Bab 1 konsep & takrif tamadun

38,637 views
38,022 views

Published on

Published in: Education, Technology, Spiritual
1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
38,637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
338
Actions
Shares
0
Downloads
949
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 1 konsep & takrif tamadun

 1. 1. <ul><ul><ul><li>BAB 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONSEP DAN TAKRIF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TAMADUN </li></ul></ul></ul>
 2. 2. <ul><li>Konsep Asas Tamadun </li></ul><ul><li>Pengertian umum masyarakat : </li></ul><ul><li>Masyarakat manusia yang telah keluar daripada kehidupan yang mundur (nomad) dan telah mencapai kemajuan dalam pelbagai aspek kehidupan </li></ul><ul><li>Peringkat atau tahap-tahap kemajuan yang dicapai oleh manusia pada sesuatu zaman </li></ul><ul><li>c. Kehidupan masyarakat moden yang dipenuhi dengan segala kemudahan hasil penggunaan pelbagai alat teknologi </li></ul>
 3. 3. Kesimpulan pengertian tersebut – bersifat umum –hanya dikatakan Masyarakat manusia mengalami perubahan dalam kehidupan Tahap kemajuan sesebuah masyarakat cermin tingkat ketinggian tamadun Tamadun amat berkait rapat dengan proses dan hasil daripada kemajuan sesuatu masyarakat
 4. 4. Definisi tamadun dari sudut bahasa <ul><li>Bahasa Arab </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>Bahasa Melayu </li></ul>
 5. 5. BAHASA ARAB
 6. 6. <ul><li>Ada 4 istilah yang digunakan </li></ul><ul><li> Tamadun Hadarah </li></ul><ul><li>Umran Madaniyyah </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Tamadun yang ditulis dalam b.Melayu– diambil daripada perkataan b.Arab “tamaddun” </li></ul><ul><li>Kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku </li></ul><ul><li>Istilah tamadun mula diperkenalkan oleh JURJI ZAYDAN ( tarikh al-tamadun al-Islami) pada tahun 1902-1906 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Dari sudut semantik – tamadun – kata terbitan daripada kata kerja maddana:- </li></ul><ul><li>pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal </li></ul><ul><li>membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Lahir daripada maddana :- </li></ul><ul><li>Madinah – bandar </li></ul><ul><li>Madani / al-madaniyah – peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat – diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11) </li></ul><ul><li>Mudun – kota-kota yang memiliki ciri-ciri tamadun </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Oleh itu </li></ul><ul><li>- madana – mudun – madinah – madani - </li></ul>membawa maksud kehidupan di bandar yang mesti dikaitkan dengan satu corak hidup yang maju & dilengkapi dengan pelbagai kemudahan
 11. 11. <ul><li>Umran & hadarah – Ibn Khaldun (al-Muqadimah) </li></ul>Umran kawasan tanah tempat tinggal yang tetap, berkembang subur dan maju dan menjadi bandar Hadarah satu daerah, kota, bandar, kampung @ tanah yang diusahakan lawan - badawiah
 12. 12. Hadarah – Said Hawwa Kata dasar – al-hadr – menetap di kawasan bandar membawa maksud Kehidupan bertamadun dari sudut material & sosio budaya Thaqafah sama maksud dengan culture – yang mana merupakan satu ramuan untuk melahirkan tamadun secara ringkas – kebudayaan bermaksud cara hidup, cara berfikir dan cara bertindak sesuatu kelompok manusia
 13. 13. <ul><li>Tamadun boleh ditakrifkan </li></ul><ul><li>- Sejumlah pencapaian dan pemerolehan </li></ul><ul><li>dalam segala perlakuan, pemikiran, </li></ul><ul><li>penciptaan yang baik, akhlak baik bagi </li></ul><ul><li>sesuatu kelompok manusia yang </li></ul><ul><li>membentuk sebuah bangsa atau negara </li></ul><ul><li>bangsa - </li></ul>
 14. 14. <ul><li>BAHASA INGGERIS </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Sudut epistemologi – perkataan civilization berkait rapat dengan urbanization </li></ul><ul><li>Civilization – asal perkataan Latin – civitas, civiltas = city --- bermaksud tiap-tiap perubahan adalah jelas pertumbuhannya di bandar-bandar besar dan ciri-ciri asas peradaban manusia lebih mudah ditemui di bandar-bandar </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Istilah latin iaitu civita s lahir bersama kelahiran tamadun Rom – membawa maksud sistem pemerintahan dan undang-undang di Rom – gambaran wujudnya sistem undang-undang seperti undang-undang awam, warganegara dll – tanda wujudnya sebuah masyarakat yang memiliki organisasi yang tersusun </li></ul><ul><li>Civitas dalam bahasa Greek – bandar / kota / metropolis – diperluaskan kepada makna negara kota (city state) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Definisi Tokoh Barat :- </li></ul><ul><li>Collingwood – suatu proses bagi mencapai suatu tahap kehidupan civil (sopan) atau proses untuk menjadi sivil (sopan)- hasilnya – lahirkan masyarakat bandar iaitu masyarakat yang mempunyai kehalusan budi </li></ul><ul><li>Samuel Johnson – suautu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan biadap (barbaric) iaitu mencapai satu tahap kesopanan yang tinggi </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Perkataan b.Inggeris lain untuk tamadun </li></ul><ul><li>culture urbanization renainssance </li></ul><ul><li>Tidak begitu luas penggunaannya kerana </li></ul><ul><li>Ruang lingkup unsur2 yang diungkapkan oleh </li></ul><ul><li>perkataan ini dalam hubungannya dengan </li></ul><ul><li>tamadun terbatas berbanding civilization </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Pengertian civilization lebih mudah difahami kerana umumnya merujuk kepada perubahan daripada kehidupan barbaric (nomad) kepada hidup menetap yang mempunyai sistem politik, ekonomi dan sosial yang teratur dan maju </li></ul><ul><li>Istilah ini hanya mula digunakan di Eropah pada pertengahan kurun ke-18 apabila ahli-ahli ekonomi Peranchis menggunakannya untuk memberi tafsiran kepada proses menuju kemajuan ekonomi </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Perkataan civilization sama makna dengan tamadun dalam b.Arab – hanya… </li></ul><ul><li>Civilization – menekankan kepada pencapaian material </li></ul><ul><li>Tamadun (b.Arab) – menekankan kepada pencapaian material & spritual dalam sesebuah masyarakat yang membolehkan sesebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah masyarakat yang bertamadun </li></ul>
 21. 21. <ul><li>BAHASA MELAYU </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Selain tamadun – dua perkataan yang dimaksudkan dengan tamadun ialah </li></ul><ul><li>- peradaban </li></ul><ul><li>- kebudayaan </li></ul><ul><li>Agak berbeza sedikit pengertian dengan tamadun oleh Kamus Dewan walaupun maksudnya serupa </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Kamus Dewan </li></ul><ul><li>“ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan </li></ul><ul><li>oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan </li></ul><ul><li>kebendaan serta perkembangan pemikiran </li></ul><ul><li>(sosial, budaya, politik), negara dan penduduknya </li></ul><ul><li>yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan </li></ul><ul><li>serta perkembangan pemikiran, budaya atau cara </li></ul><ul><li>hidup” </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Pada penghujung abad 20 – perkataan tamadun menjadi popular dengan kemuculan perkataan madani iaitu kata sifat bagi tamadun dalam wacana tamadun peringkat Alam Melayu </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Nakarikam (Tamil) </li></ul><ul><li>Akar kata – nakar </li></ul><ul><li>maksud - kota atau bandar, </li></ul><ul><li>simbolik tentang penjelmaan Tuhan Siva iaitu Tuhan yang menciptakan bandar. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Nakarikam bermaksud sebagai tingkah </li></ul><ul><li>laku, tutur kata dan pakaian yang </li></ul><ul><li>berkaitan dengan sesebuah bandar; </li></ul><ul><li>peradaban, kesopanan, kehalusan </li></ul><ul><li>budi;perbandaran, penjalinan </li></ul><ul><li>persahabatan dan prihatin atau kasih </li></ul><ul><li>sayang. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Wen ming (Cina) </li></ul><ul><li>Akar kata - ming </li></ul><ul><li>Maksud - </li></ul><ul><li>cerah, terang atau bercahaya. Ia dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu dipraktikkan, pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan bertutur secara terbuka. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Wen ming </li></ul><ul><li>merujuk kepada unsur-unsur material dan spiritual yang muncul daripada pencapaian sejarah perkembangan manusia. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Tamadun Daripada </li></ul><ul><li>Perspektif Pelbagai </li></ul><ul><li>Bangsa dan Agama </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Umumnya setiap bangsa dan agama setuju tamadun merupakan pencapaian kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat </li></ul><ul><li>Sukar tentukan takrif mutlak bagi tamadun - </li></ul><ul><li>- kenapa sukar tentukan takrif mutlak ????? </li></ul><ul><li>- kenapa berbeza istilah ????? </li></ul><ul><li>* </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Islam </li></ul><ul><li>Istilah madaniyah, umran, </li></ul><ul><li>hadarah, tamadun berbeza </li></ul><ul><li>tetapi sebenarnya menemui </li></ul><ul><li>titik persamaan dari segi </li></ul><ul><li>konsep tamadun iaitu </li></ul><ul><li>meletakkan unsur agama </li></ul><ul><li>yang berpaksikan akidah, </li></ul><ul><li>syariah dan akhlak sebagai </li></ul><ul><li>dasar dalam pembinaan & </li></ul><ul><li>perkembangan tamadun </li></ul><ul><li>Barat </li></ul><ul><li>Lebih menonjolkan aspek </li></ul><ul><li>pencapaian kebendaan atau </li></ul><ul><li>material sebagai ukuran bagi </li></ul><ul><li>menentukan sesebuah </li></ul><ul><li>masyarakat itu bertamadun </li></ul><ul><li>atau sebaliknya </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Melayu </li></ul><ul><li>Menerima pengaruh besar daripada tamadun Islam – memperlihatkan perbezaan dengan tamadun Barat </li></ul>
 33. 33. <ul><li>terdapat kecenderungan sesuatu bangsa tentang tamadun bangsa mereka lebih tinggi berbanding tamadun lain </li></ul><ul><li>Cth – China dan Barat - Islam </li></ul>
 34. 34. <ul><li>RUMUSAN </li></ul><ul><li>definisi tamadun banyak dipengaruhi pandangan semesta sesebuah masyarakat </li></ul><ul><li>Pandangan semesta lahir daripada latar belakang dan pengalaman agama, politik dan kemasyarakatan antara satu dengan lain </li></ul><ul><li>Penekanan yang diberikan terhadap tamadun berbeza – lihat Islam dan Barat </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Syed Qutb </li></ul><ul><li>“ Tamadun Islam ialah segala </li></ul><ul><li>bentuk kemajuan yang </li></ul><ul><li>dihasilkan oleh masyarakat </li></ul><ul><li>dalam aspek sosial, </li></ul><ul><li>pemerintahan, politik, </li></ul><ul><li>ekonomi, kebudayaan yang </li></ul><ul><li>berteraskan kepada syariat </li></ul><ul><li>Allah serta bercirikan nilai- </li></ul><ul><li>nilai moral Islam” </li></ul><ul><li>Arnold Toynbee </li></ul><ul><li>“ Tamadun ialah suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah pengeluaran dan ia mempunyai empat elemen penting iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni </li></ul>
 36. 36. PERBEZAAN ANTARA TAMADUN, BUDAYA, AGAMA DAN BANGSA
 37. 37. <ul><li>Tamadun – luas & melangkaui dan melepasi budaya, bangsa dan juga berbeza daripada agama </li></ul><ul><li>a) Budaya dan bangsa </li></ul><ul><li>Budaya – faham makna budaya ??? </li></ul><ul><li>Semua masyarakat berbudaya tetapi tidak semua budaya boleh mencapai tamadun yang tinggi </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Masyarakat berbudaya tinggi akan mencapai tamadun yang tinggi dan sempurna berbanding tamadun lain – jika tidak mencapai tahap masyarakat berbudaya tinggi – masyarakat itu berbudaya rendah seperti masyarakat nomad </li></ul><ul><li>Tamadun Barat & Tamadun Islam sendiri mengandungi pelbagai budaya daripada pelbagai kaum </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Cth : Cina Muslim di China – amalkan budaya China tetapi beragama Islam – bawah Tamadun Islam </li></ul><ul><li>Cth : masyarakat Barat di Eropah dan Amerika – budaya berbeza-beza – bawah Tamadun Barat </li></ul>
 40. 40. <ul><li>b ) Agama </li></ul><ul><li>* Tamadun juga berbeza daripada agama </li></ul><ul><li>Faham makna agama ????? </li></ul><ul><li>Tamadun juga melangkaui agama – masyarakat yang menganut agama yang berbeza tetapi bernaung di bawah tamadun yang sama </li></ul><ul><li>Cth : Orang Jepun ( Shinto, Budhha ) – bawah Tamadun Jepun </li></ul><ul><li>Cth : Orang Cina ( Konfucius, Buddha, Taios ) – bawah Tamadun Cina </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Tamadun Islam – agama unsur terpenting dalam binaan tamadun </li></ul><ul><li>Menerima apa-apa budaya asalkan tidak bercanggah </li></ul>
 42. 42. RUMUSAN <ul><li>Tidak dinafikan budaya, agama, bangsa mempunyai kaitan rapat dengan kewujudan tamadun </li></ul><ul><li>Hanya tidak boleh disamakan dari segi makna kerana cakupan tamadun lebih luas melepasi budaya, bangsa dan agama </li></ul>

×