K năng thuy t trình
  GIAO TI P

PHI NGÔN T
   Tâm Vi t Group
           1
Th gi i

 ñư c ñi u hành

b i cái ñúng chăng?
           2
Th gi i b
 ñi u hành b i

cái b thuy t ph c

  là ñúng
          3
Th gi i ñư c ñi u hành b i


ngư i bi t thuy  t ph c

  mình là ñúng
               4
V nñ :
Không ph i nói cái gì,
  mà ngư i nghe
c m nh n như th nào.
             5
Nói l y ñư c!

        6
Thuy t trình thành công


          Thay ñ i
Ngư i nghe
  thay ñ i
       C m nh n
   Như th nào
   ...
Nói cho ai?
ð làm gì?
       8
Giao ti p phi ngôn t


 Khái ni m & ñ c ñi m


 K năng phi ngôn t

            9
Giao ti p phi ngôn t


 Khái ni m & ñ c ñi m


 K năng phi ngôn t

            10
Khái ni m phi ngôn t

       H u thanh      Vô thanh

     Gi  ng nói (ch t  ði u b , dáng v ,
    ...
S c m nh thông ñi p

Ngôn t  hay phi ngôn t ?

      32  4
 L it

 Gi ng nói 1 7 4

 Hình nh 6 1 2
        ...
S c m nh c a thông ñi p
             13
L I ðÂY!
    14
15
Nghĩa c a t  ng

không n m trong l i nói

mà trong ngư i nói
             16
Hi u qu thuy t trình
Phi ngôn
  t
 93%
         Ngôn t
          7%

              17
PI
  SI
 Trí tu Xã h i       Trí tu Th c d ng
 (Social Intelligence)   (Practical Intelligence)
  IQ EI
Ch...
ð c tính
Luôn t n t i

Có giá tr thông tin cao

Mang tính quan h

Khó hi u

Ch u nh hư ng c a văn hoá  19
S   khác bi t
 Ngôn t      Phi ngôn t

ðơn kênh     ða kênh

Không liên t c  Liên t c

         Khó ki...
Ch c năng
Nh c l i

Thay th

B tr
Nh n m nh

ði u ti t
          21
T  tr c quan sinh ñ ng

     ñn

T duy tr u t ng
           22
Giao ti p phi ngôn t


 Khái ni m ñ c ñi m


 K năng phi ngôn t

            23
Các lo i phi ngôn t
Dáng ñi u   ð ng ch m

Trang ph c  Chuy n ñ ng

Mt      Gi ng nói

Mt      Mùi

Tay  ...
Nh t dáng, nhì da,
 th  ba nét m t

           25
Dáng ñi u và c    ch
Bi u tư ng

Minh ho

ði u ti t

Là con dao hai lư i
              26
27
Năng ñ ng
  
Nhi t tình
       28
Trang ph c

ð a v xã h i, kh năng kinh t


Trình ñ h c v n


Chu n m c ñ o ñ c
                29
Ăn cho mình
m c cho ngư i
        30
G n n b ng, n d
L n áo, n qu n.

         31
V a m t mình
Ưa m t ngư i
      32
33
Phú quý
 Ph i
L Nghĩa
     34
M c sang hơn
thính gi m t b c
        35
MC  WC
     36
Mt

Th hi n c m xúc (250.
000)


Tươi cư iBi u c m


            37
Mt

   38
39
M t n cư i
 b ng mư i
thang thu c b
        40
Cu c ñ i không nghiêm
túc như chúng ta nghĩ,
 hãy vui ñùa m t
cách nghiêm túc.
             41
Vui v kh e ngư i
 Vui v tr lâu
 Vui v ñ ra ti n
Vui v ñ ra tình
          42
10 ñ c tính c a ni m vui

1. Hài hư c làm gi m căng th ng

2. Ni m vui c i thi n giao ti p

3. Ni m vui làm mâu thu n d ñư...
10 ñ c tính c a ni m vui

6. N cư i có s c m nh ñi u tr t nhiên

7. N cư i làm gi m gánh n ng

8. Ni m vui ñoàn k t m i ng...
Cơ s c a ni m vui

Cư i v i thính gi nhưng không cư i h

Hãy thư giãn ch ñ ng t ra nghiêm ngh

Cư i to ti ng

Suy nghĩ v i...
Cơ s c a ni m vui

Ho ch ñ nh ñ có m t th i gian vui v

Hãy h n nhiên

Hãy giúp ngư i khác nhìn th y m t tích c c

Bi t ng...
Nhìn m t mà
b t hình dong
        47
M t bi u l

Yêu thương       Ưu tư


T c gi n        B ir i


Nghi ng        H nh phúc


Ng c nhiên ...
Tr i sinh con m t
   là gương
 Ngư i ghét ngó ít,
k thương ngó nhi u
           49
Mt

Nhìn = nhìn th y?

ði u ti t

Gây nh hư ng
          50
Các k x o m t

Nhìn cá nhân, nhóm

D ng m i ý

Nhìn vào trán

Nhìn theo hình ch M và W
              51
Thu nh n thông tin
           Th giác
           75%
V giác
 3%
                T...
Tay

M t ph n x v i t chi

Trong kho ng c m ñ n th t lưng

Trong ra, dư i lên

ð i tay t o s khác bi t
          ...
M t b t tay
       54
Tay: nh ng lưu ý

Không khoanh tay

Không cho tay vào túi qu n

Không tr tay

Không c m bút, hay que ch
         ...
ð ng ch m
Tăng b c b ch
Tăng ch p thu n
Các ki u:
   Xã giao
   Tình b n
   Tình yêu
         56
Di chuy n
Lên xu ng

T cñ

Không ñơn ñi u

7 bư c kỳ di u
         57
Gi ng nói

Gi i tính, tu i tác, quê quán

Trình ñ h c v n

Tâm tr ng, quan h v i thính gi
                ...
Sinh l c
Sinh khí
      Khí l c
           59
Gi ng nói
Âm lư ng

Phát âm

ð cao

Ch t lư ng
       60
Gi ng nói
T cñ

ði m d ng (Ông già)

Nh n m nh (Ai b o)

Phân nh p
           61
Ông già ñi
nhanh quá!
    back
        62
Ai b o anh mua
 cam cho tôi?
      back
         63
ch kêu uôm uôm
ao chuôm ñ y
  nư c.
         64
Nói không g t rũa ít nhi u

V n may c a b n

   như di u ñ t dây
               65
Trăm năm bia ñá
   cũng mòn

Nghìn năm bia mi ng
 v n còn chơ chơ
          66
Không nghĩ...
b ng mi ng
       67
Mùi

ð i v i nam


ð iv in

       68
Kho ng cách
 Thân thi n 1m

 Riêng tư 1.5m

 Xã giao 4m

 Công c ng 4m
          69
Giao ti p phi ngôn t


 Khái ni m ñ c ñi m


 K năng phi ngôn t

            70
S c m nh c a thông ñi p
             71
72
Thuy t trình b ng
c trái tim

          73
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ky Nang Thuyet Trinh

3,457

Published on

Published in: Education, Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,457
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
294
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Nang Thuyet Trinh

 1. 1. K năng thuy t trình GIAO TI P PHI NGÔN T Tâm Vi t Group 1
 2. 2. Th gi i ñư c ñi u hành b i cái ñúng chăng? 2
 3. 3. Th gi i b ñi u hành b i cái b thuy t ph c là ñúng 3
 4. 4. Th gi i ñư c ñi u hành b i ngư i bi t thuy t ph c mình là ñúng 4
 5. 5. V nñ : Không ph i nói cái gì, mà ngư i nghe c m nh n như th nào. 5
 6. 6. Nói l y ñư c! 6
 7. 7. Thuy t trình thành công Thay ñ i Ngư i nghe thay ñ i C m nh n Như th nào Ngư i nói th hi n Cái gì 7
 8. 8. Nói cho ai? ð làm gì? 8
 9. 9. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m & ñ c ñi m K năng phi ngôn t 9
 10. 10. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m & ñ c ñi m K năng phi ngôn t 10
 11. 11. Khái ni m phi ngôn t H u thanh Vô thanh Gi ng nói (ch t ði u b , dáng v , gi ng, âm lư ng, trang ph c, nét Phi ñ cao…), ti ng m t, ánh m t, di ngôn t th dài, kêu la chuy n, mùi… T nói T vi t Ngôn t 11
 12. 12. S c m nh thông ñi p Ngôn t hay phi ngôn t ? 32 4 L it Gi ng nói 1 7 4 Hình nh 6 1 2 12
 13. 13. S c m nh c a thông ñi p 13
 14. 14. L I ðÂY! 14
 15. 15. 15
 16. 16. Nghĩa c a t ng không n m trong l i nói mà trong ngư i nói 16
 17. 17. Hi u qu thuy t trình Phi ngôn t 93% Ngôn t 7% 17
 18. 18. PI SI Trí tu Xã h i Trí tu Th c d ng (Social Intelligence) (Practical Intelligence) IQ EI Ch s thông minh Trí tu xúc c m (Intelligence Quotient) (Emotional Intelligence) 18 18
 19. 19. ð c tính Luôn t n t i Có giá tr thông tin cao Mang tính quan h Khó hi u Ch u nh hư ng c a văn hoá 19
 20. 20. S khác bi t Ngôn t Phi ngôn t ðơn kênh ða kênh Không liên t c Liên t c Khó ki m soát Ki m soát ñư c Rõ ràng Khó hi u 20
 21. 21. Ch c năng Nh c l i Thay th B tr Nh n m nh ði u ti t 21
 22. 22. T tr c quan sinh ñ ng ñn T duy tr u t ng 22
 23. 23. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m ñ c ñi m K năng phi ngôn t 23
 24. 24. Các lo i phi ngôn t Dáng ñi u ð ng ch m Trang ph c Chuy n ñ ng Mt Gi ng nói Mt Mùi Tay Kho ng cách 24
 25. 25. Nh t dáng, nhì da, th ba nét m t 25
 26. 26. Dáng ñi u và c ch Bi u tư ng Minh ho ði u ti t Là con dao hai lư i 26
 27. 27. 27
 28. 28. Năng ñ ng Nhi t tình 28
 29. 29. Trang ph c ð a v xã h i, kh năng kinh t Trình ñ h c v n Chu n m c ñ o ñ c 29
 30. 30. Ăn cho mình m c cho ngư i 30
 31. 31. G n n b ng, n d L n áo, n qu n. 31
 32. 32. V a m t mình Ưa m t ngư i 32
 33. 33. 33
 34. 34. Phú quý Ph i L Nghĩa 34
 35. 35. M c sang hơn thính gi m t b c 35
 36. 36. MC WC 36
 37. 37. Mt Th hi n c m xúc (250. 000) Tươi cư i Bi u c m 37
 38. 38. Mt 38
 39. 39. 39
 40. 40. M t n cư i b ng mư i thang thu c b 40
 41. 41. Cu c ñ i không nghiêm túc như chúng ta nghĩ, hãy vui ñùa m t cách nghiêm túc. 41
 42. 42. Vui v kh e ngư i Vui v tr lâu Vui v ñ ra ti n Vui v ñ ra tình 42
 43. 43. 10 ñ c tính c a ni m vui 1. Hài hư c làm gi m căng th ng 2. Ni m vui c i thi n giao ti p 3. Ni m vui làm mâu thu n d ñư c gi i quy t 4. N cư i giúp chúng ta l c quan 5. Cư i mình là hình th c hài hư c cao nh t 43
 44. 44. 10 ñ c tính c a ni m vui 6. N cư i có s c m nh ñi u tr t nhiên 7. N cư i làm gi m gánh n ng 8. Ni m vui ñoàn k t m i ngư i 9. Ni m vui phá v s nhàm chán và m t m i 10.Ni m vui t o ra năng lư ng 44
 45. 45. Cơ s c a ni m vui Cư i v i thính gi nhưng không cư i h Hãy thư giãn ch ñ ng t ra nghiêm ngh Cư i to ti ng Suy nghĩ v i tinh th n hài hư c Có thái ñ vui ñùa 45
 46. 46. Cơ s c a ni m vui Ho ch ñ nh ñ có m t th i gian vui v Hãy h n nhiên Hãy giúp ngư i khác nhìn th y m t tích c c Bi t ng c nhiên 46
 47. 47. Nhìn m t mà b t hình dong 47
 48. 48. M t bi u l Yêu thương Ưu tư T c gi n B ir i Nghi ng H nh phúc Ng c nhiên L ng lơ 48
 49. 49. Tr i sinh con m t là gương Ngư i ghét ngó ít, k thương ngó nhi u 49
 50. 50. Mt Nhìn = nhìn th y? ði u ti t Gây nh hư ng 50
 51. 51. Các k x o m t Nhìn cá nhân, nhóm D ng m i ý Nhìn vào trán Nhìn theo hình ch M và W 51
 52. 52. Thu nh n thông tin Th giác 75% V giác 3% Thính giác Kh u giác Xúc giác 12% 4% 6% 52
 53. 53. Tay M t ph n x v i t chi Trong kho ng c m ñ n th t lưng Trong ra, dư i lên ð i tay t o s khác bi t 53
 54. 54. M t b t tay 54
 55. 55. Tay: nh ng lưu ý Không khoanh tay Không cho tay vào túi qu n Không tr tay Không c m bút, hay que ch 55
 56. 56. ð ng ch m Tăng b c b ch Tăng ch p thu n Các ki u: Xã giao Tình b n Tình yêu 56
 57. 57. Di chuy n Lên xu ng T cñ Không ñơn ñi u 7 bư c kỳ di u 57
 58. 58. Gi ng nói Gi i tính, tu i tác, quê quán Trình ñ h c v n Tâm tr ng, quan h v i thính gi 58
 59. 59. Sinh l c Sinh khí Khí l c 59
 60. 60. Gi ng nói Âm lư ng Phát âm ð cao Ch t lư ng 60
 61. 61. Gi ng nói T cñ ði m d ng (Ông già) Nh n m nh (Ai b o) Phân nh p 61
 62. 62. Ông già ñi nhanh quá! back 62
 63. 63. Ai b o anh mua cam cho tôi? back 63
 64. 64. ch kêu uôm uôm ao chuôm ñ y nư c. 64
 65. 65. Nói không g t rũa ít nhi u V n may c a b n như di u ñ t dây 65
 66. 66. Trăm năm bia ñá cũng mòn Nghìn năm bia mi ng v n còn chơ chơ 66
 67. 67. Không nghĩ... b ng mi ng 67
 68. 68. Mùi ð i v i nam ð iv in 68
 69. 69. Kho ng cách Thân thi n 1m Riêng tư 1.5m Xã giao 4m Công c ng 4m 69
 70. 70. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m ñ c ñi m K năng phi ngôn t 70
 71. 71. S c m nh c a thông ñi p 71
 72. 72. 72
 73. 73. Thuy t trình b ng c trái tim 73

×