Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u  c           --- NXB Tr ---CÂU CHUY N “L N THU C”      ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u     c                       --- NXB Tr ---  ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u     c                      --- NXB Tr ---vi k...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u        c                     --- NXB Tr --...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u  c                    --- NXB Tr ---s dung n p ưa...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u     c                     --- NXB Tr ---   ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                      --- NXB Tr ---kh...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u     c                      --- NXB Tr ---5. T...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                     --- NXB Tr --- NH NG I...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u         c                      --- NXB Tr...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                      --- NXB Tr ---sinh th...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                     --- NXB Tr ---   ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                     --- NXB Tr ---  Tu...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                       --- NXB Tr ---...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                      --- NXB Tr ---E...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u         c                       --- NXB...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                     --- NXB Tr ---nhóm cep...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                       --- NXB Tr ---   ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                      --- NXB Tr ---  ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                       --- NXB Tr ---  T...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                      --- NXB Tr --- ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u   c                       --- NXB Tr ---dimetho...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                      --- NXB Tr ---   T...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u       c                      --- NXB Tr ---c...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                      --- NXB Tr ---ch vì t...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                       --- NXB Tr --- ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                     --- NXB Tr ---   - K...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                      --- NXB Tr --- ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                     --- NXB Tr ---nhưng...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                     --- NXB Tr ---tuy n thư...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                      --- NXB Tr --- ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u      c                     --- NXB Tr ---làm ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u     c                     --- NXB Tr ---nguyên ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u     c                      --- NXB Tr ---  ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u   c                     --- NXB Tr ---  Các thu ...
Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u    c                     --- NXB Tr ---    ...
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Hieuvadungthuocdung
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Hieuvadungthuocdung

907

Published on

Đời sống- Xã hội

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
907
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hieuvadungthuocdung

 1. 1. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---CÂU CHUY N “L N THU C” 1
 2. 2. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- Có l n, m t b n tr ã tìm n tôi h i ý ki n xem, sau khi lén lút i “gi i quy t sinh lý”, c u ynghi ng b m c b nh, có th n nhà thu c mua lo i thu c kháng sinh “x n” nh t v dùng t ch ab nh ư c không. Tôi v i vàng thuy t gi ng m t h i, i khái: “Hi n nay, ta ang có tình tr ng r t áng lo ng i là có m t s ngư i b các b nh lây qua ư ng tình d c (trư c ây g i là b nh hoa li unhư: giang mai, l u, m ng gà, h t xoài...) nhưng không ch u n bác sĩ chuyên khoa ư c ch n oán, hư ng d n i u tr mà l i nghe mách b o tìm mua lo i kháng sinh m i nh t như các lo iCephalosporin th h th 2, 3, các Fluoroquinolon th h th 2... t ch a b nh. Làm như th khôngch h i cho b n thân, b i vì dùng thu c không úng b nh s n ng thêm mà vô tình có th làm h i choc ng ng. Nh ng thu c kháng sinh m i nh t ư c khuy n cáo ch dùng trong b nh vi n khi ư c bácsĩ i u tr ch nh, hư ng d n và theo dõi s d ng vì ó là thu c r t quý có tính d tr , n u s d ngb a bãi ch c ch n trong th i gian ng n s b kháng”. Lúc u tôi nói, anh b n tr có v hi u nhưngsau có v ngơ ng n v i hai ch “ kháng”. Tôi c dùng ch , văn v nôm na gi i thích cho anh b ntr hi u th nào là kháng sinh b “ kháng”. Anh b n tr sau khi nghe bu t mi ng: “A, ý th y mu nnói “l n thu c”!” (ch “l n thu c” ngư i Nam b thư ng dùng). M t l n khác, m t v cao tu i n tìm tôi h i ý ki n xem có th t s d ng m t lo i thu c anth n gây ng khá thông d ng là Seduxen ch a ch ng m t ng . Tôi v i vàng trình bày tác h i c avi c ngư i b nh t ý dùng b a bãi thu c lo i này, trong ó có tác h i r t nghiêm tr ng là thu c làmcho b nghi n. Ngư i ã b nghi n s ph i ti p t c dùng thu c không b thu c ư c và b “s dungn p”. Theo thói quen, sau m y ch “s dung n p”, tôi b i thêm ti ng nư c ngoài “tolerance” gi ng ynhư ang gi ng bài cho sinh viên. Ngay lúc ó, v cao tu i tr m t và nhíu mày. Tôi th y mình h nêntrình bày thêm cho c hi u th nào là “s dung n p” i v i thu c gây nghi n. Rút kinh nghi m, tôidùng l i l không chuyên môn l m nói v i c . Khi y, c ã bu t mi ng: “A, ý c a dư c sĩ mu nnói t i “l n thu c”!”. Tôi k hai m u chuy n trên cho th y, trình bày m t v n chuyên môn cho ngư i nghe khôngthu c gi i chuyên môn không d dàng chút nào. Ph i di n t sao cho d hi u. Ph i bi t bi n itng chuyên môn r i r m, l l m thành ngôn ng c a i thư ng. Tuy nhiên, i u tôi mu n nói nhi uhơn trong bài vi t này là ch “l n thu c” mà nhi u ngư i thư ng hay s d ng hi n nay có n hainghĩa. Vi khu n kháng kháng sinh Trư c h t, i v i vi c s d ng thu c là kháng sinh, “l n thu c” có nghĩa là vi khu n gây b nhkhông còn nh y c m, có kh năng ch ng l i tác d ng c a thu c ưa n h u qu là kháng sinh màngư i b nh s d ng không m y may gây tác h i i v i vi khu n. Như v y, l n thu c ây ngnghĩa v i “ kháng” là t chuyên môn mà sinh viên y dư c nào cũng n m lòng, kháng c a chính 2
 3. 3. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---vi khu n i v i thu c là kháng sinh. L n thu c ây là s rút g n c a “vi khu n kháng khángsinh”. Tuy s nói rõ hơn v v n này ph n sau, nhưng thi t nghĩ ta cũng nên bi t qua vi khu n l nthu c kháng sinh như th nào hi u vì sao có l i khuyên ph i dùng kháng sinh úng thu c, úng li uvà th i gian. Vi khu n cũng là loài sinh v t m c dù chúng r t nh ph i nhìn qua kính hi n vi m i th y, chúngcũng có b n năng u tranh sinh t n. Khi b kháng sinh t n công và nh t là li u kháng sinh ta dùngkhông m nh tiêu di t ho c c ch (có lo i kháng sinh ch c ch làm cho vi khu n y u i chkhông ch t h n vì chính cơ th chúng ta s tiêu di t chúng) thì vi khu n cũng bi t cách “thiên bi n v nhóa” t n t i. Th nh t, chúng s bi n i thành d ng “chai lì” có th ch u ng ư c tác d ng c akháng sinh mà không ch t. Th hai, chúng ti t ra ch t ho t ng như m t lo i men (còn g i làenzyme) phân h y thu c, thí d có nhi u vi khu n ti t ra men Penicillinase phân h y các thu cpenicillin, thu c penicillin không còn nguyên v n c u trúc xem như m t h t tác d ng. Th ba, có m ts kháng sinh ch có tác d ng khi th m sâu vào bên trong cơ th vi khu n thì có m t s vi khu n t“ i u ch nh”, t thay i v b c c a chúng thu c kháng sinh không th m qua ư c. Th tư, cáckháng sinh thu c nhóm penicillin và m t s nhóm khác có tác d ng tiêu di t vi khu n b ng cách c ntr không cho vi khu n t ng h p v b c b o v thì m t s vi khu n này thích ng b ng cách s ng“tr n tr i” không c n v b c. Và còn nhi u cách kháng khác n a, nhưng dù vi khu n có l n tránh, kháng khéo léo n âu, các nhà y dư c h c cũng không bó tay ch u thua. Thí d như trong i utr , ngay t u ph i dùng lo i kháng sinh có tác d ng (nên lưu ý có kháng sinh có tác d ng hi u qu i v i loài vi khu n này nhưng không hi u qu i v i loài vi khu n khác) t c ph i dùng úngthu c. Ngay t u ph i s d ng ngay li u t n công t c là li u m nh vi khu n b tiêu di t ngaykhông k p t n t i dư i d ng “chai lì”. Sau ó, duy trì li u có hi u qu trong su t th i gian i u tr ,b ng cách dùng nhi u l n thu c trong ngày và dùng trong nhi u ngày. Nên c bi t lưu ý, th i giandùng kháng sinh thông thư ng không dư i 5 ngày. Có lo i b nh nhi m khu n ph i dùng kháng sinhc tháng, riêng b nh lao ph i dùng thu c t 6 tháng tr lên. T c là ph i dùng kháng sinh úng li u và th i gian thì m i mong kh i b nh. ch ng l i vi khu n kháng, các nhà y dư c tìm cách cht o thu c vô hi u hóa các men phân h y kháng sinh do vi khu n ti t ra (như bào ch bi t dư cAugmentine g m kháng sinh amoxicillin k t h p v i ch t kháng l i penicillinase là acid clavulanic ãtr ư c các b nh nhi m khu n mà m t mình amoxicillin không còn tác d ng). Ho c, trong phác i u tr , k t h p nhi u kháng sinh cùng m t lúc vi khu n không k p tr tay kháng, gi ng nhưhi p ng tác chi n gi a các binh ch ng ch ng l i k thù (ta th y trong i u tr b nh lao bao gi cácnhà i u tr cũng k t h p t 3 kháng sinh tr lên). Các cách ch ng l i kháng v a k thu c ph m vi c a các nhà chuyên môn. Riêng i v i ngư ib nh, ngư i dùng thu c ch dùng thu c khi có s ch nh, hư ng d n c a th y thu c, không s d ng 3
 4. 4. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---b a bãi kháng sinh (hoàn toàn tránh tình tr ng m i b c m sơ sơ v i u ng 1, 2 viên Ampi r i thôi r ttai h i!) chính là góp ph n c l c vào vi c kh ng ch n n “l n thu c” kháng sinh. S dung n p d n n tăng li u dùng Nghĩa th hai c a “l n thu c” mà bà con ta cũng thư ng hay s d ng là tình tr ng c a cơ th dodùng m t th thu c l p i l p l i nhi u l n v i li u lư ng cũ s th y thu c không có tác d ng và ph ităng li u thu c lên m i th y thu c có “ép phê”. L n thu c ây ng nghĩa v i t “s dung n p” màtôi quen dùng t th i còn là sinh viên d ch ch nư c ngoài là “tolerance”. “Tolerance” còn ư cd ch là: s dung nh n, dung tha, quen thu c, ch u thu c... (ôi, ti ng Vi t mình phong phú quá mà trnên r i r m trong s mô t khoa h c và ta nên thông c m v i m t s tác gi vi t bài chuyên mônthư ng m ngo c ơn vi n d n ch nư c ngoài không h n khoe ch mà th t ra mu n làm rõnghĩa). Không ch i v i thu c, có m t s ch t con ngư i quen dùng trong sinh ho t h ng ngày cũnggây ra tình tr ng “l n” này. Thí d như rư u, có nhi u ngư i lúc u ch u ng n a ly bia là m tb ng, xây xâm, th mà ch m t th i gian sau, n u ngày nào cũng “lai rai vài s i” s u ng t i vài xrư u như chơi và không th y h h n gì. Ch th y “th m i ã!”. Còn i v i thu c, “l n thu c” làm t c tính c a thu c gây nghi n, trong ó có thu c ng , thu c an th n, thu c hư ng tâm th n nóichung, k c ma túy. Ta không l y làm l , có m t s b n tr nghi n hút heroin, lúc u ch xài 1 “tép”,d n d n s ph i xài nhi u “tép” r i ph i d n thân vào t i ác th a mãn s tăng “ ô” này. Có nhi ungư i quen dùng thu c an th n gây ng (như Seduxen) càng ngày càng tăng li u dùng thì m i ng ư c. Nhưng ngay m t s thu c thông thư ng như Aspirin, các thu c tr au th p kh p, có nhi ungư i quen dùng c th y hi u qu c a thu c gi m d n theo th i gian. Khác v i “l n thu c kháng sinh” ã k gây ra b i chính s thay i c a tác nhân gây b nh là vikhu n, “l n thu c” trong trư ng h p th hai gây ra b i chính cơ th c a ngư i dùng thu c. Khi thu c ư c ưa vào trong cơ th , nó ch cho tác d ng khi g n ư c vào nơi ti p nh n (còn ư c g i là thth , ch nư c ngoài r t thông d ng g i là receptor). Nơi ti p nh n ó có th là t bào, là mô, là cơquan (như h th n kinh ch ng h n). Khi cơ th quen dùng m t th thu c, các nơi ti p nh n này s thay i b n ch t ho c gia tăng s lư ng ti p nh n ưa n ph i gia tăng n ng thu c trong cơ th (t cph i gia tăng li u dùng) m i áp ng cho tác d ng ư c. i phó v i s l n thu c này, ch có cáchlà tăng li u nhưng không th tăng li u mãi vì s ưa n li u c. i v i thu c có kh năng b l ntheo ki u này, th y thu c s cho dùng v i li u và th i gian dùng như th nào phòng tránh l nthu c. Ho c khi ã l n, b t bu c ph i thay thu c khác. Trong lĩnh v c dư c, ngư i ta ph i luôn luôntìm ra thu c m i, m t ph n thay th thu c cũ b l n. Có khá nhi u ngư i tuy không phân bi t m t cách r ch ròi hai trư ng h p mà ch “l n thu c”c p n nhưng u nh n th c ư c, nói n “l n thu c” là nói n s tác h i. M c ích c a bài vi tnày nh m giúp ngư i c bi t thêm “l n thu c là vi khu n kháng kháng sinh”, “l n thu c cũng là 4
 5. 5. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---s dung n p ưa n tăng li u dùng t ư c tác d ng c a thu c”. i v i ngư i dùng thu c,h n ch c hai s l n thu c k trên, ch có cách là s d ng thu c khi th t c n thi t theo s hư ng d nc a th y thu c, không l m d ng và không s d ng b a bãi. 5
 6. 6. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- KHÁNG KHÁNG SINH M tv n liên quan n vi c s d ng kháng sinh ã và ang tr thành n i ưu tư l n c a nh ngngư i ho t ng trong lãnh v c y dư c, ó là v n vi khu n kháng i v i thu c kháng sinh, g it t là kháng thu c, hay nói theo m t s bà con ta là thu c kháng sinh b “l n”. Hi n nay nhi u b nhvi n, khi cho làm “kháng sinh ”, t c là làm xét nghi m xem vi khu n còn nh y c m v i kháng sinhnào, nhi u th y thu c ph i lo âu: các vi khu n gây b nh ã “l n” v i r t nhi u kháng sinh thông d ng!Trong ph m vi bài vi t này, xin ư c c p vì sao vi khu n có th ch ng l i tác d ng c a kháng sinh gây nên hi n tư ng kháng kháng sinh và thái chúng ta ph i như th nào iv iv n này. Theo nh nghĩa chuyên môn, m t lo i vi khu n kháng kháng sinh khi lo i vi khu n này v n cóth sinh trư ng, phát tri n ư c v i s hi n di n c a m t n ng kháng sinh cao hơn g p nhi u l nn ng ngăn ch n s sinh trư ng, phát tri n c a các lo i vi khu n khác ho c c a chính lo i vi khu n ó trư c ây. Nói nôm na, v i li u dùng thông thư ng, kháng sinh b l n ch ng có tác d ng gì iv ivi khu n. Vi khu n có th kháng kháng sinh b ng nhi u cơ ch khác nhau. Th nh t, chúng có th t s nxu t ra các enzyme phá h y c u trúc và làm m t tác d ng c a kháng sinh. Thí d , chúng ti t ra enzymecó tên là betalactamase phá h y các thu c thu c nhóm penicillin. Th hai, bi t r ng nhi u kháng sinhch cho tác d ng khi th m qua l p v c a t bào vi khu n, vi khu n kháng l i b ng cách t t ngh p l p v c a t bào khác i kháng sinh không th m qua ư c. Th ba, m t s vi khu n khángl i kháng sinh nhóm tetracyclin b ng cách t ch t o m t lo i “bơm” c bi t t ng thu c khángsinh ra kh i cơ th c a chúng không làm h i ư c chúng. Và cu i cùng, thư ng kháng sinh ch t ncông vào m t nơi nh t nh trên cơ th c a vi khu n g i là ích tác d ng thì vi khu n kháng l ib ng cách bi n i ích tác d ng này, th là xem như kháng sinh b vô hi u hóa b i vì không còn có ích tác d ng g n vào phát huy tác d ng n a. Ngư i ta ghi nh n chính vi c s d ng kháng sinh b a bãi, không úng cách, không li u s làmcho vi khu n không b tiêu di t h t, m t s có kh năng thích ng, c bi t có s t bi n gen trênnhi m s c th ki m soát s nh y c m i v i kháng sinh, s này t n t i, phát tri n thành “ch ng” vikhu n m i mà kháng sinh ã s d ng s không còn tác d ng i v i ch ng này n a. Có kho ng 10%trư ng h p vi khu n thoát kh i s t n công c a kháng sinh theo m t trong b n cơ ch kháng ã kvà b t ngu n t t bi n gen nên có tính ch t di truy n, t c vi khu n b m truy n tính kháng nàyl i cho con cháu và c th phát tri n mãi. Nhưng nguy h i hơn là 90% trư ng h p còn l i là tínhkháng ư c truy n không ch t vi khu n b m sang vi khu n con cái mà còn t vi khu n lo i nàysang qua vi khu n lo i khác thông qua m t s c u trúc di truy n có tên là PLASMID. Thí d như vi 6
 7. 7. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---khu n b nh thương hàn khi nhi m vào cơ th ta mà l i ti p xúc ư c v i m t lo i vi khu n s ng bìnhthư ng ru t mang tính kháng. Vi khu n b nh thương hàn s thu n p plasmid có tính kháng c avi khu n kia, nó s có luôn tính kháng và tai h i là nó l i truy n tính kháng ó cho con cháu c anó. Vì th ng l y làm l , hi n nay vi khu n b nh thương hàn ã kháng v i nhi u lo i kháng sinhmà trư c ây t ra r t công hi u. V n kháng kháng sinh không ph i m i ư c t ra trong th i gian g n ây mà có th nói khikháng sinh u tiên ư c s d ng thì cũng là lúc ngư i ta ph i i u v i hi n tư ng kháng. Vàonăm 1941, kháng sinh u tiên là penicillin ư c dùng trong i u tr thì ch 3 năm sau, ngư i ta pháthi n lo i vi khu n có tên là Staphylococcus aureus kháng l i penicillin khi y ư c xem là thu c th ndi u. T ó n nay, các nhà khoa h c không ng ng nghiên c u tìm ra các kháng sinh m i ch ngl i các vi khu n kháng. Vào u nh ng năm 1980, các bác sĩ i u tr có trong tay r t nhi u khángsinh m i. Nhưng t 20 năm nay thì l i không phát hi n thêm kháng sinh m i nào c . Và ã b t uth i i m mà các kháng sinh có m t không i u tr các b nh nhi m khu n. Vào tháng 5 năm1996 m t a tr 4 tháng tu i ngư i Nh t ã b viêm nhi m Staphylococcus aureus mà không m tkháng sinh nào có th tr ư c. Ch ng vi khu n này ư c cô l p và cho th y nó kháng cvancomycine là kháng sinh ư c xem là lo i d tr sau cùng có hi u qu i v i t t c các vi khu n kháng m nh nh t vào th i i m này. S ki n này làm các nhà chuyên môn y dư c trên th gi i r tlo âu. Rõ ràng là hi n tư ng vi khu n kháng s ti p t c là n i ám nh cho con ngư i khi bư c vàoth k 21. Trên ây là phác h a không m y sáng s a v hi n tư ng vi khu n kháng. Tuy nhiên, chínhchúng ta, nh ng ngư i s d ng thu c, có th góp ph n c i thi n tình tr ng “l n thu c kháng sinh”b ng cách lưu ý m y i u sau ây:1. Nên dành quy n ch nh kháng sinh cho th y thu c. Không nên t ý s d ng kháng sinh m t cách b a bãi, không úng lúc, không li u.2. Khi ư c bác sĩ ghi ơn ch nh dùng kháng sinh, nên dùng thu c úng li u lư ng, th i gian như ã ch nh, không nên ngưng, b thu c n a ch ng.3. Lưu ý, có m t s kháng sinh ch ng ch nh, t c là không ư c dùng : ph n có thai, ph n cho con bú, tr con. ây là các i tư ng ph i bác sĩ khám b nh và ch nh kháng sinh khi c n thi t. S d ng kháng sinh b a bãi các i tư ng này có khi là nguy hi m.4. M t s b nh nhi m khu n thư ng có tri u ch ng s t nhưng không ph i t t c các trư ng h p b nóng s t u là do nhi m khu n. Hơn n a, n u th c s b nhi m khu n, vi c dùng kháng sinh li u thư ng kéo dài trong nhi u ngày (thông thư ng là t 5 n 7 ngày). Vì v y, hoàn toàn không nên ch m i th y c m s t sơ sơ là v i u ng vài viên thu c kháng sinh r i thôi (!). 7
 8. 8. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---5. Trên nguyên t c, n u vi khu n còn nh y c m v i kháng sinh c i n, thông d ng thì s d ng kháng sinh lo i này và tránh dùng kháng sinh lo i m i. Hi n nay có tình tr ng r t áng lo là có m t s ngư i b b nh nhưng không ch u n bác sĩ ư c khám và hư ng d n i u tr mà l i nghe l i mách b o tìm mua các kháng sinh lo i m i nh t (các fluoroquinolon, các cephalosporin th h th ba, th tư) t ch a b nh mà l i dùng sai. Làm như th không ch h i cho b n thân b i vì dùng thu c không úng b nh s n ng thêm mà vô tình có th có h i cho c ng ng. Nh ng kháng sinh m i thư ng ư c khuy n cáo ch dùng trong b nh vi n ho c khi có s ch nh cân nh c c a bác sĩ i u tr . ó là thu c quý có tính d tr , n u s d ng b a bãi ch c ch n trong th i gian ng n s b l n, b kháng. Th tư ng tư ng n lúc nào ó t t c các kháng sinh ub kháng và không tìm ư c thu c m i thay th . ó s là th m c nh c a nhân lo i. 8
 9. 9. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- NH NG I U NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI S D NG THU C KHÁNG SINH Cũng gi ng như m t t nư c luôn có l c lư ng quân i làm nhi m v phòng th b o v , cơ thta có l c lư ng g i là h th ng mi n d ch (g m các t bào b ch c u, kháng th ...) luôn s n sàng ch ngtr , tiêu di t các vi sinh v t gây b nh xâm nh p. Khi các vi sinh v t gây b nh xâm nh p phát tri nnhanh và nhi u quá, vư t kh i s ki m soát c a h th ng mi n d ch, s làm cho ta m c b nh nhi mtrùng. Có 2 lo i vi sinh v t gây b nh ph bi n là siêu vi (còn g i là virus) và vi khu n. Khi m c b nhnhi m trùng, ta ph i dùng thu c g i là kháng sinh nhưng kháng sinh ch có tác d ng tr b nh nhi m dovi khu n ch a ph n không tr ư c b nh nhi m do virus. Kh i u câu chuy n như v y cho th yr ng có nh ng i u NÊN và KHÔNG NÊN trong s d ng kháng sinh mà ngư i s d ng thu c c nbi t vi c s d ng thu c ư c phát huy cao nh t l i ích c a nó.Nh ng i u NÊN tuân th khi s d ng kháng sinh Trư c h t là nh ng i u NÊN mà ngư i s d ng thu c c n tuân th . Nên bi t kháng sinh là lo i thu c gì Kháng sinh là nh ng h p ch t trư c ây có ngu n g c thiên nhiên (t c ư c ly trích t các vi sinhv t như vi n m) và nay ư c t ng h p nhân t o, có tác d ng c ch s phát tri n ho c tiêu di t các vikhu n gây b nh. Kháng sinh là thu c r t t t, cho tác d ng l m lúc ư c g i là th n kỳ khi ư c sd ng úng v i s ch nh, hư ng d n c a bác sĩ i u tr . Còn n u s d ng không úng, kháng sinh sgây nhi u tác h i khôn lư ng. Nên bi t kháng sinh có tác d ng như th nào Kháng sinh gây t n h i vi khu n b ng cách làm hư h i thành ph n c u t o c a chúng như l p vb o v , màng trao i ch t v.v... Tuy nhiên, v phương di n i u tr , ngư i ta quan tâm hai lo i tácd ng: tác d ng di t khu n và tác d ng kìm khu n (kìm khu n có khi còn ư c g i hãm khu n, trkhu n, t nh khu n). Kháng sinh di t khu n là kháng sinh có tác d ng gi t ch t vi khu n, còn khángsinh kìm khu n ch làm cho con vi khu n ngưng phát tri n, không sinh s n ch không b tiêu di t.Kháng sinh kìm khu n ư c dùng khi cơ th ngư i b nh còn s c, h th ng mi n d ch còn m nhtiêu di t vi khu n b thu c làm cho y u. N u cơ th ngư i b nh quá y u b t bu c ph i dùng lo i khángsinh di t khu n. Ch có th y thu c m i bi t kháng sinh nào là di t khu n, là kìm khu n và dùng trongtrư ng h p nào. 9
 10. 10. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- Nên bi t lo i nhi m trùng nào m i dùng kháng sinh Như trên trình bày, kháng sinh ch ư c dùng tr b nh nhi m khu n ch không dùng tr b nhnhi m virus (như c m cúm). Các b nh nhi m khu n thư ng g p là viêm nhi m tai mũi h ng (nhưviêm xoang, viêm tai gi a), viêm nhi m ư ng hô h p (viêm ph qu n, viêm ph i), viêm ư ng ti tni u, nhi m trùng da v.v... Nên bi t kháng sinh có th gây ra các tác d ng ph Tác d ng ph do kháng sinh gây ra có th chia làm 3 lo i: +D ng: nh là n i m ay, ban , ng a, n ng có th ưa n s c ph n v gây ch t ngư i. + Nhi m c các cơ quan: như c i v i gan, th n (tetracyclin, sulfamid), c v i các t bàomáu (cloraniphenicol), th n kinh thính giác (streptomycin, gentamycin gây i c), xương răng(tetracyclin làm h i răng tr con)... + Lo n khu n ư ng ru t ưa n tiêu ch y: ây là tác d ng ph thư ng hay g p, i v i tr cóth gây m t nư c nghiêm tr ng và b nh thi u vitamin do tiêu ch y b i kháng sinh. Nên bi t v hi n tư ng g i là kháng kháng sinh kháng kháng sinh là tình tr ng do s d ng kháng sinh không úng (do dùng không li u,không th i gian) làm cho vi khu n không b tiêu di t hoàn toàn, m t s còn s ng sót s có kh năng kháng l i kháng sinh ã s d ng, kháng sinh ã s d ng không còn tác d ng nh ng l n i u trsau n a. Nên s d ng kháng sinh theo s ch nh c a bác sĩ i u tr Nên s d ng kháng sinh theo s ch nh c a bác sĩ i u tr , c bi t i v i tr con, khi nghi ngtr b b nh nhi m khu n, ta nên ưa tr n bác sĩ khám và ch nh thu c. Rõ ràng là ch có bác sĩm i bi t rõ khi nào s d ng kháng sinh, c n ch n l a lo i gì cho dùng úng thu c, úng cách,li u, th i gian. Nên lưu ý, tránh hi n tư ng kháng kháng sinh nêu trên, c n ph i dùng thu c úng li u lư ng, th i gian mà th y thu c ã ch nh.Nh ng i u KHÔNG NÊN khi s d ng kháng sinh Sau ây là nh ng i u KHÔNG NÊN, c n ph i tuân th . Không nên t ý s d ng kháng sinh nhi u nư c trên th gi i, ch có th mua kháng sinh nhà thu c khi có ơn thu c ư c ghi b ibác sĩ. nư c ta trư c ây, B Y t có quy nh m t s r t ít kháng sinh ư c mua không c n ơn,nhưng nói chung, tình tr ng t ý s d ng kháng sinh b t c lo i nào v n còn ph bi n. Nhi u kháng 10
 11. 11. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---sinh thu c lo i r t m i, thu c lo i ch dùng h n ch trong b nh vi n, l i b l m d ng dùng b a bãi. Xin ư c nh c l i, ch có bác sĩ i u tr m i có th m quy n xác nh lo i b nh nhi m và lo i kháng sinhdùng thích h p. Không nên ngưng s d ng kháng sinh n a ch ng ho c kéo dài s d ng Thông thư ng, m t s kháng sinh dùng li u cho c t ph i t 7 n 10 ngày, th m chí có thkéo dài hơn tùy theo lo i b nh và s ti n tri n c a b nh. Ta ph i theo úng ch nh dùng thu c, t c làdùng úng li u, th i gian theo ơn thu c c a bác sĩ. ng vì th y b nh có th mà ngưng vi cdùng thu c, vi khu n không b tiêu di t h t tr i d y, v a h i cá nhân ngư i b nh do làm b nh tái phát,v a h i c ng ng vì làm gia tăng s kháng thu c kháng sinh. Còn s d ng kéo dài coi ch ng b taibi n. Không nên dùng l i kháng sinh trư c ây ã dùng còn th a l i trong t thu c B i vì thu c có th quá h n gây h i. R t nhi u kháng sinh quá h n dùng có c tính r t cao (nhưtetracyclin quá h n gây c cho th n). Không nên ch ngư i khác s d ng kháng sinh khi th y b nh ngư i ó na ná gi ng mình B i vì tri u ch ng b nh có v gi ng nhưng nguyên nhân b nh có th khác. Như s t không ph i làtri u ch ng c a m i b nh nhi m khu n. Hơn n a, m t kháng sinh thích h p cho ngư i này nhưngkhông thích h p, th m chí gây tai bi n n ng n cho ngư i khác. 11
 12. 12. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- M T S TH C M C TRONG S D NG KHÁNG SINH S d ng kháng sinh nh t thi t ph i t hi u qu , an toàn và h p lý. Ngư i không có nh ng hi ubi t cơ b n v kháng sinh không th nào s d ng t các m c tiêu v a k . Có l i khuyên ph i dùngkháng sinh theo ch nh c a bác sĩ là vì bác sĩ là ngư i bi t rõ vi c s d ng kháng sinh, bi t khi nàos d ng, c n l a ch n lo i gì cho dùng úng thu c, úng cách, li u, th i gian. Chính ngư itr c ti p s d ng thu c cũng c n có nh ng hi u bi t cơ b n v kháng sinh, ph i bi t th c m c tìmhi u nh ng i u còn nghi ng v i nh ng nhà chuyên môn là bác sĩ, dư c sĩ v s d ng kháng sinhs d ng kháng sinh sao cho úng. M t s th c m c v s d ng kháng sinh c bi t tr con thư ng ư c nêu ra, nên xin trình bày ây cùng v i l i gi i áp. Nghe nói tr b s t, c m cúm là b nhi m trùng, t i sao không ư c dùng ngay kháng sinh? - M t s b nh nhi m khu n thư ng có tri u ch ng s t nhưng không ph i t t c các trư ng h p s t u do nhi m khu n. Thí d , tr có th b s t do m c răng hay c m n ng. Do v y, khi tr b s t thì ng v i cho u ng ngay kháng sinh mà hãy tìm cách h nhi t cho tr b ng cách cho dùng thu c hnhi t Paracetamol hay p trán, lau mình b ng khăn nhúng nư c mát. Còn i v i c m cúm là do siêuvi (còn g i là virus, vi rút) gây ra thì kháng sinh không có tác d ng ch a tr . Có th tr b viêm mũi,viêm h u h ng, nhưng ch b nhi m siêu vi và chưa có bi n ch ng thì dùng kháng sinh không nh ngkhông có tác d ng mà còn có th gây tình tr ng kháng kháng sinh (kháng thu c) v sau. Trongtrư ng h p này, n u tr b s t ch nên cho dùng thu c h nhi t, kèm theo hút s ch mũi, nh mũi nư cmu i sinh lý 0,9% (pha 9 gram mu i NaCl trong 1 lít nư c s ch, ho c h i mua nhà thu c). N u nghing tr b nhi m khu n, nên cho tr n khám bác sĩ nh b nh chính xác và ch nh dùng khángsinh khi c n thi t. Xin ư c nh c l i, cho tr dùng kháng sinh theo s ch nh c a bác sĩ là an toànnh t. Ch có bác sĩ m i xác nh ư c trư ng h p nhi m siêu vi kèm theo lo i nhi m vi khu n (tri uch ng viêm nhi m kéo dài không b t có xu hư ng n ng thêm). Lúc này rõ ràng dùng kháng sinh làc n thi t, bác sĩ s cho dùng kháng sinh. Bi t r ng dùng kháng sinh b t bu c ph i li u, t i sao nh ng l n khám b nh khác nhau,bác sĩ ch nh cho dùng thu c khác nhau, như có l n bác sĩ cho dùng 3 l n (còn g i là 3 c )trong ngày, l n khác l i là 2 l n/ngày, nhưng c bi t có khi ch dùng 1 li u duy nh t trongngày? 12
 13. 13. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- Tuy bác sĩ ch nh cho dùng thu c s l n khác nhau như th nhưng u là úng li u. B i vì tùytheo lo i kháng sinh, có kháng sinh b ào th i ra kh i cơ th nhanh quá, ph i dùng nhi u l n thu ctrong ngày, nhưng có kháng sinh ư c gi l i trong cơ th ta lâu hơn và duy trì tác d ng, ta ch c ndùng m t l n duy nh t trong ngày. Như erythromycin là kháng sinh thông thư ng ph i u ng 3-4l n/ngày, trong khi ó azithromycin là kháng sinh m i cùng nhóm macrolid v i erythromycin ch c nu ng 1 l n trong ngày. Bi t r ng dùng kháng sinh ph i th i gian, t c tr con b b nh bác sĩ ch nh dùng thu c10 ngày nhưng n ngày th 5 cháu có v hoàn toàn kh i, ngưng dùng thu c ây có ư ckhông? Ho c bi t r ng t i u tr thông thư ng i v i nhi u kháng sinh ph i t 5 ngày trlên, th t i sao g n ây tr em b viêm tai gi a ư c khám, bác sĩ cho u ng kháng sinh ch trong3 ngày? Nên lưu ý, ph i dùng kháng sinh theo úng ch nh c a bác sĩ. Tri u ch ng b nh như s t, au(như au h ng trong viêm h ng) có v h t nhưng nhi m khu n v n còn, ta c n dùng kháng sinhth i gian theo ơn thu c c a bác sĩ tiêu di t h t vi khu n. Thông thư ng, dùng kháng sinh th igian ph i t 5 ngày tr lên. Tuy nhiên, m t s kháng sinh m i ư c dùng g n ây có th rút ng n th igian i u tr . Như azithromycin có th dùng trong 3 ngày, cho hi u qu i u tr m t s b nh nhi mkhu n tương ương v i m t s kháng sinh khác ph i u ng trong 10 ngày. Tr con ư c b m cho dùng kháng sinh nh m v i li u dành cho ngư i l n b ng a, n i m nngoài da, ph i chăng dùng quá li u kháng sinh thì b d ng? - Trư ng h p dùng quá li u thu c b tai bi n ư c g i là ng c thu c. iv id ng thu c,trong ó có d ng kháng sinh, ch c n ti p xúc v i li u th t nh v n có th b r i lo n này. Có r tnhi u tác nhân trong môi trư ng, th c ăn, th c u ng, gây ra d ng, vì v y, trong trư ng h p v a nêukhông th kh ng nh d ng là do dùng kháng sinh. i u h t s c lưu ý là i v i tr , ph i dùng thu c úng li u. Kháng sinh ít gây tai bi n do dùng quá li u so v i nhi u thu c khác. 13
 14. 14. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- KHÔNG ƠC DÙNG THU C QUÁ LI U Trong s d ng thu c, luôn luôn có l i khuyên “ph i dùng thu c úng li u, th i gian”. úngli u ây có nghĩa là ph i dùng thu c theo úng s lư ng thu c ã ư c ch nh (t c là ã ư c bácsĩ ghi trong toa ho c theo hư ng d n s d ng thu c) cho m t l n dùng thu c ho c cho c ngày (t c 24gi ). Còn th i gian là ph i dùng cho s ngày ã ư c n nh (như theo m t phác i u trb nh lao, ph i dùng thu c trong 9 tháng ch ng h n). Có khá nhi u ngư i quan tâm n l i khuyênph i dùng thu c úng li u nhưng t trư ng h p “vì vô tình l u ng thu c quá li u” thì s d n nvi c gì và ph i làm gì x trí? Trư c h t, ta nên bi t vi c dùng thu c không úng li u g m 2 trư ng h p: dùng không li u vàdùng quá lâu. C 2 trư ng h p ud n n h u qu không t t. Dùng thu c không li u không chkhông tr d t ư c b nh c a cá nhân ngư i b nh mà có khi gây h i cho c ng ng. Như s d ngkháng sinh không li u có th d n n hi n tư ng vi khu n kháng thu c, vi khu n kháng nàykhông b tiêu di t sau ó s gây h i cho b t c ai b nó xâm nhi m. Còn dùng thu c quá li u s gây tách i cho chính s c kh e c a ngư i dùng thu c, th m chí có th gây t vong. B i vì, v i h u h t cácthu c, n u dùng úng li u thì ó là thu c ch a b nh, còn n u dùng quá li u ó là ch t c không hơnkhông kém. Li u dùng c a thu c hay còn g i li u i u tr không ph i ư c n nh m t cách tùy ti n mà ph itr i qua quá trình nghiên c u ư c g i là th tác d ng dư c lý tìm ra. Trư c h t, thu c ph i th ctính, xác nh “t li u 50” (lethal dose 50, vi t t t LD50) t c th trên m t s i tư ng súc v t(thư ng là chu t nh t tr ng), xác nh li u gây ch t 50% súc v t ó. t ó xác nh “li u t i a”, t c là li u không th vư t, n u vư t qua li u t i a s gây c ho c gây ch t... Cũng th trên súcv t, các nhà dư c h c xác nh “li u t i thi u”, t c là li u mà n u dùng th p hơn s không có ư ctác d ng c a thu c (như h huy t áp hay an th n ch ng h n). Li u i u tr s ư c xác nh và s n mgi a li u t i thi u và li u t i a. Thu c càng an toàn, t c ít c, khi kho ng cách gi a li u i u tr vàli u t i a càng l n, còn thu c d gây c tính khi kho ng cách ó h p, t c li u i u tr quá g n li ut i a hay li u c. Như v y ta th y ph i tr i qua quá trình nghiên c u th c hi n m i xác nh ư cli u i u tr và li u này s tùy theo cơ th ngư i b nh, tình tr ng b nh mà ư c n nh phát huycao nh t tác d ng i u tr và h n ch th p nh t các tác d ng ph hay tai bi n. Tùy theo th i gian thu c cho tác d ng mà ta có li u dùng cho 1 l n, li u dùng cho 24 gi (t c cngày), li u dùng cho 1 t i u tr . Thí d , i v i m t s nhi m khu n thông thư ng, li u dùng 1 l ncho ngư i l n là 1 viên Amoxicillin 500mg, li u cho c ngày là u ng 3 ho c 4 l n, và li u cho m t t i u tr là u ng 10 ngày. i v i tr con, li u thư ng tính trên cân n ng, thí d li u 14
 15. 15. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---Erythromycin dùng cho tr là 40mg/kg/ngày; t c là tr n ng bao nhiêu ký c nhân s ký y cho 40 scó li u dùng trong 1 ngày cho tr và li u này thư ng ư c chia u ng làm nhi u l n trong ngày. Xin ư c nh c l i, li u n nh cho 1 ngày thư ng ư c chia dùng nhi u l n trong ngày, ta ph i dùng úngnhư v y. Tuy t i không g p l i u ng m t l n duy nh t. M t s ngư i nghĩ r ng u ng g p m t l n,thu c cho tác d ng m nh s mau kh i b nh, làm như th là không ph i, có khi là nguy hi m vì quáli u! Qua ph n trình bày trên cho th y, ta ph i dùng thu c úng theo li u ã ch nh. B i vì n u dùngkhông li u, li u th p hơn li u t i thi u xem như thu c không cho tác d ng, còn n u dùng quáli u, li u vư t qua li u t i a gây c, có khi r t nguy hi m. Th n tr ng trong s d ng thu c òi h iph i luôn luôn cao c nh giác, ch ng nh m l n: ch ng nh m l n tên thu c và ch ng nh m l n vli u dùng. Th t trư ng h p “l u ng thu c quá li u” thì ph i làm gì? N u s quá li u không thái quá, t cu ng thu c hơi l m t ít, cơ th chuy n hóa t t có th s ch ng vi c gì. Nhưng n u sau khi u ng thu cquá li u mà b t u th y các r i lo n (tùy theo lo i thu c các r i lo n s khác nhau) thì có th ãbng c thu c, l p t c ph i x trí theo c p c u ng c. Trư c h t, ngư i b ng c còn t nh ph i làmcho ói m a. N u có s ngưng th ph i làm hô h p nhân t o. Sau ó, nhanh chóng ưa ngư i b ng c n cơ s y t , b nh vi n g n nh t ư c c u c p. S c u c p s k p th i n u nhân viên y t bi t ư c thu c ã gây c. Vì v y, ta c n ph i thu th p thông tin ngay b ng cách: h i ngư i b ng cho c ngư i chung quanh xem b nh nhân ã dùng thu c gì, n u ư c, nên em theo thu c, bao bì ho c ơn thu c ưa cho bác sĩ i u tr ng c xem nhanh chóng tìm ư c lo i thu c gi i c. V i ý th c th n tr ng, ta ng bao gi tình tr ng dùng quá li u thu c b ng c. Ph i xemth t k li u dùng, n u có gì nghi ng ph i h i ngay bác sĩ i u tr ho c dư c sĩ phân ph i thu c. Riêng i v i tr con do cơ th phát tri n chưa hoàn ch nh, r t nhi u thu c ch c n hơi quá li u m t chút cóth tr thành li u c và c bi t, vi c c p c u ng c có nhi u khó khăn hơn so v i ngư i l n. Vìv y, vi c cho tr dùng thu c ph i xem là h tr ng. ng vì m t chút lơ nh cho tr dùng thu c quáli u mà gánh ch u h u qu áng ti c. 15
 16. 16. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- D NG THU C Khi s d ng thu c, ưa thu c vào trong cơ th , thu c ư c xem là “ch t l ”. Vì v y, ngoài tácd ng chính là i u tr phòng b nh do thu c em l i, cơ th ta có th ch ng l i ch t l ó b ng nh ngph n ng gây r i lo n. c bi t, có ph n ng g i là d ng thu c. D ng thu c ư c nh nghĩa là ph n ng khác thư ng c a cơ th khi ti p t c l n th hai haynh ng l n sau v i m t thu c mà thành ph n c a thu c có tính ch t g i là “gây d ng” Nên lưu ý m t s c i mc ad ng thu c như sau: -D ng thu c không ph thu c vào li u lư ng nên s x y ra d ng dù thu c dùng úng li u ho cth m chí dùng thu c r t ít, t c dư i li u ch nh. - Ph n ng d ng ch x y ra m t s ít b nh nhân g i là ngư i d d ng, ho c ngư i có “cơ ad ng”. Cho nên, có thu c nhi u ngư i dùng ch ng vi c gì nhưng dùng ngư i khác thì b d ng,th m chí d ng r t n ng. - Trong thu c, ngoài dư c ch t còn có tá dư c, ch t b o qu n, k c t p ch t và ngư i dùng thu ccó th b d ng v i b t c thành ph n nào trong ó. - Ph n ng d ng s bi n m t v i vi c ngưng dùng thu c. D ng thu c bi u hi n b ng nhi u d ng. N ng nh t là s c ph n v bi u hi n b ng ch ng xanh tímtái, t t huy t áp, lo n nh p tim, tr y tim m ch, có th gây ch t ngư i. Ho c bi u hi n nh hơn nhi ucơ quan khác nhau: trên da n i m ay, m n ng a; trên h hô h p khó th , hen suy n; trên h tiêu hóa au b ng, nôn m a, tiêu ch y; trên m t b viêm k t m c v.v... D ng thu c ư c phân lo i 4 ki u (g i là týp 1, 2, 3, 4), trong ó có “ph n ng t c thì ki u ph nv ” (týp 1) x y ra nhanh, kh i phát sau khi ti p xúc thu c kho ng 15 phút. Có ph n ng ch m hơn g ilà “ph n ng c t bào” (týp 2) v i tri u ch ng xu t hi n sau vài gi . Ho c xu t hi n sau vài ngàynhư h i ch ng Stevens-Johnson, h i ch ng Lyell gây bong da, tróc niêm m c, như b b ng toàn thântrông r t thương tâm. i v i thu c, b t c dư c ch t nào cũng u có kh năng gây d ng thu c. ng u là cáckháng sinh và các thu c có g c là ch t m (protein, peptid) như các hormone. Ngay như cácvitamin như vitamin C, vitamin B1 cũng gây d ng thu c (tiêmvitamin B1 có th b s c ph n v ưa n ch t ngư i). c bi t lưu ý có hi n tư ng g i là ph n ngchéo gi a thu c gây d ng v i thu c khác cùng nhóm. Thí d , ngư i ã b b ng v i kháng sinhamoxicillin thì có th b d ng v i các thu c khác trong cùng nhóm g i là nhóm penicillin và v i c 16
 17. 17. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---nhóm cephalosporin. Ho c ngư i ã d ng v i aspirin cũng có th b d ng v i các thu c khác n mtrong nhóm thu c ch ng viêm không steroid (NSAID). V ư ng dùng thu c, không ch dùng d ng u ng hay tiêm m i d b d ng thu c mà dùng d ngthu c cho tác d ng t i ch như thu c bôi ngoài da hay thu c nh m t cũng b d ng thu c. Có ngư idùng thu c nh m t có ch a sulfamid ã b h i ch ng Stevens-Johnson r t n ng ho c th m chí có thb s c ph n v . phòng tránh tình tr ng d ng thu c, c n lưu ý các i u sau: - Xem vi c dùng thu c là h tr ng, ch dùng thu c khi th t s c n thi t và có s hi u bi t t i thi uv cách dùng, li u lư ng, tính năng, tác d ng ph c a thu c. N u có gì nghi ng v b nh c a mình thìcách t t nh t n bác sĩ khám ư c ch nh dùng úng thu c. - Khi ang dùng thu c n u x y ra các ph n ng b t thư ng như ng a, n i m ay, khó th , ho cc m th y r t khó ch u thì ngưng ngay thu c ó, n tái khám bác sĩ ã ch nh thu c bác sĩ chohư ng x trí thích h p (có th ph i i thu c). - Khi ã b d ng lo i thu c nào tuy t i không dùng lo i thu c ó. Khi i khám bác sĩ ho c n nhà thu c mua thu c ph i thông báo cho bác sĩ ho c dư c sĩ bi t nh ng lo i thu c ã b d ngtrư c ây và nh ng lo i thu c hi n ang dùng. ư c thông báo, bác sĩ dư c sĩ s tránh cho dùngnh ng thu c gây nguy h i. 17
 18. 18. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- HI N TƯ NG S C PH N V S c ph n v (còn g i là choáng ph n v ) là m t ph n ng d ng r t n ng khi cơ th ti p xúc v ich t gây d ng (còn g i là d ng nguyên hay kháng nguyên) và khi ph n ng d ng này x y ra n ukhông phát hi n và x trí c p c u k p th i ngư i b nh có th t vong. Nguyên nhân thư ng hay g p gây ra s c ph n v là do dùng thu c, c bi t dùng d ng thu c tiêmchích. Có ngư i khi ư c tiêm thu c kháng sinh như penicillin, streptomycin và m t s kháng sinhkhác, ch 1-2 phút sau là tím tái, co th t khí qu n, m ch nhanh, suy hô h p và r i tr y tim m ch, t thuy t áp, hôn mê và n u không ư c c p c u k p th i s t vong. Ta c n bi t, m t trong nh ng ch t sinh h c có tên histamin gi vai trò quan tr ng trong s c ph nv . Bình thư ng histamin t p trung nhi u trong các t bào b ch c u ( c bi t là t bào mast hay còng i dư ng bào) và k t h p v i m t ch t sinh h c khác là heparin (g i là ph c h p histamin-heparin)không bi u l c tính nào c ch khi cơ th g p d ng nguyên (như thu c) s sinh ra kháng th ch ngl i. Ph n ng gi a kháng th và d ng nguyên quá mãnh li t sinh ra r i lo n, t bào ch a ph c h phistamin-heparin b kích thích phóng thích ra histamin d ng t do và gây ra nh ng tri u ch ng tr mtr ng g i là s c ph n v . B nh nhân s c ph n v c n ư c c p c u cho tiêm thu c adrenalin ( nângvà duy trì huy t áp), thu c glucocorticoid (như methylprednisolon), thu c kháng histamin (nhưpromethazin) tr d ng, th oxy và thông khí t t v.v... Bi t ư c dùng thu c có th gây ra s c ph n v , ta ph i c bi t th n tr ng trong s d ng thu c,n u ư c ch nên dùng d ng thu c u ng, h t s c tránh dùng d ng thu c tiêm. C n lưu ý, không ch có thu c mà m t s ch t khác như n c ong t, th c ăn (như d a t c thơm, u ph ng, dâu tây, m t s h i s n như tôm, cua) ưa vào cơ th cũng có th tr thành d ng nguyêngây s c ph n v . Ch trong tháng 2 năm 2006 ta ã x y ra hai v liên quan n gi i ph u th m m bnghi ng là do s c ph n v gây ch t ngư i. V th nh t do dùng thu c gây mê ưa n s c và suy hôh p. V th hai do tiêm ch t g i là “m nhân t o” vào trong cơ th gây tai bi n ch t ngư i. “M nhânt o” ây th c ch t là “silicon l ng” và t lâu ã b c m dùng trong gi i ph u th m m . Trư c âykhá lâu, khi ngư i ta chưa bi t tác h i c a nó, silicon l ng ư c dùng tiêm nâng ng c, t o dáng choph n . Nhưng silicon l ng khi ưa vào trong cơ th , sau m t th i gian s phát tán t tung, vào máugây c, và ngay khi tiêm cũng có th gây s c ph n v (vì là ch t l ). Vì v y, silicon l ng hoàn toan bc m dùng. Th mà ta, ch t c h i này v n còn ư c s d ng. Bi t ư c i u này, xin các ch emc nh giác, ph i cân nh c th t k khi tính n chuy n làm p thông qua các d ch v th m m (tuy t ikhông tham gia cái g i là “làm th m m d o”). 18
 19. 19. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- S D NG THU C KHÁNG SINH HISTAMIN Khi nói n thu c kháng histamin ngư i ta thư ng ch ó là thu c kháng histamin th th H1, vànhư tên g i, ây là thu c có tác d ng i kháng, làm gi m các tri u ch ng r i lo n do histamin gây ra. Histamin và d ng Histamin là m t trong nh ng ch t sinh h c trung gian gi vai trò quan tr ng trong s c ph n v vàph n ng d ng. Bình thư ng histamin có trong cơ th (ph n l n là ngu n g c n i sinh: t histamin bkh carboxyl t o thành), t p trung nhi u trong các t bào: b ch c u a nhân ưa ki m (basophils), tbào mast(mast cells) và các t bào này có nhi u da, niêm m c ru t, khí qu n, ph i... Trong các t bào,histamin k t h p v i heparin t o thành ph c h p histamin-heparin không có ho t tính. Ch khi nào cóph n ng kháng nguyên-kháng th ưa nd ng, ho c có tác ng c a các y u t khác như: l nh,t n thương t bào, hóa ch t..., t bào ch a ph c h p histamin-heparin b kích thích phóng thích rahistamin d ng t do. Chính histamin d ng t do gây các tri u ch ng b t l i như: - Trên h hô h p: s mũi, hen suy n (do co th t khí qu n). - Trên da: n i m ay, phát ban, ng a, phù Quincke. - Trên m t: làm viêm, k t m c m t. - Trên h tiêu hóa: gây s ti t quá HCl và pepsin, gây tiêu ch y do co th t ru t. - Trên h tim m ch: gây giãn m ch, h huy t áp, gây co th t tim. Histamin ch gây c khi nó g n v i các t bào t ch c mô (da, mũi, h hô h p, m t...) nh ngv trí nh y c m g i là th th histamin (histamin receptor). Có 3 lo i th th histamin: Th th H1: là nơi g n histamin gây hi u ng co th t cơ trơn khí qu n, ru t nhưng làm giãn cơtrơn m ch máu, tăng tính th m mao m ch gây phù n , kích thích t n cùng dây th n kinh gây ng a(phát hi n năm 1939, 2-methylhistamin tác ng chuyên bi t). Thu c kháng th th H1 ư c dùng trd ng. Th th H2: là nơi g n histamin gây tăng ti t d ch v (phát hi n năm 1972, 4-methylhistamin tác ng chuyên bi t). Thu c kháng th th H2 ư c dùng tr viêm loét d dày - tá tràng (cimetidin,ranitidin, famotidin...). 19
 20. 20. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- Th th H3: Hi n di n h th n kinh trung ương v i nhi m v i u hòa t ng h p và phóng thíchhistamin (phát hi n 1983,(R)-a -methylhistamin là ch t ch v n). Có th c ch tác ng c a histamin b ng cách: - Tiêu h y histamin b ng histaminase (trích t th n heo), k t qu r t kém, hi n nay không còndùng làm thu c. - S a ch a tác ng b ng thu c cho hi u ng trái ngư c (ch a h huy t áp b ng ADRENALINlàm tăng huy t áp). - Ngăn ch n s t o thành histamin (Tritoqualin, bi t dư c: HYPOSTAMINE, c ch s khhistidin thành histamin). - n nh màng t bào ngăn ch n s phóng thích histamin d ng t do ra kh i t bào: Natricromoglycat (bi t dư c LOMUDAL, INTAL), Ketotifen (Zaditène) tác ng lên t bào mast ph i cch s phóng thích histamin gây co th t khí qu n nên dùng d phòng hen suy n. - i kháng tương tranh v i histamin t i các th th (thu c kháng histamin). Cơ ch tác ng c a thu c kháng histamin Thu c kháng histamin tr ư cd ng vì i kháng tương tranh thu n ngh ch v i histamin t i thth H1 (tranh giành, th m chí ánh b t histamin ra kh i th th chi m l y th th ), histamin khôngg n v i th th H1 s không còn gây ra d ng. Phân lo i thu c kháng histamin Phân lo i theo c u trúc: chia thành nhi u nhóm g i là nhóm các d n ch t, g m có: - Nhóm d n ch t phenothiazin: promethazin (Phénergan, Pipolphen), alimemazin (Théralène)... - Nhóm d n ch t piperazin: hydroxyzin (Atarax), cyclizin (Marezin), cinnarizin (Stugeron),cetirizin (Zyrtec). - Nhóm d n ch t ethanolamin: diphenhydramin (Nautamine, Benadryl), dimenhydrinat(Dramamin), clemastin (Tavist) - Nhóm d n ch t alkylamin: clorpheniramin (Chlor-trimeton, Pheniram), dexclorpheniramin(Polaramine, Polaramine repetabs), pheniramin (Trimeton). - Nhóm d n ch t ethylendiamin: tripelamin (PBZ, Ahistamin), pyrilamin (Nisaval), antazolin(Antistin). - Nhóm d n ch t piperidin: cyproheptadin (Periactin, Peritol), terfenadin (Teldan). 20
 21. 21. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- Trong th c ti n i u tr , khi ch n thu c thu c m t nhóm không t yêu c u ngư i ta ch n thu cthu c nhóm khác v i hy v ng s khác nhau v c u trúc hóa h c s ưa n hi u qu trong i u trho c không gây tác d ng ph . Phân lo i theo th h : theo th i gian thu c ra i và l i i m, thu c ư c chia làm 2 th h . - Th h th 1: còn g i thu c kháng histamin c i n, bao g m thu c ư c ra i u tiên t năm1939 n thu c c a nh ng năm 1970. Thu c c i n có 2 b t l i: gây bu n ng và th i gian tác d ngng n, ph i dùng nhi u l n trong ngày (các nhà dư c h c ph i c i ti n d ng bào ch t Polaramine(d ng viên nén thư ng ch a 2mg ho t ch t) ph i u ng 4 l n trong ngày c i ti n thành Polaraminerepetabs (d ng viên 2 l p ch a 6mg ho t ch t) u ng 1-2 l n trong ngày. - Th h th 2: g m các thu c xu t hi n t năm 1980 như: cetirizin, astemizol, loratidin,mequitazin, terfenadin, fexofenadin... Thu c th h m i này kh c ph c ư c 2 b t l i c a thu c th h1. Nh có c u trúc hóa h c không th m vào m (lipophobic), thu c th h m i không xâm nh p hth n kinh trung ương nên không gây bu n ng cũng như không gây tác d ng ph li t i giao c m(hay tác d ng ch ng ti t cholin như: khô mi ng, táo bón, r i lo n i u ti t m t...). Nh th i gian bánh y dài, m t s thu c m i như: astemizol, loratidin, cetirizin ch c n u ng m t l n trong ngày. H n ch c a thu c kháng histamin Ph m vi i u tr c a thu c kháng histamin có gi i h n do hai h n ch sau: - Do tác d ng ch là i kháng tương tranh thu n ngh ch v i histamin t i th th nên trong trư ngh p r i lo n có s phóng thích t quá nhi u histamin như b s c ph n v , m t mình thu c khánghistamin không th gi i quy t ư c mà ph i k t h p thêm thu c khác. - Trong d ng, không ch có histamin mà còn có m t s ch t sinh h c trung gian khác tham giagây ph n ng. Như trong viêm mũi d ng ưa n: ng a mũi, nh y mũi, s mũi nư c, ngh t mũi,ngoài histamin còn có vai trò c a các prostaglandin, các leukotrien, các kinin. Vì v y, m t mình thu ckháng histamin có khi không tác d ng ho c ch làm gi m nh tri u ch ng d ng. Các ch nh c a thu c kháng histamin - Tr ho c phòng m t s bi u hi n c a d ng c p tính trong: s mũi mùa, côn trùng chích, viêmmũi d ng, viêm da d ng, n i m ay, viêm k t m c d ng, s n ng a, phù Quincke. - Ph tr trong i u tr s c ph n v (ph i k t h p nhi u thu c như: adrenalin + corticoid + khánghistamin + th oxy). - Ngoài tr d ng, m t s thu c kháng histamin còn ư c dùng: ch ng nôn say tàu xe(dimephydrinat, diphenhydramin, cinarizin...), tr nh c n a u (cinnarizin, flunarizin, 21
 22. 22. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---dimethothiazin), tr h i ch ng Ménière (hydroxyzin), kích thích s thèm ăn (cyproheptadin, nhi unư c b ch nh này) dùng như thu c an th n gây ng (promethazin, doxylamin). Nh ng i u lưu ý trong s d ng thu c kháng histamin - Thu c kháng histamin ch tr tri u ch ng d ng (ho, s mũi nư c, n i m ay, ng a...). C n tìmra và lo i tr kháng nguyên (th c ăn, thu c, môi trư ng s ng) thì m i tr t n g c ư c b nh. - Nhi u bi t dư c tr c m - s mũi (Contac, Decolgen fort, Cetamol F, Actifed, Comtrex,Denoral...) ho c tr ho (Toplexil, Atussin, Rhinathiol - Promethazine), trong thành ph n có ch a thu ckháng histamin c i n gây bu n ng (như clorpheniramin). Vì v y, c n lưu ý ngư i s d ng v tácd ng gây bu n ng , tránh dùng thu c n u ph i làm vi c, òi h i s t p trung, t nh táo và tránh u ngrư u khi ang dùng thu c. Hơn n a, trong thu c lo i này còn ch a thêm thu c làm co m ch, ch ngsung huy t niêm m c mũi (như phenylpropanolamin, ephedrin, pseudoephedrin) c n tránh dùngngư i b cao huy t áp, tr còn quá nh tu i. Tác d ng ph gây bu n ng c a thu c kháng histamin c i n có khi ư c dùng như ch nhchính th c tr m t ng . Nên lưu ý ch dùng thu c trong trư ng h p này trong th i gian ng n và lưu ýcác bà m không ư c dùng thu c cho tr ng kéo dài. Tr dùng thu c gây bu n ng kéo dài s m im t, không phát tri n t t trí tu . ta hi n nay v n còn dùng cyproheptadin (Periactin, Peritol) tr ch ng chán ăn (nhi u nư c khôngdùng ch nh này). Nên lưu ý các i tư ng không ư c dùng cyproheptadin: + Ph n có thai (thu c nh hư ng n thai), ph n cho con bú (thu c c ch s ti t s a), tr condư i 2 tu i. Ngư i cao tu i cũng nên tránh dùng cyproheptadin. + Có tình tr ng không dung n p thu c kháng histamin: tr con b kích thích v t vã, ngư i l n b d ng b i chính thu c kháng histamin. Vào năm 1990, m t báo cáo khoa h c ăng trong t p chí The American Medical Association tư ngtrình m t trư ng h p t vong c a m t ph n khi ngư i này dùng cùng lúc thu c terfenadin vàketoconazol. Sau ó, nhi u báo cáo khác cho th y dùng terfenadin chung v i các kháng sinh hmacrolid (như erythromycin, josamycin, clarithromycin) ho c thu c kháng n m Ketoconazol,itraconazol s b r i lo n nh p tim. Vì v y, hi n nay FDA M ã c m dùng terfenadin và thay th b ngfexofenadin (Telfast). Fexofenadin là ch t chuy n hóa c a terfenadin khi dùng không b gan chuy nhóa nên tránh ư c tương tác thu c giai o n chuy n hóa v i các thu c khác, không ưa nr ilo n nh p tim v a k . ta không c m dùng terfenadin nhưng b t bu c ch dùng khi có toa bác sĩ (cácthu c kháng histamin khác ư c bán không c n toa). Nên lưu ý astemizol có th gây tương tác thu cgi ng terfenadin, hi n nay ta ã c m s d ng. 22
 23. 23. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- TH N TR NG TRONG S D NG THU C GI M AU au là tri u ch ng thư ng hay g p ngư i b nh. Vì v y, thu c gi m au là lo i thu c ư c dùngthư ng xuyên và ph bi n nh t. Có nhi u lo i thu c gi m au khác nhau, trong ó có thu c gi m aum nh nhưng l i có tác d ng gây nghi n ho c có thu c dùng lâu dài s gây tác d ng ph n ng n là làmviêm loét d dày tá tràng. giúp vi c s d ng thu c gi m au h p lý, T ch c Y t Th gi i (WHO) ã ra 3 b c thang dùng thu c gi m au như sau. B c 1 là khi au nh và v a ta nên dùng thu c gi m au thông thư ng mua không c n có toa c abác sĩ là Paracetamol ho c thu c n m trong nhóm có tên g i chung là thu c ch ng viêm không steroid(vi t t t là NSAID, g m có: aspirin, ibuprofen, diclofenac...). N u dùng thu c gi m au b c 1 làParacetamol hay aspirin không c i thi n có nghĩa ngư i b nh b au b c cao hơn t c au n ng b c2 ho c au d d i như au ung thư là au b c 3. Lúc này ph i dùng n thu c gi m au lo i gâynghi n có ngu n g c thu c phi n v i lo i trung bình như codein ho c lo i m nh như morphin. Thu cgi m au b c 2 và 3 có tính ch t gây nghi n b t bu c ph i cho bác sĩ i u tr ch nh, t c là ch ư c dùng khi có ơn thu c ư c ghi b i bác sĩ. Riêng thu c gi m au b c 1 là Paracetamol và các thu c NSAID (trong ó có aspirin) là lo i ư chay dùng nh t vì mua nhà thu c d dàng không c n n toa c a bác sĩ. Chính vì thu c gi m au b c1 có th mua d dàng, s d ng r ng rãi và dùng ngày càng tăng li u ã ưa n t l tai bi n do thu cnày ngày càng tăng nhi u nư c trên th gi i. S t ý s d ng thu c và không bi t ư c các tác d ngph ti m tàng, không bi t ư c s khác nhau gi a các thu c gi m au thư ng làm cho ngư i b nh lơlà trong l a ch n thu c, dùng b t c thu c gì mà h t cho là thích h p, dùng trong th i gian r t dài vàth là b các tai bi n tr m tr ng. Nhi u ngư i ã bi t r ng dùng thu c Paracetamol gi m au là an toàn hơn aspirin ho c cácthu c NSAID khác ch Paracetamol không gây h i d dày, t c không gây viêm loét d dày - tátràng. G n ây, nhi u chuyên gia qu c t trong nhi u thông báo khác nhau ã nh n m nh n s lưu ý c bi t n nguy cơ b tác d ng ph c a thu c gi m au i v i 2 nhóm ngư i: Nhóm ngư i b hensuy n và nhóm ngư i có v n v tim m ch. Trư c h t, i v i ngư i b hen suy n ho c ngư i có cơ ad b d ng nên lưu ý không nên dùngthu c aspirin ho c các thu c ch ng viêm không steroid (NSAID) khác. B i vì lo i thu c gi m au nàycó th gây co th t ph qu n. Làm kh i phát cơn hen, làm tri u ch ng hen suy n n ng thêm nm c 23
 24. 24. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---có th nguy hi m n tính m ng. H i ch ng b lên cơn hen suy n do dùng thu c aspirin hay nói chungdo dùng thu c NSAID ư c g i là h i ch ng AIA (vi t t t c a Aspirin Induced Asthma). Pháp, có n 25% b nh nhân hen ph i ưa i c p c u b nh vi n, làm thông khí ư ng th do b h i ch ngAIA. Trên th gi i, t l b nh nhân b hen suy n ngày m t gia tăng, và các b nh nhân này có lúc ph idùng thu c gi m au tr b nh. Do h i ch ng AIA khó lư ng trư c ư c, cho nên ngư i có ti n sb d ng nên th n tr ng tránh dùng aspirin ho c thu c NSAID nào khác, ngo i tr ư c bác sĩ ch nh thu c vì s c n thi t, tránh lên cơn hen. Th n, nh ng ngư i ang có b nh lý v tim m ch ph i h t s c th n tr ng trong l a ch n thu cgi m au. Nên tránh dùng các thu c NSAID nói chung (ngo i tr aspirin li u th p có tác d ng ng ahuy t kh i có th ư c bác sĩ tim m ch ch nh dùng ng a au th t ng c, ng a nh i máu cơ tim).N u t ý dùng thu c NSAID có th làm tăng nguy cơ suy tim ngư i cao tu i ang dùng thu c l iti u tr b nh tăng huy t áp. Ho c thu c aspirin có th làm tăng huy t áp ngư i ang m c b nh caohuy t áp. C n ghi nh n thêm v trư ng h p au do viêm xương kh p. Viêm xương kh p hay còn g i thoáihóa kh p là m t lo i b nh viêm kh p thư ng hay g p ngư i cao tu i. Khi b au do viêm, trong ócó viêm xương kh p, nhi u ngư i thư ng nghĩ ngay n vi c dùng thu c NSAID. Tuy nhiên, như ãtrình bày trên, thu c NSAID luôn có nguy cơ gây tác d ng ph , c bi t i v i ngư i cao tu i.Theo hư ng d n m i trong i u tr au do viêm xương kh p ư c ngh b i Hi p h i i u tr b nhth p kh p c a châu Âu và Hi p h i i u tr au Hoa Kỳ, trong trư ng h p b b nh viêm xương kh pt nh - n-v a, Paracetamol là thu c ư c l a ch n dùng th u tiên vì thu c không gây ra m t stác d ng ph thư ng th y khi dùng thu c gi m au khác ví d như b r i lo n d dày và nguy hi mhơn là các v n v tim m ch. N u Paracetamol t ra có hi u qu s ư c ti p t c dùng lâu dài. N uParacetamol t ra kém hi u qu s ư c ph i h p dùng thêm thu c NSAID ho c thay th h n b ngthu c NSAID. ương nhiên khi dùng thu c NSAID, bác sĩ i u tr s có s ch n l a thu c thích h pho c ch nh bi n pháp phòng ch ng tác d ng ph do thu c NSAID gây nên. Riêng thu c Paracetamol, tuy an toàn hơn aspirin trong m t s trư ng h p, ta v n ph i lưu ý ctính c a nó i v i gan. Ngư i ta ghi nh n ã có khá nhi u trư ng h p ng c Paracetamol d n nho i t t bào gan, c bi t ngư i cao tu i ho c ngư i có ch c năng gan ho t ng kém:Paracetamol gây nhi m c gan là do dùng quá li u. Vì v y, nên lưu ý: - Không ư c dùng Paracetamol t i u tr c m s t, gi m au quá 10 ngày ngư i l n và quá 5ngày tr con, tr khi ư c bác sĩ hư ng d n. - i v i ngư i l n, li u thông thư ng không nên quá 3g/ngày (m i l n ch nên dùng 500mg-1000mg, m t ngày không quá 3 l n). Riêng ngư i cao tu i nên dùng li u th p hơn do ch c năng gan ã kém. nư c ngoài, ngư i ta ghi nh n ngư i cao tu i d b ng c, do dùng quá li u Paracetamol 24
 25. 25. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---ch vì t ý dùng nhi u thu c v i tên bi t dư c khác nhau, nhưng th c ch t ch a cùng m t ho t ch t làParacetamol mà b n thân ngư i ó không bi t. - Ngư i u ng rư u nhi u không nên dùng b a bãi Paracetamol, c bi t không nên u ng thu c v im c ích “ng a nh c u, u ng rư u không say” (cũng gi ng như m t s ngư i trư c khi u ngrư u thư ng u ng vài viên aspirin tăng “ ô”, nhưng tăng “ ô” âu không th y, ch làm h i d dày,có nguy cơ b xu t huy t tiêu hóa!). Paracetamol và rư u u có h i cho gan, do ó n u k t h p s làmtăng nguy h i lên nhi u l n. Tóm l i, nh ng i u trình bày trên cho th y, vi c ch n và dùng thu c gi m au không ph i làvi c ơn gi n, h i h t mà òi h i ph i có s th n tr ng úng m c. i v i ngư i s d ng thu c khic n gi m au ch nên dùng thu c gi m au b c 1 và nên ch n Paracetamol là thu c dùng u tiên,dùng úng li u và không dùng kéo dài. N u tình tr ng au không c i thi n ho c c i thi n, sau ó l i tái phát, ta nên n cơ s i u tr ư c bác sĩ khám, xác nh nguyên nhân và giúp ch n lo i thu c gi m au thích h p. Không nên t ýdùng b t c lo i thu c gi m au nào mà mình không rõ ho c dùng lo i thu c gi m au b c cao hơn,b c 2 ho c b c 3, có th b nghi n thu c và tai bi n nguy hi m. ây xin ư c nói thêm v d ng thu c băng dán gi m au. ây là d ng thu c là mi ng băng dándùng dán lên da và có hai lo i. Lo i băng dán ch cho tác d ng t i ch t c là dán lên da, dư c ch tgi m au (như thu c ch ng viêm không steroid ketoprofen ho c methyl salicylat) th m vào da làmgi m au ch ng viêm t i ch hơn. Có lo i th hai, dù là mi ng băng dán, khi dán lên da dư c ch t sth m xuyên qua da vào tĩnh m ch dư i da, vào máu và cho tác d ng gi m au toàn thân. Hi n nayngư i b au d d i như au ung thư có th dùng băng dán Durogesie (ch a dư c ch t gây nghi mfentanyl) gi m au và b t bu c ph i dán úng cách theo ch nh và hư ng d n c a bác sĩ i u tr au do ung thư. 25
 26. 26. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- COI CH NG NG C PARACETAMOL! Trong th i gian v a qua, có m t s b nh nhi b ng c thu c Paracetamol ph i ưa vào b nh vi nNhi c p c u và B Y t nư c ta ã có văn b n g i n các ơn v y t yêu c u tăng cư ng tuyêntruy n giáo d c c ng ng v vi c s d ng Paracetamol h p lý tr em. Không ch có tr em mànhi u nư c, ngư i ta ghi nh n có khá nhi u ngư i l n ng c Paracetamol ưa n ho i t t bàogan, c bi t hay x y ra cho ngư i cao tu i và ngư i có gan ho t ng kém. Paracetamol (còn ư c g i acetaminophen) là thu c gi m au h s t ư c cho là khá an toàn. Nó ư c ch n thay th aspirin dùng h s t cho tr (tr b s t có th do nhi m siêu vi, dùngaspirin có th b h i ch ng Reye r t nguy hi m, vì v y tr dư i 12 tu i không nên dùng aspirin). Tuynhiên, khi dùng Paracetamol ph i luôn luôn lưu ý c tính c a nó i v i gan, làm gan b nhi m cthư ng g i là ho i t . Vì sao Paracetamol làm gan b nhi m c khi dùng li u cao? Paracetamol gi ng như nhi u lo i thu c khác, khi u ng vào h tiêu hóa s ư c h p thu vào máu,v a cho tác d ng i u tr là gi m au h s t, v a ư c gan chuy n hóa th i tr ra kh i cơ th . Ganchuy n hóa Paracetamol thành nhi u ch t khác nhau không còn ho t tính sau cùng thành ch t dtan trong nư c ti u ư c lo i ra. M t trong nh ng ch t chuy n hóa c a Paracetamol có tên N-acetylbenzoquinonimin là ch t r t c, gan ph i dùng ch t sinh h c do nó t o ra có tên là glutathionchuy n hóa ti p ch t c thành ch t cu i cùng không c và ư c ào th i như ã nói trên. Trongtrư ng h p dùng quá nhi u Paracetamol (ngư i l n dùng 6-10 gram trong 24 gi , n u y u gan thìkho ng 3-4 gram; còn tr con m t ngày u ng li u 150mg/kg và n u có b nh lý v gan thì ch c n chou ng100mg/kg là có th b ng c), gan không glutathion chuy n hóa thu c, N-acetylbenzoquinonimin t n ng s gây ho i t t bào gan. - i v i tr b ng c Paracetamol, nguyên nhân thông thư ng là do các b c ph huynh t ý chodùng nhi u thu c v i bi t dư c khác nhau nhưng th c ch t ch a cùng dư c ch t paracetamol màkhông bi t ưa n quá li u. Ho c nôn nóng h s t nhanh cho dùng thu c quá li u. Ho c cho dùng úng li u nhưng không ghi nh n ư c tr ã có th tr ng y u, ch c năng gan có v n (trư ng h pnày ph i gi m li u) ưa n tr v n b ng c. D u hi u cho th y tr dùng quá li u paracetamol làtrong vòng 24 gi sau khi u ng tr b au b ng, nôn ói, xanh tái, ng l m li bì, c n ph i ưa g p nb nh vi n c p c u ng c. Nh ng lưu ý khi dùng Paracetamol 26
 27. 27. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- - Không ư c dùng Paracetamol t i u tr c m s t quá 5 ngày tr em ( ngư i l n không quá10 ngày) tr khi ư c bác sĩ hư ng d n. - Li u thông thư ng h s t cho tr là 10-15 mg/kg cân n ng, ngày u ng 3-4 l n, và li u t i a chotr là không quá60 mg/kg/ngày. Còn i v i ngư i l n, m i l n u ng 500 mg - 600 mg, ngày u ng 3 l n, không nênquá 3 gram trong ngày. Riêng i v i ngư i cao tu i nên dùng li u th p hơn do ch c năng gan ãkém. - Ngư i thư ng xuyên u ng rư u không nên dùng b a bãi Paracetamol, c bi t không nên u ngthu c g i là “ ng a nh c u, u ng rư u nhi u không say” (!). Paracetamol và rư u u h i gan,s k t h p s làm tăng nguy h i lên nhi u l n. 27
 28. 28. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- TH N TR NG I V I THU C CORTICOID Thu c corticoid là lo i thu c dùng ph i h t s c th n tr ng. B i vì khi s d ng úng, thu c cho tácd ng i u tr r t t t nhưng n u l m d ng, dùng b a bãi, thu c s gây các tai bi n r t nguy hi m. Thu c corticoid ư c c p ây g i y là glucocorticoid. Th c ch t ây là m t nhóm thu cg m nhi u thu c, trong ó có hai thu c có ngu n g c thiên nhiên ư c ti t ra t tuy n thư ng th n (làtuy n úp trên qu th n c a chúng ta) có tên là cortisone và hydrocortisone. Hai thu c có ngu n g cthiên nhiên này ư c s d ng u tiên vào cu i nh ng năm 1940 và t ó n nay có nhi u thu cthu c nhóm ư c t ng h p cho tác d ng m nh hơn nhi u, ó là: prednisone, prednisolone,dexamethasone,triamcinolone, betamethasone v.v... Thu c ư c bào ch nhi u d ng: d ng thu c viên u ng, d ngkem bôi ngoài da, d ng khí dung ư c bơm x t vào h ng; d ng thu c tiêm, có c d ng tiêm th ng vàokh p cho tác d ng kéo dài. c bi t, d ng thu c viên u ng là d ng ư c dùng nhi u hơn c , trư c âynhi u ngư i g i là “thu c h t dưa” vì viên thu c ư c bào ch có d ng gi ng như h t dưa. Trư c h t, ta c n bi t các corticoid ư c ti t ra t tuy n thư ng th n trong cơ th ta có nhi u tácd ng khác nhau nh hư ng n s chuy n hóa ch t ư ng, ch t m, ch t béo, n s cân b ng nư cvà mu i khoáng, n h tim m ch, th n kinh, cơ xương, cùng nhi u cơ quan khác. Nói chung, nh ngtác d ng màcorticoid em n có vai trò h t s c quan tr ng n n i khi c t b th n ho c khi suy v tuy n thư ngth n là nơi ti t ra các corticoid, ta không th s ng ư c n u không b sung thu c corticoid m t cáchliên t c. Trong i u tr b nh, thu c corticoid ư c dùng do có tác d ng: ch ng viêm, ch ng d ng, c chh mi n d ch c a cơ th . Các thu c này t ra hi u qu trong i u tr các b nh liên quan n sưng viêm,d ng như: viêm cơ, viêm xương kh p, hen suy n, th p kh p v.v... Do làm gi m au, gi m sưngnhanh và gi m nhi u tri u ch ng khác, c bi t thu c có tác d ng kích thích h th n kinh gây hưngph n, s ng khoái, thu c làm ng m , gi nư c gây m p nên thu c r t d b l m d ng, ư c dùng b abãi và lâu ngày. Th m chí có ngư i l m d ng, dùng dài ngày xem như “th n dư c tr bá b nh”. i u h t s c quan tr ng ta c n bi t là n u thu c corticoid dùng b a bãi và lâu ngày s ưa n cáctác d ng ph , các tai bi n r t nguy hi m. Dùng thu c corticoid lâu ngày có th b loãng xương, ngư icao tu i r t d b gãy xương còn tr con thì ch m l n do ch m phát tri n xương. Thu c làm teo cơ 28
 29. 29. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---nhưng l i gây ng m m t, sau c , vai, c bi t có tác d ng gi nư c và ion natri l i trong cơ thgây phù mà nhi u ngư i tư ng l m là thu c làm cho m p, gây tăng tr ng. Chính do tác d ng gi nư cvà ion natri mà thu c corticoid làm tăng huy t áp và h i th n. Do làm tăng ti t acid d ch v nên dùngthu c corticoid lâu ngày có th b loét d dày, th m chí xu t huy t tiêu hóa. Do thu c c ch h mi nd ch t ó làm gi m s c kháng ch ng l i b nh t t c a cơ th nên ngư i s d ng corticoid r t d bnhi m trùng, n u h ang có m t v t thương nhi m trùng thì v t thương khó lành, còn n u ang tìnhtr ng nhi m khu n ít, ti m n thì có th b c phát thành nhi m khu n n ng, vì v y, thu c không ư cdùng khi b b nh lao, b các b nh n m. c bi t, n u dùng thu c corticoid trong th i gian dài s cónguy cơ teo tuy n thư ng th n do tuy n này quen v i tình tr ng có thu c trong cơ th s ngưng ho t ng, không còn duy trì ch c năng n i ti t và như th là r t nguy hi m. Nh ng tác d ng ph nguy h i k trên ch y u là do dùng thu c corticoid d ng viên u ng không úng cách và dài ngày. ây ph i k thêm tai bi n do tiêm chích thu c corticoid lo i tác d ng kéo dàinhư triamicinolone (bi t dư c: Kcort) vào kh p m t cách b a bãi ã x y ra m t s ngư i, th m chíx y ra tr con nư c ta. Thu c corticoid tiêm chích t i kh p thì tuy có tác d ng gi m au, gi m sưngviêm t i kh p nhanh nhưng s có nh ng tác d ng ph nguy hi m cho b nh nhân như có th gây r ilo n chuy n hóa toàn thân, làm h y ho i kh p, gây teo cơ nơi tiêm chích, gây nhi m khu n n u tiêmkhông úng cách và vô trùng. Riêng thu c corticoid d ng kem bôi ngoài da tư ng dùng ngoài khôngvi c gì th c ch t v n có th gây tai bi n r t áng ng i. Hi n nay, có m t s thu c bôi ngoài da có ch a corticoid ư c bày bán t i các qu y m ph m u ư c ngư i bán gi i thi u là kem tr m n, dư ng da, làm tr ng da... không ít ngư i tư ng l m ó làm ph m nên dùng thoa m t hàng ngày. Có th k tên m t s dư c ph m bôi ngoài da ch a corticoid ư c dùng nh m như m ph m như: Cortibion, Halog, Synalar, Topsyne, Topgel, Diprosone... Dùng thư ng xuyên như th r t tai h i b i vì lúc u khi bôi th y có v như làm m n da nhưng d ndà thu c làm teo da, r n da, n i m n t m li ti, chưa k n u bôi di n r ng thu c h p th qua da vào máugây tai bi n toàn thân như ã k trên. Như v y, ta th y thu c corticoid tuy có nhi u tác d ng tr li u r t t t nhưng ng th i có nhi u tácd ng ph gây nguy hi m. Vì v y, ta không nên t ý s d ng b a bãi mà ch nên dùng khi có s ch nh, theo dõi c a th y thu c. Ngay như thu c corticoid bôi ngoài da nhi u nư c ch ư c mua t inhà thu c khi có toa c a bác sĩ i u tr và thư ng bác sĩ cho toa dùng không quá 7 ngày. Ta nên bácsĩ ch nh thu c corticoid b i vì chính bác sĩ tr c ti p khám m i bi t ư c trư ng h p nào không ư c dùng thu c, trư ng h p nào ư c và dùng thu c lo i nào, li u lư ng ra sao, th i gian s d ngthu c kéo dài bao lâu. Ngoài ra, th y thu c còn có nh ng l i khuyên giúp cho vi c dùng thu c an toànvà hi u qu như: không ư c t ng t ngưng thu c mà ph i gi m li u t t tránh nh hư ng n 29
 30. 30. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---tuy n thư ng th n, trong th i gian dùng thu c nên ăn nhi u ch t m, gi m b t ch t béo, ư ng b t,mu i v.v... Tóm l i, dùng thu c corticoid cũng gi ng như s d ng con dao hai lư i. Bi t cách s d ng thì ólà thu c r t t t nhưng n u dùng b a bãi, không úng thì chính thu c s gây các tai bi n r t áng ti c. 30
 31. 31. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- S D NG THU C TR TĂNG HUY T ÁP Theo T ch c Y t th gi i, s huy t áp t t nh t là120/80mmHg, s 120 là s huy t áp trên và 80 là s dư i. B cao huy t áp khi hai s trên dư i cao hơn140/90. M t m c tiêu c a vi c i u tr cao huy t áp, trong ó có dùng thu c, là ưa huy t áp v dư i130/85mmHg, i v i ngư i b nh tu i trung niên ho c có b nh ái tháo ư ng, ho c ưa huy t áp vdư i 140/90mmHg ngư i t 60 tu i tr lên. Nhi u thu c tr cao huy t áp ang ư c s d ng nư cta, các thu c y chia thành nhi u nhóm v i m t s c tính như sau: Nhóm thu c l i ti u: G m có hydroclorothiazid, indapamid, furosemid, sprironolacton, amilorid, triamteren... Cơ chc a thu c là làm gi m s nư c trong cơ th , t c làm gi m s c c n c a m ch ngo i vi ưa n làm hhuy t áp. Dùng ơn c khi b cao huy t áp nh , dùng ph i h p v i thu c khác khi b nh cao huy t ápn ng thêm. C n có s l a ch n do có lo i làm th i nhi u kali, lo i gi kali, tăng acid uric trong máu,tăng cholesterol máu. Nhóm thu c tác ng lên th n kinh trung ương: G m có reserpin, methyldopa, clonidin,... cơ ch c a thu c là ho t hóa m t s t bào th n kinh gâyh huy t áp. Hi n nay ít dùng do tác d ng ph gây tr m c m, khi ng ng thu c t ng t s làm tăng v thuy t áp. Nhóm thu c ch n Alpha: G m có prazosin, alfuzosin, terazosin, phentolamin,... cơ ch c a thu c là c ch s gi i phóngnoradrenalin t i u dây th n kinh là ch t sinh h c làm tăng huy t áp, do ó làm h huy t áp. Có tácd ng ph là gây h huy t áp khi ng lên, c bi t khi dùng li u u tiên. Nhóm thu c ch n Beta: G m có propranolol, pindolol, nadolol, timolol, metoprolol, atenolol,... cơ ch c a thu c là c chth th beta-giao c m tim, m ch ngo i vi, do ó làm ch m nh p tim và h huy t áp. Thu c dùng chob nh nhân có kèm au th t ng c ho c nh c n a u. Ch ng ch nh i v i ngư i có kèm hen suy n,suy tim, nh p tim ch m. Nhóm thu c i kháng Calci: G m có nifedipin, micardipin, amlodipin, felidipin, isradipin, verapamil, diltiazem,... cơ ch c athu c là ch n dòng ion calci không cho i vào t bào cơ trơn c a các m ch máu gây dãn m ch và t ó 31
 32. 32. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---làm h huy t áp. Dùng t t cho b nh nhân có kèm au th t ng c, hi u qu i v i b nh nhân cao tu i,không nh hư ng n chuy n hóa ư ng, m trong cơ th . Nhóm thu c c ch men chuy n: G m có captopril, enalapril, benazepril, lisinopril,... cơ ch c a thu c là c ch m t enzyme có tênlà men chuy n angiotensin (angiotensin converting enzyme, vi t t t ACE). Chính nh men chuy nangiotensin xúc tác mà ch t sinh h c angiotensin I bi n thành angiotensin II và chính ch t sau này gâyco th t m ch làm tăng huy t áp. N u men chuy n ACE b thu c c ch , t c làm cho không ho t ng ư c, s không sinh ra angiotensin II, s có hi n tư ng dãn m ch và làm h huy t áp. Thu c h u hi utrong 60% trư ng h p khi dùng ơn c (t c không k t h p v i thu c khác). Là thu c ư c ch n khingư i b nh b kèm hen suy n (ch ng ch nh v i ch n beta), ái tháo ư ng (l i ti u, ch n beta). Tácd ng ph : làm tăng kali huy t và gây ho khan. c bi t nhóm thu c c ch men chuy n xu t hi n t u nh ng năm 1980 ư c công nh n làthu c không th thi u trong i u tr cao huy t áp ã thôi thúc các nhà khoa h c tìm ra nh ng thu cm i khác tác ng n men chuy n ACE. N u làm cho men này b t ho t theo ki u c a thu c c chmen chuy n thì thu c s gây tác d ng ph như gây ho khan ch ng h n (chính tác d ng ph này mànhi u ngư i b nh b thu c không ti p t c dùng). Nguyên do là vì men chuy n ACE không ch xúc tácbi n angiotensin I thành angiotensin II gây tăng huy t áp mà còn có vai trò trong s phân h y ch tsinh h c khác có tên bradykinin, n u c ch men ACE, bradykinin không ư c phân h y m cc nthi t s th a gây nhi u tác d ng, trong ó gây ho khan. Thay vì c ch men ACE, hư ng nghiên c um i tìm ra các thu c có tác d ng ngăn không cho angiotensin II g n vào th th c a nó (angiotensin IIreceptor, type 1) n m m ch máu, tim, th n, do ó s làm h huy t áp. Vì th , hi n nay có nhómthu c tr cao huy t áp có tên là nhóm thu c i kháng th th angiotensin II. Nhóm thu c i kháng th th Angiotensin II (angiotensin II receptor antagonists): Thu c u tiên ư c dùng là losartan, sau ó là các thu c irbesartan, candesartan, valsartan (cóngư i h i thu c Diovan chính là tên bi t dư c c a valsartan n m trong nhóm thu c này). Nhóm thu cm i này có tác d ng h huy t áp, ưa huy t áp v tr s bình thư ng tương ương v i các thu c nhóm i kháng calci, ch n beta, c ch men chuy n. c bi t, tác d ng h huy t áp c a chúng t t hơn n uph i h p v i thu c l i ti u thiazid. L i i m c a thu c nhóm này là do không tr c ti p c ch menchuy n nên g n như không gây ho khan như nhóm c ch men chuy n hay không gây phù như thu c i kháng calci. Tác d ng ph có th g p là gây chóng m t, ho c r t hi m là gây tiêu ch y. Ch ng ch nh c a thu c là không dùng cho ph n có thai ho c ngư i b d ng v i thu c. Các thu c thu c các nhóm k trên hi n nay u có nư c ta. ư c i u tr b ng thu c, ngư ib nh c n i khám và ư c bác sĩ i u tr ch nh, hư ng d n s d ng thu c. B i vì bác sĩ n m v ngtính năng các thu c, khám b nh tr c ti p s l a ch n thu c thích h p và hư ng d n th c hi n các 32
 33. 33. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr ---nguyên t c dùng thu c. S l a ch n thu c tr cao huy t áp s tùy thu c vào: y u t nguy cơ c a b nhtim m ch, có s t n thương các cơ quan (như suy th n, suy tim, dày th t trái,...), có kèm b b nh áitháo ư ng... c bi t, bác sĩ s giúp tuân th các nguyên t c sau: - Trư c h t, dùng li u th p ban u và tăng li u d n d n v i ch m t lo i thu c. - N u không hi u qu , m i k t h p 2 thu c. - N u thu c ư c ch n u tiên có hi u qu kém và có nhi u tác d ng ph thì i nhóm thu ckhác, không c n tăng li u ho c k t h p thêm thu c th 2. - Nên dùng lo i thu c cho tác d ng kéo dài, u ng m t l n trong ngày. Như ã trình bày ph n trên, thu c tr cao huy t áp có nhi u lo i và v n s d ng thu c không ơn gi n mà khá ph c t p. Ch có bác sĩ i u tr m i là ngư i có th m quy n ch nh, hư ng d ndùng thu c an toàn và hi u qu , c bi t, có ý ki n có nên thay thu c i u tr b y lâu nay b ng m tthu c m i hay không. 33
 34. 34. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- COI CH NG DƯ C PH M GÂY LOÃNG XƯƠNG! Loãng xương là tình tr ng có s gi m kh i lư ng xương và hư ho i vi c u trúc c a h th ng xươngd n n gi m s c m nh c a xương và có nguy cơ gãy xương. xương luôn x y ra 2 quá trình ng th i, quá trình h y xương và quá trình t o xương. Có m t sy u t , như tu i già ngư i cao tu i, c bi t ph n sau mãn kinh ho c do dùng m t s dư cph m, làm cho tăng quá trình h y xương và gi m quá trình t o xương x y ra ng th i, ưa n loãngxương. Loãng xương ư c chia làm 2 lo i: tiên phát và th phát. Loãng xương tiên phát là lo i loãngxương t phát sinh ra g m loãng xương x y ra ph n sau mãn kinh và ngư i già(c nam và n trên 70 tu i). Còn loãng xương th phát là lo i loãng xương x y ra sau khi b m t haynhi u y u t tác ng, như do b b nh t t làm n m b t ng lâu ngày, c bi t do s d ng lâu dài m ts dư c ph m. Bài vi t xin c p n m t s dư c ph m khi dùng kéo dài có th gây ra loãng xương. Trư c h t là các thu c ch ng viêm glucocorticoid (thư ng ư c g i t t là corticoid). ó là cácthu c có tác d ng t t tr các b nh lý liên quan n viêm m n tính như hen suy n, viêm xương kh p,viêm a kh p d ng th p hay liên quan n các b nh t mi n như lupus, v y n n, chàm v.v... Có thk : hydrocortison, prednison, prednisolon, dexamethason, triamcinolon, betamethason... Dùngglucocorticoid lâu ngày có th b loãng xương vì thu c lo i này làm tăng ào th i calci qua nư c ti u(thi u calci s làm gi m quá trình t o xương), ngoài ra, thu c còn làm thoái hóa protein t c cũng làmm t m t ch t cơ b n c a xương. K n là các thu c ch ng ng kinh. Các thu c ch ng ng kinh dùng lâu ngày s làm tăng nguycơ b loãng xương, do các thu c này (như phenobarbital, phenytoin, carbamazepin...) có tác d ng gâyc m ng enzyme chuy n hóa thu c gan, g i chung là cytochrom P450, làm cho h enzyme chuy nhóa thu c ho t ng m nh hơn trong cơ th , làm cho b t c thu c nào dùng s b chuy n hóa gankhông còn ho t tính (nhưng có khi l i tăng c tính). Không nh ng th , chính các ch t có trong cơ thcó khi l i b chuy n hóa gan tr thành ch t khác. Thí d , như vitamin D b chuy n hóa ganthành ch t không còn tác d ng c a vitamin. Tóm l i các thu c ch ng ng kinh dùng lâu ngày s gâyc m ng, t c làm cho các enzyme chuy n hóa thu c ho t ng m nh lên, làm cho vitamin D có trongcơ th m t tác d ng, không còn chuy n hóa t t calci t o xương. Nói dùng thu c ch ng ng kinhlâu ngày tăng nguy cơ loãng xương là vì th , là làm m t vitamin D. 34
 35. 35. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- Các thu c c ch mi n d ch như cyclosporin, tacrolimus... (thư ng dùng ngăn s th i ghép khighép t ng như ghép t y, ghép th n) dùng lâu ngày cũng có th gây loãng xương. Thu c lá không ph i là dư c ph m nhưng có ch a ch t có tác d ng dư c lý là nicotin. Nicotin gây c cho t bào t o xương (osteoblastes), tăng s chuy n hóa estrogen. Vì v y, ph n hút thu c lá lâungày s b mãn kinh s m, d b loãng xương. Bi t ư c m t s dư c ph m ư c nêu trên có th gây ra ho c làm tăng nguy cơ loãng xương, tanên th n tr ng trong s d ng thu c. Không dùng thu c tùy ti n, b a bãi chính là phòng ch ng cáctác d ng ph nguy hi m c a thu c, trong ó có tác d ng gây loãng xương. S d ng thu c t t nh t làtheo s ch nh và hư ng d n c a th y thu c. Riêng i v i ph n , ngoài vi c th n tr ng trong sd ng thu c, c n phòng ng a loãng xương t th i còn tr (ch không i n tu i s p mãn kinh) b ngcách có ch dinh dư ng giàu calci. Th c ph m giàu calci chính là s a và các s n ph m t s a. Bsung y calci qua ch ăn u ng, tăng cư ng v n ng, th n tr ng trong s d ng thu c là bi npháp ơn gi n phòng ng a loãng xương. 35
 36. 36. Hi u & dùng thu c úng – Tác gi : PGS.TS Nguy n H u c --- NXB Tr --- THU C I U TR LOÃNG XƯƠNG Ngày nay, loãng xương ã tr thành v n l n c a s c kh e c ng ng. Theo WHO, loãng xươnglà b nh ng hàng th hai sau b nh lý tim m ch. Năm 1990, th gi i ã có kho ng 1,7 tri u trư ngh p gãy c xương u do loãng xương, d oán t l này n năm 2050 s tăng lên 6,3 tri u và 50%c a con s này thu c các nư c châu Á. Xin nh c l i, trong c u trúc c a xương luôn x y ra 2 quá trình ng th i: quá trình h y xương (dot bào h y xương hay còn g i “h y c t bào” th c hi n) và quá trình t o xương (do t bào t o xươnghay còn g i “t o c t bào” th c hi n). tr em, quá trình t o xương chi m ưu th l n hơn quá trìnhh y xương nên xương thay i kích thư c và tăng trư ng. ngư i trư ng thành kh e m nh, quá trìnht o xương cân b ng v i quá trình h y xương ưa n vi c u trúc xương có s thay i nhưng ngth i có s s a ch a, vì v y, xương không thay i kích thư c và không tăng trư ng. Còn iv ingư i cao tu i c bi t i v i ph n tu i sau mãn kinh, quá trình h y xương tăng ho c quá trìnht o xương gi m ho c s tăng h y xương và s gi m t o xương x y ra ng th i, ưa n loãng xương. Do loãng xương là h u qu c a s m t cân b ng gi a 2 quá trình t o xương và quá trình h yxương, nên thu c i u tr loãng xương có th chia làm 2 nhóm l n: thu c giúp t o xương và thu cch ng h y xương (th t ra, thu c giúp t o xương v n có ph n nào ch ng h y xương và ngư c l i).Thu c giúp t o xương+ Calci: ây ư c xem là nguyên li u t o xương m i. Thu c ư c dùng d ng mu i: carbonat, lactat, gluconat, citrat. Li u dùng 500-1000mg/ngày, nên u ng cùng v i b a ăn.+ Vitamin D và các ch t chuy n hóa vitamin này: ây là thu c thư ng ư c k t h p dùng chung v i calci. Li u dùng 400-800 IU/ngày. Vitamin D giúp s h p thu calci qua niêm m c ru t vào máu, giúp s s d ng calci hi u qu hơn. Hi n nay hay dùng calcitriol là d ng chuy n hóa c a vitamin D (vitamin D khi vào cơ th s ư c chuy n hóa thành d ng cu i cùng là calcitriol là d ng có ho t tính, dùng thu c là calcitriol cơ th không ph i m t công chuy n hóa, tuy nhiên, ph i lưu ý theo dõi calci máu và calci ni u vì thu c có nguy cơ gây tăng calci máu, n u th y tăng ph i h li u thu c).+ Thu c giúp tăng ng hóa (anabolic agents): Thu c như nandrolon (Durabolin, Deca-durabolin) ngoài tác d ng tăng ng hóa t ng h p ch t m còn có tác d ng kích thích s t o xương (Deca- durabolin dùng li u 50mg/m i 3 tu n). 36

×