Asas grafik

577 views
426 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asas grafik

 1. 1. ASAS GRAFIKKOK BOON SHIONGJABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN02 JULAI 2008
 2. 2. Multimedia• Multimedia terdiri daripada gabunganelemen-elemen teks, grafik, animasi,bunyi dan video untukmempersembahkan maklumat kepadapengguna melalui komputer.
 3. 3. Asas Grafik• Grafik merupakan antara media yang palingutama dan popular digunakan bagimembangunkan sesebuah aplikasimultimedia.• Grafik membawa maksud maklumat atauinformasi yang disampaikan kepadaseseorang pengguna sama ada dalambentuk tulisan, lukisan, lakaran atau gambardalam bentuk 2D atau 3D.
 4. 4. Asas Grafik• Grafik juga memberikan maksudpenggunaan visual untuk menerangkankonsep yang tidak dapat atau sukarditerangkan oleh teks.• Grafik dapat mempercepatkan penyampaiansesuatu maklumat dan dapat memberikantangkapan yang jelas, tepat, dan konsistenantara individu yang berbeza.
 5. 5. Asas Grafik• Grafik dikatakan sebagai sumberpenyampaian maklumat yang amatberkesan kerana segala bentuk mesejyang diterima oleh manusia melaluipenglihatan mereka dapat diterimasecara terperinci dan ianyamempunyai daya ketahanan sertadaya ingatan yang lebih tinggi.
 6. 6. Asas Grafik• Grafik boleh diintegrasikan ke dalam sesebuahaplikasi multimedia melalui pelbagai cara,antaranya ialah:– Latar belakang skrin.– Antaramuka pengguna.– Fotografi atau gambar foto.– Gambar 2D atau 3D.– Carta.– Kartun.– Lukisan.– Butang atau ikon.
 7. 7. Asas GrafikPenggunaan grafik sebagai antaramuka penggunadan juga butang serta ikon bagi tujuan penerokaan.
 8. 8. Asas GrafikPenggunaangambar foto jugamembolehkansesuatu mesejdisampaikandalampersekitaranyang lebih hidup.
 9. 9. Asas GrafikPenggunaan grafik sebagai carta ataudiagram.
 10. 10. Asas GrafikPenggunaan grafik sebagai latarbelakangskrin.
 11. 11. Kualiti Grafik• Membina satu lengkungan denganmenggunakan perisian grafik jenis vektormembenarkan anda menentukan hanya satuwarna bagi keseluruhan lengkungan.• Pembinaan imej jenis bitmap pula sebaliknyamembolehkan anda meminda warna bagisetiap piksel yang ada di dalam lengkungantersebut.
 12. 12. Kualiti Grafik• Saiz imej, kedalaman warna (colordepth) dan resolusi merupakan antarafaktor yang akan menentukan kualitidan juga saiz fail sesebuah imej ataugrafik.
 13. 13. Saiz Imej• Saiz imej merujuk kepada tinggi danlebar sesebuah imej dan diukur dalamunit inci, sentimeter, dot atau unitpengukuran lain.
 14. 14. Kedalaman Warna• Kedalaman warna merujuk kepadajulat warna yang wujud di dalamsesebuah piksel ataupunn berapabanyak warna yang berbeza wujuddalam sesebuah imej.
 15. 15. Kedalaman Warna• Kedalaman warna juga sering dikenalisebagai “Bit Depth”. Semakin tinggikedalaman, semakin banyak warnayang terlibat. Contohnya, imej dengankedalaman 1 bit hanya mampumemaparkan hanya 2 warna sahaja. Iniadalah kerana hanya terdapat 2kombinasi nombor sahaja iaitu 0 dan 1.
 16. 16. Kedalaman Warna• 4 bit = 16 kombinasi warna.• 8 bit = 256 warna.• 16 bit = 65536 warna.• 24 bit = 16777216 (16 juta warna).
 17. 17. Resolusi• Resolusi sesebuah imej merujukkepada jumlah titik (dot) bagi setiapinci (dot per inch – dpi) yang terdapatpada imej tersebut.– Contohnya:Sesebuah imej boleh mempunyai resolusi100 dpi atau 1000 dpi.
 18. 18. Resolusi• Resolusi Cuma boleh dipertingkatkandalam keadaan sebenar dengan cara“redigitizing” (digitalkan semula)sesuatu imej dengan resolusi yanglebih tinggi.– Contohnya:imbas atau scan semula menggunakanscanner yang mempunyai resolusi yanglebih tinggi.
 19. 19. Resolusi Tinggi
 20. 20. Resolusi Rendah
 21. 21. Piawaian Grafik Komputer• Piawaian ataupun format fail bagisesebuah imej atau grafik menentukankualiti imej, saiz fail serta tujuanpenggunaan sesebuah imej.• Setiap piawaian mempunyai ciri-ciri,kelebihan serta kelemahannya yangtersendiri.
 22. 22. Piawaian Grafik Komputer• BMP (Bitmap)• TIFF (Tagged Image File Format)• PICT• TGA (Targa)• EPS (Encapsulated PostScript)• GIF (Graphics Interchange Format)• WMF (Windows Metafile Format)• JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 23. 23. Asas Grafik• Perkakasan:– Pengimbas (Scanner)– Kamera Digital– …• Perisian:– Adobe Photoshop– Microsoft Paint– Microsoft Publisher– …

×