Phân tích và thẩm định Dự Án www.taichinhketoan.com.vn

21,658 views

Published on

Cty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh.
Địa chỉ: 76 NGUYỄN VĂN THỦ– Phường Đakao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 034 381 – (08) 3911 8551 - 3911 8552 – 2241 1112 – 2241 1116
Fax: 08 3911 8579 2241 1880 – 2241 1886
Website: www.taichinhketoan.com.vn ; www.xaydungduan.com ; www.ketoanclub.com
Email: tuvan@taichinhketoan.com.vn
Y!M: ducmaivn@yahoo.com, thaonguyenxanh_minhkt@yahoo.com, thaonguyenxanh_hanhda@yahoo.com

Published in: Business, Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
21,658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phân tích và thẩm định Dự Án www.taichinhketoan.com.vn

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN tên tiếng Anh: Project Appraisal and Analysis - Mã số: KT322 - Số Tín chỉ: 3 + Giờ lý thuyết: 30 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án/ : 0/15/0 1. Thông tin giảng viên Tên giảng viên: NGUYỄN VĂN DUYỆT. (MSCB: 0550, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Giảng viên) Tên người cùng tham gia giảng dạy: 1. HUỲNH THỊ CẨM LÝ (MSCB: 1542, Cử nhân Quản trị kinh doanh,Giảng viên) 2. LÊ THỊ THU TRANG (MSCB: 1877, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Giảng viên) Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế−Quản trị kinh doanh Điện thoại: 0918 724633 E-mail: nvduyet@ctu.edu.vn 2. Học phần tiên quyết: (không có học phần tiên quyết) 3. Nội dung 1. 3.1. Mục tiêu Môn Phân tích và thẩm định dự án nhằm trang bị cho các sinh viên những kiến thức để : (i) Phương pháp soạn thảo một dự án (ii) Phân tích và đánh giá được tính khả thi của một dự án 3.2. Phương pháp giảng dạy: − Giảng lý thuyết 30 tiết − Bài tập 15 tiết 3.3. Đánh giá môn học: mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần: phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ không dưới 50%. - Thực hành 40 % - Thi kết thúc 60 % 4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi) Nội dung Tiết – buổi Giới thiệu về môn học, phương pháp giảng dạy và học tập, tài liệu sử dụng dạy và 3 tiết học, phương pháp đánh giá kết quả, nội dung công việc sinh viên cần thực hiện đối với môn học, chia nhóm làm việc Trình bày chương 1: Tổ chức soạn thảo dự án đầu tư - Nắm bắt được các khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư. - Ý nghĩa của dựa án đầu tư. 6 tiết - Hiểu được chu kỳ dự án đầu tư. - Các bước soạn thảo dự án đầu tư. - Những nội dung cơ bản của việc soạn thảo dự án đầu tư. Trình bày chương 2: Tổ chức thẩm định dự án đầu tư Sau khi học xong chương này chúng ta đạt được các mục tiêu sau: - Nắm bắt được các khái niệm về thẩm định dự án đầu tư. 3 tiết - Hiểu rõ sự cần thiết phải thẩm định án đầu tư. - Hiểu được các quy trình thẩm định dự án đầu tư. - Những nội dung cơ bản của việc thẩm định dự án đầu tư.
  2. 2. Trình bày chương 3: Phân tích thị trường của dự án - Cách lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của dự án - Biết được các phương pháp dự báo thị trường. - Phân tích môi trường kinh doanh và lập Ma trận SWOT. 4 tiết - Xác định quy mô dự án. - Vận dụng kiến thức thực tế vào phân tích thị trường dự án Trình bày chương 4: Phân tích về phương diện kỹ thuật 4 tiết - Tùy theo từng loại sản phẩm chúng ta có thể tiến hành đấu thầu để lựa chọn phương án tốt nhất - Hiểu được nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư, xây dựng dự án. - Cách tính chi phí nguyên vật liệu của dự án. - Hiểu được ý nghĩa của sơ đồ GANTT và sơ đồ PERT (Sơ đồ mạng) trong việc xây dựng và quản lý tiến độ thi công của dự án đầu tư. Trình bày chương 5: Tổ chức quản trị và nhân sự - Ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức quản trị dự án. 3 tiết - Các loại hình tổ chức cơ bản và ưu, nhược điểm của nó. - Trên cơ sở những nguyên tắc trên, tùy theo dự án mà chúng ta sẽ dự kiến áp dụng cơ cấu tổ chức nào cho dự án là phù hợp nhất. - Chương này cũng giúp cho chúng ta tính tóan nhu cầu lượng lao động, dự kiến thù lao lao động khi xây dựng dự án. Trình bày chương 6: Phân tích tài chính dự án 9 tiết - Giúp cho người học biết các phương pháp tính lãi suất. - Tính điểm hòa vốn và ý nghĩa của các điểm hòa vốn. - Tính hiện giá dòng tiền, cách tính các chỉ tiêu: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu, thời gian hoàn vốn có chiết khấu, - Tính được các chỉ tiêu quan trọng của dự án, như: Hiện giá thuần (NPV), tỷ suất lợi phí (BCR) và tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR). - Chúng ta biết được điều kiện khả thi về tài chính của dự án. Trình bày chương 7: Phân tích hiệu quả kinh tế−xã hội 3 tiết Nghiên cứu chương này chúng ta đạt được các mục tiêu sau: - Ý nghĩa và mục tiêu của phân tích kinh tế - xã hội của dự án. - Phân biệt được sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội của dự án. - Hiểu được các chỉ tiêu cơ bản trong phân tích kinh tế - xã hội của dự án. Giáo viên hướng dẫn sinh viên lập dự án và sinh viên tiến hành lựa chọn dự án, thu 4 tiết thập tài liệu, hoàn chỉnh dự án Sinh viên tiến hành báo cáo dự án của nhóm trước giáo viên và các nhóm khác, sau 6 tiết đó trao đổi để hoàn thiện nội dung dự án của mình 5. Tài liệu của học phần: (liệt kê hiện có giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo? 1. Xây dựng và thẩm định dự án đầu tư – Tiến sĩ: Phước Minh Hiệp 2. Thẩm định dự án đầu tư Tiến sĩ: Vũ Công Tuấn 3. Quản trị dự án đầu tư - Tiến sĩ: Nguyễn Xuân Thuỷ 4. Quản trị dự án – Tiến sĩ: Nguyễn Văn Đáng 5. Tính toán dự án đầu tư – Tg; Đặng Minh Trang 6. Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế – Ts:Võ Thanh Thu 7 .Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư-Ng Quốc Ấn, Phạm Thị Hà, Pham Thị Thu Hương, Ng Quang Thu Ngày 29 tháng 09 năm 2007 Duyệt của đơn vị Bộ môn Người biên soạn TRƯƠNG CHÍ TIẾN NGUYỄN VĂN DUYỆT

×