Produck baru dan proses

908 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Produck baru dan proses

  1. 1. 9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk — Presentation Transcript1. BAB SEMBILAN Pembangunan ProdukBaharu dan Kitaran Hayat Produk2. Pembangunan Produk Baharu dan Kitaran Hayat Produk Objektif Pembelajaran• Selepasmempelajari bab ini, anda akan dapat:• Menjelaskan cara syarikat-syarikat mencari danmembangunkan ide produk baru.• Mengenal pasti dan menentukan langkah-langkah dalamproses pembangunan produk baru.• Menjelaskan tahap-tahap dalam kitaran hayat produk.•Menerangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tahap-tahap kitaran hayat produk.3. APA ITU PRODUK BAHARU?Produk Baharu: Suatu produk yang sama ada baharu kepadapasaran atau baharu kepada syarikat yang mengeluarkannya.4. Pembangunan Produk Baharu• Kepentingan produk baharu: – Jamin pertumbuhan dankeuntungan syarikat – Ganti produk yang lusuh• Firma boleh mendapatkan produk-produk barumelalui: – Perolehan • merujuk kepada membeli seluruh syarikat, paten, atau lesen untukmenghasilkan produk orang lain. – Pembangunan produk baru • merujuk kepada produk asal,peningkatan produk, pengubahsuaian produk, dan jenama baru yang dibangunkan daripadapenyelidikan dan pembangunan firma sendiri.5. Kategori Produk Baharu• Terdapat enam kategori produk baru: – Produk baru bagi pasaran: -Kategori Produk itu sendiri adalah baru. – Lini produk baru: - Produk syarikat yang tidakditawarkan di masa lalu. Ia membolehkan syarikat memasuki pasaran yang mapan. –Penambahan lini produk yang ada: - adalah produk baru yang melengkapkan item produk dalamsesuatu lini produk. – Pembaikan atau semakan produk sedia ada: - modifikasi atau tambahbaikproduk yang sedia ada dan dilancar semula sebagai produk baru. – Produk reposisi: - adalah adaproduk yang disasarkan kepada pasaran atau segmen pasaran yang baru. – Produk hargarendah: - adalah produk yang menyediakan prestasi serupa dengan produk pesaing denganharga yang lebih rendah6. Kejayaan dan Kegagalan Produk Baharu• Kegagalan produk boleh ditakrifkan dalam dua cara:– Kegagalan produk absolute-terjadi jika mendatangkan kerugian kewangan kepada syarikat. –Kegagalan produk relatif-terjadi jika syarikat memperoleh keuntungan daripada produk barutetapi gagal mencapai matlamat yang ditetapkan atau memberi impak negatif kepada imejsyarikat secara keseluruhannya.7. Sebab-sebab kegagalan produk baru• Harga yg terlalu tinggi daripada saiz pasaran•Rekabentuk yang lemah• Pemposisian yang tidak betul• Pemasaan yang salah• Berharga terlalutinggi• Promosi tidak berkesan• Pengaruh Pengurusan• Kos pembangunan yang tinggi•Persaingan8. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu1. Penjanaan idea2. Penyaringan idea3.Pembangunan dan pengujian konsep4. Pembangunan strategi Pemasaran5. Analisisperniagaan6. Pembangunan produk7. Ujian pemasaran8. Komersialisasi9. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Penjanaan ide - carian sistematik untuk idea-idea produk baharu – Sumber dalaman • merujuk kepada penyelidikan dan pembangunan rasmisyarikat sendiri, pengurusan dan kakitangan, dan program-program intrapreneurial. – Sumber-sumber luaran • merujuk kepada sumber-sumber di luar syarikat seperti pelanggan, pesaing,pengedar, pembekal, dan firma-firma reka bentuk di luar.
  2. 2. 10. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Penyaringan idea – mengkaji idea-ideaproduk baru untuk memilih yang baik dan menggugurkan yang kurang berpotensi secepatmungkin.• Pembangunan dan Pengujian konsep – Produk ide - idea produk yangberkemungkinan untuk ditawarkan oleh syarikat sendiri. – Konsep produk - versi terperinci ideayang dinyatakan dari segi istilah yang bermakna kepada pengguna. – Imej produk - adalah carapengguna melihat (persepsi) terhadap produk yang sebenar. – Ujian Konsep - Menguji konsepbaru produk dengan kumpulan-kumpulan pengguna sasaran untuk mengetahui sama ada konseptersebut telah berjaya menarik perhatian mereka.11. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Pembangunan Strategi Pemasaran: –Bahagian Satu - Menerangkan pasaran sasaran, pemposisian produk yang dirancang, jualan,syer pasaran, dan matlamat keuntungan. – Bahagian Dua - Menggariskan perancangan harga,produk, pengagihan, dan bajet pemasaran. – Bahagian Tiga - Menggambarkan jualan jangkapanjang yang dirancang dan matlamat keuntungan, strategi campuran pemasaran.• AnalisisPerniagaan – Melibatkan kajian semula jualan, kos, dan unjuran keuntungan untuk mengetahuisama ada mereka memenuhi objektif syarikat.12. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Pembangunan produk: – Membangunkankonsep ke dalam produk fizikal. – Lonjakkan besar dalam pelaburan. – Prototaip dibuat. –Prototaip mesti mempunyai ciri-ciri fizikal yang betul dan menyampaikan ciri-ciri psikologi. –Prototaip adalah tertakluk kepada ujian fizikal.13. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Ujian pemasaran: – Produk dan programpemasaran yang diperkenalkan dalam persekitaran pasaran yang lebih realistik. – Tidakdiperlukan untuk semua produk. – Boleh jadi mahal dan memakan masa, tetapi lebih baikdaripada membuat kesilapan pemasaran secara besar- besaran.• Komersialisasi: – Mestimembuat keputusan ke atas masa (iaitu, apabila memperkenalkan produk). – Mesti membuatkeputusan di mana untuk memperkenalkan produk (contohnya, lokasi tunggal, negeri, wilayah,kebangsaan, antarabangsa). – Perlu membangunkan pelan pasaran pelancaran.14. Tahap dalam adopsi produk baharu• Penerimaan/adopsi • 5 kumpulan produk baharubergerak adopter: melalui 5 tahap: – Inovator -2.5% – Kesedaran – Adopter awal – – Minat 13.5%– Penilaian – majoriti awal – – Percubaan 34% – Adopsi – majoriti lewat/akhir – 34% –Laggard/Lambat – 16%15. Kitaran Hayat Produk• Kitaran Hayat Produk (PLC) menerangkan tentang jualan dankeuntungan produk sepanjang hayatnya.• Tahap-tahap Kitaran Hayat Produk: – Pengenalan –Pertumbuhan – Matang – Penurunan16. Kitaran Hayat Produk Pengenalan Pertumbuhan Matang PenurunanJUAL JualanANKeuntungan MASA17. Tahap Pengenalan• Ciri-ciri: • Strategi pemasaran: – Jualan: Rendah – Produk: Menawarkan– Kos: kos tinggi bagi setiap produk asas. pelanggan – Harga: penentuan harga kos –Keuntungan: Negatif atau plus Penggunaan. rendah – Pengagihan: Membina – Pelanggan:Innovator pengedaran terpilih. – Pesaing: Beberapa – Pengiklanan: Membina – ObjektifPemasaran : kesedaran produk di Mewujudkan kesedaran dan kalangan pelanggan percubaankepada produk innovator dan peniaga. – Promosi jualan: Banyakkan promosi untuk menarikpercubaan produk18. Tahap Pertumbuhan• Ciri-ciri: • Strategi: – Jualan: Meningkat – Produk: Tawar produkdengan pantas tambahan, termasuk servis dan jaminan. – Kos: Kos sederhana – Harga: Hargauntuk bagi setiap pelanggan menembusi pasaran. – Keuntungan: – Pengagihan: MembinaPeningkatan penagihan intensif. keuntungan – Pengiklanan: Membina – Pelanggan: Adopter
  3. 3. kesedaran dan minat dalam pasaran massa. Awal – Promosi jualan: – Pesaing: BilanganDikurangkan bagi bertambah mengambil kesempatan daripada permintaan yang – Objektifpemasaran: bertambah Memaksimumkan syer pasaran.19. Tahap Matang• Ciri-ciri • Strategi: – Jualan: jualan sampai ke Produk: Mempelbagaikanpuncak jenama dan model. – Kos: kos rendah bagi Harga: Padanan dengan setiap pelangganpesaing terdekat. – Keuntungan: keuntungan • Pengagihan: Membina lebih tinggi rata intensif. –Pelanggan: Majoriti tengah • Pengiklanan: Tekanan Pesaing: Bilangan yang kepada perbezaanjenama stabil mula menurun. dan faedah. – Objektif Pemasaran: • Promosi jualan: TingkatkanMemaksimumkan untuk menggalakkan keuntungan sementara penukaran jenama.mempertahankan syar pasaran.20. Tahap Matang• Strategi yang digunakan untuk menguruskan PLC semasa matang termasuk:– Mengubah suai pasaran – Mengubah suai produk – Mengubah suai campuran pemasaran21. Strategi Menguruskan Tahap Matang• Strategi Mengubah suai pasaran: Meningkatkanpenggunaan produk semasa.• Bagaimana? – pengguna dan segmen pasaran baru. – Posisijenama supaya menarik kepada segmen yang lebih besar atau lebih cepat berkembang. –Meningkatkan penggunaan di kalangan pelanggan-pelanggan yang sedia ada.22. Strategi Menguruskan Tahap Matang• Strategi mengubah suai produk: Memperbaiki ciri-ciriproduk seperti kualiti, penampilan atau gaya untuk menarik pengguna baru dan memberi inspirasikepada penggunaan yang lebih.• Bagaimana? – Meningkatkan ketahanan, kebolehpercayaan,kelajuan, rasa . – Meningkatkan penggayaan dan daya tarikan. – Menambah ciri-ciri baru.23. Strategi Menguruskan Tahap Matang• Strategi mengubah suai campuran pemasaran:Meningkatkan jualan dengan menukar satu atau lebih unsur-unsur campuran pemasaran.•Bagaimana? – Potong harga. – Melancarkan kempen iklan yang lebih baik. – Pindah ke saluranpasaran baru.24. Tahap Penurunan• Ciri-ciri • Strategi: – Jualan: Penurunan jualan – Produk: Keluarkan produkyang – Kos: kos rendah bagi setiap lemah. pelanggan – Harga: Potong harga. – Keuntungan:Penurunan – Pengedaran: Selektif – keuntungan hentikan saluran yang tidak – Pelanggan:menguntungkan. Laggard/Lambat – Pengiklanan: Kurangkan ke – Pesaing: Penurunan tahapyang diperlukan untuk bilangan mengekalkan pelanggan setia – Objektif Pemasaran: tegar.Kurangkan perbelanjaan – Promosi jualan: Kurangkan ke dan perah jenama. tahap minimum.25. RUMUSAN Bab ini secara umumnya menghuraikan beberapa isu utama mengenaipembangunan produk baharu dan kitaran hayat. Kitaran hayat produk boleh diperbaharuidengan dua cara baik dengan mengubah pasaran dengan mencari dan menambah penggunabaru atau dengan mengubah produk, dengan mengeluarkan produk baru atau modifikasi produkyang akan mengubah reaksi pelanggan dan seterusnya mencipta permintaan dan mengelakkanproduk daripada mengalami kemunduran

×