Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12

368 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12

 1. 1. Anna NordlingSKIFFERGAS2013-03-12FORES
 2. 2. BAKGRUND – UTVECKLING I USA  1820- talet, första skiffergasbrunnarna i Fredonia, New York  1860-1920 utvinning ur grunda lågtrycksfyndigheter  1940-talet användes hydraulisk sprickbildning för första gången  2000-talet, ny teknik för hydraulisk sprickbildning och horisontalborrningSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 3. 3. FÖREKOMST AV SKIFFERGASSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 4. 4. GEOLOGISK KARAKTÄR GASINNEHÅLLför att bestämma gasens kvalitet mängden gas Geologisk tidsperiod  Risked gas in-place  Free gas in-place  Adsorbed gas in-place Totalt organiskt kol  Sannolikhetsfaktor  Organiskt material bidrar med kol, syre, och väte för att bilda gas och olja  Riskfaktor  Hög halt organisakt material kan potentiellt innebära stor mängd gas  Tekniskt utvinningsbara resurser  Bör ligga över 0,5%  Kvantifiering av den framtida gasproduktionen Termisk mognad  Multiplikation av GIP med “shale gas recovery factor”  Mått på hur långt metamorfosen av organisakt material gått - > hur mycket Shale gas recovery factor tar organiskt material har omvandlats till hänsyn till geologisk information gas och skiffergasformationens troliga respons till hydraulisk  Mått på maximal temperatur som sprickbildning skiffern har utståttFree gas in-place Adsorbed gas in-place Sannolikhetsfaktor RiskfaktorMängden kolväten som uppskattas Mängden gas som finns Sannolikheten att den aktuella Risker som kan uppstå medåterfinns fritt i en reservoar. Denna adsorberad på ytan av det skiffergasformationen området: områdets strukturellatas fram genom att beräkna: organiska materialet i en producerar en gas med komplexitet, låg termisk- Skifferformationens storlek skiffergasformation tillräckligt högt flöde mognad, låg organisk tjocklek- porositeten- mättnadsgraden av kolväten
 5. 5. UTVINNING Grundvattennivå Skifferlager Source: http://www.youtube.com/watch?v=l0W65wFh4UM, SMT LearningSource: http://www.youtube.com/watch?v=l0W65wFh4UM
 6. 6. UTVINNINGSource: World Energy Outlook Source: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potential
 7. 7. UTVINNINGSource: http://www.youtube.com/watch?v=l0W65wFh4UM
 8. 8. UTVINNINGDrilling intensity in Johnson County, TexasSource: World Energy Outlook
 9. 9. SKIFFERGASPOTENTIAL I VÄRLDENSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 10. 10. SKIFFERGASPOTENTIAL- NORDAMERIKA NordamerikaSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 11. 11. UTVECKLING - USA
 12. 12. SKIFFERGASPOTENTIALSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital - SYDAMERIKA
 13. 13. SKIFFERGASPOTENTIAL- AFRIKASource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 14. 14. SKIFFERGASPOTENTIALSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital - AUSTRALIEN
 15. 15. SKIFFERGASPOTENTIALSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital - ASIEN
 16. 16. SKIFFERGASPOTENTIAL- EUROPASource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 17. 17. TRR (TWh) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 Kina USA Argentina Mexico Sydafrika Australien Kanada Libyen Algeriet SKIFFERGASPOTENTIAL Brasilien Polen FrankrikeSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital Chile Indien Paraguay Pakistan Bolivia Ukraina Sverige Danmark Uruguay Storbritannien Colombia Tunisien Nederländerna Turkiet Venezuela Marocko Norge Tyskland Västra Sahara Litauen
 18. 18. MILJÖPÅVERKAN - Borrning – vatten för kylning - Mest vattenintensiva processen är hydraulisk sprickbildning - Genomsnittlig vattenförbrukning vid hydraulisk sprickbildning är 16000 m3  Vattenanvändning - Motsvarande staden New Yorks vattenförbrukning under 7  Föroreningar till vatten minuter - För brunn-borrning behövs  Utsläpp till luft mellan 250-2300 m3  Påverkan på landskapet  Jordbävningar
 19. 19. MILJÖPÅVERKAN  Vattenanvändning  Föroreningar till vatten  Utsläpp till luft  Påverkan på landskapet  Jordbävningar
 20. 20. VATTENANVÄNDNING21
 21. 21. BARNETT SHALEBarnett Shale Mapped Fracture Treatments (TVD)Source:www.epa.ie
 22. 22. MILJÖPÅVERKAN  Vattenanvändning  Föroreningar till vatten  Utsläpp till luft  Påverkan på landskapet  Jordbävningar
 23. 23. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASERSource: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 24. 24. MILJÖPÅVERKAN  Vattenanvändning  Föroreningar till vatten  Utsläpp till luft  Påverkan på landskapet  Jordbävningar
 25. 25. SKIFFERGASENS FRAMGÅNGSFAKTORER I USA  Stora skiffergasfyndigheter, stora arealer  Väl utvecklad serviceindustri  Generös tilldelning av tillstånd för prospektering  Lätt att få tillgång till mark  Minskande inhemska gasreserver  Ökade gaspriser  Statliga subventionerSource: World Energy Outlook
 26. 26. PRODUKTIONSKOSTNADER  Fyndighets- och utvecklingskostnader 80 %  Driftskostnader  Allmänna och administrativa kostnader  Räntekostnader
 27. 27. FYNDIGHETS- OCH UTVECKLINGSKOSTNADERBorrnings- och färdigställandekostnader KOSTNADER FÖR BORRNINGSKOSTNADER : 50 % FÄRDIGSTÄLLANDE: 50 % Lokalisering; 5 % Hydraulisk sprickbildning Inkapsling; 13 % 33% Cementering, borrning; 19% Perforering, returflöde av vatten etc; 15 % - Anläggande av borrigg; 13 % Rörläggning och utrustning ovan mark; 2 %Source: Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potenital
 28. 28. UTVECKLING AV PRODUKTIONSKOSTNADERNA  På kort sikt - minskade produktionskostnaderna genom kortare borrtider, ökade utvinningsgrader mm  På lång sikt - indikationer om ökade kostnader pga:  Ökat antal hydraulisk sprickbildning per källa  Minskad produktion över tid  Ev. restriktioner för produktionen som t.ex striktare miljölagstiftning och regler för tillträde till mark29
 29. 29. SLUTSATSER  Skiffergas har stor påverkan på den globala gasmarknaden  Viktiga faktorer för skiffergasutvinning är:  Energiförsörningsituationen,  Tillgång till gasinfrastruktur,  Lagstiftning för olje- och gasutvinning, miljölagstiftning  Opinion  Kostnader30
 30. 30. SLUTSATSER  Länder med bäst förutsättning är USA, Mexiko, Kanada, Kina, Australien och Polen  Ingen större produktion förväntas i Europa till 2020 pga. för höga produktionskostnader  Resultatet av EPAs utredning om produktionens miljöpåverkan av stor betydelse för skiffergasens framtid  Stor vattenanvändning och risken för förorening av grundvatten viktigaste miljöfrågorna  Påverkan på landskapet troligen viktig fråga i tätbefolkade områden som Europa31

×