Teórie priamych zahraničných investícií
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Teórie priamych zahraničných investícií

on

 • 1,045 views

2. prednáška predmetu PZI 2013/14

2. prednáška predmetu PZI 2013/14

Statistics

Views

Total Views
1,045
Views on SlideShare
1,045
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
25
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Teórie priamych zahraničných investícií Teórie priamych zahraničných investícií Presentation Transcript

  • doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
  • Štruktúra prednášky Základné otázky teórií PZI Teórie PZI na makroúrovni Rozvojové teórie PZI Teórie PZI na mikroúrovni Eklektická teória PZI
  • Základné otázky teórií PZI Kto je investorom? (Who) O aký typ investície ide? (What) Prečo firmy investujú v zahraničí? (Why) Kam investície smerujú? (Where) Kedy investujú firmy v zahraničí? (When) Akým spôsobom firmy vstupujú na trhy? (How)
  • Makroekonomické teórie PZI Model kapitálových trhov Jedna z najstarších teórií Základný faktor – kapitálová vybavenosť Dynamická makroekonomická analýza PZI PZI sú funkciou dlhodobých plánov TNK Načasovanie investícií reagujú na zmeny v medzinárodnom hospodárskom prostredí „hysteresis efekt“
  • Makroekonomické teórie PZI Teória založená na menových kurzoch Skúma vzťahy v menových kurzoch a PZI PZI ako nástroj na zníženie kurzového rizika Model založený na hospodárskej geografii Sily pôsobiace na rozmiestnenie výroby na medzinárodnej úrovni Inovácie ako determinant PZI – „efekt Gréty Garbo“
  • Makroekonomické teórie PZI Gravitačný model Čím bližšie sa dve štáty nachádzajú (nielen geograficky), tým viac rastú vzájomné investície Inštitucionálna analýza smerovania PZI Vplyv inštitucionálneho rámca na smerovanie tokov PZI Politická stabilita – kľúčový faktor
  • Teória životného cyklu Raymond Vernon – 1966 Skúma vzťah tokov PZI a životného cyklu výrobkov K PZI dochádza najmä vo fáze zrelosti výrobku prípadne vo fáze poklesu Platnosť tejto teórie je v súčasnosti už otázna
  • Japonské rozvojové teórie 70. roky minulého storočia Najdôležitejší predstaviteľ – Terumoto Ozawa Skúmal vzťah PZI, konkurencieschopnosti a hospodárskeho rozvoja na základe myšlienok Michaela Portera Ozawa identifikoval 3 hlavné fázy hospodárskeho rozvoja a skúmal pílev a odlev PZI v týchto fázach
  • I. Fáza hospodárskeho rozvoja na prvom vývojovom stupni prichádzajúce investície hľadajú výhodné výrobné faktory a odchádzajúce investície sú zatiaľ nepodstatné. Z výrobných faktorov ja dôležitá najmä lacná pracovná sila, ktorá priťahuje najväčšiu pozornosť zahraničných investorov
  • II. Fáza hospodárskeho rozvoja na druhom vývojovom stupni prichádzajúce investície sú zamerané na rastúce domáce trhy, keď dôležitá je najmä rastúca kúpna sila obyvateľov. Odchádzajúce investície sú motivované najmä rastom miezd a domáce podniky začínajú vyhľadávať štáty s nízkou cenou práce
  • III. Fáza hospodárskeho rozvoja na tretom vývojovom stupni je konkurencieschopnosť štátov založená na inováciách, a prichádzajúce ako aj odchádzajúce investície sú motivované trhovými a technologickými faktormi.
  • Rozvojová teória – John Dunning V prvej fáze štáty neinvestujú v zahraničí, keďže kvôli svojej nízkej rozvinutosti nedokážu využiť svoje špecifické prednosti. Do medzinárodného podnikania sa domáce firmy zapájajú len prostredníctvom vývozu. Veľkú úroveň v tejto fáze hrajú PZI zo štátov na vyššom stupni hospodárskeho rozvoja, ktoré si začínajú všímať špecifické výhody týchto štátov a snažia sa ich využiť a rozvinúť
  • Rozvojová teória – John Dunning V druhej fáze dochádza k rastu PZI prúdiacich do štátu. Začína rásť kúpna sila obyvateľov a to si všímajú zahraničné firmy, ktoré nahrádzajú dovoz výrobou na mieste. Daný štát však v zahraničí investuje len zriedka, domáce firmy ešte nedisponujú špecifickými výhodami, ktoré by mohli využiť
  • Rozvojová teória – John Dunning V tretej fáze začínajú viditeľne rásť investície firiem daného štátu smerujúce do zahraničia. Domáce firmy už získali dostatočné skúsenosti v medzinárodnom podnikaní a vypracovali svoje špecifické výhody. Dochádza k rastu miezd a štát stráca výhodu lacnej pracovnej sily. Nastupujú však nové výhody – vysoký dopyt, technologický rozvoj, moderná infraštruktúra a pod. Odlev investícií je ešte nižší než prílev, ale objem prílevu a odlevu sa už začína zbližovať
  • Rozvojová teória – John Dunning V štvrtej fáze sa štát stáva výrazným vývozcom priamych zahraničných investícií, Piata fáza je sa podľa Dunninga vyznačuje intraindustriálnou produkciou. Rozhodnutia o PZI sú už menej podmienené špecifickými výhodami jednotlivých štátov, viac sa prihliada na dynamické faktory. Dovozné a vývozné investície konvergujú
  • Juhovýchodná Ázia V juhovýchodnej Ázii sa platnosť týchto teórií viackrát potvrdilo Japonsko – prvý štát, ktorý prešiel popísaným vývojom Južná Kórea – sa postupne posúva do vyšších fáz Čína – aktivita čínskych spoločností začína v zahraničí narastať (11 spoločností na zozname Fortune Global 500)
  • Prichádzajúce a odchádzajúce PZI v Japonsku vPrichádzajúce a odchádzajúce PZI v Japonsku v rokoch 2001-2004rokoch 2001-2004 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2001 2002 2003 2004 Prílev ZI Odlev PZI
  • Prichádzajúce a odchádzajúce PZI v Južnej Kórei v rokoch 2001-2004 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2001 2002 2003 2004 Prílev ZI Odlev PZI
  • Prichádzajúce a odchádzajúce PZI v Číne v rokochPrichádzajúce a odchádzajúce PZI v Číne v rokoch 2001-20042001-2004 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2001 2002 2003 2004 Prílev ZI Odlev PZI
  • Mikroekonomické teórie PZI Konkurenčná výhoda ako faktor PZI Firma disponuje určitými konkurenčnými výhodami, ktoré chce využiť aj na zahraničných trhoch PZI a oligopolistická konkurencia „vzájomné hrozby“ ako faktor tokov PZI Nasledovanie lídra na trhu Model postupného zapájania sa do medzinárodného podnikania
  • O – Špecifické výhody firiem (ownership a.) Znalosti, technológia, výhody z rozsahu produkcie, monopolistické výhody  L – špecifické výhody štátov (location a.) Ekonomické výhody, sociálne výhody, politické výhody I - Výhody z internalizácie (internalization a.) Prekonanie trhových nedostatkov
  • Klesajúca dôležitosť Rastúca dôležitosť •Dostupnosť surovín a nekvalifikovanej pracovnej sily a ich cena •Mzdové náklady •Dopravné náklady •Tarifné bariéry •Fiškálne podnety národných vlád •Makroekonomická politika národných vlád •Dostupnosť špecifických surovín •Dostupnosť vysokokvalifikovanej pracovnej sily •Veľkosť regionálneho trhu •Kvalita cezhraničnej spolupráce a kvalita existujúcej infraštruktúry •Netarifné bariéry •Inovačné schopnosti a podnikateľské prostredie •Vzťah vlády a podnikateľského sektora .
  • Resource seeking FDI Cieľom týchto PZI je získať zdroje – napríklad prírodné zdroje alebo ľudské zdroje Príkladom môžu byť PZI smerujúce napríklad do štátov juhovýchodnej Ázie (pracovná sila) alebo Afriky (prírodné zdroje) 24
  • Market seeking FDI Cieľom je získať trhy pre produkciu nadnárodných korporácií Samozrejme, často sa vyskytujú v kombinácii s lacnou pracovnou silou Najlepším príkladom je Čína - rýchlo rastúci trh s rastúcou kúpnou silou obyvateľov V európskom priestore je dobrým príkladom Turecko 25
  • Efficiency seeking FDI Cieľom je rozmiestnenie firemných aktivít s cieľom maximalizovať efektívnosť fungovania nadnárodnej korporácie Nadnárodné spoločnosti sa snažia využiť prednosti jednotlivých lokácií pre svoje optimálne fungovanie Už nejde primárne o náklady práce, ale aj o iné faktory (logistika, špecifické znalosti pracovnej sily) 26
  • Strategic asset/capabilities seeking FDI Ide predovšetkým o akvizíciu firiem v zahraničí s cieľom zachovať kľúčovú konkurenčnú výhodu nadnárodnej korporácie Akvizície kľúčových lokálnych firiem Akvizície firiem disponujúcich s know-how, technológiami a schopnosťou výskumu a vývoja Akvizície podnikov so znalosťou trhu Akvizície s cieľom obmedziť vstup konkurentov na trh 27