Otibevez EgyéNi TanuláSra

2,947 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Az oktatástechnológia gyökerei a hatékony tanításhoz, szemléltetéshez kapcsolódnak. A szemléltető oktatás megteremtőjének, Comeniusnak a gondolatai világszerte ismertek és elismertek. A szemléletességet nemcsak a tanításban, hanem az önálló tanulói tevékenységformákbam is meg kell valósítani. Az idézetben leírtak ma, a multimédia világában a multimodalitás (egyidejűleg több érzékszervre történő hatás) fontosságára hívja fel a figyelmet.
 • A fő történeti korszakokról röviden: 1920-as évek: hardver korszak – vizuális eszközök, mozgófilm megjelenése, elterjedése az oktatásban 1950-es évek: szoftver korszak – programozott oktatás virágkora 1970-es évek: rendszerelméleti korszak – a tanítási-tanulási folyamat, mint rendszer 1990-es évek: IKT és világháló - interaktív kommunikáció, multimédia, online információszerzés és kapcsolattartás
 • Gyakran nevezik a taneszközöket médiumoknak is. A fenti eszközfunkcióból kiindulva: Minden taneszköz médiumnak tekinthető, de nem minden médium taneszköz.
 • A tantárgy
 • A bevezetésben Comenius gondolatait hallhatták. A záróképen egy 50-70 évvel ezelőtti iskolai tanterem részletét láthatjuk. Ez volt a múlt, a jövőt pedig az informatizálódás, jelenti a tanításban és a tanulásban.
 • Otibevez EgyéNi TanuláSra

  1. 1. Az oktatástechnológia fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében <ul><li>Alapfogalmak, tudományközi határok és hatások </li></ul>
  2. 2. Tartalom <ul><li>1 . Az oktatástechnológia kialakulása (történeti áttekintés) </li></ul><ul><li>2. Az oktatástechnológia fogalma, alapfogalmai - oktatástechnológia, taneszköz, információ, kommunikáció, médium </li></ul><ul><li>3. A taneszközök csoportosítása (Schramm; teljes) </li></ul><ul><li>4. Az oktatástechnológia főbb témakörei Mit „tudnak” a médiumok; hogyan használjuk őket; hogyan lehet tervezni? 5. Az oktatástechnológia interdiszciplináris kapcsolatai – tudományközi határok és hatások </li></ul>
  3. 3. Történeti visszatekintés <ul><li>Comenius ( 1592-1670 ) </li></ul><ul><li>A szemléletességet az oktatás legfőbb alapelvévé emelte : forradalmi nézetet képviselt az újkori pedagógiában. </li></ul><ul><li>„ Mindent az érzékek elé kell állítani, amennyire csak lehetséges: a láthatót a látás, a hallhatót a hallás, a szagolhatót a szaglás, az ízlelhetőt az ízlés, a tapinthatót a tapintás elé. Ha valamit egyszerre több érzékszervvel is tudomásul lehet venni, azt több érzéknek is fel kell kínálni.” </li></ul><ul><li>„ Orbis senaualium pictus” ( A látható világ képekben ) </li></ul>Történeti visszatekintés
  4. 4. Történeti visszatekintés Történeti visszatekintés Audiovizuális kommunikáció Oktatástechnológia Programozott oktatás Oktatás - és kommunikációtechnológia Informatika Refommpedagógiai mozgalmak: tanulóközpontúság, tanulói aktivitás, érdeklődés Tanuláspszichológia: behaviorizmus, kognitív pszichológia Comenius (1592-1670) 1920-as évek: vizuális oktatási mozg. 1940-es évek: av. eszközök kutatásai 1950-es évek: kommunikációelmélet, kibernetika, rendszerelmélet
  5. 5. Az oktatástechnológia fogalma A tanítási-tanulási folyamat kibernetikai, rendszerelméleti alapon történő tervezésének átfogó pedagógiai stratégiája , amely korszerű információhordozók, módszerek és eszközök együttes felhasználásával biztosítja az optimális tananyagelsajátítást. (Rohonyi alapján) A taneszközök, taneszköz-rendszerek elvszerű alkalmazásának elmélete és gyakorlata, amely a tanítási-tanulási (nevelési) folyamat konkrét céljainak hatékony elérésére irányul. (Kulcsár-Megyesi nyomán)
  6. 6. Mi is az a taneszköz? A legtágabb értelmezésben minden olyan tényező, amely valamilyen módon hat, formál, nevel. (iskola, család, játék, a személyes hatás eszközei , természeti tárgyak, műalkotások, kép, könyv, újság … ). Á ltalános eszköz-funkció: ( pedagógiai cél elérését szolgáló hatásrendszer eszközei. Szűkebb értelmezésben : a nevelési-oktatási cél hatékony elérése érdekében alkalmazott tárgyi-technikai eszköz . Pl: „ Oktatási eszközöknek neveznek minden olyan tárgyat, amely „meghatározott ösztönzéseket ad a tanulóknak (látásukra, hallásukra, tapintásukra…), és ezáltal megkönnyíti számukra a valóság közvetlen és közvetett megismerését.” (Kupisiewitz)
  7. 7. Taneszköz, taneszköz-rendszer <ul><li>Taneszköz </li></ul><ul><li>A nevelési-oktatási cél elérése érdekében alkalmazott olyan eszközök, amelyek az információk rögzítése, tárolása, közvetítése révén megkönnyítik a tanulási folyamatban a valóság közvetlen, illetve közvetett megismerését és a cselekvő tapasztalatszerzést . </li></ul><ul><li>Taneszköz-rendszer </li></ul><ul><li>Valamilyen cél elérését szolgáló taneszköz-együttes (oktatócsomag. számítógépes labor, nyelvi labor… ) </li></ul><ul><li>A Pedagógiai lexikon meghatározásai a human.kando.hu – címen (www nélkül) olvashatók. </li></ul>
  8. 8. A taneszközök jellemzői <ul><li>Dokumentumszerűség </li></ul><ul><li>Tényeket, fogalmakat, folyamatokat, történéseket, törvények érvényesülését – a valóságot - mutatja be. </li></ul><ul><li>Többszöri felhasználhatóság, többszörözhetőség </li></ul><ul><li>A taneszközök többségére jellemző - szemben az élőszóval vagy egy letörölhető táblai vázlattal. </li></ul><ul><li>Manipulálhatóság : </li></ul><ul><li>- A cél érdekében bizonyos tulajdonságokat kiemel, mások bemutatásától eltekint a taneszköz készítője. </li></ul><ul><li>- Kicsinyít, nagyít, tér-és időkorlátokat átlép </li></ul><ul><li>(Önmagában a manipulálhatóság se nem jó, se nem rossz.) </li></ul>Vári nyomán
  9. 9. Az információ és kommunikáció fogalma <ul><li>Információ - értelmezett adat (informatikai) - olyan hír, amely valamilyen bizonytalanságot szüntet meg bennünk. </li></ul><ul><li>Kommunikáció : - gondolatok közzététele és cseréje. </li></ul><ul><li>- rendszerint kétirányú, a közlő feltételezi a befogadót - alkalmazkodás a befogadó félhez - különböző formái: verbális, nonverbális, vizuális… médiumok segítségével történő, telekommunikáció, tömegkommunikáció </li></ul>
  10. 10. A médium szó jelentései <ul><li>Információ hordozója, közvetítő közege </li></ul><ul><li>Taneszköz „… az információ hordozója, közvetítő közege, melynek általános funkciója az, hogy egy előre meghatározott információt megfelelő módon és formában eljuttasson, közvetítsen a tanulókhoz. ” (Falus és t. 1986) Magában hordozza az általános eszköz-funkció jelentést, ezért nemcsak tárgyi-technikai eszközökre vonatkozik. </li></ul><ul><li>Tömegkommunikációs eszközök: tv, rádió, sajtó, internet. </li></ul>Taneszköz = médium?
  11. 11. Taneszközök csoportosítási szempontjai <ul><li>Érzékszervi hatás alapján (auditív, vizuális, audiovizuális, kinesztétikus, taktilis) </li></ul><ul><li>Történetiségen alapuló nemzedéki felosztás (Schramm-féle felosztás) - Valós tárgyak vagy szimbólumaik - Nyomtatott anyagok - Audiovizuális eszközök és anyagok - Programozott oktatás és eszközrendszere </li></ul><ul><li>Teljesnek mondható felosztás </li></ul><ul><li>- Háromdimenziós eszközök </li></ul><ul><li>- Nyomtatott anyagok </li></ul><ul><li>- Oktatástechnikai eszközök és anyagok </li></ul>
  12. 12. Schramm-féle felosztás Nemzedékek Jellemző eszközök és anyagok Valóságos tárgy vagy verbális, vizuális megjelenése (vizuális vagy taktilis eszközök) Természeti tárgyak (ásvány, kőzet…) Képek, térképek, makettek, modellek Kísérleti eszközök, táblák… Nyomtatott taneszközök Tankönyvek, munkafüzetek, kézikönyvek, szótárak, lexikonok…       Audiovizuális eszközök és információhordozóik (hardver, szoftver) Auditív : lemezjátszó – hanglemez; magnó –hangszalag; rádió – rádióműsor; CD-lejátszó –CD Vizuális : diakép – diavetítő; transzparens – írásvetítő; episzkóp, néma mozgófilm – vetítő Audiovizuális : hangos dia- és mozgófilm-vetítő – hangosított diasor, hangosfilm; televízió – tv-műsor; videomagnó – videofelvétel; projektorok   Programozott oktatás és eszközrendszere Oktatóprogramok, oktató- és vizsgáztató gépek, nyelvi laboratórium, számítógépek és programok (CD-I, multimédia…)
  13. 13. Teljesnek mondható felosztás Csoportok Jellemző eszközök és anyagok Háromdimenziós eszközök (tanári és tanulói segédletek csoportosításban) Természeti tárgyak (ásvány, kőzet…) Tanulókísérleti és tanári demonstrációs eszközök Modellek, makettek… Nyomtatott taneszközök (tanári és tanulói segédletek) Tankönyvek, munkafüzetek, kézikönyvek, szótárak, lexikonok…       Oktatástechnikai eszközök és anyagok (hardverek és szoftverek) Auditív : lemezjátszó – hanglemez; magnó –hangszalag; rádió – rádióműsor; CD-lejátszó –CD -DA Vizuális : diakép – diavetítő; transzparens – írásvetítő; episzkóp, néma mozgófilm – vetítő Audiovizuális : hangos dia- és mozgófilm-vetítő – hangosított diasor, hangosfilm; televízió – tv-műsor; videomagnó – videofelvétel; projektorok Oktatóprogramok, oktató- és vizsgáztató gépek, nyelvi laboratórium, számítógépek és programok (CD-I, multimédia…)
  14. 14. Az oktatástechnológia fő kérdései <ul><li>Mit „tud” a leírt szöveg ? </li></ul><ul><li>Mit „tud” a hang ? </li></ul><ul><li>A hanginformációk fajtái és jellemzőik. </li></ul><ul><li>Mit tud az állókép ? Állóképek fajtái. A sematikus és realisztikus képek ábrázolási sajátosságai Állókép-sorozatok (fázisképek, diasorozat, írásvetítő transzparens) </li></ul><ul><li>Mire képes a mozgókép ? Az animáció, a videofilm nyelvi kifejezőeszközei. </li></ul><ul><li>Milyen előnyei vannak az audiovizuális közlésnek? Kép és hang egyidejűsége; hangos dia, hangosfilm. </li></ul><ul><li>Szimuláció lehetősége és szükségessége? </li></ul><ul><li>Egyéb médiumok kommunikációs lehetőségeinek bevonása? (személyek, természeti tárgyak, kísérleti eszközök …) </li></ul>Mit „tudnak” a médiumok?
  15. 15. Az oktatástechnológia fő kérdései (2) <ul><li>Hogyan kell működtetni az eszközöket ? </li></ul><ul><li>Hogyan kell kezelni a programokat ? </li></ul><ul><li>Milyen telepítési, vetítési szabályok betartása szükséges? </li></ul><ul><li>Milyen didaktikai eljárásokkal ötvözve hatékonyabb az eszközhasználat? </li></ul><ul><li>Hogyan kell bemutatni frontális, kiscsoportos vagy egyéni munkaformák esetén? </li></ul><ul><li>……… </li></ul>Hogyan kell használni?
  16. 16. Az oktatástechnológia fő kérdései (3) <ul><li>A fejlesztési folyamat ismerete, melynek egyik kulcskérdése a tanulást optimálisan segítő médiumok kiválasztása (media-selection) </li></ul><ul><li>A kapcsolódó pszichológiai, didaktikai, szaktárgyi ismeretek </li></ul><ul><li>Művészeti, ergonómiai, informatikai ismeretek – Kompozíciós ismeretek (szöveg, kép; színek; formák; figyelemirányítás; olvashatóság, áttekinthetőség …) – Számítógépes célszoftver alkalmazásának ismerete </li></ul><ul><li>Kipróbálás, értékelés pedagógiai kérdései </li></ul>Hogyan kell tervezni, készíteni, értékelni?
  17. 17. Az oktatástechnológia interdiszciplináris kapcsolatai Kommunikációelmélet Információelmélet Kibernetika Rendszerelmélet OT Pedagógia és szaktudományai Pszichológia tanuláselméletek, tanulás stílusa Technika (hang, fotó, film, videó, nyomda…) Új információs és kommunikációs technológiák
  18. 18. Az oktatástechnológia viszonya a pedagógiához és a szaktárgyakhoz 1 Pedagógia 1 Tantárgypedagógia 2 Médiadidaktika 3 Médiapedagógia Didaktika Szaktárgy 2 3 Oktatástechnológia Médiaismeret, hardver, szoftver (oktatástechnika)
  19. 19. Pszichológiai alapok, tanulási stílusok <ul><li>Segíteni kell az információk - feldolgozását (alakfelismerés, figyelemirányítás - tárolását (auditív és vizuális memória; ismétlések) - előhívását (alkalmazás) </li></ul><ul><li>Tanulási stílusok </li></ul><ul><li>Hogyan tanul a tanuló? </li></ul><ul><li>Kognitív pszichológia </li></ul><ul><li>Konstruktivizmus - a tanulói aktivitást, felfedezést segítő eszközök. </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék Az információfeldolgozás folyamatának modellje (Ellis és Hunt 1983. In: Izsó L. i.m.)
  20. 20. Az információs és kommunikációs szemlélet <ul><li>A tanítási-tanulási folyamat teljes egészében kommunikációs folyamat . </li></ul><ul><li>A tanár és tanuló médiumokat használ az információk elsajátításához és a tevékenységtanuláshoz. </li></ul><ul><li>A tanulás során a két fő érzékelési csatorna (auditív, vizuális) mellett fontos lehet a többi érzékszerv bevonása a folyamatba (szaglás, tapintás, kinesztézis). </li></ul><ul><li>Az üzenet felvétele eredményesebb, ha egyidejűleg több érzékszervre hatunk és a hatások egymást megerősítik, kiegészítik. </li></ul><ul><li>Az átviteli csatorna minősége – zaj - és az alkalmazott módszerek jelentősen befolyásolják a kommunikáció eredményességét. </li></ul>Befogadó dekódol Csatorna médium Kibocsátó kódolás zaj visszacsatolás feedback
  21. 21. A kibernetikai szemlélet hatása – az oktatás programozása <ul><li>A kibernetika a vezérlés és szabályozás tudománya. </li></ul><ul><ul><li>- Vezérlés: visszacsatolás nélküli irányítás. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Szabályozás: visszacsatolt információkat is figyelembe vevő, módosító utasításokkal történő irányítás. </li></ul></ul><ul><li>A szabályozás a programozott oktatásban oktatóprogramok segítségével történik. </li></ul><ul><li>Hagyományos oktatás : vezérlés dominanciája , esetenkénti visszajelzéssel és méréssel (felelet, dolgozat). </li></ul>Befogadó dekódol Médium Kibocsátó kódolás zaj feedback visszacsatolás
  22. 22. A programozott oktatás - alapelvek <ul><li>A tananyagot az oktatóprogram közvetíti , jól feldolgozható információs egységekre bontva: kis lépések elve </li></ul><ul><li>Minden információs egység után kérdés, feladat segítségével a tanuló kipróbálhatja tudását: teljesítmény kipróbálásának elve . </li></ul><ul><li>A tanulónak meg kell oldani a feladatot: aktív válaszadás elve . </li></ul><ul><li>A program értékeli a választ, megerősítést ad helyes vagy helytelen voltáról: azonnali megerősítés elve . </li></ul><ul><li>A tanuló saját képességeinek megfelelő ütemben sajátítja el a tananyagot: egyéni ütem elve . </li></ul><ul><li>(Alapelvek Skinner nyomán) </li></ul>I 1 K 1 M 1 V 1 I 2 Egy programlépés felépítése
  23. 23. Programozási stratégiák (1) <ul><li>Lineáris program (Skinner) : az ismeretszerzésnek egy útja van, amelyet minden tanulónak végig kell járni. (Kicsi a hiba lehetősége; kis sikerélmény; jó tanulóknál nagyobb lépések kellenének.) </li></ul><ul><li>Elágazásos program ( Crowder) : az ismeretszerzés útja a tanulói választól függ. Addig nem léphet tovább, amíg a jó választ meg nem születik. ( </li></ul>Elágazásos program „klasszikus feleletválasztás esetén 1. 3. 2. 4. 1. 3. 2. 4.
  24. 24. Programozási stratégiák (2) <ul><li>Vegyes típusú program : lineáris és elágazásos szakaszok jellemzik, melyben az elágazás a tanulói választól függ (Sheffield-i módszer). </li></ul><ul><li>Előnyei: -jobban alkalmazkodik a tanulók egyéni sajátosságaihoz, a jobb képességű tanulók gyorsabban tanulhatnak - nagyobb információs egységekből is felépülhet. </li></ul>Vegyes típusú program 1. 6. 3. 8. 2. 4. 3/a. 6/a. 5. 7.
  25. 25. A programozott oktatás közvetítő eszközei és információhordozói <ul><li>Nyomtatott anyagok: dominál az írott szöveg, esetenként képek. Feleletválasztásos vagy feleletalkotásos válaszok. </li></ul><ul><li>Oktató- és vizsgáztató gépek: kép és írott szöveg, ritkán hanglejátszás; feleletválasztásos kérdéstechnika. Audiovizuális programok közvetítése csoportok számára (diavetítő + magnó; magnószalag vezérli a rendszert). </li></ul><ul><li>Nagy számítógépes rendszerek, terminálokkal: elektronikus megjelenítés, szimuláció. Bemeneti egység: billentyűzet, képernyő-érintéses... </li></ul><ul><li>Mikroszámítógépek: BASIC nyelven írt programok, elektronikus megjelenítés; szöveg, egyszerű grafika, hang, szimuláció. </li></ul><ul><li>Személyi számítógép : kezdetben interfészes kapcsolat hang és képlejátszóval, később a multimédiás egységek szervesen beépülnek. - Információtárolás: mágneses vagy CD-ROM alapú hordozó, hálózati elérés. - Fájltípusok: szöveg, grafika, hang, animáció, video (videoszekvencia). - Bemeneti egység: billentyűzet, mikrofon, digitális kamrák (fotó, film), egyéb. </li></ul>
  26. 26. Programozott oktatás: értékek és problémák <ul><li>A mérhető célok megfogalmazása. </li></ul><ul><li>Aprólékos oktatásfejlesztő folyamat: tananyagelemzés, tanítási sorrend. </li></ul><ul><li>Formatív értékelés </li></ul><ul><li>Tanulói aktivitás, </li></ul><ul><li>Egyéni ütemű tanulás. </li></ul><ul><li>Sok minden nem programozható. </li></ul><ul><li>Merev szerkezet. </li></ul><ul><li>Megjelenítés korlátozott lehetőségei. </li></ul><ul><li>Alkotó válaszok korlátozott lehetősége </li></ul><ul><li>Eszközigény nagy </li></ul><ul><li>A sikerélmény egyéni </li></ul>Problémák Értékek
  27. 27. A rendszerelmélet hatása <ul><li>Az 1950-es években jelenik meg a rendszer fogalma. (Coombs, Ph. H.: Oktatás világválsága. 1971- magyarul) </li></ul><ul><li>Az oktatást egységes rendszerként kezeli a benne lévő tényezőkkel: </li></ul>Nevelési-oktatási cél Operacionalizált célok Tananyag (tartalom) Módszer Eszköz/taneszköz Tanulók Tanárok Szervezeti forma Igazgatás Létesítmény Ellenőrzés Költségek INPUTS OUTPUTS
  28. 28. A tanítási-tanulási folyamat mint rendszer <ul><li>A tanulást eredményező hatásokat és tevékenységeket egy azonos pedagógiai célt szolgáló rendszer egymással kapcsolatban lévő , meghatározható elemeinek tekinti. </li></ul><ul><li>Rendszerszemléletű közelítés a médiumokhoz: nincs mindenható taneszköz és módszer. </li></ul><ul><li>Hatékonyság az elemeket figyelembevevő optimális tervezéstől várható, amelynek sajátosságai: </li></ul><ul><ul><li>Differenciált célrendszer (általános és értékelést segítő mérhető célok). </li></ul></ul><ul><ul><li>Formáló-segítő értékelés a szummatív mellett. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritériumon alapuló értékelés (cél- és követelményrendszer alapján) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanuló- és tanulásközpontúságot támogató elméletek </li></ul></ul><ul><ul><li>Folyamattervezés (tevékenység, tartalom, irányítás, módszer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Az optimális médiumok és módszerek kiválasztása a rendszerelemek figyelembevételével történik. </li></ul></ul>Következtetések
  29. 29. Új információs technológiák ( N ew I nformation and C ommunication T echnologies – N ICT, ICT=IKT vagy KIT ) <ul><li>Technológiára alapozott képzések - középpontban a számítógéppel (TBT, CBT, CAI, CMI … ), </li></ul><ul><li>Nyitott tanulási formák, rugalmas képzések, élethosszig tartó tanulás iránti társadalmi igény (Open learning, flexibile learning, life-long learning - LLL) </li></ul><ul><li>Távoktatás, távtanulás elterjedése (distance education, distance learning); </li></ul><ul><li>E-learning : elektronikus tanulási környezet; online kapcsolat a világháló segítségével </li></ul><ul><li>Tanár- és tanulószerep megváltozása </li></ul><ul><li>Tanulási környezet megváltozása </li></ul>
  30. 30. Számítógép az oktatásban <ul><li>Többféle megnevezés – többféle mögöttes tartalom </li></ul><ul><ul><li>Technology Based Training TBT Technológiára alapozott képzés/oktatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Based Training, CBT (Számítógépre alapozott képzés) </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Aided Instruction, CAI (Számítógéppel segített /támogatott oktatás), </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Assisted Learning, CAL (Számítógéppel segített tanulás) </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Based Learning System: CBLS ( Számítógépre alapozott tanulási rendszer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Managed Instruction, CMI (Számítógéppel szervezett oktatás). </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  31. 31. Vége Felhasznált irodalom Elek-Forgó-Hauser-Kis-Tóth-T. Parázsó : Oktatástechnológia / szerk : Kis-Tóth L. Eger: Líceum 1998. 9-27. Hauser Zoltán: Az audiovizuális oktatástól az információtechnológiáig. In Agria Media 1998. / edit : Tompa Klára. Eger: Líceum Kiadó 55-74. Kulcsár-Megyesi…: Oktatástechnológia (ELTE TTK egyetemi jegyzet) Nádasi András: Polgárjogot nyert-e az oktatástechnológia. In Agria Media 1998. / edit : Tompa Klára. Eger: Líceum 40-52. VÉGE

  ×