ELTE IPPK interkulturális pszichológia és pedagógia szak bemutatása 2014

1,724 views
1,501 views

Published on

Az ELTE IPPK mesterszakjának bemutatása (interkulturális pszichológia és pedagógia MA)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ELTE IPPK interkulturális pszichológia és pedagógia szak bemutatása 2014

 1. 1. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Az Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA bemutatása 2014. február
 2. 2. Szakgazda Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ   ELTE PPK önálló szervezeti, oktatási és kutatási egysége  ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2005 szeptemberétől célja: az interkulturalitás pedagógiai, pszichológiai és nevelésszociológiai szempontú kutatása és oktatása
 3. 3. Szakgazda Szemléletformálás, ismeretterjesztés:        ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ kulturális- és kulturális összehasonlító szemlélet előítélet-csökkentés, tolerancia állampolgári felelősség, emberi jogok méltányosság és esélyteremtés az oktatásban interkulturális és kisebbségi oktatás szelekció és szegregáció a társadalomban és az oktatásban a társadalmi nemek (gender) kérdése
 4. 4. Tanári kar  Nguyen Luu Lan Anh (habil. egyetemi docens, központvezető)  Boreczky Ágnes (főiskolai tanár)  Borsfay Krisztina (tanársegéd)  Cs. Czachesz Erzsébet  Győri János (habil. egyetemi docens)  Kovács Mónika (habil. egyetemi docens)  Pálos Dóra (tanársegéd)  Páva Rita (tanársegéd)  Szabó Mónika (adjunktus)  Vidra Zsuzsanna (adjunktus) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ (alapítót tag, ny. egyetemi tanár)
 5. 5. Meghívott oktatók             ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Majtényi Balázs (egyetemi docens, ELTE TáTK) Negrea Vidia (Közösségi Szolgáltatlások Alapítványa) Borbélyné Nagy Éva (senior tanácsadó, Magyar Gallup Intézet) Bódis Kriszta (író, dokumentumfilmes, pszichológus) Faragó Klára (egyetemi tanár ELTE PPK) Fülöp Márta (egyetemi tanár ELTE PPK) Kiss István (egyetemi adjunktus ELTE PPK) Kissné Viszket Mónika (egyetemi adjunktus ELTE PPK) Örkény Antal (egyetemi tanár ELTE TÁTK) Radó Péter (oktatáspolitikai elemző) Sík Endre (egyetemi tanár ELTE TÁTK) Szántó Diána (szakmai igazgató Artemisszió Alapítvány)
 6. 6. A mesterszak Interkulturális pszichológiai és pedagógiai szakértő (MA) egy szakirány négy félév 120 kredit ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 7. 7. A mesterszak 2013 szeptemberétől angolul is Intercultural Psychology and Education (MA) angolul egy szakirány négy félév 120 kredit ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 8. 8. A képzés célja Elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik a hazai és a nemzetközi élet különböző területein egyaránt képesek: az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció sajátosságainak megértésére,  a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére,  a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére, és  a kulturális sokféleségből adódó előnyök kiaknázására.   kompetenciák kompetenciá ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 9. 9. A leendő szakemberek feladatai    a hazai kisebbségi csoportok, a hazánkba érkező menekültek és letelepedni szándékozók integrációjának segítése a magyarok nemzetközi képzési és munkapiaci mobilitásának segítése az olyan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, amelyek jelenleg az előítéletek, az explicit vagy implicit diszkrimináció miatt hátrányt szenvednek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 10. 10. Az ideális jelentkező     ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ A kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt érdeklődő, legalább valamilyen alapszakot végzett személy, aki szeretne a nemzetközi- és hazai élet széles spektrumában olyan munkát végezni, amelyben feladata a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának szervezése, az interkulturális párbeszéd elindítása és fenntartása. A munka sok érdekes ember megismerését biztosítja, változatos időbeosztást, ugyanakkor a segítő munkákkal járó elhivatottságot kíván! Fontos: az angol nyelv megfelelő szintű ismerete!
 11. 11. Jelentkezési feltételek    Feltétel nélkül elfogadott alapszakok (BA): pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia, társadalmi tanulmányok és szociológia. Feltételekkel elfogadott alapszakok (BA): szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, politológia, szabad bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, romológia, és általában a pedagógusvégzettségek (óvodapedagógus, tanító, tanár). A felsoroltakon kívül is elfogadható bármely főiskolai vagy egyetemi végzettség, ha a 15 kredites követelményeknek a jelentkező megfelel. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 12. 12. Pontszámítás  A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)  A szakon felvételi vizsga nincs.  Hozott pontok (legfeljebb 90 pont)  Többletpontok (legfeljebb 10 pont)  felsőfokú, C típusú nyelvvizsga esetén 5 többletpont  az OTDK első három helyezettje 5 többletpontot kap.  Előnyben részesítési maximális pont : 8 pont (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 13. 13. 15 kredites követelmény  A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a következő ismeretkörökben pszichológia pedagógia kutatásmódszertan szociológia kommunikációelmélet  ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ antropológia kultúratudomány 
 14. 14. Elhelyezkedés és továbbtanulás        közigazgatásban, iskolákban, a felsőoktatásban, kutatóhelyeken, civil szervezeteknél, médiában nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél a szakterületen doktori (PhD) fokozat is szerezhető (pl. ELTE Pszichológiai- és Neveléstudományi Doktori Iskolák). Az IPPK által gondozott doktori modul: Kultúrközi és csoportközi folyamatok modulja. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 15. 15. Gyakorlóhelyek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 16. 16. Gyakorlóhelyek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 17. 17. Gyakorlóhelyek Ady Endre Gimnázium Artemisszió Alapítvány Autonómia Alapítvány British Counsil Budapesti Esélyek Háza CKÖ Tanoda Csepel Tanoda Deák Diák Általános Iskola ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola Ferencvárosi Tanoda Katona Jószef Műszaki Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Káva Kulturális Műhely Kurt Lewin Alapítvány Labrisz Egyesület Magdolna Tanoda Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Marom Egyesület Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Partners Hungary Alapítvány Zachor Alapítvány Zöld Kakas Líceum ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 18. 18. Gyakorlati tevékenységek     Egyéni tanulássegítés, Személyes mentorálás Csoportfoglalkozások facilitálás, mediáció vezetése Elemző, kutató tevékenységekben való részvétel ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 19. 19. Gyakorlati tevékenységek • interkulturális közösségi programok kidolgozása, megszervezése (például: iskolai, szervezeti rendezvények, szakkörök, filmklub) • konferenciák, képzések szervezése ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 20. 20. Kompetenciák Tudás  Ismeri és érti a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait.  Ismeri a szocio-kulturális-ökonómiai háttér és a társadalmi sikeresség összefüggéseit.  Ismeri a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális vetületeit  Ismeri a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó jogi dokumentumokat.  Ismeri az interkulturális kommunikáció alapvető folyamatait.  Ismeri és érti a sztereotípiák, előítéletek működését, és ismer olyan módszereket, amelyek elősegítik az előítéletek csökkentését.  Attitűdök/nézetek  Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására.  Elismeri a kulturális különbözőség legitimitását, a kulturális identitás jelentőségét minden ember életében és elfogadja minden ember identitásának összetettségét.  Elfogadja, hogy a kultúrák együttélése együtt járhat a társadalmi élet minden területén konfliktusok keletkezésével, amelyek egy plurális társadalomban békés úton megoldhatók.  Képességek  Tevékenységében figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat, a különféle kultúrák értékvilágát és az értékek átalakulásának folyamatát is.  Képes az elsajátított interkulturális szemléletet munkájában képviselni, közvetíteni.  Képes az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, azok gyakorlati alkalmazására, partnerei munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben fellépő konfliktusok hatékony kezelésére.  Reflektál a saját kultúrájának rejtett feltételezéseire, képes azonosítani és kritikusan viszonyulni saját előítéleteihez, etnocentrikus szemléletéhez. ELTE PPK Olyan munkakörnyezetet teremt, amelyben a partnerek értékesnek, elfogadottnak  Interkulturális Pszichológiai érezhetik magukat, konstruktívan együttműködik.  és Pedagógiai Központ 
 21. 21. Program ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 22. 22. Program ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 
 23. 23. Hálóterv ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 24. 24. Hálóterv ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 
 25. 25. Cigánylabirintus A cigánysággal szembeni előítéletek leküzdésére, az előítélet-mentes gondolkodás kialakítására irányuló foglalkozások vezetése a Cigánylabirintus című könyv alapján. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 26. 26. Mellékletek
 27. 27. További programjaink Önálló programok (50 kredit) Holokauszt és társadalmi konfliktusok program (ZAN-HO)  2005. szeptembertől, Kovács Monika vezetésével,  a Holokauszt és a kapcsolódó, kevésbé kutatott történeti-kulturális jelenségek problematikája,  multidiszciplináris megközelítéssel (történelmi, szociálpszichológiai, irodalmi és filmesztétikai diskurzusok) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 28. 28. További programjaink Önálló programok (50 kredit) Interkulturalitás, oktatás és szocializáció program (ZAN-IN)  2006 szeptembertől  a szakmaköziség jegyében  elméleti és gyakorlati ismeretek  a multi- és interkulturalitás,  az oktatás,  az iskolai és családi szocializáció,  a nemi szocializáció,  az emberjogi nevelés tárgyalásával ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 29. 29. További programjaink Multikulturális nevelés tanára mesterszak (45 kredit) 2009 szeptembertől  felkészíti a leendő tanárokat arra,    ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ hogy maguk is alakítsák azokat az iskolai kultúrát és környezetet megreformáló folyamatokat, amelyek csökkentik az esélykülönbségeket, és ezáltal jobb feltételeket teremtenek valamennyi etnikai, kulturális, nemi és társadalmi csoport tagjai számára az iskolai, majd a társadalmi sikeresség eléréséhez
 30. 30. Az IPPK „hallgatói szemmel”
 31. 31. A képzés • Gyakorlatias képzés – tréningek – Az elmélet és a gyakorlatok egyensúlya – Különböző módszerek, technikák – Alkalmassá tesz az egyéni és a kooperatív munkára • Szenzitív témák • Kezdeti nehézségek – A hallgatók különböző szakokról jönnek • Angol nyelvtudás - szakszövegolvasás • Kutatással kapcsolatos kurzusok – Nemcsak a szakdolgozathoz, hanem a későbbi munkához is hasznos • Kutatási lehetőségek • Erasmus
 32. 32. Hallgatói Konferencia 2013-ban: Másságok és azonosságok mintázatai a kultúrákban: Interkulturális hallgatói kutatások elméleti hátterének, módszereinek és eredményeinek bemutatása • OTDK-ra készülő témák, szakdolgozati témák bemutatása szakmai zsűri előtt ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 33. 33. Hallgatói élet ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 34. 34. Jótékonysági vásár Adománygyűjtéssel egybekötött jótékonysági ünnepi vásár 2009-ben a Bicskei menekülttábor számára 2010-ben a Hétesi modell program számára 2011-ben a Szalonna Tanoda számára 2012-ben a Wesley János óvoda számára 2013-ban a Down Alapítvány számára ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 35. 35. Szakestek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 36. 36. A képzésen túl • Munkavállalás • Tanulásszervezés – néhány példa: levlista, FB felület • oktatókkal való kapcsolat – „osztályfőnök” – évfolyamfelelős • évfolyamok közti kapcsolat • informális évfolyam találkozók
 37. 37. Miért érdemes az IPPK-n tanulni? • • • • • • • Érzékenyít a társadalmi problémákra! Segít felismerni a problémákat! Segít feltárni az interkulturális konfliktusok okait! Különböző kezelési módokat mutat! Segít, hogy segíthess! Interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz! Támogatja a hallgatókat! Segít, hogy többet tudj meg arról, ami igazán érdekel! • A társadalom számára hasznos ismeretekkel és készségekkel ruház fel nemzetközi szinten!
 38. 38. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk az előadás után vagy akár e-mailben: gyori.janos@ppk.elte.hu pava.rita@ppk.elte.hu
 39. 39. Elérhetőségeink Izabella utcai épület 1064 Budapest, Izabella utca 46. Telefon: 461-2600 http://ippk.elte.hu http:// www.facebook.com / ELTE IPPK Interkulturális Pszichológia és Pedagógia csoport (bátran lehet csatlakozni!) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
 40. 40. Köszönjük a figyelmet!

×