2012-11-16 Антиплагіат 1.0

1,121 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
164
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012-11-16 Антиплагіат 1.0

 1. 1. Використання системи перевіркиавтентичності наукових тастудентських робіт 16.11.2012 © Шкодзінський О.К., Коноваленко І.В.
 2. 2. План доповіді Актуальність Які можливості системи? Як працювати з системою? Де і як може бути застосована?
 3. 3. АктуальністьПереміщення наукової інформації в Інтернеткрім розширення і прискорення доступу до неїмає і негативну сторону – несанкціоноване тане добропорядне використання інформації, зметою спрощення вирішення певних проблем.Актуальність: потрібно знизити потікнедобросовісного використання інформаціїшляхом автоматизованої її перевірки.
 4. 4. ПлагіатПлагіат академічний – навмисне відтвореннявикладачем, докторантом, аспірантом абостудентом у письмовій або електронній формічужого твору, опублікованого на паперовомуабо офіційно оприлюдненого на електронномуносії, повністю або частково, під своїм іменембез посилання на автора.
 5. 5. Запровадження у ВНЗ України1. Національний університет біоресурсів і природокористування України2. Національний авіаційний університет3. Мукачівський державний університет4. Хмельницький національний університет5. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара6. Чернівецький торгово-економічний інститут7. Харківський національний економічний університет та ін.
 6. 6. Сервіс "Антиплагіат" ТНТУСервіс інтегровано з системою управліннянавчанням (Learning Management System – LMS)Atutor (http://dl.tntu.edu.ua).Сервіс можна використовувати двома способами:1. "Ручне" завантаження файлу, який потрібноперевірити, на сервер, і наступна його перевіркасервісом антиплагіату.2. Реалізується автоматично при завантаженністудентом виконаної роботи у скриньку длязавдань електронного навчального курсу.
 7. 7. Можливості системи підтримувані формати файлів: txt, doc, docx, odt, pdf; підтримуються усі мови; для української мови додатково виконується перевірка автоперекладу російською; встановлено захист від автозамін символів у тексті.
 8. 8. Принцип роботиТекст ділиться на шматки і виконуєтьсяїх пошук в інтернеті.На основі того, який відсоток цих частинзнайдено, вираховується відсотокунікальності документу.
 9. 9. "Ручна" перевіркаhttp://dl.tntu.edu.ua/ap
 10. 10. Порядок використання http://dl.tntu.edu.ua/apКолір у тексті вказує, на якому ресурсібули знайдені збіги (поруч з посиланнямна відповідний сайт є прямокутник тогож кольору).Всі кольори вибираються випадково,окрім жовтого: він означає збіг надекількох сайтах одночасно.
 11. 11. Порядок використанняhttp://dl.tntu.edu.ua/ap
 12. 12. Порядок використанняhttp://dl.tntu.edu.ua/ap
 13. 13. Порядок використанняhttp://dl.tntu.edu.ua/ap
 14. 14. Інтеграція в ATutor
 15. 15. Інтеграція в ATutor
 16. 16. Інтеграція в ATutor
 17. 17. Інтеграція в ATutor
 18. 18. Дослідження роботи системиПовторюваність результату:розкид типовий 1-5% (макс 9%)Заміна літер:• 3 літери – приріст до 1% оригінальності• 4-5 літер (і,а,с,о,е) – приріст до 2%Перестановка абзаців:• приріст 1-2% оригінальності
 19. 19. Типова гістограма розподілуоцінок оригінальності
 20. 20. Вплив різних факторів на визначенняоцінки оригінальності
 21. 21. Типова гістограма розподілуоцінок оригінальності Найбільше розкид отриманих результатів оцінювання оригінальності тексту залежить від проміжку часу, протягом якого проводиться аналіз. Чим більший проміжок часу між різними оцінюваннями одного і того ж документу, тим більший спостерігається розкид результатів. Очевидно, це повязано із зміною доступності різних мережевих ресурсів та особливостями роботи пошукової машини, використаної для аналізу матеріалів.
 22. 22. Що ми оцінюємо? Ступінь Рівень оригінальності? плагіату? Система “Антиплагіат” - засіб перевірки на ступінь оригінальності електронних документів
 23. 23. Рекомендовані діапазони оцінкиоригінальності навчальних робіт  понад 80% - текст вважається оригінальним;  від 60 до 80% - оригінальність задовільна;  від 40 до 60% - матеріал приймається але його слід доопрацювати;  менше за 40% - матеріал до розгляду не приймається.
 24. 24. Результативність  Зростеякість студентських робіт  Підвищиться культура цитування  Зменшаться затрати часу на попереднє оцінювання матеріалів, що винесені на здачу чи захист.
 25. 25. Особливості застосуванняадаптивних технологій тестування унавчальному процесі 16.11.2012 © Шкодзінський О.К., Коноваленко І.В.
 26. 26. Тестування Тестування знань у навчальному процесі надійно увійшло у світову педагогічну практику. Засоби тестування перетворились на потужний інструмент в освітній діяльності, ефективність якого у значній мірі визначається не тільки інтелектуальною складовою тестового матеріалу, але й критеріями та алоритмами оцінювання.
 27. 27. Системи тестування Системи тестування за алгоритмами роботи можна розділити на дві категорії — традиційні (класичні) та адаптивні. Традиційний тест містить список запитань і різні варіанти відповідей. Кожне запитання оцінюється у певну кількість балів. Результат традиційного тесту прямо пропорційний кількості запитань, на які було дано правильну відповідь.
 28. 28. Адаптивне тестування При адаптивному тестуванні усі кандидати розпочинають тестування із запитання низької чи середньої складності. За умови правильної відповіді наступне запитання буде складнішим; якщо відповідь була невірною, рівень складності запитань знижується. Процес триває доти, поки система тестування не визначить за закладеними кретеріями рівень знань кандидата.
 29. 29. Тестування Перший підхід через простоту реалізації набув поширення, однак в останні роки інтенсивно розробляються теоретичні основи та практичні методи адаптивного тестування.
 30. 30. Адаптивне тестуванняВ Тернопільському національному технічномууніверситеті ім. Івана Пулюя на базі системиуправління навчанням Atutor (http://dl.tntu.edu.ua) реалізовано обидваметоди, і тому в процесі їх використаннявиникла потреба провести порівняльний аналіздвох підходів до тестування для виявлення їхпозитивних і негативних сторін та розробленняплану заходів для покращення якіснихпоказників роботи систем.
 31. 31. Адаптивне тестуванняОсновною умовою використання тестовогоматеріалу за адаптивним алгоритмом єпопереднє встановлення рівня складностікожного запитання у базі запитань. У варіанті,що досліджувався цей рівень з 10-ступеневоюградацією встановлюється статистично наоснові тестувань за традиційною методикоюпри самоконтролі та модульних контролях.
 32. 32. Адаптивне тестуванняВажливою вимогою до результату цього етапує досягнення якомога рівномірнішогозаповнення шкали рівнів складностітестовими запитаннями у базі, яку можнавідслідковувати у розділі статистики.
 33. 33. Особливості адаптивного1. Мінім. рекомендована к-сть запитань в тесті – 15.2. Перевищення ліміту часу, виділеного на здачу тесту,анулює результат тестування.3. Тест може достроково завершитись у випадку: коли відповіли послідовно неправильно/правильнона 8 запитань найнижчої/найвищої складності коли відповіли послідовно на 8 запитань вінтервалі складності 10% (наприклад коливаючись від90-100%) коли відповіли послідовно на 6 запитань на одномурівні складності (наприклад 60%)
 34. 34. Як ввімкнути
 35. 35. Як ввімкнути
 36. 36. Адаптивне тестування При адаптивному тестуванні, що розглядається, складність наступного запитання залежить від успішності відповіді на два попередні, особливість вибору якого видно з рисунка.
 37. 37. Адаптивне тестування Оцінка формується на базі середнього значення складності запитань після першого зламу лінії графіка (відзначено пунктиром).
 38. 38. Адаптивне тестуванняКрива регресіїоцінок за двомаметодиками (за25-бальноюшкалоюоцінювання) та їїдовірчий інтервал95%
 39. 39. Висновки 1. Методика адаптивного тестування у більшій мірі (3÷25 проти 5÷23) охоплює діапазон оцінок у порівнянні з традиційною на тій же базі запитань. 2. На низьких оцінках обидві методики дають приблизно однакові результати а на високих оцінках адаптивна оцінює вищою до 15% оцінкою.
 40. 40. http://dl.tntu.edu.ua/ap Дякую за увагу!(0352) 527272shk@tu.edu.te.ua

×