เทคโนโลยีสารสนเทศ

2,774 views
2,693 views

Published on

เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
263
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ นางฐิติพร ไหวดี
 2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ความหมาย เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ . ศ .2525 เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม </li></ul>
 3. 3. กัลเบรท ( Galbraith 1967 : 12) <ul><li>เทคโนโลยีเป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ </li></ul>
 4. 4. เดล ( Dale 1969 : 610) <ul><li>ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีประกอบด้วยผลรวมของการทดลอง เครื่องมือ และกระบวนการ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ ทดลองและได้ปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว </li></ul>
 5. 5. สรุปความหมาย <ul><li>เทคโนโลยี คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ เรานำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเรา </li></ul><ul><li>เช่น วงการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและการถนอมพืชผล </li></ul><ul><li>วงการแพทย์มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วิธีการรักษาโรคแบบใหม่ ๆ </li></ul><ul><li>วงการธุรกิจ เช่นสำนักงานอัตโนมัติ ฯลฯ </li></ul>
 6. 6. สารสนเทศ <ul><li>สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีการจัดเก็บรวบรวมและสื่อสารระหว่างกัน หรือข้อมูลได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมาย ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ </li></ul>
 7. 7. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>แบ่งได้ 6 ประเภทดังนี้ ( ครรชิต มาลัยวงศ์ 2533 : 23) 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศและพื้นผิวของโลก ( Remote Sensing) กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวิดิทัศน์ เครื่องเอกซ์เรย์ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2. เทคโนโลยีที่ใช้บันทึกข้อมูล จะเน้นสื่อที่ใช้บันทึก เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก จานเสียง หรือจานเลเซอร์ บัตรเอทีเอ็ม </li></ul>
 9. 9. <ul><li>3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ได้แก่หน่วยประมวลผลกลาง และชุดคำสั่งต่าง ๆ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผล </li></ul><ul><li>เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ พล็อตเตอร์ ( Plotter) และอื่น ๆ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาสารสนเทศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ เช่น ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆเช่นวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 13. 13. เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น และรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด </li></ul>

×