• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
MHV V - Svetovy obchod – struktura a vyvojove tendencie 2013
 

MHV V - Svetovy obchod – struktura a vyvojove tendencie 2013

on

 • 1,749 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,749
Views on SlideShare
1,749
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  MHV V - Svetovy obchod – struktura a vyvojove tendencie 2013 MHV V - Svetovy obchod – struktura a vyvojove tendencie 2013 Presentation Transcript

  • Doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
  • Úvod  Medzinárodná výmena tovaru bola prvou formou medzinárodných hospodárskych vzťahov  Prostredníctvom nej dochádzalo k ekonomickým väzbám medzi jednotlivými civilizáciami a neskôr medzi národmi a národnými ekonomikami  V prvopočiatkoch sa vymieňali výrobky, ktoré sa vyrábali na základe rozdielnych prírodných daností  Prevrat v rozvoji svetového obchodu priniesli veľké zemepisné objavy (napr. objavenie Ameriky v roku 1492) alebo technické vynálezy (napr. vynález lodnej skrutky)
  • Míľniky medzinárodného obchodu  Starovek  Nálezy dokazujú, že už v 19. storočí pnl. Existovala asýrska obchodná kolónia v Kapadókii  Domestifikácia tiav umožňuje arabským nomádskym kmeňov obchodovať aj s civilizáciami Ďalekého východu  Egyptská ríša obchodovala so štátmi v regióne Červeného mora  Rímska ríša obchoduje s Indiou a Čínou, zhruba v tomto čase dochádza k založeniu Hodvábnej cesty
  • Obchod Rímskej ríše s Indiou
  • Prvá cesta Vasca de Gamu do Indie
  • Vznik modernej formy medzinárodného obchodu  Kvalitatívna zmena sa deje v polovici 19. storočia  Faktory spôsobiace túto zmenu  Vedecko-technický pokrok  Zmena určujúcej ekonomickej paradigmy (nástup klasickej liberálnej ekonómie)
  • Zlaté obdobie medzinárodného obchodu  Polovica 19. storočia – až do 1914  Určujúcim faktorom bola sloboda  Voľný pohyb tovarov  Voľný pohyb kapitálu  Voľný pohyb pracovnej sily  Dôležitú úlohu zohrával menový systém – zlatý štandard  Nerovnomerné postavenie štátov v SH – väčšina štátov bola kolóniou malého počtu hospodársky vyspelých štátov
  • Obdobie dezintegrácie svetového obchodu  1914 až 1945  Prvá svetová vojna viedla k dezintegrácii slobodného svetového obchodu  Pôvodný liberálny systém sa už nikdy neobnovil po prvej svetovej vojne  1929 – prvá globálna hospodárska kríza opätovne rozvrátila svetové hospodárstvo a svetový obchod  Druhá svetová vojna viedla k opätovnej dezintegrácii svetového obchodu
  • Vývoj svetového obchodu po druhej svetovej vojne  Rozmach svetového obchodu po druhej svetovej vojne predstavuje jeden z dôležitých fenoménov povojnového vývoja svetového hospodárstva  Bol podporený viacerými faktormi:  Dynamický rozvoj vyspelých štátov a obnova vojnou zničených ekonomík (VT pokrok, štrukturálne zmeny, rast efektivity a produktivity, sériovosť výroby)  Ponuka lacných zdrojov energie  Ropné šoky a následný prudký rozvoj VTP  Integračné procesy  Procesy globalizácie (internacionalizácia, interdependcia)
  • 1. povojnové obdobie - 1945-54  Povojnová obnova a vysoké tempá rastu  Druhá svetová vojna urýchlila vedecko-technický rozvoj  1947 – zmluva GATT  1949 – založenie RVHP 1947-52 Marshallov plán (1948 – založenie OEEC)  1952 - západná Európa obnovila svoj predvojnový priemyselný potenciál
  • 2. obdobie – roky 1954-1963  Medziročný rast predstavoval v tomto období v priemere 7,1%  Rast svetového HDP predstavoval v rovnakom období 5,2%  1957 – Rímske zmluvy  1960 – založenie EFTA  Rast významu Japonska vo svetovom obchode
  • 3. obdobie – roky 1964-1973  Stabilne vysoké prírastky svetového obchodu (až 8,7% v priemere)  Svetovýé HDP rástlo „len“ 5,7%  Posledné obdobie nízkych cien surovín a primárnych energetických zdrojov
  • 4. obdobie - roky 1974-1990  Svetový obchod rástol v priemere o 4,5% ročne  Svetové HDP rástlo o 3,2%  Vývoj poznačený ropnými šokmi  Klesol podiel nerastných surovín a poľnohospodárskych výrobkov  Postupná zmena teritoriálnej (nové regióny) a komoditnej štruktúry svetového obchodu
  • Súčasnosť – tzv. 5. obdobie  Dominancia globalizácie  Rozpad socialistického systému  Ekonomické reformy v Číne a v Indii  Ďalšia liberalizácia svetového obchodu  Inštitucionalizácia GATT - vznik WTO  Integrácia – nové združenia vo všetkých častiach sveta  NAFTA, ASEAN, MERCOSUR, Andský pakt, Maastrichtská zmluva  Rozmach slobodných ekonomických zón  Dobrým príkladom je Čína  Rozvoj obchodu medzi rozvojovými štátmi
  • Vývoj svetového HDP a svetového obchodu v rokoch 1960-2008
  • Vývoj svetového HDP a svetového obchodu v rokoch 2005-2012
  • Vývoj svetového obchodu v rokoch 2000-2008
  • Komoditná štruktúra svetového obchodu  Ide dynamický parameter svetového obchodu  Odráža zmeny vo vývoji obsahu výrobných procesov a finálnej spotreby obyvateľstva  V zásade rastie podiel sofistikovanejšej produkcie a komerčných služieb  Znižuje sa podiel prvovýrobkov  V r. 1953 predstavoval podiel spracovateľských výrobkov 47 %, v roku 1972 to už bolo 67,2 %...  V súčasnosti majú hotové výrobky a služby podiel cca. 80 % na celkovom svetovom obchode
  • Podiel poľnohospodárskych produktov na obchode s tovarmi
  • Teritoriálna štruktúra svetového obchodu  Neustále sa zvyšuje podiel vyspelých štátov a novoindustrializovaných štátov  Vyspelé štáty sa podieľajú cca. 70 % na svetovom obchode  Pôvodné ťažisko – tzv. triáda (USA, EÚ a Japonsko)  Rýchlo rastúce krajiny – Čína, India, Brazília, Južná Kórea, Taiwan  Krajiny strednej a východnej Európy – koncom 80. rokov cca. 10 %, v súčasnosti asi 6 %  Postavenie rozvojových štátov závisí od stupňa industrializácie a schopnosti využívať príležitosti, ktoré prináša globalizácia
  • Najväčší exportéri sveta
  • Najväčší exportéri priemyselných výrobkov
  • Dôležitosť zahraničného obchodu pre národnú ekonomiku
  • Vývoj obchodných bilancií najdôležitejších hráčov vo svetovom obchode