Giao an tin hoc 11
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Giao an tin hoc 11

on

  • 2,577 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,577
Views on SlideShare
2,577
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
35
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Giao an tin hoc 11 Giao an tin hoc 11 Presentation Transcript

    • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2
      GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU TRÊN LỚP
      GVHD: Lê Đức Long
      SVTH : Trần Văn Trị
    • Kiến thức căn bản về lập trình, thuật toán, cấu trúc dữ liệu…
      Kỹ năng ban đầu lập trình những bài toán đơn giản với NNLT Pascal
      Mục tiệu chương trìnhTin học 11
      CHƯƠNG VI:Chương trình con và lập trình có cấu trúc
      CHƯƠNG I:Một số Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
      CHƯƠNG TRÌNHTIN HỌC 11
      CHƯƠNG V:Tệp và thao tác với tệp
      CHƯƠNG II:Chương trình đơn giản
      Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
      CHƯƠNG III:Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
      CHƯƠNG IV:Kiểu dữ liệu có cấu trúc
      2
    • Hoạt động 4: Câu lệnh gán (10p)
      Hoạt động 3:Giới thiệu biểu thức quan hệ và biểu thức logic (10p)
      BÀI 6: PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN
      Hoạt động 5:Củng cố dặn dò (8p)
      Hoạt động 1:Khởi động Nhắc lại kiến thức liên quan, dẫn vào bài mới (7p)
      Hoạt động 2:Giới thiệu phép toán, biểu thức số học và hàm số học chuẩn (10p)
      3
    • Hoạt động 1 - Khởi động
      • Cho biết tên chương 2 đang học?
      • Cảm nhận sau khi học xong bài khai báo biến?
      • Đố vui – Matching
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      • 1.Phép toán:
      • Trong khi viết chương trình ta sẽ dùng các phép toán để tính toán, so sánh để chọn hướng đi … Cách viết các phép toán sử dụng trong Pascal giống hay khác trong toán học?
      • Đề nghị học sinh xem bảng trong SGK trang 24 và cho nhận xét
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Cần ghi nhớ:
      Trong Toán học Trong Pascal
      (x) (*)
      (:) (/)
      (≥) (>=)
      (≤) (<=)
      (≠) (< >)
      () ( Not)
      ( ˅) ( Or)
      ( ˄ ) ( And)
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      • Các phép toán +, -, div, mod viết bình thường như trong Toán học
      • Div, Mod chỉ dùng cho kiểu nguyên
      • Kết quả phép toán quan hệ cho giá trị logic (True hoặc False)
      • Not, Or, And thường dùng để kết hợp nhiều biểu thức quan hệ với nhau
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      2.Biểu thức số học:
      Hãy cho biết các thành phần tạo nên biểu thức toán học, dưới dạng lắp ghép ô chữ.
      Trong lập trình:
      Phép toán bao gồm?
      Toán hạng bao gồm?
      Kết hợp
      Biểu thức
      =
      Toán hạng
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Đáp án cho biểu thức số học:
      Trong lập trình
      Phép toán gồm có : +, - , *, /, div, Mod
      Toán hạng gồm có: các hằng, kiểu biến số và các hàm số học
      Kết hợp
      =
      Toán hạng
      Biểu thức
      Phép toán
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      • Bảng ví dụ cách chuyển từ biểu thức toán học sang biểu thức trong Pascal
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Rút ra những lưu ý:
      • Không được bỏ qua dấu nhân (*) trong tích
      • Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau
      • Nhân, chia, div, mod trước, cộng trừ sau
      • Dùng dấu ngoặc để quy định trình tự tính toán
      • Kiểu của biểu thức là kiểu của biến hay hằng có miền giá trị lớn nhất
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Để chuyển từ biểu thức toán 𝑥 sang biểu thức trong Pascal phải làm sao?
       
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Học sinh quan sát bảng trang 26, chú ý cột biểu diễn trong Pascal để phát hiện và nhận xét.
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Hàm số học chuẩn:
      • Đối số của hàm luôn đặt trong dấu ( )
      • Kết quả của hàm của kiểu nguyên hay thực hoặc tùy thuộc vào kiểu đối số
      • Lưu ý:
      • Hàm được xem như biểu thức số học và có thể tham gia vào biểu thức như toán hạng bất kỳ
      • Đối số của hàm có thể là 1 biểu thức
    • Hoạt động 2 - Biểu thức số học và hàm số học chuẩn
      Ví dụ: Biểu thức toán học:
      Viết dưới dạng Pascal có dạng:
      Hoặc
      Trong đó biểu thức b2 – 4ac là đối số của hàm sqrt
      −𝑏+𝑏2−4𝑎𝑐2𝑎
       
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      • 4. Biểu thức quan hệ:
      • Hãy chovài vídụtrongtoánhọccósửdụngphéptoánquanhệ( >, ≥, <, ≤, = và ≠ )
      • Việcgiảivàbiệnluận PT bậc 2 códùng đếnphéptoánquanhệkhông?
      • Phéptoánquanhệchokếtquảkiểugì? (đãhọc)
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      • Khi giải và biện luận phương trình bậc 2 xét trường hợp ∆ > 0 : PT có 2 nghiệm phân biệt
      Theo quan điểm lập trình đã có sự so sánh ∆ với số 0 trước khi thực hiện lệnh xuất ra 2 nghiệm (đây là công dụng của biểu thức quan hệ)
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      • Trong pascal, so sánh 2 biểu thức cùng kiểu là biểu thức quan hệ có dạng:
      < biểu thức 1> < Phép toán quan hệ> <biểu thức 2>
      Với trình tự thực hiện:
      • Tính các giá trị của biểu thức
      • Thực hiện phép toán quan hệ
      • Kết quả phép toán quan hệ là giá trị logic true hoặc false
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      Ví dụ:
      • x < 5 -> Nếu x = 3 thì x < 5 có giá trị true
      • i+1 >= 2*j -> Nếu i =2, j=3 thì i+1 >= 2*j có giá trị false
      • a2 + b2 > = c2
      • Nếu a = 3, b= 4, c = 5 thì a2 + b2 > = c2 có giá trị True
      • Nếu a = 3, b= 4, c = 6 thì a2 + b2 > = c2
      có giá trị False
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      • 5. Biểu thức logic
      • Xét hàm số y = sin x
      • Tìm miền giá trị của y?
      • Tìm cách biểu diễn miền giá trị của y trong Pascal?
      • Tổng quát muốn so sánh nhiều điều kiện đồng thời làm thế nào?
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      Ta dễ dàng tìm được miền giá trị: -1 ≤ y≤ 1
      Tuy nhiên trong Pascal không viết -1 ≤ y≤ 1 mà viết là:
      ( y >= -1) and (y<=1)
      y≥ -1
      ( vì -1 ≤ y≤ 1 )
      y≤ 1
      • Tổng quát muốn so sánh nhiều điề kiện đồng thời, cần dung phép toán Logic liên kết các điều kiện đó, tạo thành biểu thức logic.
      ( Biểu thức logic đơn giản nhất là hằng hay biến logic)
      • Giá trị của biểu thức logic là true hoặc false
    • Hoạt động 3 - Biểu thức quan hệ và biểu thức logic
      • Chú ý:
      • Phép toán NOT phải viết trước biểu thức cần phủ định
      VD: NOT ( x < 1 ) x>= 1
      • Phép toán AND và OR kết hợp với biểu thức quan hệ hoặc biểu thức logic để diễn tả các điều kiện phức tạp
      VD: Hai biến nguyên M, N đồng thời chia hết cho 3 hay đồng thời không chia hết cho 3 được viết trong Pascal như sau:
      ( (M mod 3 = 0 ) and (N mod 3 = 0) ) or ( (M mod 3 < > 0 ) and (N mod 3 < > 0) )
    • Hoạt động 4 - Câu lệnh Gán
      • 6.Câu lệnh gán
      • Học sinh đọc SGK nếu lên những hiểu biết và suy nghĩ của mình về lệnh gán?
      • Cho một vài ví dụ đã dùng phép gán trong toán học
      • Giả sử khi đi chứng minh biểu thức:
      a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = (a+b)3
      Ta đặt: P = (a+b)3(*)
      Thực hiện biến đổi P = (a+b)(a+b)(a+b)
      để đi đến P = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
      Ta có sử dụng phép gán không? Có tác dụng gì?
    • Hoạt động 4 - Câu lệnh Gán
      • Lệnh gán là lệnh căn bản của các NNLT. Trong Pascal lệnh gán có dạng:
      < tên biến > : = <biểu thức>;
      • Biểu thức phải phù hợp với tên biến có nghĩa: kiểu của tên biến phải cùng hoặc bao hàm kiểu của biểu thức
      • Hoạt động của lệnh gán: tính giá trị biểu thức sau đó ghi giá trị vào tên biến
    • Hoạt động 4 - Câu lệnh Gán
      Công dụng: Dùng để gán giá trị cho biến
      VD:
      x1: = (-b-sqrt(b*b-4*a*c))/2/a;
      x2 := -b/a – x1;
      -> x1 vừa là biến kết quả vừa là biến trung gian
      i:= i+1;
      z:= z-1;
      -> i và z là 2 biến tăng giảm sẽ ứng dụng nhiều sau này
    • Hoạt động 5 - Củng cố, dặn dò
      • Chiếu Video minh họa
      • Nhắc lại các khái niệm mới Phép toán, Biểu thức các loại và câu lệnh gán 1 cách khái quát bởi 2 ý chính:
      • Cách viết trong Pascal ( khác trong toán học)
      • Công dụng (HS xem kỹ các ví dụ)
      • Nhận xét về tiết học – nhằm rút kinh nghiệm và phát huy
      • Bài tập về nhà