Rekrytera 2.0

1,460 views

Published on

Vad innebär det för företagens framgång och vad betyder det för mitt jobbsök?

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rekrytera 2.0

  1. 1. Rekrytering 2.0Vad betyder det för företagen? Och vad betyder det för mitt jobbsök?Tanja Parkkila heter jag och driver utbildningsföretaget Dolda Jobb. Jag utbildar både personal somarbetssökande i företag, kommuner, fackförbund, arbetsmarknadsprojekt osv. i att bli mer framgångsrika närdet gäller att hitta de dolda jobben, samt hantera de faktumet att sociala medier har blivit arbetsförmedlingar.Vid sidan av mitt företag arbetar jag som företagsrådgivare åt Eslöv kommun, i ett projekt som heter HerbertFelix Växthus, där jag hjälper småföretag att växa sig starkare.Här kommer mina tankar kring dagens som särskilt framtidens rekrytering och det jag kallar Rekrytera 2.0Dagligen ser jag det faktum att sociala medier har blivit arbetsförmedlingar, både för företag som ska rekryterasom för arbetssökande som söker jobb. För ett tag sedan skrev jag en uppmärksammad text kring detta medRekrytera 2.0 på arbetslivet.se (där jag sitter med i planeringsgruppen bland annat) och diskussionen som togfart efter inlägget tog sig till oanade höjder. Diskussionen efter detta ute på sociala medier som i verklighetenhar kommit att kallas Nedan kommer en uppdaterad version av denna text.Det som är intressant här det är att det jag då förutsåg har sedan dess dagligen uppenbarat sig. Somarbetssökande har du stor nytta av att läsa detta för att delvis förstå hur företag tänker idag när det gällerrekrytering, som för att snabbare nå framgång i ditt jobbsök. Du som företagare kommer att ha stor nytta avdetta eftersom rekrytering i vanliga fall inte är särskilt enkelt, men med hjälp av denna text kommer du snabbtinse fördelarna, om du nu inte redan gjort det!Återkom gärna med egna synpunkter, reflektioner och erfarenheter kring detta!Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.setanja@herbertfelixvaxthus.sewww.herbertfelixinstitutet.se
  2. 2. Flesta av er har säkert hört uttrycket Rekrytera 2.0. Men vad betyder det egentligen, och vad betyderdet för mitt jobbsök? Rekrytera 2.0 är ett relativt nytt begrepp som omfattar det nya sättet förföretag att hitta medarbetare på. Rekrytera 2.0 innebär att företag har börjat leta efter intressantakandidater att rekrytera - direkt över webben, med hjälp av sociala medier. De vanligaste forumen ärför tillfället Facebook, Twitter och Linkedin men i skrivande stund växer det dagligen upp nya forumsom får fotfäste i våra och företagens liv. Därmed får även denna utveckling på webben främst medtanke på de sociala medierna också en betydande påverkan för vårt jobbsök. Detta beror naturligtvispå att allt fler företag väljer att finnas på andra platser än på AF, företag börjar i allt störreutsträckning välja att befinna sig på sociala medier och väljer att sköter allt större del av sina affärerfrån där, bland annat rekrytering.Då kan man fråga sig, varför har det blivit så här? Det finns ett par olika orsaker. Tänkte kort nämnade tre viktigaste, för det skapar trots allt en förståelse och mening av att veta bakgrunden till dennautveckling för att man ska bli motiverad att söka jobb på nytt sätt i dagens läge. Många har säker hörtatt AF inte fungerar som det skall i dagens läge. Men fortfarande söker många jobb genom att svarapå annonser via AF, som inte ger en särskilt bra utdelning i längden. En anledning till detta är att maninte förstår bakgrunden till varför man fortfarande söker på annonser fast man som arbetssökandehar hört att detta inte är den rätta vägen till att hitta jobb i dag på.Varför ska jag byta jobbsök taktik är en högst aktuell fråga, men för att verkligen förstå varför manska göra det krävs att man vet varför man gör det och vad man vinner på det. Därför krävs det enförklaring till varför Rekrytera 2.0 har blivit så pass framgångsrikt som det har blivit.För det första; trots hög arbetslöshet och därmed ett större utbud av ledig arbetskraft misslyckasändå en allt för stor del av alla rekryteringsförsök. En orsak till detta att företagen har haft svårt atthitta rätt kompetens och med det menar man att företag inte hittar personer med rättyrkeserfarenhet och rätt utbildning. Att hitta medarbetare med rätt kompetens när företagetbehöver är inte enkelt, inte ens då det finns ett stort utbud av ledig arbetskraft. Dessutom finns detmycket som talar för att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka den närmaste tiden. Varför hittardå inte företagen denna rätta kompetens? Jo det beror på att AF inte är kapabla till att skötamatchningen mellan arbetssökande och företag på ett tillfredsställande sätt. AF kan allstå inteleverera rätt kandidater till företagen vilket får företagen att känna att det inte finns rätt kompetensdär ute. Men detta är inte sant. Självklart finns det rätt kompetens. Denna matchning måste barafungera bättre. Ni kan ju tänka er själva att om endast 12 % av jobben förmedlades vis AF år (2009),hur kommer denna statiskt att se ut kommande år, när redan majoriteten av företagen redan nutappat förtroendet för AF:s förmåga att leverera rätt kompetens. Ja, ni kan tänka er själva. Det äringa positiva siffror vi har att vänta och eftersom AF inte har klarat av denna uppgift hittills har dettalett till att företagen har börjat känna sig allt mer hopplösa när det gäller att hitta rärr arbetskraft ochkompetens. Speciellt småföretagare som utgör majoriteten av landets företag och som absolut intehar råd med felrekryteringar! Tror ni överhuvudtaget att de kommer att lägga ut fler annonser påAF?Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.setanja@herbertfelixvaxthus.sewww.herbertfelixinstitutet.se
  3. 3. Jag brukar säga att därför har rekryterings-och bemanningsföretag blivit lite av vår tids störstavinnare eftersom de lyckas bättre med att leverera rätt kompetens till företag än vad AF har lyckatsmed hittills. Men det viktiga och intressanta är här att man också måste tänka på att alla företag intehar råd med att anlita rekryterings- och bemanningsföretag eftersom detta kostar stora pengar.Endast större företag med bra tillväxt och omsättning har vanligtvis råd till detta.Vad innebär då detta? Jo- det innebär så klart att landets alla småföretagare hamnar utanför kälkenpå alla sätt och vis när det gäller att rekrytera/hitta ny personal till företaget. De varken litar påarbetsförmedlingens förmåga att leverera rätt personal/kompetens samtidigt som de inte har råd attanlita rekryterings- eller bemanningsföretag som större företag har, = varav den stora del Dolda Jobbsom finns ute i vårt samhälle.För småföretag innebär detta faktiskt att Rekrytera 2.0 är fantastiskt bra. Jobb har alltid, alltid, alltid ifrämsta hand tillsatts via tre kanaler: direktkontakt, spontan-ansökningar som via personligakontakter och nätverk. Rekrytera 2.0 och rekrytering över sociala medier är på så sätt inget nytt utandet tar och fångar upp alla dessa tre kanaler som alltid har dominerat. Du kan ha direktkontakt medföretag på på deras företagsprofiler på sociala medier, du kan om tillfälle uppstår skicka en riktadspontan-ansökan till företaget (via sociala medier) samt att du har dina kontakter och nätverk påsociala medier som faktiskt kan generera en mängd intressant information till dig, som olikamöjligheter att ta del av.Samma sak gäller företag, de kan ha direktkontakt med (eventuella) intresserade kandidater tillföretaget, de kan gå in på din personliga profil för att spontant stämma av din information och se omdu har det som söks/krävs (utbildning, arbetslivserfarenhet, meriter osv). Företag kan också ganskasnabbt kan få en generell uppfattning om dig som person genom att tex läsa dinas Samtidigtanvänder företag sociala medier till att bygga på sina nätverk och kontakter för att på så vis hittalämpliga intresserade kandidater till företaget.Så ni ser att söka jobb via sociala medier är egentligen ingenting nytt, det är ett gammalttillväggagångssätt fast i nya kanaler, i kanaler som alltid har fungerat, och kommer att fungera. Attrekrytera över sociaala medier (Rekrytering 2.0) är då egentligen inget nytt i sig. Det är så rekryteringalltid har fungerat- fast nu funkar det snabbare, billigare och mer effektivare. Även träffsäkerhetenatt rekrytera rätt ökar tack vare den dialog man enkelt kan föra med olika människor via socialamedier, när man vill.Fram till nu har allstå företagen känt sig hopplösa. Fram till nu då sociala medier börjar komma in ibilden allt mer, och användas som ett verktyg vid rekrytering. Matchningen på svensk arbetsmarknadfungerar som sagt dåligt och företag har insett att man måste ta saken i egna händer och själva bliskickligare på att hitta rätt kompetens. I framtiden måste kommunikationen med potentiellamedarbetare vara ständigt pågående för att möjliggöra detta. Här kommer sociala medier ochRekrytering 2.0 in i bilden och möjliggör denna kommunikation, som företag börjat inse allt mer.Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.setanja@herbertfelixvaxthus.sewww.herbertfelixinstitutet.se
  4. 4. En nyckel till framgång för sociala medier är enkelheten och sociala medier bidrar till en effektivarerekryteringsprocess. Att kartlägga, kategorisera och bygga relationer med befintliga och nyapotentiella medarbetare är avgörande för våra företag, våra jobb och vår arbetsmarknad. Detbehöver inte kosta en förmögenhet att skaffa sig en god beredskap i dagens läge. Däremot finns detmånga kronor att tjäna på att anställa rätt person. Sociala medier har fått företag att inse detta ochdärför väljer många företag att allt mer börja rekrytera via sociala medier eftersom sociala mediererbjuder en smidig, effektiv och mer kostnadssnål rekryteringsprocess. Här har också företagen somsagt en bättre chans att lära känna sina potentiella nya medarbetare på ett annat, långvarigt och merförtroendeingivande sätt än förr.Andra anledningen till att företag börjar rekrytera via sociala medier är att det blir ett naturligt stegsom kommer av sig självt. Det började i sin enkelhet med att social kom in i våra vanliga människorsliv och erövrade oss med storm. Nu fanns det äntligen ett sätt att hålla kontakt med vänner på ettsätt som aldrig förr, att dela med sig av information och att sprida nyheter om goda saker på ettsnabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt (ja gratis med andra ord). Snacka om att detta är enguldgruva för marknadsföring för företag när de insåg detta? Genom att ha en aktiv och uppdateradföretagsprofil ute på de sociala medierna insåg företagen att de hade mycket att vinna här eftersomde kunde sprida ordet om företaget, dess produkter och tjänster på ett sätt som inte hade vartmöjligt förr. Ute i sociala medier sprids orden blixtsnabbt om bra saker, intressanta nyheter osv. Ochdet bästa som företagen insåg det var ju att marknadsföringen knappt kostade dem en krona ochsom alla vet är marknadsföring för företag en dyr historia. Men nu insåg företagen att budskapet omen bra produkt eller nyhet sprids som ringar på vattnet ute i de sociala medierna eftersom företagetsnätverk sprider ordet vidare om det anser att ordet är tillräckligt bra och deras nätverk sprider ordetvidare osv.Men efter ett tag insåg även företag att de kontakter med människor som besöker deras sida faktiskthar mycket att komma med, som smarta kommentarer om företaget, dess sätt att verka, dessprodukter och tjänster osv vilket resulterade i att företag började fatta att Och så föddes rekrytering via sociala medier, även det som kallasRekrytera 2.0. (Här började också företag inse att den matchningen som man hittills varit besvikenpå från AF:s sida faktiskt nu kan lösas genom att man sköter rekryteringen själv, via sociala medier).Anledningen till att man förr inte har skött rekryteringen själv är ju för att der har varit dyrt ochtidskrävande. En felrekrytering kan kosta hundra tusentals kronor. Kostnaden är inte bara för lönutan också minskad produktivitet och en potentiell skada för företagets varumärke. Men socialamedier tar bort många av dessa aspekter.En tredje och sista anledning är att företag ofta har förlitat sig på sitt som andras nätverk irekryteringsprocessen och social media möjliggör om något detta med nätverk där kontakter ochnätverk kan byggas som aldrig förr- och därmed möjliggör sociala medier sannolikheten att hitta nyapotentiella medarbetar som aldrig förr. Bristen på personal gör att det blir än viktigare förarbetsgivarna att kunna rekrytera rätt person.Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.setanja@herbertfelixvaxthus.sewww.herbertfelixinstitutet.se
  5. 5. I takt med att sociala medier får större betydelse för hela vår vardag och vårt sätt att kommuniceraoch hålla kontakten med vänner och bekanta har alltså även företag börjat titta ut och inse denenorma potential som sociala medier besitter. Potentialen för företag ligger helt enkelt i enkelheten,effektiviteten och smidigheten som sociala medier erbjuder för företag när de ska leta efter nyamedarbetare. Inte för att tala om att kostnadsbesparingen. Sociala medier har helt enkelt förändrathela vår vardag och vårt sätt att umgås och nätverka, som att söka jobb!Allt fler rekryteringsföretag och arbetsgivare söker på webben och i de sociala medierna efter nyamedarbetare och man kan därmed säga att även företag har börjat titta utanför ramarna i derasannars vanliga och traditionella rekryteringssätt. Detta innebär att företag har insett betydelsen ochmervärdet av att hänga med i utvecklingen genom att finnas representerade med en aktivföretagsprofil ute i de olika sociala medierna. En stor fördel med sociala medier är att företag ochorganisationer kan skapa en helt egen publiceringskanal i form av en FB sida, Twitter flöde, LinkedInprofil, blogg osv. Man är inte längre begränsad till traditionella medier för att kommunicera medomvärlden.Sociala medier har beskrivits av många som så kraftfulla att hela rekryteringsbranschen är i gungning.Förutsättningarna har ändrats så kraftigt när det gäller tillvägagångssättet för företag att hittaintressanta medarbetare på så till och med AF:s personal är tagna på sängen. Över 88 % av alla jobbtillsätts i dag via andra kanaler än de traditionella och utvecklingen är tydlig överallt, i alla branscher,yrken och företag. Arbetsförmedlingens platsbank är i stort sett verkningslös. Företag har alltid iförsta hand rekryterat via sina kontakter och nätverk, och i första hand då genom de anställdaskontakter. För den arbetssökandes vardag har detta inneburit att kontakter och nätverk nästintillbetytt för att få rda på de dolda jobben. Fram till idag. För idag ändras spelreglerna.Idag behöver man inte ha tillgång till dessa kontakter & personliga nätverk i samma utsträckning somförr, eftersom webben och de sociala medier underlätttar vårt sätt att umgås, nätverka,kommunicera, sprida information, ta del av möjligheter osv. Idag finns sociala medier och detinnebär att även nätverken offentliggörs på ett helt annat än mot förr. Idag behöver denna statistiksom säger att arbetssökande endast kan hitta jobb via sina nätverk och personliga kontakter inte allskännas lika hemsk som förr eftersom sociala medier offentliggör nätverken som sagt i en annanutsträckning än som tidigare inte vart möjligt. Förr var kontakter och nätverk lite priviligerat till enviss kategori av människor i samhället, som ansågs sig ha status. Idag suddas denna transparens utoch alla har möjlighet att ta del av dessa kontakter och personliga nätverk eftersom sociala medieroffentliggör dessa och underlättar kontaktskapandet. Som jobbsökare och framför allt somjobbsökare med få kontakter och med ett mindre personligt nätverk, betyder det faktiskt attRekrytera 2.0 är jättebra.Rekrytera 2.0 kan liknas med att lika självklart som det är att ett företag i dagsläget har en hemsidapå internet har de sin företagsprofil synliga i sociala medier. Facebook företagssidor, Twitter flödenoch LinkedIn konton, osv. kan och används även med fördel i rekryteringssyfte. Här får företaget enDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.setanja@herbertfelixvaxthus.sewww.herbertfelixinstitutet.se
  6. 6. chans att förmedla en omfattande bild av arbetsplatsen på ett helt annat sätt än vad en traditionellrekryteringsannons tillåter.Att företag gör olika former av bakgrundskontroll vid rekrytering har också blivit vanligare när detoch företag själva bedömer att den utvecklingen kommer att fortsätta. Nästan alla företag har enpolicy/rutiner för bakgrundkontroll vid rekrytering och i princip samtliga kontrollerar referenser vidanställning. Men detta har inte räckt. Felrekryteringar har ändå uppstått. Idagens läge kan företag viasociala medier få en bredare och mer djupgående bild av kandidaterna genom att kolla in derasprofiler osv. som de har har (har denna person något som skulle passa in i vår företagskultur, tex?).Detta har företag nu insett, att via sociala medier kan man skaffa sig en bred bild över den sökandesom gör att man enklare kan bedöma om denne passar in på företaget.Allt detta har i sin tur även rört om i de traditionella rekryteringskanalerna vi är vana vid. Företagenstraditionella rekryteringsmönster har med andra ord förändrats. Därmed har vårt jobbsökandeförändrats. Som arbetssökande är det viktigt att förstå detta. Det kanske kan tyckas vara enklare attsvara på en annons på Af, men hur träffsäker är den egentligen om 88% av jobben tillsätts via andravägar där även sociala medier kommit att fungera som arbetsförmedlingar?Tanja ParkkilaDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.setanja@herbertfelixvaxthus.sewww.herbertfelixinstitutet.se

×