Ekonomia e sektorit publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ekonomia e sektorit publik

on

 • 8,951 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,951
Views on SlideShare
8,951
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
147
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ekonomia e sektorit publik Ekonomia e sektorit publik Document Transcript

  • 1.Roli I qeverise( shtetit ne ekonomi ) ? Percaktimi i bazes ligjore(infrankstruktures juridike per ekonomi te tregut) Ndikimi ne alokimin e resurseve per te siguruar nje structure optimale ekonomike. Rishperndarja e te ardhurave. Stabilizimi makroekonomik. Finansimi i nevojave te prgjitheshme te shtetit. 2. Numero objektivat e politikes fiskale? Sigurimi i te mirave publike,materiale, sherbyese. Rishperndarja e te mirave shoqerore dhe zvoglimi pabarazise. Shfrtezimi i buxhetit per neutralizimin e fluktacioneve te perkoshme te cikleve te biznesit. 3.Principet e te dalurave publike? Kuptimi i principit te matshmerise (mencurise, ku te dalat publike te mbulohen me te hyrat publike. Principi i plotesimit te nevojave ne menyre proporcionale qe grumbullohen mjetet ne nivel qe plotesohen nevojat funksionale. Principi i kursimit. 4.Klasifikimi i te dalurave publike? Te dalurat e regullta. Te dalurat e jashtezakonshme. 5.Karakteristikat ete dalurave publike? Mund te parashikohen ne para. Paraqiten ne shume relative-stabile. Paraqiten ne buxhetin e shtetit cdo vite. 6.Shkaqet e te dalurave publike ? Ekonomike,Finansiare,Politike. Ekonomike(per finasimin e kultures,shkeneces,infrastructures). Finansiare(larja apo pagesat e borxhit public) Politik(te karakterit te brendshem te jashtem). 7.Forma e paraqitjes te hyrave publike? Te hyrat fiskale(tatimet,taksa,contribute) Te hyrat shtetrore dhe enteve nga dhenia e pasurise publike (huate publike,mjete nga funkksioni primare. 8. Klasifikimi i te hyrave publike? Te hyrat e rregullta dhe te jashtzakonshme,te hyra origjinale dhe derivate, te hyra nga pushteti,qendror dhe local me qellime te caktuara dhe te pergjithshme te hyra fiskale,jo fiskale. 9.Karateristikat e te hyrave publike?
  • Ato jane mjete financiare-realizon shteti dhe organet tjera shteterore,destinohen per finsncimin e shpenzimeve publike. 10.C’eshte sovraniteti finaciar i shtetit? Pavarsia e pushtetit shtetror-sjellja e lirshme e vendimeve,imponimi i vullnetit supeanacioni i shtetit,pakufizimi juridik i shtetit qe d.m.th-askush dhe asgje nuk e kufizon shtetin. 11.Kuptimi dhe karkteristikat e tatimeve . Iponimi i tatimeve ,derivimi i tatimeve,pakethyeshmeria e tatimeve,mungesa e kompenzimeve derjteperdrejte,padestishmeria e tatimeve. 12.Klasifikimi – llojet e tatimeve ? Te drejtperdrejta Te pergjitheshme-speciale Reale Personale. 13.Roli I politikes buxhetore ne ecuriti ekonomike ? Punsimi,stabilizimi,cmimeve saldo e knaqeshme e bilancit te pages,shkalla e peranushme zhvillimi ekonomik. 14.Numro instrumetet e politikes fiskale ? Format e ndryshme te hyrave publike. Format e ndryshme te dalurave publike, Garacionet shteterore. Te hyrat e mbeturave per shkak te letesimeve tatimore. 15.Nacioni I te hyrave publike-karakteristikat ? Jane dy karakteristika : jo rivaliteti ,paperjashtushmeria. 16.Cka jane te mirat jot e pastra ? Jane mungesa e njeres nga dy karekteristikat rivaliteti dhe paperjashtueshmeria. 17. C’kuptojme me eksternalitete ? Eksternalitet jane ne mireqenien e nje personit tjeter jasht mekanizmit te tregut. 18.Problemet e eksternalitetve ? Mund te jene positive dhe negative . 19.Karakteristikat e eksternaiteteve ? Ata mund te shkaktohen nga konsumatoret dhe firmat,jane reciproke ne natyre , mund te jane positive dhe temirat publike mund te shihen si lloj i vacant i eksternaliteteve . 20.Numero tri kompetencat qe i kryen qeverisja lokale ? Punet e caktuara ku qeverisja I kryen vete. Punet qe I kryen njesite qeverisese ne harmoni te pushtetit lokal
  • Kryerja e puneve ne competence te pushtetit qendror por u besohet pushtetit local. Jane (plani urbanistik ,mirmbajtja rrugeve hekurudhave. 21.Burimet e te ardhurave – komunave ? Tatimet locale-jane tatimi ne prone ,tatimi ne trashegimi. Taksat locale. Tatimi personal dhe donacionet e buxhetit qendrore. Mangesite per grumbullimin e burimeve finansiare. Normat te ulta te tatimeve. Perfshirja jo e plote e obligimeve tatimore,argetimi jo efikas I tatimeve locale 22. Faktoret ekonomik qe ndikojne ne decentralizimn fiskale? Jane ; shtirja e kufizuar gjografike, kosta e larte per vendimmarje,ndarja e funksioneve midis niveleve te ndryshme te qeverisjes,sigurimi I ekonomive te shkalles ne prodhim dhe administriv te te mirave publike. 23. Numero masat shoqerore (transferet) ? Jane;mbrojtja shoqerore ,sigurimi shoqerore,drejtesia shoqerore,barazia shoqerore. 24.Llojet e sunvecioneve ? Jane:Direkte ,Indirekte,Shoqerore. 25.Ku eshte dallimi ne mes sektorit public dhe ate privat? Dallimi eshte sepse sektori privat shiqon maksimalizimin e fitimeve,ndersa sektori public ofrimin maksimal te sherbimeve. Sektori public ne ekonomik jane (areportei,autostradet etj) 26.Cka paraqet ekonomia e sektorit public ne raport me ekonomine private?