Internetowy Barometr Ing Finanse

1,039 views

Published on

Ponad połowa internautów nie boi się płacić w internecie - wynika z badania „Internetowy Barometr ING" sporządzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Także połowa użytkowników internetu korzysta z bankowości internetowej, a 41% jest zainteresowanych korzystaniem z bankowości mobilnej, za pomocą telefonu komórkowego.

http://media.ingbank.pl/PressOffice/PressRelease.115431.po?changeLocale=PL

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,039
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internetowy Barometr Ing Finanse

 1. 1. Internetowy Barometr ING Badanie opinii oraz preferencji internautów i nie internautów Finanse Marzec 2009
 2. 2. METODOLOGIA • Badanie zostało przeprowadzone: • przez Millward Brown SMG/KRC • na próbie N=1000 respondentów, z czego N = 500 deklarujących się jako uŜytkujący Internet oraz N = 500 jako tych, którzy nie korzystają z Internetu. • Metodą CATI (computer assisted telephone interview). • Czas realizacji badania: styczeń 2009. ING 2
 3. 3. NajwaŜniejsze wyniki KLUCZOWE WYNIKI • Prawie połowa internautów (48%), uwaŜa Ŝe płaci za internet za duŜo • Większość osób niekorzystających z internetu tłumaczy to brakiem dostępu do sieci (26%) lub komputera (21%) • Dwie trzecie obecnych nie internautów (66%) korzystałoby z internetu, gdyby był on powszechnie dostępny i za darmo. • 59% nie korzystających z Internetu deklaruje chęć skorzystania z darmowej nauki obsługi komputera i Internetu. ING 3
 4. 4. NajwaŜniejsze wyniki FINANSE • Prawie co drugi internauta uwaŜa, Ŝe ceny internetu w Polsce są za wysokie • Połowowa uŜytkowników internetu korzysta z bankowości elektronicznej (posiada konto internetowe). Trzech na czterech posiadaczy kont bankowości elektronicznej korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu (74%) • 46% internautów korzysta z internetu jako platformy umoŜliwiającej dokonywanie róŜnego rodzaju płatności • 56% internautów twierdzi, Ŝe nie ma obaw przed płaceniem przez internet • 41% internautów jest zainteresowanych moŜliwością robienia przelewów za pomocą mobilnej bankowości elektronicznej TECHNOLOGIE • 60% internautów nie wyobraŜa juŜ sobie Ŝycia bez internetu • Co piąty internauta wolałby zrezygnować z seksu niźli z internetu • Internauci nie akceptują reklam w internecie. Czterech na pięciu polskich internautów byłoby skłonnych płacić 10 zł miesięcznie za moŜliwość korzystania z internetu bez reklam. Ponad połowa badanych zapłaciłaby za moŜliwość surfowania po internecie wolnym od reklam nawet 30 zł • Tylko co ósmy polski internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik muzyczny. Prawie co drugi polski internauta ściąga muzykę z internetu, a co szósty robi to regularnie • Co trzeci polski internauta woli oglądać teledyski w internecie niŜ w telewizji • Tylko co 7 polski internauta korzysta z internetu w telefonie komórkowym ING 4
 5. 5. NajwaŜniejsze wyniki MEDIA • Internet dla internautów jest głównym źródłem informacji, waŜniejszym od telewizji, prasy i radia. • Fakty TVN, to najbardziej wiarygodny program informacyjny (przy czym wskazuje go aŜ 47% internautów oraz „tylko” 29% nie internautów). • Dwóch na pięciu internautów uznało portal Onet.pl za najlepsze zastępstwo prasy drukowanej (43%) • Co drugi polski internauta chciałby mieć moŜliwość oglądania przez internet stacji TVN • Ponad jedna trzecia internautów słucha radia przez internet śYCIE I SPOŁECZEŃSTWO • NiezaleŜnie od faktu korzystania z Internetu, Kraków, to zdaniem badanych najpiękniejsze polskie miasto (jako takie wskazuje je 44% internautów oraz 38% nie internautów). • Internauci są bardziej ukulturalnieni. Czytają więcej ksiąŜek, częściej chodzą do teatru i kina. • Co piąty polski internauta posiada płytę Feel (21%) lub Piotra Rubika (20%) • Prawie dwie trzecie polskich internautów chciałoby móć głosować przez internet • AŜ trzy czwarte internautów wzięłoby udział we wszystkich wyborach i referendach, gdyby mogli głosować przez internet • 84% polskich internautów chciałoby załatwiać sprawy w urzędzie za pomocą internetu • Najpopularniejszym polskim blogerem politykiem byłby Władysław Bartoszewski. Prawie co piąty Polak chciałby czytac blog Donalda Tuska • Najpopularniejszymi gwiazdami polskiego internetu są Czesio oraz Jožin z Bažin ING 5
 6. 6. Finanse: Dlaczego nie wszyscy korzystają z internetu? ING 6
 7. 7. Proszę powiedzieć, dlaczego nie korzysta Pan/Pani z Internetu? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% • Osoby niekorzystające z internetu tłumaczą nie m am dostępu 26% to brakiem dostępu do sieci (26%) lub nie potrzebuje (nie jest komputera (21%) i 23% m i do niczego brakiem odpowiedniej potrzebny) wiedzy (10%) nie m am kom putera 21% • Internauci, czyli osoby które muszą regularnie dokonywać oplat za nie um iem obsługiw ać 10% internet, w większym kom putera stopniu zwracają uwagę na jego wysokie ceny. 48% jest za drogi 9% internautów, uwaŜa Ŝe płaci za internet za duŜo inne 22% nie w iem 1% N = 500 nie uŜytkownicy internetu ING 7
 8. 8. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe za Internet płaci Pan/Pani? nie w iem / trudno pow iedzieć; 5% nieduŜo; 4% za duŜo; 48% w sam raz; 43% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 8
 9. 9. Gdyby internet był powszechnie dostępny i za darmo, to czy korzystałby z niego ? • 66% obecnych nie internautów Nie wiem; 10% korzystałoby z internetu, gdyby był on powszechnie dostępny i za darmo. • Oznacza to, Ŝe zadeklarowanych Nie; 24% wrogów internetu nie jest aŜ tak duŜo. Tak; 66% N = 500 nie uŜytkownicy internetu ING 9
 10. 10. A gdyby była taka moŜliwość, to czy skorzystałby/aby Pan/Pani z darmowej/bezpłatnej nauki obsługi komputera i Internetu? • 59% nie korzystających z Internetu deklaruje Nie wiem; 6% chęć skorzystania z darmowej nauki obsługi komputera i Internetu. Nie; 35% Tak; 59% N = 500 nie uŜytkownicy internetu ING 10
 11. 11. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe za Internet płaci Pan/Pani? • Prawie co drugi internauta uwaŜa, Ŝe ceny internetu w Polsce są za wysokie nie w iem / trudno pow iedzieć; 5% • Najwięcej, bo ponad nieduŜo; 4% połowa (57%) internautów twierdzi, Ŝe miesięcznie wydaje na Internet od 51 do 100 zł., a 30% deklaruje wydatki do za duŜo; 48% 50 zł. w sam raz; 43% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 11
 12. 12. Finanse: Badanie opinii internautów ING 12
 13. 13. Proszę powiedzieć ile zł wydaje Pan/Pani na Internet miesięcznie? Mam Internet Nie wiem/ trudno Do 50 zł 151 – 200 zł 51 – 100 zł 201 zł i więcej 101 – 150 zł powiedzieć za darmo 100% 90% 80% 70% 59% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 5% 2% 2% 1% 1% 0% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 13
 14. 14. Gdyby miesięczna opłata za korzystanie z Internetu, w którym nie byłoby reklam wynosiła 5 zł, 10zł lub 30 zł, to czy korzystałby/aby Pan/Pani z takiej moŜliwości? • Internauci nie Miesięczna opłata za Miesięczna opłata za Miesięczna opłata za korzystanie z korzystanie z korzystanie z akceptują reklam w Internetu Internetu Internetu 30 zł internecie. Czterech 5 zł 10 zł na pięciu polskich internautów byłoby skłonnych płacić 10 100% zł miesięcznie za 88% 90% moŜliwość korzystania z 78% 80% internetu bez reklam 70% • Ponad połowa badanych 60% 52% zapłaciłaby za 50% moŜliwość 45% surfowania po 40% internecie wolnym 30% od reklam nawet 30 zł 19% 20% 11% 10% 4% 2% 1% 0% tak tak tak nie nie nie nie wiem, trudno nie wiem, trudno nie wiem, trudno powiedzieć powiedzieć powiedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 14
 15. 15. Czy posiada Pan/Pani, konto bankowości internetowej? • Połowowa uŜytkowników internetu korzysta z bankowości elektronicznej (posiada konto internetowe) • Trzech na czterech posiadaczy kont bankowości elektronicznej korzysta z nich przynajmniej Tak; 50% Nie; 50% raz w tygodniu (74%) N = 500 uŜytkownicy internetu ING 15
 16. 16. A jak często korzysta Pan/Pani z tego konta? (bankowość elektroniczna) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 13% Codziennie Kilka razy w 35% tygodniu Raz - dw a razy w 26% tygodniu 19% 2-3 razy w m iesiącu 4% raz w m iesiącu rzadziej 2% nie w iem trudno 2% pow iedzieć N = 251 uŜytkownicy internetu, ING 16 posiadający konto bankowości elektronicznej
 17. 17. Czy dokonuje Pan/Pani płatności przez internet? • 46% internautów 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% korzysta z internetu jako platformy Tak, wyłącznie w ten 10% sposób dokonuję umoŜliwiającej płatności dokonywanie róŜnego rodzaju płatności Tak, większość płatności 16% przelewów dokonuję • AŜ 54% internautów w przez Internet ogóle nie dokonuje płatności w internecie Tak, część płatności 9% przelewów dokonuję przez Internet 10% Tak, ale bardzo rzadko Nie, w ogóle nie korzystam z Internetu 54% przy dokonywaniu płatności nie wiem trudno 1% powiedzieć N = 500 uŜytkownicy internetu ING 17
 18. 18. W jaki sposób dokonuje Pan/Pani płatności w Internecie za towary lub usługi? • Polscy internauci wolą płacić za zakupy w internecie zlecając 90,00% 84% przelew (84%) 80,00% • Tylko co piąty (19%) internauta płaci w 70,00% internecie uŜywając 60,00% karty kredytowej 50,00% 40,00% 30,00% 19% 20,00% 7% 10,00% 0,00% Zlecam przelew z Płacę kartą nie w iem trudno konta kredytow ą pow iedzieć internetow ego N = 230 uŜytkownicy internetu, ING 18 dokonujący płatności przez internet
 19. 19. Czy ma Pan/Pani jakieś obawy przed dokonywaniem płatności przez Internet? • 56% internautów 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% twierdzi, Ŝe nie ma obaw przed płaceniem tak, ze względów 23% przez internet bezpieczeństwa • Największy niepokój wśród internautów wzbudza kwestia tak, bo boje się ze środki 7% nie dojdą do odbiorcy bezpieczeństwa płatności w internecie (23%) 10% tak, inne 56% nie nie wiem trudno 4% powiedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 19
 20. 20. Jak często zdarza się Panu/Pani kupować Internecie pliki z filmami/ dostęp do filmów, odcinków seriali ? 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Tylko co dziewiąty polski kilka razy w 1% internauta kiedykolwiek kupił tygodniu w internecie plik z filmami lub dostęp do materiałów wideo 2-3 razy w m iesiącu 0% online • Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) pliki z filmami raz w m iesiącu 4% lub dostęp do materiałów wideo online kupuje co 3% kilka razy w roku dwudziesty polski internauta 1% raz w roku raz na kilka lat 2% w ogóle nie kupuje plików m uzycznych 89% w Internecie ING 20
 21. 21. Jak często zdarza się Panu/Pani kupować Internecie pliki z muzyką? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Tylko co ósmy polski 2% kilka razy w tygodniu internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik muzyczny 0% raz w tygodniu • Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) muzykę w formie cyfrowej kupuje co 1% 2-3 razy w miesiącu dwudziesty polski internauta 2% raz w miesiącu 4% kilka razy w roku 2% raz w roku 2% raz na kilka lat w ogóle nie kupuje 87% plików muzycznych w Internecie ING 21
 22. 22. Gdyby była taka moŜliwość, to czy skorzystałby Pan/Pani z moŜliwości robienia przelewów za pomocą moblinej bankowości elektronicznej (wykorzystują telefon komórkowy)? 100% 4% • 41% internautów jest zainteresowanych 90% moŜliwością robienia 23% przelewów za pomocą 80% mobilnej bankowości elektronicznej 70% 60% 32% 50% nie w iem trudno pow iedzieć Zdecydow anie nie Raczej nie 40% Raczej tak Zdecydow anie tak 30% 26% 20% 10% 15% 0% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 22
 23. 23. Gdyby dzisiaj chciał P. zaciągnąć poŜyczkę, to czy skorzystałby Pan/Pani z tzw. stron social lending, np.: kokos.pl, czy monetto.pl)? • Zdecydowana większość internautów 100% 5% nie zamierza zaciągać poŜyczki korzystając z 90% tzw. serwisów social lending. Tylko 8% 80% uŜytkowników internetu rozwaŜyłoby 70% taką moŜliwość 55% 60% 50% nie w iem trudno pow iedzieć Zdecydow anie nie 40% Raczej nie Raczej tak Zdecydow anie tak 30% 32% 20% 10% 7% 1% 0% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 23
 24. 24. WSZYSCY RESPONDENCI: INFORMACJE NA TEMAT OSÓB BADANYCH ING 24
 25. 25. Informacje o respondentach (1) Wiek Płeć UŜytkow nicy Internetu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26% do 24 lat 2% MęŜczyzna 46% Kobieta 54% 29% 25-34 11% 20% 35-44 NieuŜytkow nicy Internetu 12% 25% 45 i w iecej MęŜczyzna 74% 48% Kobieta 52% 1% odm ow a N=500 UŜytkownicy internetu 1% N=500 NieuŜytkownicy internetu ING 25
 26. 26. Informacje o respondentach (2) Stan cywilny 72% 57% 39% 15% 13% 4% kawaler/ panna w związku osamotniony Wykształcenie 46% 43% 41% 33% 14% 10% 9% 3% podstawowe zasadnicze zawodowe wyzsze średnie 62% Status zawodowy 48% 33% 17% 9% 9% 9% 6% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% ma stałą pracę pracuje dorywczo jest bezrobotny(a) jest emerytem(ką) uczy się studiuje nie pracuje zajmuje urlop wychowawczy nie pracuje z innych rencistą(ką) się domem powodów N = 500 – uŜytkownicy internetu ING 26 N = 500 – nieuŜytkownicy internetu
 27. 27. Informacje o respondentach (3) Wykonywany zwód 62% 30% 14% 10% 12% 10% 10% 8% 8% 7% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 1% 1% 0% dyrektorzy, wysocy specj aliści z wyŜszym technicy i pracownicy umysłowi właściciele prywatnych pracownicy handlu i robotnicy robotnicy rolnicy Nie wiem/trudno Odmowa urzędnicy państwowi wykształceniemwolne wyspecj alizowani firm usług wykwalifikowani niewykwalifikowani powiedziec zawody pracownicy administracyj no biuro Miesięczny dochód osobisty netto 39% 25% 21% 20% 19% 19% 18% 11% 10% 6% 6% 5% nie mam dochodów do 1000 zl 1001 - 1500 zł 1501 - 2500 zł powyŜej 2500 zł nie wiem/trudno powiedziec Samoocena sytuacji materialnej 47% 46% 39% 29% 12% 10% 10% 3% 2% 1% 1% 1% Pieniędzy nie starcza nawet Musimy odmawiać sobie Na co dzień pieniędzy Pieniędzy starcza na Jesteśmy zamoŜni, nie Trudno powiedzieć na najpilniejsze potrzeby wielu rzeczy, aby pieniędzy starcza, ale nie stać nas na wszystkie wydatki, a część musimy oszczędzać nawet starczyło większe w moŜemy odłoŜ na większe wyd N = 500 – uŜytkownicy internetu ING 27 N = 500 – nieuŜytkownicy internetu
 28. 28. Informacje o respondentach (4) Na jaką partię głosow ał w ostatnich w yborach 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44% PO 28% 18% PiS 21% 7% SLD 8% 3% PSL 6% 1% N=500 UŜytkow nicy internetu Samoobrona 2% N=500 NieuŜytkow nicy internetu 1% LPR 1% 1% Inne 0% Na Ŝadną, nie 20% wziął udziału w 29% wyborach 6% Nie wiem trudno powiedzieć 5% ING 28

×