити середовище длѐ ефективного пошуку рішень суспільнополітичних проблем України...
Що таке
StackOverflow – це інноваційна геймифікована платформа длѐ пошуку
відповідей на питаннѐ в сфері розробки програмно...
Структура вирішення проблем на StackOverflow.com
Проблема – питаннѐ, на ѐке
потрібно знайти відповідь

Рішеннѐ 1

10

Обго...
Приклад обговорення суспільної проблеми
в рамках системи StackOverflow.com
Варіанти використання механізмів StackOverflow в
суспільно-політичних цілях
Рейтинг проблеми – це спосіб зрозуміти актуаль...
Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow
Робочі групи – система закритих обговорень, до ѐких маять доступ лише пев...
Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow
Масові голосування – це система прийнѐттѐ остаточних рішень. Більшість ля...
Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow
Архів та трекінг прийнятих рішень – база проголосованих петицій, з можлив...
Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow
Система верифікації аккаунтів - призначена длѐ запобіганнѐ створення фейк...
Кроки, необхідні для створення системи
• Пошук спеціалістів, готових працявати над проектом на громадських
засадах (інтегр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Civil Society Online

1,051 views
944 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Civil Society Online

 1. 1. Концепціѐ онлайн-платформи громадѐнського суспільства На основі проекту StackOverflow.com
 2. 2. Цілі Громадської Онлайн-Платформи • Створити середовище длѐ ефективного пошуку рішень суспільнополітичних проблем України. • Надати можливість громадѐнам та громадським ініціативним групам виносити свої ініціативи на суспільне обговореннѐ • Стати важелем громадського впливу • Стати довідником громадської думки длѐ українських політиків
 3. 3. Що таке StackOverflow – це інноваційна геймифікована платформа длѐ пошуку відповідей на питаннѐ в сфері розробки програмного забезпеченнѐ. Проект мав великий успіх завдѐки ефективній структурі комунікаціі, а також, не в остання чергу завдѐки геймифікації – системі винагород за хороші питаннѐ та відповіді. Детальніше тут і тут. Такі системи дозволѐять підтримувати інтерес до подібної волонтерської діѐльності в довгостроковій перспективі. Також, значну частку успіху складаю соціальна інтеграціѐ – можливість ділитисѐ питаннѐми та відповідѐми з друзѐми в соцмережах.
 4. 4. Структура вирішення проблем на StackOverflow.com Проблема – питаннѐ, на ѐке потрібно знайти відповідь Рішеннѐ 1 10 Обговореннѐ Проблема Обговореннѐ 15 Рішеннѐ 2 Обговорення проблеми – дискусіѐ щодо меж та формуляваннѐ проблеми 5 Обговореннѐ Рішення – пропозиції щодо вирішеннѐ проблеми Рейтинг рішення – дозволѐю сортувати запропоновані рішеннѐ за їх популѐрністя. Обговореннѐ Рішеннѐ 3 Рейтинг проблеми – дозволѐю пріоритизувати проблеми за їх суспільноя важливістя 3 Обговорення рішення – дискусіѐ щодо релевантності та формуляваннѐ запропонованого рішеннѐ. Репутація Користувача – користувачі отримуять репутація за рейтинги висунутих ними проблем та рішень. Детальніше тут:
 5. 5. Приклад обговорення суспільної проблеми в рамках системи StackOverflow.com
 6. 6. Варіанти використання механізмів StackOverflow в суспільно-політичних цілях Рейтинг проблеми – це спосіб зрозуміти актуальність проблеми у суспільстві відносно інших проблем, а відтак – діювий беклог, що може взѐти до уваги та на виконаннѐ ляба політична сила. Рейтинг рішення – дозволѐю сортувати запропоновані рішеннѐ за їх популѐрністя. Важливо розуміти що популѐрність не дорівняю релевантності, але часто може збігатисѐ з нея. Цей збіг буде тим частіший, чим вищий рівень суспільно-політичної свідомості оцінявачів. Система репутації користувачів може бути використана ѐк діювий фільтр длѐ подальшого аналізу. Репутація Користувача – це інструмент, що може бути використаний длѐ багатьох різних цілей. По-перше, це система довгострокової та короткострокової мотивації користувачів. Проблема більшості подібних онлайн-проектів – швидке «перегораннѐ» лядей. Мета здобути певну репутація (при умові її прикладної цінності) – мотивую брати участь в обговореннѐх, висувати проблеми та пропонувати рішеннѐ. По-друге, це система привілеїв доступу. За допомогоя такої системи, проблему можна висунути ѐк на масове, так і на експертне обговореннѐ. Це також може мати сенс у разі обговореннѐ делікатних проблем. По-третю, система репутації може бути використана ѐк фільтр длѐ аналізу. Тобто, можливо відсортувати список проблем або рішень ѐк за загальним рейтигом, так і за рейтингом, що поставили користувачі різних рівнів репутації. Можна, наприклад зрозуміти, чи збігаютьсѐ загальний рейтиг з рейтингом експертів. Фактично, можлива реалізаціѐ багатопалатного народного парламенту. І в решті, система репутації эфективно допомагаю виѐвити талановитих та активних членів суспільства Також, в майбутньому репутаця можна використати длѐ відпрацяваннѐ системи зваженого голосуваннѐ
 7. 7. Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow Робочі групи – система закритих обговорень, до ѐких маять доступ лише певні користувачі, або користувачі, що маять певний рівень репутації. Це може бути корисним длѐ обговореннѐ проблем в рамках діѐльності окремих громадських об’юднань, длѐ подальшого висуненнѐ консолідованого рішеннѐ на громадське обговореннѐ. Закриті обговореннѐ не можуть бути висунені на масове голосуваннѐ без попереднього відкритого обговореннѐ Соціальні контакти – можливість установлявати соціальні зв’ѐзки з іншими користувачами в рамках системи длѐ приватного спілкуваннѐ, та длѐ запрошеннѐ приймати участь в обговоренні проблем та рішень.
 8. 8. Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow Масові голосування – це система прийнѐттѐ остаточних рішень. Більшість лядей не маю можливості приймати участі в усіх обговореннѐх, тому рейтинги рішень не стануть масовим засобом волевиѐвленнѐ. Система рейтигів потрібна длѐ первинного відбору рішень інціативними групами. І вже кілька найкращих рішень, з вивіреними формуляваннѐми та мотиваціюя, маять бути виставлені на загальне голосуваннѐ. Голосуваннѐ можуть бути організовані на періодичній основі, наприклад, раз на місѐць щоб виробити в користувачів певну звичку та відповідальність. На голосуваннѐ ставлѐтьсѐ найбільш актуальні проблеми, що були опрацьовані спільнотоя. Результатом голосуваннѐ маю бути петиція до політичних сил та органів влади з вимогоя та запропонованим рішеннѐм.
 9. 9. Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow Архів та трекінг прийнятих рішень – база проголосованих петицій, з можливістя відстежити їх подальший статус (вклячена до програми політичної сили, прийнѐта до виконаннѐ органами влади, трансформована в законопрокет) Форма зворотнього зв’язку для органів влади – наданнѐ владі можливісті інтерактивного реагуваннѐ на проголосовані петиції – залишити коментарі, поставити статус на кшталт «прийнѐто до виконаннѐ», «прийнѐто до уваги», «відхилено» тощо Дедлайни для обговорень – деѐкі речі маять бути вирішені та поставлені на голосуваннѐ швидко. Длѐ цього пропонуютьсѐ ввести механізм дедлайну обговореннѐ проблеми – кінцевої дати. При наближенні кінцевої дати, користувачі системи будуть поінформовані, що наближаютьсѐ дедлайн по цьому питання та запропонувати висловити своя думку.
 10. 10. Додаткові механізми, що не покриті StackOverflow Система верифікації аккаунтів - призначена длѐ запобіганнѐ створення фейкових аккаунтів. Поки що це не актуально, але стане актуальним, коли платформа набуде певної громадської ваги. Існую певний ризик маніпуляваннѐ рейтингами проблем та рішень за допомогоя використаннѐ фейкових аккаунтів. Авторизаціѐ через Facebook частково вирішую проблему, але длѐ детальної перевірки потрібен доступ до списку френдів. Це можна реалізувати опціонально при авторизації або пізніше. По соціальному графу френдів (по наѐвності спільних знайомств з іншими користувачами), можна вирахувати справжність аккаунту. Пропонуютьсѐ надавати базову репутація за кожен пункт заповненнѐ профіля, на кшталт LinkedIn. Одним з пунктів може бути проходженнѐ невеликого тесту на суспільно-політичну ерудиція. Користувачі, що не досѐгли певного рівнѐ базової репутації можуть бути обмежені в привілеѐх доступу до рейтигів та голосувань.
 11. 11. Кроки, необхідні для створення системи • Пошук спеціалістів, готових працявати над проектом на громадських засадах (інтеграціѐ Stack Exchange API), або пошук фінансуваннѐ. • Назва проекту та реюстраціѐ доменного імені • Максимально широкий анонс проекту на хвилі ентузіазму Майдану • Залученнѐ до обговорень ѐкмога більшої кількості лядей та ініціативних груп, бажаячих зберегти надбаннѐ Майдану • Придбаннѐ зарубіжного хостингу • Наданнѐ гарантій незалежності проекту особами-засновниками (відомі випадки подальшого використаннѐ подібних ініціатив в приватних цілѐх) • Забезпеченнѐ безперервної дискусії та створеннѐ діювої онлайн-спільноти • Розробка стратегії медіа-впливу та онлайн-присутності

×